Jaroslav Hašek

[ 1883—1923 ]

Bibliografie


Založeno na stěžejních haškologických bibliografiích (Pytlík–Laiske a Mědílek). Soupis je průběžně doplňován.


1900

  „Frajtr Kotarba“, Feuilleton, Národní listy 40, 1900, č. 229, 20/8, s. 1.

Podepsáno: J. Hofmeister.

Reprint: 2007 (dubia).

¶ Pytlík–Laiske 1613: práce sporného autorství (srv. str. 40–41). — Kovařík (2007, s. 153–154): „...pro jeho autorství kromě jeho oblíbené tematiky by svědčila i citovaná píseň Umarl Maczek umarl, kterou Hašek znal a užil v jiné povídce. Proti Haškovu autorství povídky s tematikou armády zase svědčí jeho přílišné mládí — bylo mu sedmnáct let.“ Podle Václava Mengera „Hašek psal do Národních listů od roku 1900“.

Online: ndk.cz.

1901

  „Cikáni o „hodech““, Feuilleton, Národní listy 41, 1901, č. 26, 26/1, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 1.

Online: ndk.cz.

  „Idylla venkova“, Feuilleton, Národní listy 41, 1901, č. 104, 16/4, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955): Idyla venkova.

¶ Pytlík–Laiske 2.

Online: ndk.cz.

  „Přišel v čas“, Feuilleton, Národní listy 41, 1901, č. 160, 12/6, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955): Přišel včas.

¶ Pytlík–Laiske 3.

Online: ndk.cz.

  „Z pamětí poněkud opozděného městečka“, Feuilleton, Národní listy 41, 1901, č. 225, 16/8, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955): Z pamětí poněkud opožděného městečka.

¶ Pytlík–Laiske 4.

Online: ndk.cz.

  „Podařený výlet“, Národní listy 41, 1901, č. 275, 6/10. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 275, str. 9-10.

Reprint: SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 5.

Online: ndk.cz.

1902

  „Oj Dunajec biala wôda...“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 40, 10/2, str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955): Oj, Dunajec, biała woda.

¶ Pytlík–Laiske 6.

Online: digitalniknihovna.cz. — kramerius.kr-olomoucky.cz.

  „Stará vojna. Vesnický obrázek“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 58, 28/2, odpol. vyd., str. 1.

Podepsáno: Napsal Jan Hašek.

Reprint: SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 7.

Online: digitalniknihovna.cz. — kramerius.kr-olomoucky.cz.

  „Konec opice. Črta ze života cikánů“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 86, 28/3, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 8.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Smrt horala“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 96, 8/4, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 9.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Praha je Praha“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 135, 17/5, odpol. vyd., str. 1-2

Reprint: SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 10.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Dětvanci“, Národní listy 42, 1902, č. 170, 22/6. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 170, str. 9-10.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 11.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Wótka lasów, wótka jagodowa. Črta z Haliče“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 185, 7/7, str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 12.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Cikánský pohřeb“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 210, 1/8, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 13.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „U přívozu“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 214, 5/8, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 14.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Živý sen selky Boganové. Črta z Haliče“, Národní listy 42, 1902, č. 219, 10/8. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 219, str. 9.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 15.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Z praktického života“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 230, 21/8, odpol. vyd., str. 1-2.

¶ Pytlík–Laiske 16.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Cikán archaeologem“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 258, 19/9, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955): Cikán archeologem.

¶ Pytlík–Laiske 17.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Na maďarské poště. Obrázek“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 275, 6/10, str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955).

Řecky: „Στο μαγυάρικο ταχυδρομείο“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 18.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Idylka kukuřičného pole. Črta z malé uherské roviny“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 292, 23/10, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SSJH 14 (1927), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 19.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Zbojník za Magurou. Črta z Podhalí“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 294, 25/10, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 20.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Batovičtí juhasové. Črta z Podhalí“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 306, 7/11, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 21.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Zpověď z Maďárie“, Feuilleton, Národní listy 42, 1902, č. 312, 13/11, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 22.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Rybář Gulaj. Črta z Haliče“, Národní listy 42, 1902, č. 322, 23/11. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 322, str. 9.

Reprint: SSJH 14 (1927), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 23.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Ovce v žinčici. Vzpomínka na Královu holu“, Národní listy 42, 1902, č. 335, 6/12, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 24.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „"Credo"“, (báseň: Jsme křesťané a boha svého máme...), Právo lidu 11, 1902, Dělnická besídka, příl. k č. 336, 7/12.

Reprint: SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 25.

  „Ta kola letí v továrně...“, (báseň: Ta kola letí v továrně...), Právo lidu 11, 1902, Dělnická besídka, příl. k č. 342, 14/12.

Reprint: SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 26.

  „Pod Ďumbírem“, Národní listy 42, 1902, č. 343, 15/12, str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 27.

Online: digitalniknihovna.cz.

1903

  Ladislav H. Domažlický — Jaroslav Hašek, Májové výkřiky. Praha: Nákladem J. Sölcha (Tiskárna nár. soc. dělnictva (K. Pitter) v Praze), 1903, 8°, 32 str.

Dedikace: Věnováno Viktoru Janotovi.

Obsah: Jaro v dolu /5/. Třešně /7/. Fialky /9/. [bez názvu] /11/. Pohádka jara /13/. [bez názvu] /15/. [bez názvu] /17/. Jarní nálada /19/. [bez názvu] /21/. [bez názvu] /23/. Vzpomínka /25/. Etuda /27/. Na jaře v sadě /29-30/. [Básně J. Haška jsou na liché straně a básně L. H. Domažlického na sudé straně.]

Avízo (s. 2): L. H. Domažlický a J. Hašek připravují tříaktovou veselohru: Za nevěstou na letní byt. Děj na Kubici v pensionátu Elišky Krásnohorské.

Reprint: 1929, SJH 11 (1972).

Rec.: Hašek, Roman: „L. Hájek-Domažlický — J. Hašek, Májové výkřiky“, in: Moderní život 2, 1903, č. 6-7, září, str. 199 (Pytlík–Laiske 1660).

¶ Pytlík–Laiske 28, 1189. Mědílek 114. — KNM má v katalogu i 2. vydání z téhož roku. — Ladislav Hájek Domažlický (1884—1943) napsal knihu Z mých vzpomínek na Jaroslava Haška (1925).

Online: ndk.cz.

  „Jaro v dolu“, (báseň, incipit: Když lámali uhlí v dole...), in: Májové výkřiky 1903, str. 5.

Reprint: SSJH 16 (1929).

Německy: „Frühling im Schacht“ (incipit: Als sie die Kohle graben im Schacht...), tr. Josef Kalmer, Prager Presse 8, 1928, Morgen-Ausgabe 286, 14/10, Beilage Dichtung und Welt 42, str. I. (Online: kramerius.nm.cz.)

¶ Pytlík–Laiske 29.

  „Třešně“, (báseň, incipit: Než kvetly třešně na stráni...), in: Májové výkřiky 1903, str. 7. — Viz SSJH 16 (1929).

¶ Pytlík–Laiske 30.

  „Fialky“, (báseň, incipit: Fialky jste měla v ruce...), in: Májové výkřiky 1903, str. 9. — Viz SSJH 16 (1929).

¶ Pytlík–Laiske 31.

  „(Vzduch teplý jarní nad sady...)“, in: Májové výkřiky 1903, str. 11.

¶ Pytlík–Laiske 32.

  „Pohádka jara“, (báseň, incipit: Na jabloni na silnici...), in: Májové výkřiky 1903, str. 13. — Viz SSJH 16 (1929).

¶ Pytlík–Laiske 33.

  „(Byla to radost...)“, in: Májové výkřiky 1903, str. 15.

¶ Pytlík–Laiske 34.

  „(V lese šel jsem. Jaro zpívalo...)“, in: Májové výkřiky 1903, str. 17.

¶ Pytlík–Laiske 35.

  „Jarní nálada“, (báseň, incipit: Je jaro. Smutně na chodník...), in: Májové výkřiky 1903, str. 19. — Viz SSJH 16 (1929).

¶ Pytlík–Laiske 36.

  „(Jste dcerou z lepší rodiny...)“, in: Májové výkřiky 1903, str. 21.

¶ Pytlík–Laiske 37.

  „(Břízo má, břízo...)“, in: Májové výkřiky 1903, str. 23.

¶ Pytlík–Laiske 38.

  „Vzpomínka“, (báseň, incipit: Za jasných nocí...), in: Májové výkřiky 1903, str. 25. — Viz SSJH 16 (1929).

¶ Pytlík–Laiske 39.

  „Etuda. L. H. Domažlickému“, (báseň, incipit: Ven z krčmy hledíme v noc jarní krásy...), in: Májové výkřiky 1903, str. 27. — Viz SSJH 16 (1929).

¶ Pytlík–Laiske 40.

  „Na jaře v sadě“, (báseň, incipit: Před záhonem tulipánů...), in: Májové výkřiky 1903, str. 29-30. — Viz SSJH 16 (1929).

¶ Pytlík–Laiske 41.


  „Zátorská kanonie. Črta z Haliče“, Národní listy 43, 1903, č. 25, 25/1. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 25, str. 9-10.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 42.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Mravenčí vajíčka“, Illustrovaný svět 3, 1902—1903, č. 15, 7/2, str. 347-350.

Reprint: SSJH 15 (1928), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 43.

Online: ndk.cz.

  „Jeden literát“ (báseň, incipit: Šel po pěšině upravené...), Neperiodická edice [1], 1903, č. 1, květen, str. [6-7].

Reprint: SSJH 16 (1929), SJH 11 (1972).

Neperiodická edice. Redigují L. H. Domažlický a Jaroslav Hašek. Praha I (čp. 627), nákladem vlastním, 1903, malé 4°. Rozsah à 16 str.

¶ Pytlík–Laiske 44.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

  „V huti“, (báseň, incipit: Mezi šerem starých stromů...), Neperiodická edice [1], 1903, č. 1, květen, str. [13].

Reprint: SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 45.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

  „Dobrodružství Gyuly Kákonye. Humoreska“, Národní listy 43, 1903, č. 175, 28/6. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 175, str. 10.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 46.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Jak se stařeček Perunko věšel. Črta z Podhalí“, Feuilleton, Národní listy 43, 1903, č. 184, 8/7, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 47.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Vzpomínka z močálů“, Feuilleton, Národní listy 43, 1903, č. 200, 24/7, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 48.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Po třicíti letech. Črta z Haliče“, Feuilleton, Národní listy 43, 1903, č. 274, 8/10, odpol. vyd., str. 1.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 49.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „V obecním vězení“, Feuilleton, Národní listy 43, 1903, č. 275, 9/10, odpol. vyd., str. 1.

Podepsáno: J. H.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 50.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Vojenský pes pana hejtmana. Humoreska“, Feuilleton, Národní listy 43, 1903, č. 286, 20/10, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 51.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Tři črty z uherské roviny“, Illustrovaný svět 3, 1902—1903, č. 52, 24/10, str. 1240-1242.

Podkapitoly: Pasák Lajko /1240/. — Cikánská poesie /1240, 1242/. — Na polní práci /1242/.

Reprint: SSJH 15 (1928), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 52.

Online: ndk.cz.

  „Křtiny. Črta z Podhalí“, Feuilleton, Národní listy 43, 1903, č. 303, 6/11, odpol. vyd., str. 1-2.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 53.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Dýmějový mor. Humoreska“, Feuilleton, Národní listy 43, 1903, č. 322, 25/11, odpol. vyd., str. 2.

¶ Pytlík–Laiske 54.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Silák Lębik. Črta z Haliče“, Národní listy 43, 1903, č. 352, 25/12. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 352, str. 9-10.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 55.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „(báseň, incipit: A bude po nás zase jaro...)“, in: Májové výkřiky 1903, str. 3.

Nepodepsáno. — Dedikace: Našemu milému příteli Viktoru Janotovi.

Reprint: SSJH 16 (1929), s. 5: A bude pro nás zase jaro.

¶ Pytlík–Laiske 1614: práce sporného autorství.

  „Jarní poeta“, (báseň, incipit: Vzal péro do ruky a ve dlaň hlavu...), Neperiodická edice 1, 1903, č. 1, květen, [str. 4-5].

Podepsáno: Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 1614a: práce sporného autorství.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

  „Jiskry“, (báseň, incipit: Svou rukou mozolnatou zvedám...), Neperiodická edice 1, 1903, č. 1, květen, [str. 12].

Podepsáno: Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 1614b: práce sporného autorství.

Online: ndk.cz. — digitalniknihovna.cz.

  „Slzy lásky. Skizza z manželského štěstí“, Národní listy 43, 1903, č. 216, 9/8. Nedělní zábavná příloha „Národních listů“ k číslu 216, str. 9.

Podepsáno: H.

¶ Pytlík–Laiske 1614c: práce sporného autorství.

Online: digitalniknihovna.cz.

1904

  „Kozák Boryško“, Národní listy 44, 1904, č. 3, 3/1.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 56.

  „Šlechetný Csendes. Uherská humoreska“, Národní listy 44, 1904, č. 5, 5/1, odpol. vyd.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 57.

  „Šupem“, Národní listy 44, 1904, č. 15, 15/1, odpol. vyd. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 58: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Ve stravovně“, Národní listy 44, 1904, č. 18, 18/1, odpol. vyd. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 59.

  „Cikán Jožko“, Národní listy 44, 1904, č. 20, 20/1, odpol. vyd., str. 1. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 60: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Nezdařená výměna. Obrázek z jihouherské vesnice“, Národní listy 44, 1904, č. 27, 27/1, odpol. vyd. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 61: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Ručnice. Črta z Podhalí“, Národní listy 44, 1904, č. 34, 3/2, odpol. vyd. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 62.

  „Stará cesta“, Národní listy 44, 1904, č. 70, 10/3, odpol. vyd. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 63.

  „Z droguerie“, Národní listy 44, 1904, č. 84, 24/3, odpol. vyd. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 64.

  „Pastrňákovy modré oči. Humoreska“, Národní listy 44, 1904, č. 90, 30/3, odpol. vyd. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 65.

  „Hvězdář“, Národní listy 44, 1904, č. 105, 15/4, odpol. vyd. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 66: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Vojenský pamětní peníz. Humoreska“, Besedy lidu 12, 1903—1904, č. 17, 17/4, str. 195-196. — Viz SJH 10 (1957).

Přetištěno pod názvem „Medaile“, č. 1062a (1921).

¶ Pytlík–Laiske 67.

Online: digitalniknihovna.cz. — ndk.cz.

  „Vděčnost“, Národní listy 44, 1904. č. 119, 29/4. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 68: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Neštěstí pana Bendy. Humoreska“, Národní listy 44, 1904, č. 121, 1/5.

¶ Pytlík–Laiske 69.

  „Citrony. Humoreska“, Národní listy 44, 1904, č. 128, 8/5.

¶ Pytlík–Laiske 70.

  „Šuhajové v Brockom. Črta ze Slovenska“, Národní listy 44, 1904, č. 136, 17/5, odpol. vyd. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 71: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „U jazykozpytce. Humoreska“, Národní listy 44, 1904, č. 148, 30/5.

¶ Pytlík–Laiske 72.

  „Na svazích Hegyalye“, Illustrovaný svět 4, 1903—1904, č. 32, 3/6, str. 763-764.

Reprint: 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 73.

Online: ndk.cz.

  „Rodná obec“, Matice svobody 5, 1904, č. 15, 22/6, str. 114. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 74.

  „Schůze politického klubu strany státoprávní dne 20. června 1904 v Konviktě“, (báseň, incipit: Och, staroměstská poprava —), Besedy času 9, 1904, č. 25, 26/6, str. 197. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Jaroslav Hašek a Václav Křížek.

¶ Pytlík–Laiske 75.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Jeden literát“ (báseň: Šel jsem po pěšině upravené...), Omladina 2, 1904, č. 26, 30/6.

¶ Pytlík–Laiske 76. — Přetisk básně č. 44.

  „Otcové chudých“ (báseň: Otcové chudých prsa řády zdobí...), Omladina 2, 1904, č. 26, 30/6. — Viz SSJH 16 (1929), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 77.

  „Vytí psa“, Právo lidu 14, 1904, Dělnická besídka, příl. k č. 182, 3/7. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 78.

  „Již jest po romantice v Gemeru. Črta z Uher“, Národní listy 44, 1904, č. 184, 5/7, odpol. vyd. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 79.

  „Klínový nápis“, Omladina 2, 1904, č. 27, 7/7. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 80.

  „Credo“ (báseň: Že nevěřím prý... Píši tímto Credo), Omladina 2, 1904, č. 27, 7/7. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 81.

  „Pokání. Připisuji p. V. Křížkovi na důkaz přátelství“, (báseň: Dřív psal jsem verše profání...), Omladina 2, 1904, č. 27, 7/7. — Viz SJH 11 (1972).

Německy: „Reue“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 82.

  „Paní komisarka“, Národní listy 44, 1904, č. 188, 9/7, odpol. vyd. — Viz 2007.

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 83: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu. — Kovařík (2007, s. 150): „Na první pohled je zřejmé, že Hašek zpracoval obdobné téma dvakrát. Dokonce dal protagonistce podobné jméno: Cibulková a Cinibulková.“ (Srv. „Postrach domu“.)

  „Náš dům. Vypravování Lojzíkovo“, Národní listy 44, 1904, č. 191, 12/7, odpol. vyd. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Jar. H.

¶ Pytlík–Laiske 84.

  „Pohádka z východu“, Omladina 2, 1904, č. 28, 14/7. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 85.

  „V Levoči“, Národní listy 44, 1904, č. 204, 25/7. — Viz SJH 1 (1955).

Podepsáno: Napsali Jaroslav Hašek a Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 86.

  „Paní kněžna“, Národní listy 44, 1904, č. 219, 9/8, odpol. vyd. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 87: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Historky z Uher“, Illustrovaný svět 4, 1903—1904, č. 42, 12/8, str. 1002-1004.

Podkapitoly: Tabák /1002-1003/. — Volební akce cikána Savaňu [!] /1003-1004/ (v textu pak již: Šavaňu).

Reprint: Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

Německy: „Die Wahlaktion des Zigeuners Savanyú“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 88.

Online: ndk.cz.

  „Pomalá jízda. Podtatranská črta“, Národní listy 44, 1904, č. 229, 20/8, odpol. vyd. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 89.

  „Velký den. Humoreska“, Národní listy 44, 1904, č. 279, 9/10. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 90.

  „Z Nikopole na Ruščuk. Vzpomínky z cesty“, Illustrovaný svět 4, 1903―1904, č. 51, 14/10, str. 1218-1222.

Reprint: 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 91.

Online: ndk.cz.

  „Při česání chmele“, Národní listy 44, 1904, č. 304, 3/11, odpol. vyd. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 92.

  „Oslík Guat. Črta z Alp bernských“, Národní listy 44, 1904, č. 307, 6/11. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 93.

  „Popel kanára Maníka. Humoreska“, Národní listy 44, 1904, č. 309, 8/11, odpol. vyd. — Viz SJH 6 (1961).

Srv. „Z přírodopisu mrzutého profesora: Kanár obecný“ (1912).

¶ Pytlík–Laiske 94.

  „Hej, Marko!“, Světozor [5], 1904—1905, č. 5, 11/11, str. 124-126. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 95.

  „Klacek. Črta“, Národní listy 44, 1904, č. 317, 16/11. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Napsal Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 96: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Hej, Marko!“, Besedy lidu 13, 1904—1905, č. 2, 18/11, str. 14-15.

¶ Pytlík–Laiske 97: přetisk povídky č. 95.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Příklad ze života. Americká humoreska“, Světozor [5], 1904—1905, č. 8, 2/12, str. 217-218.

Reprint: 1912, SSJH 11 (1926), SJH 4 (1962).

Německy: „Amerikanische Humoreska“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 10, 1930, Morgen-Ausgabe 96, Beilage Dichtung und Welt 14, 6/4, str. II. (Online: kramerius.nm.cz.)

¶ Pytlík–Laiske 98.

  „Starořímská tvrz. Z bavorského výletu“, Národní listy 44, 1904, č. 344, 13/12. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 99.

  „Příklad ze života. Americká humoreska“, Besedy lidu 3, 1904—1905, č. 5, 30/12, str. 49-50.

¶ Pytlík–Laiske 100: přetisk povídky č. 98.

Online: digitalniknihovna.cz.

1905

  „Heřmánkové kapky“, in: Illustrované české humoresky I. Pavel Körber, Praha 1905, str. 27-31. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 101.

  „Postrach domu“, in: Illustrované české humoresky I. Pavel Körber, Praha 1905, str. 124-128. — Viz 2007.

Podepsáno: Vik. Janota.

¶ Pytlík–Laiske 102: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu. — Srv. „Paní komisarka“.

  „Pan Simeon Vašák a jeho patron“, in: Illustrované české humoresky I. Pavel Körber, Praha 1905, str. 138-145. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 103.

  „Milosrdní samaritáni“, in: Illustrované české humoresky I. Pavel Körber, Praha 1905, str. 212-216. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 104.

  „Jak čerti plundrovali klášter sv. Tomáše“, in: Illustrované české humoresky I. Pavel Körber, Praha 1905, str. 297-307. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 105.

  „Vlídná domluva“, in: Illustrované české humoresky I. Pavel Körber, Praha 1905, str. 329 333. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 106.

  „Osudná maska“, in: Illustrované české humoresky II. Pavel Körber, Praha 1905, str. 75-80. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 107: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „List z památníku městečka Nového Kmínova“, in: Illustrované české humoresky II. Pavel Körber, Praha 1905, str. 101-105. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 108: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „O dobrém pivu městečka X“, in: Illustrované české humoresky II. Pavel Körber, Praha 1905, str. 161-164. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Viktor Janota.

¶ Pytlík–Laiske 109: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Muž studené povahy“, in: Illustrované české humoresky II. Pavel Körber, Praha 1905, str. 185-189.

¶ Pytlík–Laiske 110.

  „Nadaný člověk“, in: Illustrované české humoresky II. Pavel Körber, Praha 1905, str. 247-254.

¶ Pytlík–Laiske 111.

  „Krajina z Haliče s vlky. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 16, 16/1. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 112.

  „Mezi tuláky“, Světozor [5], 1904—1905, č. 18, 10/2, str. 490-491. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

Srv. povídku „Příhoda starosty Tomáše“ se stejnou písničkou „Czemu tęsknić za chatą“.

¶ Pytlík–Laiske 113.

  „Rozmluva“, Národní listy 45, 1905, č. 53, 22/2.

¶ Pytlík–Laiske 114.

  „Mezi tuláky“, Besedy lidu 13, 1904—1905, č. 9, 24/2, str. 97-98.

¶ Pytlík–Laiske 115: přetisk povídky č. 113.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Obětní svíce. Črta z Haliče“, Světozor [5], 1904—1905, č. 20, 24/2, str. 543-544. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 116.

  „Správkyně stravovny“, Národní listy 45, 1905, č. 83, 24/3, odpol. vyd. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 117.

  „Obětní svíce. Črta z Haliče“, Besedy lidu 13, 1904—1905, č. 11, 24/3, str. 121-122.

¶ Pytlík–Laiske 118: přetisk povídky č. 116.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Sběratel inserátů. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 89, 31/3, odpol. vyd. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 119.

  „Povaha z diamantové oceli. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 97, 8/4, odpol. vyd.

¶ Pytlík–Laiske 120.

  „Paragraf 468 tr. zákona. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 105, 16/4.

¶ Pytlík–Laiske 121.

  „Odměna. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 113, 25/4. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 122.

  „Reklamní scéna. Americká humoreska“, Světozor [5], 1904—1905, č. 29, 28/4, str. 795-798.

Reprint: SSJH 15 (1928).

Německy: „Amerikanische Reklamszene“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 279, Beilage Dichtung und Welt 41, 13/10, str. I-II. (Online: kramerius.nm.cz.)

¶ Pytlík–Laiske 123.

  „Reklamní scéna. Americká humoreska“, Besedy lidu 13, 1904—1905, č. 14, 5/5, str. 157-159.

¶ Pytlík–Laiske 124: Přetisk povídky č. 123.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Matylda Dřezíkova. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 131, 14/5.

¶ Pytlík–Laiske 125.

  „Návrat. Črta ze Slovenska“, Národní politika 23, 1905, č. 138, 21/5. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 126.

  „Mladé směry. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 159, 11/6. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 127.

  „Cikánská historie“, Světozor [5], 1904—1905, č. 38, 30/6, str. 1010-1012; č. 39. 7/7, str. 1044-1047. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 128.

  „Kytice růží“, Národní politika 23, 1905, č. 200, 23/7. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 129.

  „Kyanovodík. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 204, 27/7, odpol. vyd.

¶ Pytlík–Laiske 130.

  „Cikánská historie“, Besedy lidu 13, 1904—1905, č. 20, 28/7, str. 234-237; č. 21, 11/8, str. 241-243 (dokončení).

¶ Pytlík–Laiske 131: Přetisk povídky č. 128.

Online: č. 20: digitalniknihovna.cz, č. 21 (dokončení): digitalniknihovna.cz.

  „Elindúlta Ajgó Márton... Črta z Uher“ (Vypravil se Ajgó Márton...), Světozor [5], 1904—1905, č. 45, 18/8, str. 1184-1186. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 132.

  „Elindúlta Ajgó Márton... Črta z Uher“ (Vypravil se Ajgó Márton...), Besedy lidu 13, 1904—1905, č. 23, 8/9, str. 265-266.

¶ Pytlík–Laiske 133: přetisk povídky č. 132.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Frenologie. Humoreska“, Národní listy 45, 1905, č. 252, 13/9, odpol. vyd.

¶ Pytlík–Laiske 134.

  „Ve stohu. Z cyklu "Otrhanci"“, Národní listy 45, 1905, č. 270, 1/10. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 135.

  „Výprava Jana Hučky z Pašešnice. Črta z Chodska“, Národní politika 23, 1905, č. 312, 12/11. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 136.

  „U jezera Neziderského. Črta z Uher“, Světozor [6], 1905—1906, č. 8, 17/11, str. 131-134. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 137.

  „Hádka. Črta z Pohroní“, Národní listy 45, 1905, č. 333, 3/12. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 138.

1906

  „Koření pro kravičky. Humoreska“, Národní listy 46, 1906, č. 6, 7/1. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 139.

  „Otázka čtenářům“, Neruda 1, 1906. č. 2, 14/2, str. 26-27.

¶ Pytlík–Laiske 140.

  „Tkadlec Barták“, Národní listy 46, 1906, č. 45, 15/2, odpol. vyd. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 141.

  „Vzácná rybka "Chaetodon triafasciatus"“, Neruda 1, 1906, č. 7, 24/3, str. 98.

¶ Pytlík–Laiske 142.

  „V Bregu Zamurovaném. Z haličských povídek“, Světozor 6, 1905—1906, č. 26, 6/4, str. 615-620. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 143.

  „Povídka o kočce“, Národní politika 24, 1906, č. 117, 29/4.

¶ Pytlík–Laiske 144.

  „Z vypravování soudního adjunkta“, Neruda 1, 1906, č. 11-12, 1/5. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 145.

  „Stoupencové romantismu. Velká předsvatojánská historie“, Nový Neruda 1, 1906, č. 1, 15/5. str. 2-4.

¶ Pytlík–Laiske 146.

  „List o ohňostroji...“, (báseň: Chceš, milý příteli, bych dojmy své Ti všechny psal...), Nový Neruda 1, 1906, č. 1, 15/5, str. 15. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 147.

  „Doktor Samet. Humoreska“, Veselá Praha 2, 1906, č. 6, červen. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 149.

  „Kradení lidí. Z vypravování jednoho velmi starého mládence den před jeho svatbou“, Národní listy 46, 1906, č. 158, 10/6.

¶ Pytlík–Laiske 150.

  „V mořských lázních. Historie české rodiny“, Nový Neruda 1, 1906, č. 6, 20/6. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 151.

  „O lázních“, (báseň: Zas přišla sezóna, když třešně zrají...), Nový Neruda 1, 1906, č. 6, 20/6. str. 95. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 152.

  „Humoreska čistě matematická“, Nový Neruda 1, 1906, č. 7, 27/6. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 153.

  „Dětská hra“, Veselá Praha 2, 1906. č. 9, září. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 154.

  „Kontuš. Črta z Haliče“, Světozor 6, 1905—1906, č. 48, 7/9, str. 1147-1150. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 155.

  „Reklama pana Jaroslava Vondráka“, Veselá Praha 1906, zvláštní číslo, 8-10/9. — Viz SJH 11 (1972), 2012.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

  „Rolník Martin ze samoty“, Národní listy 46, 1906, č. 261, 22/9, odpol. vyd. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 156.

  „Nová Myšlénka. Humoreska“, Veselá Praha 2, 1906, č. 10, říjen. — Viz SSJH 9 (1926), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 157.

  „Fazole“, Národní politika 24, 1906, č. 283, 14/10. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 158.

  „Vynález pana respicienta v. v.“, Veselá Praha 2, 1906, č. 11, listopad. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 159

  „O fotbalu“, (báseň: Ó, fotbale, tys hlavně naše spása...), Nový Neruda 1, 1906, č. 25. 7/11, str. 404. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 160.

  „Hudební talent. Humoreska“, Světozor [7], 1906—1907, č. 4, 9/11, str. 91-94.

Reprint: 1912, SSJH 11 (1926).

Německy: „Ein musikalisches Talent“, tr. G. R. (Grete Reiner), ilustrace Friedrich Feigl, Prager Presse 18, 1938, Bilderbeilage 6, 6/2, str. 4-5. (Online: kramerius.nm.cz.)

¶ Pytlík–Laiske 161.

  „Hledá se ručitel“, Svítilna 1, 1906, č. 1, 15/11, str. 14-15.

Reprint: 1913, SSJH 6 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 162.

Online: ndk.cz.

  „Římská literatura“, Svítilna 1, 1906, č. 2, 22/11, str. 22-23.

Podepsáno: V. Z.

¶ Pytlík–Laiske 163: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

Online: ndk.cz.

  „Všivá historie“, Nová Omladina 1, 1906, č. 95, 9/12. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

Německy: „Eine lausige Geschichte“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 164.

  „Z deníku sv. Václava. Poznámky mučedníka“, Nová Omladina 1, 1906, č. 96, 12/12. [Zabaveno.]

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 165.

  „Domluva“, Svítilna 1, 1906, č. 5, 12/12, str. 64.

Reprint: SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 166.

Online: ndk.cz.

  „Pan Gloatz, bojovník za práva lidu“, Nová Omladina 1, 1906, č. 99, 19/12. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 167.

  „Raffinovanost. Z vypravování barcelonského uprchlíka“, Svítilna 1, 1906, č. 6, 19/12, str. 73-78 [73 + 76-78].

Reprint: SJH 10 (1957): Rafinovanost.

Podepsáno: Jaromír Veverka.

¶ Pytlík–Laiske 168.

Online: ndk.cz.

  „Professor Wagner“, Svítilna 1, 1906, č. 6, 19/12, str. 70-71.

Podepsáno: J. Celestýn.

¶ Pytlík–Laiske 169.

Online: ndk.cz.

  „Paměti Miriamy“, Nová Omladina 1, 1906, č. 101, 23/12. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 170.

  „Vánoce opuštěných. Ze zápisků citlivého člověka“, Svítilna 1, 1906, č. 7, 26/12, str. 86-90 [86-87 + 90].

Reprint: 1912, SSJH 11 (1926), SJH 4 (1962).

Podepsáno: J. Celestýn.

¶ Pytlík–Laiske 171.

Online: ndk.cz.

  „O silvestru“, Nová Omladina 1, 1906, č. 102, 30/12. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: G. Dráček.

¶ Pytlík–Laiske 172.

  „Z mravoučných povídek Pepíčka Rozumovic, žáka II. obecné školy ve Vršovicích“, Nový Neruda 1, 1906, č. 2, 23/5, str. 28-29.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1615: práce sporného autorství.

  „Přání drahému příteli Karlovi“ (Jak klidně přišel jsem, tak klidně také odejdu...). 28. ledna 1906. — Viz 1958, SJH 11 (1972).

  „Pařížské střevíce. Humoreska“, Světozor 6, 1905—1906, č. 38, 29. června 1906, str. 902 + 904.

Repr.: Když kvetou třešně a jiné humoresky, 1927 /241-248/. — 2005.

¶ Pytlík–Laiske 1119: Starší časopisecký otisk nebyl doposud nalezen. (Nalezl Václav Gabriel v dubnu 2023.)

Online: ndk.cz.

1907

  „Batistový šáteček. Humoreska poučná“, Veselá Praha 3, 1907, č. 1, leden. — Viz 1913, SSJH 6 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 173.

  „Chalute. Črta z Haliče“, Veselá Praha 3, 1907, č. 1, leden. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 1 (1955).

Podepsáno: Napsal Dr. Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 174.

  „Dobrodružství Václava Pejse. Historie sylvestrovská“, Svítilna 2, 1907, č. 8, 2/1, str. 107-108.

Reprint: SJH 4 (1962).

Podepsáno: František Rákos.

¶ Pytlík–Laiske 175: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

Online: ndk.cz.

  „Nový rok“, Nová Omladina 2, 1907, č. 1, 2/1. — Viz SJH 2 (1958.)

Podepsáno: Dr. Stanko.

Německy: „Neujahr“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 176.

  „Z deníku naivního děvčete“, Nová Omladina 2, 1907, č. 4, 11/1. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Jarmila Mayerová.

¶ Pytlík–Laiske 177.

  „O parlamentech“, Nová Omladina 2, 1907, č. 5, 13/1. — Viz SSJH 12 (1926).

Německy: „Von Parlamenten“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 178.

  „Malá tělesná potřeba a justice. Místo úvahy“, Nová Omladina 2, 1907, č. 8, 20/1. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

Německy: „Ein kleines körperliches Bedürfnis und die Justiz“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 179.

  „O sportu“, Nová Omladina 2, 1907, č. 11, 27/1. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

Německy: „Vom Sport“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 180.

  „Povídka o hodném švédském vojákovi“, Nová Omladina 2, 1907, č. 12, 30/1. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Napsala Jarmila Mayerová.

Německy: „Erzählung über einen tüchtigen schwedischen Soldaten“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 181.

  „Utrpení pana Tenkráta. Historie poučná a odstrašující“, Veselá Praha 3, 1907, č. 2, únor; č. 3, březen; č. 4, duben; č. 5, květen; č. 6, červen; č. 7, červenec; č. 8, srpen. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

Podkapitoly: Předmluva. I. První výklad o povinnostech, který měl pan Banzet, vyzvav pana Tenkráta, aby ho doprovodil domů z úřadu, připojuje k onomu výkladu povídání o vynikajících osobách v N. II. Výklad o špatném hostinci "U vola", o paní Pažoutové, kde bydlí pan Tenkrát, a o stravě, kterou mu ona předkládá. III. "U Koruny". IV. Výklad o novém bytě. V. Výklad o růžovém psaníčku. VI. Pan Tenkrát vypravuje o slavnostním obědě u pana Banzeta a o všem, co působilo na něho neobyčejným dojmem. VII. První vycházka pana Tenkráta s panem Banzetem po třínedělní nemoci, datující se od slavnostního oběda. VIII. Sběhl od praporu... IX. Dopadený sběh činí odvážný pokus útěku. X. Katastrofa.

Podepsáno: Roman. — Knižně s názvem „Trampoty pana Tenkráta“ (1912).

¶ Pytlík–Laiske 182.

  „Čtenář. Poučná humoreska“, Veselá Praha 3, 1907, č. 2, únor. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: R. H.

¶ Pytlík–Laiske 183.

  „Naivní pohádka o poctivém žurnalistovi“, Chuďas 1, 1907, č. 4, 2/2.

¶ Pytlík–Laiske 184.

  „Právo“, Chuďas 1, 1907, č. 4, 2/2.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 185.

  „O bálech“, Nová Omladina 2, 1907, č. 14, 6/2. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

Německy: „Von Ballvergnügen“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 186.

  „O národní písni“, Nová Omladina 2, 1907, č. 16, 10/2. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

Dvě části byly censorem zabaveny.

¶ Pytlík–Laiske 187.

  „Konec masopustu“, Nová Omladina 2, 1907, č. 18, 15/2. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 188.

  „Zimní povídka z Magury“, Besedy lidu 15, 1906—1907, č. 8, 15/2, str. 81-84.

Reprint: 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 189.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Konference míru. Návrh na velkou komedii“, Nová Omladina 2, 1907, č. 19, 17/2. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 190.

  „O jednom censorovi“, Nová Omladina 2, 1907, č. 22, 24/2. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

Německy: „Von einem Zensor“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 191.

  „Historie starosty Tomáška“, Veselá Praha 3, 1907, č. 3, březen. — Viz SJH 4 (1962).

Podepsáno: Dr. Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 192.

  „Náš člověk“, Chuďas 1, 1907, č. 6, 2/3.

¶ Pytlík–Laiske 193.

  „Pražská komuna“, Komuna 1, 1907, č. 1, 3/3. [Zabaveno.] — Viz SJH 2 (1958).

Německy: „Die Prager Kommune“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 194.

  „Loupežný vrah před soudem. I.–II. Porota“, Komuna 1, 1907, č. 1, 3/3. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

Řecky: „Ο κλέφτης δολοφόνος ενώπιον του δικαστηρίου“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 195.

  „O jednom misionáři“, Komuna 1, 1907, č. 2, 5/3. — Viz SJH 5 (1958).

Nepodepsáno.

Německy: „Von einem Missionar“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 196: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Fejeton“ (Dne 15. III. 1907. S bohem počni každé dílo...), Komuna 1, 1907, č. 6, 15/3. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Gryša.

Německy: „Drei Feuilletons aus der anarchistischen Zeitschrift Die Kommune I–III“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 197.

  „Fejeton“ (Při posledním fejetonu stala se...), Komuna 1, 1907, č. 9, 20/3. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Gryša.

Německy: „Drei Feuilletons aus der anarchistischen Zeitschrift Die Kommune I–III“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 198.

  „Fejeton“ (Pán, který bydlí naproti...), Komuna 1, 1907, č. 11, 27/3. — Viz SJH 4 (1962).

Knižně s názvem podle úvodních slov: „Pán, který bydlí naproti...“ (1962).

Podepsáno: Gryša.

¶ Pytlík–Laiske 198a.

  „Z přednášky prof. Garroa“, Chuďas 1, 1907, č. 8, 30/3.

Podepsáno: Gryša.

¶ Pytlík–Laiske 199.

  „Slib“, Veselá Praha 3, 1907, č. 4, duben.

Podepsáno: Dr. Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 200.

  „Příhoda Caia Antonia Trossula“, Komuna 1, 1907, č. 15, 7/4. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 201.

  „Fejeton. Milá zpráva proběhla tyto dny novinami ...“, Komuna 1, 1907, č. 17, 12/4. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Gryša.

Německy: „Drei Feuilletons aus der anarchistischen Zeitschrift Die Kommune I–III“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 202.

  „Fejeton. Seznámil jsem se nedávno v kavárně ...“, Komuna 1, 1907, č. 18, 14/4. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

V SSJH sloučeno s následujícím fejetonem pod názvem „Básník“. V SJH s názvem „O básnících“.

¶ Pytlík–Laiske 203.

  „Fejeton. Když už člověk vrhne se na dráhu barbara ...“, Komuna 1, 1907, č. 20, 21/4. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

V SSJH sloučeno s předchozím fejetonem pod názvem „Básník“. V SJH s názvem „O básnících“.

¶ Pytlík–Laiske 204.

  „Fejeton. A ještě více zachmuřenější, ponurejší, ...“, Komuna 1, 1907, č. 22, 26/4. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

V SSJH s názvem „Poesie sociální“.

¶ Pytlík–Laiske 205.

  „Léčení rheumatismu bodáním včel. Humoreska“, Veselá Praha 3, 1907, č. 5, květen. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 207.

  „Privatno loviště. Črta z Chorvatska“, Světozor [7], 1906—1907, č. 29, 3/5, str. 686-690. — Viz 1920, SSJH 10 (1926); SJH 1 (1953).

¶ Pytlík–Laiske 208.

  „Frantíkův 1. máj“, Komuna 1, 1907, č. 23, 7/5. — Viz SSJH 12 (1926), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 209.

  „Volební historie“, Komuna 1, 1907, č. 28, 19/5. — Viz SSJH 12 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 210.

  „Beťárská povídka“, Světozor [7], 1906—1907, č. 32, 24/5, str. 760-765. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 211.

  „Druhá a třetí h1avní výhra. Poučná humoreska“, Veselá Praha 3, 1907, č. 6, červen. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 212.

  „Vědecké hovory“, Veselá Praha 3, 1907, č. 6, červen. — Viz SSJH 9 (1926), SJH 4 (1962).

Srv. Augustin Knesl, „Osud jedné kachny. Z novinářské kuchyně Jaroslava Haška“, in: Novinář 38/10 (říjen), 1986, str. 20-21.

¶ Pytlík–Laiske 213.

  „Dýmka pátera Jordána. Klášterní historka“, Besedy lidu 15, 1906—1907, č. 16, 7/6, str. 160-164.

Reprint: SSJH 14 (1927), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 214.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Kovář Čekaj. Črta z Haliče“, Pražský illustrovaný kurýr 16, 1907, č. 164, 16/6. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 215.

  „Výprava na Moasserspitze. Turistická humoreska“, Den 1, 1907, č. 75, 16/6. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 216.

  „Dobrodružství pana Karafiáta. Humoreska“, Veselá Praha 3, 1907, č. 7, červenec. — Viz 1913, SSJH 6 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 217.

  „Badatelé neznáma. Trochu spiritistická historie“, Veselá Praha 3, 1907, č. 7, červenec. — Viz 1913, SSJH 6 (1925).

Podepsáno: Napsal Dr. Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 218.

  „Malíř filosof. Ze života pražské bohémy“, Veselá Praha 3, 1907, č. 8, srpen. — Viz SSJH 9 (1926).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 219.

  „Můj památník. Studie skoro vědecká“, Veselá Praha 3, 1907, č. 8, srpen. — Viz 2007.

Podepsáno: Napsala Jarmila Mayerová.

¶ Pytlík–Laiske 220.

  „Offside. Sportovní fantasie“, Humoristické listy 50, 1907, č. 33, 9/8, str. 508-509.

Reprint: 1912, SSJH 4 (1925), SJH 4 (1962).

Německy: „Offside“, tr. Karl Opitz, Prager Presse 1, 1921, Abend-Ausgabe 43, 10/5, str. 3.

¶ Pytlík–Laiske 221.

Online: ndk.cz. — kramerius.kr-olomoucky.cz.

  „O Halálovi, tulákovi. Z uherských povídek“, Pražský illustrovaný kurýr 16, 1907, č. 227, 18/8. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 222.

  „Případ cikána Lesky, pana Szokáše a soudce Távola. Z uherských povídek J. Haška“, Světozor [7], 1906—1907, č. 46, 30/8, str. 1090-1094. — Viz 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 223.

  „O panu Petránkovi. Ze vzpomínek zkrachovaného literáta“, Veselá Praha 3, 1907, č. 9, září. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 224.

  „Z uherského parlamentu“, Právo lidu 16, 1907, č. 348, 17/12.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 225.

  „Vánoce Národní politiky“, Právo lidu 16, 1907, č. 359, 29/12.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 226.

  „Duch Rokytnoc ze Slného vrchu a spol.“, Venkov 2, 1907, č. 170, 21. července. Nedělní zábavná a poučná příloha „Venkova“ k čís. 170, str. 1-2.

¶ Pytlík–Laiske ∅ (viz 705: „Duch Rakytnoc“).

Online: ndk.cz.

  „O jachtě a dvou romantických lidech“, Venkov 2, 1907, č. 236, 6. října. Nedělní zábavná a poučná příloha „Venkova“ k čís. 236, str. 1-2.

Německy: „Eine Yacht und zwei romantische Herzen“, tr. G. R. (Grete Reiner), ilustrace Friedrich Feigl, Prager Presse 18, 1938, Bilderbeilage 36, 4/9, str. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske ∅ (viz 581).

  „Řádný učitel. Trocha školských poměrů na Slovensku“, Venkov 2, 1907, č. 260, 3. listopadu. Nedělní zábavná a poučná příloha „Venkova“ k čís. 259 [260], str. 1-2.

Reprint: SSJH 11 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske ∅ (viz 580).

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Rodina Hyských“, Venkov 2, 1907, č. 302, 22. prosince. Nedělní zábavná a poučná příloha „Venkova“ k čís. 302, str. 1-2.

Reprint: Květy 1988.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

Online: ndk.cz.

1908

  „O bludném cyklistovi“, Ločákův humoristický kalendář na rok 1908. Praha.

¶ Pytlík–Laiske 227.

  „Historky z ražické bašty“, Veselá Praha 4, 1908, č. 1, 1/1; č. 2, 15/1; č. 3, 1/2; č. 4, 15/2; č. 5, 1/3; č. 6, 15/3. — Viz SSJH 9 (1926).

Podkapitoly: I. Co se vypravovalo za jednoho večera. II.–III. O správci Behaltovi. IV. Jiná událost. V. O dutém dubu na hrázi bašty. VI. Čeledín Matěj. VII. Konec bašty.

¶ Pytlík–Laiske 228.

  „O katolickém tisku“, Právo lidu 17, 1908, č. 8, 9/1. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 229.

  „Když slečinka nepřijde na randíčko“, Veselá Praha 4, 1908, č. 2, 15/1. — Viz SSJH 9 (1926).

Podepsáno: Dr. Staňko.

¶ Pytlík–Laiske 230.

  „Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží. Příspěvek ke žluté literatuře“, Právo lidu 17, 1908, č. 21, 22/1. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: J. H.

Německy: „Die Polemik zwischen den Stimmen von Nučice und der Nučicer Wacht. Ein Beitrag zur gelben Literatur“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 231.

  „Vzpoura trestance Šejby. (Z knihy: "Trestanec Šejba")“, Právo lidu 17, 1908, Dělnická besídka, příl. k č. 25, 26/1. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

Německy: „Die Rebellion des Strafgefangenen Sejba“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 232.

  „Běh života. Americká humoreska“, Světozor [8], 1907—1908, č. 15, 31/1, str. 349-351. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 233.

  „Černová“ (úvodník), Ženský obzor 7, 1908, č. 2, str. 25-26. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 234.

  „Lítejme!“, Veselá Praha 4, 1908, č. 4, 15/2. — Viz SSJH 9 (1926).

Podepsáno: Dr. Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 235.

  „Drahota“, Ženský obzor 7, 1908, č. 3, str. 52. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 236.

  „Školní čítanky“, Právo lidu 17, 1908, č. 74, 15/3. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 237.

  „Dva stejné klíče. Humoreska“, Veselá Praha 4, 1908, č. 6, 15/3; č. 7, 1/4. — Viz SSJH 9 (1926).

Podepsáno: Napsal Dr. Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 238.

  „K aféře profesora Wahrmunda“, Právo lidu 17, 1908, č. 81, 22/3. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 239.

  „Pan Hó. Sikulská idylla“, Venkov 3, 1908, č. 70, 22/3. Nedělní zábavná a poučná příloha „Venkova“ k čís. 70, str. 1-3.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 240.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Smutný osud pana Blažeje. Volební tragédie“, Humoristické listy 51, 1908, č. 17, 17/4, str. 196-197. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 241.

  „Umarł, Maczek, umarł... Črta z Haliče“ (Umřel, Maček, umřel...), Světozor [8], 1907—1908, č. 26, 17/4, str. 615-617. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 242.

  „Kult genia čili Neshromažďujte pokladů“, Právo lidu 17, 1908, č. 108, 18/4. — Viz SJH 4 (1962).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 243: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Povídka o štěnicích“, Lid 3, 1908, č. 16, 30/4. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 244.

  „Zakázaný časopis“, Právo lidu 17, 1908, č. 122, 3/5. — Viz SJH 5 (1958).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 245: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Der verfluchte Ruthene“ (Zatracený Rusin), Mladé proudy 7, 1908, č. 8, 20/5. — Viz SJH 9 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 246.

  „Klasická výchova“, Humoristické listy 51, 1908, č. 23, 29/5, str. 268. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 247.

  „Pohádka o tom, jak byl censor odměněn“, Mladé proudy 7, 1908, č. 9, 29/5.

¶ Pytlík–Laiske 248.

  „Noční návštěva v pražské policejní strážnici. Z cyklu "Praha ve dne i v noci"“, Veselá Praha 4, 1908, č. 9, 1/6. — Viz SSJH 9 (1926), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 249.

  „Důlní katastrofa“, Lid 3, 1908, č. 22, 11/6. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 250.

  „Idylka z pekla“, Humoristické listy 51, 1908, č. 25, 12/6, str. 292. — Viz SSJH 14 (1927), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 251.

  „Jubileum služky Anny“, Mladé proudy 3, 1908, č. 12, 22/6. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 252.

  „Sen popíchaného“, Lid 3, 1908, č. 24, 5/6.

Podepsáno: Nemo.

¶ Pytlík–Laiske 253: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Půl hodiny po Canale Grande“, České slovo 2, 1908, č. 147, 28/6. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 254.

  „Historie prasete Xavera“, Lid 3, 1908, č. 25, 2/7. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 255.

  „Poplašný signál“, Humoristické listy 51, 1908, č. 28, 3/7, str. 330. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 256.

  „Jak se stal Jong-Seng křesťanem. Vypravování Číňana ze Staňkova velkoobchodu v Praze“, Národní obzor 2, 1908, č. 29, 4/7. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 257.

  „Židovská povídka ze Zapustny v Haliči“, Venkov 3, 1908, č. 156, 5/7. Nedělní zábavná a poučná příloha „Venkova“ k čís. 156, str. 1-2.

Reprint: 1913, SSJH 6 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 258

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Z deníku sociálně demokratického řečníka“, Lid 3, 1908, č. 26, 16/7.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 259: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda“, Národní obzor 2, 1908, č. 31, 18/7. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 260.

  „Zločinec“, Humoristické listy 51, 1908, č. 31, 24/7, str. 368-369. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 261.

  „Stařeček Jančar“, Lid 3, 1908, č. 27, 30/7. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 262.

  „Povídka o neslušném ježkovi“, Humoristické listy 51, 1908, č. 29, 10/7, str. 339.340.

Podepsáno: Vojtěch Hanačík.

¶ Pytlík–Laiske 263.

  „Můj strýček Gabriel. Z galerie příbuzných“, České slovo 2, 1908, č. 187, 15/8. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 264.

  „Původní dopis z Cařihradu“, Právo lidu 17, 1908, č. 229, 20/8.

Podepsáno: Dr. Mituška bej.

¶ Pytlík–Laiske 265.

  „Román lotra“, Lid 3, 1908, č. 29, 21/8.

Německy: „Roman eines Lotterbuben“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 266.

  „Osiřelé dítě a tajemná jeho matka. (Pohnutlivá historie měšťáckého tisku)“, Právo lidu 17, 1908, č. 232, 23/8. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), 1950 (2x), SJH 2 (1958), 1960, 1968, 1972, 1974, 1977.

Kapitola I: Osiřelé dítě s modrýma očima. Kapitola II: Listonoš s penězi. Kapitola III: Statečný čin pensisty Pavlíka. Kapitola IV: Obchodní čin obchodníka. Kapitola V: Následky článku „Tajemná matka“. Kapitola VI: Hluchoněmá služka. Kapitola VII: Nová psaní, nová odhalení a nové obchody. Kapitola VIII: Rady a úvahy. Kapitola IX: Tajemná matka objevena a diskretnost zachována. Kapitola X: Otec velmi podoben Toničce.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 267.

  „Profesor Petr“, Humoristické listy 51, 1908, č. 36, 28/8, str. 423-424. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 268.

  „Zpovědní tajemství“, České slovo 2, 1908, č. 199, 30/8. — Viz 1912, SSJH 11 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 269.

  „Zkoušela muže“, Veselá Praha 4, 1908, č. 12, 1/9. — Viz SSJH 9 (1926), 2005.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 270.

  „Profesor dr. Gras. I-II“, České slovo 2, 1908, č. 205, 6/9; č. 210, 13/9. — Viz 1912, 1922, SSJH 11 (1926), 1955, SJH 4 (1962), 1997, 2011.

Podkapitoly: I. (Profesor dr. Gras nenáležel...). II. Strašlivé dobrodružství po nálezu prvních lidských stop. III. Něco z dějin Lililimbů. [IIIa.] Král Hakonorokwa. IV. Němečtí učenci. V. První dojmy pana profesora.

¶ Pytlík–Laiske 271. — V knižním vydání (1912, 1922) Hašek poslední dvě podkapitoly vypustil, srv. SJH 4 (1962), s. 380-383.

  „Podivuhodné příhody hraběte Hudrymudrydesa“, Právo lidu 17, 1908, č. 253, 13/9. — Viz SJH 2 (1958).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 272: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Strýc Jáchym. (Z galerie příbuzných)“, České slovo 2, 1908, č. 216, 20/9. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 272a.

  „Besídka“, Lid 3, 1908, č. 31, 24/9.

Podepsáno: Josef Kanoušek.

¶ Pytlík–Laiske 273: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Ve vesnici u řeky Rábu... Črta z Haliče“, Besedy lidu 16, 1907—1908, č. 24, 25/9, str. 281-285.

Reprint: 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955): Ve vesnici u řeky Ráby.

¶ Pytlík–Laiske 274.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Oslí historie z Bosny“, České slovo 2, 1908, č. 222, 27/9. — Viz SJH 10 (1957).

Německy: „Eine Eselsgeschichte aus Bosnien“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 275.

  „Furor teutonicus. Čínská historie“, Právo lidu 17, 1908, č. 267, 27/9.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 276: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Mnemotechnika“, Národní obzor 2, 1908, č. 42, 3/10.

¶ Pytlík–Laiske 277.

  „Jak se stal Jurajda atheistou“, Lid 3, 1908, č. 32, 7/10. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 278.

  „Vězeňská kuchyně“, České slovo 2, 1908, č. 230, 8/10; č. 231, 9/10. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 279.

  „Ejemovic Rézinka. (Z cyklu "Dětičky")“, České slovo 2, 1908, č. 233, 11/10.

¶ Pytlík–Laiske 280.

  „Přípravy mladočeské k maďarským volbám na Král. Vinohradech“, České slovo 2, 1908, č. 236. 15/10.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 281: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Dopisovatel "Timesů" podrobuje rozmluvě dvorního radu“, Lid 3, 1908, č. 33, 22/10. [Zabaveno.]

¶ Pytlík–Laiske 282.

  „Nazarénští“, Mladé proudy 7, 1908, č. 17, 23/10. [Zabaveno.] — Viz SJH 5 (1958).

Německy: „Nazarener“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 283.

  „Hřích faráře Ondřeje“, Národní obzor 2, 1908, č. 46, 31/10. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 284.

  „Boje s domovníky. Humoreska“, Veselá Praha 4, 1908, č. 14, 1/11; č. 15, 1/12. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 285.

  „Hrdina. (Zamilovaná historie)“, České slovo 2, 1908, č. 277, 29/11. — Viz 1912, SSJH 11 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 286.

  „Mužné zakročení pana Silberbergra proti Tagblattu“, Humoristické listy 51, 1908, č. 51, 11/12, str. 604. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 287.

  „Vězeňská kuchyně“, Národní obzor 2, 1908, č. 52, 12/12.

¶ Pytlík–Laiske 288: Přetisk povídky č. 279.

  „K bosensko-hercegovským událostem. Tel. tisk. kanceláře. Ve Vídni 8. prosince“, Lid 3. 1908, č. 37, 17/12. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 289.

  „O katu. (Kulturní obrázky)“, Mladé proudy 7, 1908, č. 21, 25/12. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 291.

  „Podivná událost. (Ze vzpomínek policejního strážmistra)“, Lid 3, 1908, č. 38, 31/12. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 292.

  „Dobročinnost“, Humoristické listy 52, 1909, č. 2, 31/12, 1908, str. 21. — Viz 1912, SSJH 4 (1925), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 293.

  „Nejlepší žena“, České slovo 2, 1908, č. 294, 20/12. — Viz 2007.

Podepsáno: Jarmila Mayerová.

¶ Pytlík–Laiske 1615a: práce sporného autorství.

  „Modlitba těhotných“, ..., 1912, č. ... — Viz 2012.

Německy: „Gebet für eine schwangere Mutter“ (1995).

¶ Pytlík–Laiske ∅.

1909

  „O svatém Hyldulfovi“, in: Dělnický kalendář Českoslovanské strany sociálně demokratické v Rakousku 1909. Red. F. V. Krejčí. Praha, Zář. Dělnická knihtiskárna a nakladatelství, str. 65-67. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 294.

  „Smutný osud Petra Hříbala“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 3, 21/1. — Viz SSJH 7 (1925).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 295.

  „Mravoučná povídka“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 3, 21/1. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 296.

  „Schůze plesového výboru“, Humoristické listy 52, 1909, č. 5, 21/1, str. 52. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 297.

  „Přísaha Michy Gama. Z povídek: „V Mezimuří““, Besedy lidu 17, 1908—1909, č. 7, 27/1, str. 97–99; č. 8, 5/2, str. 113–116; č. 9, 19/2, str. 129–131.

Reprint: 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955): Přísaha Mihy Gama.

¶ Pytlík–Laiske 298.

Online: č. 7: digitalniknihovna.cz, č. 8: digitalniknihovna.cz, č. 9: digitalniknihovna.cz.

  „Z činnosti sociálně demokratických poslanců Folbra, Kličky, Biňovce, Remeše a Jaroše na říšské radě, v kuloárech i mimo parlament“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 4. 4/2.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 299.

  „Kde bere poslanec Klofáč peníze? (Fejeton, který napsán byl pro Právo lidu)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 4, 4/2.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 300: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „O jednom hrozném psu“, Svět zvířat 13, 1909, č. 233, 15/2.

¶ Pytlík–Laiske 301.

  „Konfiskační praxe. (Z vypravování Jong-Senga, Číňana z velkoobchodu Staňkova v Praze)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 5, 18/2. — Viz SSJH 7 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 302.

  „Zbabělec“, Humoristické listy 52, 1909, č. 11, 4/3, str. 129. — Viz 1912, SSJH 4 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 303.

  „Velezrádná aféra v Chorvatsku. (Recept na výrobu velezrádců ve velkém)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 7, 18/3. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 304.

  „Opat Fronto a velbloudi“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 8, 1/4. — Viz SJH 5 (1958).

Označeno: Pro "Karikatury" napsal P. Alban Schleichleiter, opat řádu benediktinů.

¶ Pytlík–Laiske 305: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Všude dobře, doma nejlíp. (Politický úvodník)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 8, 1/4. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 2 (1958).

Německy: „Überall gut, zu Haus am besten (Politischer Leitartikel)“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 306.

  „Životní pojišťování. Z cyklu "O malíři Kubínovi"“, Mladé proudy 8, 1909, č. 7, 9/4.

¶ Pytlík–Laiske 307.

  „Jen si berte, vojáčku! (Povídka o domovní prohlidce)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 9, 15/4. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 308.

  „Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 9, 15/4. — Viz 1921, SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 309.

  „Ministerstvo spravedlnosti na lavici obžalovaných. (Ze soudní síně)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 10, 29/4. [Zabaveno.]

¶ Pytlík–Laiske 310.

  „Mladý císař a kočka“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 10, 29/4. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

Německy: „Der junge Kaiser und die Katze“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 311.

  „Ze staré droguerie. Cyklus humoresek“, Veselá Praha 5, 1909, č. 5, 1/5; č. 7, 1/7; č. 8, 1/8; č. 9, 1/9; č. 10, 1/10; č. 11, 1/11; č. 12, 1/12; 6, 1910, č. 2, 1/2. — Viz SSJH 9 (1926), SJH 4 (1962).

Podkapitoly: I. První den prakse. II. Pan Tauben poučuje. III. O panu Ferdinandovi, sluhovi. IV. Paní Kološková. V. Obecenstvo krámu. VI. Na půdě. VII. Vozík. VIII. Tchán pana Kološky.

¶ Pytlík–Laiske 312.

  „Před užšími volbami na Vyšehradě“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 11, 13/5. — Viz SSJH 7 (1925).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 313.

  „Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe“, Matice svobody 10, 1909, č. 12, 12/5.

Bez podpisu.

¶ Pytlík–Laiske 314: Přetisk povídky č. 309.

  „Píseň ku chvále Holandska a šťastného porodu královny Vilemíny“, (báseň: Holandsko je cudná země...), Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 11, 13/5. — Viz SSJH 16 (1929), SJH 11 (1972).

Podepsáno: Van der Haschek.

¶ Pytlík–Laiske 315.

  „První máj pana rady Mackovíka“, Humoristické listy 52, 1909, č. 21, 14/5, str. 246-247. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 316.

  „Milostný román lidoopa konsula Petra“, Svět zvířat 13, 1909, č. 239, 15/5.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 317: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Světci a zvířata. (Věnováno pánům redaktorům Čecha)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 12, 27/5. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 318.

  „Obnovme zázraky!“ (báseň: Upadá víra, naše svatá víra...), Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 12, 27/5 (nedokončeno, pokračování nevyšlo). — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 319.

  „Logické a nelogické hlavy“, Humoristické listy 52, 1909, č. 24, 4/6, str. 283-285.

¶ Pytlík–Laiske 321.

  „Účinek hudby na zvířata“, Svět zvířat 13, 1909, č. 241, 15/6.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 322: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Oslík Guat“, Svět zvířat 13, 1909, č. 241, 15/6. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 323.

  „Praktikant Žemla“, Humoristické listy 52, 1909, č. 26, 18/6, str. 308-309. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 324.

  „Poslední Štychovec. Romanetto“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 14, 26/6. — Viz SSJH 7 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 325.

  „Jan Nechyba, dítě revoluce“, (báseň: Soudruzi milí! Revoluce děti!...), Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 15, 8/7. — Viz SSJH 16 (1929), 2005.

¶ Pytlík–Laiske 326.

  „Mladočeské volby na Malé Straně“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 15, 8/7. — Viz SSJH 7 (1925).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 327.

  „Jak sloužili za dra Funka u Barnabitek mši“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 15, 8/7. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Ladislav Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 328.

  „Školní výlet“, Humoristické listy 52, 1909, č. 30, 14/7, str. 355-357. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

Německy: „Der Schulausflug“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 255, Beilage Dichtung und Welt 38, 20/9, str. II.

¶ Pytlík–Laiske 329.

  „List poctivého občana“, (báseň: Nechť za zlé se mně nevykládá...), Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 16, 22/7. — Viz SSJH 16 (1929), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 330.

  „Úřední povinnost. Poučná historie pro všechny lidi daním podléhající“, Karikatury, malé vyd. 1. 1909, č. 16, 22/7. — Viz 1913, SSJH 6 (1925).

Podepsáno: Napsal Dr. Vilém Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 331.

  „Ze života Karla Broda“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 16, 22/7.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 332: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Malá polemička“, Humoristické listy 52, 1909, č. 33, 4/8, str. 392-393. — Viz 1912, SSJH 4 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 334.

  „Nebeská povídka“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 17, 5/8. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Ladislav Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 335.

  „Dětská hra“, Veselá Praha 5, 1909, č. 9, 1/9.

¶ Pytlík–Laiske 336: Přetisk povídky č. 154.

  „Jak přítel Klučka maloval sv. Apolenu“, Veselá Praha 5, 1909, č. 9, 1/9. — Viz SSJH 9 (1926), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Napsal H.

¶ Pytlík–Laiske 337.

  „Zavřený lev“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 19, 2/9. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 338.

  „Objevení severní točny“, Svět zvířat 13, 1909, č. 247, 15/9.

¶ Pytlík–Laiske 339.

  „První slet katolických tělocvičných jednot“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 20, 16/9. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 340.

  „Obrovský nos. Kriminální historie“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 21, 30/9. — Viz 1921, SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 341.

  „Galerie Karikatur I. Dr. Karel Kramář“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 1. 4/10.

Podepsáno: M. Ruffian.

¶ Pytlík–Laiske 343: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Spiritistické sezení“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 1, 4/10. — Viz 1921, SSJH 13 (1927), SJH 10 (1957).

Německy: „Spiritistischer Nachwuchs“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 344.

  „Jak Hans Hutter a Franz Stockmaynegg hájili německý ráz Vídně“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 2, 12/10. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 345.

  „Čáka pěšáka Trunce“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 2, 12/10. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 346.

  „Censor uvažuje na počátku nového ročníku Karikatur“, (báseň: Dnes na zad hledím, na ty staré časy...), Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 2, 12/10. — Viz SSJH 16 (1929), 2005.

Podepsáno: Lad. Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 347.

  „Obchodní akademie“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 3. 18/10. — Viz SSJH 7 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 348.

  „Censor uvažuje o Ferrerovi a o vzdělání“, (báseň: Můj Bože věčný, Bože spasiteli...), Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 4, 26/10. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 349.

  „Sjezd mladočeské dělnické strany“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 4, 26/10.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 350.

  „Život na Puszta Magyarádě“, Besedy lidu 18, 1909—1910, č. 1, 29/10, str. 3-5; č. 2, 12/11, str. 23-25.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 351.

Online: č. 1: digitalniknihovna.cz, č. 2: digitalniknihovna.cz.

  „Galerie Karikatur III. JUDr. Josef Myslivec“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 5, 2/11.

Podepsáno: Hofbauer Kamizola.

¶ Pytlík–Laiske 352: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Ministři dr. Žáček a dr. Bráf“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 5, 2/11.

¶ Pytlík–Laiske 353.

  „Záhadný případ s pomníkem“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 5, 2/11. — Viz 1913, SSJH 6 (1925).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 354.

  „Podivuhodný příběh Františka Machulky, magistrátního praktikanta“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 7, 15/11.

Podepsáno: Vavřinec Všetečka.

¶ Pytlík–Laiske 355: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Klub za očistu Prahy“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 7, 15/11. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 11 (1972).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 356.

  „Král Rumunů jede na medvědy“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 9, 29/11. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 357.

  „Galerie Karikatur IV. Karel Horký“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 9, 29/11.

Podepsáno: Emil Ritter.

¶ Pytlík–Laiske 358: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Dobrodružství vládního rady a školního inspektora Kalouse“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 10, 7/12. — Viz SSJH 7 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 359.

  „Galerie Karikatur. V. Dr. Fr. Soukup“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 11, 13/12.

Podepsáno: M. Ruffian.

¶ Pytlík–Laiske 360: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Podezřelý sud dědečka Chovance“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 11, 13/12. — Viz 1912, SSJH 11 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 361.

  „Hledá se vrah“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 11, 13/12. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 10 (1957).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 362.

  „Lidokupec amsterodamský“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 11, 13/12. — Viz 1912, SSJH 7 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 363.

  „Štědrý večer Jana Gočvary a Michala Beckovjana“, Svět zvířat 13, 1909, č. 253, 15/12. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 364.

  „Štědrý večer v sirotčinci“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 12, 23/12. — Viz SSJH 7 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 365.

  „U kata“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 1, leden. — Viz 2005.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1616: práce sporného autorství.

  „Petrovy vzpomínky z mládí“, Národní listy 49, 1909, č. 10, 10/1. — Viz 2007.

Podepsáno: Jarmila Mayerová.

¶ Pytlík–Laiske 1617: práce sporného autorství.

  „Návrh jazykových nařízení“, Karikatury 1, 1909, č. 4, 4/2. — Viz 2006.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1618: práce sporného autorství.

  „Kalhoty“, Karikatury 1, 1909, č. 5, 18/2.

Podepsáno: J. Krammer.

¶ Pytlík–Laiske 1619: práce sporného autorství.

  „Otevřený list c. k. státnímu návladnictví v Praze“, Karikatury 1, 1909, č. 8, 1/4. — Viz 2006, 2012.

Podepsáno: J. Mastič.

¶ Pytlík–Laiske 1620: práce sporného autorství. — Kovařík (2006, s. 157): „Za práci Haškovu považoval tento text při svém sběru materiálu pro nakladatelství Karla Synka i Břetislav Hůla.“

  „Tisková svoboda v Praze“, Karikatury 1, 1909, č. 8, 1/4. — Viz 2006.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1621: práce sporného autorství.

  „Zločin Františka Pivoňky, krejčovského mistra. (Příspěvek k utrpení německých studentů v Praze)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 9, 15/4. — Viz 2005.

Podepsáno: J. P.

¶ Pytlík–Laiske 1622: práce sporného autorství. — Kovařík (2005, s. 125): iniciály J. P. s velkou pravděpodobností znamenají Haškův častý pseudonym Josef Pexider.

  „Telegramy“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 12, 27/5. — Viz 2005.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1623: práce sporného autorství.

  „Moderní lov velryb“, Svět zvířat 13, 1909, č. 240, 1/6.

Podepsáno: Frant. Winter.

¶ Pytlík–Laiske 1623a: práce sporného autorství.

  „Zázračné dítě. (Jak se vyrábějí talenty)“, Karikatury, malé vyd. 1, 1909, č. 13, 10/6. — Viz 2005.

Podepsáno: Jarmila Mayerová.

¶ Pytlík–Laiske 1624: práce sporného autorství. — Srv. Olympia.

  „Opilství mezi zvířaty“, Svět zvířat 13, 1909, č. 244, 1/8.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1625: práce sporného autorství.

  „Sociálně demokratický boj proti zdražování potravin“ (báseň), Karikatury 1, 1909, č. 17, 5/8.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1626: práce sporného autorství.

  „V organisaci moc“, Karikatury 1, 1909, č. 20, 16/9. — Viz 2005.

Podepsáno: J. P.

¶ Pytlík–Laiske 1627: práce sporného autorství. — Kovařík (2005, s. 124): iniciály J. P. s velkou pravděpodobností znamenají Haškův častý pseudonym Josef Pexider.

  „Vítězný boj o severní točnu“, Svět zvířat 13, 1909, č. 248, 1/10.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1628: práce sporného autorství.

  „Odvolání“, Karikatury 1, 1909, č. 18, 19/8. — Viz 2005.

Podepsáno: Václav Svoboda.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2005, s. 126): „Tento pseudonym připisoval Haškovi Břetislav Hůla snad i po konzultaci s G. R. Opočenským a J. Ladou.“

  „Útrapy docela obyčejného člověka“, Karikatury 1, 1909, č. 3, 21/1. — Viz 2006.

Podepsáno: „K.“

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2006, s. 160): "K." „může být zkratka Haškova pseudonymu Kočka...“.

  „Můj pes na buršáckém bumlu“, Karikatury 1, 1909, č. 6, 4/3. — Viz 2006.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2006, s. 161): „Pro Haškovo autorství však svědčí využití motivu, kdy je autor zadržen policií pro výklad svého výkřiku i pro hříčku se jménem psa. Později, v roce 1911 otiskl Hašek v Českém slově causerii O psu, který slyší na dvě jména.“

  „Literární konkurs. Příběh opravdický“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909, č. 11, 13/12. — Viz 2006.

Podepsáno: „V“.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

  „Tahací harmonika bratra Buřívala“, Kopřivy 1, 1909, č. 8, 5/8. — Viz 2007.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2007, s. 154): „Zatímco v Karikaturách otiskoval Hašek často satiry na sociální demokraty, v Kopřivách si bral na mušku národní socialisty, a to i v nepodepsaných pracích. O Haškovu možném autorství u této povídky uvažoval Břetislav Hůla...“

1910

  „Karikatury v říši zvířat“, Svět zvířat 14, 1910, č. 254, 1/1.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 366: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Akciová továrna na výrobu vajec“, Svět zvířat 14, 1910, č. 254, 1/1. — Viz SJH 11 (1972).

Označeno: Napsal Laszló Emmere. Přeložil z maďarštiny Jaroslav Hašek.

¶ Pytlík–Laiske 367.

  „Sedm mudrců od východu uvažuje o škodlivosti alkoholu. Silvestrovská úvaha“, Svět zvířat 14, 1910, č. 254, 1/1.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 368: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Zachráněn“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 13, 5/1. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 2 (1958).

Podepsáno: Ladislav Čížek.

Německy: „Gerettet“, tr. R. F. (Rudolf Fuchs), Prager Tagblatt 53, 1928, Morgen-Ausgabe 7, 8/1, str. 3-4.

Řecky: „Ο σωσμένος“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 369.

  „Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 13, 5/9.

Podepsáno: Antonín Kočka.

Reprint: 1921. SSJH 1 (1924): Zasnoubení mé sestry (Vypravování Pepíčka Nového). SJH 7 (1960).

Německy: „Die Verlobung meiner Schwester“ (1927).

Turecky: Ablam nasıl evlendi? (1939).

¶ Pytlík–Laiske 370 + 848.

  „Zimní sporty. Causerie“, Besedy lidu 18, 1909—1910, č. 6, 7/1, str. 93-94.

Reprint: SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 371.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Nemravné kalendáře“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 14, 11/1. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 372.

  „Galerie Karikatur VI. J. S. Machar“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 15, 18/1.

Podepsáno: Karel Ježek.

¶ Pytlík–Laiske 373: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Spravedlnost v Bavořích“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 15, 18/1. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 374.

  „Jeho Excelenci ministru financí, ryt. Biliňskému ve Vídni!“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 15, 18/1. — Viz SJH 2 (1958).

Německy: „An Seine Exzellenz den Finanzminister Herrn Ritter Bilinsky zu Wien!“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 375.

  „Kámen života“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 16, 25/1. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 376.

  „Rodinná tragedie. Ze zápisků malého Františka“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 17, 31/1. — Viz 1912, SSJH 11 (1926).

Podkapitoly: I. Jak zneužil pan Fingulín tatínkovy důvěry, maminky, psa a služky. II. Návrat pana Fingulína se psem, s maminkou a služkou. III. Tatínek se nám kazí...

Podepsáno: Antonín Kočka.

Německy: „Eine Familientragödie“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 4, Beilage Dichtung und Welt 4, 4/1, str. I-II.

¶ Pytlík–Laiske 377.

  „Sen kvartána Papouška“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 17, 31/1. — Viz 1912, SSJH 11 (1926).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 378.

  „Jędrzej. Črta z Podhalí“, Letem světem 1, 1910, č. 2, únor, str. 19-22. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 379.

  „Přítel Vladyka“, Letem světem 1, 1910, č. 2, únor, str. 28-29. — Viz 1913, SSJH 2 (1925), SJH 11 (1972).

Nepodepsáno. Haškovo autorství určuje podpis u přetisku povídky v r. 1913.

¶ Pytlík–Laiske 380: Viz č. 743.

  „Vojákování Josefa Trnky“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 18, 8/2. — Viz 2005.

Nepodepsáno. Část textu byla cenzorem zkonfiskována, místo ní je karikující Ladova kresba, jak policista odnáší zkonfiskované výtisky.

¶ Pytlík–Laiske 381: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu. — Kovařík (2005): přetištěno jako faksimile; „106 řádek zabaveno“.

  „Ve znamení komety“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 19, 14/2. — Viz 1921, SSJH 9 (1926).

Podepsáno: Josef Pexider.

Německy: „Im Zeichen des Kometen“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 383.

  „Návrat pana Fingulína se psem, s maminkou a služkou. Ze zápisků malého Frantíka“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 19, 14/2. — Viz 1921.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 382.

  „Největší dravec světa“, Svět zvířat 14, 1910, č. 257, 15/2.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 384: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Proces s Chámem, synem Noemovým. Soudní referát pravěkého referenta“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 20, 22/2. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 385.

  „Galerie Karikatur VII. Národní listy“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 21, 28/2.

Podepsáno: V. H. Kamizola.

¶ Pytlík–Laiske 386: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Nejkrásnější den v životě pana A. Mathesa“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 21, 28/2. — Viz 1912, SSJH 5 (1925).

Podepsáno: Leopold Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 387.

  „Na opuštěné latrině“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 21, 28/2. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

Německy: „Auf einer verlassenen Latrine“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 388.

  „Historie dačická“, Letem světem 1, 1910, č. 3, březen, str. 35-37; č. 4, 1/5, str. 54-55; č. 5, 1/6, str. 62-63; č. 6, 1/7, str. 68-70; č. 7, 1/8, str. 78-79; č. 8, 1/9, str. 85.

¶ Pytlík–Laiske 389.

  „O domýšlivém kocouru Bobešovi“, Svět zvířat 14, 1910, č. 258, 1/3. — Viz SSJH 15 (1928).

Německy: „Die Geschichte vom eingebildeten Kater Bobesch“, tr. Grete Reiner, ilustrace Milada Marešová, Prager Presse 15, 1935, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 37, 15/9, str. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske 390.

  „Tatínek se nám kazí... Ze zápisků malého Františka. III“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 23, 14/3.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 391.

  „Galerie Karikatur VII. Poslanec Václav Kotlář“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 23, 14/3.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 392: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Úryvek z románu kostelníka“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 24, 22/3. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 393.

  „Elektrická tramvaj“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 24, 22/3. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 394.

  „Mučednická smrt německého misionáře v Číně. Z vypravování Číňana z velkoobchodu Staňkova v Praze“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 25, 29/3. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 395.

  „První apríl pana Fabiánka“, Svět zvířat 14, 1910, č. 260, 1/4. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 396.

  „V Havlíčkových sadech“, Veselá Praha 6, 1910, č. 4, 1/4; č. 5, 1/5. — Viz SSJH 9 (1926), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 397.

  „V klášteře v Beckově“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 26, 5/4. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 398.

  „Doplňky ku programu české strany křesťansko sociální“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 27, 11/4.

Podepsáno: Vojtěch Kapristián z Hellenhofferů, děkan v. v.

¶ Pytlík–Laiske 399: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Obchodní akademie“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 27, 11/4. — Viz 1961, s. 398-399.

Podepsáno: Jaroslav Hašek, Jiří Stříbrný. V Praze dne 17. ledna 1910.

¶ Pytlík–Laiske 400. — Tisková oprava k stejnojmennému článku z Karikatur 2, 1909—1910, č. 3.

  „Jelení příkop“ (báseň: Národe milý, radostnou nesu Ti zvěst...), Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 28, 19/4. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 401.

  „Tragický konec sekundána Petišky“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 29, 25/4.

Podepsáno: Rudolf Špáta.

¶ Pytlík–Laiske 402: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Úpadek živnosti Fabiána Vočka“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 30, 3/5. — Viz SSJH 7 (1925).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 403.

  „Česká kuchyně“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 31, 9/5. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 404.

  „O dvou lidech, kteří cítili potřebu milovat“, Svět zvířat 14, 1910, č. 263, 15/5. — Viz 1982, 2012.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

  „V Neuburgu. Z vypravování vandráka“, Letem světem 1, 1910, č. 5, 1/6, str. 60-62. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 405.

  „Utrpení zvířat“, Svět zvířat 14, 1910, č. 264, 1/6.

Podepsáno: Napsal dr. Vilém Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 406.

  „Jak se stal Jura Ogárko Maďarem“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 35, 6/6. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 1 (1955).

Srv. „Poslední Kumáni“.

¶ Pytlík–Laiske 407.

  „Poslední mladočech v Košířích. (Věnováno jeho památce)“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 36, 14/6.

Podepsáno: Ladislav Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 408.

  „Výzkumná cesta“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 37, 20/6. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 409.

  „Výlet soudruhů vršovických do Záběhlic“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 38, 28/6.

Podepsáno: Jan Tlamicha z Práče.

¶ Pytlík–Laiske 410: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Před ukončením školního roku. (Včasný pokyn rodičům a učitelům)“, Svět zvířat 14, 1910, č. 266, 1/7. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 411.

  „Strana realistická čili pokroková“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 39, 4/7.

Podepsáno: Karel Skarytka.

¶ Pytlík–Laiske 412: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Vojenské články do čítanek pro děti“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 39, 4/7. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 413.

  „Paměti úctyhodné rodiny I.–III.“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 41, 18/7; č. 43, 1/8; č. 45, 15/8. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

Podle svědectví nár. umělce Josefa Lady, někdejšího redaktora Karikatur, jde o torso ztraceného Haškova protiklerikálního románu Historie moudrého vola, o kterém se Hašek zmiňuje v korespondenci s Jarmilou Mayerovou. (SJH 5 1958, s. 327.)

¶ Pytlík–Laiske 414.

  „Spravedlnost v Rusku“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 41, 18/7. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 1 (1955).

Podkapitoly: I. Šťastné dopoledne. — II. Nešťastné odpoledne počátkem smutných dnů. — III. Vlastní spravedlnost.

Knižně s názvem „Procházka přes hranice“ (1915).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 415. — Srv. nedatovaný zlomek “...v krčmě u silnice...“

  „Nadace pana Kaubleho ve prospěch místních chudých“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 42, 26/7. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 416.

  „Úryvky z krajinských listů. (Bez poznámky)“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 42, 26/7.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 417: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Galerie Karikatur IX. Dr. Ant. Hajn“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 43, 1/8.

Podepsáno: Erhard Hroznata.

¶ Pytlík–Laiske 418: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Vzbouření Bezkočkovců roku 1901“, Veselá Praha 6, 1910, č. 8, 1/8. — Viz SSJH 9 (1926).

¶ Pytlík–Laiske 419.

  „Něco o turistice“, Časové listy, Besedy lidu 18, 1909—1910, č. 21, 6/8, str. 334-335.

Reprint: SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 420.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Svěcení praporu katolického spolku“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 44, 9/8. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Jan Tlamycha z Dřevčic.

¶ Pytlík–Laiske 421: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Pan starosta dr. Groš“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 44, 9/8. — Viz SJH 11 (1972).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 422: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „V rodném místě“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 45, 15/8. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 4 (1962).

Knižně s názvem „V rodném městě“ (1915).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 423.

  „Některé záhady pravěku“, Svět zvířat 14, 1910, č. 269, 15/8. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 424.

  „Maďarské moře“, Besedy lidu 18, 1909—1910, č. 22, 20/8, str. 342-344.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 425.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Před koncem mrtvé sezóny“, Časové listy, Besedy lidu 18, 1909—1910, č. 22, 20/8, str. 350.

Reprint: SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 426.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Tasemnice paní kněžny“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 47, 29/8. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Antonín Kočka.

Německy: „Der Bandwurm der Fürstin“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 427.

  „Galerie Karikatur XI. Br. Jiří Pichl“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 47, 29/8.

Podepsáno: Bartoloměj Klouzek.

¶ Pytlík–Laiske 428: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Galerie Karikatur XII. Pražské úřední noviny“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 49, 12/9.

Podepsáno: Antonín Kočka.

Německy: „Das Prager Amtsblatt“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 429.

  „Až bude střelba zavedena na středních školách“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 49, 12/9. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Donát Dostál.

¶ Pytlík–Laiske 430: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Jak u nás vařili bramborovou polévku pro chudé děti“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 49, 12/9. — Viz 1915, SSJ 1 (1924), SJH 2 (1958).

Knižně s názvem „Polévka pro chudé děti“ (1915, 1924).

Podepsáno: Leopold Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 431.

  „Chirurgie a celní sazba. Historka o lidském neštěstí“, Svět zvířat 14, 1910, č. 271, 15/9.

Německy: „Die Chirurgie und der Zollsatz (Eine Geschichte über menschliches Unglück)“ (1992).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 432: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „O policejním psu a ubohém strážmistrovi“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 50, 20/9. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 433.

  „Stávka zločinců“, Kopřivy 2, 1910, č. 20, 29/9. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 434: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Něco o inserátech“, Časové listy, Besedy lidu 18, 1909—1910, č. 25, 1/10, str. 397-398.

¶ Pytlík–Laiske 435.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Pan Nelamta“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 52, 3/10.

Podepsáno: Prokop Lupenec.

¶ Pytlík–Laiske 436: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Galerie Karikatur XIV. Pražská aviatika“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 53, 10/10. — Viz SSJH 7 (1925).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 437.

  „Finanční tíseň“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 53, 10/10. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 2 (1958).

Německy: „Die Finanzkrise“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 438.

  „Sdružování mezi zvířaty“, Svět zvířat 14, 1910, č. 273, 15/10.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 439.

  „Odstraňte bolest!“, Svět zvířat 14, 1910, č. 273, 15/10.

Podepsáno: Vladimír Mayer.

¶ Pytlík–Laiske 440.

  „V čem jsme velcí“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 54, 18/10. — Viz SSJH 7 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 441.

  „Pátrání po vrahu“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 55, 24/10. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 10 (1957).

Podepsáno: Leopold Čížek.

Německy: „Der Mörder wird gesucht“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 442.

  „Problém lásky“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 55, 24/10. — Viz SSJH 7 (1925).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 443.

  „Tragický konec zpěvačky Carnevalové“, Kopřivy 2, 1910, č. 22, 27/10. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 444: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Výstavní tombola“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 57, 7/11. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 4 (1962).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 445.

  „Galerie Karikatur XV. Občan Antonín Němec, sociálně demokratický poslanec sedmého volebního okresu“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 57, 7/11.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 446.

  „Smiřovačky“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 57, 7/11. — Viz SSJH 7 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 447.

  „Soudní reforma pana dvorního rady Zákona“, Kopřivy 2, 1910, č. 23, 10/11.

Podepsáno: Dr. Krkavec.

¶ Pytlík–Laiske 448: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „"Obcovací řeč“, Kopřivy 2, 1910, č. 24, 24/11.

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 449.

  „Význam hospodářské výstavy pro povznesení chovu domácího zvířectva“, Veselá Praha 6, 1910, č. 12, 1/12.

Reprint: 1982, 2012.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

  „Delegační hostina“, Karikatury, velké vyd. 2, 1909—1910, č. 61, 11/12. — Viz SSJH 7 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 450.

  „Katolický tisk“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 62, 20/12. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Hofbauer Kamizola.

