Božena Němcová

[ 1820—1862 ]

Bibliografie


{ Sestaveno podle Miroslava Laiskeho, přechůdců i následovníků }*


1843

  „Ženám českým“, in: Květy 10, 1843, č. 27, 5/4, str. 105.

Cenzurní výtisk.

Báseň, incipit: Ženy české, matky české!

¶ Laiske 1.

  „Ženám českým“, in: Květy 10, 1843, č. 27, 5/4, str. 105.

Variant předchozí básně.

Báseň, incipit: Ženy české, matky české!

¶ Laiske 2.

  „Slavné ráno“, in: Květy 10, 1843, č. 63, 9/8, str. 251.

Cenzurní výtisk.

Báseň, incipit: Byla noc, však teď již zoře svítí.

¶ Laiske 3.

1844

  „Vodník“, in: Česká včela 11, 1844, č. 60, 26/7, str. 237.

Báseň, incipit: Pod pahorkem, pod zeleným.

¶ Laiske 4.

  „Moje vlast“, in: Květy 11, 1844, č. 99, 17/8, str. 393.

Báseň, incipit: Česká zem mě nezrodila.

¶ Laiske 5.

  „Touha“, in: Česká včela 11, 1844, č. 71, 3/9, str. 281.

Báseň, incipit: 1. Kdy vás spatří oko moje. 2. Zaletává, polétává.

¶ Laiske 6.

  „Znamení“, Květy 11, 1844, č. 108, 7/9, str. 429.

Báseň, incipit: 1. Hvězdy svítí. 2. Potřetí již vonná lípa.

¶ Laiske 7.

  „Silný Ctibor. (Národní pověst)“, in: Česká včela 11, 1844, č. 79, 1/10, str. 313-314.

¶ Laiske 8.

  „Hvězda má“, in: Česká včela 11, 1844, č. 80, 4/10, str. 317.

Báseň, incipit: Tisíc a tisíc hvězdiček.

¶ Laiske 9.

  „Devět křížů. (Národní pověst)“, in: Česká včela 11, 1844, č. 95, 26/11, str. 377.

¶ Laiske 10.

  „Rousín. (Národní pověst)“, in: Česká včela 11, 1844, č. 103, 24/12, str. 409-410.

¶ Laiske 11.

1845

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek I. V Praze. Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila 1845 (vyšlo 20/6 1845), 132 x 107 mm, 132 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku /1-21/. O černé princezně /22-37/. O Jozovi /38-52/. O labuti /53-63/. Jak Jaromil k štěstí přišel /64-103/. O třech zaklených psích /104-132/.

¶ Laiske 13-18, 1025.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek II. V Praze. Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila 1845 (vyšlo 23/8 1845), 132 x 107 mm, 131 str.

Obsah: Vodní paní /3-33/. O Popelce /34-60/. O třech bratřích /61-75/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /76-94/. O Marišce /95-130/. Obsah [1. a 2. svazku] /131/.

¶ Laiske 21-25, 1026.


  „Žežulka“, in: Horník. Almanach na rok 1845 2. Sestavil a vydal Petr Miloslav Veselský. Na Horách Kutnách 1845, [6/2], str. 202.

Báseň: Pod bukem v zeleném boru...

¶ Laiske 12.

  „Divotvorná harfa. Pověst v duchu národním“, in: Česká včela 12, 1845, č. 56, 15/7, str. 225-227.

¶ Laiske 19.

  „Zasnoubení“, in: Květy 12, 1845, č. 89, 26/7, str. 353.

Báseň: Pne se vzhůru skála šedá,...

¶ Laiske 20.

  „Obrazy z okolí domažlického. Z přátelských dopisů Boženy Němcové. I.“, in: Květy 12, 1845, č. 143, 29/11, str. 576.

Incipit: Mohla bych začít o těžkém srdci...

¶ Laiske 26.

  „Obrazy z okolí domažlického. Z přátelských dopisů Boženy Němcové. II.“, in: Květy 12, 1845, č. 144, 2/12, str. 578-579.

Incipit: Není tomu dávno...

¶ Laiske 27.

  „Obrazy z okolí domažlického. Z přátelských dopisů Boženy Němcové. III.“, in: Květy 12, 1845, č. 145, 4/12, str. 583-584.

Incipit: K národním veselostem zdejším náleží koleda a voračky.

¶ Laiske 28.

  „Obrazy z okolí domažlického. Z přátelských dopisů Boženy Němcové. IV.“, in: Květy 12, 1845, č. 146, 6/12, str. 586-587.

Incipit: Lid zde místo Češka říká Čechyně.

¶ Laiske 29.

  „Obrazy z okolí domažlického. Z přátelských dopisů Boženy Němcové. V.“, in: Květy 12, 1845, č. 147, 9/12, str. 590-591.

Incipit: Každé město pamatuje několik ohňů...

¶ Laiske 30.

  „Obrazy z okolí domažlického. Z přátelských dopisů Boženy Němcové. VI.“, in: Květy 12, 1845, č. 150, 16/12, str. 603.

Incipit: Veselý život panuje mezi děvčaty na přástvách...

¶ Laiske 31.

  „Žežulka“ (Od Bož. Němcovy dle pověsti skládaná), in: W. S. Sumlork [= V. Krolmus], Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví československé I. Praha, Karel Vetterl 1845, str. 503.

Přetisk básně. Incipit: Pod bukem v zeleném boru.

¶ Laiske 32.

1846

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek III. V Praze. Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila. /1846./ [Vyšlo 26/5 1846.] 132 x 107 mm, 128 str.

Obsah: Šternberk /3-28/. Spravedlivý Bohumil /29-43/. Neohrožený Mikeš /44-66/. Divotvorný meč /67-87/. Noční stráž /88-99/. O chytré princezně /100-110/. Čert a Káča /111-120/. Silný Ctibor (Variant pohádky „Silný Ctibor“) /121-126/. Rozkoš... (Variant pohádky „Rousín“) /127-128/.

¶ Laiske 40-48, 1027.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek IV. V Praze. Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila. /1846./ [Vyšlo v červenci 1846.] 132 x 107 mm, 128 str.

Obsah: Tři zlaté péra /3-24/. O zlatých zámkách /25-44/. O třech sestrách /45-62/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /63-85/. Čertův švagr /86-107/. Kdo je hloupější? /108-111/. Chytrá horákyně /112-121/. Strejček Příhoda /122-124/. Devět křížů /125-128/.

¶ Laiske 51-59, 1028.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek V. V Praze. Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila. /1846./ [Vyšlo 18/8 1846.] 132 x 107 mm, 128 str.

Obsah: Zlatý vrch /3-25/. Dobré kmotřinky /26-46/. O kocouru, kohoutu a kose /47-56/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /57-75/. Moudrý zlatník /76-85/. O bílém hadu /86-99/. Vděčné zvířátka /100-106/. Potrestaná pýcha /107-122/. Selka a Honza /123-125/. Sedlák milostpánem /126-127/. Obsah [3.–5. svazku] /128/.

¶ Laiske 63-72, 1029.


  „Selská svatba v okolí domažlickém“, Od Boženy Němcové. Česká včela 13, 1846, č. 1, 2/1, str. 2-3; č. 2, 6/1, str. 5-11 [spr. 7]; č. 3, 9/1, str. 11-12.

Obsah (podkapitoly): [1.] Svatební smlouva. [2.] Den svatební. [Národopisný obrázek se 14 písničkami.]

¶ Laiske 33.

  „Obrazy z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 25, 27/3, str. 99.

Incipit: Řeč takových pánů...

¶ Laiske 34.

  „Obrazy z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 26, 31/3, str. 102-103.

Incipit: Cestující popisují nám cizí krajiny jako zahrady...

¶ Laiske 35.

  „Obrazy z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 27, 3/4, str. 107-108; č. 28, 7/4, str. 111.

Incipit: Již dříve jednou stala se zmínka...

¶ Laiske 36.

  „Obrazy z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846. č. 34, 28/4, str. 134-135.

Incipit: Dnes je Smrtelná neděle! ...

¶ Laiske 37.

  „Obrazy z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 36, 5/5, str. 143-144.

Incipit: Zde se drží masopůst, jako carneval Benátský...

¶ Laiske 38.

  „Obrazy z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 38, 12/5, str. 151-152.

Incipit: Slunce hřálo jako v letě...

¶ Laiske 39.

  „Obrázek z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 46, 9/6, str. 183-184.

Incipit: Asi hodinu cesty od města...

¶ Laiske 49.

  „Domácí nemoc. (Obrázky z nynějšího českého života od Boženy Němcové)“, in: Česká včela 13, 1846, č. 48, 16/6, str. 189-191.

¶ Laiske 50.

  „Odpověď na posouzení báchorek Boženy Němcové v čísl. Květů 81“, in: Česká včela 13, 1846, č. 58, 21/7, str. 232.

Replika na referát Jakuba Malého (nepodeps.), „Národní báchorky a pověsti od Boženy Němcové“, Květy 13, 1846, č. 81, 9/7, s. 325 (Laiske 2147), kterému jest divno, kterak povídka z tisíce a jedné noci „O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních“ do sbírky zabloudila.

¶ Laiske 60.

  „Obrázek z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 59, 24/7, str. 234-235; č. 60, 28/7, str. 239.

Incipit: Mnohý nezakusil té rozkoše sedět za parného dne pod košatým stromem na drnu...

¶ Laiske 61.

  „Obrazy z okolí domažlického“, in: Česká včela 13, 1846, č. 64, 11/8, str. 255-256.

Incipit: Malý kousek za městem...

¶ Laiske 62.

  „Dlouhá noc“, in: Česká včela 13, 1846, č. 77, 25/9, str. 307-308; č. 78, 29/9, str. 311-312.

¶ Laiske 73.

  „Slavné ráno“, in: Česká včela 13, 1846, č. 89, 6/11, str. 355.

Variant básně č. 3. Incipit: Byla noc; však teď již zoře svítí.

¶ Laiske 74.

  „Dopisy z Lázní Františkových. [I]–III.“, Česká včela 13, 1846, č. 93, 20/11, str. 370-371; č. 94, 24/11, str. 375-376; č. 95, 27/11, str. 379-380; č. 96, 1/12, str. 382-384; č. 97, 4/12, str. 387-388.

¶ Laiske 75.

1847

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek VI. V Praze. Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila. /1847./ [Vyšlo 11/3 1847.] 132 x 107 mm. 128 str.

Obsah: Alabastrová ručička /3-13/. Anděl strážce /14-39/. Zlá matka /40-60/. Ptačí hlava a srdce /61-81/. Princ Bajaja /82-99/. O Nesytovi /100-115/. Půjčka za oplátku /116-120/. O hloupém Honzovi /121-128/.

¶ Laiske 80-87, 1030.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek VII. V Praze. Tisk a sklad Jarosl. Pospíšila. /1847./ [Vyšlo 20/11 1847.] 132 x 107 mm. 132 str.

Obsah: Sedmero krkavců /3-22/. Zlatý lupínek /23-44/. Chytrost nejsou čáry /45-48/. Tři rady /49-54/. Bratr a sestra /55-72/. Jak se učil Honzík latinsky /73-77/. Kdo snědl holoubátka? /78-80/. Kmotr Matěj /81-82/. O neposlušných kozlatech /83-84/. O koze /85-87/. Chudý a boháč /88-95/. Orel, slavík a růže /96-109/. Tajemný pás /110-131/. Obsah svazku šestého [a] .., sedmého /132/.

¶ Laiske 94-106, 1031.


  „Koncert v Domažlicích dne 6. ledna“, Česká včela 14, 1847, č. 4, 12/1, str. 15.

¶ Laiske 76.

  „Z Domažlic“, Česká včela 14, 1847, č. 9, 29/1, str. 34-35; č. 10, 2/2, str. 39.

¶ Laiske 77.

  „Obrázek vesnický“, Česká včela 14, 1847, č. 16, 23/2, str. 61-62; č. 17, 26/2, str. 66-67; č. 18, 2/3, str. 70-71.

¶ Laiske 78.

  „Obrázek z okolí domažlického“, Česká včela 14, 1847, č. 19, 5/3, str. 75-76; č. 20, 9/3, str. 77.

Incipit: Bylo to po svatém Janu Křtiteli...

¶ Laiske 79.

  „Zaříkací formule mezi lidem českým a jak se od nemoci pomáhá“, Květy 14, 1847, č. 37, 27/3, str. 146-147; č. 38, 30/3, str. 150-151.

Podepsáno: B. N.

Formule: Proti zimnici. Proti psotníku čili božci. Urok. Při úbytí. Nátcha. Kdo má žloutenku. Proti bradavicem. Lámání čili trolení v oudech. Spála. Proti souchotinám. Proti bolení zubů. Boule. Na otevřené rány. Kozí řit. Boule, tlustý krk. Je-li kdo uhranut. Rány otevřené aneb ohnipar, mrzák čili stříl v prstu. Kurděje.

¶ Laiske 88.

  „Národní hádanky“, Květy 14, 1847, č. 45, 15/4, str. 180.

Podepsáno: B. N.

16 hádanek.

¶ Laiske 89: Zmínka o hádankách v dopisu F. L. Čelakovskému 27/7 1848.

  „Národní hádanky“, Květy 14, 1847, č. 50, 27/4, str. 200.

Podepsáno: B. N.

Devět hádanek.

¶ Laiske 90.

  „Z Domažlic. V ubohém, hladem mořeném Irsku... “, Česká včela 14, 1847, č. 60, 27/7, str. 239.

Podepsáno: B.

Rubrika: Dopisovatel.

¶ Laiske 91.

  „Národní hádanky“, Květy 14, 1847, č. 125, 19/10, str. 500; č. 130, 30/10, str. 520.

Nepodepsáno.

20 hádanek. Jejich rozluštění otištěno zvlášť.

¶ Laiske 92. Nepodepsané práce je na základě nejrůznějších známek možno považovat za součást díla Boženy Němcové, ačkoli pro toto určení chybí písemné doklady.

  „Národní hádanky“, Květy 14, 1847, č. 132, 4/11, str. 528.

Nepodepsáno.

10 hádanek. Jejich rozluštění již neuveřejněno.

¶ Laiske 93.

  „Z kr. města Domažlic“, Pražské noviny 1847, č. 97, 16/12, str. 411.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 107: Referát o slavnosti na paměť Josefa Jungmanna.

1848

  „Selská politika. Ze Šumavy“, Včela 15, 1848, č. 28, 8/4, str. 109-110; č. 29, 12/4, str. 113-114; č. 30, 15/4, str. 117-118.

Podepsáno: B —.

¶ Laiske 108: Autorství určuje dopis Jaroslavu Pospíšilovi z 17/4 1848.

  „Neumark 22. května“, Národní noviny 1, 1848, č. 44, 27/5, str. 176.

Podepsáno: B.

¶ Laiske 109: Zprávy o odporu k volbám do frankfurtského sněmu.

  „Z Neumarku“, Květy 15, 1848. č. 63, 27/5, str. 268-269; č. 64, 30/5, str. 272; č. 65, 1/6, č. 276-277.

Z přátelských dopisů. - Zprávy z kraje.

¶ Laiske 110.

  „Vlastenkám!“, Národní noviny 1, 1848, č. 115, 26/8, str. 453.

Podepsáno: B.

¶ Laiske 111: Výzva ke sbírkám ve prospěch bojujících Chorvatů.

  „Od Domažlic“, Národní noviny 1, 1848, č. 126, 7/9, str. 498.

Podepsáno: na.

¶ Laiske 112: Zpráva o ukrývání P. Fastra a jeho zatčení ve Stodu zradou lékárníka Gamberského.

  „Hospodyně na slovíčko“, Moravské noviny 1848, č. 24, 29/11.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 113.

  „Šternberk“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1849..., Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Fejérpataky, roč. 20, [vydán 1848], str. [60-71].

Nepodepsáno.

Přetisk pohádky z roku 1846.

¶ Laiske 113a.

1849

  „Proroctví lidu a výňatek z proroctví slepého mládence“, Národní noviny 2, 1849, 15, 18/1, str. 57.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 114: Autorství prokázáno vlastnoručním soupisem prací B. N. Viz č. 457.

  „[Voják přišel na exekucí do jedné vesnice...]“, Národní noviny. Večerní list 1, 1849, č. 3, 21/5, str. 12.

Nepodepsáno. Bez názvu. Anekdotický příběh v rubrice: Pro vyražení.

¶ Laiske 115: Autorství určil V. Tille v knize Božena Němcová, 1911.

  „Císař Josef a selka ze Šumavy“, Národní noviny. Večerní list 1, 1849, č. 4, 22/5, str. 15-16.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 116: Autorství určil V. Tille v knize Božena Němcová, 1911.

  „Maličký příběh o jezovitské pobožnosti v Čechách“, Národní noviny. Večerní list 1, 1849, č. 6, 24/5, str. 21.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 117: Autorství určil V. Tille v knize Božena Němcová, 1911.

  „Sedlák na vysokých školách“, Národní noviny. Večerní list 1, 1849, č. 7, 25/5, str. 28.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 118: Autorství určil V. Tille v knize Božena Němcová, 1911.

  „O třech zakletých psích“ in: Nový i starý vlastenský kalendář a slovenský pozorník na rok Páně 1850... B. Bystrice, Filip Machold, roč. 21, [vyd. 1849], ...na rok Páně 1851... B. Bystrice, Filip Machold, roč. 22, [vyd. 1850], str. 37-41.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 118a. Přetisk pohádky z roku 1845: O třech zaklených psích.

1850

  „Čertův švagr“ in: Nový i starý vlastenský kalendář a slovenský pozorník na rok Páně 1851... B. Bystrice, Filip Machold, roč. 22, [vyd. 1850], str. 41-50.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 118b. Přetisk pohádky z roku 1846.

  „Moudrý zlatník“ in: Nový i starý vlastenský kalendář a slovenský pozorník na rok Páně 1851... B. Bystrice, Filip Machold, roč. 22, [vyd. 1850], str. 54-58.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 118c. Přetisk pohádky z roku 1846.

1851

  „Čertík“, Moravský národní list (příloha Moravských novin) 1851, č. 69, 23/3, str. 268; č. 70, 25/3, str. 272.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 119: Autorství určeno vlastnoručním soupisem prací B. N. Viz č. 457.

  „Viktorka. Pohádka“, Koleda. Kalendář na rok přestupný 1852. Brno, Matice moravská, roč. 2, [vyd.. 1851], str. 225-229.

¶ Laiske 120.

  „O Marišce“, in: Nový i starý vlastenský IvaFendář a slovenský pozomík na rok Páně 1852... B. Bystrice, Filip Machold, roč. 23, [vyd. 1851], str. 37-50.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 120a. Přetisk pohádky z roku 1845.

  „O labuti“, in: Nový i starý vlastenský kalendář a slovenský pozomík na rok Páně 1852... B. Bystrice, Filip Machold, roč. 23, [vyd. 1851], str. 56-60.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 120b. Přetisk pohádky z roku 1845.

  „Chytrá horákyně“, in: Nový i starý vlastenský kalendář a slovenský pozomík na rok Páně 1852... B. Bystrice, Filip Machold, roč. 23, [vyd. 1851], str. 97-101.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 120c. Přetisk pohádky z roku 1846.

1852

  „Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích“ Lumír 2, 1852, č. 27, 22/7, str. 636-638.

¶ Laiske 121.

  „Baruška“, in: Koleda. Kalendář na rok obyčejný 1853. Brno, Matice moravská, roč. 3, [vyd. 1852], str. 204-223.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 122: Autorství určeno vlastnoručním soupisem prací B. N. Viz č. 457.

  „Jak Jaromil k štěstí přišel“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1853... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Fejérpataky, roč. 24, [vyd. 1852]; ...na rok Páně 1854.... Liptovský Sv. Mikuláš, K. Bělopotocký dříve Fejérpataky, roč. 25, [vyd. 1853], str. 37-47.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 122a. Přetisk pohádky z roku 1845.

1853

  „Vodník“, in: Deklamovanky, čili, Básně ku přednášení pro dítky větší. Ze spisovatelů česko-slovanských sebral František Doucha. Praha, Josef Jelínek 1853, str. 43-44.

¶ Laiske 123. Variant básně č. 4.

  „O princezně se zlatou hvězdou na čele“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1854... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký dříve Fejérpataky, roč. 25, [vyd. 1853], str. 48-56.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 123a. Přetisk pohádky z roku 1846.

1854

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek I. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1854 (Druhé vydání). [Vyšlo 7/9 1854.] 133 x 98 mm, 64 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku /3-23/. O černé princezně /24-39/. O Jozovi /40-53/. O labuti /54-64/.

¶ Laiske 126-129, 1032.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek II. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1854 (Druhé vydání). [Vyšlo 28/9 1854.] 133 x 98 mm, 68 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel /3-40/. O třech zaklených psích /41-61/.

¶ Laiske 130-131, 1033.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek III. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1854 (Druhé vydání). [Vyšlo v říjnu 1854.] 133 x 98 mm, 64 str.

Obsah: Vodní paní /3-32/. O třech bratřích /33-47/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /48-63/.

¶ Laiske 133-135, 1034.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek IV. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1854 (Druhé vydání). [Vyšlo 4/11 1854.] 133 x 98 mm, 62 str.

Obsah: O Marišce /3-37/. O Popelce /38-62/.

¶ Laiske 136-137, 1035.


  „Zpomínky z cesty po Uhřích“, Lumír 4, 1854, č. 1, 5/1, str. 17-20; č. 2, 12/1. str. 40-45, č. 3, 19/1, str. 64-67; č. 4, 26/1, str. 89-93; č. 5, 2/2, str. 114-116; č. 6, 9/2, str. 139-140.

¶ Laiske 124.

  „Honba na lva“, Zlaté klasy 1, 1853-54, č. 30, 22/4, str. 242-244.

Z francouzského. Od Boženy Němcové. S vyobrazením.

¶ Laiske 125.

  „Pomněnka šlechetné duše“, in: Poutník z Prahy, Kalendář katolický na obyčejný rok... 1854. Praha, B. Stýblo, roč. 4, [vyd. 17/10 1854], str. 109-118.

Později s názvem „Rozárka“.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 132.

  „O dvanácti měsíčkách. Pohádka slovenská z okolí trenčínského“, in: Lada Nióla. Almanach na rok 1855. Redigoval a vydal Jos. V. Frič. Praha, [nákl. vlast.] 1855 [spr. 1/12 1854], str. 67-74.

¶ Laiske 138.

  „Sestry“, in: Lada Nióla. Almanach na rok 1855. Redigoval a vydal Jos. V. Frič. Praha, [nákl. vlast.] 1855 [spr. 1/12 1854], str. 254-288.

V obsahu almanachu: Sestry, novela od Ludmily z Hrádku.

Podepsáno pseudonymem: Ludmila z Hrádku.

¶ Laiske 139: Autorství určeno korespondencí a vlastnoručním soupisem prací B. N. Viz č. 457.

  „O Popelce“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1855... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký předtím Fejérpataky, roč. 26, [vyd. 1854], str. 36-46.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 139a. Přetisk pohádky z roku 1845.

  „Divotvorný meč“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1855... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký předtím Fejérpataky, roč. 26, [vyd. 1854], str. 46-55.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 139b. Přetisk pohádky z roku 1846.

1855

  Babička. Obrazy venkovského života od Boženy Němcové. V Praze. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila 1855, 152 x 98 mm, 346 str.

Svazek 1. kap. I–VI. Vyšlo 15/5 1855. Str. 1–80.

Svazek 2. kap. VI–VIII. Vyšlo 7/6 1855. Str. 81–160.

Svazek 3. kap. VIII–XIV. Vyšlo 20/6 1855. Str. 161–240.

Svazek 4. kap. XIV–XVIII. Vyšlo 16/8 1855. Str. 241–346.

Srv. ze 4. kapitoly otištěný úryvek „Jak babička od císaře Jozefa tolar dostala“.

Ref.: Pražské noviny 1855, č. 21, 25/1, [s. 3]: „...spisovatelka pracuje nyní na ukončení osmiarchové povídky pod názvem „Babička“, a pak bude pokračovati ve spisování cestopisu po uherském Slovensku“ (Laiske 2164a). ♦ Lumír 1855, č. 12, 22/3, str. 287: „Chvalně známá naše spisovatelka paní Božena Němcová dokončila právě a panu Jaroslavu Pospíšilovi do tisku odevzdala větší novellistickou práci pod titulem „Babička“, obrazy to z venkova...“ (Laiske 2167). ♦ Lumír 1855, č. 17, 26/4, str. 408: „Nákladem Pospíšilovým dostal se již do tisku spis „Babička, obrazy venkovského života“ od Boženy Němcové...“ (Laiske 2168).

Ref.: —r, „Babička. Obrazy venkovského života od Boženy Němcové“ (Feuilleton. Úvahy), Pražské noviny 1855, č. 174, 26/7, [s. 3]; č. 175, 27/7, [s. 3] (Laiske 2170). ♦ [Nepodepsáno (František Matouš Klácel)], „Babička“, (Referát) Moravský národní list 5, 1855, č. 63, 8/8, str. 251-252 (Laiske 2171). ♦ [Nepodepsáno (Karel Boleslav Štorch)], „Babička. Obrazy venkovského života. Od Boženy Němcové“ (Literatura česká. Úvahy o spisech), Obzor 1, 1855, č. 4, [5/9], str. 291-300 (Laiske 2173).

Lit.: Jaroslava Janáčková, Příběh tajemného psaní. O pramenech a genezi Babičky, Praha, Akropolis 2001.

¶ Laiske 683, 684, 685, 686. ♦ Kuncová 1: 16 x 10,5 cm. ♦ Počta 1.


  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek V. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání), [Vyšlo 24/1 1855] 133 x 98 mm, 64 str.

Obsah: Šternberk /3-26/. Spravedlivý Bohumil /27-40/. Neohrožený Mikeš /41-61/. Strejček Příhoda /62-64/.

¶ Laiske 140-143, 1036.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek VI. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání), [Vyšlo poč. února? 1855] 133 x 98 mm, 64 str.

Obsah: Zlatý vrch /3-24/. O bílém hadu /25-37/. Zlá matka /38-57/. Kdo je hloupější? /58-61/. Kdo snědl holoubátka? /62-64/.

¶ Laiske 144-148, 1037.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek VII. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání), [Vyšlo 13/2 1855.] 133 x 98 mm, 64 str.

Obsah: Divotvorný meč /3-22/. Noční stráž /23-33/. O chytré princezně /34-43/. Čert a Káča /44-53/. Chytrá horákyně /54-62/. Rozkoš /63-64/.

¶ Laiske 149-154, 1038.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek VIII. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání). [Vyšlo 15/3 1855.] 133 x 98 mm. 64 str.

Obsah: Tři zlaté péra /3-22/. O zlatých zámkách /23-41/. O třech sestrách /42-58/. Vděčné zvířátka /59-64/.

¶ Laiske 156-159, 1039.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek IX. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání). [Vyšlo 14/4 1855.] 133 x 98 mm. 64 str.

Obsah: O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /3-23/. Princ Bajaja /24-40/. Bratr a sestra /41-57/. Selka a Honza /58-60/. Chytrost nejsou čáry /61-64/.

¶ Laiske 161-165, 1040.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek X. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání). [Vyšlo 20/4? 1855.] 133 x 98 mm. 64 str.

Obsah: Čertův švagr /3-22/. Silný Ctibor /23-27/. Potrestaná pýcha /28-41/. Moudrý zlatník /42-50/. Tři rady /51-60/. O hloupém Honzovi /57-64/.

¶ Laiske 166-171, 1041.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek XI. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání). [Vyšlo 25/4 1855.] 133 x 98 mm. 64 str.

Obsah: O princezně se zlatou hvězdou na čele /3-19/. O Nesytovi /20-33/. Devět křížů /34-37/. Ptačí hlava a srdce /38-56/. O koze /57-59/. Jak se učil Honza latinsky /60-64/.

¶ Laiske 172-177, 1042.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek XII. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání). [Vyšlo 16/5 1855.] 133 x 98 mm. 64 str.

Obsah: Tajemný pás /3-22/. Alabastrová ručička /23-32/. Dobré kmotřinky /34-51/. Chudý a boháč /52-58/. Kmotr Matěj /59-60/. Půjčka za oplátku /61-64/.

¶ Laiske 180-185, 1043.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek XIII. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání). [Vyšlo v květnu 1855.] 133 x 98 mm. 64 str.

Obsah: Orel, slavík a růže /3-15/. Anděl strážce /16-39/. Zlatý lupínek /40-60/. Sedlák milostpánem /61-62/. O neposlušných kozlatech /63-64/.

¶ Laiske 186-190, 1044.

  Národní báchorky a pověsti. Od Boženy Němcové. Svazek XIV. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1855 (Druhé vydání). [Vyšlo 4/10 1855.] 133 x 98 mm. 50 str.

Obsah: Viktorka (Variant pohádky Viktorka) /3-15/. O kocouru, kohoutu a kose /16-27/. Sedmero krkavců /28-46/. Obsah veškerých 14 svazků /47-50/.

¶ Laiske 195-197, 1045.


  „Národní písně českoslovanské. III. Slovácká. Straka a sýkorka“, Štěpnice 1, 1855, č. 1, [1/3], str. 7.

Nepodepsáno.

Incipit: Straka rehoce...

¶ Laiske 155.

  „Výklad historie. (Scéna při mandlování v hokynářském krámku v Praze.)“, Rachejtle 1, 1854—1855, sv. 3, [29/3], str. 49-53.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 160.

  „Z vánoční písně pastýřů Slovenských“, Štěpnice 1, 1855, č. 2, [1/5], str. 20.

Nepodepsáno.

Incipit: Pásli ovce Valaši...

¶ Laiske 178.

  „Pohádka o kohoutkovi a o slepičce“, Štěpnice 1, 1855, č. 2, [1/5], str. 21.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 179.

  „Karla. Obrázek z okolí domažlického“, in: Perly české [almanach]. Spořádal Ant. Jarosl. Vrťátko. Praha, Sbor Musea Království českého pro vědecké vzdělání řeči a literatury české 1855, [vyd. 19/6], str. 115-170. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 191.

  „O báčovi a šarkanu. Pohádka slovenská z hor Trenčinských od Štěpána Danieliho“, in: Perly české [almanach]. Spořádal Ant. Jarosl. Vrťátko. Praha, Sbor Musea Království českého 1855, [vyd. 19/6], str. 232-238. — Online: Kramerius.

Podepsáno pseudonymem: Štěpán Danieli.

¶ Laiske 192: Variant této pohádkv zařadila B. N. do svých Slovenských pohádek a pověstí (sv. IV.). Viz č. 262.

  „Hra na ubohého vojáka. (Z okolí domažlického)“, Štěpnice 1, 1855, č. 4, [4/9], str. 50.

Nepodepsáno.

S písničkou: Já jsem chlapec z Polské...

¶ Laiske 193.

  „Žába a dítě. (Pohádka)“, Štěpnice 1, 1855, č. 4 [4/9], str. 51.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 194: Určil V. Tille v knize Božena Němcová maličkým (1915).

  „Kávová společnost. (Scéna ze společenského života zvlášť krásné pleti)“, Rachejtle. Humor a satyra (Jičín) 1, 1854—1855, sv. 4, [16/10 1855], str. 33-42.

Nepodepsáno.

Satirická próza.

¶ Laiske 198.

  „Jak babička od císaře Jozefa tolar dostala“, in: Vlastenský kalendář na přestupný rok 1856. S připojením čtení rozmanitého od Václava Filípka. Pátý ročník. Praha, Tiskem a nákladem Kateřiny Jeřábkové [23/10 1855], str. 64-66. — Online: Kramerius.

Nepodepsáno. — Na s. 66 je pod čarou poznamenání, že se jedná o úryvek (ze 4. kapitoly) z právě u J. Pospíšila vyšlého čtení s názvem Babička od Boženy Němcové.

¶ Laiske 199.

  „Zlaté hvězdičky“, Štěpnice 1, 1855, č. 5, [1/11], str. 66.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 200: Určil V. Tille v knize Božena Němcová maličkým (1915).

  „Divá Bára“, in: Česká pokladnice. Kalendář na přestupný rok 1856. Praha, K. Bellmann, roč. 1, [vyd. 18/12 1855], str. 120-135.

Podepsáno: N.

Určeno vlastnoručním soupisem prací B. N.: „Divá Bára. Novelka. V Dom. Poklad. u Bell. — v r. 1856.“

¶ Laiske 201.

  „Tři zlaté péra“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1856... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocky dříve Fejérpataky, roč. 27. [vyd. 1855], str. 38-46.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 201a: Přetisk pohádky z roku 1846.

1856

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [Část I.], II. Bibliotheka českých původních románů, historických i novověkých. Ročník II. — Svazek III. V Praze 1856. Tisk a sklad Kat. Jeřábkové, 1856, 150 x 115 mm.

Část I. Vyšlo 23/4 1856, 190 str.

Část II. Vyšlo 11/5 1856, 218 str.

¶ Laiske 960-961.


  „Zklamaná naděje“, Zlaté klasy 3, 1856, č. 3, 21/1, str. 20-21.

Podepsáno: Od B. N.

¶ Laiske 202.

  „Lesní ženka. (Národní pohádka)“, Zlaté klasy 3, 1856, č. 18, 5/5, str. 129-130; č. 19, 12/5, str. 145-147.

¶ Laiske 203.

  „V zámku a v podzámčí“, in: Koleda. Kalendář na rok obvčejný 1857. Brno, Matice moravská, roč. 7, [vyd. 15/10 1856], str. 74-108.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 204: Určeno dopisem B. N. synu Karlovi z 24/7 1856.

  „O Víťazkovi. (Pohádka slovenská)“, in: Koleda. Kalendář na rok obyčejný 1857. Brno, Matice moravská, roč. 7, [vyd. 15/10 1856], str. 152-156.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 205.

  „O Kovladu. Pohádka slovenská“, in: Koleda. Kalendář na rok obyčejný 1857. Brno, Matice moravská, roč. 7. [vyd. 15/10 1856], str. 157-159.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 206.

  „Chudí lidé. Obraz ze života“, in: Poutník z Prahy. Kalendář katolický na obyčejný rok... 1857. Praha, B. Stýblo, roč. 6, [vyd. 1856], str. 103-127.

¶ Laiske 207: Původní název povídky byl Alina. Viz dopis B. N. synu Karlovi z 20/6 1856.

  „Jiskry. Hádanky prostonárodní (Ze Slovenska)“, Štěpnice 2, 1856, č. 8, [20/11], str. 127.

Nepodepsáno.

Hádanka: V bjelom som sa narodila... (Čerešně [třešně.])

¶ Laiske 208.

  „O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1857... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký předtím Fejérpataky, roč. 28, [vyd. 1856], str. 45-53.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 208a: Přetisk pohádky z roku 1846.

  „O Jozovi“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1857... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký předtím Fejérpataky, roč. 28, [vyd. 1856], str. 53-60.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 208b: Přetisk pohádky z roku 1845.

1857

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek I. V Praze 1857. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo 26/11 1857.] 130 x 100 mm, str. 1-64.

Obsah: Světská krása /3-18/. Král času I.-II. /19-28/. Lalija /29-35/. Valibuk /36-60/. Šurina pan král a Otolienka /61-64/.

¶ Laiske 235-239, 1046.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek II. V Praze 1857. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo 24/12 1857.] 130 x 100 mm, str. 65-128.

Obsah: Šurina pan král a Otolienka [dokončení] /65-75/. O tom šuhaji, co se nebál /76-99/. Mahulena, krásná panna /100-112/. Vlkolak /113-124/. Berona /125-128/.

¶ Laiske 239, 242-245, 1047.


  „Zábavky dětské. A. Písně a říkání. B. Hry. C. Pohádky a pověsti“, Štěpnice 3, 1857, č. 1, [8/1], str. 2-6.

Obsah:

A. Písně a říkání.

[a] (Na Slovensku:)

[I.] Ukolébavky. [1.] Huli, beli, usni, přijdu za tebú sny,...; [2.] Holusky, belusky, očima nebluskni,... : [3.] Hajonky, hajonky, ně ti tu mamonky,...

[II.] Jiné písně a říkání. [1.] Kukuljenka kuká,...; [2.] Kukuljenko, kdě si bola,...; [3.] A tam dole pri Bistrici,...; [4.] Po za humny, straky, vrany orú,...

[b] (V Čechách:)

[1.] Vlk sedí pod dubem,...; [2.] Pán jede s vršku,...; [3.] Naše kočička mrňavá — mrňavá,...

[c] Koleda vánoční. (Z okolí Domažlického.) Hopsá pacholátka!...

B. Hry.

1. Hra na pannu. [S písní] Jede, jede Pardion,...

2. Proplétání (prevívánja) věnců. (Hra děvčat na Slovensku.) [S písní] Javor zelený,...

C. Pohádky a pověsti.

1. O Smolíčkovi. (Pohádka z okolí Domažlického, již obyčejně matky neb chůvy dětem povídají) /4-5/.

Podepsáno: N. B.

2. Slovenský junák. (Pověst ze Zvolenské stolice) /5-6/.

Podepsáno: Ch. [= Samo Chalupka]

¶ Laiske 209: B2: (previjánja). Jednotlivé části kromě obou pohádek nepodepsány.

  „Jiskry. Hádanky prostonárodní. (Slovenské)“, Štěpnice 3, 1857, č. 1, [8/1], str. 16.

Nepodepsáno.

Hádanky: [4.] Něma dušu ani těla,... (Zvon). [5.] Běží, běží, nezáleží,... (Čas). [6.] Otec má 12 synou,... (Rok).

¶ Laiske 210.

  „Krátké popěvky“, Štěpnice 3, 1857, č. 2 [18/2], str. 18.

Obsah:

[A.] Slovenské:

a) Děvčenské. [1.] Ako je to pekno, keď dve tri zpívajú,...; [2.] Nemám hrdelenka, ako som mávala,...; [3.] Jako že nám budě, moja milá sestra,...; [4.] Teče voda podlé vody,...

b) Chlapecké. [5.] Aj, Jezúšku, spáso naše!...; [6.] Vezmi sestra, vezmi sáček,...; [7.] Pesničanky moje, ako vás zabuděm,... (Ze zp. národ.)

[B.] České: (Pro dítky dospělejší.) [8.] Když jsem já byl malý chlapec,...

[9.] Koleda velikonoční. (Z národ.) Já jsem malý koledníček,...

Nepodepsáno.

¶ Laiske 211.

  „Pohádka o perníkové chaloupce“, Štěpnice 3, 1857, č. 2, [18/2], str. 19-21.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 212.

  „Hra na vodníka. [B.] (Z okolí Domažlického)“, Štěpnice 3, 1857, č. 3, [8/4], str. 34.

Nepodepsáno.

S říkankou: Hastrmane, tatrmane!

¶ Laiske 213.

  „Slovenské dítě mluví k "panbožkové kravičce" takto: (Česky: slunéčko či berunka)...“, Štěpnice 3, 1857, č. 3, [18/4], str. 38.

Nepodepsáno.

Bez názvu. Říkanka: „Panbožková kravičko,“ kam poletíš? ...

¶ Laiske 214.

  „Slunečnica“, Štěpnice 3. 1857, č. 3, [8/4], str. 45.

Nepodepsáno.

Národopisný záznam: (Ze slov. báj.)

¶ Laiske 215.

  „Peračinový květ. (Slovenská pověst)“, Štěpnice 3, 1857, č. 3, [8/4], str. 45-46.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 216.

  „Hra na vlčka. (Z okolí Domažlického)“, Štěpnice 3, 1857, č. 4, [20/5], str. 50.

Nepodepsáno.

S písní: Žiju, žiju na vlčkově louce,...

¶ Laiske 217.

  „Hra na pasačku“, Štěpnice 3, 1857, č. 4, [20/5], str. 50.

Nepodepsáno.

S písní: Naše paní říkávala,...

¶ Laiske 218.

  „Sůl nad zlato. (Pohádka slovenská)“, Štěpnice 3, 1857, č. 4, [20/5], str. 51-56.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 219.

  „Jiskry. Hádanky. (Slovenské prostonárodní)“, Štěpnice 3, 1857, č. 4, [20/5], str. 64.

Nepodepsáno.

[1.] Kdo ho zbačí (uvidí)... (Oheň). [2.] Letí, letí do hory,... (Včela). [3.] (Silo, bodilo,... (Slunce).

¶ Laiske 220.

  „Matka (pěstounka), hrajíc si s nemluvňátkem“, Štěpnice 3, 1857, č. 5, [2/7], str. 67-69.

Označeno: Podává B. N.

Obsah:

[1.] [Šimrání. S říkankou:] Běží myška po polici,... [a její variantou] Běží myška k Táboru...

[2.] Pobíhání po rtech. [S říkankou:] Běžela myšička po stěně...

[3.] Okovat nožičku. [S říkankou:] Kovej, kovej kováříčku...

[4.] Vařit kašičku. [S říkankou:] Vařila myšička (liščička) kašičku...

[5.] Třepat ručičkama. [S říkankou:] Třepám, třepám ručičky,... [a jejími variantami] Třepám, třepám ručičky,...; Čundy, čundy, čundičky...

[6.] Houpat dítě. [S říkankou:] Houpy, houpy, houpy!...

[7.] Uspávat dítě. [S říkankou:] Spi děťátko mé...

[8.] Budit dítě. [S říkankou:] Děťátko malé,... [a s její variantou] Děťátko malé...

¶ Laiske 221.

  „Mikuláš, Lucie, Krempera, Tomáš“, Štěpnice 3, 1857, č. 5, [2/7], str. 78.

Nepodepsáno.

Národopisný záznam z Domažlicka.

¶ Laiske 222.

  „Něbi si matku, nědá ti chljeba“, Štěpnice 3, 1857, č. 5, [2/7], str. 78.

Nepodepsáno.

Národopisný záznam ze Slovenska.

¶ Laiske 223.

  „Jiskry. Hádanky. Prostonárodní slovenské“, Štěpnice 3, 1857, č. 5, [2/7], str. 80.

Nepodepsáno.

Hádanky: [1.] Sto prstov, pet krstov,... (Pohřeb, když čtyři nesou mrtvého). [2.] Čierno je, nie je zem,... (Straka). [3.] Hora (les), pod horou pole... (Člověk: vlasy, čelo, oči, nos, ústa, břicho, kolena, šlápěje).

¶ Laiske 224.

  „Dětské hry. (Obrázek z dětského života na venkově)“, in: Sborník. Kalendář učitelský na rok 1858, roč. 2, [vyd. 19/7 1857], str. 37-44.

Podepsáno: B. N.

S písní: Kdy je lepší, jako z jara...

¶ Laiske 225.

  „Tělocvičné hry slovenských chlapců“, in: Sborník. Kalendář učitelský na rok 1858, roč. 2, [vvd. 19/7 1857], str. 188-200.

Podepsáno šifrou: — a.

Národopisná črta. S písní: Hore chlapci nohavice,...

¶ Laiske 226.

  „Hra na Marii neboli na řimbabu. (Z okolí domažlického)“, Štěpnice 3, 1856, č. 6, [19/8], str. 82.

Označeno: Pod. B. N.

¶ Laiske 227.

  „Říkání a popěvky dětské“, Štěpnice 3, 1857, č. 6, [19/8], str. 82.

Nepodepsáno.

[1.] Pavel, Pavel... [2.] Třepy, třepy ručičky... [3.] Hou, hou, krávy jdou... [4.] Skoč, panno, do vody...

¶ Laiske 228.

  „Slovenské písně. (Pro dospělejší)“, Štěpnice 3, 1857, č. 6, [19/8], str. 95.

Nepodepsáno.

[1.] Cinterim, cinterim, ta nová ohrada... [2.] Trebars som chudobný... [3.] Za Váhom, za Váhom, na tej šáchoryně... [4.] Dolina, dolina rozmarinou voní... [5.] Dobře já poznávám, kotrý je mládeněc...

¶ Laiske 229.

  „Jiskry. Slovenské hádky“, Štěpnice 3, 1857, č. 6, [19/8], str. 96.

Nepodepsáno.

Hádanky: [1.] Ako daleko že muože zajac... (Do polovice, pak běží z lesa). [2.] Zajac cez pole zaběhá... (Přes strniště). [3.] Štyry mám nohy a štyry rohy... (Stůl).

¶ Laiske 230.

  „Popěvky dětské. (Ze Slovenska)“, Štěpnice 3, 1857, č. 7, [4/10], str. 100.

Nepodepsáno.

[1.] Once, milé once... |ouce| [2.] Lepší je Prešporek než Trnava... [3.] Eja veru, něbudem u Hlinčan obývať... [4.] Ptáčku, sokolíčku, ič tam na pole... [5.] Naučení. Nedobré je víno dětem...

¶ Laiske 231.

  „Jiskry. Hádanky“, Štěpnice 3, 1857, č. 7, [4/10], str. 114.

Nepodepsáno.

Hádanka: [3.] Hora (les) hučí... (Slov.) (Housle, struny a smyčec).

¶ Laiske 232.

  „Srbské pohádky“, in: Koleda. Kalendář na rok obyčejný 1858. Brno, Matice moravská, roč. 8, [vyd. 8/10 1857], str. 106-113.

Ze sbírky Vuka Karadžiče přeložila Bož. Němcová.

I. Proč není u lidí tlapa rovná. II. Kopání pokladu. III. Cár Trojan má kozí uši. IV. Řemeslo má zlaté dno. V. Úsud.

¶ Laiske 233.

  „Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech“, Časopis Musea Království českého 31, 1857, č. 3, [15/10], str. 307-315.

Z přátelského dopisu sděluje B. Němcová.

¶ Laiske 234.

  „Hra na zlatý prsten“, Štěpnice 3, 1857, č. 8, [27/11], str. 116.

Označeno: Pod. N. B.

S říkankou: Já bych ráda hádala...

¶ Laiske 240.

  „Jiskry. Hádanky. (Slovenské)“, Štěpnice 3, 1857, č. 8, [27/11], str. 127.

Nepodepsáno.

Hádanky: [1.] Letí, letí, kridla němá... (Sníh). [2.] Dvoja bratia... (Oči). [3.] Čtyry bratia po světě... (Kolesa).

¶ Laiske 241.

  „O zlatých zámkách“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1858... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký..., roč. 29, [vyd. 1857], str. 38-46.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 245a: Přetisk pohádky z r. 1846.

  „O zlatém kolovrátku“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1858... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký předtím Fejérpataky, roč. 29, [vyd. 1857], str. 57-62; ...na rok Páně 1859... Liptovský Sv. Mikuláš, Kašpar Bělopotocký..., roč. 30, [vyd. 1858].

Nepodepsáno.

¶ Laiske 245b: Přetisk pohádky z r. 1845.

1858

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek III. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo 7/1 1858.] 130 x 100 mm, str. 129-192.

Obsah: Berona [dokončení] /129-138/. Petrova čepice /139-142/. Tři citrony /143-165/. Kinkaš Martinko /166-170/. Ztracený chlapec /171-179/. Pecko sprosťáček /180-182/. Cesta k slunci a k měsíci /183-187/. Růžová Anička /188-192/.

¶ Laiske 245, 247-253, 1048.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek IV. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo 4/2 1858.] 130 x 100 mm, str. 193-256.

Obsah: Růžová Anička [dokončení] /193-196/. O Petru a Otci nebeském /197-200/. O Turkovi a krásné Katarině /201-206/. Zlá nocka /207-211/. Peračina [variant pohádky Peračinový květ] /212-214/. Sluncový kůň /215-219/. O bačovi a šarkanu [variant pohádky O báčovi a šarkanu] /230-238/. Chlapec a vlk /239-242/. Otcovo dědictví /243-249/. Pamodaj šťastia, lavička /250-256/.

¶ Laiske 253, 257-265, 1049.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek V. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo 28/2 1858.] 130 x 100 mm, str. 257-320.

Obsah: Pamodaj šťastia, lavička [dokončení] /257-262/. Chytrý synek /263-274/. O třech zhavranělých bratřích /275-295/. O dvanácti měsíčkách [variant pohádky O dvanácti měsíčkách] /296-306/. Černokňažník /307-315/. O hloupé ženě /316-320/.

¶ Laiske 265, 268-272, 1050.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek VI. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo 1/4 1858.] 130 x 100 mm, str. 321-382.

Obsah: O Kovladu [variant pohádky O Kovladu] /321-328/. Bratr a sestra /329-337/. O Popelvaru největším na světě /338-366/. [O železném knížeti] [variant předchozí pohádky] /366-368/. O Zlatovlásce /370-378/. Jak šlo vejce na vandrovku /379-382/.

¶ Laiske 274-279, 1051.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek VII. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo v dubnu? 1858.] 130 x 100 mm, str. 383-443.

Obsah: O zakleté sestře /383-396/. Sůl nad zlato [variant pohádky Sůl nad zlato] /397-408/. Jak pásl Janko kobylku /409-413/. O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Uliáně a dvou tátošíkách /414-432/. O Jurovi a bratřích jeho /433-443/.

¶ Laiske 286-290, 1052.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek VIII. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo v červenci? 1858.] 130 x 100 mm, str. [445]-508.

Obsah: Opět cesta k slunci /447-455/. O šesti dratařích a škapatníku /456-459/. O hrdé kněžně /461-469/. O Červeném Vítězi /470-477/. O Viťazkovi [variant pohádky O Víťazkovi] /478-496/. Katrenka striga /497-501/. O chudých sirotcích a o anděli /502-507/.

¶ Laiske 298-304, 1053.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek IX. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo v srpnu? 1858.] 130 x 100 mm, str. [509]-[572].

Obsah: O Popelušce /511-522/. O třech zakletých knížatech /523-550/. O věrné ženě /551-557/. Či je spravedlnost na světě či ne? /558-561/. O jednom starém psu a vlku /562-565/. Slovenský junák [variant pověsti Slovenský junák] /566-569/. O pyšné princezně /570-571/.

¶ Laiske 307-313, 1054.

  Slovenské pohádky a pověsti, od Boženy Němcové. Svazek X. V Praze 1858. Nákladem kněhkupectví Josefa Šálka. [Vyšlo 11/9 1858.] 130 x 100 mm, str. 573-[642].

Obsah: O jedné krásné zlatovlasé panně /573-582/. Růžový puk /583-573 [spr. 589]/. Světovládný rytíř /574 [spr. 590]-604/. O Širokém, Dlouhém a Žarookém /605-618/. O ptáku Ohniváku a o morské panně /619-633/. Doslov [autorčin výklad o původu pohádek, obsažených ve sbírce] /I-VIII [635-642]/.

¶ Laiske 314-319, 1055.


  „Josef Franta Šumavský“, Posel z Prahy 2, 1858, díl 3, sv. 1, [4/1], str. 55-63.

¶ Laiske 246: Nekrolog.

  „Hra na nevěstu. (Ze Zvolenské stolice na Slovensku)“, Štěpnice 4, 1858, č, 1, [9/1], str. 2.

Označeno: Podává B. N.

S písničkou: Haj, mamko, mamko,...

¶ Laiske 254.

  „Královna hadů“, Štěpnice 4, 1858, č. 1, [9/1], str. 6-7.

Nepodepsáno. — (Ze slov. Bčely.)

Slovinská pohádka. Viz variant bez názvu otištěný posmrtně (1863).

¶ Laiske 255.

  * „Jiskry. Hádky“, Štěpnice 4, 1858, č. 1, [9/1], str. 16.

Nepodepsáno.

Hádanky: [1.] Do čeho nemóže dieru vyvrtať? (Do vody.) [2.] Mám já takého vola,... (Nebozez.) [3.] Desiati bratia chodia;... (Deset prstů při předení.)

¶ Laiske 256.

  „Dobrý člověk“, Posel z Prahy 2, 1858, díl 3, sv. 2, 8/2, str. 77-97; sv. 3, 16/3, str. 177-199; sv. 4, 24/4, str. 257-275.

Označeno: Povídka od Boženy Němcové.

¶ Laiske 266.

  „Hra na kuřátko a jestřába. (Ze Zvolenské stolice na Slovensku, a nejvíc hrají jen děvčátka tu hru)“, Štěpnice 4, 1858, č. 2, [24/2], str. 18.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 267.

  „Slovenské starožitnosti“, Památky archaeologické a místopisné 3, 1858—1859, č. 1, [4/3 1858], str. 22-27; č. 2, [10/6], str. 58-63. — Online: Kramerius.

Označeno: Ze zápisků dra. Gust. Reusza sděluje Bož. Němcová.

¶ Laiske 273.

  „Matka hrajíc s děckem“, Štěpnice 4, 1858, č. 3, [4/4], str. 34.

Nepodepsáno.

S říkankou: Tuto jest oltáříček.

¶ Laiske 280.

  „Dva hoši si hrají“, Štěpnice 4, 1858, č. 3, [4/4], str. 34.

Nepodepsáno.

S říkankou: Zač ti voli?...

¶ Laiske 282.

  „Říkání a popěvky dětské“, Štěpnice 4, 1858, č. 3, [4/4], str. 34-35.

Nepodepsáno.

1. Povídám, povídám pohádku,...; 2. Povídám druhou,...; 3. Povídám třetí,...

¶ Laiske 281.

  „Jiskry. Hádanky“, Štěpnice 4, 1858, č. 3, [4/4], str. 48.

Nepodepsáno.

Hádanka: [3.] Černý do kúpela,... (Rak.)

¶ Laiske 283.

  „Chyže pod horami (Obrázek ze Slovenska)“, in: Máj. Jarní almanah na rok 1858. Redigoval Josef Barák. Praha, H. Dominikus 1858, [vyšlo 16/5], str. 225-284. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 284.

  „Slovenské popěvky“, Štěpnice 4, 1858, č. 4, [16/5], str. 61.

Označeno: Pod. B. N.

[1.] Tmavá nocka, tmavá, zle po ňú choditi,... [2.] Šavník, milý Šavník, cože za dědina,... [3.] Eja veru Valaše, nepuščaj na naše,... [4.] Horyčko Cisova, což si ošuměla,... [5.] Eh, veru smo boly...

¶ Laiske 285.

  „Volks-Sagen aus der altslovinischen Mythologie. Aus dem Volksmunde um Mengs und Laibach mitgetheilt von Iv. Trdina. (Narodne poviesti iz staroslovinskoga bajoslovja priobćuje Iv. Trdina)“, Kritische Blätter für Literatur und Kunst 2, 1858, č. 23, [2/6], str. 237-238; č. 25, [16/6], str. 285-287; č. 26. [23/6], str. 310-311.

In der Übersetzung der Frau Božena Němcova. (Aus der Zeitschrift Neven, Nro 4, 7. Jahrgang 1858, Seite 60, 61, 74, 75.)

Obsah: I. Die Erschaffung des Menschen (Odkuda čovjek). II. Wie entstand die Erde (Odkuda nam zemlja). III. Die Sage von dem göttlichen Hahne (Poviest o božjem kokotu). IV. Die Sage vom Kurent (Poviesti o Kurentu).

¶ Laiske 291.

  „Uherské město. (Ďarmoty)“, Časopis Musea Království českého 32, 1858, č. 2, [8/7], str. 273-286; č. 3, [21/10], str. 438-453; č. 4, [31/1 1859], str. 555-568.

Označeno: Národopisný obrázek od Bož. Němcové.

Obsah: Živnost. - Okolí á hospodářství. - Kosba. - Žatva. - Ovoce. - Vinná loza. - Vinobračka. - Statek. - Čeleď. - Obecné řízení. - Školy. - Povaha lidu.

¶ Laiske 292.

  „Hra na barvy“, Štěpnice 4, 1858, č. 5. [8/7], str. 66-67.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 293.

  „Hra na železný most“, Štěpnice 4, 1858, č. 5, [8/7], str. 67-68.

Označeno: (Od B. N.)

¶ Laiske 294.

  „Slovenské popěvky“, Štěpnice 4, 1858, č. 5, [8/7], str. 76.

Označeno: Pod. B. N.

[1.] Eh Kysúca, Kysúca, ta bystra vodička,... [2.] Eh veru mlynaria, prečo nemelete?... [3.] Rudo, rudo, rudofúsý,... [4.] Keď som byl malúčký, malučičký,...

¶ Laiske 295.

  „Jiskrv. Hádanky“, Štěpnice 4, 1858, č. 5, [8/7], str. 80.

Nepodepsáno.

Hádanka: [3.] Kdě Pán Buoh eště nebol? (Na súdě.)

¶ Laiske 296.

  „Poslední medvěd na Čerchově u Chodova nedaleko Domažlic a honba na medvěda na Polhoře v Gajdošově potoku na Slovensku“, in: Zábavy myslivecké, vyd. od Fr. Špatného 1, 1856 až 1859, sv. 3, [22/7 1858], str. 41-44.

¶ Laiske 297.

  „Hra na oves. (Ze Slavonska: Hajdmo igrat zob)“, Štěpnice 4, 1858, č. 6, [18/8], str. 82.

Označeno: (Pod. B. N.)

¶ Laiske 305.

  „Povídka bez konce“, Štěpnice 4, 1858, č. 6, [18/8], str. 83.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 306.

  „Báječný přírodopis. 1.-9.“, in: Sborník. Kalendář učitelský na rok 1859, roč. 3, [vyd. 6/10 1858], str. 208-211.

Označeno: K seznání národní poesie pod. Bož. Němcová.

Oddíl: Z bájesloví slovanského.

¶ Laiske 320.

  „Hra na kohoutka“, Štěpnice 4, 1858, č. 7, [10/10], str. 98.

Označeno: (Pod. B. N.)

¶ Laiske 321.

  „Hra děvčat na dyně. (Z okolí Verovitického v Slavonsku)“, Štěpnice 4, 1858, č. 8, [25/11], str. 114.

Označeno: (Pod. B. N.)

¶ Laiske 322.

  „Slovenské popěvky“, Štěpnice 4, 1858, č. 8, [25/11], str. 115.

Nepodepsáno.

[1.] Kršiák (káně). Kršiak letí, nemá děti,... [2.] Malý koledníček. Já malý žáčík,... [3.] Hájičok,... [4.] Mladý čas je dražší od čistého zlata;...

¶ Laiske 323.

  „Jiskry. Hádanky. Slovenské národní“, Štěpnice 4, 1858, č. 8, [25/11], str. 128.

Nepodepsáno.

Hádanky: [2.] Dobre som nepadol od divu,... (Kočka.) [3.] Dolů stojí, dve má nohy;... (Vidlička. Při jídle dá se dobře povídat.) [4.] Jedno běží, druho leží,... (Potok, kámen, tráva, a strom.)

¶ Laiske 324.


  „Grossmütterchen. Bilder aus dem Volksleben“, in: Erinnerungen. Oesterreichische belletristische Monatschrift (Carl Bellmann's Verlag. Druck und Papier von Carl Bellmann) 38, 1858, č. 1. Januar, str. 1-10; č. 2, Februar, str. 33-47; č. 3. Märtz, str. 65-67.

Za spolupráce Boženy Němcové přeložil Jan Ohéral. Zkráceno. Se třemi ilustracemi Quido Mánesa.

Jméno autorky je uvedeno pouze v poznámce pod čarou na straně 1: Božena Němec.

Lit.: Alice Jedličková, „K první německé verzi Babičky v časopisu Erinnerungen“, Česká literatura 48/3, 2000, str. 234-252.

¶ Laiske 1685. ♦ Kuncová 294.

1859

  „Jiskry“, Štěpnice 5, 1859, č. 1, [26/1], str. 16.

Nepodepsáno.

Hádanky: [I.] Slovenské národní hádky. [1.] Keď sa otec tamto smeje,... (Duha.) [2.] Vyjdi na mňa, očesaj mňa,... (Strom při česání ovoce.) [II.] (Korutanská.) Jaký je to pták... (Vlašťovička.)

¶ Laiske 325.

  „Kraje a lesy ve Zvolensku“, Živa 7, 1859, sv. 1, 16/2, str. 1-13; sv. 2, 7/5, str. 97-108; sv. 3, 19/8, str. 166-178.

¶ Laiske 326.

  „Broskev bohatství bývalé pusté dědiny“, Štěpnice 5, 1859, č. 2, [19/2], str. 23-25.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 327.

  „Jiskry. Slovenské národní hádky“, Štěpnice 5, 1859, č. 2, [19/2], str. 32.

Nepodepsáno.

Hádanky: [1.] Po hore (lese) sa túlalo,... (Ježek.) [2.] Cez (přes) celý svet je dlhé,... (Kolej.) [3.] Stojí pníčok v hore,... (Makovice.)

¶ Laiske 328.

