Komenský - bibliografie
Komenského dopisy

VSK — Svazek VIII., pp. 257—410,
edd. Josef Brambora et al.

(obsah)Dopisy

Josef Brambora: „Ediční poznámky“   /257—258/.

Zkratky jmen spolupracovníků: B. R. — Bohumil Ryba   •   D. Č. — Dagmar Čapková   •   J. B. — Josef Brambora   •   jbč. — Jan Blahoslav Čapek   •   J. Č. — Jaromír Červinka   •   J. H. — Josef Hendrich   •   L. V. — Libuše Velčovská   •   M. Bč. — Marta Bečková   •   M. Bl. — Milada Blekastadová   •   M. K. — Marie Krausová   •   R. S. — Růžena Skálová.

Abrahámu Menzelovi konec r. 1630 [Začátkem roku 1630]   /259—260/.

S. Hartlibovi — V Lešně v září 1639   /261—263/.

Boguslavu Leszczyńskému — 12. IX. 1640   /264—274/.

Ochránci [Boguslavu Leszczyńskému] — 19. I. 1641   /275—279/.

B. Leszczyńskému — 4. II. 1641   /280—283/.

Komenský Hartlibovi — 7/17 II. 1641   /284—290/.

Komenský Hartlibovi — 7. III. 1641   /291—294/.

Komenský Morianovi — 7. III. 1641   /295—297/.

Komenský Hartlibovi — 3. VII. 1642   /298—300/.

Ludvíku de Geerovi — 18. IV. 1645   /301—304/.

Jiřímu Ritschlovi — 27. XII. 1646   /305—308/.

Komenský Figulovi — 31. VIII. 1648   /309—312/.

Biskupovi strengnässkému — 1/11 X. 1648   /313—318/.

Komenský Hartlibovi — 19/29 VII. 1654   /319—324/.

Komenský všem přátelům — Z úkrytu 13. V. 1656   /325—326/.

Petru Figulovi — Kdesi ve Slezsku 22. května 1656   /327—329/.

Janu Rültzovi — Ve Štětíně 24. června 1656   /330—331/.

Komenský Hartlibovi — V Hamburku 3. VIII. 1656   /332—333/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 31. VIII. 1656   /334—336/.

Jiřímu Filipu Harsdörfrovi — V Amsterodamu 1. září 1656   /337—340/.

Magnu Hesenthalerovi — V Amsterodamu 1. září 1656   /341—343/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 13. X. 1656   /344—349/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 15. XII. 1656   /350—351/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 4. I. 1657   /352—354/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 5. II. 1657   /355—357/.

Komenský Jiřímu II. Rákóczimu — Dáno koncem června 1657   /358—360/.

Komenský Hartlibovi — 10./20. července 1657   /361—366/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 27. VII. 1657   /367—369/.

Komenský Hartlibovi — 3. srpna 1657   /370—372/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 10. VIII. 1657   /373—376/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 24. VIII. 1657   /377—378/.

Komenský Hartlibovi — V okolí Amsterodamu 31. VIII. 1657   /379—383/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 7. IX. 1657   /384—385/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 16. X. 1657   /386—387/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 30. XI. 1657   /388—389/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 18. I. 1658   /390—391/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 9. II. 1658   /392—394/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 22. II. 1658   /395—396/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 12. IV. 1658   /397—399/.

Komenský Hartlibovi — V Amsterodamu 13. VII. 1658   /400/.

Komenský Earlu of Anglesea — V Amsterodamu 8. XI. 1661   /401—403/.

Bratřím Lednickým, Púchovským a Skalickým — V Amsterodamu 10. února 1670   /404—407/.

Mikuláši Drabíkovi — roku 1670   /408—409/.

Mikuláši Drabíkovi — V Amsterodamu 2. listopadu 1670   /410/.

 

 

 


 

 

 

 

 

  < < < < < <