¶ Pytlík–Laiske 451: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Zdatný výkon oddělení kadeta Plümachera“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 62, 20/12. — Viz 2006.

Podepsáno: Antonín Kočka. — Část textu byla cenzorem zkonfiskována, místo ní je karikující Ladova kresba, jak policista odnáší zkonfiskované výtisky.

¶ Pytlík–Laiske 452. — Kovařík (2006, s. 157): přetištěno jako faksimile; „241 řádek zabaveno“.

  „Tajemné psaní“, Humoristické listy 54, 1910, č. 1, 23/12, str. 10-11. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 453.

  „Pád Bienerthova kabinetu“, Karikatury, velké vyd. 3, 1910, č. 1, 31/12.

Podepsáno: Leopold Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 454.

  „Manželská věrnost v říši zvířat“, Svět zvířat 14, 1910, č. 254, 1/1. — Viz 2006.

Podepsáno: Napsal Dr. Th. Zell.

¶ Pytlík–Laiske 1629: práce sporného autorství.

  „(V hostinci mluvilo se...)“, Karikatury 2, 1909—1910, č. 15, 18/1. — Viz 2005.

Nepodepsáno. — Knižně s názvem „Železniční neštěstí u Uherska“.

¶ Pytlík–Laiske 1630: práce sporného autorství. — Kovařík (2005, s. 125): název navrhl Břetislav Hůla.

  „Ze světa mužských mód“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 46, 23/8. — Viz 2006.

Podepsáno: Yvonna.

¶ Pytlík–Laiske 1631: práce sporného autorství.

  „Mimochodem“, Karikatury 2, 1909—1910, č. 54, 18/10.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1632: práce sporného autorství.

  „Josef Trojánek apostata“, Karikatury, malé vyd. 2, 1909—1910, č. 56, 1/11. — Viz 2005.

Podepsáno: J. P.

¶ Pytlík–Laiske 1633: práce sporného autorství. — Kovařík (2005, s. 125): iniciály J. P. s velkou pravděpodobností znamenají Haškův častý pseudonym Josef Pexider.

  „Příběh chalupníka Petra Vomáčky, jednatele katolické organizace“, Karikatury, malé vyd. 2, 1910, č. 14, 11/1. — Viz 2005.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2005, s. 126): „Text připisoval Haškovi Břetislav Hůla.“

  „Poslední vražda Karla Mrkvičky“, Karikatury 2, 1910, č. 58, 15/11. — Viz 2005.

Podepsáno: J. P.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2005, s. 126): „Text připisoval Haškovi také Břetislav Hůla.“ Iniciály J. P. s velkou pravděpodobností znamenají Haškův častý pseudonym Josef Pexider.

  „Jak pan Rosol fotografoval pytláka“, Svět zvířat 14, 1910, č. 163, 15/5. — Viz 2006.

Podepsáno: A. K.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2006, s. 162): „Iniciály A. K. u této povídky lze považovat za zkratku Haškova nejznámějšího pseudonymu Antonín Kočka.“

  „Nestálá povaha“, Karikatury, velké vyd. 2, 1910, č. 33, 23/5. — Viz 2006.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2006, srv. s. 162-163).

  „Vzácný nález profesora Pak-Fonga“ (rukopis). — Viz SJH 11 (1972), 1976, 1997, 2012.

Podepsáno: Jaroslav Hašek.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Tištěno podle rukopisu uloženého v Památníku národního písemnictví v Praze. — Pytlík (2013, s. 70): 31. 7. 1910 (Svět zvířat) „Kvůli fejetonu Vzácný nález profesora Pak-Fonga se cítil uražen místní lékárník, t. č. amatérský archeolog a člen správní rady časopisu. Zmíněný fejeton proto zůstal na dlouhou dobu v rukopise. V Osudech d. v. Švejka se autor vrací k této záležitosti s humorným nadhledem...“

1911

  Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Rukopis (PNP), 1911. — Viz 1956 (výbor), SJH 09 (1963), 1977, 1982, 2003.

¶ Rukopis psaný porůznu rukou Jaroslava Haška a Jarmily Haškové. Některé texty sem patřící se dochovaly jen časopisecky.

Obsah:

[1.] Úvod. — Viz 1937, SJH 9 (1963).

[2.] II. Počáteční program strany mírného pokroku v mezích zákona. — Viz 1937.

[3.] III. Gustav R. Opočenský a vévoda macedonský Klimeš.

[4.] IV. Macedonský vévoda Klimeš.

[5.] IV. [bez názvu.]

V. [bez názvu.]

[6.] VI. První neúspěchy strany na českém venkově. — Viz 1937.

[7.] VII. Přítel Stanislav Zeman.

[8.] VIII. Strana roste, ale je bita. — Viz 1937.

[9.] VIII. Persekuce nové strany kruhy vládními. — Viz 1937.

[IX.] [?]

[10.] X. Přítel Jiří Mahen a Josef Mach. — Viz 1937.

[11.] XI. Svět zvířat.

[12.] XI. Jiná organizační střediska nové strany. — Viz 1937.

[XII.] [?]

[13.] [XIII]. Básník Toman praví: Monsieur, n'avez vous pas une coronne?

[14.] XIV. Mistr Arbes. — Viz 1937.

[15.] XV. Pokladník strany Eduard Drobílek.

[16.] XVI. Drobílkovo milostné dobrodružství. — Viz 1951.

[17.] XVII. Oplatka. (František Šafr vypravuje svou novou povídku.)

[18.] XVIII. Poslíček strany básník Frabša. — Viz 1937.

[19.] Adolf Gottwald, překladatel ze světových jazyků.

[XIX.] [?]

[20.] XX. Domluva k dílu prvnímu. — Viz 1937 (otištěno s názvem „Dějiny políčku od Adama“).

[21.] XXI. Profesor František Sekanina, český kritik. — Viz 1937.

[22.] XXII. Malíř Jaroslav Kubín.

[23.] XXIII. Apoštolská činnost tří členů strany, zračící se v dopisech na výkonný výbor.

[24.] XXIV. Slavnému výkonnému výboru strany mírného pokroku v mezích zákona v Marošicích na Moravě.

[25.] XXV. Česká panna Orleánská, slečna Süsová. — Viz 1925.

[26.] XXV. Pan spisovatel Rožek.

[27.] XXVI. Další dopis z misionářské pouti!

[28.] XXVII. Básník Louis Křikava, jinak Blažej Jordán zvaný. — Viz 1937.

[29.] XXVIII. Slavnému výkonnému výboru strany mírného pokroku v mezích zákona.

[30.] XXIX. Básník Racek. — Viz 1925.

[31.] XXX. Honba za Macharem.

[32.] XXXI. Machar není doma.

[33.] XXXII. Jak se baví Češi ve Vídni.

[34.] XXXIII. Soudruh Škatula.

[35.] XXXIV. Vzpomínka na spolek literátů Syrinx.

[36.] XXXV. Neznámý literát.

[37.] XXXVI. Dr K. Hugo Hilar. — Viz 1925.

[38.] XXXVI. Jak to dál dopadalo se třemi příslušníky strany mírného pokroku v mezích zákona.

[39.] XXXVII. Emanuel šlechtic z Lešehradu.

[40.] XXXVII. Největší spisovatel český, Jaroslav Hašek. — Viz 1937.

[41.] XXXVII. Dobrodružství strany mírného pokroku v mezích zákona ve Vídeňském Novém Městě.

[42.] XL. Konference delegátů strany mírného pokroku v mezích zákona s vynikajícími uherskými politiky.

[43.] XLI. Slečna Sláva.

[44.] XLII. Májové výkřiky.

[45.] [XLIII.] Nejtlustší český spisovatel, Jan Osten. — Viz 1937.

[46.] XLIV. Nagykanižská idyla.

[47.] XLV. Augustin Eugen Mužík.

[48.] XLVI. Pokračování idyly nagykanižské.

[49.] Další dopis z misionářské cesty.

[50.] XLVII. Hudební skladatel Chlanda.

[51.] XLVIII. Intrikán herec Písecký a jeho drama.

[52.] XLIX. Architekt Pepa Mayer.

[53.] L. Dr. H.

[54.] LI. Mayer Vratislav, slavný malíř sgrafit.

[55.] L. Jaroslav Hašek má ve Velké Kanidži přednášku: Šifrovaný dopis.

[56.] LII. Zvláštní konec přednášky.

[57.] LIII. Slečna Máňa Bubelová.

[58.] LIII. Jan Riedl, slavný pianista.

[59.] LIII. Život mezi Dacany.

[60.] LIV. Dacani drží dál svůj týden. — Viz 1927.

[61.] LV. Okuste bránické pivo! (Dacani se mstí.)

[62.] LVI. Jaroslav Hašek přednáší u Zvěřinů o Mrtvole na Tise.

[63.] A. Vyzvědačské aféry strany mírného pokroku v mezích zákona.

[64.] Jeden den v redakci Českého slova. — Viz 1937.

[65.] B. Šéfredaktor Českého slova Jiří Pichl. — Viz 1925.

[66.] C. Redakční sluha Šefrna. — Viz 1913.

[67.] 1. Ženský pseudonym.

[68.] 2. Sklenice černé kávy. (Viz Šálek černé kávy.)

[69.] Quido Maria Vyskočil, zvaný též jinak Ježíš Marjá Vyskočil. — Viz 1937.

[70.] 4. Manifest strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám. — Viz 1937.

[71.] Přednáška o falšovaných a zkažených potravinách, [kterou jsem pronesl v Kravíně ve volební kampani 1911]. — Viz 1937.

[72.] 6. Řeč o protikandidátech. — Viz 1937.

[73.] 7. Přednáška o rehabilitování zvířat. — Viz 1937.

[74.] 8. [Jak bude těm fajfkám.] Přednáška o Dr. Záhořovi. — Viz 1928.

[V rukopise chybějí tyto časopisecky otištěné kapitoly:]

[75.] O panu Josefu Valentovi. — Viz 1913.

[76.] Persekuce člena nové strany Karla Pelanta. — Viz 1924.

[77.] Revolucionář Ziegloser. — Viz 1924.

[78.] Pelantova aféra. — Viz 1925.

[79.] Den voleb. — Viz 1925.

[80.] Přednáška o volebním právu žen. — Viz 1925.

[K rukopisu patří pravděpodobně i tyto povídky:]

[81.] Politický úspěch vědátora. — Viz 1912.

[82.] Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech. — Viz 1913.

[83.] Jak se stal pan Karaus alkoholikem. — Viz 1913.

[84.] V zajetí Kartagiňanů. — Viz 1925.

[85.] Volební ruch. Strana mírného pokroku propaguje své zásady kulturními večery. (Text této práce se dosud nepodařilo objevit.)

[85a.] Recitátor Poláček. (Podle poznámky na rubu rukopisu hodlal autor připsat ještě jednu povídku s tímto názvem.)

¶ Pytlík–Laiske 1164 (1148: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách). — Rukopis Politických a sociálních dějin strany mírného pokroku jest uložen v Literárním archivu Národního musea.

  Šálek bílé kávy. Nepolitická občanská hra o třech jednáních. Za spolupráce J. Macha.

Rukopis v pozůstalosti Z. Ančíka.

¶ Pytlík–Laiske 1168.

  Šálek černé kávy. Nepolitická občanská hra o 3 jednáních. Napsali Jaroslav Hašek a Josef Mach. — Viz 1976.

Rukopis z pozůstalosti Z. Ančíka je nyní uložen v Památníku národního písemnictví. — Varianta části rukopisu Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku...

¶ Pytlík–Laiske 1169.

  Pevnost (Die Festung.) Vojenský obraz ze života. (Rukopis.) — Viz 1976.

Rukopis z pozůstalosti Z. Ančíka je nyní uložen v Památníku národního písemnictví. Psáno rukou J. Macha, Haškovu autorskou spoluúčast dosvědčuje Langer. — Kabaretní scénka byla provedena ve Zvěřinově restauraci v roce 1911.

Osoby: ŠVEJK, voják. KAREL IV. VYSKOČIL, básník. BLAŽKOVÁ. DIVIŠ. NEVĚREC (Jul. Myslík). OBRŠT. DŮSTOJNÍK. REŽISÉR. HLAS pod stolem.

¶ Pytlík–Laiske 1163.

  Hora Olivetská aneb Výprava Čechů v Jeruzalémě. Drama ze života biblického ve třech jednáních. Napsali Jaroslav Hašek, František Langer a Josef Mach. (Rukopis.) — Viz 1976.

Rukopis z pozůstalosti Z. Ančíka je nyní uložen v Památníku národního písemnictví. — Poprvé provedeno 27. března 1911 v restauraci Zvěřinově na Újezdě.

Osoby (a dobové obsazení): RÁCHEL, mladá židovka (Dreuschuh). Q. M. VYSKOČIL, básník (Fr. Langer). Profesor DRTINA (E. Šmíd /Kún/). STARÁ BLAŽKOVÁ (Dr. Novák). ZUZANA. majitelka kabaretu (J. Hašek). PROROK — sionista (J. Förster). Matka RÁCHEL. SKLEPNICE. DVA ŽOLDNÉŘI (Dr. Grünberger, p. Šádek). VOJSKO. LID.

¶ Pytlík–Laiske 1152.

  Pružnost. Divadelní hra. (Rukopis.) — Viz 1976.

Rukopis z pozůstalosti Z. Ančíka je nyní uložen v Památníku národního písemnictví. — O Haškově spoluautorství svědčí vzpomínka Františka Langra v knize Byli a bylo. Hra byla napsána pravděpodobně v roce 1911 a provedena ve Zvěřinově restauraci na Újezdě.

Osoby: ZDENEK VĚNČINSKÝ. ZÁBOŘANSKÝ, básník. Dívka ELSA. Prof. DRTINA. KLEOFÁČ. POLICEJNÍ KOMISAŘ. STRÁŽNÍK. REŽISÉR. PENĚZOKAZI.

¶ Pytlík–Laiske 1166.

  Mona Lisa. Divadelní hra. (Rukopis.) — Viz 1976.

Rukopis z pozůstalosti Z. Ančíka je nyní uložen v Památníku národního písemnictví. — O autorství této kabaretní scény nic bezpečného nevíme. Pravděpodobně byla napsána společně příslušníky kruhu kolem J. Haška a J. Macha kolem roku 1911 a byla provedena ve Zvěřinově restauraci.

Osoby: MUCHA, malíř. ŠVEJK. BLAŽKOVÁ. Q. VYSKOČIL, "detektiv". HOSPODSKÝ. POLICAJT. HLAS. SBOR.

¶ Pytlík–Laiske 1155.

  Agadir. [Divadelní hra.] (Rukopis.) — Viz 1976.

Rukopis z pozůstalosti Z. Ančíka a fotografie titulního listu jsou nyní uloženy v Památníku národního písemnictví. — O autorství této kabaretní scény nic bezpečného nevíme. Pravděpodobně byla napsána společně příslušníky kruhu kolem J. Haška a J. Macha kolem roku 1911 a byla provedena ve Zvěřinově restauraci.

Osoby: GARUEZAS, potomek Maurů. SULEJKA. Voják ŠVEJK. VYSKOČIL. REŽISÉR. VELBLOUD.

¶ Pytlík–Laiske 1146.

  Větrný mlynář a jeho dcera. Libomravná truchlohra o 3 jednáních. Sepsal E. Drobílek, J. Hašek a Fr. Langer. (Rukopis.) — Viz 1976.

Rukopis z pozůstalosti Z. Ančíka je nyní uložen v Památníku národního písemnictví. — Hra byla napsána asi po roce 1911 a provedena také ve Zvěřinově restauraci.

Režisér V. Svárovský. — Osoby: Mlynář. Jeho dcera Marie. Starosta. Černoch Konrád.

¶ Pytlík–Laiske 1173.

  „Smrt starého Fenéka. Črta z Uher“, Letem světem 2, 1911, č. 1, 1/1. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 455.

  „Trapná státní aféra“, Kopřivy 3, 1911, č. 1, 5/1. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 456: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Interview s Mošnou“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 1, 9/1. — Viz 2005.

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 457: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Schůze panské sněmovny“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 1, 9/1.

¶ Pytlík–Laiske 458.

  „Pravěká opice“, Humoristické listy 54, 1911, č. 4, 13/1, str. 42-43. — Viz 1912, SSJH 4 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 459.

  „Z dob sčítání lidu“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 3, 16/1.

Podepsáno: Leopold Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 460.

  „Volná Myšlénka“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 3, 16/1. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: H. Kamizola.

¶ Pytlík–Laiske 461: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Vzpoura v rakouském loďstvu“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 4, 24/1. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 462.

  „Argentinské maso“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 4, 24/1. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Frant. Pazdera.

¶ Pytlík–Laiske 463: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Nauka o padělání dokumentů“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 4, 24/1.

Podepsáno: Viktor Bartoš.

¶ Pytlík–Laiske 464: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Franz prase“, Humoristické listy 54, 1911, č. 6, 27/1, str. 72. — Viz SSJH 14 (1927).

Řecky: „Ο Φραντς το γουρούνι“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 465.

  „Ich bin Serinek, ein Deutscher!“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 5, 30/1.

Podepsáno: Ant. Kočka.

Řecky: „Είμαι ο Σέρινεκ, ένας Γερμανός!“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 466.

  „Padesátileté jubileum Národních listů“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 5, 30/1.

Podepsáno: Dr. Jos. Doubrava.

¶ Pytlík–Laiske 467: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Nešťastný gondoliér Vittore. Benátská vzpomínka“, Veselá Praha 7, 1911, č. 2, 1/2. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 468.

  „O tom, jak přednáší nám instruktor střílení feldvébl Hlawatti, studující 6. třídy gymnasia“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 6, 7/2. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Jaroslav Pšenička.

¶ Pytlík–Laiske 469: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Slavných 49 konzervativních poslanců ze slavného sněmu král. Českého“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 6, 7/2.

Podepsáno: Karel Šefl-Žehrovský.

¶ Pytlík–Laiske 470: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Nár. sociální útok na dra Kramáře“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 6, 7/2.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 471.

  „Dojemná povídka o lásce autonomisty k dceři jednoho centralisty“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 7, 13/2.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 472.

  „Čestný diplom ministerstva veřejných prací“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 7, 13/2.

Podepsáno: Leopold Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 473.

  „Galerie Karikatur XVI. Karel Pelant“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 7, 13/2.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 474: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Konec satana“, Kopřivy 3, 1911, č. 5, 2/3. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 475: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Jak se ztratilo sádlo v 2. kuchyni košického pluku“, Karikatury, malé vyd. 3. 1911, č. 10, 7/3. — Viz SJH 10 (1957.)

¶ Pytlík–Laiske 476.

  „Vislingská aféra v Mydlovarech“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 10, 7/3.

¶ Pytlík–Laiske 477.

  „Muž bez lístku“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 11, 13/3.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 478.

  „Povídka z pekla“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 11, 13/3. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 479.

  „Chi va piano va sano“ (Kdo jde pomalu, jde zdravě), Humoristické listy 54, 1911, č. 13, 17/3, str. 150. — Viz 1912, SSJH 4 (1924).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 480.

  „Ve vlaku“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 12, 21/3. — Viz SJH 4 (1962).

Podepsáno: Augustin Karlíček.

¶ Pytlík–Laiske 481: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Dědictví cyrilometodějské v Morušově“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 12, 21/3. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 482.

  „Příhoda vojáka Svobody a jezevčíka Čora“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 13, 27/3. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 483.

  „Jak mne iredenta v Zadaru připravila o kariéru“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 13, 27/3. — Viz SJH 1 (1955).

Podepsáno: Leopold Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 484.

  „Dopis z vinohradské radnice o vinohradských záležitostech“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 13, 27/3. — Viz SJH 2 (1958).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 485: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Triumfální vjezd bucharského panovníka. (Z orientálních povídek)“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 13, 27/3. [Zabaveno.] — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 486.

  „Galerie Karikatur XVII. Ferdinand princ Lobkovic“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 13, 27/3.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 487: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Poněvadž jsme potřebovali dreadnoughty...“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 13, 27/3; obálka. — Viz SJH 10 (1957).

Nepodepsáno.

Německy: „Die Dreadnoughts“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 488: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Hodina pravopisu“, Besedy lidu 19, 1910—1911, č. 12, 1/4, str. 183-184.

Reprint: SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 489.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Krajané“, Národní obzor 5, 1910—1911, příloha Besedy Národního obzoru č. 16, 1/4, str. 121-122. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 490.

  „Rakovina a emir v Anamu“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 14, 4/4. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 491.

  „Čuješ, Dzuro, něboj sa. Idylka ze Spiše“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 15, 10/4. — Viz SJH 1 (1955).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 492.

  „Duchovní cvičení s překážkami“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 15, 10/4. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 493.

  „Konec poslance“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 15, 10/4.

Podepsáno: Leopold Čížek.

¶ Pytlík–Laiske 494.

  „Lucie, spanilá zakletá princezna“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 15, 10/4. — Viz SJH 4 (1962).

Podepsáno: Jan Kopýtko.

¶ Pytlík–Laiske 495: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Jak šel pan Mazucha pomstít svou uraženou manželskou čest“, Humoristické listy 54, 1911. č. 17, 14/4, str. 204-205. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 496.

  „Psychiatrická záhada“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 17, 24/4. — Viz 1913, SSJH 6 (1925).

Německy: „Ein psychiatrisches Rätsel“, tr. (?), Prager Tagblatt 57, 1932, Morgen-Ausgabe 194, 18/8, str. 3.

Německy: „Ein psychiatrisches Rätsel“ (1971).

¶ Pytlík–Laiske 497.

  „Dědictví po Františku Šafránkovi“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 17, 24/4. — Viz 1912, SSJH 11 (1926).

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 498.

  „Galerie Karikatur XVIII–XIX. Dr. Herben a prof. Drtina“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 17, 24/4.

Podepsáno: Bebryk.

¶ Pytlík–Laiske 499: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Anonymní dopis“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 17, 24/4. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Vilém Kubeš.

¶ Pytlík–Laiske 500.

  „Plukovník Laufschritt při odvodech na Kladně“, Kopřivy 3, 1911, č. 9, 27/4. [Zabaveno.]

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 501: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Upřímné blahopřání k jmeninám“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 26, 5/5.

¶ Pytlík–Laiske 502.

  „Děti, poproste svých pěstounů, aby dovolili vám si odebírati časopis Našim dětem!“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 19, 8/5.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 503.

  „Maďarská strana práce“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 19, 8/5.

Podepsáno: Ján Čulen.

¶ Pytlík–Laiske 504.

  „Situace“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 19, 8/5. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Jan Kopýtko.

¶ Pytlík–Laiske 505: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Úřední horlivost pana Štěpána Brycha, výběrčího na pražském mostě“, Humoristické listy 54, 1911, č. 21, 22/5, str. 246-248. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 506.

  „Dobrý voják Švejk“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 21, 22/5. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

Knižně s názvem „Dobrý voják Švejk. I. Švejk stojí proti Itálii“ (1912).

Německy: „Schwejk zieht gegen Italien“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 507.

  „Spravedlnost zvítězí“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 21, 22/5. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

Podepsáno: Vilém Kubeš.

¶ Pytlík–Laiske 508.

  „Svítání“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 21, 22/5. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Jeden z Makabejských.

¶ Pytlík–Laiske 509: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Galerie Karikatur XX. Karel St. Sokol“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 21, 22/5.

Podepsáno: Donát Dovrtěl.

¶ Pytlík–Laiske 510: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Volební řeč samostatného kandidáta professora Ctibora“, Humoristické listy 54, 1911, č. 24, 2/6, str. 286. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 511.

  „Zpověď velezrádcova čili Tajemství bašty na Petříně“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 23, 5/6. — Viz SJH 10 (1957.)

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 512.

  „Sportovní fejeton“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 23, 5/6.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 513.

  „Boží sláva“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 23, 5/6. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 514.

  „Smělý pokus útěku dvou dozorců z pankrácké trestnice“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 23, 5/6. — Viz SJH 2 (1958.)

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 515.

  „Druhé kázání faráře Douděry počas volebního ruchu“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 24, 12/6. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 516.

  „Co má vlastně pořádný občan dělat?“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 24, 12/6.

Německy: „Was hat eigentlich ein ordentlicher Bürger zu tun?“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 517.

  „Z revolučních řečí poslance Soukupa v parlamentě“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 24, 12/6.

Podepsáno: Josef Daněk.

¶ Pytlík–Laiske 518: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Kámen mudrců“, České slovo 5, 1911, č. 143, 18/6. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 519.

  „Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 25, 19/6. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

V knižním vydání připojeno k povídce „Dobrý voják Švejk“ (č. 507) (1912).

Německy: „Schwejk holt Messwein“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 520.

  „Mezi bibliofily“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 25, 19/6. — Viz 1913, SSJH 6 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 521.

  „Svědomitý censor Svoboda“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 25, 19/6.

Podepsáno: Jan Kopýtko.

¶ Pytlík–Laiske 522: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Čagan-kurenská povídka“, Kopřivy 3, 1911, č. 13, 22/6. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Ant. Pejšek.

¶ Pytlík–Laiske 523.

  „Nešťastná historie s kocourem“, Humoristické listy 54, 1911, č. 27, 23/6, str. 318-319. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 524.

  „Jak doktor Soukup zničil soc. dem. stranu v Čechách“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 27, 3/7.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 525.

  „"Vláda je vinna". Humoreska“, Národní obzor 5, 1910—1911, příl. Besedy Národního obzoru č. 28, 24/6, str. 217-219.

¶ Pytlík–Laiske 526.

  „Galerie Karikatur XXI. Dr. Chalupný“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 27, 3/7.

Podepsáno: Karel Tři.

¶ Pytlík–Laiske 527: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 27, 3/7. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 528.

  „Svíčková bába Albrechtová vykládá pohádku, proč nebyl za Pelhřimov zvolen farář Miloš Záruba“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 28, 11/7. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 529.

  „Duševní napětí Vendelína Pelikána, katolického zemědělce“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 28, 11/7.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 530: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „O policejním psu a manželské nevěře“, Humoristické listy 54, 1911, č. 30, 14/7. str. 354-355. — Viz 1912, SSJH 4 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 531.

  „Strana křesťansko-sociální vůbec“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 29, 17/7.

Podepsáno: Karel Čtyři.

¶ Pytlík–Laiske 532: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 29, 17/7. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

V knižním vydání připojeno k povídce „Dobrý voják Švejk“ (č. 507) (1912).

Německy: „Schwejk wird superarbitriert“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 533.

  „Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 37, 21/7. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

V knižním vydání (1912) připojeno k povídce „Dobrý voják Švejk“ (507).

Německy: „Schwejk im Arsenal“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 534.

  „Katastrofa živelní spásou Rakouska“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 30, 25/7. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 535.

  „Příroda a nauka o vozatajství“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 30, 25/7. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Karel Sen.

¶ Pytlík–Laiske 536: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Hrdinské potýkání 40 mučedníků kapadockých čili Co zkoušejí voličové katolickonárodní. Jak za 200 let bude psát "Svatý Vojtěch" o nynějších volbách“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 30, 25/7. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Viktor Bartoš.

¶ Pytlík–Laiske 537: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 38, 28/7. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 10 (1957).

V knižním vydání připojeno k povídce „Dobrý voják Švejk“ (č. 507) (1912).

Německy: „Schwejk als Flieger“, tr. Grete Reiner, Prager Abendblatt 62, 1928, nr. 94, Unterhaltungs-Beilage, 21/4, str. 7.

Německy: „Schwejk als Flieger“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 538.

  „Městské divadlo na Král. Vinohradech“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 31, 31/7. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 539.

  „Soudní znalci písma“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 31, 31/7. — Viz 1912, SSJH 11 (1926), SJH 4 (1962).

Podepsáno: Vilém Kubeš.

¶ Pytlík–Laiske 540.

  „V přírodovědeckém časopise“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 31, 31/7.

Německy: „In der Zeitschrift für Naturwissenschaft“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 541.

  „Domluva“, Zajímavé noviny 2, 1911, č. 31, 3/8, str. 485-486.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 542: Přetisk povídky č. 166.

  „Nadaný hoch“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 39, 4/8.

¶ Pytlík–Laiske 543.

  „Účel a důvod trestu“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 32, 8/8. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 544.

  „Velice spletená historie“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 32, 8/8. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 545.

  „Trestní smysl slov "alebrž" a "ano"“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 32, 8/8.

Podepsáno: Josef Filip.

¶ Pytlík–Laiske 546: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Hledá se ručitel“, Zajímavé noviny 2, 1911, č. 32, 10/8, str. 501-502.

Podepsáno: M. L.

¶ Pytlík–Laiske 547: Přetisk povídky č. 162.

  „Dobrodružství s nahým klukem“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 40, 11/8.

Podepsáno: J. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 548.

  „Muž s viržinkou“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 41, 18/8.

¶ Pytlík–Laiske 549.

  „Šťastný domov“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 33, 14/8.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 550: první verze č. 584.

  „Löbliche Redakción der Kárikátury in Próch!“ (Slavné redakci Karikatur v Praze!), Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 34, 22/8.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 551.

  „Hovory milenců“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 42, 25/8.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 552.

  „Němečtí astronomové“, Humoristické listy 54, 1911, č. 36, 25/8, str. 426-427. — Viz 1912, SSJH 4 (1925); I, sv. 13 (1927); SJH 1 (1955).

Německy: „Die deutschen Astronomen“, tr. K. Walden, Prager Presse 4, 1924, Morgen-Ausgabe 306, 6/11, str. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske 553.

  „Nepovažujte za zábavu jezdit elektrickou tramvají“, Karikatury, velké vyd. 3, 1911, č. 35, 28/8. — Viz 1913, SSJH 6 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 554.

  „Šťastný domov“, České mody 3, 1911, č. 1, září, str. 14-15.

Podepsáno: Ant. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 555: přetisk povídky č. 550.

  „Adele Thoms z Haidy, německá učitelka“, Veselá Praha 7, 1911, č. 9, 1/9, str. 14-15. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 556.

  „Zapomenuté jubileum“, Kopřivy 3, 1911, č. 19, 14/9.

Podepsáno: Jan Záruba.

¶ Pytlík–Laiske 557: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Když bourali staré hradby“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 37, 19/9. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 558.

  „Prostředek pana policejního ředitele“, Kopřivy 3, 1911, č. 20, 28/9. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 559: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Z dob všeobecné drahoty“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 38, 3/10. — Viz SJH 2 (1958).

Podkapitoly: Cukr. Případ magistrátního praktikanta Kološky. Agrární idyla.

Podepsáno: Otomar Knížek.

¶ Pytlík–Laiske 560: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Cestovní deník dra Soukupa“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 38, 3/10.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 561: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Výprava professora Zichra za mamutem“, Humoristické listy 54, 1911, č. 42, 6/10, str. 503-505. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 562.

  „Záchranná akce. (Z turistických humoresek)“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 49, 13/10. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 563.

  „Román pana Chocholky od potravní daně“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 40, 30/10.

¶ Pytlík–Laiske 564.

  „Hlasy listů o válce turecko-italské“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 40, 30/10. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Ant. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 565.

  „Zasnoubení v naší rodině. Ze zápisků hodného hošíka“, Veselá Praha 7, 1911, č. 11, 1/11. — Viz SSJH 5 (1925).

Německy: „Die Verlobung in unserer Familie. Aus dem Tagebuch eines braven Knaben“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 7, 1927, Morgen-Ausgabe 36, Beilage Dichtung und Welt 6, 6/2, str. II.

Německy: „Die Verlobung in unserer Familie. Aus den Aufzeichnungen eines braven Knaben“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 566.

  „Interview se svázaným důstojníkem“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 41, 13/11. [Zabaveno.] — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 567.

  „Hlasy časopisů o česko-německé smiřovací akci“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 41, 13/11.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 568: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Opatření proti drahotě“, Dobrá kopa 5, 1911, č. 1, 25/11. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 569.

  „Fejeton. V Praze, dne 25. listopadu. Tak mi připadá ...“, Národní politika 29, 1911, č. 237, 26/11.

Německy: „Prager Feuilleton vom 25. November“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 570.

  „Smutný osud nádražní misie“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 42, 27/11. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 571.

  „Státoprávní deník Samostatnost“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 42, 27/11.

Podepsáno: Josef Pexider.

¶ Pytlík–Laiske 572.

  „Když srdce jihne...“, Veselá Praha 7, 1911, č. 12, 1/12. — Viz SSJH 5 (1925).

Podkapitoly: I. V hračkářském krámu. II. V mlékařském závodě. III. [bez názvu].

¶ Pytlík–Laiske 573.

  „Interview s panem censorem“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 43, 11/12.

Řecky: „Συνέντευξη με τον κύριο λογοκριτή“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 574

  „Kázání faráře Douděry při jeho nastolení na novém působišti“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 43, 11/12. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 575.

  „Ku článku p. Špunta, uveřejněnému v čísle 320 pod názvem Vánoční povídka v rubrice Veselý koutek v Českém slově v neděli“, České slovo 5, 1911, č. 322, 28/12.

¶ Pytlík–Laiske 576.

  „Vojenská dodávka“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 44, 29/12. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 577.

  „Román z Malého oznamovatele v Národní politice za řadu dní“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 44, 29/12.

¶ Pytlík–Laiske 578.

  „Když matka rozmlouvá s nejmladším synáčkem a nejstarší učí se přírodopisu“, Humoristické listy 54, 1911, č. 4, 13/1, str. 46. — Viz 2005.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 1634: práce sporného autorství.

  „Věrohodná výpověď svědka“, Karikatury 3, 1911, č. 5, 30/1. — Viz 2005.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1635: „Všeobecná výpověď svědka“, práce sporného autorství.

  „Obtíže linguistiky“, Karikatury 3, 1911, č. 7, 13/2. — Viz 2005.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1636: práce sporného autorství.

  „Zakletý mnich“, Karikatury 3, 1911, č. 11, 13/3. — Viz 2006.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1637: práce sporného autorství.

  „Mravní rozhořčení“, Karikatury 3, 1911, č. 11, 13/3. — Viz 2006.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1638: práce sporného autorství.

  „Volební přípravy. I.–IV“, Kopřivy 3, 1911, č. 9, 27/4; č. 10, 11/5; č. 11, 25/5; č. 12, 8/6. — Viz 2006.

Podepsáno: Pantagruel.

¶ Pytlík–Laiske 1639: práce sporného autorství. — Kovařík (2006, s. 158): „Haškovu autorství však nasvědčují nejrůznější motivické shody s jinými jeho prózami i biografickými detaily...“

  „Něco o přírodopisu koně“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 43, 1/9.

Podepsáno: Arzén.

¶ Pytlík–Laiske 1640: práce sporného autorství.

  „Strana křesťansko sociální vůbec“, Karikatury 3, 1911, č. 44, 17/12.

Podepsáno: Karel Čtyři.

¶ Pytlík–Laiske 1641: práce sporného autorství.

  „Turista Aratáš“, Venkov 6, 1911, č. 102, 30/4. Nedělní zábavná a poučná příloha „Venkova“ k čís. 102, str. 1.

Reprint: 1988, 2012.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Neslavné, ale zásad plné konce strany státoprávně-pokrokové“, Karikatury, malé vyd. 3, 1911, č. 36, 5/9. — Viz 2005.

Podepsáno: Kopřiva.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2005, s. 126): „Pseudonym Kopřiva, pod nímž povídka vyšla, není sice u Haška doložen, ale není také vyloučen, neboť Hašek v té době psal také pro časopis Kopřivy. Pro Haškovo autorství svědčí kromě toho právě jeho oblíbená tematika satiry na politické strany.“

  „O nešťastném policejním řediteli“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 40, 11/8. — Viz 2006, 2012.

Podepsáno: ?

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2006): první knižní vydání.

  „Šálek černé kávy“, strojopis. — Viz 2007.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2007, s. 151-152): první knižní vydání. „Jde zřejmě o prvotní verzi textu, dochované v opisu stenografického záznamu dr. Jiřího Červeného v Literárním archivu PNP.“

  „Kráva“, spoluautor Jiří Červený, strojopis. — Viz 2007.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2007, s. 152): první knižní vydání. „Strojopis z pozůstalosti dr. Jiřího Červeného, zakladatele kabaretu Červená sedma, v LA PNP. K textu je připojena poznámka: Tuto historku či spíše anekdotu ze svého putování vyprávěl Hašek Červenému. Červený si z toho udělal písničku, kterou Hašek pokřtil jménem Kráva, ale Červený ji nazval Cestou lesem.“

  „Olympia“, Dobrá kopa 4, 1911, č. 50, 20/10. — Viz 2007.

Podepsáno: Viola.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2007, s. 156-157): „Jde o pozměněnou verzi povídky Zázračné dítě, uveřejněné pod jménem (pseudonymem?) Jarmila Mayerová v Karikaturách 1909...“

1912

  Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky. Illustroval K. Stroff. Nová knihovna humoru a satiry, sv. 1. Nakladatelství Hejda & Tuček Knihkupectví (Tiskl Edvard Leschinger v Praze), Praha [1912], 8°, str. 261 + (3). — Viz 1922, 1926.

Dedikace (s. 7): Paní Jarmile Haškové. Vím, že bych Vám, miláčku, marně namlouval, že jsem nejdokonalejším humoristou na světě. Dedikuji Vám tuto sbírku snad jenom abych Vás utvrdil ve Vašem mínění, ale při tom s tou upřímnou snahou, abych si Vás nerozhněval. Vám oddaný manžel.

Obsah: Dobrý voják Švejk. Zajímavé příhody poctivého vojína. I. Švejk stojí proti Italii. II. Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno. III. Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem. Dobrý voják Švejk se učí zacházet se střelnou bavlnou. V. Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů /9-38/. Spravedlnost v Bavořích /39-45/. Zpovědní tajemství /46-57/. Rodinná tragedie. Ze zápisků malého Františka /59-81/. Hrdina (Zamilovaná historie) /83-92/. Soudní znalci písma /93-100/. Dědictví po Františku Šafránkovi /101-107/. Spravedlnost zvítězí /109-116/. Král Rumunů jede na medvědy /117-122/. Na opuštěné latrině /123-128/. Nejkrásnější den v životě pana A. Mathesa /129-137/. Podezřelý sud dědečka Chovance /139-145/. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka (Pohnutlivá historie denního tisku) /147-158/. Sen kvartána Papouška /159-164/. Lidokupec amsterodamský /165-171/. Řádný učitel. Povídka ze Slovače /173-185/. Příklad ze života. Americká humoreska /187-193/. Vánoce opuštěných. Ze zápisků citlivého člověka /195-203/. Malá tělesná potřeba a justice /205-213/. Hudební talent /215-223/. O jachtě a dvou romantických lidech /225-238/. Běh života. Americká humoreska /239-248/. Profesor Dr. Gras I.–III. /249-261/.

Karel Stroff (1881—1929), obálka, 77 kreseb.

¶ Pytlík–Laiske 579, 1190. Mědílek 115 (s. 7): „Strany 53–7, obsažené v druhém sešitě (povídka Zpovědní tajemství), následkem konfiskace schází. Na příslušných místech knižního vydání je pak poznámka: 'Po interpelaci posl. Fresla a soudr. v 36. schůzi XXI. zasedání říšské rady dne 29. listop. 1911 immunisováno.' Zabaven byl jen obrázek na s. 56.“

  Trampoty pana Tenkráta. Illustroval Jos. Ulrich. Vilímkova humoristická knihovna. Jos. R. Vilímek (Tiskem »Unie« v Praze. — C 1012.), Praha [1912], 8°, str. 179 + (1). — Viz 1925.

Obsah: Trampoty pana Tenkráta /5-50/. Offside /51-56 [chybně: 65]/. Chi va piano, va sano /57-61/. Jak šel pan Mazucha pomstít svou uraženou manželskou čest /62-65/. Nešťastná historie s kocourem /66-71/. Němečtí astronomové /72-76/. Volební řeč samostatného kandidáta professora Ctibora /77-81/. Pravěká opice /82-86/. Tajemné psaní /87-91/. Úřední horlivost pana Štěpána Brycha, výběrčího na pražském mostě /92-96/. Výprava professora Zichra za mamutem /97-102/. O policejním psu a manželské nevěře /103-107/. Malá polemička /108-113/. Školní výlet /114-122/. První máj pana rady Mackovíka /123-126/. Zbabělec /127-133/. Poplašný signál /134-137/. Dobročinnost /138-142/. Zločinec /143-148/. Vlastivěda /149-152/. Letní byt a poštovní erár (Občanská hra) /153-160/. Lidská ješitnost /161-165/. Hovor s malým Mílou /166-169/. Klassická výchova /170-172/. Praktikant Žemla /173-179/.

¶ Pytlík–Laiske 582, 1191. Mědílek 116.

Online: archive.org.

  „Řádný učitel“, in: Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, 1912, str. 173-185. — Viz SSJH 11 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 580 (viz 1907).

  „O jachtě a dvou romantických lidech“, in: Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, 1912, str. 225-238. — Viz SSJH 11 (1926).

Německy: „Eine Yacht und zwei romantische Herzen“, tr. G. R. (Grete Reiner), ilustrace Friedrich Feigl, Prager Presse 18, 1938, Bilderbeilage 36, 4/9, str. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske 581 (viz 1907).

  „Historie tří korun“, in: Veselý kalendář obrázkový na rok 1912. Praha, Karel Ločák, str. 25-27. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 583.

  „Šťastný domov. I.–XII.“, in: Veselý kalendář obrázkový na rok 1912. Praha, Karel Ločák, str. 59-78. — Viz SSJH 2 (1925).

Rozšířené znění povídky č. 550.

¶ Pytlík–Laiske 584.

  „U holiče. Drama o jednom jednání“, in: Veselý kalendář obrázkový na rok 1912. Praha, Karel Ločák, str. 93-96. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 585.

  „Návrat ztraceného syna“, in: Veselý kalendář obrázkový na rok 1912. Praha, Karel Ločák 1912, str. 98-100. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 586.

  „Román z Malého oznamovatele v Národní politice za řadu dní“, in: Veselý kalendář obrázkový na rok 1912. Praha, Karel Ločák, str. 100-101.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 587: Přetisk povídky č. 578.

  „Módní referát paní Jedličkové“, in: Veselý kalendář obrázkový na rok 1912. Praha, Karel Ločák, str. 101-103.

¶ Pytlík–Laiske 588.

  „Šťastný domov. I.–XII.“, in: Kalendář Českých mód 1912. Praha, Karel Ločák, str. 41-56.

Rozšířené znění povídky č. 550. Přetisk č. 584(?).

¶ Pytlík–Laiske 589.

  „Můj zlatý dědeček“, in: Montmartre 1912 (ed. Josef Waltner), Praha 1912. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 590.

  „Primán Kadraba před latinskou první školní prací“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1. — Viz SSJH 2 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 591.

  „Dobrý pan Špirk“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 592.

  „Pan Hykyš“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1.

Podepsáno: Napsal J. Mayer.

¶ Pytlík–Laiske 593.

  „Mecenášství pana Pinkera“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: Napsal Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 594.

  „Vojenská dodávka“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1.

Podepsáno: Napsal K. M.

¶ Pytlík–Laiske 595: Přetisk povídky č. 577.

  „Jak píše má žena fejetony“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1.

Podepsáno: Jarmila Hašková.

¶ Pytlík–Laiske 596.

  „Rozvod pana Solivara“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1. — Viz SSJH 5 (1925).

Německy: „Herrn Solivars Scheidung“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 597.

  „Silvestr v Praze“, České slovo 6, 1912, č. 1, 2/1.

¶ Pytlík–Laiske 598.

  „Historie se záchranným pásem pro sebevrahy“, Karikatury 4, 1912, č. 3, 13/1. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 600.

  „Když člověk jede v zimě po státní dráze“, Karikatury 4, 1912, č. 3, 13/1.

¶ Pytlík–Laiske 601.

  „Hasící přístroj agrárníka Koloděje“, Karikatury 4, 1912, č. 3, 13/1.

¶ Pytlík–Laiske 602.

  „Různé hlasy listů o drahotě“, Karikatury 4, 1912, č. 1, 15/1. — Viz SJH 2 (1958).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 603.

  „Alkoholistická idylka“, Karikatury 4, 1912, č. 2, 29/1. — Viz SJH 11 (1972).

Řecky: „Αλκοολικό ειδύλλιο“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 604.

  „Pohádka o tragickém konci jednoho pořádného ministra“, Kopřivy 4, 1912, č. 3, 1/2.

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 605: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Nedělní zábavná příloha. Humoreska“, Veselá Praha 8, 1912, č. 2, 1/2. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 606.

  „Historické anekdoty“, Veselá Praha 8, 1912, č. 2, 1/2. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: Antonín Kočka.

Německy: „Historische Anekdoten“, tr. Grete Reiner, Prager Tagblatt 54, 1929, Morgen-Ausgabe 72, Der Sonntag, 24/3, str. III.

Německy: „Historische Anekdoten“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 607.

  „Jak lze s úspěchem zachraňovat sebevrahy. Tragická povídka“, Veselá Praha 8, 1912, č. 2, 1/2. — Viz SSJH 5 (1925).

Německy: „Wie man mit Erfolg Selbstmörder rettet. Eine tragische Geschichte“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 608.

  „Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech. Ze vzpomínek vysloužilce“, Karikatury 4, 1912, č. 4, 27/2. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Leopold Srovnal.

¶ Pytlík–Laiske 609: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Hlasy listů o spalování mrtvol“, Karikatury 4, 1912, č. 4, 27/2. — Viz SJH 5 (1958).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 610: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Jaké máme trápení s tetou. Z vypravováni malého Karlíčka“, Veselá Praha 8, 1912, č. 3, 1/3. — Viz SSJH 5 (1925).

Německy: „Tante Anna und wir. Was das kleine Karlchen erzählte“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 611.

  „Pan Florentin contra Chocholka“, Veselá Praha 8, 1912, č. 3, 1/3. — Viz SSJH 5 (1925).

Německy: „Herr Florentin contra Chocholka“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 612.

  „Zlodějské dobrodružství pana Tevlína“, Veselá Praha 8, 1912, č. 3, 1/3.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 613: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Edisonovy zkušenosti z Čech“, Veselá Praha 8, 1912, č. 3, 1/3. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 614.

  „Detektiv Hupfeld“, Karikatury 4, 1912, č. 5, 12/3. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 615.

  „Jak jsem vystoupil ze strany nár. sociální“, Kopřivy 4, 1912, č. 6, 14/3.

¶ Pytlík–Laiske 616.

  „Kam to vede, když člověk vystoupí z církve“, Karikatury 4, 1912, č. 6, 27/3. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Karel Teissig.

¶ Pytlík–Laiske 617: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Rakouské celní úřady“, Karikatury 4, 1912, č. 6, 27/3.

Podepsáno: Leopold Vacek.

¶ Pytlík–Laiske 618: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Politický úspěch vědátora“, Veselá Praha 8, 1912, č. 4, 1/4. — Viz SSJH 5 (1925).

Knižně s názvem „Politické úspěchy vědátora“.

¶ Pytlík–Laiske 619.

  „"Lada"“, Veselá Praha 8, 1912, č. 4, 1/4. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 620.

  „Reformní snahy pana barona Kleinhampla“, Veselá Praha 8, 1912, č. 4, 1/4. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 621

  „Zpovědní tajemství“, Směr (Plzeň) 3, 1912, č. 14, 6/4.

¶ Pytlík–Laiske 621a: Přetisk povídky č. 269

  „Oprava podle paragr. 19. tisk. zák.“, Směr (Plzeň) 3, 1912, č. 16, 20/4.

¶ Pytlík–Laiske 621b.

  „Spisovatel krvavých románů“, Právo lidu 21, 1912, Dělnická besídka č. 16, 21/4, str. 121-122. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 622.

  „Zkažené ruské rybičky“, Kopřivy 4, 1912, č. 9, 25/4. — Viz SSJH 2 (1925).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 623.

  „Proč dostal profesor Fridrich Nobelovu cenu míru“, Národní obzor 6, 1912, příl. Besedy Národního obzoru č. 23, 26/4. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 624.

  „Zatmění slunce“, Dobrá kopa 5, 1912, č. 23, 26/4.

¶ Pytlík–Laiske 625.

  „Lidská ješitnost“, Humoristické listy 55, 1912, č. 19, 26/4, str. 224-225. — Viz 1912, SSJH 4 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 626.

  „Schůze našeho obecního zastupitelstva v Mejdlovarech. (Volí se obecní strážník)“, Veselá Praha 8, 1912, č. 5, 1/5. — Viz SSJH 5 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 627.

  „Stavovské rozdíly“, Veselá Praha 8, 1912, č. 5, 1/5. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 628.

  „Stručný obsah krvavého románu“, Veselá Praha 8, 1912, č. 5, 1/5. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 629.

  „Fejeton. Když jsem počal psát ...“, Národní obzor 6, 1912, č. 24, 3/5. — Viz SJH 2 (1958).

V SJH s názvem „Když jsem počal psát...“.

¶ Pytlík–Laiske 630.

  „Jak jsem přemohl černošského obra Zippse ze Severní Ameriky“, Dobrá kopa 5, 1912, č. 24, 3/5. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 631.

  „Tragedie obchodníka“, Humoristické listy 55, 1912, č. 21, 10/5, str. 242. — Viz SSJH 13 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 632.

  „Ze zápisníku českého spisovatele“, Humoristické listy 55, 1912, č. 21, 10/5, str. 242-243.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 633: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Na výstavě psů“, Svět zvířat 16, 1912, č. 10, 15/5, str. 218. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 634.

  „Obtíže se svědkem“, Humoristické listy 55, 1912, č. 22, 17/5, str. 260-261. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 3 (1961).

Německy: „Der Tollpatsch“ (1929). (Der Tollpatsch = nešika.)

¶ Pytlík–Laiske 635.

  „Dopis z Prahy. Vršovice, 28. 4. 1912. Milý příteli, občane Karle Pelante!“, Směr (Plzeň) 3, 1912, č. 20, 18/5.

¶ Pytlík–Laiske 635a

  „Konec sv. Jury“, Karikatury 4, 1912, č. 10, 20/5. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Vilém Kubeš.

¶ Pytlík–Laiske 636.

  „Politika při 30° Celsia“, Karikatury 4, 1912, č. 10, 20/5.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 637: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Státní stipendium pro spisovatele“, Právo lidu 21, 1912, č. 140, 22/5. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 4 (1962).

Německy: „Staatsstipendium für Schriftsteller“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 638.

  „Agrární idylla“, Kopřivy 4, 1912, č. 11, 23/5. — Viz SSJH 2 (1925).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 639.

  „Fejeton“ (Nejtrapnější je, že se žádá od fejetonu...), Národní obzor 6, 1912, č. 27, 24/5. — Viz SJH 4 (1962), 1983.

Knižně s názvem „O fejetonech“ (1962, 1983).

¶ Pytlík–Laiske 640.

  „Povídka o cenu“, Humoristické listy 55, 1912, č. 24, 31/5, str. 282-283. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 641.

  „Malá domácí slavnost“, Veselá Praha 8, 1912, č. 6, 1/6. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 642.

  „"Lásko, ó lásko, ty mocná vládkyně!"“, Veselá Praha 8, 1912, č. 6, 1/6. — Viz SSJH 5 (1925).

Německy: „Liebe, o Liebe, die himmlische Königin“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 95, Beilage Dichtung und Welt 14, 5/4, str. II-III.

¶ Pytlík–Laiske 643.

  „Detektiv Patočka“, Veselá Praha 8, 1912, č. 6, 1/6. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 10 (1957).

Německy: „Die Abenteuer des Detektivs Patotschka“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 644.

  „První všeorlí slet na Svatém Kopečku u Olomouce“, Karikatury 4, 1912, č. 11, 3/6. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Josef Pley.

¶ Pytlík–Laiske 645: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Tiskový odvolací senát“, (báseň: Žil v Německu kdys spisovatel jeden...), Karikatury 4, 1912, č. 11, 3/6. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Benjamin Franklin.

¶ Pytlík–Laiske 646: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Zvláštní zvíře. [Příspěvek k psychologii nižších živočichů]“, Kopřivy 4, 1912, č. 12, 6/6. — Viz SSJH 2 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 647.

  „O soudcích, lidech souzených a odsouzených“, Národní obzor 6, 1912, č. 29, 7/6. — Viz SJH 2 (1958).

Řecky: „Για τους δικαστές, τους κατηγορούμενους και τους καταδικασθέντες“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 648.

  „Světci a zvířata“, Právo lidu 21, 1912, č. 158, 10/6. — Viz SSJH 7 (1925): II, sv. 5 (1958).

Podepsáno: J. H—K.

¶ Pytlík–Laiske 649.

  „Časopisy pro mládež“, Právo lidu 21, 1912, č. 161, 13/6. — Viz SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 650.

  „Případ exekutora Jančara“, Karikatury 4, 1912, č. 12, 17/6. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Ladislav Hamáček.

Německy: „Der Fall des Gerichtsvollziehers Jančar“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 651: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Lidožroutská historie“, Kopřivy 4, 1912, č. 13, 20/6. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 652.

  „O politických řečích“, Národní obzor 6, 1912, č. 31, 21/6.

¶ Pytlík–Laiske 653.

  „Hovor s malým Mílou“, Humoristické listy 55, 1912, č. 27, 21/6, str. 318. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

Německy: „Gespräch mit dem kleinen Míla“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 7, 1927, Morgen-Ausgabe 43, Beilage Dichtung und Welt 7, 13/2, str. II-III.

Německy: „Gespräch mit Klein-Mila“, tr. (?), Prager Tagblatt 57, 1932, Morgen-Ausgabe 215, 11/9, str. 3.

¶ Pytlík–Laiske 654.

  „Z trampot lokálního referenta“, Veselá Praha 8, 1912, č. 7, 1/7. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 655.

  „Zpověď starého mládence“, Veselá Praha 8, 1912, č. 7, 1/7; č. 8, 1/8: č. 9, 1/9; č. 10, 1/10; č. 11, 1/11; č. 12, 1/12. — Viz SSJH 5 (1925).

Podkapitoly: I. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám. II. Vařím si vejce na měko. III. Jak vypadají ženy. IV. Společný výlet. V. Intriky sl. Anny Engelmüllerovy. VI. Paní Engelmüllerová dá mne hledat policií. VII. Příjemný sen. VIII. Definitivně otcem.

¶ Pytlík–Laiske 656.

  „Polemika“, Karikatury 4, 1912, č. 13, 1/7.

Podepsáno: Karel Novák.

¶ Pytlík–Laiske 657: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Kam letos navenek?“, Právo lidu 21, 1912, č. 180, 2/7. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 658.

  „Sláva a konec dra Kramáře“, Kopřivy 4, 1912, č. 14, 4/7. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Ant. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 659.

  „Analysa moče“, Kopřivy 4, 1912, č. 14, 4/7.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 660: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Bláznivé historky“, Kopřivy 4, 1912, č. 14, 4/7.

Podepsáno: Mituška.

¶ Pytlík–Laiske 660a.

  „Mezinárodní a česká situace. (Dopis z Prahy)“, Směr (Plzeň) 3, 1912, č. 27, 6/7.

¶ Pytlík–Laiske 660b.

  „O sobeckosti vědy“, Právo lidu 21, 1912, č. 194, 16/7. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 661.

  „Vlastivěda“, Humoristické listy 55, 1912, č. 31, 19/7, str. 368. — Viz 1912, SSJH 4 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 662.

  „Dopisy, které obdržel chrabrý junák černohorský od pražských dam“, Karikatury 4, 1912, č. 15(?), 29/7. — Viz 2012.

Německy: „Briefschaften des montenegrinischen Herzogs Jowan Plamenac“ (1995).

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Pytlík (2013, s. 109): „29. 7. Karikatury otiskují humorně fingované Dopisy, které obdržel chrabrý junák černohorský od pražských dam. Fejeton není podepsán, ale Haškovo autorství určuje (zřejmě po dementi) České slovo 26. 8. 1912.“

  „Jak vstoupili v obci Cikánově bordeláři do křesťanskosociální organizace“, Kopřivy 4, 1912, č. 16, 1/8. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Jan Stoupa.

¶ Pytlík–Laiske 663: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Černohorský junák v úzkých“, Kopřivy 4, 1912, č. 16, 1/8.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 664.

  „Farář a Kilián“, Kopřivy 4, 1912, č. 16, 1/8. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 665.

  „Případ faráře Hlinky“, Kopřivy 4, 912, č. 16, 1/8. — Viz SJH 5 (1958).

Podepsáno: Miluška.

¶ Pytlík–Laiske 666.

  „Otcovské radosti pana Motejzlíka“, Humoristické listy 55, 1912, č. 33, 2/8, str. 394-395. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

Německy: „Die Vaterfreuden Herrn Motejzliks“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 6, 1926, Morgen-Ausgabe 312, Beilage Dichtung und Welt 47, 4/11, str. III.

¶ Pytlík–Laiske 667.

  „Střed Evropy“, Národní obzor 6, 1912, č. 37, 2/8. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 668.

  „Námořnická povídka“, Karikatury 4, 1912, č. 16, 12/8.

Podepsáno: Karel Novák.

¶ Pytlík–Laiske 669: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Václav Jaroslav Klofáč“, Kopřivy 4, 1912, č. 17, 15/8.

¶ Pytlík–Laiske 670.

  „Letní byt a poštovní erár. Občanská hra“, Humoristické listy 55, 1912, č. 35, 16/8, str. 422-423. — Viz 1912, SSJH 4 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 671.

  „Co přivodilo zdražení vuřtů?“, Kopřivy 4, 1912, č. 18, 29/8. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 2 (1958).

Podepsáno: A. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 672.

  „Druhá řada otcovských radostí pana Motejzlíka“, Humoristické listy 55, 1912. č. 37, 30/8, str. 444-445. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

¶ Pytlík–Laiske 673.

  „Hygiena“, Právo lidu 21, 1912, č. 262, 22/9.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 674.

  „Záhadné zmizení proroka Eliáše. Před senátem trestního soudu v Iesraheli. (Pře civilní)“, Veselá Praha 8, 1912, č. 10, 1/10. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 5 (1958).

Německy: „Das rätselhafte Verschwinden des Propheten Elias. Vor dem Senat des Strafgerichtes in Jesreel. (Zivilstreitfall)“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 675.

  „Pokoj jeho popelu!“, Humoristické listy 55, 1912, č. 42, 4/10, str. 594. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 676.

  „Nový pan ministr orby“, Karikatury 4, 1912, č. 20, 7/10.

Podepsáno: Václav Katz.

¶ Pytlík–Laiske 677: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Z inspekční cesty ministra Trnky“, Karikatury 4, 1912, č. 20, 7/10.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 677a: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Zrádce národa v Chotěboři“, Kopřivy 4, 1912, č. 21, 10/10. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 678.

  „Slovanské pohostinství“, Kopřivy 4, 1912, č. 21, 10/10. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 4 (1962).

Podepsáno: A. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 679.

  „Srbský pop Bogumirov a koza od muftiho Izrima“, Právo lidu 21, 1912, příl. Dělnická besídka č. 42, 13/10, str. 329-330. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 680.

  „Obecní hospodářství“, Právo lidu 21, 1912, č. 297, 27/10. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: H.

¶ Pytlík–Laiske 681.

  „Je-li lépe býti zamilovaným či nezamilovaným?“, Veselá Praha 8, 1912, č. 11, 1/11. — Viz SSJH 5 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 682.

  „Číslo patnáct“, Právo lidu 21, 1912, příl. Dělnická besídka, č. 45, 3/11, str. 355-356. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 683.

  „Moderní dítě“, (báseň: Od ranní zoře, která nebem vzplane), Dobrá kopa 6, 1912—1913, č. 2, 15/11. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: K. Novák.

¶ Pytlík–Laiske 684: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Host do domu, Bůh do domu“, Humoristické listy 55, 1912, č. 48, 15/11, str. 598-599. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 685.

  „Smutný konec válečného zpravodaje Prager Tagblattu“, Karikatury 4, 1912, č. 21, 25/11. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Eduard Drobílek.

¶ Pytlík–Laiske 686.

  „Hlasy listů o válce balkánských národů“, Karikatury 4, 1912, č. 21, 25/11. — Viz SJH 10 (1957).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 687: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Dostal na smutek“, Veselá Praha 8, 1912, č. 12, 1/12. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 688.

  „Žádost za zvýšení platu“, Humoristické listy 55, 1912, č. 51, 6/12, str. 640. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 689.

  „Pomsta je sladká“, Právo lidu 21, 1912, Dělnická besídka, č. 50, 8/12, str. 393-395. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 690.

  „Jak se šel dát pokřtít Arnaut Elim Ghivar“, Svět 2, 1912—1913, č. 5, 8/12, str. 49-50. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 691.

  „Pan Mařínek má strach před mobilisací“, Karikatury 4, 1912, č. 22, 9/12. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Cyril Palička.

¶ Pytlík–Laiske 692.

  „Vánoční noc v lese“, Svět zvířat 16, 1912, č. 24, 15/12, str. 474. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 693.

  „Jak se loučil podivně se starým rokem 1728 starý sir Archibald Thorburn“, Svět 2, 1912—1913, č. 6, 23/12, str. 62-63. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 694.

  „Bojovnost vídeňských křesťanských sociálů“, Karikatury 4, 1912, č. 23, 23/12.

Podepsáno: Eduard Drobílek.

Řecky: „Η μαχητικότητα των μελών της Βιεννέζικης Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 695.

  „Činnost moderního diplomata“, Karikatury 4, 1912, č. 23, 23/12. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Dr. Marek Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 696.

  „Román novofoundláka Oglu“, Humoristické listy 56, 1913, č. 2, 27/12, 1912, str. 17-18. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

¶ Pytlík–Laiske 697.

  „O jednom čertovi, který měl z pekla štěstí. Satirická pohádka od Jarmily Mayerové“, Veselá Praha 8, 1912, č. 1, 1/1, s. 24. — Viz 2007.

Podepsáno: Jarmila Mayerová.

¶ Pytlík–Laiske 1642: práce sporného autorství. — Kovařík (2007, s. 153): „V časopiseckém otištění není technickým nedopatřením celý text, neboť v časopise nevyšel jeden list, za stranou 24 následuje hned strana 27.“

  „Náchodští padli do rukou podvodníků“, Karikatury 4, 1912, č. 5, 12/3. — Viz 2006.

Podkapitoly: I. Příšerné oklamání úředníka v nádraží v Chocni. II. Banket v Náchodě. III. Do čeho šlápl skutečný inspektor z Hronova.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1643: práce sporného autorství.

  „Historie rozbitých oken“, Dobrá kopa 5, 1912, č. 25, 10/4 (10/5?). — Viz 2006.

Podepsáno: J. A. Kovář.

¶ Pytlík–Laiske 1644: práce sporného autorství.

  „Obr“, (báseň: Když zima je a vítr duje...), Kopřivy 4, 1912, č. 9, 25/4.

Podepsáno: Pantagruel.

¶ Pytlík–Laiske 1645: práce sporného autorství.

  „Rituelní vražda v Kolíně“, Karikatury 4, 1912, č. 9, 6/5. — Viz 2006.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1646: práce sporného autorství.

  „Přednáška dra Jaksche v důstojnickém kasinu v Plzni o "Pilsenu"“, Karikatury 4, 1912, č. 13, 1/7. — Viz 2006.

Podepsáno: Ant. Charvát.

¶ Pytlík–Laiske 1647: práce sporného autorství.

  „Sociální demokraté v boží přírodě“, Karikatury 4, 1912, č. 15, 29/12.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1648: práce sporného autorství.

  „Studentská láska. Z haličských vzpomínek“, Rodina, roč. 2, 1911—1912, č. 9, str. 102-110. — Viz 1988, 2012.

Podkapitoly: I. Na stezce milenců. II. III. O tři léta později.

Podepsáno: Napsal Jaroslav Hašek.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — V roce 1988 přetiskl Augustin Knesl.

  „Z přírodopisu mrzutého profesora: Kanár obecný“, Svět zvířat, 1912, 15/6, 1/7. — Viz 2005.

Podepsáno: Wilde.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2005, s. 127): „Kromě toho, že text vyšel v časopise Svět zvířat (sice v době, kdy už tam Hašek nepůsobil, nicméně redaktorem byl jeho přítel Ladislav Hájek-Domažlický), může Haškovu autorství nasvědčovat i fakt, že jinou povídku o kanárku Maníkovi napsal Hašek už roku 1904 (Popel kanárka Maníka...).“

  „Stará pohádka s novým koncem“, Dobrá kopa 5, 1912, č. 24, 3/5. — Viz 2006.

Podepsáno: Fr. A. Kovář.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2006, s. 162): srv. podobný pseudonym J. A. Kovář u textu „Historie rozbitých oken“.

  „Senzační útěk Achmeda Paši internovaného rakouskou vládou v Josefově“, České slovo 1912, č. 308, 25/12. — Viz 2007.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2007, s. 154-155): „Povídka byla otištěna v době, kdy Hašek už v Českém slově nepracoval... Kopmanka patřila rovněž mezi Haškovy oblíbené hostince a právě v tomto roce zde Hašek účinkoval v kabaretních vystoupeních. V Bibliografii povídka uvedena není; její otisk dochoval Haškův znalec Břetislav Hůla.“

  „O lásce, která nevedla k cíli“, Veselá Praha 1912, 8/1. — Viz 2007.

Podepsáno: F. Š.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2007, s. 155): „S velkou pravděpodobností mu lze ... připsat i povídku podepsanou F. Š., víme-li že později přinejmenším třikrát použil Hašek pseudonymu Frant. Šťastný...“

  „Keine Krisen, keine Schroffheiten“, (rubrika: Beseda), Právo lidu 21, 1912, č. 172, 24. června, str. 2-3.

Repr.: Můj přítel Hanuška a jiné humoresky, 1928 /194-197/. — SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 1121: Starší časopisecký otisk nebyl doposud nalezen. (Nalezl Václav Gabriel v dubnu 2023.)

Online: ndk.cz.

1913

  Kalamajka. [Texty napsal Jaroslav Hašek.] Obrázky kreslil Josef Lada. Praha. Ústřední dělnické nakladatelství a antikvariát (Ant. Svěcený) (Typ. Lidová knihtiskárna J. Skalák a spol.) [1913], 8°, [46] str.

Josef Lada: obálka, orámovaná černá kresba s písmem. Titulní list, barevná kresba s písmem. 23 barevných ilustrací.

¶ Pytlík–Laiske 698, 1192. Mědílek 117.

  Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova. Illustroval Karel Stroff. Nová knihovna humoru a satiry, sv. 6. Praha, Hejda a Tuček [1913], 8°, 319 + (1) str. — Viz 1925.

Dedikace (s. 9): Věnováno starému brachu Lad. Hájkovi, spisovateli.

Obsah: Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu /9–22/. Půl hodiny po Canale Grande /23–31/. Výprava na Moasernspitze /33–44/. V benátských mučírnách /45–54/. Umarł, Maczek, umarł ... /55–64/. Mezi bibliofily /65–70/. Boží sláva /71–77/. Polemika mezi „Hlasy od Nučič“ a „Nučickou stráží“ /79–85/. Psychiatrická záhada /87–95/. Hřích faráře Ondřeje /97–103/. Úřední povinnost. Poučná historie pro všechny lidi, daním podléhající /105–113/. Historie prasete Xavera /115–122/. Hledá se ručitel /123–131/. Výprava zloděje Šejby /133–143/. Redakční sluha Šeferna /145–164/. Chalute. Črta z Haliče /165–171/. Batistový šáteček /173–178/. Čtenář /179–184/. Zápas o duše /185–199/. Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech /201–205/. Jak se Baluška naučil lhát /207–214/. Posvícení v Křivici /215–223/. Dobrodružství páně Karafiátovo /225–232/. Badatelé neznáma /233–242/. Nepovažujte za zábavu jezdit elektrickou tramwayí /243–249/. Jak se stal Jong-Seng křesťanem /251–260/. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči /261–274/. Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda /275–286/. Duch Rakytnoc ze Slného vrchu a spol. /287–302/. Pátrání po vrahu /303–314/. Záhadný případ s pomníkem /315–319/.

Ref.: K. (F. V. Krejčí), Právo lidu 22, 1913, č. 315, 16/11 (P–L 1662). — G. W. (Gustav Winter): „Literatura a umění“, Akademie 18, 1913—1914, č. 2, str. 87–88 (P–L 1663).

¶ Pytlík–Laiske 699, 1193. Mědílek 118.

  „Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu“, in: Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova, 1913, str. 9-22. — Viz SSJH 6 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 700.

  „V benátských mučírnách“, in: Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova, 1913, str. 45-54. — Viz SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 701.

  „Výprava zloděje Šejby“, in: Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova, 1913, str. 132-143. — Viz SSJH 6 (1925), SJH 2 (1958).

Německy: „Die Erlebnisse eines Einbrechers“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 702.

  „Redakční sluha Šeferna“, in: Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova, 1913, str. 145-164. — Viz SSJH 6 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 703.

  „Zápas o duše“, in: Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova, 1913, str. 185-199. — Viz SJH 5 (1958).

Německy: „Der Kampf um die Seelen“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 704.

  „Duch Rakytnoc ze Slného vrchu a spol.“, in: Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova. 1913, str. 287-302. — Viz SSJH 6 (1925), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 705 (viz 1907).

  „Osudy medvěda od Hamag-Búha“, in: Kalendář Besed lidu na obyčejný rok 1913. Roč. 19. Praha, J. Otto, str. 87-90. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 706.

  „Když člověk spadne v Tatrách“, in: Hynkova knihovna zábavy a poučení. Ročník I., svazek 5. Náladem Al. Hynka, knihkupce v Praze, Praha 1912 (1913?). — Viz SJH 1 (1955).

Srv. námětově podobné povídky „Záchranná akce“ a „Neštěstí v Tatrách“.

¶ Pytlík–Laiske 707.

  „Silvestr zajíce s černou skvrnou na břiše“, Svět zvířat 17, 1913, č. 1, 1/1, str. 5-6. — Viz SSJH 15 (1928).

Německy: „Der Hase mit dem schwarzen Fleck am Bauch feiert Silvester“, übertr. Grete Reiner, Die Welt am Sonntag. Bilderbeilage der »Prager Presse« Jhrg. 13, 1933, Nr. 54, 31/12, S. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske 708.

  „Neveřejné sezení“, Právo lidu 22, 1913, Dělnická besídka č. 1, 5/1, str. 1-2. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 709.

  „Jak jsem zachránil život jednomu člověku“, Humoristické listy 56, 1913, č. 4, 10/1, str. 52-53. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

Knižně s názvem „Jak jsem zachránil život“ (1915).

¶ Pytlík–Laiske 710.

  „Používejte trestanců k polním pracem“, Karikatury 5, 1913, č. 2, 27/1. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Miloslav Prášek.

¶ Pytlík–Laiske 711: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Ohař pana barona“, Svět zvířat 17, 1913, č. 3, 1/2, str. 41-42. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 5 (1958).

Německy: „Der Jagdhund des Herrn Barons“, tr. Grete Reiner, ilustrace Ferdiš Duša, Prager Presse 13, 1933, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 28, 2/7, str. 6.

¶ Pytlík–Laiske 712.

  „Nač vše se děti ptají“, Svět zvířat 17, 1913, č. 3, 1/2, str. 50.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 713.

  „O panu Josefu Valentovi“ Veselá Praha 9, 1913, č. 2, 1/2, str. 26-28.

Označeno: Z knihy Jaroslava Haška: Dějiny strany mírného pokroku. (Vyjde nákladem Karla Ločáka v Praze.)

¶ Pytlík–Laiske 714.

  „Cařihradský převrat“ (báseň: Jak náhlé, divné rozuzlení přines...), Karikatury 5, 1913, č. 3, 10/2. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: K. Novák.

¶ Pytlík–Laiske 715: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Jak v Praze se starali o pitnou vodu v letech 1912—20. Přednáška profesora Chalupy roku 2682“, Karikatury 5, 1913, č. 3, 10/2.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 716: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „O spletené rosničce“, Svět zvířat 17, 1913, č. 4, 15/2, str. 66.

¶ Pytlík–Laiske 717.

  „Posvícení v Křivici. (Z cestovního deníku)“, Národní obzor 7, 1913, příloha Besedy Národního obzoru č. 16, 21/2. — Viz 1912, SSJH 6 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 718.

  „Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech“, Veselá Praha 9, 1913, č. 3, 1/3, str. 42. — Viz 1912, SSJH 2 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 719.

  „Jak se stal pan Karaus alkoholikem“, Veselá Praha 9, 1913, č. 3, 1/3, str. 43. — Viz SSJH 2 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 720.

  „Jak se Baluška naučil lhát“, Právo lidu 22, 1913, Dělnická besídka č. 9, 2/3, str. 63-67. — Viz 1912, SSJH 6 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 721.

  „Pravěká opice“, Podvysocké listy 24, 1913, č. 10, 7/3.

¶ Pytlík–Laiske 723: Přetisk povídky č. 459.

  „Pan Kalous detektivem“, Karikatury 5, 1913, č. 5, 10/3. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Richard Mayer.

¶ Pytlík–Laiske 724.

  „O slepičce idealistce“, Svět zvířat 17, 1913, č. 6, 15/3, str. 99.

¶ Pytlík–Laiske 725.

  „Otce chudých dobré předsevzetí“, Karikatury 5, 1913, č. 6, 21/3. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Václav Čípák.

¶ Pytlík–Laiske 726: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Jak šel pan Mazucha pomstít svou uraženou manželskou čest“, Podvysocké listy 24, 1913, č. 12, 21/3.

¶ Pytlík–Laiske 727: Přetisk povídky č. 496.

  „Polévkový ústav“, Právo lidu 22, 1913, Dělnická besídka č. 12, 23/3, str. 89-91. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 728.

  „Poplašný signál“, Podvysocké listy 24, 1913, č. 13, 28/3.

¶ Pytlík–Laiske 729: Přetisk povídky č. 256.

  „Uličnictví pan a Čabouna“, Humoristické listy 56, 1913, č. 16, 4/4, str. 212. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

¶ Pytlík–Laiske 730.

  „Z uherského parlamentu“, Karikatury 5, 1913, č. 7, 10/4.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 731: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „O nejošklivějším psu Balabánovi“, Svět zvířat 17, 1913, č. 8, 15/4, str. 130-131.

¶ Pytlík–Laiske 732.

  „Hřbitovní idylla“, Humoristické listy 56, 1913, č. 18, 18/4, str. 240. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 733.

  „Dobročinnost“, Podvysocké listy 24, 1913, č. 16, 18/4.

¶ Pytlík–Laiske 734: Přetisk povídky č. 293.

  „Velká Kanidža a Körment“, Besedy lidu 21, 1912—1913, č. 14, 26/4, str. 211-214.

Reprint: SJH 1 (1955): Velká Kaniža a Körment.

¶ Pytlík–Laiske 735.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Když kvetou třešně“, Humoristické listy 56, 1913, č. 20, 2/5, str. 274-275. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 736.

  „První den po korunovaci. (Královská albánská tragedie)“, Svět 2, 1912—1913, č. 15, 8/5, str. 150-151. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 737.

  „Jablíčka“ (báseň: V sad stinný, kde si jabloň s višní šeptá...), Dobrá kopa 6, 1912—1913, č. 27, 9/5. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: K. Novák.

¶ Pytlík–Laiske 738: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Kobyla Džáma“, Svět zvířat 17, 1913, č. 10, 15/5, str. 162.

¶ Pytlík–Laiske 739.

  „První den po korunovaci. (Královská albánská tragedie)“, Karikatury 5, 1913, č. 10, 20/5.

Podepsáno: Luděk Barnabášek.

¶ Pytlík–Laiske 740: Přetisk povídky č. 737.

  „Dobrodružství pana Hortíka“, Humoristické listy 56, 1913, č. 23, 23/5, str. 317-318. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 741.

  „Kontuš“, Svět 2, 1912—1913, č. 16, 23/5, str. 154-155.

¶ Pytlík–Laiske 742: Přetisk povídky č. 155.

  „Přítel Vladyka“, Veselá Praha 9, 1913, č. 6, 1/6, str. 85-90.

¶ Pytlík–Laiske 743: Přetisk povídky č. 380.

  „Soudní komise“, Právo lidu 22, 1913, č. 162, 15/6. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 744.

  „Ze zápisků důstojníka“, Sborník mládeže sociálně demokratické (Tiskový výbor českoslovanské dělnické strany sociálně demokratické, Praha) 1913, č. 12, 5/6. — Viz SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 745.

  „Terciánská vzpoura“, Humoristické listy 56, 1913, č. 27, str. 373-374. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

Německy: „Tertianeraufstand“, tr. Camilla Zucker, Prager Presse 6, 1926, Morgen-Ausgabe 127, 9/5, str. 5-6.

Německy: „Ausflug der Tertia“, tr. Calmer, Prager Tagblatt 54, 1929, Morgen-Ausgabe 286, 7/12, str. 3-4.

¶ Pytlík–Laiske 746.

  „Šťastný domov“, Veselá Praha 9, 1913, č. 7, 1/7, str. 99-102.

¶ Pytlík–Laiske 747: Přetisk povídky č. 550, srv. 584.

  „Před vysvědčením“, Právo lidu 22, 1913, č. 179, 2/7. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 748.

  „V boji proti alkoholu“, Kopřivy 5, 1913, č. 14, 3/7. — Viz SSJH 2 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 749.

  „Mezi přáteli“, Humoristické listy 56, 1913, č. 30, 11/7, str. 412-413. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 4 (1962).

Německy: „Unter Freunden“, tr. (?), Prager Tagblatt 54, 1929, Morgen-Ausgabe 254, 30/10, str. 3.

¶ Pytlík–Laiske 750.

  „Strach před vojnou“, Právo lidu 22, 1913, č. 199, 22/7.

Téměř doslovně souhlasí s povídkou „Dobrý pan Špirk“, viz č. 592.

¶ Pytlík–Laiske 751.

  „Indiánská povídka“, Dobrá kopa 6, 1913, č. 38, 25/7. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 752.

  „Fialový hrom“, Kopřivy 5, 1913, č. 16, 31/7. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 753.

  „Jak v Itálii povstávají předsedové ministerstev“, Kopřivy 5, 1913, č. 16, 31/7. — Viz SJH 10 (1957).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 754: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Detektivní ústav“, Veselá Praha 9, 1913, č. 8, 1/8, str. 118-120. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 10 (1957).

Turecky: Detektif bürosu (1939).

¶ Pytlík–Laiske 755.

  „Poplašný signál“, Veselá Praha 9, 1913, č. 8, 1/8, str. 121-122.

¶ Pytlík–Laiske 756: Přetisk povídky č. 256.

  „Neštěstí v Tatrách“, Besedy lidu 21, 1912—1913, č. 21, 2/8, str. 323-324.

Reprint: SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 757.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Návrh zákona. Idyla z ministerstva spravedlnosti“, Právo lidu 22, 1913, č. 213, 5/8. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 758.

  „Profesor povětrnosti“, Humoristické listy 56, 1913, č. 34, 8/8, str. 470-472. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 759.

  „Reputace v lázních“, Dobrá kopa 6, 1913, č. 40, 8/8. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 760.

  „V detektivním ústavě“, Kopřivy 5, 1913, č. 17, 14/8. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 10 (1957).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 761.

  „Léto pana dvorního rady“, Právo lidu 22, 1913, Dělnická besídka č. 33, 17/8, str. 257-259. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 762.

  „Vrchní policejní komisař Wagner“, Právo lidu 22, 1913, č. 227, 19/8. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 10 (1957).

Německy: „Oberpolizeikomissär Wagner“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 763.

  „Volební řeč samostatného kandidáta professora Ctibora“, Podvysocké listy 24, 1913, č. 34, 22/8.

¶ Pytlík–Laiske 764: Přetisk povídky č. 511.

  „Návrh zákona. Idyla z ministerstva spravedlnosti“, Podvysocké listy 24, 1913, č. 35, 24/8.

¶ Pytlík–Laiske 765: Přetisk povídky č. 758.

  „Obecní býk v Jablečnu“, Kopřivy 5, 1913, č. 18, 28/8. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 5 (1958).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 766.

  „Námitky proti konfiskaci“, Veselá Praha 9, 1913, č. 9, 1/9, str. 138-140. — Viz SSJH 2 (1925).

Německy: „Einspruch gegen eine Konfiszierung“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 767.

  „Indián a pražská policie“, Kopřivy 5, 1913, č. 19, 11/9. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: Dr. Vilém Stanko.

Německy: „Der Indianer und die Prager Polizei von 1913“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 768.

  „Hospodyňka“, Humoristické listy 56, 1913, č. 39, 12/9, str. 534-535. — Viz 1915, SSJH 1 (1924), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 769.

  „O upřímném přátelství“, Zlatá Praha 31, 1913—1914, č. 1, 19/9, str. 7-9. — Viz 1956, SJH 4 (1962), SJH 11 (1972), 1977, 1997.

Ve vydání SJH 11 (1972) text není datován a je vydán podle rukopisu z PNP.

¶ Pytlík–Laiske 770.

  „Idylla z chudobince na Žižkově“, Kopřivy 5, 1913, č. 20, 25/9. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 2 (1958).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 771.

  „Poslední kníže ze Schopenhausenu“, Veselá Praha 9, 1913, č. 10, 1/10, str. 157-160. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 772.

  „Můj přítel Hanuška“, Právo lidu 22, 1913, Dělnická besídka č. 40, 5/10, str. 313-315. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 773.

  „Chi va piano, va sano“, Právo lidu 22, 1913, č. 278, 10/10.

Podepsáno: Ant. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 774: Přetisk povídky č. 480.

  „Jak střádalové zachránili zoufalce“, Kopřivy 5, 1913, č. 22, 23/10. — Viz SJH 2 (1958).

Podepsáno: Frant. Šťastný.

¶ Pytlík–Laiske 775: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „All right“, Světozor 14, 1913—1914, č. 8, 24/12.

Řecky: „All right“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 776.

  „Z potulek po Čechách. Okresní soud v Maliboři“, Národní obzor 7, 1913, příl. Besedy Národního obzoru č. 52, 31/10. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 777.

  „Útrapy autora s tiskárnou“, Veselá Praha 9, 1913, č. 11, 1/11, str. 162-165. — Viz SSJH 5 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 778.

  „Román hoteliéra“, Světozor 14, 1913—1914, č. 10, 7/11.

¶ Pytlík–Laiske 779.

  „Baluškova zrada“, Právo lidu 22, 1913, Dělnická besídka č. 45, 9/11, str. 355-357. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 780.

  „Milostné dobrodružství“, Humoristické listy 56, 1913, č. 48, 14/11, str. 668. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 781.

  „Jak Cetlička volil“, Právo lidu 22, 1913, č. 319, 20/11.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 782: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Dobrý člověk“, Besedy lidu 22, 1913—1914, č. 3, 22/11, str. 33-34.

Reprint: SSJH 14 (1927), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 783.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Jak Tövöl vrátil zlatník. Povídka sikulská“, Národní listy 53, 1913, č. 329, 30/11, str. 19. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske ∅.

  „Povídka z hippodromu“, Zlatá Praha 31, 1913—1914, č. 12, 5/12, str. 139-140.

Reprint: SJH 7 (1960): Povídka z hipodromu.

¶ Pytlík–Laiske 784.

Online: kramerius.nkp.cz. — ucl.cas.cz.

  „Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží“, Podvysocké listy 24, 1913, č. 50, 12/12.

¶ Pytlík–Laiske 785: Přetisk povídky č. 231.

  „Láska v Mezimuří“, Besedy lidu 22, 1913—1914, č. 5, 20/12, str. 65-70.

Reprint: 1920, SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 786.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Omyl pana katechety“, Karikatury 5, 1913, č. 7, 10/4. — Viz 2006.

Podepsáno: Josef Moos.

¶ Pytlík–Laiske 1649: práce sporného autorství.

  „Tři dny v životě pruského důstojníka“, Karikatury 5, 1913, č. 7, 10/4. — Viz 2006.

Podepsáno: Meiseer Otto.

¶ Pytlík–Laiske 1650: práce sporného autorství.

  „Soc. dem. obviňování“, Karikatury 5, 1913, č. 12, 17/6. — Viz 2006.

Podepsáno: Karel Vošahlík.

¶ Pytlík–Laiske 1651: práce sporného autorství.

  „Vojenský sluha Vobruba“, Karikatury 5, 1913, č. 13, 1/7. — Viz 2006.

Podepsáno: ABC.

¶ Pytlík–Laiske 1652: práce sporného autorství.

  „Básník jako soudní znalec“, Právo lidu 22, 1913, č. 345, 17/12.

Reprint: SSJH 15 (1928), 2005.

Podepsáno: Jaroslav Mudra.

Německy: „Conan Doyle als Gerichtssachverständiger“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 312, Beilage Dichtung und Welt 46, 17/11, str. I-II. (Online: kramerius.nm.cz.)

¶ Pytlík–Laiske 1653: práce sporného autorství. — Kovařík (2005, s. 126): „povídky o soudních znalcích byly Haškovým oblíbeným tématem.“

  „Slavnostní řeč pronesená 18. 12. 1913 u Fleků při příležitosti promoce profesora Masnera“, rukopis. — Viz první vydání 2007.

Kovařík (2007, s. 150-151): „Strojopisný zápis této přednášky se zachoval v pozůstalosti dr. Jiřího Červeného, zakladatele kabaretu Červená sedma, v Literárním archivu PNP.“

  „Do lázní“, Nezávislost 1913, 1. května, str. xx.

Reprint: Květy 1988.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

1914

  „Krátký román pana Perglera vychovatele“ in: Kalendář Besed lidu na obyčejný rok 1914. Roč. 20. Praha, J. Otto, str. 134-136.