  „Napodobení zpěvu ptačího“, Štěpnice 5, 1859, č. 3, [5/4], str. 35.

Podpis u záznamu následujícího.

[1.] Skřivan zpívá na Slovensku: [Popěvek.] Hotuj biče | pohoniče... [2.] Strnad volá: Zle, zle, zle, zle bez dětí;...

¶ Laiske 329.

  „Říkání a popěvek“, Štěpnice 5, 1859, č. 3, [5/4], str. 35.

Označeno: (Pod. B. N.)

Pták letí po poli, slepička ho dohoní;...

¶ Laiske 330.

  „Réva, bohatství bývalé pusté krajiny“, Štěpnice 5, 1859, č. 3, [5/4], str. 38-39.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 331.

  „Obrazy ze života slovenského“, Časopis Musea Království českého 33, 1859, č. 1, [4/5], str. 86-102; č. 4/[4/2 1860], str. 503-518.

Označeno: Od Bož. Němcové.

Obsah: Domácí život. - Svatby. - Narozeniny a křestné hody. - Úmrtí, pohřeb a kar. - Svátky.

¶ Laiske 332.

  „Tělocvičná hra děvčat. (Z okolí Verovitického v Slavonsku)“, Štěpnice 5, 1859, č. 4, [19/5], str. 49-50.

Podpis u záznamu následujícího.

¶ Laiske 333.

  „Slovenská matka aneb chůva hraje si s dítkem takto:“, Štěpnice 5, 1859, č. 4, [19/5], str. 50.

Označeno: (Pod. B. N.)

Říkanka: Navarila mamička kašičky,...

¶ Laiske 334.

  „Marušeň“, Štěpnice 5, 1859, č. 4, [19/5], str. 54-55.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 335.

  „Volání slovenské žnečky na slunce“, Štěpnice 5, 1859, č. 4, [19/5], str. 55-56.

Podpis u záznamu následujícího.

Říkanka: Kolo slnko, kolo, buď poludňa skuoro...

¶ Laiske 336.

  „Družičanie“, Štěpnice 5, 1859, č. 4, [19/5], str. 56.

Podepsáno: (N.)

Národopisný záznam o srbské slavnosti.

¶ Laiske 337.

  „Jiskry. Prostonárodní hádanky. b) Slovenské:“, Štěpnice 5, 1859, č. 4, [19/5], str. 64.

Nepodepsáno.

Hádanky: [5.] Dvére něotvori, oblok nevybori,... (Slunko.) [6.] Keď som živá,... (Máry.) [7.] Opítal sa Čúchon Cvrkana... (Myš, cvrček, kočka.) [8.] Co se nikdy nezderie? (Díra.)

¶ Laiske 338.

  „Hra na svinku. (Ze Slovenska)“, Štěpnice 5, 1859, č. 5, [8/7], str. 66.

Podpis u záznamu následujícího.

¶ Laiske 339.

  „Napodobení žabích hlasů“, Štěpnice 5, 1859, č. 5, [8/7], str. 66.

Označeno: (Pod. B. N.)

Dětská hra s říkankou: Umrelo nám troje dětí,...

¶ Laiske 340.

  „Jiskry. Hádanky. (Národní slovenská)“, Štěpnice 5, 1859, č. 5, [8/7], str. 80.

Nepodepsáno.

Hádanka: [1.] Na zemi stojí lípa,... (Stůl lipový, na něm ubrus konopný, na ubruse mísa, v ní zelí a na zelí hovězina.)

¶ Laiske 341.

  „Hra na pukanku“, Štěpnice 5, 1859, č. 6, [19/8], str. 82.

Podpis u záznamu následujícího.

Dětská hra s říkankou: Pukanka, pukanka, pukanka, daj nám bože slnca,...

¶ Laiske 342.

  „Děti Slovácké vidí-li lesního holuba (hrivnák) takto mu zpívají:“, Štěpnice 5, 1859, č. 6, [19/8], str. 82.

Označeno: (Pod. B. N.)

Popěvek: Chudý jsom. chudý,...

¶ Laiske 343.

  „Pan učitel“, in: Sborník. Kalendář učitelský na rok 1860, roč. 4, [vyd. 21/9 1859], str. 26-44.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 344.

  „Zpěvánky“, Štěpnice 5, 1859, č. 7, [8/10], str. 98.

Označeno: (Pod. B. N.)

Pět popěvků: [1.] Nědobré je víno dětom... [2.] Pásla sem Belenu... [3.] Když sem byl maličký pacholíček,... [4.] Hodmo, bodmo se bojuje,... [5.] Fialinka tichá...

¶ Laiske 345.

  „Vánoční hra Slovenských chlapců“, Štěpnice 5, 1859, č. 8, [8/10], str. 114-115.

Označeno: (Pod. B. N.)

Osoby: Anděl, bača. Fedor, Stacho, Kubo, (valaši). Pes Zahraj.

Se zpěvy: Sem, sem, pastýri k jesličkám Páně,... Chodil som, blúdíl som... Ej, tak sa mně počalo chutně spáti,... Pojdeme mi za šuhaji,... Vstávejte valaši, vstávejte,... Dobrý pastyr se narodil,... Já som bača z Rimavskej Soboty,...

¶ Laiske 346.

1860

  „Děti vráně, ana letí, se posmívají:“, Štěpnice 6, 1860, č. 1, [10/1], str. 2.

Nepodepsáno.

Říkanka: Vrána letí, nemá dětí...

¶ Laiske 347.

  „Na kavku (ve Slovensku) volají:“, Štěpnice 6, 1860, č. 1, [10/1], str. 2.

Označeno: (N.)

Říkanka: Kavky, kavky, kde letíte?

¶ Laiske 348.

  „O krásné pastorkyni. (Pohádka slavonská z okolí Verovitice)“, Obrazy života 2, 1860, č. 1, 15/1, str. 15-16.

¶ Laiske 349.

  „Když krávy jdou, zpívají děti aneb matky malým dětem na Slovensku:“, Štěpnice 6, 1860, č. 2, [18/2], str. 19.

Označeno: (B.)

Popěvek: Bečí, bečí, mú, jedna za druhú...

¶ Laiske 350.

  „Pěstování růžového keře v Bulharsku“, Živa 8, 1860, sv. 2, [16/5], str. 119-122.

Podepsáno: Božena N.

¶ Laiske 351.

  „Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů“, Živa 8, 1860, sv. 2, [16/5], str. 122-124.

Podepsáno: Božena N.

¶ Laiske 352.

  „Slovenské lesy“, in: Obrazy přírodní z říše rakouské, Vídeň, c. k. školský knihosklad 1860, str. 162-163.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 353: Úryvek stati „Kraje a lesy ve Zvolensku“ z roku 1859.

  „Na Slovensku přimlouvají slimáku (hleméždi) (když ho děti chytí a v ruce drží):“, Štěpnice 6, 1860, č. 7, [12/10], str. 98.

Nepodepsáno.

Říkanka: Slimák, slimák, vystrč rožky...

¶ Laiske 354.

  „Pohádka o Palečkovi. (Jak se povídá v okolí Verovitickém v Slavonsku)“, Štěpnice 6, 1860, č. 7, [12/10], str. 107-109.

Podepsáno: B. N.

¶ Laiske 355.

  „Popěvky slovenské“, Štěpnice 6, 1860, č. 8, [22/11], str. 127.

Označeno: (N.)

Popěvky: 1. Povedala sova, že je ona vdova,... 2. Pod naším okenkom zima lebo mráz,...

¶ Laiske 356.

  „Hádanky. (Národní)“, Štěpnice 6, 1860, č. 8, [22/11], str. 127.

Nepodepsáno.

Hádanka: [3.] Byl jeden strom, na tom strome 12 konárů (větví)... (Rok).

¶ Laiske 357.

  „Čert a Káča“, in: Nový i starý vlastenský kalendář na rok Páně 1861... Bánská Bystrica, Filip Machold, roč. 32. [vyd. 1860], str. 41-45.

Nepodepsáno.

¶ Laiske 357a: Přetisk pohádky z roku 1846.

1861

  Diblík. Obraz z venkovského života v pěti jednáních. Podle románu G. Sandové La petite Fadette vzdělaný od Kar[oliny] Birch-Pfeifferové. Přeložil J. V. Frič [za spolupráce B. Němcové]. Divadelní bibliotéka, sv. 34. V Praze. Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila. 1861. [Vyšlo 8/3 1861.] 8°, 87 str.

¶ Laiske 358: Provedeno s názvem Diblík, šotek z hor ve Stavovském divadle v Praze 28/2 1858. B. N. pomáhala J. V. Fričovi v přípravě překladu a jeho lokalizaci. — Viz dopisy B. N. J. Němcovi z 19. a 22. 2. 1858.


  „Jiskry. Zpěvánka slovenská“, Štěpnice 7, 1861, č, 1, str. 16.

Nepodepsáno.

Zpěvánka: Eh veru už tuším, že mašírovat musím...

¶ Laiske 359.

  „Slovenský popěvek“, Štěpnice 7, 1861, č. 3, str. 41.

Nepodepsáno.

Popěvek: Kukuljenka kuká. že by jedla mlječe...

¶ Laiske 360.

  „Slovenská národní píseň“, Štěpnice 7, 1861, č. 6, str. 83.

Nepodepsáno.

Píseň: Já bídný žebráčiek...

¶ Laiske 361.

1862

  Babička. Sešit I.–IV. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl I. V Litomyšli a Praze. Tiskem a nákladem Antonína Augusty, 1862 (2. poopravené vyd.), 8°, 145 x 115 mm, 352 str.

Obsah: Slovo k čtenářům (Antonín Augusta, nakladatel) /5-6/. Babička /7-290/. O krásné pastorkyni (Pohádka slavonská z okolí Verovitice) /291-294/. Obrazy ze života slovenského (podkapitoly: Domácí život. Svatby. Narozeniny a křestné hody. Úmrtí, pohřeb a kar. Svátky) /295-352/.

Sešit I. vyšel počátkem ledna 1862. Str. 1-114.

K Sebraným spisům srv. Pražské noviny 1860, č. 37, 12/2, s. 4: „Ne méně zajímavo bude sebrání spisů Boženy Němcové, jež u téhož nakladatele vyjde. Spisy ty jsou prozatím určeny na deset svazků. Obsahovati budou mimo věci už tištěné mnoho prací posud neznámých, jako na př. Srbské pohádky, Cesta z pouti (povídka), Tchyně (povídka), Obrázky z pouti v Čechách, Žena z lidu (povídka), Obrázky z Pražského života, Červené jablíčko (povídka), Neurozený a urozený (povídka), Cyklus slovanských pověstí a pohádek.“ (Laiske 2213.)

¶ Laiske 487: 2. vydání. ♦ Kuncová 2: 13,5 x 11,5 cm. ♦ Počta 2.


   

  Divá Bára. Rozárka. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl II. V Litomyšli a v Praze, Nákladem Antonína Augusty, 1862, 8°, 384 str.

Obsah: Sešit I. Divá Bára /5-57/. Rozárka /59-88/. Sešit II.[–IV?]. Karla /93-151/. Uherské město (Ďarmoty) /153-231/. Chudí lidé /233-315/. Pan učitel /317-344/. Sestry /345-382/. Ženám českým /383/.

¶ Laiske 488.

  Národní báchorky a pověsti. Sešit I., II. a III. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl V. V Litomyšli a Praze, Tiskem a nákladem Antonína Augusty, 1862, 8°, 375 str. — Online: Kramerius.

Obsah: Tři zlaté péra /5-22/. O zlatých zámkách /22-37/. O třech sestrách /38-51/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /52-69/. Čertův švagr /69-87/. Kdo je hloupější? /87-90/. Chytrá horákyně /90-97/. Strejček Příhoda /98-100/. Devět křížů /100-102/. Zlatý vrch /102-121/. Dobré kmotřinky /121-137/. O kocouru, kohoutu a kose /137-145/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /145-159/. Moudrý zlatník /159-167/. O bílém hadu /167-177/. Vděčná zvířátka /178-182/. Potrestaná pýcha /181-195/. Selka a Honza /195-197/. Sedlák milostpánem /197-190/. Alabastrová hlavička /199-207/. Anděl strážce /207-227/. Zlá matka /228-244/. Ptačí hlava a srdce /244-260/. Princ Bajaja /260-274/. O Nesytovi /275-286/. Půjčka za oplátku /287-290/. O hloupém Honzovi /290-296/. Sedmero krkavců /296-312/. Zlatý lupínek /312-330/. Chytrost nejsou čáry /330-333/. Tři rady /333-337/. Bratr a sestra /337-357/. Jak se učil Honzík latinsky /352-355/. Kdo snědl holoubátka? /355-357/. Kmotr Matěj /357-358/. Chudý a boháč /358-364/. Orel, slavík a růže /364-375/.

¶ Laiske 491.

  Národní báchorky a pověsti. Sešit I., II. a III. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl VI. V Litomyšli a Praze, Tiskem a nákladem Antonína Augusty, 1862, 8°, 328 str. — Online: Kramerius.

Obsah: O zlatém kolovrátku /5-22/. O černé princezně /22-35/. O Jozovi /35-47/. O labuti /47-56/. Jak Jaromil k štěstí přišel /56-88/. O třech zaklených psích /88-112/. Vodní paní /112-117/. O Popelce /137-158/. O třech bratřích /158-170/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /170-185/. O Marišce /185-214/. Šternberk /214-234/. Spravedlivý Bohumil /215-246/. Neohrožený Mikeš /246-263/. Divotvorný meč /264-280/. Noční stráž /281-290/. O chytré princezně /290-298/. Čert a Káča /298-306/. Silný Ctibor /307-311/. Rozkoš /311-312/. Tajemný pás /312-328/.

¶ Laiske 492.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl IV. V Litomyšli a Praze, Tiskem a nákladem Antonína Augusty, 1862, 8°, 352 str.

Obsah: Sešit I.–II. Pohorská vesnice /5-283/. Sešit III. Chyže pod horami /287-341/. O dvanácti měsíčkách /343-352/.

¶ Laiske 490: 2. vydání.

  Selská svatba a Obrazy v okolí Domažlickém. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl III. V Litomyšli a v Praze, Nákladem A. Augusty, 1862, 8°, 376 str.

Obsah: Sešit I. Selská svatba /5-21/. Obrazy z okolí Domažlického /22-65/. Sešit II.[–IV?]. Domácí nemoc /66-73/. Dlouhá noc /74-84/. Slavné ráno /85-87/. Dobrý člověk /88-190/. Baruška /191-254/. V zámku a v podzámčí /255-360/. Viktorka /361-376/.

¶ Laiske 489.

1863

  Slovenské pohádky a pověsti. Svazek I.–III. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl VII. V Litomyšli a v Praze, Tiskem a nákladem Antonína Augusty, 1863, 8°, 343 str. — Online: Kramerius. Online: HathiTrust Digital Library.

Obsah: Světská krása /5-19/. Král času I.-II. /19-27/. Lalija /28-33/. Valibuk /34-56/. Šurina pan král a Otolienka /57-70/. O tom šuhaji, co se nebál /70-91/. Mahulena krásná panna /91-103/. Vlkolak /103-113/. Berona /114-126/. Petrova čepice /126-129/. Tři citrony /129-150/. Kinkaš Martinko /150-154/. Ztracený chlapec /154-161/. Pecko sprosťáček /162-163/. Cesta k Slunci a k Měsíci /164-167/. Růžová Anička /168-175/. O Petru a Otci nebeském I.-III. /176-179/. O Turkovi a krásné Katarině /179-184/. Zlá nocka /184-188/. Peračina /188-190/. Sluncový kůň /190-204/. O bačovi a šarkanu /204-211/. Chlapec a vlk /211-213/. Otcovo dědictví /213-220/. Pamodaj šťastia lavička /220-231/. Chytrý synek /231-241/. O třech zhavranělých bratřích /241-259/ [{variant} /258-259/]. Černokňažník /260-267/. O hloupé ženě /267-272/. O Kovladu /272-278/. Bratr a sestra /278-286/. O Popelvaru největším na světě /286-314/. O Zlatovlásce /314-322/. Jak šlo vejce na vandrovku /322-324/. Sůl nad zlato (Pohádka slovenská) /325-333/. Slovenský junák (Pověst ze zvolenské stolice) /333-336/. Peračinový květ (Slovenská pověst) /337-338/. Pohádka o Palečkovi (Jak se povídá v okolí Vervatickém a v Slavonsku) /339-341/. [Královna hadů] /342-343/.

¶ Laiske 493; 362: [Královna hadů.] Posmrtně otištěný variant stejnojmenné pohádky z roku 1858.

  Slovenské pohádky. Z Uher. Zpomínky z cesty po Uhřích. Kraje a lesy ve Zvolensku. Svazek I. II. III. Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl VIII. V Litomyšli a v Praze, Tiskem a nákladem Antonína Augusty, 1863, 8°, 252 str. — Online: Kramerius.

Obsah: Báječný přírodopis. K seznání národní poesie /1-7/. O Pánu Bohu I.-X. /7-21/. Lesní ženka /21-28/. O Smolíčkovi /28-31/. Pohádka o perníkové chaloupce /31-36/. Písně, říkání, hry atd. (Vánoční pastýřů) /36-37/. Zábavky dětské. Písně a říkání (Ukolébavky, Jiné písně a říkání, V Čechách, Koleda vánoční, Slovenské dítě mluví k panbožkové kravičce, Popěvky) /37-42/. Slovenské písně /42-48/. Napodobení zpěvu ptačího /49-59/. Pohádka o kohoutkovi a slepičce /59-60/. Hra na ubohého vojáka /61-62/. Hra na pannu /62-63/. Hra na vlčka /63-64/. Hra na pasačku /64-65/. Hra na Marii neboli na řimbabu /65-66/. Hra na zlatý prsten /66-67/. Hra na kuřátko a jestřába /67/. Hra na železný most /68-69/. Hra na oves /69-70/. Hra na kohoutka /70-71/. Hra děvčat na dyně /71-73/. Proplétání (prevíjanja) věnců /73-74/. Hra na nevěstu /74-75/. Hra na pukanku /76/. Hra na sviňku /77-78/. Vánoční hra slovenských chlapců /78-83/. Tělocvičná hra děvčat /83-84/. Z Uher (Zlomek z nedokončeného cestopisu „Z Ďarmot do Sliače, a zpět“ psaného roku 1852) /84-113/. Zpomínky z cesty po Uhřích /115-167/. Kraje a lesy ve Zvolensku /169-252/.

¶ Laiske 494; 363: Báječný přírodopis [oddíl 10.-11. otištěn posmrtně]; 364: O Pánu Bohu [otištěno posmrtně]; 365: Z Uher [z rukopisné pozůstalosti].

  Vláda a láska. Drama v pateru jednání. Francouzsky sepsal Karel Edmond Chojecki. Přeložil Dr. Fr. L. Rieger. Divadelní biblioteka. Svazek 38. Vydává Jaroslav Pospíšil. Praha, Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1863, 8°, str. 1-84. — Online: Kramerius.

Obsah: Vláda a láska /1-84/. Český dobrovolník /85-96/.

¶ Laiske 366: Provedeno v Novoměstském divadle v Praze 10/6 1860 s názvem Vláda a láska aneb Matka v zápase s dcerou. Činohra v pateru jednání od Kruzského [spr. K. E. Chojeckého]. Z francouzského přeložila Božena Němcová. [Stejně rukopis — dobový opis.l

1864

  Drobné povídky I. Praha, Jaroslav Pospíšil (typ. A. Augusta v Litomyšli), 1862 [spr. 1864?], 8°, 190 str. — Online: Kramerius.

Obsah: Selská svatba v okolí domažlickém /5-21/. Obrazy z okolí Domažlického /22-65/. Domácí nemoc /66-73/. Dlouhá noc /74-84/. Slavné ráno /85-87/. Dobrý člověk /88-190/.

¶ Laiske 1056.

  Drobné povídky II. Praha, Jaroslav Pospíšil (typ. A. Augusta v Litomyšli), 1862 [spr. 1864?], 8°, str. 191-376.

Obsah: Baruška. - V zámku a v podzámčí. - Viktorka.

¶ Laiske 1057.

  Chýže pod horami. Obrázek se Slovenska. — O dvanácti měsíčkách. Slovenská báchorka. [Sešit III. ?] Praha, Jaroslav Pospíšil (typ. A. Augusta v Litomyšli), 1862 [spr. 1864?], 8°, str. 287-352.

¶ Laiske 1058.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [Sešit I.-II. ?] Praha, Jaroslav Pospíšil (typ. A. Augusta), 1862 [spr. 1864?], 8°, 283 str.

¶ Laiske 962: 3. vydání.

1865

1866

1867

1868

1869

  Babička. Praha, Nakladatel kněhkupectví I. L. Kober 1869, 14,5 x 11,5 cm, str. 275.

Dedikace: Americkému klubu dam v Praze na památku odhalení pomníku B. Němcové, zřízeného od něho dne 6. června 1869.

¶ Laiske 687: 3. vydání. ♦ Kuncová 3: 276 s. ♦ Počta 3.

  Babička. 2. vydání. Praha, Nákladem kněhkupectví I. L. Kober 1869, 15,5 x 12 cm, str. 275 + (1).

¶ Laiske 688: 4. vydání. ♦ Kuncová 4. ♦ Počta 4.


  [V zámku a v podzámčí. Divá Bára...] (Sešit 1.-5.) Národní bibliotéka. Výbor prací čelnějších spisovatelů českoslovanských, díl třetí (sešit 10, 16, 20, 25, 26). Boženy Němcové sebrané spisy. Svazek prvý. V Praze. Nakladatel kněhkupectví I. L. Kober [1868—]1869, 8°, str. 368.

Obsah: V zámku a v podzámčí /1-95/. Divá Bára /97-145/. Chudí lidé /147-221/. Karla /223-275/. Rozárka /277-303/. Sestry /305-339/. Pan učitel /341-367/.

¶ Laiske 495.

  [V zámku a v podzámčí. Divá Bára...] Boženy Němcové sebrané spisy. Svazek prvý. Druhé vydání. V Praze. Nakladatel kněhkupectví I. L. Kober 1869, 8°, str. 368.

Obsah: V zámku a v podzámčí /1-95/. Divá Bára /97-145/. Chudí lidé /147-221/. Karla /223-275/. Rozárka /277-303/. Sestry /305-339/. Pan učitel /341-367/.

¶ Laiske 496.

1870

  Babička. Boženy Němcové sebrané spisy. Svazek druhý. (Sešit 6-7, 8-9.) Národní bibliotéka, díl 4., sešit 27-28, 29-30. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1870 [spr. 1869], 15 x 12 cm, 275 + (1) str.

Bez motta a dedikace.

¶ Laiske 499: 5. vydání. ♦ Kuncová 5. ♦ Počta 5.

  Babička. 3. vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1870, 12°, 275 str.

¶ Laiske 689: 6. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 6.

  Babička. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1870, 8°, 270 str.

¶ Laiske 500: 7. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 7.


1871

1872

  Pohorská vesnice. Chyže pod horami. Obrazy ze života slovenského. (Sešit ?) Národní bibliotéka, díl 16, sešit 86-? Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 3. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1872—]1873, 8°, 344 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-240/. Chyže pod horami /241-287/. Obrazy ze života slovenského /289-343/.

¶ Laiske 505: Pohorská vesnice: 4. vydání.

1873

  Pohorská vesnice. Chyže pod horami. Obrazy ze života slovenského. (Sešit ?) Národní bibliotéka, díl 16, sešit 86-? Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 3. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1873, 8°, 344 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-240/. Chyže pod horami /241-287/. Obrazy ze života slovenského /289-343/.

¶ Laiske 506: Pohorská vesnice: 5. vydání.

1874

  Dobrý člověk. Baruška... (Sešit ?) (Národní bibliotéka, díl 36, sešit 195, ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 4. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1874—]1875, 8°, 453 str.

Obsah: Dobrý člověk /1-95/. Baruška /97-155/. Domácí nemoc /157-165/. Obrázek vesnický /167-178/. Dlouhá noc /179-190/. Básně: Slavné ráno /193-195/. Ženám českým /195-196/. Moje vlast /196-197/. Touha /198-200/. Hvězda má /200/. Znamení /201-203/. Zasnoubení /203-205/. Vodník /205-206/. Selská svatba v okolí domažlickém /207-224/. Obrázky z okolí domažlického /225-273/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /275-282/. Dopisy z Lázní Františkových /283-306/. Z Uher /307-333/. Zpomínky z cesty po Uhřích /335-380/. Kraje a lesy ve Zvolensku /380-452/.

¶ Laiske 510.

1875

  Dobrý člověk. Baruška... (Sešit ?) (Národní bibliotéka, díl 36, sešit 195, ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 4. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1875, 8°, 453 str.

Obsah: Dobrý člověk /1-95/. Baruška /97-155/. Domácí nemoc /157-165/. Obrázek vesnický /167-178/. Dlouhá noc /179-190/. Básně: Slavné ráno /193-195/. Ženám českým /195-196/. Moje vlast /196-197/. Touha /198-200/. Hvězda má /200/. Znamení /201-203/. Zasnoubení /203-205/. Vodník /205-206/. Selská svatba v okolí domažlickém /207-224/. Obrázky z okolí domažlického /225-273/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /275-282/. Dopisy z Lázní Františkových /283-306/. Z Uher /307-333/. Zpomínky z cesty po Uhřích /335-380/. Kraje a lesy ve Zvolensku /380-452/.

¶ Laiske 511.

1876

1877

1878

  Babička. Obrazy venkovského života. 1. vydání. Praha, Fr. A. Urbánek 1878, 8°, 352 str.

¶ Laiske 690: 8. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 8.


1879

  Národní báchorky a pověsti I. (Sešit 1-5.) (Národní bibliotéka, díl 59, sešit 364, 366, 372, 375, 379.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 5. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1879—]1880, 8°, 316 str.

Obsah: Tři zlatá péra /3-17/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /18-30/. O zlatých zámkách /31-44/. Vodní paní /45-66/. O třech sestrách /67-79/. O bílém hadu /80-89/. Vděčná zvířátka /90-94/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /95-109/. Zlatý vrch /110-125/. Dobré kmotřinky /126-140/. O kocouru, kohoutu a kose /141-147/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /148-160/. Moudrý zlatník /161-167/. Princ Bajaja /168-179/. Zlá matka /180-194/. Ptačí hlava a srdce /195-209/. Anděl strážce /210-227/. Alabastrová ručička /228-235/. Čertův švagr /236-251/. Orel, slavík a růže /252-261/. Divotvorný meč /262-276/. Noční stráž /277-285/. O chytré princezně /286-293/. Čert a Káča /294-300/. Chytrá horákyně /301-307/. Pohádka o perníkové chaloupce /308-312/. Strejček Příhoda /313-314/. Kmotr Matěj /315/.

¶ Laiske 514.

1880

  Národní báchorky a pověsti I. (Sešit 1-5.) (Národní bibliotéka, díl 59, sešit 364, 366, 372, 375, 379.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 5. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1880, 8°, 316 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1879.

¶ Laiske 515.

  Národní báchorky a pověsti II. (Sešit 1-6.) (Národní bibliotéka, díl 60, sešit 376, 377, 378, 380-382.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 6. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1880 [spr. 1879], 8°, 364 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel /3-31/. O zlatém kolovrátku /32-46/. O třech zaklených psích /47-67/. O černé princezně /68-79/. O labuti /80-87/. O Jozovi /88-98/. Sedmero krkavců /99-113/. O Marišce /114-139/. O třech bratřích /140-150/. O Popelce /151-169/. Šternberk /170-187/. Spravedlivý Bohumil /188-197/. Neohrožený Mikeš /198-213/. Zlatý lupínek /214-229/. Tajemný pás /230-244/. Viktorka /245-256/. Bratr a sestra /257-269/. O Nesytovi /270-280/. Lesní ženka /281-286/. Potrestaná pýcha /287-297/. O Pánu Bohu /298-310/. Chudý a boháč /311-316/. Devět křížů /317-319/. Silný Ctibor /320-323/. Rozkoš /324-325/. Tři rady /326-329/. O hloupém Honzovi /330-335/. Jak se učil Honzík latinsky /336-338/. Selka a Honza /339-340/. Kdo je hloupější? /341-343/. Půjčka za oplátku /344-346/. Kdo snědl holoubátka? /347-348/. Chytrost nejsou čáry /349-351/. Sedlák milostpánem /352-353/. O Smolíčkovi /354-356/. O koze /357-358/. O neposlušných kozlatech /359/. Pohádka o kohoutkovi a o slepičce /360-361/. Povídka bez konce /362/.

¶ Laiske 518.

  Národní báchorky a pověsti II. (Sešit 1-6.) (Národní bibliotéka, díl 60, sešit 376, 377, 378, 380-382.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 6. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1880, 8°, 364 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 519.

1881

  Babička. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. Národní bibliotéka, sv. 4. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1881, 15 x 12 cm, 270 str.

¶ Laiske 501: 9. vydání. ♦ Kuncová 6. ♦ Počta 9.

  Babička. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1881, 8°, 270 str.

¶ Laiske 501a: 10. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 10.

  Babička. Obrazy venkovského života. Čtvrté vydání. Praha. I. L. Kober (typ. Kober) 1881, 13,5 x 11 cm, 270 str.

¶ Laiske 691: 11. vydání. ♦ Kuncová 7. ♦ Počta 11.


  Divá Bára. Povídka. Ústřední knihovna, sv. 5. Praha. I. L. Kober 1881, 16°, 52 str.

¶ Laiske 1063.

1882

  Babička. Obrazy venkovského života. 4. vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1882?], 8°, 270 str.

¶ Laiske 691a: xxx. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 12.


  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Ústřední knihovna, sv. 35. Třetí vydání. Praha. I. L. Kober [1882], 16°, 56 str.

¶ Laiske 1064.

  V zámku a v podzámčí. Povídka. Ústřední knihovna, sv. 53-54. Třetí vydání. Praha. I. L. Kober [1882], 16°, 101 str.

¶ Laiske 1065.

1883

  Babička. Obrazy venkovského života. Ústřední knihovna. Čís. 105–110. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1883], 14 x 9,5 cm, 296 str.

¶ Laiske 692: 12. vydání. ♦ Kuncová 8. ♦ Počta 13.


1884

  Babička. Obrazy venkovského života. Ústřední knihovna, čís. 105–110. První vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1884?], 14 x 9,5 cm, 296 str.

¶ Laiske 693: 13. vydání. ♦ Kuncová 9. ♦ Počta 14.

  Božena Němcová a její Babička. Pro mládež napsal a upravil Stanislav Řehák, učitel náchodský. Illustroval A. König. Obrázková knihovna pro mládež českoslovanskou. Ročník II. Sešity 5. a 6. Nové Město n. Metují, Tiskem a nákladem knih- a kamenotiskárny Bohdana Böhma, 1884, 8°, 95 + (1) str. — Online: Kramerius.

Obsah: Božena Němcová /9-22/. Babička /23-95/ (vybraný text je členěn pouze upravovatelovými mezititulky).

¶ Laiske 694: 14. vydání. ♦ Kuncová 263. ♦ Počta 15.


1885

  Národní báchorky a pověsti I. Páté ilustr. vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1886 [spr. 1885], 8°, 315 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1879.

¶ Laiske 1066.


  Grossmutter. Bilder aus dem böhmischen Landleben. Aus dem böhmischen übersetzt von Anton Smital. Universal-Bibliothek. Bd. 2057-2059. Leipzig, Philipp Reclam 1885, 14 x 9,5 cm, 304 str. — Viz 1924.

¶ Laiske 1712. ♦ Kuncová 295.

1886

  Babička. Obrazy venkovského života. Ústřední knihovna, čís. 105–110. Páté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1886], 14 x 9,5 cm, 296 str.

¶ Laiske 695: 15. vydání. ♦ Kuncová 10. ♦ Počta 16.


  Národní báchorky a pověsti II. Páté ilustr. vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1887 [spr. 1886], 8°, 315 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1880.

¶ Laiske 1068.

  Pohádka o perníkové chaloupce. Ilustr. Pro zábavu a na pochoutku mladým čtenářům vydala tržnice Zemského ústředního spolku včelařského pro král. České. Praha, Zemský ústřední spolek včelařský pro král. České [1886], 21 cm, 14 str. + 2 l. obr. příl.

¶ Laiske 1067.

1887

  Babička. Obrazy venkovského života. K 6. vydání upravil a předmluvou i doslovem opatřil František Bartoš. Národní bibliotéka české mládeže. Sv. 1. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1887, 14 x 10 cm, 12 + 305 + 5 str.

¶ Laiske 696: 16. vydání. ♦ Kuncová 11. ♦ Počta 17.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil a předmluvou i doslovem opatřil František Bartoš. Národní bibliotéka české mládeže. Sv. 1. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1887, 18 x 13 cm, 208 str.

¶ Laiske 697: 17. vydání. ♦ Kuncová 12. ♦ Počta 18.


  Divotvorný meč. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 8. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068a.

  Dobré kmotřinky. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 5. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068b.

  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 4. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068c.

  O třech sestrách. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 6. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068d.

  O zlatých zámkách. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 1. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068e.

  Princ Bajaja. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 3. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068f.

  Ptačí hlava a srdce. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 7. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068g.

  Tři zlatá péra. Holubova pohádková knihovna pro české děti, sv. 2. Lysá nad Labem, Alois Holub [1887 ?], 12°, 16 str.

¶ Laiske 1068h.

1888

  Babička. Obrazy venkovského života. [Ilustrace Karel Štapfer.] Se 16 vyobrazeními. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1888], 14 x 9 cm, 332 str. + 16 obr. příl.

Zinkové štočky pocházejí z grafického závodu Jana Vilíma, srv. Počta s. 33.

¶ Laiske 698: 18. vydání. ♦ Kuncová 13. ♦ Počta 19.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ústřední knihovna, čís. 105–110. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1888, 14 x 9 cm, 296 str.

¶ Laiske 699: 19. vydání. ♦ Kuncová 14. ♦ Počta 20.


  Chudí lidé. K vydání upravil [a úvod napsal] Dr. Jan V. Novák. (S podobiznou spisovatelčinou.) Bibliotheka mládeže studující vydává péčí Ústředního Spolku uitelstva středních škol. Serie II., čís. 2. I. L. Kober, Praha 1888, 8°, 89 + (1) str.

¶ Laiske 1069.

  Pohorská vesnice. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 3., sešit 1. [Šesté vydání.] Praha, I. L. Kober 1888, 12°, str. 1-64. [nedokončeno?]

¶ Laiske 963: Pohorská vesnice: 6. vydání.

  Pohorská vesnice. Chyže pod horami. Obrazy ze života slovenského. Sešit 1-6. Národní bibliotéka, díl 16, sešit 86-? Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 3. Nové obálkové vydání. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1888—]1890, 8°, 344 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-240/. Chyže pod horami /241-287/. Obrazy ze života slovenského /289-343/.

¶ Laiske 507: Pohorská vesnice: 7. vydání.

  Slovenské pohádky a pověsti I. (Sešit ?) (Národní bibliotéka, díl 85, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 7. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1888], 8°, 251 str.

Obsah: Světská krása /3-15/. Král času /16-23/. Lalija /24-29/. Valibuk /30-50/. Surina pan král a Otolienka /51-62/. O tom šuhaji, co se nebál /63-82/. Mahulena, krásná panna /83-92/. Vlkolak /93-102/. Berona /103-114/. Petrova čepice /115-118/. Tři citrony /119-136/. Kinkaš Martinko /137-140/. Ztracený chlapec /141-148/. Pecko sprosťáček /149-150/. Cesta k slunci a k měsíci /151-154/. Růžová Anička /155-161/. O Petru a Otci nebeském /162-165/. O Turkovi a krásné Katarině /166-170/. Zlá nocka /171-174/. Peračina /175-176/. Sluncový kůň /177-188/. O bačovi a šarkanu /189-195/. Chlapec a vlk /196-197/. Otcovo dědictví /198-203/. Pamodaj šťastia, lavička /204-213/. Chytrý synek /214-222/. O třech zhavranělých bratřích /223-238/. O dvanácti měsíčkách /239-246/. O hloupé ženě /247-250/.

¶ Laiske 522.

  Slovenské pohádky a pověsti II. (Patisk tohoto kritického vydání se vyhrazuje.) (Sešit ?) (Národní bibliotéka, díl 88, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 8. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1888—1889], 8°, 252 str.

Obsah: Černokňažník /3-9/. 0 Kovladu /10-15/. Bratr a sestra /16-22/. O Popelvaru největším na světě /23-47/. O Zlatovlásce /48-54/. Jak šlo vejce na vandrovku /55-57/. O zakleté sestře /58-68/. Sůl nad zlato /69-77/. Jak pásl Janko kobylku /78-81/. O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách /82-95/. O Jurovi a bratřích jeho /96-103/. Opět cesta k slunci /104-110/. O šesti dratařích a škapalníku /111-113/. O hrdé kněžně /114-120/. O Červeném Vítězi /121-126/. O Víťazkovi /127-140/. Katrenka stryga /141-144/. O chudých sirotcích a o andělu /145-148/. O Popelušce /149-157/. O třech zakletých knížatech /158-179/. O věrné ženě /180-185/. Či je spravedlnost na světě, či ne? /186-188/. O jednom starém psu a vlku /189-191/. Slovenský junák /192-194/. O pyšné panně /195-196/. O jedné krásné zlatovlasé panně /197-204/. Růžový puk /205-210/. Světovládný rytíř /211-221/. O Širokém, Dlouhém a Žarookém /222-232/. O ptáku Ohniváku a o mořské panně /233-244/. Doslov [autorky] /245-250/.

¶ Laiske 525.


  Čeněk Zíbrt, „Neotištěné zápisky a list Boženy Němcové (Příspěvek k léčení prostonárodnímu)“, Světozor 23, 1888—1889, č. 4, 14/12, str. 39 a 42.

Obsah: [1.] Mnohovážený pane doktore! [list B. N. MUDr Janu Špottovi, po dubnu 1846, nedatováno]. [2.] Zimnice. Psotník čili božec. Ouroky. Snědek čili ubytí. Nátka čili ohnipar. Žloutenka. Lámání aneb trolení v oudech. Proti souchotinám. Bradavice. (Kozí říď. Krtice. Střela v prstě. Kurděje. Boule. Bolení zubů. Spála.)

¶ Laiske 366a, 2311: Z rukopisných záznamů B. N. — Doplněk k tomu viz č. 381a (1910).

1889

  Dobrý člověk. Baruška... (Sešit 7-13.) (Národní bibliotéka, díl 36, sešit 195, ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 4. Nové obálkové vydání. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1889], 8°, 453 str.

Obsah: Dobrý člověk /1-95/. Baruška /97-155/. Domácí nemoc /157-165/. Obrázek vesnický /167-178/. Dlouhá noc /179-190/. Básně: Slavné ráno /193-195/. Ženám českým /195-196/. Moje vlast /196-197/. Touha /198-200/. Hvězda má /200/. Znamení /201-203/. Zasnoubení /203-205/. Vodník /205-206/. Selská svatba v okolí domažlickém /207-224/. Obrázky z okolí domažlického /225-273/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /275-282/. Dopisy z Lázní Františkových /283-306/. Z Uher /307-333/. Zpomínky z cesty po Uhřích /335-380/. Kraje a lesy ve Zvolensku /380-452/.

¶ Laiske 512 (s. 193: Drobné povídky).

  Národní báchorky a pověsti I. (Sešit 14-18.) (Národní bibliotéka, díl 59, sešit 364, 366, 372, 375, 379.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 5. Nové obálkové vydání. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1889], 8°, 316 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 516.

  Národní báchorky a pověsti II. (Sešit 19-24.) (Národní bibliotéka, díl 60, sešit 376, 377, 378, 380-382.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 6. Nové obálkové vydání. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1889], 8°, 364 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 520.

  Pohorská vesnice. Chyže pod horami. Obrazy ze života slovenského. Praha, I. L. Kober [1889]. 12°, 344 str.

¶ Laiske 1070a: Pohorská vesnice: 8. vydání.

  Slovenské pohádky a pověsti I. (Sešit 25-28.) (Národní bibliotéka, díl 85, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 7. Nové obálkové vydání. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1889], 8°, 251 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 523.

  Vybrané báchorky národní. [Uspořádal a předmluvu napsal K. V. Rais.] [Ilustr. Viktor Oliva.] Praha, Fr. Topič [1889], 8°, 101 str.

Obsah: O zakleté sestře. - O dvanácti měsíčkách. - Pánbůh dej štěstí. - Vděčná zvířátka. - Růžové poupě. - O ptáku Ohniváku.- O krásné zlatovlasé panně. - O chudých sirotcích a o andělu. - Princ Bajaja. - O kocouru, kohoutu a kose.

¶ Laiske 1071a.

  Vybrané báchorky národní. [Uspořádal a předmluvu napsal K. V. Rais.] Ilustr. Viktor Oliva. Praha, F. Topič [1889], 8°, 48 str.

Obsah: O Smolíčkovi. - Jak šlo vejce do světa. - Bratr a sestra. - O starém psu a vlku. - Jak pásl Janko kobylku. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O neposlušných kozlatech.

¶ Laiske 1071b.

1890

  Babička. Obrazy venkovského života. S podobiznou autorky a 4 obrázky. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1890, 16 x 12 cm, 336 str.

¶ Laiske 700: 20. vydání. ♦ Kuncová 15. ♦ Počta 21.

  Babička. (Nové obálkové vydání.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. (Sešit 40-43.) Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1890], 8°, 270 str.

¶ Laiske 502: 21. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 22.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval Karel Štapfer. Vybrané spisy Boženy Němcové, seš. 1-6, 8-9. Praha, I. L. Kober 1890, 4°, 190 str.

¶ Laiske 701: 22. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 23.


  Národní báchorky a pověsti I. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1890], 8°, 315 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 1072.

  Národní báchorky a pověsti II. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1890], 8°, 362 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 1073.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Praha, I. L. Kober [1890], 8°, 240 str.

¶ Laiske 964: 9. vydání.

  Pohorská vesnice. Ilustr. V. Bartoněk a F. Slabý. Vybrané spisy Boženy Němcové, sešit 1-9. Praha, I. L. Kober [1890—1891], 4°, 164 str.

¶ Laiske 965: 10. vydání.

  Slovenské pohádky a pověsti II. (Patisk tohoto kritického vydání se vyhrazuje.) (Sešit 35-38.) (Národní bibliotéka, díl 88, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 8. Nové obálkové vydání. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1890, 8°, 252 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 526.

  [V zámku a v podzámčí. Divá Bára...] (Sešit 29-34.) Boženy Němcové sebrané spisy. Svazek prvý. Nové obálkové vydání. Třetí vydání. V Praze. Nakladatel kněhkupectví I. L. Kober 1890, 8°, 368 str.

Obsah: V zámku a v podzámčí /1-95/. Divá Bára /97-145/. Chudí lidé /147-221/. Karla /223-275/. Rozárka /277-303/. Sestry /305-339/. Pan učitel /341-367/.

¶ Laiske 497.

  Boženy Němcové Sebrané spisy [Uherské město (Ďarmoty)...]. S podobiznou a životopisem spisovatelky. Vydání pohrobní. [Uspořádal J. V. Novák.] Národní bibliotéka. Díl devadesátý. Sešit 557-559. Boženy Němcové Sebrané spisy. Svazek devátý. V Praze, I. L. Kober [1890—1891], 8°, 326 str. — Online: Kramerius.

Obsah: Uherské město (Ďarmoty) /1-73/.

Obrazy z okolí domažlického (Řada II, 1.-6.) /75-93/.

Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech /95-106/.

Několik pohádek jihoslovanských (Z pozůstalosti spisovatelčiny): Nemušti jazyk /109-117/. Děvojka, vdovice a puštěnice /117-119/. Dnes mně, zítra tobě /119-121/. Děvojka rychlejší koně /121-123/. Poklad /123-125/. O krásné pastorkyni /125-128/. Pohádka o Palečkovi /128-131/. [O hadí královně] /131-132/. Starobulharské prikazky o „Dědogospodu“ I.-III. /132-136/.

Povídky a črty z pozůstalosti: Hrádek hornolehotský /139-145/. Čtyry doby /146-152/. Cesta s pouti /153-186/.

Báječný přírodopis, písně, říkání, hry: Báječný přírodopis /189-194/. Vánoční pastýřů /194-195/. Ukolébavky /195/. Jiné písně a říkání /195-196/. V Čechách /196-197/. Koleda vánoční /197-198/. Slovenské dítě mluví k panbožkové kravičce /198/. Popěvky /198-199/. Slovenské písně /199-203/. Popěvky děvčenské /204/. Chlapecké /204-206/. Napodobení zpěvu ptačího /206-213/. Hra na ubohého vojáka /213-214/. Hra na pannu /214-216/. Hra na vlčka /216/. Hra na pasačku /216-217/. Hra na Marii neboli na řimbabu /217-218/. Hra na zlatý prsten /218-219/. Hra na kuřátka a na jestřába /219/. Hra na železný most /220-221/. Hra na oves /221-222/. Hra na kohoutka /222/. Hra děvčat na dýně /223-224/. Proplétání ... věnců /224-225/. Hra na nevěstu /225-226/. Hra na pukanku /227/. Hra na svinku /227-228/. Vánoční hra slovenských chlapců /228-232/.

Životopis Boženy Němcové. Od Sofie Podlipské /233-326/.

¶ Laiske 528; 367: Nemušti jazyk [otištěno posmrtně]; 368: Děvojka, vdovice a puštěnice [otištěno posmrtně]; 369: Dnes mně, zítra tobě [otištěno posmrtně]; 370: Děvojka rychlejší koně [otištěno posmrtně]; 371: Poklad [otištěno posmrtně]; 372: Starobulharské prikazky o „Dědogospodu“ I.-III. [otištěno posmrtně]; 373: Hrádek hornolehotský [otištěno posmrtně]; 374: Čtyry doby [Povídka v rukopisném památníku, věnovaném k Novému roku 1856 J. V. Fričovi.] [otištěno posmrtně]; 375: Cesta s pouti (Zlomek) [otištěno posmrtně]; .

1891

  Babička. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. Nejlacinější (obálkové) vydání. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1891], 8°, 270 str.

¶ Laiske 503: 23. vydání. ♦ Kuncová —. ♦ Počta 24.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ústřední knihovna, čís. 105–110. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1891, 12°, 332 str.

¶ Laiske 702: 24. vydání. ♦ Kuncová 16: m8°. ♦ Počta 25.

  Babička. Ilustroval Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1891, 25 x 19,5 cm, 190 str.

55 ilustrací v textu.

¶ Laiske 703: 25. vydání. ♦ Kuncová 17. ♦ Počta 26.


  [V zámku a v podzámčí. Divá Bára...] (Sešit 29-34.) Boženy Němcové sebrané spisy. Svazek prvý. Nejlacinější obálkové vydání. Čtvrté vydání. V Praze. Nakladatel kněhkupectví I. L. Kober 1891, 8°, 368 str.

Obsah: V zámku a v podzámčí /1-95/. Divá Bára /97-145/. Chudí lidé /147-221/. Karla /223-275/. Rozárka /277-303/. Sestry /305-339/. Pan učitel /341-367/.

¶ Laiske 498.

  Dobrý člověk. Baruška... (Sešit 7-13.) (Národní bibliotéka, díl 36, sešit 195, ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 4. Nejlacinější obálkové vydání. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1891—]1892, 8°, 453 str.

Obsah: Dobrý člověk /1-95/. Baruška /97-155/. Domácí nemoc /157-165/. Obrázek vesnický /167-178/. Dlouhá noc /179-190/. Básně: Slavné ráno /193-195/. Ženám českým /195-196/. Moje vlast /196-197/. Touha /198-200/. Hvězda má /200/. Znamení /201-203/. Zasnoubení /203-205/. Vodník /205-206/. Selská svatba v okolí domažlickém /207-224/. Obrázky z okolí domažlického /225-273/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /275-282/. Dopisy z Lázní Františkových /283-306/. Z Uher /307-333/. Zpomínky z cesty po Uhřích /335-380/. Kraje a lesy ve Zvolensku /380-452/.

¶ Laiske 513.

  Národní báchorky a pověsti I. (Sešit 14-18.) (Národní bibliotéka, díl 59, sešit 364, 366, 372, 375, 379.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 5. Nejlacinější obálkové vydání. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1891, 8°, 316 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 517.

  Národní báchorky a pověsti II. (Sešit 19-24.) (Národní bibliotéka, díl 60, sešit 376, 377, 378, 380-382.) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 6. Nejlacinější obálkové vydání. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1891, 8°, 364 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 521.

  Národní báchorky a pověsti Boženy Němcové I. Ilustr. Frant. Slabý a Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober 1891, 4°, 120 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - Zlatý vrch. - O třech sestrách. - Sedmero krkavců. - Alabastrová ručička. - Ptačí hlava a srdce. - Moudrý zlatník. - Princ Bajaja. - Chudý a boháč. - Lesní ženka. - Bratr a sestra. - O Jozovi. - O kocouru, kohoutu a kose. - Sedlák milostpánem. - Kdo je hloupější? - Kdo snědl holoubátka?

¶ Laiske 1074.

  Pohorská vesnice. Chyže pod horami. Obrazy ze života slovenského. Sešit 1-6. Národní bibliotéka, díl 16, sešit 86-? Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 3. Nejlacinější obálkové vydání. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1891], 8°, 344 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-240/. Chyže pod horami /241-287/. Obrazy ze života slovenského /289-343/.

¶ Laiske 508: Pohorská vesnice: 11. vydání.

  Slovenské pohádky a pověsti I. (Sešit 25-28.) (Národní bibliotéka, díl 85, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 7. Nejlacinější obálkové vydání. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1891], 8°, 251 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 524.

  Slovenské pohádky a pověsti II. (Patisk tohoto kritického vydání se vyhrazuje.) (Sešit 35-38.) (Národní bibliotéka, díl 88, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 8. Nejlacinější obálkové vydání. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1891], 8°, 252 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 527.

  Boženy Němcové Sebrané spisy [Uherské město (Ďarmoty)...]. S podobiznou a životopisem spisovatelky. Vydání pohrobní. [Uspořádal J. V. Novák.] Národní bibliotéka, díl 90, sešit 557-559. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Druhé vydání. V Praze, I. L. Kober [1891], 8°, 327 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 529.

  Boženy Němcové Sebrané spisy [Uherské město (Ďarmoty)...]. S podobiznou a životopisem spisovatelky. Vydání pohrobní. [Uspořádal J. V. Novák.] (Sešit 39, 44-47.) Národní bibliotéka, díl 90, sešit 557-559. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Nové obálkové vydání. Třetí vydání. V Praze, I. L. Kober [1891], 8°, 327 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 530.

  Boženy Němcové Sebrané spisy [Uherské město (Ďarmoty)...]. S podobiznou a životopisem spisovatelky. Vydání pohrobní. [Uspořádal J. V. Novák.] (Sešit 39, 44-47.) Národní bibliotéka, díl 90, sešit 557-559. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Nejlacinější obálkové vydání. Čtvrté vydání. V Praze, I. L. Kober [1891], 8°, 327 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 531.

  Vybrané české pohádky Boženy Němcové. Ilustr. Frant. Slabý a Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober [1891], 4°, 125 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - Zlatý vrch. - O třech sestrách. - Sedmero krkavců. - Alabastrová ručička. - Ptačí hlava a srdce. - Moudrý zlatník. - Princ Bajaja. - Chudý a boháč. - Lesní ženka. - Bratr a sestra. - O Jozovi. - O kocouru, kohoutu a kose. - Sedlák milostpánem. - Kdo je hloupější? - Kdo snědl holoubátka? - Červená Karkulka. - O Palečkovi.

¶ Laiske 1075.

  Vybrané české pohádky Boženy Němcové. Ilustr. Frant. Slabý a Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober [1891], 8°, 110 str.

Obsah: O Pánu Bohu. - Vděčná zvířátka. - Zlá matka. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O Smolíčkovi. - O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi. - Selka a Honza. - Jak se učil Honza latinsky. - Čertův švagr. - Kmotr Matěj. - Chytrá horákyně. - Bratr a sestra. - O třech sestrách. - Červená Karkulka. - Paleček.

¶ Laiske 1076.

1892

  Babička. Obrazy venkovského života. Vydání pro mládež. Praha, I. L. Kober 1892, 8°, 206 str.

¶ Laiske 704: 26. vydání. ♦ Kuncová 18. ♦ Počta 27.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Upravil a předmluvu i doslov napsal František Bartoš. Bibliotéka mládeže studující. Serie II., čís. 6. Druhé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1892, 18 x 13 cm, 208 str.

¶ Laiske 705: 27. vydání. ♦ Kuncová 19. ♦ Počta 28.

  Babička. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. Národní bibliotéka. Díl IV. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1892, 14 x 11,5 cm, 277 str.

¶ Laiske 504: 28. vydání. ♦ Kuncová 20: 237 s. ♦ Počta 29.

  Babička. Obrazy venkovského života. Illustrované sedmé vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1892, 8°, 336 str.

¶ Laiske 706: 29. vydání. ♦ Kuncová 21. ♦ Počta 30.

  Babička. Obrazy venkovského života. Osmé [na titul listě] sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1892, m. 8°, 332 str.

¶ Laiske 707: 30. vydání. ♦ Kuncová 22. ♦ Počta 31.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha, Alexander Storch (b. t.) [1892], 16 x 11,5 cm, 284 str.

¶ Laiske 708: 31. vydání. ♦ Kuncová 23. ♦ Počta 32: Kresba na desce knihy Antonín Garejs ml.


  Národní báchorky a pověsti Boženy Němcové II. Ilustr. Frant. Slabý a Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober 1892, 4°, 112 str.

Obsah: O Pánu Bohu. - Viktorka. - O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Smolíčkovi. - Tři zlatá péra. - Chytrost nejsou čáry. - O Popelce. - Potrestaná pýcha. - Neohrožený Mikeš. - Půjčka za oplátku. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O koze. - O neposlušných kozlatech. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - Povídka bez konce. - Strejček Příhoda. - Kmotr Matěj. - Jak se učil Honzík latinsky. - Devět křížů. - Rozkoš. - Silný Ctibor.

¶ Laiske 1078.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustr. Frant. Slabý a Karel Štapfer. Vybrané spisy Boženy Němcové, seš. 17., 19-22. Praha, I. L. Kober 1892, 4°, 120 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1891.

¶ Laiske 1079.

  Perly českých báchorek od Boženy Němcové. Ilustr. Frant. Slabý a Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober 1893 [spr. 1892], 4°, 112 str.

Obsah: O Pánu Bohu. - Viktorka. - O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Smolíčkovi. - Tři zlatá péra. - Chytrost nejsou čáry. - O Popelce. - Potrestaná pýcha. - Neohrožený Mikeš. - Půjčka za oplátku. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O koze. - O neposlušných kozlatech. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - Povídka bez konce. - Strejček Příhoda. - Kmotr Matěj. - Jak se učil Honzík latinsky. - Devět křížů. - Rozkoš. - Silný Ctibor.

¶ Laiske 1080.

  Pohádky Boženy Němcové I. Praha, Frant. Bačkovský 1893 [spr. 1892], 12°, 139 str.

Obsah: Šternberk - Tři rady. - Sedlák milostpánem. - Spravedlivý Bohumil. - Jak se učil Honza latinsky. - O kohoutkovi a slepičce. - Neohrožený Mikeš. - Zlatý lupínek.

¶ Laiske 1081.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. V. Bartoněk a F. Slabý. Praha, I. L. Kober 1892, 4°, 164 str.

¶ Laiske 966: 12. vydání.

  Slovenské pohádky a pověsti I. (Sešit 25-28.) (Národní bibliotéka, díl 85, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 7. Obálkové vydání. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1892], 8°, 251 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 524a.

  Slovenské pohádky a pověsti II. (Patisk tohoto kritického vydání se vyhrazuje.) (Sešit 35-38.) (Národní bibliotéka, díl 88, sešit ?) Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 8. Obálkové vydání. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1892], 8°, 252 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 527a.

1893

  Bratr a sestra. Kdo je hloupější?. Pohádkové večery, sv. 49. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 32 str.

Obsah: Bratr a sestra. Kdo je hloupější?

Edice Pohádkové večery (přehled).

¶ Laiske 1082.

  Drobné povídky. Do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 3. Telč, Emil Šolc [1893—1894 ?], 12°, 334 str.

Obsah: Pan učitel. - Rozárka. - Chudí lidé. - Chýže pod horami. - V zámku a v podzámčí.

¶ Laiske 1083.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustr. Frant. Slabý a Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober [1893], 4°, 112 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1891.

¶ Laiske 1084.

  Národní pohádky I. Se životopisem spisovatelky dle J. Er. Sojky. [Ilustr.] V. Preissig, L. Trkal a P. Körber. Česká knihovna, sv. 1. [Praha-]Král. Vinohrady, František Horálek 1893, 8°, 160 str. — Viz 1903 (2. vyd.).

Obsah: Tři zlatá péra. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O zlatých zámkách. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Čertův švagr. - Kdo je hloupější? - Chytrá horákyně. - Strejček Příhoda. - Devět křížů.

¶ Laiske 1085.

  Neohrožený Mikeš. Pohádkové večery, sv. 44. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 32 str.

¶ Laiske 1091.

  O Pánu Bohu. Chytrosť nejsou čáry. Pohádkové večery, sv. 50. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 32 str.

Obsah: O Pánu Bohu. Chytrosť nejsou čáry.

¶ Laiske 1092.

  O třech zakletých psech. Selka a Honza. Pohádkové večery, sv. 46.-47. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 48 str.

Obsah: O třech zakletých psech. Selka a Honza.

¶ Laiske 1086.

  Pohádky Boženy Němcové II. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 12°, 136 str.

Obsah: O třech zakletých psech. - Selka a Honza. - Tajemný pás. - Bratr a sestra. - Kdo je hloupější? - O Pánu Bohu. - Chytrost nejsou čáry.

¶ Laiske 1087.

  Spravedlivý Bohumil. Jak se učil Honza latinsky. O kohoutkovi a slepičce. Pohádkové večery, sv. 43. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 32 str.

Obsah: Spravedlivý Bohumil. Jak se učil Honza latinsky. O kohoutkovi a slepičce.

¶ Laiske 1089.

  Šternberk. Tři rady. Sedlák milostpánem. Pohádkové večery, sv. 41.-42. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 48 str.

Obsah: Šternberk. Tři rady. Sedlák milostpánem.

¶ Laiske 1093.

  Tajemný pás. Pohádkové večery, sv. 48. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 48 str.

¶ Laiske 1094.

  Vybrané pohádky české. Díl I. Sešit 1-10. Do tisku upravil [a předmluvu napsal] František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 1. Národní pohádky české i slovenské. Díl 1. Telč, Emil Šolc [1893], 12°, 442 str. — Online: Kramerius.

Obsah: Předmluva (F. Bartoš) /3-4/. 1. Tři zlatá péra /7-23/. 2. O slunečníku, měsíčníku a větrníku /24-38/. 3. O zlatých zámcích /39-46/. 4. Vodní paní /47-71/. 5. O třech sestrách /72-86/. 6. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /87-104/. 7. Dobré kmotřinky /105-121/. 8. O kocouru, kohoutu a kose /122-129/. 9. Moudrý zlatník /130-137/. 10. Princ Bajaja /138-152/. 11. Ptačí hlava a srdce /153-169/. 12. Alabastrová ručička /170-177/. 13. O chytré princezně /178-186/. 14. O perníkové chaloupce /187-191/. 15. O třech zakletých psích /192-213/. 16. O černé princezně /214-226/. 17. O labuti /227-235/. 18. Sedmero krkavců /236-252/. 19. O třech bratřích /253-264/. 20. O Popelce /265-286/. 21. Šternberk /287-307/. 22. Spravedlivý Bohumil /308-319/. 23. Neohrožený Mikeš /320-337/. 24. Viktorka /338-351/. 25. Bratr a sestra /352-366/. 26. O Nesytovi /367-379/. 27. Lesní ženka /380-386/. 28. Potrestaná pýcha /387-399/. 29. O Pánu Bohu /400-410/. 30. Chudý a boháč /411-417/. 31. Devět křížů /418-420/. 32. Silný Ctibor /421-425/. 33. Rozkoš /426-427/. 34. Jak se učil Honzík latinsky /428-431/. 35. O Smolíčkovi /432-435/. 36. O koze /436-437/. 37. O neposlušných kozlatech /438-439/. 38. Povídka bez konce /440-440/.

¶ Laiske 1090, 1095.

