Korrespondence J. A. Komenského

Ed. A. Patera, 1892

(Obsah)Seznam dopisů

A.

Listy Komenského

I.   Manželce ze dne 18. února 1622 (česky) . . . 1–2

II.   Karlu Staršímu z Žerotína atd. ze dne 11. září 1630 (česky) . . . 2–3

III.   Zikmundu Eveniovi (latinsky) asi z r. 1630 . . . 3–4

IV.   M Abrahamu Mencelovi (latinsky) asi z r. 1629 . . . 4–5

V.   M Abrahamu Mencelovi (latinsky) ze dne 27. června 1630 . . . 5–6

VI.   Jindřichu Dobřikovskému (latinsky) asi z r. 1630 . . . 6–7

VII.   Palatinu Belskému (latinsky) asi z r. 1630 . . . 8–9

VIII.   Staršímu Paliurovi (latinsky) z r. 1630 . . . 9–10

IX.   Jonstonovi (latinsky) asi z r. 1629 . . . 10

X.   Janu Mochingerovi (latinsky) z r. 1631 . . . 1O–11

XI.   Janu Docemiovi (latinsky) z r. 1633 . . . 11–12

XII.   Jiřímu Winklerovi (latinsky) z r. 1631 . . . 12–13

XIII.   Jiřímu Winklerovi (latinsky) z r. 1632 . . . 13–14

XIV.   Martinu Moserovi mladšímu (latinsky) z r. 1632 . . . 14–15

XV.   Janu Docemiovi (latinsky) z r. 1633 . . . 15–16

XVI.   Janu Mochingerovi (latinsky) z r. 1630 . . . 16–17

XVII.   J. H. Alstedovi v Sedmihradsku (latinsky) z r. 1633 . . . 17

XVIII.   Janu Docemiovi (latinsky) z r. 1633 . . . 18

XIX.   Janu Mochingerovi (latinsky) z r. 1633 . . . 18

XX.   Niklassiovi (latinsky) asi z r. 1633 . . . 18–19

XXI.   Niklassiovi (latinsky) též z r. 1633 . . . 19

XXII.   Samueli Hartlibovi v Londýně (latinsky) z r. 1633 . . . 19–21

XXIII.   Janu Bálovi z Hoceva (latinsky) ze dne 15. dub. 1640 . . . 21

XXIV.   J. Gořiskému (latinsky) ze dne 2. května 1640 . . . 21–22

XXV.   Krištofu Pandeliovi (latinsky) ze dne 3?. května 1640 . . . 22–23

XXVI.   Mecenáši (snad Bohuslavu Leszczyńskému) (latinsky) ze dne 12. září 1640 . . . 23–29

XXVII.   Janu Bálovi z Hoceva (latinsky) ze dne 6. října 1640 . . . 30

XXVIII.   Janu Laurenciovi, Čechu do Vilny (latinsky) ze dne 25. října 1640 . . . 31

XXX.   Patronovi (snad Boh. Leszczyńskému) (latinsky) ze dne 19. ledna 1641 . . . 33–35

XXXI.   Patronovi (snad Boh. Leszczyńskému) (latinsky) ze dne 4. února 1641 . . . 36–37

XXXII. Přátelům v Lešně Polském (latinsky) ze dne 18. října 1641 . . . 38–41

XXXIII.   Boh. Hottonovi (latinsky) ze dne 15. list. 1641 . . . 41

XXXIV.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 15. list. 1641 . . . 42–43

XXXVI.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 19. pros. 1641 . . . 44–45

XXXVII.   Boh. Hottonovi (latinsky) ze dne 19. pros. 1641 . . . 45–46

XXXVIII.   Boh. Hottonovi (latinsky) ze dne 6. února 1642 . . . 47–48

XXXIX.   Boh. Hottonovi (latinsky) ze dne 14. března 1642 . . . 49–51

XL.   Boh. Hottonovi (latinsky) ze dne 11. dubna 1612 . . . 51

XLI.   Boh. Hottonovi (latinsky) ze dne 18. dubna 1642 . . . 51–54

XLII.   Boh. Hottonovi (latinsky) ze dne 9 května 1642 . . . 54–55

XLIII.   Příznivcům studia pansofického v Anglii (latinsky) ze dne 10. června 1642 . . . 55–56

XLV.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 19. srpna 1642 . . . 57