¶ Pytlík–Laiske 787.

  „Manželská nevěra“ in: Dělnický rodinný kalendář na r. 1914. — Viz 1915, SSJH 1 (1924).

¶ Pytlík–Laiske 788.

  „Má tragedie montmartská“ in: Kavárna Montmartre. Praha (1914). — Viz SSJH 6 (1925), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 789.

  „Povídka o pořádném člověku“, Kopřivy 6, 1914, č. 27, 1/1. — Viz SSJH 2 (1925).

Německy: „Die Geschichte eines anständigen Menschen“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 790.

  „Batistový šáteček“, Podvysocké listy 25, 1914, č. 1, 3/1.

¶ Pytlík–Laiske 791: Přetisk povídky č. 173.

  „Ošacení chudých školních dítek“, Právo lidu 23, 1914, Dělnická besídka, č. 1, 4/1, str. 3.

Reprint: SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

Německy: „Die Weinachtsbeschärung“, tr. Grete Reiner, ilustrace Ferdiš Duša, Prager Presse 13, 1933, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 52, 17/12, str. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske 792.

  „Sylvestr abstinentů“, Kopřivy 6, 1914, č. 1, 15/1. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 4 (1962).

Německy: „Alkoholgegner feiern Silvester“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 333, Beilage Dichtung und Welt 49, 8/12, str. II.

¶ Pytlík–Laiske 793.

  „Před podáním žádosti o pensi“, Právo lidu 23, 1914, Dělnická besídka, č. 4, 24/1, str. 22. — Viz SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 794.

  „Malá tělesná potřeba a justice“, Veselá Praha 10, 1914, č. 2, 1/2, str. 8 12.

Nepodepsáno: Přetisk povídky č. 179.

¶ Pytlík–Laiske 795.

  „Podivuhodné dobrodružství kocoura Markuse“, Humoristické listy 57, 1914, č. 4, 6/2. — Viz SSJH 13 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 796.

  „O dvou mouchách, které to přečkaly“, Právo lidu 23, 1914, č. 38, 8/2.

Podepsáno: H.

¶ Pytlík–Laiske 797.

  „Proč se zbláznil prof. Ressler“, Kopřivy 6, 1914, č. 3, 12/2. — Viz SSJH 2 (1926).

Německy: „Warum Prof. Ressler verrückt wurde“, tr. Grete Reiner, ilustrace E. Otto, Prager Presse 15, 1935, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 31, 4/8, str. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske 798.

  „Mezi bibliofily“, Podvysocké listy 25, 1914, č. 8, 20/2.

¶ Pytlík–Laiske 799: Přetisk povídky č. 521.

  „Špitálníci v Kočicích“, Právo lidu 23, 1914, Dělnická besídka, č. 7, 22/2, str. 49-50. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 800.

  „Vševěd“, Lidové noviny 22, 1914, č. 54, 24/2, s. 1-2. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 801.

  „V polepšovně. Postní den“, Veselá Praha 10, 1914, č. 3, 1/3. — Viz SSJH 5 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 802.

  „Nejkrásnější den v životě pana A. Mathesa“, Veselá Praha 10, 1914, č. 3, 1/3.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 803: Přetisk povídky č. 387: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Běh života. Americká humoreska“, Veselá Praha 10, 1914, č. 3, 1/3.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 804: Přetisk povídky č. 233.

  „Albánský trůn“, Večerník Práva lidu 3, 1914, č. 55, 9/3. — Viz SJH 10 (1957).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 805.

  „Obchod s rakvemi“, Humoristické listy 57, 1914, č. 9, 13/3. — Viz SSJH 13 (1927).

Německy: „Der Sargenträger“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 9, 1929, Morgen-Ausgabe 89, 30/3, str. 3-4.

Německy: „Die Sarghandlung“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 806.

  „Aféra s dalekohledem“, Besedy lidu 22, 1913—1914, č. 8, 14/3, str. 113-116.

Reprint: 1915, SSJH 1 (1924), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 807.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „U pařížské věštkyně“, Právo lidu 23, 1914, č. 75, 17/3. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 808.

  „Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální“, Kopřivy 6, 1914, č. 6, 26/3.

¶ Pytlík–Laiske 809.

  „Proč měl Bači zaražen postup“, Humoristické listy 57, 1914, č. 11, 27/3. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 10 (1957).

¶ Pytlík–Laiske 810.

  „Něco o soudních znalcích“, Právo lidu 23, 1914, č. 96, 7/4. — Viz SSJH 5 (1925).

Německy: „Gerichtssachverständige“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 811.

  „V hodině náboženství. (Interpelace posl. A. Svěceného v poslanecké sněmovně dne 5. března 1914)“, Kopřivy 6, 1914, č. 7, 9/4. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 812.

  „Společenské lži“, Právo lidu 23, 1914, č. 99, 10/4. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 4 (1962).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 813: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Kynologický ústav“, Světozor [14], 1913—1914, č. 31, 17/4; č. 33, 1/5.

Reprint: 1915: Můj obchod se psy. SSJH 1 (1924): Můj obchod se psy. SJH 1 (1955).

Německy: „Mein Geschäft mit Hunden“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 814 + 847.

  „Román Boženky Grafnetrové“, Humoristické listy 57, 1914, č. 15, 24/4.

Podepsáno: František Jirák.

¶ Pytlík–Laiske 815: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Něco o soudních znalcích“, Podvysocké listy 25, 1914, č. 16, 17/4.

¶ Pytlík–Laiske 816: Přetisk povídky č. 811.

  „Nevědecká věda“, Právo lidu 23, 1914, č. 116, 28/4. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 817.

  „Manželská nevěra“, Veselá Praha 10, 1914, č. 5, 1/5.

¶ Pytlík–Laiske 818: Přetisk povídky č. 788.

  „Něco o soudních znalcích“, Veselá Praha 10, 1914, č. 5, 1/5.

¶ Pytlík–Laiske 819: Přetisk povídky č. 811.

  „Jarní nálady“, Humoristické listy 57, 1914, č. 16, 1/5. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 820.

  „Jak se lidé baví“, Právo lidu 23, 1914, č. 121, 3/5. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 821.

  „Jak se stal Milan Špatina atheistou“, Kopřivy 6, 1914, č. 9, 7/5. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 822.

  „Návštěvou ve městě Neuburgu“, Besedy lidu 22, 1913—1914, č. 14, 9/5, str. 209-212.

Reprint: SSJH 14 (1927), SJH 1 (1955).

Německy: „Zu Besuch in der Stadt Neuburg“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 823.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Můj kvartýrský se zbláznil“, Humoristické listy 57, 1914, č. 18, 15/5. — Viz SSJH 13 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 824.

  „Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry“, Kopřivy 6, 1914, č. 10, 21/5. — Viz SSJH 2 (1925).

Podepsáno: Antonín Kočka.

Německy: „Die Korruptionsaffaire des Magistratspraktikanten Bachura“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 825.

  „Touha“, Právo lidu 23, 1914, Dělnická besídka, č. 21, 24/5. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 826.

  „Malý kouzelník“, Humoristické listy 57, 1914, č. 21, 5/6. — Viz SSJH 13 (1927).

Německy: „Der kleine Zauberer“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 10, 1930, Morgen-Ausgabe 204, Beilage Dichtung und Welt 30, 27/7, str. II-III.

¶ Pytlík–Laiske 827.

  „Největší den Folimanky“, Právo lidu 23, 1914, Dělnická besídka, č. 23, 7/6. — Viz SSJH 15 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 828.

  „Rekův románek“, Besedy lidu 22, 1913—1914, č. 17, 13/6, str. 257-259.

Reprint: SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 829.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Nevědecká věda“, Podvysocké listy 25, 1914, č. 20, 20/6.

¶ Pytlík–Laiske 830: Přetisk povídky č. 817.

  „Pohádka o mrtvém voliči“, Kopřivy 6, 1914, č. 13, 2/7. — Viz SSJH 2 (1925).

Německy: „Die Geschichte vom toten Wähler“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 831.

  „Český Baedeker“, Humoristické listy 57, 1914, č. 25-26, 3/7. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 832.

  „Historická povídka“, Kopřivy 6, 1914, č. 14, 16/7. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 833.

  „Satisfakce“, Humoristické listy 57, 1914, č. 29, 24/7. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 834.

  „Útrapy vychovatele“, Humoristické listy 57, 1914, č. 32, 14/8.

Reprint: SSJH 13 (1927).

Německy: „Mein Zögling und ich“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 11, 1931, Morgen-Ausgabe 141, Beilage Dichtung und Welt 21, 24/5, str. II-III. (Online: kramerius.nm.cz.)

¶ Pytlík–Laiske 835.

  „Obecní písař ve Svaté Torně“, Besedy lidu 22, 1913—1914, č. 22, 22/8, str. 342-348.

Reprint: SSJH 14 (1927), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 836.

Online: digitalniknihovna.cz.

  „Nebezpečný pracovník“, Humoristické listy 57, 1914, č. 34, 28/8. — Viz SSJH 13 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 837.

  „V hodině náboženství. (Interpelace poslance A. Svěceného v poslanecké sněmovně dne 5. března 1914)“, Veselá Praha 10, 1914, č. 10. 1/10.

¶ Pytlík–Laiske 838: Přetisk povídky č. 812.

  „Zápas dobra se zlem“, Kopřivy 6, 1914, č. 20, 8/10.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 839: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Statečnost“, Světozor 15, 1914—1915, č. 7, 30/10; č. 8, 6/11; č. 9, 13/11. — Viz SSJH 14 (1927), SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 840.

  „Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry“, Veselá Praha 10, 1914, č. 11, 1/11.

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 841: Přetisk povídky č. 825.

  „Sylvestr abstinentů“, Veselá Praha 10, 1914, č. 11, 1/11.

¶ Pytlík–Laiske 842: Přetisk povídky č. 793.

  „Proč se zbláznil prof. Hessler“, Veselá Praha 10, 1914, č. 11, 1/11.

¶ Pytlík–Laiske 843: Přetisk povídky č. 798.

  „Zvony pana Hejhuly“, Právo lidu 23, 1914, Dělnická besídka, č. 51, 20/11, str. 401. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 844.

  „Kaťouráci“, Světozor 15, 1914—1915, č. 16, 31/12. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 845.

  „Povídka o landaueru“, Humoristické listy 57, 1914, č. 44, 6/11. — Viz 1988, 2012.

¶ Pytlík–Laiske 1164a: zpráva v pozůstalosti Jarmily Haškové. — V roce 1988 přetiskl Augustin Knesl.

  „Ve znamení humanity“, Kopřivy 6, 1914, č. 11, 4/6.

Podepsáno: Eduard Rada.

¶ Pytlík–Laiske 1654: práce sporného autorství.

  „Na obranu Spolku pro zbudování Žižkova pomníku na vrchu Žižkově“, Kopřivy 6, 1914, č. 5, 12/3. — Viz 2006.

Podepsáno: Fr. Šťastný.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2006, s. 162): srv. pseudonym Frant. Šťastný u textu „Jak střádalové zachránili zoufalce“ v předešlém ročníku Kopřiv.

  „Ženění — ženění“, Kopřivy 6, 1914, č. 5, 12/3. — Viz 2007.

Podepsáno: Fr. Šťastný.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Kovařík (2007, s. 155-156): srv. pseudonym Frant. Šťastný u dalších textů.

  „Silvestr pana Pažana“, Humoristické listy 57, 1914, č. 51-52, prosinec, str. 691-692. — Viz Květy 1988.

1915

  Můj obchod se psy a jiné humoresky. Illustroval Josef Ulrich. Vilímkova humoristická knihovna, sv. 38. Nakladatel Jos. R. Vilímek v Praze (Tiskem „Unie“ v Praze) [1915], 8°, str. 161 + (3). — Viz 1924.

Obsah: Můj obchod se psy (1914) /5-18/. Aféra s dalekohledem /19-26/. V rodném místě /27-32/. Zasnoubení mé sestry. (Vypravování Pepíčka Nového) (1910) /33-37/. Finanční tíseň /38-41/. Hledá se vrah /42-47/. Česká kuchyně /48-52/. Zachráněn /53-58/. Manželská nevěra /59-63/. Polévka pro chudé děti /64-69/. Uličnictví pana Čabouna /70-74/. Výstavní tombola /75-81/. Jak jsem zachránil život /82-86/. Otcovské radosti pana Motejzlíka /87-92/. Druhá řada otcovských radostí pana Motejzlíka /93-99/. Host do domu, Bůh do domu /100-109/. Mezi přáteli /110-114/. Dobrodružství pana Hortíka /115-118/. Hospodyňka /119-124/. Hřbitovní idylla /124-129/. Román novofoundláka Oglu /130-140/. Procházka přes hranice. I. Šťastné dopoledne. II. Nešťastné odpoledne počátkem smutných dnů. III. Vlastní spravedlnost /141-152/. Terciánská vzpoura /153-161/.

¶ Pytlík–Laiske 846, 1194. Mědílek 119.

  „Ze staré trestnice v Ilavě“, in: Kalendář Besed lidu na obyčejný rok 1915. Roč. 21. Praha, J. Otto, str. 117-120. — Viz SJH 2 (1958).

Německy: „Aus dem alten Zuchthaus in Ilava“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 851.

  „Oběť třídní loterie“, in: Vilímkův humoristický kalendář na rok 1915. Red. J. Skružný. Roč. 32. Praha, J. R. Vilímek, str. 57-59.

¶ Pytlík–Laiske 852.

  „Báči Josef“, in: Velký slovanský kalendář na rok 1915. — Viz SJH 2 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 853.

  „Sen Josefa Waltnera, odvážného majitele kavárny Montmartre“, in: Kavárna Montmartre. Praha 1915. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 854.

  „Zkouška trpělivosti“, Humoristické listy 58, 1915, č. 1, 1/1, str. 10-11. — Viz SJH 4 (1962).

¶ Pytlík–Laiske 855.

  „Informační ústav pana Zvičiny“, Humoristické listy 58, 1915, č. 5, 29/1, str. 66-67.

¶ Pytlík–Laiske 856.

  „Podivuhodné dobrodružství indického kačera v městském parku“, Světozor 15, 1914—1915, č. 20, 29/1. — Viz SSJH 14 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 857.

  „V horách na rumunské straně“, Světozor 15, 1914—1915, č. 26, 12/3. — Viz SSJH 14 (1927), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 858.

  „Má drahá přítelkyně Julča“, Zlatá Praha 32, 1914—1915, č. 28, 23/4, str. 329–331; č. 29, 30/4, str. 337–340; č. 30, 7/5, str. 354–355. — Viz SSJH 14 (1927), 1929, 1950, SJH 7 (1960), 1962, 1968, 1976, 1981, 1988, 1996, 2000 (bis), 2003, 2009, 2011.

¶ Pytlík–Laiske 859.

  „Pouť filipojakubská“, Světozor 15, 1914—1915, č. 33, 30/4. — Viz SSJH 14 (1927), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 860.

  „Hymna vytrvalosti“, Světozor 15, 1914—1915, č. 38, 4/6. — Viz SSJH 15 (1928), SJH 4 (1962).

Německy: „Hymne der Beharrlichkeit“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 861.

  „Šťastný domov. I–XII.“, Veselá Praha 11, 1915, č. 10, 1/10.

¶ Pytlík–Laiske 862: Přetisk povídky č. 584.

1916

  „Aféra s křečkem“, in: Vilímkův humoristický kalendář na rok 1916. Roč. 33. Praha, J. R. Vilímek, str. 17-24. — Viz 1921, SSJH 13 (1927), SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 862a.

  „Osudy pana Hurta“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 6, 1916, č. 17, 10/7, str. 3.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 863.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I.“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 6, 1916, č. 18, 17/7, str. 2-3.

Reprint: SSJH 3 (1925).

Holandsky: Een verhaal over een portret van keizer Frans Jozef I. (1986).

Německy: „Das Bild Kaiser Franz Josefs“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 864.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Povídka o záruce“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 6, 1916, č. 19, 24/7, str. 3-4.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 865.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 6, 1916, č. 21, 7/8, str. 3-4.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 866.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Nad starými novinami“, Čechoslovan 6, 1916, č. 21, 7/8, str. 1-2.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 867.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Austrii“, (báseň, incipit: O, Austrie, tak zralá nebyla's snad nikdy k pádu...), Čechoslovan 6, 1916, č. 22, 14/8, str. 13.

¶ Pytlík–Laiske 868.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Po stopách státní policie v Praze“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 6, 1916, č. 23, 21/8, str. 2-4.

Reprint: SSJH 3 (1925).

Německy: „Auf den Spuren der Staatspolizei“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 869.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Věc utlačených“, Čechoslovan 6, 1916, č. 23, 21/8, str. 13.

¶ Pytlík–Laiske 870.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Panování Františka Josefa. (K dvouletému jubileu České Družiny)“, Čechoslovan 6, 1916, č. 24, 28/8, str. 13-14.

¶ Pytlík–Laiske 871.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Čím jsme povinni ruským Čechům“, Čechoslovan 6, 1916, č. 25, 4/9, str. 2-3.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 872.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Dopis z fronty“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 6, 1916, č. 28, 25/9, str. 2-3.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 873.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Dějstvujuščaja armja, 17. října 1916“ (Dopisy z fronty), Čechoslovan 6, 1916, č. 33, 30/10, str. 6.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 874.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Řeč proslovená Jarosl. Haškem zajatým Čechům v okolí Šáren dne 30. října t. r.“, Čechoslovan 6, 1916, č. 35, 13/11, str. 4-5.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 875.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Dopis z fronty. 7. listopadu 1916“ (České vojsko), Čechoslovan 6, 1916, č. 36, 20/11, str. 4-5.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 876.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Panovník, který se posadí na české bajonety“, Čechoslovan 6, 1916, č. 37, 27/11, str. 1-2.

¶ Pytlík–Laiske 877.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Dopis z fronty“ (báseň, incipit: Mně odpusťte ten dopis veršovaný...), (rubrika: České vojsko), Čechoslovan 6, 1916, č. 39, 11/12, str. 5.

V poli, 23. listopadu 1916.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 878.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Vánoce českého vojáka v poli“, (báseň, incipit: Vánoční stromky, o ty není nouze...), rubrika: Besídka, Čechoslovan 6. 1916, č. 41, 25/12, str. 2.

¶ Pytlík–Laiske 879.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

1917

  Dobrý voják Švejk v zajetí. Knihovnička Čechoslovana, sv. III., seš. 4-5 (červen 1917). Kyjev, Slovanské vydavatelství v Kijevě, 1917, 8°, 121 str.

Reprint: 1947, 1948.

¶ Pytlík–Laiske 879a, 1195. Mědílek 120.

  „Českému vojsku“, (báseň: Den starý prch', jej nový vynahradí...), in: Kapesní kalendář Čechoslovana na rok 1917.

¶ Pytlík–Laiske 880.

  „Stručný přehled našeho boje za českou samostatnost“, in: Kapesní kalendář Čechoslovana na rok 1917.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 881: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Po přísaze českého vojáka v Rakousku“, in: Kalendář Velký Čechoslovan na rok 1917.

¶ Pytlík–Laiske 882.

  „Nároky na samostatnost zemí českých ve světle ruského státního práva“, in: Kalendář Velký Čechoslovan na rok 1917.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 883.

  „Baráčnická krev pana Potužníka“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 7, 1917, č. 2, 15/1, str. 2-3.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 884.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Naši georgievští kavalíři“, rubrika: Československé vojsko, Čechoslovan 7, 1917, č. 2, 15/1, str. 9.

¶ Pytlík–Laiske 885.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Koncertní večer spolku ‟Jan Amos Komenský v Kijev씓, rubrika: Divadlo a hudba, Čechoslovan 7, 1917, č. 2, 15/1, str. 11.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 886.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Divadelní odbor spolku Jan Amos Komenský v Kijevě“, rubrika: Divadlo a hudba, Čechoslovan 7, 1917, č. 2, 15/1, str. 11.

Podepsáno: J. H.

Referát o provedení hry Aloise Jiráska Vojnarka dne 8/1 1917.

¶ Pytlík–Laiske 887.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Tragedie c. k. šikovatele Henry Hallera od 13. pěšího pluku“, rubrika: Besídka, Čechoslovan 7, 1917, č. 3, 22/1, str. 2-3.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 888.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Čokoládová princezna“, rubrika: Divadlo a hudba, Čechoslovan 7, 1917, č. 3, 22/1, str. 11-12.

Podepsáno: J. H.

Referát o provedení stejnojmenné veselohry Paula Gavaulta v překladu Otty Haasena dne 15/1 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 889.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Když se zametá ...“, Čechoslovan 7, 1917, č. 4, 29/1.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 890.

  „Emigranti“, Čechoslovan 7, 1917, č. 4, 29/1.

Podepsáno: J. H.

Referát o provedení stejnojmenné hry Aloise Jiráska dne 22/1. 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 891.

  „Na přední posici a na frontě“, Čechoslovan 7, 1917, č. 4, 29/1.

Reprint: 2006.

Podepsáno: Dr. V. St.

¶ Pytlík–Laiske 892.

  „Karel Douděra ze Škvrňova a F. J. I.“, Čechoslovan 7, 1917, č. 5, 5/2.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 893.

  „M. D. Rettigová“, Čechoslovan 7, 1917, č. 5, 5/2.

Podepsáno: J. H.

Referát o provedení stejnojmenné veselohry Aloise Jiráska dne 29/1 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 894.

  „Skrčenci a krčenečkové“, Čechoslovan 7, 1917, č. 6, 12/2.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 895.

  „Polský Žid“, Čechoslovan 7, 1917, č. 6, 12/2.

Podepsáno: J. H.

Referát o provedení stejnojmenného dramatu (Le Juif polonais 1867) Erckmana-Chatriana dne 5/2 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 896.

  „Ani za války nemlčí múzy“, Čechoslovan 7, 1917, č. 7, 19/2.

¶ Pytlík–Laiske 897.

  „Kolik kdo má kolem krku“, Čechoslovan 7, 1917, č. 7, 19/2.

Reprint: SSJH 3 (1925).

Německy: „Wieviel einer auf dem Halse hat“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 898.

  „Směry života“, Čechoslovan 7, 1917, č. 7, 19/2.

Podepsáno: J. H.

Referát o stejnojmenné hře F. X. Svobody, provedené 12/2 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 899.

  „Venoušek Dolejš“, Čechoslovan 7, 1917, č. 9, 5/3.

Podepsáno: J. H.

Referát o stejnojmenné hře Josefa Skružného, provedené 26/2 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 900.

  „Temná síla“, Čechoslovan 7, 1917, č. 11, 15/3.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 901.

  „Svátek svobody — svátkem české revoluce“. Čechoslovan, 1917, 19/3.

Reprint: 1983, 1985.

Podkapitoly: Počátek manifestace. Na Bibikovském bulváru. Na Krečšatiku. Před městskou dumou.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Nezařazeno do Spisů Jaroslava Haška.

  „První česká opereta v Kyjevě“, Čechoslovan 7, 1917, č. 13, 22/3.

Podepsáno: J. H.

Referát o provedení operety Kněžna Pepička od Otty Fastra dne 19/3. 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 902.

  „Republikánský program v Čechách“, Čechoslovan 7, 1917, č. 15, 29/3.

¶ Pytlík–Laiske 903.

  „Manifestační schůze v sále obchodního učiliště v Kyjevě“, Čechoslovan 7, 1917, č. 15, 29/3.

Nepodepsáno: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 904.

  „Na Valhallu“, Čechoslovan 7, 1917, č. 16, 9/4.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 905.

  „Márinka Válková“, Čechoslovan 7, 1917, č. 16, 9/4.

Podepsáno: J. H.

Referát o stejnojmenném dramatu F. X. Svobody, provedeném 4/4. 1917 v Kyjevě.

¶ Pytlík–Laiske 906.

  „Klub českých Pickwicků“, Revoluce 1917, č. 1, 23/4.

¶ Pytlík–Laiske 907.

  „Naši "pulometčíci"“, Čechoslovan 7, 1917, č. 17, 23/4.

¶ Pytlík–Laiske 908.

  „Žabec“, Čechoslovan 7, 1917, č. 17, 23/4.

Podepsáno: J. H.

Referát o stejnojmenné veselohře Josefa Skružného, provedené 9/4. 1917.

¶ Pytlík–Laiske 909.

  „Prohlášení“, Slavjanskij vestnik 1917, č. 20, 25/5; též Revoluce 1917, č. 6, 15/6.

Omluva za invektivy, obsažené v satiře „Klub českých Pickwicků“.

¶ Pytlík–Laiske 910.

  „Dopis z fronty. V poli 15. srpna 1917“ (V některých časopisech ruských četl jsem zprávu ...), Čechoslovan 7, 1917, č. 36, 3/9.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 911.

  „Lev zařval v cirku...“ (báseň), Čechoslovan 7, 1917, č. 37, 10/9.

Podepsáno: Dr. Zitko: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 912: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Zapomenuté poznámky. (K bitvě u Zborova)“, Čechoslovan 7, 1917, č. 37, 10/9.

Nepodepsáno: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 913.

  „1914—1917. Jubilejní slavnost prvního československého pluku Jana Husi 28. září na den sv. Václava“, Čechoslovan 7, 1917, č. 41, 8/10.

¶ Pytlík–Laiske 914.

  „Gott strafe England! (V poli 5. 10. 1917)“, Československý voják 1, 1917, č. 3, 15/10.

¶ Pytlík–Laiske 915.

  „Škola pro státní policii“, Čechoslovan 7, 1917, č. 43, 22/10.

Reprint: SSJH 3 (1925).

Německy: „Die Staatspolizeischule“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 916.

  „Karel byl v Praze. Psáno u příležitosti jeho italské výpravy“, Čechoslovan 7, 1917, č. 44, 29/10.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 917.

  „Minulost a přítomnost“, Čechoslovan 7, 1917, č. 45, 5/11.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 918.

  „Z bible kralické“, Čechoslovan 7, 1917, č. 45, 5/11.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 919.

  „Jak se pan Kmoníček vzbouřil“, Čechoslovan 7, 1917, č. 46, 12/11.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 920.

  „Slabošská dekadence“, Československý voják 1, 1917, č. 5, 15/11.

¶ Pytlík–Laiske 921.

  „Bylo velmi smutné...“ (úvodník), Čechoslovan 7, 1917, č. 47, 19/11.

Nepodepsáno: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 922.

  „Průkopníci české revoluce“, Čechoslovan 7, 1917, č. 47, 19/11.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 923.

  „Před dvaceti lety“, Čechoslovan 7, 1917, č. 47, 19/11.

Reprint: SSJH 3 (1925).

¶ Pytlík–Laiske 924.

  „Zdá se, že děla umlknou...“ (úvodník), Čechoslovan 7, 1917, č. 48, 26/11.

Nepodepsáno: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 925.

  „Hořický okresní hejtman“, Čechoslovan 7, 1917, č. 48, 26/11.

Reprint: SSJH 3 (1925).

Německy: „Der Horschitzer Bezirkshauptmann“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 926.

  „Nastane okamžik ...“, Čechoslovan 7, 1917, č. 48, 26/11.

Podepsáno: Ondrej Vojnar: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 927.

  „Proces 39 českých kovářů“, Čechoslovan 7, 1917, č. 48, 26/11.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 928.

  „Vyčistěte státní rakouskou registraturu“, Čechoslovan 7, 1917, č. 49, 3/12.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 929.

  „Tragedie šikovatele Adalberta Raubeho“, Čechoslovan 7, 1917, č. 49, 3/12.

Reprint: SSJH 3 (1925).   „

¶ Pytlík–Laiske 930.

  „Feuilleton“ (V rakouském parlamentě...), Čechoslovan 7, 1917, č. 50, 10/12.

Reprint: SSJH 3 (1925), 2005.

¶ Pytlík–Laiske 931.

  „Poslední řeč hraběte Czernina...“ (úvodník), Čechoslovan 7, 1917, č. 51, 17/12.

Nepodepsáno: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 932.

  „Feuilleton“ (Polský krakovský Głos naroda...), Čechoslovan 7, 1917, č. 51, 17/12.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 933: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Tragedie rublu“, Čechoslovan 7, 1917, č. 51, 17/12.

Nepodepsáno: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

Referát o přednášce L. V. Tučka.

¶ Pytlík–Laiske 934.

  „Čtvrté vánoce slaví český revolucionář...“ (úvodník), Čechoslovan 7, 1917, č. 52, 24/12.

Nepodepsáno: Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 935.

  „Psaní prvnímu pluku. Kyjev, 21. listopadu 1917“, (báseň: Mám psáti Vám, co nového se děje...), Čechoslovan 7, 1917, č. 52, 24/12.

Reprint: 2005.

¶ Pytlík–Laiske 936.

  „Feuilleton“ (Bolševická vláda národních komisařů...), Čechoslovan 7, 1917, č. 52, 24/12.

Reprint: SSJH 3 (1925), 2005.

Knižně s názvem „Vánoční feuilleton“ (1925), „Vánoční fejeton“ (2005).

Německy: „Weihnachtsfeuilleton“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 937.

  „Černožluté vánoce českého dělníka“, Čechoslovan 7, 1917, č. 52, 24/12.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 938.

  „Idylka z Marinovky“, Čechoslovan 7, 1917, č. 52, 24/12.

Reprint: SSJH 3 (1925).

Podepsáno: Antonín Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 939.

  „Feuilleton“ (Velmi důmyslně stojí v naučném slovníku...), Čechoslovan 7, 1917, č. 53, 31/12.

Reprint: SSJH 3 (1925).

Podepsáno: J. H.

Knižně s názvem „Novoroční feuilleton“ (1925).

¶ Pytlík–Laiske 940.

  „Co se všechno v minulém roce na světě stalo. Pro potěšení všem složil a sepsal Jaroslav Hašek“, (báseň: Leden. Jak pěkně počal se rok loni nový...), Čechoslovan 7, 1917, č. 53, 31/12.

Reprint: SSJH 16 (1929), 2006.

¶ Pytlík–Laiske 941.

  „Z historie válečnictví“, Kalendář Velký Čechoslovan na rok 1917.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1655: práce sporného autorství.

  „Disciplina“, (báseň), Čechoslovan 7, 1917, č. 2, 15/1.

Podepsáno: Jan Solar.

¶ Pytlík–Laiske 1656: práce sporného autorství.

1918

  „Českým revolucionářům“, (báseň: Svůj prapor vypnem na oblaka...), in: Kapesní kalendář Čechoslovana na rok 1918.

¶ Pytlík–Laiske 942.

  „Co má každý Čech věděti o své vlasti“, in: Kapesní kalendář Čechoslovana na rok 1918.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 943.

  „Kapičky“, Čechoslovan 8, 1918, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, č. 1, 7/1, s. 2; č. 2, 14/1, s. 2; č. 3, 17/2, s. 2.

Nepodepsáno.

I: Měl jsem známého, nějakého Velíška... - Nedávno na ulici řečnil... - Když jednou předseda trestního soudu... - Síla je nadžena... - V zajetí setkal jsem se... - Když jsme přišli v květnu roku 1915...

II: Setkal jsem se kdysi... - Na Nový rok dopoledne... - Nedávno se stala pohoršlivá věc... - Vypravuje se, že když vznikla válka... - Císařovna Zita navštívila... - Po dlouhých debatách... - Jistý můj přítel... - Pohřeb je věc velice smutná...

III: Umíral Bernard, agent státní policie... - Kdysi na procházce s malým synovcem... - Četnický rytmistr Rotter na Kladně... - Svatí otcové ve středověku lámali si hlavy... - Ve společnosti anekdotářů... - Je známo, že je myslivecká latina... - Dostal jsem dopis tohoto znění... - Vypravuje se, že baron Beck...

Reprint: 1973, 2007, 2012.

¶ Pytlík–Laiske 944: [zařazení nejasné: Ruská pohádka. Žila byla jedna rodina...]. — Kovařík (2007, s. 152): „V tomto časopise následovaly po Kapičkách ještě krátké anekdoty vždy s nadpisem. U nich nelze s jistotou tvrdit, že všechny pocházejí od Haška, neboť jsou od Kapiček odděleny graficky.“ — Vydání z roku 1973 obsahuje pouze šest ukázek.

Online: č. 1: digitalnistudovna.army.cz; č. 2: digitalnistudovna.army.cz; č. 3: digitalnistudovna.army.cz.

  „(báseň, incipit: V Brestě se o mír vyjednává dále...)“, rubrika: Malý feuilleton, Čechoslovan 8, 1918, č. 1, 7/1, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, str. 2.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 945.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „(Do nového roku vstupujeme...)“, rubrika: Feuilleton, Čechoslovan 8, 1918, č. 1, 7/1, str. 4-5.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 946.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „(báseň, incipit: Ústavodárné shromáždění právě...)“, rubrika: Malý feuileton, Čechoslovan 8, 1918, č. 2, 14/1, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, str. 2.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 947.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Podobenství o milosrdném Samaritánovi. (Výňatek z Nové Bible)“, rubrika: Malý feuileton, Čechoslovan 8, 1918, č. 2, 14/1, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, str. 2.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 948.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „(V Zlaté uličce na Hradčanech...)“, rubrika: Feuilleton, Čechoslovan 8, 1918, č. 2, 14/1, str. 4.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 949.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „(báseň, incipit: Dnů bouřlivých teď prožili jsme řadu...)“, rubrika: Malý feuilleton, Čechoslovan 8, 1918, č. 3, 17/2, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, str. 2.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 950.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Státy se boří, národové se sbírají...“, (Úvodník), Čechoslovan 8, 1918, č. 3, 17/2, str. 3.

Bez názvu.

Nepodepsáno. Haškovo autorství určil tehdejší spoluredaktor Břetislav Hůla.

¶ Pytlík–Laiske 951.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Hradčany s Rozhlednou pokračují v rozmluvě...“, rubrika: Feuilleton , Čechoslovan 8, 1918, č. 3, 17/2, str. 4.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 952.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „(Šestého ledna prohlásili naši doma československou republiku...)“, rubrika: Feuilleton, Čechoslovan 8, 1918, č. 4, 24/2, str. 4.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 953.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Mlýny boží melou pomalu, ale jistě“, Čechoslovan 8, 1918, č. 4, 24/2, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, str. 2.

Podepsáno: Ant. Kočka.

¶ Pytlík–Laiske 954.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Prohlášení“, Čechoslovan 8, 1918, č. 4, 24/2, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, str. 2.

¶ Pytlík–Laiske ∅.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „(báseň, incipit: Bouřlivé dny zas prožíváme nyní...)“, rubrika: Malý feuilleton, Čechoslovan 8, 1918, č. 4, 24/2, Lucerna. Satiricko-humoristická příloha, str. 2.

Bez názvu.

¶ Pytlík–Laiske 955.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Čung Jungu: O bleše a císaři Ihangovi“, Čechoslovan 8, 1918, č. 4, 24/2, str. 14-15.

Reprint: SJH 13 (1973), 1977, 1988, 1997.

Německy: „Vom Floh und dem Kaiser Ihang“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 956.

Online: digitalnistudovna.army.cz.

  „Všem vojákům! [Provolání o nutnosti boje čs. legií s postupujícími německými vojsky]“, Zprávy československé revoluční rady dělníků a vojáků 1918, únor.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 956a.

  „Proč se jede do Francie?“, Průkopník 1, 1918, č. 1, 27/3.

¶ Pytlík–Laiske 957.

  „Čeští komunisté století patnáctého“, Průkopník 1, 1918, č. 2, 4/4.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 958.

  „Malý fejeton“ (báseň: Vždy s oblibou čtu od Odbočky zprávy...), Průkopník 1, 1918, č. 2, 4/4.

¶ Pytlík–Laiske 959.

  „Předchůdci bolševismu“, Průkopník 1, 1918, č. 2, 4/4.

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 960.

  „Братья Чехо-Словяни. Товарищи солдаты!“ [Braťja Čecho-Slovjani! Tovarišči soldaty!] (Bratři Čecho-slované! Soudruzi vojáci!), Soldat, rabočij i kresťjanin 1918, č. 270, 14/4.

Podepsáno: За испольнителный комитет чешско-словацкой секции коммунистической партии Ярослав Гашек (Za ispoľnitelnyj komitet češsko-slovackoj sekcii kommunističeskoj partii Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 961.

  „Prof. Masarykovi!“, Průkopník 1, 1918, č. 8, 17/5.

Místo podpisu: Voják z české armády: Haškovo autorství je též určeno v redakční odpovědi na dopis ze Samary, jehož autorem nemohl být nikdo jiný, než J. Hašek. V odpovědi se praví: "Otevřený list prof. Masarykovi otiskneme příště." (Průkopník 1, 1918, č. 7, 10/5.)

¶ Pytlík–Laiske 962.

  „Ztracený ešalon“, Průkopník 1, 1918, č. 9, 24/5.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 963.

  „Воззвание ко всем Чехо-словакам“ [Vozzvanije ko vsem Čecho-slovakam] (Výzva ku všem Čecho-slovákům), Soldat, rabočij i kresťjanin 1918, č. 317, 31/5.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 964.

  „Братья“ [Braťja] (Bratří!), Soldat, rabočij i kresťjanin 1918, č. 321, 5/6.

Místo podpisu: Ispolniteľnyj komitet Češskoslovackoj sekcii rossijskoj kommunističeskoj partii.

¶ Pytlík–Laiske 965.

  „Vojáci revolucionáři!“, (leták: Za zády Ruska...), Samara 1918.

Provolání českého vojenského oddělení pro formování československých oddílů při Rudé armádě k vojákům... československého korpusu s výzvou, aby pomohli říjnové socialistické revoluci. — Na místě podpisu: Za československou sekci ruské strany komunistické (bolševiků) Jaroslav Hašek. Samara 1918.

¶ Pytlík–Laiske 966.

  „Всем Чехо-словакам“ [Vsem Čecho-slovakam] (Všem Čecho-slovákům), (leták: Товарищи! Вам говорили... [Tovarišči! Vam govorili...]), Samara 1918.

Provolání výkonného výboru československé sekce Ruské komun. strany s výzvou, aby Čechoslováci vstupovali do řad Rudé armády. — Na místě podpisu: Исполнительный комитет Чешско-словацкой секции Росс. Комм. Партии. Самара (Ispolniteľnyj komitet Češsko-slovackoj sekcii Ross. Komm. Partii. Samara) 1918.

¶ Pytlík–Laiske 967.

1919

  „Из дневника уфимского буржуя“ [Iz dnevnika ufimskogo buržuja] (Z deníku ufského měšťáka), Naš puť 1, 1919, č. 3, 14/1.

Nepodepsáno?

¶ Pytlík–Laiske 970.

  „Трагедия одного попа“ [Tragedija odnogo popa] (Tragedie jednoho popa), Naš puť 1, 1919, č. 6, 17/1.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 970a.

  „Свята кровь“ [Svjata krov'] (Svatá krev), Naš puť 1, 1919, č. 8, 19/1.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 971.

  „Два выстрела“ [Dva vystrela] (Dva výstřely), Naš puť 1, 1919, č. 9, 21/1.

Podepsáno: Я. Гашек (J. Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 972.

  „От партии инностранных коммунистов“ [Ot partii innostrannych kommunistov] (Od strany zahraničních komunistů), Naš puť 1, 1919, č. 9, 21/1.

Podepsáno: Комитет инностранной партии [Komitet innostrannoj partii].

¶ Pytlík–Laiske 972a.

  „Жизнь по катехизису“ [Žizň po katechizisu] (Život podle katechismu), Naš puť 1, 1919, č. 10, 22/1.

Podepsáno: Гашек (Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 973.

  „Vae victes“ (Běda přemoženým), Naš puť 1, 1919, č. 13, 26/1.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 974.

  „Преосвященный владыка Андрей“ [Preosvjaščennyj vladyka Andrej] (Přeosvícený vladyka Andrej), Naš puť 1, 1919, č. 19, 2/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 975.

  „Армия адмирала Колчака“ [Armija admirala Kolčaka] (Armáda admirála Kolčaka), Naš puť 1, 1919, č. 23, 7/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 976.

  „Из белогвардейских настроений“ [Iz belogvardejskich nastrojenij] (Z bělogvardějských nálad), Naš puť 1, 1919, č. 23, 7/2.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 977.

  „Что такое отделение церкви от государства“ [Čto takoje otdelenije cerkvi ot gosudarstva] (Co je to odluka církve od státu), Naš puť 1, 1919, č. 25, 9/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 978.

  „Задачи "Красной Европы"“ [Zadači "Krasnoj Jevropy"] (Úkoly "Rudé Evropy"), Krasnaja Jevropa 1, 1919, č. 1, 15/2.

Místo podpisu: Комитет иностранной партии коммунистов (большевиков) в Уфе [Komitet inostrannoj partii kommunistov (boľševikov) v Ufe].

¶ Pytlík–Laiske 979.

  „Bestia triumfans“, Krasnaja Jevropa 1, 1919, č. 1, 15/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 980.

  „Письмо в редакцию“ [Pis'mo v redakciju] (Dopis redakci), Naš puť 1, 1919, č. 30, 15/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 981.

  „Уфимский Иван Иванович“ [Ufimskij Ivan Ivanovič] (Ufský Ivan Ivanovič) [Malý fejeton], Naš puť 1, 1919, č. 31, 16/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 982.

  „Письмо в редакцию“ [Pis'mo v redakciju] (Dopis redakci), Naš puť 1, 1919, č. 31, 20/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 983.

  „Spartaks Helden“ (Spartakovi hrdinové), (báseň: Auf, Brüder, zu den Waffen...), Krasnaja Jevropa 1, 1919, č. 2, 22/2.

Podepsáno: J. Haschek.

¶ Pytlík–Laiske 984.

  „Вооруженные силы пролетариата“ [Vooružennyje sily proletariata] (Ozbrojené síly proletariátu), Krasnaja Jevropa 1, 1919, č. 2, 22/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 985.

  „В Чешско-словацкой республике“ [V Češsko-slovackoj respublike] (V Česko-slovenské republice), Naš puť 1, 1919, č. 36, 22/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 986.

  „Международное значение побед Красной Армии“ [Meždunarodnoje značenie pobed Krasnoj Armii] (Mezinárodní význam vítězství Rudé armády), Naš puť 1, 1919, č. 37, 23/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 987.

  „Творчество эсеров“ [Tvorčestvo eserov] (Dílo eserů), Naš puť 1, 1919, č. 39, 26/2.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 988.

  „Всем иностранцам, возвращающимся на родину“ [Vsem inostrancam, vozvraščajuščimsja na rodinu] (Všem cizincům, kteří se vracejí do vlasti), Naš puť 1, 1919, č. 41, 28/2.

Místo podpisu: Уфимский комитет иностранной партии коммунистов (большевиков) [Ufimskij komitet inostrannoj partii kommunistov (boľševikov)].

¶ Pytlík–Laiske 989.

  „Христос и попы“ [Christos i popy] (Kristus a popi), Naš puť 1, 1919, č. 45, 5/3.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 990.

  „Замороженные чиновники в советских учреждениях“ [Zamorožennyje činovniki v sovetskich učreždenijach] (Zamrzlí úředníci v sovětských úřadech), Naš puť 1, 1919, č. 46, 6/3.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 991.

  „Переворот в Германии. Бавария Советской Республикой“ [Perevorot v Germanii. Bavarija Sovetskoj Respublikoj] (Převrat v Německu. Bavorsko Sovětskou republikou), Krasnaja Jevropa 1, 1919, č. 4, 8/3.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 992.

  „Об уфимском разбойнике, лавочнике Булакулине“ [Ob ufimskom razbojnike lavočnike Bulakuline] (O ufském loupežníkovi kramáři Bulakulinovi), Naš puť 1, 1919, č. 49, 9/3.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 993.

  „Из дневника уфимского буржуя“ [Iz dnevnika ufimskogo buržuja [II.]] (Z deníku ufského měšťáka), Naš puť 1, 1919, č. 54, 22/3.

¶ Pytlík–Laiske 993a: Uvedené číslo časopisu není dosud známo; o povídce se dovídáme z článku Vasilije Sorokina, „Jaroslav Gašek kak feľjetonist frontovoj pečati“, Literaturnaja gazeta 1938, č. 5/5 (č. 1850a).

  „Обзор военных действий“ [Obzor vojennych dejstvij] (Přehled vojenských událostí), Naš puť 1, 1919, č. 55, 23/3.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 994.

  „Рабочие полкы“ [Rabočije polky] (Dělnické pluky), Naš puť 1, 1919, č. 56, 25/3.

Podepsáno: Я. Г. (Ja. G.).

¶ Pytlík–Laiske 995.

  „Всем венгерским гражданам, проживающим в уфимской гибернии[!]“ [Vsem vengerskim graždanam, proživajuščim v ufimskoj gibernii] (Všem maďarským občanům, žijícím v ufské gubernii.)“, Naš puť 1, 1919, č. 56, 25/3.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 996.

  „Перебежчики“ [Perebežčiki] (Přeběhlíci), Naš puť 1, 1919, č. 64, 5/4.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 997.

  „Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha“ Týdenní kronika 5, 1919, č. 22, 10/4.

¶ Pytlík–Laiske 998: Přetisk povídky č. 866.

  „Сибирская скоропадщина“ [Sibirskaja skoropadščina] (Sibiřská skoropadština), Krasnyj strelok, 1919, č. 5, 22/4.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 999.

  „Дневник попа Малюты. Из полка Иисуса Христа“ [Dnevnik popa Maljuty. Iz polka Iisusa Christa] (Deník popa Maljuty z pluku Ježíše Krista), Krasnyj strelok 1919, č. 63, 9/7.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1000.

  „В мастерской контрреволюции“ [V masterskoj kontr-revolucii] (V dílně kontrarevoluce), Krasnyj strelok 1919, č. 80, 29/7.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1001.

  „Англо-французы в Сибирии“ [Anglo-Francuzy v Sibirii] (Angličané a Francouzi na Sibiři), Krasnyj strelok 1919, č. 137, 6/9.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1002.

  „Вопль из Японии“ [Vopľ iz Japonii] (Nářek z Japonska), Krasnyj strelok 1919, č. 123(?), 26/9.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1003.

  „Пролетарская революция в Венгрии“ [Proletarskaja revoljucija v Vengrii] (Proletářská revoluce v Maďarsku), Krasnaja Jevropa 1919, č. 4, 8/3.

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1657: práce sporného autorství.

1920

  Dva tucty povídek. Vydalo nakladatelství J. Otto, společnost s r. o., Praha [1920], 8°, str. 194 + (2). — Viz 1921, SJH 10 (1926).

Obsah:

O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny /5-11/. Šťávnická idyla /12-21/. Elindúlta Ajgó Márton... /22-26/. Přísaha Michy Gama /27-48/. Láska v Mezimuří /49-58/. U jezera Neziderského /59-65/. Beťárská povídka /66-75/. Tabák /76-79/. Zákonitá odměna /80-86/. Cikánská historie /87-101/. Volební akce cikána Šavaňu /102-106/. Případ cikána Lesky, pana Szokáše a soudce Távola /107-113/. Na svazích Hegyalye /114-117/. Historie zásluh pana Janko Križe /118-124/. Zimní povídka z Magury /125-129/. Hej, Marko! /130-134/. Mezi tuláky /135-138/. Kontuš /139-144/. Obětní svíce /145-149/. V Bregu Zamurovaném /150-156/. Ve vesnici u řeky Rabu... /157-166/. Babámovy archeologické snahy /167-174/. Privatno loviště /175-182/. Z Nikopole na Ruščuk /183-195/.

Na obálce je vročení: 1920.

¶ Pytlík–Laiske 1196. Mědílek 121.

  „Stavovské rozdíly“, Veselá Praha 12, 1920, č. 1, 3/1.

¶ Pytlík–Laiske 1004: Přetisk povídky č. 628.

  „Ein Opfer der deutschen Konter-Revolution in Sibirien“, Sturm — Roham 1920, No. 8, 10/4. — Viz SJH 13-14 (1973).

Podepsáno: Jaroszlav Gasek (?).

Česky: „Oběť německé kontrarevoluce na Sibiři“ (z německého originálu přeložil Jaromír Loužil, 1973).

¶ Pytlík–Laiske ∅.

  „Чешский вопрос“ [Češskij vopros] (Česká otázka), Vlasť truda 1920, č. 132, 21/4. — Viz 1956.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1005.

  „К празднику“ [K prazdniku] (K svátku), Krasnyj strelok 2, 1920, č. 125, 27/6.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1006.

  „Болван его величества“ [Bolvan jego veličestva] (Hlupák jeho veličenstva), Sturm — Roham 1920, č. 22, 10/7.

¶ Pytlík–Laiske 1007: Zpráva v článku Karla Kreibicha, „Ярослав Гашек: Жизнь и творчество. Перевод с немецкой рукописи И. Игнатовой“ [Hodnocení Haškova života a díla z marxistického hlediska], Литература мировой революции 7, 1932, č. 6, str. 89-108 (L–P č. 1790).

  „Политическая алгебра немецкой социал-демократии“ [Političeskaja algebra nemeckoj social-demokratii] (Politická algebra německé sociální demokracie), Sturm — Roham 1920, č. 24, 17/7.

¶ Pytlík–Laiske 1008: Zpráva v článku Karla Kreibicha, „Ярослав Гашек: Жизнь и творчество. Перевод с немецкой рукописи И. Игнатовой“ [Hodnocení Haškova života a díla z marxistického hlediska], Литература мировой революции 7, 1932, č. 6, str. 89-108 (L–P č. 1790).

  „Белые о 5-й армии“ [Belyje o 5-j armii] (Bílí o páté armádě), Krasnyj strelok 2, 1920, č. 167, 15/8. — Viz 1956.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1009.

  „Všem českým dělníkům a vojákům Rudé armády“, Sovět 1, 1920, č. 1, 7/9.

¶ Pytlík–Laiske 1010: Zpráva v článku Zdeňka Šťastného, „Jaroslav Hašek a T. G. M.“ (K nálezu nových materiálů o J. Haškovi v SSSR), Tvorba 23, 1958, č. 44, 30/10, str. 1044-1045. (č. 1892).

  „Чем болен аппарат экспедиции“ [Čem bolen apparat ekspedicii] (Čím trpí aparát expedice), Vestnik Poarma 1920, č. 2-3, 22/10, str. 21-22.

Podepsáno: Ярослав Гашек (Jaroslav Gašek).

¶ Pytlík–Laiske 1011.

  „O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny“, in: Dva tucty povídek [1920], str. 5-11. — Viz SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

SJH 1, s. 595: Psáno v dubnu 1914.

¶ Pytlík–Laiske 1012.

  „Šťávnická idyla“, in: Dva tucty povídek [1920], str. 12-21. — Viz SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

SJH 1, s. 595: Psáno v březnu 1914.

¶ Pytlík–Laiske 1013.

  „Zákonitá odměna“, in: Dva tucty povídek [1920], str. 80-86. — Viz SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 1014.

  „Historie zásluh pana Janko Križe“, in: Dva tucty povídek [1920], str. 118-124. — Viz SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 1015.

  „Babámovy archeologické snahy“, in: Dva tucty povídek [1920], str. 167-174. — Viz SSJH 10 (1926), SJH 1 (1955).

¶ Pytlík–Laiske 1016.

  „Dušička Jaroslava Haška vypravuje: Jak jsem umřela“, Večerník Práva lidu 29, 1920, č. 298, 31/12. — Viz 1923, SJH 16 (1968), 1999, 2007.

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Časopisecký otisk byl zjištěn až později. Srv. 1103. V SJH 16 přetištěno z rukopisu datovaného 23. 8. 1920, kdy byl Hašek ještě v Irkutsku politickým komisařem Rudé armády.

1921

  Dva tucty povídek. Vydalo nakladatelství J. Otto, společnost s r. o., Praha [1921], 8°, str. 194 + (2). — Viz 1920.

Obsah:

O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny /5-11/. Šťávnická idyla /12-21/. Elindúlta Ajgó Márton... /22-26/. Přísaha Michy Gama /27-48/. Láska v Mezimuří /49-58/. U jezera Neziderského /59-65/. Beťárská povídka /66-75/. Tabák /76-79/. Zákonitá odměna /80-86/. Cikánská historie /87-101/. Volební akce cikána Šavaňu /102-106/. Případ cikána Lesky, pana Szokáše a soudce Távola /107-113/. Na svazích Hegyalye /114-117/. Historie zásluh pana Janko Križe /118-124/. Zimní povídka z Magury /125-129/. Hej, Marko! /130-134/. Mezi tuláky /135-138/. Kontuš /139-144/. Obětní svíce /145-149/. V Bregu Zamurovaném /150-156/. Ve vesnici u řeky Rabu... /157-166/. Babámovy archeologické snahy /167-174/. Privatno loviště /175-182/. Z Nikopole na Ruščuk /183-195/.

Na obálce je vročení: 1921. Zadní strana obálky je téměř identická s předchozím vydáním, pouze ceny inzerovaných knih jsou vesměs o jednu Kč vyšší.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl 1.] Obálku kreslil Josef Lada. Vydáno A. Sauerem a V. Čermákem v Žižkově, Kolárovo nám. 22. (Tiskl Neuber, Pour a spol., dříve Th. Venta, Praha-I.) Praha [1921] (1. vyd.), 8°, str. 225 + (1). — Viz přehled vydání .

Obsah:

Úvod /3/.

I. Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války /5-16/.

II. Dobrý voják Švejk na policejním ředitelství /17-27/.

III. Švejk před soudními lékaři /28-35/.

IV. Švejka vyhodili z blázince /36-41/.

V. Švejk na policejním komisařství v Salmově ulici /42-50/.

VI. Švejk opět doma, proraziv začarovaný kruh /51-63/.

VII. Švejk jde na vojnu /64-71/.

VIII. Švejk simulantem /72-91/.

IX. Švejk na garnisoně /92-117/.

X. Švejk vojenským sluhou u polního kuráta I.–IV. /118-146/.

XI. Švejk jede s polním kurátem sloužit polní mši I.–II. /147-159/.

XII. Náboženská debata /160-168/.

XIII.Švejk jde zaopatřovat /169-187/.

XIV. Švejk vojenským sluhou u nadporučíka Lukáše I.–VI. /188-238/.

XV. Katastrofa /239-253/.

Doslov k prvnímu dílu »V zázemí« /254-256/.

¶ Pytlík–Laiske 1219. Mědílek 34.


  Pepíček Nový a jiné povídky. Kreslil Václav Špála. [Praha, Tribuna (Tiskem a nákladem „Tribuny“, akc. spol. v Praze II., Karlovo nám. 15) 1921], 8°, str. 76. — Viz 1963.

Obsah:

Úvod /3/. Obsah /4/. Ve znamení komety (Psáno v r. 1910) /5-8/. Zápas s Armádou Spásy /9-13/. Spiritistické sezení /14-18/. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry (1910) /19-22/. Malé nedorozumění /23-25/. Zachráněn /26-30/. Obzor českých paní [v obsahu: Obzor českých paní a dívek] /31-35/. Návrat pana Fingulína se psem, s maminkou a služkou [v obsahu: ...se psem a maminkou...] /36-40/. Protokol II. sjezdu strany mírného pokroku v mezích zákona /41-46/. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe /47-51/. Obrovský nos. Kriminální historie /52-57/. Jak upekl pan doktor Pekař ve vážné chvíli náboženskou katolickou housku /58-60/. Papež utekl z Vatikánu /61-64/. Aféra s křečkem /65-76/.

¶ Ilustrace, černobílé: Václav Špála (1885—1946): obálka + str. 7, 12, 15, 22, 29, 53, 37, 39, 44, 48, 54, 60, 62, 70, 76.

¶ Pytlík–Laiske 1197. Mědílek 122.

  Tři muži se žralokem a jiné poučné historky. Ilustrace i obálka od malíře Vlasty Košvance. Vydáno A. Sauerem a J. Haškem v Žižkově, Jeronýmova 3 (Tiskli Neuber, Pour a spol., Praha I., Bílkova 17) [Praha 1921], 8°, str. 125 + (3). — Viz 1926, 1993.

Obsah: Předmluva od autora /3-4/. Tři muži se žralokem /5-12/. Reelní podnik /13-20/. Řetězový obchod cukerinem /21-29/. Běh o závod /31-39/. Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, v obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na footbalových zápasech /41-47/. Rady pro život /49-55/. Osudy společenského člověka /57-63/. Čžen-si, nejvyšší pravda /65-78/. Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu /79-83/. Potíže s literární tvorbou /85-90/. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán /91-99/. O vhodných názvech /101-111/. Historie Pána Boha /113-117/. Muž a žena v manželství /119-125/.

¶ Pytlík–Laiske 1198. Mědílek 123.

  Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní. Veliká výpravná féerie o XIV obrazech. Napsali E. E. Kisch, Jaroslav Hašek, E. A. Longen. (Rukopis i strojový opis.) — Viz 1976.

Provedeno 30/12 1921. — Zpráva v listu Tribuna z 30/12 1921. — V Tribuně z 1/1 1922 jsou jako autoři uváděni Kisch, Hašek, Longen.

Osoby (a dobové obsazení): Ředitel státního dopravního ústavu (Bartoš /tužkou škrtnuto a opraveno na Jelenský/). Sekretářka (Slavjanská /tužkou Jelenská/). Písařka (Smolíková). Zpravodaj a redaktor Kumes (Rovenský /tužkou Sedláček/). Kapitán Struha (Zora /tužkou Noll/). Jeho žena (Nollová). Topič Mikulášek (Noll /tužkou Vlasta [Burian]/). Hostinský Rampa od Zlaté lodě (Fiala /tužkou Richter/). Zřízenec zdymadel Vaněk (Kolín). Babička z Mělníka (Slavjanská). Revident saské finanční stráže Hans (Jindra). Konzulární úředník Racucha v Hamburku (Špaček). | Fritzi (Smolíková), Johanna (Vannerová), Číšník (Kabourek), Kapelník (Fiala) v kabaretu u Blaue Spinne v Hamburku. | Bretoňský námořník Ives (Bartoš). | Holandský poddůstojník (Kolín), holandský voják (Kabourek) holandské pevnosti Hertogenbosch. | Landa (Jindra), Kaifáš (Fiala) hráči A. K. F. Sparta.

¶ Pytlík–Laiske 1175. Srv. Die Reise um Europa in 365 Tage. Eine groteske Begebenheit in 15 Bildern von Jaroslaw Haschek und Egon Erwin Kisch. Berlin, Arcadia-Verlag 1930 (Pytlík–Laiske 1608a).

  „Malé nedorozumění“, in: Pepíček Nový a jiné povídky [1921], str. 23-25. — Viz 1921, SSJH 13 (1927).

Anglicky: „Cross Purposes“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1017.

  „Rady pro život“, in: Tři muži se žralokem a jiné poučné historky [1921], str. 49-55. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1019.

  „I vyklepal prach z obuvi své... I.–VI.“, Večerní České slovo 13, 1921, č. 1, 3/1; č. 3, 5/1; č. 8, 12/1; č. 15, 20/1; č. 19, 25/1; č. 25, 1/2. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „Shake the Dust from your Shoes“ (2012).

Německy: „Er schüttelte den Staub von seinen Schuhen“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 1021.

  „Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu“, Tribuna 3, 1921, č. 13, 16/1. — Viz 1921, SSJH 3 (1925), SJH 16 (1968).

Poznámka pod čarou: I. část serie fejetonů Tajemství mého pobytu v Rusku.

Anglicky: „How I Came to Meet the Author of my Obituary“ (2012).

Německy: „Begegnung mit dem Verfasser meines Nekrologs“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 1022.

  „Milujme své nepřátele. Z chystané knihy Jak psáti polemiky“, Kopřivy 14, 1921, č. 3, 19/1. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1023.

  „Velitelem města Bugulmy“, Tribuna 3, 1921, č. 19, 23/1. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „Commanding Officer, Town of Bugulma“ (2012).

Německy: „Kommandant der Stadt Bugulma“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 1024.

  „Zápas s Armádou spásy“, Kopřivy 14, 1921, č. 4, 26/1. — Viz 1921, SSJH 13 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1025.

  „Moje zpověď“, Večerní České slovo 13, 1921, č. 22, 28/1. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1026.

  „Adjutantem velitele města Bugulmy“, Tribuna 3, 1921, č. 25, 30/1. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „Second-in-Command to the Commanding Officer, Town of Bugulma“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1027.

Online: kramerius.jewishmuseum.cz.

  „Obzor českých paní a dívek“, Kopřivy 14, 1921, č. 5, 2/2. — Viz 1921, SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1028.

  „Krestný chod“, Tribuna 3, 1921, č. 31, 6/2. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „The Via Dolorosa“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1029.

  „Papež utekl z Vatikánu“, Večerní České slovo 13, 1921, č. 30, 8/2. — Viz 1921, SSJH 14 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1030.

  „Malý oznamovatel Národní politiky“, České slovo 13, 1921, č. 32, 8/2. — Viz SJH 16 (1968).

Podepsáno: J. H.

¶ Pytlík–Laiske 1031.

  „Protokol II. sjezdu strany mírného pokroku v mezích zákona“, Sršatec 1, 1920—1921, č. 13, 10/2. — Viz 1921, SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1032.

  „V strategických nesnázích“, Tribuna 3, 1921, č. 37, 13/2. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „A Strategic Hitch“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1033.

  „Jak upekl pan doktor Pekař ve vážné chvíli náboženskou katolickou housku“, Večerní České slovo 13, 1921, č. 36, 15/2. — Viz 1921, SSJH 14 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1034.

  „Slavné dny Bugulmy“, Tribuna 3, 1921, č. 39, 16/2. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „Bugulma's Glory Days“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1035.

  „Malý oznamovatel Národní politiky. Nabídnutí k sňatku“, Večerní České slovo 13, 1921, č. 39, 18/2. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1036.

  „Nová nebezpečí“, Tribuna 3, 1921, č. 43, 20/2. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „New Dangers“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1037.

  „Potěmkinovy vesnice“, Tribuna 3, 1921, č. 48, 26/2. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „Potemkin's Villages“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1038.

  „Nesnáze se zajatci“, Tribuna 3, 1921, č. 57, 9/3. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „There is Hitch with the Prisoners“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1039.

  „Buržuj Ramzelík“, Tribuna 3, 1921, č. 58, 10/3. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1040.

  „Před revolučním tribunálem východní fronty“, Tribuna 3, 1921, č. 61, 13/3. — Viz SSJH 3 (1925).

Anglicky: „Before the Revolutionary Tribunal of the Eastern Front“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1041.

  „Kronštadt“, Rudé právo 2, 1921, č. 67, 20/3. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1042.

  „Z cestovního deníku maršála Pilsudského“, Tribuna 3, 1921, č. 67, 20/3. — Viz SJH 16 (1968).

Podepsáno: Z polského originálu přeložil Jaroslav Hašek.

¶ Pytlík–Laiske 1043.

  „Tuberkule“, Tribuna 3, 1921, č. 70, 23/3. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1044.

  „Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán“, Tribuna 3, 1921, č. 73, 27/3. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1045.

  „Tři muži se žralokem“, Tribuna 3, 1921, č. 79, 3/4. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1046.

  „Vzpomínka na císaře Karla“, České slovo 13, 1921, č. 76, 6/4. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 1047.

  „Čžen-si, nejvyšší pravda“, Tribuna 3, 1921, č. 84, 10/4. — Viz 1921, SSJH 8 (1926).

Anglicky: „The Supreme Truth which is Chen-shih“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1048.

  „Potíže s literární tvorbou“, Tribuna 3, 1921, č. 84, 10/4. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1049.

  „Jaké bych psal úvodníky, kdybych byl redaktorem vládního listu. I. Všude dobře, doma nejlíp. II. Nebuďme závistivými!“, Rudé právo 2, 1921, Dělnická besídka, č. 83, 10/4; č. 98, 28/4. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1050.

  „Řetězový obchod cukerinem“, Tribuna 3, 1921, č. 90, 17/4. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

Německy: „Kettenhandel mit Sacharin“ (1929).

¶ Pytlík–Laiske 1051.

  „Idyla z vinárny“, Rudé právo 2, 1921, č. 89, 17/4. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1052.

  „(Vymýšleti si názvy...)“ (fejeton bez názvu), Tribuna 3, 1921, č. 91, 19/4. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

Knižně s nadpisem „O vhodných názvech“.

¶ Pytlík–Laiske 1053.

  „Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, v obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na footbalových zápasech“, Tribuna 3, 1921, č. 99, 28/4. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1054.

  „Dotazy a odpovědi“, Tribuna 3, 1921, č. 102, 1/5. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1055.

  „Poznámky“, Rudé právo 2, 1921, č. 104, 5/5. — Viz SJH 16 (1968).

Německy: „Bemerkungen“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 1056.

  „Reelní podnik“, Tribuna 3, 1921, č. 108, 8/5. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

Dánsky: „Ingen humbug“, oversat af Karen Melsted. Magasinet Tillaeg til politiken, 36 aargang, Numer 26, 1957. (Mědílek 2813).

Německy: „Ein reelles Unternehmen“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 1057.

  „Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu Československá republika“, Rudé právo 2, 1921, č. 107, 8/5. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1058.

  „Básníku dru Frant. Soukupovi. Oslavná hymna“ (A od Žižkova přes Roudnici...), Sršatec 1, 1920—1921, č. 26, 12/5. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Dr. Vladimír Stanko.

¶ Pytlík–Laiske 1059.

  „Běh o závod“, Tribuna 3, 1921, č. 115, 18/5. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 1 (1955).

Německy: „Mein Marathonlauf“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 1060.

  „Osudy společenského člověka“, Tribuna 3, 1921, č. 121, 25/5. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1061.

  „Hodina pravopisu“, Honza 1, 1920—1921, č. 17-18, 25/5, str. 129-130.

¶ Pytlík–Laiske 1061a: Přetisk povídky č. 489.

  „Historie pána boha“, Tribuna 3, 1921, č. 125, 29/5. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1062.

  „Medaile“, Honza 1, 1920—1921, č. 19, 17/6, str. 142-143.

Podepsáno: J. H.

Dříve název „Vojenský pamětní peníz“.

¶ Pytlík–Laiske 1062a: Přetisk povídky č. 67.

  „Muž a žena v manželství“, Tribuna 3, 1921, č. 155, 3/7. — Viz 1921, SSJH 8 (1926), SJH 16 (1968).

Německy: „Mann und Weib in der Ehe“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 1063.

  „Přátelský zápas mezi Tillingen a Höchstad“, Rudé právo 2, 1921, č. 160, 10/7. — Viz 1922, SSJH 14 (1927), SJH 1 (1955).

Knižně s názvem „Footbalový zápas“ (1922, 1927).

Německy: „Fussball in Bayern“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 1064.

  „Příklad ze života“, Honza 1, 1920—1921, č. 22-23, 26/7, str. 171-173.

¶ Pytlík–Laiske 1064a: Přetisk povídky č. 98.

  „První porada ministra železnic pátera Šrámka s odborníky“, Smích republiky 3, 1921, č. 43, 20/10, str. [1].

Reprint: SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1065.

Online: ndk.cz.

  „Průvodčí po hradě“, Humoristické listy 64, 1921, č. 48, 18/11, str. 480-482. — Viz SJH 16 (1968).

Knižně s názvem „Průvodčí cizinců“ (1922, 1928, 1968).

¶ Pytlík–Laiske 1066.

  „Sedmkrát sto tisíc velvyslanců, vyslanců a konsulů“, Rudé právo 2, 1921, č. 272, 20/11. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1067.

  „Několik raportů státního detektiva Jandáka (zn. Třebízský)“, Rudé právo 2, 1921, č. 278, 27/11. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1068.

  „Poctivý nálezce. I.–III.“, Humoristické listy 65, č. 1, 23/12, 1921, str. 2-3. — Viz 1922, SSJH 13 (1927), SJH 16 (1968).

Německy: „Ein ehrlicher Finder“, tr. ..., Prager Tagblatt 49, 1924, Morgen-Ausgabe 35, 10/2, Unterhaltungsbeilage, str. 2.

Německy: „Der ehrliche Finder“, tr. Grete Reiner, Prager Tagblatt 52, 1927, Morgen-Ausgabe 66, 19/3, str. 3.

Německy: „Der ehrliche Finder“ (1927), (1992).

¶ Pytlík–Laiske 1069.

  „Osudné sezení odzbrojovací konference“, Rudé právo 2, 1921, č. 302, 25/12. — Viz SJH 16 (1968).

Knižně s názvem „Mírová konference“ (1922, 1928, 1968, 1977, 1988, 1997, 2008).

¶ Pytlík–Laiske 1070.

  „Drahý příteli!“. Rukopis. — Viz SJH 11 (1972).

Podepsáno: Jaroslav Hašek.

Dedikace: Bondymu v Lipnici na podzim roku 1921.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Otištěno z rukopisu.

1922

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl 1.] A. Sauer a J. Hašek, Expedice A. Synek (Typ. Neuber, Pour a spol.), Praha 1922 [2. vyd.], 8°, str. 258. — Viz 1921.

Obálka Josefa Lady (1887—1957), černá kresba s písmem. — „ . . . hlavně před rokem 1938 byl Haškův román tištěn v nezjistitelných kvantech, v zpřeházeném pořadí jednotlivých dílů a s podvrženým vročením“ (J. A. Novotný, 1957, s. 30).

¶ Pytlík–Laiske 1220.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. Na frontě. Obálku kreslil Josef Lada. V Praze, nákladem A. Sauera a J. Haška, Žižkov, Jeronýmova ul. 3. (Neuber, Pour a spol., dř. Th. Venta, Praha-I.), Praha [1922] (1. vyd.), 8°, str. 255 + (1). — Viz 1921.

Na obálce: Expeduje A. Synek, Praha VII.

Obsah:

I. Švejkovy nehody ve vlaku /3-25/.

II. Švejkova budějovická anabase /26-102/.

III. Švejkovy příhody v Király-Hidě /103-174/.

IV. Nová utrpení /175-204/.

V. Z Mostu nad Litavou k Sokalu /205-255/.

¶ Pytlík–Laiske 1221. Mědílek 36.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. Na frontě. Obálku kreslil Josef Lada. Praha, nákl. A. Sauera a J. Haška [1922] [2. vyd.], 8°, str. 255. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1222. Mědílek 37.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl 1.] Obálku kreslil Josef Lada. Praha, J. Hašek [1922] [3. vyd.], 8°, str. 256. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1223. Mědílek 38.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl I.] Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. Expeduje A. Synek, nakladatelství, Praha VII. [1922] [4. vyd.], 8°, str. 255. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1224. Mědílek 39.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl II.] Obálku kreslil J. Lada. Praha. Vydává J. Hašek. Expeduje A. Synek, nakladatelství, Praha VII. [1922] [3. vyd.], 8°, str. 255. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1225. Mědílek 40.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III. Slavný výprask. (Pokračování dílu II.: Na frontě.) Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. — Expeduje A. Synek, nakladatelství Praha VII. (Tiskli Neuber, Pour a spol., Praha I, Bílkova 17.) Praha [1922] (1. vyd.), 8°, str. 256. — Viz 1921.

Obsah:

I. Přes Uhry /3-71/.

[II.] V Budapešti /72-135/.

[III.] Z Hatvanu na hranice Haliče /136-196/.

[IV.] Marschieren! Marsch! /197-256/.

¶ Pytlík–Laiske 1226. Mědílek 41.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl I.] Obálku kreslil Josef Lada. Praha, J. Hašek [1922] [5. vyd.], 8°, str. 256. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1227. Mědílek 42.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. Na frontě. Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. Expeduje A. Synek, nakladatelství, Praha VII. [1922] [4. vyd.], 8°, str. 255. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1228. Mědílek 43.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III. Slavný výprask. [Pokračování dílu II. Na frontě.] Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. Expeduje A. Synek, nakladatelství, Praha VII. [1922] [2. vyd.], 8°, str. 256. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1229. Mědílek 44.


  Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky. Illustroval K. Stroff. Nová knihovna humoru a satiry, sv. 1. Praha, Hejda a Tuček [1922] (2. vyd.), 8°, 261 + (3) str. — Viz 1912.

Dedikace: Kamarádovi Rudovi Maříkovi, spisovateli . . .

Obsah: Dobrý voják Švejk /9-38/. Spravedlnost v Bavořích /39-46/. Zpovědní tajemství /47-58/. Rodinná tragedie /59-82/. Hrdina /83-92/. Soudní znalci písma /93-100/. Dědictví po Františku Šafránkovi /101-108/. Spravedlnost zvítězí /109-116/. Král Rumunů jede na medvědy /117-122/. Na opuštěné latrině /123-128/. Nejkrásnější den v životě pana A. Mathesa /129-138/. Podezřelý sud dědečka Chovance /139-146/. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka /147-158/. Sen kvartána Papouška /159-164/. Lidokupec amsterodamský /165-172/. Řádný učitel /173-186/. Příklad ze života /187-194/. Vánoce opuštěných /195-204/. Malá tělesná potřeba a justice /205-214/. Hudební talent /215-224/. O jachtě a dvou romantických lidech /225-238/. Běh života /239-248/. Prof. dr. Gras /249-261/.

¶ Pytlík–Laiske 1199. Mědílek 124. — Na obálce pouze: Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky.

  Mírová konference a jiné humoresky. Obálka od Oldřicha Šikýře. Vydal J. Hašek. — Expeduje Adolf Synek, nakladatel Praha VII. (Tiskli Neuber, Pour a spol., Praha-I., Bílkova 17), Praha 1922, 8°, str. 105 + (3).

Obsah: Mírová konference /3-11/. Záhady vesmíru /13-21/. Změna jména /23-29/. Dobrodružství ministra-vyslance /31-43/. Poctivý nálezce /45-53/. Běh života. Americká humoreska /55-65/. Průvodčí cizinců /67-77/. Footbalový zápas /79-93/. Styk rodičů s dítkami /95-106/.

¶ Pytlík–Laiske 1200. Mědílek 125.

  „Mírová konference“, in: Mírová konference a jiné humoresky 1922, str. 3-12. — Viz 1922, SSJH 15 (1928).

Německy: „Die Friedenskonferenz“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 1073.

  „Dobrodružství ministra-vyslance“, in: Mírová konference a jiné humoresky 1922, str. 31-44. — Viz 1922, SSJH 14 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1075.

  „Průvodčí cizinců“, in: Mírová konference a jiné humoresky 1922, str. 67-78. — Viz 1922, SSJH 15 (1928).

¶ Pytlík–Laiske 1077.

  „Styk rodičů s dítkami“, in: Mírová konference a jiné humoresky 1922, str. 95-105. — Viz 1922, SSJH 15 (1928), SJH 16 (1968).

Německy: „Der Verkehr zwischen Eltern und Kindern“, tr. Grete Reiner, Prager Presse 5, 1925, Morgen-Ausgabe 306, Beilage Dichtung und Welt 45, 8/11, str. III.

Německy: „Der Verkehr zwischen Eltern und Kindern“ (1927).

¶ Pytlík–Laiske 1079.

  „Rozmluva s censorem“, Rudé právo 3, 1922, č. 17, 20/1. — Viz SJH 16 (1968).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1083: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Záhady vesmíru“, Humoristické listy 65, 1922, č. 5, 20/1, str. 55-56. — Viz 1922, SSJH 13 (1927), SJH 16 (1968).

Německy: „Die Geheimnise des Weltalls“, tr. G. R. (Grete Reiner), Prager Presse 5, 1925, Morgen-Ausgabe 104, 16/4, str. 4-5.

¶ Pytlík–Laiske 1084.

  „Změna jména“, Rudé právo 3, 1922, č. 22, 26/1. — Viz 1922, SSJH 14 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1085.

  „Vzdělávací čítanka. Předmluva“, Tribuna 4, 1922, č. 35, 10/2. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1086.

  „Obhajovací řeč“, Humoristické listy 65, 1922, č. 15, 31/3, str. 175-176. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1087.

  „Hodiny hudby“, Honza 2, 1922, č. 7, duben, str. 210-213.

Dříve název „Hudební talent“.

¶ Pytlík–Laiske 1087a: Přetisk povídky č. 161.

  „Smutný konec vynálezce“, České slovo 14, 1922, č. 88, 16/4. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1088.

  „Zánik firmy Harrach a Havelka“, Rudé právo 3, 1922, Dělnická besídka č. 90, 16/4. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1089.

  „Janovská konference a Národní listy“, Rudé právo 3, 1922, č. 95, 23/4. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1090.

  „Pokus o abstinentní večírek čili Amerikánská zábava“, Večerní České slovo 14, 1922, č. 96, 26/4. — Viz SJH 16 (1968).

Nepodepsáno.

¶ Pytlík–Laiske 1091: Haškovo autorství bylo určeno rozborem textu.

  „Okrašlovací spolek“, Humoristické listy 65, 1922, č. 21, 12/5, str. 247-248. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1092.

  „Cesta mstitele své cti“, České slovo 14, 1922, č. 110, 14/5. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1093.

  „Za Olgou Fastrovou“, Rudé právo 3, 1922, č. 114, 17/5. — Viz 1956, SJH 16 (1968), 1977, 1983 (2x), 2010.

¶ Pytlík–Laiske 1094.

  „Od stupňů trůnu až na obálku“, České slovo 14, 1922, č. 127, 4/6. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1095.

  „Inspektor dešťoměrného ústavu z Prahy“, Humoristické listy 65, 1922, č. 27, 23/6, str. 325-326. — Viz SSJH 13 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1096.

  „Dýmka pátera Jordána“, Honza 2, 1922, č. 11-12, červenec, str. 306-311.

¶ Pytlík–Laiske 1096a: Přetisk povídky č. 214.

  „Průvodce po ničem“, Večerní České slovo 14, 1922, č. 159, 17/7. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1097.

  „Obecní volby“, Lidové noviny 30, 1922, č. 358, 20/7, s. 1-3. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1098.

  „Sjezd rodáků“, Lidové noviny 30, 1922, č. 413, 19/8, s. 1-3. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1099.

  „Učme znát dítky přírodu“, České slovo 14, 1922, č. 153, 30/8. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1100.

  „Nová studie o národních písních“, Večerní České slovo 14, 1922, č. 205, 9/9. — Viz 1955, SJH 16 (1968), 1977.

¶ Pytlík–Laiske 1101.

  „Občanu Macharovi do památníku“, České slovo 14, 1922, č. 235, 5/12. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1102.

  „O misionářích“, České slovo 14, 1922, č. 252, 24/12. — Viz SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1102a.

1923

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl IV. Pokračování slavného výprasku. Obálku kreslil Josef Lada. V Praze, A. Synek, nakladatelství, Praha VII, 1923 [1. vyd.], 8°, str. 255. — Viz 1921.

Haškův text končí slovy: „ . . . kdy naše vojsko v dohledné době překročí hranice.“ — Svazek dopsal od strany 97 Karel Vaněk na žádost nakladatele. V roce 1924 vydal ještě dvoudílné Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí (toto pokračování do soupisu nezahrnujeme).

Obsah:

I. Švejk v transportu ruských zajatců /3-/.

II. Duchovní útěcha /-/.

III. Švejk opět u své marškumpanie /-/.

¶ Pytlík–Laiske 1230. Mědílek 45.


  „Peníze telegraficky poukázané“, in: Vilímkův humoristický kalendář. Red. Jos. Skružný. Roč. 41. Praha, J. R. Vilímek 1923, str. 17-24. — Viz SSJH 14 (1927), SJH 16 (1968).

¶ Pytlík–Laiske 1102b.

  „Jak jsem umřela. Vypravuje dušička Jaroslava Haška“, in: Frant. Kysela [Franta Sauer], Franta Habán ze Žižkova. Obrázky z doby popřevratové II. L. Šotek, Praha 1923, str. 311-317. — Viz 1920.

Přetisk povídky „Dušička Jaroslava Haška vypravuje“ (1920).

¶ Pytlík–Laiske 1103.

  „Uši sv. Martina z Ildefonsu“, Rudé právo 4, 1923, Dělnická besídka č. 210, 13/5. — Viz SSJH 2 (1925), SJH 5 (1958).

¶ Pytlík–Laiske 1103a.

  „Povídka o černém býkovci“, Topičův sborník 10, sv. 3, únor 1923. — Viz SJH 16 (1968), 2008.

Německy: „Die Geschichte vom schwarzen Ochsenziemer“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 1103b.


  Humoresky. Slovenská komunistická knižnica. Sväzok 13. Vydal: Slovenský tlačový výbor komunistickej strany Československa. Tlačou knihtlačiarne „Bratstvo“ na Vrútkach [Vrútky 1923], 8°, 76 str.

Na obálce: Humoresky. Uši sv. Martina z Ildenfonzu a iné.

Obsah: Ako sme sa s pánom katechetom starali o pokrstenie malých murínov v Afrike. Zachránený. Uši sv. Martina z Ildefonzu. O svätom Hyldulfovi. Protokol II. sjazdu strany mierneho pokroku v medziach zákona. Traja mužovia so žralokom. Ako sa máme držať doma, na ulici, v závodoch, v obchodoch, v divadlách, na aeropláne a na futbalových zápasoch. Vyhubenie praktikantov špeditérskej firmy Kobkán.

¶ Pytlík–Laiske 1218a (vročení: 1925). Mědílek 1883. Maťovčík 1.

1924

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I. Obálku kreslil Josef Lada. 6. vydání 1924. Vydává J. Hašek. (Vydává pozůstalost Jaroslava Haška.) — Expeduje A. Synek, nakladatelství Praha VII., Praha 1924 (6. vyd.), 8°, str. 255 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1231. Mědílek 48.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. Na frontě. Obálku kreslil Josef Lada. Vydává J. Hašek. (Vydává pozůstalost Jaroslava Haška.) — Expeduje A. Synek, nakladatelství Praha VII., Praha [1924] (5. vyd.), 8°, str. 255 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1232. Mědílek 49.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III. Slavný výprask. (Pokračování dílu II. Na frontě.) Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. Expeduje A. Synek, nakladatelství, Praha, VII. [1924] [3. vyd.], 8°, str. 256. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1233. Mědílek 50.


  Můj obchod se psy a jiné humoresky. Sebrané spisy, sv. 1. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Ulrych. V Praze, Nákladem Adolfa Synka, 1924 [2. vyd.], 8°, 159 + (1) str. — Viz 1915.

Obsah: Úvodem (Gustav R. Opočenský) /5-8/. Můj obchod se psy (1914) /9-22/. Aféra s dalekohledem /23-30/. V rodném místě /31-36/. Zasnoubení mé sestry (1910) /37-41/. Finanční tíseň /42-45/. Hledá se vrah /46-50/. Česká kuchyně /51-55/. Zachráněn /56-60/. Manželská nevěra /61-65/. Polévka pro chudé děti /66-71/. Uličnictví pana Čabouna /72-76/. Výstavní tombola /77-83/. Jak jsem zachránil život /84-88/. Otcovské radosti pana Motejzlíka /89-94/. Druhá řada otcovských starostí pana Motejzlíka /95-100/. Host do domu, bůh do domu /101-110/. Mezi přáteli /111-115/. Dobrodružství pana Hortíka /116-119/. Hospodyňka /120-125/. Hřbitovní idylla /126-130/. Román novofoundláka Oglu /131-140/. Procházka přes hranice. I. Šťastné dopoledne. II. Nešťastné odpoledne počátkem smutných dnů. III. Vlastní spravedlnost /141-151/. Terciánská vzpoura /152-159/.

Sebrané spisy vycházely v sešitovém vydání a obálky k jednotlivým sešitům od Josefa Lady (jednobarevná kresba s písmem) se lišily pouze v záhlaví uvedeným číslem sešitu a cenou v Kč.

¶ Pytlík–Laiske 1273. Mědílek 126.

Online: archive.org.

  „Aféra s teploměrem“, Ilustrovaný svět 2, 1924, č. 15 [březen], str. 2-3. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 1104.

  „(Jsou švindle různé na tom božím světě)“, Večerní České slovo 6, 1924, č. 205, 3/9.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, [Vzpomínky a dokumenty o Haškově narukování a cestě na frontu], Večerní České slovo 6, 1924, č. 203, 1/9; č. 204, 2/9; č. 205, 3/9; č. 206, 4/9; č. 208, 6/9; č. 210, 10/9; č. 212, 12/9; č. 213, 13/9; č. 214, 15/9; č. 217, 18/9; č. 219, 20/9; č. 220, 22/9; č. 223, 25/9; č. 228, 27/9; č. 231, 1/10; č. 234, 4/10 (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104a.

  „Cestou na bojiště“ (báseň: Déšť na cestu nám monotonně zpíval ...), Večerní České slovo 6, 1924, č. 212, 12/9.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104b.

  „Válečná báseň o vších“ (báseň: Vy malá zvířátka, jež ve dne v noci ...), Večerní České slovo 6, 1924, č. 213, 13/9.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104c.

  „V reservě“ (báseň: Muniční vozy zprahlým letí polem, ...), Večerní České slovo 6, 1924, č. 214, 15/9.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104d.

  „Pláč gefreitra“ (báseň: Jsou různé tituly, jež možno dosáhnouti: ...), Večerní České slovo 6, 1924, č. 217, 18/9.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104e (Pláč svobodníka).

  „Píseň o latrině“ (báseň: Též jedna věc je, která důležitou ...), Večerní České slovo 6, 1924, č. 219, 20/9.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104f.

  „Dopis“ (báseň: Můj přijmi pozdrav z cizí země ...), Večerní České slovo 6, 1924, č. 223, 25/9.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104g.

  „Nazdar!“ (báseň: Haličí jedem ...), Večerní České slovo 6, 1924, č. 234, 4/10.