  Vybrané pohádky slovenské. Díl II. Podle původního vydání r. 1858 vybral a do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 2. Národní pohádky české i slovenské. Díl 1. Telč, Emil Šolc [1893], 16°, 311 + (1) str. — Online: Kramerius.

Obsah: 1. Král času /1-5/. 2. Šurina pan král a Otolenka /6-18/. 3. Mahulena krásná panna /19-26/. 4. Berona /27-38/. 5. Petrova čepice /39-42/. 6. Tři citrony /43-58/. 7. Pecko sprosťáček /59-61/. 8. Cesta k Slunci a k Měsíci /62-65/. 9. Růžová Anička /66-73/. 10. O Petru a Otci nebeském /74-76/. 11. O bačovi a šarkanu /77-84/. 12. Chlapec a vlk /85-87/. 13. Otcovo dědictví /88-94/. 14. Pánbůh dej štěstí, lavičko /95-105/. 15. O třech zhavranělých bratřích /106-122/. 16. O dvanácti měsíčkách /123-132/. 17. Černokněžník /133-140/. 18. O Popelvaru největším na světě /141-166/. 19. O Zlatovlásce /167-174/. 20. Jak šlo vejce na vandr /175-177/. 21. O zakleté sestře /178-189/. 22. Sůl nad zlato /190-199/. 23. Jak pásl Janek kobylku /200-204/. 24. Cesta k slunci /205-212/. 25. O šesti dratařích a o škapatníku /213-215/. 26. O chudých sirotcích a o andělu /216-220/. 27. O Popelušce /221-231/. 28. O třech zakletých knížatech /232-256/. 29. O starém psu a vlku /257-260/. 30. Slovenský junák /261-264/. 31. O pyšné panně /265-266/. 32. Růžové poupě /267-272/. 33. Světovládný rytíř /273-285/. 34. O Širokém, Dlouhém a Žarookém /286-295/. 35. O ptáku Ohniváku a o mořské panně /296-309/.

¶ Laiske 1088, 1104: [1894?].

  Zlatý lupínek. Pohádkové večery, sv. 45. Praha, Frant. Bačkovský 1893, 16°, 48 str.

¶ Laiske 1096.

1894

  Báchorky I. Ilustr. V. Bartoněk, Frant. Slabý a Karel Štapfer. Vybrané spisy Boženy Němcové. Praha, I. L. Kober [1894&8212;]1995, 4°, 120 str.

Obsah:

¶ Laiske 1097.

  O Nesytovi. O hloupém Honzovi. Rozkoš. Chudý boháč. Pohádkové večery, sv. 55-56. Praha, Frant. Bačkovský 1894, 16°, 48 str.

¶ Laiske 1098.

  O třech bratřích. Devět křížů. Kdo snědl holoubátka?. Pohádkové večery, sv. 54. Praha, Frant. Bačkovský 1894, 16°, 32 str.

¶ Laiske 1099.

  Pohádky Boženy Němcové III. Praha, Frant. Bačkovský 1894, 12°, 189 str.

Obsah: Viktorka. - Půjčka za oplátku. - Potrestaná pýcha. - Silný Ctibor. - O třech bratřích. - Devět křížů. - Kdo snědl holoubátka? - O Nesytovi. - O hloupém Honzovi. - Chudý a boháč. - O Jozovi. - Rozkoš.

¶ Laiske 1100.

  Pohádky Boženy Němcové IV. Praha, Frant. Bačkovský 1894, 12°, 160 str.

Obsah: O bílém hadu. - Orel, slavík a růže. - Princ Bajaja. - O kocouru, kohoutu a kose. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Lesní ženka. - O černé princezně. - O labuti. - Kmotr Matěj.

¶ Laiske 1101.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. V. Bartoněk a F. Slabý. Vybrané spisy Boženy Němcové, sešit 4, 5, 7-10, 12, 14-16, 18-20. Praha, I. L. Kober 1894, 4°, 163 str.

¶ Laiske 967: 13. vydání.

  Pohorská vesnice. Dobrý člověk. Do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 4. Telč, Emil Šolc 1894, 12°, 419 str.

¶ Laiske 1101a: Pohorská vesnice: 14. vydání.

  Pohorská vesnice. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober 1895 [spr. 1894], 8°, 240 str.

¶ Laiske 968: 15. vydání.

  Viktorka. Půjčka za oplátku. Pohádkové večery, sv. 52. Praha, Frant. Bačkovský 1894, 16°, 32 str.

¶ Laiske 1102.

1895

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval Karel Štapfer. Vybrané spisy. (Sešit 1-3, 6, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29.) Praha, I. L. Kober 1895 [spr. 1894], 4°, 190 str.

¶ Laiske 709: 32. vydání. ♦ Kuncová 24: m8°. ♦ Počta 33.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Ilustroval Karel Štapfer.] Druhé illustrované vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1895, 25 cm, 189 + (1) str. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 710: 33. vydání. ♦ Kuncová 25: v8°. ♦ Počta 34.


  Báchorky II. Ilustr. V. Bartoněk, Frant. Slabý a Karel Štapfer. Vybrané spisy Boženy Němcové. Praha, I. L. Kober [1895&8212;]1996, 4°, 000 str.

Obsah:

¶ Laiske 1105: 000 str.

  Pan Učitel. Povídka. [Ilustr.] Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, sv. 17. Praha, Fr. Bačkovský 1895, 8°, 38 str.

¶ Laiske 11056.

  Pohorská vesnice. Chyže pod horami. Obrazy ze života slovenského. Sešit 1-6. Národní bibliotéka, díl 16, sešit 86-? Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 3. Nové vydání. Páté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1895, 8°, 344 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-240/. Chyže pod horami /241-287/. Obrazy ze života slovenského /289-343/.

¶ Laiske 509: Pohorská vesnice: 16. vydání.

  Tři pohádky. [Ilustr.] Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, sv. 16. Praha, Fr. Bačkovský 1895, 8°, 93 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - O Marišce. - O Popelce.

¶ Laiske 11057.

  Vínek báchorek Boženy Němcové. Ilustr. Praha, I. L. Kober [1895], 8°, 131 str.

Obsah: O labuti. - O třech zakletých psech. - V čarodějné kuchyni. - Šternberk..- Spravedlivý Bohumil. - Dobrodružství pidimužíkova. - Zlatý lupínek. - Sůl nad zlato - O Marišce. - O ovčákovi a jeho synech.

¶ Laiske 1108.

  Zajímavé povídky. [S 1 obrázkem.] Litomyšl, V. Augusta, dř. J. Bergrová [1895 ?], 17 cm, 56 [+ 71 ?] str.

Obsah: Neohrožený Mikeš. - Čert a Káča. - Divotvorný meč.

¶ Laiske 1109.


  Čeněk Zíbrt, „Z netištěných zápisků Boženy Němcové“, Český lid 4, 1895, č. 3, str. 196-197.

Obsah: [1.] Zde v Praze jedna bába... [2.] Pověra o Lucii v Balašovských Ďarmotech... [3.] Když se vrátí (v Trenčínských horách) z pohřbu... [4.] Čtyrmecitma (z Domažlicka). [5.] S vínem jít o svatbě (z Domažlicka). [6.] Kdo má zvyk sedat s lokty o stůl podepřenými a bradu o dlani...

¶ Laiske 376, 2327: Národopisné záznamy z dopisů B. N. J. J. Hanušovi.

1896

  Jan V. Novák, „Slovenské písně, sebrané od Boženy Němcové“, Český lid 5, 1895—1896, str. 422-425, 546-550; roč. 6, 1896—1897, str. 77-79; roč. 7, 1897—1898, str. 48-49.

Z netištěného rukopisu podává Dr. Jan V. Novák.

Obsah: Dodatek k písním slovenským Kollara. (Písně valašské, pasácké, které zpívají Valaši a mladý lid...)

1. Kukulienka kuká... [Původni otisk viz č. 209.] 2. Kedy lepší ako z jara... 3. Aj, Jezúšku, spáso naša... [Původní otisk viz č. 211.] 4. Eh ja veru, Valaše, nepúščaj na naše... [Původní otisk viz č. 285.] 5. Černula, Černula, na Černule zvoněc... 6. Pásol som húsky, barany... 7. Pásla som Belenu, na sukňu zelenú... [Původní otisk viz č. 345.] 8. Choj že mi, Celička, choj že mi na pole... 9. Bodaj ťa šuhajko, taký um nadešou... 10. Ďeuča maťerino, kravy potraťilo... 11. Veť ma moja mamka naučení daua... 12. Ouce, milé ouce, máťe zlaté zvonce... [Původní otisk viz č. 231.] 13. Keď som húsky pásala... 14. Martine, Martine, kravy vo brezině... 15. Valaši, valaši, kďe stě ouce pásli... 16. Brnoša, Ránoša veždy mlieka zmení... 17. Brnoša, to je krava naša... 18. Kďe si ty, šuhajko, koníčky pásol?... 19. Čie je to ďeučatko na tom vršku?... 20. Mrdo, mrdo, mrdofúsý... [Variant písně Rudo, rudo, rudofúsý... Viz č. 295.] 21. Eh Kysuca, tá bystrá vodička... [Původní otisk viz č. 295.] 22. Na Kysúci pána není, čo by ma dal do vezení... 23. Pase Janko dva voly, dva voly, dva volečky... 24. Eh veru, Javorník, milečkom pleťený... 25. Ces Javorničky, hladké chodníčky puojděme... 26. Pršalo, hrmelo, hromovičky bilo... 27. Bože muoj, otče muoj, už je ráno... 28. Niesom veselá od včera večera... 29. Hrušky opadaly, konárečky stoja... 30. Kukulienka zakukala, matka dcerku zaplietala... 31. Taká ješte izba má pekně vykálená... /423-425/.

32. Svitá, svitá za hájikom... 33. Potom bude, potom naša vera stála... 34. Roste da javor, javore... 35. Lomnickej pan farár peknú kázeň káže... 36. Kod by ten prišol, čo mi na um zišol... 37. Janíkova krása děvušky napása... 38. Pohanka zelená, kdo ťa bude žať... 39. Hora, moja hora, pokjan da si moja?... 40. Dolina, dolina, čo že ma je po ní... 41. Horička zelená, ver si ošumela... 42. Bože muoj, otče muoj, na tejto doline... 43. Eh já, veru, leťala sivá húska bez piera... 44. Eh, veru smo boly tri vlastnie sestričky... 45. Kdě's ty ruže, moje milá, nabrala... 46. Pod tú horú vysokú, pod tú skalú širokú... 47. Linťava rola samým kvítkom kvitne... 48. Jožko žlútovlasý, obrac sa nazpátek... 49. Eh ja veru, něbudem u Hlinčaov bývať... 50. Eh veru, z večera tmavá nocka bývá... 51. Lísteček z javora upadou do mora... 52. Teče voda podle vody, půjdzeme my na jahody... 53. Eh, veru, dzěvečky, víte si věnečky... 54. Horička tisová, ko bys bola moja... 55. Ondráš, milý Ondráš, len sebe rozváž... 56. Pred našimi dvéri mramorový kámen... 57. Pesničanky moje, ako vás zabudem?... 58. Dudánky, dudánky, idúcí od Hanky... 59. Keď som išou od svej milej, tuze pršalo... 60. Pochválen Kristus, paní šenkárka... 61. Povedz ty mi, moja milá, povedz... 62. Eh já veru dobre viem, čo po poli roste... 63. Eh já veru pupenec, zelený pupenec... 64. Never šuhajkovi ako temu hadu... 65. Keď já puojdem odtúr, kúpim já si kotúr... 66. Keby opadaly tyto vršky dole... 67. Keď já puojdem ces Trnauské pole... 68. Lepší je Prešporek než Trnava... 69. Bodaj ťa, šuhajko, sto Paromov vzalo... 70. Šuhajkova mamka suka polomená... 71. Tadra, mamko, tadra, moje líčko z jadra... 72. Nechoj k nám, nechoj k nám, ty čerepovajče... 73. Prší dážď, prší dážď, prede dveri tuoňa... 74. Vezmi, ďouča, vezmi sáček, puojdeme my na ryby... 75. Nasiala som ruže, zišou tulipán... 76. Spala by som istě v javorovém listě... 77. Nasiala som ruže, na čo že mi budú... 78. Nepuojdem za Jána, za Jána Janého... 79. Mala som frajerou ako panských ouec... 80. Už je po pounoci na druhé hodině... 81. Tak mi mamka kázala, abych chlapcom dávala... /546-550/.

82. Keď som išou od svej milej, poblúdil som... 83. Ako je to peknuo, keď dve, tri zpievajú... [Původní otisk viz č. 211.] 84. Kúpiš mi, šuhajko, čo ti buděm kázať... 85. Veru že mi povedz, eh ty milý vdovec... 86. Eh veru, šuhajko, neklamaj srdénka mojeho... 87. Pod našima okny tri ruže... 88. A ja som, a ja som uhorská kišason... 89. Vadila sa mynárka s mynárom... 90. Chvála pánu Bohu, zlámal mynár nohu... 91. Něbudem dobrý, něbudem, kym ma něudrú na buben... 92. Išou pes cez huorku, nakládol na kuorku... 93. Eh veru, muzika, komu tá reziká?... 94. Eh veru, súseda, zavieraj to štěňa... 95. Keď já puojdem, povandrujem, puojde milúčka se mnú... 96. Nijasom, maměnka, k.... žádná... 97. Tududu, tududu, mám ženičku chudú... 98. Tárala ma mamka, tárala... 99. Až já budem velká, bude ze mňa selka... 100. Koníčku muoj vraný, vynes ma z Moravy!... 101. Na dolině, Šamorině, [:tam sú cigáni:]... 102. Když som išol po vesnici, selka na mňa volala... 103. (Nevhodná.) 104. Okolo mlyna hustá vrbina... 105. Eh veru, mynária, prečo nemelete?... [Původní otisk viz č. 295.] 106. Jaj veru, Hluboče, čo po vás ščeboče?... 107. Jaká som, taká som, sekerečka za pasom... 108. Keď som išol z hája, muzika mi hrála... 109. Jaj veru, hore háj, hore háj, hore hájom cesta... 110. Páni muzikanti, poctiví šuhajci... 111. Zahrajce, muzikanti, já penízka mám... 112. Hulani, belani, děuča porubali... 113. Keď som bol malučký, malučičký... [Původní otisk viz č. 295.] 114. Huli beli usni, prijdú za tebú sny!... [Původní otisk viz č. 209.] 115. Holusky, belusky, očima nebluskni... [Původní otisk viz č. 209.] 116. Eh veru Dlúhopol, Dlúhopolská rieka... 117. Popod Javorníčkom sniažik poletuje... 118. Horičky Turčanské, rozléhajce sa mi... 119. Ani som neišol, len ma voda něsla... 120. Keď si chodiu do nás, bou chodníčok hladký... 121. Na hore pták, pod múrom rak... /77-79/.

122. Žalo děuče, žalo réž, a trhalo vičku... 123. Jde milý z Bystrice, nese mi zlaté čerevice... 124. Čí su hen to krávy v tom zelenom háji... 125. Horáci, horáci, sami něboráci... 126. Naša paní Barbora čaká pána z Tabora... 127. Ach, bože, aky to žial, mně milovau, jinšú si vzau... 128. Števane, Števane, v světlém dolomane... 129. Povedaju na mňa, že som já zbojníček... 130. Hora, hora, zelená chrasť, daj mi Bože, něco ukrásť... 131. Počkajce, děučence, bude ráno mráz... 132. Fašanky sa krácia, už sa nenavracia... 133. Pozri seba, děuča, na onu vežu... 134. Nade mlynom, pode mlynom, tam sa husky peru... 135. A ty čtyry kuoně vrané a ty čtyry paripy... 136. Zpívala bych seba, ale nemám noty... 137. Eh veru, Belehrad, vidím tia děuča rád... /48-49/.

¶ Laiske 376a: 137 slovenských písní otištěno vesměs poprvé. Nedokončeno. Pokračování sbírky viz č. 397 (1919).

1897

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustrace K. Štapfer. Druhé illustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1897, 4°, 190 str.

¶ Laiske 711: 34. vydání. ♦ Kuncová 26: 8°. ♦ Počta 35.

  Babička. Illustrují čeští malíři V. Bartoněk, Fr. Bíza, L. Borůvka, P. Körber, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer, V. Trsek a K. Thuma. [Uspořádal ?]. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Třetí illustrované vydání. Praha, I. L. Kober 1897, 21 [20,5] x 15 cm, 250 str.

81 ilustrací v textu.

Kamil Vladislav Muttich, 1873—1924, ilustrátor.

¶ Laiske 532: 35. vydání. ♦ Kuncová 27. ♦ Počta 37.


  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Praha, I. L. Kober 1897, 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 559.

  Chýže pod horami. S vyobrazeními Fr. Slabého. Praha, I. L. Kober 1897, 8°, 42 str.

¶ Laiske 1110.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Praha, I. L. Kober 1898 [spr. 1897], 8°, 252 str.

Obsah: O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /3-16/. O třech bratřích /17-25/. O bílém hadu /26-34/. Tajemný pás /35-48/. Sternberk /49-64/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /65-75/. O zlatých zámcích /76-87/. Orel, slavík a růže /88-96/. Tři rady /97-100/. O Nesytovi /101-109/. O labuti /110-117/. Zlatý lupínek /118-131/. Zlatý vrch /132-146/. Bratr a setra /147-158/. Alabastrová ručička /159-166/. O zlatém kolovrátku /167-180/. Tři zlaté péra /181-192/. O Marišce /193-214/. Sedmero krkavců /215-226/. Chudý a boháč /227-231/. Neohrožený Mikeš /232-244/. Moudrý zlatník /245-251/.

¶ Laiske 550.

  Národní pohádky. Litomyšl, V. Augusta [1897 ?], 8°, 71 str.

Obsah: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Marišce. - Spravedlivý Bohumil.

¶ Laiske 1111.

  Pohorská vesnice. Karla. Ilustr. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Praha, I. L. Kober, 1897, 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 541: Pohorská vesnice: 17. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Ilustr. Praha, I. L. Kober, 1897, 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 1111a: Pohorská vesnice: 18. vydání.

1898

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil a předmluvou i doslovem opatřil František Bartoš. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1898, 18 x 13 cm, 208 str.

¶ Laiske 712: 36. vydání. ♦ Kuncová 28. ♦ Počta 38.

  Babička. Obrazy venkovského života. S 15 ilustracemi Josefa Douby a 19 fotografickými pohledy [L. Mojžíše]. Vydání pro mládež. Vilímkova knihovna Malého čtenáře. Sv. 10. Praha, J. R. Vilímek (typ. Vilímek) [1898], 17,5 x 12 cm, 298 str.

¶ Laiske 713: 37. vydání. ♦ Kuncová 29. ♦ Počta 39.


  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Nejlepší báchorky všech národů a časů. Praha, I. L. Kober 1898, 8°, 252 str.

Obsah: O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - O třech bratřích. - O bílém hadu. - Tajemný pás. - Šternberk. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O zlatých zámcích. - Orel, slavík a růže. - Tři rady. - O Nesytovi. - O labuti. - Zlatý lupínek. - Zlatý vrch. - Bratr a sestra. - Alabastrová ručička. - O zlatém kolovrátku. - Tři zlatá péra. - O Marišce. - Sedmero krkavců. - Chudý a boháč. - Neohrožený Mikeš. - Moudrý zlatník.

¶ Laiske 1112.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Praha, I. L. Kober 1898, 8°, 252 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel /3-27/. O třech sestrách /28-39/. Anděl strážce /40-55/. Vodní paní /56-73/. Ptačí hlava a srdce /74-86/. Potrestaná pýcha /87-96/. O černé princezně /97-106/. O třech zakletých psech /107-124/. Spravedlivý Bohumil /125-133/. Lesní ženka /134-139/. O hloupém Honzovi /140-144/. Princ Bajaja /145-155/. O Jozovi /156-164/. O kocouru, kohoutu a kose /165-170/. Kdo je hloupější? /171-173/. Kdo snědl holoubátka? /174-175/. Viktorka /176-186/. Půjčka za oplátku /187-189/. Devět křížů /190-192/. Silný Ctibor /193-196/. Divotvorný meč /197-209/. Noční stráž /210-217/. O Popelce /218-232/. O chytré princezně /233-239/. Čert a Káča /240-246/. O koze /247-249/. Pohádka o kohoutkovi a o slepičce /250-251/.

¶ Laiske 578.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Praha, I. L. Kober 1898, 8°, 252 str.

Obsah: O Pánu Bohu /3-14/. Vděčná zvířátka /15-19/. Zlá matka /20-32/. Pohádka o perníkové chaloupce /33-36/. O Smolíčkovi /37-39/. O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi /40-51/. Selka a Honza /52-54/. Jak se učil Honzík latinsky /55-58/. Čertův švagr /59-72/. Kmotr Matěj /73-74/. Chytrá horákyně /75-80/. Strejček Příhoda /81-83/. Rozkoš /84-85/. Chytrost nejsou čáry /86-88/. O neposlušných kozlatech /89/. Dobré kmotřinky /90-102/. Sedlák milostpánem /103-104/. Povídka bez konce /105/. Král času /106-112/. Valibuk /113-128/. Světská krása /129-141/. Lilie /142-146/. Šurina pan Král a Otolienka /147-156/. O tom chlapci, jenž se nebál /157-172/. Tři citrony /173-186/. Vlkodlak /187-194/. Ztracený chlapec /195-200/. Pecko sprosťáček /201-202/. Kinkaš Martinko /203-206/. Cesta k slunci a k měsíci /207-210/. Mahulena, krásná panna /211-218/. Berona /219-229/. Petrova čepice /230-233/. O bačovi a draku /234-238/. Zlá noc /239-241/. Sluncový kůň /242-251/.

¶ Laiske 587.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Praha, I. L. Kober 1898, 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 569.

  Slovenské pohádky a pověsti I. Praha, I. L. Kober [1898 ?], 8°, 251 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 1113.

  Slovenské pohádky a pověsti II. Praha, I. L. Kober [1898 ?], 8°, 252 str.

Obsah: (viz 1. vyd.)

¶ Laiske 1114.

1899

  Čertův švagr. Kmotr Matěj. Se 3 obrázky. Knihovna pohádek. Sv. 4. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 16 str. — Online: Kramerius.

Edice Knihovna pohádek (přehled).

¶ Laiske 1115.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 258 str.

Obsah: O třech zhavranělých bratřích /3-14/. Pánbůh dej štěstí, lavičko /15-23/. Růžová Anička /24-29/. O Petrovi a Otci nebeském /30-32/. O Turkovi a krásné Kateřině /33-36/. Otcovo dědictví /37-41/. Chlapec a vlk /42-43/. O hloupé ženě /44-47/. O krásné zlatovlasé panně /48-53/. O Kovladu /54-58/. Bratr a sestra /59-64/. Černokňažník /65-70/. O jednom starém psu a vlku /71-72/. Růžové poupě /73-77/. O Popelváru, největším na světě /78-96/. O Zlatovlásce /97-102/. Kapradí /103-104/. O dvanácti měsíčkách /105-111/. O třech zakletých knížatech /112-128/. Slovenský junák /129-131/. Světovládný rytíř /132-140/. O zakleté sestře /141-148/. Sůl nad zlato /149-155/. Chytrý synek /156-161/. O Jiříkovi a bratřích jeho /165-168/. Opět cesta k slunci /169-173/. O šesti drátařích a čertu /174-176/. O pyšné princezně /177/. Jak šlo vejce na vandrovku /178-180/. O hrdé kněžně /181-186/. O Popelce /187-193/. O Širokém, Dlouhém a Žarookém /194-202/. Zda je spravedlnost na světě, či není? /203-204/. Kateřina čarodějnice /205-207/. O Červeném Vítězi /208-212/. O ptáku Ohniváku a o mořské panně /213-222/. Jak pásl Jeník kobylku /223-226/. O chudých sirotcích a o anděli /227-230/. O Vítězkovi /231-241/. O věrné ženě /242-245/. O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Juliáně a dvou tátošících /246-256/.

¶ Laiske 605.

  O chytré princezně. Čert a Káča. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Se 3 obrázky. Knihovna pohádek. Sv. 6. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 16 str. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 1116.

  O Pánu Bohu. Pohádka o perníkové chaloupce. Se 3 obrázky. Knihovna pohádek. Sv. 5. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 16 str. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 1117.

  O Popelce. Se 2 obrázky. Knihovna pohádek. Sv. 1. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 16 str. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 1118.

  O slunečníkovi, měsíčníkovi a větrníkovi. Jak se učil Honzík latinsky. Se 4 obrázky. Knihovna pohádek. Sv. 3. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 16 str. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 1119.

  O Smolíčkovi. Zlá matka. Se 2 obrázky. Knihovna pohádek. Sv. 2. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 16 str. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 1120.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Ilustr. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 172 str.

Obsah: Obrázek vesnický /1-11/. Dlouhá noc /13-23/. Selská svatba v okolí Domažlickém /25-41/. Obrázky z okolí Domažlického /43-97/. Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech /99-108/. Hrádek horno-lehotský /109-114/. Čtyry doby /115-120/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /121-125/. Dopisy z Lázní Františkových /126-142/. Z Uher /143-162/. Pohádky jihoslovanské: Děvojka rychlejší koně /163-164/. Poklad /165-166/. Dnes mně, zítra tobě /167-168/. O krásné pastorkyni /169-171/.

¶ Laiske 596.

  Valibuk. Se 2 obrázky. Knihovna pohádek. Sv. 7. Praha, I. L. Kober 1899, 8°, 16 str. — Online: Kramerius.

¶ Laiske 1121.

1900

  Babička. Obrazy z venkovského života. S osmi illustracemi akademického malíře Věnc. Černého. Nové vydání pro dospělejší mládež. V Praze, Nákladem Aloisa Hynka, knihkupce (tisk J. Rokyta, Praha; litografie a tisk A. L. Koppe, Praha Smíchov), 1900, 4°, 154 str.

Věnceslav Černý (1865—1936), malíř a ilustrátor.

¶ Laiske 714: 38. vydání. ♦ Kuncová 30: v8°. ♦ Počta 40.

  Babička. Ilustr. J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 1. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1900, 20,5 x 15,5 cm. 250 str.

80 ilustrací v textu.

¶ Laiske 533: 39. vydání. ♦ Kuncová 31. ♦ Počta 41.

  Babička. Obrazy venkovského života. S 15 ilustracemi Josefa Douby a 19 fotografickými pohledy. Vilímkova knihovna Malého čtenáře. [Sv. 10.] Vydání pro mládež. Praha, J. R. Vilímek [1900], 17 x 11 cm, 297 str.

¶ Laiske 715: 40. vydání. ♦ Kuncová 32. ♦ Počta 42.

  Babička. Podle úpravy F. Bartoše. Vybrané spisy B. Němcové, sv. 5. Telč, Emil Šolc [1900], 8°, 317 str.

¶ Laiske 714a. ♦ Kuncová –. ♦ Počta –.


  Malým čtenářům od Boženy Němcové. Ilustr. V. Čutta. Praha, Alois Hynek [1900—1918 ?], 4°, 63 str. — Viz 2008.

Obsah: Jak šlo vejce na vandr. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O starém psu a vlku. - O neposlušných kozlatech. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O Petru a Otci nebeském. - Čert a Káča. - O Smolíčkovi. - O pyšné panně. - Cesta k slunci a měsíci. - Jak pásl Janek kobylku. - Chlapec a vlk. - Strýček Příhoda.

¶ Laiske 1124.

  Malým čtenářům od Boženy Němcové. Ilustr. V. Čutta. Praha, Alois Hynek [1900—1918 ?], 4°, 63 str.

Obsah: Jak šlo vejce na vandr. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O starém psu a vlku. - O neposlušných kozlatech. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Čert a Káča. - Otcovo dědictví. - O Smolíčkovi. - O pyšné panně. - Cesta k slunci a měsíci. - Jak pásl Janek kobylku. - Chlapec a vlk. - Strýček Příhoda.

¶ Laiske 1125.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober [1900 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 551.

  Pohorská vesnice. Karla. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober, [1900 ?], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 542: Pohorská vesnice: 19. vydání.

  Vybrané pohádky a báchorky Boženy Němcové. Se sedmi ilustracemi Fr. Bízy. Nové vydání. Praha, Alois Hynek [1900 ?], 4°, 183 str.

Obsah: .

¶ Laiske 1126.

1901

  Babička. Upravil a úvodem opatřil Jan Kabelík. Vybrané spisy. 5. Telč, Emil Šolc 1901, m8°, 300 str.

Lit.: Jan Kabelík, „Které vydání Babičky je authentické?“, Věstník českých profesorů 10, 1902—1903, č. 3, únor, str. 215–216. [Považuje za ně 2. vydání knihy z r. 1862. Laiske 2332a]

¶ Laiske 716: 41. vydání. ♦ Kuncová 34. ♦ Počta 43.

  Babička. Upravil František Bartoš. Vybrané spisy. Sv. 5. Telč, Emil Šolc 1901, 8°, 317 str.

¶ Laiske 717: 42. vydání. ♦ Kuncová 35. ♦ Počta 44.

  Babička. Obrazy venkovského života. S předmluvou od Aloisa Jiráska. Světová knihovna. Čís. 238–241. Praha, J. Otto 1901, 16°, 340 str.

¶ Laiske 718: 43. vydání. ♦ Kuncová 37: 1902, 15 x 10,5 cm [jiné vyd.?]. ♦ Počta 45.


  Báchorky. Louny, Th. Venta 1901, 8°, [à 16 ?] str.

Obsah: Alabastrová ručička. - Chudý a boháč. - Moudrý zlatník. - O Palečkovi, - O kohoutu, kocouru a kose. - Sedlák milostpánem. - Silný Ctibor. - Kdo snědl holoubátka? - Devět křížů.

¶ Laiske 1127.

  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober [1901 ?], 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 560.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober [1901 ?], 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 579.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober [1901 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 588.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober [1901 ?], 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 606.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober [1901 ?], 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 597.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Čtvrté vydání. Praha, I. L. Kober [1901 ?], 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 570.

  Slovenské pohádky. Z původního vydání vybral a do tisku upravil Fr. Bartoš. (Nové vyd.) Telč, E. Šolc 1901, 8°, 309 str.

Obsah: .

¶ Laiske 1128.

  Vybrané báchorky národní. Spořádal [a předmluvu napsal] K. V. Rais. Ilustr. Viktor Oliva. Druhé vydání. Praha, Fr. Topič [1901], 8°, 109 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1889.

¶ Laiske 1129.

  Vybrané báchorky národní. Spořádal [a předmluvu napsal] K. V. Rais. Ilustr. Viktor Oliva. Druhé vydání. Praha, Fr. Topič [1901], 8°, 48 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1889.

¶ Laiske 1130.

  Vybrané pohádky Boženy Němcové. Upravil Fr. Bartoš. Ilustr. Telč, E. Šolc 1901, 8°, 112 str.

Obsah: .

¶ Laiske 1130a.

1902

  Babička. Obrazy ze života venkovského. Se 16 vyobrazeními. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1902, 14 x 9 cm, 332 str.

¶ Laiske 719: 44. vydání. ♦ Kuncová 36. ♦ Počta 46.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Illustroval akademický malíř K. V. Muttich. Praha-Karlín, Rudolf Storch (typ. Alois Wiesner) [1902], 21 x 15 cm, 272 str.

31 ilustrací v textu.

¶ Laiske 720: 45. vydání. ♦ Kuncová 38: Štorch, 21 x 15 cm. ♦ Počta 47.


  Deset pohádek o svatém Petrovi. Úvod [napsal] V. Mrštík. Vykreslil Karel L. Klusáček. Praha, Česká grafická Unie 1902, 4°, 49 str.

Obsah: .

¶ Laiske 1131.

  Výbor z pohádek. S 2 obrázky. Pokladnice mládeže. Sv. 84. Praha, Al. Hynek 1902, 8°, 104 str.

Obsah: O neposlušných kozlatech. - Jak šlo vejce do světa. - O Smolíčkovi. - Jak pásl Janek kobylku. - O perníkové chaloupce. - O kocouru, kohoutu a kose. - Princ Bajaja. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - O dvanácti měsíčkách.- O bačovi a draku. - O třech zhavranělých bratřích. - Sůl nad zlato.

¶ Laiske 1132.

1903

  Babička. Obrazy z venkovského života. Upravil a předmluvu napsal František Bartoš. Ilustrace K. Štapfer. Bibliotéka mládeže dospívající. Serie II. Čís. 6. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (b. t.) 1903, 18 x 13,5 cm, 238 str.

Fotozinkografie Jan Vilím.

¶ Laiske 721: 46. vydání. ♦ Kuncová 39. ♦ Počta 48.

  Babička. Ilustrovali J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Páté ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober [1903?], 8°, 250 str.

¶ Laiske 534: 47. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 49.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil a předmluvu napsal František Bartoš. S ilustracemi K. V. Mutticha, V. Bartoňka, J. F. Hetteše, Fr. Slabého, A. Liebschera a K. Štapfera. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober 1903, 18 x 13 cm, 238 str.

29 ilustrací v textu. — Fotozinkografie Jan Vilím.

¶ Laiske 722: 48. vydání. ♦ Kuncová 40: 237 s. ♦ Počta 50.

  Babička. Upravil a úvodem opatřil Jan Kabelík. Vybrané spisy. Díl 5. [Druhé vydání.] Telč, Emil Šolc (typ. Josef Šolc) 1903, 18 x 13,5 cm, 300 str.

¶ Laiske 723: 49. vydání. ♦ Kuncová 43: 298 s. ♦ Počta 51.

  Babička. Obrazy z venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Jubilejní vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie v červnu) 1903, 29,5 x 23 cm, 244 str.

106 ilustrací v textu. Sešitové vydání.

Adolf Kašpar (1877—1934), ilustrátor a malíř.

¶ Laiske 724: 450. vydání. ♦ Kuncová 42. ♦ Počta 52.

  Babička. Obrazy z venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) [1903], 29,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu. Knižní vydání.

¶ Laiske 725: 51. vydání. ♦ Kuncová 41. ♦ Počta 53. ♦ Sáňka 539. [?]

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil a úvodem opatřil Jan Kabelík. Vybrané spisy. Díl 5. Telč, Emil Šolc (typ. Josef Šolc na Kladně) 1904 [v tiráži 1903], 17,5 x 13 cm, 300 str.

¶ Laiske 726: 52. vydání. ♦ Kuncová 44. ♦ Počta 54.


  Národní báchorky a pověsti I. Otiskl V. Tille. Naše klenoty, sv. 3. Praha, Máj [1903], 8°, 156 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Jozovi. - O labuti. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O třech zaklených psích. - Divotvorná harfa. - Vodní paní. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Marišce.

¶ Laiske 1133.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1903 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 552.

  Národní pohádky. K tisku upravil Fr. Horálek. Se životopisem spisovatelky podle J. E. Sojky a s 36 obrázky od V. Preissiga. L. Trkala a P. Körbra. Lidová knihovna, sv. 1. Druhé vydání. Praha, Jos. Springer [1903], 8°, 160 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1893.

¶ Laiske 1134.

  Pohorská vesnice. Karla. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Páté vydání. Praha, I. L. Kober, [1903 ?], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 543: Pohorská vesnice: 20. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Kritické vydání. Uspořádal a doslov napsal J. V. Novák. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. (Sešit 1-8.) V Praze, Nakladatel I. L. Kober [1903], 8°, 250 str. — Viz 1909, 2. vyd.

Obsah: Pohorská vesnice /1-199/. Karla /201-245/. J. V. Novák, (Doslov literární) 247-250.

¶ Laiske 614: Pohorská vesnice: 21. vydání.

  Pohorská vesnice. Dobrý člověk. Do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 4. Telč, Emil Šolc [1903 ?], 12°, 419 str.

¶ Laiske 1134a: Pohorská vesnice: 22. vydání.

  Vybrané báchorky národní. Spořádal K. V. Rais. Ilustr. Viktor Oliva. Třetí vydání. Praha, Fr. Topič [1903 ?], 8°, 108 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1889.

¶ Laiske 1135.

  Vybrané pohádky a báchorky Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Bíza. Nové vydání. Praha, Alois Hynek [1903], 4°, 193 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - O zlatém kolovrátku. - O třech zaklených psích.- Tři zlaté péra. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O zlatých zámcích. - Vodní paní. - O třech sestrách. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Dobré kmotřinky. - Moudrý zlatník. - Princ Bajaja. - O kocouru, kohoutu a kose. - Ptačí hlava a srdce. - Alabastrová ručička. - O chytré princezně. - O perníkové chaloupce. - O černé princezně. - O labuti. - Sedmero krkavců. - O třech bratřích. - O Popelce.

¶ Laiske 1136.

1904

  Babiččin příchod do údolíčka. Výbor četby pro mládež. Se zřetelem k potřebě školní pořádá Jaroslav Petr. II. Spisů Dědictví Komenského, čís. 52. Praha, Dědictví Komenského (typ. Josef Voctář v Brandýse n. L.) 1904, 15 x 11,5 cm, 16 str.

První kapitola z Babičky s čislovanými řádky po straně (s. 3-16).

¶ Laiske 727: 53. vydání. ♦ Kuncová 264. ♦ Počta 55.


  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1904 ?], 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 561.

  Národní báchorky a pověsti II. Otiskl V. Tille. Naše klenoty, sv. 4. Praha, Máj [1904], 8°, 167 str.

Obsah: Šternberk. - Spravedlivý Bohumil. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Čert a Káča. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Tři zlaté péra. - O zlatých zámkách. - O třech sestrách. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Čertův švagr. - Kdo je hloupější? - Chytrá horákyně. - Strejček Příhoda. - Devět křížů.

¶ Laiske 1137.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1904 ?], 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 580.

  Národní báchorky a pověsti III. Otiskl V. Tille. Naše klenoty, sv. 5. Praha, Máj [1904], 8°, 163 str.

Obsah: Zlatý vrch. - Dobré kmotřinky. - O kocouru, kohoutu a kose. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Moudrý zlatník. - O bílém hadu. - Vděčné zvířátka. - Potrestaná pýcha. - Selka a Honza. - Sedlák milostpánem. - Alabastrová ručička. - Anděl strážce. - Zlá matka. - Ptačí hlava a srdce. - Princ Bajaja. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku. - O hloupém Honzovi.

¶ Laiske 1138.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1904 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 589.

  Národní báchorky a pověsti IV. Otiskl V. Tille. Naše klenoty, sv. 6. Praha, Máj [1904], 8°, 168 str.

Obsah: Sedmero krkavců. - Zlatý lupínek. - Chytrost nejsou čáry. - Bratr a sestra. - Jak se učil Honzík latinsky. - Kdo snědl holoubátka. - Kmotr Matěj. - O neposlušných kozlatech. - O koze. - Chudý a boháč. - Orel, slavík a růže. - Tajemný pás. - Viktorka. - O Pánu Bohu. - Lesní ženka. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O Smolíčkovi. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Povídka bez konce. (Paběrky. - Varianty. - Referáty. - B. Němcová o svých pohádkách.)

¶ Laiske 1139.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1904 ?], 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 607.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1904 ?], 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 598.

  Povídky. K vydání upravila a úvodem opatřila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 1. Praha. Jan Laichter 1904, 12°, XVI + 245 str. — Viz 1912, 2. vyd.

Obsah: M. Gebauerová, Úvod /V-XV/. Obrázek vesnický /1-12/. Dlouhá noc /13-23/. Domácí nemoc /25-32/. Baruška /33-98/. Pomněnka šlechetné duše (Rozárka) /99-128/. Sestry /129-166/. Karla /167-225/. Výklad historie /226-242/.

¶ Laiske 618.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Páté vydání. Praha, I. L. Kober [1904 ?], 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 571.

1905

  Babička. Obrazy venkovského života. S osmi ilustracemi Věnceslava Černého. Nové vydání pro mládež dospívající. Praha, Alois Hynek (typ. J. Rokyta) [1905], 23,5 x 16,5 cm, 154 str.

¶ Laiske 728: 54. vydání. ♦ Kuncová 45. ♦ Počta 56.

  Babička. Ilustrují J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1905], 8°, 250 str.

¶ Laiske 535: 55. vydání. ♦ Kuncová 46: 5. il. vyd. ♦ Počta 57.

  Babička. Obrazy venkovského života. In: Česká dívka. Příloha Krásného čtení (Redigují Alois Holub a Marie Holubová v Lysé nad Labem), roč. I., 1905, č. 1–7; roč. II., 1905—1906, č. 1–5/6.

Ve 2. ročníku zní podtitul: Obrazy z venkovského života. A poslední dvě kapitoly jsou onázvovány, nejsou číslovány.

¶ Laiske 729: 56. vydání. ♦ Kuncová 47. ♦ Počta 58. ♦ Srv. Štefan Švec, Česky psané časopisy pro děti (1850—1989), Praha, Karolinum / Národní muzeum, 2014, s. 212–214.

  Babička. Obrazy z venkovského života. K vydání upravila a předmluvu napsala Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 2. Čeští spisovatelé XIX. stol. Praha, Jan Laichter (typ. Albert Malíř) 1905, 15,5 x 11 cm, XX + 324 str. — Viz 1913 (2. vyd.), 1923 (3. vyd.)

Obsah: M. Gebauerová, Úvod /VII-XX/. Babička /1-316/. Změny II. vydání Babičky z r. 1862 /319-324/.

¶ Laiske 620: 57. vydání. ♦ Kuncová 48. ♦ Počta 59.


  Divá Bára. Povídka. K vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 8. Praha, Jan Laichter 1905, 12°, 62 str.

¶ Laiske 1140.

  Divá Bára. Pohorská vesnice. K vydání upravila Marie Gebauerová a Jaroslav Vlček. Úvodem opatřili Marie Gebauerová a J. F. Hruška. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 3. Praha, Jan Laichter 1905, 12°, XX + 341 str.

Obsah: M. Gebauerová a J. F. Hruška, Úvod /V-XX/. Divá Bára /1-57/. Pohorská vesnice /58-338/.

¶ Laiske 623: Pohorská vesnice: 23. vydání.

  Dvanáct pohádek. Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, sv. 77. Praha, Fr. Bačkovský 1905, 8°, 220 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O sedmi krkavcích. - O třech zlatých pávech. - O vodní paní. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - O zlatém vrchu. - O dobrých kmotřinkách. - O zlé matce. - O ptačí hlavě a srdci. - Anděl strážce. - O čertově švagrovi. - O divotvorném meči.

¶ Laiske 1141.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1905], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 553.

  Pohorská vesnice. Karla. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober, [1905—1906 ?], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 544: Pohorská vesnice: 24. vydání.

  Sestry. Povídka. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 5. Praha, Fr. Bačkovský 1905, 12°, 46 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1889.

¶ Laiske 1142.

  Vybrané báchorky národní. Spořádal [a úvod napsal] K. V. Rais. Ilustr. Viktor Oliva. Třetí vydání. Praha, Fr. Topič [1905 ?], 8°, 48 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1889.

¶ Laiske 1143.

1906

  Babička. Obrazy z venkovského života. Národní knihovna česká. Sv. 35. První řádné vydání. Praha, František Bačkovský 1906, 15 x 12 cm, 362 str.

Lit.: František Bačkovský, Výklad, že jsou pochybeně vydána všechna vydání „Babičky“ Bož. Němcové, vyšlá před mým „Prvním řádným vydáním“, jakož i některé vynikající plody jiných spisovatelů. Praha, František Bačkovský 1906, 8°, 12 str.

¶ Laiske 730: 58. vydání. ♦ Kuncová 49. ♦ Počta 60.

  Babička. Kritické vydání. Uspořádal a doslov napsal J. V. Novák. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. (Sešit 9-12.) Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1906], 18 x 13,5 cm, 230 str. — Viz 1909, 2. vyd.

Obsah: Babička /1-226/. J. V. Novák, (Doslov a ediční poznámka) /227-230/.

¶ Laiske 616: 59. vydání. ♦ Kuncová 50. ♦ Počta 61.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Knihovna českých klassiků belletristů. České umění VII — 3. Praha, B. Kočí (Tiskem E. Beauforta v Praze) 1906, 22 x 15 cm, 85 + (1) str. — Online: Kramerius.

Otištěno podle původního vydání z r. 1855 s opravami B. Němcové podle vydání z r. 1862.

¶ Laiske 731: 60. vydání. ♦ Kuncová 51. ♦ Počta 62.

  Babička. Obrazy z venkovského života. S 12 fotografickými snímky „Babiččina údolí“. Knihovna českých klassiků belletristů. Praha, B. Kočí (typ E. Beaufort a Politika) 1906, 23 x 16 cm, 86 str.

Otištěno podle původního vydání z r. 1855 s opravami B. Němcové podle vydání z r. 1862.

¶ Laiske 732: 61. vydání. ♦ Kuncová 52. ♦ Počta 63.

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Jos. H. Orlický. S ilustracemi Jos. Dmycha a J. Hübsche a fotografickými pohledy J. Zeleného. Třebíč, Jindřich Lorenz 1906, 8°, 209 str.

¶ Laiske 733: 62. vydání. ♦ Kuncová 53 [?]. ♦ Počta 64.

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Jos. H. Orlický. Kolibří knihovna, sv. 6. Třebíč, Jindřich Lorenz 1906, 24°, 210 str.

¶ Laiske 734: 63. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 65.


  Alabastrová ručička. O kocouru, kohoutu a kose. Pohádkové večery, sv. 63. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 16°, 30 str.

¶ Laiske 1144.

  Baruška. Povídka. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 51. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 12°, 74 str.

¶ Laiske 1145.

  Čert a Káča. O chytré princezně. Pohádkové večery, sv. 69. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 16°, 32 str.

¶ Laiske 1146.

  Divá Bára. Povídka. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 48. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 12°, 63 str.

¶ Laiske 1147.

  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich. Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1906 ?], 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 562.

  Chudí lidé. Vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 10. Praha, Jan Laichter 1906, 12°, 92 str.

¶ Laiske 1148.

  Chudí lidé. Povídka. Knížky pro lid, sv. 1. [Praha-]Kr. Vinohrady, Jan Laichter 1906, 12°, 92 str.

¶ Laiske 1149.

  Chyše pod horami. Obrázek ze Slovenska. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 8. Praha, Fr. Bačkovský 1906, 12°, 63 str.

¶ Laiske 1151.

  Chýže pod horami. Obrázek ze Slovenska. K vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 11. Praha, Jan Laichter 1906, 12°, 57 str.

¶ Laiske 1150.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 8°, 71 str.

¶ Laiske 1152.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 23. Praha, Fr. Bačkovský 1906, 12°, 71 str.

¶ Laiske 1153.

  Národní báchorky a pověsti. Dle Boženy Němcové vypráví Karel Lad. Kukla. Se 16 barevnými obrazy Karla Adámka. Praha, B. Kočí 1906, 4°, 36 str.

Obsah: Šternberk. - O labuti. - O Popelce. - Neohrožený Mikeš. - Čert a Káča. - O mluvícím ptáku, o živé vodě a o třech zlatých jabloních. - Zlatý vrch. - O bílém hadu. - Princ Bajaja. - Jak se učil Honzík latinsky. - O Smolíčkovi. - Cesta k slunci. - O šesti drátařích a o čertu. - O Širokém, Dlouhém a Žárookém. - O Vítězkovi.

¶ Laiske 1154.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1906 ?], 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 581.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1906 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 590.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1906 ?], 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 608.

  Noční stráž. O neposlušných kozlatech. Vděčná zvířátka. Pohádkové večery, sv. 70. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 16°, 32 str.

¶ Laiske 1155.

  O princezně se zlatou hvězdou na čele. Kmotr Matěj. Pohádkové večery, sv. 67. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 16°, 31 str.

¶ Laiske 1156.

  O slunečníku, měsíčníku a větrníku. O koze. Pohádkové večery, sv. 68. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 16°, 32 str.

¶ Laiske 1157.

  O zlatých zámkách. Pohádkové večery, sv. 61. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 16°, 31 str.

¶ Laiske 1158.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1906 ?], 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 599.

  Pan učitel. K vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 12. Praha, Jan Laichter 1906, 12°, 34 str.

¶ Laiske 1159.

  Pohádka o perníkové chaloupce. O bílém hadu. Pohádkové večery, sv. 62. Praha, Frant. Bačkovský 1906, 16°, 31 str.

¶ Laiske 1160.

  Pohádky I. K vydání upravila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 5. Praha, Jan Laichter 1906, 12°, 421 str. — Viz 1927 (2. vyd.).

Obsah: O zlatém kolovrátku /1-18/. O černé princezně /19-32/. O Jozovi /33-45/. O labuti /46-55/. Jak Jaromil k štěstí přišel /56-89/. O třech zaklených psích /90-113/. Divotvorná harfa /114-119/. Vodní paní /120-145/. O Popelce /146-168/. O třech bratřích /169-181/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /182-197/. O Marišce /198-227/. Šternberk /228-248/. Spravedlivý Bohumil /249-260/. Neohrožený Mikeš /261-279/. Divotvorný meč /280-297/. Noční stráž /298-307/. O chytré princezně /308-316/. Čert a Káča /317-325/. Silný Ctibor /326-330/. Rozkoš /331-332/. Tři zlaté péra /333-350/. O zlatých zámkách /351-367/. O třech sestrách /368-382/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /383-401/. Čertův švagr /402-420/.

¶ Laiske 625.

  Pohádky Boženy Němcové I. Druhé vydání. Praha, Fr. Bačkovský 1906, 12°, 160 str.

Obsah: Šternberk. - Tři rady. - Sedlák milostpánem. - Spravedlivý Bohumil. - Jak se učil Honza latinsky. - O kohoutkovi a slepičce. - Neohrožený Mikeš. - O třech sestrách. - Alabastrová ručička. - Pohádka o perníkové chaloupce.

¶ Laiske 1163.

  Pohádky Boženy Němcové IV. Praha, Fr. Bačkovský 1906, 12°, 160 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1894.

¶ Laiske 1161.

  Pohádky Boženy Němcové V. Praha, Fr. Bačkovský 1906, 12°, 150 str.

Obsah: O zlatých zámkách. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O neposlušných kozlatech. - O koze. - O Smolíčkovi. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Čert a Káča. - Chytrá horákyně. - Strejček Příhoda. - Moudrý zlatník. - Vděčná zvířátka.

¶ Laiske 1162.

  Povídky II. K vydání připravili Marie Gebauerová a Jaroslav Vlček. Úvodem opatřila M. Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 4. Praha, Jan Laichter 1906, 12°, XVIII + 443 str. — Viz 1920 (2. vyd.).

Obsah: M. Gebauerová, Úvod /V-XVIII/. V zámku a podzámčí /1-112/. Chudí lidé /113-199/. Dobrý člověk /200-307/. Chyže pod horami /308-361/. Pan učitel /362-391/. Čtyry doby /392-401/. Cesta s pouti /402-441/.

¶ Laiske 624.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Šesté vydání. Praha, I. L. Kober [1906 ?], 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 572.

1907

  Babička. Obrazy z venkovského života. Knihovna českých klassiků belletristů. — České umění. VII. 3. — Knihovna nejlepších spisů pro mládež, sv. 1. Praha, B. Kočí [1907?], 23 x 16 cm, 85 str.

¶ Laiske 735: 64. vydání. ♦ Kuncová 260: b. r. ♦ Počta 66.

  Babička. Obrazy venkovského života. Čtvrté vydání. Vydání pro mládež. Praha, I. L. Kober [1907?], 8°, 236 str.

¶ Laiske 736: 65. vydání. ♦ Kuncová 259: b. r. ♦ Počta 67.


  Alabastrová ručička. O princezně se zlatou hvězdou na čele. Dobré kmotřinky. Vděčná zvířátka. Potrestaná pýcha. Uspořádal a doslov napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 17. Praha, J. Laichter 1907, 12°, 64 str.

¶ Laiske 1164.

  Čertův švagr. Neohrožený Mikeš. O Nesytovi. Silný Ctibor. K vydání připravil a doslov napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 15. Praha, J. Laichter 1907, 12°, 63 str.

¶ Laiske 1165.

  Národní báchorky a pověsti I. Pohádky české. Dle prvotisků k novému vydání upravil Josef Soukup. S ilustracemi R. Adámka. U staré pohádkářky, sv. 1. Praha, B. Kočí 1907, 4°, 328 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Jozovi. - O labuti. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O třech zaklených psích. - Vodní paní. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Marišce. - Šternberk. - Spravedlivý Bohumil. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Tři zlaté péra. - Čert a Káča. - O zlatých zámkách. - O třech sestrách. - Čertův švagr. - Kdo je hloupější? - Chytrá horákyně. - Divotvorná harfa. - Strýček Příhoda. - Devět křížů. - Zlatý vrch. - Selka a Honza. - Dobré kmotřinky. - O kocouru, kohoutu a kose. - Sedlák milostpánem. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Moudrý zlatník. - Kmotr Matěj. - Potrestaná pýcha. - O bílém hadu. - Vděčné zvířátka. - Alabastrová ručička. - Anděl strážce. - O neposlušných kozlatech. - Zlá matka. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Ptačí hlava a srdce. - Půjčka za oplátku. - O Nesytovi. - O hloupém Honzovi. - O koze. - Princ Bajaja. - Chytrost nejsou čáry. - Sedmero krkavců. - Zlatý lupínek. - Tři rady. - Bratr a sestra. - Kdo snědl holoubátka? - Chudý a boháč. - Jak se učil Honzík latinsky. - Orel, slavík a růže. - Tajemný pás. - Viktorka. - O Pánu Bohu. - Lesní ženka. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O Smolíčkovi. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1166.

  Národní báchorky a pověsti II. Pohádky slovenské. Dle prvotisků k novému vydání upravil Josef Soukup. S ilustracemi R. Adámka. U staré pohádkářky, sv. 2. Praha, B. Kočí 1907, 8°, 205 str.

Obsah: Růžové poupě. - O zakleté sestře. - Zda je spravedlnost na světě, či není? - O krásné zlatovlasé panně. - O dvanácti měsíčkách. - O Jiříkovi a bratřích jeho. - Kateřina čarodejnice. - O chudých sirotcích a andělovi. - Světovládný rytíř. - O pyšné panně. - O Červeném Vítězi. - Jak pásl Jeník kobylku. - O věrné ženě. - O Širokém, Dlouhém a Žárookém. - O jednom starém psu a vlku. - O Turkovi a krásné Kateřině. - O Kovladu. - Pánbůh dej štěstí, lavičko. - Růžová Anička. - Chlapec a vlk - O hloupé ženě. - Kapradí. - Chytrý synek. - O Popelvaru, největším na světě. - Otcovo dědictví. - Jak šlo vejce na vandrovku. - Černokněžník. - Slovenský junák. - Sůl nad zlato. - O šesti drátařích a čertu. - Světská krása. - Král času. - Lilie. - Valibuk. - Opět cesta k slunci. - Děvojka rychlejší koně. - Poklad. - Dnes mně, zítra tobě. - O krásné pastorkyni. - Šurina pan král a Otolienka. - O tom šuhaji, co se nebál. - O Vítězkovi. - Berona. - Petrova čepice. - Tři citrony. - Mahulena, krásná panna. - Vlkodlak. - Ztracený chlapec. - Pecko sprosťáček. - Cesta k slunci a měsíci. - Sluncový kůň. - O bačovi a šarkanu. - O hadí královně. - Pohádka o Palečkovi.

¶ Laiske 1167.

  Pohádky II. K vydání upravila Marie Gebauerová. Úvodem opatřil Václav Tille. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 6. Praha, Jan Laichter 1907, 12°, LXXVI + 396 str.

Obsah: Václav Tille, České pohádky Boženy Němcové /V-LXXVI/. Kdo je hloupější? /1-4/. Chytrá horákyně /5-13/. Strejček Příhoda /14-16/. Devět křížů /17-19/. Zlatý vrch /20-39/. Dobré kmotřičky /40-57/. O kocouru, kohoutu a kose /58-65/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /66-81/. Moudrý zlatník /82-89/. O bílém hadu /90-101/. Vděčná zvířátka /102-107/. Potrestaná pýcha /108-120/. Selka a Honza /121-123/. Sedlák milostpánem /124-125/. Alabastrová ručička /126-134/. Anděl strážce /135-156/. Zlá matka /157-174/. Ptačí hlava a srdce /175-191/. Princ Bajaja /192-206/. O Nesytovi /207-219/. Půjčka za oplátku /220-223/. O hloupém Honzovi /224-230/. Sedmero krkavců /231-247/. Zlatý lupínek /248-265/. Chytrost nejsou čáry /266-269/. Tři rady /270-274/. Bratr a sestra /275-289/. Jak se Honzík učil latinsky /290-293/. Kdo snědl holoubátka? /294-296/. Kmotr Matěj /297-298/. O neposlušných kozlatech /299-300/. O koze /301-303/. Chudý a boháč /304-310/. Orel, slavík a růže /311-322/. Tajemný pás /323-340/. Viktorka /341-355/. O Pánu Bohu /356-370/. Lesní ženka /371-378/. Pohádka o kohoutkovi a o slepičce /379-381/. O Smolíčkovi /382-385/. Pohádka o perníkové chaloupce /386-391/. Povídka bez konce /392/.

¶ Laiske 627.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 45. Praha, Fr. Bačkovský 1907, 8°, 302 str.

¶ Laiske 969: 25. vydání.

  V zámku a podzámčí. Povídka. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 33. Praha, Fr. Bačkovský 1907, 12°, 127 str.

¶ Laiske 1168.

1908

  Babička. Ilustrují J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober [1908?], 8°, 250 str.

¶ Laiske 536: 66. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 68.


  Divá Bára. Povídka. K vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 8. Praha, Jan Laichter 1908, 12°, 62 str.

¶ Laiske 1169.

  O Popelušce. O dvanácti měsíčkách. Sůl nad zlato. O třech zhavranělých bratřích. Šurina pan král a Otolienka. Pamodaj šťastia, lavička. Vydal a doslovem opatřil V. Tille. Žeň z literatur, sv. 19. Praha, Jan Laichter 1908, 12°, 80 str.

¶ Laiske 1170.

  Pohorská vesnice. Karla. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober, 1908, 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 545: Pohorská vesnice: 26. vydání.

  Povídky ze spisů Boženy Němcové. Příloha ženského listu. Praha, Dělnické knihtiskárna a nakladalelství 1908, 8°, 59 str.

Obsah: Obrázek vesnický. - Domácí nemoc. - Baruška.

¶ Laiske 1171.

  Slovenské pohádky a pověsti I. K vydání upravil Václav Tille. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 7. Praha, Jan Laichter 1908, 12°, 327 str.

Obsah: Sbírka Boženy Němcové: O Kovladu /5-11/. Kinkaš Martinko /11-15/. O Víťazkovi /15-30/. O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách /30-45/. Otcovo dědictví /45-51/. O hrdé kněžně /52-59/. O Popelušce /59-69/. O Turkovi a krásné Katarině /70-74/. Bratr a sestra /75-82/. O jedné krásné zlatovlasé panně /82-90/. O dvanácti měsíčkách /91-100/. O hloupé ženě /100-104/. Cesta k slunci a k měsíci /105-109/. Petrova čepice /109-112/. Pecko Sprosťáček /112-114/. O Petru a Otci nebeském /114-117/. O šesti dratařích a škapatníku /117-120/. O Jurovi a bratřích jeho /120-128/. Chytrý synek /129-137/. Chlapec a vlk /138-140/. O jednom starém psu a vlku /140-142/. Či je spravedlnost na světě, či ne? /143-145/. O Červeném Vítězi /145-151/. Sůl nad zlato /152-161/. O Širokém, Dlouhém a Žarookém /161-170/. O zakleté sestře /171-182/. Z cízích sbírek: O Popelvaru největším na světě /185-210/. Cesta k slunci /210-218/. Sluncový kuň /218-231/. Tři citronv /231-250/. O třech zakletých knížatech /250-274/. O Zlatovlásce /274-281/. Růžová Anička /281-288/. Ztracený chlapec /289-296/. Pamodaj šťastia, lavička /296-306/. O třech zhavranělých bratřích /307-323/.

¶ Laiske 628. ♦ Štefánik 389.

1909

  Babička. Kritické vydání. Uspořádal J. V. Novák. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 2. Nové [2.] vydání. Praha, I. L. Kober [1909], 8°, 230 str. — Viz 1. vyd.

¶ Laiske 617: 67. vydání. ♦ Kuncová 54. ♦ Počta 70.

  Babička. Uspořádal František Sekanina. Knihovna českých klassiků-belletristů, sv. VII. — Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 1. Praha, B. Kočí (typ. J. B. Zápotočný v Rokycanech 1909) 1909, 22,5 x 15,5 cm, 108 str. — Viz 1919 (2. vyd.).