XLVI.   Janu Matthiae, doktoru bohosloví atd. (latinsky) ze dne 29. srpna 1642 . . . 57

XLVII.   Janu Matthiae, doktoru bohosloví atd. (latinsky) ze dne 10. září 1642 . . . 58

XLVIII.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 16. září 1642 . . . 59

L.   Janu Locceniovi, doktoru práv (latinsky) ze dne 16. září 1612 . . . 60

LI.   Freinsheimiovi (latinsky) ze dne 21. září 1642 . . . 60

LII.   Janu Skyttemu baronu Duderhofovi kancléři akademie (latinsky) ze dne 22. září 1642 . . . 60–61

LIII.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 13. října 1642 . . . 61–62

LIV.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 21. října 1642 . . . 62–63

LV.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 28. list. 1642 . . . 63–64

LVI.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 28. list. 1642 . . . 64–65

LVII.   Vavřinci Geerovi a Hottonovi (latinsky) ze dne 10. pros. 1642 . . . 65

LVIII.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 26. pros. 1642 . . . 65–67

LIXII.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 21. dubna 1643 . . . 67–68

LX.   Ludvíku Geerovi (nejspíše) (latinsky) ze dne 21. dubna 1643 . . . 68–69

LXII.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 28. čna 1643 . . . 70–71

LXIII.   Kancléři A. Oxenstiernovi (latinsky) ze dne 29. čna 1643 . . . 71–72

LXIV.   Janu Matthiae, doktoru bohosloví atd (latinsky) ze dne 30. čna 1643 . . . 72–73

LXV.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 28. září 1643 . . . 74–75

LXVI.   Janu Matthiae doktoru boh., biskupu (latinsky) ze dne 8. října 1643 . . . 76

LXVII.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 8. října 1643 . . . 77–79

LXVIII.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 17. list 1643 . . . 79

LXIX.   Tobiaši Andreae, prof. v Groningu (latinsky) ze dne 17. bř. 1644 . . . 79–80

LXX.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 17. bř. 1644 . . . 80

LXXI.   Hottonovi (latinsky) ze dne 18. čna 1644 . . . 81

LXXIII.   Tobiáši Andreae (latinsky) ze dne 16. srpna 1614 . . . 82–83

LXXIV.   Hottonovi (latinsky) ze dne 28. září 1644 . . . 83–86

LXXV.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 28. září 1644 . . . 86–87

LXXVI.   Janu Matthiae, biskupu (latinsky) ze dne 26. října 1641 . . . 87–88

LXXVII.   Hottonovi (latinsky) ze dne 9. list. 1644 . . . 88–89

LXXVIII.   Zbyhněvu Gorajovi. kastelánu Chelmskému (latinsky) ze dne 16. list. 1644 . . . 89–90

LXXIX.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 29. list 1644 . . . 90–91

LXXX.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 1. pros. 1644 . . . 92–93

LXXXI.   Zbyhněvu Gorajovi (latinsky) ze dne 24. ún. 1645 . . . 93–95

LXXXII.   Zbyhněvu Gorajovi (latinsky) ze dne 3. bř. 1645 . . . 95–96

LXXXIII.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 18. dub 1645 . . . 96–98

LXXXIV.   Hottonovi (latinsky) ze dne 18. dub. 1615 . . . 98

LXXXV.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 25. května 1645 . . . 99–100

LXXXVI.   Hottonovi (latinsky) ze dne 25. května 1645 . . . 100–101

LXXXVII.   Hottonovi (latinsky) ze dne 14. června 1645 . . . 101–103

LXXXVIII.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 15. června 1645 . . . 103–107