Uveřejněno v článku Jana Morávka, „Jaroslav Hašek — dobrý voják Švejk“, (P–L: č. 1720).

¶ Pytlík–Laiske 1104h.

  „Persekuce člena nové strany K. Pelanta“, Směr 1, 1924, č. 1, 4/12.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1105.

  „Revolucionář Ziegloser“, Směr 1, 1924, č. 2, 11/12.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1106.

  „Případ veterána Kokoschky. Z doby starého Rakouska“, in: Vilímkův humoristický kalendář 1924. Redigoval Jos. Skružný. J. R. Vilímek, Praha 1924, str. 17-20. — Viz SSJH 14 (1927), SJH 11 (1972).

Tři ilustrace od Karla Vítka. — V obou knižních vydáních (1927, 1972) chybějí poslední dva časopisecké odstavce druhého sloupce (6 řádků).

¶ Pytlík–Laiske 1116.

1925

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl I. V zázemí.] Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. — Expeduje A. Synek, nakladatelství Praha VII. (Tiskli Neuber, Pour a spol., Praha 1. Bílkova 17.) [1925] [7. vyd.], 8°, str. 255 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1234. Mědílek 51.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. Na frontě. Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. — Expeduje A. Synek, nakladatelství Praha VII. (Tiskli Neuber, Pour a spol., Praha-I., Bílkova ul. 17.) [1925] [6. vyd.], 8°, str. 255 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1235. Mědílek 52.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III. Slavný výprask. Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. — Expeduje A. Synek, nakladatelství Praha VII. (Tiskli Neuber, Pour a spol., Praha 1, Bílkova 17.) [1925] [6. vyd.], 8°, str. 256. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1236. Mědílek 53.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl IV. Pokračování slavného výprasku. Obálku kreslil Josef Lada. V Praze. Vydává J. Hašek. — Expeduje A. Synek, nakladatelství Praha VII. (Tiskli Neuber, Pour a spol., Praha-I., Bílkova 17.) [1925] [2. vyd.], 8°, str. 255 + (1). — Viz 1921.

Na str. 97 poznámka pod čarou: „Zde končí rukopis † Jar. Haška.“ — Pokračování napsal Karel Vaněk.

¶ Pytlík–Laiske 1237. Mědílek 54.


  Šťastný domov a jiné humoresky. Sebrané spisy, sv. 2. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Josef Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1925, 8°, 223 + (1) str.

Obsah: Šťastný domov (1912) /5-54/. Čagan-kurenská povídka (1911) /55-60/. Zvláštní zvíře /61-65/. Lidožroutská historie /66-69/. Zkažené ruské rybičky /70-74/. Zrádce národa v Chotěboři /75-78/. V hodině náboženství /79-83/. V boji proti alkoholu /84-88/. Agrární idylla /89-92/. Povídka o pořádném člověku /93-97/. Sylvestr abstinentů /98-102/. Uši svat. Martina z Ildefonsu /103-117/. Proč se zbláznil professor Ressler /118-121/. Jak se stal Milan Špatina atheistou (1914) /122-126/. Pohádka o mrtvém voliči /127-130/. Historická povídka /131-138/. Fialový hrom /139-142/. V detektivním ústavě /143-146/. Obecní býk v Jablečnu /147-154/. Idylla z chudobince na Žižkově /155-158/. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry /159-164/. Co přivodilo zdražení vuřtů /165-167/. Slovanské pohostinství /168-172/. Jak jsem dostal piano (srv. P–L 1658) /173-175/. Primán Kadraba před latinskou první školní prací /176-180/. Dobrý pan Špirk /181-186/. Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech /187-189/. Mecenášství pana Pinkera /190-196/. Z trampot lokálního referenta /197-202/. Jak se stal pan Karaus alkoholikem /203-206/. Detektivní ústav /207-210/. Námitky proti konfiskaci /211-215/. Přítel Vladyka /216-223/.

Josef Lada: obálka (barevná kresba s písmem); 23 černobílých ilustrací.

¶ Pytlík–Laiske 1274. Mědílek 127.

  Za války i za Sovětů v Rusku. Sebrané spisy, sv. 3. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Josef Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1925, 8°, 243 + (1) str.

Obsah: A. Dolenský, Úvodní poznámka /5-6/. Osudy pana Hurta /7-11/. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. /12-17/. Povídka o záruce /18-22/. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha /23-28/. Po stopách státní policie /29-37/. Dopisy z fronty. I. 25. září 1916. II. Dějstvujuščaja armija, 17. října 1916. III. 7. listopadu 1916. IV. V poli, 23. listopadu 1916. V. V poli 15. srpna 1917 /38-55/. Tragedie c. k. šikovatele Henry Hallera od 13. pěš. pluku /56-61/. Když se zametá... /62-67/. Karel Douděra ze Škvrňova a F. J. I. /68-71/. Skrčenci a krčenečkové /72-76/. Kolik kdo má kolem krku /77-82/. Temná síla /83-88/. Baráčnická krev pana Potužníka /89-93/. Škola pro státní policii /94-101/. Karel byl v Praze /102-109/. Z bible Kralické /110-113/. Jak se pan Kmoníček vzbouřil /114-120/. Před dvaceti lety /121-128/. Hořický okresní hejtman /129-133/. Tragedie šikovatele Adalberta Raubeho /134-137/. V rakouském parlamentu /138-141/. Vánoční feuilleton /142-146/. Idylka z Marinovky /147-153/. Novoroční feuilleton /154-159/. I vyklepal prach z obuvi své... I.–VI. /160-186/. Velitelem města Bugulmy. (Komendantom goroda Bugulmy) /187-192/. Adjutantem velitele města Bugulmy /192-198/. "Krestný chod" /199-203/. V strategických nesnázích /204-208/. Slavné dny Bugulmy /209-214/. Nová nebezpečí /215-219/. Potěmkinovy vesnice /220-225/. Nesnáze se zajatci /226-231/. Před revolučním tribunálem východní fronty /232-238/. Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu /239-243/.

Josef Lada: obálka (barevná kresba s písmem); 40 černobílých ilustrací.

¶ Pytlík–Laiske 1275. Mědílek 128.

  Trampoty pana Tenkráta. Sebrané spisy, sv. 4. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Ulrych. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1925 [2. vyd.], 8°, 179 + (1) str. — Viz 1912.

Obsah: Trampoty pana Tenkráta /5-50/. Offside /51-56/. Chi va piano, va sano /57-61/. Jak šel pan Mazucha pomstít svou uraženou manželskou čest /62-65/. Nešťastná historie s kocourem /66-71/. Němečtí astronomové /72-76/. Volební řeč samostatného kandidáta professora Ctibora /77-81/. Pravěká opice /82-86/. Tajemné psaní /87-91/. Úřední horlivost pana Štěpána Brycha, výběrčího na pražském mostě /92-96/. Výprava professora Zichra za mamutem /97-102/. O policejním psu a manželské nevěře /103-107/. Malá polemička /108-113/. Školní výlet /114-122/. První máj pana rady Mackovíka /123-126/. Zbabělec /127-133/. Poplašný signál /134-137/. Dobročinnost /138-142/. Zločinec /143-148/. Vlastivěda /149-152/. Letní byt a poštovní erár. (Občanská hra.) I.–VI. jednání /153-160/. Lidská ješitnost /161-165/. Hovor s malým Mílou /166-169/. Klasická výchova /170-172/. Praktikant Žemla /173-179/.

¶ Pytlík–Laiske 1276. Mědílek 129.

  Zpověď starého mládence a jiné humoresky. Sebrané spisy, sv. 5. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Josef Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1925, 8°, 216 str.

Obsah: Zpověď starého mládence. I. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám. II. Vařím si vejce na měkko. III. Jak vypadaji ženy. IV. Společný výlet. V. Intriky slečny Anny Engelmüllerovy. VI. Paní Engelmüllerová dá mne hledat policií. VII. Příjemný sen. VIII. Definitivně otcem /5-44/. Rozvod pana Solivara /45-51/. Jak lze s úspěchem zachraňovat sebevrahy. Tragická pvídka /52-57/. Nedělní zábavná příloha /58-63/. Historické anekdoty /64-69/. Jaké máme trápení s tetou. Z vypravování malého Karlíčka /70-75/. Pan Florentin contra Chocholka /76-81/. Edisonovy zkušenosti z Čech /82-86/. Politické úspěchy vědátora /87-92/. Lada /93-97/. Reformní snahy pana barona Kleinhampla /98-103/. Schůze našeho obecního zastupitelstva v Mejdlovarech. (Volí se obecní strážník) /104-109/. Stavovské rozdíly /110-114/. Stručný obsah krvavého románu /115-118/. Malá domácí slavnost /119-124/. „Lásko, ó lásko, ty mocná vládkyně!“ /125-130/. Detektiv Patočka /131-134/. Záhadné zmizení proroka Eliáše. Před senátem trestního soudu v Iesraheli. (Pře civilní) /135-140/. Dostal na smutek /141-145/. Poslední kníže ze Schöpenhausenu /146-151/. Útrapy autora s tiskárnou /152-158/. Nešťastný gondolier Vittore. Benátská vzpomínka /159-167/. Adele Thoms z Heidy, německá učitelka /168-172/. Zasnoubení v naší rodině. Ze zápisků hodného hošíka /173-179/. Když srdce jihne... I. V hračkářském krámu. II. V mlékařském závodě. III. [bez názvu] /180-186/. V polepšovně. Poslední den /187-191/. Nejkrásnější den v životě pana A. Mathesa /192-198/. Něco o soudních znalcích /199-204/. O panu Josefu Valentovi /205-210/. Je-li lépe býti zamilovaným či nezamilovaným /211-216/.

Josef Lada: obálka (barevná kresba s písmem); 35 černobílých ilustrací.

¶ Pytlík–Laiske 1277. Mědílek 130.

  Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova. Sebrané spisy, sv. 6. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Josef Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1925 (2. vyd.), 8°, 256 str. — Viz 1913.

Obsah: Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu /5-15/. Půl hodiny po Canale grande /16-21/. Výprava na Moasernspitze /22-30/. V benátských mučírnách /31-39/. Umarl, Maczek, umarl... /40-48/. Mezi bibliofily /49-53/. Boží sláva /54-58/. Polemika mezi „Hlasy od Nučic“ a „Nučickou stráží“ /59-63/. Psychiatrická záhada /64-70/. Hřích faráře Ondřeje /71-75/. Úřední povinnost. Poučná historie pro všechny lidi, daním podléhající /76-82/. Historie prasete Xavera /83-88/. Hledá se ručitel /89-95/. Výprava zloděje Šejby /96-104/. Redakční sluha Šeferna /105-123/. Chalute. Črta z Haliče /124-129/. Batistový šáteček /130-133/. Čtenář /134-137/. Zápas o duše /138-151/. Má tragedie montmartská /152-156/. Jak se Baluška naučil lhát /157-163/. Posvícení v Křivici /164-170/. Dobrodružství páně Karafiátovo /171-176/. Badatelé neznáma /177-185/. Nepovažujte za zábavu jezdit elektrickou tramwayí /186-191/. Jak se stal Jong-Seng křesťanem /192-199/. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči /200-212/. Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda /213-222/. Duch Rakytnoc ze Slného vrchu a spol. /223-237/. Pátrání po vrahu /238-249/. Záhadný případ s pomníkem /250-252/. Hasící přístroj agrárníka Koloděje /253-256/.

Josef Lada: obálka (barevná kresba s písmem); 30 černobílých ilustrací.

¶ Pytlík–Laiske 1278. Mědílek 131.

  Paměti úctyhodné rodiny a jiné příběhy. Sebrané spisy, sv. 7. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1925, 8°, 255 + (1) str.

Obsah: Paměti úctyhodné rodiny. I. Jak si manželé Knoblochovi vymodlili na Svaté Hoře syna. II. Jak se strace narodilo tele. III. Co se přihodilo nešlechetnému bratranci poctivého pana Knoblocha na cestě ze Štýrska do Prahy. IV. Jak málem byl by arcibiskup kmotrem malému Františkovi (1910) /5-22/. Obchodní akademie /23-32/. Dobrodružství vládního rady a škol. inspektora Kalouse /33-39/. Elektrická tramway /41-46/. Nadace pana Kaubleho ve prospěch místních chudých /47-53/. Tasemnice paní kněžny /54-60/. Problém lásky /61-64/. Smiřovačky /65-69/. Klub za očistu Prahy /70-74/. Lidokupec amsterodamský /75-79/. Štědrý večer v sirotčinci /80-84/. Vojenské články do čítanek pro děti. I. Miťuška a slanina II. Po bitvě /85-88/. Pražská aviatika /89-92/. Delegační hostina /93-99/. V klášteře v Beckově /100-104/. Proces s Chámem, synem Noemovým. Soudní referát pravěkého referenta /105-112/. Jak Hans Hutter a Franz Stockmaynegg hájili německý ráz Vídně /113-117/. Úpadek živnosti Fabiana Vočka /118-122/. O policejním psu a ubohém strážmistrovi /123-129/. V čem jsme velcí /130-134/. Výzkumná cesta /135-137/. Mučednická smrt německého misionáře v Číně. Z vypravování Číňana z velkoobchodu Staňkova v Praze /138-143/. Kámen života /144-149/. Čáka pěšáka Trunce /150-156/. Nemravné kalendáře /157-161/. Jak se stal Jura Ogárko Maďarem /162-166/. Mravoučná povídka /167-170/. Smutný osud Petra Hříbala /171-176/. Konfiskační praxe. (Z vypravování Jong-Senga, Číňana z velkoobchodu Staňkova v Praze) /177-184/. Velezrádná aféra v Chorvatsku. (Recept na výrobu velezrádců ve velkém.) I. Informační rozmluva. II. Dopis náměstka bána baronu Rauchovi. III. Dopis barona Raucha náměstkovi. IV. Co bylo nalezeno u podezřelých osob. (Dle vládního seznamu.) V. Ukázka z přelíčení s velezrádci. VI. [bez podtitulu] /185-192/. Všude dobře, doma nejlíp. (Politický úvodník) /193-197/. Mladý císař a kočka /198-203/. Před užšími volbami na Vyšehradě /204-208/. Světci a zvířata. Marcian a hadi. Svatá Theodora a krokodýl nilský. Hlava svaté Uršuly a holub bublák. Biskup Korbian a orel. Poustevník Gutlach a vlaštovky. Svatý Sola a mravenci. Konrád a pavouk. Čtěnář »Čecha« a osel /209-214/. Poslední Štychovec. Romanetto /215-217/. Mladočeské volby na Malé Straně /218-225/. Jak sloužili za dra Funka u Barnabitek mši /226-229/. Nebeská povídka /230-234/. Zavřený lev /235-241/. První slet katolických tělocvičných jednot. I. První den. II. Druhý den sletu. Veřejné cvičení. III. Třetí den sletu /242-247/. Obrovský nos. Kriminální historie /248-255/.

Josef Lada: obálka (barevná kresba s písmem); 40 černobílých ilustrací.

¶ Pytlík–Laiske 1279. Mědílek 132.

  „[V zajetí Kartagiňanů]“, in: Lad. Hájek, Z mých vzpomínek na Jaroslava Haška, autora Dobrého vojáka Švejka a výborného českého humoristu. Praha, Čechie 1925, str. 54-58.

¶ Pytlík–Laiske 1107: Povídka zapůjčena L. Hájkovi nakladatelem Ločákem z rukopisné sbírky Galerie Haškových přátel [pravděpodobně jde o Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona].

  „Pelantova aféra“, Směr 2, 1925, č. 6, 6/2.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1108.

  „Dr. K. Hugo Hillar“, Směr 2, 1925, č. 8, 20/2.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1109.

  „Básník Racek“, Směr 2, 1925, č. 9, 27/2.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1110.

  „Šéfredaktor Českého slova Jiří Pichl“, Směr 2, 1925, č. 12, 23/3.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1111.

  „Česká panna Orleánská, slečna Süsová“, Směr 2, 1925, č. 16, 17/4.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1112.

  „Den voleb“, Směr 2, 1925, č. 46, 12/11.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1113.

  „Přednáška o volebním právu žen“, Směr 2, 1925, č. 48, 20/11.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1114.

  „Jak jsem dostal piano“ in: Jaroslav Hašek, Šťastný domov a jiné humoresky. Sebrané spisy, sv. 2. Praha, A. Synek 1925, str. 173-175.

¶ Pytlík–Laiske 1658: práce sporného autorství. „Podle G. R. Opočenského autorem této práce není J. Hašek.“

1926

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl I. V zázemí.] Ilustroval Josef Lada. Nakladatel — Adolf Synek — Knihkupec (Nakladatelství Adolf Synek, Praha VIII. 985) (Grafické závody Neuber, Pour a spol.), Praha 1926 [8. vyd.], 8°, str. 259 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1238. Mědílek 57.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. [Na frontě.] Ilustroval Josef Lada. Praha, A. Synek 1926 [7. vyd.], 8°, str. 268. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1239. Mědílek 58.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III. [Slavný výprask.] Ilustroval Josef Lada. Praha, A. Synek 1926 [7. vyd.], 8°, str. 267 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1240. Mědílek 59.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl IV. [Pokračování slavného výprasku.] Ilustroval Josef Lada. Praha, A. Synek 1926 [3. vyd.], 8°, str. 266 + (2). — Viz 1921.

Od str. 103 následuje po redakčním upozornění text, který napsal Karel Vaněk.

¶ Pytlík–Laiske [chybí]. Mědílek 60.


  Tři muži se žralokem a jiné poučné historky. Sebrané spisy, sv. 8. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1926 (2. vyd.), 8°, 127 + (1) str. — Viz 1921.

Obsah: Předmluva od autora /5-6/. Tři muži se žralokem /7-15/. Reelní podnik /16-24/. Řetězový obchod cukerinem /25-31/. Běh o závod /32-44/. Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, v obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na footballových zápasech /45-52/. Rady pro život. 1. Těš a raduj se! 2. Nesmějme se cizímu neštěstí. 3. Nelezte v noci do pokoje pro služebné. 4. Nenadávejte! 5. Nechoďte světem s obličejem zasmušilým a nevlídným. 6. Nekupujte zajíce v pytli! 7. Čím více se do tebe mluví, tím méně mluv. 8. Odlož rozhodnutí, učiněné ve zlosti! 9. Nevypravuj své domácí nesnáze přátelům! 10. Nepomáhej, pokud pomoci žádající sám si může pomoci /53-60/. Osudy společenského člověka /61-68/. Čžen-Si, nejvyšší pravda /69-84/. Potíže s literární tvorbou /85-91/. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán /92-101/. O vhodných názvech /102-114/. Historie pána boha /115-119/. Muž a žena v manželství /120-127/.

¶ Pytlík–Laiske 1280. Mědílek 133.

  Ze staré droguerie. Sebrané spisy, sv. 9. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1926, 8°, 256 str.

Obsah: Ze staré droguerie (1909) /5-55/. Jak přítel Klučka maloval sv. Apolenu /56-64/. Historky z ražické bašty. I. Co se vypravovalo za jednoho večera. II. [s. t.]. III. O správci Behaltovi. IV. Jiná událost. V. O dutém dubu na hrázi bašty. VI. Čeledín Matěj. VII. Konec bašty /65-113/. Léčení rheumatismu bodáním včel /114-124/. Druhá a třetí hlavní výhra /125-130/. Vědecké hovory /131-133/. Malíř filosof /134-141/. O panu Petránkovi. Ze vzpomínek zkrachovaného literáta /142-149/. Když slečinka nepřijde na randíčko /150-153/. Noční návštěva v pražské policejní strážnici /154-160/. Lítejme! /161-166/. Zkoušela muže /167-170/. Dva stejné klíče /171-181/. Boje s domovníky /182-195/. Vzbouření Bezkočkovců r. 1901 /196-207/. V Havlíčkových sadech /208-220/. Doktor Samet /221-226/. Dětská hra /227-232/. Nová Myšlénka. I. Před koupením Nové Myšlénky. II. Nová myšlenka (New Thought) /233-245/. Vynález pana respicienta v. v. /246-251/. Ve znamení komety /252-256/.

¶ Pytlík–Laiske 1281. Mědílek 134.

  Dva tucty povídek. Sebrané spisy, sv. 10. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1926 (2. vyd.), 8°, 242 + (2) str. — Viz 1920.

Obsah: O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny /5-13/. Šťávnická idyla /14-25/. Elindúlta Ajgó Márton... /26-31/. Přísaha Michy Gama /32-58/. Láska v Mezimuří /59-71/. U jezera Neziderského /72-79/. Beťárská povídka /80-92/. Tabák /93-97/. Zákonitá odměna /98-105/. Cikánská historie /106-124/. Volební akce cikána Šavaňu /125-130/. Případ cikána Lesky, pana Szokáše a soudce Távola /131-139/. Na svazích Hegyalye /140-144/. Historie zásluh pana Janko Križe /145-152/. Zimní povídka z Magury /153-158/. Hej, Marko! /159-164/. Mezi tuláky /165-169/. Kontuš /170-177/. Obětní svíce /178-183/. V Bregu Zamurovaném /184-192/. Ve vesnici u řeky Rabu... /193-205/. Babámovy archeologické snahy /206-216/. Privatno loviště /217-226/. Z Nikopole na Ruščuk /227-242/.

¶ Pytlík–Laiske 1282. Mědílek 135.

  Dobrý voják Švejk před válkou a jiné podivné historky. Sebrané spisy, sv. 11. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1926 (3. vyd.), 8°, str. 202 + (2). — Viz 1912, 1922.

Dedikace (s. 5): Kamarádovi Rudovi Maříkovi, spisovateli . . .

Obsah: Dobrý voják Švejk před válkou /7-36/. Spravedlnost v Bavořích /37-42/. Zpovědní tajemství /43-52/. Rodinná tragedie /53-74/. Hrdina /75-82/. Soudní znalci písma /83-88/. Dědictví po Františku Šafránkovi /89-94/. Spravedlnost zvítězí /95-101/. Král Rumunů jede na medvědy /102-106/. Na opuštěné latrině /107-110/. Podezřelý sud dědečka Chovance /111-115/. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka /116-125/. Sen kvartána Papouška /126-129/. Řádný učitel /130-141/. Příklad ze života /142-147/. Vánoce opuštěných /148-155/. Malá tělesná potřeba a justice /156-162/. Hudební talent /163-170/. O jachtě a dvou romantických lidech /171-182/. Běh života /183-191/. Profesor dr. Gras /192-202/.

¶ Pytlík–Laiske 1283. Mědílek 136.

  Všivá historie a jiné humoresky. Sebrané spisy, sv. 12. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1926, 8°, str. 124 + (4).

Obsah: Všivá historie /5-11/. Pan Gloatz, bojovník za práva lidu /12-17/. O parlamentech /18-25/. O jednom censorovi /26-33/. O národní písni /34-39/. O bálech /40-45/. O sportu /46-51/. Volební historie /52-58/. Básník /59-72/. Poesie sociální /73-78/. Příhoda Caia Antonia Trossula /79-84/. Loupežný vrah před soudem /85-90/. Porota /91-92/. Frantíkův první máj /93-99/. Feuilleton I. /100-104/. Feuilleton II. /105-110/. Feuilleton III. /111-117/. Feuilleton IV. /118-124/.

¶ Pytlík–Laiske 1284. Mědílek 137.

  „[bez názvu?]“, Trn 2, 1926, č. 9, září. — Viz SJH 11 (1972).

Podkapitoly: [1.] Rozjímání o počátku cesty, větším dílem necestopisné... II. Večerní kapitola.

Označeno: Dosud neznámá povídka Jaroslava Haška.

¶ Pytlík–Laiske 1115.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. 1–4. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Verlag Adolf Synek, Prag 1926, 8°, pp. 336, 355, 346, 354. — Viz 2014 (Brousek).

¶ Pytlík–Laiske 1356, 1357, 1358, 1359. Mědílek 3113, 3114, 3115, 3116.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. 1–4. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. 2. Aufl. Verlag Adolf Synek, Prag 1926—1927 (2. vyd.), 8°, pp. 334, 354, 346, 353 (1927).

¶ Pytlík–Laiske 1360, 1361, 1362, 1363. Mědílek 3117, 3118, 3119, 3120.

  Ярослав Хашек: Приключения бравого солдата Швейка 1–4. Перевод с немецкого языка Герберт Августович Зуккау и Алиса Германовна Зуккау (часть 3–4). Прибой, Ленинград 1926—1928, стр. 255, 272, 272, 272. — Viz 1928, 1931.

Часть 1: 1926, стр. 255.

Часть 2: 1927, стр. 272.

Часть 3: 1927, стр. 272.

Часть 4: 1928, стр. 272.

Зуккау Г. А. (1883—1937) арестован и расстрелян 2 ноября 1937 года.

¶ Pytlík–Laiske 1364. Mědílek 1993. Toksina 40. Glazkova 59. — Údaje k vydáním Zukkauova překladu se v soupisech poněkud liší, zatím nebylo možné je ověřit.

1927

  Podivuhodné dobrodružství kocoura Markuse a jiné humoresky. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Sebrané spisy, sv. 13. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1927, 8°, str. 189 + (3).

Obsah: Podivuhodné dobrodružství kocoura Markuse /5-11/. Obchod s rakvemi /12-18/. Proč měl Bači zaražen postup /19-23/. Jarní nálady /24-29/. Můj kvartýrský se zbláznil /30-36/. Malý kouzelník /37-47/. Český Baedeker /48-60/. Satisfakce /61-68/. Útrapy vychovatele /69-76/. Nebezpečný pracovník I–IV /77-90/. Zápas s Armádou Spásy /91-97/. Spiritistické sezení /98-103/. Malé nedorozumění /104-107/. Aféra s křečkem /108-122/. Tragedie obchodníka /123-127/. Obtíže se svědkem /128-131/. Povídka o cenu /132-139/. Pokoj jeho popelu! /140-144/. Žádost za zvýšení platu /145-149/. Poctivý nálezce /150-155/. Záhady vesmíru /156-163/. Obhajovací řeč /161-171/. Okrašlovací spolek /172-178/. Inspektor dešťoměrného ústavu z Prahy /179-184/. Němečtí astronomové /185-189/.

¶ Pytlík–Laiske 1285. Mědílek 138.

  Když kvetou třešně a jiné humoresky. Sebrané spisy, sv. 14. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1927, 8°, 253 str.

Obsah:

Když kvetou třešně /5-10/. Profesor povětrnosti /11-15/. Milostné dobrodružství /16-20/. Smutný osud pana Blažeje /21-27/. Idylka z pekla /28-31/. Profesor Petr /32-36/. Mužné zakročení pana Silberberga proti Tagblattu /37-39/. Případ veterána Kokoschky (1924) /40-46/. Franz prase /47-49/. Peníze telegraficky poukázané /50-64/. Dýmka pátera Jordána /65-74/. Změna jména /75-79/. Dobrodružství ministra-vyslance /80-90/. Jak upekl pan doktor Pekař ve vážné chvíli náboženskou katolickou housku /91-94/. Papež utekl z Vatikánu /95-99/. Má drahá přítelkyně Julča /100-128/. Footbalový zápas /129-141/. Dobrý člověk /142-147/. Návštěvou v městě Neuburgu /148-154/. Rekův románek /155-160/. Obecní písař ve Svaté Torně /161-178/. Rybář Gulaj /179-186/. Idylka kukuřičného pole /187-191/. Kytice růží /192-196/. Slavný řecký učenec Archimedes v pozorování na psychiatrické klinice v Římě /197-207/. Statečnost /208-218/. Kaťouráci /219-226/. Podivuhodné dobrodružství indického kačera v městském parku /227-234/. V horách na rumunské straně /235-240/. Pařížské střevíce /241-248/. Pouť filipojakubská /249-253/.

¶ Pytlík–Laiske 1286. Mědílek 139.

  „Slavný řecký učenec Archimedes v pozorování na psychiatrické klinice“, in: Když kvetou třešně a jiné humoresky, 1927, str. 197-207. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 1118: starší časopisecký otisk nebyl doposud nalezen.

  „Dacani dál drží svůj týden“, in: Trn 3, 1927, č. 4.

Kapitola z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1120.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. 1. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. 3. Aufl. 21.–30. Tausend. Verlag Adolf Synek, Prag 1927 (3. vyd.), 8°, str. 334.

¶ Pytlík–Laiske 1366. Mědílek 3122.

  Drošsirdīgā kareivja Šveika piedzīvojumi. I. Tulkojis Jānis Grots. Rīga, Kultūras balss 1927, 21 cm, pp. 260. — Viz 1945 (Melnais–Bauga), 1957 (Bauga), 1958 (Bauga), 1983 (Bauga), 1998 (Bauga).

Viz další díly: 2. (1928), 3. (1928) a 4. (1929).

¶ Pytlík–Laiske 1367: Lotyšský překlad. — Mědílek 2660: Lotyšsky. — Srv. Pavel Štoll, „Osudy dobrého vojáka Švejka v Lotyšsku“, in: Mezinárodní konference Hašek a Švejk, Lipnice 2003, s. 98-101. Překlad vznikl na základě prvního ruského překladu, který byl pořízen z prvního překladu německého. Týž text vycházel na pokračování v rižském deníku Sociāldemokrāts (1927—1929).


  Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen. Humoresken. Ausgewählt und aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Mit Illustrationen von Josef Lada. Verlag Adolf Synek, Prag [1927], 8°, str. 196 + (2). — Viz 1983.

Inhalt:

Fussball in Bayern (1921) /5-20/. Herrn Solivars Scheidung (1912) /21-29/. Das rätselhafte Verschwinden des Propheten Elias (1912) /30-37/. Der ehrliche Finder (1921) /38-45/. Mann und Weib in der Ehe (1921) /46-56/. Die Geschichte eines anständigen Menschen (1914) /57-64/. Die Abenteuer des Detektivs Patotschka (1912) /65-69/. Mein Geschäft mit Hunden (1915) /70-87/. Die Finanzkrise (1910) /88-93/. Die Verlobung meiner Schwester (1915) /94-100/. Herr Florentin contra Chocholka (1912) /101-107/. Das Bild Kaiser Franz Josefs (1916) /108-115/. Der Mörder wird gesucht (1910) /116-131/. Die Friedenskonferenz (1922) /132-140/. Ein reelles Unternehmen (1921) /141-151/. Der Verkehr zwischen Eltern und Kindern (1922) /152-162/. Mein Marathonlauf (1921) /163-175/. Die Erlebnisse eines Einbrechers (1913) /176-188/. Tante Anna und wir (1912) /189-196/.

¶ Pytlík–Laiske 1294. Mědílek 3224.

1928

  Můj přítel Hanuška a jiné humoresky. Sebrané spisy, sv. 15. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Ilustroval Jos. Lada. Nákladem Adolfa Synka, Praha 1928, 8°, 262 str.

Obsah: Můj přítel Hanuška /5-10/. Baluškova zrada /11-19/. Básník jako soudní znalec /20-25/. Společenské lži /26-31/. Nevědecká věda /32-36/. Jak se lidé baví /37-41/. Touha /42-46/. Největší den Folimanky /47-54/. Spisovatel krvavých románů /55-59/. Srbský pop Bogumirov a koza od muftiho Isrima /60-64/. Číslo patnáct /65-68/. Polévkový ústav /69-74/. Neveřejné sezení /75-79/. Před podáním žádosti o pensi /80-85/. Hymna vytrvalosti /86-92/. Před vysvědčením /93-98/. Návrh zákona /99-102/. Léto pana dvorního rady /103-109/. Vrchní policejní komisař Wagner /110-116/. Ošacení chudých školních dítek /117-123/. Špitálníci v Kočicích /124-129/. O domýšlivém kocouru Bobešovi /130-135/. První apríl pana Fabiánka /136-140/. Před ukončením školního roku /141-144/. Některé záhady pravěku /145-149/. U pařížské věštkyně /150-154/. Silvestr zajíce s černou skvrnou na břiše /155-160/. Ohař pana barona /161-164/. Na výstavě psů /165-169/. Vánoční noc v lese /170-173/. Styk rodičů s dítkami /174-183/. Hodina pravopisu /184-187/. Státní stipendium pro spisovatele /188-193/. Keine Krisen, keine Schroffheiten /194-197/. Mravenčí vajíčka /198-202/. Reklamní scéna /203-209/. Tři črty z uherské roviny /210-215/. Průvodčí cizinců /216-223/. Mírová konference /224-229/. Vzpoura trestance Šejby /230-244/. Vytí psa /245-249/. Přednáška o dru Záhořovi /250-254/. Kam letos na venek? /255-258/. O sobeckosti vědy /259-262/.

¶ Pytlík–Laiske 1287. Mědílek 140.

  „Přednáška o dru Záhořovi, kterou jsem pronesl na veřejné schůzi strany mírného pokroku v mezích zákona v květnu 1911“, in: Můj přítel Hanuška a jiné humoresky, 1928, str. 250-254.

Kapitola z Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách.

¶ Pytlík–Laiske 1121a.


  האשעק יאראסלאוו. דער בראווער סאלדאט שווייק אין דער וועלט מלחמה [Der braṿer soldaṭ Shṿayḳ in der ṿelṭ-milkhome]. 1–2. Tr. Zelig Kalmanovitch. Bikher far alemen, Rige 1928, 8°, str. 228, 216. — Viz 1931.

¶ Pytlík–Laiske 1375, 1376: Přeloženo do jiddiš. — Mědílek 2644, 2645: Jidiš.

  Der braver soldat Švejk in der Weltmilchome. [Díl 1.] Přel. Z. Kelmonovicz. 2. Aufl. "Bicher far alemen 1928." Riga 1928, 8°, pp. 223.

¶ Pytlík–Laiske 1377. Mědílek 2646.

  Приключения бравого солдата Швейка 1–4. Перевод с немецкого языка Герберт Августович Зуккау и Алиса Германовна Зуккау (часть 3–4). Прибой, Ленинград 1928—1929 (2-е изд.), стр. 255, 272, 272, 272. — Viz 1926.

¶ Pytlík–Laiske xxxx. Mědílek xxxx. Toksina 40. Glazkova 59.

  Pustolovščine dobrega vojaka Švejka v svetovni vojni. I., II. Prevedel in sestavek o pisatelju in delu napisal Fran Govekar. Prosveti in zabavi, 21–22. Ljubljana, Tiskovna zadruga 1928, pp. 263, 230 (2 svazky).

¶ Pytlík–Laiske 1387, 1388.

  Vahva sõduri Švejki seiklused ilmasõja kestel. 1.–4. Tšehhi keelest tõlkinud ja eessõna Bernhard Linde. Looduse universaal-biblioteek no. 5, 9, 12, 17, 20, 21, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 50, 51. Tartu. Loodus 1928, 11x18 cm, pp. ... — Viz 1960 (Remmelgas), 1975, 1975.

I. Sõja seljataga. II. Teel väeliinile. Teel frondile. III. Kuulsursikas pealetung. IV. Kuulsusrikka rünnaku arendamine.

Viz novější překlad z roku 1960.

¶ Pytlík–Laiske 1389–1402. — Mědílek 2618–2631: Jednotlivé sešity jsou samostatně stránkovány.

  Drošsirdīgā kareivja Šveika piedzīvojumi. II. Tulkojis Jānis Grots. Rīga, Kultūras balss 1928, 21 cm, pp. 276. — Viz 1927.

Viz další díly: 1. (1927), 3. (1928) a 4. (1929).

¶ Pytlík–Laiske 1368: Lotyšský překlad. — Mědílek 2660: Lotyšsky.

  Drošsirdīgā kareivja Šveika piedzīvojumi. III. Tulkojis Jānis Grots. Rīga, Kultūras balss 1928, 21 cm, pp. 259. — Viz 1927.

Viz další díly: 1. (1927), 2. (1928) a 4. (1929).

¶ Pytlík–Laiske 1369: Lotyšský překlad. — Mědílek 2660: Lotyšsky.


  Solidne pidpryjemstvo. Pereklad z čes'koji movy B. Namys. Humorystyčna serija Vesela knyžka, 25. Charkiv, Plužanyn 1928, pp. 28. — Viz 1930.

Obsah: Solidne pidpryjemstvo. Žertva lotereji. Opovidannja pro portret pysarja Franca-Josifa. Klasyčne vychovannja.

¶ Pytlík–Laiske 1301: Reelní podnik. Ukrajinský překlad. — Mědílek 2569: Ukrajinsky.

1929

  Májové výkřiky a jiné verše. Sebrané spisy, sv. 16. Rediguje Dr. Antonín Dolenský. Praha: Nákladem Adolfa Synka, 1929, 8°, (frontispice) + 62 + (2) str.

Obsah:

Májové výkřiky [dedikační motto] /5/. Jaro v dolu /7/. Třešně /8/. Fialky /9/. Pohádka jara /10-11/. Jarní nálada /12-13/. Vzpomínka /14/. Etuda /15/. Na jaře v sadě /16-17/. Jeden literát /18/. Otcové chudých /19/.

Ostatní verše: Censor uvažuje na počátku nového ročníku „Karikatur“ /23-25/. Jan Nechyba, dítě revoluce /26-28/. List poctivého občana /29-32/. Van den Hascheck: Píseň ku chvále Holandska a šťastného porodu královny Vilemíny /33-36/. Co se všechno v minulém roce na světě stalo /37-47/. Doslov (Praha, A. D.) /49-54/. Přehled obsahu první řady Sebraných spisů Jar. Haška /55-63/.

¶ Pytlík–Laiske 1288. Mědílek 141.

  Má drahá přítelkyně Julča. Obálka Josef Lada. Pandora [Multis multa] — Knížky pro každého, sv. 12. Rediguje Jan Münzer. Adolf Synek (Vytiskli Neuber, Pour a spol.), Praha 1929, 12°, str. 125 + (3). — Viz 1915, 1927.

Obsah: Má drahá přítelkyně Julča /5-81/. Peníze telegraficky poukázané /84-125/. (Vybráno z knihy J. H. Když kvetou třešně.)

Na obálce a v tiráži uvedeno pouze Má přítelkyně Julča.

Mimo obyčejné vydání vyšlo 200 číslovaných výtisků na japanu v celokožené vazbě.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 142. Sáňka III 1482: 3200 exemplářů, z toho 200 číslovaných na domácí imitaci japonu se změnou v tiráži a azurkou. Nakladatelský znak kreslil E. Hoff. Vázal B. Just. Tiskli Neuber, Pour a spol. typy Garamond. ... Formát 8.8 : 5.6 ... cena 20 Kč.

  „Neznámý feuilleton Jaroslava Haška o Šefrnovi“, Telegraf 8, 1936, č. 126, 2/6, s. 1.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — ????


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. I–III. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Neue rev. [4.] Ausgabe. Verlag Adolf Synek, Prag 1929 (4. vyd.), 8°, str. 419, 377, 631.

¶ Pytlík–Laiske 1403, 1404, 1405. Mědílek 3123, 3124, 3125.

  Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Autorizowany przekład z czeskiego P. Hulki-Łaskowskiego. Towarzystwo Wydawnicze „Rój“, Warszawa 1929—1930, 16°. — Viz 1930, 1991 (Waczków), 2009 (Kroh).

I. Szwejk na tyłach, 1929, 18x12,5 cm, pp. 287.

Spis treści: Wstęp. 1. Jak dobry wojak Szwejk wkroczył na widownię wojny światowej. 2. Dobry wojak Szwejk w dyrekcji policji. 3. Szwejk przed lekarzami sądowymi. 4. Szwejk wypędzony z domu wariatów. 5. Szwejk w komisariacie policji przy ulicy Salma. 6. Szwejk przerywa zaczarowane koło i wraca do domu. 7. Szwejk rusza na wojnę. 8. Szwejk symulantem. 9. Szwejk w garnizonie. 10. Szwejk zostaje pucybutem kapelana polowego. 11. Szwejk jedzie z kapelanem odprawiać mszę polową. 12. Dysputa religijna. 13. Szwejk idzie namaszczać. 14. Szwejk zostaje pucybutem porucznika Lukasza. 15. Katastrofa. Epilog.

II. Szwejk na froncie, 1930, pp. 327.

Spis treści: 1. Przygody Szwejka w pociągu. 2. Budziejowicka anabasis Szwejka. 3. Przygody Szwejka w Királyhíd. 4. Nowe cierpienia. 5. Z Brucku nad Litawą ku Sokalowi.

III. Przesławne lanie, 1930, pp. 298.

IV. Po przesławnym laniu, 1931, pp. 311.

¶ Pytlík–Laiske 1413, 1414, 1415, 1416. Mědílek 3225.

  De Avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den Wereldoorlog. [I.] Achter het front. Uit het Tschechisch vertaald door Siegfried van Praag. Amsterdam, J. M. Meulenhoff 1929, 8°, pp. 280. — Viz 1932, 1964, 1974 (Pieters), 2001 (Pieters), 2011 (Pieters).

¶ Pytlík–Laiske 1406: Holandský překlad. — Mědílek a2864.

  Doživljaji dobrog vojaka Švejka za svjetskoga rata. [Díl. 1.–4.] Preveo B. V. [= Boško Vračarević]. Il. Josef Lada. Zabavna biblioteka. Kolo 37–38. Kn. 460, 461, 463, 464. Zagreb, Zaklada tiskare Narodnich novina 1929, 19 cm, pp. 238, 240, 240, 240. — Viz 1947 (Vinaver), 1948 (Vinaver), 1953 (Jonke), 1959 (Vinaver), 1959 (Jonke), 1965 (Jonke), 1981 (Vinaver), 1989 (Vinaver), 1996 (Gašić), 2003 (Vinaver), 2006 (Vinaver).

I. U pozadiny. II. Na fronti. III. Slavno vojevanje. IV. Produženje slavnog vojevanja.

¶ Pytlík–Laiske 1407, 1408, 1409, 1410: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2886, 2887, 2888, 2889: Srbocharvátsky. — Rozlišení srbochorvatštiny na srbštinu a chorvatštinu datujeme pro naše potřeby s rozpadem Jugoslávie, více také napoví místo vydání.

  Drošsirdīgā kareivja Šveika piedzīvojumi. IV. Tulkojis Jānis Grots. Rīga, Kultūras balss 1929, 21 cm, pp. 259. — Viz 1927.

Viz další díly: 1. (1927), 2. (1928) a 3. (1928).

¶ Pytlík–Laiske 1370: Lotyšský překlad. — Mědílek 2660: Lotyšsky.


  Urschwejk und anderes aus dem alten Europa und dem neuen Russland. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Verlag Adolf Synek, Prag 1929, 8°, str. 250 + (6). — Viz 1999.

Papierumschlag: Ur-Schwejk. Der brave Soldat Schwejk vor dem Kriege.

Schmutztitel: Urschwejk (Der brave Soldat Schwejk vor dem Kriege)

Inhalt:

Vorrede (Prag, am 11. November 1928. Grete Reiner) /7-8/.

Urschwejk /9-34/: I. Schwejk zieht gegen Italien (1912) /11-15/. II. Schwejk holt Messwein (1912) /16-21/. III. Schwejk wird superarbitriert (1912) /22-25/. IV. Schwejk im Arsenal (1912) /26-29/. V. Schwejk als Flieger (1912) /30-34/.

Kommandant der Stadt Bugulma I–IX (1921) /35-85/. Der Horschitzer Bezirkshauptmann (1917) /87-93/. Die Staatspolizeischule (1917) /95-104/. Oberpolizeikomissär Wagner (1913) /105-112/. Die Korruptionsaffaire des Magistratspraktikanten Bachura (1914) /113-120/. Der Bandwurm der Fürstin (1910) /121-128/. Die Sarghandlung (1914) /129-136/. Spiritistischer Nachwuchs (1909) /137-145/. Die Geschichte vom toten Wähler (1914) /147-152/. Hymne der Beharrlichkeit (1915) /153-161/. Der junge Kaiser und die Katze (1909) /163-169/. Die Verlobung in unserer Familie. Aus den Aufzeichnungen eines braven Knaben (1911) /171-178/. Gerichtssachverständige (1914) /179-184/. Der Tollpatsch (1912) /185-189/. Wie man mit Erfolg Selbstmörder rettet. Eine tragische Geschichte (1912) /191-197/. Kettenhandel mit Sacharin (1921) /199-208/. Historische Anekdoten (1912) /209-215/. Er schüttelte den Staub von seinen Schuhen I–VI (1921) /217-244/. Begegnung mit dem Verfasser meines Nekrologs (1921) /245-251/.

¶ Pytlík–Laiske 1307. Mědílek 3225.

  Švejk Eestis ja teisi humoreske. Tšehhi keelest tõlkinud Bernhard Linde. Tartus. Noor-Eesti kirjastus 1929, 8°, pp. 179.

Sisu: Švejk Eestis. Onnelik perekond. Vanapoisi pihtimus. Švejk läheb Itaalia vastu sotta. Švejk toob veini messi jaoks. Švejk tunnustatakse sojateenistuseks kolbmatuks. Švejk arsenalis. Švejk lendurina. Bugulma linnakomandant.

¶ Pytlík–Laiske 1305. Mědílek 2636.

  Švejk koerakaupmehena. Je teised seiklushumoreskid. Tšehhi keelest tõlkinud ja sissejuhatuse kirjutand Bernhard Linde. Tallinn. Varak 1929, 110x177 mm, pp. 96.

Sisu: Minu äri koertega. Jutt mõistlikust inimesest. Aus leidja. Keiser Franz Josefi pilt. Otsitakse mõrtsukat. Murdvarga elamused. Prohvet Eliase mõistatuslik kadumine. Rahukonverents. Salapolitseinik Patočka seiklused. Läbikäimine vanemate ja laste vahel. Reaalne ettevõte. Kuidas mind maeti.

¶ Pytlík–Laiske 1306: Můj obchod se psy a jiné humoresky. — Mědílek 2633, 2637.

  Divorţ, criză, dezarmare şi alte pozne hazlii. În romîneşte de Emilia Marghita. Lectura. Floarea literaturilor straine, 220. Bucureşti, Editura Adevarul S. A. [1929?], 21 cm, pp. 32.

¶ Mědílek 3553: Rumunsky.

  Češki humor. I. Jaroslav Gašek. Izbor. Preveo Boško Vračarević. Humoristična biblioteka 7. Beograd, Nedelja [1930], pp. 141.

Obsah: Pravda u Bavarskoj. Porodična tragedija. Sudski veštanci. Napušteno dete i njegova tajanstvena majka. Junačina. Muzički talenat. Pravda pobedjuje. Trka života. Ostavština Františeka Šafraneka. Švejk protiv Italije. Dobri vojnik Švejk kao aviatičar. Kako je dobri vojnik Švejk dočekao Svetski rat. Švejk dolazi u rat. Švejk kao simulant.

¶ Pytlík–Laiske 1308: Výbor. Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2905: Srbocharvátsky.

  Istorija hospoda boha. Opovidannja. Pereklad z čes'koji movy B. Hordenko. Humorystyčna serija Vesela knyžka, 38. Charkiv, Plužanyn 1929, pp. 30.

Obsah: Istorija hospoda boha. Finansova okruta. Kljasova riznycja. Rosšuk ubyvci. Zakručyny mojeji sestry. Razmova s malym Mychasem.

¶ Pytlík–Laiske 1303: Historie pána boha. Ukrajinský překlad. — Mědílek 2569: Ukrajinsky.

1930

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. [Díl I. V zázemí.] Ilustroval Josef Lada. Nakladatel — Adolf Synek — Knihkupec (Nakladatelství Adolf Synek, Praha VIII. 985) (Grafické závody Neuber, Pour a spol.), Praha 1930 (10. vyd.), 8°, str. 259 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0.  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. I. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Universum-Bücherei für Alle, Jahresreihe Bd. 83. Universum-Bücherei für Alle, Berlin 1930 (5. vyd.), 8°, str. 414.

¶ Pytlík–Laiske 1417. Mědílek 3126.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Josef Lada. William Heinemann, London 1930, 8°, pp. 447. — Viz 1973 (Parrott), 2000 (Sadlon).

Vols. 1-3. — Abridged and bowdlerised.

¶ Pytlík–Laiske 1421. Mědílek 2691.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Josef Lada. Doubleday, Doran and company, Garden City, N. Y. 1930, 8°, pp. 447.

Vols. 1-3.

¶ Pytlík–Laiske 1422. Mědílek 2692.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Josef Lada. First edition. Doubleday, Doran and company, inc., Garden City, New York 1930, 8°, pp. 447.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2693.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Josef Lada. Frederick Ungar Publishing Co., N. Y. 1930, 8°, pp. 447.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek a2693.

  Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Autorizowany przekład z czeskiego P. Hulki-Łaskowskiego. 2. wyd. Towarzystwo Wydawnicze „Rój“, Warszawa 1930, 16°. — Viz 1929.

I. Szwejk na tyłach, 1930, pp. 287. II. Szwejk na froncie, 1930, pp. 327.

¶ Pytlík–Laiske 1436, 1437. Mědílek 3225.

  Den gode Soldat Svejk's Eventyr under Verdenskriegen af Jaroslav Hasek. [I.] Bag fronten. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat til dansk af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. Foromslag med illustration af Josef Lada. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1930, 8°, pp. 262. — Viz 1939, 1952, 1958, 1967, 1974, 1976 (Steffensen), 1978 (Steffensen), 1990 (Steffensen), 1991 (Steffensen).

¶ Pytlík–Laiske 1418. — Mědílek 2803: Dánsky.

  Den gode Soldat Svejk's Eventyr under Verdenskriegen af Jaroslav Hasek. [II.] Ved fronten. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat til dansk af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. Foromslag med illustration af Josef Lada. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1930, 8°, pp. 264.

Viz 3. díl (1931).

¶ Pytlík–Laiske 1419. — Mědílek 2804: Dánsky.

  Jaroszláv Hasek, Infanteriszt Svejk viszontagságai a nagy háborúban. I. Fordította Katona Fedor (= Karikás Frigyes). Josef Lada rajzai Svejk eredeti cseh kiadásából valók. Paris, Editions Monde kiadása (Impr. Union) 1930, 19 cm, pp. 262. — Viz 1945 (Karikás), 1946 (Karikás), 1956 (Réz), 1956 (Réz), 1956 (Réz), 1957 (Réz), 1957 (Réz), 1958 (Réz), 1960 (Réz), 1961 (Réz), 1962 (Réz), 1969 (Réz), 1971 (Réz), 1973 (Réz), 1977 (Réz), 1978 (Réz), 1982 (Réz), 1986 (Réz), 1988 (Réz), 1990 (Réz), 1995 (Réz), 1995 (Réz), 1997 (Réz), 1999 (Réz), 2002 (Réz), 2010 (Réz).

Viz další díly: 2. (1931) a 3. (1932).

¶ Pytlík–Laiske 1423: Maďarský překlad. — Mědílek 2960: Maďarsky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. I. Bakom fronten. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Axel Holmströms Förlag 1930, pp. 260. — Viz 1931 (Brick), 1940—1941 (Brick), 1947 (Brick), 1954 (Brick), 1955 (Brick), 1957 (Brick), 1963 (Brick), 1967 (Brick), 1973 (Brick), 1975 (Brick), 1978—1979 (Brick), 1981 (Brick), 1984 (Brick), 1993 (Brick), 1993 (Brick), 1994 (Mossdal), 1998 (Brick), 2005 (Mossdal).

Viz další díly: 2. (1931) a 3. (1931).

¶ Pytlík–Laiske 1439: Švédský překlad. — Mědílek 3570: Švédsky.

  Ярослав Гашек, Пригоди доброго вояка Швейка підчас світової війни (Pryhody dobroho vojaka Švejka pidčas svitovoji vijny). [I.] Швейк в запіллю (Гінтерлянді) (Švejk v zapillju (Hinterljandi)). Avtorizovanyj pereklad z čes'koho. Na ukrajins'ky movu pereloživ Oleksander Zalužnyj [= Юрій Шкрумеляк (Jurij Škrumeljak)]. Iljustraciji Josef Lada. Lvov, Luna 1930, pp. 168. — Viz 1930, 1958 (Masljak).

Reprint: New York 1956 (pdf).

¶ Pytlík–Laiske 1433: Ukrajinský překlad. — Mědílek 2556: Ukrajinsky.

  Пригоди бравого вояки Швейка (Pryhody bravoho vojaky Švejka). (Skoročene vydannja vsich šistoch častyn.) Perekl. S. Bal'vas ta Em. Dvoj. Peredem. ta red. V. Bronštejn. Charkov–Kyjev, Deržavne vydavnyctvo Ukrajiny 1930, pp. 304. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1429: Ukrajinský překlad. — Mědílek 2553: Ukrajinsky.

  Пригоди бравого вояки Швейка (Pryhody bravoho vojaky Švejka). I. Pereklav z čes'koji movy Em. Dvoj. Redakcija i vstup. staťja A. Berezyns'koho. Ill. Bryskyn. Charkiv, Deržavne vydavnyctvo Ukrajiny 1930, pp. 308. — Viz 1930.

Viz II. díl (1932).

¶ Pytlík–Laiske 1430: Ukrajinský překlad. — Mědílek 2554: Ukrajinsky.

  Пригоди доброго вояки Швейка за світової війни (Pryhody dobroho vojaky Švejka za svitovoji vijny). Skoročenyj pereklav H. Sybirnyj. Charkiv, Knyhospilka 1930, pp. 205. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1432: Ukrajinský překlad. — Mědílek 2555: Ukrajinsky.

  Пригоди доброго вояка Швейка в світовій війні (Pryhody dobroho vojaky Švejka v svitovoji vijny). II. Švejk na fronti. Avtoryzovanyj pereklav z čes'koji movy. Pereklav Mykola Zorko [= Микола Топольницький (Mykola Topol'nic'kij)]. Iljustr. J. Lada. Biblioteka "Voenni spomyny". L'viv, Luna 1930, pp. 170. — Viz 1930.

Viz III. díl (1930) a IV. díl (1936).

¶ Pytlík–Laiske 1434: Ukrajinský překlad. — Mědílek 2558: Ukrajinsky.


  Die Reise um Europa in 365 Tagen. Eine groteske Begebenheit in 15 Bildern von Jaroslaw Haschek und Egon Erwin Kisch. Berlin, Arcadia-Verlag 1930, S. 196.

¶ Pytlík–Laiske 1608a: Pravděpodobně varianta hry Z Karlína do Bratislavy za 365 dní. Viz č. 1175. — Mědílek 3226.

  Solidne pidpryjemstvo. Pereklad z čes'koji movy B. Namys. Humorystyčna serija Vesela knyžka, 25. Vydannja 2. Charkiv, Plužanyn 1930 (2. vyd.), pp. 28. — Viz 1928.

Obsah: Solidne pidpryjemstvo. Žertva lotereji. Opovidannja pro portret pysarja Franca-Josifa. Klasyčne vychovannja.

¶ Pytlík–Laiske 1311: Reelní podnik. Ukrajinský překlad. — Mědílek 2571: Ukrajinsky.

  Vucha svjatoho Martyna. Opovidannja. Pereklav M. Bortkevyč. Chudožnik M. Myščenko. Charkiv, Knihospilka 1930, pp. 24.

Obsah: Posluhy inkvizytora Fernando. Fernando znachodyť "svjatoho" - Katuvannja Unesy Ladro. "Svjati vucha zdobuto." "Chaj žive 11 veresnja."

¶ Pytlík–Laiske 1313: Uši svatého Martina z Ildefonsu. Ukrajinský překlad. — Mědílek 2572: Ukrajinsky.

1931

  Приключения бравого солдата Швейка 1–4. Перевод с немецкого языка Герберт Августович Зуккау и Алиса Германовна Зуккау (часть 3–4). Гослитиздат (Государственное издательство художественной литературы), Москва 1931 (3-е изд.), стр. 255, 272, 272, 272. — Viz 1926.

¶ Pytlík–Laiske xxxx. Mědílek xxxx. Toksina 40. Glazkova 59.

  Der braver soldat Švejk in der Weltmilchome. Moskva, Centr-verlag / Centralnoje izdatel'stvo narodov SSSR 1931, 8°, pp. 272. — Viz 1928.

¶ Pytlík–Laiske 1443: Přeloženo do jiddiš. — Mědílek 2647: Jidiš.

  Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Z języka czeskiego przełożył Paweł Hulka-Łaskowski. Warszawa 1931, 21 cm, Tom 1-2: s. 507; Tom 3-4: s. 346.

I. Szwejk na tyłach. II. Szwejk na froncie. III. Przesławne lanie. IV. Po przesławnym laniu.

  Яраслаў Гашак, Прыгоды ўдалага ваякі Швэйка ў сусьветную вайну (Pryhody udalaha vajaki Švejka u susvetnuju vajnu). Пераклад з расийскай мовы Міхась Зарэцки (Peraklad z rasijskaj movy M. Zarecki). Minsk, Belaruskaje dejaržaunaje vydavectva 1931—1931, 8°, pp. 204. — Viz 1997.

¶ Pytlík–Laiske 1447: Běloruský překlad. Mědílek 2593: Bělorusky.

  Den gode Soldat Svejk's Eventyr under Verdenskriegen af Jaroslav Hasek. [III.] Der herlige Sammenbrud. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat til dansk af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. Foromslag med illustration af Josef Lada. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1931, 8°, pp. 360. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1420. — Mědílek 2805.

  Infanteriszt Svejk viszontagságai a nagy háborúban. II. Fordította Katona Fedor (= Karikás Frigyes). Josef Lada rajzai Svejk eredeti cseh kiadásából valók. Cluj, Kolozsvár 1930, 19 cm, pp. 263 + (1).

Viz další díly: 1. (1930) a 3. (1932).

¶ Pytlík–Laiske 1424: Maďarský překlad. — Mědílek 2961: Maďarsky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. II. På väg till fronten. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Axel Holmströms Förlag 1931, pp. 264. — Viz 1930.

Viz další díly: 1. (1930) a 3. (1931).

¶ Pytlík–Laiske 1440: Švédský překlad. — Mědílek 3572: Švédsky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. III. Det ärorika sammanbrottet. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Axel Holmströms Förlag 1931, pp. 355. — Viz 1930.

Viz další díly: 1. (1930) a 2. (1931).

¶ Pytlík–Laiske 1441: Švédský překlad. — Mědílek 3572: Švédsky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. I.–III. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Axel Holmströms Förlag 1931 (2. vyd.), pp. 260, 264, 355. — Viz 1930 (Brick).

I. Bakom fronten. II. På väg till fronten. III. Det ärorika sammanbrottet.

¶ Pytlík–Laiske 1452, 1453, 1454: Švédský překlad. — Mědílek 3573, 3574, 3575: Švédsky.


  Păţaniile unui "tămpit". Traducere de E. Marghita. Bucureşti, Ig. Hertz 1931, pp. 232.

¶ Pytlík–Laiske 1316: Rumunský překlad. — Mědílek 3554: Rumunsky.

1932

  Le brave soldat Chvéïk. [Tome I.] Traduction du tchèque par Henry Horejsi [Jindřich Hořejší]. Avec préface de Jean-Richard Bloch. Éditions de la 'Nouvelle Revue française'. Paris, Gallimard 1932, 16°, pp. XXIV + 320. — Viz 1948, 1958.

Table des matières:

Avant-propos

I. Comment le brave soldat Chvéïk intervint dans la grande guerre

II. À la direction de la police

III. Chvéïk devant les médecins légistes

IV. Comment Chvéïk fut mis à la porte de l'asile d'aliénés

V. Chvéïk au commissariat de police de la rue Salmova

VI. Chvéïk rendu à ses foyers

VII. Chvéïk s'en va-t-en guerre

VIII. Comment Chvéïk fut réduit au triste état de simulateur

IX. Chvéïk dans la prison de la place de Prague

X. Comment Chvéïk devint le tampon de l'aumônier militaire

XI. Chvéïk sert la messe au camp

XII. Controverse religieuse

XIII. Chvéïk porte les derniers sacrements

XIV. Chvéïk ordonnance du lieutenant Lucas

XV. Catastrophe

¶ Pytlík–Laiske 1455. Mědílek 2834. Peška–Suchy 74.

  Nouvelles aventures du brave soldat Chvéïk. [Tome II.] Traduction du tchèque par Aranyossi. Éditions de la 'Nouvelle Revue française'. Paris, Gallimard 1932, pp. 304. — Viz 1958.

¶ Pytlík–Laiske 1455. Mědílek 2835. Peška–Suchy 75a.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schvejkin seikkailut maailmansodassa. I. Rintaman selkäpuolella. Venäjästä suomensi Jalmari Virtanen. Leningrad, Valtion kunstannusliike Kirja 1932, pp. 185. — Viz 1935 (Kajava), 1947 (Helin), 1956 (Helin ja Lehén), 1991 (Balk).

Viz další díly 2 (1933) a 3 (1934).

¶ Pytlík–Laiske 1457. Mědílek 2815.

  Schwejk. De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den Wereldoorlog. [I.] Achter het front. Uit het Tschechisch vertaald door Siegfried van Praag. 2de druk. Amsterdam, J. M. Meulenhoff 1932, 8°, pp. 280. — Viz 1929.

¶ Pytlík–Laiske 1465. — Mědílek b2864.

  Ярослав Хашек, Приключенията на примерния войник Швейк през Световната война. Prevede ot češki Lubomir Ognjanov-Rizor i Dimităr Vladov. Biblioteka Echo. Sofija, Ignatov 1932, 8°, pp. ... — Viz 1948.

Viz další překlad z roku 1948.

¶ Pytlík–Laiske 1477 (jako rok vydání je uveden rok 1935). Mědílek 2771: Přeloženo na základě ruského a německého překladu, vycházelo v sešitech. Srv. 1697. — Údaje se zatím z knihovnických databází nepodařilo ověřit.

  Iget soldat Svajk. Tr. A. Gumer. Kazaň, Tatizdat 1932, 8°, pp. 202. — Viz 1957.

Viz další překlad z roku 1967.

¶ Pytlík–Laiske 1456: Tatarský překlad. — Mědílek 2681. — (Překlad je zjevně neúplný.)

  Ο καλός στρατιώτης Σβέϊκ [O kalos stratiotis Sveik]. (Překladatel neuveden.) In: Ριζοσπάστης [Rizospastis] 1932, pp. 000. — Viz 1935, 1954, 1973, 1978, 1979.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 3563: Řecky. Zkrácená verze vycházela na pokračování.

  Infanteriszt Svejk viszontagságai a nagy háborúban. III. Fordította Katona Fedor (= Karikás Frigyes). Josef Lada rajzai Svejk eredeti cseh kiadásából valók. Cluj, Kolozsvár 1930, 19 cm, pp. 263 + (1).

Viz další díly: 1. (1930) a 2. (1931).

¶ Pytlík–Laiske 1425: Maďarský překlad. — Mědílek 2962: Maďarsky.

  Пригоди бравого вояки Швейка (Pryhody bravoho vojaky Švejka). II. Pereklav z čes'koji movy Em. Dvoj. Redakcija i vstup. staťja A. Berezyns'koho. Ill. M. Hluchov. Charkiv / Kyjiv, Література і мистецтво (Literatura i mystectvo) 1932, pp. 152. — Viz 1930.

Viz I. díl (1930).

¶ Pytlík–Laiske 1431: Ukrajinský překlad. — Mědílek 2560: Ukrajinsky.

  Пригоди доброго вояка Швейка в світовій війні (Pryhody dobroho vojaky Švejka v svitovoji vijny). III. Славетний прочухан (Slavetnyj pročuchan). Avtoryzovanyj pereklav z čes'koji movy. Pereklav Mykola Zorko. Iljustr. J. Lada. Biblioteka "Voenni spomyny". L'viv, Tovaryšstvo im. Ševčenka 1932, pp. 160. — Viz 1930.

Viz II. díl (1930) a IV. díl (1936).

¶ Pytlík–Laiske 1434: Ukrajinský překlad. [Vročení 1930.] — Mědílek 2559: Ukrajinsky. [Vročení 1930.]

  Šaunusis kareivis Šveikas. Kaunas, Spaudos fondas 1932, pp. 178. — Viz 1930, 1950, 1956.

¶ Pytlík–Laiske 1466: Litevský překlad. — Mědílek a2651: Litevsky.

  Šaunusis kareivis Šveikas. Šveikas ruošiasi kariauti. Kaunas, Naujas Žodis 1932, pp. 177 + (1).

¶ Pytlík–Laiske 1467: Litevský překlad. — Mědílek 2652: Litevsky.


  Nevolje gospodina Tenkrata [Trampoty pana Tenkráta]. Preveo Boško Vračarević. [Zagreb], Štamparija Grafika 1932, pp. 35.

¶ Pytlík–Laiske 1317: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2906: Srbocharvátsky.

1933

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I. Moskva–Leningrad, Nakladatelské družstvo zahraničních dělníků 1933 [9. vyd.], 8°, str. 227. — Viz 1921.

¶ Viz díl 2. (1934) a 3. (1935).

¶ Pytlík–Laiske 1241. Mědílek 63.


  „(Mas masika nabusal...)“, Tvorba 8, 1933, č. 3, 19/1, str. 43.

¶ Pytlík–Laiske 1121b. — Rukopis mordvinské básně, kterou napsal J. Hašek v Rusku jako komisař Rudé armády.

  „(Samavar jánem kuj kánem...)“, Tvorba 8, 1933, č. 3, 19/1, str. 43.

¶ Pytlík–Laiske 1121c. — Rukopis tatarské písně, kterou napsal J. Hašek v Rusku jako komisař Rudé armády.

  „Příhoda starosty Tomáše. Črta z ruských hranic“, Lidové noviny 41, 1933, č. 567, 12/11, str. 1-3. — Viz SJH 1 (1955).

Podepsáno: Napsal dr. Stanko.

V úvodní poznámce Václav Menger odhaluje totožnost autora a poznamenává, že povídku psal Hašek jako žák Českoslovanské akademie obchodní (v letech 1899—1902) a že mu ji Baštýřův Pražský illustrovaný Kurýr (1895—1918) vrátil neotištěnu. „Rukopis uvízl u Haškova přítele A. Horáčka...“

Zdena Ančík se však domnívá (SJH 1, s. 586), že byla povídka napsána až ke konci roku 1904 nebo začátkem roku 1905, kdy Hašek uveřejnil několik povídek s podobným námětem, a v jedné z nich („Mezi tuláky“) má i stejnou písničku „Czemu tęsknić za chatą“.

Německy: „Der Fall des Bürgermeisters Tomáš (Eine Skizze von der russischen Grenze)“ (1992).

¶ Pytlík–Laiske 1122.


  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. New American Library of Canada Ltd. 1933, 8°, pp. ...

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2694.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schvejkin seikkailut maailmansodassa. II. Rintamalla. Venäjästä suomensi Jalmari Virtanen. Kuvat J. Ladovin [Josef Lada] mukaan piirtänyt Väinö Junus. Leningrad, Valtion kunstannusliike Kirja 1933, pp. 173.

Viz další díly 1 (1932) a 3 (1934).

¶ Pytlík–Laiske 1458. Mědílek 2816.

1934

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. Nakladatelské družstvo zahraničních dělníků, Moskva–Leningrad 1934 [8. vyd.], 8°, str. 238. — Viz 1921.

¶ Viz díl 1. (1933).

¶ Pytlík–Laiske 1242. Mědílek 64.


  „Čárka“, Přestávka Burianova divadla, Praha, Burianovo divadlo, J. Lebl 1934—1935, č. 3, str. 2-3. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 1122a.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. I, II. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau–Leningrad 1934 (x. vyd.), 8°, str. 463, 401.

¶ Pytlík–Laiske 1469, 1470. Mědílek 3127, 3128.

  Jaroslavo Haŝek, La travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito. La dek unuaj ĉapitroj de la granda verko tradukitaj en esperanton. La tradukon el la ĉeha lingvo prizorgis Jozefo Ŝtadler. Paris, Sennacieca Asocio Tutmonda 1934, pp. 152. — Viz 1995 (repr.), 2004.

¶ Pytlík–Laiske 1472. — Mědílek 2814: Obsahuje prvních 10 kapitol. — Překlad Osudů do esperantštiny.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schvejkin seikkailut maailmansodassa. III. Sotavankeuteen.. Venäjästä suomensi Jalmari Virtanen. Leningrad, Valtion kunstannusliike Kirja 1934, pp. 173.

Viz další díly 1 (1932) a 2 (1933).

¶ Pytlík–Laiske 1459. Mědílek 2817.

1935

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III.–IV. Nakladatelské družstvo zahraničních dělníků, Moskva–Leningrad 1935 [8. vyd.], 8°, str. 325. — Viz 1921.

¶ Viz díl 1. (1933).

Srv. glosu „Der deutsche "Schwejk" in Russland“, Prager Presse 15, 1935, Morgen-Ausgabe 35, 5/2, s. 8.

¶ Pytlík–Laiske 1243. Mědílek 65.


  „Danas jesmo, sutra nismo“ (Dnes jsme, zítra nejsme), in: Kalendář Vlasty Buriana 1935. Přetištěno in: Právo lidu 44, 1935, č. 47, 24/2, příl. str. 3. — Viz SJH 1 (1955).

Německy: „Danas jesmo, zutra nismo“, tr. Grete Reiner, ilustrace Ferdiš Duša, Prager Presse 15, 1935, Bilderbeilage Die Welt am Sonntag 44, 3/11, str. 4-5.

Napsáno roku 1907 (SJH 1, s. 590). — Srv. Pytlík (2013, s. 36).

¶ Pytlík–Laiske 1123.

  „[bez názvu]“ (Veršovaný proslov panu Markovi: Milý bratře a drahý kolego. Dnes třicet let! Jak, hochu, čas běží...), in: Václav Menger, Jaroslav Hašek doma. Praha, Sfinx 1935, str. 51. — Viz SJH 11 (1972).

¶ Pytlík–Laiske 1124.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. Übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. 2. Auflage. Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau 1935 (2. vyd.), 8°, str. 462.

¶ Pytlík–Laiske 1473. Mědílek 3129.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schvejkin seikkailut maailmansodassa. I. Rintaman takana. Ruotsinkielisen painoksen mukaan suomentanut Viljo Kajava. Helsinki, Kirjailijain Kustannusliike 1935, 328 pp. — Viz 1932.

Viz další díly 2 (1936) a 3 (1937).

¶ Pytlík–Laiske 1474. Mědílek 2818.

  Ο καλός στρατιώτης Σβέϊκ [O kalos stratiotis Sveik]. [Díl 2.] Metafrasi: Christos Angelopulos. Athény, Ριζοσπάστης [Rizospastis] 1935, 000 pp. — Viz 1932.

¶ Mědílek 3564: Řecky.

1936

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I. V zázemí. Ilustroval Josef Lada. Fotomontažní obálku sestavil John Heartfield. Praha, Karel Synek 1936 (10. vyd.), 8°, str. 235. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1245. Mědílek 66.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. II. Na frontě. Ilustroval Josef Lada. Fotomontažní obálku sestavil John Heartfield. Praha, Karel Synek 1936 (10. [spr. 9.] vyd.), 8°, str. 235. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1246. Mědílek 67.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III. Slavný výprask. Ilustroval Josef Lada. Fotomontažní obálku sestavil John Heartfield. Praha, Karel Synek 1936 (10. [spr. 9.] vyd.), 8°, str. 238. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1247. Mědílek 68.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl IV. Pokračování slavného výprasku. Pokračuje Karel Vaněk. Ilustroval Josef Lada. Fotomontažní obálku sestavil John Heartfield. Praha, Karel Synek 1936 (10. [spr. 4.] vyd.), 8°, str. 242. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1248. Mědílek 69.  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schvejkin seikkailut maailmansodassa. II. Matkalla rintamale. Ruotsinkielisen painoksen mukaan suomentanut Viljo Kajava. Helsinki, Kirjailijain Kustannusliike 1936, pp. 349. — Viz 1932.

Viz další díly 1 (1935) a 3 (1937).

¶ Pytlík–Laiske 1475. Mědílek 2819.

  Khag zinvor Švejki arkachere hamašharhajin paterazmi žamanak. 1–2. Tr. V. Ter-Arakheljan. Ill. M. Arutčjan. Jerevan-Moskva, HSHH pethrat 1936, 8°, pp. 444. — Viz 1973 (Suren Vahuni), 1978 (Suren Vahuni).

¶ Pytlík–Laiske 1478. Mědílek 2609.

  Khag zinvor Švejki arkachere hamašharhajin paterazmi žamanak. 3–4. Tr. V. Ter-Arakheljan. Ill. M. Arutčjan. Jerevan-Moskva, HSHH pethrat 1936, 8°, pp. 461.

¶ Pytlík–Laiske 1479. Mědílek 2610.

  Пригоди доброго вояка Швейка в світовій війні (Pryhody dobroho vojaky Švejka v svitovoji vijny). IV. Velyka rizanyna. Avtoryzovanyj pereklav z čes'koji movy. Pereklav Mykola Zorko. Iljustr. J. Lada. Biblioteka "Voenni spomyny". L'viv 1936, pp. 208. — Viz 1930.

Viz II. díl (1930) a III. díl (1930).

¶ Pytlík–Laiske 1435a: Ukrajinský překlad. — Mědílek 2563: Ukrajinsky.

1937

  „Přednáška o rehabilitování zvířat“, Rudé právo 18, 1937, č. 103, 1/5.

¶ Pytlík–Laiske 1125.

  „Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona v Čechách. Úvod. Počáteční program strany mírného pokroku v mezích zákona“, Rudé právo 18, 1937, č. 156, 4/7.

¶ Pytlík–Laiske 1126.

  „Dějiny strany mírného pokroku. Organisační střediska nové strany. Persekuce nové strany kruhy vládními“, Rudé právo 18, 1937, č. 160, 11/7.

¶ Pytlík–Laiske 1127.

  „Strana mírného pokroku. (Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, III.) Manifest strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám. První neúspěchy strany na českém venkově“, Rudé právo 18, 1937, č. 166, 18/7.

¶ Pytlík–Laiske 1128.

  „[Dějiny strany mírného pokroku, IV.] Dělám do voleb. Přednáška o falšovaných a zkažených potravinách, kterou jsem pronesl v Kravíně ve volební kampani 1911. Řeč o protikandidátech“, Rudé právo 18, 1937, č. 172, 25/7.

¶ Pytlík–Laiske 1129.

  „Přednáška o zestátnění domovníků. (Další kapitoly z dějin strany mírného pokroku v mezích zákona.) Přednáška o zestátnění domovníků, kterou se rozvinuje vlastně program strany mírného pokroku v mezích zákona. Strana roste, ale je bita“, Rudé právo 18, 1937, č. 178, 1/8.

¶ Pytlík–Laiske 1130 [¶ 1131 chybí].

  „[Dějiny strany mírného pokroku, VII.] Vyzvědačská aféra strany mírného pokroku v mezích zákona. Jeden den v redakci Českého slova. Persekuce člena nové strany Karla Pelanta“, Rudé právo 18, 1937, č. 190, 15/8.

¶ Pytlík–Laiske 1132.

  „[Dějiny strany mírného pokroku, VIII.] Dějiny políčku od Adama. Domluva k dílu prvnímu“, Rudé právo 18, 1937, č. 196, 22/8.

¶ Pytlík–Laiske 1133.

  „Jaroslav Hašek o sobě a jiných osobnostech veřejného života. [Kapitoly z Dějin strany mírného pokroku.] Největší spisovatel český Jaroslav Hašek. Prof. František Sekanina, český kritik“, Rudé právo 18, 1937, č. 202, 29/8.

Řecky: „Ο μεγαλύτερος Τσέχος συγγραφέας Γιάροσλαβ Χάσεκ“ (2012).

¶ Pytlík–Laiske 1134.

  „Portrety osobností veřejného a kulturního života. [Kapitoly z Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona.] Česká panna Orleánská, slečna Süsová. Přítel Jiří Mahen a Josef Mach“, Rudé právo 18, 1937, č. 208, 5/9.

Česká panna Orleánská, slečna Süsová viz č. 1112.

¶ Pytlík–Laiske 1135

  „Literární portréty. (Další kapitoly z Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona.) Quido Maria Vyskočil, zvaný též jinak Ježíš Marjá Vyskočil“, Rudé právo 18, 1937, č. 226, 26/9.

¶ Pytlík–Laiske 1136.

  „Literární portréty. [Kapitoly z Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona.] Mistr Arbes. Básník Louis Křikava, jinak Blažej Jordán zvaný“, Rudé právo 18, 1937, č. 232, 3/10.

¶ Pytlík–Laiske 1137.

  „Dějiny strany mírného pokroku. Poslíček strany básník Frabša. Nejtlustší český spisovatel Jan Osten“, Rudé právo 18, 1937, č. 238, 10/10.

¶ Pytlík–Laiske 1138.


  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Josef Lada. The Sundial Press, Garden City, N. Y. [1937] (2. vyd.), 8°, pp. 447.

¶ Pytlík–Laiske 1482. Mědílek 2695.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schvejkin seikkailut maailmansodassa. III. Kunniakas luhistuminen. Ruotsinkielisen painoksen mukaan suomentanut Viljo Kajava. Helsinki, Kirjailijain Kustannusliike 1937, pp. 339. — Viz 1932.

Viz další díly 1 (1935) a 2 (1936).

¶ Pytlík–Laiske 1476. Mědílek 2820.


  U sovetskoj Rusiji. Preveo Boško Vračarević. Uvodna riječ Antonín Dolenský. Ilustrirao J. Lada. Zabavna biblioteka. Kolo XLVIII. Knjiga 596. Zagreb: Naklada zaklade tiskare Narodnih novina, 1937, 18 cm, 212 pp.

Gdje je što: Doživljaji gospodina Hurta /5/. Pripovijest o slici cara Františeka Jozefa I. /10/. Pripovijest o garanciji /15/. Ratna bilanca kapetana Alserbacha /20/. Tragom državne policije /25/. Pismo s fronte /33/. Tragedija K. u. K. narednika Henry Hellera od 13. pješ. plukovnije /49/. Karel Douděra iz Škvrnova i F. J. I. /54/. Patuljci i čučavci /58/. Koliko tko ima oko vrata /63/. Mračna sila /69/. Razbijačka sila gospodina Potužnika /74/. Škola za državnu policiju /78/. Karel je bio u Pragu /95/. Iz biblije Kraličke /92/. Kako se gospodin Kmoniček pobunio /95/. Prije dvadeset godina /101/. Hořicki okružni načelnik /108/. Tragedija Adalberta Raube-a /112/. U austrijskom parlamentu /116/. Božićni feljton /120/. Idila iz Marinovke /124/. Novogodišnji feljton /130/. I istrese prah z obuće svoje /135/. Ja kao komandant grada Bugulme /159/. Ja kao adjutant komande mjesta u Bugulmi /165/. „Krestni hod“ /171/. U strategijskim teškoćama /176/. Slavni dani Bugulme /181/. Nova opasnost /186/. Potemkinova sela /190/. Poteškoće sa zarobljenicima /195/. Pred revolucionarnim tribunalom istočne fronte /200/. Kako sam sa sastao s autorom svoga nekrologa /205/.

¶ Pytlík–Laiske 1321: Za války i za Sovětů v Rusku. Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2907: Srbocharvátsky.

Online: archive.org.

1938

  Juokai pro ašaras. Jumoresku rinkinys. Verté V. Očkinis. Kaunas, Mokytoju knygynas 1938, pp. 224.

¶ Pytlík–Laiske 1322: Litevský překlad. — Mědílek 2657: Litevsky.

1939

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Josef Lada. A Penguin Special. An abridged version of vols. 1–3. Penguin Books, Harmondsworth 1939, 8°, pp. 282.

„It has been necessary slightly to shorten this book to make a Penguin edition possible.̶ — First Paperback Edition.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2696.

  Den gode Soldat Svejks Eventyr under Verdenskriegen. Folkeudgave. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat til Dansk af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1939 (2. vyd.), 8°, pp. 594. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1483. Mědílek 2806.


  Yazan Yaroslav Haşek, Ablam nasıl evlendi? Türkçeye çeviren B. Deviz. Cep kitapları serisi 25. İstanbul, Tan Evi 1939, 14 cm, pp. 96.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0. — „Zasnoubení mé sestry“[?] (1915). Turecky. (Kučera 0.)

  Yazan Yaroslav Haşek, Detektif bürosu. Türkçeye çeviren B. Deviz. Hazırlayan Sabiha Zekeriya Sertel. Cep kitapları serisi 34. İstanbul, Tan Evi 1939, 14 cm, pp. 67 (57?).

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0. — „Detektivní ústav“ (1913). Turecky. — Srv. Translations from Turkish in Czech Republic, 1990—2010, a study by the Next Page Foundation. Conducted by Petr Kučera. November 2010, p. 25: „Dedektif bürosu“.

  Miera konference. Humoreskas. No čehu valodas tulkojis un priekšv.sarakst. T. Pormalietis [= Pauls Melnais]. Māksl. Sigismunds Vidbergs. Ar Jozefs Ladas zīmējumiem. (1.–3. iespiedums.) [Rīga], Grāmatu Zieds 1939 (1. až 3. tisk), 19,5 cm, pp. 257 + (3). — Viz 1993.

Druhé vydání s názvem Zagļa Šeibas dēka (1993).

¶ Pytlík–Laiske 1323, 1324, 1325: Mírová konference a jiné povídky. Lotyšský překlad. — Mědílek 2666, 2667, 2668: Lotyšsky.

1940

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. I.–III. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Axel Holmströms Förlag 1940—1941 (3. vyd.), pp. 224, 232, 264. — Viz 1930 (Brick).

I. Bakom fronten (1940). II. På väg till fronten (1940). III. Det ärorika sammanbrottet (1941).

¶ Pytlík–Laiske 1485, 1486, 1487: Švédský překlad. — Mědílek 3573, 3574, 3575: Švédsky.

1941

1942

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. 3rd edition. Penguin Books, Harmondsworth 1942, 8°, pp. 233.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2698.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Joseph Lada. 3rd edition. Penguin Books, New York 1942, 8°, pp. 254.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2699.

  Ævintýri góða dátans Sveiks í heimsstyrjöldinni. I. Karl Ísfeld íslenzkaði. Reykjavík, Geysisútgáfan 1942, pp. 291. — Viz 1970, 2002, 2011.

Viz 2. díl (1943).

¶ Pytlík–Laiske 1488: Islandský překlad. Mědílek 2867.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. I.–III. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Axel Holmströms Förlag 1942—1943 (4. vyd.), pp. 224, 232, 264. — Viz 1930 (Brick).

I. Bakom fronten (1942). II. På väg till fronten (1942). III. Det ärorika sammanbrottet (1943).

¶ Pytlík–Laiske 1492, 1493, 1494: Švédský překlad. — Mědílek 3579, 3580, 3581: Švédsky.

1943

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Josef Lada. 2nd printing. Penguin Books, New York 1943, 8°, pp. 254.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2697.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Joseph Lada. 3rd printing. Penguin Books, New York 1943, 8°, pp. 254.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2700.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Joseph Lada. 4th edition. Penguin Books, New York 1943, 8°, pp. 254.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2701.

  Ævintýri góða dátans Sveiks í heimsstyrjöldinni. II. Karl Ísfeld íslenzkaði. Reykjavík, Geysisútgáfan 1943, pp. 330.

Viz 1. díl (1942).

¶ Pytlík–Laiske 1489: Islandský překlad. Mědílek 2868.

1944

1945

  Infanteriszt Svejk. I.–III. Fordította Karikás Frigyes. Pref. Gábór Goda. Illustrations George Grosz. Budapest, Anonymus 1945, 19 cm, pp. 254 + 274 + 352. — Viz 1930.

I. Elsö könyv: Infanteriszt Svejk a hinterlandban. II. Második könyv: Infanteriszt Svejk a menetszázadban. III. Harmadik könyv: Infanteriszt Svejk a fronton.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Mědílek 2963: Maďarsky.

  Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. I. No čehu valodas tulkojusi Pauls Melnais. Redakce Valdis Grevinjš. Rīga, Latgosizdat 1945, 21 cm, pp. 232. — Viz 1927.

Viz další díly: 2. (1946), 3. (1946) a 4. (1947).

¶ Pytlík–Laiske 1496: Lotyšský překlad. — Mědílek 2661: Lotyšsky.

1946

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I.–II. Ilustroval Josef Lada. Nakladatelství K. Synek (Tiskárna C. Weigend, nár. správa, Duchcov), Praha 1946 (11. vyd.), 8°, str. 472 + (4 + 2). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1249. Mědílek 72.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III.–IV. Ilustroval Josef Lada. Nakladatelství K. Synek (Tiskárna C. Weigend, nár. správa, Duchcov), Praha 1946 (11. vyd.), 8°, str. 481 + (7). — Viz 1921.

Od str. 334 pokračuje Karel Vaněk.

¶ Pytlík–Laiske 1250. Mědílek 73.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I.–II. Ilustroval Josef Lada. Nakladatelství K. Synek, Praha 1946 (12. vyd.), 8°, str. 472. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1251. Mědílek 75.


  Smějeme se s Jaroslavem Haškem. Výbor nejlepších Haškových humoresek. I. S ilustracemi Josefa Lady. Předmluva Václav Kaplický. Veselá četba, sv. 11. Nakladatelství Karel Synek, Praha 1946 (náklad 5000 výtisků), 8°, str. 315 + (5).

Obsah:

Václav Kaplický, „Slovo k čtenáři“ (v červenci 1945) /7-8/.