¶ Laiske 636: 68. vydání. ♦ Kuncová 55. ♦ Počta 71.


  Chudí lidé. Vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 10. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter 1909, 12°, 96 str.

¶ Laiske 1172.

  Chýže pod horami. Obrázek ze Slovenska. K vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 11. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter 1909, 12°, 57 str.

¶ Laiske 1173.

  Pan učitel. K vydání připravila a doslov napsala Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 12. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter 1909, 12°, 35 str.

¶ Laiske 1174.

  Pohorská vesnice. Karla. Kritické vydání. Uspořádal a doslov napsal J. V. Novák. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. V Praze, Nakladatel I. L. Kober 1909, 8°, 250 str. — Viz 1. vyd.

Obsah: Pohorská vesnice /1-199/. Karla /201-245/. J. V. Novák, (Doslov literární) 247-250.

¶ Laiske 615: Pohorská vesnice: 27. vydání.

  Pohorská vesnice. Uspořádal František Sekanina. Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 2. Praha, B. Kočí 1909, 4°, 88 str.

¶ Laiske 637: 28. vydání.

  Slovenské pohádky a pověsti II. K vydání upravil a úvodem opatřil Václav Tille. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 8. Praha, Jan Laichter 1909, 12°, XCVII + 222 + 7 str.

Obsah: : V. Tille, Slovenské pohádky Boženy Němcové /V-XCVII/. Světská krása /1-14/. Král času /15-22/. Lalia /23-28/. Valibuk /28-49/. Šurina pan král a Otolienka /49-61/. O tom šuhaji, co se nebál /61-81/. Mahulena, krásná panna /81-92/. Vlkolak /92-101/. Berona /102-113/. Černokňažník /113-120/. Světovládný rytíř /121-133/. Zlá nocka /131-136/. Peračina /137-139/. Slovenský junák /139-142/. Jak šlo vejce na vandrovku /143-145/. Jak pásl Janko kobylku /146-149/. - Katrenka stryga /150-153/. O chudých sirotcích a o anděli /153-157/. O věrné ženě /157-163/. Růžový puk /163-169/. O ptáku Ohniváku a morské panně /169-182/. O pyšné panně /183-184/. O bačovi a šarkanu /184-191/. Paběrky: [Pašalík v Lyrovci] /195-196/. [Kovlad a Runa] /196-197/. [Domácí had] /198-199/. [Hrádek hornolehotský] /199-201/. Doslov [B. Němcové] /203-208/. (Slovníček /209-220/. Poznámka /221-222/.)

¶ Laiske 629. ♦ Štefánik 389.

1910

  Babička. Obrazy venkovského života. Knihovna nejlepších spisů pro mládež, sv. 1. Praha, B. Kočí (typ. E. Beaufort) [1910], 23 x 16 cm, 85 str.

¶ Laiske 737: 69. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 72.

  Babička. Ilustrují J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Osmé vyd. Praha, I. L. Kober [1910?], 250 str.

¶ Laiske 537: 70. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 73.


  Básně. Obrázky národopisné. Dopisy z cest. Články. Hádanky, říkadla, hry. Pohádky jihoslovanské. K vydání upravila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 9. Praha, Jan Laichter 1910, 12°, X + 394 str.

Obsah: M. Gebauerová, Úvod /I-X/.

Básně: Ženám českým /3-4/. Vodník /4-6/. Moje vlast /6-7/. Touha /8-10/. Znamení /10-12/ Hvězda má /13/. Zasnoubení /13-15/. Slavné ráno /13-18/.

Próza: Obrazy z okolí domažlického 1.-17. /21-115/. Z Domažlic 1.-3. /116-128/. Odpověď na posouzení báchorek... /129/. Dopisy z Lázní Františkových 1.-3. /130-156/. Selská politika /157-169/. Z Neumarku 1.-2. /170-186/. Od Domažlic /187-189/. Z Nymburka /190-194/. Zaříkací formule mezi lidem českým a jak se od nemoci pomáhá /195-199/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /200-206/. Národní slavnost Slovinců v doline Zilské v Korutanech /207-220/. Josef Franta Šumavský /221-233/. Báječný přírodopis /234-240/.

Články: Broskev, bohatství bývalé pusté dědiny /241-244/. Réva. bohalslví bývalé pusté krajiny /244-245/. Marušeň /246-248/. Družičanie /248-249/. Pěstování růžového keře v Bulharsku /249-257/. Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů /257-261/. Národní hádanky I.-IV. /262-265/.

Zábavky dětské: Písně a říkání (Vlk sedí pod dubem,...; Naše kočička mrňavá-mrňavá...) /266/. Koleda vánoční /266-267/. Pro dítky dospělejší (Když jsem já byl malý chlapec) /267-268/. Koleda velikonoční (Já jsem malý koledníček) /268/. Popěvky (Pavel, Pavel,...; Třepy, třepy ručičky,...; Hou. hou, krávy jdou,...; Skoč panno, do vody...) /268-269/. Matka (pěstounka), hrajíc si s nemluvňátkem (Běží myška po polici,...; Běží myška k Táboru,...) /269-270/. Pobíhání po rtech (Běžela myšička po stěně,..) /270/. Okovat nožičku (Kovej, kovej kováříčku,...) /270-271/. Vařit kašičku (Vařila myšička kašičku...) /271/. Třepat ručičkama (Třepám, třepám ručičky,...; Třepám, třepám ručičky,...; Čundy, čundy, čundičky,...) /271-272/. Houpat dítě (Houpy, houpy, houpy!) /272/. Uspávat dítě (Spi děťátko mé...) /272/. Budit dítě (Děťátko malé,...; Děťátko malé,...) /272/. Matka hrajíc s děckem (Tuto jest oltáříček...) /273/.

Hry: Hra na ubohého vojáka /274-275/. Hra na pannu /275-276/. Hra na vodníka /276-278/. Hra na vlčka /278/. Hra na pasačku /278/. Hra na zlatou bránu /279-281/. Hra na Marii neboli na řimbabu /282/. Hra na zlatý prsten /283/. Hra na železný most /284-285/. Hra na oves /285-286/. Hra na kohoutka /286-288/. Hra děvčat na dýně /287-280/. Tělocvičná hra děvčat /289-290/. Dětské hry /291-303/. Srbské pohádky: Proč není u lidí tlapa rovná /304-305/. Kopání pokladu /306-308/. Cár Trojan má kozí uši /308-310/. Řemeslo má zlaté dno /310-313/. Úsud /313-324/.

Několik pohádek jihoslovanských: Královna hadů /325-326/. Pohádka o Palečkovi /327-329/. Nemušti jazyk /330-339/. Děvojka, vdovice a puštěnice /339-341/. Dnes mně, zítra tobě /341-343/. Děvojka rychlejší koně /344-346/. O krásné pastorkyni /346-350/. Starobulharské prikazky o „Dědogospodu“ /350-356/. Poklad /356-358/. [O hadí královně] /358-360/. Různořečí domažlické /361-370/.

Z rukopisné pozůstalosti: Nadní kost /371/. Vole /372/. Průtrž /372/. Zimnice /372-373/. Psotník čili božec /373/. Ouroky /373/. Snědek čili ubytí /373-374/. Nátka čili ohnipar /374/. Žloutenka /374/. Lámání aneb trolení v kostech /374/. Proti souchotinám /374/. Bradavice /374-375/.

Dodatky: Silný Ctibor /376-378/. Devět křížů /379-381/. Rousín /382-383/. Žežulka /383-384/. Mikuláš, Lucie, Krempera, Tomáš /384-385/. Říkání a popěvky (Povídám, povídám pohádku,...: Povídám druhou,...: Povídám třetí,...) /385/. Dva hoši si hrají (Zač ti voli) /386/.

(Poznámky /387-388/.)

¶ Laiske 630; 381a: Nadní kost. Vole. Průtrž (doplněk k č. 366a z roku 1888).

1911

  Čítanka Boženy Němcové. Sestavil a životopis napsal Vincenc Vávra. Přerov (Morava), Fr. Radoušek [1911], 23 cm, 158 str. — Online: Kramerius.

Z obsahu: Životopis Boženy Němcové. I. Z básní. II. Z pohádek a pověstí. a) českých. b) slovenských. III. Z Obrazů z okolí domažlického. IV. Ze „Zpomínek z cesty po Uhřích“. V. Z „Babičky“. Příchod babičky do Ratibořic /103-105/. Sednička babiččina /105-107/. »Staré bělidlo« /107/. Historie o císaři Josefu II. — Na táčkách ve mlýně /107-110/. Návštěvou u kněžny /110-124/. Povodeň /124-126/ Ve staré škole /126-128/. Bouřka /128-130/. Babiččina smrt /130-131/. VI. Z povídky „Sestry“. VII. Z povídky „Divá Bára“. VIII. Z románu „Pohorská vesnice“. IX. Z povídky „V zámku a podzámčí“. X. Z povídky „Dobrý člověk“. XI. Z povídky „Pan učitel“. XII. Z povídky „Chudí lidé“. XIII. Z korrespondence Boženy Němcové.

¶ Laiske 1175: Babička [úryvky]: 71. vydání; Pohorská vesnice [úryvky]: 29. vydání. ♦ Kuncová 264a: 1912. ♦ Počta 74.


  Božena Němcová maličkým. Uspořádal Karel Vetter. Dětská knihovna čís. 1. Praha, A. Hynek, 1911, 8°, 72 str.

Obsah: Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. O koze. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka bez konce. Koleda vánoční. Vlk sedí pod dubem. Pán jede s vršku. Naše kočička mrňavá — mrňavá. Vrána letí. Matka (pěstounka) hraje si s nemluvňátkem. Pobíhání po rtech. Okovat nožičku. Vařit kašičku. Třepat ručičkama. Houpat dítě. Uspávat dítě. Budit dítě. Hra na Marii neboli na řimbabu. Hra na zlatý prsten. Hra na pannu.

¶ Laiske 1178.

  Deset pohádek o svatém Petrovi. Úvod napsal V. Mrštík. Vykreslil Karel L. Klusáček. Druhé vydání. Praha, Česká grafická unie, 1911, 4°, 47 str.

Obsah: Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. O koze. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka bez konce. Koleda vánoční. Vlk sedí pod dubem. Pán jede s vršku. Naše kočička mrňavá — mrňavá. Vrána letí. Matka (pěstounka) hraje si s nemluvňátkem. Pobíhání po rtech. Okovat nožičku. Vařit kašičku. Třepat ručičkama. Houpat dítě. Uspávat dítě. Budit dítě. Hra na Marii neboli na řimbabu. Hra na zlatý prsten. Hra na pannu.

¶ Laiske 1176.

  Chyše pod horami a jiné povídky. Uspořádal František Sekanina. Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 3. Praha, B. Kočí 1911, 4°, 185 str.

Obsah: Chyše pod horami /1-18/. Chudí lidé /19-47/. Karla /48-68/. Rozárka /69-79/. Sestry /80-93/. Pan učitel /94-104/. Obrazy ze života slovenského /105-126/. Divá Bára /127-146/. Dobrý člověk /147-184/.

¶ Laiske 638.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. K vydání připravil a doslov napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 35. Praha, J. Laichter 1911, 12°, 64 str.

¶ Laiske 1177.

  Z Uher. Zpomínky z cesty po Uhřích. Uherské město (Ďarmoty). Obrazy ze života Slováků. Obrazy ze života slovenského. Kraje a lesy ve Zvolensku. K vydání upravil Jaroslav Vlček. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 10. Praha, Jan Laichter 1911, 12°, 384 str.

Obsah: Z Uher /1-33/. Zpomínky z cesty po Uhřích /34-88/. Uherské město, (Ďarmoty) /89-178/. Obrazy ze života Slováků /179-229/. Obrazy ze života slovenského /230-295/. Kraje a lesy ve Zvolensku /296-382/.

¶ Laiske 631.

1912

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. Věnceslav Černý. Nové vydání. Praha, Alois Hynek 1912, 8°, 158 str.

¶ Laiske 738: 72. vydání. ♦ Kuncová 56. ♦ Počta 75.

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov napsal Milan Svoboda. Iniciály, titulní a závěrečná kresba, návrh vazby a celková úprava V. H. Brunner. Knihovny „Kytice“ svazek třetí. Na Královských Vinohradech, Milan Svoboda (b. t.) [1912], 16 x 11 cm, 316 str.

Vydáno k 50. výročí úmrtí autorky.

Na frontispice je heliogravura B. Němcové z r. 1856. — Vytiskla Dělnická tiskárna v počtu 3010 výt., heliogravura a štočky J. Štenc, svázal Ludvík Bradáč.

¶ Laiske 739: 73. vydání. ♦ Kuncová 57. ♦ Počta 76. ♦ Sáňka 263: „Otisk textu z roku 1855 s opravou tiskových chyb. 1000 nečíslovaných výtisků na papíře Oxford a 30 na japonu. Upravil a kresbami vyzdobil V. H. Brunner (titulní a závěrečná vigneta, 20 iniciál, obálka a vazba). Heliogravura podobizny Boženy Němcové z r. 1856 jako frontispice. Tiskla Dělnická tiskárna v Praze. Typy Bernhard antiqua. Dvojbarevný titul. Vázal do kůže L. Bradáč. Vydal Milan Svoboda na Kr. Vinohradech v červnu r. 1912 jako 3. sv. »Kytice«. Str. 316. Formát 16·̇5 : 11. Cena brožov. 4 K, váz. 6 K, na japonu 20 K.“

  Babička. Do tisku upravil František Bartoš. S vyobrazeními [A. Kašpara]. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 5. Praha-Karlín, Emil Šolc [1912?], 8°, 259 str.

¶ Laiske 740: 74. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 77.

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Karel B. Mádl. Kresli] Adolf Kašpar. Lidové vydání. Praha, Česká grafická Unie 1912, 29,5 x 23 cm, 242 str.

¶ Laiske 741: 75. vydání. ♦ Kuncová 58. ♦ Počta 78.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha-Smíchov, Vaněk a Votava (typ. L. Ballenberger na Smíchově) [1912], 17 x 12,5 cm, 262 str.

¶ Laiske 742: 76. vydání. ♦ Kuncová 59. ♦ Počta 79.


  Alabastrová ručička. O princezně se zlatou hvězdou na čele. Dobré kmotřinky. Vděčná zvířátka. Potrestaná pýcha. Uspořádal a doslov napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 17. Druhé vydání. Praha, J. Laichter 1912, 12°, 64 str.

¶ Laiske 1179.

  Čertův švagr. Neohrožený Mikeš. O Nesytovi. Silný Ctibor. K vydání připravil a doslov napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 15. Druhé vydání. Praha, J. Laichter 1912, 12°, 63 str.

¶ Laiske 1180.

  Korrespondence I. Sebrala a k vydání upravila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 12. Praha, Jan Laichter 1912, 12°, 348 str.

Obsah: Němcová Bohuslavě Rajské /1-2/. Němcová Bohuslavě Rajské /2/. Němcová Bohuslavě Rajské 8/8 1844 /3-5/. Bohuslava Rajská Němcové 13/8 1844 /5-7/. Němcová Bohuslavě Rajské /8-9/. Rajská Němcové 25/8 1844 /10-13/. Rajská Němcové 9/9 1844 /13-15/. Fr. L. Čelakovský Němcové 2/9 1844 /15-17/. Čelakovská Němcové 9/5 1845 /18-21/. Němcová Čelakovské 20/5 1845 /22-26/. Čelakovská Němcové 12/7 1845 /26-31/. Němcová Čelakovské 2/7 1845 /32-37/. Čelakovská Němcové 1/12 1845 /47-42/. Němcová Pospíšilovi 18/12 1845 /43/. Němcová Josefu Myslimíru Ludvíkovi 7/1 1846 /44-46/. Němcová Čelakovské 14/2 1846 /46-51/. Čelakovská Němcové 6/7 1846 /51-55/. Němcová Jaroslavu Pospíšilovi 11/7 1846 /55-57/. Němcová Čelakovské 25/11 1846 /57-62/. K. Havlíček Němcové 7/12 1846 /62-66/. Němcová Pospíšilovi 28/12 1846 /66-68/. Němcová J. Spottovi /68-70/. Němcová K. Havlíčkovi 13/2 1847 /70-72/. Němcová Čelakovské do Vratislavě 19/12 1847 /72-78/. Čelakovská Němcové 16/1 1848 /79-87/. Čelakovská Němcové 24/1 1848 /87-88/. Němcová Karolině Stňkové 3/3 1848 /89-93/. Němcová Janu Konopovi mladšímu /94-95/. Němcová Pospíšilovi 17/4 1818 /95-98/. Němcová Čelakovskému 27/7 1848 /99-108/. Němcová Čelakovské 28/7 1848 /108-111/. Němcová Pospíšilovi 9/8 1848 /111-113/. Němcová Konopovi 25/9 1848 /114-118/. Němcová Čelakovské 28/10 1848 /118-120/. Čelakovská Němcové 17/11 1848 /120-125/. Čelakovský Němcové 17/11 1848 /125-126/. Němcová slečně Boženě Staňkové 30/1 1849 /127-129/. Němcová Čelakovské 16/2 1849 /129-132/. Čelakovská Němcové 28/5 1849 /133-136/. F. L. Čelakovský Němcové 3/6 1849 /136-138/. Němcová Havlíčkovi 10/8 1849 /138-140/. Němcová Janu Karlu Bojkovi 14/8 1849 /140-142/. Němcová Čelakovské 10/9 1849 /142-144/. Čelakovská Němcové 20/10 1849 /145-146/. Němcová Václavu Staňkovi 18/11 1849 /147-149/. Němcová Konopovi 26/1 1850 /150-154/. Němcová Dlabačovi 27/5 1850 /154-159/. Němcová J. B. Menclovi 18/7 1850 /160 Němcová Karolině Staňkové /161-165/. Němcová Dlabačovi 6/8 1850 /166-168/. Němcová Dlabačovi 2/11 1850 169-172/. Němcová A. V. Šemberovi 17/11 1850 /172-176/. Němcová K. J. Erbenovi 21/11 1850 /176-178/. Němcová Veronice Vrbíkové 25/11 1850 /179-182/. Němcová [V.] Šafaříkovi [30/8 1855] /182-183/. Němcová slečně Anně Hlavsové 18/1 1851 /183/. Němcová Vrbíkové 22/1 1851 /184-187/. Němcová Václavu Hankovi 27/1 1851 /188/. Němcová dru Janu Helceletovi 2. 1851 /189-190/. Němcová Šemberovi 13/5 1851 /191-192/. Němcová Vrbíkové 13/5 1851 /192/. Němcová J. Ev. Purkyňovi 6/6 1851 /193/. Němcová Helceletovi 29/7 1851 /194-197/. Němcová Helceletovi 11/8 1851 /197-200/. Němcová Šemberovi 18/8 1851 /200-203/. Němcová Vrbíkové /203-204/. Němcová Vrbíkové 7/9 /205-206/. Němcová Vrbíkové /206-207/. Němcová Vrbíkové 25/10 1851 /207-208/. Němcová Vrbíkové 14/11 1851 /208-210/. Němcová Johanně Rottové /210-211/. Němcová Helceletovi 17/12 1851 /211-219/. Němcová Vrbíkové /219-220/. Němcová Rottové 2/1 1852 /221-222/. Němcová Pospíšilovi 17/7 1852 /222-224/. Němcová Staňkové 9/8 1852 /224-225/. Němcová Mužákové 19/9 1852 /225-229/. Němcová Mužákové 9. 1852 /230-232/. Němcová Mužákové 25/12 1852 /232-233/. Němcová Mužákové 2/1 1853 /233-234/. Němcová Mužákové 9/1 1853 /235-236/. Němcová Mužákové 31/3 1853 /236-238/. Němcová Mužákové /238-240/. Němcová Purkyňovi 9/5 1853 /240-241/. Němcová Hanušovi 22/6 /242-246/. Němcová Mužákové 30/8 /246-249/. Němcová Huškovi 5/11 1853 /250-256/. Němcová Hankovi 7/2 1854 /257/. Němcová Purkyňovi 17/2 1854 /258/. Němcová Hankovi 24/2 1854 /259-261/. Němcová Purkyňovi 22/5 1854 /261-262/. Němcová Markovi 25/8 1854 /262-267/. Němcová Šemberovi 26/8 1854 /268-272/. Neznámému adresátovi [H. Jurenkovi] 27/8 1854 /272-276/. Němcová Šemberovi /276-282/. Němcová Markovi 6/9 1854 /282-283/. Němcová Pospíšilovi 17/11 1854 /284/. Němcová Fričovi 17/11 1854 /285/. Neznámému adresátovi [H. Jurenkovi koncem r. 1854] /286-291/. Němcová Vrťátkovi /291/. Němcová Hlavsové 17/1 1855 /292-293/. Němcová Purkyňovi 13/3 1855 /293/. Němcová Pospíšilovi 26/3 1855 /294/. Němcová Šemberovi 4/5 1855 /295-301/. Němcová Pospíšilovi 23/5 1855 /301-302/. Němcová Helceletovi 4/6 1855 /303-306/. Němcová Šemberovi 10/6 1855 /307-310/. Němcová Pospíšilovi 21/7 1855 /311/. Němcová Jeřábkové 1/8 1855 /311/. Němcová Purkyňovi 4/8 1855 /312-313/. Němcová Karlovi 11/9 1855 /314-317/. Neznámému adresátovi [H. Jurenkovi, léto 1855] /318-324/. Němcová Pavlovi Dobšinskému 31/12 1855 /325-327/.

¶ Laiske 633.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1912, 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 554.

  O dvanácti měsíčkách. Slovenská pohádka. Ilustr. Ad. Kašpar. Spisy Dědictví Komenského. Sv. 140. Praha, Dědictví Komenského 1912, 4°, 16 str.

¶ Laiske 1181.

  Obrazy z okolí Domažlického. S předmluvou Arne Nováka. Osení, sv. 42. Praha, F. Topič 1912, 8°, 91 str.

¶ Laiske 1182.

  Pohorská vesnice. Karla. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober, 1912, 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 545a: Pohorská vesnice: 31. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického. Světová knihovna, sv. 1010-13. Praha, J. Otto [1912], 16°, 311 str.

¶ Laiske 970: 30. vydání.

  Povídky. K vydání upravila a úvodem opatřila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 1. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter 1912, 12°, XIV + 242 str. — Viz 1904, 1. vyd.

Obsah: Dlouhá noc. Domácí nemoc. Obrázek vesnický Baruška. Pomněnka šlechetné duše (Rozárka). Sestry. Karla. Výklad historie. Kávová společnost.

¶ Laiske 619.

  Slovenské pohádky a pověsti. K tisku upravil a předmluvu napsal Jan Borek. Knihovna českých dětí. Sv. 12. Praha, Jos. Rašín 1912, 8°, 123 str.

Obsah: O dvanácti měsíčkách. - O Popelušce. - Sůl nad zlato. - Bratr a sestra. - O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách. - O zakleté sestře. - O Širokém, Dlouhém a Žarookém. - O Víťazkovi. - O Kovladu. - Či je spravedlnost na světě, či ne? - Pecko sprosťáček. - O Petru a Otci nebeském. - Petrova čepice. - Chlapec a vlk. - O hloupé ženě. - O šesti dratařích a škapatníku.

¶ Laiske 1183.

1913

  Babička. Obrazy z venkovského života. K vydání upravila [a úvod napsala] Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 2. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter (typ. Albert Malíř) 1913, 16 x 11,5 cm, 336 str. + 3 obr. přílohy. Viz 1. vyd.

¶ Laiske 621: 77. vydání. ♦ Kuncová 60. ♦ Počta 80.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. K. V. Muttich. Druhé vydání. Praha-Karlín, Emil Šolc (typ. Karel Šolc v Hoře Kutné) [1913], 20,5/21 x 15 cm, 262 str.

31 obrázků v textu.

¶ Laiske 743: 78. vydání. ♦ Kuncová 61. ♦ Počta 81.

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a obrázky Adolfa Kašpara. Vybrané spisy, sv. 5. Třetí vydání. [Praha-]Karlín, Emil Šolc 1913, 8°, 238 + (6) str.

¶ Laiske 744: 79. vydání. ♦ Kuncová 62: Telč [?]. ♦ Počta 82.

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Druhé vydání. Lidové vydání. Praha, Česká grafická Unie 1913, 29 x 23 cm, 242 str.

¶ Laiske 745: 80. vydání. ♦ Kuncová 63. ♦ Počta 83.

  Babička. Obrazy venkovského života. Auswahl. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Norbert Fein. Hölders Schulausgaben tschechischer Dichter und Schriftsteller, Bändch. 1. Wien, Alfred Hölder (typ. Brünn, Rudolf M. Rohrer) 1913, 16,5 x 11 cm, 120 str.

¶ Laiske 746: 81. vydání. ♦ Kuncová 265. ♦ Počta 84.


  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Ilustr. K. Bartoněk, Fr. Bíza. L. Borůvka, P. Körber, K. V. Muttich, F. Slabý, K. Štapfer, J. Ulrich, K. Thuma. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1913, 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 563.

  Die Dorfgeschichte. — Pohorská vesnice. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Oskar Donath. Tschechische Novellen, sv. 2. Wien, Alfred Hölder 1913, 8°, 157 str.

¶ Laiske 971: 32. vydání.

  Drobné povídky. Do tisku upravil František Bartoš. S vyobraz. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 3. [Praha-]Karlín, E. Šolc [1913], 8°, 271 str.

Obsah: Pan učitel. - Rozárka. - Chudí lidé. - Chýže pod horami. - V zámku a v podzámčí.

¶ Laiske 1184.

  Chudí lidé. Ilustr. Umělecké snahy, sv. 16. Praha, Umělecké snahy [1913], 8°, 68 str.

¶ Laiske 1185.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1913, 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 582.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1913, 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 591.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1913, 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 609.

  Národní pohádky české I. Laciná knihovna pro mládež, sv. 2. Jevíčko, Ferd. Boháček 1913, 8°, 168 str.

Obsah: Čertův švagr. - Kdo je hloupější. - Chytrá horákyně. - Strejček Příhoda. - Devět křížů. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O třech zaklených psích. - Šternberk - Potrestaná pýcha. - Divotvorná harfa. - Vodní paní. - Selka a Honza. - Sedlák milostpánem. - Alabastrová ručička.

¶ Laiske 1186.

  Národní pohádky české II. Laciná knihovna pro mládež, sv. 3. Jevíčko, Ferd. Boháček 1913, 8°, 159 str.

Obsah: Anděl strážce. - Zlá matka. - Ptačí hlava a srdce. - O hloupém Honzovi. - Princ Bajaja. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku. - O bílém hadu. - Vděčná zvířátka. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Kdo snědl holoubátka?

¶ Laiske 1187.

  Národní pohádky české III. Laciná knihovna pro mládež, sv. 4. Jevíčko, Ferd. Boháček 1913, 8°, 160 str.

Obsah: O Marišce. - Jak se učil Honzík latinsky. - Kmotr Matěj. - O neposlušných kozlatech. - O koze. - Chudý a boháč. - Orel, slavík a růže. - Tajemný pás. - Spravedlivý Bohumil. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - O Jozovi. - O labuti.

¶ Laiske 1188.

  Národní pohádky české. Do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 1. Praha-Karlín, Emil Šolc [1913 ?], 8°, 372 str.

Obsah: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O třech sestrách. - O chytré princezně. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - O labuti. - O třech zlatých zámcích. - Tři zlatá péra. - Neohrožený Mikeš. - Princ Bajaja. - O třech zaklených psích. - Moudrý zlatník. - Alabastrová ručička. - Vodní paní. - Spravedlivý Bohumil. - Dobré kmotřinky. - O černé princezně. - O perníkové chaloupce. - Sedmero krkavců. - Viktorka. - O Popelce. - O kocouru. kohoutu a kose. - Ptačí hlava a srdce. - O Smolíčkovi. - O Pánu Bohu. - O třech bratřích. - Chudý a boháč. - Silný Ctibor. - Šternberk - Lesní ženka. - Bratr a sestra. - Devět křížů. - Rozkoš. - O koze. - Jak se učil Honzík latinsky. - Potrestaná pýcha. - O neposlušných kozlatpch. - O Nesytovi. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1189.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1913, 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 600.

  Pohádky Boženy Němcové. Ilustr. Artuš Scheiner. Praha, Jos. R. Vilímek [1913 ?], 4°, 233 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - Divotvorný meč. - Neohrožený Mikeš. - Sedmero krkavců. - O zlatých zámkách. - O ptáku Ohniváku a o mořské panně. - O chytré princezně. - O třech zaklených knížatech. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Vodní paní. - Šternberk. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - O labuti. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Čertův švagr. - Spravedlivý Bohumil. - Kdo je hloupejší? - O třech zaklených psech. - O Jozovi. - Zlatý vrch. - O černé princezně. - O bílém hadu. - Moudrý zlatník. - Potrestaná pýcha. - Anděl strážce. - Alabastrová ručička. - Ptačí hlava a srdce. Dobré kmotřinky. - Princ Bajaja. - Zlá matka.

¶ Laiske 1190.

  Sedmero krkavců a jiné pohádky národní. [Upravil K. V. Rais.] Ilustr. Richard Lauda. Praha, Fr. Topič [1913], 8°, 154 str.

Obsah: Sedmero krkavců. - O Jankovi. - O třech zakletých psech. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Popelce. - Dobré kmotřinky. - Bratr a sestra. - O Nesytovi.

¶ Laiske 1191.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Sedmé vydání. Praha, I. L. Kober 1913, 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 573.

  Vybrané slovenské pohádky. Do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 2. Praha-Karlín, Emil Šolc [1913 ?], 8°, 252 str.

Obsah: O zakleté sestře. - Tři citrony. - O Popelvaru největším na světě. - Král času. - Šurina pan král a Otolenka. - Mahulena, krásná panna. - Berona. - Petrova čepice. - Cesta k slunci a měsíci. - Růžová Anička. - O bačovi a šarkanu. - O Petru a Otci nebeském. - Chlapec a vlk. - Pán Bůh dej štěstí, lavičko. - O třech zhavranělých bratřích. - O dvanácti měsíčkách. - Černokněžník. - Světovládný rytíř. - O Zlatovlásce. - Jak šlo vejce na vandr. - O starém psu a vlku. - Pecko sprosťáček. - O šesti dratařích a škapatníku. - Sůl nad zlato. - Cesta k slunci. - Jak pásl Janek kobylku. - O Širokém, Dlouhém a Žarookém. - O chudých sirotcích a o andělu. - O třech zakletých knížatech. - Otcovo dědictví. - O Popelušce. - Slovenský junák. - Růžové poupě. - O ptáku Ohniváku a o mořské panně.

¶ Laiske 1192.

1914

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. Českým dcerám. Sv. 5. Praha-Karlín, Emil Šolc 1914 [spr. 1913], 8°, 238 str.

¶ Laiske 747: 82. vydání. ♦ Kuncová 68. ♦ Počta 85.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Za hlavního spolupůsobení Marie Záhořové-Němcové red. Anna Hlavatá. Umělecké snahy. Sv. 11. Praha, Anna Hlavatá (typ. Pražská akciová tiskárna) 1914, 20 x 14 cm, 186 str.

¶ Laiske 748: 83. vydání. ♦ Kuncová 64. ♦ Počta 87.

  Babička. Ilustr. J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1914].

¶ Laiske 538: 84. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 88.

  Babička. Obrazy venkovského života. Se 16 vyobrazeními. Vybrané spisy, sv. 5. Praha, I. L. Kober 1914, 14 x 9,5 cm, 332 str.

¶ Laiske 749: 85. vydání. ♦ Kuncová 65. ♦ Počta 89.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha, B. Kočí 1914, 4°, 86 str.

¶ Laiske 750: 86. vydání. ♦ Kuncová 66: v8°, 186 s. ♦ Počta 90.

  Babička. Redakcí V. Tille. Doslov napsal Václav Tille. Žeň z literatur, sv. XLVII. Praha, Jan Laichter (typ. Albert Malíř) 1914, 17 cm, (8) + 334 str.

¶ Laiske 751: 87. vydání. ♦ Kuncová 67: 15,5 x 12 cm. ♦ Počta 91.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. K. V. Muttich. Dcerám českým. Řada 3, sešit 24, 25, 26, 29 a 31. Druhé vydání. Praha-Karlín, Emil Šolc (typ. Karel Šolc v Hoře Kutné) [1914], 21 x 5,5 cm, 262 str.

31 obrázků v textu.

¶ Laiske 752: 88. vydání. ♦ Kuncová 69. ♦ Počta 92.

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a obrázky Adolfa Kašpara. Třetí vydání. Praha-Karlín, Emil Šolc (typ. Karel Šolc v Hoře Kutné) 1914, 17 x 12,5 cm, 244 str.

8 obrázků v textu.

¶ Laiske 753: 89. vydání. ♦ Kuncová 70: 238, 6 s. ♦ Počta 93.


  Korrespondence II. Sebrala a k vydání upravila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 13. Praha, Jan Laichter 1914, 12°, 425 str.

Obsah: Němcová Konopovi /3-4/. Johanna Rottová Němcové 16/9 1850 /4-6/. Helcelet Němcové 7/2 1851 /6-10/. Helcelet Němcové 9/8 1851 /11-13/. Němcová Žofii Rottové 10/9 1851 /14-16/. Helcelet Němcové 1/11 1851 /17-20/. Němcová paní Rottové 1/1 1852 /21-22/. Němcová dámám Rottovým 10/1 1852 /22-23/. Mužáková Němcové /24-26/. Němcová Žofii Rottové 18/1 1852 /26/. Němcová Žofii Rottové 28/1 1852 /27-30/. Němcová Žofii Rottové 16/2 1852 /31/. Němcová Žofii Rottové 29/2 /32/. Helcelet Němcové 16/3 1852 /33-34/. Žofie Rottová Němcové 1/9 1852 /35-41/. Němcová Žofii Rottové 7/9 1852 /41-45/. Mužáková Němcové 12/9 1852 /46-48/. Žofie Rottová Němcové 12/9 1852 /49-53/. Němcová Žofii Rottové 19/9 1852 /54-58/. Mužáková Němcové 23/9 1832 /58-62/. Žofie Rottová Němcové 24/9 1852 /63-67/. Němcová Žofii Rottové 3/10 /68-72/. Mužáková Němcové /72-73/. Němcová Žofii Rottové 28/12 1852 /73-75/. Němcová Žofii Rottové /75-76/. Mužáková Němcové /76/. Mužáková Němcové /77-78/. Němcová Žofii Rottové 13/4 1853 /78-79/. Němcová Žofii Rottové /79-80/. Mužáková Němcové /80-81/. Mužáková Němcové /82/. Němcová Žofii Rottové 17/5 /82-84/. Němcová Žofii Rottové /94-102/. Němcová Žofii Rottové 1/9 /102-107/. Němcová Žofii Rottové /108-111/. Němcová mužovi 20/8 1855 /111-116/. Němcová rodině 2/9 1855 /117-121/. Němcová mužovi 4/9 1855 /121-128/. Němcová mužovi 8/9 1855 /128-137/. Němcová mužovi 15/9 1855 /138-147/. Němcová mužovi 19/9 1855 /l48-152/. Němcová mužovi 23/9 1855 /152-157/. Němcová mužovi 25/9 1855 /157-161/. Němcová mužovi 18/10 1855 /162-168/. Němcová mužovi 21/10 1855 /168-169/. Němcová A. Sládkovičovi 20/2 1856 /169-174/. Němcová Terezii Panklové 6/5 1856 /175-179/. Synovi Karlovi 10/5 1856 /179-180/. Synovi Karlovi 26/5 1856 odpoledne začato – 27/5 1856 na poštu odesláno /189-202/. Němcová Helceletovi 19/6 1856 /202-209/. Synovi Karlovi do Zaháně 20/6 1856 /209-212/. Helcelet Němcové 9/7 1856 /213-215/. Němcová matce 19/7 1856 /215-217/. Němcová Karlovi 19/7 1856 /218/. Němcová Karlovi 24/7 1856 /210-228/. Němcová Dušanu Lamblovi 2/8 /229-234/. Němcová Karlovi 28/8 /235-240/. Němcová Karlovi /241-248/. Němcová Karlovi 23/9 1856 /248-255/. Němcová Karlovi /255-256/. Němcová Michenetovi 15/10 1856 /257/. Němcová Karlovi 4/11 1856 /257-264/. Němcová Karlovi 26/11 1856 /264-267/. Němcová Bendlovi /267-272/. Němcová Karlovi 14/12 1856 /273-275/. Němcová Karlovi 22/12 1856 /275-283/. Němcová Karlovi 5/1 1857 /283-290/. Němcová Bendlovi 7/1 1857 /290-295/. Němcová Bendlovi 14/1 1857 /295-300/. Němcová Karlovi 4/2 1857 /301-306/. Němcová Bendlovi /306-319/. Němcová Karlovi 6/3 /319-325/. Němcová Majarovi 1/4 1857 /325-327/. Němcová Bendlovi 18/4 1857 /327-329/. Němcová Karlovi /330-333/. Němcová Karolině Staňkové 25/4 1857 /334/. Němcová Adelaidě Panklové 5/5 1857 /334-338/. Němcová Adelaidě Panklové 3/6 1857 /339-347/. Němcová mužovi 13/6 1857 /348-364/. Němcová Bendlovi /365-370/. Němcová Bendlovi /370-375/. Němcová Karlovi 31/7 1857 /375-379/. Němcová Hansmannovi 9/9 1857 /379-382/. Němcová Staňkové 14/8 1857 /382/. Němcová Staňkové /383/. Němcová Stańkové /383-384/. Němcová Majarovi 21/10 1857 /334-388/. Němcová Majarovi /388-390/. Němcová Šemberovi 11/12 1857 /391-395/. Němcová Hattalovi /396-402/. Němcová Neznámému adresátovi [H. Jurenkovi] /402-403/.

¶ Laiske 634.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober [1914 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 555.

  Pohorská vesnice. Dobrý člověk. Do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 4. Praha-Karlín, Emil Šolc [1914 ?], 8°, 338 str.

¶ Laiske 1192a: Pohorská vesnice: 35. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober, [1914], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 545b: Pohorská vesnice: 34. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Romány Českého deníku, sv. 2. Plzeň, Český deník 1914, 8°, 64 str.

¶ Laiske 972: 33. vydání.

  Slovenské pohádky a pověsti II. K tisku upravil napsal Jan Borek. Knihovna českých dětí. Sv. 17. Praha, Jos. Rašín 1914, 8°, 132 str.

Obsah: Král času. - Cesta k slunci. - Šurina pan král a Otolienka. - O třech zakletých knížatech. - O Popelvaru největším na světě. - Berona. - O ptáku Ohniváku a o morské panně. - Pamodaj šťastia, lavička. - Růžový puk. - O bačovi a šarkanu. - O chudých sirotcích a andělu. - Jak pásl Janko kobylku. - Jak šlo vejce na vandrovku.

¶ Laiske 1193.

1915

  Babička. Obrazy venkovského života. Do tisku upravil František Bartoš. Vybrané spisy. Sv. 5. Praha-Karlín, Emil Šolc (typ. Karel Šolc v Hoře Kutné) [1915], 19 x 14 cm, 259 str., 1 portr.

8 obrázků v textu.

¶ Laiske 754: 90. vydání. ♦ Kuncová 71. ♦ Počta 94.


  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha [= Tille]. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, sv. XX. Praha, Bedřich Kočí, 1915, 4°, 43 str.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi.

¶ Laiske 1195.

  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober [1915 ?], 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 564.

  Chudí lidé. Ilustr. Umělecké snahy, sv. 16. Druhé vydání. Praha, Umělecké snahy [1915], 8°, 68 str.

¶ Laiske 1194.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober [1915 ?], 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 583.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober [1915 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 592.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober [1915 ?], 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 610.

  Národní pohádky české I. Do tisku upravil František Bartoš. Ilustr. Praha-Karlín, Emil Šolc [1915], 8°, 372 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1913.

¶ Laiske 1196.

  Národní pohádky české II. Do tisku upravil František Bartoš. Ilustr. Praha-Karlín, Emil Šolc [1915], 8°, 323 str.

Obsah: ...

¶ Laiske 1197.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober [1915 ?], 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 601.

  Pan učitel. Ilustr. Umělecké snahy, sv. 14. Praha, Umělecké snahy 1915, 8°, 31 str.

¶ Laiske 1198.

  Rozárka. Ilustr. K. Adámek. Umělecké snahy, sv. 15. Praha, Umělecké snahy [B. Kočí] [1915], 8°, 29 str.

¶ Laiske 1199.

  Sedmero krkavců. Pohádka o perníkové chaloupce. Úvod a poznámky napsal Zd. Broman. Pohádková kytice, sv. 1. Pacov, Pořádá a vydává Přemysl Plaček 1915, 16°, 38 str.

Edice Pohádková kytice (přehled).

¶ Laiske 1200.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Osmé vydání. Praha, I. L. Kober [1915 ?], 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 574.

1916

  Babička. Obrazy z venkovského života. Románová příloha „Dělnických listů“ 1916. Vídeň, Dělnické listy (Tiskem Lidové knihtiskárny Malý a spol. (Komanditní společnost) ve Vídni, V., Margaretenplatz 7.) 1916, 16,5 cm, 321 str.

Výcházelo od č. 108 do č. 188: Dělnické listy XXVII, čtvrtek 11. května 1916, č. 108, s. 5-6; — pátek 18. srpna 1916, č. 188, s. 5-6. Online: Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online [č. 108], [č. 188].

¶ Laiske 755: 91. vydání. ♦ Kuncová 72. ♦ Počta 95.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Omaha (Nebraska), Národní tiskárna 1916, 228 str. — Viz 2. vyd..

¶ Laiske 755a: 92. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 96.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil A. Kašpar. Druhé lidové vydání. Praha, Česká grafická Unie 1916, 4°, 242 str.

¶ Laiske 756: 93. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 97.


  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, roč. 20, sv. 7. Druhé vydání. Praha, Bedřich Kočí, [1916], 4°, 43 str.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi.

¶ Laiske 1201.

1917

  Básně. [Doslov napsal] Karel Kačer. Pramen, sv. 3. Praha-Střešovice], Alois Brož a František Beneš, [1917], 16°, 33 str.

Obsah: Ženám českým. - Vodník. - Moje vlast. - Touha. - Znamení. - Hvězda má. - Žežulka. - Zasnouhení.

¶ Laiske 1202.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, roč. 20, sv. 7. Třetí vydání. Praha, Bedřich Kočí, [1917], 4°, 43 str.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1211.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, sv. LXXI. Malé vydání. Praha, Bedřich Kočí, 1917, 8°, 48 str.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1212.

  Čert a Káča. Ilustr. Pohádky u krbu. [Praha, Máj, 1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1203. — N. D. M. = Nakladatelské družstvo Máje.

  Deset pohádek o svatém Petrovi. Úvod [napsal] V. Mrštík. Ilustr. Karel L. Klusáček. Třetí vydání. Praha, Česká grafická Unie 1917, 4°, 46 str.

Obsah: ...

¶ Laiske 1204.

  Deset pohádek o svatém Petrovi. Vykreslil Karel L. Klusáček. Nové [2.] vydání. Praha, Česká grafická Unie 1917, 4°, 52 str.

Obsah: ...

¶ Laiske 1205.

  Divá Bára. [Ilustr.] Umělecké snahy, sv. 58. Praha, B. Kočí 1917, 8°, 62 str.

¶ Laiske 1206.

  Dobrý člověk. Lidová knihovna, sv. 102. Praha, Ant. Svěcený 1917, 8°, 85 str.

¶ Laiske 1207.

  Chudí lidé. Ilustr. Umělecké snahy, sv. 16. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1917, 8°, 83 str.

¶ Laiske 1208.

  Chyše pod horami. [Ilustr.] Umělecké snahy, sv. 62. Praha, B. Kočí 1917, 8°, 59 str.

¶ Laiske 1209.

  Lesní ženka. Ilustr. [Praha, Máj, 1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1210.

  Národní báchorky a pověsti české a slovenské. Upravil Jan Kabelík. Ilustr. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 6. Praha-Karlín, Emil Šolc, [1917 ?], 8°, 324 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - O zlatém kolovrátku. - O Jozovi. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - Čert a Káča. - Kdo je hloupější? - Kdo snědl holoubátka? - Čertův švagr. - Strejček Příhoda. - Zlatý vrch. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Vděčná zviřátka. - Sedlák milostpánem. - Půjčka za oplátku. - Tři rady. - Kmotr Matěj. - Chytrá horákyně. - Chytrost nejsou čáry. - Světská krása. - Král času. - Valibuk. - O tom šuhaji, co se nebál. - Vlkodlak. - Kinkaš Martinko. - Ztracený chlapec. - Kapradí. - Sluncový kůň. - Chytrý synek. - O Kovladu. - O Vítězkovi. - O věrné ženě. - O Slunečníku, Měsíčníku. Větrníku, o krásné Julianě a dvou tátošíkách. - Katrenka čarodějnice. - Je-li spravedlnost na světě či ne?

¶ Laiske 1213.

  O bílém hadu. Ilustr. Pohádky u krbu. Praha, Máj, [1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1214.

  O hloupém Honzovi. Ilustr. Pohádky u krbu. Praha, Máj, [1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1215.

  O kocouru, kohoutu a kose. Ilustr. [Praha, Máj, 1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1216.

  O perníkové chaloupce. Ilustr. Pohádky u krbu. [Praha, Máj, 1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1217.

  Pan učitel. Ilustr. R. Adámek. Umělecké snahy, sv. 14. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1917, 8°, 32 str.

¶ Laiske 1218.

  Pan učitel. K vydání připravila a doslov napsala M. Gebauerová. Žeň z literatur, Sv. 12. Třetí vydání. Praha, J. Laichter 1917, 12°, 31 str.

¶ Laiske 1219.

  Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Ilustr. [Praha, Máj, 1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1220.

  Rozárka. Ilustr. R. Adámek. Umělecké snahy, sv. 15. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1917, 8°, 32 str.

¶ Laiske 1221.

  Silný Ctibor. Ilustr. Pohádky u krbu. [Praha, Máj, 1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1222.

  Strejček Příhoda. Ilustr. [Praha, Máj, 1917 ?], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1223.

  Tři zlatá péra. Ilustr. Pohádky u krbu. [Praha, Máj, 1917], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1224.

  V zámku a v podzámčí. Příloha časopisu Rovnost. Brno, Rovnost 1917, 8°, 83 str.

¶ Laiske 1225.

  Vděčná zvířátka. Ilustr. Pohádky u krbu. [Praha, Máj, 1917 ?], 4°, 8 str.

¶ Laiske 1226.

1918

  Babička. Obrazy z venkovského života. S illustracemi. Druhé americké vydání. Omaha (Nebraska), Národní tiskárna 1918, 227 str. — Viz 1. vyd.. — Online: HathiTrust Digital Library.

Obsah: Babička /3-219/. Václav Tille: Božena Němcová /221-227/.

¶ Laiske 756a: 94. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 98.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha, A. Neubert (typ. Štorkán a Jaroš v Žižkově) 1918, 18,5 x 14 cm, 208 str.

¶ Laiske 757: 95. vydání. ♦ Kuncová 75. ♦ Počta 99.

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Jos. H. Orlický. S ilustracemi Jos. Dmycha a J. Hübsche a fotografickými pohledy J. Zeleného v Josefově. Druhé vydání pro mládež. Třebíč, Jindřich Lorenz 1918, 18 x 13 cm, 208 str. + 7 obr. příl. + 1 portr.

18 obrazů v textu.

¶ Laiske 758: 96. vydání. ♦ Kuncová 74. ♦ Počta 100.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Třetí lidové vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1918, šé x 24 cm, 242 str.

106 ilustrací.

¶ Laiske 759: 97. vydání. ♦ Kuncová 76. ♦ Počta 101.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravila Maryša Bártová. Obrázky podle fotografií B. Vavrouška. Druhé vydání. Praha, Zora 1918, 4°, 162 str.

S třemi ilustracemi Quido Mánesa.

¶ Laiske 760: 98. vydání. ♦ Kuncová 77. ♦ Počta 102.


  Tři pohádky. Ilustr. Josef Říha. Nymburk, Miroslav Hrádek [před r. 1918 ?], 8°, 77 str.

Obsah: O Marišce. - Šternberk. - O Popelce.

¶ Laiske 1227.

  Dobrý člověk. Znojmo, Jaroslav Holvek [1918—1925?], 8°, 98 str.

¶ Laiske 1227a.

  Slovenské pohádky. Poznámky napsal F. Tichý. Pohádková kytice, sv. 19. Pacov, Přemysl Plaček 1918, 16°, 36 str.

Obsah: O dvanácti měsíčkách. - Sůl nad zlato.

¶ Laiske 1228. ♦ Štefánik 421.

1919

  Babička. Obrazy z venkovského života. Umělecké snahy. Sv. 11. Třetí vydání. Praha, Anna Hlavatá 1919, 8°, 192 str.

¶ Laiske 761: 99. vydání. ♦ Kuncová 78. ♦ Počta 103.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Předmluvu napsal Václav Černý. Náchod, B. Chrastina (b. t.) 1919, 15 x 12 cm, 332 str.

¶ Laiske 762: 100. vydání. ♦ Kuncová 79. ♦ Počta 104.

  Babička. Uspořádal František Sekanina. Knihovna českých klassiků belletristů. Sv. 7. — Sebrané spisy Boženy Němcové. Díl 1. Druhé vydání. Praha, B. Kočí (typ. J. B. Zápotočný v Rokycanech) 1919, 23 x 15 cm, 108 str. — Viz 1909 (1. vyd.).

¶ Laiske 636a: 101. vydání. ♦ Kuncová 80. ♦ Počta 105.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Umělecké snahy. Svazek XI. Třetí vydání. Praha, B. Kočí (b. t.) 1919, 19,5 x 14 cm, 192 str.

¶ Laiske 763: 102. vydání. ♦ Kuncová 81. ♦ Počta 106.

  Babička. Obrazy venkovského života. Úvod napsal Jos. H. Orlický. S ilustracemi Jos. Dmycha a J. Hübsche a fotografickými pohledy J. Zeleného v Josefově. Kolibří knihovna. Sv. 6. Vydání pro mládež. Třebíč na Moravě, Jindřich Lorenz (typ. Antonín Kasalý v Dačicích) 1919, 24° (9 x 6,5 cm), 210 str., 8 il. příloh.

18 ilustrací v textu.

¶ Laiske 764: 103. vydání. ♦ Kuncová 82. ♦ Počta 107.

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Čtvrté lidové vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1919, 28 x 22 cm, 242 str.

106 ilustrací.

¶ Laiske 765: 104. vydání. ♦ Kuncová 83. ♦ Počta 108.


  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, sv. LXXI. Malé vydání. [2. vyd.] Praha, Bedřich Kočí, 1919, 8°, 48 str.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1232.

  Československé pohádky Boženy Němcové I. [Ilustr. V. Čutta.] Praha, Jindřich Bačkovský [1919], 8°, 276 str.

Obsah: České pohádky: Jak Jaromil k štěstí přišel. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Moudrý zlatník. - Půjčka za oplátku. - Dobré kmotřinky. - O Jozovi a Jankovi. - O třech bratřích. - Zlatý vrch. - Tři zlatá péra. - Alabastrová ručička. - Ptačí hlava a srdce. - Princ Bajaja. - Noční stráž. - Silný Ctibor. - Chytrá horákyně. - O kocouru, kohoutu a kose. - Jak se učil Honza latinsky. - Bratr a sestra. - O Smolíčkovi. - Vodní panní. - O zlatém kolovrátku. - Spravedlivý Bohumil. - O černé princezně. - Potrestaná pýcha. - O zlatých zámcích. - O hloupém Honzovi. - O Nesytovi.
Slovenské pohádky: O třech zakletých knížatech. - Světská krása. - Slovenský junák. - Světovládný rytíř. - Cesta k slunci a měsíci. - O Širokém, Dlouhém a Žárookém . - O Jurovi a bratřích jeho. - Šurina pan král a Otolienka. - O dvanácti měsíčkách. - Pánbu dej štěstí, lavičko. - Vlkodlak. - Valibuk. - Růžová Anička. - Kinkaš Martinko. - Mahulena, krásná panna. - O šesti drátařích a čertu.

¶ Laiske 1229.

  Články. Fragmenty. Poznámky a vysvětlivky. Básně. Pravzor Tartuffa. Slovenské starožitnosti. Hry. Hádanky. Popěvky a říkání. Dodatek k písním slovenským Kollára. K vydání upravila a úvodem opatřila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 11. Praha, Jan Laichter 1919, 12°, XIV + 295 str.

Obsah: M. G[ebauerová, úvod] /V-XIV/. Hospodyně, na slovíčko! /1-6/. Čtyry doby /6-16/. Urozený a neurozený /16-41/. Několik básní Boženy Němcové /42-44/. Báseň pro almanach na počest stříbrné svatby císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny /45-46/. Poznámky o pohádkách /47-52/. Učené ženy na Moravě /52-53/. Pravzor Tartuffa /54-155/. Slovenské starožitnosti /156-195/. Jiskry [Hádanky 1-35] /196-204/. Popěvky, říkání (Hajonky, hajonky, nie ti tu mamonky,...; A tam dole pri Bystrici,...; Pánbožková kravička,...; Eja veru, něbudem u Hlinčan bývať,...; Malý koledníček; Skřivan zpívá...; Strnad volá...; Pták letí po poli,...; Slovenská matka neb chůva...; Volání slovenské žnečky na slunce; Napodobení žabích hlasů; Na kavku ... volají; Když krávy jdou...; Na Slovensku přimlouvají slimáku...; Hravé počítání) /205-211/.

Hry: Proplétání ... věnců /212-213/. Hra na nevěstu /213-214/. Hra na kuřátko a na jestřába /214-215/. Hra na mlýnské kolo /215-216/. Hra na svinku /216-217/. Hra na pukanku /217-218/. Vánoční hra slovenských chlapců /218-224/. Tělocvičné hry slovenských chlapců /225-229/.