LXXXIX.   Hottonovi (latinsky) ze dne 7. srpna 1645 . . . 107–108

XCII.   Janu Matthiae, biskupu (latinsky) ze dne 12. října 1645 . . . 110–111

XCIII.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 12. října 1645 . . . 111–113

XCIV.   Hottonovi (latinsky) ze dne 12. října 1645 . . . 113–115

XCV.   Zbyhněvu Gorajovi (latinsky) ze dne 14. pros. 1645 . . . 115–116

XCVII.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 27. února 1646 . . . 117–118

CIII.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 29. list. 1646 . . . 120–121

CIV.   Samueli Hartlibovi (latinsky) ze dne 27. pros. 1646 . . . 121–122

CV.   Jiřímu Ritscheliovi (latinsky) ze dne 27. pros. 1646 . . . 123–125

CVI.   Pastorům Belgickým Kaladrinovi a Optebekiovi (latinsky) ze dne 27. prosince 1646 . . . 125–126

CVII.   Samueli Hartlibovi (latinsky) ze dne 21. ledna 1647 . . . 126–129

CVIII.   Jiřímu Ritscheliovi (latinsky) ze dne 21. ledna 1647 . . . 129

CIX.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 14. března 1647 . . . 129–131

CX.   Ed. bar. Herbertovi (latinsky) ze dne 15 června 1647 . . . 131–133

CXI.   Samueli Hartlibovi (latinsky) ze dne 22. června 1647 . . . 133–138

CXII.   Jiřímu Ritscheliovi (latinsky) ze dne 15. června 1647 . . . 138–139

CXIII.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 18. června 1647 . . . 139–141

CXIV.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 18. listopadu 1647 . . . 141–142

CXVI.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 11. října 1648 . . . 143–144

CXVII.   Kancléři A. Oxenstiernovi (latinsky) ze dne 11. října 1648 . . . 144–145

CXVIII.   Janu Matthiae (latinsky) ze dne 11. října 1618 . . . 145–147

CXIX.   Petru Sekuriovi (latinsky) ze dne 11. února 1649 . . . 148–149

CXX.   Janu Mariášovi (latinsky) ze dne 11. února 1649 . . . 149–150

CXXI.   J. Efronovi (česky) ze dne 11. února 1649 . . . 150–151

CXXII.   J. Sáporovi (česky) ze dne 11. února 1649 . . . 151–152

CXXIII.   Bratru Chodniciovi (česky) ze dne 11. února 1649 . . . 152–153

CXXIV.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 29. května 1649 . . . 153

CXXV.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 29. května 1649 . . . 153–154