Šťastný domov /9-54/. V rodném hnízdě /55-59/. Dobrý pan Špirk /60-64/. Finanční tíseň /65-67/. Námitky proti konfiskaci /68-72/. Host do domu, Bůh do domu /73-80/. Historické anekdoty /81-85/. Román novofoundláka Oglu /86-94/. Jaké máme trápení s tetou /95-99/. V hodině náboženství /100-103/. Schůze obecního zastupitelstva v Mejdlovarech /104-108/. Agrární idyla /109-112/. Stavovské rozdíly /113-116/. Obecní býk v Jablečnu /117-124/. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry /125-130/. Zasnoubení v naší rodině /131-136/. Idyla z chudobince na Žižkově /137-140/. Historie prasete Xavera /141-145/. O panu Josefu Valentovi /146-150/. Tři muži se žralokem /151-158/. Trampoty pana Tenkráta /159-193/. O vhodných názvech /194-204/. Chi va piano, va sano /205-208/. Ze staré drogerie /209-243/. Jak přítel Klučka maloval sv. Apolenu /244-250/. V Havlíčkových sadech /251-261/. Doktor Samet /262-266/. Obchod s rakvemi /267-272/. Jarní nálady /273-277/. Satisfakce /278-284/. Tragedie obchodníka /285-288/. Poctivý nálezce /289-293/. Obhajovací řeč /294-300/. Soudní znalci písma /301-305/. Podezřelý sud dědečka Chovance /306-309/. O jednom censorovi /310-316/.

¶ Pytlík–Laiske 1201. Mědílek 143. — Výbor byl pořízen „podle původního vydání, uspořádaného Dr. Antonínem Dolenským“ (s. 8).

  Smějeme se s Jaroslavem Haškem. Výbor nejlepších Haškových humoresek. II. S ilustracemi Josefa Lady. Veselá četba, sv. 12. Nakladatelství Karel Synek, Praha 1946 (náklad 5000 výtisků), 8°, str. 317 + (3).

Obsah:

Loupežný vrah před soudem /7-12/. Můj přítel Hanuška /13-17/. Baluškova zrada /18-24/. Společenské lži /25-30/. Spisovatel krvavých románů /31-34/. Číslo patnáct /35-38/. Polévkový ústav /39-43/. Návrh zákona /44-47/. Ošacení chudých školních dětí [v obsahu: dítek] /48-53/. Špitálníci v Kačicích /54-58/. Silvestr zajíce s černou skvrnou na břiše /59-63/. Ohař pana barona /64-67/. Profesor Petr /68-72/. Hodina pravopisu /73-75/. Franz prase /76-78/. Státní stipendium pro spisovatele /79-83/. Útrapy vychovatele /84-89/. Rekův románek /90-94/. Tasemnice paní kněžny /95-100/. Vzpoura trestance Šejby /101-113/. Smiřovačky /114-117/. Malá tělesná potřeba a justice /118-129/. Reelní podnik /130-130/. Adele Toms z Heidy, německá učitelka [v textu a obsahu: Thoms] /131-134/. Výprava na Moasernspitze /135-142/. Umarł Maczek, umarł... [v textu a obsahu: umarł] /143-149/. Chalute. Črta z Haliče /150-154/. Zápas o duše /155-165/. Jak Hans Hutter a Franz Stockmaynegg hájili německý ráz Vídně /166-169/. Kámen života /170-174/. Velezrádná aféra v Chorvatsku /175-181/. Šťávnická idyla /182-191/. Zápas s Armádou spásy /192-196/. Elindúlta ajgó márton... [v textu: Ajgó Márton, v obsahu: Elindulta Ajgo Márton] /197-201/. Přísaha Michy Gama [v obsahu: Přísahy] /202-222/. Láska v Mezimuří /223-232/. Beťárská povídka /233-243/. Cikánská historie /244-258/. Příklad ze života /259-263/. Mravenčí vajíčka /264-268/. Pan Gloatz, bojovník za práva lidu /269-273/. Reklamní scéna /274-279/. Statečnost /280-288/. Osudy pana Hurta /289-293/. Kolik má kdo kolem krku /294-299/. Škola pro státní policii /300-306/. Karel byl v Praze /307-313/. Srbský pop Bogumirov a koza muftiho Isrima /314-317/.

¶ Pytlík–Laiske 1202. Mědílek 143.


  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Joseph Lada. 5th edition. Penguin Books, New York 1946, 8°, pp. 254.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2702.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Illustrated by Joseph Lada. 4th printing. Penguin Books, New York 1946, 8°, pp. 254.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2703.

  Yāruslāv Hāshik, Masdare sarka re sutván [Maṣdar-i sarkār-i sutwān]. Tardžome va talchís Hasan Ká'imian [Targăma wa telḫīs Hasan Qā'imīyān]. Teherán, Az entešáráte bághe cherad [Tihrān, Az intišārāt-i bungā-i ḫirad] [1946?], 8°, pp. 118. — Viz 1985, 2004.

¶ Pytlík–Laiske 1501a: Perský překlad. — Mědílek 3399: Zkrácený překlad.

  Infanteriszt Svejk. Szatirikus regény. I.–III. Fordította Karikás Frigyes. Budapest 1946 (2. vyd.), pp. ... — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1502, 1503, 1504: Maďarský překlad. — Mědílek a2963, 2964, 2965: Maďarsky.

  Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. II. No čehu valodas tulkojusi Anna Bauga. Redakce Valdis Grevinjš. Rīga, Latgosizdat 1946, 21 cm, pp. 251. — Viz 1927.

Viz další díly: 1. (1945), 3. (1946) a 4. (1947).

¶ Pytlík–Laiske 1497: Lotyšský překlad. — Mědílek 2661: Lotyšsky.

  Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. III. No čehu valodas tulkojusi Anna Bauga. Redakce Valdis Grevinjš. Rīga, Latgosizdat 1946, 21 cm, pp. 252. — Viz 1927.

Viz další díly: 1. (1945), 2. (1946) a 4. (1947).

¶ Pytlík–Laiske 1498: Lotyšský překlad. — Mědílek 2661: Lotyšsky.

1947

  Dobrý voják Švejk v zajetí. V úpravě Jaroslava Švába. Omnia, malé práce velkých autorů, sv. 36. Praha, Karel Synek 1947 (2. vyd.), 8°, 134 str. — Viz 1917, 1948.

¶ Pytlík–Laiske 1203. Mědílek 144.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Übertragen von Grete Reiner. Österreichischer Volksverlag, Graz 1947, 8°, str. 393.

¶ Pytlík–Laiske 1507. Mědílek 3130.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Übertragen von Grete Reiner. 2. Auflage. Österreichischer Volksverlag, Graz 1947 (2. vyd.), 8°, str. 393.

¶ Pytlík–Laiske 1508. Mědílek 3131.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. [I.] Prevod sa češkog u redakciji Stanislava Vinavera i Michaila Stankovića. Korektor Mirko Plamenac. S predgovorom „O piscu i delu“. Ilustrovao Jozef Lada. 1. izd. Humoristička biblioteka „Ježa“. Beograd, Novinsko i izdavačko preduzeće Saveza udruženja novinara FNRJ 1947[—1949], 20 cm, pp. 297. — Viz 1929.

Viz další díly II. (1948) a III. (1949).

¶ Pytlík–Laiske 1509: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2890: Srbocharvátsky.

  Јарослав Хашек, Доживљаји доброг војника Швејка у првом светском рату [Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu]. [I.] Preveo Stanislav Vinaver i Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. 1. izd. Хумористична библиотека „Јежа“. Beograd 1947, 20 cm, pp. 297. — Viz 1929.

Viz další díly II. (1948) a III. (1949).

¶ Pytlík–Laiske (?). — Mědílek (?). — Srbocharvátsky. Tištěno srbskou cyrilicí.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schveikin seikkailut maailmansodassa. I. Rintaman takana. Suomentanut Marja Helin. Helsinki, Kansankulttuuri 1947, pp. 269. — Viz 1932.

Viz další díly 2 (1947) a 3 (1948).

¶ Pytlík–Laiske 1512, 1515–1516a: 2.–3. vydání (1947—1948), 1523: 4. vydání (1948). — Mědílek 2821.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schveikin seikkailut maailmansodassa. II. Matkalla rintamalle. Suomentanut Marja Helin. Helsinki, Kansankulttuuri 1947, pp. 286.

Viz další díly 1 (1947) a 3 (1948).

¶ Pytlík–Laiske 1513. Mědílek 2822.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. I.–III. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Axel Holmströms Förlag 1942—1947 (5. vyd.), pp. 566. — Viz 1930 (Brick).

¶ Pytlík–Laiske 1517: Švédský překlad. — Mědílek 3582: Švédsky.

  Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. IV. No čehu valodas tulkojusi Anna Bauga. Redakce Valdis Grevinjš. Rīga, Latgosizdat 1947, 21 cm, pp. 250. — Viz 1927.

Viz další díly: 1. (1945), 2. (1946) a 3. (1946).

¶ Pytlík–Laiske 1499: Lotyšský překlad. — Mědílek 2661: Lotyšsky.

1948

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I.–II. Ilustroval Josef Lada. Praha, K. Synek 1948 (13. vyd.), 8°, str. 472. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1252. Mědílek 76.


  Dobrý voják Švejk v zajetí. V úpravě Jaroslava Švába. Omnia, malé práce velkých autorů, sv. 36. Praha, Karel Synek 1948 (3. vyd.), 8°, 139 str. — Viz 1917, 1947.

¶ Pytlík–Laiske 1204. Mědílek 145.

  „Činíme tak, poněvadž nutno rychle jednati...“, in: G. R. Opočenský, Čtvrt století s Jaroslavem Haškem, Vimperk 1948, str. 64-65.

Faksimile Haškova rukopisu jedné z "řečí bulharských".

¶ Pytlík–Laiske 1139.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Übertragen von Grete Reiner. 3. Auflage. [Leipzig, Leipziger Kommissions- und Grossbuchhandels-Gesselschaft] / Graz, Österreichischer Volksverlag [1948], 8°, S. 393.

¶ Pytlík–Laiske 1518. Mědílek 3132.

  Le brave soldat Chvéïk, t. I. Traduction du tchèque par Henry Horejsi. Le Club français du livre. Roman. Vol. 20. Paris, Le Club français du livre 1948, 8°, pp. 321. — Viz 1932.

Avec une notice biographique et une étude de Frantisek Barta, „Jaroslav Hasek ou l'Idiot de génie“. — Tirage limité et numéroté.

¶ Pytlík–Laiske 1519. Mědílek 2841. Peška–Suchy 74.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schveikin seikkailut maailmansodassa. III. Kunniakas luhistuminen. Suomentanut Marja Helin. Helsinki, Kansankulttuuri 1948, pp. 386. — Viz 1932.

Viz další díly 1 (1946) a 2 (1948).

¶ Pytlík–Laiske 1514. Mědílek 2823.

  Ярослав Хашек, Приключенията на храбрия войник Швейк през Световната война. Tom 1. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Ilustracii ot Josef Lada. (Първо издание на български език.) Sofija, Народна култура (Narodna kultura) 1948, 8°, pp. 620. — Viz 1955, 1956, 1969, 1975, 1978, 1981, 2002, 2009.

Viz díl II. (1955).

Viz předchozí překlad z roku 1932.

¶ Pytlík–Laiske 1524. Mědílek 2771.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. II. Preveo Stanislav Vinaver i Dr. Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. Humoristična biblioteka „Ježa“. Beograd, Savez udruženja novinara FNRJ 1948, 20 cm, pp. 319. — Viz 1929.

Viz další díly I. (1947) a III. (1949).

¶ Pytlík–Laiske 1510: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2891: Srbocharvátsky.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. [I.] Preveo Stanislav Vinaver i Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. 2. izd. Humoristična biblioteka „Ježa“. Beograd, Novinsko i izdavačko preduzeće Saveza udruženja novinara FNRJ 1948 (2. vyd.), 20 cm, pp. 342. — Viz 1929.

Viz další díly II. (1948) a III. (1949).

¶ Pytlík–Laiske 1520: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2893: Srbocharvátsky.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. [II.] Preveo Stanislav Vinaver i Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. 2. izd. Humoristična biblioteka „Ježa“. Beograd, Novinsko i izdavačko preduzeće Saveza udruženja novinara FNRJ 1948 (2. vyd.), 20 cm, pp. 304. — Viz 1929.

Viz další díly I. (1948) a III. (1949).

¶ Pytlík–Laiske 1521: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2894: Srbocharvátsky.

  Јарослав Хашек, Доживљаји доброг војника Швејка у првом светском рату [Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu]. [I.] Preveo Stanislav Vinaver i Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. 1. izd. Хумористична библиотека „Јежа“. Beograd 1948, 20 cm, pp. 322. — Viz 1929.

Viz další díly I. (1947) a III. (1949).

¶ Pytlík–Laiske (?). — Mědílek (?). — Srbocharvátsky. Tištěno srbskou cyrilicí.

1949

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III.–IV. Ilustroval Josef Lada. Praha, K. Synek 1949 (13. vyd.) 8°, str. 481. — Viz 1921.

Od str. 334 pokračuje Karel Vaněk.

¶ Pytlík–Laiske 1253. Mědílek 77.


  Pod věchýtkem humoru. Předmluvu napsal Václav Lacina. Ilustroval a obálku navrhl nár. umělec Josef Lada. Praha, Naše vojsko 1949 (1. vyd.) (náklad 10 000 výt.), 8°, 169 str.

Obsah: Václav Lacina, Čím je nám Hašek /7-8/.

Šťastný domov. Zrádce národa v Chotěboři. V hodině náboženství. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry. Jaké máme trápení s tetou. Stavovské rozdíly. Adele Thoms z Heidy, německá učitelka. Zasnoubení v naší rodině. Tasemnice paní kněžny. Smiřovačky. Konfiskační praxe. Čáka pěšáka Trunce. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha. Po stopách státní policie. Tragedie c. k. šikovatele Henry Hallera od 13. pěš. pluku. Baráčnická krev pana Potužníka. Hořický okresní hejtman. I vyklepal prach z obuvi své. Zbabělec. Dobročinnost. Klasická výchova. V benátských mučírnách. Boží sláva. Historie prasete Xavera.

¶ Pytlík–Laiske 1205. Mědílek 146.

  Pod věchýtkem humoru. Předmluvu napsal Václav Lacina. Ilustroval a obálku navrhl nár. umělec Josef Lada. Praha, Naše vojsko 1949 (2. vyd.) (náklad 6000 výt.), 8°, str. 168 + (8).

Obsah: Václav Lacina, Čím je nám Hašek /7-10/.

Šťastný domov /11-54/. Zrádce národa v Chotěboři /55-57/. V hodině náboženství /58-61/. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry /62-67/. Jaké máme trápení s tetou. Z vypravování malého Karlíčka /68-71/. Stavovské rozdíly /72-75/. Adele Thoms z Heidy, německá učitelka /76-79/. Zasnoubení v naší rodině (Ze zápisků hodného hošíka) /80-85/. Tasemnice paní kněžny /86-90/. Smiřovačky /91-94/. Konfiskační praxe (Z vypravování Jong-Seuga, Číňana z velkoobchodu Staňkova v Praze) /95-100/. Čáka pěšáka Trunce /101-106/. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. /107-111/. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha /112-116/. Po stopách státní policie /117-124/. Tragedie c. k. šikovatele Henry Hallera od 13. pěš. pluku /125-129/. Baráčnická krev pana Potužníka /130-133/. Hořický okresní hejtman /134-138/. I vyklepal prach z obuvi své... /139-142/. Zbabělec /143-147/. Dobročinnost /148-150/. Klasická výchova /151-153/. V benátských mučírnách /154-160/. Boží sláva /161-164/. Historie prasete Xavera /165-169/.

¶ Pytlík–Laiske 1206. Mědílek 146.

  Škola humoru. Uspořádal Břetislav Hůla. Úvod napsal Václav Lacina. Světová četba, sv. 20. Praha, Svoboda 1949 (1. autoris. vyd.), 8°, 178 str. — Viz 1951, 2000.

Obsah: Václav Lacina, Napřed vážně /7-10/.

Úvod a předmluva od autora. Potíže s literární tvorbou. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám. Vařím si vejce na měkko. Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na fotbalových zápasech. Rady pro život. Mezi bibliofily. První máj pana rady Mackovíka. Lidokupec amsterodamský. Štědrý večer v sirotčinci. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Terciánská vzpoura. Polévka pro chudé děti. Hovor s malým Mílou. Osudy společenského člověka. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán. Stručný obsah krvavého románu. Dobročinnost. Lidská ješitnost. Obzor českých paní a dívek. Hasicí přístroj agrárníka Koloděje. Nebezpečný pracovník. Reformní snahy pana barona Kleinhampla. Čžensi - nejvyšší pravda. Hledá se vrah. Něco o soudních znalcích. Inspektor dešťoměrného ústavu z Pardubic. Změna jména. Protokol II. sjezdu strany mírného pokroku v mezích zákona.

¶ Pytlík–Laiske 1207. Mědílek 147.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Eingeleitet von Alfred Polgar. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1949, 8°, str. 517.

¶ Pytlík–Laiske 1526. Mědílek 3133.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Büchergilde Guttenberg, Zürich 1949, 8°, str. 662.

¶ Pytlík–Laiske 1527. Mědílek 3134.

  Le brave soldat Chvéïk. Traduction du tchèque par Henry Horejsi. Avec préface de Jean-Richard Bloch. Collection Soleil, 251. Paris, Gallimard 1949, 16°, pp. 311. — Viz 1932.

¶ Pytlík–Laiske 1528. Mědílek 2842.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. III. Preveo Stanislav Vinaver i Dr. Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. Humoristična biblioteka „Ježa“. Beograd, Savez udruženja novinara FNRJ 1949, 20 cm, pp. 336. — Viz 1929.

Viz další díly I. (1947) a II. (1948).

¶ Pytlík–Laiske 1511: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2891: Srbocharvátsky.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. [III.] Preveo Stanislav Vinaver i Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. 2. izd. Humoristična biblioteka „Ježa“. Beograd, Novinsko i izdavačko preduzeće Saveza udruženja novinara FNRJ 1949 (2. vyd.), 20 cm, pp. 336. — Viz 1929.

Viz další díly I. (1948) a II. (1948).

¶ Pytlík–Laiske 1522: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2895: Srbocharvátsky.

  Јарослав Хашек, Доживљаји доброг војника Швејка у првом светском рату [Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu]. [I.] Preveo Stanislav Vinaver i Michail Stanković. Ilustrovao Jozef Lada. 1. izd. Хумористична библиотека „Јежа“. Beograd, Savez udruženja novinara FNRJ 1949, 20 cm, pp. 347. — Viz 1929.

Viz další díly I. (1947) a II. (1948).

¶ Pytlík–Laiske (?). — Mědílek (?). — Srbocharvátsky. Tištěno srbskou cyrilicí.

1950

  Malá zoologická zahrada. Povídky o zvířátkách známých i nově objevených. Ilustrace Josefa Lady. Předmluvu napsal Zdena Ančík. Knižnice Dikobraza. Praha, Práce 1950, 8°, 196 str.

Obsah: Zdena Ančík, Nová podobizna Jaroslava Haška /5-9/.

Zvláštní zvíře. Milostný román lidoopa konsula Petra. Má drahá přítelkyně Julča. O domýšlivém kocouru Bobešovi. O neslušném ježkovi. Na výstavě psů. Povídka z hipodromu. Manželská nevěra. O jednom hrozném psu. Oslík Guat. Proč měl Bači zaražen postup. Konec opice. Kaťouráci. Světci a zvířata. Rekův románek. O spletené rosničce. Můj obchod se psy. Opat Fronto a velbloudi. Vojenský pes pana hejtmana. Kámen mudrců. Příhoda vojáka Svobody a jezevčíka Čora. O dvou mouchách, které to přečkaly. O nejošklivějším psu Balabánovi. O slepičce idealistce. Podivuhodné dobrodružství kocoura Markuse. Smiloval se k ránu nad trýzněným koněm. Román novofoundláka Oglu. V přírodovědeckém časopise. Účinek hudby na zvířata. Ze světa zvířat.

¶ Pytlík–Laiske 1208. Mědílek 148.

  Malá zoologická zahrada. Povídky o zvířátkách známých i nově objevených. Ilustrace Josef Lada. Předmluva Zdena Ančík. Románové novinky. Číslo 35–36. Praha, Práce 1950 (2. vyd.), 8°, str. 175 + (1).

Obsah:

Zdena Ančík, Nová podobizna Jaroslava Haška /5-9/.

Zvláštní zvíře /11-15/. Milostný román lidoopa konsula Petra /16-18/. Má drahá přítelkyně Julča /19-40/. O domýšlivém kocouru Bobešovi /41-45/. O neslušném ježkovi /46-48/. Na výstavě psů /49-53/. Povídka z hipodromu /54-58/. Manželská nevěra /59-62/. O jednom hrozném psu /63-70/. Oslík Guat /71-76/. Proč měl Bači zaražen postup /77-80/. Konec opice. Črta ze života cikánů /81-84/. Kaťouráci /85-90/. Světci a zvířata /91-95/. Rekův románek /96-100/. O spletené rosničce /101-104/. Můj obchod se psy /105-115/. Opat Fronto a velbloudi /116/. Vojenský pes pana hejtmana /117-121/. Kámen mudrců. Středověká historie /122-126/. Příhoda vojáka Svobody a jezevčíka Čora /127-128/. O dvou mouchách, které to přečkaly /129-132/. O nejošklivějším psu Balabánovi /133-137/. O slepičce idealistce /138-141/. Podivuhodné dobrodružství kocoura Markuse /142-146/. Smiloval se k ránu nad trýzněným koněm /147-148/. Román novofoundláka Oglu /149-157/. V přírodovědeckém časopise /158-162/. Účinek hudby na zvířata /163-165/. Ze světa zvířat (Pravěká blecha. Kocour zachráncem. Nač vše se děti ptají. Nebezpečná hejna zdivočelých škotských ovčáckých psů "Collie"... Opilství mezi zvířaty. Zešílela následkem štípnutí mouchou. Papouškové, kteří se v přírodě na svobodě namol opíjejí... Z velbloudího žaludku vodu píti je naprosto nemožno. Nepochopený recept ze "Světa rad". Moderní lov velryb. Největší dravec světa. Objevení nového zvířete. Karikatury v říši zvířat. Žraloci u Messiny. Poklad nalezen v žaludku ryby mečouna. Nebezpečné lovy na lidožravé medvědy asvaily ve Východní Indii. Mravenci ničiteli vajec v hnízdech ptačích.) /166-175/.

¶ Pytlík–Laiske 1209 (viz č. 1208). — Mědílek 148.

  Panoptikum měšťáků, byrokratů a jiných zkamenělin. Uspořádal, předmluvu a doslov napsal a vysvětlivkami opatřil Zdena Ančík. Obrázky nakreslil Josef Novák. ROD (Romány doby), roč. 1950, členský sv. 5. Revoluční odborové hnutí (ROH), Praha 1950, 8°, str. 270 + (2).

Obsah:

Zdena Ančík, Jaroslav Hašek bojovník (Předmluva) /7-12/.

Sjezd mladočesko-dělnické strany /13-17/. Slavných 49 konservativních poslanců ze slavného sněmu král. Českého /17-19/. Podařený výlet /19-24/. Soudní komise /24-27/. Trapná státní aféra /28-32/. Vzdělávací čítanka /32-40/. Pohádka o tragickém konci jednoho pořádného ministra /40-43/. Argentinské maso /43-46/. C. k. ministerstvo spravedlnosti na lavici obžalovaných /46-50/. Sportovní feuilleton /50-53/. Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální /53-59/. Nový pan ministr orby /59-61/. Dopis z vinohradské radnice o vinohradských záležitostech /61-64/. Rakouské celní úřady /65-67/. Pan Kalous detektivem /67-70/. Ministři Dr Žáček a Dr Bráf /70-74/. Rakovina a emir v Anamu /74-78/. Psychiatrická záhada /78-83/. Čestný diplom ministerstva veřejných prací /83-86/. Nešťastná historie s kocourem /86-91/. Z inspekční cesty ministra Trnky /91-92/. Z dob všeobecné drahoty /92-95/. Běh o závod /95-102/. Schůze panské sněmovny /102-105/. Reformní snahy pana barona Kleinhampla /105-109/. Běh života /109-115/. Muž bez lístku /115-118/. Pan Mařínek má strach před mobilisací /119-122/. Poslední kníže ze Schöpenhausenu /122-126/. Návrat ztraceného syna /126-130/. Finanční tíseň /131-133/. Vojenská dodávka /133-137/. Jak šel pan Mazucha pomstít svou uraženou manželskou čest /137-139/. Časopisy pro mládež /139-143/. Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech /143-148/. Ohař pana barona /149-152/. Vzpoura v rakouském loďstvu /152-156/. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka (1908) /157-165/. Co má vlastně pořádný občan dělat? /166-168/. Anonymní dopis /168-170/. Dědictví po Františku Šafránkovi /170-174/. Činnost moderního diplomata /174-177/. Živelní katastrofa spásou Rakouska /177-180/. Módní referát paní Jedličkové /180-184/. Strana realistická čili pokroková /184-187/. Pan Hykyš /188-192/. Jeho Excellenci ministru financí ryt. Bilińskému ve Vídni! /192-195/. Konec poslance /195-199/. Němečtí astronomové /199-202/. Jak mě iredenta v Zadaru připravila o kariéru /202-206/. Zlodějské dobrodružství pana Tevlína /206-210/. Moje zpověď /210-214/. Přátelský zápas mezi „Tillingen“ a „Höchstädt“ /214-223/. Poznámky /223-228/. Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu „Československá republika“ /228-233/. Sedmkrát sto tisíc velvyslanců, vyslanců a konsulů /233-236/. Zánik firmy Harrach a Havelka /236-242/. Jaké bych psal úvodníky, kdybych byl redaktorem vládního listu I–II /243-252/. Idyla z vinárny /252-257/.

Z. A., Doslov /258-259/. Vysvětlivky /260-268/.

¶ Pytlík–Laiske 1210. Mědílek 149.

  Panoptikum měšťáků, byrokratů a jiných zkamenělin. Uspořádal, předmluvu a doslov napsal a vysvětlivkami opatřil Zdena Ančík. Obálku navrhl a obrázky nakreslil Josef Novák. Knižnice Dikobraza (řídí K. Bradáč). Nakladatelství Práce, Praha 1950 (náklad 10 000 výt.), 8°, str. 270 + (2).

Obsah:

Zdena Ančík, Jaroslav Hašek bojovník (Předmluva) /7-12/.

Sjezd mladočesko-dělnické strany /13-17/. Slavných 49 konservativních poslanců ze slavného sněmu král. Českého /17-19/. Podařený výlet /19-24/. Soudní komise /24-27/. Trapná státní aféra /28-32/. Vzdělávací čítanka /32-40/. Pohádka o tragickém konci jednoho pořádného ministra /40-43/. Argentinské maso /43-46/. C. k. ministerstvo spravedlnosti na lavici obžalovaných /46-50/. Sportovní feuilleton /50-53/. Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální /53-59/. Nový pan ministr orby /59-61/. Dopis z vinohradské radnice o vinohradských záležitostech /61-64/. Rakouské celní úřady /65-67/. Pan Kalous detektivem /67-70/. Ministři Dr Žáček a Dr Bráf /70-74/. Rakovina a emir v Anamu /74-78/. Psychiatrická záhada /78-83/. Čestný diplom ministerstva veřejných prací /83-86/. Nešťastná historie s kocourem /86-91/. Z inspekční cesty ministra Trnky /91-92/. Z dob všeobecné drahoty /92-95/. Běh o závod /95-102/. Schůze panské sněmovny /102-105/. Reformní snahy pana barona Kleinhampla /105-109/. Běh života /109-115/. Muž bez lístku /115-118/. Pan Mařínek má strach před mobilisací /119-122/. Poslední kníže ze Schöpenhausenu /122-126/. Návrat ztraceného syna /126-130/. Finanční tíseň /131-133/. Vojenská dodávka /133-137/. Jak šel pan Mazucha pomstít svou uraženou manželskou čest /137-139/. Časopisy pro mládež /139-143/. Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech /143-148/. Ohař pana barona /149-152/. Vzpoura v rakouském loďstvu /152-156/. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka (1908) /157-165/. Co má vlastně pořádný občan dělat? /166-168/. Anonymní dopis /168-170/. Dědictví po Františku Šafránkovi /170-174/. Činnost moderního diplomata /174-177/. Živelní katastrofa spásou Rakouska /177-180/. Módní referát paní Jedličkové /180-184/. Strana realistická čili pokroková /184-187/. Pan Hykyš /188-192/. Jeho Excellenci ministru financí ryt. Bilińskému ve Vídni! /192-195/. Konec poslance /195-199/. Němečtí astronomové /199-202/. Jak mě iredenta v Zadaru připravila o kariéru /202-206/. Zlodějské dobrodružství pana Tevlína /206-210/. Moje zpověď /210-214/. Přátelský zápas mezi „Tillingen“ a „Höchstädt“ /214-223/. Poznámky /223-228/. Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu „Československá republika“ /228-233/. Sedmkrát sto tisíc velvyslanců, vyslanců a konsulů /233-236/. Zánik firmy Harrach a Havelka /236-242/. Jaké bych psal úvodníky, kdybych byl redaktorem vládního listu I–II /243-252/. Idyla z vinárny /252-257/.

Z. A., Doslov /258-259/. Vysvětlivky /260-268/.

¶ Pytlík–Laiske 1211 (viz č. 1210). Mědílek 149.


  Chao ping Šuaj-kche. Z anglického překladu The Good Soldier Schweik přel. Siao Čchien. Il. Josef Lada. Peking, Cuo-ťia čchu-pan-še 1950, pp. 276. — Viz 1954, 1956.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2801.

  愚直兵士 シュベイク の 奇行 (Švejks no kikó [Guchoku heishi shubeiku no kikō]). [Díl 1.] Tr. 辻恒彦訳 (Cunehiko Cudži [Tsunehiko Tsuji]). Kjóto, 三一書房 (San'iči šobó) 1950, pp. 386. — Viz 19xx, 1968 (Kei Kurisu).

Viz další díly: 2. (1951), 3. (1951) a 4. (1951).

¶ Pytlík–Laiske 1534: Japonský překlad. Mědílek a2885.

  Sauniojo kareivio Švejko nuotykiai pasauliniame kare. 1., 2. Verté A. Tiešis ir K. Akelis. Vilnius, Valst. grož. lit. Ikla 1950, pp. 610, 415. — Viz 1932.

¶ Pytlík–Laiske 1538, 1539: Litevský překlad. — Mědílek 2653, 2654: Litevsky.

1951

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I. Podle rukopisu upravil a předmluvu napsal Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz — Ilustrovaná knižnice satirické a humoristické literatury domácí i cizí (Řídí Karel Bradáč), sv. 14. Práce — Vydavatelstvo ROH (Tiskla Práce 01 v Praze rotačním tiskem), Praha 1951 (14. vyd., v nakl. Práce 1. vyd.) (150 750 výt.), 8°, str. 187 + (5). — Viz 1921.

Zdena Ančík, „Kdo je dobrý voják Švejk?“, s. 5–6.

¶ Pytlík–Laiske 1254. Mědílek 79.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. Na frontě. Podle rukopisu upravil Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz, sv. 17. Práce — Vydavatelstvo ROH, Praha 1951 (14. vyd., v nakl. Práce 1. vyd.) (150 750 výt.), 8°, str. 187 + (5). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1255. Mědílek 80.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III. a IV. Slavný výprask a Pokračování slavného výprasku. Podle rukopisu upravil Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz, sv. 19. Práce — Vydavatelstvo ROH, Praha 1951 (12. [spr. 14] vyd., v nakl. Práce 1. vyd.), 8°, str. 254 + (2). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1256. Mědílek 81.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Předmluvu napsal a vysvětlivkami opatřil Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Obálku navrhli Josef Lada a Josef Hochman. Korigovali František Daneš a Vlasta Dvořáčková. Živé dědictví. Ilustrovaná knižnice klasických děl literatury domácí i cizí. Řídí Rudolf Vápeník. Sv. 15. Pro odběratele knižnice ROD. Praha, Práce 1951 (15. vyd., v Práci 2. vyd.) (náklad 30 750 výt.), 8°, str. 892 + (2). — Viz 1921.

Obsah: Z. Ančík, „Fakta o Jaroslavu Haškovi. Poznámky k vzniku postavy vojáka Švejka“, s. 7–39.

¶ Pytlík–Laiske 1257. Mědílek 82.


  Škola humoru. Uspořádal Břetislav Hůla. Předmluvu napsal Václav Lacina. Světová četba, sv. 20. Praha, Svoboda 1951 (2. autoris. vyd.), 8°, 154 str. — Viz 1949.

Obsah: Václav Lacina, Napřed vážně /7-10/.

Úvod a předmluva od autora. Potíže s literární tvorbou. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám. Vařím si vejce na měkko. Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na fotbalových zápasech. Rady pro život. Mezi bibliofily. První máj pana rady Mackovíka. Lidokupec amsterodamský. Štědrý večer v sirotčinci. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Terciánská vzpoura. Polévka pro chudé děti. Hovor s malým Mílou. Osudy společenského člověka. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán. Stručný obsah krvavého románu. Dobročinnost. Lidská ješitnost. Obzor českých paní a dívek. Hasicí přístroj agrárníka Koloděje. Nebezpečný pracovník. Reformní snahy pana barona Kleinhampla. Čžensi - nejvyšší pravda. Hledá se vrah. Něco o soudních znalcích. Inspektor dešťoměrného ústavu z Pardubic. Změna jména. Protokol II. sjezdu strany mírného pokroku v mezích zákona.

¶ Pytlík–Laiske 1212 (viz č. 1207). Mědílek 150.

  „Drobílkovo milostné dobrodružství“, Literární noviny 1, 1951, č. 3, 6/3, str. 38.

¶ Pytlík–Laiske 1141.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. [1.] Im Hinterlande. Neubearbeitete Ausgabe der von Grete Reiner besorgten Übertragung. Illustriert von Josef Lada. 4. Auflage. Österreichischer Volksverlag, Graz 1951 (4. vyd.), 8°, str. 310.

¶ Pytlík–Laiske 1540. Mědílek 3136.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. [2.] An die Front. Neubearbeitete Ausgabe der von Grete Reiner besorgten Übertragung. Illustriert von Josef Lada. 4. Auflage. Österreichischer Volksverlag, Graz 1951 (4. vyd.), 8°, str. 258.

¶ Pytlík–Laiske 1541. Mědílek 3137.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. 1. Teil Im Hinterlande. 2. Teil. An die Front. In 1 Band. Neubearbeitete Ausgabe der von Grete Reiner besorgten Übertragung. Illustriert von Josef Lada. Österreichischer Volksverlag, Graz 1951 (x. vyd.), 8°, str. 310 + 258.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 3138.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. [1—2.] Neubearbeitete Ausgabe der von Grete Reiner besorgten Übertragung. Illustriert von Josef Lada. 5. Auflage. Österreichischer Volksverlag, Graz 1951 (5. vyd.), 8°, str. 568.

¶ Pytlík–Laiske 1542. Mědílek 3139.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. 4th edition. Penguin Books, Harmondsworth 1951, 8°, pp. 442.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2704.

  愚直兵士 シュベイク の 奇行 (Švejks no kikó [Guchoku heishi shubeiku no kikō]). [Díl 2.] Tr. Cunehiko Cudži. Kjóto, San'iči šobó 1951, pp. ...

Viz další díly: 1. (1950), 3. (1951) a 4. (1951).

¶ Pytlík–Laiske 1535. Mědílek b2885.

  愚直兵士 シュベイク の 奇行 (Švejks no kikó [Guchoku heishi shubeiku no kikō]). [Díl 3.] Tr. Cunehiko Cudži. Kjóto, San'iči šobó 1951, pp. ...

Viz další díly: 1. (1950), 2. (1951) a 4. (1951).

¶ Pytlík–Laiske 1536. Mědílek c2885.

  愚直兵士 シュベイク の 奇行 (Švejks no kikó [Guchoku heishi shubeiku no kikō]). [Díl 4.] Tr. Cunehiko Cudži. Kjóto, San'iči šobó 1951, pp. ...

Viz další díly: 1. (1950), 2. (1951) a 3. (1951).

¶ Pytlík–Laiske 1537. Mědílek d2885.

  Le avventure del buon soldato Svejk. I. Svejk va soldato. Traduzione dal ceco di Venosto Vorlicek [Vorlíček (?)]. Prefazione di Luigi Salvini. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 107. Serie Letteratura 48. Milano, Universale economica 1951, 18 cm, pp. 130. — Viz 1961–1966 (Poggioli–Meriggi), 1968 (Poggioli–Meriggi), 1968 (Bovero)(?), 2010 (Dierna), 2013 (Dierna).

Viz další díly: II. (1952), III. (1952) a IV. (1952).

¶ Pytlík–Laiske 1543: Italský překlad. — Mědílek 2870: Italsky.

1952

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I. V zázemí. Podle rukopisu upravil a předmluvu napsal Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz, sv. 23. Práce, Praha 1952 (16. vyd.), 8°, str. 187. — Viz 1921.

Z. Ančík, „Kdo je dobrý voják Švejk?“, s. 5–6.

¶ Pytlík–Laiske 1258. Mědílek 83.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. II. Na frontě. Podle rukopisu upravil Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz, sv. 23. Práce, Praha 1952 (16. vyd.), 8°, str. 187. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1259. Mědílek 84.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III. a IV. Slavný výprask a Pokračování slavného výprasku. Podle rukopisu upravil Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz, sv. 23. Práce, Praha 1952 (16. vyd.), 8°, str. 254. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1260. Mědílek 85.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I—IV. Ilustroval národní umělec Josef Lada. (Copyright by Orbis, Prague.) International Book Service Ltd. Montreal 1952, 8°, str. 629 + (3). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0.


  „Nad jezerem Blatenským. Črta z Uher“ (tištěno z rukopisu), Literární noviny 1, 1952, č. 28, 16/8, str. 4. — Viz SJH 1 (1955), 1960, 1974, 1979, 2008.

Podepsáno: Jaroslav Hašek.

Zdena Ančík (SJH 1, s. 589): Povídka „vznikla pravděpodobně v době, kdy Hašek psal povídky Cikánská historie a U jezera Neziderského“ (1905). „Rukopis jsem obdržel od ženy nacisty umučeného Karla Marka, přítele a spolužáka Jaroslava Haška z obchodní akademie, jemuž jej Hašek daroval, když povídku časopisy odmítly tenkrát uveřejnit.“

¶ Pytlík–Laiske 1142.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Eingeleitet von Alfred Polgar. Illustriert von Josef Lada. 2. Auflage. Köln–Berlin, Kiepenheuer & Witsch 1952 (2. vyd.), 8°, S. 517. — Viz 1926, 1949 (1. Aufl.).

¶ Pytlík–Laiske 1549. Mědílek 3140.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. Bd. I. und II. Aus dem Tschechischen übersetzt Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Einband und Schutzumschlag Max Gebhard. 1.–30. Taused. Berlin, Dietz Verlag 1952, 8°, S. 415, 367. — Viz 1926.

¶ Pytlík–Laiske ?. Mědílek ?.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Ill. by Joseph Lada. Penguin Books, Harmondsworth 1952, 8°, pp. 472.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2705.

  Den gode Soldat Svejks Eventyr under Verdenskriegen. Folkeudgave. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat til Dansk af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1952 (3. vyd.), 8°, pp. 509. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1555. Mědílek 2807.

  עלילות החייל הטוב שווייק במלחמת העולם ,ירוסלב האשק (Aliot ha-hajjal ha-'ammic Šwejk bime milhamat ha'olam). I.–II. Tr. M. Abi-Šaul. Il. Josef Lada. Safrijjat po a'lim sifre mofet. Merchabja, Hakkibuc ha'rci haš-šomer hac'-ca'ir 1952, pp. 377. — Viz 1957, 1967.

¶ Pytlík–Laiske 1550. Mědílek 2862.

  Le avventure del buon soldato Svejk. II. Svejk attendente. Traduzione di Venosto Vorlicek. Prefazione di Luigi Salvini. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 122. Serie Letteratura 54. Milano, Universale economica 1952, 18 cm, pp. 155.

Viz další díly: I. (1952), III. (1952) a IV. (1952).

¶ Pytlík–Laiske 1544. Mědílek 2871.

  Le avventure del buon soldato Svejk. III. Svejk cerca il reggimento. Traduzione di Venosto Vorlicek. Prefazione di Luigi Salvini. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 126. Serie Letteratura 55. Milano, Universale economica 1952, 18 cm, pp. 120.

Viz další díly: I. (1952), II. (1952) a IV. (1952).

¶ Pytlík–Laiske 1545. Mědílek 2872.

  Le avventure del buon soldato Svejk. IV. Svejk verso il fronte. Traduzione di Venosto Vorlicek. Prefazione di Luigi Salvini. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 138. Serie Letteratura 59. Milano, Universale economica 1952 (stampate 15.000 copie), 18 cm, pp. 117.

Viz další díly: I. (1952), II. (1952) a III. (1952).

¶ Pytlík–Laiske 1546. Mědílek 2873.


  Žertva lotereji. Satyryčni opovidannja. Pereklav O. Vyšnja. Il. V. Hryhor'jev. Kyjev, Radjans'ka Ukrajina 1952, pp. 64.

Obsah: Žertva lotereji. Marafons'kyj big. Dobrodij. Ramzelyk.

¶ Pytlík–Laiske 1334: Oběť loterie. Ukrajinský překlad. — Mědílek 2573: Ukrajinsky.

1953

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I.–II. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Vysvětlivkami opatřil Zdena Ančik. Ilustroval Josef Lada. Praha, SNKLHU 1953 (16. [spr. 17.] vyd.), 8°, str. 304. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1261. Mědílek 86.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III.–IV. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Vysvětlivkami opatřil a doslov napsal Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Praha, SNKLHU 1953 (16. [spr. 17.] vyd.), 8°, str. 351. — Viz 1921.

Z. Ančík, „Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk“, s. 328–332.

¶ Pytlík–Laiske 1262. Mědílek 87.


  Veselé povídky. Vybral a předmluvu napsal Zdena Ančík. S obrázky Josefa Lady. Knižnice pro střední školy. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953, 8°, 171 str.

Obsah: Zdena Ančík, O Jaroslavu Haškovi, velikém českém spisovateli /5-15/. Historky z ražické bašty. Kontuš. V klášteře Beckově. Nadace pana Kaubleho ve prospěch místních chudých. Babámovy archeologické snahy. V hodině náboženství. Agrární idyla. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán. Dědictví po Františku Šafránkovi. Sen kvartána Papouška. Příklad ze života. Potíže s literární tvorbou. Fialový hrom. Šťávnická idyla. Němečtí astronomové. Úřední horlivost pana Štěpána Brycha, výběrčího na pražském mostě. Zbabělec. Kámen života. Běh života. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha. Osudy pana Hurta. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Dobrý voják Švejk před válkou.

¶ Pytlík–Laiske 1213. Mědílek 151.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. Gesamtausgabe des Originalmanuskripts in 2 Bänden. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustr. von Josef Lada. Dietz, Berlin 1953 (3. vyd.), 8°, str. 415, 367. — Viz 1926.

¶ Pytlík–Laiske 1556, 1557. Mědílek 3141, 3142.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. Gesamtausgabe des Originalmanuskripts in 2 Bänden. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustr. von Josef Lada. Dietz, Berlin 1953 (3. vyd.), 8°, str. 415, 367. — Viz 1926.

¶ Pytlík–Laiske 1556, 1557. Mědílek 3141, 3142.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Eingeleitet von Alfred Polgar. Ill. von Josef Lada. [Neuausgabe.] (Copyright 1949 by Büchergilde Gutenberg, Zürich.) Köln, Berlin, Kiepenheuer & Witsch [1953], 8°, S. 517. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Eingeleitet von Alfred Polgar. Ill. von Josef Lada. Frankfurt am Main, Büchergilde Gutenberg 1953, 8°, S. 517. — Viz 1926.

  Doživljaji dobrog vojaka Švejka za svjetskog rata. Roman u četiri dijela. I.–II., III.–IV. S češkog preveo Ljudevit Jonke. Ilustrovao Josef Lada. Strani pisci. Zagreb, Zora 1953, 20 cm, pp. 445, 464. — Viz 1929.

¶ Pytlík–Laiske 1559, 1560: Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2896, 2897: Srbocharvátsky. [Chorvatsky.]

1954

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I.–IV. Vysvětlivkami opatřil a předmluvu napsal Zdena Ančík. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz, sv. 28. Praha, Práce 1954 (17. [spr. 18.] vyd.), 8°, str. 766. — Viz 1921.

Z. Ančík, „Kdo je dobrý voják Švejk?“, s. 5–6.

¶ Pytlík–Laiske 1264. Mědílek 88.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Vysvětlivkami opatřil a předmluvu napsal Zdena Ančík. K vydání připravili Zdena Ančík a dr. František Daneš. Ilustroval národní umělec Josef Lada. Knihovna vojáka, sv. 75. Jen pro příslušníky čs. branné moci. — Praha, Naše vojsko 1954 (vyšlo v červenci) (18. vyd. [spr. 19.], v NV 1. vyd.), 8°, str. 758 + (6). — Viz 1921.

Obsah: Předmluva. Fakta o Jaroslavu Haškovi. Poznámky k vzniku postavy dobrého vojáka Švejka (Zdena Ančík) /7-35/. (text) /37-713/. Vydavatelské poznámky /715/. Vysvětlivky /717-759/.

¶ Pytlík–Laiske 1263. Mědílek 89.


  Aféra s křečkem a jiné povídky. Výbor sestavil a doslovem opatřil Václav Lacina. Ilustroval Josef Lada. Graficky upravil Milan Albich. Výtvarný redaktor František Skála. Úsměvy, sv. 1. Mladá fronta, Praha 1954 (1. vyd. v MF; náklad 25 000 výt.), 8°, str. 200 + (4). — Viz 1973.

Obsah: Aféra s křečkem. Jak se Baluška naučil lhát. Největší den Folimanky. Útrapy vychovatele. Malý kouzelník. Hodina pravopisu. Před vysvědčením. Lásko, ó lásko, ty mocná vládkyně. Před podáním žádosti o pensi. Ze staré drogerie. Politické úspěchy vědátora. Edisonovy zkušenosti z Čech. Hřích faráře Ondřeje. Historické anekdoty. Jarní nálady. Čtenář. Nedělní zábavná příloha. Výprava na Moasernspitze. Přísaha Michy Gama. Beťárská povídka. Schůze obecního zastupitelstva v Mejdlovarech. Stavovské rozdíly. Výprava zloděje Šejby. Doslov redakce (Václav Lacina) /199-201/.

Josef Lada: přebal (barevná kresba s písmem, na zadní straně černá kresba, značka edice); vazba (ražba jednobarevné kresby, značka edice); patitul (černá kresba, značka edice); 24 černobílých ilustrací.

¶ Pytlík–Laiske 1214. Mědílek 152.


  De Avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende den Wereldoorlog. [I.] Achter het front. Uit het Tschechisch vertaald door S. van Praag. 3e druk. Amsterdam, Pegasus 1954, 8°, pp. 288. — Viz 1929.

¶ Pytlík–Laiske 1569. — Mědílek c2864.

  Chao ping Šuaj-kche. Díl 1. Peking 1954. — Viz 1950.

¶ Pytlík–Laiske 1564. Mědílek a2801.

  Ο καλός στρατιώτης Σβέϊκ [O kalos stratiotis Sveik]. Μετάφραση: Μαντώ Ανστασιάδη [přeložila Mado Anastasiadi]. Αθήναι, Η Πυξίδα [Athény, Pyxida], 1954, 21 cm, 319 + (1) pp. — Viz 1932.

¶ Pytlík–Laiske 1563: Řecký překlad. Mědílek 3565: Řecky.

  Svejk, a jó katona. Ill. Jozef Lada. Novi Sad (Újvidék), Testvériség-Egység Kiadó 1954, 16 cm, pp. 275.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2966. (??)

  Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. I.–III. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Tiden 1954 (6. vyd.), pp. 564. — Viz 1930 (Brick).

¶ Pytlík–Laiske 1571: Švédský překlad. — Mědílek 3583: Švédsky.


  Veselo s Jaroslavom Haškom. Z českých originálov preložil Šimon Lehotský. Ilustrátor Viktor Kubal. Ilustrovaná knižnica Roháča, sv. 2. Práca, Bratislava 1954 (náklad 10 400 výtlačkov), 8°, str. 124.

Obsah: . — Milan Jankovič, „Náš pohľad na Jaroslava Haška“.

¶ Pytlík–Laiske 1218b (viz č. 1202). Mědílek 1884. Maťovčík 3.

  Min zoologiske have. Oversat fra tjekkisk af Eigil Steffensen. Omslagstegning af Arne Ungermann. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1954, 8°, pp. 171.

¶ Pytlík–Laiske 1338: Malá zoologická zahrada. — Mědílek 2812.

  Humoreske. Prevela Zora Simić. Ilustrirao Josef Lada. Zagreb, Kultura 1954, 22 cm, pp. 308.

Obsah: Sudbina gospodina Hurta. Priča o slici cara Franje Josipa I. Priča o jamstvu. Bilanca ratnog pohoda kapetana Alserbacha. Tragedija c. k. narednika Henrika Hallera iz 13. pješadijskog puka. Kako se gospodin Kmoniček pobunio. Hořicki kotarski predstojnik. Tragedija narednika Adalberta Rauba. Mala idila iz Marinovke. I otrese prašinu s obuće svoje. Komandant Bugulme. Adjutant komandanta Bugulme. Križni put. U strateškoj neprilici. Slavni dani Bugulme. Nova opasnost. Neprilike sa zarobljenicima. Pred revolucionarnim sudištem istočne fronte. Kako sam sa sastao s autorom svoga nekrologa. Kukuruzna polja. Srpski pop Bogumirov i koza hodže Išrima. Općinski pisar u Svetoj Torni. Lula patera Jordana. Ribar Gulaj. Poslanikova pustolovina. Dva zapisa o jednoj poštenoj porodici. Slučaj veterana Kokoschke. Prvi april gospodina Fabijanka. Zaklada gospodina Kaubla u korist gradskih siromaha. Žalosna sudbina gospodina Blažeja. Profesor Petr. Profesor meteorologije. Službena revnost gospodina Stjepana Bryche, dacara na praškom mostu. Junački postupak gospodina Silberberga protiv Tagblatta. Vježbenik Žemla. Offside. Klasični odgoj. Kukavica. Društvene laži. Dobar čovjek. Ubogari u Kočicama. Idila iz pakla. Kita ruža. Pariske cipele. Pasja balada. Rekov romančić. Na izložbi pasa. Moja draga prijateljica Julča. Prethistorijski majmun.

¶ Pytlík–Laiske 1337: Humoresky. Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2908: Srbocharvátsky. [Chorvatsky.]

1955

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I.–II. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Vysvětlivkami opatřil a předmluvu napsal Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Knihovna vojáka, sv. 89. (Pouze pro příslušníky čs. ozbrojených sil.) Praha, Naše vojsko 1955 (19. [spr. 20.] vyd., v NV 2. vyd.), 8°, str. 445 + (1). — Viz 1921.

Z. Ančík, „Fakta o Jaroslavu Haškovi — Poznámky k vzniku postavy dobrého vojáka Švejka“ /7-35/.

¶ Pytlík–Laiske 1265. Mědílek 90.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III.–IV. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Vysvětlivkami opatřil Zdena Ančík. Ilustroval Josef Lada. Knihovna vojáka, sv. 89. (Pouze pro příslušníky čs. ozbrojených sil.) Praha, Naše vojsko 1955 (19. [spr. 20.] vyd., v NV 2. vyd.), 8°, str. 291 + (1). — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1266. Mědílek 91.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I.–II. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Doslov napsal Zdena Ančík. Barevnými obrázky a výtvarným doslovem doprovodil Josef Lada. Klub čtenářů, sv. 40. Prahu, SNKLHU 1955 (20. [spr. 21.] vyd.), 8°, str. 434. — Viz 1921.

¶ Pytlík–Laiske 1267. Mědílek 92.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III.–IV. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Doslov napsal Zdena Ančík. Barevnými obrázky a výtvarným doslovem doprovodil Josef Lada. Klub čtenářů, sv. 41. Praha, SNKLHU 1955 (20. [spr. 21.] vyd.), 8°, str. 309. — Viz 1921.

Doslov: Z. Ančík: „Jaroslav Hašek a Dobrý voják Švejk“ /306-309/. — Josef Lada, „Jak jsem ilustroval Švejka“ /303-305/.

¶ Pytlík–Laiske 1268. Mědílek 93.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I.–IV. Vysvětlivkami opatřil a předmluvu napsal Zdena Ančík. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Ilustroval Josef Lada. Dikobraz — ilustrovaná knižnice satirické a humoristické literatury domácí i cizí, sv. 28. Praha, Práce 1955 (22? vyd., v Práci 3. vyd.), 8°, str. 766. — Viz 1921.

Z. Ančík, „Kdo je dobrý voják Švejk?“, s. 5–6.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0.


  Črty, povídky a humoresky z cest. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš za účasti ediční rady pro vydávání Haškových spisů. Doslov napsal a poznámkami opatřil Zdena Ančík. Spisy Jaroslava Haška, sv. 1. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955 (1. vyd., náklad 25 400 výt.), 8°, 605 + (7) str.

Obsah: (Vydávat sebrané spisy...) /7/.

Cikáni o hodech (1901) /9-11/. Idyla venkova (1901) /12-14/. Přišel včas (1901) /15-18/. Z pamětí poněkud opožděného městečka (1901) /19-21/. Oj, Dunajec, biała woda... (1902) /22-26/. Konec opice (1902) /27-29/. Smrt horala (1902) /30-32/. Dětvanci (1902) /33-36/. Wódka lasów, wódka jagodowa (1902) /37-43/. Cikánský pohřeb (1902) /44-47/. U přívozu (1902) /48-50/. Živý sen selky Bogdanové (1902) /51-55/. Cikán archeologem (1902) /56-59/. Na maďarské poště (1902) /60-63/. Idylka kukuřičného pole (1902) /64-66/. Zbojník za Magurou (1902) /67-71/. Batovičtí Juhasové (1902) /72-75/. Zpověď z Maďárie (1902) /76-79/. Rybář Gulaj (1902) /80-85/. Ovce v žinčici (1902) /86-89/. Pod Ďumbierom (1902) /90-94/. Zátorská kanonie (1903) /95-98/. Mravenčí vajíčka (1903) /99-102/. Dobrodružství Gyuly Kákonyie (1903) /103-109/. Jak se stařeček Perunko věšel (1903) /110-113/. Vzpomínka z močálů (1903) /114-117/. Po třicíti letech (1903) /118-120/. V obecním vězení (1903) /121-123/. Křtiny (1903) /124-127/. Silák Lębik (1903) /128-132/. Tři črty z uherské roviny: Pasák Lajko. Cikánská poesie. Na polní práci (1903) /133-136/. Kozák Boryško (1904) /137-140/. Šlechetný Csendes (1904) /141-144/. Ve stravovně (1904) /145-148/. Ručnice (1904) /149-151/. Příhody starosty Tomáše (1904/1905?) /152-157/. Hej, Marko! (1904) /158-161/. Stará cesta (1904) /162-164/. Na svazích Hegyalye (1904) /165-167/. Již jest po romantice v Gemeru (1904) /168-171/. V Levoči (1904) /172-178/. Historky z Uher: Tabák. Volební akce cikána Savaňu (1904) /179-185/. Pomalá jízda (1904) /186-189/. Z Nikopole na Ruščuk (1904) /190-200/. Při česání chmele (1904) /201-205/. Oslík Guat (1904) /206-210/. Starořímská tvrz (1904) /211-216/. Krajina z Haliče s vlky (1905) /217-223/. Mezi tuláky (1905) /224-226/. Obětní svíce (1905) /227-230/. Cikánská historie (1905) /231-243/. Nad jezerem Blatenským (1905?) /244-247/. Elindúlta Ajgó Márton... (1905) /248-251/. U jezera Neziderského (1905) /252-257/. Hádka (1905) /258-261/. V Bregu Zamurovaném (1906) /262-267/. Kontuš (1906) /268-273/. Chalute (1907) /274-277/. Zimní povídka z Magury (1907) /278-281/. Privatno loviště (1907) /282-288/. Beťárská povídka (1907) /289-297/. Výprava na Moasernspitze (1907) /298-304/. Případ cikána Lesky, pana Szokáse a soudce Távola (1907) /305-310/. Danas jesmo, sutra nismo (1907?) /311-314/. Pan Hó (1908) /315-325/. Umarł, Maczek, umarł... (1908) /326-331/. Půl hodiny po Canale Grande (1908) /332-335/. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči (1908) /336-344/. Ve vesnici u řeky Ráby... (1908) /345-353/. Přísaha Michy Gama (1909) /354-371/. Oslík Guat (1909) /372-376/. Jak Hans Hutter a Franz Stockmaynegg hájili německý ráz Vídně (1909) /377-379/. Život na Puszta Magyarádě (1909) /380-388/. Král Rumunů jede na medvědy (1909) /389-391/. Štědrý večer Jana Gočvary a Michala Beckovjana (1909) /392-395/. Spravedlnost v Bavořích (1910) /396-399/. Jak se stal Jura Ogárko Maďarem (1910) /400-402/. Výzkumná cesta (1910) /403-404/. Procházka přes hranice (1910) /405-412/. Maďarské moře (1910) /413-417/. Nešťastný gondoliér Vittore (1911) /418-423/. Jak mne iredenta v Zadaru připravila o kariéru (1911) /424-426/. Čuješ, Dzuro, něboj sa! (1911) /427-428/. Němečtí astronomové (1911) /429-432/. Adele Thoms z Haidy, německá učitelka (1911) /433-435/. Záchranná akce (1911) /436-439/. Když spadne člověk v Tatrách (1913) /440-445/. Velká Kaniža a Körment (1913) /446-451/. Neštěstí v Tatrách (1913) /452-456/. Láska v Mezimuří (1913) /457-465/. Aféra s dalekohledem (1914) /466-470/. Šťávnická idyla (1914) /471-478/. O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny (1914) /479-484/. Návštěvou v městě Neuburgu (1914) /485-489/. Obecní písař ve Svaté Torně (1914) /490-500/. V horách na rumunské straně (1915) /501-504/. Historie zásluh pana Janko Križe (1920?) /505-510/. Srbský pop Bogumirov a koza od muftiho Isrima (1912) /511-514/. Babámovy archeologické snahy (1920?) /515-521/. Řádný učitel (1912?) /522-529/. V benátských mučírnách (1913?) /530-535/. Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu (1913) /536-543/. Zákonitá odměna (1920?) /544-549/. Duch Rakytnoc ze Slného vrchu a spol. (1913) /550-559/. Běh o závod (1921) /560-566/. Přátelský zápas mezi "Tillingen" a "Hochstädt" (1921) /567-575/.

Ediční poznámky (Dr František Daneš) /577-579/. K cikánštině v povídkách Jaroslava Haška (Dr Jiří Lípa) /579/. Poznámky a vysvětlivky (Zdena Ančík) /580-597/. Doslov (Zdena Ančík) /599-606/.

¶ Pytlík–Laiske 1289. Mědílek 153.

  Povídky. Satiry a humoresky. Uspořádal, doslov a vysvětlivky napsal Zdena Ančík. Ilustroval, obálku a vazbu navrhl Josef Novák. Knihovna vojáka, sv. 82. Jen pro příslušníky čs. ozbrojených sil! Naše vojsko, Praha 1955 (v NV 1. vyd.), 8°, str. 291 + (5).

Obsah:

Z praktického života (1902) /7-10/. Idylka kukuřičného pole (1902) /10-13/. Dobrodružství Gyuly Kákonyie (1903) /14-19/. Vojenský pes pana hejtmana (1903) /20-23/. Tři črty z uherské roviny (1903) /24-27/. Náš dům (1904) /29-32/. Volební akce cikána Šavaňu (1904) /33-35/. Koření pro kravičky (1906) /36-40/. Kradení lidí (1906) /41-48/. Poesie sociální (1907) /49-52/. Slib (1907) /53-55/. Furor teutonicus (1908) /56-59/. Profesor Dr Gras (1908) /60-66/. Smrt ženy Lotovy (Biblická povídka) (1909) /67-68/. Jen si berte, vojáčku! (1909) /69-70/. Zavřený lev (1909) /71-75/. Čáka pěšáka Trunce (1909) /76-80/. Objevení severní točny (1909) /81-86/. Na opuštěné latrině (1910) /87-89/. Tragický konec sekundána Petišky (1910) /90-93/. Svěcení praporu katolického spolku (1910) /95-98/. Chirurgie a celní sazba (1910) /99-102/. Státoprávní deník Samostatnost (1911) /103-106/. Duchovní cvičení s překážkami (1911) /107-108/. Konec poslance (1911) /109-112/. Anonymní dopis (1911) /113-114/. Sportovní feuilleton (1911) /115-117/. Smutný osud nádražní misie (1911) /118-121/. Velmi spletitá historie o špatném vínu (1911) /122-123/. Román pana Chocholky od potravní daně (1911) /124-127/. Povídka z pekla (1911) /129-132/. Vojenská dodávka (1911) /133-135/. Zpověď velezrádcova čili Tajemství bašty na Petříně (1911) /136-138/. Ve vlaku (1911) /139-141/. Tři idylky ze starých zlatých časů (1911) /142-145/. Dreadnoughty (1911) /146-147/. Spolek pro sociální péči (1912) /148/. Časopisy pro mládež (1912) /149-152/. Alkoholická idyla (1912) /153-155/. Feuilleton (1912) /156-158/. Konec svatého Jury (1912) /159-162/. Námořnická povídka (1912) /163-166/. Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech (1912) /167-171/. U holiče (1912) /172-175/. První všeorlí slet na Svatém Kopečku u Olomouce (1912) /176-178/. Činnost moderního diplomata (1912) /179-181/. Pan Mařínek má strach před mobilisací (1912) /182-184/. Tragedie obchodníka (1912) /185-187/. Kam to vede, když člověk vystoupí z církve (1912) /188-191/. Indián a pražská policie z roku 1913 (1913) /192-194/. Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální (1914) /195-200/. Povídka z hipodromu (1914) /201-204/. O dvou mouchách, které to přečkaly (1914) /205-207/. Oběť třídní loterie (1915) /208-212/. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha (1916) /213-216/. Moje zpověď (1921) /217-220/. Buržuj Ramzelík (1921) /221-224/. Dotazy a odpovědi (1921) /225-230/. Idyla z vinárny (1921) /231-235/. Jaké bych psal úvodníky, kdybych byl redaktorem vládního listu (1921) /236-243/. Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu „Československá republika“ (1921) /244-247/. Poznámky (1921) /248-251/. Nové studie o národních písních (1922) /253-256/. Vzdělávací čítanka (1922) /257-263/. Dobrý voják Švejk (1911) /265-280/.

Zdena Ančík: Doslov /279-285/. Vysvětlivky /287-292/.

¶ Pytlík–Laiske 1215. Mědílek 154: obsahově totožné s č. 155.

  Satiry a humoresky. Uspořádal, doslov a poznámky napsal Zdena Ančík. Klub čtenářů, sv. 24. SNKLHU, Praha 1955, 8°, str. 293.

Obsah:

Z praktického života (1902) /7-10/. Idylka kukuřičného pole (1902) /10-13/. Dobrodružství Gyuly Kákonyie (1903) /14-19/. Vojenský pes pana hejtmana (1903) /20-23/. Tři črty z uherské roviny (1903) /24-27/. Náš dům (1904) /29-32/. Volební akce cikána Šavaňu (1904) /33-35/. Koření pro kravičky (1906) /36-40/. Kradení lidí (1906) /41-48/. Poesie sociální (1907) /49-52/. Slib (1907) /53-55/. Furor teutonicus (1908) /56-59/. Profesor Dr Gras (1908) /60-66/. Smrt ženy Lotovy (Biblická povídka) (1909) /67-68/. Jen si berte, vojáčku! (1909) /69-70/. Zavřený lev (1909) /71-75/. Čáka pěšáka Trunce (1909) /76-80/. Objevení severní točny (1909) /81-86/. Na opuštěné latrině (1910) /87-89/. Tragický konec sekundána Petišky (1910) /90-93/. Svěcení praporu katolického spolku (1910) /95-98/. Chirurgie a celní sazba (1910) /99-102/. Státoprávní deník Samostatnost (1911) /103-106/. Duchovní cvičení s překážkami (1911) /107-108/. Konec poslance (1911) /109-112/. Anonymní dopis (1911) /113-114/. Sportovní feuilleton (1911) /115-117/. Smutný osud nádražní misie (1911) /118-121/. Velmi spletitá historie o špatném vínu (1911) /122-123/. Román pana Chocholky od potravní daně (1911) /124-127/. Povídka z pekla (1911) /129-132/. Vojenská dodávka (1911) /133-135/. Zpověď velezrádcova čili Tajemství bašty na Petříně (1911) /136-138/. Ve vlaku (1911) /139-141/. Tři idylky ze starých zlatých časů (1911) /142-145/. Dreadnoughty (1911) /146-147/. Spolek pro sociální péči (1912) /148/. Časopisy pro mládež (1912) /149-152/. Alkoholická idyla (1912) /153-155/. Feuilleton (1912) /156-158/. Konec svatého Jury (1912) /159-162/. Námořnická povídka (1912) /163-166/. Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech (1912) /167-171/. U holiče (1912) /172-175/. První všeorlí slet na Svatém Kopečku u Olomouce (1912) /176-178/. Činnost moderního diplomata (1912) /179-181/. Pan Mařínek má strach před mobilisací (1912) /182-184/. Tragedie obchodníka (1912) /185-187/. Kam to vede, když člověk vystoupí z církve (1912) /188-191/. Indián a pražská policie z roku 1913 (1913) /192-194/. Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální (1914) /195-200/. Povídka z hipodromu (1914) /201-204/. O dvou mouchách, které to přečkaly (1914) /205-207/. Oběť třídní loterie (1915) /208-212/. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha (1916) /213-216/. Moje zpověď (1921) /217-220/. Buržuj Ramzelík (1921) /221-224/. Dotazy a odpovědi (1921) /225-230/. Idyla z vinárny (1921) /231-235/. Jaké bych psal úvodníky, kdybych byl redaktorem vládního listu (1921) /236-243/. Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu „Československá republika“ (1921) /244-247/. Poznámky (1921) /248-251/. Nové studie o národních písních (1922) /253-256/. Vzdělávací čítanka (1922) /257-263/. Dobrý voják Švejk (1911) /265-280/.

Zdena Ančík: Doslov /279-285/. Vysvětlivky /287-292/.

¶ Pytlík–Laiske 1216 (viz č. 1215). Mědílek 155: obsahově totožné s č. 154.


  Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej vojny. Diel I.–IV. Z českého originálu preložila Zuzka Zguriška. Doslov a vysvetlivky napísal Zdena Ančík. Ilustroval Jozef Lada. Práca — Vydavatelstvo ROH (tlač. Knižné závody), Bratislava 1955 (1. vyd.; náklad 20 400 výtlačkov), 8°, str. 715 + (1).

Rec.: Chovanová, A. B., „Osudy dobrého vojaka Švejka v slovenčine“, Pravda, 3, 1955, č. 230 A, s. 7.

¶ Pytlík–Laiske 1268a. Mědílek 1882. Maťovčík 4.

  Ярослав Хашек, Приключенията на храбрия войник Швейк през Световната война. Tom 1. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Ilustracii ot Josef Lada. Sofija, Народна култура (Narodna kultura) 1955, 8°, pp. 473. — Viz 1948.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2772.

  Ярослав Хашек, Приключенията на храбрия войник Швейк през Световната война. Tom 2. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Ilustracii ot Josef Lada. Sofija, Народна култура (Narodna kultura) 1955, 8°, pp. 476. — Viz 1948.

¶ Pytlík–Laiske 1525. Mědílek 2773.

  De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende de eerste Wereldoorlog. [I.] In het achterland. Uit het Tsjechisch vertaald door Siegfried van Praag. Ill. van Josef Lada. Amsterdam, Pegasus 1955 (4. vyd.), 8°, pp. 288. — Viz 1929.

Viz díl 2. (1955) a 3. (1956).

¶ Pytlík–Laiske 1574. — Mědílek d2864.

  De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende de eerste Wereldoorlog. [II.] Aan het front. Uit het Tsjechisch vertaald door Siegfried van Praag. Ill. van Josef Lada. Amsterdam, Pegasus 1955 (1. vyd.), 8°, pp. 236.

Viz díl 1. (1955) a 3. (1956).

¶ Pytlík–Laiske 1576. — Mědílek e2864.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Tiden 1955 (x. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Mědílek 3584: Švédsky.


  Veselé poviedky. S obrázkami Jozefa Ladu. Z čes. vyd. preložil a doslov napísal Jozef Štefánik. Výber zostavil Zdena Ančík. Edícia pre mládež do 12 rokov. Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, Bratislava 1955 (náklad 4300 výtlačkov), 8°, str. 163.

Obsah: Historky z ražickej bašty. Pod Ďumbierom. V beckovskom kláštore. Nadácia pána Kaubleho. Babámove archeologické výskumy. Na hodine náboženstva. Agrárna idyla. Vyhubenie praktikantov špeditérskej firmy Kobkán. Dedičstvo po Františkovi Šafránkovi. Sen kvartána Papouška. Príklad zo života. Ťažkosti s literárnou tvorbou. Fialový hrom. Štiavnická idyla. Nemeckí astronómovia. Ovca v žinčici. Zbabelec. Kameň života. Beh života. Bilancia vojnového ťaženia hajtmana Alserbacha. Osudy pána Hurta. Rozprávka o obraze cisára Františka Jozefa I. Dobrý vojak Švejk pred vojnou: I. Švejk stojí proti Taliansku. II. Dobrý vojak Švejk obstaráva omšové víno. III. Superarbitračné vyšetrovanie dobrého vojaka Švejka. IV. Dobrý vojak Švejk sa učí zaobchodiť so strelnou bavlnou, V. Dobrý vojak Švejk pôsobí pri aeroplánoch.

¶ Pytlík–Laiske 1218c (viz č. 1213). Mědílek 1885. Maťovčík 6.

  Doživljaji pana Tenkrata i druge izabrane humoreske. Prevela Zora Simić. Zanimljiva biblioteka. Rijeka, Otakar Keršovani 1955, 19 cm, pp. 355.

Obsah: Doživljaji pana Tenkrata. Duh Rakytnoc iz Slnega brijega. Opasan radnik. Češki Baedeker. Proljetno raspoloženje. Trgovina s lijesovima. Tragedija trgovca. Satisfakcija. Traži sa jamac. Obrambeni govor. Molba za povišicu plaće. Družtvo za poljepšavanje. Mir njegovom popelu. Zagonetke svemira. Medju bibliofilima. Izborna historija. Redakcijski podvornik Šeferna. Nagradni natječaj za pripovijetku. Pustolovina vladinog savjenika i školskog inspektora Kalousa. Izborni govor samostalnog kandidata profesora Ctibora. Muž i žena u braku. Ušljiva historija. Badnje veče sirotištu. Kamen života. Nebeska priča. Grijeh župnika Ondreja. U samostanu u Beckovu. Borba za duše. Mučenička smrt njemačkog misionara u Kini. Kako je Jong-Seng postao kršćanin. Židovska priča iz Zapustne u Galiciji. Banket. Afera s hrčkom. Historija praseta Ksavera. Trakavica gospodje kjeginje. Čudnovata pustolovina mačka Markusa. O policijskom psu i bračnoj nevjeri. Nesretan slučaj s mačkom. Zašto je Baćiju obustavljeno napredovanje. Zatvoreni lav. Kapa pješaka Trunca. Mali nesporazum. Frantikov prvi maj. Solidno poduzeće. Potraga za ubojicom. Divovski nos. Spiritistička seansa. Nemoralni kalendari. Psihijatrijski problem. Istražni put. Pustolovina gospodina Karafiata. Pošteni nalaznik. Ekspedicija tata Šajbe. Amsterdamski trgovac ljudima. Dogodovština Caia Antonija Trossula.

¶ Pytlík–Laiske 1341: Trampoty pana Tenkráta. Srbochorvatský překlad. — Mědílek 2909: Srbocharvátsky. [Chorvatsky.]

1956

  Školní čítanky a jiné satiry. Úvodem a poznámkami opatřil Radko Pytlík. Obálku a ilustrace navrhl Evžen Seyček. Dikobraz. Ilustrovaná knižnice satirické a humoristické literatury domácí a cizí. Řídí Miloš Holas. Svazek 36. Vydavatelstvo ROH, Práce, Praha 1956 (1. vyd., náklad 25 400 výtisků), 8°, str. 176 + (4).

Obsah:

[Úvod] (Radko Pytlík) /7-10/.

Bojovnost vídeňských křesťanských sociálů (1912) /11-14/. JUDr Josef Myslivec (1909) /15-18/. Pražské úřední noviny (1910) /19-22/. Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb (1911) /23-26/. Poslanec Václav Kotlář (1910) /27-29/. Poslední Mladočech v Košířích (1910) /30-34/. Školní čítanky (1908) /35-39/. O upřímném přátelství (1913) /40-46/. Román Boženky Grafnetrové (1914) /47-51/. Jak jsem vystoupil ze strany národně sociální (1912) /52-57/. Z dějin strany mírného pokroku v mezích zákona: I. Šéfredaktor „Českého slova“ Jiří Pichl /58-60/. II. Pelantova aféra /61-63/. III. Řeč o protikandidátech /64-66/. Milujme své nepřátele (1921) /67-70/. Malý oznamovatel „Národní politiky“ (1921) /71-73/. Malý oznamovatel „Národní politiky“. Nabídnutí k sňatku (1921) /74-78/. Z cestovního deníku maršála Pilsudského (1921) /79-82/. První porada ministra železnic pátera Šrámka s odborníky (1921) /83-86/. Několik raportů státního detektiva Jandáka (zn. „Třebízský“) (1921) /87-90/. Rozmluva s censorem (1922) /91-95/. Smutný osud vynálezce (1922) /96-100/. Janovská konference a „Národní listy“ (1922) /101-104/. Pokus o abstinentní večírek čili Amerikánská zábava /105-112/. Cesta mstitele své cti (1922) /113-117/. Za Olgou Fastrovou (1922) /118-121/. Od stupňů trůnu až na obálku (1922) /122-126/. Průvodce po ničem (1922) /127-130/. Obecní volby (1922) /131-143/. Sjezd rodáků (1922) /144-151/. Učme znát dítky přírodu (1922) /152-159/. Občanu Macharovi do památníku (1922) /160-163/. O misionářích (1922) /164-168/.

Poznámky a vysvětlivky /170-175/. Ediční poznámka /175/.

¶ Pytlík–Laiske 1217. Mědílek 156.

  Z doby „Strany mírného pokroku v mezích zákona“. Výbor uspořádal Milan Jankovič a Radko Pytlík. Úvod a doslov napsal Milan Jankovič. (Text na 1. záložce napsal Václav Lacina. Poznámky a vysvětlivky s použitím původních poznámek Václava Mengra.) Ilustr. Karel Vaca. Úsměvy, sv. 21. Praha, Mladá fronta 1956 (1. vyd.), 8°, str. 204. — Viz 1911, SJH 9 (1963)

Obsah:

Milan Jankovič, Úvod /5-8/.

Všude dobře, doma nejlíp: O parlamentech. Povídka o hodném švédském vojákovi. Příhoda Caia Antonia Trossula. Důlní katastrofa. Podivné příhody hraběte Hudrymudrydesa. Smutný osud pana Blažeje. Velezrádná aféra v Chorvatsku. Všude dobře, doma nejlíp. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe. Před užšími volbami na Vyšehradě. Nebeská povídka. Dr Karel Kramář. Dr Fr. Soukup. Doplňky k programu české strany křesťanskosociální. Česká kuchyně. V čem jsme velcí. Delegační hostina. Pád Bienertova kabinetu. Ich bin Serinek, ein Deutscher. Padesátileté jubileum Národních listů. Dr Herben a prof. Drtina. Volební řeč samostatného kandidáta profesora Ctibora. Svědomitý censor Svoboda. O politických řečích. Sláva a konec dra Kramáře. Jak Cetlička volil. Pohádka o mrtvém voliči.

Kapitoly z Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona: Organizační střediska nové strany. Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech. Persekuce nové strany kruhy vládními. Přítel Jiří Mahen a Josef Mach. Poslíček strany básník Frabša. Persekuce člena nové strany Karla Pelanta. Česká panna Orleánská, slečna Süssová. Revolucionář Ziegloser. Básník Racek. Nejtlustší český spisovatel Jan Osten. Redakční sluha Šefrna. Strana roste, ale je bita.

Strana mírného pokroku jde do voleb: Manifest strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám. Přednáška o zestátnění domovníků. Jak bude těm fajfkám. Přednáška o rehabilitování zvířat. Den voleb. Největší spisovatel český Jaroslav Hašek.

Milan Jankovič, O Haškově "straně mírného pokroku v mezích zákona" /181-189/.

¶ Pytlík–Laiske 1218. Mědílek 157.

  „Jubilejní vzpomínka“ (Z nedokončeného rukopisu), Host do domu 3, 1956, č. 4, duben, str. 157-158.

¶ Pytlík–Laiske 1143.

  „Česká otázka. Bílí o Páté armádě“, Česká literatura 4, 1956, č. 3, 30. 10., str. 265-267.

¶ Radko Pytlík, „Nově nalezené práce „Česká otázka“ a „Bílí o Páté armádě“ Jaroslava Haška v sovětském tisku“, ibid. s. 264-265. Komentář k otištění článků z roku 1920. Z ruštiny přeložila Zina Trochová.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Eingeleitet von Alfred Polgar. Illustriert von Josef Lada. Bücher der Neunzehn, Bd. 20. [7. Auflage.] Köln, Berlin, Kiepenheuer & Witsch 1956, 8°, S. 507 .

¶ K tomuto cenzurovanému vydání viz Rudolf Toman: „Ein verharmloster Schwejk (Bemerkungen zur Schwejk-Bearbeitung des Kiepenheuer und Witsch-Verlags)“, in: Acta Universitatis Carolinae, Philologica, 1960, č. 3, Germanistica Pragensia 1, str. 83-89 (Mědílek 3362) a Rudolf Toman: „Der gewitschte Schwejk“, in: Neue deutsche Literatur (NDR), 12, 1961, č. 9, str. 151-154 (Mědílek 3365). Srv. též Františka Faktorová (fa): „Dvě stě devadesát osm stránek neboli dvě pětiny textu — o tolik byl okraden dobrý voják Švejk...“, in: Literární noviny 10, 1961, č. 36, 9/9, str. 4 (Mědílek 1821) a (anon.): „"Schwejk" verfälscht“, in: Der Bibliothekar. Zeitschrift für das Bibliothekswesen 15, 1961, Nr. 12, str. 1323 (Mědílek 3366).

¶ Pytlík–Laiske 1583. Mědílek 3150.

  Ярослав Хашек, Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Ilustracii ot Josef Lada. Sofija, Народна култура (Narodna kultura) 1956 (2. vyd.), 8°, pp. 800. — Viz 1948.

¶ Pytlík–Laiske 1592. Mědílek 2774.

  Chao ping Šuaj-kche. Ja Chu-sie-kche ču. Z anglického překladu Paula Selvera The Good Soldier Schweik přeložil Siao Čchien. Il. Josef Lada. Peking, Žen-min wen-süe čchu-pan-še 1956, pp. 276. — Viz 1950.

¶ Pytlík–Laiske 1584. Mědílek 2802: Reedice tohoto vydání byla v témže nakladatelství v roce 1957 a 1978.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schveikin seikkailut maailmansodassa. 1 osa. Rintaman takana. Suomentanut Marja Helin. Tämän teoksen on kuttanut Josef Lada. 5 painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1956 (5. vyd.), pp. 269. — Viz 1932.

¶ Pytlík–Laiske 1585. Mědílek a2824.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schveikin seikkailut maailmansodassa. 2 osa. Matkalla rintamalle. Suomentanut Marja Helin. 5 painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1956 (5. vyd.), pp. 286.

¶ Pytlík–Laiske 1586. Mědílek 2825.

  Jaroslav Hashek, Kunnon sotamies Schveikin seikkailut maailmansodassa. 3 osa. Kunniakas luhistuminen. Suomentanut Marja Helin. 5 painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1956 (5. vyd.), pp. 386.

¶ Pytlík–Laiske 1587. Mědílek 2826.

  De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende de eerste Wereldoorlog. [III.] In krijgsgevangenschap. Vertaald door Rita van Baerle. Wit het Tsjechisch vertaald door S. van Praag. Ill. van Josef Lada. 1ste druk. Amsterdam, Pegasus 1956 (1. vyd.), 8°, pp. 331. — Viz 1929.

Viz díl 1. (1955) a 2. (1955).

¶ Pytlík–Laiske 1577. — Mědílek f2864.

  Nitóhei Schwejks. [Díl 1.] Přel. Cunehiko Cudži. Kjóto, San'iči šobó 1956, pp. ...

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek f2885.

  Nitóhei Schwejks. [Díl 2.] Přel. Cunehiko Cudži. Kjóto, San'iči šobó 1956, pp. ...

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek g2885.

  Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial. Vol. I.–II., III.–IV. În romîneşte de Jean Grosu şi Alexandru O. Teodoreanu. Prefaţă de Dumitru Hîncu. Il. de Josef Lada. Clasicii literaturii universale. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă 1956, 20 cm, pp. 560, 368. — Viz 1958, 1964, 1968, 1971, 1983, 1993, 2003, , 2003 (Vasilache), 2010.

¶ Pytlík–Laiske 1588, 1589: Rumunský překlad. — Mědílek 3549: Rumunsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Szatirikus regény. I.–II. Fordította Réz Ádám. Illusztrációival Josef Lada. Bevezette Kovács Endre. Bratislava[–Praha?], Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó — Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1956 (1. vyd. náklad 10 000 výt.), 21 cm, pp. 483 + 324. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1595, 1596: Maďarský překlad. — Mědílek 2967, 2968: Maďarsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Szatirikus regény. I.–II. Fordította Réz Ádám. Illusztrációival Josef Lada. Bevezette Kovács Endre. 2. kiadás. Bratislava, Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó — Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1956 (2. vyd.), 21 cm, pp. 483 + 324. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske 1597, 1598: Maďarský překlad. — Mědílek 0.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. I.–II. Fordította Réz Ádám. Illusztrációival Josef Lada. Szerkesztő Wessely László. Budapest, Európa Könyvkiadó 1956 (x. vyd.), 21 cm, pp. 807 + 1 fotó. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0.

  Pryhody dobroho vojaky Švejka pidčas svitovoji vijny. [I.] Švejk v zapillju. Perekl. O. Zalužnyj. New York 1956, pp. ... — Viz 1930.

Reprint vydání z roku 1930.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2564: Ukrajinsky.

  Pryhody dobroho vojaky Švejka pidčas svitovoji vijny. [II.] Švejk na fronti. Perekl. O. Zalužnyj. New York 1956, pp. ... — Viz 1930.

?

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2565: Ukrajinsky.

  Sauniojo kareivio Švejko nuotykiai pasauliniame kare. 1.–2., 3.–4. Verté A. Tiešis ir K. Akelis. Vilnius, Valst. grož. lit. Ikla 1956, pp. 606, 412. — Viz 1932.

¶ Pytlík–Laiske 1593, 1594: Litevský překlad. — Mědílek 2655, 2656: Litevsky.


  Änggimeler. Orysšasynan audarghan Kamka Ormanbajev. Alma-Ata, Kazaktyng memlekettik körken ädebiet baspasy 1956, 8°, pp. 135.

Obsah: Balaton bojynda. - Praga köpirinde žyjnaušy Štepan Brychtyn kyzmet kezindegi alasuruy. - Adam etin satatyn Amsterdam saudageri. - Policmejster myrzanyn ädisi. - Karžy daghdarasy. - Avstrija flotyndaghy bülik. - Ömir tasy. - Ifdefondyk Martin äulijening kulaktary. - Čagan-Kuren änggimesi. - Sabaz soldat Švejk soghys aldynda. - Memlekettik mangyzy bar is. - It saudasyn kalaj istedim. - Šafranekting murasy. - Aman kaldy. - Ömirden önege. - Baron žäne onyng töbeti. - Avstrijalyk tamožnja. - Kyzmetši. - Annanyhg jubileji. - Sorly balalnrdyng sorpasy. - Ksaver torajdyng tariehy. - Imperator Franc-Josiftyng portreti turaly povesť. - Kupyja policija mektebi. - Karusyzdandyru turaly konferencijanyng šu kötergen mäžilisi. - Ata-analar men balalardyng karym-katnasy. - Šarighat sabaghy.

¶ Pytlík–Laiske 1345: Povídky. Kazašský překlad. — Mědílek 2650.

  Yaroslav Haşek, Hekayǝlǝr vǝ felyetonlar. Tr. E. I. Ibrahimova. Bakı, Azǝrnaşr 1956, pp. 112.

¶ Pytlík–Laiske 1350: Povídky a fejetony. Ázerbájdžánský překlad. — Mědílek 2615: Ázerbajdžánsky.

  Humorystyčni opovidannja. Pereklav s čes'kogo H. M. Paško. Ill. L. B. Kaplan. Kyjiv, Deržlitvydav URSR 1956, pp. 148.