Dodatek k Písním slovenským Kollára. 1. Kukulienka kuká... 2. Kedy lepší ako z jara... 3. Aj Jezúšku, spáso naše... 4. Eh ja veru, Valaše, nepúščaj na naše... 5. Černula, Černula, na Černule zvoněc... 6. Pásol som húsky, barany... 7. Pásla som Belenu na sukňu zelenú... 8. Choj že mi, Celička, choj že mi na pole... 9. Bodaj ťa, šuhajko, taký um nadešou... 10. Deuča maťerino kravy potratilo... 11. Veť mi moje mamka naučení dala... 12. Ouce, milé ouce, mátě zlaté zvonce... 13. Keď som ja húsky pásala... 14. Martine, Martine, kravy vo brezině... 15. Valasi, Valasi, kdě ste ouce pásli... 16. Brnoša, Ranoša veždy mlieka zmení... 17. Brnoša, to je krava naša... 18. Keď si ty, šuhajko, koníčky pásol... 19. Čie je to ďeučatko na tom vršku?... 20. Mrdo, mrdo, mrdofúsi... 21. Kisuca, Kisuca, tá bystrá vodička... 22. Na Kisuci pána není, čo by ma dal do vezení... 23. Pase Janko dva voly, dva voly, dva volečky... 24. Eh veru Javorník, imlečkom pletěný... 25. Cez Javorníčky hladké chodníčky... 26. Pršalo, hrmelo, hromovičky bilo... 27. Bože muoj, otče muoj, už je ráno... 28. Niesom veselá od včera večera... 29. Hrušky opadaly, konárečky stoja... 30. Kukulienka zakukala, matka děuku zaplietala... 31. Taká je tá izba má pekně vykálaná... 32. Svitá, svitá za hájikom... 33. Potom bude, potom, naša vera stála... 34. Roste da javor, javore... 35. Lomnický pan farár peknú kázeň káže... 36. Kod by mi ten prišou, čo mi na um zišol!... 37. Janíkova krása děvušky napása... 38. Pohanka zelená, kdo ťa bude žať?... 39. Hora moja, hora, pokial da si moja?... 40. Dolina, dolina, čože ma je po něj... 41. Horička zelená, ver si ošumula... 42. Bože muoj, otče muoj, na tejto dolině... 43. Eh ja veru, letěla sivá húska bez piera... 44. Eh veru smo buly tri vlastnie sestričky... 45. Kděs' ty ruže, moja milá, nabrala... 46. Pod tú horú vysokú, pod tú skalú širokú... 47. Linťava roľa samým kvietkom kvitne... 48. Jožko žltovlasý, obrac sa nazpátok... 49. Eh, veru, z večera tmavá nocka bývá... 50. 51. Lístoček z javora upadou do mora... 53. Ceče voda podle vody, pujdzeme my na jahody... 53. Eh, veru, dzěvečky, víte si věnečky... 54. Horička tisová, kobys bola moja... 55. Ondráš, milý Ondráš, lenže sebe rozváž... 56. Pred našimi dvermi mramorový kameň... 57. Pesničanky moje, ako vás zabudem?... 58. Dudánky, dudánky, idúci od Hanky... 59. Keď som išol od svej milej, tuze pršalo... 60. Pochválen Kristus, pani šenkárka... 61. Povedz ty mi, moja milá, povedz... 62. Eh já veru dobre viem, čo po poli rostě... 63. Eja veru pupenec, zelený pupenec... 64. Never šuhajkovi, ako tomu hadu!... 65. Keď já puojdem od túr, kúpim si já kotúr... 66. Keby opadaly tyto vršky dole... 67. Keď já puojdem ces Trnavské pole... 68. Lepší je Prešporek než Trnava... 69. Bodaj ťa, šuhajko, sto paromov vzalo... 70. Šuhajkova mamka suka polomená — ... 71. Tadra, mamko, tadra... 72. Nechoj k nám, nechoj k nám, ty čerepovajče!... 73. Prší dážď, prší dážď, predo dvermi tuoňa... 74. Vezmi ďouča, vezmi sáčik, puojdeme my na ryby... 75. Nasiala som ruže, zišou tulipán... 76. Spala by som istě v javorovom listě... 77. Nasiala som ruže, načo že mi budú?... 78. Nepuojdem za Jána, za Jána Janého... 79. Mala som frajerov ako panských oviec... 80. Už je po pou noci, na druhej hodině... 81. Tak mi mamka kázala, abych chlapcom dávala... 82. Keď som išol od svej milej, poblúďal som... 83. Ako je to peknuo, keď dve, tri zpěvajú... 84. Kúpiš mi, šuhajko, čo ti budem kázat?... 85. Veru že mi povedz, eh ty milý vdovec... 86. Eh veru, šuhajko, neklam srdca mojho... 87. Pod našima okny tri ruže — ... 88. A já som, a já som uhorská kišasoň... 89. Vadila sa mynárka s mynárom... 90. Chvála pánubohu zlámal mynár nohu — ... 91. Něbuděm dobrý, něbuděm, kym ma něodrú na buben... 92. Išou pes cez huorku, насрал (nasral) tam na kuorku... 93. Eh veru, muzika, komu ta reziká?... 94. Eh veru, súseda, zavieraj to štěňa... 95. Keď já puojdem, povandrujem, puojde milučká se mnú... 96. Nijasom maměnka, курва (kurva) žádná... 97. Tududu, tududu, mám ženičku chudú... 98. Tárala mi mamka, tárala... 99. Až já budem velká, bude ze mňa selka... 100. Koníčku muoj vraný, vynes ma z Moravy!... 101. Na dolině, Šamorině, [:tam sú cigáni:]... 102. Keď som išol po vesnici, selka na mňa volala — ... 103. Под боровичку чесала пичку (Pod borovičkú česala pičku)... 104. Okolo mlyna hustá vrbina... 105. Eh veru, mynária, prečo nemelete?... 106. Jaj veru, Hluboče, čo po vás ščeboče?... 107. Jaká som, taká som, sekerečka za pasom... 108. Keď som išol z hája, muzika mi hrála... 109. Jaj veru hore háj, hore háj, hore hájom cesta... 110. Páni muzikanti, poctiví šuhajci... 111. Zahrajce, muzikanti, já peniažky mám... 112. Huláni, huláni, děuča porubali... 113. Keď som bol malučký, malučičký... 114. Huli beli usni, prijdú za tebú sny!... 115. Holusky, belusky, očima nebluskni... 116. Eh veru Dlúhopol, dlúhopolská rieka... 117. Popod Javorníčkom sniažek poletuje... 118. Horičky Turčanské, rozléhajce sa mi!... 119. Ani som neišol, len ma voda niesla — ... 120. Kod si chodiu do nás, bou chodníčok hladký... 121. Na hore pták, pod múrom rak... 122. Žalo děuče, žalo réž a trhalo vičku, | Mělo bělé kolená, кучераву пичку (kučeravú pičku). 123. Ide milý z Bystrice, nese zlaté črievice... 124. Čie sú hen to krávy v tom zelenom háji... 125. Horáci, horáci, samí něboráci... 126. Naša paní Barbora čaká pána z Tábora... 127. Ach bože muoj, aký to žial, mňa miloval, inšiu si vzal... 128. Števane, Števane, v svetlom dolománe... 129. Povedaju na mňa, že som já zbojníček... 130. Hora, hora, zelená chrasť... 131. Počkajce, děučence, bude ráno mráz... 132. Fašangy sa krácia, už sa nenavrácia... 133. Pozri sebe, děuča, hen na onu väžu... 134. Nade mlynom, pode mlynom tam sa húsky perú... 135. A ty štyry koně vrané a ty štyry paripy... 136. Zpievala bych sebe, ale nemám noty... 137. Eh veru Belehrad, vidím ťa ďouča rád... 138. Haju, haju, zelená pohanka... 139. Teče voda bystrá od Nového mesta... 140. Keď my pojdzeme cez ten les... 141. Dau som jej toliarik na čižmičky... 142. Kázala som čižmy ušit, on mi ušiu papuče... 143. Z ďaleka já poznám mojho frajera... 144. Eh veru, Mariša, naša Marianka... 145. V horňom koncu bývám... 146. Keby čierne oči v kráme predávali... 147. Na svatém Jánu v nedělu pekně som lahnul se ženú... 148. Eh veru, Janíčko, malovanuo dieťa... 149. Na hore roste rojovník, chystaj si ďouča povojník... 150. Daua som mu, daua, na misočku múky... 151. Za krom, za dubom zahradka malá... 152. Tam ma, mamko, tam ma, tam na Petrovičky... 153. Eh veru, aké já něvolné pochoľa!... 154. Puojděme v ohlady do Novej dědiny... 155. Kamarádky moje, buďte jednej mysle... 156. Umrela mi milá, umrem mamko i já... 157. Zpievala bych sebe, ale něviem ako... 158. Chodili chlapci k nám, že černé oči mám... 159. Na čo ma bereš, čo se mnú svedeš... 160. Hoja, hoja, mamka moja... 161. Napila som sa u Šturka, kdo že ma domu dosturká?... 162. Něpuojděm k něj, čo ma do něj... 163. Lutuje lud, lutuje, lutuje lud Janka... 164. Veru je mi lúto, veru by plakala... 165. Počkajce hornania, dajú vám dolnania... 166. Kdě si bou, šuhajko, něbolo ťa u nás?... 167. Neverte Jožkovi, že chodí do školy... 168. Kačena, Kačena, ukrala kačera... 169. Lahne si mládenec podla tvojho líčka... 170. Potěšenie moje, kdě že si mi veru?... 171. Němám hrdielenka, ako som mávala!... [Původní otisk viz č. 211.] 172. Keby moje nohy něchodily vršky... 173. Ta moja gazdina hore ritom vstává... 174. Zpievala bych sebe, nemuožem od hlada... 175. Pod horú studěnka, poď ty milá na ňu... 176. Šamúk, milý Šamúk, čo je za dědina?... [Původní otisk viz č. 285: Šavník.] 177. Mal som, mal som, utratil som... 178. Eh veru, Jurina, tebe som slúbila... 179. Vandruj, šuhaj, vandruj, treba po kraj sveta... 180. Eh veru mi zima pod obluočkom státi... 181. Na Petrovské riece je skala na skale... 182. Bodaj si zkamenel, ak vo Váhu kameň!... 183. Ked som išol tú úzkú cestičkú... 184. Eh veru Dolena má biele kolená... 185. Ztratila som худину (chudinu), neviem ktorú hodinu... 186. Prijdi ty šuhajko ráno k nám... 187. Pod horú lesina, pod ňú stojí dievčina... 188. Pod horú lesy, má milá, kdě si?... 189. Otče náš, který si, má milá, tu-li si?... 190. Pri studience stála, napájala páva... 191. Eh veru Raková, zelená Raková... 192. Jako že nám bude, moja milá sestra?... [Původní otisk viz č. 211.] 193. Za Váhom, za Váhom, na tej šachorině... [Původní otisk viz č. 229.] 194. Hore na vidieku moc je bobovníku... 195. Ftáčku sokolíčku, ic tam na pole... [Původní otisk viz č. 231.] 196. Děuče, děuče, čo to tu máš?... 197. Chodí starý kolo fary... 198. Mamko má, mamko má, idu k nám frajeri... 199. Ide Káčer po Zašině, šije čižmy Katolině... 200. Koby ma mati na trávu dala... 201. Keby ma mamka na trávu daua... 202. Kod som išol od moj milej, bou mesiačok vysoko... 203. Na hore dětelí, pod horú laluja... 204. Nepozeraj za muoj калар (kalar), akuo já tam pěrko mám... 205. Vyletěla prepelica z prosa... 206. Něbuděm tu, šuhajko, mimo do neděle... 207. Chodi, Janko, chodí, popred dveri plače... 208. Panská lúčka sa zelená, švarnuo děuča hu sežíná... 209. Janko, Janko, zlá novinka, idú zrebi od Trenčinka... 210. Nechoď Janko sám cez zelený háj... 211. Poháňaj, děvečko, poháňaj, kúpim ti čižmičky za toliar... 212. Cinterín, cinterín, tá nová ohrada... [Původní otisk viz č. 229.] 213. Odpísal mu pan cisár, by na vojnu išol... [Variant] Mala mati tri dcery, pýtali ich do vojny... 214. Keď som koňe kuval, tatko na mňa volal... 215. Postojtě, chlapíci, na kameni drobnom... 216. Poniže Ilavy chodníček krvavý... 217. Poniže Ilavy voda teče... 218. Keď som bol v kasárni... 219. Zverbovali Janíčka, dali jemu koníčka... 220. (Vyškrabáno, podle stop dvojverší, psané azbukou.) 221. Ani tuto něbudu, ani domou něpuojdu... 222. Chlapíci sa ženia, keď sa vojny boja... 223. Načo ste ma verbovali v nedělu?... 224. Už je, milá, už je zle, už je pútko na noze... 225. Keď ma verbovali, tak mi sľubovali... 226. Eh veru tuším, že mašíruvať musím... [Původní otisk viz č. 359.] 227. Verbovali Janka v Žilině na práci.... 228. Poručam na boha tady ty chodníčky... 229. V Kremeríži verbujú, zajtra pomašírujú... 230. Keď já puojděm na tú vojnu, vojničku... 231. V tej Kremnici verbujú, ja sa puojděm také dať... 232. Včera bolo Kateriny v nědělu... 233. Počkajtě, děučence, uvidíce... 234. Trnava mestečko královské, zabili Jánoška na vojně... 235. Pred rychtárom stojia, na chlapca se radia... 236. Koralouský rychtár baganče mi chystá... 237. Navaril vrábel piva bez chmelu, bez jačmeňa... 238. Sedí, sedí na kolaji [:ftáča:]... 239. Sedí vrabec na kostole jako mláděněc... 240. Kde si sa zimoval, kozle, barane?... 241. Poza humna straky, vrany orú... [Původní otisk viz č. 209.] 242. Tancuvala cvikla s paňou... 243. Chceu sa vlk ženiti, dau si on zahrati... 244. Kukulienka, kdě si bola, žes tak dlúho někukala?... [Původní otisk viz č. 209.] 245. Kukulienka kuká, že by jedla mlieče... [Původní otisk viz č. 360.] 246. Keď sme my išli, hore plakali... 247. Viem já jednu horičku velmi vysokú... 248. Vyšla hvězda na kraj něba, zasvietila do pou sveta... 249. Chodila Maria, chodila po svetě... [Variant] Hory, hory, čierne hory... [250.] Krásná Katěrina v Koll. Zpěvánkách. Ten turecký beritán... [251.] Zpievala bych sebe, šuhajko, o těbe... [252.] Červené vínečko v poháriku skáče... [253.] Vysoko stojí mesiačok... [254.] Už to len němuož ináč byť... [255.] Handělská. Moja žena, mrcha žena... /230-291/.

Zápisníky Boženy Němcové: Přísahy /292/. Přezdívky /292/. Pořekadla /292/. Počátek priepovídek /292-294/.

¶ Laiske 632; 397: [Z rukopisné pozůstalosti] Slovenské písně č. 138-[254] otištěny vesměs poprvé; prvních 137 písní viz č. 376a.

  Dobrý člověk. Ilustr. Umělecké snahy, sv. 70. Praha, B. Kočí 1919, 8°, 108 str.

¶ Laiske 1230.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Ilustr. Umělecké snahy, sv. 66. Praha, B. Kočí 1919, 8°, 62 str.

¶ Laiske 1231.

  Pohádky Boženy Němcové. Vybral a upravil A. B. Šťastný. Ilustr. F. K. Loukotka. [Praha-] Kr. Vinohrady, Fr. Jiroušek [1919], 8°, 163 str.

Obsah: O Smolíčkovi. - O neposlušných kůzlatech. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Král času. - Lesní ženka. - Jak se učil Honzík latinsky. - Chudák a boháč. - Sedm krkavců. - O Nesytovi. - Vděčná zvířátka. - Moudrý zlatník. - O kocouru, kohoutu a kose. - Strejček Příhoda. - O chytré královně. - Čert a Káča. - Kdo je hloupější? - O třech sestrách. - O zlatém kolovrátku. - O Jankovi. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O kohoutkovi a slepičce. - Bratr a sestra.

¶ Laiske 1233.

  Pohádky Boženy Němcové. Ilustr. Artuš Scheiner. Druhé vydání. Praha, Jos. R. Vilímek [1919 ?], 8°, 233 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1913.

¶ Laiske 1234.

  Rozárka. [Úvod napsal Miloš Milkovský.] Naše domovina, roč. 2. sv. 9. Olomouc, Karel Slavíček 1919, 8°, 36 str.

¶ Laiske 1235.

1920

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustrace Karel Štapfer. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1920, 20 x 14 cm, 175 str., 7 il. příloh, 1 portr.

Tisk grafiky Jan Vilím.

¶ Laiske 766: 105. vydání. ♦ Kuncová 84. ♦ Počta 109.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil František Bartoš. Ilustroval K. V. Muttich, V. Bartoněk, J. F. Hetteš, F. Slabý, A. Liebscher a K. Štapfer. Čtvrté vydání. Vydání pro mládež. Praha, I. L. (typ. Kober) Kober 1920, 17,5 x 13,5 cm, 238 str.

29 ilustrací v textu.

¶ Laiske 767: 106. vydání. ♦ Kuncová 85. ♦ Počta 110.

  Babička. Obrazy venkovského života. Úvod napsal Jos. H. Orlický. S ilustracemi Jos. Dmycha a J. Hübsche a fotografickými pohledy J. Zeleného v Josefově. Třebíč, J. Lorenz 1920, 24°, 209 str.

¶ Laiske 768: 107. vydání. ♦ Kuncová 86: 16°. ♦ Počta 111.

  Babička. Obrazy z venkovského života. S předmluvou od Aloise Jiráska. Světová knihovna. Čís. 238–241. Nový dotisk. Praha, J. Otto 1920, 15 x 10,5 cm, X + 340 str.

¶ Laiske 769: 108. vydání. ♦ Kuncová 87. ♦ Počta 112.

  Babička, Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a obrázky Adolfa Kašpara. Čtvrté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Th. Venty) [1920], 18 x 13,5 cm, 232 str.

8 obrázků v textu.

¶ Laiske 770: 109. vydání. ♦ Kuncová 88: 226, 6 s. ♦ Počta 113.

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Páté vydání. Praha, Česká grafická Unie 1920, 29 x 23,5 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 771: 110. vydání. ♦ Kuncová 89. ♦ Počta 114.

  Babička. Se 4 barevnými přílohami a ilustracemi A. Wierera. Jubilejní vydání. Praha, Ústřední nakladatelství, knihkupectví a papírnictví učitelstva českoslovanského, Josef Rašín (Vytiskla knihtiskárna Josefa Kolandy v Praze-Libni. Reprodukce provedl grafický ústav V. Neubert na Smíchově), 1920 (7. února), 21 x 16 cm, 296 str., 4 obr. příl.

25 obrázků v textu.

Alois Wierer (1878—1945), ilustrátor, grafik a malíř.

¶ Laiske 772: 111. vydání. ♦ Kuncová 90. ♦ Počta 115.

  Babička. Obrazy z venkovského života. [Praha-]Smíchov, Vaněk a Votava (typ. Jan Hruška v Písku) [1920], 17 x 13,5 cm, 254 str.

¶ Laiske 773: 112. vydání. ♦ Kuncová 91. ♦ Počta 116.


  Božena Němcová. Na pamět stých narozenin naší velké spisovatelky. Naše rozpravy, sv. 1. Praha, J. Hladký 1920, 8°, 72 str.

Obsah: Životopis Boženy Němcové. - Moje vlast. - Z Babičky. - Ženám českým. - Smrt babiččina. - O kocouru, kohoutu a kose. - O Smolíčkovi. - Šurina, pan král a Otolienka. - Dopis B. N. synu Karlovi. - Bedřich Beneš, Barunčin podzim.

¶ Laiske 1235a.

  Božena Němcová. Výbor uspořádala a úvod „O životě a díle Boženy Němcové“ napsala Marie Gebauerová. Besedy, sv. 1. Praha, Melantrich [1920], 8°, 74 str.

Obsah: Několik zrnek z děl Boženy Němcové. - Ukázky z tvorby Boženy Němcové: Z povídky Sestry. - Z povídky Chudí lidé. - Z povídky Pan učitel. - Z povídky Chýše pod horami. - Z povídky Čtyři doby. - Z Obrázků z okolí domažlického, - Z Babičky. - Z románu Pohorská vesnice. - Z nedokončeného cestopisu Z Uher. - Z národopisného obrázku Uherské město. - Z korespondence Boženy Němcové.

¶ Laiske 1235b.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha [= V. Tille]. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, sv. XX, roč. III, sv. 7. Čtvrté vydání. Praha, Bedřich Kočí, 1920, 4°, 43 str.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1248.

  Československé pohádky Boženy Němcové [II]. [Ilustr. V. Čutta.] Praha, Jindřich Bačkovský 1920, 8°, 294 str.

Obsah: Pohádky české: O třech zakletých psech. - O labuti. - O Popelce. - Chudý a boháč. - Lesní ženka. - Šternberk. - Tři rady. - Neohrožený Mikeš, - Divotvorná harfa. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Tajemný pás. - Viktorka. - Čertův švagr. - O Marušce. - O chytré princezně. - Sedmero krkavců. - O třech sestrách. - Anděl strážce. - Orel, slavík a růže. - Čert a Káča. - Divotvorný meč.
Pohádky slovenské: O krásné zlatovlasé panně. - Ztracený chlapec. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - O tom šuhaji, co se nebál. - Sůl nad zlato. - O Popelvaru, největším na světě. - Cesta k slunci. - Berona. - Otcovo dědictví. - Černokněžník. - Sluncový kůň. - O Vítězkovi. - Růžové poupě. - Tři citrony. - Chytrý synek. - O zakleté sestře. - Král času. - O ovčáku a draku.

¶ Laiske 1236.

  Divá Bára. [Ilustr.] Umělecké snahy, sv. 58. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1920, 8°, 59 str.

¶ Laiske 1237.

  Dobrý člověk. [Ilustr.] Umělecké snahy, sv. 70. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1920, 8°, 105 str.

¶ Laiske 1238.

  Dobrý člověk. K vydání připravil a doslov napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 56. Praha, J. Laichter 1920, 12°, 112 str.

¶ Laiske 1239.

  Dvnáct slovenských pohádek. Uspořádala Maryša Bártová. [Ilustr.] Edice Zora, sv. 53. Praha, M. Knapp 1920, 8°, 48 str.

Obsah: Opět cesta k slunci. - Pamodaj šťastia, lavička. - O třech zakletých knížatech. - Kinkaš Martinko. - Či je spravedlnost na světě či ne? - O bačovi a šarkanu. - O Petru a Otci nebeském. - O chudých sirotcích a o anděli. - Katrenka striga. - Pecko sprosťáček. - Peračina. - O hloupé ženě.

¶ Laiske 1240.

  Chudí lidé. K vydání připravila a doslov napsala M. Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 10. Třetí vydání. Praha, J. Laichter 1920, 12°, 92 str.

¶ Laiske 1241.

  Chudí lidé. [Ilustr. R. Adámek.] Umělecké snahy, sv. 16. Třetí vydání. Praha, B. Kočí 1920, 8°, 82 str.

¶ Laiske 1242.

  Chýše pod horami. Obrázek ze Slovenska. [Doslov napsal Miloš Milkovský.] Naše domovina, roč. 3, sv. 7-8. Olomouc, Karel Slavíček 1920, 8°, 54 str.

¶ Laiske 1243.

  Chyše pod horami. [Ilustr.] Umělecké snahy, sv. 62. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1920, 8°, 57 str.

¶ Laiske 1244.

  Chyše pod horami. Zábavná příl. Zory, sv. 4. Praha, Spolek Český slepecký tisk 1920, 4° příč., 62 listů.

¶ Laiske 1245. Vydání pro slepce.

  Chýže pod horami. Obrázky ze Slovenska. K vydání připravila a doslov napsala M. Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 11. Třetí vydání. Praha, J. Laichter 1920, 12°, 59 str.

¶ Laiske 1246.

  Karla. Obrázek z okolí Domažlického. [Ilustr.] Umělecké snahy, sv. 66. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1920, 8°, 61 str.

¶ Laiske 1247.

  Korrespondence III. Sebrala a k vydání upravila Marie Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 14. Praha, Jan Laichter 1920, 12°, 312 str.

Obsah: Němcová Bendlovi 7/1 1858 /1-4/. Němcová Karlovi 23/1 1858 /4-9/. Němcová mužovi /9/. Němcová Bendlovi /10-16/. Němcová Menclovi 10/2 1858 /16/. Němcová Karlovi 25/2 1858 /17-20/. Němcová Šemberovi 26/2 1858 /20-23/. Němcová sestře [Adéle] 20/2 1858 /23-29/. Němcová Bellmannovi 30/3 1858 /30/. Němcová Karlovi 30/3 1858 /30-35/. Němcová Karlovi 18/4 1858 /35-42/. Němcová Karlovi 27/4 1858 /42-46/. Němcová Šimáčkovi 8/5 1858 /46-48/. Němcová Bendlovi 25/5 1858 /48-52/. Němcová Barákovi 19/6 1858 /53/. Němcová G. K. Zechenterovi 24/6 1858 /54-58/. Němcová J. Hanušovi 13/7 1858 /59/. Němcová J. V. Fričovi 22/7 1858 /60/. Němcová Karlovi 31/7 1858 /61-68/. Němcová Šemberovi 27/8 1858 /68-70/. Němcová Zechenterovi 26/9 1858 /71-73/. Němcová Bendlovi 1/11 /73-75/. Němcová Karlovi 2/11 1858 /76-82/. Němcová Karlovi /82-86/. Němcová Karlovi 29/11 1858 /86-96/. Němcová Zechenterovi 28/12 1858 /96-103/. Němcová Karlovi 21/4 1859 /103-109/. Němcová Karlovi 9/6 1859 /109-117/. Němcová Bohdaně 27/7 1859 /117-122/. Němcová Bohdaně 6/8 1859 /122-127/. Němcová Jaroslavovi /128-130/. Němcová Karlovi 8/9 1859 /130-138/. Němcová Karlovi 16/9 1859 /138-141/. Němcová Karlovi 5/11 1859 /142-144/. Němcová J. K. Rojkovi 13/10 1859 /144-145/. Němcová Kolískovi 15/10 1859 /145-146/. Němcová Karlovi 21/11 1859 /146-154/. Němcová Staňkovi /155/. Němcová Kolískovi 14/1 1860 /155-160/. Němcová Janu Palackému 16/1 1860 /161-163/. Němcová Karlovi 5/2 1860 /163-173/. Augusta Němcové 5/3 1860 /173-174/. Němcová Karlovi 2/4 1860 /174-178/. Němcová Jaroslavovi 9. 1860 /178-181/. Němcová Karlovi 18/9 1860 /182-191/. Němcová Karlovi 4/11 1860 /192-201/. Němcová Janu Karlu Rojkovi 9/12 1860 /201-206/. Augusta Němcové 5/8 1860 /207-208/. Němcová Doře /208-209/. Němcová Doře /209-212/. Němcová Doře 8/8 1861 /212-214/. Němcová synovci Josefu Němcovi 8/8 1861 /24-215/. Augusta Němcové /215/. Smlouva Bož. Němcové s Antonínem Augustou 16/9 1861 /216-218/. Němcová Seidlovi /219-224/. Němcová Doře /224-228/. Němcová Jaroslavovi 2/10 1861 /228-235/. Němcová Jaroslavovi /235-238/. Augusta Němcové 26/10 1861 /238-239/. Augusta Němcové 7/11 1861 /239/. Augusta Němcové 12/11 1861 /240/. Augusta Němcové /240-241/. Dodatky: Němcová Ant. Pittnerovi 2/1 1845 /242-244/. Němcová Ant. Pittnerovi 18/2 1845 /244-245/. Němcová Frant. Palackému 10/11 1847 /245-247/. Němcová Lauře Hanušové /247-248/. Němcová Šemberovi 26/6 1851 /248-252/. Němcová Šemberovi 5/11 1851 /252-255/. Němcová Šemberovi 22/6 1852 /255-257/. Němcová synům Hynkovi a Karlovi /258-260/. Němcová muži 24/11 /260-266/. Němcová Jaroslavu Vrťátkovi 18/12 1854 /266-267/. Němcová hraběti Kolovratovi /268/. Němcová Doře 10/9 1855 /268-271/. Němcová Šemberovi /272-274/. Němcová neznámému 19/11 /274-276/. Němcová mužovi 11. 1856 /276-280/. Němcová sestře Adéle 21/11 1856 /280-286/. Němcová Bendlovi 14/12 1856 /286-294/. Němcová Bendlovi 7/1 1858 /294-296/.

¶ Laiske 635.

  Myšlenky Boženy Němcové. Vybral V. Tille. Otázky a názory, sv. 48. Praha, Jan Laichter 1920, 8°, 155 str.

Obsah: 181 úryvků z díla a korespondence B. N. ve 14 skupinách: Zpověď. - Láska a manželství. - Mateřství a děti. - Ženy. - Babička. - Lid. - Služebnost. - Národnost. - Slovensko. - Hoře a smrt. - Smír. - Přátelství a přirozenost. - Literatura a hudba. - Úsloví.

¶ Laiske 1249.

  Pan učitel. K vydání připravila a doslov napsala M. Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 12. Čtvrté vydání. Praha, J. Laichter 1920, 12°, 32 str.

¶ Laiske 1250.

  Pan učitel. [Ilustr. R. Adámek.] Umělecké snahy, sv. 14. Třetí vydání. Praha, B. Kočí 1920, 8°, 32 str.

¶ Laiske 1251.

  Povídky II. K vydání připravili Marie Gebauerová a Jaroslav Vlček. Úvodem opatřila M. Gebauerová. Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 4. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter 1920, 12°, XVIII + 443 str. — Viz 1906 (1. vyd.).

Obsah: M. Gebauerová, Úvod /V-XVIII/. V zámku a podzámčí /1-112/. Chudí lidé /113-199/. Dobrý člověk /200-307/. Chyže pod horami /308-361/. Pan učitel /362-391/. Čtyry doby /392-401/. Cesta s pouti /402-441/.

¶ Laiske 624a.

  Rozárka. [Ilustr. R. Adámek.] Umělecké snahy, sv. 15. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1920, 8°, 32 str.

¶ Laiske 1252.

  V zámku a podzámčí. K vydání připravil a doslov napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 54. Praha, J. Laichter 1920, 12°, 115 str.

¶ Laiske 1253.

1921

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluvu napsal Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Šesté vydání. Praha, Česká grafická Unie 1921, 28 x 22,5 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 774: 113. vydání. ♦ Kuncová 92. ♦ Počta 117.

  Babička. Obrazy venkovského života. Čechisch. [Auswahl.] Für den Schulgebrauch hrsg. von Norbert Fein. Freytags Sammlung fremdsprachiger Schriftwerke. Nr. 1. Znaim, Rudolf Loos 1921, 119 str.

¶ Laiske –. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 118.


  Čtyry doby. — O dvanácti měsíčkách. Knihovna pro každého Včelka. Sv. 1. Kolín, Vinc. Janeček 1921, 8°, 16 str.

¶ Laiske 1254.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Jind. Bačkovského Československá národní četba, sv. 3. Praha, Jindřich Bačkovský [1921 ?], 8°, 223 str.

¶ Laiske 973: 36. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [K vydání připravil F. S. Procházka.] Ilustr. A. Kašpar. Praha, Česká grafická Unie 1921, 4°, 161 str.

¶ Laiske 974: 37. vydání.

  Sestry. Povídka. Dra Bačkovského Národní knihovna česká, sv. 5. Druhé vydání. Praha, Bačkovský a Hach 1921, 8°, 39 str.

¶ Laiske 1255.

  Vybrané báchorky národní. Pro menší čtenáře vybral [a úvod napsal] Karel V. Rais. Illustroval Viktor Oliva. Čtvrté vydání. Praha, Fr. Topič (Tiskem knihtiskárny Veleslavín spol. s r. o. v Praze) 1921, 8°, 101 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1889.

¶ Laiske 1256.

  Vybrané pohádky národní dítkám vypravuje Božena Němcová. Pro menší čtenáře vybral [a úvod napsal] Karel V. Rais. Ilustr. Viktor Oliva. Čtvrté vydání. Praha, Fr. Topič (Tiskem knihtiskárny Veleslavín spol. s r. o. v Praze) 1921, 8°, 49 str. — Online: Kramerius.

Obsah: Viz vydání z roku 1889.

¶ Laiske 1257.

1922

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustrováno. Praha, Jirman 1922, 8°, 156 str.

¶ Laiske 775: 114. vydání. ♦ Kuncová 93. ♦ Počta 120.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Umělecké snahy, svazek XI. Čtvrté vydání. Praha, B. Kočí (typ. A. Ouřada v Přešticích) 1922, 18,5 x 13 cm, 192 str.

Otištěno podle původního vydání z roku 1855 s opravami B. Němcové podle vydání z roku 1862.

¶ Laiske 776: 115. vydání. ♦ Kuncová 94. ♦ Počta 121.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha-Žižkov, Štorkán a Jaroš (b. t.) [1922], 18 x 14 cm, 208 str.

¶ Laiske 777: 116. vydání. ♦ Kuncová 95. ♦ Počta 122.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha-Žižkov, Štorkán a Jaroš [pro firmu Oldřich Vitáček 1922], 18 x 14 cm, 216 str.

¶ Laiske 778: 117. vydání. ♦ Kuncová 96: 208 s. ♦ Počta 123.

  Babička. Obrazy venkovského života. B. m., b. n., b. t. [1922?], 8°, (8) + 284 str.

¶ Laiske 779: 118. vydání. ♦ Kuncová 97. ♦ Počta 124.


  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha [= Václav Tille]. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, sv. LXXI. Malé vydání. Praha, Bedřich Kočí, 1922, 8°, 48 str.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1258.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha [= V. Tille]. Obrazovou výzdobu opatril Art. Scheiner. Umeleckých snáh, sv. LXXI. Malé vydanie. V Prahe, Bedřich Kočí, 1922, 8°, 42 str.

Obsah: Poviedka bez konca. Poviestka o kohútkovi a sliepočce. Slzičky. O neposlušnych kozliatkach. Zlaté hvezdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Povesť o perníkovej chalúpke. Žaba a dieťa. Povesť o Palečkovi. Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1595.

  Pohádky I. Knihovna Obrození, sv. 3. Kyjov, Okresní Osvětový sbor 1922, 8°, 349 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Jozovi. - O labuti. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O třech zaklených psích. - Divotvorná harfa. - Vodní paní. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Marišce, - Šternberk. - Spravedlivý Bohumil. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Čert a Káča. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Tři zlatá péra. - O zlatých zámkách. - O třech sestrách. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Čertův švagr.

¶ Laiske 1259.

  Pohádky Boženy Němcové. Ilustrace a výzdoba Artuše Scheinera. Třetí vydání. Praha, Jos. R. Vilímek 1922, 8°, 233 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1913.

¶ Laiske 1260.

  Pohorská vesnice. Karla. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober, [1922], 8°, 250 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického //. Karla. Obrázek z okolí domažlického //.

¶ Laiske 1260a: Pohorská vesnice: 38. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Obálkové vydání. [Jedenácté vydání.] Praha, I. L. Kober, [1922], 8°, 250 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického //. Karla. Obrázek z okolí domažlického //.

¶ Laiske 1260a: Pohorská vesnice: 39. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [S úvodem A. Rechtoříka.] Knihovna Obrození, sv. 2. Kyjov, Okresní osvětový sbor 1922, 8°, 227 str.

¶ Laiske 975: 40. vydání.

1923

  Babička. Obrazy venkovského života. Kreslil Václav Špála. / S kresbami Václava Špály. Edice Aventinum, sv. 59. Praha, Ot. Štorch-Marien, Aventinum (vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně) 1923, 4°, 172 str. — Viz 1961, 1968.

72 ilustrací v textu, z toho 17 celostránkových.

Lit.: Josef Čapek, „Babička Boženy Němcové s ilustracemi Václava Špály“, Literární rozhledy 8, 1923—1924, č. 2, listopad, str. 44. ♦ Václav Špála, „K mé Babiče Boženy Němcové“, Rozpravy Aventina 1, 1925—1926. č. 1. prosinec. str. 40-41. ♦ Eduard Burget, „"Prznitelé" národní klasiky. Ilustrace Václava Špály k Babičce Boženy Němcové“, Dějiny a současnost 8, 2007, s. 8.

¶ Laiske 780: 119. vydání. ♦ Kuncová 98. ♦ Počta 125. ♦ Sáňka 1009: „Podle vydání Milana Svobody redigováno. 900 výtisků na antiku, 100 na domácí imitaci japonu. 4 výtisky kolorovány výzdobcem. Kresbami vyzdobil V. Špála (obálka, nakladatelská značka, frontispice a 72 obrázků a vignet v textu). Tiskli Kryl a Scotti. Typy Haiduk. Vydal dr. O. Štorch-Marien v Praze-Žižkově na podzim 1923 jako 59. svazek Aventina. Formát 29 : 21. Stran 176. Cena obyč. 80, imitace 120, vázáno v kůži 200 Kč. C.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Výbor.] Za školní četbu upravil Arnošt Caha. Květen, kruh četby mladých republikánů. Sv. 2. Brno, Dědictví Havlíčkovo (typ. Rolnická tiskárna v Brně) 1923, 18 13,5 cm, 63 str.

¶ Laiske 781: 120. vydání. ♦ Kuncová 263a. ♦ Počta 126.

  Babička. Upravil [úvod napsal] a pozn. opatřil Alois Gregor. Ilustrace [M.] Nowak. Brno, St. Kočí (typ. Frant. Obzina ve Vyškově) 1923, 20 x 13 cm, (40) + 276 str. + 5 bar. il. příl.

[?] Martin / Měrćin Nowak-Njechorński (1900—1990) lužickosrbský malíř, grafik, ilustrátor, dřevorytec, novinář, spisovatel a překladatel.

¶ Laiske 782: 121. vydání; (Měrčin) Nowak. ♦ Kuncová 100: (Měrčin) Nowak. ♦ Počta 128.

  Babička. Upravil [úvod napsal] a pozn. opatřil Alois Gregor. Pramen, sbírka českých a slovenských klasiků. Sv. 1. Brno, St. Kočí (typ. Frant. Obzina ve Vyškově) 1923, 20,5 x 13 cm, (40) + 273 str.

¶ Laiske 783: 122. vydání. ♦ Kuncová 101: 276 s. ♦ Počta 127.

  Babička. Knížky pro lid. Sv. 10. Praha, Jan Laichter (typ. Dělnické družstvo tiskařské v Plzni) 1923, 16 x 12 cm, 282 str.

¶ Laiske 784: 123. vydání. ♦ Kuncová 103. ♦ Počta 129.

  Babička. Red. [a doslov napsal] Václav Tille. Žeň z literatur. Sv. 47. [Druhé vydání.] Praha, Jan Laichter (typ. Dělnické družstvo tiskařské v Plzni) 1923, 15 x 12 cm, 298 str.

¶ Laiske 785: 124. vydání. ♦ Kuncová 102. ♦ Počta 130.

  Babička. Obrazy z venkovského života. K vydání upravila a úvod napsala Marie Gebauerová. Čeští spisovatelé XIX. stol. Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 2. Třetí vydání. Praha, Jan Laichter (typ. Dělnické družstvo tiskařské v Plzni) 1923, 15,5 x 11 cm, 303 str. Viz 1. vyd.

¶ Laiske 622: 125. vydání. ♦ Kuncová 104: 19, 304 s. ♦ Počta 131.

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a obrázky Adolfa Kašpara. Páté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Karel Šolc v Kutné Hoře) 1923, 20,5 x 14,5 cm, 228 str.

10 obrázků v textu.

¶ Laiske 786: 126. vydání. ♦ Kuncová 105: 226 s. ♦ Počta 132.

  Babička. Ilustroval K. V. Muttich. Třetí vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Karel Šolc v Hoře Kutné) [1923], 4°, 262 str.

31 ilustrací v textu.

¶ Laiske 787: 127. vydání. ♦ Kuncová 106: 20,5 x 14,5 cm. ♦ Počta 133.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Praha-]Žižkov, Štorkán a Jaroš (b. t.) [1923], 18,5 x 13,5 cm, 262 str.

¶ Laiske 788: 128. vydání. ♦ Kuncová 107: 216 s. ♦ Počta 134.


  České dětské hry. Obrázek z dětského života na venkově. K vydání upravil J. Kutina. Besední pořady, roč. V., seš. 6. Praha-Nusle, Besední pořady [1923], 8°, 40 str.

Obsah: Dětské hry 1-15. - Hry: Na ubohého vojáka. - Na pannu. - Na vodníka I. II. - Na vlčka. - Na pasačku. - Na zlatou bránu. - Na Marii neboli na řimbabu. - Na zlatý prsten. - Na železný most. - Na oves. - Na kohoutka. - Hra děvčat na dyně. - Tělocvičná hra děvčat. - Dva hoši si hrají. - Národní hádanky. - Dětské zábavky.

¶ Laiske 1261.

  Jak Jaromil k štěstí přišel. Ilustr. dětmi. Knihovna mladého světa, sv. 4. Brno, Ústřední spolek učitelský 1923, 8°, 56 str.

¶ Laiske 1262.

  Pohádky II. Knihovna Obrození, sv. 8. Kyjov, Okresní Osvětový sbor 1923, 8°, 326 str.

Obsah: Kdo je hloupější? - Chytrá horákyně. - Strejček Příhoda. - Devět křížů. - Zlatý vrch. - Dobré kmotřinky. - O kocourovi, kohoutu a kose. - Moudrý zlatník. - Vděčná zvířátka. - Potrestaná pýcha. - Alabastrová ručička. - Anděl strážce. - Ptačí hlava a srdce. - Princ Bajaja. - O Nesytovi. - O bílém hadu. - Půjčka zn oplátku. - O hloupém Honzovi. - Sedmero krkavců. - Tři rady. - Bratr a sestra. - O neposlušných kozlatech. - Jak se učil Honzík latinsky. - O koze. - Chudák a boháč. - Orel, slavík a růže. - Tajemný pás. - Viktorka. - O Pánu Bohu. - Lesní žínka. - Zlá matka. - Selka a Honza. - Kdo snědl holoubátka? - Sedlák milostpánem. - Kmotr Matěj . - Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. - O Smolíčkovi. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1263.

  Pohorská vesnice. [Ilustr. R. Adámek.] Umělecké snahy, sv. 277. Praha, B. Kočí 1923, 8°, 299 str.

¶ Laiske 976: 41. vydání.

  Rozárka. Předmluvu napsal Miloš Milkovský. Naše domovina, roč. 2. sv. 9. Druhé vydání. Olomouc, Karel Slavíček 1923, 8°, 36 str.

¶ Laiske 1264.

  Silný Ctibor. S obrázkem akademického malíře A. Körbera. Svobodova knihovnička mládeže, sv. 4. Bystřice pod Hostýnem, Karel Svoboda [1923—1929 / 1900 ?], 16°, nestránkováno.

¶ Laiske 1265: 1923–29?.

  Tři pohádky. Vyzdobil Cyril Bouda. Hyperion, sv. 17. Praha, [Erna Jánská] 1923, 12°, 76 str.

Obsah: O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O bílém hadu. - O černé princezně.

¶ Laiske 1266.

  V zámku a podzámčí. [Ilustr.] Umělecké snahy, sv. 278. Praha, B. Kočí 1923, 8°, 120 str.

¶ Laiske 1267.

1924

  Babička. Obrazy z venkovského života. B. Kočího nejlacinější česká knihovna. Sv. 21. Páté vydání. Praha, B. Kočí (typ. Karel Šolc v Hoře Kutné) 1924, 18,5 x 12,5 cm, 192 str.

¶ Laiske 789: 129. vydání. ♦ Kuncová 108. ♦ Počta 135.

  Babička. Spisy Boženy Němcové I. Praha-Karlín, B. Procházka 1924, 18 x 13,5 cm, 270 + (6) str.

Obsah: Babička /1-270/. (Vysvětlivky /271-276/).

¶ Laiske 639: 130. vydání. ♦ Kuncová 109. ♦ Počta 136.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval K. V. Muttich. Čtvrté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Grafické závody v Plzni) [1924?], 20,5 x 15 cm, 261 str.

31 ilustrací v textu.

¶ Laiske 790: 131. vydání. ♦ Kuncová 261: b. r. ♦ Počta 137.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Sedmé vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1924, 29 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací.

¶ Laiske 791: 132. vydání. ♦ Kuncová 110. ♦ Počta 139. ♦ Sáňka 1010: „7. vydání Unie, každé po 5000 výtiscích. Illustroval Ad. Kašpar (21 celostránkovych barevných obrazů, 11 menších barevných v textu, 74 černých, návrh vazby). Obrazovou část neotypií provedla, knihu vytiskla a vydala Česká grafická Unie v Praze 1924. Typy Genzsch. Formát 27·7 : 22 (vázaná). Stran 242. Cena brož. 75, v plátně 110, v hedvábí 200, v kůži 300 Kč. C.


  Báje a pověsti národní. Pro děti vybrala Ludmila Tesařová. [Ilustr. V. Čutta.] Praha, Miloslav Nebeský 1924, 8°, 136 str.

Obsah: Pohádka o perníkové chaloupce. - Sůl nad zlato. - O Smolíčkovi. Jak se učil Honzík latinsky. - Lesní ženka, - O koze. - Silný Ctibor. - O kocouru, kohoutu a koze. - O dvanácti měsíčkách. - Petrova čepice. - O Pánu Bohu. - Král času. - O chudých sirotcích a andělu. - Ztracený chlapec. - O šesti drátařích a čertu. - O jednom starém psu a vlku. - Kmotr Matěj. - O bačovi a šarkanu. - Princ Bajaja. - Jak pásl Janko kobylku,

¶ Laiske 1268.

  Československé pohádky Boženy Němcové I. [Ilustr. V. Čutta.] Druhé vydání. Praha, Jindřich Bačkovský 1924, 4°, 286 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1919.

¶ Laiske 1229.

  Divá Bára. K vydání upravila Marie Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 8. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter 1924, 8°, 59 str.

¶ Laiske 1270.

  Dvě pohádky o Jurovi a bratřích jeho. — O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách. Ilustr. Adolf Kašpar. Praha, Česká grafická Unie 1924, 4°, 23 str.

Obsah:

¶ Laiske 1271.

  Chyše pod horami. Chudí lidé. V zámku a podzámčí. Spisy Boženy Němcové III. Praha-Karlín, B. Procházka 1924, 8°, 215 str.

Obsah: Chyše pod horami /1-46/. Chudí lidé /47-120/. V zámku a podzámčí /121-215/.

¶ Laiske 641 [s. 227: 1925].

  Chyže pod horami. Obrázek ze Slovenska. [Zredigoval Fr. Krčma.] [Dřevoryty vyzdobil Cyril Bouda.] Knihovna Stožár, sv. 2. Praha, K. Janský 1924, 8°, 78 str.

¶ Laiske 1272.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [K vydání připravil F. S. Procházka.] Ilustr. A. Kašpar. Druhé vydání. Praha, Česká grafická Unie 1924, 4°, 161 str.

¶ Laiske 977: 42. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Spisy Boženy Němcové, sv. II. Praha-Karlín, B. Procházka 1924, 8°, 316 str.

Obsah: Pohorská vesnice /5-260/. Karla /261-316/.

¶ Laiske 640: Pohorská vesnice: 43. vydání.

  Povídky. B. Kočího nejlacinější česká knihovna. Sv. 6. Praha, B. Kočí 1924, 8°, 161 str.

Obsah: Sestry. - Obrázek vesnický. - Dlouhá noc. - V zámku a podzámčí. - Baruška.

¶ Laiske 1273.

  Povídky. B. Kočího nejlacinější česká knihovna. Sv. 6. Druhé vydání. Praha, B. Kočí 1924, 8°, 161 str.

Obsah: Viz předchozí vydání.

¶ Laiske 1274.


  L'Avia. Prologo y traducción directa del checo per Rodolfo Slabý. Biblioteca Literaria. Barcelona, Editorial catalana 1924. Sv. 1. 8°, 157 str. Sv. 2. 8°, 151 str.

¶ Laiske 1739, 1740.

  Großmutter. Bilder aus dem böhmischen Landleben. Aus dem Tschechischen übersetzt von Anton Smital. Reclams Universal-Bibliotek. Nr. 2057-2059. [Neudruck.] Leipzig, Ph. Reclam [1924], 8°, 304 str. — Viz 1885.

¶ Laiske 1741.

  Grossmütterchen. Bilder aus dem tschechischen Landleben. Aus dem Tsehechischen übersetzt von Kamill Eben. Obálka Adolf Kašpar. Olmütz, Verlag der Buchhandlung R. Promberger 1924, 17,5 x 11 cm, 269 + (1) str.

¶ Laiske 1742. ♦ Kuncová 296.

1925

  Babička. Ilustr. J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich. Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1925], 20,5 x 14 cm, 250 str.

¶ Laiske 539: 133. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 140.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Desáté [11.] vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) 1925, 8°, 250 str.

¶ Laiske 792: 134. vydání. ♦ Kuncová 111. ♦ Počta 141.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. K. V. Muttich. Páté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Neuber, Pour a spol. v Plzni) [1925?], 21 x 15 cm, 264 str.

31 ilustrací v textu.

¶ Laiske 793: 135. vydání. ♦ Kuncová 262: b. r. ♦ Počta 142.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha-Smíchov, Vaněk a Votava (typ. Knihtisk Jana Hrušky v Písku) [1925], 19 x 14 cm, 254 str.

¶ Laiske 794: 136. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 143: Obálka F. K. Loukotka.

  Božena Němcová. Auswahl aus ihren Werken, mit Einleitung und Erläuterungen für den Schulgebrauch. Herausgegeben von Prof. Dr. Eugen Rippl, Lektor der čechischen Sprache an der deutschen Universität zu Prag. Slavische Lektüre für Schulgebrauch und Übungszwecke. Herausgegeben von Franz Spina u. Gerhard Gesemann. 1. Heft. Prag, Staatliche Verlagsanstalt (Buchdruckerei der Staatlichen Verlagsanstalt in Prag) 1925, 8°, 93 + (3) str. 1 obrázek.

Obsah: Einleitung /7-12/. Rousín /13-14/. Obrazy z okolí domažlického /14-16/. Dlouhá noc /16-21/. Obrázek vesnický /21-28/. Baruška /28-31/. O dvanácti měsíčkách /31-37/. Karla /37-39/. Pomněnka šlechetné duše (Rozárka) /39-40/. Babička /41-54/. Pohorská vesnice /55-58/. Divá Bára /58-60/. V zámku a podzámčí /60-66/. Chudí lidé /66-70/. Dobrý člověk /71-74/. Chyže pod horami /75-79/. Pan učitel /79-84/. Erläuterungen /85-93/.

¶ Laiske 1275: Babička [úryvky]: 137. vydání; Pohorská vesnice [úryvky]: 46. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 144.


  Československé pohádky Boženy Němcové II. [Ilustr. V. Čutta.] [Druhé vydání.] Praha, Jindřich Bačkovský 1925, 4°, 289 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1920.

¶ Laiske 1276.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Spisy Boženy Němcové IV. Praha-Karlín, B. Procházka 1925, 8°, 331 str.

Obsah: Dobrý člověk /5-97/. Sestry /99-132/. Pan učitel /133-159/. Dlouhá noc /161-171/. Rozárka /173-257/. Divá Bára /259-307/. Domácí nemoc /309-317/. Obrázek vesnický /319-330/.

¶ Laiske 642.

  Národní báchorky. Spisy Boženy Němcové V. Praha-Karlín, B. Procházka 1925, 8°, 361 str.

Obsah: Viktorka /5-18/. Princ Bajaja /19-33/. O chytré princezně /35-44/. O třech zakletých psech /45-67/. Potrestaná pýcha /69-81/. Ptačí hlava a sdce /83-99/. Divotvorný meč /101-117/. O hloupém Honzovi /119-126/. O Popelce /127-147/. O černé princezně /149-162/. O třech sestrách /163-177/. Vodní paní /179-202/. Jak Jaromil k štěstí přišel /203-232/. O Jozovi /233-245/. O třech bratřích /247-259/.

¶ Laiske 643.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1925 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 556.

  Národní pohádky Boženy Němcové. Vypravil Josef Tomášek. Umělecké snahy, sv. 334. Praha, B. Kočí 1925, 4°, 63 str.

Obsah: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O zlatém kolovrátku. - O zlatých zámcích. - O třech bratřích.

¶ Laiske 1278.

  Pohorská vesnice. Karla. Ilustr. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Osmé [spr. 10.] vydání. Praha, I. L. Kober, [1925], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 546: Pohorská vesnice: 44. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Ilustr.Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Deváté [spr. 11.] vydání. Praha, I. L. Kober, [1925], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 547: Pohorská vesnice: 45. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Ilustr. 8. vyd. Praha, I. L. Kober, [1925], 4°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 1278a: Pohorská vesnice: 47. vydání.

  Říkání maličkých. Vybral V. Říha [= Václav Tille]. Zobrazil C. Kotyšan. [Praha, B. Kočí 1925], 8°, [16 listů].

Obsah:

¶ Laiske 1279.

1926

  Babička. Úvod napsal Arne Novák. Olomouc, Ignác Hofírek (typ. Arcib. knih- a kamenotiskárna v Olomouci) 1926, 17,5 x 12,5 cm, 270 str.

¶ Laiske 795: 138. vydání. ♦ Kuncová 112: 272 s. ♦ Počta 145.

  Babička. Ilustr. J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1926?], 21 x 15 cm, 250 str.

¶ Laiske 540: 139. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 146.

  Babička. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové. Sv. 1. Praha, L. Mazáč (typ. Karel Šolc) 1926, 17 x 13 cm, 286 str.

¶ Laiske 796: 140. vydání. ♦ Kuncová 116: [3. vyd.] /?/. ♦ Počta 147.

  Babička. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové. Sv. 1. [1. vyd.] Praha, L. Mazáč (b. t.) [1926], 17,5 x 13 cm, 288 str.

¶ Laiske 797: 141. vydání. ♦ Kuncová 113. ♦ Počta 148.

  Babička. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové. Sv. 1. II. vydání. Praha, L. Mazáč (typ. Karel Šolc) 1926, 17 x 13 cm, 286 str.

¶ Laiske 798: 142. vydání. ♦ Kuncová 114. ♦ Počta 149.

  Babička. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové. Sv. 1. III. vydání. Praha, L. Mazáč (typ. Pour a spol. Praha) 1926, 17 x 13 cm, 286 str.

Na obálce: Drahokamy z děl Boženy Němcové.

¶ Laiske –. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 150. [?]

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu naps.] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Osmé vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ Unie) 1926, 29 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 799: 143. vydání. ♦ Kuncová 115. ♦ Počta 151: 141 str.


  Čtyři pohádky Boženy Němcové. Vypravil Josef Tomášek. Umělecké snahy, sv. 337. Praha, B. Kočí 1926, 4°, 61 str.

Obsah: O mluvícím Ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - O Jankovi. - O třech zaklených psech. - Šternberk.

¶ Laiske 1280.

  Dobrý člověk. Nová laciná knihovna, řada A, sv. 7. Praha, Antonín Plechatý 1926, 8°, 95 str.

¶ Laiske 1281.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Upravil Quido Maria Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 4. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 264 str.

Obsah: Dobrý človek - Divá Bára. - Chyže pod horami. - Obrázek vesnický. - Sestry. - Výklad historie. - Kávová společnost.

¶ Laiske 1282.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Upravil Quido Maria Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 4. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 264 str.

Obsah: Viz předcházející vydání .

¶ Laiske 1283.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Upravil Quido Maria Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 4. Třetí vydání. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 264 str.

Obsah: Viz předcházející vydání .

¶ Laiske 1284.

  Chudí lidé. Für den Schulgebrauch herausgegehen von Dr. Franz Rudolf. [S něm. předmluvou.] Stiepels Schulausgaben tschechischer Authoren, Bdch. 10. Reichenberg, Gebrüder Stiepel [1926], 8°, 85 str.

¶ Laiske 1285.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. [K vydání připravil Fr. Krčma.] Vyzdobil C. Bouda. Hyperion, sv. 29. Praha, [Erna Janská] 1926, 12°, 93 str.

¶ Laiske 1286.

  Kávová společnost. Scéna ze společenského života zvlášť krásné pleti. Philobiblon, sv. 2. Praha, Edice Philobiblon 1926, 8°, 18 str.

¶ Laiske 1287.

  Národní báchorky. Spisy Boženy Němcové VI. Praha-Karlín, B. Procházka 1926, 8°, 268 str.

Obsah: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /5-19/. O Marišce /21-48/. Šternberk /49-68/. Spravedlivý Bohumil /69-80/. Neohrožený Mikeš /81-98/. Tři zlatá péra /99-115/. O zlatých zámkách /117-132/. Čertův švagr /133-150/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /151-165/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /167-184/. Orel, slavík a růže /185-196/. O zlatém kolovrátku /197-213/. O labuti /215-224/. Noční stráž /225-235/. Divotvorná harfa /237-243/. Dobré kmotřinky /245-261/. Devět křížů /263-267/.

¶ Laiske 644.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober [1926 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 557.

  Národní pohádky Boženy Němcové. Upravil Jos. Š. Kubín. Ilustr. Josef Lada. Praha, Vesmír 1926, 4°, 87 str.

Obsah: Divotvorný meč. - O bílém hadu. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Dobré kmotřinky. - Lesní ženka. - Moudrý zlatník. - O Nesytovi. - Princ Bajaja. - Sedmero krkavců. - O chytré princezně. - O bačovi a šarkanu. - Alabastrová ručička. - O Smolíčkovi. - O labuti. - O jednom starém psu a vlku.

¶ Laiske 1288.

  O dvanácti měsíčkách. Pohádka. [Praha, Zora 1926], 8°, 6 str.

¶ Laiske 1289.

  Pan učitel a jiné povídky. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 3. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 207 str.

Obsah: Pan učitel. - Cesta s pouti. - Baruška. - Pomněnka šlechetné duše (Rozárka). - Karla.

¶ Laiske 1290.

  Pan učitel a jiné povídky. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 3. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč [1926 ?], 8°, 207 str.

Obsah: Viz předcházející vydání.

¶ Laiske 1291.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [Vydání připravil F. S. Procházka.] Ilustr. Adolf Kašpar. Druhé vydání. Praha, Česká grafická Unie 1926, 4°, 161 str.

¶ Laiske 979: 48. vydání.

  Pohorská vesnice. Karla. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Desáté [spr. 12.] vydání. Praha, I. L. Kober, [1926—1927 ?], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 548: Pohorská vesnice: 49. vydání.

  Pohorská vesnice. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 2. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 253 str.

¶ Laiske 980: 50. vydání.

  Pohorská vesnice. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 2. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 256 str.

¶ Laiske 981: 51. vydání.

  Romantické pohádky. K vydání připravil a úvod napsal V. Tille. Žeň z literatur, sv. 62. Praha, Jan Laichter 1926, 12°, 96 str.

Obsah: O černé princezně. - O labuti. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - Vodní paní.

¶ Laiske 1292.

  V zámku a v podzámčí. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 27. Praha, Jindř. Bačkovský 1926, 8°, 95 str.

¶ Laiske 1293.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. Upravil a literární medailon Božena Němcová napsal Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 5. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 222 str.

Obsah: V zámku a podzámčí. - Chudí lidé. - Čtyry doby. - Dlouhá noc. - Domácí nemoc.

¶ Laiske 1294.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. Upravil a literární medailon Božena Němcová napsal Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 5. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 222 str.

Obsah: Viz předcházející vydání.

¶ Laiske 1295.

  Vánoční hra slovenských chlapců. Umělecké snahy, sv. 352. Praha, B. Kočí 1926, 8°, 11 str.

¶ Laiske 1296.

1927

  Babička. Obrazy ze života venkovského. Text upravil a poznámkami opatřil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 33. — Spisy Boženy Němcové. Sv. I. Praha, Fr. Borový (typ. Polygrafie v Brně) 1927, 16,5 x 10,5 cm, 325 /330?/ str. — Viz 1939 (2. vyd.).

¶ Laiske 645: 144. vydání. ♦ Kuncová 117. ♦ Počta 152: Obálka P. Dillinger.

  Babička. Ilustr. J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Dvanácté vydání. Praha, I. L. Kober [1927?], 250 str.

¶ Laiske 540a: 145. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 153.

  Babička. Obrazy z venkovského života. S předmluvou od Aloise Jiráska. Světová knihovna. Čís. 238–241. Obálkové vydání. Praha, J. Otto [1927], 15 x 10,5 cm, (10) + 340 str.

¶ Laiske 800: 146. vydání. ♦ Kuncová 118. ♦ Počta 154.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravila Maryša Bártová. Obrázky podle fotografií B. Vavrouška. [S 3 ilustr. Q. Mánesa.] Edice Zory, sv. 173. Praha, Zora (typ. M. Knapp) [1927], 25 x 18 cm, 162 str. + 6 fotopříl.

¶ Laiske 801: 147. vydání. ♦ Kuncová 119. ♦ Počta 155.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravila Maryša Bártová. Obrázky podle fotografií B. Vavrouška. [S 3 ilustr. Q. Mánesa.] Praha, Zora (typ. M. Knapp) 1927, 25 x 18 cm, 162 str. + 9 obr. příl.

¶ Laiske 802: 148. vydání. ♦ Kuncová 120. ♦ Počta 156: Obálka L. Šaloun. Obrázky nemají žlutý podtisk.

  Babička. Obrazy venkovského života. Naše besídka. Příloha k časopisu Vincentina, čís. 5. Praha, Vincentinum (typ. M. Knapp Karlín) 1927, 25 x 18 cm, 162 str.

Časopis Vincentina. Zábavný povídkář, besedník a zpravodaj věnovaný dílu nezištné lásky k trpícímu bližnímu. Vincentinum (Ústav založen 1889) 1922—1948.

¶ Laiske –. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 157.


  Babička. Preložila Terézia Vansová. [1. vyd.] Košice, Slovenský Východ, [1927], 8°, 332 str.

¶ Laiske 949. ♦ Kuncová 120.


  České národní báchorky a pověsti. Díl I. Text upravil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 35. — Spisy Boženy Němcové. Sv. III. Praha, Fr. Borový 1927, 8°, 449 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku /9-27/. O černé princezně /29-43/. O Jozovi /45-58/. O labuti /59-69/. Jak Jaromil k štěstí přišel /71-103/. O třech zaklených psích /105-129/. Divotvorná harfa /131-138/. Vodní paní /139-165/. O Popelce /167-189/. O třech bratřích /191-204/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /205-221/. O Marišce /223-253/. Šternberk /255-276/. Spravedlivý Bohumil /277-289/. Neohrožený Mikeš /291-310/. Divotvorný meč /311-329/. Noční stráž /331-342/. O chytré princezně /343-353/. Tři zlaté péra /355-373/. O zlatých zámkách /375-392/. O třech sestrách /393-408/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /409-428/. Čertův švagr /429-447/.

¶ Laiske 648.

  Cesta z pouti. — Čtyry doby. K tisku připravil Fr. Krčma. Vyzdobil C. Bouda. Hyperion, sv. 33. Praha, [Erna Janská] 1927, 16°, 93 str.

¶ Laiske 1297.

  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Ilustr. čeští malíři K. V . Muttich. Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1927], 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 565.

  Chudí lidé. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 32. Praha, Jindř. Bačkovský 1927, 8°, 72 str.

¶ Laiske 1298.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Ottova světová knihovna, sv. 1790–91. Praha, J. Otto 1927, 16°, 64 str.

Nezměněný otisk prvního vydání z r. 1855 (Perly České).

¶ Laiske 1299.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1927], 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 584.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1927], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 593.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1927], 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 611.

  O Popelušce. O dvanácti měsíčkách. Sůl nad zlato. O třech zhavranělých bratřích. Šurina pan král a Otolienka. Pamodaj šťastia, lavička. Vydal a doslovem opatřil V. Tille. Žeň z literatur, sv. 19. Druhé vydání. Praha, J. Laichter 1927, 12°, 80 str.

Obsah: ...

¶ Laiske 1300.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického a jiné. Drobné kresby Boženy Němcové. Ilustr. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1927], 8°, 172 + (2) str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 602.

  Pan učitel. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 31. Praha, Jindř. Bačkovský 1927, 8°, 27 str.

¶ Laiske 1301.

  Pan učitel a jiné povídky. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 3. Třetí vydání. Praha, L. Mazáč [1926 ?], 8°, 207 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1926.

¶ Laiske 1302.

  Pohádky I. K vydání upravila Marie Gebauerová. [S ilustr. A. Klemta.] Sebrané spisy Boženy Němcové. Sv. 5. Druhé vydání. Praha, Jan Laichter 1927, 12°, 437 str. — Viz 1906 (1. vyd.).

Obsah: O zlatém kolovrátku /1-19/. O Černé princezně /20-34/. O Jozovi /35-48/. O labuti /49-58/. Jak Jaromil k štěstí přišel /59-93/. O třech zaklených psech /94-119/. Vodní paní /120-147/. O Popelce /148-170/. O třech bratřích /171-183/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /184-199/. O Marišce /200-230/. Šternberk /231-252/. Spravedlivý Bohumil /253-265/. Neohrožený Mikeš /266-284/. Divotvorný meč /285-303/. Noční stráž /304-314/. O chytré princezně /315-324/. Čert a Káča /325-334/. Silný Ctibor /335-339/. Rozkoš /340-341/. Tři zlaté péra /342-360/. O zlatých zámkách /361-378/. O třech sestrách /379-394/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /395-414/. Čertův švagr /415-434/.

¶ Laiske 626.

  Pohádky I. K vydání upravila Marie Gebauerová. Ilustr. Prokop Laichter. Pěkné knihy pro mládež, sv 24. Praha, Jan Laichter 1927, 12°, 439 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Jozovi. - O labuti. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O třech zaklených psích. - Vodní paní. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Marišce. - Šternberk - Spravedlivý Bohumil. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Čert a Káča. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Tři zlaté péra. - O zlatých zámkách. - O třech sestrách. - O mluvicím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Čertův švagr.

¶ Laiske 1303.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Text upravil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 34. — Spisy Boženy Němcové. Sv. II. Praha, Fr. Borový 1927, 8°, 284 str.

¶ Laiske 647: 52. vydání.

  Pohorská vesnice. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 2. Třetí vydání. Praha, L. Mazáč [1927 ?], 8°, 256 str.

¶ Laiske 982: 53. vydání.

  Rekové. Pohádky. K vydání připravil a úvod (Rekové) napsal V. Tille. Žeň z literatur. Řídí V. Tille. Sv. LXIII. Mladým čtenářům vydává Jan Laichter v Praze, 1927, 12°, 116 str.