CXXVI.   Kancléři A. Oxenstiernovi (latinsky) ze dne 1. listopadu 1649 . . . 154–156

CXXVII.   Arnoštu Andreae a bratru jeho (latinsky) ze dne 2. listopadu 1649 . . . 156–158

CXXVIII.   Ludvíku Geerovi (latinsky) ze dne 17. listopadu 1649 . . . 158

CXXXI.   Janu Wolzogenovi (latinsky) ze dne 18. ledna 1650 . . . 160–161

CXXXV.   Přímluva za Puchovské do Gdánska (latinsky) ze dne 26. června 1650 . . . 163–164

CXXXVI.   Klimentovi Kölmerovi a kollegům jeho (latinsky) ze dne 26 června 1650 . . . 164

CXLI.   Adrianu von der Linde (latinsky) ze dne 8. srpna 1650 . . . 166–167

CXLIII.   Knížeti Jiřímu Rákóczymu v Sedmihradsku (latinsky) ze dne 2. září 1650 . . . 168–169

CXLIV.   Janu Tolnajovi v Šaryšském Potoku (latinsky) ze dne 2. září 1650 . . . 169–171

CXLVIII.   Poznamenání toho, co K. zanechal v Š. Potoku (česky) ze dne 22. června 1654 . . . 174–175

CLI.   Ondřeji Klobusickému, prefektu v Š. Potoku (latinsky) ze dne 20. květ. 1655 . . . 177–178

CLII. Ondřeji Klobusickému, prefektu v Š. Potoku (latinsky) ze dne 24. květ. 1655 . . . 178–179

CLIII.   Ondřeji Klobusickému, prefektu v Š. Potoku (latinsky) ze dne 22. čce. 1655 . . . 179–181

CLIV.   Ondřeji Klobusickému, prefektu v Š. Potoku (latinsky) ze dne 4. srp. 1655 181–182

CLV.   Ondřeji Klobusickému, prefektu v Š. Potoku (latinsky) ze dne 6. září 1655 . . . 182–183

CLVI.   Konstantinu Schaumovi (latinsky) ze dne 31. ledna 1656 . . . 183––185

CLXII.   J. F. Harsdörfferovi (latinsky) ze dne 1. září 1656 . . . 187–189

CLXIII.   M. Hessenthalerovi (latinsky) ze dne 1. září 1656 . . . 189–190

CLXV.   J. F. Harsdörfferovi (latinsky) ze dne 25. ledna 1657 . . . 191–192

CLXVIII.   Nejmenovanému pastoru v Belgii (latinsky) asi z července 1657 . . . 194–195

CLXIX.   Oldřichu Tiguriovi (latinsky) ze dne 9. července 1657 . . . 195–196

CLXX.   Mikuláši Arnoldovi (latinsky) ze dne 18. pros. 1657 . . . 196

CLXXI.   Senátorům města Amsterodamského (latinsky) asi z ledna 1658 . . . 196–197

CLXXIII.   Konstantinu Schaumovi (latinsky) ze dne 18. ledna 1658 . . . 198

CLXXIV.   Prefektům námořnictví a vojenství spolku Holandského (latinsky) ze dne 7. února 1658 . . . 198–199

CLXXV.   Jiřímu baronu Sádovskému (latinsky) ze dne 28. února 1658 . . . 199–200

CLXXXI.   Alexandru Torquatovi (latinsky) bez vročení . . . 202–203

CLXXXII.   Janu Bythnerovi, biskupu Bratří polských (latinsky) ze dne 23. srpna 1658 . . . 203–205

CLXXXVII.   Přátelům (nejspíše Hartlibovi a Duraeovi) (latinsky) bez vročení . . . 209–210

CLXXXVIII.   Janu Duraeovi (latinsky) ze dne 4. dubna 1659 . . . 211

CXCI.   Samueli Hartlibovi v Londýně (latinsky) ze dne 24. září 1660 . . . 213–214