Obsah: Bravyj soldat Švejk pered vijnoju. Povisť pro portret imperatora Franca-Yosyfa I. Sprava deržavnoji vagy. Sup dlja bidnych ditej. Zakolot v avstrijs'komu floti. Neščasnyj vypadok z kotom. Avstrijs'ka mytnycja. Istorija porosjaty Ksavery. Spádščyna Šafraneka. Službovyj zapal Štefana Brycha, zbyrača podatkiv na praz'kim mostu. Rozžuky vbyvci. Kamin' žittja. Urok zakonu božoho. Koza i vsemohutnij boh. Amsterdams'kyj torgovyc' čolovičynoju. Korotkyj zmist kryminaľnoho romana. Rozpoviď Pepika Novoho pri zakručyny joho sestry. Pryklad iz žittja. Marafons'kyj bih. Ljuds'ka pycha. Istorija žittja. Nad ozerom Balaton. Chazjajnuvannja barona Klajnhampla. Družnyj matč. Jak ja torhuvav sobakamy.

¶ Pytlík–Laiske 1347: Humoresky. Ukrajinský překlad. — Mědílek a2573: Ukrajinsky.

1957

  Dobrý voják Švejk před válkou a jine podivné historky. K vydání připravili Zdena Ančík, František Daneš a Radko Pytlík. Spisy Jaroslava Haška, sv. 10. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1957 (4. vyd., v SNKLHU 1. vyd., náklad 50 000 výt.), 329 + (7) str.

Obsah: Stará vojna /9-11/. Vojenský pes pana hejtmana /12-15/. Vojenský pamětní peníz /16-19/. Povídka o hodném švédském vojákovi /20-22/. Der verfluchte Ruthene /23-26/. Oslí historie z Bosny /27-33/. Zbabělec /34-38/. Jen si berte, vojáčku! /39-41/. Zavřený lev /42-46/. Čáka pěšáka Trunce /47-51/. Na opuštěné latríně /52-54/. Vojenské články do čítanek pro děti /55-57/. Až bude střelba zavedena na středních školách /58-60/. Vzpoura v rakouském loďstvu /61-65/. O tom, jak přednáší nám instruktor střílení feldvébl Hlawatti /66-69/. Jak se ztratilo sádlo v 2. kuchyni košického pluku /70-72/. Příhoda vojáka Svobody a jezevčíka Čora /73-74/. Poněvadž jsme potřebovali dreadnoughty /75/. Zpověď velezrádcova /76-78/. Příroda a nauka o vozatajství /79-82/. Interwiew se svázaným důstojníkem /83-85/. Vojenská dodávka /86-89/. Dobrý pan Špirk /90-93/. Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech /94-98/. Sláva a konec dra Kramáře /99-100/. Pan Mařínek má strach před mobilisací /101-103/. Ze zápisků důstojníka /104-106/. Dobrý voják Švejk /107-124/. Konference míru /127-130/. K bosensko-hercegovským událostem /131-133/. Mladý císař a kočka /134-137/. Delegační hostina /138-142/. Trapná státní aféra /143-147/. Triumfální vjezd bucharského panovníka /148-150/. Rakovina a emir v Anamu /151-153/. Anonymní dopis /154-155/. Situace /156-158/. Hlasy listů o válce turecko-italské /159-162/. U holiče /163-165/. Činnost moderního diplomata /166-168/. Smutný konec válečného zpravodaje Prager Tagblattu /169-171/. Hlasy listů o válce balkánských národů /172-174/. První den po korunovaci /175-177/. Jak v Italii povstávají předsedové ministerstev /178-180/. Poslední kníže ze Schopenhausenu /181-184/. Albánský trůn /185-189/. Keine Krisen, keine Schroffheiten /190-192/. Rafinovanost /195-200/. Malá tělesná potřeba a justice /201-205/. Příhoda Gaia Antonia Trossula /206-209/. O katu /210-212/. Podivná událost /213-215/. Velezrádná aféra v Chorvatsku /216-221/. Obrovský nos /222-226/. Spiritistické sezení /227-230/. Hledá se vrah /231-235/. Nemravné kalendáře /236-238/. O policejním psu a ubohém strážmistrovi /239-243/. Pátrání po vrahu /244-252/. Tragický konec zpěvačky Carnevalové /253-257/. Spravedlnost zvítězí /258-262/. O policejním psu a manželské nevěře /263-266/. Prostředek pana policejního ředitele /267-270/. Detektiv Hupfeld /271-274/. Detektiv Patočka /275-277/. Pan Kalous detektivem /278-281/. Detektivní ústav /282-284/. V detektivním ústavě /285-287/. Vrchní policejní komisař Wagner /288-292/. Indián a pražská policie z roku 1913 /293-295/. Proč měl Bači zaražen postup /296-299/.

¶ Pytlík–Laiske 1292. Mědílek 158.


  (Pochoždenija bravogo soldata Svejka vo vremja mirovoj vojny). Tr. .... Kazaň, Tatknigoizdat 1957, pp. ... — Viz 1932.

Viz předchozí překlad z roku 1932.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek a2681: Tatarsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Fordította Réz Ádám. Illusztrációival Josef Lada. Szerkesztő Wessely László. Budapest, Európa Könyvkiadó 1957 (x. vyd.), 20 cm, pp. 717 + 4 fotó. — Viz 1930.

Kovács Endre: Jaroslav Hašek és a Svejk (úv.).

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2970: Maďarsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. [1.–2.] Fordította Réz Ádám. Budapest, Szépirodalmi Kiadó 1957 (x. vyd.), pp. ... — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2971, 2972: Maďarsky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Tiden 1957 (7. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Pytlík–Laiske 1606: Švédský překlad. — Mědílek 3585: Švédsky.

  Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. 1.–2., 3–4. No čehu valodas tulkojusi Anna Bauga. D. Zaslavska pēcvārds. Ilustr. J. Lada. Rīga, Latgosizdat 1957 (2. vyd.), 22 cm, pp. 469, 455. — Viz 1927.

¶ Pytlík–Laiske 1601, 1602: Lotyšský překlad. — Mědílek 2662, 2663: Lotyšsky.


  Schule des Humors. Zwölf Lektionen Kurzgeschichten. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Günther Jarosch. Nachwort von Zdena Ančík. Illustrationen und Gesamtausstattung Werner Klemke. 1. Aufl. 1.–10. Tausend. Berlin, Eulenspiegel Verlag für Satire und Humor 1957, S. 303 + (3). — Viz 1960, 1962, 1970, 1973, 1983.

Inhalt:

1. Lektion: Ein Autor hat's nicht leicht: Einführung und Vorwort des Autors /7-9/. Schwierigkeiten mit der literarischen Produktion /10-16/.

2. Lektion: Höhen und Tiefen der Literatur: Unter Bibliophilen /19-23/. Die Sonntags-Unterhaltungsbeilage /24-31/. Das Feuilleton /32-35/. Kurze Inhaltsangabe eines blutrünstigen Romans /36-39/.

3. Lektion: Sonderbare Wissenschaft: Zwei deutsche Astronomen /43-47/. Babáms archäologische Bestrebungen I-III /48-58/.

4. Lektion: Die lieben Kleinen: Wie Baluška lügen lernte /61-69/. Die Leiden eines Erziehers /70-77/. Die Affäre mit dem Hamster /78-93/.

5. Lektion: Aus dem Junggesellenleben: Wie ich mir einen Knopf an die Hose nähte /97-102/. Ich koche Eier weich /103-106/.

6. Lektion: Abenteuer um die Liebe: Kirmes in Křivice /109-117/. Das Abenteuer des Gyula Kákonyi /118-126/. Das Versprechen /127-132/. Pepíček Nový erzählt von der Verlobung seiner Schwester /133-140/.

7. Lektion: Geschichten aus der k. k. Monarchie: Das Bildnis Kaiser Franz Josefs I. /143-150/. Der gefangene Löwe /151-157/. Auf einer verlassenen Latrine /158-161/.

8. Lektion: Von der Weisheit der Polizei und der Bürokratie: Ein Mörder wird gesucht I-VIII /165-179/. Die Hinterlassenschaft des František Šafránek /180-185/. Der Amtseifer des Mauteinnehmers auf der Prager Brücke, Štěpán Brych /186-190/.

9. Lektion: Der allmächtige Herr Chef: Das Praktikantensterben bei der Speditionsfirma Kobkán /193-204/. Aus dem praktischen Leben /205-210/.

10. Lektion: Bürgerliche „Wohltätigkeit“: Der Heilige Abend im Waisenhaus /213-217/. Wohltätigkeit /218-222/. Die Stiftung des Herrn Kauble zugunsten der Stadtarmen /223-231/. Der Verein für Sozialfürsorge /232-233/. Die Suppenküche /234-239/.

11. Lektion: Die Herren Abgeordneten: Protokoll des II. Parteitages der „Partei für gemäßigten Fortschritt in den Schranken des Gesetzes“ /243-249/. Die Wahlaktion des Zigeuners Schawanju /250-255/. Die Wahl des Gemeindepolizisten. Sitzung der Gemeindevertretung von Mejdlovary /256-262/.

12. Lektion: Von allerlei Tieren: Der Hund des Herrn Hauptmanns /265-272/. Eheliche Untreue /273-277/. Von der Henne, die eine Idealistin war /278-282/. Drei Männer und ein Hai /283-291/.

Zdena Ančík (Prag), „Einiges über Jaroslav Hašek“ /293-302/.

¶ Pytlík–Laiske 1352: podle českého výboru Škola humoru. — Mědílek 3229.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Günther Jarosch. Nachwort Zdena Ančík. Illustrationen von Werner Klemke. 2. Auflage. Berlin, Eulenspiegel-Verlag 1957, 8°, S. 303. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3230.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Übertragen von Günther Jarosch. Illustrationen von Werner Klemke. Frankfurt am Main, Bärmeier und Nikel 1957, 8°, S. 270. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3231.

  Hakajälar. Teržimeči A. Sejitgaldijev. Ašchabad, Turkmengosizdat 1957, pp. 116.

¶ Pytlík–Laiske 1351: Povídky. Turkmenský překlad. — Mědílek 2684: Turkmensky. Přeloženo z ruštiny: Rasskazy.

  Kamin' žyttja. Opovidannja. Il. V. L. Hlyvenko. Kyjev, Deržlitvydav Ukrajiny 1957, pp. 45.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Mědílek 2574: Ukrajinsky.

1958

  Loupežný vrah před soudem. Uspořádali Zdena Ančík a Radko Pytlík. Text připravil Radko Pytlík. Spisy Jaroslava Haška, sv. 2. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1958 (1. vyd., náklad 40 000 výt.), 8°, 419 + (5) str.

Obsah: Praha je Praha /7-10/. Pastrňákovy modré oči /11-13/. Rodná obec... /14-16/. Vytí psa /17-20/. Klínový nápis /21-24/. Náš dům /25-28/. Pohádka z východu /29-30/. Milosrdní samaritáni /31-34/. Vlídná domluva /35-38/. Správkyně stravovny /39-43/. Návrat /44-47/. Mladé směry /48-54/. Ve stohu /55-58/. Tkadlec Barták /59-62/. Z vypravování soudního adjunkta /63-66/. Rolník Martin ze samoty /67-71/. Fazole /72-75/. Všivá historie /76-80/. Paměti Miriamy /81-85/. Nový rok /86-90/. Z deníku naivního děvčete /91-93/. O sportu /94-97/. O bálech /98-101/. O národní písni /102-106/. Konec masopustu /107-111/. O jednom censorovi /112-117/. Pražská komuna /118-122/. Loupežný vrah před soudem /123-127/. O básnících /128-137/. Poesie sociální /138-142/. Frantíkův první máj /143-147/. O Halákovi, tulákovi /148-154/. Vzpoura trestance Šejby /155-166/. Drahota /167-169/. Školní čítanky /170-173/. Povídka o štěnicích /174-177/. Důlní katastrofa /178-181/. Jubileum služky Anny /182-184/. Historie prasete Xavera /185-188/. Stařeček Jančar /189-192/. Můj strýček Gabriel /193-198/. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka /199-205/. Podivuhodné příhody hraběte Hudrymudrydesa /206-211/. Strýc Jáchym /212-217/. Vězeňská kuchyně /218-222/. Dobročinnost /223-225/. Všude dobře, doma nejlíp /226-229/. Zachráněn /230-233/. Jeho Excelenci ministru financí rytíři Bilińskému ve Vídni /234-237/. V Neuburgu /238-242/. Nadace pana Kaubleho ve prospěch místních chudých /243-246/. Jak u nás vařili bramborovou polévku pro chudé děti /247-250/. Stávka zločinců /251-256/. Finanční tíseň /257-259/. Argentinské maso /260-262/. Dopis z vinohradské radnice o vinohradských záležitostech /263-266/. Smělý pokus útěku dvou dozorců z pankrácké trestnice /267-270/. Katastrofa živelní spásou Rakouska /271-274/. Když bourali staré hradby /275-281/. Z dob všeobecné drahoty /282-284/. Opatření proti drahotě /285-287/. Smutný osud nádražní misie /288-291/. Různé hlasy listů o drahotě /292-295/. Stavovské rozdíly /296-298/. Když jsem počal psát ... /299-302/. O soudcích, lidech souzených a odsouzených /303-306/. Případ exekutora Jančara /307-310/. Kam letos na venek? /311-313/. O sobeckosti vědy /314-316/. Co přivodilo zdražení vuřtů? /317-318/. Obecní hospodářství /319-322/. Dostal na smutek /323-326/. Žádost za zvýšení platu /327-329/. Jak se šel dát pokřtít Arnaut Elim Ghivar /330-333/. Pomsta je sladká /334-337/. Jak se loučil podivně se starým rokem 1728 starý sir Archibald Thorburn /338-342/. Výprava zloděje Šejby /343-349/. Používejte trestanců k polním pracem /350-352/. Otce chudých dobré předsevzetí /353-356/. Polévkový ústav /357-360/. Soudní komise /361-364/. Idyla z chudobince na Žižkově /365-368/. Můj přítel Hanuška /369-372/. Jak střádalové zachránili zoufalce /373-376/. Ošacení chudých školních dítek /377-381/. Špitálníci v Kočicích /382-385/. Ze staré trestnice v Illavě /386-393/. Báči Josef /394-400/. Na okraj Haškovy sociální satiry /401-406/. Poznámky a vysvětlivky /407-417/. Ediční poznámka (R. P.) /419/.

¶ Pytlík–Laiske 1289a. Mědílek 159.

  Fialový hrom. Svazek uspořádali Zdena Ančík a Milan Jankovič. Text připravila redakce. Obálku (s použitím kresby národního umělce Josefa Lady) upravila Alena Ladová. Vazbu navrhl národní umělec Josef Lada. Graficky upravil František Mašek. Spisy Jaroslava Haška, sv. 5. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1958 (1. vyd., náklad 40 000 výt.), 8°, 330 + (6) str. — Viz 1961.

Obsah:

Jak čerti plundrovali klášter sv. Tomáše /7-16/. Pan Simeon Vašák a jeho patron /17-22/. Domluva /23-25/. Pan Gloatz, bojovník za práva lidu /26-29/. O jednom misionáři /30-34/. Fejetony I-III /35-46/. Dýmka pátera Jordána /47-53/. O katolickém tisku /54-57/. K aféře profesora Wahrmunda /58-62/. Zakázaný časopis /63-67/. Idylka z pekla /68-69/. Jak se stal Jong-Seng křesťanem /70-75/. Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda /76-82/. Jak se stal Jurajda atheistou /83-87/. Nazarénští /88-90/. Hřích faráře Ondřeje /91-94/. Mravoučná povídka /95-98/. Opat Fronto a velbloudi /99/. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe /100-103/. Světci a zvířata /104-107/. Jak sloužili za dra Funka u Barnabitek mši /108-110/. Nebeská povídka /111-113/. Jak přítel Klučka maloval sv. Apolenu /114-119/. První slet katolických tělocvičných jednot /120-124/. O svatém Hyldulfovi /125-129/. Kámen života /130-133/. Proces s Chámem, synem Noemovým /134-138/. Úryvek z románu kostelníka /139-142/. Mučednická smrt německého misionáře v Číně /143-146/. V klášteře v Beckově /147-149/. Svěcení praporu katolického spolku /150-152/. Paměti úctyhodné rodiny (1910) /153-163/. Tasemnice paní kněžny /164-168/. Katolický tisk /169-170/. Volná myšlenka /171-173/. Konec satana /174-178/. Povídka z pekla /179-182/. Dědictvi cyrilometodějské v Morušově /183-185/. Duchovní cvičení s překážkami /186-188/. Svítání /189-191/. Boží sláva /192-194/. Druhé kázání faráře Douděry po čas volebního ruchu /195-198/. Kámen mudrců /199-203/. Čagan-kurenská povídka /204-207/. Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb /208-210/. Svíčková bába Albrechtová vykládá pohádku, proč nebyl zvolen za Pelhřimov farář Miloš Záruba /211-213/. Hrdinské potýkání 40 mučedlníkův kapadockých — čili Co zkoušejí voličové katolickonárodní /214-216/. Účel a důvod trestu /217-219/. Kázání faráře Douděry při jeho nastolení na novém působišti /220-223/. Hlasy listů o spalování mrtvol /224-226/. Kam to vede, když člověk vystoupí z církve /227-229/. Reformní snahy pana barona Kleinhampla /230-233/. Konec sv. Jury /234-237/. První všeorlí slet na Svatém Kopečku u Olomouce /238-241/. Světci a zvířata /242-245/. Časopisy pro mládež /246-249/. Lidožroutská historie /250-252/. Případ faráře Hlinky /253-254/. Farář a Kilián /255/. Jak vstoupili v obci Cikánově bordeláři do křestanskosociální organisace /256-259/. Záhadné zmizení proroka Eliáše /260-263/. Ohař pana barona /264-266/. Hřbitovní idyla /267-270/. Před vysvědčením /271-274/. Fialový hrom /275-278/. Obecní býk v Jablečnu /279-285/. U pařížské věštkyně /286-289/. V hodině náboženství /290-292/. Jak se stal Milan Špatina atheistou /293-296/. Touha /297-300/. Zápas o duše /301-310/. Uši svatého Martina z Ildefonsu /311-321/.

Poznámky vydavatelů /323-331/. (Redakční poznámka) /332/.

¶ Pytlík–Laiske 1290. Mědílek 160.

  „Přání drahému příteli Karlovi“ (Jak klidně přišel jsem, tak klidně také odejdu...), Tvorba 28, 1958, č. 17, 24/4, str. 399-400. — Viz SJH 11 (1972)

Podepsáno: Jaroslav Hašek. — Připsáno: 28. 1. 1906.

¶ Pytlík–Laiske 1145. — Otištěno z rukopisu.


  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Ill. by Joseph Lada. Penguin Books. Vol. 802. Penguin Books, Harmondsworth 1958, 8°, pp. 470.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2706.

  Le brave soldat Chvéïk. Traduction du tchèque par Henry Horejsi. Édition hors commerce N°26. Lausanne, La Thune du Guay / Jack Rollan 1932, pp. 221. — Viz 1932.

¶ Pytlík–Laiske 1607. Mědílek 2846. Peška–Suchy 0.

  Den gode Soldat Svejks Eventyr. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat til Dansk af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1958 (x. vyd.), 8°, pp. 509. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0.

  Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial. Vol. I.–II., III.–IV. În romîneşte de Jean Grosu. Prefaţă de Dumitru Hîncu. Il. de Josef Lada. Clasicii literaturii universale. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă 1958, pp. 559, 372. — Viz 1956.

¶ Mědílek 3550: Rumunsky.

  Den tapre soldat Svejk og hans eventyr i verdenskrigen. [1.–2.] Til norsk ved Odd Bang-Hansen. Oslo, Tiden Norsk Forlag 1958, 8°, pp. 261, 246. — Viz 1968, 1968, 1973.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 3392, 3393: Norsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 1. rész. Fordította Réz Ádám. Belsö díszítéseket Hegedűs István rajzolta. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 1958 (x. vyd.), pp. 303. — Viz 1930.

Viz část 2 (1958) a 3. a 4. (1960).

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2973: Maďarsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 2. rész. Fordította Réz Ádám. Utószó: Zádor András. Belsö díszítéseket Hegedűs István rajzolta. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 1958 (x. vyd.), pp. 315. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 2974: Maďarsky.

  Ярослав Гашек, Пригоди бравого вояки Швейка (Pryhody bravoho vojaky Švejka). Переклад Степан Масляк (Stepan Masljak). Iljustraciji A. D. Bazylevyč. Kyjiv, Radjans'kyj pys'mennyk 1958, pp. 627 + (1). — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Mědílek 2566: Ukrajinsky.

  Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. 1.–4. No čehu valodas tulkojusi Anna Bauga. Rīga, Latgosizdat 1958, pp. 72, 78, 78, 78, 77, 82, 85, 80, 77, 82, 82, 81, 83, 89, 85, 91. — Viz 1927.

¶ Pytlík–Laiske ∅. — Mědílek 2664: Lotyšsky. Vydání slepeckým písmem. Čtyři díly v 16 částech.


  Meine Beichte. Herausgegeben und übertragen von Rudolf Toman. Mit Zeichnungen von Josef Lada. 1. Auflage. Leipzig, Philipp Reclam junior 1958, 8°, S. 214 + (2). — Viz 1965, 1974.

Inhalt:

Vorwort (Rudolf Toman, Prag, März 1957) /5-14/.

Švejk zieht gen Italien (1911) /15-20/. Der brave Soldat Švejk holt Meßwein (1911) /21-27/. Das Superarbitrationsverfahren des braven Soldaten Švejk (1911) /28-32/. Der brave Soldat Švejk lernt mit Schießbaumwolle umgehen (1911) /33-38/. Die Tätigkeit des braven Soldaten Švejk bei den Aeroplanen (1911) /39-44/. Die Informationsreise (1910) /45-47/. Der Soldat Svoboda und der Dachshund Čor (1911) /48-50/. Das reelle Unternehmen (1921) /51-59/. Der Wettlauf (1921) /60-68/. Der Menschenhändler von Amsterdam (1909) /70-74/. Der Prozeß gegen Cham, den Sohn Noahs. Gerichtsreportage aus biblischen Zeiten (1910) /75-82/. Wie wir uns zu House, auf der Straße, in Ämtern, in Geschäften, in Theatern, in Aeroplanen und bei Fußballspielen benehmen sollen (1921) /83-90/. Gespräch mit dem kleinen Míla (1912) /91-94/. Ein gefährlicher Helfer (1914) /95-106/. Die Heiligen und die Tiere (1909) /107-111/. Im Kloster von Beckov (1910) /112-116/. Eine moralische Geschichte (1909) /117-120/. Wódka lasów — Wódka jagodowa. Skizze aus Galizien (1902) /121-129/. Am Plattensee. Skizze aus Ungarn (1905) /130-135/. Der Raubmörder vor Gericht (1907) /136-143/. Gerettet (1910) /144-149/. Wie man mit Erfolg Selbstmörder rettet. Eine tragische Geschichte (1912) /150-155/. Beispiel aus dem Leben. Amerikanische Humoreske (1904) /156-160/. Finanzielle Schwierigkeiten (1910) /161-164/. Standesunterschiede (1912) /165-169/. Der letzte Fürst von Schöpenhausen (1913) /170-174/. Die Tätigkeit eines modernen Diplomaten (1912) /175-179/. Tagung des Herrenhauses (1911) /180-184/. Am Himmelstor (1909) /185-189/. Vor den Stichwahlen in Vyšehrad (1909) /190-194/. Was wurde ich den Kommunisten raten, ware ich Chefredakteur des Regierungsorgans „Československá Republika“ (1921) /195-201/. Meine Beichte (1921) /202-206/. Jaroslav Hašek — der größte tschechische Schriftsteller (1912) /207-210/.

Anmerkungen /211-213/

¶ Pytlík–Laiske 1354: Moje zpověď. — Mědílek 3232.

  Meine Beichte. Herausgegeben und übertragen von Rudolf Toman. Mit Zeichnungen von Josef Lada. Schutzumschlag- und Einbandzeichnung von Josef Lada. 2. Auflage. Leipzig, Verlag Philipp Reclam jun. (Gedruckt in der Deutschen Demokratischen Republik) 1958, 8°, S. 214 + (2).

¶ Mědílek 3233.

  Huumori kool. Satiire ja humoreske. Tšehhi keelest tõlkinud Leo Metsar. Illustreerinud J. Lada. Loomingu raamatukogu, 1958, 16 (40). Tallinn, Ajalehtede-Ajakirjade Kirjastus 1958, pp. 72.

¶ Mědílek 2638.

  Hikäjälär häm fel'etondar. Tr. Habdulla Bajburin. Ufa, Baškirknigoizdat 1958, pp. 118.

¶ Mědílek 2616: Baškirsky. Přeloženo z ruského překladu.

  Mÿskaara. Ojlymaš-vlak. Joškar-Ola, Marknigoizdat 1958, pp. 64.

¶ Mědílek 2674: Marijsky.

1959

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I. a II. díl. K vydání připravili Zdena Ančík a dr. František Daneš. Předmluvu napsal a vysvětlivkami opatřil Zdena Ančík. Ilustroval národní umělec Josef Lada. Knihovna vojáka, sv. 122. Praha, Naše vojsko 1959 (22. vyd., v NV 3. vyd.) (náklad 20 000 výt.), 8°, str. 455. — Viz 1921.

Předmluva: Zdena Ančík: „Fakta o Jaroslavu Haškovi. Poznámky k vzniku postavy dobrého vojáka Švejka“ /7-38/.

¶ Mědílek 94.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III. a VI. díl. K vydání připravili Zdena Ančík a dr. František Daneš. Vysvětlivkami opatřil Zdena Ančík. Ilustroval národní umělec Josef Lada. Knihovna vojáka, sv. 122. Praha, Naše vojsko 1959 (22. vyd., v NV 3. vyd.) (náklad 20 000 výt.), 8°, str. 294. — Viz 1921.

¶ Mědílek 95.


  Drei Erzählungen. Illustrationen Jiří Šalamoun. Gestalter Horst Wolf. Blockbuch. Leipzig, Hochschule für Graphik und Buchkunst, Institut für Buchgestaltung 1959, 20,5 x 22 cm (200 x 215 mm?), 18 Bl.

Inhalt:

Der Menschenhändler von Amsterdam. Der Raubmörder vor Gericht. Kurze Inhaltsangabe eines blutrünstigen Romans.

Mit Genehmigung des Eulenspiegel-Verlages, Berlin, und des Verlags Philipp Reclam, Leipzig.

¶ Mědílek 3236.

  Drei Erzählungen. Illustrationen Jiří Šalamoun. Typographie Wolf Horst. Blockbuch. Berlin, Eulenspiegel Verlag 1959, 18 Bl.

¶ Mědílek 3234.

  Drei Erzählungen. Illustrationen Jiří Šalamoun. Blockbuch. Berlin, Philipp Reclam Verlag 1959, 18 Bl.

¶ Mědílek 3235.

  Tuan pchien siab-šuo ťi (Sbírka povídek). Přeložil Šuej Ning-ni. Peking, Žen-min wen-süe čchu-pan-še 1959, pp. ...

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek a2802.

  Kunnon sotamies Švejk seikkailut maailmansodassa. 1.–2. Suomentanut Marja Helin ja Tuure Lehén. Runosuomennokset Elvi Sinervo. Kuvat Josef Lada. 6. painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1959 (6. vyd.), pp. 569. — Viz 1932.

¶ Mědílek 2827.

  Kunnon sotamies Švejk seikkailut maailmansodassa. 3.–4. Suomentanut Marja Helin ja Tuure Lehén. Runosuomennokset Elvi Sinervo. Kuvat Josef Lada. 6. painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1959 (6. vyd.), pp. 404. — Viz 1932.

¶ Mědílek 2828.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. 1.–3. knjiga. Preveo Stanislav Vinaver. Ilustrovao Jozef Lada. Humoristička biblioteka Ježa, kolo 2. Beograd, Jež 1959 (x. vyd.), 18 cm, pp. 296, 329, 357. — Viz 1929.

¶ Mědílek 2898, 2899, 2900: Srbocharvátsky.

  Doživljaji dobrog vojaka Švejka za svjetskog rata. Roman u četiri dijela i dvije knjige. 1.–2. knjiga. S češkog preveo Ljudevit Jonke. Zabavna biblioteka 1, 2. Zagreb, Matica Hrvatska 1959 (2. vyd.), 19 cm, pp. 467, 486. — Viz 1929.

¶ Mědílek 2901, 2902: Srbocharvátsky. [Chorvatsky.]

  Yaroslav Haşek, Igid ǝsgǝr Şvejk müharibǝ ǝrǝfǝsindǝ. Hekayǝlǝr. Tr. H. Hacıyev. Bakı, Užag va kančlar ad abijjaty našrijjaty 1959, pp. 80.

Dobrý voják Švejk před válkou, překlad do ázerbájdžánštiny.

¶ Mědílek 2613: Ázerbajdžánsky.

1960

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Díl I.–II. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Ilustrace a výtvarný doprovod vytvořil Josef Lada. Edice Nesmrtelní, sv. 51. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960 (23. vyd., v SNKLHU 3. vyd.), 24 cm, str. 435. — Viz 1921.

¶ Mědílek 96.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Díl III.–IV. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Doslov napsal Z. Ančík. Ilustrace a výtvarný doprovod vytvořil Josef Lada. Edice Nesmrtelní, sv. 52. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1960 (23. vyd., v SNKLHU 3. vyd.), 24 cm, str. 316. — Viz 1921.

Doslov: Z. Ančík: „Jaroslav Hašek a Dobrý voják Švejk“ /307-311/. — Josef Lada, „Jak jsem ilustroval Švejka“ /303-306/.

¶ Mědílek 97.


  Abeceda humoru. A / L. K vydání připravili Zdena Ančík, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Předmluvu napsal Václav Lacina. Obálku, vazbu a předsádku navrhl a typograficky upravil Zdenek Seydl. EHS — Edice humoru a satiry. Sv. 18. Československý spisovatel, Praha 1960 (1. vyd., náklad 30 000 výt.), str. 211 + (5).

Obsah:

„Místo předmluvy šestkrát proti polopravdám“ (Václav Lacina) /5-9/. Poznámka /10/. Největší spisovatel český Jaroslav Hašek. Zrádce národa v Chotěboři. Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu. Příhoda Gaia Antonia Trossula. Pan Gloatz, bojovník za práva lidu. Rybář Gulaj. Oslí historie z Bosny. Pan Florentin contra Chocholka. Loupežný vrah před soudem. Vojenské články do čítanek pro děti. Láska v Mezimuří. Stavovské rozdíly. Trapná státní aféra. Důlní katastrofa. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Mezi bibliofily. O katolickém tisku. Nad jezerem Blatenským. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči. Agrární idyla. O národní písni. Finanční tíseň. Záhadné zmizení proroka Eliáše. Výprava zloděje Šejby. Nemravné kalendáře. Dobročinnost. Činnost moderního diplomata. Hřích faráře Ondřeje. Před užšími volbami na Vyšehradě. Na opuštěné latríně. Nešťastná historie s kocourem. Alkoholická idylka. Rakouské celní úřady. Dobrodružství vládního rady a školního inspektora Kalouse. Spravedlnost zvítězí. Manželská nevěra. Obchod s rakvemi. Něco o soudních znalcích. Psychiatrická záhada. Pomsta je sladká. Dědictví po Františku Šafránkovi. Uši svatého Martina z Ildefonsu. Hovor s malým Mílou. Dobrý voják Švejk se učí zacházet se střelnou bavlnu.

¶ Mědílek 161.

  Abeceda humoru. M / Z. K vydání připravili Zdena Ančík, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Obálku, vazbu a předsádku navrhl a typograficky upravil Zdenek Seydl. EHS — Edice humoru a satiry. Sv. 19. Československý spisovatel, Praha 1960 (1. vyd., náklad 30 000 výt.), str. 210 + (6).

Obsah: Šťastný domov. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry. Srbský pop Bogumirov a koza od muftího Isrima. O spletené rosničce. Ohař pana barona. Čagan-kurenská povídka. Badatelé neznáma. Když jsem počal psát... Proces s Chámem, synem Noemovým. Módní referát paní Jedličkové. Duchovní cvičení s překážkami. Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech. Smutný osud nádražní misie. Ze staré trestnice v Ilavě. Zápas o duše. Jak Cetlička volil. Román z Malého oznamovatele. Přednáška o rehabilitování zvířat. Básník Racek. Jak jsem vystoupil ze strany národně sociální. Konec sv. Jury. O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny. Nebezpečný pracovník. Aféra s křečkem. Můj přítel Hanuška. Největší den Folimanky. Pouť filipojakubská. Po stopách státní policie. Z deníku ufského měšťáka v Praze. Změna jména. Moje zpověď. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán. Několik raportů státního detektiva Jandáka. Osudy společenského člověka. Sjezd rodáků. Janovská konference a Národní listy. Muž a žena v manželství. Obecní volby. Pokus o abstinentní večírek čili amerikánská zábava. Reelní podnik.

Povídku „Z deníku ufského měšťáka v Praze“ přeložil z ruštiny Břetislav Štorek.

¶ Mědílek 162.

  Dacani táhnou . . .   Pro obveselení přátel k Novému roku 1961. K tisku připravil a doslov napsal Radko Pytlík. Ilustroval Miroslav Váša. Krajské nakladatelství, Havlíčkův Brod [1960] (1. vyd.), nestránkováno [str. (35)].

Obsah:

Život mezi Dacany. Dacani drží dál svůj týden. Dacani se mstí aneb okuste bránické pivo!

Doslov: Radko Pytlík, „O podivuhodných vlastnostech, zvycích a obyčejích Dacanů“ /30-33/.

¶ Mědílek 163. — Novoročenka.

  Haškův boj za socialistickou republiku. K 15. výročí lidově demokratické ČSR. Uspořádal a průvodní texty napsal Radko Pytlík. Ilustrace Josef Lada. Havlíčkův Brod, Krajské nakladatelství 1960 (1. vyd., náklad 3000 výt.), str. 65 + (3).

Z obsahu:

Změna jména /7-11/. Několik raportů státního detektiva Jandáka (zn. „Třebízský“) /27-32/. Občanu Macharovi do památníku /36-40/. Obecní volby /47-65/.

¶ Mědílek 164. — Výběr z článků, archivních materiálů (m. j. zatykač polního soudu na J. H.), satir a povídek. — Vydáno k druhému festivalu „Haškova Lipnice“.

  O dětech a zvířátkách. K vydání připravili Zdena Ančík, Milan Jankovič a Břetislav Štorek. Obálku a vazbu navrhla s použitím kresby národního umělce Josefa Lady Alena Ladová. Graficky upravil František Mašek. Spisy Jaroslava Haška, sv. 7. Praha, SNKLHU 1960 (1. vyd., náklad 40 000 výt.), 336 + (8) str.

Obsah:

I: Dětská hra /9-12/. Římská literatura /13-16/. Druhá a třetí hlavní výhra /17-20/. Badatelé neznáma. Trochu spiritistická historie /21-26/. Klasická výchova /27-28/. Poplašný signál /29-31/. Zpovědní tajemství /32-37/. Ejemovic Rézinka (Z cyklu Dětičky) /38-42/. Školní výlet /43-48/. Dobrodružství vládního rady a školního inspektora Kalouse /49-53/. Štědrý večer v sirotčinci /54-56/. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry (1910) /57-60/. Sen kvartána Papouška /61-63/. Rodinná tragédie. Ze zápisků malého Františka (1910) /64-77/. Tragický konec sekundána Petišky /78-82/. Vislingská aféra v Mydlovarech /83-84/. Hodina pravopisu /85-87/. Děti, poproste svých pěstounů, aby dovolili vám si odebírati časopis Našim dětem! /88-89/. Nadaný hoch /90-93/. Dobrodružství s nahým klukem /94-96/. Zasnoubení v naší rodině. Ze zápisků hodného hošíka /97-101/. Primán Kadraba před latinskou první školní prací /102-105/. Jaké máme trápení s tetou /106-109/. Pan Florentin kontra Chocholka /110-113/. Hovor s malým Mílou /114-116/. Nač vše se děti ptají /117/. Jak se Baluška naučil lhát /118-122/. Terciánská vzpoura /123-128/. Baluškova zrada /129-134/. Krátký román pana Perglera vychovatele /135-139/. V polepšovně. Postní den /140-142/. Malý kouzelník /143-149/. Největší den Folimanky /150-155/. Útrapy vychovatele /156-160/.

II: Kalamajka (1913) /163-170/.

III: Povídka o kočce /173-182/. Povídka o neslušném ježkovi /183-185/. O jednom hrozném psu /186-192/. Milostný román lidoopa konsula Petra /193-195/. Nejkrásnější den v životě pana A. Mathesa /196-200/. O domýšlivém kocouru Bobešovi /201-204/. Nešťastná historie s kocourem /205-208/. V přírodovědeckém časopise /209-212/. Na výstavě psů /213-216/. Zvláštní zvíře (Příspěvek k psychologii nižších živočichů) /217-220/. Román novofoundláka Oglu /221-228/. Silvestr zajíce s černou skvrnou na břiše /229-232/. O spletené rosničce /233-235/. O slepičce idealistce /236-239/. O nejošklivějším psu Balabánovi /240-243/. Kobyla Džáma /244-246/. Povídka z hipodromu (1913) /247-250/. Manželská nevěra /251-254/. Podivuhodné dobrodružství kocoura Markuse /255-258/. O dvou mouchách, které to přečkaly /259-262/. Kynologický ústav /263-271/. Rekův románek /272-275/. Kaťouráci /276-280/. Podivuhodné dobrodružství indického kačera v městském parku /281-285/. Má drahá přítelkyně Julča /286-302/.

IV: Účinek hudby na zvířata /305-307/. Opilství mezi zvířaty /308/. Karikatury v říši zvířat /309-311/. Utrpení zvířat /312-315/. Před ukončením školního roku (Včasný pokyn rodičům a učitelům) /316-318/. Některé záhady pravěku /319-322/. Sdružování mezi zvířaty /323-325/. Odstraňte bolest! /326-328/.

Ediční poznámky a vysvětlivky /329-337/.

¶ Mědílek 165.

  Terciánská vzpoura a jiné povídky. Výbor sestavil, doslov a poznámky napsal Vladimír Stejskal. Ilustroval a vazbu navrhl Jan Brychta. Pro čtenáře od 12 let. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960 (1. vyd., náklad 10 000 výt.), str. 196 + (4).

Obsah: Polévka pro chudé děti. Štědrý večer v sirotčinci. Primán Kadraba před první latinskou školní prací. Dětská hra. Terciánská vzpoura. V hodině náboženství. Sen kvartána Papouška. Řádný učitel. Fialový hrom. Pan Florentin contra Chocholka. Nadace pana Kaubleho ve prospěch místních chudých. Boží sláva. Útrapy vychovatele. Němečtí astronomové. Hrdina. Kámen života. Malý kouzelník. Běh života. Zpovědní tajemství. Klasická výchova. Školní výlet. Poplašný signál. Všivá historie. První slet katolických tělocvičných jednot. Mladý císař a kočka. Volební řeč samostatného kandidáta profesora Ctibora. O sportu. Lítejme! Čáka pěšáka Trunce. Dobročinnost. Král Rumunů jede na medvědy. Detektiv Patočka. Dostal na smutek. Ofsajd. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe. Příklad ze života. „Díky za úsměvy“ (Vladimír Stejskal) /186-189/. Vysvětlivky.

¶ Mědílek 166.

  Zrádce národa v Chotěboři. Obrázky kreslil Neprakta. Havlíčkův Brod, Výbor Havlíčkovy Lipnice 1960, 13 str.

¶ Mědílek 167. — Novoročenka.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk während des Weltkrieges. I–II. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Illustriert von Josef Lada. Dietz Verlag, Berlin 1960, 8°, str. 414, 365.

¶ Pytlík–Laiske 1356, 1357, 1358, 1359. Mědílek 3113, 3114, 3115, 3116.

  Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil. Tšehhi keelest tõlkinud ja järelsõna Lembit A. Remmelgas. Värsid tõlkinud Uno Laht. Josef Lada illustratsioonid. Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus 1960, 21 cm, pp. 819. — Viz 1928 (Linde), 1975 (Remmelgas).

Viz starší překlad z roku 1928.

¶ Mědílek 2634.

  იაროსლავ ჰაშეკი, ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი და მისი თავგადასავალი მსოფლიო ომში (Quočagi gariskaci Šveiki da misi tavgadasavali msoplio omši). 1.–2. Tr. ოთარ გვინჩიძე (Otar Salva Gvinčidze). ილ. იოზეფ ლადა (Il. Josef Lada). Tbilisi, Sabčotha Sakarthvelo 1960, pp. 531.

Viz díly 3.–4 (1964).

¶ Mědílek 2641.

  Res gestae boni militis Švejk. I. Quoumodo bonus miles Švejk in Bellum Gentium attigit. Přeložil Jiří Berkovec. Praha, Jiří Berkovec, 1960, pp. 14.

Novoročenka. — Překlad prvé kapitoly.

¶ Mědílek a2959: Výtisk č. 35 (věnován Anně Hostomské) je uložen v Kabinetu Jaroslava Haška (PNP).

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 3.–4. rész. Fordította Réz Ádám. Az utószót írta Zádor András. Ill. Hegedűs István. Budapest, Szépirod. Kiadó. Athenaeum ny 1960 (x. vyd.), pp. 315. — Viz 1930.

Viz část 1. a 2. (1958).

¶ Mědílek 2975: Maďarsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. I.–II. köt. Fordította Réz Ádám. Belsö díszítéseket Hegedűs István rajzolta. Olcsó Könyvtár. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó 1960 (x. vyd.), pp. 303 + 314. — Viz 1930.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek 0. — Maďarsky.


  Der lila Blitz. Aus dem tschechischen Originalausgabe: Fialový hrom. Übersetzt von Rudolf Feigl. Mit einem Nachwort von Zdena Ančík. Einbandentwurf Werner Klemke. 1. Auflage. Gemeinschaftsausgabe mit dem Artia Verlag, Prag. Berlin, Rütten & Loening (Ausgabe für das Gebiet der DDR) (Printed in Czechoslovakia) 1960, S. 154 + (6).

Inhalt:

Die Pfeife des Paters Jordan /5-16/. Über die katholische Presse /16-21/. Wie Jong-Seng Christ wurde. Erzählung eines Chinesen aus der Staněkschen Großhandlung in Prag /22-30/. Die Sünde des Pfarrers Ondrej /31-35/. Wie wir uns mit dem Herrn Katecheten um die Taufe der kleinen Neger in Afrika kümmerten /36-41/. Das erste Treffen des katholischen Turnvereins /42-48/. Vom heiligen Hyldulf /49-56/. Im Beckover Kloster /57-61/. Die Helligen und die Tiere /62-67/. Die zweite Predigt des Pfarrers Douděra während der Wahlkampagne /68-72/. Das Kerzenweib Albrechtová erzählt ein Märchen, warum für Pelhřimov der Pfarrer Miloš Záruba nicht gewählt wurde /73-77/. Die Predigt des Pfarrers Douděra bei seinem Amtsantritt /78-83/. Pressestimmen über die Verbrennung von Leichen /84-88/. Zeitschriften für die Jugend /89-94/. Der lila Blitz /95-100/. Wie Milan Špatina Atheist wurde /101-107/. Der Kampf um die Seele /108-123/. Die Ohren des heiligen Martin von Ildefonso /124-142/.

Nachwort (Zdena Ančík) /143-149/. Anmerkungen /151-155/.

¶ Mědílek 3237.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Aus dem tschechischen Škola humoru übersetzt von Günther Jarosch. Illustrationen von Werner Klemke. (Lizenz des Bärmeier und Nikel Verlag, Frankfurt a. M., und des Eulenspiegel Verlag, Berlin.) Frankfurt am Main, Büchergilde Gutenberg 1960, 8°, S. 267. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3238.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Übertragen von Günther Jarosch. Ill. von Werner Klemke. Frankfurt am Main, Bärmeier und Nikel 1960, 8°, S. 267. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3239.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Übertragen von Günther Jarosch. Ill. von Werner Klemke. Berlin, Eulenspiegel Verlag 1960, S. 267. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3240.

1961

  Dědictví po panu Šafránkovi. Svazek připravili Zdena Ančík, Milan Jankovič, Radko Pytlík a Břetislav Štorek. Obálka a vazba Zdenek Seydl. Spisy Jaroslava Haška, sv. 3. Praha, Čs. spisovatel 1961 (1. vyd., náklad 44 000 výt.), 403 + (5) str.

Obsah:

Dědictví po Františku Šafránkovi /7-10/. Z praktického života /11-14/. Dýmějový mor /15-17/. Neštěstí pana Bendy /18-22/. Muž studené povahy /23-27/. Reklamní scéna /28-32/. Vzácná rybka "Chaetodon triafasciatus" /33-35/. Stoupencové romantismu /36-39/. Vynález pana respicienta v. v. /40-43/. Profesor Wagner /44-48/. Dobrodružství pana Karafiáta /49-52/. Malíř filosof /53-58/. O panu Petránkovi /59-64/. O bludném cyklistovi /65-68/. Historky z ražické bašty /69-98/. Lítejme! /99-102/. Zločinec /103-106/. Román lotra /107-109/. Mnemotechnika /110-112/. Boje s domovníky /113-122/. Životní pojišťování /123-126/. Praktikant Žemla /127-130/. Poslední Štychovec /131-135/. Úřední povinnost /136-140/. Ze života Karla Broda /141-142/. Obchodní akademie /143-148/. Záhadný případ s pomníkem /149-150/. Podivuhodný příběh Františka Machulky, magistrátního praktikanta /151-159/. Podezřelý sud dědečka Chovance /160-163/. Historie dačická /164-186/. Vzbouření Bezkočkovců roku 1901 /187-195/. Chirurgie a celní sazba /196-199/. Něco o inzerátech /200-202/. Pan Nelamta /203-205/. Soudní reforma pana dvorního rady Zákona /206-211/. Tajemné psaní /212-214/. Čestný diplom ministerstva veřejných prací /215-218/. Muž bez lístku /219-222/. Chi va piano, va sano /223-225/. Psychiatrická záhada /226-230/. Upřímné blahopřání k jmeninám /231-233/. Úřední horlivost pana Štěpána Brycha, výběrčího na pražském mostě /234-237/. Co má vlastně pořádný občan dělat? /238-240/. "Vláda je vinna" /241-246/. Muž s viržinkou /247-250/. Nepovažujte za zábavu jezdit elektrickou tramvají /251-254/. Román pana Chocholky od potravní daně /255-258/. Pan Hykyš /259-262/. Když člověk jede v zimě po státní dráze /263-265/. Jak lze s úspěchem zachraňovat sebevrahy /266-269/. Zlodějské dobrodružství pana Tevlína /270-273/. Rakouské celní úřady /274-276/. Zkažené ruské rybičky /277-279/. Schůze našeho obecního zastupitelstva v Mejdlovarech /280-283/. Tragédie obchodníka /284-286/. Obtíže se svědkem /287-289/. Analýza moče /290-291/. Námořnická povídka /292-295/. Letní byt a poštovní erár /296-301/. Jak jsem zachránil život jednomu člověku /302-305/. Jak v Praze se starali o pitnou vodu v létech 1912—1920 /306-309/. Uličnictví pana Čabouna /310-313/. V boji proti alkoholu /314-317/. Profesor povětrnosti /318-321/. Léto pana dvorního rady /322-326/. All right /327-330/. Román hoteliéra /331-336/. Povídka o pořádném člověku /337-341/. Před podáním žádosti o penzi /342-346/. Proč se zbláznil profesor Ressler /347-349/. Obchod s rakvemi /350-354/. Něco o soudních znalcích /355-358/. Můj kvartýrský se zbláznil /359-363/. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry /364-368/. Nebezpečný pracovník /369-376/. Zápas dobra se zlem /377-383/. Oběť třídní loterie /384-388/. Informační ústav pana Zvičiny /389-394/.

Poznámky a vysvětlivky vydavatelů /395-403/.

¶ Mědílek 168.

  Fialový hrom. Uspořádali a poznámky napsali Zdena Ančík a Milan Jankovič. Obálku (s použitím kresby národního umělce Josfa Lady) a vazbu navrhl Jaroslav Fišer. Praha, Československý spisovatel 1961 (2. vyd., v ČsS vyd. 1., náklad 45 000 výt.), str. 306 + 6. — Viz 1958.

Obsah:

Jak čerti plundrovali klášter sv. Tomáše /7-15/. Pan Simeon Vašák a jeho patron /16-21/. Domluva /22-24/. Pan Gloatz, bojovník za práva lidu /25-28/. O jednom misionáři /29-32/. Fejetony I, II, III /33-44/. Dýmka pátera Jordána /45-51/. O katolickém tisku /52-55/. K aféře profesora Wahrmunda /56-60/. Zakázaný časopis /61-65/. Idylka z pekla /66-67/. Jak se stal Jong-Seng křesťanem /68-73/. Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda /74-80/. Jak se stal Jurajda atheistou /81-85/. Nazarénští /86-88/. Hřích faráře Ondřeje /89-92/. Mravoučná povídka /93-96/. Opat Fronto a velbloudi /97/. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe /98-101/. Světci a zvířata (1909) /102-105/. Jak sloužili za dr. Funka u Barnabitek mši /106-108/. Nebeská povídka /109-111/. Jak přítel Klučka maloval sv. Apolénu /112-117/. První slet katolických tělocvičných jednot /118-122/. O svatém Hyldulfovi /123-127/. Kámen života /128-131/. Proces s Chámem, synem Noemovým /132-136/. Úryvek z románu kostelníka /137-139/. Mučednická smrt německého misionáře v Číně /140-143/. V klášteře v Beckově /144-146/. Svěcení praporu katolického spolku /147-149/. Paměti úctyhodné rodiny (1910) /150-159/. Tasemnice paní kněžny /160-164/. Katolický tisk /165-166/. Volná myšlenka /167-169/. Konec satana /170-173/. Povídka z pekla /174-177/. Dědictvi cyrilometodějské v Morušově /178-180/. Duchovní cvičení s překážkami /181-183/. Svítání /184-186/. Boží sláva /187-189/. Druhé kázání faráře Douděry po čas volebního ruchu /190-192/. Čagan-kurenská povídka /193-196/. Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb /197-199/. Svíčková bába Albrechtová vykládá pohádku, proč nebyl zvolen za Pelhřimov farář Miloš Záruba /200-201/. Hrdinské potýkání 40 mučedlníkův kapadockých — čili Co zkoušejí voličové katolickonárodní /202-205/. Účel a důvod trestu /206-208/. Kázání faráře Douděry při jeho nastolení na novém působišti /209-212/. Hlasy listů o spalování mrtvol /213-215/. Kam to vede, když člověk vystoupí z církve /216-218/. Reformní snahy pana barona Kleinhampla /219-222/. Konec sv. Jury /223-226/. První všeorlí slet na Svatém Kopečku u Olomouce /227-230/. Světci a zvířata (1912) /231-234/. Časopisy pro mládež /235-238/. Lidožroutská historie /239-241/. Případ faráře Hlinky /242-243/. Farář a Kilián /244/. Jak vstoupili v obci Cikánově bordeláři do křestanskosociální organisace /245-248/. Záhadné zmizení proroka Eliáše /249-252/. Ohař pana barona /253-255/. Hřbitovní idyla /256-258/. Před vysvědčením /259-262/. Fialový hrom /263-266/. Obecní býk v Jablečnu /267-272/. U pařížské věštkyně /273-275/. V hodině náboženství /276-278/. Touha /279-282/. Zápas o duše /283-291/.

Poznámky vydavatelů /293-306/.

Jak se stal Milan Špatina atheistou /296-299/.

Kámen mudrců /300-302/.

Ediční poznámka (Redakce: „V tomto druhém vydání řídíme se důsledně novými pravidly českého pravopisu a zasahujeme rovněž do autorova textu tam, kde to vyžaduje jeho srozumitelnost, popřípadě jeho sjednocení“) /307/.

¶ Povídka „Uši svatého Martina z Ildefonsu“ byla oproti předchozímu vydání vypuštěna, neboť vyšla až v roce 1923, tudíž nepatří mezi práce předválečné.

¶ Mědílek 169.

  Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, v obchodech, v divadle, na aeroplanu a na footbalových zápasech. Dvanácti původními dřevoryty vyzdobila a typograficky upravila Jarmila Dubská. Praha, Nakladatelství čs. výtvarných umělců 1961 (1. vyd.), 28 str.

Vydáno jako prémie pro Klub přátel výtvarného umění na rok 1960.

¶ Mědílek 170. — Bubla V 6028: Vydáno 2000 výt. na čerpaném maršovském papíru. Dvanácti původními dřevoryty vyzdobila a typograficky upravila Jana Dubská jako studijní práci v ateliéru prof. Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Třetí neprodejný tisk Nakl. čsl výtvarných umělců jako premie pro Klub přátel výtvarného umění za rok 1960. Z nové sazby písmem Bodoni vytiskla Polygrafia, závod 1 v Praze. Formát 21 : 14, stran 30.

  Utrpení pana Tenkráta. Uspořádali Zdena Ančík a Radko Pytlík, text připravil František Daneš. Doslov Radko Pytlík. Spisy Jaroslava Haška, sv. 6. Praha, Čs. spisovatel 1961 (1. vyd., náklad 44 000 výt.), 299 + (5) str.

Obsah: Utrpení pana Tenkráta /7-36/. Citróny /37-40/. U jazykozpytce /41-45/. Popel kanárka Maníka /46-49/. Nadaný člověk /50-57/. Rozmluva /58-61/. Povaha z diamantové oceli /62-66/. Paragraf 468 trestního zákona /67-72/. Matylda Dřezíková /73-77/. Kytice růží /78-80/. Kyanovodík /81-83/. Frenologie /84-89/. Otázka čtenářům /90-92/. Doktor Samet /93-96/. Kradení lidí /97-104/. Hudební talent /105-109/. Hledá se ručitel /110-114/. Batistový šáteček /115-117/. Slib /118-121/. Léčení revmatismu bodáním včel /122-129/. Když slečinka nepřijde na randíčko /130-132/. Dva stejné klíče /133-139/. Profesor Petr /140-143/. Hrdina /144-148/. První máj pana rady Mackovíka /149-151/. Logické a nelogické hlavy /152-155/. Problém lásky /156-158/. Jak šel pan Mazucha pomstít svou uraženou manželskou čest /159-161/. Šťastný domov /162-200/. Hovory milenců /201-203/. Výprava profesora Zichra za mamutem /204-207/. Když srdce jihne... /208-212/. Román z "Malého oznamovatele" v Národní politice za řadu dní /213-216/. O jachtě a dvou romantických lidech /217-224/. Jak píše má žena fejetony /225-228/. Rozvod pana Solivara /229-233/. Zatmění slunce /234-237/. Lásko, ó lásko, ty mocná vládkyně! /238-241/. Zpověď starého mládence /242-263/. Otcovské radosti pana Motejzlíka /264-267/. Druhá řada otcovských radostí pana Motejzlíka /268-272/. Je-li lépe býti zamilovaným či nezamilováným? /273-276/. Když kvetou třešně /277-280/. Milostné dobrodružství /281-283/. Román Boženky Grafnetrové /284-287/. Doslov (Radko Pytlík) /289-294/. Poznámky a vysvětlivky /295-298/. Ediční poznámka (Dš) /299/.

¶ Mědílek 171.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. Ungekürzte Originalausgabe. (Lizenz des Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg.) [Gütersloh], Bertelsmann Lesering 1961, 8°, S. 732. — Viz 1926.

  Fati i ushtarit të mirë Shvejk gjatë luftës botërore. 1–2. Përkthyer nga Çekishtja: Gëzim Erebara i Tonin Bushati. Ill. Naim Frashëri, Tiranë 1961, pp. 543. — Viz 1982, 1984, 2003.

Viz v. 3–4 (1964).

¶ Mědílek 2688: Albánsky.

  De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende de eerste Wereldoorlog. [I.] In het achterland. Uit het Tsjechisch vertaald door Siegfried van Praag. Ill. van Josef Lada. 3de druk. Amsterdam, Pegasus 1961 (x. vyd.), 8°, pp. 287. — Viz 1929.

¶ Mědílek g2864.

  O valente soldado Chveik. Tradução de Alexandre Cabral. Edicad integral. Lisbõa Portugalia editora 1961, 8°, pp. 233. — Viz 1967 (Boechat), 1971, 1988, 2011, 2012 (Nahodil).

¶ Mědílek 3546: Portugalsky.

  Iároslav Háscek, Il buon soldato Sc'veik. 1. parte. Traduzione e prefazione di Renato Poggioli. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 371. Milano, Giangiacomo Feltrinelli editore 1961, 18 cm, pp. 176. — Viz 1951.

Viz další díly: 2. (1963), 3.–4. (1966).

¶ Mědílek 2874: Italsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. (1.–4.) Fordította Réz Ádám. Helikon Klasszikusok. Budapest, Magyar Helikon 1961 (x. vyd.), 19 cm, pp. 734. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2976: Maďarsky.


  Na hodine náboženstva. Zostavila a preložila Viera Handzová. Ilustrácie Alena Ladová. Malá kazetová knižnica, séria druhá, zv. 4. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1961 (1. vyd.), 328 str.

Obsah:

Kázeň farára Douděru pri jeho nastolení na novom pôsobisku. Proces s Chámom, synom Noemovým. Uši svätého Martina z Ildefonzu. Svätci a zvieratá. Hriech farára Ondreja. Fialový hrom. O jednom misionárovi. Ako sme sa s pánom katechétom starali o pokrstenie malých černochov v Afrike. Srbský pop Bogumirov a koza muftiho Isrima. Svätci a zvieratá. Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda. V beckovském kláštore. Koniec sv. Juraja. Ovca v žinčici. V Levoči. Na hodine náboženstva. Duchovné cvičenie s prekážkami. Účel a dôvod trestu. Všivavá história. Školské čítanky. Kam to vedie, keď človek vystúpi z cirkvi. Časopisy pre mládež. Smutný osud staničnej misie. Mravoučná poviedka. Ako sa stal Milan Špatina ateistom. Vzbura trestanca Šejbu. Satanov koniec.

Milan Jankovič, „Ako nás učí vidieť život“ (Doslov).

¶ Mědílek 1886. Maťovčík 9.

  Eine peinliche Staatsaffäre und andere Erzählungen. Deutsch von Rudolf Feigl. Die Auswahl der Erzählungen besorgten Milan Jankovič und Radko Pytlík. Zeichnungen von Josef Lada. 1. Auflage. Artia (Printed in Czechoslovakia), Praha 1961, 8°, S. 250 + (2). — Viz 1962.

Inhalt:

Der Fremdenführer in der schwäbischen Stadt Neuburg /5-16/. Unter Bibliophilen /17-21/. Eine peinliche Staatsaffäre /22-28/. Meine teure Freundin Julča /29-56/. Das traurige Schicksal der Bahnhofsmission /57-63/. Die österreichischen Zollbehörden /64-67/. Eine jüdische Geschichte aus Zapustna /68-81/. Herr Florentin contra Chocholka /82-86/. Wie Cetlička wählte /87-93/. Der Kampf um die Seele /94-108/. Unglückliches Histörchen von einem Kater /109-114/. Wie sonderbar Sir Archibald Thorburn vom alten Jahr 1728 Abschied nahm /115-121/. Liebe auf der Murinsel /122-134/. Freundlicher Zuspruch /135-140/. Eine böse Nacht im Leben des Diebs Šejba /141-150/. Das Ende des heiligen Juro /151-156/. Mein Freund Hanuška /157-162/. Der serbische Pope Bogumirov und die Ziege des Muftis Isrim /163-168/. Etwas über Gerichtssachverständige /169-174/. Miha Gamos Schwur /175-202/. Das geheimnisvolle Verschwinden des Propheten Elias vor dem Senat des Strafgerichtes in Israel (Zivilprozeß) /203-208/. Ein Vortrag über die Rehabilitierung der Tiere /209-212/. Die Korruptionsaffäre des Magistratspraktikanten Bachůra /213-219/. Ratschläge fürs Leben /220-227/. Versuch eines alkoholfreien Abends oder Einer amerikanischen Unterhaltung /228-237/. Eine reelle Attraktion /238-246/.

Über Hašeks Humor (Radko Pytlík) /247-251/.

¶ Mědílek 3241.

  Der brave Soldat Schwejk holt Messwein. Kurzgeschichten. Übertragen von Günther Jarosch und Rudolf Toman. Verwort des Autors. Nachwort von J. S. Illustriert von Josef Lada. Das Taschenbuch des Aufbau-Verlages, Bd. 106. Berlin, Aufbau-Verlag 1961 (1. Auflage), 8°, S. 157.

Text nach Eulenspiegel bzw. Reclam. — Výbor 23 povídek ze souboru Črty, povídky a humoresky z cest.

¶ Mědílek 3242.

  The Tourist Guide, twenty-six stories. Translated by J. T. Havlů. Artia Pocket Books. Prague, Artia 1961, pp. 275.

¶ Mědílek 2714.

  Hikojacho. Tr. Dž. Odinajev. Il. S. Višnepolskij. Stalinabad (Dušanbe), Tadžiknigoizdat 1961, pp. 94.

¶ Mědílek 2680: Tádžicky.

1962

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl 1–2. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Obálka a vazba Zdenek Seydl. Edice Klíč, sv. 20. Československý spisovatel, Praha 1962 (24. vyd.; v ČsS 1. vyd.) (60 000 výt.), 8°, str. 399 + (5). — Viz 1921.

¶ Mědílek 98.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl 3–4. K vydání připravili Zdena Ančík a František Daneš. Doslov Milan Jankovič. Il. Josef Lada. Obálka a vazba Zdenek Seydl. Edice Klíč, sv. 21. Československý spisovatel, Praha 1962 (v tiráži uveden rok 1961) (24. vyd.; v ČsS 1. vyd.) (60 000 výt.), 8°, str. 283 + (5). — Viz 1921.

¶ Mědílek 99.


  Má drahá přítelkyně Julča. Doslov Miloslav Švandrlík. Ilustroval Neprakta. Typograficky upravil Ant. Dvořák. Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod 1962 (1. vyd. ve VN, náklad 2000 výt.), 7,5 x 10 cm (kolibřík?), str. 86. — Viz 1915.

¶ Ilustrace, černobílé, celostránkové: Neprakta (Jiří Winter 1924—2011): obálka + str. 4 (frontispice), 13, 23, 31, 53, 67, 73.

¶ Mědílek 172.

  Mezi bibliofily. (Vyňato ze sbírky Škola humoru.) Kresba Františka Ketzka. Kladenský lis. Josef Cipra, Kladno [1961?], str. 12.

¶ Mědílek 173: Soukromý tisk. Novoročenka na rok 1962. — Bubla V 6029: Vydáno 99 nečíslovaných výtisků na ofsetu. Kresbou ve frontispicu vyzdobil Fr. Ketzek. Typy Bodoni vytiskl na ručním lisu a vydal Josef Cipra na Kladně r. 1962. Formát 20 : 15, stran 12.

  Zrádce národa v Chotěboři. Uspořádali Zdena Ančík, Milada Chlíbcová, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Spisy Jaroslava Haška, sv. 4. Praha, Čs. spisovatel 1962 (1. vyd., náklad 45 000 výt.), 388 + (8) str.

Obsah: Zrádce národa v Chotěboři (1912) /7-9/. Podařený výlet (1901) /10-14/. Z drogerie (1904) /15-17/. Velký den (1904) /18-23/. Příklad ze života (1904) /24-27/. Sběratel inzerátů (1905) /28-31/. Heřmánkové kapky (1905) /32-36/. Koření pro kravičky (1906) /37-41/. V mořských lázních (1906) /42-46/. Humoreska čistě matematická (1906) /47-50/. Nová Myšlénka (1906) /51-59/. Vánoce opuštěných (1906) /60-64/. Dobrodružství Václava Pejse (1907) /65-68/. Čtenář (1907) /69-71/. Historie starosty Tomáška (1907) /72-76/. Pán, který bydlí naproti (1907) /77-81/. Vědecké hovory (1907) /82-83/ Ofsajd (1907) /84-87/. Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží (1908) /88-91/. Běh života (1908) /92-97/. Kult génia (1908) /98-101/. Profesor dr. Gras I.–III. (1908) /102-108/. Schůze plesového výboru (1909) /109-111/. Malá polemička (1909) /112-115/. Ze staré drogerie (1909) /116-145/. Lidokupec amsterodamský (1909) /146-148/. V Havlíčkových sadech (1910) /149-157/. V rodném místě (1910) /158-161/. Výstavní tombola (1910) /162-166/. Pravěká opice (1911) /167-170/. Ve vlaku (1911) /171-172/. Krajané (1911) /173-175/. Lucie, spanilá zakletá princezna (1911) /176-178/. Mezi bibliofily (1911) /179-181/. Soudní znalci písma (1911) /182-185/. Městské divadlo na Královských Vinohradech (1911) /186-188/. Velice spletená historie (1911) /189-190/. Návrat ztraceného syna (1912) /191-194/. Historie tří korun (1912) /195-198/. Mecenášství pana Pinkera (1912) /199-203/. Historie se záchranným pásem pro sebevrahy (1912) /204-206/. Nedělní zábavná příloha (1912) /207-210/. Historické anekdoty (1912) /211-214/. Lada (1912) /215-217/. Spisovatel krvavých románů (1912) /218-220/. Lidská ješitnost (1912) /221-223/. Proč dostal profesor Fridrich Nobelovu cenu míru (1912) /224-227/. Stručný obsah krvavého románu (1912) /228-230/. Státní stipendium pro spisovatele (1912) /231-234/. O fejetonech (1912) /235-237/. Povídka o cenu (1912) /238-242/. Z trampot lokálního referenta (1912) /243-246/. Vlastivěda (1912) /247-249/. Střed Evropy (1912) /250-252/. Pokoj jeho popelu! (1912) /253-255/. Slovanské pohostinství (1912) /256-258/. Číslo patnáct (1912) /259-261/. Host do domu, Bůh do domu (1912) /262-268/. Posvícení v Křivici (1913) /269-273/. Dobrodružství pana Hortíka (1913) /274-276/. Mezi přáteli (1913) /277-279/. Indiánská povídka (1913) /280-283/. Reputace v lázních (1913) /284-287/. Hospodyňka (1913) /288-291/. O upřímném přátelství (1913) /292-297/. Z potulek po Čechách (1913) /298-302/. Útrapy autora s tiskárnou (1913) /303-307/. Dobrý člověk (1913) /308-311/. Silvestr abstinentů (1914) /312-315/. Vševěd (1914) /316-320/. Společenské lži (1914) /321-325/. Jarní nálady (1914) /326-329/. Jak se lidé baví (1914) /330-333/. Český Baedeker (1914) /334-342/. Historická povídka (1914) /343-349/. Satisfakce (1914) /350-355/. Statečnost (1914) /356-362/. Zvony pana Hejhuly (1914) /363-367/. Zkouška trpělivosti (1915) /368-372/. Hymna vytrvalosti (1915) /273-378/.

Ediční poznámka a vysvětlivky /379-389/.

    Profesor dr. Gras III.–IV. (1908) /380-383/.

¶ Mědílek 174.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. Ungekürzte Originalausgabe. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt [1962], 8°, S. 732. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. 6., nach dem tschechischen Original überprüfte Auflage in einem band. Berlin, Dietz [1962], 8°, S. 714. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. 6., nach dem tschechischen Original überprüfte Auflage. Berechtige Ausgabe. [Wien], Die Buchgemeinde 1962, 8°, S. 714. — Viz 1926.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Ill. by Joseph Lada. Frederick Ungar Publishing Co., New York 1962, 8°, pp. 447.

¶ Mědílek 2707.

  De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende de eerste Wereldoorlog. [II.] Aan het front. Uit het Tsjechisch vertaald door Siegfried van Praag. Ill. van Josef Lada. 2de druk. Amsterdam, Pegasus 1962, 8°, pp. 235. — Viz 1929.

¶ Mědílek 0.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 1.–2., 3.–4. Fordította Réz Ádám. Milliók Könyve. Budapest, Európa Könyvkiadó 1962 (x. vyd.), 19 cm, pp. 492 + 347. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2977, 2978: Maďarsky.


  Zatvorený lev. Výber z rozprávok. Preložili a vysvetlivky napísali Ladislav Novomeský a Jozef Štefánik. Edícia Česká tvorba, sv. 16. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava 1962, str. 413.

Obsah:

Radko Pytlík, „O Jaroslavu Haškovi“ /7-20/.

Agrárna idyla. Kontuš. Svätotorniansky obecný pisár. Pred dvadsiatimi rokmi. Hořický okresný hajtman. Lietajme! Rozprávka o mŕtvom voličovi. Detektív Patočka. Ťažkosti s literárnou tvorbou. Pán Kalous detektívom. Z trampôt lokálneho referenta. Dobrodružstvá Gyulu Kákonyho. Ofsajd. Čudné zviera. Sprievodca cudzincov. Skazené ruské rybičky. Podarený výlet. Jóži báči. Prvý máj pána radcu Mackovíka. Ako maľoval priateľ Klučka svätú Apolénu. Vedecké rozhovory. Boje s domovníkmi. Statočný nálezca. Mladý cisár a mačka. Beh o závod. Vojenská dodávka. Dostal na smútok. Štedrý večer v sirotinci. Dobročinnosť. Činnosť moderného diplomata. Anonymný list. Reformné snahy pána baróna Kleinhampla. Rakúske colné úrady. Z inšpekčnej cesty ministra Trnku. Kráľ Rumunov ide na medvede. Nový pán minister poľnohospodárstva. Dobrodružstvo ministra–vyslanca. Rozprávka o tragickom konci istého poriadneho ministra. Vykynoženie praktikantov špeditérskej firmy Kobkán. Škola pre štátnu políciu. Nešťastná história s kocúrom. Záchranná akcia. Dedičstvo po Františkovi Šafránkovi. Primán Kadraba pred prvou latinskou školskou úlohou. Záchranná hamovka. Styk rodičov s dietkami. Spovedné tajomstvo. Na hodine náboženstva. Hrdina. Školský výlet. Klasická výchova. Terciánska vzbura. Božia sláva. Zápas o dušu. Na maďarskej pošte. V beckovskom kláštore. Dobrý učiteľ. Podivný zázrak svätého Ewerhardta. Štiavnická idyla. Babámove archeologické snahy. Zo starej trestnice v Ilave. Zatvorený lev. Dobrý vojak Švejk pred vojnou: Švejk stojí proti Taliansku. Dobrý vojak Švejk obstaráva omšové víno. Superarbitračný postup s dobrým vojakom Švejkom. Dobrý vojak Švejk sa učí zaobchodiť so strelnou bavlnou. Dobrý vojak Švejk slúži pri aeroplánech. Čákov pešiaka Trunca. Ako sa stratila masť v druhej kuchyni košického pluku. Der verfluchte Ruthene. Karel Douděra zo Skvrňova a F. J. I. Osudy pána Hurta. Bilancia vojnovej výpravy hajtmana Alserbacha. Rozprávka o záruke. Útrapy vychovávateľa. Aké máme trampoty s tetou. Mravčie vajíčka. Polievka pre chudobné deti. Malý kúzelník. Rozhovor s malým Milom.

¶ Mědílek 1887. Maťovčík 10.

  Handbuch für Lebenskünstler. Geschichten. Übertragen von Egon Feigl, Günther Jarosch, Rudolf Toman. Zeichnungen von F. K. Waechter. Frankfurt am Main, Bärmeier und Nikel 1962, 8°, S. 157 (1 Titelbild). — Viz 1965, 1987.

Inhalt: Wolfgang Vogel, „Mutterwitz und Phantasie des Volkes“.

¶ Mědílek 3243.

  Eine peinliche Staatsaffäre und andere Erzählungen. Die Auswahl der Erzählungen besorgten Milan Jankovič und Radko Pytlík. Deutsch von Rudolf Feigl. Zeichnungen von Josef Lada. 2. Auflage. Prag, Artia 1962, 8°, S. 251. — Viz 1961.

¶ Mědílek 0.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Günther Jarosch. Ill. Werner Klemke. 3. Auflage (des Ausgabe 1957). Berlin, Eulenspiegel Verlag 1962, 8°, S. 303. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3244.

  Schwejks Lehrjahre und andere Geschichten. Übertr. von Egon R. Feigl. Piper-Bücherei, Bd. 179. München, R. Piper Verlag 1962, 8°, S. 69.

¶ Mědílek 3245.

1963

  Pepíček Nový a jiné povídky. K vydání připravila a ediční poznámku napsala Jaroslava Myslivečková. Ilustrace Václav Špála, vazba a grafická úprava Rudolf Hála. Edice Skvosty — svazek 36. Řídí Vladimír Justl. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1963 (2. vyd., v SNKLU 1. vyd., náklad 5000 výt., celokožená vazba), 14,5 x 10,5 cm, str. 143 + (5). — Viz 1921.

Obsah:

Úvod /7-8/. Ve znamení komety /9-15/. Zápas s Armádou spásy /16-24/. Spiritistické sezení /25-33/. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry /34-41/. Malé nedorozumění /42-46/. Zachráněn /47-54/. Obzor českých paní /55-63/. Návrat pana Fingulína se psem, s maminkou a služkou /64-70/. Protokol II. sjezdu Strany mírného pokroku v mezích zákona /71-80/. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe /81-89/. Obrovský nos /90-99/. Jak upekl pan doktor Pekař ve vážné chvíli náboženskou katolickou housku /100-105/. Papež utekl z Vatikánu /106-112/. Aféra s křečkem /113-134/.

Ediční poznámky /137-144/.

¶ Ilustrace, černobílé: Václav Špála (1885—1946): str. 5 (titulní list = obálka původního vydání), 13, 21, 29, 39, 53, 63, 65, 69, 77, 83, 94, 103, 107, 123, 134.

¶ Mědílek 175.

  Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Svazek připravili Zdena Ančík, Radko Pytlík a Milan Jankovič. Obálku a vazbu navrhl Zdenek Seydl. Spisy Jaroslava Haška, sv. 9. Praha, Československý spisovatel 1963 (1. vyd., náklad 20 000 výt.), 8°, str. 307 + (5). — Viz 1911.

Obsah:

Úvod (1911) /5-7/.

Z letopisů strany mírného pokroku

Počáteční program strany mírného pokroku v mezích zákona /11-13/. Gustav R. Opočenský a vévoda makedonský Klimeš /14-15/. Makedonský vévoda Klimeš /16-23/. První neúspěchy strany na českém venkově /24-26/. Přítel Stanislav Zeman /27-29/. Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech /30-31/. Perzekuce nové strany kruhy vládními /32-34/. Strana roste, ale je bita /35-37/. V zajetí Kartagiňanů /38-40/. Přítel Jiří Mahen a Josef Mach /41-43/. Svět zvířat /44-46/. Jiná organizační střediska nové strany /47-50/. Básník Toman praví: Monsieur, n'avez-vous pas une coronne? /50-51/. Mistr Arbes /52-53/. Pokladník strany Eduard Drobílek /54-56/. Drobílkovo milostné dobrodružství /57-60/. František Šafr vypravuje svou novou povídku: Oplátka /61-66/. Poslíček strany básník Frabša /67-69/. Adolf Gottwald, překladatel ze světových jazyků /70-72/. Domluva k dílu prvému /73-75/.

Apoštolská činnost tří příslušníků strany mírného pokroku

Profesor František Sekanina, český kritik /79-81/. Malíř Jaroslav Kubín /82-83/. Apoštolská činnost tří členů strany, zračící se v dopisech na výkonný výbor /84-85/. Slavnému výkonnému výboru strany mírného pokroku v mezích zákona /86-88/. Česká panna orleánská slečna Süssová /89-91/. Pan spisovatel Rožek /92-93/. Další dopis z misionářské pouti /94-97/. Básník Louis Křikava, jinak Blažej Jordán zvaný /98-99/. Slavnému výkonnému výboru strany mírného pokroku v mezích zákona /100-103/. Básník Racek /104-106/. Honba za Macharem /107-110/. Machar není doma /111-113/. Jak se baví Češi ve Vídni /114-117/. Soudruh Škatula /118-119/. Vzpomínky na spolek literátů Syrinx /120-122/. Neznámý literát /123-124/. Dr. K. Hugo Hilar /125-127/. Jak to dál dopadalo se třemi příslušníky strany mírného pokroku v mezích zákona /128-130/. Emanuel šlechtic z Lešehradu /131-132/. Dobrodružství strany mírného pokroku v mezích zákona ve Vídeňském Novém Městě /133-135/. Největší spisovatel český Jaroslav Hašek /136-128/. Konference delegátů strany mírného pokroku v mezích zákona s vynikajícími uherskými politiky /139-141/. Slečna Sláva /142-145/. Májové výkřiky /146-149/. Nejtlustší český spisovatel Jan Osten /150-151/. Nagykanidžská idyla /152-154/. Augustin Eugen Mužík /155-157/. Pokračování idyly nagykanidžské /158-160/. Další dopis z misionářské cesty /161-163/. Hudební skladatel Chlanda /164-166/. Intrikán herec Písecký a jeho drama /167-168/. Architekt Pepa Mayer (Kapitola, kterou psala moje paní) /169-171/. Dr. H. /172-174/. Mayer Vratislav, slavný malíř sgrafit /175-177/. Jaroslav Hašek má ve Velké Kanidži přednášku: Šifrovaný dopis /178-182/. Slečna Máňa Bubelová /183-185/. Jan Riedl, slavný pianista /186-189/. Život mezi dacany /190-192/. Dacani drží dál svůj týden /193-195/. Okuste Branické pivo! Dacani se mstí /196-199/. Jaroslav Hašek přednáší u Zvěřinů o mrtvole na Tise /200-204/.

Vyzvědačské aféry strany mírného pokroku v mezích zákona

Jeden den v redakci Českého slova /207-208/. Šéfredaktor Českého slova Jiří Pichl /209-211/. Redakční sluha Šefrna /212-214/. Ženský pseudonym /215-216/. Sklenice černé kávy. Poutavé drama kabaretu strany mírného pokroku v mezích zákona /217-224/. Quido Maria Vyskočil, zvaný též jinak Ježíš Marjá Vyskočil /225-227/. Pelantova aféra /228-230/. Jak se stal pan Karaus alkoholikem /231-233/. Perzekuce člena nové strany Karla Pelanta /234-236/. O panu Josefu Valentovi /237-240/. Revolucionář Ziegloser /241-243/.

Strana jde do voleb

Manifest strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám /247-249/. Přednáška o falšovaných a zkažených potravinách, kterou jsem pronesl v Kravíně ve volební kampani 1911 /250-252/. Řeč o protikandidátech /253-255/. Přednáška o rehabilitování zvířat /256-257/. Přednáška o dr. Záhořovi /258-261/. Přednáška o zestátnění domovníků, kterou se rozvinuje vlastně program strany mírného pokroku v mezích zákona /262-264/. Přednáška o volebním právu žen /265-267/. Den voleb /268-270/.

Přílohy

Projev k založení strany /271-278/. Jedna z balkánských řečí /279/.

Ediční poznámky a vysvětlivky /286-307/

¶ Mědílek 176.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. Ungekürzte Original Ausgabe. (Alle deutsche Rechte vorbehalten vom Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg. Für Mitglieder.) Zürich, Buchclub Ex Libris [1963], 8°, S. 732. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. In einem band. 7., nach dem tschechischen Original überprüfte Auflage. (Vertrieb nur in der DDR und im demokratischen Berlin gestattet.) Berlin, Dietz 1963, 8°, S. 714. — Viz 1926.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. With a foreword by Leslie A. Fiedler. Ill. by Joseph Lada. 1st printing. The New American Library, New York 1963, 8°, pp. 429.

¶ Mědílek 2708.

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Ill. by Joseph Lada. New American Library, Toronto 1963, 8°, pp. 429.

¶ Mědílek 2709.

  Il buon soldato Sc'veik. 2. parte. Al fronto. Traduzione di Bruno Meriggi. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 439. Milano, Feltrinelli editore 1963, 18 cm, pp. 267. — Viz 1951.

Viz další díly: 1. (1961), 3.–4. (1966).

¶ Mědílek 2875: Italsky.

  Aslan asker Chveik. Çeviren Selahattin Hilav. İstanbul, Izlem Yayınevi 1963, pp. 80. — Viz 1968 (Özalpsan).

¶ Mědílek 3598: Turecky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Tiden 1963 (x. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Mědílek 3586: Švédsky.


  Il tuono viola e altri racconti. Presentazione di Angelo Maria Ripellino. Traduzione dal cèco di Ela Ripellino. I libri dell' orsa maggiore. Milano, Nuova Accademia 1963, 22 cm, pp. 282.

¶ Mědílek 2879: Italsky. Fialový hrom.

  Jovgan šurva hikolajar. Tr. S. Junusov. Biblioteka rasskazov 21. Taškent, Goslitizdat UzSSR 1963, pp. 38. — Viz 1965.

¶ Mědílek 2686: Uzbecky. Přeloženo z ruštiny.

  Abecedarul umorului. În romîneşte de Jean Grosu. (Cu o prefaţă a editurii.) Colectia Clasicii literaturii universale. Bucureşti, Editura pentru literatura universala 1963, pp. 342.

¶ Mědílek 3555: Rumunsky.

  Борьба за души и другие рассказы. Перевод Реллиб Максим. Под редакцией М. Янковича и Р. Пытлика. Иллюстрации Иозефа Лады. Издательство АРТИЯ, 1963, pp. 232.

Содержание:

Борьба за души /5/ Гиды в швабском городе Нейбурге /19/. Среди библиофилов /30/. Досадный случай в государственной практике /35/. Дорогая моя приятельница Юльча /42/. Печальный конец вокзальной миссии /68/. Австрийские таможенные власти /74/. Еврейский рассказ из Запустны в Галиции /78/. Пан Флорентин против Хохолки /90/. Как Цетличка участвовал в выборах /96/. Несчастная история с котом /102/. О странном прощании старого сэра Арчибальда Торберна со старым 1728-м годом /108/. Любовь в Междумурье /115/. Ласковое внушение /127/. Экспедиция вора Шейбы /132/. Конец святого Юро /141/. Мой друг Ганушка /147/. Сербский поп Богумиров и коза муфтия Исрима /153/. Кое-что о судебных экспертах /158/. Клятва Михи Гамо /164/. Загадочное исчезновение пророка Ильи /188/. Да будут реабилитированы животные! /194/. Дело о подкупе практиканта Бахуры /198/. Советы на разные случаи жизни. Радуй и радуйся! Не смейтесь чужой беде! Не суйтесь ночью в комнату для прислуги! Не сквернословьте! Не ходите по белу свету с унылой и неприветливой миной! Не покупайте зайца в мешке! Чем больше говорят тебе, тем меньше говори сам. Не спеши выполнить решение, принятое в гневе! Не рассказывай друзьям о своих домашних неурядицах! Не помогай, покуда просящий о помощи в состоянии помочь себе сам /205/. Опыт безалкогольной вечеринки, или Забава по-американски /213/. Реальное дело /223/.

Примечания.

¶ Mědílek xxxx.

1964

  Galerie karikatur. K vydání připravili Zdena Ančík, Milada Chlíbcová, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Doslov Milan Jankovič. Na historických poznámkách spolupracoval Václav Štěpán. Obálku a vazbu navrhl Zdenek Seydl. Dobové ilustrace Josefa Lady, Františka Gellnera a Zdeňka Kratochvíla. Spisy Jaroslava Haška, sv. 8. Praha, Čs. spisovatel 1964 (1. vyd., náklad 40 000 výt.), 407 + (5) str.

Obsah:

I. Galerie karikatur: Dr. Karel Kramář /7-9/. JUDr. Josef Myslivec /10-14/. Karel Horký /15-18/. Dr. Fr. Soukup /19-23/. J. S. Machar /24-27/. Národní listy /28-30/. Poslanec Václav Kotlář /31-33/. Dr. Ant. Hajn (Zmenšeno v 1/11 skutečné velikosti) /34-35/. Br. Jiří Pichl, nár. soc. redaktor a obecní starší na Královských Vinohradech /36-38/. Pražské úřední noviny /39-42/. Pražská aviatika /43-45/. Občan Antonín Němec, sociálně demokratický poslanec sedmého volebního okresu /46-48/. Karel Pelant /49-51/. Ferdinand princ Lobkovic /52-54/. Dr. Herben a prof. Drtina /55-57/. Karel st. Sokol /58-60/. Dr. Chalupný /61-64/.