Obsah: Rekové (V. T.) /5-8/. O třech bratřích /9-21/. O slunečníku, měsíčníku a větrníku /22-37/. Šternberk /38-59/. Divotvorný meč /60-78/. Tři zlatá péra /79-97/. O zlatých zámkách /98-115/.

¶ Laiske 1304.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich. Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Deváté vydání. Praha, I. L. Kober [1927], 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 575.

  Slovenské pohádky od Boženy Němcové. [Vybrala a vydala Maryša Bártová. Obálku a titulní obrázek kreslil Ladislav Šaloun.] Edice Zory, sv. 176. Praha, Zora 1927, 4°, 84 str.

Obsah: Šurina pan král a Otolienka. - O tom Šuhaji, co se nebál. - Petrova čepice. - Kinkaš Martinko. - Pecko sprosťáček. - O Petru a Otci nebeském. - Zlá nocka. - Peračina. - O bačovi a šarkanu. - Chlapec a vlk. - Pamodaj šťastia, lavička. - O dvanácti měsíčkách. - O hloupé ženě. - Jak šlo vejce na vandrovku. - Sůl nad zlato. - Jak pásl Janko kobylku. - Opět cesta k slunci. - O šesti dratařích a škapatníku. - Katrenka striga. - O chudých sirotcích a o anděli. - O Popelušce. - O třech zakletých knížatech. - Či je spravedlnost na světě, či ne? - Slovenský junák.

¶ Laiske 1305.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. Upravil a literární medailon Božena Němcová napsal Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 5. Třetí vydání. Praha, L. Mazáč [1927], 8°, 222 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1926.

¶ Laiske 1306.

1928

  Babička. Československá národní četba. Sv. 45. Praha, Jindřich Bačkovský (typ. Frant. Rebec) 1928, 17,5 x 12,5 cm, 287 str.

¶ Laiske 803: 149. vydání. ♦ Kuncová 121. ♦ Počta 158.

  Babička. Obrazy z venkovského života. B. Kočího nejlacinější česká knihovna. Šesté vydání. Praha, B. Kočí (typ. Osvěta ve Valašském Meziříčí) 1928, 18 x 13 cm, 192 str.

¶ Laiske 804: 150. vydání. ♦ Kuncová 122. ♦ Počta 159.

  Babička. Obrazy venkovského života. Uspořádal Miloslav Novotný. Blaník, poklady českého písemnictví. Sv. 13. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 264 str.

¶ Laiske 805: 151. vydání. ♦ Kuncová 123. ♦ Počta 160.

  Babička. Obrazy venkovského života. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 2. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 264 str.

Obsah: Babička /1-257/. Poznámky /258-262/.

¶ Laiske 655: 152. vydání. ♦ Kuncová 124. ♦ Počta 161.

  Babička. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové. Sv. 1. Čtvrté vydání. Praha, L. Mazáč (typ. Fr. Rebec) 1928, 17 x 13 cm, 288 str.

¶ Laiske 806: 153. vydání. ♦ Kuncová 125. ♦ Počta 162.

  Babička. Upravil Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové. Sv. 1. Páté vydání. Praha, L. Mazáč (typ. Fr. Rebec)1928, 18 x 13 cm, 288 str.

Na obálce: Drahokamy z děl Boženy Němcové. Svazek I.

¶ Laiske 807: 154. vydání. ♦ Kuncová 126. ♦ Počta 163.


  Babička. Preložila a predmluvu napísala Terézia Vansová. [2. vyd.] Ilustr. J. F. Hetteš, P. Körber, A. Liebscher, K. V. Muttich, Fr. Slabý a K. Štapfer. Košice, Slovenský Východ, 1928, 8°, 333 str.

¶ Laiske 949. ♦ Kuncová 120.


  Baruška. Povídka. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 41. Praha, Jindř. Bačkovský 1928, 8°, 60 str.

¶ Laiske 1307.

  Básně a první prózy. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 1. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 235 str.

Obsah: Básně: Ženám českým /3-4/. Vodník /5-6/. Moje vlast /7-8/. Touha /9-10/. Znamení /11-12/. Hvězda má /13/. Žežulka /14/. Zasnoubení /15-16/. Slavné ráno /17-18/. Antonii Rajské /19/. Báseň pro almanach na počest stříbrné svatby císaře Ferdinanda ... /20-21/. Sehnsucht /22/. Několik básní Boženy Němcové /21-24/.
První povídky: Domácí nemoc /27-33/. Dlouhá noc /34-42/. Obrázek vesnický /43-52/. Čertík /53-57/. Baruška /58-111/. Pomněnka šlechetné duše (Rozárka) /112-135/. Sestry /136-166/. Karla /167-214/. Výklad historie /215-218/. Kávová společnost /219-228/. Poznámky /229-234/.

¶ Laiske 654.

  České národní báchorky a pověsti. Díl II. Text upravil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 36. — Spisy Boženy Němcové. Sv. IV. Praha, Fr. Borový 1928, 8°, 496 str.

Obsah: Čert a Káča /9-18/. Silný Ctibor /19-25/. Rozkoš /25-30/. Kdo je hloupější? /31-35/. Chytrá horákyně /37-46/. Strejček Příhoda /47-51/. Devět křížů /53-57/. Zlatý vrch /59-78/. Dobré kmotřinky /79-97/. O kocouru, kohoutu a kose /99-108/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /109-125/. Moudrý zlatník /127-136/. O bílém hadu /137-149/. Vděčné zvířátka /151-157/. Potrestaná pýcha /159-172/. Selka a Honza /173-177/. Sedlák milostpánem /179-182/. Alabastrová ručička /183-193/. Anděl strážce /195-216/. Zlá matka /217-235/. Ptačí hlava a srdce /237-254/. Princ Bajaja /255-270/. O Nesytovi /271-284/. Půjčka za oplátku /285-290/. O hloupém Honzovi /291-298/. Sedmero krkavců /299-316/. Zlatý lupínek /317-336/. Chytrost nejsou žádné čáry /337-341/. Tři rady /343-349/. Bratr a sestra /351-366/. Jak se učil Honzík latinsky /367-372/. Kdo snědl holoubátka? /373-376/. Kmotr Matěj /377-380/. O neposlnšných kozlatech /381-384/. O koze /385-388/. Chudý a boháč /389-396/. Orel, slavík a růže /397-409/. Tajemný pás /411-120/. Viktorka /431-446/. O pánu Bohu /447-462/. Lesní ženka /463-471/. Pohádka o kohoutkovi a o slepičce /473-476/. O Smolíčkovi /477-482/. Pohádka o perníkové chaloupce /483-489/. Pohádka bez konce /491-493/.

¶ Laiske 649.

  Divá Bára. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 35. Praha, Jindř. Bačkovský 1928, 8°, 52 str.

¶ Laiske 1308.

  Divá Bára. [K vydání připravil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 16. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 47 str.

¶ Laiske 1309.

  Divá Bára a jiné povídky. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 4. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 218 str.

Obsah: Divá Bára /1-45/. Čtyry doby /46-53/. V zámku a v podzámčí /54-142/. Chudí lidé /143-212/. Poznámky /213-217/.

¶ Laiske 657.

  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober [1928 ?], 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 566.

  Dobrý člověk. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 38. Praha, Jindř. Bačkovský 1928, 8°, 96 str.

¶ Laiske 1310.

  Dobrý člověk. [K vydání připravil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 22. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 93 str.

¶ Laiske 1311.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 5. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 218 str.

Obsah: Dobrý člověk /1-89/. Chyže pod horami /90-133/. Pan učitel /134-157/. Cesta z pouti /158-189/. [Dva zlomky Cesty z pouti] /190-192/. [Urozený a neurozený] /193-213/. Poznámky /215-217/.

¶ Laiske 658.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Upravil Quido Maria Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 4. Čtvrté vydání. Praha, L. Mazáč 1928, 8°, 264 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1926.

¶ Laiske 1312.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Upravil Quido Maria Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 4. Páté vydání. Praha, L. Mazáč 1928, 8°, 264 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1926.

¶ Laiske 1313.

  Chudí lidé. [K vydání připravil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 18. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 72 str.

¶ Laiske 1314.

  Chyže pod horami. [K vydání připravil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 23. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 47 str.

¶ Laiske 1315.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 44. Praha, Jindř. Bačkovský 1928, 8°, 55 str.

¶ Laiske 1316.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. [K vydání připravil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 15. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 50 str.

¶ Laiske 1317.

  Národní báchorky a pověsti I. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 6. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 333.

Obsah: [Věnování] /5/. O zlatém kolovrátku /7-20/. O černé princezně /21-31/. O Jozovi 32-41/. O labuti /42-48/. Jak Jaromil k štěstí přišel /49-75/. O třech zaklených psích 76-94/. Vodní paní /95-115/. O Popelce /116-132/. O třech bratřích /133-142/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /143-154/. O Marišce /155-178/. Šternberk 179-195/. Spravedlivý Bohumil /196-205/. Neohrožený Mikeš /206-220/. Divotvorný meč /221-234/. Noční stráž /235-242/. O chytré princezně /241-249/. Čert a Káča /250-256/. Silný Ctibor /257-260/. Rozkoš /261-262/. Tři zlaté péra /263-277/. O zlatých zámkách /278-290/. O třech sestrách /291-302/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /303-317/. Čertův švagr /318-331/.

¶ Laiske 659.

  Národní báchorky a pověsti II. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 7. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 362 str.

Obsah: Kdo je hloupější? /5-7/. Chytrá horákyně /8-14/. Strejček Příhoda /15-19/. Zlatý vrch /20-35/. Dobré kmotřinky /36-49/. O kocouru, kohoutu a kose /50-55/. O princezně se zlatou hvězdou na čele /56-67/. Moudrý zlatník /68-73/. O bílém hadu /74-82/. Vděčné zvířátka /83-86/. Potrestaná pýcha /87-96/. Selka a Honza /97-98/. Sedlák milostpánem /99-100/. Alabastrová ručička /101-107/. Anděl strážce /108-124/. Zlá matka /125-138/. Ptačí hlava a srdce /139-152/. Princ Bajaja /153-164/. O Nesytovi /165-174/. Půjčka za oplátku /175-177/. O hloupém Honzovi /178-183/. Sedmero krkavců /184-197/. Zlatý lupínek /198-212/. Chytrost nejsou čáry /213-215/. Tři rady /216-219/. Bratr a sestra /220-231/. Jak se učil Honzík latinskv /232-234/. Kdo snědl holoubátka? /235-236/. Kmotr Matěj /237/. O neposlušných kozlatech /238/. O koze /239-240/. Chudý a boháč /241-245/. Orel, slavík a růže /246-255/. Tajemný pás /256-269/.
Dodatky: Divotvorná harfa /273-277/. Proroctví lidu a výňatek z proroctví slepého mládence /278-285/. O Pánu Bohu /286-297/. Viktorka /298-309/. Lesní ženka /310-315/. Pohádka o kohoutkovi a slepičce /316-317/. Žába a dítě /318/. Zlaté hvězdičky /319/. O Smolíčkovi /320-323/. Pohádka o perníkové chaloupce /324-328/. Pohádka bez konce /329/. [O Krakonošovi] /330/.
Varianty: Silný Ctibor /333-335/. Devět křížů /336-337/. Rousín /338/ Viktorka /339-341/. Pohádka o slepičce a kohoutkovi /345-346/.
Miscelanea: Odpověď na posouzení báchorek... /349/. [Poznámky o původu pohádek] /350-353/.
Poznámky vydavatelovy /355-359/.

¶ Laiske 660.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober [1928 ?], 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 585.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober [1928 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 594.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober [1928 ?], 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 612.

  Národní pohádky české. Do tisku upravil [a předmluvul napsal] Jan Kabelík. Ilustr. O. Štáfl. Vybrané spisy Boženy Němcové. Sv. 1. Praha, Šolc a Šimáček [1928], 4°, 286 str.

Obsah: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O třech sestrách. - O chytré princezně. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - O labuti. - O zlatých zámcích. - Tři zlatá péra. - Neohrožený Mikeš. - Princ Bajaja. - O třech zakletých psích. - Moudrý zlatník. - Alabastrová ručička. - Vodní paní. - Spravedlivý Bohumil. - Dobré kmotřinky. - O černé princezně. - O perníkové chaloupce. - Sedmero krkavců. - Viktorka. - O Popelce. - O kocouru, kohoutu a kose. - Ptačí hlava a srdce. - O Smolíčkovi. - O Pánu Bohu. - O třech bratřích. - Chudý a boháč. - Šternberk - Lesní ženka. - Bratr a sestra. - O koze. - Jak se učil Honzík latinsky. - Potrestaná pýcha. - O neposlušných kozlatech. - O Nesytovi. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1318.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Ilustr. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober [1928 ?], 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 603.

  Pan učitel. [K vydání připravil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 21. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 27 str.

¶ Laiske 1319.

  Pan učitel a jiné povídky. Upravil Quido Maria Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 3. Čtvrté vydání. Praha, L. Mazáč 1928, 8°, 208 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1926.

¶ Laiske 1320.

  Pohádky. [I.] Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1928, 8°, 180 str.

Obsah: Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O neposlušných kozlatech. - O koze. - O Smolíčkovi. - O kocouru, kohoutu a kose. - Lesní ženka. - Neohrožený Mikeš. - O třech sestrách. - Sedmero krkavců. - Divotvorný meč. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - Princ Bajaja. - Moudrý zlatník. - Ptačí hlava a srdce. - Alabastrová ručička. - Pohádka o perníkové chaloupce.

¶ Laiske 1321.

  Pohádky. [II.] Ilustroval Fr. Doubrava. 8 barevných obrázků — 35 perokreseb. Olomouc, Nakladatel R. Promberger, knihkupec 1928, 8°, 183 str.

Obsah: O Popelce. - Čertův švagr. - O Jozovi. - Orel, slavík a růže. - Potrestaná pýcha. - Šternberk. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Bratr a sestra. - Spravedlivý Bohumil. - Chudý a boháč. - O Pánu Bohu. - Chytrá horákyně. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku. - Chytrost nejsou čáry. - Kdo je hloupější. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1322.

  Pohádky. [III.] Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1928, 8°, 183 str.

Obsah: O chytré princezně. - Noční stráž. - Tři zlatá péra. - Vděčná zvířátka. - O Marišce. - Anděl strážce. - O třech zakletých psech. - O zlatých zámcích. - Viktorka. - Dobré kmotřinky. - Divotvorná harfa. - Silný Ctibor. - Devět křížů. - Rozkoš. - Tři rady. - Strýček Příhoda. - Kdo snědl holoubátka. - Kmotr Matěj. - Jak se Honzík učil latinsky.

¶ Laiske 1323.

  Pohádky. [IV.] Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1928, 8°, 181 str.

Obsah: O labuti. - Vodní paní. - O zlatém kolovrátku. - O bílém hadu. - Tajemný pás. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O třech bratřích. - Zlatý vrch. - Zlatý lupínek. - Zlá matka. - O černé princezně. - Čert a Káča. - O hloupém Honzovi. - Selka a Honza. - Sedlák milostpánem.

¶ Laiske 1324.

  Pohádky. Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1928, 8°, 183 str.

Obsah: O Popelce. - Čertův švagr. - O Jozovi. - Orel, slavík a růže. - Šternberk. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Bratr a sestra. - Spravedlivý Bohumil. - O Pánu Bohu. - Chytrá horákyně. - Půjčka za oplátku. - Chytrost nejsou čáry. - Kdo je hloupější. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1325.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 3. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1928, 17 x 12,5 cm, 241 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-229/. Poznámky /230-241/.

¶ Laiske 656: 54. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [K vydání připravil a vysvětlivkami opatřil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 14. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 241 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-229/. Poznámky /230-241/.

¶ Laiske 983: 55. vydání.

  Pohorská vesnice. Upravil Q. M. Vyskočil. Čtvrté vydání. Praha, L. Mazáč 1928, 8°, 254 str.

¶ Laiske 984: 56. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Druhé vydání. Světová knihovna, sv. 1010-13. Praha, J. Otto [1928], 16°, 2311 str.

¶ Laiske 985: 57. vydání.

  Povídky. B. Kočího nejlacinější česká knihovna. Sv. 6. Třetí vydání Praha, B. Kočí 1928, 8°, 160 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1924.

¶ Laiske 1326.

  Povídky a básně. Text upravil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 37. — Spisy Boženy Němcové. Sv. V. Praha, Fr. Borový 1928, 8°, 781 str.

Obsah: Dlouhá noc /9-21/. Domácí nemoc /23-32/. Obrázek vesnický /33-45/. Baruška /47-111/. Pomněnka šlechetné duše (Rozárka) /113-142/. Sestry /143-181/. Karla /183-240/. Výklad historie. Scéna při mandlování v hokynářském krámku v Praze /241-247/. Kávová společnost /249-262/. Divá Bára /263-318/. V zámku a v podzámčí /319-426/. Chudí lidé /427-510/. Dobrý člověk /511-616/. Chyže pod horami /617-669/. Pan učitel /671-700/. Čtyry doby /701-711/. Cesta s pouti /713-752/. Čertík /753-760/. Básně: Ženám českým /763-764/. Vodník /764-765/. Moje vlast /766-767/. Touha /767-769/. Znamení /769-771/. Hvězda má /771/. Zasnoubení /771-773/. Slavné ráno /773-775/. Několik básní Boženy Němcové. Básnířčiny vlastní poznámky /775-778/. Báseň pro almanach na počest stříbrné svatby císaře Ferdinanda a císařovny Marie Anny /778-780/.

¶ Laiske 650.

  Rozárka. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 43. Praha, Jindř. Bačkovský 1928, 8°, 28 str.

¶ Laiske 1327.

  Sestry. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 42. Praha, Jindř. Bačkovský 1928, 8°, 36 str.

¶ Laiske 1328.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Desáté vydání. Praha, I. L. Kober [1928 ?], 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 576.

  Slovenské národní pohádky a pověsti. Text upravil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 38. — Spisy Boženy Němcové. Sv. VI. Praha, Fr. Borový 1928, 8°, 779 str.

Obsah: Sbírka Boženy Němcové: O Kovladu /9-17/. Kinkaš Martinko /19-24/. O Víťazkovi /25-42/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách /43-60/. Otcovo dědictví /61-69/. O hrdé kněžně /71-80/. O Popelušce /81-92/. O Turkovi a krásné Katarině /93-99/. Bratr a sestra /101-110/. O jedné krásné zlatovlasé panně /111-120/. O dvanácti měsíčkách /121-131/. O hloupé ženě /133-139/. Cesta k slunci a k měsíci /141-146/. Petrova čepice /147-151/. Pecko sprostáček /153-156/. O Petru a Otci nebeském /157-162/. O šesti dratařích a škapatníku /163-167/. O Jurovi a bratřích jeho /169-179/. Chrtrý synek /181-192/. Chlapec a vlk /193-197/. O jednom starém psu a vlku /199-203/. Či je spravedlnost na světě, či ne? /205-209/. O Červeném Vítězi /211-218/. Sůl nad zlato /219-230/. O Širokém, Dlouhém a Žarookém /231-241/. O zakleté sestře /243-256/. Z cizích sbírek: O Popelvaru největším na světě /257-284/. Cesta ke slunci /285-294/. Sluncový kůň /295-31O/. Tři citrony /311-332/. O třech zakletých knížatech /333-358/. O zlatovlásce /359-369/. Růžová Anička /370-378/. Ztracený chlapec /379-388/. Pamodaj šťastia, lavička /389-401/. O třech zhavranělých bratřích /403-421/. Světská krása /423-439/. Král času /441-451/. Lalija /453-469/. Valibuk /461-484/. Šurina pan král a Otolienka /485-498/. O tom šuhaji, co se nebál /499-522/. Mahulenn, krásná panna /523-535/. Vlkolak /537-548/. Berona /549-562/. Černokňažník /563-572/. Světovládný rytíř /573-586/. Zlá nocka /587-592/. Peračina /593-596/. Slovenský junák /507-602/. Jak šlo vejce na vandrovku /603-607/. Jak pásl Janko kobylku /609-614/. Katrenka stryga /615-620/. O chudých sirotcích a o anděli /621-626/. O věrné ženě /627-635/. Růžový puk /637-644/. O ptáku Ohniváku a o mořské panně /615-659/. O pyšné panně /661-664/. O bačovi a šarkanu /665-673/. Doslov [spisovatelčin] /675-682/. Pohádky jihoslovanské: Pohádky srbské. Ze sbírky Vuka Karadžiće přeložila B. Němcová. Proč není u lidí tlapa rovnú /687-690/. Kopání pokladu /691-695/. Cár Trojan má kozí uši /697-701/. Řemeslo má zlaté dno /703-707/. Úsud /709-721/. Jiné pohádky slovanské. (Z pozůstalosti spisovatelčiny): Královna hadů /725-728/. Pohádka o Palečkovi /729-733/. Nemušti jazyk /735-746/. Děvojka, vdovice a puštěnice /747-750/. Dnes mně, zítra tobě /751-755/. Děvojka rychlejší koně /757-761/. O krásné pastorkyni /763-768/. Starobulharské prikazy o „Dědogospodu“ /769-776/.

¶ Laiske 651.

  Slovenské pohádky. S úvodem a slovníčkem. Vybral a vydal Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní, sv. 62. Praha, F. Topič 1928, 8°, 54 str.

Obsah: Petrova čepice. - O Petru a Otci nebeském. - Pecko sprosťáček. - O bačovi a šarkanu. - Král času. - O dvanácti měsíčkách. - Otcovo dědictví. - Sůl nad zlato. - O Dlouhém, Širokém a Žarookém. - O jednom starém psu a vlku.

¶ Laiske 1329.

  Tři citrony. Ilustr. Andělka Zemková. Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého 1928, 8°, 58 str.

Obsah:

¶ Laiske 1330.

  V zámku a v podzámčí. [K vydání připravil a vysvětlivkami opatřil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 17. Praha, Kvasnička a Hampl 1928, 8°, 91 str.

Obsah: Pohorská vesnice /1-229/. Poznámky /230-241/.

¶ Laiske 1331.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. Upravil a literární medailon Božena Němcová napsal Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 5. Čtvrté vydání. Praha, L. Mazáč 1926, 8°, 224 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1926.

¶ Laiske 1332.

  Vybrané pohádky slovenské. Do tisku upravil, předmluvu napsal a slovníček sestavil Jan Kabelík. Ilustr. O. Štáfl. Praha, Šolc a Šimáček 1928, 4°, 206 str.

Obsah: O zakleté sestře. - Tři citrony. - O Popelvaru největším na světě. - Král času. - Šurina pan král a Otolienka. - Mahulena, krásná panna. - Berona, - Petrova čepice. - Cesta k slunci a měsíci. - Růžová Anička. - O bačovi a šarkanu. - O Petru a Otci nebeském. - Chlapec a vlk. - Pamodaj šťastia, lavička. - O třech zhavranělých bratřích. - O dvanácti Měsíčkách. - Černokněžník. - Světovládný rytíř. - O Zlatovlásce. - Jak šlo vejce na vandr. - O starém psu a vlku. - Pecko sprosťáček. - O šesti drátařích a škapatníku (čertu). - Sůl nad zlato. - Cesta k slunci. - Jak pásl Janko kobylku. - O Širokém, Dlouhém a Žarookém. - O chudých sirotcích a o andělu. - O třech zakletých knížatech. - Otcovo dědictví. - O Popelušce. - Slovenský junák. - Růžové poupě. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - O pyšné panně.

¶ Laiske 1333.

1929

  Babička. Ilustr. Rudolf Kučera. Praha, Jindřich Bačkovský (b. t.) 1929, 19,5 x 14 cm, 307 str. + 3. barev. il. příl.

10 ilustrací v textu.

¶ Laiske 808: 155. vydání. ♦ Kuncová 127. ♦ Počta 164.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. Frant. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (typ. Alois Fišer) 1929, 20 x 15 cm, 279 str.

30 ilustrací v textu.

¶ Laiske 809: 156. vydání. ♦ Kuncová 128: 274, 6 s. ♦ Počta 165.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Jos. Kočí. [25 ilustr. v textu.] Mladá Boleslav, Jos. L. Švíkal (typ. Švíkal) 1929, 23 x 16,5 cm, 176 str.

¶ Laiske 810: 157. vydání. ♦ Kuncová 129. ♦ Počta 166.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravila Maryša Bártová. Obrázky podle fotografií B. Vavrouška. [S 3 ilustr. Q. Mánesa.] Edice Zory, sv. 173. Třetí vydání. Praha, Zora (typ. M. Knapp v Praze) 1929, 8°, 208 str. + 9 obr. příl.

¶ Laiske 811: 158. vydání. ♦ Kuncová 130. ♦ Počta 167.

  Babička. Obrazy venkovského života. Naše besídka, příloha k časopisu Vincentina, čís. 5. Praha, Vincentinum (typ. M. Knapp Karlín) 1929, 21 cm, 208 str.

¶ Laiske 810a: xxx. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 168.


  Dobré kmotřinky a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1929, 8°, 153 str.

Obsah: Dobré kmotřinky. - Kdo je hloupější? - Chytrá horákyně. - Strejček Příhoda. - Devět křížů. - Zlatý vrch. - O kocouru, kohoutu a kose. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Moudrý zlatník. - O bílém hadu. - Vděčné zvířátka. - Potrestaná pýcha. - Selka a Honza. - Sedlák milostpánem. - Alabastrová ručička. - Anděl strážce. - Zlá matka. - Ptačí hlava a srdce.

¶ Laiske 1334.

  Karla a jiné povídky. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba 1929, 8°, 252 str.

Obsah: Karla. - Pan učitel. - Rozárka. - Dobrý člověk. - Divá Bára.

¶ Laiske 1335.

  Národní báchorky a pověsti. Vybrala Maryša Bártová. Ilustr. František Kožíšek. Edice Zory, sv. 194. Praha, Zora 1929, 4°, 128 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O třech bratřích. - Čert a Káča. - Silný Ctibor. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Chytrá horákyně. - O kocouru, kohoutu a kose. - Moudrý zlatník. - Sedlák milostpánem. - Sedmero krkavců. - Jak se učil Honzík latinsky. - Chudý a boháč. - O Pánu Bohu. - O Smolíčkovi. - Pohádka o perníkové chaloupce.

¶ Laiske 1336.

  Národní pohádky a pověsti. Pro děti vybrala Ludmila Tesařová. [Ilustr. V. Čutta.] Druhé vydání. Praha, Miloslav Nebeský 1929, 8°, 120 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1924.

¶ Laiske 1337.

  O Marišce a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1929, 8°, 182 str.

Obsah: O Marišce. - Šternberk. - Spravedlivý Bohumil. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Čert a Káča. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Tři zlaté péra. - O zlatých zámkách. - O třech sestrách. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Čertův švagr.

¶ Laiske 1338.

  O Pánu Bohu. Vybral a poznámkami opatřil Yojtěch Zelinka. Ilustr. Frant. Vik. Poklad, sv. 5. Praha, Ladislav Kuncíř 1929, 8°, 41 str.

Obsah: O Pánu Bohu. - Petrova čepice. - O Petru a Otci nebeském..

¶ Laiske 1339.

  O zlatém kolovrátku a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1929, 8°, 153 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Jozovi. - O labuti. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O třech zaklených psích. - Vodní paní. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.

¶ Laiske 1340.

  Obrazy z okolí domažlického. [K vydání připravil Miloslav Novotný.] Blaník, sv. 24. Praha, Kvasnička a Hampl 1929, 8°, 135 str.

¶ Laiske 1341.

  Pohádky Boženy Němcové. Ilustr. Artuš Scheiner. Třetí vydání. Praha, Jos. R. Vilímek 1929, 4°, 233 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1913.

¶ Laiske 1342.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Druhé vydání. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 3. Praha, Jindřich Bačkovský 1929, 8°, 247 str.

¶ Laiske 986: 58. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Rud. Kučera. Praha, Jindřich Bačkovský 1929, 8°, 264 str.

¶ Laiske 987: 59. vydání.

  Princ Bajaja a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1929, 8°, 173 str.

Obsah: Princ Bajaja. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku. - O hloupém Honzovi. - Sedmero krkavců. - Zlatý lupínek. - Chytrost nejsou čáry. - Tři rady. - Bratr a sestra. - Jak se učil Honzík latinsky. - Kdo snědl holoubátka? - Kmotr Matěj. - O neposlušných kozlatech. - O koze. - Chudý a boháč. - Orel, slavík a růže. - Tajemný pás. - Divotvorná harfa. - O Pánu Bohu. - Viktorka. - Lesní ženka. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - Žába a dítě. - Zlaté hvězdičky. - O Smolíčkovi. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Povídka bez konce. - [O Krakonošovi.]

¶ Laiske 1343.

  Putování po Slovensku I. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 11. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1929, 17 x 12,5 cm, 331 str.

Obsah: [Zápisky z cesly z r. 1851] /5-16/. Zpomínky z cesty po Uhřích /17-58/. [Cestovní zápisky z r. 1852] [Cesta do Ďarmot] /59-60/. [Cesta z Pešti do Ďarmot] /61-64/. [Zápisky z cesty z r. 1852] [Výlet do Sliače] /65-70/. Z Uher. [Cesta z Ďarmot do Sliače] /71-95/. [Návštěva dolů v Štiavnici] /96/. [Zápisky z cesty z r. 1855] /97-98/. [Drobné záznamy z cesty z r. 1855] /99/. [Chyžné] /100-101/. [Z Muráně] /102/. Zvláštní způsob kamen na Slovensku /103/. Hrádek hornolehotský /101-110/. Uherské město (Ďarmoty) /111-177/. Obrazy ze života slovenského /178-230/. Kraje a lesy ve Zvolensku /231-298/. Slovenské starožitnosti /299-330/.

¶ Laiske 664.

  Slovenské pohádky. S úvodem a slovníčkem. Vybral a vydal Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní, sv. 62. Druhé vydání. Praha, F. Topič 1929, 8°, 55 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1928.

¶ Laiske 1344.

  Slovenské pohádky a pověsti. Ilustr. Praha, I. L. Kober [1929], 8°, 128 str.

Obsah: Kinkaš Martinko. - Petrova čepice. - O bačovi a šarkanu. - O Červeném Vítězi. - Pamodaj šťastia, lavička. - O hloupé ženě. - O hrdé kněžně. _ O Víťazkovi. - O Popelušce. - O Turkovi a krásné Katarině. - Růžový puk. - Sluncový kůň. - O tom šohaji, co se nebál.

¶ Laiske 1345.

  Slovenské pohádky a pověsti I. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 9. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1929, 17 x 12,5 cm, 342 str.

Obsah: Světská krása /5-16/. Král času /17-24/. Lalija /25-20/. Valibuk /30-48/. Šurina pan král a Otolienka /49-59/. O tom šuhaji, co se nebál /60-77/. Mahulena, krásná panna /78-87/. Vlkolak /88-96/. Berona /97-107/. Petrova čepice /108-110/. Tři citrony /111-127/. Kinkaš Martinko /128-131/. Ztracený chlapec /132-138/. Pecko sprosťáček /139-140/. Cesta k slunci a k měsíci /141-144/. Růžová Anička /145-151/. O Petru a Otci nebeském /152-154/. O Turkovi a krásné Katarině /155-159/. Zlá nocka /160-163/. Peračina /164-165/. Sluncový kůň /166-176/. O bačovi a šarkanu /177-182/. Chlapec a vlk /183-184/. Otcovo dědictví /185-190/. Pamodaj šťastia, lavička /191-199/. Chytrý synek /200-207/. O třech zhavranělých bratřích /208-222/. O dvanácti měsíčkách /223-230/. Černokňažník /231-237/. O hloupé ženě /238-241/.

¶ Laiske 662.

  Slovenské pohádky a pověsti II. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 10. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1929, 17 x 12,5 cm, 286 str.

Obsah: O Kovladu /5-10/. Bratr a sestra /11-16/. O Popelvaru největším na světě [a o železném knížeti] /17-39/. O Zlatovlásce /40-45/. Jak šlo vejce na vandrovku /46-48/. O zakleté sestře /49-58/. Sůl nad zlato /59-67/. Jak pásl Janko kobylku /68-71/. O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátšíkách /72-85/. O Jurovi a bratřích jeho /86-93/. Opět cesta k slunci /91-100/. O šesti dratařích a škapatníku /101-103/. O hrdé kněžně /104-110/. O červeném vítězi /111-115/. O Víťazkovi /116-128/. Katrenka stryga /129-134/. O chudých sirotcích a o anděli /132-135/. O Popelušce /136-143/. O třech zakletých knížatech /144-163/. O věrné ženě /164-168/. Či je spravedlnost na světě, či ne? /169-171/. O jednom starém psu a vlku /172-174/. Slovenský junák /175-177/. O pyšné panně /178-179/. O jedné krásné zlatovlasé panně /180-186/. Růžový puk /187-191/. Světovládný rytíř /192-202/. O Širokém, Dlouhém a Žárookém /201-212/. O ptáku Ohniváku a morské panně /213-223/. Doslov [autorky] /224-228/.
Varianty: O dvanácti měsíčkách /231-237/. O bačovi a šarkanu /238-243/. O Víťazkovi /244-256/. O Kovladu /257-262/. Slovenský junák /263-265/. Peračinový květ /266-267/. Sůl nad zlato /268-274/.
Drobnosti: [Postavy ze slovenských pohádek a pověstí] [1. Škapatník. 2. Víly. 3. Strygy, bosorky, čarodějnice. 4. Živáň, zbojník.] /277-270/. [Slunečnica] /280/. Něbi si matku, nědá ti chleba /281/. Počátek priepovídek /282/.
(Doslovem /283-284/.)

¶ Laiske 663.

  Studie národopisné. Text upravil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 39. — Spisy Boženy Němcové. Sv. VII. Praha, Fr. Borový 1929, 8°, 837 str. — Online: Kramerius.

Obsah: Obrazy z okolí domažlického /9-108/. Z Domažlic /109-122/. Dopisy z Lázní Františkových /123-150/. Selská politika /151-164/. Z Neumarku /165-183/. Od Domažlic /185-188/. Z Nymburka /189-194/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /195-202/. Zaříkací formule mezi lidem českým a jak se od nemoci pomáhá /203-212/. Dětské hry /213-226/. Národní hádanky /227-231/. Zábavky dětské (Písně a říkání v Čechách; Koleda vánoční; Pro dítky dospělejší; Koleda velikonoční; Říkání a popěvky dětské; Matka, hrajíc si s nemluvňátkem; Pobíhání po rtech; Okovat nožičku; Vařit kašičku; Třepat ručkama; Houpat dítě; Uspávat dítě; Budit dítě; Matka hrajíc s děckem /232-242/. Hry: (Hra na ubohého vojáka; Hra na pannu; Hra na vodníka; Hra na vlčka; Hra na pasačku; Hra na zltou bránu; Hra na Marii neboli na řimbabu; Dva hoši si hrají; Mikuláš, Lucie, Krempera, Tomáš; Hra na zlatý prsten: Hra na železný most; Hra na oves; Hra na kohoutka; Hra děvčat na dyně; Tělocvičná hra děvčat) /243-262/. Různořečí domažlické /263-274/. Z Uher /275-306/. Zpomínky z cest po Uhřích /307-360/. Uherské město (Ďarmoty) /361-447/. Obrazy ze života Slováků /449-497/. Obrazy ze života slovenského /499-562/. Kraje a lesy na Zvolensku /563-647/. Slovenské starožitnosti /649-688/. Slovenské pohádky, popěvky a hry (Jiskry; Hádanky; Slovenské hádky; Hádky, Slovenské národní; Slovenské národní hádky; Popěvky, Říkání; Hry: Proplétání (prevíjanie) věnců; Hra na nevěstu; Hra na kuřátko a jestřába; Hra na „mlynské kolo“; Hra na svinku; Hra na pukanku; Vánoční hra slovenských chlapců; Tělocvičné hry slovenských chlapců /689-719/. Dodatek k písním slovenským Kollára /721-781/. Ze zápisníku Boženy Němcové /783-787/. Z národopisu jihoslovanského: Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech /791-805/. Báječný přírodopis /807-814/. Články (Broskev bohatství bývalé pusté dědiny; Réva, bohatství bývalé pusté krajiny; Marušeň; Družičanie; Pěstování růžového keře v Bulharsku; Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů) /815-836/.

¶ Laiske 652.

  Tři citrony. Text přehlédl a zrevidoval Josef Knap. Ilustr. Karel Švabinský. Rozmarýn, sv. 5. Hranice na Moravě. Jos. Hladký 1929, fol., 32 str.

Obsah:

¶ Laiske 1346.

  Tři práce zlých let. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 12. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1929, 17 x 12,5 cm, 299 str.

Obsah: Diblík /5-93/. Pravzor Tartuffa /95-200/. Vláda a láska /201-290/. (Doslov /291-298/.)

¶ Laiske 665.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. Upravil a literární medailon Božena Němcová napsal Q. M. Vyskočil. Drahokamy z literárního odkazu Boženy Němcové, sv. 5. Páté vydání. Praha, L. Mazáč [1929], 8°, 224 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1926.

¶ Laiske 1347.

  Z Chodska a odjinud z Čech. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 8. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1929, 17 x 12,5 cm, 268 str.

Obsah: Obrazy z okolí domažlického I-VI /5-20/. Selská svatba v okolí domažlickém /21-36/. Obrazy z okolí domažlického /37-74/. Dopisy z Lázní Františkových I-III /75-95/. Koncert v Domažlicích dne 6. ledna /96-98/. Z Domažlic I. /99-103/. Obrázek z okolí domažlického /104-109/. Z Domažlic II. /110-112/. Selská politika /113-122/. [Z Neumarku] /123-125/. Z Neumarku [II] /126-136/. Od Domažlic /137-138/. Hospodyně, na slovíčko! /139-143/. Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /144-149/. Dětské hry /150-159/. Josef Franta Šumavský /160-169/.
Národopisné drobnosti: [Různořečí z okolí domažlického I-IV] /173-202/. [Z podřečí podkrkonošského] /203/. Zaříkací formule mezi lidem českým a jak se od nemocí pomáhá /204-206/. [Z lidového lékařství] /207-210/. [Národní písně z okolí domažlického] /211-212/. [Česká přísloví a úsloví] /212/. Národní hádanky [I-IV] /213-216/. Dětské popěvky a říkanky (Vlk sedí pod dubem,...; Pán jede s vršku,...; Naše kočička mrňavá — mrňavá,...; Třepy, třepy ručičky,...; Hou, hou, krávy jdou,...; [Variant.] Hou a hou, krávy jdou,...; Povídám, povídám pohádku,...; Povídám druhou,...; Povídám třetí,...; Luňák letí,...; Děti vráně... (Vrána letí,...); Ten náš malý jurista...; Jak kdáče slepice?: (Kokoko, kokoko, kokoko kdák,...); Také na jména je mnoho... (Mikuláš ztratil plášť,...; Pavel do lesa zajel,...; Michal, Michal...; Pavel, Pavel...); Když se dělají píšťalky...: Otloukej se, píšťaličko!...; Huž, huž, huž,...; Pán jede s vršku,...; Vlk sedí pod dubem,...; Pán mele mouku...; Někdy předříkávají děti...: Koleda vánoční (Hopsa, pacholátka!...); Pro dítky dospělejší (Když jsem já byl malý chlapec...); Koleda velikonoční (Já jsem malý koledníček...); Matka ... hrajíc si s nemluvňátkem (Běží myška po polici,...; Běží myška k Táboru,...); Pobíhání po rtech (Běžela myšička po stěně,...); Okovat nožičku (Kovej, kovej, kováříčku,...); Vařit kašičku (Vařila myšička... kašičku...); Třepat ručičkama (Třepám, třepám ručičky...); Houpat dítě (Houpy, houpy, houpy!...); Uspávat dítě (Spi děťátko mé,...); Budit dítě (Děťátko malé,...); Matka hrajíc s děckem (Tuto jest oltáříček...) /217-229/.
Hry: Hra na ubohého vojáka /230-231/. Hra na vodníka /231/. Hra na vlčka /232/. Hra na pasačku /232-233/. Hra na Marii neboli na řimbabu /233-234/. Hra na zlatý prsten /234/. Dva hoši si hrají /235/. Hra na barvy /235-236/. Mikuláš, Lucie, Krempera, Tomáš /237/.
Rozličnosti: [Oprava k prvnímu vydání Babičky] /241/. [Autobiografické poznámky I-II] /242/. [Životopisné poznámky] /243-247/. [Aforistické poznámky B. Němcové o typických osobách.] /248-251/.
Práce, jež snad napsala Božena Němcová: Pro vyražení /255/. Císař Josef a selka ze Šumavy /256-257/. Maličký příběh o jezovitské pobožosti v Čechách /258/. Sedlák na vysokých školách /259/. (Poznámky vydavatelovy 261-266.).

¶ Laiske 661.

  Z říše pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1930 [1929], 8°, 104 str.

Obsah: Růžové poupě. - O Kovladu. - Jak pásl Janko kobylku. - Mahulena, krásná panna. - O zakleté sestře. - Šurina pan král a krásná Otolienka; - O třech zakletých knížatech. - Chytrý synek. - O Turkovi a krásné Katarině.

¶ Laiske 1348.

  Zápisník Boženy Němcové z let 1851—1855. Přepsal, úvodem a poznámkami opatřil Miloslav Novotný. [Z rukopisného zápisníku v Muzeu B. N. v České Skalici.] Knihovna Byblis, sv. III [a, b]. Praha, Kvasnička a Hampl 1929, 24°.

Sv. 1. Světlotiskové reprodukce originálu. 24°, 94 str.

Sv. 2. Přepis textu. 24°, 70 str.

Obsah: [1.] [Zápisky z cesty z r. 1851.] Dne 24ho vyjela z Prahy...; [2.] [Cestovní zápisky z r. 1852.] Oustí, Brandejs, Orlice...; [3.] [Výlet do Sliače.] Janovské hory-Jalšina....; [4.] [Poznámky ze zájezdu do Drážďan r. 1852.] Bubeneč. Roztok, Libšice,...; [5.] [Záznamy z cesty z r. 1855.] Na Hrádku. Dr. Kern...; [6.] [Dodatky k Slovenskému slovníku.] Moja Božice, Boženko, ... ; [7.] [Maďarská slova v zápisníku.] kék — modrý; tekete...

¶ Laiske 410. ♦ Sáňka 4253.

1930

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. J. Soukup. Praha, A. Storch syn (typ. Jindř. Hanzl v Kutné Hoře) 1930 [spr. 1929], 20 x 15 cm, 364 str. + 7 il. příl.

¶ Laiske 812: 159. vydání. ♦ Kuncová 131. ♦ Počta 169.

  Babička. Ilustr. Věnceslav Černý a V. Čutta. Praha, Alois Hynek [1930?], 24,5 x 16 cm, 204 str.

Václav Čutta (1878—1934), ilustrátor, malíř a grafik.

¶ Laiske 813: 160. vydání. ♦ Kuncová 258: b. r. ♦ Počta 170.


  Baruška [a jiné povídky]. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1930—1935 ?], 8°, 277 str.

Obsah: Baruška. - Setry. - Dlouhá noc. - Vklad historie. - Vesnický obrázek. - Dětské hry. - Selská svatba v okolí domažlickém. - Cesta z pouti. - Kávová společnost. - Čtyři doby, - Domácí nemoc. - Obrazy z okolí domažlického.

¶ Laiske 1349.

  Cesta k slunci a k měsíci a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1930, 8°, 119 str.

Obsah: Cesta k slunci a k měsíci. - Kinkaš Martinko. - Ztracený chlapec. - Pecko sprosťáček. - Růžová Anička. - O Petru a Otci Nebeském. - O Turkovi a krásné Katarině. - Zlá nocka. - Peračina. - Sluncový kůň. - O bačovi a šarkanu. - Chlapec a vlk. - Otcovo dědictví. - Pamodaj šťastia, lavička. - Chytrý synek - O třech zhavranělých bratřích. - O dvanácti měsíčkách. '- Černokňažník. - O hloupé ženě.

¶ Laiske 1350.

  Co ještě zbývá. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 14. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1930, 17 x 12,5 cm, 289 str.

Obsah: Z Čech: [Varianty básní] (Ženám českým; Vodník; Slavné ráno) /7-9/. [Zlatý kolovrat] /10-18/. [Pověry a zvyky] /19/. [Česká přísloví a úsloví. I-II] /20/. [Živočišná symbolika] /21-22/, [Poznámky ze zájezdu do Drážďan r. 1852] /23/. [Drobné poznámky. I-IV] /24/. [Poznámky pro Vojtěcha Náprstka] /25-50/. [Záznam k poznámkám pro Vojtěcha Náprstka] /51/. [Poslední úprava Babičky] /52-55/.
[Listy, jež posílal Josef Němec do pražských časopisů v l. 1844—1849] Nový Bydžov /56-57/. Z Bydžova /57-59/. Váženému měšťanstvu v Domažlicích /59-62/. Osvědčení /63-64/. Venkov /65-66/. Od Labe /66-68/. Z Nymburka /68-71/. Z Boleslavska /71-75/. Z okolí mcelského /75-77/.
Z Moravy: Učené ženv na Moravě /81/.
Ze Slovenska: [Výpisky z knihy J. P. Sacharova...] /85-86/. [Z listu psaného M. Hattalovi. I-VI] /87-94/.
Z jižních zemí slovanských: Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech /97-108/. [Listy Josefa Němce z Korutan 1-5] /109-119/. [J. Němec] Město Bělák a jeho nejbližší okolí v Korutanech /120-129/. Srbské pohádky (I. Proč není u lidí tlapa rovná. II. Kopání pokladu. III. Cár Trojan ma kozí uši. IV. Řemeslo má zlaté dno. V. Úsud) /130-146/. Volkssagen aus den altslovinischen Mythologie 1-4 /147-153/. Báječný přírodopis 1-11 /154-159/. Družičanie /160/. Pěstování růžového keře v Bulharsku /161-167/. [Zlomek o pěstování růžového keře v Bulharsku] /168/. Slarobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů /169-172/. Korutanská [hádanka] /173/. [Jihoslovanské pohádky]: Královna hadů /174-175/. Pohádka o Palečkovi /176-178/. O krásné pastorkyni /179-182/. Nemušti jazyk /183-190/. Děvojka, vdovice a puštěnice /191-192/. Dnes mně, zítra tobě /193-194/. Děvojka rychlejší koně /195-196/. Poklad /197-198/. [Královna hadů. Variant] /199-200/ Starobulharské prikazki o „Dědogospodu“ I-III /201-205/. [Hry]: Hra na železný most /206-207/. Hra na oves /208/. Hra na kohoutka /209/. Hra děvčat na dyně /210-211/. Tělocvičná hra děvčat /212/. Srb[ský] slov[ník] /213-217/.
Z Francie: Broskev, bohatství bývalé pusté dědiny /221-223/. Réva, bohatství bývalé pusté krajiny /224-225/. Marušeň /226-227/. Honba na lva /228-213/.
Dodatek: [Maďarská slova ze slovenského zápisníku Boženy Němcové] /237-238/. Soupis díla Boženy Němcové: [Vlastnoruční soupis prací Boženy Němcové] /243-244/. [M. Novotný, Soupis prací Boženy Němcové] /245-280/. Poznámky /281-286/.

¶ Laiske 667.

  Čtyry doby. Upravila a dřevoryty doprovodila M. Mrkvičková-Hlobilová. Soukromý tisk. Sv. 1. Přerov, Matěj Teichman 1930, 8°, [18] str.

Obsah:

¶ Laiske 1351.

  Dobré kmotřinky a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1930, 8°, 152 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1929.

¶ Laiske 1352.

  Chudí lidé. Miniatura, sv. 6-7. Praha, Josef Hokr 1930, 8°, 177 str.

Obsah:

¶ Laiske 1353.

  Korespondence. Text upravil Karel Hikl. Pantheon. Sv. 40. — Spisy Boženy Němcové. Sv. VIII. Praha, Fr. Borový 1930, 8°, 1043 str.

Obsah: 1. B. N. B. Rajské 8/8 1844 /9-11/. 2. B. N. B. Rajské bez data /11-13/. 3. B. N. A. Pittnerovi 2/1 1845 /13-14/. 4. B. N. A. Pittnerovi 18/2 1845 /15-16/. 5. B. N. Čelakovské 20/5 1845 /16-20/. 6. B. N. Čelakovské 21/7 18145 /20-25/. 7. B. N. J. Pospíšilovi 18/12 1845 /25-26/. 8. B. N. J. M. Ludvíkovi 7/1 1846 /26-28/. 9. B. N. Čelakovské 14/2 1846 /28-33/. 10. B. N. J. Pospíšilovi 11/7 1846 /33-35/. 11. B. N. Čelakovské 25/11 1846 /35-39/. 12. B. N. J. Pospíšilovi 28/12 1846 /40-41/. 13. B. N. J. Spottovi bez data /42-43/. 14. B. N. K. Havlíčkovi 13/2 1847 /43-45/. 15. B. N. Čelakovské 19/12 1847 /45-51/. 16. B. N. K. Staňkové 3/3 1848 /52-56/. 17. B. N. J. Konopovi ml. bez data /56-57/. 18. B. N. J. Pospíšilovi 17/4 1848 /58-61/. 19. B. N. F. L. Čelakovskému 27/7 1848 /61-70/. 20. B. N. Čelakovské 28/7 1848 /70-73/. 21. B. N. J. Pospíšilovi 9/8 /73-75/. 22. B. N. J. Konopovi 25/9 1848 /76-80/. 23. B. N. Čelakovské 28/10 1848 /80-82/. 24. B. N. B. Staňkové 30/1 1849 /82-81/. 25. B. N. Čelakovské 16/2 1849 /84-87/. 26. B. N. K. Havlíčkovi 10/8 1849 /88-89/. 27. B. N. J. K. Rojkovi 14/8 1849 /90-91/. 28. B. N. Čelakovské 10/9 1849 /92-94/. 29. B. N. V. Staňkovi 18/11 1849 /94-96/. 30. B. N. J. Konopovi 26/1 1850 /97-101/. 31. B. N. J. Dlabačovi 27/5 1850 /101-106/. 32. B. N. K. Staňkové bez data /106-111/. 33. B. N. J. Dlabačovi 6/8 1850 /111-113/. 34. B. N. J. Dlabačovi 2/11 1850 /114-117/. 35. B. N. A. V. Šemberovi 17/11 1850 /117-121/. 36. B. N. K. J. Erbenovi 21/11 1850 /121-123/. 37. B. N. V. Vrbíkové 25/11 1850 /123-126/. 38. B. N. A. Hlavsové 18/1 1851 /126-127/. 39. B. N. V. Vrbíkové 22/1 1851 /127-130/. 40. B. N. J. Helceletovi bez data /131-132/. 41. B. N. A. V. Šemberovi 13/5 1851 /133-134/. 42. B. N. J. E. Purkyňovi 6/6 1851 /134-135/. 43. B. N. A. V. Šemberovi 26/6 1851 /135-138/. 44. B. N. J. Helceletovi 29/7 1851 /139-141/. 45. B. N. J. Helceletovi 11/8 1851 /142-145/. 46. B. N. A. V. Šemberovi 18/8 1851 /145-/.148 47. B. N. V. Vrbíkové bez data /148-149/. 48. B. N. V. Vrbíkové 7/9 [1851] /149-150/. 49. B. N. V. Vrbíkové bez data /150-151/. 50. B. N. sestrám Rottovým 10/9 1851 /151-153/. 51. B. N. A. V. Šemberovi 5/11 1851 /154-157/. 52. B. N. V. Vrbíkové 14/11 1851 /157-159/. 53. B. N. J. Rottové bez data /159/. 54. B. N. J. Helceletovi 17/12 1851 /160-167/. 55. B. N. V. Vrbíkové bez data /167-168/. 56. B. N. pí Rottové 1/1 1852 /169-170/. 57. B. N. sestrám Rottovým 2/1 1852 /170-171/. 58. B. N. dámám Rottovým 10/1 1852 /172-173/. 59. B. N. Žofii Rottové 28/1 1852 /173-176/. 60. B. N. Žofii Rottové 16/2 1852 /177/. 61. B. N. Žofii Rottové 29/2 [1852] /177-178/. 62. B. N. A. V. Šemberovi 22/6 1852 /178-180/. 63. B. N. K. Staňkové 9/8 1852 /180-181/. 64. B. N. Ž. Rottové 7/9 1852 /182-186/. 65. B. N. Ž. Rottové 19/9 1852 /186-190/. 66. B. N. J. Mužákové 19/9 1852 /190-194/. 67. B. N. J. Mužákové bez data /194-196/. 68. B. N. Žofii Rottové 3/10 [1852] /197-200/. 69. B. N. Ž. Rottové 28/10 1852 /201-202/. 70. B. N. Ž. Rottové bez data /203/. 71. B. N. J. Mužákové 2/1 1853 /204-205/. 72. B. N. J. Mužákové 9/1 1853 /205-206/. 73. B. N. J. Mužákové 31/3 1852 /207-208/. 74. B. N. J. Mužákové bez data /208-210/. 75. B. N. Ž. Rottové 13/4 1853 /210-211/. 76. B. N. Ž. Rottové bez data /211-212/. 77. B. N. J. E. Purkyňovi 9/5 1853 /212-213/. 78. B. N. Ž. Rottové 17/5 1853 /214-225/. 79. B. N. J. I. Hanušovi 22/6 1853 /225-229/. 80. B. N. Ž. Rottové 24/6 [1853] /229-236/. 81. B. N. J. Mužákové 30/8 [1853] /236-239/. 82. B. N. synům Karlovi a Hynkovi bez data /239-241/. 83. B. N. Ž. Rottové 1/9 [1853] /242-247/. 84. B. N. J. H. Huškovi 5/11 1853 /247-253/. 85. B. N. mužovi 24/11 [1853] /254-259/. 86. B. N. V. Hankovi 24/5 1854 /260-262/. 87. B. N. J. E. Purkyňovi 22/5 1854 /262-263/. 88. B. N. A. Markovi 25/8 1854 /263-267/. 89. B. N. A. V. Šemberovi 26/8 1854 /268-272/. 90. B. N. neznámému adresátovi 27/8 1854 /272-276/. 91. B. N. A. V. Šemberovi bez data /276-281/. 92. B. N. A. Markovi 6/9 1854 /281-283/. 93. B. N. J. Pospíšilovi 17/11 1854 /283-284/. 94. B. N. J. V. Fričovi 17/11 1854 /284-285/. 95. B. N. A. J. Vrťátkovi bez data /285/. 96. B. N. A. Hlavsové 17/1 1855 /285-286/. 97. B. N. J. E. Purkyňovi 13/3 1855 /287/. 98. B. N. J. Pospíšilovi 26/3 1855 /287-288/. 99. B. N. A. V. Šemberovi 4/5 1855 /288-294/. 100. B. N. J. Pospíšilovi 23/5 1855 /294-295/. 101. B. N. J. Helceletovi 4/6 1855 /296-299/. 102. B. N. A. V. Šemberovi 10/6 1855 /300-303/. 103. B. N. J. E. Purkyňovi 4/8 1855 /303-305/. 104. B. N neznámému adresátovi bez data /305-310/. 105. B. N. neznámému adresátovi bez data /310-317/. 106. B. N. neznámému adresátovi bez data [úryvek] /317/. 107. B. N. mužovi 29/8 1855 /318-323/. 108. B. N. rodině 2/9 1855 /323-327/. 109. B. N. mužovi 4/9 1855 /327-333/. 110. B. N. mužovi 8/9 1855 /334-342/. 111. B. N. dceři Doře 10/9 [1855] /343-346/. 112. B. N. synu Karlovi 11/9 1855 /346-350/. 113. B. N. mužovi 15/9 1855 /350-359/. 114. B. N. mužovi 19/9 1855 /359-363/. 115. B. N. mužovi 23/9 1855 /364-368/. 116. B. N. mužovi 25/9 1855 /368-372/. 117. B. N. mužovi 18/10 1855 /373-378/. 118. B. N. mužovi 21/10 1855 /379/. 119. B. N. A. V. Šemberovi bez data /380-382/. 120. B. N. S. Chalupkovi 22/11 1855 /382-389/. 121. B. N. P. Dobšinskému 31/12 1855 /389-391/. 122. B. N. matce T. Panklové 6/5 1856 /392-396/. 123. B. N. synu Karlovi 10/5 1856 /396-405/. 124. B. N. synu Karlovi 26/5 1856 /405-417/. 125. B. N. J. Helceletovi 19/6 1856 /418-424/. 126. B. N. synu Karlovi 20/6 1856 /425-428/. 127. B. N. matce T. Panklové bez data /428-430/. 128. B. N. synu Karlovi 19/7 1856 /430/. 129. B. N. synu Karlovi 24/7 1856 /431-440/. 130. B. N. D. Lamblovi 2/8 1856 /440-445/. 131. B. N. synu Karlovi 28/8 [1856] /445-450/. 132. B. N. synu Karlovi bez data /451-457/. 133. B. N. synu Karlovi 23/9 1856 /458-464/. 134. B. N. synu Karlovi bez data /465-466/. 135. B. N. J. Michenetovi 15/10 1856 /466/. 136. B. N. synu Karlovi 4/11 1856 /467-473/. 137. B. N. synu Karlovi 13/11 1856 /473-477/. 138. B. N. S. Chalupkovi 13/11 1856 /478-482/. 139. B. N. neznámému adresátovi 19/11 [1856] /482-484/. 140. B. N. mužovi listop. 1856 /484-488/. 141. B. N. sestře Adéle 21/11 1856 /488-493/. 142. B. N. synu Karlovi 26/11 1856 /494-496/. 143. B. N. V. Č. Bendlovi bez data /497-501/. 144. B. N. V. Č. Bendlovi 14/12 1856 /502-509/. 145. B. N. synu Karlovi 14/12 1856 /509-511/. 146. B. N. synu Karlovi 22/12 1856 /512-519/. 147. B. N. synu Karlovi bez data /519-526/. 148. B. N. V. Č. Bendlovi 7/1 1857 /526-530/. 149. B. N. V. Č. Bendlovi 14/1 1857 /531-536/. 150. B. N. synu Karlovi 4/2 1857 /536-541/. 151. B. N. mužovi 16/2 1857 /541-553/. 152. B. N. V. Č. Bendlovi bez data /554-568/. 153. B. N. synu Karlovi 6/3 [1857] /569-574/. 154. B. N. mužovi 10/3 1857 /575-583/. 155. B. N. M. Majarovi 1/4 1857 /583-584/. 156. B. N. mužovi 17/4 1857 /585-597/. 157. B. N. V. Č. Bendlovi 18/4 1857 /597-599/. 158. B. N. synu Karlovi bez dala /600-603/. 159. B. N. K. Staňkové 25/4 1857 /604/. 160. B. N. sestře A. Panklové 5/5 1857 /604-608/. 161. B. N. sestře A. Panklové 3/6 1857 /608-616/. 162. B. N. mužovi 13/6 1857 /617-632/. 163. B. N. mužovi 20/6 1857 /633-630/. 164. B. N. V. Č. Bendlovi bez data /639-643/. 165. B. N. mužovi 9/7 1857 /644-649/. 166. B. N. mužovi 24/7 1857 /649-654/. 167. B. N. V. Č. Bendlovi bez data /654-659/. 168. B. N. mužovi bez data /660-665/. 169. B. N. synu Karlovi 31/7 1857 /665-669/. 170. B. N. L. Hansmannovi 9/8 1857 /669-671/. 171. B. N. K. Staňkové bez data /672/. 172. B. N. mužovi 20/8 1857 /672-675/. 173. B. N. K. Staňkové bez data /675-676/. 174. B. N. K. Staňkové bez data /676/. 175. B. N. M. Majarovi 21/10 1857 /677-680/. 176. B. N. mužovi 5/12 1857 /681-688/. 177. B. N. A. V. Šemberovi 11/12 1857 /689-693/. 178. B. N. M. Hattalovi bez data /694-699/. 179. B. N. S. Chalupkovi 14/12 1857 /700-704/. 180. B. N. V. Č. Bendlovi 7/1 1858 /704-709/. 181. B. N. synu Karlovi 23/1 1858 /709-713/. 182. B. N. mužovi 23/1 1857 /714-718/. 183. B. N. V. Č. Bendlovi bez data /718-724/. 184. B. N. Menclovi 10/2 1858 /724-185/. B. N. mužovi 13/2 [1858] /725-727/. 186. B. N. mužovi 19/2 1858 /728-729/. 187. B. N. mužovi bez data /729-730/. 188. B. N. synu Karlovi 25/2 1858 /730-733/. 189. B. N. A. V. Šemberovi 26/2 1858 /733-736/. 190. B. N. mužovi bez datu /736-737/. 191. B. N. sestře 20/2 1858 /737-743/. 192. B. N. mužovi bez data /743-746/. 193. B. N. mužovi bez data /747-748/. 194. B. N. mužovi 5/3 1858 /749-751/. 195. B. N. mužovil 14/3 1858 /752-757/. 196. B. N. mužovi 18/3 1858 /758-759/. 197. B. N. mužovi 27/3 1858 /760-761/. 198. B. N. synu Karlovi 30/3 1858 /761-765/. 199. B. N. synu Karlovi 18/4 1858 /766-772/. 200. B. N. synu Karlovi 27/4 1858 /772-775/. 201. B. N. F. Šimáčkovi 8/5 1858 /776-777/. 202. B. N. V. Č. Bendlovi 25/5 1858 /778-782/. 203, B. N. J. Barákovi 19/6 1858 /782/. 204. B. N. G. K. Zechenterovi 24/6 1858 /783-787/. 205. B. N. S. Chalupkovi 30/6 1858 /787-795/. 206. B. N. J. Hanušovi 13/7 1858 /795/. 207. B. N. J. V. Fričovi 22/7 1858 /796/. 208. B. N. synu Karlovi 31/7 1858 /797-803/. 209. B. N. A. V. Šemberovi 27/8 1858 /803-805/. 210. B. N. G. K. Zechenterovi 26/9 1858 /806-808/. 211. B. N. V. Č. Bendlovi 1/11 [1858] /808-810/. 212. B. N. synu Karlovi 2/11 1858 /810-816/. 213. B. N. synu Karlovi bez data /816-819/. 214. B. N. synu Karlovi 29/11 1858 /820-829/. 215. B. N. G. K. Zechenterovi 28/12 1858 /829-836/. 216. B. N. M. Majarovi bez data /836-838/. 217. B. N. synu Karlovi 2/1 1859 /838-845/. 218. B. N. synu Karlovi 21/4 1859 /845-850/. 219. B. N. S. Chalupkovi 29/4 1859 /851-856/. 220. B. N. synu Karlovi 9/6 1859 /856-864/. 221. B. N. dceři Doře 27/7 1859 /864-868/. 222. B. N. dceři Doře 6/8 1859 /868-873/. 223. B. N. synu Jaroslavovi bez data /873-875/. 224. B. N. synu Karlovi 8/9 1859 /876-883/. 225. B. N. synu Karlovi 16/9 1859 /883-886/. 226. B. N. V. Náprstkovi 3/10 1859 /887-889/. 227. B. N. synu Karlovi 5/10 1859 /889-891/. 228. B. N. J. K. Rojkovi 13/10 1859 /891-892/. 229. B. N. J. Kolískovi 15/10 1859 /892-893/. 230. B. N. synu Karlovi 21/11 1859 /894-901/. 231. B. N. J. Kolískovi 14/1 1860 /902-907/. 232. B. N. J. Palackému 16/1 1860 /907-909/. 233. B. N. synu Karlovi 5/2 1860 /909-918/. 234. 13. N. synu Karlovi 2/4 1860 /919-922/. 235. B. N. synu Karlovi 18/9 1860 /923-932/. 236. B. N. synu Jaroslavovi /932-936/. 287. B. N. synu Karlovi 4/11 1860 /936-945/. 238. B. N. V. Náprstkovi 26/11 1860 /945-949/. 239. B. N. J. K. Rojkovi 9/12 1860 /950-955/. 240. B. N. dceři Doře bez data /955-956/. 241. B. N. dceři Doře bez data /957-959/. 242. B. N. dceři Doře 8/8 1861 /959-961/. 243. B. N. synovci J. Němcovi 8/8 1861 /961-962/. 244. B. N. Seidlovi bez data /962-967/. 245. B. N. dceři Doře bez data /968-971/. 246. B. N. synu Jaroslavovi 2/10 1861 /971-977/. 247. B. N. synu Jaroslavovi bez data /978-980/. [Karel Hikl] Doslov vydavatelův /981-1006/.