CXCII.   Bratřím českým (česky) ze dne 28. září 1660 . . . 214–215

CXCIII.   Janu Bythnerovi (latinsky) ze dne 28. září 1660 . . . 215–217

CXCV.   Janu Bythnerovi (latinsky) ze dne 22. listop. 1660 . . . 220

CXCVI.   Samueli Hartlibovi (latinsky) asi z ledna 1661 . . . 220

CC.   Janu Bythnerovi (latinsky) ze dne 5. července 1661 . . . 222–224

CCII.   Samueli Vojtovi, studujícímu v Herbornu (česky) ze dne 8. září 1661 . . . 226–227

CCIII. Samueli Vojtovi, studujícímu v Herbornu (latinsky) ze dne 11. září 1661 . . . 227

CCIV.   Janu Bythnerovi (latinsky) ze dne 27. září 1661 . . . 227–229

CCVII.   Samueli Hartlibovi v Londýně (latinsky) ze dne 27. listopadu 1661 . . . 232

CCVIII.   Samueli Hartlibovi v Londýně (latinsky) ze dne 2. prosince 1661 . . . 232–233

CCIX.   Samueli Hartlibovi v Londýně (latinsky) ze dne 9. prosince 1661 . . . 233

CCX.   Petru Montanovi, tiskaři v Amsterodamě (latinsky) ze dne 10. prosince 1661 . . . 233–245

CCXI.   Karlu II., králi Anglickému (latinsky) bez vročení . . . 246

CCXII.   Samueli Hartlibovi (latinsky) ze dne 3. února 1662 . . . 247

CCXIII.   Arnoštu Max. baronu z Lukavice (latinsky) ze dne 29. března 1662 . . . 247–249

CCXIV.   Janu Bythnerovi (latinsky) ze dne 3. dubna 1662 . . . 249

CCXV.   Bratřím kněžím (latinsky) ze dne 2. dubna 1662 . . . 250–252

CCXVI.   Janu Bythnerovi (latinsky) ze dne 23. května 1662 . . . 252–253

CCXVII.   Janu Bythnerovi (latinsky) ze dne 22. srpna 1662 . . . 253–254

CCXVIII.   Mikuláši Gertichiovi v Lehnici (latinsky) ze dne 10. října 1662 . . . 254

CCXIX.   Bratřím (česky) ze dne 19. února 1663 . . . 255

CCXX.   Jindřichu Schmettauovi v Lehnici (latinsky) ze dne 19. února 1663 . . . 255–256

CCXXI.   Mikuláši Gertichiovi (latinsky) ze dne 20. února 1663 . . . 256–258

CCXXIII.   Odpověď Nigrinovi (latinsky) ze dne 17. dubna 1663 . . . 258–259

CCXXIV.   Mik. Gertichiovi (latinsky) ze dne 6. list. 1663 . . . 259–263

CCXXV.   Valckenieru, professoru ve Franekeře (latinsky) ze dne 23. dub. 1664 . . . 263

CCXXVI.   Rombergovi řed. školy Leovardenské (latinsky) ze dne 23. dub. 1664 . . . 263–264

CCXXVIII.   Rombergovi řed. školy Leovardenské (latinsky) ze dne 26. kv. 1664 . . . 265

CCXXX.   Rombergovi řed. školy Leovardenské (latinsky) ze dne 16. srp. 1664 . . . 267

CCXXXI.   Rombergovi řed. školy Leovardenské (latinsky) ze dne 29. říj. 1664 . . . 267–268

CCXXXIII.   Mikuláši Gertichiovi (latinsky) ze dne 16. list. 1666 . . . 269–270

CCXXXV.   Mikuláši Gertichiovi (latinsky) ze dne 31. ledna 1668 . . . 272–273

CCXXXVI.   O M. Hessenthalerovi (česky) ze dne 31. spna 1668 . . . 273

CCXXXVIII.   Odpověď Janu Bythnerovi (latinsky) bez vročení . . . 275–276

B.