II. O parlamentech a jiné politické satiry: O parlamentech /67-71/. Právo /72/. Naivní pohádka o poctivém žurnalistovi /73-74/. Náš člověk /75-78/. Z přednášky prof. Garroa "O postupu rozumu lidského", kterou má roku 2207 /79-82/, Volební historie /83-87/. Z uherského parlamentu /88-95/. Vánoce Národní politiky /96-98/. Smutný osud pana Blažeje (Volební tragédie) /99-102/. Pohádka o tom, jak byl cenzor odměněn /103-105/. Sen popíchaného /106-109/. Z deníku sociálně demokratického řečníka /110-114/. Původní dopis z Cařihradu /115-118/. Nedávno se stalo... /119-122/. Furor Teutonicus (Čínská historie) /123-127/. Přípravy mladočeské k maďarským volbám na Královských Vinohradech /128-130/. Mužné zakročení pana Silberberga proti Tagblattu /131-132/. Smutný osud Petra Hříbala /133-136/. Z činnosti sociálně demokratických poslanců Folbra, Kličky, Biňovce, Remeše a Jaroše na říšské radě, v kuloárech i mimo parlament /137-139/. Kde bere poslanec Klofáč peníze (Fejeton, který napsán byl pro Právo lidu) /140-141/. Konfiskační praxe (Z vypravování Jong-Senga, Číňana z velkoobchodu Staňkova v Praze) /142-147/. Ministerstvo spravedlnosti na lavici obžalovaných (Ze soudní síně) /148-151/. Před užšími volbami na Vyšehradě /152-155/. Mladočeské volby na Malé Straně /156-160/. Sjezd mladočeské dělnické strany /161-164/. Ministři dr. Žáček a dr. Bráf /165-168/. Ve znamení komety /169-172/. Doplňky ku programu české strany křesťansko-sociální /173-175/. Úpadek živnosti Fabiána Vočka /176-178/. Česká kuchyně /179-181/. Poslední mladočech v Košířích (Věnováno jeho památce) /182-185/. Výlet soudruhů vršovických do Záběhlic /186-190/. Strana realistická čili pokroková /191-194/. Úryvky z krajinských listů (Bez poznámky) /195-197/. V čem jsme velcí /198-200/. Smiřovačky /201-203/. Obcovací řeč /204-207/. Pád Bienerthova kabinetu /208-209/. Schůze panské sněmovny /210-213/. Z dob sčítání lidu /214-217/. Franz Prase /218-219/. "Ich bin Serinek, ein Deutscher!" /220-222/. Padesátileté jubileum Národních listů /223-227/. Slavných 49 konzervativních poslanců ze slavného sněmu Království českého /228-230/. Národně sociální útok na dr. Kramáře /231-233/. Dojemná povídka o lásce autonomisty k dceři jednoho centralisty /234-236/. Konec poslance /237-240/. Maďarská strana práce /241-243/. Volební řeč samostatného kandidáta profesora Ctibora /244-247/. Sportovní fejeton /248-250/. Z revolučních řečí poslance Soukupa v parlamentě /251-253/. Svědomitý cenzor Svoboda /254-256/. Jak doktor Soukup zničil soc. dem. stranu v Čechách /257-259/. Duševní napětí Vendelína Pelikána katolického zemědělce /260-263/. Strana křesťansko-sociální vůbec /264-266/. Trestní smysl slov "alébrž" a "ano" (Příspěvek k historii rakouské svobody tisku) /267-269/. Löbliche redakción der Kárikátury in Próch! /270-271/. Zapomenuté jubileum /272-273/. Cestovní deník dr. Soukupa /274-279/. Hlasy časopisů o česko-německé smiřovací akci /280-282/. Fejeton /283-287/. Státoprávní deník Samostatnost /288-291/. Interview s panem cenzorem /292-294/. Módní referát paní Jedličkové /295-298/. Hasicí přístroj agrárníka Koloděje /299-301/. Pohádka o tragickém konci jednoho pořádného ministra /302-305/. Jak jsem vystoupil ze strany národně sociální /306-310/. Politický úspěch vědátora /311-314/. Oprava podle paragrafu 19 tiskového zákona /315-319/. Dopis z Prahy /320-323/. Politika při 30° Celsia /324-326/. Agrární idyla /327-329/. O politických řečích /330-333/. Polemika /334-337/. Mezinárodní a česká situace (Dopis z Prahy) /338-343/. Černohorský junák v úzkých /344-345/. Václav Jaroslav Klofáč /346-348/. Nový pan ministr orby /349-350/. Z inspekční cesty ministra Trnky /351-352/. Bojovnost vídeňských křesťanských sociálů /353-356/. Sociální demokraté v boží přírodě /357-361/. Z uherského parlamentu /362/. Návrh zákona (Idyla z ministerstva spravedlnosti) /363š-365/. Námitky proti konfiskaci /366-369/. Jak Cetlička volil /370-373/. Hrst nezabudek sázených na hrob strany národně sociální /374-379/. Pohádka o mrtvém voliči /380-383/.

Doslov (Milan Jankovič) /385-388/.

Poznámky a vysvětlivky /389-408/.

¶ Mědílek 177.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Mit einem Nachwort von Pavel Petr. Bibliothek der Weltliteratur. [1. Auflage.] Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1964, 8°, S. 830. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. Stuttgart, Hamburg, Deutsche Bücherbund [1964], 8°, S. 716. — Viz 1926.

  Ushtari i mirë Shvejk. 3–4. Përkthyer nga Çekishtja: Gëzim Erebara i Tonin Bushati. Ill. Naim Frashëri, Tiranë 1964, pp. 363. — Viz 1973.

Viz v. 1–2 (1961).

¶ Mědílek 2689: Albánsky.

  იაროსლავ ჰაშეკი, ყოჩაღი ჯარისკაცი შვეიკი და მისი თავგადასავალი მსოფლიო ომში (Quočagi gariskaci Šveiki da misi tavgadasavali msoplio omši). 1.–2. Tr. ოთარ გვინჩიძე (Otar Salva Gvinčidze). ილ. იოზეფ ლადა (Il. Josef Lada).Tbilisi, Sabčotha Sakarthvelo 1964, pp. 352.

Viz díly 1.–2. (1960).

¶ Mědílek 2642.

  Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial. Vol. I., II., III. Traducere de Jean Grosu. Prefaţă si tabel cronologic de Dumitru Hîncu. Bibliotecă pentru toţi, vol. 257–259. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă 1964, pp. 36 + 308, 335, 455. — Viz 1956.

¶ Mědílek 3551: Rumunsky.

  Aslan asker Şvayk. Çeviren Ayşegül Günkut. İstanbul, Ataç Kitabevi 1964, pp. 186.

¶ Mědílek 3599: Turecky.


  Konfiszierte Unmoral. Kurzgeschichten. Aus dem Tschechischen und mit einem Nachwort von Günther Jarosch. 1. Auflage. Berlin (DDR), Buchverlag Der Morgen 1964, 8°, S. 320. — Viz 1966.

¶ Mědílek 3246: Nemravné kalendáře.

  Der Tolpatsch und andere Erzählungen. Aus dem Tshechischen übersetzt von Grete Reiner, Rudolf Toman und Rudolf Feigl. Vorwort von Gustav Janouch. Holzchnitte von Josef Lada. Diogenes Erzähler Bibliothek. Zürich, Diogenes Verlag 1964, S. 423. — Viz 1985, 1991.

Inhalt:

Gustav Janouch: Jaroslav Hašek 1883—1923 (Vorwort).

Kommandant der Stadt Bugulma. Er schüttelte den Staub von seinen Schuhen. Ein reeles Unternehmen. Die Sarghandlung. Mein Geschäft mit Hunden. Der Menschenhändler von Amsterdam. Unter Bibliophilen. Das Bild Kaiser Franz Josephs. Der Horschitzer Bezirkshauptmann. Die Korruptionsaffäre des Magistratspraktikanten Bachura. Mann und Weib in der Ehe. Die Verlobung in unserer Familie. Der Verkehr zwischen Eltern und Kindern. Liebe auf der Murinsel. Der Tolpatsch. Gerettet. Ein gefährlicher Helfer. Fussball in Bayern. Schwejk zieht gegen Italien. Schwejk holt Messwein. Schwejk wird superarbitriert. Schwejk im Arsenal. Schweik als Flieger.

¶ Mědílek 3248.

  O lekcie de reližie. Povestir'. Tradučere de A. Busujok. Biblioteka ateiste artistike. Kišiněv, Partizdat 1964, pp. 54.

¶ Mědílek 2677: Moldavsky.

  Komendant Bugulme. Prevela Zora Simić. Biblioteka svjetskog humora i satire, kolo 1. Zagreb, Naprijed 1964, 16 cm, pp. 130.

Str. 129-130: Bilješka o piscu.

¶ Mědílek 2910: Srbocharvátsky. [Chorvatsky.]

1965

  The Good Soldier Schweik. Translated by Paul Selver. Ill. by Joseph Lada. Penguin Books, Harmondsworth 1965, 8°, pp. 470.

¶ Mědílek 2710.

  Erelcheg cereg Švejkijn chögtej javdal. Oros chelnees orcuulsan Š. Očirbat. Ulaanbaatar, Ulsyn chevlelijn chereg erchlech choroo 1965, pp. 680.

¶ Mědílek 3112: Mongolsky.

  Sonnjanghan pjongsa Svejk. Soul, Jongumsa 1965, pp. 363.

¶ Mědílek 2959: Korejsky.

  Doživljaji dobrog vojaka Švejka za svjetskog rata. Roman u četiri dijela. S češkog preveo Ljudevit Jonke. Ilustrovao Josef Lada. 3. izd. Zagreb, Matica Hrvatska 1965 (3. vyd.), 20 cm, pp. 970. — Viz 1929.

¶ Mědílek 2904: Srbocharvátsky. [Chorvatsky.]


  Eine böse Nacht im Leben des Diebs Šejba und andere Erzählungen. Übertragen von Rudolf Feigl. Illustrationen von Karl Fischer. Kleine Jugendreihe, 16. Jahrgang, 1965, 1. Maiheft, Bd. 9. Berlin, Verlag Kultur und Fortschritt 1965, 12°, S. 63.

¶ Mědílek 3249. (Mědílek pod č. 3227 uvádí též vydání z roku 1955, které nebylo v knihovnických databázích zatím nalezeno.)

  Handbuch für Lebenskünstler. Übertragen von Egon Feigl, Günther Jarosch, Rudolf Toman. Zeichnungen von F. K. Waechter. Nachwort: Mutterwitz und Phantasie des Volkes. Über Jaroslav Hašek von Wolfgang Vogel. dtv [Taschenbücher] 307. Ungekürzte Ausgabe. (Lizenz des Bärmeier und Nikel Verlag, Frankfurt a. M.) München, Deutschen Taschenbuch Verlag 1965, 8°, S. 131. — Viz 1962.

¶ Mědílek 3250.

  Kinder und Tiere. Aus dem tschechischen Original [O dětech a zvířátkách] übertragen von Adolf Peter Musil. Nachwort: Erinnerungen an die letzten Lebensjahre Jaroslav Hašeks von Kliment Štěpánek. 1. Auflage. (Ausgabe für die DDR.) Berlin, Eulenspiegel Verlag 1965, 8°, S. 252.

¶ Mědílek 3251.

  Meine Beichte. Aus dem Tschechischen. Herausgegeben, Vorwort und übertragen von Rudolf Toman. Zeichnungen von Josef Lada. Reclams Universal-Bibliothek, Bd. 229. 1. Auflage. (Lizenzausgabe für die DDR.) Leipzig, Philipp Reclam jun. 1965, 17 cm, S. 214. — Viz 1958.

¶ Mědílek 3252.

  Der Menschenhändler von Amsterdam. Humoresken und Satiren. Übertragen von Grete Ebner-Eschenhaym. Nachwort Ilse Seehase. Leipzig, Insel-Verlag 1965, 8°, S. 303. — Viz 1984.

¶ Mědílek 3253.

  Jovgan šurva hikolajar. Tr. S. Junusov. Taškent 1963, pp. 8. — Viz 1963.

¶ Mědílek 2686: Uzbecky. Vydání pro nevidomé slepeckým písmem.

  Micul scamator. (Culegere de povestiri umoristice). Traduse de I. Peltz si Tr. Ionescu Niscov . Ilustratii alb-negru Jan Brychta. Bucureşti, Editura Tineretului 1964, 24 x 17 cm, pp. 149.

¶ Mědílek 3556: Rumunsky.

  Strašnik legemynt. Povestir' ateiste. [Doslov] S. I. Vostokova. Biblioteka ateiste artistike. Kišiněv, Editura de partid a komitetuluj central 1965, pp. 79.

¶ Mědílek 2678: Moldavsky.

  Il peccato del parroco Andrea. Presentazione di Angelo Maria Ripellino. Traduzione dal cèco di Ela Ripellino. I cristalli. Milano, Nuova Accademia 1965, 22 cm, pp. 173.

¶ Mědílek 2880: Italsky. Hřích faráře Ondřeje.

1966

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 1. V zázemí. K vydání připravil František Daneš. Ilustrace Josefa Lady. Obálku a vazbu s použitím kreseb ilustrátora navrhl Zdenek Seydl. Praha, Československý spisovatel 1966 (25. vyd., v ČsS 2. vyd.) (40 000 výtisků), 8°, str. 214. — Viz 1921.

¶ Mědílek 100.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 2. Na frontě. K vydání připravil František Daneš. Ilustrace Josefa Lady. Obálku a vazbu s použitím kreseb ilustrátora navrhl Zdenek Seydl. Praha, Československý spisovatel 1966 (25. vyd., v ČsS 2. vyd.) (40 000 výtisků), 8°, str. 218. — Viz 1921.

¶ Mědílek 101.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 3–4. Slavný výprask. Pokračování slavného výprasku. K vydání připravil František Daneš. Ilustrace Josefa Lady. Obálku a vazbu s použitím kreseb ilustrátora navrhl Zdenek Seydl. Praha, Československý spisovatel 1966 (25. vyd., v ČsS 2. vyd.) (40 000 výtisků), 8°, str. 300. — Viz 1921.

¶ Mědílek 102.


  Velitelem města Bugulmy. Z tajemství mého pobytu v Rusku. K vydání připravili Zdena Ančík, Milan Jankovič, Radko Pytlík a Břetislav Štorek. Doslov Milan Jankovič. Překlady z ruštiny pořídil Břetislav Štorek. Obálka a vazba Zdenek Seydl. Spisy Jaroslava Haška, sv. 15. Praha, Čs. spisovatel 1966 (1. vyd., náklad 6500 výt.), 216 + (4) str. + 4 obr. přílohy.

Obsah: I. Z deníku ufského měšťáka /7-11/. Tragédie jednoho popa /12-14/. Svatá krev /15/. Dva výstřely /16/. Život podle katechismu /17/. Vae victis /18-19/. Nejsvětější vladyka Andrej /20-22/. Armáda admirála Kolčaka /23-24/. Z bělogvardějských nálad /25/. Co je to odluka církve od státu /26-27/. Bestia triumphans /28-29/. Ivan Ivanovič z Ufy /30-31/. Ozbrojené síly proletariátu /32-33/. V Československé republice /34/. Spartakovi hrdinové /35/. Mezinárodní význam vitězství Rudé armády /36-37/. Tvorba eserů /38-39/. Kristus a popi /40-43/. Zmrazení byrokraté v sovětských úřadech /44-45/. Převrat v Německu (Bavorsko sovětskou republikou) /46-49/. O ufském lupiči hokynáři Bulakulinovi /50-52/. Přehled válečných události /53-54/. Dělnické pluky /55/. Přeběhlíci /56-57/. Sibiřská skoropadština /58/. Deník popa Maljuty /59-61/. V dílně kontrarevoluce /62-63/. Angličané a Francouzi na Sibiři /64-66/. Nářek z Japonska /67-68/. Česká otázka /69-70/. K svátku /71/. Bílí o 5. armádě /72-74/. Všem českým dělníkům a vojákům Rudé armády /75-76/. Čím trpí aparát expedice /77-79/.

II. I vyklepal prach z obuvi své... /83-100/. Jubilejní vzpomínka /101-103/. Velitelem města Bugulmy /104-108/. Adjutantem velitele města Bugulmy /109-113/. "Krestný chod" /114-117/. V strategických nesnázích /118-121/. Slavné dny Bugulmy /122-125/. Nová nebezpečí /126-129/. Potěmkinovy vesnice /130-133/. Nesnáze se zajatci /134-138/. Před revolučním tribunálem východní fronty /139-143/. Čžen-si, nejvyšší pravda /144-154/. Malé nedorozumění /155-157/.

Doslov (Milan Jankovič) /161-170/.

Přílohy /171-196/.

Na shromáždění zahraničních komunistů /173/. Úkoly Krasnoj Jevropy /174/. Dopisy redakci /175-178/. Všem cizincům, kteří se vracejí do vlasti /179-180/. Proletářská revoluce v Maďarsku /181-182/. Všem maďarským občanům žijícím v Ufské gubernii /183/. Co bude s Československou buržoazní republikou /184-186/. Všem rakousko-uherským a německým válečným zajatcům i bojujícím vojákům /187/. Teze o nejbližší politické práci mezi cizozemci v sovětské Sibiři /188-191/. Všem vojenským komisařům, politickým pracovníkům a stranickým skupinám 5. armády /192-193/. Dopis Jaroslava Haška J. Salátu-Petrlíkovi /194-196/.

Poznámky a vysvětlivky /197-211/.

K dopisu Jaroslava Haška Salátu-Petrlíkovi (Zdena Ančík) /211-216/.

Přehled organizační a redakční činnosti Jaroslava Haška v Rudé armádě /216-217/.

¶ Mědílek 178.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Mit einem Nachwort von Pavel Petr. Bibliothek der Weltliteratur. 2. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1966, 8°, S. 830. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Ristikäik. Satiirilisi novelle ja humoreske. Vene keelest tõlkinud Eugen Roomet. Järelsõna S. I. Vostokova. Illustreerinud Heinrich Valk. Loomingu raamatukogu, 1958, 16 (40). Tallinn, Eesti raamat 1966, pp. 290.

¶ Mědílek 2639: Finsky. Přeloženo z ruštiny.

  Il buon soldato Sc'veik. 3.–4. parte. Botte da orbi. Ancora botte da orbi. Traduzione di Bruno Meriggi. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 526. Milano, Feltrinelli editore 1966, 18 cm, pp. 358. — Viz 1951.

Viz další díly: 1. (1961), 2. (1963).

¶ Mědílek 2876: Italsky.

  Il buon soldato Sc'veik. 1.–4. parte. Traduzione di Renato Poggiolli e Bruno Merrugi. Illustrazioni di Josef Lada. 627. 1. edizione negli Astri. Milano, Feltrinelli editore 1966, 20 cm, pp. 847. — Viz 1951.

¶ Mědílek 2877: Italsky.

  Ярослав Гашек, Пригоди бравого вояка Швейка (Pryhody bravoho vojaka Švejka). Pereklad s čes'skoji: Stepan Masljak. Red. perekladu i pisljamova (Jaroslav Hašek ta joho roman; s. 679-689) Hryhoryj Kočur. Il. A. D. Bazylevyč. "Biblioteka vsemyrnoji klasyky." [Patitul souběžně česky:] Nakladatelství krásné literatury Dnipro, Kijev 1966 / Видавництво художньої літератури Дніпро, Київ 1966, pp. 703. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2567: Ukrajinsky.

  Yaroslav Haşek, Şvayk karakolda. Çeviren Hasan Ali Ediz. İstanbul, Yeditepe 1966, pp. 206.

¶ Mědílek 3600: Turecky.


  Konfiszierte Unmoral. Kurzgeschichten. Übertragen und Nachwort von Günther Jarosch. 2. Auflage. (Der Vertrieb in des Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin ist nicht gestattet.) Berlin, Buchverlag Der Morgen 1966, 8°, S. 320. — Viz 1964.

¶ Mědílek 3254.

  Die Beichte des Hochverräters oder Das Geheimnis der Bastei auf dem Laurenziberg. Ausgewählte Erzählungen. Übertragen und Nachwort von Günther Jarosch. Berlin–München–Wien, F. A. Herbig 1967, 8°, S. 316. — Viz 1969, 1990, 1997.

¶ Mědílek 3256.

  Die Beichte des Hochverräters oder Das Geheimnis der Bastei auf dem Laurenziberg. Ausgewählte Erzählungen. Übertragen und mit einem Nachwort versehen von Günther Jarosch. Berlin, Buchverlag Der Morgen 1967, S. 316.

¶ Mědílek 3257.

  Procesija. Ateistiné satira ir humoreskos. Verté Antanas Pakalnis. Vilnius, Raides 1966, pp. 292.

¶ Mědílek 2658: Litevsky.

1967

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl 1–4. S obrázky Josefa Lady. Československý spisovatel, Praha 1967 (25. vyd., dotisk z roku 1966), str. 220 + 224 + 304. — Viz 1921.

¶ Mědílek 0.


  Den gode Soldat Svejk's Eventyr. I. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. Schønbergs Lommeelefanter. 1. oplag. København, Det Schønbergske forlag 1967, 8°, pp. 347. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2808.

  Den gode Soldat Svejk's Eventyr. II. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. Schønbergs Lommeelefanter. 1. oplag. København, Det Schønbergske forlag 1967, 8°, pp. 239. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2809.

  Aventuras do Bravo Soldado Schweik. Tradução de Dalton Boechat. Biblioteca do leitor moderno, volume 86. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira 1967, 8°, pp. 240. — Viz 1961.

¶ Mědílek 3547: Portugalsky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Stockholm, Tiden 1967 (x. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Mědílek 3587: Švédsky.

1968

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I.–II. K vydání připravila Jarmila Víšková. Obálka Miroslav Habr. Národní knihovna, sv. 84. Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1968 (26 vyd., v Nár. Knihovně 1. vyd., náklad 20 000 výtisků), 8°, str. 408 + (4). — Viz 1921.

¶ Mědílek 103.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III.–IV. K vydání připravila Jarmila Víšková. Doslov Milan Jankovič. Obálka Miroslav Habr. Národní knihovna, sv. 84. Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1968 (26 vyd., v Nár. Knihovně 1. vyd., náklad 20 000 výtisků), 8°, str. 306 + (6). — Viz 1921.

¶ Mědílek 104.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I.–IV. K vydání připravil František Daneš. Ilustrace Josef Lada. Obálku s použitím kresby ilustrátora a vazbu navrhl Jiří Mikula. Světový válečný román, sv. 10. Naše vojsko, Praha 1968 (27 vyd., v NV 4. vyd., náklad 39 000 výtisků), 8°, str. 610 + (2). — Viz 1921.

¶ Mědílek 105.


  Dekameron humoru a satiry. Vybrali a k vydání připravili Zdena Ančík, Milada Chlíbcová, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Doslov napsal Radko Pytlík. Obálku a vazbu navrhl a typograficky upravil Zdenek Seydl. Klíč – Knihovna lidové četby, sv. 76. Československý spisovatel, Praha 1968 (1. vyd., náklad 53 000 výt.), 518 + (10) str. — Viz 1972 (2. uprav. vyd.).

Obsah:

I. Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu. Proces s Chámem, synem Noemovým. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Před užšími volbami na Vyšehradě. Stručný obsah krvavého románu. Vševěd. Hřích faráře Ondřeje. Výprava zloděje Šejby. Běh o závod. Elindulta Ajgó Márton.

II. Zrádce národa v Chotěboři. Nešťastná historie s kocourem. Z Nikopole na Ruščuk. Světci a zvířata. Příroda a nauka o vozatajství. Dědictví po panu Šafránkovi. Podezřelý sud dědečka Chovance. U holiče. O nejošklivějším psu Balabánovi. Ejemovic Rézinka.

III. Srbský pop Bogumirov a koza od muftího Isrima. Povídka o štěnicích. Česká kuchyně. Duchovní cvičení s překážkami. Stavovské rozdíly. Vlastivěda. Badatelé neznáma. Obchod s rakvemi. Svěcení praporu katolického spolku. Babámovy archeologické snahy.

IV. Jak se Baluška naučil lhát. Kaťouráci. Záhadné zmizení proroka Eliáše. Loupežný vrah před soudem. Zapomenuté jubileum. Sen kvartána Papouška. Poslední mladočech v Košířích. Psychiatrická záhada. Největší den Folimanky. Beťárská povídka.

V. Má drahá přítelkyně Julča. Padesátileté jubileum Národních listů. Štědrý večer v sirotčinci. Námitky proti konfiskaci. V Havlíčkových sadech. Státoprávní deník Samostatnost. Lidožroutská historie. Výlet soudruhů vršovických do Záběhlic. Na opuštěné latríně. Šťávnická idyla.

VI. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry. Módní referát paní Jedličkové. Pád Bienerthova kabinetu. Časopisy pro mládež. Rakouské celní úřady. Jak Cetlička volil. Vařím si vejce naměkko. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám. O vhodných názvech. Rady pro život.

VII. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči. Když jsem počal psát. Fialový hrom. Aféra s křečkem. Idyla z chudobince. Pan Florentin contra Chocholka. Hrst nezabudek sázených na hrob strany národně sociální. Zápas o duše. Pouť filipojakubská. Můj přítel Hanuška.

VIII. Šťastný domov. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán. Hovor s malým Mílou. Poctivý nálezce. Mezi bibliofily. Hořický okresní hejtman. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Po stopách státní policie v Praze. Ze staré trestnice v Ilavě.

IX. Velitelem města Bugulmy. Adjutantem velitele města Bugulmy. „Krestný chod.“ V strategických nesnázích. Slavné dny Bugulmy. Nová nebezpečí. Potěmkinovy vesnice. Nesnáze se zajatci. Před revolučním tribunálem východní fronty. Malé nedorozumění.

X. Tři muži se žralokem. Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu. Muž a žena v manželství. Změna jména. Styk rodičů s dítkami. Průvodce po ničem. Pokus o abstinentní večírek čili amerikánská zábava. Učme znát dítky přírodu. Obecní volby. Reelní podnik.

Doslov (Radko Pytlík) /515–518/.

¶ Mědílek 179.

  Moje zpověď. K vydání připravili, ediční poznámky a vysvětlivky napsali Zdena Ančík, Milada Chlíbcová, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Spisy Jaroslava Haška, sv. 16. Československý spisovatel, Praha 1968 (1. vyd., náklad 9000 výt.), 350 + (6) str.

Obsah: Úvod (1921) /5/. Předmluva od autora (1921) /6-7/. Rady pro život (1921) /8-13/. Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu (1921) /14-17/. Milujme své nepřátele (1921) /18-20/. Zápas s Armádou spásy (1921) /21-25/. Moje zpověď (1921) /26-29/. Obzor českých paní a dívek (1921) /30-34/. Papež utekl z Vatikánu (1921) /35-38/. Malý oznamovatel Národní politiky (1921) /39-41/. Protokol II. sjezdu Strany mírného pokroku v mezích zákona (1921) /42-46/. Jak upekl pan doktor Pekař ve vážné chvíli náboženskou katolickou housku (1921) /47-49/. Malý oznamovatel Národní politiky (1921) /50-53/. Buržuj Ramzelík (1921) /54-57/. Kronštadt (1921) /58-61/. Z cestovního deníku maršála Pilsudského (1921) /62-65/. Tuberkule (1921) /66-68/. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán (1921) /69-75/. Tři muži se žralokem (1921) /76-81/. Potíže s literární tvorbou (1921) /82-86/. Jaké bych psal úvodníky, kdybych byl redaktorem vládního listu (1921) /87-95/. Řetězový obchod cukerínem (1921) /96-102/. Idyla z vinárny (1921) /103-107/. O vhodných názvech (1921) /108-116/. Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, v obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na fotbalových zápasech (1921) /117-122/. Dotazy a odpovědi (1921) /123-129/. Poznámky (1921) /130-134/. Reelní podnik (1921) /135-140/. Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu Československá republika (1921) /141-145/. Osudy společenského člověka (1921) /146-150/. Historie Pánaboha (1921) /151-154/. Muž a žena v manželství (1921) /155-160/. První porada ministra železnic pátera Šrámka s odborníky (1921) /161-164/. Průvodčí cizinců (1921) /165-170/. Sedmkrát sto tisíc velvyslanců, vyslanců a konzulů (1921) /171-174/. Několik raportů státního detektiva Jandáka (zn. "Třebízský") (1921) /175-178/. Poctivý nálezce (1921) /179-183/. Mírová konference (1921) /184-188/. Dobrodružství ministra-vyslance (1922) /189-196/. Styk rodičů s dítkami (1922) /197-203/. Rozmluva s cenzorem (1922) /204-207/. Záhady vesmíru (1922) /208-212/. Změna jména (1922) /213-215/. Vzdělávací čítanka (1922) /216-223/. Obhajovací řeč (1922) /224-228/. Smutný osud vynálezce (1922) /229-232/. Zánik firmy Harrach a Havelka (1922) /233-238/. Janovská konference a Národní listy (1922) /239-242/. Pokus o abstinentní večírek čili amerikánská zábava (1922) /243-249/. Okrašlovací spolek (1922) /250-254/. Cesta mstitele své cti (1922) /255-259/. Za Olgou Fastrovou (1922) /260-262/. Od stupňů trůnu až na obálku (1922) /263-267/. Inspektor dešťoměrného ústavu z Prahy (1922) /268-271/. Průvodce po ničem (1922) /272-275/. Obecní volby (1922) /276-286/. Sjezd rodáků (1922) /287-293/. Učme znát dítky přírodu (1922) /294-300/. Nové studie o národních písních (1922) /301-304/. Občanu Macharovi do památníku (1922) /305-307/. O misionářích (1922) /308-311/. Peníze telegraficky poukázané (1923) /312-321/. Povídka o černém býkovci (1923) /322-332/. Dušička Jaroslava Haška vypravuje (1920) /333-337/. Ediční poznámky a vysvětlivky /339-351/.

¶ Mědílek 180.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Mit einem Nachwort von Pavel Petr. Bibliothek der Weltliteratur. 3. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1968, 8°, S. 830. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Ausgabe, 3. Auflage, 10.–13. Tausend. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Verlag 1968, 8°, S. 685. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Ausgabe, 4. Auflage, 14.–17. Tausend. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Verlag 1968, 8°, S. 685. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Ausgabe. (Lizenz des Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg.) Frankfurt am Main, Wien, Zürich, Büchergilde Gutenberg 1968, 8°, S. 685. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Den tapre soldat Svejk og hans eventyr i verdenskrigen. Roman 1. 2. 3. Til norsk ved Odd Bang-Hansen. Tidens Bibliotek. Oslo, Tiden Norsk Forlag 1968, 8°, pp. 186, 159, 164. — Viz 1958.

¶ Mědílek 3394, 3395, 3396: Norsky.

  Den tapre soldat Svejk og hans eventyr i verdenskrigen. Roman. Til norsk ved Odd Bang-Hansen. Tidens. Oslo, Forkortet utg. 198, 8°, pp. ... — Viz 1958.

¶ Mědílek 3397: Norsky.

  Kunnon sotamies Švejkin seikkailut maailmansodassa. 1.–2. Suomentanut Marja Helin ja Tuure Lehén. Runosuomennokset Elvi Sinervo. Kuvat Josef Lada. 7. painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1968 (7. vyd.), pp. 569. — Viz 1932.

¶ Mědílek 2829.

  Kunnon sotamies Švejkin seikkailut maailmansodassa. 3.–4. Suomentanut Marja Helin ja Tuure Lehén. Runosuomennokset Elvi Sinervo. Kuvat Josef Lada. 7. painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1968 (7. vyd.), pp. 404. — Viz 1932.

¶ Mědílek 2830.

  Nitóhei Schweik. Přel. Cunehiko Cudži. Tókjó, San'iči šobó 1968, pp. 401.

¶ Mědílek h2885.

  Heiši Šubeiku no bóken. [Díl 1.] Přeložil a předmluvu napsal Kei Kurisu. Il. Josef Lada. 2. vyd. Tókjó, Čikuma šobó 1968, pp. 448. — Viz 1950.

¶ Mědílek ch2885.

  Heiši Šubeiku no bóken. [Díl 2.] Přeložil a doslov napsal Kei Kurisu. Il. Josef Lada. 2. vyd. Tókjó, Čikuma šobó 1968, pp. 446.

¶ Mědílek i2885.

  Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial. Vol. I. + II. Traducere de Jean Grosu. Bucureşti, Editura Cartea Romănească 1968, pp. 492, 349. — Viz 1956.

¶ Mědílek 0. — Rumunsky.

  Yaraslav / Yaraslov Haşek, Kahraman asker Şvayk. 1.–2. Çeviren Zeyyat Özalpsan. İstanbul, Ararat Yayınevi 1968, pp. 400 + 417.

¶ Mědílek 3601: Turecky.

  Il buon soldato Sc'veik. 1.–4. parte. Traduzione di Renato Poggiolli e Bruno Merrugi. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Gli Astri. 3. edizione. Milano, Feltrinelli editore 1968, 20,5 cm, pp. 848. — Viz 1951.

¶ Mědílek 0. — Italsky.

  Il buon soldato Sc'veik. A cura di Clara Bovero. Serie Primo scaffale, 27. (1. edizione.) Firenze, La Nuova Italia 1968, 18 cm, pp. XIII + 241 + (1). — Viz 1951 (Vorlicek), 1970 (2. vyd.), 1975 (3. vyd.).

¶ Mědílek 2878: Italsky.

1969

  Útrapy vychovatele. (Výbor z povídek.) Uspořádal J. P. Velkoborský. Doslov Zdeněk Heřman. Il. Josef Lada. Klub mladých čtenářů, sv. 3482. Pro čtenáře od 12 let. Praha, Albatros 1969 (1. vyd.), 144 str. — Viz 2000.

¶ Mědílek 181.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Mit einem Nachwort von Pavel Petr. Bibliothek der Weltliteratur. 4. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1969, 8°, S. 830. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Ярослав Хашек, Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Chudožnik Jozef Lada. Sofija, Narodna kultura 1969 (3. vyd.), 8°, pp. 864. — Viz 1948.

¶ Mědílek 2776.

  De avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende de eerste Wereldoorlog. [I.–III.] In het achterland. Aan het front. In krijgsgevangenschap. Uit het Tsjechisch vertaald door Siegfried van Praag. Met de oorspronkelijke illustraties van Josef Lada. Amsterdam, Pegasus 1969 (x. vyd.), 8°, pp. 287, 235, 331. — Viz 1929.

¶ Mědílek h2864.

  El Buen Soldado Shveik. Traducción Estela Canto (de la versión francesa). Editorial La Pleyade, Buenos Aires 1969, pp. 263. — Viz 1984.

Španělsky. Přeloženo z francouzštiny.

¶ Mědílek 0.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 1.–2., 3.–4. Fordította Réz Ádám. A jegyzetekben szereplő versbetéteket Molnár Imre fordította. Az utószót Hegedűs Géza írta. Ill. Josef Lada. Budapest, Magyar Helikon – Európa Könyvkiadó 1969 (x. vyd.), 20 cm, pp. 838. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2979: Maďarsky.


  Die Beichte des Hochverräters oder Das Geheimnis der Bastei auf dem Laurenziberg. Ausgewählte Erzählungen. Übertragen und mit einem Nachwort versehen von Günther Jarosch. Ungekürzte Ausgabe. Fischer Bücherei, Bd. 1019. (Lizenz des Herbig-Verlagsbuchhandlung, Berlin, München, Wien.) Frankfurt am Main–Hamburg, Fischer Bücherei 1969, 8°, S. 217 + (1). — Viz 1967.

¶ Mědílek 3258.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Ausgewählt und übertragen von Günther Jarosch. Nachwort: Einiges über Jaroslav Hašek von Zdena Ančík. Illustrationen Werner Klemke. 4. Auflage. Berlin, Eulenspiegel Verlag 1970, 8°, S. 303. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3261.

  Schwejkiaden. Geschichten vom Autor des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen überträgen von Ehrenfried Pospisil. Einmalige Sonderausgabe. Die Bücher der Neunzehn, Bd. 176. Christian Wegner Verlag, Hamburg 1969, 8°, S. 271. — Viz 1989.

Inhalt: ...

¶ Mědílek 3259.

  Vom Umgang mit ‹Befreiten›. Frühe Erzählungen. Übertragen und Vorwort von Peter Ernst Grimm. Illustrationen von Claus Knézy. Zürich, Sanssouci Verlag 1969, 20 cm, S. 134.

¶ Mědílek 3260.

  Yaroslav Haşek, Köpek suratlı maymun. Çeviren Ülkü Tamer. İstanbul, Varlık Yayınları 1969, 17 cm, pp. 135. — Viz 1983, 2007.

¶ Mědílek 3605: Turecky.

  L'école de l'humour. Par l'auteur du "brave soldat Chvéik". Traduction de Andrée Ossipovitsch. Bibliothèque Marabout. Série Humour. Verviers, Des Presses de Gerard 1969, pp. 217.

¶ Mědílek 2855: Francouzsky. Škola humoru. Přeloženo ze slovenštiny.

1970

  Ævintýri góða dátans Sveiks í heimsstyrjöldinni. Karl Ísfeld íslenzkaði. Reykjavík, Víkurútgáfan 1970, pp. 348. — Viz 1942.

¶ Mědílek 2869: Islandsky. Přeloženo z dánštiny: Den brave soldat Svejks eventyr under verdenskrigen.

  Il buon soldato Sc'veik. A cura di Clara Bovero. Collezione Primo scaffale, 27. 2. ristàmpa. Firenze, La Nuova Italia 1970, 18 cm, pp. XIII + 241 + (1). — Viz 1951 (Vorlicek), 1968 (1. vyd.).

¶ Mědílek 0. — Italsky. Opera per bambini e ragazzi.

  Pryhody bravoho vojaky Svejka. Perekl. Stepan Masljak. Il. J. Lada. "Veršyny svitovoho pys'menstva, 6." Kyjev, Dnipro 1970, pp. 669. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2568: Ukrajinsky.


  De mensenhandelaar van Amsterdam en andere varhalten. Keuze en vertaling L. Kisles en Jan Mirejovský. Grafische vormgeving: Joost van de Woestijne. Meulenhoffreeks 7. Amsterdam, Meulenhoff 1970, pp. 160. — Viz 1980.

¶ Mědílek j2864: Holandsky.

  Γιαροσλάβ Χασέκ, Ἡ ἀπολογία ἑνός προδότη [I apologia enos prodoti]. Μετάφραση Λ. Ὀλυμπίου (Λουκάς Ολύμπιος). Athény, Κουλτούρα [Kultura] 1970, 18 cm, 124 pp. — Viz 1982.

¶ Mědílek 3566: Řecky.

1971

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I. K vydání připravila Jarmila Víšková. Ilustrace Josef Lada. Grafická úprava Zdenek Seydl. Edice Slunovrat. Ilustrovaná řada. Čs. spisovatel, Praha 1971 (28 vyd., v ČsS 3. vyd.), 8°, str. 227. — Viz 1921.

¶ Mědílek 106.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl II. K vydání připravila Jarmila Víšková. Ilustrace Josef Lada. Grafická úprava Zdenek Seydl. Edice Slunovrat. Ilustrovaná řada. Čs. spisovatel, Praha 1971 (28 vyd., v ČsS 3. vyd.), 8°, str. 237. — Viz 1921.

¶ Mědílek 107.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III.–IV. K vydání připravila Jarmila Víšková. Ilustrace Josef Lada. Grafická úprava Zdenek Seydl. Edice Slunovrat. Ilustrovaná řada. Čs. spisovatel, Praha 1971 (28 vyd., v ČsS 3. vyd.), 8°, str. 325. — Viz 1921.

¶ Mědílek 108.


  Sajypkyran soldat Švektin bastan kešken okigalary. Aud. Muchamed Nurtazin. Vstup. staťja (Jaroslav Gašek i jego roman; s. 5-23) D. Zaslavskij. Alma-Ata, Žazušy 1971, pp. 442. — Viz 1975.

¶ Mědílek 2648: Kazašsky.

  Šovvoz Švejkning došidan këiïrganlari. Tr. N. Habibullajev. Il. G. Frolov. Taškent, Izdatelstvo literatury i iskusstva 1971, pp. 544.

¶ Mědílek 2685: Uzbecky. Přeloženo z ruského vydání.

  O valente soldado Chveik. Tradução de Alexandre Cabral. Lisbõa, Publicações Europa-América 1971, 8°, pp. 233. — Viz 1961.

¶ Mědílek 3548: Portugalsky.

  Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial. Vol. I. + II. Traducere de Jean Grosu. Romanul secolului XX. Ediţia a 4-a revăzută. Bucureşti, Univers 1971, 21 cm, pp. 448, 320. — Viz 1956.

¶ Mědílek 3552: Rumunsky.

  Yaroslav Haşek, Arslan asker Şvayk. Çeviren Samih Tiryakiogğlu. İstanbul, Varlık Yayınları 1971, pp. 311.

¶ Mědílek 3603: Turecky.

  Il buon soldato Sc'vèik. Traduzione di Renato Poggioli [1.] e Bruno Meriggi [2. 3. 4]. Illustrazioni di Josef Lada. Collana Universale economica n. 627. Milano, Feltrinelli editore 1971, 18 cm, pp. 848. — Viz 1951.

Parte prima e seconda: Nelle retrovie. Al fronte. Parte terza e quarta: Botte da orbi. Ancora botte da orbi.

¶ Mědílek 0. — Italsky. 2 volumi in cofanetto.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 1.–2., 3.–4. Fordította Réz Ádám. A jegyzetekben szereplő versbetéteket Molnár Imre fordította. Ill. Josef Lada. 3. kiadás. Bratislava–Budapest, Madách Könyvkiadó–Európa Könyvkiadó 1971 (3. vyd.), pp. 837. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2980: Maďarsky.


  Drei Mann und ein Hai. Fünfzig Humoresken und Satiren. Aus dem Tschechischen übersetzt von Gustav Just. Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1971, 8°, S. 357.

Inhalt: Der Fremdenführer in dem schwäbischen Städtchen Neuburg. Pepicek Novy erzählt von der Verlobung seiner Schwester. Knapper Inhalt eines blutrünstigen Romans. Doktor Allwissend. Die Sünde des Pfarrers Andreas. Das Unternehmen des Diebes Sejba. Der Wettlauf. Der Volksverräter von Chotebor. Das verdächtige Faß des Großvaters Chovanec. Beim Friseur. Balaban, der häßlichste Hund. Der serbische Pope Bogumirov und die Ziege des Mufti Isrim. Die Geschichte von den Wanzen. Böhmische Küche. Geistliche Übung mit Hindernissen. Standesunterschiede. Die Erforscher des Unbekannten. Das Sarggeschäft. Wie Baluska lügen lernte. Ein psychiatrisches Rätsel (1911). Der größte Tag der Folimanka. Die Rache des Betyären. Das fünfzigjährige Jubiläum der "Narodni listy". Heiliger Abend im Waisenhaus. Die Einspruch gegen die Beschlagnahme. Im Havlicek-Park. Die Modereportage der Frau Jedlickova. Der Sturz des Kabinetts Bienerth. Zeitschriften für die Jugend. Die österreichischen Zollbehörden. Wie Cetlicka wählte. Wie ich mir einen Hosenknopf annähte. Über passende Benennungen. Wie man schreibt. Die Affäre mit dem Hamster. Idylle im Armenhaus. Der Kampf um die Seelen. Mein Freund Hanuska. Glückliches Heim. Das Waisenkind und seine geheimnisvolle Mutter. Die Ausrottung der Praktikanten bei der Speditionsfirma Kobkan. Der Kreishauptmann von Horice. Die Geschichte von dem Bildnis des Kaisers Franz Joseph I. Auf den Spuren der Staatspolizei in Prag. Drei Mann und ein Hai. Mann und Frau in der Ehe. Der Umgang der Eltern mit den Kindern. Der Abstinenzlerabend oder Ein amerikanisches Vergnügen. Bringen wir den Kindern die Natur nahe. Ein reelles Unternehmen.

¶ Mědílek 3262.

  Drei Mann und ein Hai. Fünfzig Humoresken und Satiren. Aus dem Tschechischen übersetzt von Gustav Just. Berechtige Ausgabe für den Buchclub 65, Berlin 1971, 8°, S. 357.

¶ Mědílek 3263.

  Die Partei des maßvollen Fortschritts in den Grenzen der Gesetze. Auswahl, Anmerkungen und Nachwort von Walter Schamschula. Übertragen von Peter Richter und Walter Schamschula. Bibliothek Suhrkamp, Bd. 283. 1. Auflage. Frankfurt am Main, Suhrkamp 1971, 8°, S. 159. — Viz 1990.

¶ Mědílek 3265.

  Schwejkiaden. Geschichten vom Autor den braven Soldaten Schwejk. Übertragen von Ehrenfried Pospisil. Rororo [Taschenbuch] 1424. Ungekürzte Ausgabe, 1.–30. Tausend. (Lizenz des Wegner-Verlag, Hamburg.) Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 1971, 8°, S. 269. — Viz 1969.

¶ Mědílek 3266.

1972

  Dekameron humoru a satiry. Vybrali a k vydání připravili Zdena Ančík, Milada Chlíbcová, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Kresby Josefa Lady vybral a k vydání připravil Jan Vávra. Slunovrat. Edice české klasické prózy a satiry. Ilustrovaná řada. Československý spisovatel, Praha 1972 (2. upravené vyd., náklad 40 000 výt.), str. 525 + (7). — Viz 1968 (1. vyd.).

Obsah:

I. Moje zpověď /13/. Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu /17/. Proces s Chámem, synem Noemovým /24/. Zasnoubení v naší rodině /29/ Před užšími volbami na Vyšehradě /33/. Stručný obsah krvavého románu /36/. Hřích faráře Ondřeje /39/. Výprava zloděje Šejby /42/. Běh o závod /48/. Elindulta Ajgó Márton... /54/.

II. Láska v Mezimuří /61/. Nešťastná historie s kocourem /69/. Z Nikopole na Ruščuk /73/. Světci a zvířata /82/. Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou /86/. Dědictví po panu Šafránkovi /90/. Podezřelý sud dědečka Chovance /94/. Příhoda Gaia Antonia Trossula /97/. O nejošklivějším psu Balabánovi /101/. Ejemovic Rézinka /105/.

III. Srbský pop Bogumirov a koza od muftího Isrima /113/. V polepšovně /116/. Čáka pěšáka Trunce /119/. Stavovské rozdíly /127/. Redakční sluha Šefrna /130/. Badatelé neznáma /133/. Obchod s rakvemi /138/. Svěcení praporu katolického spolku /43/. Babámovy archeologické snahy /146/.

IV. Jak se Baluška naučil lhát /155/. Kaťouráci /159/. Záhadné zmizení proroka Eliáše /164/. Loupežný vrah před soudem /168/. Společenské lži /172/. Sen kvartána Papouška /176/. Poslední mladočech v Košířích /179/. Psychiatrická záhada /183/. Největší den Folimanky /187/. Beťárská povídka /192/.

V. Má drahá přítelkyně Julča /203/. Padesátileté jubileum Národních listů /218/. Štědrý večer v sirotčinci /222/. Námitky proti konfiskaci /225/. V Havlíčkových sadech /229/. Státoprávní deník Samostatnost /237/. Čagan-kurenská povídka /241/. Nemravné kalendáře /245/. Na opuštěné latríně /248/. Šťávnická idyla /251/.

VI. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry /261/. Módní referát paní Jedličkové /266/. Mladočeské volby na Malé Straně /271/. Časopisy pro mládež /275/. Něco o soudních znalcích /279/. Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech /283/. Vařím si vejce naměkko /285/. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám /288/. O vhodných názvech /292/. Rady pro život /300/.

VII. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči /307/. Před dvaceti lety /315/. Fialový hrom /320/. Aféra s křečkem /324/. Nadace pana Kaubleho /333/. Pan Florentin contra Chocholka /337/. Jak se stal pan Karaus alkoholikem /341/. Zápas o duše /344/. Posvícení v Křivici /352/. Můj přítel Hanuška /356/.

VIII. Šťastný domov /363/. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka /367/. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán /373/. Hovor s malým Mílou /379/. Poctivý nálezce /382/. Mezi bibliofily /386/. Hořický okresní hejtman /389/. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. /393/. Po stopách státní policie v Praze /397/. Ze staré trestnice v Ilavě /403/.

IX. Velitelem města Bugulmy /413/. Adjutantem velitele města Bugulmy /418/. „Krestný chod“ /422/. V strategických nesnázích /426/. Slavné dny Bugulmy /430/. Nová nebezpečí /434/. Potěmkinovy vesnice /438/. Nesnáze se zajatci /442/. Před revolučním tribunálem východní fronty /446/. Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu /450/.

X. Jak Tövöl vrátil zlatník /457/ Průvodčí cizinců /463/ Čžen-si, nejvyšší pravda /468/ Tři muži se žralokem /478/. Změna jména /484/. Muž a žena v manželství /487/. Styk rodičů s dítkami /492/. Peníze telegraficky poukázané /498/ Obecní volby /507/. Reelní podnik /517/.

Poznámka vydavatelů /523/.

Poznámka editora díla Josefa Lady /525–526/.

¶ Mědílek 182.

  Dobrý voják Švejk v zajetí. Text k vydání připravila Milada Chlíbcová. Doslov Václav Kaplický. Obálka, vazba a typografická úprava Zdenek Seydl. Klíč [Knihovna lidové četby]. Neprodejná členská prémie. Praha, Čs. spisovatel 1972 (3. [spr. 4.] vyd., v ČsS 1. vyd.), 119 str.

¶ Mědílek 183.

  Májové výkřiky. Básně a prózy [podtitul v tiráži: Verše a prózy]. Edičně připravili Zdena Ančík, Radko Pytlík a Milan Jankovič. Textově upravili Milada Chlíbcová a Miroslav Laiske. Poznámky napsali vydavatelé. Fotografie Miroslav Laiske. Spisy Jaroslava Haška, sv. 11. Praha, Čs. spisovatel 1972 (1. vyd. [sbírka JH 3. vyd.], náklad 5000 výt.), str. 318 + (6) + 4 strany obr. příloh.

Obsah:

Básně:

Credo (1902) /7/. Ta kola letí v továrně (1902) /8/.

Májové výkřiky (1903)

Až bude po nás zase jaro... /9/. Jaro v dolu /10/. Třešně /11/. Fialky /12/. Vzduch teplý jarní nad sady... /13/. Pohádka jara /14/. Byla to radost... /15/. V les šel jsem. Jaro zpívalo... /16/. Jarní nálada /17/. Jste dcerou z lepší rodiny... /18/. Břízo má, břízo... /19/. Vzpomínka /20/. Etuda /21/. Na jaře v sadě /22-23/.

Jeden literát (1903) /25/. V huti (1903) /26/. Schůze politického klubu strany státoprávní dne 20. června 1904 v Konviktě (1904) /27-28/. Otcové chudých (1904) /29/. Credo (1904) /30-31/. Pokání (1904) /32/. List o ohňostroji (1906) /33-34/. O lázních (1906) /35-36/. O fotbalu (1906) /37-38/. Píseň ku chvále Holandska a šťastného porodu královny Vilemíny (1909) /39-42/. Obnovme zázraky! (1909) /43-44/. List poctivého občana (1909) /45-47/. Cenzor uvažuje o Ferrerovi a o vzdělání (1909) /48-51/. Jelení příkop (1910) /52-53/. Tiskový odvolací senát (1912) /54-57/. Moderní dítě (1912) /58-59/. Cařihradský převrat (1913) /60-61/. Jablíčka (1913) /62-63/. Básníku dr. Frant. Soukupovi (1921) /62-63/. Přání drahému příteli Karlovi (Jak klidně přišel jsem, tak klidně také odejdu...) (1906 [1958]) /66-67/. Čeňkovi Strakovi (Pak přijde skvostné tiché letní ráno...) (nedat.) /68-69/. Milý bratře a drahý kolego! (nedat.) /70-71/. Nad pravé lásky věru není... (nedat.) /72-74/. Člen venkovské jsem deputace... (nedat.) /75/. Tak bůh je svědek, že jsem dobrý křesťan... (nedat.) /76/. Na Lipnici (nedat.) /77-79/. Drahý příteli! (1921) /80-81/.

Prózy:

Šupem (1904) /85-86/. Cikán Jožko (1904) /87-89/. Nezdařená výměna (1904) /90-92/. Hvězdář (1904) /93-94/. Vděčnost (1904) /95-97/. Šuhajové v Brockom (1904) /98-101/. Paní kněžna (1904) /102-104/. Klacek (1904) /105-109/. Osudná maska (1905) /110-113/. List z památníku městečka Nového Kmínova (1905) /114-118/. O dobrém pivu městečka X (1905) /119-121/. Odměna (1905) /122-127/. Výprava Jana Hučky z Pašešnice (1905) /128-135/. Reklama pana Jaroslava Vondráka (1906) /136-141/. O Silvestru (1906) /142-146/. Kovář Čekaj (1907) /147-151/. Černová (1908) /152-155/. Noční návštěva v pražské policejní strážnici (1908) /156-160/. Klub za očistu Prahy (1909) /161-163/. Akciová továrna na výrobu vajec (1910) /164-166/. Zimní sporty (1910) /167-169/. Jędrzej (1910) /170-176/. Přítel Vladyka (1910) /177-182/. Elektrická tramvaj (1910) /183-186/. První apríl pana Fabiánka (1910) /187-190/. Něco o turistice (1910) /191-193/. Pan starosta dr. Groš (1910) /194-197/. Před koncem mrtvé sezóny [v textu je však v titulu šotek: Mrtvé sezóny před koncem] (1910) /198-200/. Smrt starého Fenéka. Črta z Uher (1911) /201-205/. Můj zlatý dědeček (1912) /206-208/. Alkoholistická idylka (1912) /209-211/. Edisonovy zkušenosti z Čech (1912) /212-214/. Jak jsem přemohl černošského obra Zippse ze Severní Ameriky (1912) /215-217/. Malá domácí slavnost (1912) /218-221/. Osudy medvěda od Hamag-Búha (1913) /222-226/. Neveřejné sezení (1913) /227-229/. Jak Tövöl vrátil zlatník (1913) /230-236/. Má tragédie montmartská (1914) /237-240/. Nevědecká věda (1914) /241-244/. Sen Josefa Waltnera, odvážného majitele kavárny Montmartre (1915) /245-247/. Pouť filipojakubská (1915) /248-250/. Aféra s křečkem (1916) /251-260/. Vzpomínka na císaře Karla (1921) /261-263/. Aféra s teploměrem (1924) /264-268/. Případ veterána Kokoschky (1924) /269-273/. Slavný řecký učenec Archimédes v pozorování na psychiatrické klinice v Římě (1927) /274-281/. Čárka (1934) /282-284/. Vzácný nález profesora Pak-Fonga (nedat.) /285-288/. O upřímném přátelství (nedat.[?]) /289-294/. Pokus o obrození (nedat.) /295-299/. Rozjímání o počátku cesty, větším dílem necestopisné (1926) /300-307/.

Obrazové přílohy /za str. 308/: 1) Ukázka rukopisu J. Haška. 2) Autoportrét J. Haška. 3) Zlomek Haškova rukopisu mordvinské a tatarské básně. 4) Haškova kresba manželky Jarmily.

Poznámky vydavatelů /309-310/. Vysvětlivky /311-319/.

¶ Mědílek 184.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Mit einem Nachwort von Pavel Petr. Bibliothek der Weltliteratur. 5. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1972, 8°, S. 833. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. Ungekürzte Originalausgabe. (Lizenz des Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg. Nur für Mitglieder.) Stuttgart, Europeische Bildungsgemeinschaft / Gütersloh, Bertelsmann / Wien, Buchgemeinschaft Donauland / Berlin, Darmstadt, Wien, Deutsche Buch-Gemeinschaft [1972], 21 cm, S. 685. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Ill. von Josef Lada. Ungekürzte Originalausgabe. (Lizenz des Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg. Nur für Mitglieder.) Stuttgart, Hamburg, München, Deutsche Bücherbund [1972], 21 cm, S. 685. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Yaraslav / Yaraslov Haşek, Kahraman asker Şvayk. 1.–2. Çeviren Zeyyat Özalpsan. İstanbul, Ararat Yaınevi 1972 (2. vyd), pp. 400 + 421.

¶ Mědílek 3604: Turecky.

  Heiši Šuveiku no bóken. [Díl 1.] Přeložil a doslov napsal Kei Kurisu. Il. Josef Lada. 1. vyd. Tókjó, Iwanami šoten 1972, pp. 419.

¶ Mědílek j2885: Japonsky.

  Heiši Šuveiku no bóken. [Díl 2.] Přeložil Kei Kurisu. Il. Josef Lada. 1. vyd. Tókjó, Iwanami šoten 1972, pp. 412.

¶ Mědílek k2885: Japonsky.


  Das Versprechen und andere Geschichten. Aus dem Tschechischen übertragen von Ehrenfried Pospisil. (Lizenz des Wegner-Verlag, Reinbek.) Freiburg im Breisgau, Hyperion-Verlag 1972, 10 cm, S. 128.

¶ Mědílek 0.

1973

  Aféra s křečkem a jiné povídky. Obálku s použitím kresby Josefa Lady navrhl Miloslav Fulín. Edice Kapka. Sv. 131. Mladá fronta, Praha 1973 (2. vyd.), 149 str. — Viz 1954.

¶ Mědílek 185.

  Dobrý voják Švejk v zajetí. Stati a humoresky z dob války. Edičně připravili Zdena Ančík, Radko Pytlík a Milan Jankovič. Text k vydání připravila Milada Chlíbcová. Doslov Radko Pytlík. Obálku a vazbu navrhl Zdenek Seydl. Spisy Jaroslava Haška, sv. 13–14. Praha, Čs. spisovatel 1973 ([5. vyd.], v ČsS 1. vyd., náklad 5000 výt.), 8°, 404 + (4) str.

Obsah: Dobrý voják Švejk v zajetí (1917) /5-73/. Osudy pana Hurta /74-77/. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. /78-81/. Povídka o záruce /82-85/. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha /86-89/. Nad starými novinami /90-95/. Po stopách státní policie v Praze /96-102/. Věc utlačených /103-107/. Panování Františka Josefa /108-112/. Čim jsme povinni ruským Čechům /113-116/. Dopisy z fronty /117-125/. Panovník, který se posadí na české bajonety /126-128/. Nároky na samostatnost zemí českých ve světle ruského státního práva /129-130/. Baráčnická krev pana Potužníka /131-134/. Tragédie c. k. šikovatele Henry Hallera od 13. pěšího pluku /135-138/. Když se zametá... /139-142/. Karel Douděra ze Škvrňova a F. J. I. /143-145/. Skrčenci a krčenečkové /146-149/. Kolik kdo má kolem krku /150-154/. Temná síla /155-159/. Republikánský program v Čechách /160-162/. Na Walhallu /163-166/. Klub českých Pickwicků /167-174/. Gott strafe England! /175-179/. Škola pro státní policii /180-185/. Karel byl v Praze /186-191/. Minulost a přítomnost /192-194/. Z Bible kralické /195-197/. Jak se pan Kmoníček vzbouřil /198-203/. Slabošská dekadence /204-206/. Bylo velmi smutné... /207-208/. Průkopníci české revoluce /209-213/. Před dvaceti lety /214-219/. Zdá se, že děla umlknou /220-221/. Hořický okresní hejtman /222-225/. Proces 39 českých kovářů /226-228/. Vyčistěte státní rakouskou registraturu! /229-231/. Tragédie šikovatele Adalberta Raubeho /232-235/. Poslední řeč hraběte Czernina /236-237/. Polský krakovský Glos naroda /238-240/. Čtvrté vánoce /241-242/. Černožluté vánoce českého dělníka /243-244/. Idylka z Marinovky /245-249/. Novoroční fejeton /250-253/. Co má každý Čech vědět o své vlasti /254-256/. Do nového roku /257-260/. Podobenství o milosrdném Samaritánovi /261-262/. V Zlaté uličce na Hradčanech /263-265/. Státy se boří, národové se sbírají... /266-268/. Hradčany s Rozhlednou pokračují v rozmluvě /269-271/. Šestého ledna... /272-274/. Mlýny boží melou pomalu, ale jistě /275-276/. Čung Jungu: O bleše a císaři Ihangovi /277-282/. Proč se jede do Francie? /283-288/. Čeští komunisté století patnáctého /289-291/. Prof. Masarykovi! /292-295/. Ztracený ešalon /296-299/. Oběť německé kontrarevoluce na Sibiři (1920) /300-302/. Kapičky (1918) /303-305/.

Přílohy I: Jsou švindle různé na tom božím světě /309-311/. Cestou na bojiště /312-315/. Válečná báseň o vších /316-317/. V rezervě /318/. Pláč gefrajtra /319-320/. Píseň o latríně /321-322/. Dopis /323/. Nazdar! /324/. Királyhida /325/. Austrii /326/. Dopis z fronty /327-328/. Vánoce českého vojáka v poli /329-330/. Českému vojsku /331/. Po přísaze českého vojáka v Rakousku /332/. Lev zařval v cirku... /333/. Fejeton /334-335/. Malý fejeton /336-338/. Malý fejeton /339-341/.

Přílohy II: Řeč proslovená Jaroslavem Haškem zajatým Čechům v okolí Šáren dne 30. října t. r. /345-347/. Manifestační schůze v sále obchodního učiliště v Kyjevě 1914—1917 /348-352/. Všem vojákům! /359/. Bratři Čechoslované! Soudruzi vojáci! /360-361/. Vojáci — revolucionáři! /362-364/. Všem Čechoslovákům /365-366/. Provolání /367-368/. Bratři! /369-370/.

Doslov (Radko Pytlík) /373-386/.

Poznámhy a vysvětlivky /387-400/.

Ediční poznámka /401-402/.

¶ Mědílek 186.

  Praha ve dne i v noci aneb Týden mezi Dacany. Pořadatelé výboru a autoři doslovu Milan Jankovič a Radko Pytlík. Fotografie připravil Milan Jankovič. Výtvarně zpracoval Ivo Urbánek. Edice HU-SA. Praha, Čs. spisovatel 1973 (1. vyd.), 207 + (9) str.

Obsah: Neděle: Život mezi Dacany. Dacani drží dál svůj týden. Okuste branické pivo! Dacani se mstí. Žraloci u Mesiny. Některé Haškovy objevy zvířecích světů.

Pondělí: V přírodovědeckém časopise. Kynologický ústav.

Úterý: Dobrodružství s nahým klukem. Pád Bienerthova kabinetu. Román z Malého oznamovatele v Národní politice za řadu dní. Ministři dr. Žáček a dr. Bráf. Idyla z chudobince na Žižkově. Z inspekční cesty ministra Trnky. Lokálky z Českého slova.

Středa: Jeden den v redakci Českého slova. Zapomenuté jubileum. U holiče. Drama o jednom jednání. Černohorský junák v úzkých. Lidská ješitnost. Analýza moče a jiné anekdoty haškovské i nehaškovské.

Čtvrtek: Historie se záchranným pásem pro sebevrahy. Indián a pražská policie z roku 1913. Ve znamení komety. Zvony pana Hejhuly. Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb. Lítejme! Pražské úřední noviny. Mezinárodní a česká situace (Dopis z Prahy). Anekdoty ze života panovníka a další dobové mystifikace.

Pátek: Manifest strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám. Projev k založení strany. Řeč o protikandidátech. Přednáška o dr. Záhořovi, kterou jsem pronesl na veřejné schůzi strany mírného pokroku v mezích zákona v květnu 1911. Den voleb.

Sobota: Revolucionář Ziegloser. Mistr Arbes. Přítel Stanislav Zeman. Poslíček strany básník Frabša. Hudební skladatel Chlanda. Básník Louis Křikava, jinak Blažej Jordán zvaný. Největší spisovatel český Jaroslav Hašek. Obrázky z pražské ulice — Veselý koutek.

Neděle: Má tragédie montmartská. Jak Cetlička volil. Uličnictví pana Čabouna. Baluškova zrada. Historie tří korun. Pouť filipojakubská. O panu Josefu Valentovi.

Několik slov na závěr (M. J. — R. P.).

¶ Mědílek 187.

  Trampoty pana Tenkráta. K vydání připravila a ediční poznámku napsala Zina Trochová. Ilustrace, obálka, vazba Adolf Born. Grafická úprava Jaroslav Weigel. Praha, Odeon 1973 ([3. vyd.], v Odeonu 1. vyd.), 155 str.

¶ Mědílek 188.

  Zábavný a poučný koutek Jaroslava Haška. Edičně připravili Zdena Ančík, Milan Jankovič a Radko Pytlík. Textově připravil a doslov napsal Radko Pytlík. Obálku a vazbu navrhl Zdenek Seydl. Spisy Jaroslava Haška, sv. 12. Praha, Čs. spisovatel 1973 (vydáno 1974) (1. vyd., náklad 5000 výt.), 283 + (5) str.

Obsah:

Stati a fejetony

Cena slávy (Pohled do minulosti lidstva) /7-11/. Jak člověk bydlil a bydlí /12-14/. Jak na koupání a čistotu těla se pohlíželo před 150 léty /15-16/. O rafinovanosti zločinců /17-20/. Jak dříve "ošetřovali" duševně choré /21-23/. Revoluce v Mexiku /24-27/. O vyzvědačích /28-32/. Válka ve vzduchu /33-35/. O dobrodružných výpravách /36-38/. Rozumné zvíře a pošetilý člověk /39-42/. Moderní lov velryb /43-46/. Vítězný boj o severní točnu /47-51/. Vlastizasvěcená (Patriacharé Menzieri či Kahumanu Broughteri?) /52-58/. Objevení severní točny /59-64/. Jak havran krkavec stal se učitelem /65-69/. Vliv hudby na zvířata /70-74/. Vánoční noc v lese /75-77/.

Některé zajímavosti ze života zvířat a společnosti

Některé zajímavosti z říše zvířat, sestavené dle abecedního pořádku

Amazonský papoušek. Antilopy. Barvář pes. Bažant. Bizon. Bobr. Brhlík. Buvol. Býk. Cibetka. Čáp. Čejka. Červená zvěř. Červenka. Drozd. Fenky psů. Gorila. Hadi. Hejl. Hmyz. Hranostaj. Hroch. Hroznýš. Hřebec. Huňák. Husa divoká. Hyeny. Chrt. Chřestýš. Jaguár. Jehně. Jelen. Jeřáb. Jestřáb. Ještěrka. Kos. Kozorožec. Kráva. Kůň. Kolibřík. Krocan. Krokodýl. Krtek. Křeček. Křepelka. Kukačka. krysy. Labuť. Lama. Lední medvěd. Leopard. Lev. Liška. Los. Lovecký ohař. Majka. Mandril. Medvědi. Mezek. Moli. Motýli. Myš. Tetřívek. Tchoř. Včely. Velryby. Velbloud. Veverka. Vlk. Vrabci. Vrány. Vydra. Tapír. Tchoř. Trochylus. Vretky. Tuleň. Tygr. Vydra. Zajíc. Zebra /81-98/.

Monografie hus. Psí proletariát. Vepři tažnými zvířaty v Bakoni v Uhrách. Automobil postrachem lidí a zvířat v Koreji. Gorila pijící z helmy. Uctívání hadů. Zápasy s kohouty. Boj proti nakažlivým epidemiím a nemocem v Číně. Hlupost velkých mužů. Hromadné hubení australské zvěře. Žraloci u Mesiny. Žaludníci. Úřední horlivost. Štvanice na jeleny v severním Skotsku u Tornhellu. Čarodějnice a kočky. Používání včel ve válečnictví. Vyděračství pomocí poštovních holubů. Polární medvěd uvažuje. Zajímavý lov ny tygřici. Král lovců krys. Stěhování evropských osadníků. Lidoop Diana. Čínské zpěvné myši. Tučňáci a gramofon. Stříbřití pávi. Hisorické nápisy na náhrobcích psů. Posvátní krokodýlové. Ze života lvů. Kocour mistra Arbesa. Největší dravec světa. Štvanice na vlky. Jak si domorodci na Jávě vysvětlují zemětřesení. Mravenci v Ugandě. Účinek střelby na nervy psů. Historická kočičina. Klokan umělcem v boxu. Jak se z pořádného člověka málem stane pytlák. Jak se provádí zubní operace na slonu. Pštrosí žaludek. Létací žába. Anglie děkuje za své bohatství kočkám. První pravěká stopa domácí kočky. Wapiti ve sněhu. Štvanice na zubry za dávných dob. Štvanice na kapského lva. Z vykopávek v Pompejích. Jak oceňuje slavný cestovatel. Reje vysoké zvěře. Lov v pravěku. Na perském statku. Vlci v Haliči. V ležení Tunguzů. Nové druhy zvířat. Ortel proti vepři. Hyeny bojiště. Hisorická vzpomínka. Jak jsou uctiví obyvatelé severní Číny ku zvířatům. Něco z dějin koně. Něco zajímavého o ježkovi. Největší blechy. Chov vepřů v Číně. K dějinám psa. Umělé líhně starých Egypťanů. Ranní cvičení s tygrem. Pečení celého vola. Nakažený kapr. Historické péro. Čemu všemu se nosorožec nenaučí. Slon na divadle. Životu nebezpečné návštěvy. Nový neznámý druh kytovců. Lví a levhartí spřežení. Starý bleší cirkus. Proměňování lidí ve zvířata. Lev v kinematografu. Ježkové a staří Římani. Velmi mylný názor o velrybách. Staří Řekové chovali zvláštní úctu ke hmyzu. Pražští Turci. Čínské vývěsní štíty /99-154/.

Svět rad — Veselý koutek

Zabraňujeme předčasnému stárnutí, abychom byli dlouho živi /157-162/. Dřevo potravou Tunguzů. Zvláštní jídlo. Největší královský jedlík. Co je člověk? Pod obraz boží. O lidském vlasu. Exotické lahůdky. Ja byla kdysi husa berneška postním jídlem. Zvláštní hostina. Skostský skot. Káva "luak". Moudrost lva. Úprava kobyek. Význam medu ve starověku. Pivo je ochranným prostředkem proti tyfu. /163-170/. Hygiena /171-174/. Sedm mudrců od východu uvažuje o škodlivosti alkoholu. Silvestrovská úvaha /175-176/. Jelen císaře Viléma. Odvaha. Pán, který padl do vody. Král Eduard a barnum. Poslední kohout. Turečtí svatí. Nedůvěra. Zajímavý vrh. Jak se princové vychovávají. Ze života učence Lombrosa. Požehnaný přírůstek. Přípitek. Síla pohledu. /177-182/. Anekdoty o spisovatelích /183/. Židovské anekdoty /184/. Lidské maso. Jednoho dne sešli se členové. Zdvořilost u Mongolů. V bavorském Ŕezně. Na drahách angloindických. Státní loterie u starých Ŕímanů. Kázeň v tureckém vojsku. Karel Pelant /185-187/.

Lokálky z Českého slova

Co se přihodilo při návštěvě arciknížete ve Staré Boleslavi. Podivná ekvipáž. Nezdařená krádež pivních trubek. Vzácný nebeský úkaz. Strašidlo na Smíchově a v Košířích. Malík a Bažek, společnost pro vykrádání půd. Rosenheim kontra Svatůněk. Mikulášská nadílka. Adamita u Loučeně. Tak nám přece udělejte místo! Smím vás, slečno, doprovodit? Snaživý domácí učitel. V touze po rozšíření české literatury. Ponechme mládeži volnost. Nemístný žert. Splašený drožkářský kůň. Zvláštní zbraň noční. Polkl nos z nešťastné lásky. Neopatrný cyklista. Před poetickou dobou vánoční. "Lobkovic hoří!" Ukradli 15 kilogramů humoru. Poslední procházka v Riegrových sadech na Král. Vinohradech. Balbínova historie. Kradl koše na papír, aby mu nebylo smutno. Po deseti letech dostal výzvu k dostaveníčku, čili pohnutlivá historie o pohlednici, která došla až po deseti letech z Prahy do Prahy. Velká obrazotvornost mládeže vršovické. Oheň v obchodě s obrazy v páté čtvrti. Chtěl se zastřelit čtyřiadvaceti patronami. Šafrán. Spor o kozla. Zkažen dobrou četbou. Nelíbila se mu pekařina. Moderní svinovací závěsy. Když hoří buřty. Příliš mnoho zvědavosti škodí. Konec rozkošníka. Boj cukru s cukerínem. Sběratel pokladniček Ústřední matice školské. Na chodbě u okresního soudu. Ach lásko, lásko, ty mocná vládkyně! Podivná zábava pikolíka. Jest používání drůbeže zdravé? Oheň v tabáční trafice. Ku zprávě o ohni v uzenářském závodě p. Filípka v Hybernské ulici. Návrat ztraceného obecního strážníka. Nebezpečný věk u žen. Konec žebráka. Tajemné obejmutí v noci. Jsme všichni v rukou božích! Chtěli vypít dvanáct lahví šampaňského. Ku zprávě o adamitech na Loučensku. Nezdařená dezerce od stolu i od lože. Svatá noc. Koleda, koleda, Štěpáne! Boj mezi drožkami a automobily. Po manželské hádce. Hurda contra Selichra. Zachycen řemenem. Dcera povozníkova. Ku článku p. Špunta uveřejněnému v čísle 320 pod názvem Vánoční povídka v rubrice "Veselý koutek" v Českém slově v neděli. O psu, který slyší na dvě jména. Za starou vojenskou slávou. Kořalka, strážník, železa a zemský soud. Podezřelá setkání. Novoroční nadělení. Po manželské hádce. Aha! Silvestr v Praze. Chtěl přejít přes Vltavu. Náhlé úmrtí tuláka. Dobrodružství metaře. Útěk domnělého sebevraha. Sebevražda vojáka. Krvavě zakončená silvestrovská zábava. Smiloval se k ránu nad trýzněným koněm. Smutný konec lásky Adolfa Ghezziho a jeho obchodů. O hodném a špatném Rudolfovi. Noční přepadení. Jak se lidé baví. Krvavá rvačka na poli. Zásobárna vyloupeny stráží. Drobné krádeže. Nouze naučila Dalibora housti. Smutné poselství. Milovníci pepře. Vepř přišel o život v železničním voze. Mají-li k desátému nadporučíci ještě peníze? Drůbežnictví. Bezcharakterní zloděj. Meteor nad Prahou. Tajné zbrojení. Po prohýřené noci. Udržujme své tělo v čistotě! Další doplněk ku zprávě o meteoru. Účinek dramatu z Pištěkovy arény. Podivná zábava. Srážka mlékařského vozu s elektrickou tramvají. Skákejte do rozjetých vozů elektrické tramvaje! Úmrtí Kaisrovo. O nešťastném svědkovi. Konec člověka zaopatřeného v chudobinci. Železnou tyčí chtěl přesvědčit manželku, že má pravdu. Zakročení člena Spolku pro ochranu zvířat. Sluha-defraudant dopaden. Pouliční výtržnost. Uprchl z vojny. Oběť antimilitarismu. Vyšel pan Rosenheim za Koňskou bránu. Historie tří kalhot. V době drahoty vepřového masa. Konec lásky šestnáctiletého zamilovaného hocha. Energická sousedka. Když se nepřizná barva. Divný konec zábavy. Zapomněla dítě. Těžká rána stihla c. k. místodržitelství na Malé Straně. Rozbitý džbán. Nic nad zvuk neznám trubičky, když troubí postilión. Čím se lidé v Praze živí. Splašení koně u fiakru. Vykradený sociálně demokratický lidový palác v Hybernské ulici. Zkažený vzduch. "Svrchník pryč, smoking pryč, sako pryč, lakýrky pryč, hodinky pryč!" Olověná historie. Vzor pro služebné dívky. Případ dvou volů. Sebevražda vojáka. Jak se polepšil zloděj Vitásek. Praha opět bez svého proroka povětrnosti. Není dobře být člověku samotnému. Kdo to vzal, ten se smál, hejbal nosem — kdo jsem? Nepravý milenec. Chrudoš a Šťáhlav. Kopnikiáda v Čechách. Okradený kostel. Ve farském sklepě. Sirky v čaji /189-257/.

Doslov (Radko Pytlík) /259-275/.

Ediční poznámka a vysvětlivky /277-283/.

¶ Mědílek 189.


  The Good Soldier Švejk and his Fortunes in the World War. A new and unabridged translation from the Czech by Cecil Parrott. With the original illustrations by Josef Lada. William Heinemann / Penguin Books, London 1973 (1st ed.), pp. XXII + (X) + 752. — Viz 1930 (Selver), 1974 (2nd ed.), 1983, 1993, 2000.

Contents:

Introduction by Cecil Parrott. Guide to the Pronunciation of Czech Names. Maps. Austro-Hungarian Currency

Part I • Behind the Lines

Preface

1. The Good Soldier Švejk Intervenes in the Great War

2. The Good Soldier Švejk at Police Headquarters

3. Švejk before the Medical Experts

4. Švejk Thrown out of the Lunatic Asylum

5. Švejk at the Police Station in Salmova Street

6. Švejk Home Again after having Broken through the Vicious Circle

7. Švejk Goes to the War

8. Švejk the Malingerer

9. Švejk in the Garrison Gaol

10. Švejk Batman to the Chaplain

11. Švejk Goes with the Chaplain to Celebrate a Drumhead Mass

12. A Religious Debate

13. Švejk Administers Extreme Unction

14. Švejk Batman to Lieutenant Lukáš

15. Catastrophe

Epilogue to Part I

Part II • At the Front

1. Švejk's Misadventures in the Train

2. Švejk's Budějovice Anabasis

3. Švejk's Adventures in Királyhida

4. New Sufferings

5. From Bruck an der Leitha to Sokal

Part III • The Glorious Licking

1. Across Hungary

2. In Budapest

3. From Hatvan towards the Galician Frontier

4. Forward March!

Part IV • The Glorious Licking Continued

1. Švejk in a Transport of Russian Prisoners

2. Spiritual Consolation

3. Švejk back in his March Company

¶ Mědílek 2711.

  Ushtari i mirë Shvejk. 3–4. Përkthyer nga Çekishtja: Gëzim Erebara i Tonin Bushati. Ill. Naim Frashëri, Tiranë 1973, pp. 363. — Viz 1964.

Viz v. 1–2 (1961).

¶ Mědílek 2690: Albánsky.

  Yaraslav / Yaraslov Haşek, Kahraman asker Şvayk. 1.–2. Çeviren Zeyyat Özalpsan. İstanbul, Ararat Yaınevi 1973 (3. vyd), pp. 400 + 422.

¶ Mědílek 0. Turecky.

  Յարոսլավ Հաշեկ (Jaroslav Hašek), Քաջարի զինվոր Շվեյկի արկածները   (K’ajari zinvor Švejki arkatsnery). Tr. Suren Vahuni. Il. Josef Lada. Երևան (Jerevan), Hajatsan 1973, 8°, pp. 879. — Viz 1936, 1978.

¶ Mědílek 2611: Do arménštiny přeloženo z ruštiny.

  Heiši Šuveiku no bóken. [Díl 3.] Přeložil Kei Kurisu. Il. Josef Lada. 1. vyd. Tókjó, Iwanami šoten 1973, pp. 409.

¶ Mědílek l2885: Japonsky.

  Перипецииле бравулуй солдат Швейк (Peripeţiile bravului soldat Švejk). Tr. Василе Василаке (Vasile Vasilake). Il. J. Lada, Kišiněv, Kartja moldovenjaske 1973, pp. 424, 304. — Viz 1956 (Grosu), 2003 (Vasilache).

Obsah: V. Vasilake, „Skromnaja lekcija o "švejkologii"“, pp. 295-303.

¶ Mědílek 2675, 2676: Moldavsky (cyrilicí?).

  Den tapre soldat Svejk og hans eventyr i verdenskrigen. Roman. Til norsk ved Odd Bang-Hansen. Tidens. Oslo, Forkortet utg. 1973, 8°, pp. ... — Viz 1958.

¶ Mědílek 3398: Norsky.

  Ο καλός στρατιώτης Σβέικ [O kalos stratiotis Sveik]. Metafrasi [z franc.] Annika Fertaki. Athény, Ankyras 1973, 196 pp. — Viz 1932.

¶ Mědílek 3567: Řecky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 1.–2., 3.–4. Fordította Réz Ádám. A jegyzetekben szereplő versbetéteket Molnár Imre fordította. Ill. Josef Lada. Magyar-csehszlovák közös kiadás. 4. kiadás. Bratislava–Budapest, Madách Könyvkiadó–Európa Könyvkiadó 1973 (4. vyd.), pp. 837. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2981: Maďarsky.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Ill. av Josef Lada. Stockholm, Tidens Förlag 1973 (x. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Mědílek 3588: Švédsky.


  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Ausgewählt und übertragen von Günther Jarosch. Nachwort: Einiges über Jaroslav Hašek von Zdena Ančík. Illustrationen Werner Klemke. 5. Auflage. Berlin, Eulenspiegel Verlag 1973, 20 cm, S. 303. — Viz 1957.

¶ Mědílek 3267.

  Pepíček Nový erzählt von der Verlobung seiner Schwester. Zürich, Rindermarkt 17, Dölf Hürlimann [1973], 10 x 11 cm, Bl. 11.

Neujahrsgabe.

¶ Mědílek 0.

  Să rîdem cu Jaroslav Hašek. Povestiri umoristice. Traducere şi prefaţă de Jean Grosu. Biblioteca pentru toţi. Serie nouă, nr. 745. Bucureşti, Editura Minerva 1973, 17 cm, pp. XXIV + 399.

¶ Mědílek 3557: Rumunsky. — Povídky.

1974

  Idylky z pekla. Ze souboru povídek Abeceda humoru A/L, Abeceda humoru M/Z, Veselé povídky, Fialový hrom vybral a uspořádal dr. Evžen Paloncy. Ilustrace Zdeněk Mézl. Inzertní část sestavil a typograficky upravil Milan Kopřiva. Praha, Svoboda 1974 (1. vyd. v tomto uspořádání), 187 str.

Prémie pro odběratele členské knižnice nakladatelství Svoboda za rok 1974.

Obsah: Jak jsem vystoupil ze strany národně sociální. Konec sv. Jury. Z deníku ufského měšťáka. Janovská konference a Národní listy. Obecní volby. Vojenské články do čítanek pro děti. Stavovské rozdíly. Trapná státní aféra. Důlní katastrofa. Nad jezerem Blatenským. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka. Agrární idyla. Finanční tíseň. Nešťastná historie s kocourem. Dědictví po Františku Šafránkovi. Potíže s literární tvorbou. Bilance válečného tažení hejtmana Alserbacha. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Dobrý voják Švejk před válkou. Jak čerti plundrovali klášter sv. Tomáše. Fejetony. Zakázaný časopis. Idylka z pekla. Podivuhodný zázrak sv. Ewerharda. Jak se stal Jurajda ateistou. Nazarénští. Mravoučná povídka. Světci a zvířata. Druhé kázání faráře Douděry po čas volebního ruchu. Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb. Zápas o duše. Uši svatého Martina z Ildefonsu.

¶ Mědílek 190.

  Školní výlet. Výbor uspořádala Alena Benešová. Text k vydání připravila a vysvětlivky napsala Jindra Burianová. Ilustroval František Skála. Obálka Zdeněk Mlčoch. Edice Střelka. Sv. 100. (Pro čtenáře od 12 let.) Praha, Albatros 1974 (1. vyd.), 207 + (3) str. — Viz 1981.

Text vydání je z didaktických důvodů upraven podle pravopisné normy 70. let.

¶ Mědílek 191.


  The Good Soldier Švejk and his Fortunes in the World War. A new and unabridged translation from the Czech by Cecil Parrott. With original illustrations by Josef Lada. Penguin Books, Harmondsworth 1974 (2nd ed.), pp. XXII + 752 + map. — Viz 1973 (1st ed.).

¶ Mědílek 2712.

  The Good Soldier Švejk and his Fortunes in the World War. A new and unabridged translation from the Czech by Cecil Parrott. With original illustrations by Josef Lada. Crowell, New York 1974 (2nd ed.), pp. XXII + 752. — Viz 1973 (1st ed.).

¶ Mědílek 2713.

  Den gode Soldat Svejk's Eventyr. 1.–3. Fra den tjekkiske Originaludgave oversat af Else Westh-Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen. Schønbergs lommeelefanter. Ny udgave 2. oplag. København, Schønberg 1974, 8°, pp. 590. — Viz 1930.

1. Bag fronten. 2. Ved fronten. 3. Det herlige sammenbrud.

¶ Mědílek 2810.

  De lotgevallen de brave soldaat Švejk in de Wereldoorlog. [I.] In het achterland. Nederlands van Roel Pieters. Oorspronkelijke illustraties van Josef Lada. Amsterdam, Pegasus 1974 (x. vyd.), 8°, pp. 303. — Viz 1929.

Viz 2. díl (1975) a 3.-4. díl (1976).

¶ Mědílek ch2864.

  Heiši Šuveiku no bóken. [Díl 4.] Přeložil a doslov napsal Kei Kurisu. Il. Josef Lada. 1. vyd. Tókjó, Iwanami šoten 1974, pp. 472.

¶ Pytlík–Laiske ∅. Mědílek m2885.


  Meine Beichte. Aus dem Tschechischen herausgegeben und übertragen von Rudolf Toman. Mit 36 Zeichnungen von Josef Lada. 2. Auflage. Reclams Universal-Bibliothek, Bd. 229. Leipzig, Philipp Reclam jun. 1974, S. 187. — Viz 1958.

¶ Mědílek 3268.

  Schwejkiaden. Geschichten vom Autor des braven Soldaten Schwejk Jaroslav Hašek. Hrsg. von Moric Mittelmann. Übertr. von Ehrenfried Pospisil. Rororo 1424. Ungekürzte Ausgabe. 2. Auflage. 31.–35. Tausend. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 1974, 19 cm, S. 269. — Viz 1969.

¶ Mědílek 3269.

  Der verwirrte Laubfrosch und 35 andere lustige Geschichten für pfiffige junge Leser ausgewählt. Übertragen und mit einem Vorwort versehen von Gustav Just. Illustrationen von Rudolf Peschel. Die goldene Reihe. 1. Auflage. Berlin, Der Kinderbuchverlag 1974, S. 201. — Viz 1982, 1984.

¶ Mědílek 3270.

1975

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I. V zázemí. Ilustrace Josef Lada. Ilustrace zpracoval, obálku a vazbu navrhl a typograficky upravil Jiří Rathouský. Čs. spisovatel, Praha 1975 (29. vyd., v ČsS 4. vyd.) (100 000 výt.), 8°, str. 273 + (3). — Viz 1921.

¶ Mědílek 109.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. II. Na frontě. Ilustrace Josef Lada. Ilustrace zpracoval, obálku a vazbu navrhl a typograficky upravil Jiří Rathouský. Čs. spisovatel, Praha 1975 (29. vyd., v ČsS 4. vyd.) (100 000 výt.), 8°, str. 289 + (3). — Viz 1921.