¶ Laiske 653.

  Křišťálová studánka pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1931 [spr. 1930], 8°, 104 str.

Obsah: Petrova čepice. - O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, krásné Ulianě a dvou tátošíkách. - O Vítězkovi. - O peciválu, největším na světě. - Otcovo dědictví. - O Zlatovlásce. - Opět cesta k slunci. - Pecko hlupáček. - O Širokém, Dlouhém a Žarookém.

¶ Laiske 1354.

  Kytička krásných pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1931 [spr. 1930], 8°, 104 str.

Obsah: Král času. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - Berona. - Bratr a sestra. - Valibuk. - Sluncový kůň. - O chudých sirotcích a andělu. - Kinkaš Martinko. - Kačenka čarodějnice.

¶ Laiske 1355.

  O ptáku Ohniváku a mořské panně a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1930, 8°, 117 str.

Obsah: O ptáku Ohniváku a mořské panně. - O Červeném Vítězi. - O Víťazkovi. - Katrenka stryga. - O chudých sirotcích a o anděli. - O Popelušce. - O třech zakletých knížatech. - O věrné ženě. - Či je spravedlnost na světě, či ne? - O jednom starém psu a vlku. - Slovenský junák. - O pyšné panně. - O jedné krásné zlatovlasé panně. - Růžový puk. - Světovládný rytíř. - O Širokém, Dlouhém a Žárookém.

¶ Laiske 1356.

  O tom šuhaji, co se nebál a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1930, 8°, 129 str.

Obsah: O tom šuhaji, co se nebál. - Světská krása. - Král času. - Lalija. - Valibuk. - Šurina pan král a Otolienka. - Mahulena, krásná panna. - Vlkolak. - Berona. - Petrova čepice. - Tři citrony.

¶ Laiske 1357.

  O ptáku Ohniváku a mořské panně a jiné pohádky a pověsti. Uspořádal Miloslav Novotný. Ilustr. Zdeněk Guth. Praha, Kvasnička a Hampl 1930, 8°, 111 str.

Obsah: O Zlatovlásce. - O Kovladu. - Bratr a sestra. - O Popelvaru, největším na světě. - Jak šlo vejce na vandrovku. - O zakleté sestře. - Sůl nad zlato. - Jak pásl Janko kobylku. - O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krássné Ulianě a dvou tátošíkách. - Opět cesta k slunci. - O šesti dratařích a škapatníku. - O hrdé kněžně.

¶ Laiske 1358.

  Pohorská vesnice. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba 1930, 8°, 267 str.

¶ Laiske 988: 60. vydání.

  Putování po Slovensku II. Uspořádal Miloslav Novotný. Dílo Boženy Němcové. Sv. 13. Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1930, 17 x 12,5 cm, 378 str.

Obsah: Dodatek k písním slovenským [Jana] Kollára 1–[256] /5-60/. Obyčeje a pověry /61-63/. [Tři slovenské lidové písně] /64/.
[Slovenské děti]: Tělocvičné hry slovenských chlapců /67-70/. Kriváň /71/. Slovenské hádanky /77-76/. Hry: Hra na pannu /77-78/. Proplétání... věnců /78/. Hra o nevěstu /79/. Hra na nevěstu /80/. Hra na kuřátko a jestřába /81/. Hra na svinku /81-82/. Hra na pukanku /82-83/. Vánoční hra slovenských chlapců /83-87/. Dětské písně a říkánky (Straka a sýkorka; Z vánoční písně pastýřův slovenských; Ukolébavky; Jiné písně a říkání; Krátké popěvky a) děvčenské, b) chlapecké; Slovenské dítě mluví k „pánbožkovej kravičce“...; Slovenské písně; Popěvky dětské; Slovenské popěvky [I-II]; Kršiak, Malý koledníček; Napodobení zpěvu ptačího (Skřivan, Strnad); Říkání a popěvek; Slovenská matka... hraje si...; Volání slovenské žnečky...; Napodobení žabích hlasů; Děti slovácké, vidí-li lesního holuba...; Zpievanky; Na kavku...; Když krávy jdou...; Na Slovensku přimlouvají slimáka...; Popěvky slovenské 1-2; Zpěvánka slovenská; Slovenský popěvek; Slovenská národní píseň) /88-101/.
[Slovenské listy Josefa Němce, posílané do Pražských novin v l. 1852—1855]: 1852 (1-13) /105-128/; 1853 (1-12) /129-151/; 1854 (1-7) /152-168/; 1855 (1-7) /169-181/.
[Jak Božena Němcová uváděla do Čech slovenské písemnictví]: [Z Dobrovolníků Jána Chalupky] /185-193/. Ježíš a dítky [Ctiboh Zoch] /194-196/. Medvědí polovačka na Slovensku [G. Zechenter] /197-209/. Starý väzeň... [Samo Chalupka] /210-213/. Obrazy ze života Slováků /214-252/.
Slovenský slovník /253-334/.
[Dodatky k Slovenskému slovníku /335-345/. Počátek priepovídek /346/. [Přísloví a úsloví slovenská I.] /347-355/. Pořekadla [II] /356-360/. [Dodatky úsloví porůznu v českoskalickém zápisníku] /361/. Pořekadla a přísloví [III] /362-363/. [Pořekadla a úsloví IV] /364/. [Pranostyky] /365/. Prísahania /366/. Prezviska /367/. Jmena mezi lidem /368-370/. Jména krav /371-372/.
[Poznámky mluvnické] /373/. [Rozmanitosti I-III] /374-375/.

¶ Laiske 666 (s. 237: 1929).

  Z pokladu pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1930 [spr. 1929], 8°, 104 str.

Obsah: Sůl nad zlato. - Černokněžník. - Růžová Anička. - Pánbůh dej štěstí, lavičko. - Ztracený chlapec. - O dvanácti měsíčkách. - Tři citrony. - O Popelušce. - O bačovi a draku.

¶ Laiske 1359.

  Zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. S obrázky Fr. Doubravy. Olomouc, R. Promberger 1931 [spr. 1930], 8°, 351 str.

Obsah: Lesni ženka. - O kocouru, kohoutu a kose. - Moudrý zlatník. - Ptačí hlava a srdce. - O chytré princezně. - O Jozovi. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Noční stráž. - Sedmero krkavců. - Chytrá horákyně. - O Nesytovi. - O mluvicím ptáku. - Šternberk. - Alabastrová ručička. - Spravedlivý Bohumil. - O třech sestrách. - Čert a Káča. - Potrestaná pýcha. - Neohrožený Mikeš. - Princ Bajaja. - Zlatý vrch. - O zlatých zámcích. - Rozkoš. - Kdo snědl holoubátka. - Kmotr Matěj. - Jak se Honza učil latinsky. - Silný Ctibor.

¶ Laiske 1360.

1931

  Babička. Obrazy z venkovského života. Sedmé vydání. Praha, B. Kočí 1931, 18 x 13 cm, 192 str.

¶ Laiske 814: 161. vydání. ♦ Kuncová 132. ♦ Počta 171.

  Babička. Obrazy venkovského života. Text podle 1. vyd. z r. 1855 zrevidoval [a doslov napsal] František Páta. Dřevoryt Cyrila Boudy. Věčné knihy. Sv. 3. Praha, Vladimír Orel (typ. Ed. Grégr) 1931, 20 x 13 cm, 254 str.

¶ Laiske 815: 162. vydání. ♦ Kuncová 133: 256 s., 4 obr. příl. ♦ Počta 172.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Brno, Pokorný a spol. (typ. Pokorný a spol. (Nový lid)) 1931, 20 x 14,5 cm, 229 str.

Jedna fotografie a jedna kresba v textu.

¶ Laiske 816: 163. vydání. ♦ Kuncová 134: 230 s. Část nákladu na lepším papíře. ♦ Počta 173: Obálka P. Dillinger.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. Zdeňka Vorlová. Páté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Grafické závody v Plzni) 1931, 19,5 x 14 cm, 262 str. + 1 portr. + 5 obr. příl.

30 ilustrací v textu.

¶ Laiske 817: 164. vydání. ♦ Kuncová 135. ♦ Počta 174.

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a obrázky A. Kašpara. Šesté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Neuber, Pour a spol.) 1931, 20,5 x 15 cm, 222 str. + 6 s. + 2 barev. obr. příl.

10 ilustrací v textu.

¶ Laiske 818: 165. vydání. ♦ Kuncová 136. ♦ Počta 175.


  List o pohřbu Karla Havlíčka. S úvodním slovem Miloslava Novotného. V České Skalici, J. Krtička, 1931, 8°, [8] str. (faksimile).

Obsah: Dopis B. N. V. D. Lamblovi z 2/8 1856.

Vydáno v den, kdy bylo otevřeno Museum Boženy Němcové v České Skalici. — 210 nečíslovaných výtisků.

¶ Laiske 1984.

  Pohorská vesnice. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1931 ?], 8°, 277 str.

¶ Laiske 989: 61. vydání.

1932

  Babička. Obrazy venkovského života. Redigoval [a úvod napsal] Fr. Sekanina. Ilustr. Jos. Vodrážka. Jubilejní ilustrované vydání nejkrásnějších knih Boženy Němcové. Sv. 1. Praha, L. Mazáč (typ. Fr. Rebec) 1932 [spr. 1931], 27 x 19,5 cm, 303 str. + 1 barev. příl.

55 ilustrací v textu.

¶ Laiske 819: 166. vydání. ♦ Kuncová 140: v tir. 1931, 304 s. Vycházelo v 10 sešitech. ♦ Počta 176.

  Babička. Obrazy venkovského života. S ilustr. V. Černého a V. Čutty. Praha, A. Hynek (b. t.) 1932, 8°, 204 str.

¶ Laiske 820: 167. vydání. ♦ Kuncová 137. ♦ Počta 177.

  Babička. Obrazy venkovského života. Levné ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Kober) [1932], 18,5 x 14 cm, 240 str.

15 ilustrací v textu.

¶ Laiske 821: 168. vydání. ♦ Kuncová 138. ♦ Počta 178.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Osmé vydání. Praha, B. Kočí (typ. Karel Hofrychtr v Rovensku p. Tr.) 1932, 19 x 13 cm, 192 str.

¶ Laiske 822: 169. vydání. ♦ Kuncová 139. ♦ Počta 179.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Pro školní četbu upravil prof. František Pulec. Vybraná četba pro střední školy. 4. Pořádá prof. Jan Konečný. V Brně-Králově Poli, Nákladem Nové brány jazyků (b. t.) 1932, 8°, 240 str.

¶ Laiske 823: 170. vydání. ♦ Kuncová 141. ♦ Počta 180.

  Babička. Obrazy venkovského života. Přehlédl František Páta. Praha, Vl. Orel (b. t.) [1932], 19 x 14 cm, 252 str.

¶ Laiske 824: 171. vydání. ♦ Kuncová 142. ♦ Počta 181: Obálka M. Aleš.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustroval František Vrobel. Nové ilustrované vydání. Olomouc, R. Promberger (typ. Kramář a Procházka v Olomouci) 1932, 20,5 x 16 cm, 299 str. + 16 barev. příl. + 1 portr.

¶ Laiske 825: 172. vydání. ♦ Kuncová 143. ♦ Počta 182.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. J. Soukup. Praha, A. Storch syn (typ. K. Smolík) [1932], 20 x 15 cm, 364 str. + 12 il. příloh.

¶ Laiske 826: 173. vydání. ♦ Kuncová 144. ♦ Počta 183.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. K. V. Muttich. Praha, Rudolf Storch (typ. A. Wiesner) [1932], 21 x 15 cm, 272 str.

31 ilustrací v textu.

¶ Laiske 827: 174. vydání. ♦ Kuncová 145. ♦ Počta 184.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. František Horník a L. Salač. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (typ. Neuber, Pour a spol.) 1932 [spr. 1931], 8°, 382 str.

¶ Laiske 828: 175. vydání. ♦ Kuncová 146: 383 s. ♦ Počta 185.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Desáté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1932, 28 x 22 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 829: 176. vydání. ♦ Kuncová 147. ♦ Počta 186.


  Dobrý člověk. Povídka. Litomyšl, V. Augusta 1932, 8°, 54 str.

¶ Laiske 1361.

  Drotaři. Ilustroval P. Černý. Knihovnička mládí, sv. 6. Praha, Jos. Hokr 1932, 8°, 32 str.

Úryvek z Pohorské vesnice.

¶ Laiske 991: 63. vydání.

  Chudí lidé a jiné povídky. Redigoval Fr. Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Jubilejní ilustrované vydání nejkrásnějších knih Boženy Němcové, sv. 4. Praha, L. Mazáč 1932, 4°, 299 str.

Obsah: Chudí lidé. - Cesta z pouti. - Baruška. - V zámku a podzámčí. - Čtyry doby.

¶ Laiske 1362.

  Chudí lidé. Dobrý člověk. Chyše pod horami. Pan učitel. Divá Bára. Rozárka. Karla. V zámku a podzámčí. Jubilejní vydání spisů Boženy Němcové, sv. 1. Praha, B. Kočí 1932, 8°, 521 str.

Obsah: ...

¶ Laiske 1363.

  Pan učitel a jiné povídky. Redigoval Fr. Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Jubilejní ilustrované vydání nejkrásnějších knih Boženy Němcové, sv. 3. Praha, L. Mazáč 1932, 4°, 264 str.

Obsah: Pan učitel. - Chyše pod horami. - Sestry. - Obrázek vesnický. - Domácí nemoc. - Pomněnka šlechetné duše (Rozárka). - Dlouhá noc. - Kávová společnost. - Divá Bára.

¶ Laiske 1364.

  Pohádky. Ilustr. L. A. Salač. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1932], 8°, 159 str.

Obsah: Čertův švagr. - Orel, slavík a růže. - Potrestaná pýcha. - Šternberk. - Chytrost nejsou čáry. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Bratr a sestra. - Spravedlivý Bohumil. - Chudý u boháč. - Chytrá horákyně. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku.

¶ Laiske 1365.

  Pohádky. Redigoval František Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Jubilejní ilustrované vydání nejkrásnějších knih Boženy Němcové, sv. 5. Praha, L. Mazáč 1932, 4°, 245 str.

Obsah: Princ Bajaja. - Moudrý zlatník. - O ptáku Ohniváku a o mořské panně. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Šternberk. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Sedmero krkavců. - O zlatóm kolovrátku. - Ptačí hlava a srdce. - Čertův švagr. - Čert a Káča. - O kocouru, kohoutu a kose. - O třech zaklených psech. - Tři zlaté péra.

¶ Laiske 1366.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [K vydání připravil F. S. Procházka.] Ilustr. Adolf Kašpar. Praha, Česká grafická Unie 1932, 4°, 161 str.

¶ Laiske 990: 62. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Redigoval [a úvod napsal] Fr. Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Jubilejní ilustrované vydání nejkrásnějších knih Boženy Němcové, sv. 2. Praha, L. Mazáč 1932, 8°, 262 str.

¶ Laiske 992: 64. vydání.

  Pohorská vesnice. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1932 ?], 8°, 277 str.

¶ Laiske 993: 65. vydání.

  Slovenské pohádky. S úvodem a slovníčkem. Vybral a vydal Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní, sv. 62. Třetí vydání. Praha, F. Topič 1932, 8°, 55 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1928.

¶ Laiske 1367.

1933

  Babička. Obrazy z venkovského života. Deváté vydání. Praha, B. Kočí (b. t.) 1933, 19 x 13 cm, 192 str.

¶ Laiske 830: 177. vydání. ♦ Kuncová 148. ♦ Počta 187.


  Co Bůh činí, dobře činí. S obrázkem akad. malíře A. Körbera. Svobodova knihovnička mládeže, sv. 3. Bystřice pod Hostýnem, Karel Svoboda [1933 ?], 16°, 7 str.

¶ Laiske 1368.

  Pan učitel. Ilustr. Ad. Kašpar. Olomouc, R. Promberger 1933, 8°, 66 str.

¶ Laiske 1369.

  Pohádky. Černé ilustrace P. Černého, barevné A. L. Salače. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1933 ?], 4°, 223 str.

Obsah: Kinkaš Martinko. - Otcovo dědictví. - O Zlatovlásce. - Cesta k slunci. - O Popelce. - O Jozovi. - Pecko hlupáček. - Široký, Dlouhý a Žárooký. - O Pánu Bohu. - Růžové poupě. - O Kovladu. - Jak pásl Janko kobylku. - Mahulena, krásná panna. - O zakleté sestře. - Šurina pan král a krásná Otolienka. - O třech zakletých knížatech. - O starém psu a vlku. - Chytrý synek. - O Turkovi a krásné Kataríně. - Čertův švagr. - Orel, slavík a růže. - Potrestaná pýcha. - Šternberk. - Chytrost nejsou čáry. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Bratr a sestra. - Spravedlivý Bohumil. - Chudý a boháč. - Chytrá horákyně. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku. - Čert a Káča. - O chudých sirotcích a o andělovi. - Chlapec a vlk. - Sedlák milostpánem.

¶ Laiske 1370.

  Slovenské pohádky. Pramen četby, řada 1, sv. 10. Praha, Státní nakladatelství 1933, 8°, 9 str.

Obsah: O Popelušce. - O pyšné panně. - Král času.

¶ Laiske 1371.

  Zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. Ilustr Fr. Doubrava. Druhé vydání. Olomouc, R. Promberger 1934 [spr. 1933], 8°, 351 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1930.

¶ Laiske 1372.

1934

  Babička. Knižnice Odkaz, sv. 1. Libštát, V. Hanč (typ. Jar. Jiránek v Železném Brodě) 1934, 18 x 13,5 cm, 244 str.

¶ Laiske 831: 178. vydání. ♦ Kuncová 149: B. Hanč /?/. ♦ Počta 188.

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a obrázky A. Kašpara. Sedmé vydání. Praha, Šolc a Šimáček 1934, 8°, 248 str.

¶ Laiske 832: 179. vydání. ♦ Kuncová 150: 241 s. ♦ Počta 189.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil A. Kašpar. Jedenácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1934, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 833: 180. vydání. ♦ Kuncová 151. ♦ Počta 190.


  Baruška [a jiné povídky]. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1934 ?], 8°, 268 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1930?].

¶ Laiske 1373.

  Divá Bára. Povídka. [Vydání připravil Fr. Krčma.] S leptem Ant. Procházky. Hyperion, sv. 39. Praha, [Erna Janská] 1934, 16°, 97 str.

¶ Laiske 1374.

  O Nesytovi. Ilustr. Knihovna šťastných dítek, sv. 22. Praha, Zmatlík a Palička [1934], 8°, 32 str.

Obsah: O Nesytovi. - Spravedlivý Bohumil.

¶ Laiske 1375.

  Pohádky. [I.] Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1934, 8°, 219 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1928.

¶ Laiske 1376.

  Pohádky. [II.] Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1934, 8°, 222 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1928.

¶ Laiske 1377.

  Pohádky Boženy Němcové. Upravil J. Jerza. Ilustr. Fr. Smatek. Praha-Letná, Zmatlík a Palička 1934, 8°, 95 str.

Obsah: ...

¶ Laiske 1378.

  Pohorská vesnice. Pro školní četbu upravil a vydal Josef Horkel. Brünn, Rudolf M. Rohrer [1934], 8°, 52 str.

¶ Laiske 994: 66. vydání.

  Slovenské pohádky. S úvodem a slovníčkem. Vybral a vydal Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní, sv. 62. Čtvrté vydání. Praha, F. Topič 1934, 8°, 55 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1928.

¶ Laiske 1379.

  V zámku a podzámčí. — Divá Bára. — Pan učitel. Knihovna povinné četby školní, sv. 3. Brno, Dědictví Havlíčkovo 1934, 8°, 95 str.

¶ Laiske 1380.

1935

  Babička. Obrazy z venkovského života. Desáté vydání. Praha, J. B. Zápotočný (b. t.) 1935 [spr. 1934], 21 x 14,5 cm, 160 str.

¶ Laiske 834: 181. vydání. ♦ Kuncová 159. ♦ Počta 192.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Knihovna povinné četby školní, sv. 6. Brno, Dědictví Havlíčkovo (typ. Globus v Brně) 1935, 22,5 x 15 cm, 143 str.

¶ Laiske 835: 182. vydání. ♦ Kuncová 152. ♦ Počta 193.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Knižnice Odkaz, sv. 1. Druhé vydání. Libštát, V. Hanč (typ. Jar. Jiránek v Železném Brodě) 1935, 18 x 13,5 cm, 244 str.

¶ Laiske 836: 183. vydání. ♦ Kuncová 153. ♦ Počta 194.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha, Státní nakladatelství (typ. Státní nakladatelství) 1935, 19,5 x 15 cm, 206 str.

¶ Laiske 837: 184. vydání. ♦ Kuncová 154. ♦ Počta 195; 196: odlišné koloncifry.

  Babička. Obrazy venkovského života. Vydal, úvodem a poznámkami opatřil Miloslav Hýsek. Kytice. Výbor z poesie a prózy pro školu i veřejnost. Redigují Hugo Siebenschein a Pavel Sula. Svazek 22. Praha, Státní nakladatelství (b. t.) 1935, 21 x 15 cm, 240 str.

Obsah: Úvodem /5-12/. Babička /13-218/. Poznámky /219-235/. Slovníček /235-240/.

¶ Laiske 838: 185. vydání. ♦ Kuncová 155. ♦ Počta 197.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. František Horník a L. Salač. Praha-St. Strašnice, V. Šeba (typ. Impressa) [1935], 20,5 x 15 cm, 284 str. + 2 il. příl.

24 ilustrací v textu.

¶ Laiske 839: 186. vydání. ♦ Kuncová 156: 384 s. ♦ Počta 198.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Dvanácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1935, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 840: 187. vydání. ♦ Kuncová 157. ♦ Počta 199.

  Babička. Obrazy venkovského života. Naše besídka, příloha k časopisu „Vincentina“, čís. 5. První vydání ve Vincentinu. Praha-Břevnov, Vincentinum, dům milosrdenství v Praze-Břevnově (typ. Cyrilometodějská tiskárna V. Kotrba) 1935, 21 x 15,5 cm, 208 str. + 1 portr.

¶ Laiske 841: 188. vydání. ♦ Kuncová 158. ♦ Počta 200.


  Divá Bára. Pro mládež upravil Frant. Vávra. Ilustr. Pavel Černý. Knihovnička mládí, sv. 31. Praha, Jos. Hokr [1935], 8°, 32 str.

¶ Laiske 1381.

  O hrdé kněžně. Slovenská pohádka. Upravil B. Krs. Přerov, Bartoš 1935, 16°, 16 str.

¶ Laiske 1382.

  O Popelušce. O dvanácti měsíčkách. Sůl nad zlato. O třech zhavranělých bratřích. Šurina pan král a Otolienka. Pamodaj šťastia, lavička. Vydal a doslovem opatřil V. Tille. Žeň z literatur, sv. 19. Čtvrté vydání. Praha, Jan Laichter 1935, 12°, 80 str.

¶ Laiske 1383.

  Pan učitel. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 31. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1935, 8°, 27 str.

¶ Laiske 1384.

  Pohorská vesnice. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1935], 8°, 250 str.

¶ Laiske 995: 67. vydání.

  V zámku a podzámčí. — Divá Bára. — Pan učitel. Knihovna povinné četby školní, sv. 3. Druhé vydání. Brno, Dědictví Havlíčkovo 1935, 8°, 95 str.

¶ Laiske 1385.

1936

  Babička. Obrazy z venkovského života. Knižnice Odkaz, sv. 1. Třetí vydání. Libštát, V. Hanč (typ. Jar. Jiránek v Železném Brodě) 1936, 18 x 13 cm, 233 str.

¶ Laiske 842: 189. vydání. ♦ Kuncová 160. ♦ Počta 201.

  Babička. [Praha], Karel Hloušek (b. t.) 1936, 18 x 13 cm, 287 str.

¶ Laiske 843: 190. vydání. ♦ Kuncová 161. ♦ Počta 202+ 203.

  Babička. Ilustr. J. M. Čermák. Praha, Karel Hloušek (typ. Fr. Rebec) [1936], 24 x 17 cm, 200 str.

Pět ilustrací v textu.

¶ Laiske 844: 191. vydání. ♦ Kuncová 162. ♦ Počta 204.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Jar. Vojna. Praha, L. Janů (typ. Karel Smolík v Praze]) 1936, 19,5 x 13 cm, 234 str.

23 ilustrací v textu.

¶ Laiske 845: 192. vydání. ♦ Kuncová 163. ♦ Počta 205.

  Babička. Ilustr. V. Bartoněk, L. Borůvka, J. Goth, P. Körber, K. V. Muttich, Fr. Bíza, F. Slabý, K. Štapfer, J. Ullrich a K. Thuma. Boženy Němcové Sebrané spisy, sv. 1. Třinácté ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober [1936], 21 x 15 cm, 250 str. + 2 barev. příl.

80 ilustrací.

¶ Laiske 540b: 193. vydání. ♦ Kuncová 164. ♦ Počta 206.

  Babička. Obrazy venkovského života. Herausgegeben von Dr. Josef Lamm. Česká četba, sv. 6. / Lesehefte für den Schulgebrauch, Heft 6. Brünn, Verlag Rudolf M. Rohrer [1936], 21 x 13,5 cm, 59 str.

¶ Laiske 846: 194. vydání. ♦ Kuncová 266: 1938. ♦ Počta 207.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. František Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (typ. Fr. Rebec) [1936], 20,5 x 14,5 cm, 254 str.

30 ilustrací v textu.

¶ Laiske 847: 195. vydání. ♦ Kuncová 165. ♦ Počta 191: 1935; 208: 1936 bd. /??/

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a s obrázky Adolfa Kašpara. Osmé vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Neuber, Pour a spol. v Plzni) [1936], 21 x 15 cm, 340 str. + 1 plánek + 1 portr.

12 ilustrací v textu.

¶ Laiske 848: 196. vydání. ♦ Kuncová 166. ♦ Počta 208.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Třinácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1936, 28,5 x 23 cm, 241 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 849: 197. vydání. ♦ Kuncová 167: 242 s. ♦ Počta 209.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Jedenácté vydání. Praha, J. B. Zápotočný a spol. (b. t.) 1936, 20,5 x 14 cm, 160 str.

¶ Laiske 850: 198. vydání. ♦ Kuncová 168. ♦ Počta 210.


  České pohádky. Vybral a úvodem opatřil Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní, sv. 90. Praha, F. Topič 1936, 8°, 81 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - Vděčná zvířátka. - Čertův švagr. - Noční stráž. - Potrestaná pýcha. - Orel, slavík a růže.

¶ Laiske 1386.

  Deset pohádek Boženy Němcové. Pro malé čtenáře vybral F. Kárník. Ilustr. Jiří Cafourek. Praha, Státní nakladatelství 1936, 8°, 36 str.

Obsah: O mlsné koze. - O neposlušných kozlatech. - O kohoutkovi a slepičce. - Jak šlo vejce do světa. - O chytrém Honzovi. - O Smolíčkovi. - O kohoutovi. - O perníkové chaloupce. - Jak pásl Jeník kobylku. - O pasáčkovi a ovcích.

¶ Laiske 1387.

  Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně. Povídky Boženy Němcové. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 4. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1936], 8°, 236 str.

Obsah: Divá Bára /1-44/. Dobrý člověk /44-125/. Chýše pod horami /127-170/. Obrazy ze života slovenského /171-218/. Básně: Slavné ráno /221-222/. Ženám českým /223-224/. Moje vlast /225-226/. Touha /227-228/. Hvězda má /229/. Znamení /230-232/. Zasnoubení /233-234/. Vodník /235-236/.

¶ Laiske 567.

  Národní báchorky a pověsti I. Ilustrují čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 3. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1936 ?], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 558.

  Národní báchorky a pověsti II. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 6. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1936], 8°, 257 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 586.

  Národní báchorky a pověsti III. Ilustrovali čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 7. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1936], 8°, 252 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1898.

¶ Laiske 595.

  Národní báchorky a pověsti IV. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 9. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1936], 8°, 258 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 613.

  Národní pohádky. [Ilustr. L. Jánská a L. Hitschmannová.] Praha, Karel Hloušek 1936, 4°, 96 str.

Obsah: Růžové poupě. - Jak pásl Jeník kobylku. - Petrova čepice. - Dvanáct měsíčků. - O krásné zlatovlasé panně. - O starém psu a vlku . - Růžová Anička. - Král času. - Sluneční kůň. - Černokněžník. - O hloupé ženě. - Otcův odkaz. - Krásná Mahulena. - Pecko hlupáček - Princ Bajaja. - Čert a Káča.

¶ Laiske 1388.

  O princezně se zlatou hvězdou na čele a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. Praha, L. Mazáč, 1936, 8°, 80 str.

Obsah: O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O třech zakletých psech. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Ptačí hlava a srdce.

¶ Laiske 1389.

  Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí Domažlickém. Obrázky z okolí Domažlického. Drobné kresby Boženy Němcové. Ilustr. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 8. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1936], 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1899.

¶ Laiske 604.

  Pohorská vesnice. Karla. Ilustr. Boženy Němcové sebrané spisy. Sv. 2. Jedenácté [spr. 13.] vydání. Praha, I. L. Kober, [1936], 8°, 268 str.

Obsah: Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu vesnického /1-217/. Karla /219-268/.

¶ Laiske 549: Pohorská vesnice: 68. vydání.

  Pohorská vesnice. Ilustr. čeští malíři V. Bartoněk, L. Borůvka, J. Goth, P. Körber, K. V. Muttich, Fr. Bíza, Fr. Slabý, J. Ullrich, K. Štapfer, K. Thuma. Jedenácté ilustrované vydání. Praha, I. L. Kober, [1936], 8°, 268 str.

¶ Laiske 995a: 69. vydání.

  Princ Bajaja a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. Praha, L. Mazáč 1936, 8°, 76 str.

Obsah: Princ Bajaja. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - Čertův švagr. - O ptáku Ohniváku a o mořské panně. - Čert a Káča.

¶ Laiske 1390.

  Sedmero krkavců a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. Praha, L. Mazáč 1936, 8°, 80 str.

Obsah: Sedmero krkavců. - Šternberk. - Tři zlatá péra. - O zlatém kolovrátku. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku..

¶ Laiske 1391.

  Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a podzámčí. Ilustr. čeští malíři K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer. Boženy Němcové Sebrané spisy. Sv. 5. Jedenácté vydání. Praha, I. L. Kober [1936], 8°, 298 str.

Obsah: Sestry /1-33/. Chudí lidé /35-100/. Rozárka /101-124/. Pan učitel /125-150/. Domácí nemoc /151-159/. Baruška /161-210/. V zámku a podzámčí /211-297/.

¶ Laiske 577.

  Slovenské pohádky. S úvodem a slovníčkem. Vybral a vydal Ferdinand Strejček. Sbírka souvislé četby školní, sv. 62. Páté vydání. Praha, F. Topič 1936, 8°, 55 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1928.

¶ Laiske 1392.


  Großmutterchen. Bilder aus dem tschechischen Landleben. Aus dem Tsehechischen übersetzt von Wilhelm Eben. Deutsche Jugenbücherei. Bd. 8. Geleitet von Richard Schroubek und Franz Longin. Prag, Staatliche Verlagsanstalt, 1936, 20 x 14 cm, 198 str.

¶ Laiske 1756. ♦ Kuncová 297.

1937

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. František Horník. Praha, Vojtěch Šeba (typ. Fr. Rebec) [1937], 18,5 x 13 cm, 288 str.

¶ Laiske 851: 199. vydání. ♦ Kuncová 169. ♦ Počta 211.

  Babička. Obrazy venkovského života. Text redigoval a doslov napsal Miloslav Novotný. Se 4 rytinami do kamene a s kresbou od Karla Svolinského. Soukromý a neprodejný tisk na památku 75. výročí B. Němcové. Pátý soukromý a neprodejný tisk. Praha, Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců (typ. Průmyslová tiskárna) 1937, 19 x 13,5 cm, 319 str.

¶ Laiske 852: 200. vydání. ♦ Kuncová 170: 316, 3 s.; 171: Od předešlého se liší drobnými ozdobami iniciálek. ♦ Počta 212. ♦ Sáňka 4235: „Text redigoval a doslov napsal dr. Mil. Novotný. 250 ve stroji za tisku čísl. výt. na pap. Zerkall-Bütten bez vod. zn. Rytinami do kamene vyzdobil K. Svolinský (frontisp., 2 vign., 1 inic. a kresba nakl. zn. v tir.). Upravil M. Kaláb, vytiskla Průmyslová tisk. typy Fournier Motype. Vydal KZLF v Praze na pam. 75. výročí smrti B. N. v prosinci 1937 jako svůj 5. soukr. tisk. Formát 18,6 : 13,3 váz. stran 320 cena 120 Kč. A

  Babička. Obrazy z venkovského života. Dvanácté vydání. Praha, J. B. Zápotočný a spol. (b. t.) 1937, 20,5 x 14 cm, 160 str.

¶ Laiske 853: 201. vydání. ♦ Kuncová 172. ♦ Počta 213.

  Tři štědré večery. Výňatek z Babičky a dopisů synu Karlovi a Václavu Bendlovi. Původní litografii a úpravu tisku provedl Petr Dillinger. Přerov, Matěj Teichman (typ. Karel Chválka) 1937, 4°, (X) str.

Vydal jako soukromý neprodejný tisk v 60 výtiscích na ručním losínském papíru o vánocích 1937 Matěj Teichman.

¶ Laiske 1399: 202. vydání. ♦ Kuncová 267. ♦ Počta 214. ♦ Sáňka 4253: „Výňatek z Babičky a dopisů synu Karlovi a Václavu Bendlovi. 60 nečísl. výt. na Ullersdorfu vod. zn. XXVII., XXVIII. a XXXI. Existují též výt. na ofsetu. Litogr. ve frontisp. vyzdobil a upravil P. Dillinger. Vytiskl K. Chválek typy Veneziana, červ. a černý tisk. Vydal M. Teichman v Přerově o vánocích 1937. Formát 25 : 20,2, stran 20 — nestr. C “

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. J. Vojna. Praha, L. Janů [1937?], 8°, 234 str.

¶ Laiske 850a: xxx. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 215.


  Národní pohádky. Uprayil Josef Ročák. Ilustr. Praha, Karel Hloušek 1937, 4°, 175 str.

Obsah: Růžové poupě. - Jak pásl Jeník kobylku. - Petrova čepice. - Dvanáct měsíčkůú. - O krásné zlatovlasé panně. - O starém psu a vlku. - Růžová Anička. - Král času. - Sluneční kůň. - Černokněžník. - O hloupé ženě. - Otcův odkaz. - Krásná Mahulena. - Pecko hlupáček. - Princ Bajaja. - Světovládný rytíř. - Čert a káča. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - Je spravedlnost na světě, či není? - O Jiříkovi a bratřích. - O Popelvaru, největším světě. - Ztracený chlapec. - Chytrý synek.

¶ Laiske 1393.

  Pan učitel. [Povídka.] Ilustr. Jaroslav Pecháček. Růže stolistá, sv. 1. Hranice. Josef Hladký 1937, 8°, 39 str.

¶ Laiske 1394.

  Pohádkový poklad Boženy Němcové. Ilustr. Rudolf Adámek. Praha, Zápotočný [1937], 8°, 73 str.

Obsah: O třech zakletých psech. - O zlatém kolovrátku. - Čertův švagr.

¶ Laiske 1395.

  Pohádky. Ilustr. Jindřich Říha. [Brno, Pouata] 1937, 8°, 79 str.

Obsah: O labuti. - O třech bratřích. - O Jozovi. - O zlatém kolovrátku. - Cesta k slunci. - O třech zakletých psech. - O Širokém, Dlouhém a Žarookém. - O Marišce. - O Peciválovi. - Moudrý zlatník.

¶ Laiske 1396.

  Pohádky Boženy Němcové. [1.] Upravil J. Jerza. Ilustr. Fr. Smatek. Druhé vydání. Praha, Zmatlík a Palička 1937, 8°, 80 str.

Obsah: O chytré princezně. - O hloupém Honzovi. - O třech bratřích. - Chudý a boháč. - O labuti. - Divotvorná harfa. - O Jozovi.

¶ Laiske 1397.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Praha, Ed. Menšl, 1937, 8°, 175 str.

¶ Laiske 996: 70. vydání.

  Růžový puk. Slovenská pohádka. [Upravil B. Krs.] Přerov, F. Bartoš—K, Bartoš—B. Krs—H. Sekera 1937, 8°, 18 str.

¶ Laiske 1398: Soukr. tisk.

1938

  Babička. Obrazy venkovského života. Za redakce a s doslovem Miloslava Novotného. S kresbami a původní předtitulní litografií Karla Svolinského. Praha, Eduard Fastr (typ. Průmyslová tiskárna) 1938, 19 x 13,5 cm, 314 str.

Část nákladu vyšla na trojím druhu lepšího papíru.

¶ Laiske 854: 203. vydání. ♦ Kuncová 173: 312, 3 s. ♦ Počta 216.

  Babička. Obrazy venkovského života. Za redakce a s doslovem Miloslava Novotného. S kresbami a původní předtitulní litografií Karla Svolinského. Praha, Eduard Fastr (typ. Průmyslová tiskárna) 1938, 19 x 13,5 cm, 314 str.

¶ Laiske 855: 204. vydání. ♦ Kuncová 174: 312, 3 s. 4 barevné il. přílohy. ♦ Počta 217; 218. /?/

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. František Horník a L. Salač. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (typ. Fr. Rebec) [1938], 21 x 14,5 cm, 384 str. + 1 il. příl.

30 ilustrací v textu.

¶ Laiske 856: 205. vydání. ♦ Kuncová 175. ♦ Počta 219; 220; 222. /?/

  Babička. Obrazy venkovského života. Obrázky kreslil Josef V. [= Vaněk]. Románová příloha »Jugo-čechoslováků«. Daruvar 1938, 4°, 229 str.

Deset kreseb v textu. — Čtrnáctideník (týdeník) Jugoslávští Čechoslováci vycházel v letech 1922—1940.

¶ Laiske 857: 206. vydání. ♦ Kuncová 176. ♦ Počta 221.


  Národní pohádky. Upravil Josef Ročák. Praha, Karel Hloušek 1938, 4°, 175 str.

Obsah: Růžové poupě. - Jak pásl Jeník kobylku. - Petrova čepice. - Dvanáct měsíčků . - O krásné zlatovlasé panně. - O starém psu a vlku. - Růžová Anička. - Král času. - Sluneční kůň. - Černokněžník. - O hloupé ženě. - Otcův odkaz. - Krásná Mahulena. - Princ Bajaja. - Světovládný rytíř. - Čert a Káča. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - Je spravedlnost na světě, či není? - O Jiříkovi a bratřích. - O Popelvaru, největším na světě. - Ztracený chlapec. - Chytrý synek.

¶ Laiske 1400.

  Národní pohádky. Upravil Josef Ročák. [Ilustr. Mirko Čermák.] Praha, Karel Hloušek 1939 [spr. 1938], 4°, 175 str.

Obsah: Viz předcházející vydání.

¶ Laiske 1401.

  Pan učitel. — Domácí nemoc. Upravil Fr. Páta. Ilustr. Pavel Černý. Knihovnička mládí, sv. 61. Praha, Jos. Hokr [1938], 8°, 31 str.

¶ Laiske 1402.

  Pohádky Boženy Němcové. Upravil J. Jerza. Ilustr. Fr. Smatek. Druhé vydání. Praha, Zmatlík a Palička 1938, 8°, 64 str.

Obsah: Orel, slavík a růže. - Lesní ženka. - Moudrý zlatník. - O Nesytovi. - Nočni stráž. - O Pánu Bohu.

¶ Laiske 1403.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Třetí vydání. Jindř. Bačkovského, Československá národní četba, sv. 3. Praha, Jind. Bačkovský 1938, 8°, 248 str.

¶ Laiske 997: 71. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Praha, K. Hloušek 1938, 4°, 251 str.

¶ Laiske 998: 72. vydání.

  V zámku a v podzámčí. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 27. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1938, 8°, 95 str.

¶ Laiske 1404.

1939

  Babička. Upravil, předmluvou i pozn. opatřil Jan Kabelík. S podobiznou B. Němcové a s obrázky Adolfa Kašpara. Deváté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Pour a spol.) 1939 [spr. 1938], 24 x 17 cm, 268 str. + 12 obr. příloh.

¶ Laiske 858: 207. vydání. ♦ Kuncová 184. ♦ Počta 223.

  Babička. Obrazy ze života venkovského. Text upravil a poznámkami opatřil Karel Hikl. Pantheon, sv. 33. — Spisy Boženy Němcové. Sv. I. Druhé vydání. Praha, Fr. Borový 1939, m8°, 327 str. — Viz 1927 (1. vyd.).

¶ Laiske 646: 208. vydání. ♦ Kuncová 177. ♦ Počta 224.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. Mirko Čermák. [5 ilustr. v textu.] Praha, Karel Hloušek (typ. Fr. Rebec) 1939, 25 x 18,5 cm, 208 str. + 2 il. příloh.

¶ Laiske 859: 209. vydání. ♦ Kuncová 178. ♦ Počta 225.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. Jar. Vojna. Praha, L. Janů 1939, 19,5 x 13 cm, 234 str.

23 ilustrací v textu.

¶ Laiske 860: 210. vydání. ♦ Kuncová 179. ♦ Počta 226.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Podle vyd. Marie Gebauerové. Vybrané spisy, sv. 2. Praha, Jan Laichter (typ. Dělnické družstvo tiskařské v Plzni) [1939], 16 x 11,5 cm, 303 str. + 4 obr. příl.

¶ Laiske 861: 211. vydání. ♦ Kuncová 180. ♦ Počta 227.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Jako ilustrací je použito fotografií ze scénického provedení Městským divadlem na Král. Vinohradech v úpravě a režii Jana Porta. Praha, Nakladatelské družstvo Máje (typ. Rodina) [1939], 21 x 16 cm, 328 str.

¶ Laiske 862: 212. vydání. ♦ Kuncová 181: 330 s. ♦ Počta 228.

  Babička. 13 vyobrazení Jos. Vodrážky. Šesté vydání. Praha, L. Mazáč (typ. Fr. Rebec) 1939, 20 x 12,5 cm, 303 str.

¶ Laiske 863: 213. vydání. ♦ Kuncová 182. ♦ Počta 229.

  Babička. [6 kreseb A. L. Salače v textu.] Praha, Rebcovo nakladatelství (typ. František Rebec v Praze) [1939], 24 x 17 cm, 207 + (1) str.

¶ Laiske 864: 214. vydání. ♦ Kuncová 183. ♦ Počta 230; 231; 232. /?/


  Deset pohádek Boženy Němcové. Pro malé čtenáře vybral F. Kárník. Ilustr. Jiří Cafourek. Druhé vydání. Praha, Státní nakladatelství 1939, 8°, 40 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1936.

¶ Laiske 1405.

  Divá Bára a jiné povídky. Rozmach dobré knihy, řada IV, sv. 10. Praha, Vyšehrad 1939, 12°, 308 str.

Obsah: Karla. - Divá Bára. - Dobrý člověk.

¶ Laiske 1406.

  Dobrý člověk a jiné povídky. [Doslov] Božena Němcová [napsal] L. P. Ilustr. Josef Vodrážka. Šesté vydání. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 261 str.

Obsah: Dobrý člověk. - Divá Bára. - Sestry. - Dlouhá noc. - Výklad historie. - Obrázek vesnický. - Dětské hry. - Selská svatba v okolí domažlickém.

¶ Laiske 1406a.

  Chýže pod horami. Upravil Frant. Páta. Ilustr. Pavel Černý. Knihovnička mládí, sv. 71. Praha, Jos. Hokr [1939], 8°, 32 str.

¶ Laiske 1407.

  Jak Jaromil k štěstí přišel a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 88 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - Sedmero krkavců. - Šternberk. - O zlatém kolovrátku. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.

¶ Laiske 1408.

  Karla. Povídka z Chodska. Upravil Frant. Páta. Ilustr. Pavel Černý. Knihovnička mládí, sv. 66. Praha, Jos. Hokr [1939], 8°, 32 str.

¶ Laiske 1409.

  Karla. (Pan učitel. Rozárka. Dobrý člověk. Divá Bára). I1ustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1939], 8°, 284 str.

¶ Laiske 1410.

  Národní pohádky. Ilustr. Fr. Sklář. Praha, František Rebec [1939], 4°, 191 str.

Obsah: Růžové poupě. - Jak pásl Jeník kobylku. - Petrova čepice. - Dvanáct měsíčků. - O krásné zlatovlasé panně. - O starém psu a vlku. - Růžová Anička. - Král času. - Sluneční kůň. - Černokněžník. - O hloupé ženě. - Otcův odkaz. - Krásná Mahulena. - Princ Bajaja. - Světovládný rytíř. - Čert a Káča. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - Je spravedlnost na světě, či není? - O Jiříkovi a bratřích. - O Popelvaru, největším na světě. - Ztracený chlapec. - Chytrý synek.

¶ Laiske 1411.

  O třech zakletých psech a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 80 str.

Obsah: O třech zakletých psech. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Ptačí hlava a srdce. - Moudrý zlatník. - O kocouru, kohoutu a kose.

¶ Laiske 1412.

  Pan učitel a jiné povídky. Ilustr. Josef Vodrážka. Šesté vydání. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 289 str.

Obsah: Pan učitel. - Chudí lidé. - Baruška. - Chyže pod horami. - Obrazy z okolí domažlického.

¶ Laiske 1413.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [K vydání připravil F. S. Procházka.] Ilustr. Adolf Kašpar. Páté vydání. Praha, Česká grafická Unie 1939, 4°, 161 str.

¶ Laiske 999: 73. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Josef Vodrážka. Šesté [v tiráži 5.] vydání. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 268 str.

¶ Laiske 1000: 74. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Josef Vodrážka. Šesté vydání. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 268 str.

¶ Laiske 1001: 75. vydání.

  Povídky. Podle vydání Marie Gebauerové. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 1. Praha, J. Laichter [1939], 2°, 443 str.

Obsah: V zámku a podzámčí. - Chudí lidé. - Dobrý člověk. - Chyže pod horami. - Pan učitel. - Čtyry doby. - Cesta z pouti.

¶ Laiske 1414.

  Poznámky Boženy Němcové. [K vydání připravil Miloslav Novotný.l Praha, [Spolek Českých bibliofilů] 1939, 4°, 12 str.

Obsah: [Faksimilovaný otisk.] Zápisky slov a rčení. - Pořekadla a hádanky.

¶ Laiske 1415.

  Princ Bajaja a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 64 str.

Obsah: Princ Bajaja. - Tři zlaté péra. - Čertův švagr. - O ptáku Ohniváku a o mořské panně. - Čert a Káča.

¶ Laiske 1416.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. Ilustr. Josef Vodrážka. Šesté vydání. Praha, L. Mazáč 1939, 8°, 263 str.

Obsah: V zámku a podzámčí. - Pomněnka šlechetné duše (Rozárka). - Karla. - Cesta z pouti. - Kávová společnost. - Čtyry doby. - Domácí nemoc.

¶ Laiske 1417.

  V zámku a v podzámčí. — Chudí lidé. — Chýše pod horami. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1939], 8°, 271 str.

¶ Laiske 1418.

1940

  Babička. Obrazy venkovského života. Odkaz národu. [Sv. 33.] Praha, J. Bačkovský 1929 [na obálce:] 1940, 8°, 306 str.

¶ Laiske 865: 215. vydání. ♦ Kuncová 186: m8°, 306, 2 s. ♦ Počta 233.

  Babička. Obrázky kreslil Rudolf Kučera. Národní četba. Sv. 45. Druhé vydání. Praha, Jindřich Bačkovský (typ. Holinkova tiskárna) 1940, 17 x 13 cm, 287 str.

10 ilustrací v textu.

¶ Laiske 866: 216. vydání. ♦ Kuncová 185: 288 s. ♦ Počta 234: Tisk Žatečka Praha. /??/

  Babička. Obrazy venkovského života. Red. Miloslav Novotný. Obrázky Marie Fischerové-Kvěchové. Vyd. 4. února 1940 k 120. výročí narození B. Němcové. Praha, Edvard Fastr (typ. Průmyslová tiskárna) 1940, 26 x 21 cm, 266 + (4) str.

128 ilustrací v textu.

¶ Laiske 867: 217. vydání. ♦ Kuncová 187. ♦ Počta 235.

  Babička. Obrazy venkovského života. Red. Miloslav Novotný. Obrázky Marie Fischerové-Kvěchové. Praha, Edvard Fastr (typ. Průmyslová tiskárna) 1940, 26 x 21 cm, 266 + (4) str.

128 ilustrací v textu.

¶ Laiske 868: 218. vydání. ♦ Kuncová 188. ♦ Počta 236.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. Mirko Čermák. Praha, Karel Hloušek (typ. Jan Kobes) 1940, 24,5 x 19 cm, 206 str.

Pět ilustrací v textu.

¶ Laiske 869: 219. vydání. ♦ Kuncová 189. ♦ Počta 237: Tisk J. Kobes a synové; 238: Tisk F. Rebec.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil František Mík. Ilustr. Pavel Černý. Praha, Josef Hokr (typ. Politika) 1940, 19,5 x 14 cm, 298 str.

50 ilustrací v textu.

¶ Laiske 870: 220. vydání. ♦ Kuncová 190: 293, 6 s. ♦ Počta 239.

  Babička. Obrazy venkovského života. Přehlédl a po stránce jazykové nově upravil Miloslav Novotný. S portrétem B. Němcové podle obrazu Josefa Hellicha. K ilustr. použito fotografických snímků ze současného filmu „Babička“. Praha, Alois Hynek (typ. Jiří Jelen na Mělníce) 1940, 23 x 19,5 cm, 247 str.

¶ Laiske 871: 221. vydání. ♦ Kuncová 191: 246 s., 17 obr. příl. ♦ Počta 240; 241.

  Babička. Obrazy venkovského života. Knižnice Odkaz. Sv. 1. Čtvrté vydání. Železný Brod, Jaroslav Jiránek (typ. Jiránek) 1940, 18 x 13 cm, 233 str.

¶ Laiske 872: 222. vydání. ♦ Kuncová 192: 234 s. ♦ Počta 242: Obálka selská chalupa; 243: Obálka selská truhla.

  Babička. Ilustr. Karel Štapfer. Třetí vydání. Praha, I. L. Kober (typ. Josef Čermák) 1940, 23,5 x 18 cm, 242 str. + 3 obr. příl.

57 ilustrací v textu. Grafický závod Jan Vilím.

¶ Laiske 873: 223. vydání. ♦ Kuncová 193. ♦ Počta 244.

  Babička. Obrazy venkovského života. Text upravil a poznámky napsal Miloslav Novotný. S 1 barev. reprodukcí a 16 [spr. 17] hlubotiskovými přílohami. [Z toho 3 ilustr. Q. Mánesa.] Praha, Kvasnička a Hampl (typ. Politika) 1940, 20,5 x 13,5 cm, 222 str.

Část nákladu tištěna na trojím druhu lepšího papíru.

¶ Laiske 874: 224. vydání. ♦ Kuncová 204: 219, 4 s., 17 obr. příl. ♦ Počta 245.

  Babička. Obrazy z venkovského života. S předmluvou Františka Sekaniny. Praha, Nakladatelské družstvo Máje (typ. Rodina) [1940], 15 x 10 cm, (10) + 340 str.

¶ Laiske 875: 225. vydání. ♦ Kuncová 194. ♦ Počta 246.

  Babička. 13 vyobrazení Jos. Vodrážky. Sedmé vydání. Praha, L. Mazáč (typ. Fr. Rebec) 1940, 18,5 x 13 cm, 303 str.

¶ Laiske 876: 226. vydání. ♦ Kuncová 195. ♦ Počta 247: Obálka J. Goth.

  Babička. Obrazy venkovského života. Red. [a doslov napsal] František Sekanina. S 59 ilustracemi Josefa Vodrážky. Vazba Josef Vodrážka. Grafická úprava A. B. Kohout. Velké jubilejní ilustrované vydání knih Boženy Němcové. Sv. 1. Praha, L. Mazáč (typ. Unie) 1940, 27 x 18 cm, 301 str.

¶ Laiske 877: 227. vydání. ♦ Kuncová 196: 292, 10 s. ♦ Počta 248.

  Babička. K tisku připravil a doslov napsal Antonín Veselý. Ilustr. Zdeněk Burian. Praha, Václav Pavlík (typ. Politika) 1940, 27 x 20,5 cm, 177 str.

34 kreseb v textu.

¶ Laiske 878: 228. vydání. ♦ Kuncová 197: 175, 3 s., 20 obr. příl. ♦ Počta 249.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. V. Klimánek. Praha, Gustav Petrů (typ. J. Kobes a synové) 1940, 21 x 13 cm, 248 str.

17 ilustrací v textu.

¶ Laiske 879: 229. vydání. ♦ Kuncová 198. ♦ Počta 250.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval František Vrobel. Olomouc, R. Promberger (typ. E. Kramář v Olomouci) 1940, 21 x 15 cm, 295 + (3) str. + 1 portr. + 16 obr. příloh.

54 ilustrací v textu.

¶ Laiske 880: 230. vydání. ♦ Kuncová 199. ♦ Počta 251.

  Babička. Obrazy venkovského života. Red. Bedřich Beneš Buchlovan. Dřevoryty vyzdobil a upravil Petr Dillinger. Růžový palouček. Sv. 5. Praha, Fr. Strnad (typ. Karel Kryl v Kroměříži) 1940, 27 x 17 cm, 196 + (2) str.

24 ilustrací v textu.

¶ Laiske 881: 231. vydání. ♦ Kuncová 200. ♦ Počta 252. ♦ Sáňka 4236: „Z celkového nákl. 10 000 výt. 100 ruč. čísl. na Pannekoeku vod. zn. LI., zbytek na ofsetu. Dřevoryty vyzdobil (frontisp., tito vign., 3 celostr., 21 menších, kreslil nakl. zn. a barev. ob.) a upravil P. Dillinger. Vytiskl K. Kryl typy Walbaum, černý a olivově hnědý tisk. Vydal Fr. Strnad v Praze r. 1940 jako 5. sv. ed. Růžový palouček. Formát 27,8 : 17, stran 196, cena A 240, B 60 K. C

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. František Horník. Praha, Vojtěch Šeba (typ. Václav Palán) [1940], 20 x 14 cm, 240 str.

20 ilustrací v textu.

¶ Laiske 882: 232. vydání. ♦ Kuncová 201. ♦ Počta 253.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. František Horník [a barevně L. Salač]. Praha, Vojtěch Šeba (typ. Prota v Praze) 1940, 20 x 14 cm, 294 + (4) str. + 4 barev. příl.

29 ilustrací v textu.

¶ Laiske 883: 233. vydání. ♦ Kuncová 202: 394 s. ♦ Počta 254.

  Babička. Obrazy z venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Čtrnácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1940, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 884: 234. vydání. ♦ Kuncová 203. ♦ Počta 255.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Ilustr. Adolf Kašpar. Patnácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1940, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 885: 235. vydání. ♦ Kuncová 205. ♦ Počta 256.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Kreslil Adolf Kašpar. Šestnácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1940, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 886: 236. vydání. ♦ Kuncová 206. ♦ Počta 257.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Ilustr. Adolf Kašpar. Sedmnácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1940, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 887: 237. vydání. ♦ Kuncová 207. ♦ Počta 258.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Ilustr. Adolf Kašpar. Osmnácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1940, 28,5 x 23 cm, 248 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 888: 238. vydání. ♦ Kuncová 208. ♦ Počta 259.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Ilustr. Adolf Kašpar. Devatenácté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1940, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 889: 239. vydání. ♦ Kuncová 209. ♦ Počta 260.

  Babička. Ilustr. A. Wierer. Obálka Zdenka Buriana. Živé prameny. Sv. 12. Praha, Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví (typ. M. Knapp) 1940, 20,5 x 15,5 cm, 251 str.

¶ Laiske 890: 240. vydání. ♦ Kuncová 210. ♦ Počta 261.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Třinácté vydání. Praha, J. B. Zápotočný a spol. (b. t.) 1940, 20,5 x 14 cm, 160 str.

¶ Laiske 891: 241. vydání. ♦ Kuncová 211. ♦ Počta 262.

  Zvyky a obyčeje české od vánoc do Tří králů. (Výňatek z Babičky.) Ilustr. Praha, Ivan Petr 1940, 16° příč., [10 str.]

Novoročenka. Podle návrhu inženýrů Cubra a Pokorného.

¶ Laiske 892: 242. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 263.

  Babička. Obrazy venkovského života. B. m., b. n., b. t., b. r. [1940?], 22 x 15,5 cm, 240 str.