Listy Komenskému zaslané

XXIX.   Od M. Mersenna z Paříže (latinsky) ze dne 22. list. 1640 . . . 31–33

CXV.   Od J. Wolzogena ze Štokholmu (latinsky) ze dne 14. pros. 1647 . . . 142

CXXXIII.   Od Zuzany Lorántfy ze Š. Potoku (latinsky) ze dne 18. kv. 1650 . . . 162

CXXXVIII.   Od Jana Tolnaje ze Š. Potoku (latinsky) ze dne 5. čce 1650 . . . 165–166

CXXXIX.   Od Jiřího Rákóczyho ze Š. Potoku (latinsky) ze dne 1. srpna 1650 . . . 166

CXL.   Od Jana Tolnaje ze Š. Potoku (latinsky) ze dne 2. srpna 1650 . . . 166

CXLV.   Od Petra Figula z Lešna (česky) ze dne 13. list. 1651 . . . 171–173

CXLVI.   Od Jana Felina z Lešna (česky) ze dne 13. listop. 1651 . . . 173–174

CLXIV.   Od Jiřího Sadovského z Londýna (latinsky) ze dne 14. ledna 1657 . . . 190–191

CLXVI.   Od Bratří z Břehu (latinsky) ze dne 14. února 1657 . . . 192–193

CLXVII.   Od Štěpána Meliše z Vratislavi (česky) ze dne 13. dubna 1657 . . . 193–194

CLXXII.   Od Jana Bythnera z Lešna (latinsky) ze dne 15. ledna 1658 . . . 197

CLXXXVI.   Od Mikuláše Arnolda z Franekery (latinsky) ze dne 18 bř. 1659 . . . 206–209

CCI.   Od Samuele Vojta z Herborna (latinsky) ze dne 25 čce 1661 . . . 224–226

CCV.   Od Jáchyma Hüebnera (německy) ze dne 22. října 1661 . . . 229–231

CCVI.   Od Jana Bythnera z Lešna (polsky) ze dne 4 list. 1661 . . . 231–232

CCXXII.   Od Kr. Nigrina z Ženevy (latinsky) ze dne 1. března 1663 . . . 258

CCXXVII.   Od Jana Tobiana z Franekery (česky) ze dne 27. dubna 1661 . . . 264–265

CCXXIX.   Od hraběte Pembroka (latinsky) ze dne 25. srpna 1664 . . . 265–267

CCXXXII.   Od Mikuláše Gertichia z Lehnice (německy) ze dne 19. list. 1665 . . . 268

CCXXXIV.   Od Jana Ludvíka Fabricia z Heidelberku (latinsky) ze dne 6. list. 1667 . . . 270–272

CCXXXVII.   Od Jana Bythnera z Lešna (latinsky) z ledna 1669 . . . 274–275

B.   Od M. Z. L. (česky) bez vročení . . . 281–282

C.

Listy od osob jiných jiným osobám

XXXV.   Jan Duraeus z Londýna Ludvíku Geerovi (francouzsky) ze dne 19 pros. 1641 . . . 43–44

XLIV.   Jan Duraeus z Londýna Janu Matthiae (latinsky) ze dne 7. července 1642 . . . 56

XLIX.   Jan Skytte ze Štokholmu Lud. Geerovi (švédsky) ze dne 16. září 1642 . . . 59

LXI.   Jan Wolzogen z Nortkopinga Ludvíku Geerovi (francouzsky) ze dne 5. května 1643 . . . 69–70

LXXII.   Petr Kochlevský senátorům města Elbinga (latinsky) ze dne 27. června 1644 . . . 81–82

XC.   Bratří Starší z Toruně Lud. Geerovi (latinsky) ze dne 19. září 1615 . . . 108–109

XCI.   Bratří Starší z Toruně Janu Matthiae (latinsky) ze dne 20. září 1615 . . . 109–110

XCVI.   Petr Figulus z Gdánska Ludvíku Geerovi (francouzsky) ze dne 5. ledna 1641 . . . 116–117

XCVIII.   Petr Figulus z Elbinga L. Geerovi (francouzsky) ze dne 28. února 1646 . . . 118

XCIX.   Petr Figulus z Elbinga L. Geerovi (francouzsky) ze dne 6. června 1646 . . . 118

C.   Petr Figulus z Elbinga L. Geerovi (francouzsky) ze dne 26.   1646 . . . 118–119

CI.   Petr Figulus z Elbinga L. Geerovi (francouzsky) ze dne . . . 13. července 1646 . . . 119

CII.   Petr Figulus z Elbinga L. Geerovi (francouzsky) bez vročení . . . 119–120

CXXIX.   Bratří Starší z Lešna Lud. Geerovi (latinsky) ze dne 15. ledna 1650 . . . 159

CXXX.   Bratří Starší z Lešna patronům Ořeškovským (polsky) ze dne 14. ledna 1650 . . . 159–160

CXXXII.   Zuzana Lorántfy z Š. Potoka Bratřím (latinsky) ze dne 18. května 1650 . . . 161

CXXXIV.   Odpověď Bratří Z. Lorántfy (latinsky) ze dne 10. června 1650 . . . 162–163

CXXXVII.   Zuzana Lorántfy Bratřím (latinsky) ze dne 4. července 1650 . . . 164–165

CXLII.   Odpověď Bratří Z. Lorántfy (latinsky) ze dne 19. srpna 1650 . . . 167–168

CXLVII.   Zuzana Lorántfy Bratřím (polsky) z roku 1654 . . . 174

CXLIX.   Bratří Z. Lorántfy (latinsky) ze dne 3. července 1654 . . . 175

CL.   Konstantin Schaum J. Rákóczymu (latinsky) ze dne 6. list. 1654 . . . 176–177

CLVII.   J. Mednianský J. Rákóczymu (maďarsky) ze dne 21. dubna 1656 . . . 185

CLVIII.   Petr Figulus z Gdánska Mik. Arnoldovi (latinsky) ze dne 25. července 1656 . . . 185–186

CLIX.   Pell Samueli Hartlibovi (anglicky) ze dne 27. července 1656 . . . 186

CLX.   Petr Figulus Mik. Arnoldoví (latinsky) ze dne 31. července 1656 . . . 187

CLXI.   Samuel Hartlib Pellovi (anglicky) ze dne 7. srpna 1656 . . . 187

CLXXVI.   Samuel Hartlib Pellovi (anglicky) ze dne 11. března 1658 . . . 201

CLXXVII.   Samuel Hartlib Pellovi (anglicky) ze dne 18. března 1658 . . . 201

CLXXVIII.   Samuel Hartlib Pellovi (anglicky) ze dne 26. března 1658 . . . 201

CLXXIX.   Samuel Hartlib Pellovi (anglicky) ze dne 5. května 1658 . . . 202

CLXXX.   Samuel Hartlib Pellovi (anglicky) . . . 202

CLXXXIII.   Petr Figulus Mik. Arnoldovi (latinsky) ze dne 7. září 1658 . . . 205

CLXXXIV.   S. Maresius Mik. Arnoldovi (latinsky) ze dne 24. září 1658 . . . 205–206

CLXXXV.   S. Maresius Mik. Arnoldovi (latinsky) ze dne 24. února 1659 . . . 206

CLXXXIX.   S. Hartlib Dru. Worthingtonovi (anglicky) ze dne 20. července 1659 . . . 211–212

CXC.   Jan Felin z Puchova Mik. Gertichiovi (německy) ze dne 17. července 1660 . . . 212–213

CXCIV.   Pavel Vetterin z Puchova J. Bythnerovi (česky) ze dne 8. listopadu 1660 . . . 218–220

CXCVII.   Jan Felin z Puchova J. Bythnerovi (latinsky) ze dne 1. února 1661 . . . 221

CXCVIII.   S. Hartlib Dru Worthingtonu (anglicky) ze dne 8. dubna 1661 . . . 221

CXCIX.   S. Hartlib Dru Worthingtonu (anglicky) ze dne . . . 23. dubna 1661 . . . 221

CCXXXIX.   Daniel Komenský K. Nigrinovi (česky) bez vročení . . . 276–277

CCXL.   Pavel Vetterin J. Bythnerovi (česky) ze dne 9 ledna 1672 . . . 277–279

CCXLI.   Gerhard Geer K. Nigrinovi (latinsky) ze dne 15. listopadu 1675 . . . 279

CCXLII.   Pavel Hartman Danielu Komenskému (česky) ze dne 9. pros. 1675 . . . 279

CCXLIII.   Daniel Komenský Štěpánu Melišovi (česky) ze dne 16 února 1676 . . . 280

A.   Lud. Geer Janu Matthiae (francouzsky) z roku 1642 . . . 281

Kromě těchto listů jsou v dodatcích

C.   Paměť o rozdělování kollekt . . . 282

D.   Ratio Instituti et Mediorum, quae sector . . . 282–284

E.   Bibliorum Turcicorum dedicatio . . . 284–287

F.   Pochybné německé listy Komenského Karlu J. Weldemannovi . . . 287–293

Rejstřík . . . 294–300

 

 

  < < < < < <