Bibliografie

Josef Beneš

Petr Bogatyrev

Karel Horálek

Roman Jakobson

Jaroslav Hašek

Božena Němcová

Vladimír Skalička

Václav Tille

Pavel Trost

Frank Wollman