¶ Mědílek 110.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III. Slavný výprask. IV. Pokračování slavného výprasku. Ilustrace Josef Lada. Ilustrace zpracoval, obálku a vazbu navrhl a typograficky upravil Jiří Rathouský. Čs. spisovatel, Praha 1975 (29. vyd., v ČsS 4. vyd.) (100 000 výt.), 8°, str. 424 + (4). — Viz 1921.

Studie o ilustracích: Josef Javůrek, „Haškův Švejk a jeho ilustrátoři“ /404–424/. — Polemiku o úpravě Ladových ilustrací viz Mědílek 1489–1492 (Jaromír Pelc versus Radko Pytlík na stránkách Tvorby).

Text vychází z kritického vydání v Národní knihovně (1968), které edičně připravila Jarmila Víšková.

¶ Mědílek 111.


  Ярослав Хашек, Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Ilustracii ot Josef Lada. Sofija, Narodnaja kultura 1975, 8°, pp. 747. — Viz 1948.

¶ Mědílek 0.

  Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil. Tšehhi keelest tõlkinud ja järelsõna Lembit A. Remmelgas. Värsid tõlkinud Uno Laht. Josef Lada illustratsioonid. Tallinn, Eesti Raamat 1975 (2. vyd.), 21 cm, pp. 819. — Viz 1960.

¶ Mědílek 2635: 1976[?].

  De lotgevallen de brave soldaat Švejk in de Wereldoorlog. [II.] Aan het front. Nederlands van Roel Pieters. Oorspronkelijke illustraties van Josef Lada. Amsterdam, Pegasus 1975, 8°, pp. 317. — Viz 1929.

Viz 1. díl (1974) a 3.-4. díl (1976).

¶ Mědílek i2864.

  Sajypkyran soldat Švektin bastan kešken okigalary. Aud. Muchamed Nurtazin. Předmluva D. Zaslavskij. Alma-Ata, Žazušy 1975 (2. vyd.), pp. 709. — Viz 1971.

¶ Mědílek 2649.

  Il buon soldato Sc'veik. A cura di Clara Bovero. Collezione Primo scaffale, 27. 3. ristàmpa. Firenze, La Nuova Italia 1968, 18 cm, pp. XIII + 241 + (1). — Viz 1951 (Vorlicek), 1968 (1. vyd.).

¶ Mědílek 0. — Italsky. Opera per bambini e ragazzi.

  Den tappre soldaten Svejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Ill. av Josef Lada. Stockholm, Tidens Förlag 1975 (x. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Mědílek 3589: Švédsky.


  Švejk contro l'Italia. Racconti 1904—1923. Materiale raccolto, traduzione dal cèco e nota di Sergio Corduas. Narratori moderni. Milano, Aldo Garzanti 1975, 8°, pp. 454 + (1).

1976

  Dobrý voják Švejk v zajetí. Obálku knihy navrhl Marcel Anjou. Knižnice Konfrontace: Helvetia. Curych / Zürich, Konfrontace / Konfrontation AG 1976 (3. [spr. 6.] čes. vyd.), str. 139.

¶ Mědílek 193.

  První dekameron. Procházka přes hranice. Idylky z cest a jiné humoresky. Výbor z díla Jaroslava Haška, sv. 2. Vybrali, uspořádali a vydavatelskou poznámku napsali dr. Milan Jankovič a dr. Radko Pytlík. K vydání připravila a na vydavatelské poznámce se podílela Milada Chlíbcová. Kresby Josefa Lady vybral Jan Vrána. Čs. spisovatel, Praha 1976 (1. vyd.), str. 674 + (6).

Obsah: I. Výprava na Moasernspitze. Proces s Chámem, synem Noemovým. Danas jesmo, sutra nismo. Hřích faráře Ondřeje. Rodinná tragédie: Jak zneužil pan Fingulín tatínkovy důvěry, maminky, psa a služky. Návrat pana Fingulína se psem, s maminkou a služkou. Tatínek se nám kazí... Výprava zloděje Šejby. Idylka kukuřičného pole. Procházka přes hranice.

II. Historky z ražické bašty: Co se vypravovalo za jednoho večera. O správci Behaltovi. Jiná událost. O dutém dubu na hrázi bašty. Čeledín Matěj. Konec bašty. Z Nikopole na Ruščuk. Psychiatrická záhada. Cikánská historie. Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu.

III. V hodině náboženství. Ejemovic Rézinka. Nadace pana Kaubleho ve prospěch místních chudých. Před užšími volbami na Vyšehradě. V benátských mučírnách. Jak se stal Jong-Seng křesťanem. Obchod s rakvemi. Rakouské celní úřady. Povídka z hipodromu. Přísaha Mihy Gama.

IV. Ze staré drogerie: První den praxe. Pan Tauben poučuje. O panu Ferdinandovi, sluhovi. Paní Kološková. Obecenstvo krámu. Na půdě. Vozík. Tchán pana Kološky. Zápas o duše. Beťárská povídka.

V. Loupežný vrah před soudem. Kaťouráci. Wódka lasów, wódka jagodowa. Chalute. Zimní povídka z Magury. Stručný obsah krvavého románu. Štědrý večer v sirotčinci. Smrt starého Fenéka. Láska v Mezimuří. Největší den Folimanky.

VI. Záhadné zmizení proroka Eliáše. O krásné paní a medvědu ze Začaljanské doliny. Světci a zvířata. Smutný osud nádražní misie. Umarł Maczek, umarł. Badatelé neznáma. Kontuš. Povídka z pekla. Idyla z chudobince na Žižkově. V Bregu Zamurowaném.

VII. Babámovy archeologické snahy. Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe. Čáka pěšáka Trunce. Pan Florentin kontra Chocholka. Svěcení praporu katolického spolku. Všude dobře, doma nejlíp. Šťávnická idyla. Časopisy pro mládež. Ve vesnici u řeky Ráby... Na výstavě psů.

VIII. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči. Jak se Baluška naučil lhát. Malá tělesná potřeba a justice. Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry. O nejošklivějším psu Balabánovi. Spravedlnost v Bavořích. Finanční tíseň. Fialový hrom. Ohař pana barona. Elindulta Ajgó Márton...

IX. Má drahá přítelkyně Julča. Volební akce cikána Šavaňú. Obecní býk v Jablečnu. Osudy medvěda od Hamag-búha. Indián a pražská policie. Host do domu, bůh do domu. Sen kvartána Papouška. Román z Malého oznamovatele v Národní politice na řadu dní. Vzácný nález profesora Pak-Fonga. Srbský pop Bogumirov a koza od muftího Isrima.

X. Jak Tövöl vrátil zlatník. Módní referát paní Jedličkové. Zapomenuté jubileum. Hovor s malým Mílou. Výzkumná cesta. Baluškova zrada. Čagan-kurenská povídka. Život na Puszta Magyarádě. Posvícení v Křivici. Ze staré trestnice v Ilavě

Na závěr (Vydavatelská poznámka).

¶ Mědílek 193.

  Velitelem města Bugulmy. Předmluvu napsal Jan Beneš. Ilustrace Jan Brychta. Obálku s použitím ilustrace Jana Brychty navrhl Mikuláš Kravjanský. Číslo publikace: 33. Sixty-Eight Publishers, Toronto 1976 (říjen) (v 68 Publ. 1. vyd.), str. 99.

  Větrný mlynář a jeho dcera. Kabaretní scény a hry bohémské družiny Jaroslava Haška. Uspořádal a doslov napsal dr. Radko Pytlík. K vydání připravil, ediční poznámku napsal a vysvětlivky zpracoval dr. Miroslav Laiske. Ilustroval Zdeněk Mézl. Typograficky upravil Milan Kopřiva. Edice HU-SA. Československý spisovatel, Praha 1976, str. 235 + (1).

Obsah:

Úvodem ze vzpomínek současníků (František Langer, G. R. Opočenský, E. A. Longen) /5–18/.

Kabaretní scény a hry

Šálek černé kávy (1911) /21–30/.

Pevnost (Die Festung) (1911) /31–44/.

Hora Olivetská aneb Výprava Čechů v Jeruzalémě (1911) /45–76/.

Pružnost (1911) /77–86/.

Mona Lisa (1911) /87–99/.

Agadir (1911) /101–114/.

Větrný mlynář a jeho dcera (1911) /115–136/.

Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní (1911) /137–207/.

Doslov (Radko Pytlík) /209–218/.

Ediční poznámka (Miloslav Laiske) /219–220/.

Vysvětlivky /221–232/.

¶ Mědílek 194.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Original-Ausgabe, Sonderausgabe, 1. Auflage, 416.–425. Tausend der Gesamtauflage. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Verlag 1976, 22 cm, S. 732. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Mit einem Nachwort von Pavel Petr. Bibliothek der Weltliteratur. 7. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1976, 20 cm, S. 830. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Den gode Soldat Svejk's Eventyr. Bind 1.–2. Efterskrift og oversaettelse ved Eigil Steffensen. Illustreret af Josef Lada. København, Lademann 1976, 8°, pp. 373, 336. — Viz 1930.

¶ Mědílek 0.

  De lotgevallen de brave soldaat Švejk in de Wereldoorlog. [III.] In krijgsgevangenschap. Nederlands van Roel Pieters. Oorspronkelijke illustraties van Josef Lada. Amsterdam, Pegasus 1976, 8°, pp. 424. — Viz 1929.

Viz 1. díl (1974) a 2. díl (1975).

¶ Mědílek 0.


  Schwejkiaden. Die besten Geschichte vom Autor des braven Soldaten Schwejk. Übertragen von Ehrenfried Pospisil. Sonderausgabe. 3. Auflage. München, Nymphenburger Verlagshandlung 1976, 21 cm, S. 399. — Viz 1969.

¶ Mědílek 3271.

  Schwejkiaden. Die besten Geschichte vom Autor des braven Soldaten Schwejk. Übertragen von Ehrenfried Pospisil. Ungekürzte Ausgabe, 3. Auflage. 36.–40. Tausend. (Lizenz des Wegener-Verlag, Hamburg.) Rororo 1424. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 1976, 19 cm, S. 269. — Viz 1969.

¶ Mědílek 0.

  Träsnetul stakožiu. Povestir' umorističe. Tradučere [z češ.] V. Vasilake. [Doslov] S. I. Vostokova. Piktor G. Kovenčuk. Kišiněv, Lumina 1976, pp. 192.

¶ Mědílek 2679: Moldavsky. [Uspořádání a výběr podle rus. vydání Fioletovyj grom (Moskva 1974 — viz zázn. č. 2065).]

1977

  Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Medailón o autorovi napsal a komentáře zpracoval dr. Radko Pytlík. Kresby Cyril Bouda. Typografie Oldřich Hlavsa. Edice Slunovrat. Velká řada, sv. 47. Praha, Československý spisovatel, 1977 (2. vyd.), 8°, 307 + (9) str. — Viz 1963.

Text vychází z vydání z roku 1963. Je doplněna kapitola „Rozjímání o počátku cesty, větším dílem necestopisné“. Jsou vypuštěny obě Přílohy.

¶ Mědílek 195.

  Třetí dekameron. Reelní podnik. Grotesky a mystifikace. Výbor z díla Jaroslava Haška, sv. 4. Vybrali, uspořádali a vydavatelskou poznámku napsali dr. Milan Jankovič a dr. Radko Pytlík. K vydání připravil dr. Radko Pytlík. Kresby Josefa Lady vybral Jan Vrána. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Milan Grygar. Čs. spisovatel, Praha 1977 (1. vyd.), 672 + (8) str.

Obsah: I. Tři muži se žralokem. Po stopách státní policie v Praze. Vzdělávací čítanka. Janovská konference a Národní listy. Uši svatého Martina z Ildefonsu. O upřímném přátelství. Lidokupec amsterodamský. Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu. Zápas s Armádou spásy. Reelní podnik.

II. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán. Před dvaceti lety. Malý oznamovatel Národní politiky — Dopisy. Malý oznamovatel Národní politiky — Nabídnutí k sňatku. Osudy pana Hurta. Smutný osud vynálezce. Hořický okresní hejtman. Duchovní cvičení s překážkami. Stavovské rozdíly. Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na fotbalových zápasech.

III. Poctivý nálezce. Historie Pánaboha. Dotazy a odpovědi. Zkažené ruské rybičky. Škola pro státní policii. Potíže s literární tvorbou. Novoroční fejeton. Mírová konference. Něco o soudních znalcích. Osudy společenského člověka.

IV. Zvony pana Hejhuly. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Kynologický ústav. Státní stipendium pro spisovatele. Schůze našeho obecního zastupitelstva v Mejdlovarech. Čung Jungu: O bleše a císařovi Ihangovi. Uličnictví pana Čabouna. Povídka o černém býkovci. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální.

V. Šťastný domov.

VI. Mezi bibliofily. Paměti úctyhodné rodiny. Jak si manželé Knoblochovi vymodlili na Svaté Hoře syna. Jak se strace narodilo tele. Co se přihodilo nešlechetnému bratranci. Jak málem byl by arcibiskup kmotrem malému Františkovi. O vhodných názvech. Pan Hó. Vlastivěda. Nebezpečný pracovník. Přátelský zápas mezi Tillingen a Höchstädt.

VII. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka. Podezřelý sud dědečka Chovance. První máj pana rady Mackovíka. Hospodyňka. Můj přítel Hanuška. Jan se lidé baví. Pouť filipojakubská. Historické anekdoty. Cesta mstitele své cti. Aféra s křečkem.

VIII. I vyklepal prach z obuvi své... Změna jména. Milujme své nepřátele. Rady pro život. Za Olgou Fastrovou. Společenské lži. Malé nedorozumění. Několik raportů státního detektiva Jandáka (zn. "Třebízský"). Muž a žena v manželství. Moje zpověď.

IX. Velitelem města Bugulmy. Adjutantem velitele města Bugulmy. "Krestný chod". V strategických nesnázích. Slavné dny Bugulmy. Nová nebezpečí. Potěmkinovy vesnice. Nesnáze se zajatci. Před revolučním tribunálem východní fronty. Čžen si, nejvyšší pravda.

X. Průvodčí cizinců. Běh o závod. Učme znát dítky přírodu. Pokus o abstinentní večírek. Styk rodičů s dítkami. Sjezd rodáků. Nové studie o národních písních. Obecní volby. Průvodce po ničem. Peníze telegraficky poukázané.

Na závěr (Vydavatelská poznámka).

¶ Mědílek 196.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Original-Ausgabe, Sonderausgabe, 11.–13. Tausend der Gesamtauflage. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Verlag 1977, 22 cm, S. 732. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. 1. kötet. + 2. kötet. Fordította Réz Ádám. Hegedűs Géza: Utószó. Fiatalok Könyvtára. Budapest, Kozmosz Könyvek 1977 (x. vyd.), pp. 423 + 314. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2983, 2984: Maďarsky.


  Schwejkiaden. Die besten Geschichte vom Autor des braven Soldaten Schwejk. Übertragen von Ehrenfried Pospisil. (Lizenzausgabe des Nymphenburger Verlagshandlung, München. Nur für Mitglieder.) Frankfurt am Main–Wien–Zürich, Büchergilde Gutenberg 1977, 21 cm, S. 365. — Viz 1969.

¶ Mědílek 0.

1978

  Maloměstský pitaval. Uspořádal a doslov napsal dr. Radko Pytlík. Jazyková úprava a ediční poznámka dr. Jana Dvořáková. Typografie Milan Kopřiva. Edice Prostor. Hradec Králové, Kruh 1978 (1. vyd. v tomto uspořádání) (20 000 výtisků), 184 str.

Obsah: Historie dačická. Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží. Krajané. Schůze našeho obecního zastupitelstva v Mejdlovarech. Upřímné blahopřání k jmeninám. Obecní volby. Oběť třídní loterie. Lidokupec amsterodamský. Ve vlaku. Satisfakce. Z potulek po Čechách. Host do domu, bůh do domu. Osudy společenského člověka. Nebezpečný pracovník. Malá polemička. Obchod s rakvemi. Dobročinnost. Styk rodičů s dítkami. Od stupňů trůnu až na obálku. Sjezd rodáků. Učme znát dítky přírodu. Pokus o abstinentní večírek. O misionářích. Peníze telegraficky poukázané.

Haškův maloměstský pitaval (Radko Pytlík). Ediční poznámka (Jana Dvořáková).

¶ Mědílek 197.


  K'ajari zinvor Švejki arkachere hamašharhajin paterazmi žamanak. Tr. Suren Vahuni. Il. Josef Lada. Jerevan, Sovietakan hroch 1978 (2. vyd.), 8°, pp. 624. — Viz 1936, 1973.

¶ Mědílek 2612: Do arménštiny přeloženo z ruštiny.

  Ярослав Хашек, Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Predgovor Petr Neznakomov. Sofija, Narodna kultura 1978 (5. vyd.), 8°, pp. 751. — Viz 1948.

¶ Mědílek 0.

  Den gode Soldat Svejk's Eventyr. Bind 1. Efterskrift og oversaettelse ved Eigil Steffensen. Illustreret af Josef Lada. København, Lademann 1978, 8°, pp. 373. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2811.

  Kunnon sotamies Švejkin seikkailut maailmansodassa. 1.–2. Suomentanut Marja Helin ja Tuure Lehén. Runosuomennokset Elvi Sinervo. Kuvat Josef Lada. 8. painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1978 (8. vyd.), pp. 569. — Viz 1932.

  Kunnon sotamies Švejkin seikkailut maailmansodassa. 3.–4. Suomentanut Marja Helin ja Tuure Lehén. Runosuomennokset Elvi Sinervo. Kuvat Josef Lada. 8. painos. Helsinki, Kansankulttuuri 1978 (8. vyd.), pp. 404. — Viz 1932.

  Perajurit Schweik. Diindonesiakan oleh Djokolelono. Jakarta, Pustaka Jaya 1978, pp. 292. — Viz 2008.

¶ Mědílek 0. — Indonésky.

  „Anh lính Xvech chan thue“, tr. Nguyen Van Si. in: Văn nghệ 1978, nr. 18, p. 8. — Viz 1992.

¶ Mědílek a3605: Vietnamsky. Otištění výňatku z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka.

  Ο καλός στρατιώτης Σβέικ [O kalos stratiotis Sveik]. Metafrasi Gianés Thómopúles. Athény, Minóas 1978, pp. 311. — Viz 1932.

¶ Mědílek 3568: Řecky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Fordította Réz Ádám. Ill. Josef Lada. 5. (magyar nyelvü) kiadás. Bratislava–Budapest, Madách Könyvkiadó–Európa Könyvkiadó 1978 (1979?, 5. vyd.), 20 cm, pp. 837. — Viz 1930.

¶ Mědílek 2985: Maďarsky.

  Den tappre soldaten Švejks äventyr. D. 1. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Illustrationer av Josef Lada. Serie Bra klassiker. Höganäs, Bra böcker 1978 (x. vyd.), pp. 287. — Viz 1930 (Brick).

Viz 2. díl (1979)

¶ Švédsky.


  Školský výlet. Z čes. orig. Školní výlet preložila Gusta Baricová. Il. Jan Trojan. Mladé letá, Bratislava 1978, str. 173.

Obsah:

Školský výlet. Terciánska vzbura. Bádatelia neznáma. Ako sa Baluška naučil klamať. Vychovávateľove útrapy. Aféra so škrečkom. Malý kúzelník. Vzdelávacia čítanka. Varím si vajce na mäkko. Z praktického života. Spravodlivosť zvíťazí. Pomsta je sladká. Ošatenie chudobnych školských detí. Objavenie severného pólu. V prírodovedeckom časopise. Vojenský pes pána hajtmana. Na výstave psov. O domýšľavom kocúrovi Bobešovi. Moja drahá priateľka Julča. Román novofoundlandského psa Oglu. Príklad zo života. Zo starej drogérie.

¶ Mědílek 1888 (viz 191). Maťovčík 12.

  Wie ich dem Autor meines Nachrufs begegnete. 33 Erzählungen. Ausgewählt und übertragen von Gustav Just. 1. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1978, 18 cm, S. 185.

Inhalt:

Wie ich dem Autor meines Nachrufs begegnete. Die Geschichte des Gaius Antonius Trossulus. Die Grubenkatastrophe. Eine Alkoholikeridylle. Pepicek Novy erzählt von der Verlobung seiner Schwester. Eine Geschichte aus Tschagan- Kuren. Herr Gloatz, ein Kämpfer für die Volksrechte. Das Unternehmen des Diebes Sejba. Die Affäre mit dem Hamster. Die Reklameszene. Die Erfindung des Herrn Respizienten i.R.. Von einer schönen Frau und einem Bären im Satschaljanka- Tal. Glückliches Heim. Mann und Frau in der Ehe. Der Dichter Racek. Professor Wagner. Die Sünde des Pfarrers Andreas. Die Schicksale eines geselligen Menschen. Das traurige Schicksal eines Erfinders. Knapper Inhalt eines blutrünstigen Romans. Die Geschichte von den Wanzen. Über den Herrn Petranek. Die österreichischen Zollbehörden. Standesunterschiede. Das fünfzehnjährige Jubiläum der 'Narodni listy '. Der Mann mit der kalten Natur. Der Maler als Philosoph. Auf den Spuren der Staatspolizei in Prag. Die Geschichte vom Bildnis des Kaisers Franz Joseph I.. Dei Schicksale des Herrn Hurt. Die Landsmannstreffen. Der Kampf mit der Heilsarmee. Fragen und Antworten.

¶ Mědílek 3272.

  Meine Beichte. Aus dem Tschechischen herausgegeben und übertragen von Rudolf Toman. Mit 36 Zeichnungen von Josef Lada. 3. Auflage. Reclams Universal-Bibliothek, Bd. 229. Leipzig, Philipp Reclam jun. 1978, S. 178. — Viz 1958.

¶ Mědílek 0.

  Yaroslav Haşek, Hekayǝlǝr. Tr. Räfail Nagijev. Bakı, Gǝnclik 1978, pp. 203.

Povídky, překlad do ázerbájdžánštiny.

¶ Mědílek 2615: Ázerbajdžánsky.

1979

  Druhý dekameron. Lidožroutská historie. Parodie, morytáty a banality. Výbor z díla Jaroslava Haška, sv. 3. Vybral, uspořádal a ediční poznámku napsal Radko Pytlík. K vydání připravil a textologickou částí se na ediční poznámce podílel Arno Linke. Kresby Zdeněk Mézl. Čs. spisovatel, Praha 1979 (1. vyd.), 524 + (8) str.

Obsah: I. Lidožroutská historie. Nešťastná historie s kocourem. Dr. Karel Kramář. U holiče. Karel Horký. Pražské úřední noviny. Nemravné kalendáře. Poslední mladočech v Košířích. Námitky proti konfiskaci. Historie se záchranným pásem pro sebevrahy.

II. V přírodovědeckém časopise. Doktor Samet. Dědictví po Františku Šafránkovi. Příhoda Gaia Antonia Trossula. O národní písni. Pád Bienerthova kabinetu. Když jsem počal psát... Učinek hudby na zvířata. Zajímavosti ze světa zvířat (montáž). Zvláštní zvíře.

III. Dobrý voják Švejk. Švejk stojí proti Itálii. Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno. Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem. Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou. Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů. Román novofoundláka Oglu. Reklamní scéna. Zachráněn. Co má vlastně pořádný občan dělat? Zasnoubení v naší rodině.

IV. Ministři dr. Žáček a dr. Bráf. Lidská ješitnost. Strašidlo na Smíchově a v Košířích (montáž). Z inspekční cesty ministra Trnky. Z trampot lokálního referenta. Smiloval se k ránu nad trýzněným koněm (montáž). Dr. Ant. Hajn. O nešťastném svědkovi (montáž). Dr. Herben a prof. Drtina. Analýza moče.

V. Utrpení pana Tenkráta.

VI. Jak Cetlička volil. Malá polemička. O Halálovi, tulákovi. Státoprávní deník Samostatnost. Poslanec Václav Kotlář. Zavřený lev. Dr. Fr. Soukup. O básnících. Lada. Nad jezerem Blatenským.

VII. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám. Vařím si vejce naměkko. Jak vypadají ženy. Záhadný případ s pomníkem. Nedělní zábavná příloha. V čem jsme velcí. Otcovské radosti pana Motejzlíka. Druhá řada otcovských radostí pana Motejzlíka. Silvestr abstinentů. Mladočeské volby na Malé Straně.

VIII. Terciánská vzpoura. V Havlíčkových sadech. Černohorský junák v úzkých. Školní čítanky. Uřední horlivost pana Štěpána Brycha, výběrčího na pražském mostě. Strana realistická čili pokroková. Sportovní fejeton. Logické a nelogické hlavy. Zrádce národa v Chotěboři. Pohádka o mrtvém voliči.

IX. Historie dačická. Příroda a nauka o vozatajství. Praktikant Žemla. Politika při 30 °Celsia. Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb. Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží. Karel byl v Praze. Rozmluva s cenzorem. Na opuštěné latríně. Podivuhodné dobrodružství indického kačera v městském parku.

X. Padesátileté jubileum Národních listů. Povídka o pořádném člověku. Fejeton. Batistový šáteček. Vzbouření Bezkočkovců roku 1901. O politických řečích. Jak šel pan Mazucha pomstít uraženou manželskou čest. Dobrodružství s nahým klukem. Ve znamení komety. Vzpoura trestance Šejby. Ediční poznámka.

¶ Mědílek 198.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Original-Ausgabe, Sonderausgabe, 14.–17. Tausend. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Verlag 1979, 22 cm, S. 732. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Ο καλός στρατιώτης Σβέικ [O kalos stratiotis Sveik]. Metafrasi Rene Psyruki. Εικονογράφηση Γιοζέφ Λάντα [Josef Lada]. Athény, Ge, 1979, ... pp. (2 sv.). — Viz 1932.

¶ Mědílek 3569: Řecky.

  Den tappre soldaten Švejks äventyr. D. 2. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Illustrationer av Josef Lada. Serie Bra klassiker. Höganäs, Bra böcker 1979 (x. vyd.), pp. 243. — Viz 1930 (Brick).

Viz 1. díl (1978).

¶ Mědílek 0. — Švédsky.

1980

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I–II. Ilustrace Josef Lada. Typografie Oldřich Hlavsa. Výbor z díla Jaroslava Haška, sv. 5. Praha, Čs. spisovatel, 1980 (30. vyd., v ČsS 5. vyd.) (100 000 výt.), 525 str. — Viz 1921.

¶ Mědílek 112.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III–IV. Ilustrace Josef Lada. Typografie Oldřich Hlavsa. Výbor z díla Jaroslava Haška, sv. 5. Praha, Čs. spisovatel, 1980 (30. vyd., v ČsS 5. vyd.) (100 000 výt.), 365 str. — Viz 1921.

¶ Mědílek 113.


  Dernières aventures du brave soldat Chvéïk. Traduction du tchèque par Claudia Ancelot. Collection L'Imaginaire, n° 577. Paris, Gallimard 1980, 21cm, pp. 332. — Viz 2009.

¶ Mědílek 2854.

  Las aventuras del buen soldado Shveik durante la guerra mundial. Traducción de Rubén Martí. Prólogo Radko Pytlík. Edición Margarita Russinyol. Ilustraciones de Josef Lada. Habana, Editorial Arte y Litaratura 1980, pp. 720 (690?). — Viz 1992, 2008 (Zgustová).

Contedo: (Prólogo) Radko Pytlík, „Jaroslav Hašek, autor del buen soldado Shveik“ (pp. 7-21).

¶ Mědílek a3569.

  Las aventuras del valeroso soldado Schwejk. Traducción de Alfonsina Janés. Ilustraciones en b/n de Josef Lada. Colección Destinolibro, no 88 y 89. (1a ed.) Ediciones Destino, Barcelona 1980, pp. 376 + 324. — Viz 2001.


  De mensenhandelaar van Amsterdam en andere varhalten. Keuze en vertaling L. Kisles en Jan Mirejovský. Dundrukserie nr. 11. 2e druk. Amsterdam, Pranger 1980, pp. 160. — Viz 1970.

1981

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I–IV. K vydání připravil František Daneš. Il. Josef Lada. Obálku s použitím kresby ilustrátora a vazbu navrhl Ota Karlas. Světový válečný román, sv. 43. Naše vojsko, Praha 1981 (31. vyd., v NV 5. vyd.) (60 000 výt.), str. 610. — Viz 1921.


  Školní výlet. Výbor uspořádala Alena Benešová. Text k vydání připravila a vysvětlivky napsala Jindra Burianová. Ilustroval František Skála. Obálku navrhl a graficky upravil Ivan Urbánek. Klub mladých čtenářů. (Pro čtenáře od 12 let.) Praha, Albatros 1981 (2. vyd.), 8°, str. 169. — Viz 1974.

Obsah:

Školní výlet. Terciánská vzpoura. Badatelé neznáma. Jak se Baluška naučil lhát. Útrapy vychovatele. Aféra s křečkem. Malý kouzelník. Vzělávací čítanka. Vařím si vejce naměkko. Z praktického života. Hodina pravopisu. Spravedlnost zvítězí. Pomsta je sladká. Ošacení chudých školních dětí. Objevení severní točny. V přírodovědeckém časopise. Vojenský pes pana hejtmana. Na výstavě psů. O domýšlivém kocouru Bobešovi. Má drahá přítelkyně Julča. Román novofoundláka Oglu. Příklad ze života. Ze staré drogérie.

Vysvětlivky.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. 1. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1981, 19 cm, S. 817. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Ярослав Хашек, Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война. Prevede ot češki Svetomir Ivančev. Posleslov ot Veličko Todorov. Chudožnik Ljudmil Čechlarov. Sofija, Izd. Otečestvo 1981 (6. vyd.), 8°, pp. 720. — Viz 1948.

¶ Mědílek ....

  Den tappre soldaten Švejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Illustrationer av Josef Lada. Stockholm, MånPocket 1981 (x. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Mědílek 0. — Švédsky.

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. 1.–3. knjiga. Preveo Stanislav Vinaver. Ilustracije Jozef Lada. Humoristička biblioteka Ježa, kolo 2. (Faksimil pretisak izdanija: Beograd 1959.) Beograd, Jež 1981 (x. vyd.), 21 cm, pp. IV + 296, 329, 357. — Viz 1929.

I: str. I-IV: „Dobri vojnik Švejk ponovo među nama“ (Aleksandar Ilić).

¶ Mědílek 0. — Srbochorvatsky.


  Ovca v žinčici a iné poviedky. Zostavila a preložila Viera Handzová. Prebal a väzba Peter Horváth. Česká knižnica. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1981 (1. vyd.), 214 str.

  The Red Commissar. Including Further Adventures of the Good Soldier Švejk and Other Stories. Translated by Cecil Parrott. With the original illustrations by Josef Lada. The Dial Press, New York 1981, pp. XVI + 283 + (5). — Viz 1983, 2010, 2011.

The same editions: London, William Heinemann Ltd. 1981 / Toronto, Lester & Orpen Dennys 1981.

Contents:

Preface /XIII-XVI/. Acknowledgements /XVI/.

The Bugulma stories

The commandant of the town of Bugulma /2-7/. The adjutant of the commandant of the town of Bugulma /8-13/. The procession of the cross /14-18/. In strategic difficulties /19-23/. The glorious days of Bugulma /24-28/. New dangers /29-33/. Potemkin's villages /34-39/. Difficulties with the prisoners /40-45/. Before the Revolutionary Tribunal of the Eastern Front /46-51/.

Other stories

Introduction /54/. Mr. Tevlín's thievish adventure /55-59/. An idyll from the almshouse in Žižkov /60-64/. Justice and the lesser bodily needs /65-71/. The judicial reform of Mr. Zákon, counsellor in the Ministry of Justice /72-78/. The criminals' strike /79-84/. Hašek's effort to improve the finances of the monarchy /85-88/. A very involved story /89-91/. Man and woman in marriage /92-98/. A conversation with little Míla /99-101/. How I met the author of my obituary /102-106/.

From an old pharmacy. A series of sketches

Introduction /108-109/. The first day at the pharmacy /110-114/. Mr. Tauben's instructions /115-119/. Mr. Ferdinand, the messenger /120-123/. Mrs. Kološková /123-129/. The shop's customers /130-135/. On the loft /136-141/. The trolley /142-146/. Mr. Kološka's father-in-law /147-152/.

Stories from the Water Bailiff's Watch-Tower at Ražice

Introduction /154/. Hašek's introduction /155/. The stories they told one evening /156-168/. Director Behalt /169-177/. Another event /178-182/. The end of the water bailiff's watch-tower /183-184/.

A house search. Jarmila Hašková

Introduction /186/. A house search (by Jarmila Hašková) /187-190/.

The good soldier Švejk

Introduction /192-193/. Švejk stands against Italy /194-198/. The good soldier Švejk provides wine for the mass /199-204/. The good soldier Švejk and the "superarbitration" procedure /205-208/. The good soldier Švejk learns how to handle gun cotton /209-213/. The good soldier Švejk operates in aeroplanes /214-219/.

The Party of moderate progress within the bounds of the law

Introduction /222-223/. Hašek as parliamentary candidate (by František Langer) /224-236/. The History of the Party /237-238/. An electoral speech /239-244/. Lecture on the rehabilitation of animals /245-247/. The Party treasurer, Eduard Drobílek /248-250/. Drobílek's amorous adventure /251-254/. The "Apostolic" pilgrimages of the Party /255/. The painter, Jaroslav Kubín /256-258/. The apostolic activity of three members of the Party as reflected in the letters to the executive committee /259-161/. Another letter from the missionary pilgrimage /262-266/. The persecution of the first Christians in the Royal Vineyards /267-269/. Persecution of the new Party by government circles /270-274/. Klimeš, Commander of the Macedonian Revolutionary Troops /275-283/.

  Razgovor sa cenzorom. Humoreske, satire, persiflaže, mistifikacije. Sa češkog preveo Geno Senečić. Biblioteka Evergrin 14. Zagreb, Znanje 1981, 20 cm, pp. 208.

¶ Srbochorvatsky (chorvatsky).

1982

  Oslí historie aneb Vojenské články do čítanek. Výbor z díla Jaroslava Haška. Sestavila, textologicky upravila a vysvětlivkami opatřila Ludmila Lantová. Předmluva Radko Pytlík. Ilustrace a kresba na obálce Josef Lada. Edice Knihovna vojáka z povolání. (Prémiový svazek 2. roč. edice.) Naše vojsko, Praha 1982, str. 125.

Obsah: "Der verfluchte Ruthene". Oslí historie z Bosny. Jen si berte, vojáčku! Zavřený lev. Čáka pěšáka Trunce. Na opuštěné latríně. Vojenské články do čítanek pro děti. Vzpoura v rakouském loďstvu. Jak se ztratilo sádlo v 2. kuchyni košického pluku. Příhoda vojáka Svobody a jezevčíka Čora. Zpověď velezrádcova čili Tajemství bašty na Petříně. Příroda a nauka o vozatajství. Interview se svázaným důstojníkem. Vojenská dodávka. Triumfální vjezd bucharského panovníka. Jak se vzbouřili roku 1912 veteráni v Rokycanech. U holiče. Dobrý pan Špirk. Hlasy listů o válce turecko-italské. Smutný konec válečného zpravodaje Prager Tagblattu. Ze zápisků důstojníka. Dobrý voják Švejk. Zajímavé příhody poctivého vojína.

  Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Výbor z díla Jaroslava Haška, sv. 1. Uspořádal, edičně připravil, doslov, poznámky a vysvětlivky a ediční poznámku napsal Radko Pytlík. Ilustroval Miroslav Váša. Československý spisovatel, Praha 1982 (3. rozšířené vyd.), 21 cm, 471 str.

  Svět zvířat. Vybral, sestavil a poznámku napsal Kamil Mařík. Deseti dřevoryty vyzdobil Zdeněk Mézl. Lyra Pragensis, sv. 50. Supraphon, Praha 1982 (1. vydání tohoto výboru; náklad 8000 výtisků), 8 cm (kolibří formát), str. 84 + (4).

Obsah: Na výstavě psů /11-21/. O nejošklivějším psu Balabánovi /21-32/. Ohař pana barona /32-40/. V přírodovědeckém časopise /41-5/. Účinek hudby na zvířata /52-60/. Zajímavosti ze světa zvířat (Opilství mezi zvířaty. Velmi mylný názor o velrybách. Žraloci u Mesiny. Žaludníci. Čínské zpěvné myši. Největší dravec světa. Používání včel ve válečnictví. Čemu všemu se nosorožec nenaučí. Anglie děkuje za své bohatství kočkám. Nakažený kapr. Ranní cvičení s tygrem.) /60-81/. Poznámka (Kamil Mařík) /82-84/.

Pozn. na s. 9: Tyto povídky přednesli na koncertě Lyry Pragensis Bohumil Bezouška, Josef Bláha a Dalimil Klapka. Režijně spolupracoval Ladislav Bareš.

  „Jaroslav Hašek neznámý. Význam hospodářské výstavy pro povznesení chovu domácího zvířectva. O dvou lidech, kteří cítili potřebu milovat“, Haló sobota (příloha Rudého práva), 27. 11. 1982, s. 8-9.

Úvodní poznámka (šifra: HS). Texty podepsané autorovým jménem objevil Augustin Knesl, člen Společnosti Jaroslava Haška.

Reprint z: 1/ Veselá Praha 12, 1. 12. 1910. — 2/ Svět zvířat 263, 15. 5. 1910.

Online: ucl.cas.cz.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Bibliothek der Weltliteratur. 8. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1982, 20 cm, S. 807. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Original-Ausgabe, Sonderausgabe, 18.–20. Tausend. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Verlag 1982, 21 cm, S. 732. — Viz 1926.

¶ Mědílek ....

  Ushtari i mirë Shvejk. 1–2. Përkthyer nga Çekishtja: Gëzim Erebara i Tonin Bushati. Biblioteka "Atlas". Prishtinë, Rilindja 1982, pp. 494. — Viz 1961.

¶ Mědílek 0. — Překlad Osudů do albánštiny.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Fordította Réz Ádám. Ill. Josef Lada. 6. kiadás. Bratislava–Budapest, Madách–Európa Könyvkiadó 1982 (6. vyd.), 20cm, pp. 837. — Viz 1930.

¶ Mědílek 0. — Maďarsky.


  Der verwirrte Laubfrosch und 35 andere lustige Geschichten für pfiffige junge Leser ausgewählt. Aus dem Tschechischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Gustav Just. Illustrationen von Rudolf Peschel. 3. Aufl. Berlin, Der Kinderbuchverlag 1982. S. 191. — Viz 1974.

¶ Mědílek 0. — Výbor povídek. Německy.

  Γιαροσλάβ Χασέκ, Ἡ ἀπολογία ἑνός προδότη και Αλλα 20 Διηγηματα [I apologia enos prodoti ke alla ikosi diijimata]. Μετάφραση Λ. Ὀλυμπίου (Λουκάς Ολύμπιος). Athény, Ειρήνη 1982, 20 cm, 125 pp. — Viz 1970.

¶ Mědílek 0. — Řecky.

1983

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I–II. Il. Josef Lada. Edice Slunovrat. Ilustrovaná řada. Čs. spisovatel, Praha 1983 (32. vyd., v ČsS 6. vyd., ve Slunovratu 2. vyd.) (50 000 výt.), 24 cm, str. 507. — Viz 1921.

Vydáno k 100. výročí narození Jaroslava Haška.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III–IV. Il. Josef Lada. Edice Slunovrat. Ilustrovaná řada. Čs. spisovatel, Praha 1983 (32. vyd., v ČsS 6. vyd., ve Slunovratu 2. vyd.) (50 000 výt.), 24 cm, str. 364. — Viz 1921.

Vydáno k 100. výročí narození Jaroslava Haška.


  Švejk před Švejkem. Neznámé osudy dobrého vojáka Švejka. Výbor uspořádal Jindřich Bešta. Doslov napsal dr. Radko Pytlík. Ilustroval Vladimír Tesař. Typografie Oldřich Hlavsa. Edice Erb. Práce, Praha 1983, str. 430 + (2?).

Obsah: I. Dobrý voják Švejk před válkou a jiné historky: Švejk stojí proti Itálii. Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno. Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem. Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou. Dobrý voják Švejk působí u aeroplánů. Povídka o hodném švédském vojákovi. Příhoda Gaia Antonia Trossula. Vzpoura trestance Šejby. Oslí historie z Bosny. Mladočeské volby na Malé Straně. Čáka pěšáka Trunce. Na opuštěné latríně. Poslední Mladočech v Košířích. Vojenské články do čítanek pro děti. Nadace pana Kaubeho ve prospěch místních chudých. Finanční tíseň. Příroda a nauka o vozatajství. Vojenská dodávka. Sláva a konec dra Kramáře. Námitky proti konfiskaci. Můj přítel Hanuška. Kynologický ústav. Keine Krisen, keine Schroffheiten. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Karel Douděra ze Škvrňova. Škola pro státní policii.

II. Dobrý voják Švejk v zajetí

III. Moje zpověď: Moje zpověď. Idyla z vinárny. Reelní podnik. Za Olgou Fastrovou.

Velitelem města Bugulmy: Komendantom goroda Bugulmy. Adjutantem velitele města Bugulmy. "Krestný chod." V strategických nesnázích. Slavné dny Bugulmy. Nová nebezpečí. Potěmkinovy vesnice. Nesnáze se zajatci. Před revolučním tribunálem východní fronty. Malé nedorozumění.

Jak vznikl Švejk (dr. Radko Pytlík).

  Vesele o novinách a novinářích. Uspořádal a poznámkami doplnil Zdeněk Hoření. Ilustroval Jiří Slíva. Vydavataleství a nakladatelství Novinář, Praha 1983 (1. vyd.), str. 268 + (4).

Obsah: Úvod (Jaroslav Hašek) /15/.

I. Když jsem redigoval: Zvláštní zvíře. Příspěvek k psychologii nižších živočichů /19-22/. V přírodovědeckém časopise /23-27/. Módní referát paní Jedličkové /28-31/. Obzor českých paní a dívek /32-36/. Nedělní zábavná příloha. Literární humoreska /37-41/. Vševěd /42-47/. Potíže s literární tvorbou /48-52/. Tragický konec sekundána Petišky /53-56/. Ofsajd. Sportovní fantazie /57-61/.

II. Trampoty jednoho lokálkáře: Jeden den v redakci Českého slova /65-66/. Z trampot lokálního referenta /67-71/. Lidská ješitnost /72-75/. Jak jsem vystoupil ze strany národně sociální /76-80/. Hrst nezabudek, sázených na hrob strany národně sociální /81-87/.

III. Z pohnutlivé historie měšťáckého tisku: Osiřelé dítě a tajemná jeho matka. Pohnutlivá historie měšťáckého tisku /91-98/. Národní listy /99-101/. Pražské úřední noviny /102-104/. Státoprávní deník Samostatnost /105-108/. Šťastný domov [pouze 1. kapitola] /109-113/. Vánoce Národní politiky /114-117/. Smutný konec válečného zpravodaje Prager Tagblattu /118-121/. Časopisy pro mládež /122-125/. Děti, poproste svých pěstounů, aby dovolili vám si odebírati časopis Našim dětem! /126-128/. Katolický tisk /129-130/. O katolickém tisku /131-134/. Zakázaný časopis /135-139/.

IV. Jak se co píše: Mladé směry /143-150/. Když jsem počal psát... /151-154/. O fejetonech /155-157/. Něco o inzerátech /158-162/. Malý oznamovatel Národní politiky. Dopisy /163-165/. O sportu /166-170/.

V. Milujme své nepřátele, aneb o polemice: Malá polemička /173-176/. Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží. Příspěvek ke žluté literatuře /177-181/. Ve znamení komety /182-185/. Milujme své nepřátele. Z chystané knihy Jak psáti polemiky /186-189/. Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu /190-193/. Moje zpověď /194-197/.

VI. Z novinářského panoptika: Šéfredaktor Českého slova Jiří Pichl /201-203/. Občan Antonín Němec, sociálně demokratický poslanec sedmého volebního okresu /204-205/. Dr. Fr. Soukup /206-209/. Interview s panem cenzorem /210-213/. Za Olgou Fastrovou /214-217/.

VII. Jaké bych psal úvodníky: Poznámky /221-225/. Jaké bych psal úvodníky, kdybych byl redaktorem vládního listu /226-235/. Co bych radil komunistům, kdybych byl šéfredaktorem vládního orgánu Československá republika /236-240/. Kronštadt /241-244/. Janovská konference a Národní listy /245-247/.

Místo doslovu: Největší spisovatel český Jaroslav Hašek (Jaroslav Hašek) /251-253/.

Na okraj (Zdeněk Hoření) /259/. Vysvětlivky /261-269/.

  Haškova Dačická historie. Úvodní text Miloš Š. Klang. Ilustroval Jan Žbánek. Městský Národní výbor — Městská lidová knihovna, Dačice 1983, 23 cm, str. 21. — Viz 1910.

K 800. výročí první dochované zprávy o existenci Dačic a 100. výročí narození českého spisovatele Jaroslava Haška.

  „Svátek svobody — svátkem české revoluce“. Novinář 2, 1983. — Viz 1917.

Přetiskl historik Augustin Knesl.


  The Good Soldier Švejk and his Fortunes in the World War. A new and unabridged translation from the Czech by Cecil Parrott. With original illustrations by Josef Lada. Penguin modern classics. Penguin Books, Harmondsworth 1983, pp. XXII + 752 + map. — Viz 1973 (1st ed.).

  Peripeţiile bravului soldat Švejk în războiul mondial. Vol. I. + II. Traducere de Jean Grosu. Bucureşti, Editura Cartea Romănească 1983, pp. 492, 349. — Viz 1956.

Rumunsky.

  Aslan asker Şvayk. Türkçesi Reşit Ergener. 1. Baskı. İstanbul, Acar Matbaacılık 1983 (1. vyd.), 21 cm, pp. 429. — Viz 1997 (2. vyd.).

Turecky. Přeloženo z angličtiny.

  Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā. 1.–2., 3–4. No čehu valodas tulkojusi Anna Bauga. S. Vostovkas pēcvārds. Ilustr. Jozefs Lada. Rīga, Liesma 1983 (3. vyd.), pp. 846. — Viz 1927.

¶ Lotyšsky. Ve dvou svazcích.


  The Red Commissar. Including Further Adventures of the Good Soldier Švejk and Other Stories. Translated by Cecil Parrott. With the original illustrations by Josef Lada. Abacus Books (Sphere), London 1983, pp. 298. — Viz 1981.

  El comisario rojo. Traducción del inglés Esther Donato. Ilustraciones Josef Lada. Col. Destinolibro no. 201. (1a edicion.) Ediciones Destino, Barcelona 1983, pp. 302.

Španělsky. Přeloženo z angličtiny.

  Von Scheidungen und andern tröstlichen Dingen. Humoresken. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Reiner. Herausgegeben von Ota Filip. Mit Illustrationen von Natascha Ungeheuer. Fischer Taschenbücher Allgemeine Reihe 5766. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1983, 8°, str. 160. — Viz 1927.

Inhalt:

  Abstinenzler-Silvester und andere vergnügliche Geschichten. Aus dem Tschechischen übertragen, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Gustav Just (die Geschichte „Das Bildnis Kaiser Franz Josefs I.“ wurde von Günther Jarosch aus dem Tschechischen übertragen). Mit farbigen Illustrationen von Manfred Bofinger. 1. Auflage. Berlin, Verlag Neues Leben 1983, S. 285. — Viz 1986.

Inhalt:

Aus Schullesebüchern /5/. In der Religionsstunde /11/. Der Primaner Kadraba vor der ersten Lateinarbeit /16/. Die Erforscher des Unbekannten /22/. Die Mnemotechnik /30/. Wie Baluška lügen lernte /34/. Klassische Erziehung /40/. Mann und Frau in der Ehe /43/. Zeitschriften für die Jugend /51/. Der begabte Knabe /56/. Vor dem ersten Weltkrieg /61/. Aus der alten Drogerie /69/. Der Praktikant Žemla /89/. Die Gerechtigkeit in Bayern /95/. Abstinenzler-Silvester /101/. Die Heiligen und die Tiere /107/. Das Kynologische Institut /113/. Meine teure Freundin Julča /125/. In einer naturwissenschaftlichen Zeitung /147/. Der Maler als Philosoph /153/. Über den Herrn Petranek /161/. Staatsstipendium für Schriftsteller /168/. Die Schule für die Staatspolizei /174/. Die unsittlichen Kalender /182/. Der Einspruch gegen die Beschlagnahme /186/. Das Bildnis Kaiser Franz Josefs I. /191/. Auf den Spuren der Staatspolizei in Prag /198/. Die Verfolgung der Christen in Vinohrady /208/. Die Verfolgung der neuen Partei durch die Regierungskreise /211/. Der Parteikassierer Eduard Drobílek /216/. Drobíleks Liebesabenteuer /220/. Der eingesperrte Löwe /225/. Der Tschako des Infanteristen Trunec /231/. Der brave Soldat Schwejk /238/. Als Stadtkommandant von Bugulma /262/. Als Adjudant des Stadtkommandanten von Bugulma /269/. Die Bittprozession /275/. Nachwort /281/. Wort- und Sacherklärungen /285/. Quellenverzeichnis /286/.

  Meine Beichte. Aus dem Tschechischen herausgegeben und übertragen von Rudolf Toman. Mit 36 Zeichnungen von Josef Lada. 4. Auflage. Reclams Universal-Bibliothek, Bd. 229. (Lizenzausgabe für die DDR und die übrigen sozialistischen Länder.) Leipzig, Philipp Reclam jun. 1983, S. 178. — Viz 1958.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Günther Jarosch. Illustrationen Werner Klemke. 6. Auflage. Berlin, Eulenspiegel Verlag 1983, 21 cm, S. 277. — Viz 1957.

  Schule des Humors. 12 Lektionen Kurzgeschichten. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Günther Jarosch. Illustrationen Werner Klemke. Fischer 5372. Ungekürzte Ausgabe. (Lizenzausgabe des Verlag Bärmeier und Nikel, Frankfurt am Main.) Frankfurt am Main, Fischer-Taschenbuch-Verlag 1983, 18 cm, S. 181. — Viz 1957.

  Yaroslav Haşek, Köpek suratlı maymun. Çeviren Ülkü Tamer. İstanbul, Milliyet Yayinlari 1983, pp. 125. — Viz 1969.

Turecky. Přeloženo z angličtiny.

  Azamat soldat Švejktin žoruktary. Tr. Samansur Bölökbaev. Frunze 1983, pp. 601 + (3).

Kyrgyzsky. Z ruského překladu Pochoždenije bravogo soldata Švejka.

1984

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I–II. Il. Josef Lada. Edice Slunovrat. Ilustrovaná řada. Čs. spisovatel, Praha 1984 (33. vyd., v ČsS 7. vyd., ve Slunovratu 3. vyd.) (50 000 výt.), 24 cm, str. 507. — Viz 1921.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III–IV. Il. Josef Lada. Edice Slunovrat. Ilustrovaná řada. Čs. spisovatel, Praha 1984 (33. vyd., v ČsS 7. vyd., ve Slunovratu 3. vyd.) (50 000 výt.), 24 cm, str. 364. — Viz 1921.


  Ushtari i mirë Shvejk. 1–2. Përkthyer nga Çekishtja: Gëzim Erebara i Tonin Bushati. Tiranë, Naim Frashëri 1984, pp. 587. — Viz 1961.

Překlad Osudů do albánštiny.

  El Buen Soldado Shveik. Traducción Estela Canto (de la versión francesa). La Tiera Entera, Centro editor de America Latina, Buenos Aires 1984, pp. 121. — Viz 1969.

Španělsky. Přeloženo z francouzštiny.

¶ Mědílek 0.

  Den tappre soldaten Švejks äventyr. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Illustrationer av Josef Lada. Stockholm, Tiden 1984 (x. vyd.), pp. 563. — Viz 1930 (Brick).

¶ Švédsky.

  Den tappre soldaten Švejks äventyr. 2 Bd. Översatt från tjeckiskan av Daniel Brick. Förord av Nils Åke Nilsson. Höganäs, Bokorama 1984 (x. vyd.), pp. 382 + 322. — Viz 1930 (Brick).

¶ Švédsky.


  Kleine Erzählungen eines grossen Meisters. Deutsch nacherzählt von Felix Seebauer. Ausgewählt von Jaroslav Machaň. Vorwort von Radko Pytlík. Umschlag und Illustration von Jiří Winter-Neprakta. Prag, Presseagentur Orbis 1984, 19 cm, S. 82.

Inhalt:

Einführung /5/. Die Partei wächst, aber wird gedroschen /13/. Erste Mißerfolge der Partei auf dem Lande /18/. Jaroslav Hašek — der größte tschechische Schriftsteller /21/. Manifest der Partei des gemäßigten Fortschritts in den Grenzen des gesetzlich Erlaubten /25/. Vortrag über verfälschte und verdorbene Lebensmittel, gehalten im Rahmen des Wahlkampfes 1911 im "Kuhstall" /30/. Über die Gegenkandidaten /35/. Wahltag /39/. Agrarieridylle /47/. Aus den Annalen der Stadt Neukümmelau /51/. Vor dem zweiten Wahlgang im Prager Stadtteil Wyschehrad /55/. Der unglückliche Fall mit dem Kater /61/. Zetlitschkes Urnengang /66/. Klub der Aufrechten Stadtväter /72/. Einspruch gegen die Konfiskation /77/.

  Der Menschenhändler von Amsterdam. Humoresken und Satiren. Aus dem Tschechischen übertragen von Grete Ebner-Eschenhaym. Ganzseitigen Illustrationen von Wolfgang Henne. 2. Auflage. Leipzig, Insel-Verlag 1984, S. 282 + (2). — Viz 1965.

Inhalt:

Der Hund des Herrn Hauptmanns /5/. Wódka lasów, wódka jagodowa /9/. Verdienstmedaille /16/. Tabak /20/. Die Wahlaktion des Zigeuners Schawanju /24/. Der großherzige Csendes /28/. Barmherzige Samariter /32/. Am Plattensee /35/. Der Raubmörder vor Gericht /40/. Der aufsässige Sträfling Šejba /45/. Sträflingskost /58/. Der greise Jančar /63/. Das Jubiläum des Dienstmädchens Anna /67/. Wohltätigkeit /70/. Das Wunder des heiligen Ewerhard /73/. Spiritistensitzung /80/. Greifen Sie nur zu, Soldat! /85/. Der Tschako des Infanteristen Trunec /87/. Der gefangene Löwe /93/. Der Menschenhändler von Amsterdam /98/, Der Stein des Lebens /101/. Das Kloster Beckov /106/. Finanzkrise /110/. Gerettet /113/. Gerechtigkeit in Bayern /116/. Die Gerechtigkeit siegt /120/, Die Rettungsaktion /125/. Eine peinliche Staatsaffäre /129/. Deutsche Astronomen /134/. Soldat Svoboda und die Sache mit dem Dackel /137/. Der schlaue Katholik Šafler /140/. Die Predigt des Pfarrers Hlinka /143/. Stadtverwaltung /144/. Der Fall des Gerichtsvollziehers Jančar /149/. Das Gespräch mit Klein-Míla /153/. Die Tat eines modernen Diplomaten /156/. Standesunterschiede /159/. Der serbische Pope Bogumirov und die Ziege des Mufti Isrim /162/. Das Praktikantensterben in der Speditionsfirma Kobkán /166/. Detektiv Patočka /172/. Šejbas nächtliches Abenteuer /175/. Suppenspeisung /182/. Ein Weihnachtsabend im Waisenhaus /186/. Der letzte Fürst von Schöpenhausen /189/. Die Reformbestrebungen des Barons Kleinhampl /194/. Polizeioberkommissar Wagner /198/. Liebe auf der Murinsel /202/. Sehnsucht /211/. Die Pariser Wahrsagerin /216/. Der Fremdenführer in der schwäbischen Stadt Neuburg /219/. Ein gefährlicher Arbeiter /227/. Pepi Nový erzählt /236/. Schwierigkeiten mit der literarischen Produktion /240/. Unter Bücherfreunden /245/. Gerichtssachverständige /248/. Freundschaftsspiel in Bayern /253/. Marathonlauf /263/. Der Versuch eines alkoholfreien Abends /270/. Das Verhängnis des geselligen Menschen /277/.

  Unter Bücherfreunden. Sechs Humoresken nebst zehn Ratschlägen fürs Leben. Vorwort des Autors und Zehn Ratschlägen fürs Leben und einen kleinen Anleitung zur Aussprache tschechischen Namen. Ausgewählt von Frank Brunner. Aus dem Tschechischen von Grete Ebner-Eschenhaym und Ehrenfried Pospisil. Beigegeben 4 Illustrationen von Manfred Feith-Umbehr. Kolibri. Frankfurt am Main, Robinson, 1984, S. 79.

Verzeichnis des Inhalts:

Da sich kein bessererfand, schrieb der Autor selbst das Vorwort des Autors /7/. Wie Literatur ins Leben eingreift, zeigt Der Menschenhändler von Amsterdam /11/. Herr Hašek hat Schwierigkeiten mit der literarischen Produktion /19/. Frau Rat möchte eine Broschüre veröffentlichen, ihre Festrede auf Das Jubiläum des Dienstmädchens Anna /32/. Ein Gartenbuch bewirkt Die Reformbestrebungen des Barons Kleinhampl /41/. Die verschiedensten Probleme hat Ein Autor blutiger Romane /49/. Robinson Crusoe beschwört den Höhepunkt herauf eines Abends Unter Bücherfreunden /56/.

Statt eines Nachwortes: Zehn Ratschläge fürs Leben von Jaroslav Hašek /65/. Kleine Anleitung zur Aussprache der tschechischen Namen /79/.

  Der verwirrte Laubfrosch und 35 andere lustige Geschichten für pfiffige junge Leser ausgewählt. Aus dem Tschechischen übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Gustav Just. Illustrationen von Rudolf Peschel. Für Leser von 12 Jahren an. 2. Aufl. Berlin, Der Kinderbuchverlag 1984. S. 191. — Viz 1974.

Inhalt:

Kindliches Spiel /9/. Wie Baluška lügen lernte /14/. Klassische Erziehung /20/. Der Primaner Kadraba vor der ersten Lateinarbeit /23/. Die Mnemotechnik /28/. Heiliger Abend im Waisenhaus /33/. Zweck und Gründe der Strafe /37/. Das Gespräch mit dem kleinen Mila /40/. Der kleine Zauberkünstler /45/. Wie wir uns mit dem Herrn Katecheten um die Taufe der Negerkinder in Afrika kümmerten /54/. Der begabte Knabe /58/. Die Affäre mit dem Hamster /64/. Der eingebildete Kater Bobeš /77/. Der verwirrte Laubfrosch /83/. Die Stute Djama /87/. In einer naturwissenschaftlichen Zeitung /92/. Wie ich mir einen Hosenknopf annähte /98/. Ich koche mir ein weiches Ei /102/. Knapper Inhalt eines blutrünstigen Romans /105/. Doktor Allwissend /109/. Über passende Benennungen /115/. Rache ist süß /125/. Aus dem praktischen Leben /130/. Das Unglück des Herrn Benda /135/. All right /141/. Die Tätigkeit eines modernen Diplomaten /147/. Die Reformbestrebungen des Herrn Baron Kleinhampl /151/. Die Hinterlassenschaft des František Šafránek /156/. Die österreichischen Zollbehörden /160/. Die Geschichte von dem Bildnis des Kaisers Franz Joseph I. /163/. Die Agrarieridylle /169/. Die Gerechtigkeit siegt /172/. Wie im Jahre 1912 die Veteranen in Rokycany rebellierten /178/. Roman eines Verbrechers /183/. Was soll eigentlich ein ordentlicher Bürger tun? /186/. Vor den Stichwahlen in Vyšehrad /188/.

  Little stories by a great master. Translated by Doris Kožíšková. Compiled by Jaroslav Machaň. Introduction by Radko Pytlík. Cover and illustrations by Jiří Winter-Neprakta. Orbis Press Agency, Prague 1984, pp. 73 + (3).

Contents: Introduction (Radko Pytlík) /7-11/.

The Party Grows but is Beaten /12-16/. The First Party Failures in the Czech Provinces /17-19/. The Greatest of Czech Writers, Jaroslav Hašek /20-23/. Manifesto of the Party of Moderate Progress within the Limits of the Law /24-27/. A Lecture on Adulterated and Inedible Foodstuffs I Presented at the Kravín during the 1911 Election Campaign /28-31/. A Speech about Rival Contestants /32-34/. Election Day /35-39/. An Agrarian Idyll /40-43/. A Page from the Annals of the Town of Nový Kmínov /44-47/. Before the Vyšehrad Second Ballot /48-52/. The Unfortunate Story of the Tomcat /53-57/. How Mr Cetlička Voted /58-62/. The Society for the Purging of Prague /63-67/. Objections against Confiscation /68-73/.

  Brevi racconti di un grande maestro. A cura di Jaroslav Machaň. Traduzione di Sergio Corduas, Natascia Bengala. Prefazione di Radko Pytlík. Copertina ed ilustrazioni di Jiří Winter-Neprakta. Praga, Agenzia stampa Orbis 1984, 18 cm, pp. 77.

  Petits récits d'un grand maître. Traduction Claude Clément. Recueilli par Jaroslav Machaň. Couverture et illustrations Jiří Winter-Neprakta. Prague, Orbis 1984, 18 cm, pp. 73.

  Supliment vesel duminical. Selecţie, traducere şi prefaţă de Jean Grosu. Bucureşti, Editura Univers 1984, pp. 474 (479?).

Povídky. Rumunsky.

1985

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. I–II. Ilustrácie Josef Lada. Slovenský spisovateľ, Bratislava (spoluvydavatel Čs. spisovatel, Praha) 1985 (v SS 1. vyd.), 24 cm, str. 507. — Viz 1921.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III–IV. Ilustrácie Josef Lada. Slovenský spisovateľ, Bratislava (spoluvydavatel Čs. spisovatel, Praha) 1985 (v SS 1. vyd.), 24 cm, str. 364. — Viz 1921.


  Tajemství mého pobytu v Rusku. Vybral, uspořádal, k vydání připravil a doslov napsal Zdeněk Hoření. Lektorovali: PhDr. Radko Pytlík, CSc. Prof. PhDr. Jiří Hájek, CSc. Živá minulost, sv. 90. Naše vojsko, Praha 1985, str. 239 + (1) + 16 str. fotografických příloh.

Obsah: Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu /7-10/.

I. Osudy pana Hurta /11-14/. Dopis z fronty. 25. září 1916 /15-19/. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. /20-23/. Kolik kdo má kolem krku /24-28/. Svátek svobody — svátkem české revoluce /29-32/. Malý fejeton /33-34/.

II. K českému vojsku. Proč se jede do Francie? /35-39/. Bratři Čechoslováci! Soudruzi vojáci! /40-41/. Vojáci — revolucionáři! /42-43/. Všem Čechoslovákům /44-45/. Ztracený ešalon /46-49/. Česká otázka /50-51/. Jubilejní vzpomínka /52-54/.

III. Z deníku ufského měšťáka /55-59/. Tragédie jednoho popa /60-61/. Nejsvětější vladyka Andrej /62-64/. Ivan Ivanovič z Ufy /65-66/. O ufském lupiči hokynáři Bulakulinovi /67-69/. Deník popa Maljuty z pluku Ježíše Krista /70-72/.

IV. Vae Victis /73-74/. Armáda admirála Kolčaka /75-76/. Dopisy redakci /77-80/. Zmrazení byrokraté v sovětských úřadech /81-82/. Přehled válečných událostí /83-84/. Dělnické pluky /85/. Sibiřská skoropadština /86/. Přeběhlíci /87-88/. V dílně kontrarevoluce /89-90/. K svátku /91/. Bílí o 5. armádě /92-94/.

V. Mezinárodní význam vítězství Rudé armády /95-96/. Ozbrojené síly proletariátu /97-98/. Dva výstřely /99/. Bestia triumphans /100-101/. Převrat v Německu (Bavorsko republikou rad) /102-104/. Všem maďarským občanům žijícím v Ufské gubernii /105/. Angličané a Francouzi na Sibiři /106-108/. Nářek z Japonska /109-110/. Oběť německé kontrarevoluce na Sibiři /111-113/.

VI. I vyklepal prach z obuvi své... /115-131/.

VII. Velitelem města Bugulmy (Komendantom goroda Bugulmy) /133-137/. Adjutantem velitele města Bugulmy /138-142/. "Krestný chod" /143-146/. V strategických nesnázích /147-150/. Slavné dny Bugulmy /151-154/. Nová nebezpečí /155-158/. Potěmkinovy vesnice /159-162/. Nesnáze se zajatci /163-166/. Před revolučním tribunálem východní fronty /167-171/. Malé nedorozumění /173-174/.

VIII. Jaroslav Hašek o sobě (Dopis Jaroslavu Salátovi) Irkutsk, 17. září 1920 /175-177/. Ze životopisu Jaroslava Haška /178-182/.

Jaroslav Hašek — voják tří armád (Zdeněk Hoření) /183-222/. Poznámky /223-235/. Poznámka vydavatele /236/.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. 2. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Verlag 1985, 20 cm, S. 795. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Bibliothek der Weltliteratur. 9. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Taschenbuch-Verlag 1985, S. 807. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Illustrationen von Josef Lada. Ungekürzte Original-Ausgabe, Sonderausgabe, 21.–23. Tausend. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt-Verlag 1985, 21 cm, S. 732. — Viz 1926.

  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. (Lizenzausgabe des Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg. Nur für Mitglieder.) Stuttgart–München, Deutsche Bücherbund 1985, 22 cm, S. 732. — Viz 1926.

  شوایک سرباز پاکدل [Shvāyk sarbāz-i pākdil]. Tr. Īraj Pizishkzād. Tiherān, Kitāb-i Zamān, 1364 (1985), 8°, pp. 255. — Viz 1946, 2004.

Perský překlad Osudů.


  Böhmische Küche. 40 Humoresken. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Gustav Just. Einband und Titelvignette Roland Beier. Roman für Alle, Band 272–273. Verlag der Nation, Berlin 1985, S. 254 + (2).

Inhalt:

Mann und Frau in der Ehe /5-12/. Der begabte Knabe /12-17/. Die Mnemotechnik /18-21/. Die Ausrottung der Praktikanten bei der Speditionsfirma Kobkán /22-30/. Aus dem praktischen Leben /31-35/. Der Praktikant Žemla /35-41/. In einer naturwissenschaftlichen Zeitung /41-47/. Meine teure Freundin Julča /47-71/. Drei Mann und ein Hai /71-80/. Eine Alkoholikeridylle /80-84/. Die Schicksale eines geselligen Menschen /84-91/. Der Mann mit der kalten Natur /91-97/. Staatsstipendium für Schriftsteller /97-102/. Die Reformbestrebungen des Herrn Baron Kleinhampl /103-107/. Standesunterschiede /108-111/. Böhmische Küche /111-116/. Der Kreishauptmann von Hořice /116-121/. All right /121-126/. Die Schule für die Staatspolizei /126-134/. Der eingesperrte Löwe /134-140/. Die unsittlichen Kalender /140-144/. Das Freundschaftsspiel zwischen Höchstädt und Dillingen /144-154/. In den Folterkammern Venedigs /154-162/. Eine Geschichte aus Tschagan-Kuren /163-168/. Die Agrarieridylle /169-172/. Vor den Stichwahlen in Vyšehrad /172-176/. Die Grubenkatastrophe /177-182/. Die Verfolgung der ersten Christen in Vinohrady /183-185/. Die Verfolgung der neuen Partei durch die Regierungskreise /185-189/. Der Parteikassierer Eduard Drobílek /189-192/. Als Stadtkommandant von Bugulma /192-199/. Als Adjutant des Stadtkommandanten von Bugulma /199-205/. Die Bittprozession /205-210/. In strategischen Schwierigkeiten /211-215/. Die ruhmreichen Tage von Bugulma /216-221/. Doktor Allwissend /221-228/. Die Reklameszene. Eine amerikanische Humoreske /228-234/. Historische Anekdoten /235-240/. Ein reelles Unternehmen /240-248/.

Auf den Tod eines tschechischen Humoristen (Egon Erwin Kisch) /249-251/. Quellennachweis /252/.

  Schwejk als Flieger und andere lustige Geschichten. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner, Rudolf Toman und Rudolf Feigl. Mit einem Vorwort von Gustav Janouch. Diogenes Taschenbücher, No 21286. Zürich, Diogenes 1985, 18 cm, S. 217 + (5). — Viz 1964.

Neuausgabe des 1964 in dem Diogenes Erzähler Bibliothek erschienen Titels.

Aus dem Inhalt: Gustav Janouch: Jaroslav Hašek 1883—1923.

1986

  Al-adjundiyy 'l-tayyib shfīk wamā djarā fī 'l-harb 'l-'ālamiyya. 1. Tr. Tawfīq Al-'Asadī. Dimashq [Damašek], Wizārat al-Thaqāfah 1986, pp. ... — Viz 2010.

¶ Překlad Osudů do arabštiny.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Fordította Réz Ádám. Ill. Josef Lada. 7. kiadás. Bratislava–Budapest, Madách–Európa Könyvkiadó 1986 (7. vyd.), 20 cm, pp. 837. — Viz 1930.

¶ Maďarsky.

  An dea-shaighdiúir Sveijk. Adapted for radio by Breandán Ó hEithir. Directed by Seán Ó Briain. RTÉ (Raidió Teilifís Éireann), Dublin 1986, March–April (Episodes 1–6).

¶ Irsky. Upraveno podle Parrottova anglického překladu.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Bibliothek der Weltliteratur. 10. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Taschenbuch-Verlag 1986, S. 807. — Viz 1926.


  Abstinenzler-Silvester und andere vergnügliche Geschichten. Aus dem Tschechischen übertragen, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Gustav Just (und Günther Jarosch). Illustrationen von Manfred Bofinger. 2. Auflage. Berlin, Verlag Neues Leben 1986, S. 285. — Viz 1983.

  Abstinenzlerabend und andere Humoresken. Herausgegeben und aus dem Tschechischen übersetzen Jana Halamíćková. Fischer, 5840. Frankfurt am Main, Fischer-Taschenbuch-Verlag 1986, S. 154.

  Als Stadtkommandant von Bugulma und andere vergnügliche Geschichten des Verfassers der 'Abenteuer des braven Soldaten Schwejk'. Aus dem Tschechischen übertragen, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Gustav Just. Illustrationen von Manfred Bofinger. (Lizenzausgabe des Verlag Neues Leben, Berlin.) Wiesbaden, Drei Lilien Verlag 1986, S. 285. — Viz 1983.

Inhalt:

Aus Schullesebüchern /5/. In der Religionsstunde /11/. Der Primaner Kadraba vor der ersten Lateinarbeit /16/. Die Erforscher des Unbekannten /22/. Die Mnemotechnik /30/. Wie Baluška lügen lernte /34/. Klassische Erziehung /40/. Mann und Frau in der Ehe /43/. Zeitschriften für die Jugend /51/. Der begabte Knabe /56/. Vor dem ersten Weltkrieg /61/. Aus der alten Drogerie /69/. Der Praktikant Žemla /89/. Die Gerechtigkeit in Bayern /95/. Abstinenzler-Silvester /101/. Die Heiligen und die Tiere /107/. Das Kynologische Institut /113/. Meine teure Freundin Julča /125/. In einer naturwissenschaftlichen Zeitung /147/. Der Maler als Philosoph /153/. Über den Herrn Petranek /161/. Staatsstipendium für Schriftsteller /168/. Die Schule für die Staatspolizei /174/. Die unsittlichen Kalender /182/. Der Einspruch gegen die Beschlagnahme /186/. Das Bildnis Kaiser Franz Josefs I. /191/. Auf den Spuren der Staatspolizei in Prag /198/. Die Verfolgung der Christen in Vinohrady /208/. Die Verfolgung der neuen Partei durch die Regierungskreise /211/. Der Parteikassierer Eduard Drobílek /216/. Drobíleks Liebesabenteuer /220/. Der eingesperrte Löwe /225/. Der Tschako des Infanteristen Trunec /231/. Der brave Soldat Schwejk /238/. Als Stadtkommandant von Bugulma /262/. Als Adjudant des Stadtkommandanten von Bugulma /269/. Die Bittprozession /275/.

Nachwort /281/. Wort- und Sacherklärungen /285/. Quellenverzeichnis /286/.

  Meine Beichte. Aus dem Tschechischen herausgegeben und übertragen von Rudolf Toman. Mit 36 Zeichnungen von Josef Lada. 5. Auflage. Reclams Universal-Bibliothek, Bd. 229. (Lizenzausgabe für die DDR und die übrigen sozialistischen Länder.) Leipzig, Philipp Reclam jun. 1986, S. 178. — Viz 1958.

  Cuentos de Hašek. Traducción Kvieta Sedláková. Prólogo Radko Pytlík. Caricaturas de Josef Lada. Diseno Roberto Artemio. La Habana, Editorial Arte y Literatura 1986, pp. 442.

Titulo original: Smějeme se s Jaroslavem Haškem.

  Povijest Stranke umjerenog napretka u granicama zakona. Prevela Dagmar Ruljančić. Biblioteka Globus. Zagreb, Globus 1986, 21 cm, pp. 294.

¶ Srbochorvatsky (chorvatsky).

  Een verhaal over een portret van keizer Frans Jozef I. Vertaling L. Kisjes en Jan Miřejovský. Ilustrace (signovaná a číslovaná barevná litografie) Adolf Born. Arethusa Pers Herber Blokland, Baarn 1986 (september), 255 x 310 mm, pp. 10. — Viz 1916.

Bibliofilie. Holandský překlad převzat z vydání z roku 1970.

1987

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl I.–II. V zázemí. Na frontě. Ilustrace Josef Lada. Slunovrat: Edice české klasické prózy a poezie. Ilustrovaná řada. Československý spisovatel, Praha 1987 (34. vyd., v ČsS 8. vyd., ve Slunovratu 4. vyd.) (50 000 výt.), 24 cm, str. 507. — Viz 1921.

  Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Díl III.–IV. Slavný výprask. Pokračování slavného výprasku. Ilustrace Josef Lada. Slunovrat: Edice české klasické prózy a poezie. Ilustrovaná řada. Československý spisovatel, Praha 1987 (34. vyd., v ČsS 8. vyd., ve Slunovratu 4. vyd.) (50 000 výt.), 24 cm, str. 364. — Viz 1921.


  Den gode soldat Svejk's første eventyr — og andre historier. Oversat af Erik Nielsen. Illustrationer Vladimír Hlavín. København, Forlaget Donna 1987, 8°, pp. 94.


  Handbuch für Lebenskünstler. Mit Zeichnungen von F. K. Waechter. Goldmann, 8603. Genehmigte Taschenbuchausgabe, 1. Auflage. (Lizenz des Bärmeier und Nikel-Verlag, Frankfurt/Main.) München, Goldmann 1987, S. 156. — Viz 1962.

  Povest' va qhikojaqho. Tr. Dč. Raqhmatov. Dušanbe, Irfon 1987, pp. 144.

Povídky. — Tádžicky.

1988

  Povídky I. Uspořádal, k vydání připravil a doslov napsal Radko Pytlík. Na obálce karikatura autora od Josefa Lady. Typografie Josef Týfa. Edice Klenotnice. Československý spisovatel, Praha 1988 (vydání v tomto souboru první), str. 431 + (7).

Obsah: Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Vznik a program strany mírného pokroku: Počáteční program strany mírného pokroku v mezích zákona. Gustav R. Opočenský a vévoda makedonský Klimeš. Makedonský vévoda Klimeš. První neúspěchy strany na českém venkově. Přítel Stanislav Zeman. Pronásledování prvních křesťanů na Vinohradech. Perzekuce nové strany kruhy vládními. Strana roste, ale je bita. Přítel Jiří Mahen a Josef Mach. Svět zvířat. Jiná organizační střediska nové strany. Básník Toman praví: Monsieur, n'avez-vous pas une coronne? Mistr Arbes. Drobílkovo milostné dobrodružství. Poslíček strany básník Frabša. Adolf Gottwald, překladatel ze světových jazyků. Největší spisovatel český Jaroslav Hašek. Domluva k dílu prvému.

Strana mírného pokroku doma i na cestách apoštolských: Profesor František Sekanina, český kritik. Básník Louis Křikava, jinak Blažej Jordán zvaný. Slavnému výkonnému výboru strany mírného pokroku v mezích zákona. Básník Racek. Honba za Macharem. Jak se baví Češi ve Vídni. Soudruh Škatula. Konference delegátů strany mírného pokroku v mezích zákona s vynikajícími uherskými politiky. Augustin Eugen Mužík. Hudební skladatel Chlanda. Jan Riedl, slavný pianista. Život mezi dacany. Dacani drží dál svůj týden. Okuste branické pivo!

Volební řeči, přednášky a manifesty: Manifest strany mírného pokroku v mezích zákona k posledním volbám. Přednáška o rehabilitování zvířat. Přednáška o dr. Záhořovi. Řeč o protikandidátech. Přednáška o zestátnění domovníků. Přednáška o volebním právu žen. Den voleb.

Vyzvědačské aféry Strany mírného pokroku v mezích zákona: Jeden den v redakci Českého slova. Šéfredaktor Českého slova Jiří Píchl. Redakční sluha Šefrna. Quido Maria Vyskočil, zvaný též jinak Ježíš Marjá Vyskočil. Karel Pelant. Pelantova aféra. Perzekuce člena nové strany Karla Pelanta. Historie tří korun. Oprava podle paragrafu 19 tiskového zákona. Národní listy. Mezinárodní a česká situace. Jak jsem vystoupil ze strany národně sociální. O panu Josefu Valentovi. Revolucionář Ziegloser.

Povídky, satiry a humoresky: Proces s Chámem, synem Noemovým. Pepíček Nový vypravuje o zasnoubení své sestry. Lidokupec amsterodamský. Osiřelé dítě a tajemná jeho matka. Hřích faráře Ondřeje. Před užšími volbami na Vyšehradě. Štědrý den v sirotčinci. Jak se stal Jong-Seng křesťanem. Psychiatrická záhada. Záhadné zmizení proroka Eliáše. Povídka z pekla. Vlastivěda. Světci a zvířata. Srbský pop Bogumirov a koza od muftího Isrima. Román z Malého oznamovatele v Národní politice za řadu dní. Svěcení praporu katolického spolku. Módní referát paní Jedličkové. Zapomenuté jubileum. Nešťastná historie s kocourem. Dr. Karel Kramář. Námitky proti konfiskaci. Poslední mladočech v Košířích. Pražské úřední noviny. V přírodovědeckém časopise. Příhoda Gaia Antonia Trossula. Když jsem počal psát... Pád Bienerthova kabinetu. Dobrý voják Švejk před válkou: Švejk stojí proti Itálii. Dobrý voják Švejk opatřuje mešní víno. Superarbitrační řízení s dobrým vojákem Švejkem. Dobrý voják Švejk učí se zacházet se střelnou bavlnou. Dobrý voják Švejk působí u aeroplánu. Ministři dr. Žáček a dr. Bráf. Lidská ješitnost. Lidožroutská historie. Z inspekční cesty ministra Trnky. Strašidlo na Smíchově a v Košířích. Státoprávní deník Samostatnost. Mladočeské volby na Malé Straně. V Havlíčkových sadech. V čem jsme velcí. Černohorský junák v úzkých. Zrádce národa v Chotěboři. Polemika mezi Hlasy od Nučic a Nučickou stráží. Rozmluva s cenzorem. Turista Aratáš. Malá tělesná potřeba a justice. Padesátileté jubileum Národních listů. Indián a pražská policie. Fejeton. Zápas o duše. Kynologický ústav. Doslov. Vysvětlivky.

  Povídky II. Uspořádal, k vydání připravil, ediční poznámku, vysvětlivky a doslov napsal Radko Pytlík. Na obálce karikatura autora od Františka Kysely. Typografie Josef Týfa. Edice Klenotnice. Československý spisovatel, Praha 1988 (vydání v tomto souboru první), str. 408 + (8).

Obsah: Jak jsem se setkal s autorem svého nekrologu. Moje zpověď. Reelní podnik. Po stopách státní policie v Praze. Tři muži se žralokem. Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, v obchodech, v divadlech, na aeroplánu a na fotbalových zápasech. Malý oznamovatel Národní politiky — Dopisy. Vyhubení praktikantů speditérské firmy Kobkán. Malý oznamovatel Národní politiky — Nabídnutí k sňatku. Potíže s literární tvorbou. Mírová konference. O vhodných názvech. Aféra s křečkem. Změna jména. Čung Jungu: O bleše a císaři Ihangovi. Mezi bibliofily. Ejemovic Rézinka. Všude dobře, doma nejlíp. Má drahá přítelkyně Julča. Čagan — kurenská povídka. Zvony pana Hejhuly. Duchovní cvičení s překážkami. Uličnictví pana Čabouna. Šťastný domov. Pouť filipojakubská. Výprava zloděje Šejby. Badatelé neznáma. Biblický případ koupající se Zuzany v novém světle. Dobrodružství s nahým klukem. Baluškova zrada. Jak jsem si přišíval knoflík ke kalhotám. Pan Florentin kontra Chocholka. Státní stipendium pro spisovatele. Průvodčí cizinců ve švábském městě Neuburgu. Život na Puszta Magyarádě. Stavovské rozdíly. V Bregu Zamurowaném. Umarł Maczek, umarł... Ve vesnici u řeky Ráby. Elindulta Ajgó Márton... Výprava na Moasernspitze. Danas jesmo, sutra nismo. Židovská povídka ze Zapustny v Haliči. Cikánská historie. Uši svatého Martina z Ildefonsu. Hovor s malým Mílou. Povídka o obrazu císaře Františka Josefa I. Novoroční fejeton — 1918. Velitelem města Bugulmy. Adjutantem velitele města Bugulmy. "Krestný chod". V strategických nesnázích. Slavné dny Bugulmy. Nová nebezpečí. Potěmkinovy vesnice. Nesnáze se zajatci. Před revolučním tribunálem východní fronty. Čžen-si, nejvyšší pravda. Malé nedorozumění. Host do domu, bůh do domu. Průvodčí cizinců. Styk rodičů s dítkami. Pokus o abstinentní večírek čili amerikánská zábava. Obecní volby. Průvodce po ničem. Peníze telegraficky poukázané. Doslov. Vysvětlivky. Ediční poznámka.

  „Studentská láska“, Haló sobota (příloha Rudého práva) 23. dubna 1988, č. 16, str. 8-9.

Objevil a znovuotiskl Augustin Knesl.

Reprint z: 1912.

  „Povídka o landaueru“, Haló sobota (příloha Rudého práva) 23. dubna 1988, č. 16, str. 8-9.

Objevil a znovuotiskl Augustin Knesl.

Reprint z: 1914.

  „Rodina Hyských“, Květy 38, 1988, č. 18, 28. dubna, str. 36-37.

„Poznámka na závěr“, Augustin Knesl (s. 37).

Reprint z: Venkov 1907.

Online: ndk.cz.

  „Do lázní“, Květy 38, 1988, č. 18, 28. dubna, str. 37.

„Poznámka na závěr“, Augustin Knesl (s. 37).

Reprint z: Nezávislost 1913.

Online: ndk.cz.

  „Silvestr pana Pažana“, Květy 38, 1988, č. 52, 21. prosince, str. 28-29.

„Poznámka“, Augustin Knesl (s. 29).

Reprint z: Humoristické listy 1914.

Online: ndk.cz.


  Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk. Aus dem Tschechischen übersetzt von Grete Reiner. Bibliothek der Weltliteratur. 11. Auflage. Berlin, Weimar, Aufbau-Taschenbuch-Verlag 1988, S. 807. — Viz 1926.

  Јарослав Хашек, Доживувањата на добриот војник Швејк [Doživuvanjata na dobriot vojnik Švejk]. Превод од чешки Стојан Лекоски (Prevod od češki Stojan Lekoski). Edicija Svetska klasika. Скопје, Наша книга (Skopje, Naša kniga) 1988, 21 cm, pp. 465 + 317.

Překlad do makedonštiny.

  O valente soldado Chveik. Tradução de Alexandre Cabral. Livros de Bolso. Europa-América 1988, 8°, pp. 189. — Viz 1961.

Portugalsky.

  Švejk. Egy derék katona kalandjai a világháborúban. Fordította Réz Ádám. Az utószót írta Bodrogi Enikő. Sorozat: Horizont könyvek. Bukureşti, Kriterion 1988 (x. vyd.), 21 cm, pp. 741 + (1). — Viz 1930.

¶ Maďarsky.


  La casa felice e altri racconti. Traduzione di Ela Ripellino. Postfazione di Angelo Maria Ripellino. Prosa del novecento 14. Milano, SE, 1988, 20 cm, pp. 175. — Viz 1991.

Povídky. Italsky.

  Povestiri vesele. Antologie de satira şi umor [Veselé příběhy]. Selecţie, traducere şi prefaţă de Jean Grosu. Bucureşti, Editura Cartea Romănească 1988, pp. 576.

Povídky. Rumunsky.

1989

  Doživljaji dobrog vojnika Švejka u prvom svetskom ratu. 1.–3. Preveo Stanislav Vinaver. Ilustracije Jozef Lada. Biblioteka Svetska književnost. Beograd, Konstantin Vinaver 1989 (x. vyd.), 21 cm, pp. 247, 271, 300. — Viz 1929.

Tom I. U pozadini: str. 7-18: