Jan Amos Komenský

(1592—1670)

Iohannes Amos Comenius

Bibliografie

 

•   Ve slavném Listu Montanovi, napsaném na sklonku roku 1661 na naléhavou žádost amsterodamského tiskaře Petra Montana neboli Pietera van der Berga, jenž tiskl v letech 1652—1677, se Komenský obšírně zamýšlí — jakoby již umírající — nad svým zdaleka ne ještě uzavřeným dílem. Pořídil tak první soupis svých vydaných i nevydaných prací. Další souhrnné bibliografie se objevily až při zrodu komeniologie v 19. století nejprve od Františka Zoubka a poté od Jana Kvačaly. Ve 20. století sestavil Josef Hendrich komentovaný soupis jako dodatek k rozsáhlé knize o životě a díle Komenského. Avšak teprve s Josefem Bramborou přichází první monografie Knižní dílo Jana Amose Komenského (2. vyd. 1957, řazeno abecedně) a vzápětí následuje kolektivní Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích (1959, řazeno abecedně). Od té doby se objevilo mnoho dalších zpřesňujících i objevných příspěvků. Orientační přehled uvádíme v Bibliografii v rubrice „Prameny”.

 


 

•   Praktické odkazy:

•   Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do roku 1800 (Knihovna AV ČR v.v.i.)

•   Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku (dříve: Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského) (FLÚ AV ČR v.v.i.)

 

 


Další bibliografie

Josef Beneš

Petr Bogatyrev

Karel Horálek

Roman Jakobson

Vladimír Skalička

Pavel Trost


Václav Tille

Zikmund Winter

Frank Wollman


Jaroslav Hašek

Božena Němcová

 

 


1. VIII. 2016     Kontakt: info(at)comenius-bibl.wz.cz