¶ Laiske 893: 243. vydání. ♦ Kuncová 212. ♦ Počta 264.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Filmové vánoční vydání. Zpracoval, zredigoval, úvodem a poznámkami, jakož i výběrem 25 obrazových tabulí z filmu Babička opatřil Antonín Kodym. Praha, vlast. nákl., vydavatelství Moderní psychologie (typ. Všetečka a spol.) 1940, 29,5 x 21 cm, 211 str.

¶ Laiske 877a: xxx. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 265.

  Babička. Ilustrace a obálka M. Mariquita. Praha, Jan Kobes [1940], 24,5 x 17 cm, 236 str.

Mir. Mariquita (vl. jm. Myroslav Hryhorijiv) (1911—2000), ukrajinský ilustrátor.

¶ Laiske –. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 266.


  Baruška. Povídka. Odkaz národu. Druhé vydání. Praha, Jindřich Bačkovský 1940, 8°, 60 str.

¶ Laiske 1419.

  Baruška. Povídka. Jindř. Bačkovského Národní četba, sv. 41. Druhé vydání. Praha, Jindřich Bačkovský 1940, 8°, 60 str.

¶ Laiske 1420.

  Česká srdce. [Ilustr.] Radostné mládí, sv. 1. Praha, Vladimír Zrubecký [1940], 8°, 188 str.

Obsah: Dobrý člověk. - Divá Bára.

¶ Laiske 1421.

  Črty a úvahy. Sebrala a k vydání upravila Marie Gebauerová. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 8. Praha, J. Laichter [1940 ?], 12°, 295 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1919.

¶ Laiske 1422.

  Divá Bára. Jindř. Bačkovského Československá národní četba, sv. 35. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1940, 8°, 62 str.

¶ Laiske 1423.

  Divá Bára a jiné povídky. Upravil František Páta. Ilustr. Pavel Černý. Praha, Josef Hokr 1940, 8°, 273 str.

Obsah: Divá Bára. - Dobrý člověk. - Chyže pod horami. - Sestry. - Dlouhá noc. - Cesta z pouti.

¶ Laiske 1424.

  Dobrý člověk. Odkaz národu. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1940, 8°, 96 str.

¶ Laiske 1425.

  Dobrý člověk. Ilustr. Praha, K. Hloušek 1940, 4°, 205 str.

Obsah: Dobrý člověk. - Chudí lidé.

¶ Laiske 1426.

  Dobrý člověk a jiné povídky. [Doslov] Božena Němcová [napsal] L. P. Ilustr. Josef Vodrážka. Sedmé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 8°, 261 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1427.

  Druhá zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc. R. Promberger 1940, 8°, 408 str.

Obsah: Petrova čepice. - O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách. - O Vítězkovi. - O Peciválu, největším na světě. - Otcovo dědictví. - O Zlatovlásce. - Opět cesta k slunci. - Pecko, hlupáček. - O Širokém, Dlouhém a Žárookém. - Sůl nad zlato. - Černokněžník, - Růžová Anička. - Pánbůh dej štěstí, lavičko. - Ztracený chlapec. - O dvanácti měsíčkách. - Tři citrony - O Popelušce. - O bačovi a draku. - O Turkovi a krásné Katarině. - Král času. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - Berona. - Bratr a sestra. - Valibuk. - Sluncový kůň. - O chudých sirotcích a andělu. - Kinkaš Martinko. - Kačenka čarodějnice. - Růžové poupě. - O Kovladu. - Jak pásl Janko kobylku. - Mahulena, krásná panna. - O zakleté sestře. - Šurina pan král a krásná Otolienka. - O třech zakletých knížatech. - Chytrý synek.

¶ Laiske 1428.

  Chudí lidé. Odkaz národu. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1940, 8°, 76 str.

¶ Laiske 1428a.

  Chudí lidé a jiné povídky. Redigoval Fr. Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Velké jubilejní ilustrované vydání knih Boženy Němcové, sv. 4. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 4°, 291 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1932.

¶ Laiske 1429.

  Chyše pod horami. Obrázek ze Slovenska. Odkaz národu. Třetí vydání. Praha, Jindř. Bačkovský [1940], 8°, 46 str.

¶ Laiske 1430.

  Jak Jaromil k štěstí přišel a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. [Druhé vydání.] Praha, L. Mazáč 1940, 8°, 88 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1431.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Odkaz národu. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1940, 8°, 55 str.

¶ Laiske 1432.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Ilustr. Alois Moravec. Ratolest, sv. 1. Praha, Vilém Šmidt 1940, 16°, 101 str.

¶ Laiske 1433.

  Kouzlo národních pohádek. Ilustr. O. Štáfl. Praha, Šolc a Šimáček [1940], 4°, 116 str.

Obsah: Tři citrony. - Moudr zlatník. - Alabastrová ručička. - Vodní paní. - Spravedlivý Bohumil. - Dobré kmotřinky. - Sedmero krkavců. - Viktorka. - O Popelce. - O třech bratřích.

¶ Laiske 1434.

  Křišťálová studánka pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Druhé vydání. Olomouc, R. Promberger 1940, 8°, 104 str.

Obsah: Viz vydání z roku {1931].

¶ Laiske 1435.

  Kytička krásných pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Druhé vydání. Olomouc, R. Promberger 1940, 8°, 104 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1931].

¶ Laiske 1436.

  Kytička národních pohádek. Ilustr. O. Štáfl. Praha, Šolc a Šimáček [1940], 4°, 116 str.

Obsah: O Širokém, Dlouhém a Žárookém. - O kocouru, kohoutu a kose. - Ptačí hlava a srdce. - O Smolíčkovi. - O Pánu Bohu. - Chudý a boháč. - O černé princezně. - Šternberk. - Lesní ženka. - Bratr a sestra. - O koze. - O zlatých zámcích. - Berona. - Mahulena, krásná panna.

¶ Laiske 1437.

  Mahulena, krásná panna a jiné pověsti. Upravil Fr. Páta. Ilustr. Pavel Černý. Knihovnička mládí, sv. 81. Praha, Jos. Hokr [1940], 8°, 32 str.

Obsah: Mahulena, krásná panna. - Ztracený chlapec. - Sluncový kůň. - O bačovi a šarkanu. - Cesta k slunci a měsíci.

¶ Laiske 1438.

  Národní pohádky. Upravil Josef Ročák. Ilustr. Praha, Karel Hloušek 1940 [spr. 1939], 4°, 175 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1938.

¶ Laiske 1439.

  Národní pohádky. Redigoval František Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Velké jubilejní ilustrované vydání knih Boženy Němcové, sv. 5. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 4°, 247 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1932.

¶ Laiske 1440.

  O třech zakletých psech a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč, 1940, 8°, 79 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1441.

  Obrázky národopisné. Podle vydání a s úvodem a poznámkami Marie Gebauerové. Vybrané spisy Boženy Němcové. Sv. 4. Praha, Jan Laichter [1940], 12°, X + 394 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1910.

¶ Laiske 1442.

  Pan učitel. Bačkovského Národní četba, sv. 31. Třetí vydání. Praha, Jindřich Bačkovský 1940, 8°, 27 str.

¶ Laiske 1443.

  Pan učitel. Odkaz, sv. 8. Železný Brod, Jar. Jiránek 1940, 8°, 31 str.

¶ Laiske 1444.

  Pan učitel. Ilustr. Adolf Kašpar. Druhé vydání. Olomouc, R. Promberger 1940, 8°, 66 str.

¶ Laiske 1445.

  Pan učitel a jiné povídky. Ilustr. Josef Vodrážka. Sedmé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 8°, 287 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1446.

  Pan učitel a jiné povídky. Redigoval František Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Velké jubilejní ilustrované vydání knih Boženy Němcové. Praha, L. Mazáč 1940, 4°, 237 str.

Obsah: Pan učitel. - Chyže pod horami. - Sestry. - Obrázek vesnický. - Pomněnka šlechetné duše (Rozárka). - Dlouhá noc. - Divá Bára.

¶ Laiske 1447.

  Pan učitel a jiné povídky. Redigoval František Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Velké jubilejní ilustrované vydání knih Boženy Němcové. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 4°, 237 str.

Obsah: Viz předcházející vydání.

¶ Laiske 1448.

  Pan učitel a jiné povídky. Upravil František Páta. Ilustr. Pavel Černý. Praha, Josef Hokr 1940, 8°, 252 str.

Obsah: Pan učitel. - Chudí lidé. - Baruška. - Obrázek vesnický. - Selská svatba v okolí domažlickém. - Obrazy z okolí domažlického. - Obrázek z okolí domažlického.

¶ Laiske 1449.

  Pan učitel. Chýše pod horami. Divá Bára. Rozárka. Ilustr. Praha, K. Hloušek 1940, 4°, 172 str.

¶ Laiske 1450.

  Pět povídek Boženy Němcové. Uspořádal a doslov napsal Karel Metyš. Ilustr. Alois Moravec. Sad, sv. 66. Praha, Školní nakladatelství [1940], 8°, 195 str.

Obsah: Pomněnka šlechetné duše. - Divá Bára. - Chudí lidé. - Chýše pod horami. - Pan učitel.

¶ Laiske 1451.

  Pohádka o chudých sirotcích a o anděli. Upravil Karel Hikl. Ilustr. Karel Štěch. Soukromý tisk, sv. 5. České Budějovice, Členové Družstevní práce 1940, 4°, 15 str.

¶ Laiske 1452.

  Pohádky. Podle vydání Marie Gebauerové. Ilustr. A. Klemt. Vybrané spisy Boženy Němcové. Sv. 3. Praha, Jan Laichter 1940, 12°, 437 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1927.

¶ Laiske 1453.

  Pohádky. K tisku připravil a doslov napsal Ant. Veselý. Ilustr. Zdeněk Burian. Praha, Václav Pavlík 1940, 4°, 257 str.

Obsah: O černé princezně. - O labuti. - Neohrožený Mikeš. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - Alabastrová ručička, - Zlatý vrch. - O třech zakletých psech. - Potrestaná pýcha. - Vodní paní. - Princ Bajaja. - Ptačí hlava a srdce. - Orel, slavík a růže. - Divotvrný meč. - Sedmero krkavců. - Anděl strážce. - Dobré kmotřinky. - O zlatých zámkách. - Zlatý lupínek. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O třech sestrách. - Čertův švagr. - Viktorka. - Šternberk. - O princezně se zlatou hvězdou na čele.

¶ Laiske 1454.

  Pohádky. [Ilustr.] Praha, TND Blahoslav 1940, 8°, 32 str.

Obsah: O Popelce, - Chytrost nejsou čáry. - Kdo jo hloupější. - Chudý a boháč.

¶ Laiske 1455.

  Pohádky Boženy Němcové. Ilustr. Artuš Scheiner. Šesté vydání. Praha, Jos. R. Vilímek 1940, 4°, 239 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1913].

¶ Laiske 1456.

  Pohádky českých dětí. Ilustr. O. Štáfl. Praha, Šolc a Šimáček [1940], 8°, 116 str.

Obsah: O Peciválu, největším na světě. - Potrestaná pýcha. - O neposlušných kozlatech. - O Nesytovi. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - Jak se učil Honzík latinsky. - Šurina pan král a Odolenka. - O zakleté sestře. - Král času. - Petrova čepice. - Cesta k slunci a k měsíci. - Černokněžník - Světovládný rytíř. - O Zlatovlásce. - Jak šlo vejce na vandr. - Sůl nad zlato. - Jak pásl Janek kobylku. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1457.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Praha, K. Hloušek 1940, 4°, 272 str.

¶ Laiske 1002: 76. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Upravil František Páta. Ilustr. Pavel Černý. Praha, Jos. Hokr 1940, 8°, 245 str.

¶ Laiske 1003: 77. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Redigoval [a úvod napsal] Fr. Sekanina. Ilustr. Josef Vodrážka. Velké jubilejní ilustrované vydání knih Boženy Němcové, sv. 2. Druhé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 4°, 256 str.

¶ Laiske 1004: 78. vydání.

  Pohorská vesnice. Ilustr. Josef Vodrážka. Sedmé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 8°, 268 str.

¶ Laiske 1005: 79. vydání.

  Pohorská vesnice. Ilustr. Cyril Bouda. Růžový palouček, sv. 4. Praha-Král. Vinohrady, František Strnad 1940, 4°, 229 str.

¶ Laiske 1006: 80. vydání.

  Poklad národních pohádek. Ilustr. O. Štáfl. Praha, Šolc a Šimáček [1940], 8°, 116 str.

Obsah: Růžová Anička. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O třech sestrách. - O chytré princezně. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlátých jabloních. - O labuti. - Tři zlatá péra. - Neohrožený Mikeš. - Princ Bajaja. - O třech zakletých psích . - O perníkové chaloupce.

¶ Laiske 1458.

  Princ Bajaja a jiné pohádky. Ilustroval Josef Vodrážka. [Třetí vydání.] Praha, L. Mazáč 1940, 8°, 64 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1459.

  Rozárka. [Jindř. Bačkovského československá národní četba, sv. 43.] Druhé vydání v Národní četbě. Praha, Jindř. Bačkovský 1940, 8°, 28 str.

¶ Laiske 1460.

  Rozpomínky z mládí. Uspořádal Miloslav Novotný. [Z dopisů.] (Z let 1854—1855.) Soukromý tisk k večeru Čeští spisovatelé B. Němcové 22. 4. 1940. Praha, Kmen 1940, 8°, 14 str.

¶ Laiske 1461.

  Sestry. Odkaz národu. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1940, 8°, 36 str.

¶ Laiske 1462.

  V zámku a v podzámčí. Bačkovského Národní četba. sv. 27. Třetí vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1940, 8°, 95 str.

¶ Laiske 1463.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. 10 vyobrazení Jos. Vodrážky. Sedmé vydání. Praha, L. Mazáč 1940, 8°, 241 str.

Obsah: V zámku a podzámčí. - Pomněnka šlechetné duše (Rozárka). - Karla. - Cesta z pouti. - Čtyry doby.

¶ Laiske 1464.

  V zámku a podzámčí a jiné povídky. Upravil Frant. Páta. Ilustr. Pavel Černý. Praha, Josef Hokr 1940, 8°, 213 str.

Obsah: V zámku a podzámčí. - Karla. - Rozárka. - Čertík. - Výklad historie. - Čtyry doby. - Dětské hry.

¶ Laiske 1465.

  V zámku a podzámčí. — Chudí lidé. — Chýše pod horami. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba [1940 ?], 8°, 248 str.

¶ Laiske 1466.

  Vzpomínky na Slovensko. Podle vydání Jaroslava Vlčka. Vybrané Spisy Boženy Němcové, sv. 6. Praha, J. Laichter [1940 ?], 12°, 384 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1911.

¶ Laiske 1467.

  Z pokladu pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Druhé vydání. Olomouc, R. Promberger 1940, 8°, 105 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1930.

¶ Laiske 1468.

  Z říše pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Druhé vydání. Olomouc, R. Promberger 1940, 8°, 104 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1929].

¶ Laiske 1469.

  Zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. S obrázky Fr. Doubravy. [Třetí vydání.] Olomouc, R. Promberger 1940, 8°, 351 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1930].

¶ Laiske 1470.

1941

  Babička. Obrazy venkovského života. Za redakce Miloslava Novotného. S kresbami a původní předtitulní litografií Karla Svolinského. Praha, Edvard Fastr (typ. Průmyslová tiskárna) 1941, 19,5 x 14 cm, 311 str.

¶ Laiske 894: 244. vydání. ♦ Kuncová 213: 312 s. ♦ Počta 267.

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil František Mík. Ilustr. Pavel Černý. Praha, Josef Hokr 1941, 19,5 x 14 cm, 293 + (6) str.

50 ilustrací v textu.

¶ Laiske 895: 245. vydání. ♦ Kuncová 214. ♦ Počta 268.

  Babička. Upravila Luisa Kasalická. 13 vyobrazení Josefa Vodrážky. Pět nejlepších knih Boženy Němcové. [Sv. 1.] Osmé vydání. Praha, L. Mazáč (typ. Politika) 1941, 20 x 13 cm, 289 str.

¶ Laiske 896: 246. vydání. ♦ Kuncová 215: 290 s. ♦ Počta 269: Obálka J. Goth.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Zpracoval, zredigoval, úvodem, poznámkami a doslovem, jakož i výběrem 25 obrazových tabulí z filmu „Babička0#8222; opatřil Antonín Kodym. Druhé filmové vydání. Praha, Moderní psychologie (typ. Všetečka a spol.) 1941, 29 x 21,5 cm, 211 str.

¶ Laiske 897: 247. vydání. ♦ Kuncová 216: Filmové vyd. 202, 10 s. ♦ Počta 270.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. V. Klimánek. Praha, Gustav Petrů (typ. Jan Kobes synové) [1941], 21 x 13 cm, 248 str.

17 ilustrací v textu.

¶ Laiske 898: 248. vydání. ♦ Kuncová 217. ♦ Počta 271.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. František Pokorný. [33 ilustr. v textu.] Druhé vydání. Brno, Pokorný a spol. (typ. Pokorný) 1941 [dotištěno 1942], 21,5 x 14,5 cm, 296 + (7) str. + 1 portr.

¶ Laiske 899: 249. vydání. ♦ Kuncová 218. ♦ Počta 272.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (typ. Prota) [1941?], 8°, 302 str.

¶ Laiske 899a: xxx. vydání. ♦ Kuncová 200. ♦ Počta 279.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha, Školní nakladatelství (typ. Státní nakladatelství) 1935 [přetisk 1941], 20,5 x 15 cm, 206 str.

¶ Laiske 900: 250. vydání. ♦ Kuncová 219: Obálkové vyd. 1935. ♦ Počta 273.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha, Školní nakladatelství (typ. Školní nakladatelství) 1941, 20,5 x 15 cm, 206 str. + 1 portr., 12 film. reprodukcí.

¶ Laiske 901: 251. vydání. ♦ Kuncová 220: 1935. [Přetisk 1941]. ♦ Počta 275; 274.

  Babička. Upravil, předmluvou i poznámkami opatřil Jan Kabelík. S podobiznou Boženy Němcové a s obrázky Adolfa Kašpara. Desáté vydání. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Pour a spol.) 1941, 24 x 17,5 cm, 268 str. + 12 obr. příl.

¶ Laiske 902: 252. vydání. ♦ Kuncová 221. ♦ Počta 276.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Ilustr. Adolf Kašpar. Dvacáté vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1941, 28,5 x 23 cm, 242 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 903: 253. vydání. ♦ Kuncová 222. ♦ Počta 277.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Čtrnácté vydání. Praha, J. B. Zápotočný a spol. (b. t.) 1941, 20 x 13 cm, 160 str.

¶ Laiske 904: 254. vydání. ♦ Kuncová 223. ♦ Počta 278.


  Básně. Ilustr. Fr. Mervart. [Hranice na Mor.]. Jos Hladký 1941, 8°, [43] str.

Obsah: Ženám českým. - Vodník. - Moje vlast. - Touha I.-II. - Znamení I.-II. - Hvězda má. - Žežulka. - Zasnoubení. - Slavné ráno. - Antonii Rajské. - Oslavná báseň.

¶ Laiske 1471.

  Divá Bára. Bačkovského Národní četba, sv. 35. Druhé vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1941, 8°, 51 str.

¶ Laiske 1472.

  Dobrý člověk. Bačkovského Národní četba, sv. 38. Třetí vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1941, 8°, 96 str.

¶ Laiske 1473.

  Dobrý člověk a jiné povídky. Upravila Luisa Kasalická. [Doslov] Božena Němcová [napsal] L. P. Ilustr. Josef Vodrážka. Osmé vydání. Praha, L. Mazáč 1941, 8°, 245 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1474.

  Dobrý člověk. — Rozárka. Knižnice Odkaz, sv. 10. Železný Brod, Jaroslav Jiránek 1941, 8°, 104 str.

¶ Laiske 1475.

  Druhá zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. Ilustr. Fr. Doubrava. Druhé vydání. Olomouc. R. Promberger 1941, 8°, 408 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1940.

¶ Laiske 1475.

  Chudí lidé. Bačkovského Národní četba, sv. 32. Praha, Jindř. Bačkovský [1941 ?], 8°, 72 str.

¶ Laiske 1476.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. [K vydání připravil a doslov napsal V. Tille.] Žeň z literatur, sv. 35. [Druhé vydání.] Praha, J. Laichter 1941, 12°, 64 str.

¶ Laiske 1477.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Bačkovského Národní četba, sv. 44. Třetí vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1941, 8°, 56 str.

¶ Laiske 1478.

  Národní pohádky. Ilustr. R. Adámek. Praha, E. Beaufort 1941, 4°, 399 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - Domýšlivý Joza a dobrácký Janek. - O labuti. - Jak přišel Jaromil ke štěstí. - O třech zakletých psech. - Vodní paní. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Marišce. - Šternberk. - Spravedlivý Bohumil. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Tři zlatá péra. - Čert a Káča. - O zlatých zámcích. - Čertův švagr. - Kdo je hloupější? - Chytrá horákyně. - Divotvorná harfa. - Strýček Příhoda. - Devět křížů. - Dobré kmotřinky. - Selka a Honza. - O perníkové chaloupce. - Sedlák milostpánem. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Moudrý zlatník. - Kmotr Matěj. - Potrestaná pýcha. - O bílém hadu. - Vděčná zvířátka. - Alabastrová ručička. - Anděl strážce. - O neposlušných kozlatech. - Zlá matka. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Ptačí hlava a srdce. - Půjčka za oplátku. - O Nesytovi. - O hloupém Honzovi. - Princ Bajaja. - Chytrost nejsou čáry. - Sedmero krkavců. - Zlatý lupínek. - Tři rady. - Bratr a sestra. - Kdo snědl holoubátka? - Chudý a boháč. - Jak" se učil Honzík latinsky. - Orel, slavík a růže. - Viktorka. - O Pánu Bohu. - Lesní ženka. - O kohoutkovi a slepičce, - O Smolíčkovi.

¶ Laiske 1479.

  Národní pohádky pro malé čtenáře. Ilustr. Jar. Lebeda. Upravily J. Černá, M. Holková a M. Pacáková. Radost dětí, řada 3, sv. 1. Praha, Česká grafická Unie 1941, 8°, 32 str.

Obsah: Pohádka bez konce. - Jak se Honzík učil latinsky. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O Smolíčkovi. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O neposlušných kozlátkách. - Kmotr Matěj. - O jednom starém psu a vlku. - Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1480.

  Národní pohádky pro malé čtenáře. Ilustr. Jar. Lebeda. Upravily J. Černá, M. Holková a M. Pacáková. Radost dětí, řada 3, sv. 1. Praha, Česká grafická Unie 1941, 8°, 32 str.

Obsah: Viz předcházející vydání.

¶ Laiske 1481.

  Nejkrásnější pohádky Boženy Němcové. Ilustr. V. Kubašta. Doležalovy knihy pro mládež, sv. 3. Červený Kostelec, Josef Doležal 1941, 4°, 163 str.

Obsah: O Pánu Bohu. - O perníkové chaloupce. - O Smolíčkovi. - O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi. - Jak se učil Honzík latinsky . - Čertův švagr. - Kmotr Matěj. - Strejček Příhoda. - Dobré kmotřenky. - Sedlák milostpánem. - Král času. - Vlkodlak. - Mahulena, krásná panna. - O třech zhavranělých bratřích. - O krásné zlatovlasé panně . - Černokněžník. - O Popelváru největším na světě. - O Zlatovlásce. - O dvanácti měsíčkách. - Sůl nad zlato. - O Popelce. - O Dlouhém, Širokém a Žárookém. - O ptáku Ohniváku a mořské panně.

¶ Laiske 1482.

  Pan učitel. Bačkovského Národní četba, sv. 31. Čtvrté vydání. Praha, Jindřich Bačkovský 1941, 8°, 28 str.

¶ Laiske 1483.

  Pan učitel. K vydání připravila a doslov napsala M. Gebauerová. Žeň z literatur, sv. 12. Páté vydání. Praha, J. Laichter 1941, 12°, 32 str.

¶ Laiske 1484.

  Pan učitel a jiné povídky. Upravila Luisa Kasalická. Ilustr. Josef Vodrážka. Osmé vydání. Praha, L. Mazáč 1941, 8°, 271 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1485.

  Pan učitel. — Chyše pod horami. —Divá Bára. —Rozárka. Ilustr. Praha, K. Hlouška [1941 ?], 4°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1939.

¶ Laiske 1486.

  Patero povídek. Výbor pořídil a doslov napsal Miloslav Novotný. Národní klenotnice, sv. 20. Praha, Evropský literární klub 1941, 8°, 260 str.

Obsah: Cesta z pouti. - Dobrý člověk. - Divá Bára. - Karla. - Baruška.

¶ Laiske 1487.

  Pohádky. [Stříbrná kniha]. [I.] Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1941, 8°, 219 str.

Obsah: Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O neposlušných kozlatech. - O koze. - O Smolíčkovi. - O kocouru, kohoutu a kose. - Lesní ženka. - Neohrožený Mikeš. - O třech sestrach. - Sedmero krkavců. - Divotvorný meč. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - Princ Bajaja. - Moudrý zlatník. - Ptačí hlava a srdce. - Alabastrová ručička. - Pohádka o perníkové chaloupce.

¶ Laiske 1488.

  Pohádky. [Stříbrná kniha]. [II.] Ilustr. Fr. Doubrava. Olomouc, R. Promberger 1941, 8°, 222 str.

Obsah: O Popelce. - Čertův švagr. - O Honzovi. - Orel, slavík a růže. - Potrestaná pýcha. - Šternberk. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Bratr a sestra. - Spravedlivý Bohumil. - Chudý a boháč. - Chytrá horákyně. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku. - Chytrost nejsou čáry. - Kdo je hloupější. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1489.

  Pohádky Boženy Němcové. Upravil František Mík. Ilustr. Pavel Černý. Praha, Jos. Hokr [1941], 4°, 294 str.

Obsah: Sedm krkavců. - Kdo snědl holoubátka. - Chytrá horákyně. - O labuti. - O Sluneníku, Měsíčníku a Větrníku. - Sedlák milostpánem. - Vodní paní. - Kmotr Matěj. - Neohrožený Mikeš. - Alabastrová ručička. - O zlatých zámcích. - Chudý a boháč. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O Pánu Bohu. - Čert a Káča. - Silný Ctibor. - Strýček Příhoda. - Šternberk. - Kdo je hloupější. - O Smolíčkovi. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O kocouru, kohoutu a kose. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Tři zlatá péra. - Jak se učil Honza latinsky. - O hloupém Honzovi. - Divotvorný meč. - Chytrost nejsou žádné čáry. - O Popelce. - Moudrý zlatník. - O třech bratrech. - Ptačí hlava a srdce. - O chytré princezně. - Princ Bajaja. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Vděčná zvířátka. - O neposlušných kozlatech. - Zlatý vrch. - O koze. - Jak Jaromil k štěstí přišel.

¶ Laiske 1490.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Rudolf Kučera. Praha, Jindřich Bačkovský 1941, 8°, 259 str.

¶ Laiske 1007: 81. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Rudolf Kučera. Odkaz národu. Praha, Jindřich Bačkovský 1941, 8°, 259 str.

¶ Laiske 1008: 82. vydání.

  Pohorská vesnice. Upravila Luisa Kasalická. Ilustr. Jos. Vodrážka. Osmé vydání. Praha, L. Mazáč 1941, 8°, 268 str.

¶ Laiske 1009: 83. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Ilustr. Fr. Vrobel. Vilímkova ilustrovaná národní knihovna, sv. 7. Praha, J. R. Vilímek 1941, 4°, 215 str.

¶ Laiske 1010: 84. vydání.

  Pohorská vesnice. Textová úprava Josef Novotný a J. Straka. Ilustr. Václav Klimánek a Ludvík Veselý. Praha, Gustav Petrů 1942 [spr. 1941], 8°, 242 str.

¶ Laiske 1011: 85. vydání.

  Rozárka. Bačkovského Národní četba, sv. 43. Třetí vydání. Praha, Jindřich Bačkovský 1941, 8°, 28 str.

¶ Laiske 1491.

  Tři citrony a jiné pohádky. Pro mládež vybral a upravil a doslov napsal Zdeněk Hásek. Ilustr. Otakar Fuchs. Sad, sv. 76. Praha, Školní nakladatelství 1941, 8°, 136 str.

Obsah: ...

¶ Laiske 1492.

  V zámku a v podzámčí a jiné povídky. Upravila Luisa Kasalická. Ilustr. Jos. Vodrážka. Osmé vydání. Praha, L. Mazáč 1941, 8°, 227 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1940.

¶ Laiske 1493.

  V zámku a podzámčí. — Čertík. Knižnice Odkaz, sv. 9. Železný Brod, Jaroslav Jiránek 1941, 8°, 95 str.

¶ Laiske 1494.

1942

  Babička. Obrazy z venkovského života. Textová úprava Josef Novotný a J. Straka. Ilustr. Václav Klimánek a Ludvík Veselý. Dílo B. Němcové. Kniha 1. Praha, Gustav Petrů (typ. Českomor. tisk. a vyd. podniky) 1942 [spr. 1941], 21 x 5 cm, 278 str.

43 ilustrací v textu.

¶ Laiske 905: 255. vydání. ♦ Kuncová 225: 280 s. ♦ Počta 280.

  Babička. Obrazy venkovského života. S [31] původními snímky. Knižnice české mládeže Oreb. Sv. 10. Třebechovice p. O., Ant. Dědourek (typ. V. a A. Janata v Novém Bydžově) 1942, 21 x 14,5 cm, 396 str. + 16 obr. příl.

¶ Laiske 906: 256. vydání. ♦ Kuncová 224: 398 s. ♦ Počta 281.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (typ. Prota) [1942?], 19,5 x 13 cm, 312 str.

¶ Laiske 906a: xxx. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 283; 284.

  Babička. Obrazy venkovského života. Druhé vydání. Praha, Školní nakladatelství (typ. Školní nakladatelství) 1942, 21 x 14,5 cm, 206 str.

¶ Laiske 907: 257. vydání. ♦ Kuncová 226. ♦ Počta 282.


  Českým dětem. Vybrané pohádky [B. N.] české i slovenské. Ilustr. V. Čutta. Praha, Alois Hynek [1942], 4°, 229 str.

Obsah: O dvanácti měsíčkách. - Moudrý zlatník. - Vděčná zvířátka. - O třech zakletých knížatech. - O princezně se zlatou hvězdou. - O Dlouhém, Širokém a Žarookém. - Tři citrony. - O Popelušce. - Mahulena. - Sůl nad zlato. - O Zlatovlásce. - Petrova čepice. - Pecko sprosťáček. - Tři zlatá péra. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Král času. - Chytrá horákyně. - Slovenský junák. - Vodní paní. - Divotvorný meč. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Orel, slavík a růže.

¶ Laiske 1495.

  Divá Bára. Knižnice Odkaz, sv. 13. Železný Brod, Jaroslav Jiránek 1942, 8°, 47 str.

¶ Laiske 1496.

  Hloupý Honza a jiné pohádky. Ilustr. Jaroslav Vojna. Praha, Karel Červenka 1942, 8°, 138 str.

Obsah: O neposlušných kozlatech. - Strejček Příhoda. - O chytré princezně. - Silný Ctibor. - O koze. - Čert a Káča. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O hloupém Honzovi. - Kdo snědl holoubátka? - Chlapec a vlk - Orel, slavík a růže. - Tři rady. - O labuti. - Alabastrová ručička. - O zlatém kolovrátku. - Chudý a boháč. - Neohrožený Mikeš. - Moudrý zlatník. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1497.

  Národní báchorky. Ilustr. Jaroslav Vojna. Praha, Karel Červenka 1942, 8°, 266 str.

Obsah: O Petrovi a Otci nebeském. - O krásné zlatovlasé panně. - Bratr a sestra. - O jednom starém psu a vlku. - O dvanácti měsíčkách. - Sůl nad zlato. - O pyšné panně. - Jak šlo vejce na vandrovku. - O Širokém, Dlouhém a Žárookém. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - O věrné ženě. - O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Juliáně a dvou tátošíkách. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O Smolíčkovi. - O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi. - Selka a Honza. - Jak se učil Honzík latinsky. - Cesta k slunci a k měsíci. - O bačovi a draku. - Pohádka bez konce. - O neposlušných kozlatech. - Strejček Příhoda. - O chytré princezně. - Viktorka. - Půjčka za oplátku. - Silný Ctibor. - O koze. - Čert a Káča. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O hloupém Honzovi. - Kdo snědl holoubátka. - Chlapec a vlk. - Orel, slavík a růže. - Tři rady. - O labuti. - Alabastrová ručička. - O zlatém kolovrátku. - Chdý a boháč. - Neohrožený Mikeš. - Moudrý zlatník.

¶ Laiske 1498.

  O pyšné panně a jiné pohádky. Ilustr. Jaroslav Vojna. Praha, Karel Červenka 1942, 8°, 128 str.

Obsah: O Petrovi a Otci nebeském. - O krásné zlatovlasé panně. - Bratr a sestra. - O jednom starém psu a vlku. - O dvanácti měsíčkách. - Sůl nad zlato. - O pyšné panně. - Jak šlo vejce na vandrovku. - O Širokém, Dlouhém a Žárookém. - O ptáku Ohniváku a o mořské panně. - O věrné ženě. - O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Julianě a o dvou tátošíkách. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O Smolíčkovi. - O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi. - Selka a Honza. - Jak se učil Honzík latinsky. - Cesta k slunci a k měsíci. - O bačovi a draku. - Povídka bez konce.

¶ Laiske 1499.

  Pan učitel. — Chudí lidé. — Divá Bára. Ilustr. Jan Černý. Oreb, sv. 11. Třebechovice pod Orebem, Ant. Dědourek 1942, 8°, 255 str.

¶ Laiske 1500.

  Pohorská vesnice. Text upravil Antonín Dolenský. Ilustr. Jan Goth. Praha, I. L. Kober 1942, 4°, 202 str.

¶ Laiske 1012: 86. vydání.

  Pohorská vesnice. K tisku připravil Antonín Veselý. Ilustr. Zdeněk Burian. Praha, Václav Pavlík 1942, 4°, 152 str.

¶ Laiske 1013: 87. vydání.

  Rozárka. Bačkovského Národní četba, sv. 43. Třetí vydání. Praha, Jinřich Bačkovský [1942 ?], 8°, 28 str.

¶ Laiske 1501.

1943

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (typ. F. Rebec) [1943?], 19 x 13 cm, 288 str.

¶ Laiske 907a: xxx. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 285: 308 str.


  Divá Bára. Text přehlédl a po jazykové stránce opravil František Oberpfalcer. Ilustr. Vlastimil Rada. Odkaz, sv. 13. Železný Brod, J. Jiránek 1943, 8°, 59 str.

¶ Laiske 1502.

  Pohádky Boženy Němcové. S obrázky Mir. Marquity Praha, Jan Kobes [1943 ?], 4°, 180 str.

Obsah: O ptáku Ohniváku. - Princ Bajaja. - Tři zlatá péra. - Čert a Káča. - Jak Jaromil k štestí přišel. - Sedm havranů. - Šternberk. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O zlatém kolovrátku. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Moudrý zlatník. - Ptačí hlava a srdce.

¶ Laiske 1503.

1944

  Babička. Obrazy z venkovského života. Text podle Hýskova vydání ve Školním nakladatelství. Úvod napsal Miroslav Rutte. Živé knihy. Praha, Atlas (typ. Českomoravské akc. tisk. a vyd. podniky) 1944, 20,5 x 13 cm, 289 str.

¶ Laiske 908: 258. vydání. ♦ Kuncová 227: 292 s. ♦ Počta 286: Obálka V. Kubašta.

  Babička. Obrazy venkovského života. Úvod Albert Pražák. Doslov František Oberpfalcer. Ilustr. M. Vořechová-Vejvodová. První vydání. Železný Brod, Jaroslav Jiránek (typ. Jiránek) 1944, 21 x 15 cm, 273 str.

46 ilustrací v textu.

¶ Laiske 909: 259. vydání. ♦ Kuncová 228: 276 s. ♦ Počta 287: 12. června.

  Babička. Obrazy venkovského života. Úvod Albert Pražák. Doslov František Oberpfalcer. Ilustr. M. Vořechová-Vejvodová. Knižnice Odkaz. Druhé vydání. Železný Brod, Jaroslav Jiránek (typ. Jiránek) 1944, 21 x 15 cm, 276 str.

46 ilustrací v textu.

¶ Laiske 910: 260. vydání. ♦ Kuncová 229: 1. vyd. ♦ Počta 288: 12. července.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Praha, Frant. Jiroušek (typ. Jindřich Mercy syn) [1944], 22,5 x 15 cm, 156 str.

¶ Laiske 911: 261. vydání. ♦ Kuncová 230. ♦ Počta 289; 290.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba (b. t.) 1944, 8°, 288 str.

¶ Laiske –. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 291: Bez doslovu.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Věnceslav Černý. Perokresby J. Kočí. Mladá Boleslav, J. L. Švíkal [1944], 8°, 253 str.

¶ Laiske 912: 262. vydání. ♦ Kuncová 231. ♦ Počta 292: 15,9 x 22,7 cm, 176 str.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Edice B. Kočí. Čtrnácté vydání. Praha, J. B. Zápotočný a spol. (typ. J. B. Zápotočný v Rokycanech) 1944, 22 x 15 cm, 160 str.

¶ Laiske 913: 263. vydání. ♦ Kuncová 232. ♦ Počta 293.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Patnácté vydání. Praha, J. B. Zápotočný (typ. J. B. Zápotočný v Rokycanech) 1944 [na obálce 1945], 22 x 15 cm, 160 str.

¶ Laiske 914: 264. vydání. ♦ Kuncová 233. ♦ Počta 294: Obálka Jan Hladík.


  Pan učitel. Bačkovského Národní četba, sv. 31. Páté vydání. Praha, Jindřich Bačkovský 1944, 8°, 29 str.

¶ Laiske 1504.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Praha, Ed. Menšl, 1937 [spr. 1944] [ilegální tisk], 8°, 175 str.

¶ Laiske 1014: 88. vydání.

  Rozárka. Jindř. Bačkovského československá národní četba, sv. 43. Třetí vydání (v Národní četbě). Praha, Jindř. Bačkovský [1944], 8°, 27 str.

¶ Laiske –.

  Sestry. Bačkovského Národní četba, sv. 42. Třetí vydání. Praha, Jindř. Bačkovský 1944, 8°, 36 str.

¶ Laiske 1505.

1945

  Babička. Obrazy z venkovského života. Text podle Hýskova vydání ve Školním nakladatelství. Praha, Atlas (typ. Českomoravské akc. tisk. a vyd. podniky) 1945, 20 x 13,5 cm, 285 str.

¶ Laiske 915: 265. vydání. ♦ Kuncová 234: 288 s. ♦ Počta 295: Obálka V. Kubašta.

  Babička. Obrazy venkovského života. Praha, Státní nakladatelství (typ. Státní tiskárna) 1945, 18 x 13,5 cm, 340 str.

¶ Laiske 916: 266. vydání. ♦ Kuncová 235. ♦ Počta 297.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Fr. Horník. Praha-St. Strašnice, Vojtěch Šeba 1945, 8°, 289 str.

¶ Laiske 917: 267. vydání. ♦ Kuncová 236. ♦ Počta 297.


  Pan učitel. Ilustr. Petr Dillinger. Ratolest, sv. 13. Praha, V. Šmidt 1945, 8°, 59 str.

¶ Laiske 1506.

  Pět povídek Boženy Němcové. Uspořádal a doslov napsal Karel Metyš. Ilustr. Alois Moravec. Sad, sv. 66. Praha, Státní nakladatelství 1945, 8°, 195 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1940.

¶ Laiske 1507.

  Pět povídek Boženy Němcové. S předmluvou A. Pražáka a ilustracemi Václava Součka. Krásné knihy, řada klasiků. sv. 2. První vydání. Praha, Bohumil V. Hladký 1945, 4°, 237 str.

Obsah: Pan učitel. - Chudí lidé. - Dobrý člověk. - Divá Bára. - Chyže pod horami.

¶ Laiske 1508.

  Tři citrony a jiné pohádky. Pro mládež vybral a upravil a doslov napsal Zdeněk Hásek. Ilustr. Otakar Fuchs. Sad, sv. 76. Druhé vydání. Praha, Státní nakladatelství 1945, 8°, 137 str.

Obsah: Tři citrony. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - Vděčná zvířátka. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Orel, slavík a růže. - Lesní ženka. - Dvanáct měsíčků. - O šesti drátařích a čertu rohatém. - Otcův odkaz. - Petrova čepice. - Neohrožený Mikeš. - Čertův švagr. - Noční stráž.

¶ Laiske 1509.

1946

  Babička. Obrazy z venkovského života. Upravil [a doslov napsal] Karel Veselý. Ilustr. Václav Nebeský. Praha, Palma (typ. Ferd. Slabihoudek) 1946 (náklad 2000 výt.), 8°, 240 str.

Edice Palma.

¶ Laiske 918: 268. vydání. ♦ Kuncová 237. ♦ Počta 298.


  Čtyři doby. Povídka. Ilustr. Václav Trefil. Varnsdorf, Severočeské nakladatelství 1946, 12°, 38 str.

¶ Laiske 1510.

  Chudí lidé. Liberec, Národní správa tiskárny Bří Stiepelové [1946 ?], 8°, 71 str.

¶ Laiske 1511.

  Národní báchorky a pověsti. Vybral a upravil Jiří Dismas. Ilustr. D. D. Latanov. Praha-Smíchov, J. Svátek 1946, 8°, 204 str.

Obsah: Lesní ženka. - Kdo snědl holoubátka? - O zlatých zámcích. - Strýček Příhoda. - Dobré kmotřičky. - Jak se Petr učil německy. - O bílém hadu. - Jak Pán Ježíš odměnil lenocha. - Vděčná zvířátka. - Potrestaná pýcha. - Sedlák milostpánem. - Alabastrová ručička. - O dvou pannách. - O Nesytovi. - Proč se konopí musí trhat na dvakrát. - Orel, slavík a růže. - O černé princezně. - Vodní paní. - Spravedlivý Bohumil. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně.

¶ Laiske 1512.

  Pět povídek Boženy Němcové. Uspořádal a doslov napsal Karel Metyš. Ilustr. Alois Moravec. Sad, sv. 66. Třetí vydání. Praha, Státní nakladatelství 1946, 8°, 195 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1940].

¶ Laiske 1513.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Jazykově upravil Kruh přátel českého jazyka. Ilustr. V. Kocourek. Praha, A. Böhm 1946, 4°, 180 str.

¶ Laiske 1015: 89. vydání.

  Zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. Upravil Miloš Horčička. Ilustr Fr. Doubrava. Čtvrté vydání. Olomouc, R. Promberger 1946, 8°, 349 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1930.

¶ Laiske 1514.

1947

  Babička. Obrazy venkovského života. Prohlédl [a poznámky napsal] Jiří Haller. Třetí vydání. Praha, Státní nakladatelství (typ. Státní nakladatelství) 1947 (náklad 64 000–84 000 výt.), 20,5 x 14,5 cm, 207 str.

¶ Laiske 919: 269. vydání. ♦ Kuncová 238: 208 s. ♦ Počta 299.

  Babička. Obrazy venkovského života. Těsnopisně upravil [podle soustavy Herout-Mikulíkovy] Vladimír Stejskal. Ilustr. Jan Braun. [29 ilustr. v textu.] Těsnopisná klenotnice, sv. 1. Praha, Zdeněk Suchánek (typ. „Domov“ v Trutnově) 1947 (náklad 5000 výt.), v. 8°, 315 + (4) str.

¶ Laiske 920: 270. vydání. ♦ Kuncová 239. ♦ Počta 300.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustr. Václav Nebeský. Praha, Palma [1947?], 8°, 240 str.

¶ Laiske 918a: xxx. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta –.


  Čtyry doby. Text přehlédl Josef Špičák. [Praha-] Libuš, L. Pevná 1947, 8°, [15] str.

¶ Laiske 1515.

  Nejhezčí pohádky Boženy Němcové. Vybral a upravil Vítězslav Šmejc. Ilustr. Divica Landrová. Jitro, sv. 65. První vydání. Brno, Komenium 1947, 8°, 171 str.

Obsah: O labuti. - Lesní ženka. - O zlatých zámcích. - O Popelušce. - Berona. - Černokněžník. - O pyšné panně. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O chytré princezně. - Sůl nad zlato. - O kocouru, kohoutu a kose. - Alabastrová ručička. - Tři citrony. - Král času. - Pánbůh dej štěstí, lavičko! - Divotvorný meč. - O Kovladu. - Ztracený švec. - Sedlák milostpánem.

¶ Laiske 1516.

  Nejnovější a nejpůvodnější slovanský selam čili květinomluva. B + H + V. Jako práci Boženy Němcové, Hanuše Jurenky a Václava Čeňka Bendla Stránického našel a určil i úvodem doprovodil Dr. Miloslav Novotný. Vyzdobil a upravil Petr Dillinger. Praha, Kvasnička a Hampl 1947, 16 x 10,5 cm, 19 str.

Novoročenka k Novému roku 1948.

¶ Laiske 1517.

  O kocouru, kohoutu a kose. Ilustr. J. Mařan. Bu-bu, pohádky pro nejmenší, řada 1, sv. 1. Praha, Mladá fronta 1947, 12°, 15 str.

Edice Bu-bu (přehled).

¶ Laiske 1518.

  Pět povídek Boženy Němcové. Uspořádal a doslov napsal Karel Metyš. Ilustr. Alois Moravec. První vydání. Praha, Státní nakladatelství 1947, 4°, 202 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1940].

¶ Laiske 1519.

  Pět povídek Boženy Němcové. S předmluvou A. Pražáka a ilustracemi Václava Součka. Krásné knihy, řada klasiků. sv. 2. Druhé vydání. Praha, Bohumil V. Hladký 1947, 4°, 239 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1945.

¶ Laiske 1520.

  Perly pohádek Boženy Němcové. Výbor a jazyková úprava Vítězslav Šmejc. Ilustr. Jan Provazník. Zlín, Tisk 1947, 4°, 213 str.

Obsah: O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Moudrý zlatník - Dobré kmotřičky. - Šternberk. - Otcovo dědictví. - Princ Bajaja. - Kdo je hloupější. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - Čert a Káča. - Potrestaná pýcha. - Král času. - O třech zakletých knížatech. - Chytrá horákyně. - Sedmero krkavců, - O Popelce. - Neohrožený Mikeš - O hloupém Honzovi. - Zlatý vrch.

¶ Laiske 1521.

  Pohádky Boženy Němcové. [I.] Ilustr. Artuš Scheiner. Sedmé vydání. Praha, Jos. R. Vilímek 1947, 4°, 179 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. - Divotvorný meč. - Neohrožený Mikeš. - Sedmero krkavců. - O zlatých zámcích. - O ptáku Ohniváku a mořské panně. - O chytré princezně. - O třech zakletých knížatech. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Moudrý zlatník. - Šternberk. - Spravedlivý Bohumil. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Kdo je hloupější? - O labuti.

¶ Laiske 1522.

  Pohádky Boženy Němcové. [II.] Ilustr. Artuš Scheiner. Sedmé vydání. Praha, Jos. R. Vilímek 1947, 4°, 189 str.

Obsah: O princezně se zlatou hvězdou na čele. - O Jozovi. - Čertův švagr. - O černé princezně. - O třech zakletých psech. - Vodní paní. - Zlatý vrch. - Potrestaná pýcha. - O bílém hadu. - Alabastrová ručička. - Anděl strážce. - Dobré kmotřinky. - Ptačí hlava a srdce. - Zlá matka. - Princ Bajaja.

¶ Laiske 1523.

  Pohádky pro nejmenší. Vybral a upravil Fr. Mík. Ilustr. Ant. Pospíšil. Knížky kouzelného zrcadla, sv. 17. Praha, Jos. Hokr 1947, 4°, 63 str.

Obsah: O neposlušných kozlátkách. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O Smolíčkovi. - Zlaté hvězdičky. - Pohádka o Palečkovi. - O koze. - Kmotr Matěj. - Jak pásl Janko kobylku. - O jednom starém psu a vlku. - Jak šlo vejce na vandr. - Pohádka bez konce. - Vděčná zvířátka. - O kohoutkovi a slepičce.

¶ Laiske 1524.

  Zlatá kniha pohádek Boženy Němcové. Upravil Miloš Horčička. Ilustr Fr. Doubrava. Páté vydání. Olomouc, R. Promberger 1947, 8°, 351 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1930.

¶ Laiske 1525.

1948

  Babička. Obrazy venkovského života. S kresbami Arno Naumana. Praha, Práce (typ. Práce) 1948 (náklad 10 000 výt.), 22 x 15 cm, 228 str.

Devět ilustrací v textu.

¶ Laiske 921: 271. vydání. ♦ Kuncová 240: 230 s. ♦ Počta 301: Existují dvě různé obálky.

  Babička. Obrazy venkovského života. S ilustracemi Arno Naumana. Praha, Práce (typ. Průmyslová tiskárna) 1948 [v tiráži 1949] (náklad 10 000 výt.), 8°, 228 str.

Šest ilustrací v textu.

¶ Laiske 922: 272. vydání. ♦ Kuncová 241: 238 s. + 10 il. příl. ♦ Počta 302: 237 str.


  Dobrý člověk. Večery, roč. 2., č. 38. Bratislava, Spolok slovenských spisovatelov 1948, 4°, 31 str.

¶ Laiske 1526.

  Chytrost nejsou čáry. Výbor z národních pověstí. Uspořádal a doslov napsal Josef Kadlec. První knihovnička, sv. 8. Praha, Svoboda 1948, 8°, 67 str.

Obsah: Půjčka za oplátku. - Sedlák milostpánem. - Kdo je hloupější? - Pecko prosťáček. - Kmotr Matěj. - Strýček Příhoda. - Kdo snědl holoubátka? - Je spravedlnost na světě? - Tři rady. - O hloupé ženě. - Chytrý synek. - Chlapec a vlk. - Slovenský junák. - Moudrý zlatník.

¶ Laiske 1527.

  Karla. Obrázek z okolí domažlického. Text přehlédl Jan Kubišta. Česká četba, sv. 1. Praha, Státní nakladatelství 1948, 8°, 42 str.

¶ Laiske 1528.

  Nejhezčí pohádky Boženy Němcové. Vybral a upravil Vítězslav Šmejc. Ilustr. Divica Landrová. Jitro, sv. 65. Brno, Komenium 1948, 8°, 171 str.

Obsah: O labuti. - Lesní ženka. - O zlatých zámkách. - O Popelušce. - Berona. - Černokňažník. - O pyšné princezně. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O chytré princezně. - O kocouru, kohoutu a kose. - Alabastrová ručička. - Tři citrony. - Král času. - Pánbůh dej štěstí, lavičko! - Divotvorný meč. - O Kovladu. - Sedlák milostpánem. - Ztracený chlapec.

¶ Laiske 1529.

  Pět povídek Boženy Němcové. Uspořádal a doslov napsal Karel Metyš. Ilustr. Alois Moravec. Sad, sv. 66. Čtvrté [spr. 5.] vydání. Praha, Státní nakladatelství 1948, 8°, 195 str.

Obsah: Viz vydání z roku [1940].

¶ Laiske 1530.

  Pět povídek Boženy Němcové. S předmluvou A. Pražáka a ilustracemi Václava Součka. Krásné knihy, řada klasiků. sv. 2. Druhé [spr. 3.] vydání. Praha, Bohumil V. Hladký 1948, 4°, 229 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1945.

¶ Laiske 1531.

  Pomněnka šlechetné duše. (Rozárka). In: Před sto lety. Výbor próz českého obrození. Český život, roč. 2. Praha, Klub socialistické kultury 1948, 8°, str. 115-138.

¶ Laiske 1532.

  Tři citrony a jiné pohádky. Pro mládež vybral a upravil a doslov napsal Zdeněk Hásek. Ilustr. Otakar Fuchs. Sad, sv. 76. Třetí vydání. Praha, Státní nakladatelství 1948, 8°, 137 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1945.

¶ Laiske 1533.

  V zámku a podzámčí. Upravil, poznámky a doslov napsal Karel Metyš. Ilustr. Helena Šindelářová. Sad, sv. 94. Praha, Státní nakladatelství 1948, 8°, 94 str.

¶ Laiske 1534.

1949

  Babička. Obrazy venkovského života. K vydání připravil, poznámky a doslov napsal Miloslav Novotný. Národní knihovna. Sv. 2. První vydání. Praha, Orbis (typ. Průmyslová tiskárna) 1949 (náklad 20 000 výt.), 21 x 14 cm, 266 str.

¶ Laiske 923: 273. vydání. ♦ Kuncová 242: 267 s. ♦ Počta 303.

  Babička. Obrazy venkovského života. K vydání připravil [poznámky a doslov napsal] Miloslav Novotný. Národní knihovna. Sv. 2. Druhé přehlédnuté vydání. Praha, Orbis (typ. Průmyslová tiskárna) 1949 (náklad 20 500 výt.), 21,5 x 13,5 cm, 266 str.

Lit.: Rudolf Havel, „Poznámky ke kritice textu "Babičky"“, Naše řeč 33/7-8, 1949, s. 121-127.

¶ Laiske 924: 274. vydání. ♦ Kuncová 243: 267 s. ♦ Počta 304.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustr. Arno Nauman. Druhé vydání. Praha, Práce (typ. Práce, přílohy typ. Průmyslavá tiskárna) 1949 (náklad 10 000 výt.), 20,5 x 14,5 cm, 235 str.

Sedm ilustrací v textu.

¶ Laiske 925: 275. vydání. ♦ Kuncová 244: 238 s., 10 il. příl. ♦ Počta 305.

  Babička. Obrazy venkovského života. Prohlédl [a poznámky napsal] Jiří Haller. Souvislá četba pro střední školy. Čtvrté vydání. Praha, Státní nakladatelství (typ. Státní nakladatelství) 1949 (náklad 15 000 výt.), 20,5 x 14,5 cm, 208 str.

¶ Laiske 926: 276. vydání. ♦ Kuncová 245. ♦ Počta 306: Ilustrace a obálka Karel Müller.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Předmluvu napsal] Karel B. Mádl. Ilustr. Adolf Kašpar. 21. vydání. Praha, Česká grafická Unie (typ. Unie) 1949 (náklad 10 000 výt.), 28 x 23 cm, 248 str.

106 ilustrací v textu.

¶ Laiske 927: 277. vydání. ♦ Kuncová 246. ♦ Počta 307.


1950

  Dobří lidé. Výbor z díla. Upravil a úvod napsal Miloslav Novotný. Ilustroval Karel Müller. [41 ilustrací v textu.] Knižnice pro střední školy, sv. 30. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950 (náklad 15 000 výt.), 21 x 15 cm, 746 str. — Viz 2. vyd..

Obsah: Božena Němcová píše ... Antonii ... Čelakovské. Z česhých pohádek: Jak se učil Honzík latinsky. - Půjčka za oplátku. - Chytrá horákyně. Kdo je hloupější? - B. N. se vyptává ... J. M. Ludvíka na vesnické zvyky. - Obrazy z okolí domažlického. - Dětské hry. - Božena píše ze Všerub ... paní Staňkové. - Čertík. - Divá Bára. - Chudi lidé. - Bolestný dopis ... Antonínu Markovi. Babička /218-478/. - Mateřský list synu Karlovi. - Hrádek hornolehotský. - Tělocvičné hry slovenských chlapců . Ze slovenských pohádek: Slovenský junák. Sůl nad zlato. - O dvanácti měsíčkách. O tomm šuhaji, co se nebál. List o pohřbu Karla Havlíčka Borovského. - Chyže pod horami. - Dva smutné listy o bídě B. Němcové z roku 1857—58. - Dobrý člověk. - Pan učitel. - Práce a platy v některých fabrikách. - Vyznání B. Němcové.

¶ Laiske 1536: Babička: 278. vydání. ♦ Kuncová 247. ♦ Počta 308.


  Božena Němcová. Dokumenty z Literárního archivu knihovny Národního muzea. [Frontispice Karla Svolinského.] Praha, Orbis 1950 (náklad 2200 výt.), 22 cm, 13 str.

Obsah: Slavné ráno. - Vodník. - Z Poznámek pro Vojtu Náprstka. - Dopis B. N. A. V. Šemberovi z 1. 6. 1855. - Dopis B. N. synu Karlovi z 26. 11. 1856. - Dopis B. N. K. Staňtkové z 14. 8. 1857.

Vydáno na paměť 130. výročí narození Boženy Němcové. Reprodukce rukopisů B. N. Neprodejný výtisk.

¶ Laiske 1534a.

  Divá Bára. Upravil a doslov napsal Miloslav Novotný. Ilustr. Karel Müller. Knižnice pro střední školy. Zn. C-18. Praha, SNDK 1950, 8°, 79 str.

¶ Laiske 1535.

  Chyže pod horami. Obrázek ze Slovenska. Text přehlédl Rudolf Havel. Ilustr. Karel Müller. Slunovrat, sv. 35. Praha, Družstevní práce 1950, 8°, 77 str.

¶ Laiske 1537.

  Národní báchorky a pověsti I. K vydání připravil Rudolf Havel za vedení Bohuslava Havránka. Typografickou úpravu, obálku a vazbu navrhl František Muzika. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. I. Československý spisovatel, Praha 1950, 8°, 350 + (6) str.

Obsah:

O zlatém kolovrátku (18xx) /9-22/

O černé princezně (18xx) /23-32/

O Jozovi (18xx) /33-41/

O labuti (18xx) /42-48/

Jak Jaromil k štěstí přišel (18xx) /49-73/

O třech zaklených psích (18xx) /74-91/

Vodní paní (18xx) /92-111/

O Popelce (18xx) /112-128/

O třech bratřích (18xx) /129-137/

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku (18xx) /138-149/

O Marišce (18xx) /150-172/

Šternberk (18xx) /173-188/

Spravedlivý Bohumil (18xx) /189-197/

Neohrožený Mikeš (18xx) /198-211/

Divotvorný meč (18xx) /212-224/

Noční stráž (18xx) /225-232/

O chytré princezně (18xx) /233-239/

Čert a Káča (18xx) /240-246/

Silný Ctibor (1844) /247-250/

Rozkoš (1844) /251-252/

Tři zlaté péra (18xx) /253-266/

O zlatých zámkách (18xx) /267-279/

O třech sestrách (18xx) /280-290/

O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních (18xx) /291-304/

Čertův švagr (18xx) /305-318/

Kdo je hloupější? (18xx) /319-321/

Chytrá horákyně (18xx) /322-327/

Strejček Příhoda (18xx) /328-329/

Devět křížů (1844) /330-331/

Varianty:

O zlatém kolovrátku (1844) /335-342/

Silný Ctibor. Národní pověst (1844) /343-345/

Rousín. Národní pověst (1844) /346/

Devět křížů. Národní pověst (1844) /347-348/

Poznámky /349-350/

Vydavatelovy opravy v textu /350/

Varianty /350-351/

Výklad méně známých slov /351/

¶ Laiske 668.

  Národní báchorky a pověsti II. K vydání připravil Rudolf Havel za vedení B. Havránka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. II. Československý spisovatel, Praha 1950 (náklad 30 000 výt.), 317 + (3) str.

Obsah:

Zlatý vrch (18xx) /9/

Dobré kmotřinky (18xx) /24/

O kocouru, kohoutu a kose (18xx) /37/

O princezně se zlatou hvězdou na čele (18xx) /43/

Moudry zlatník (18xx) /55/

O bílem hadu (18xx) /61/

Vděčná zvířátka (18xx) /70/

Potrestaná pýcha (18xx) /74/

Selka a Honza (18xx) /84/

Sedlák milostpánem (18xx) /86/

Alabastrová ručička (18xx) /87/

Anděl strážce (18xx) /94/

Zlá matka (18xx) /110/

Ptačí hlava a srdce (18xx) /123/

Princ Bajaja (18xx) /136/

O Nesytovi (18xx) /147/

Půjčka za oplátku (18xx) /157/

O hloupém Honzovi (18xx) /160/

Sedmero krkavců (18xx) /165/

Zlatý lupínek (18xx) /178/

Chytrost nejsou čáry (18xx) /192/

Tři rady (18xx) /195/

Bratr a sestra (18xx) /199/

Jak se učil Honzík latinsky (18xx) /210/

Kdo snědl holoubátka? (18xx) /213/

Kmotr Matěj (18xx) /215/

O neposlušných kozlatech (18xx) /216/

O koze (18xx) /217/

Chudý a boháč (18xx) /219/

Orel, slavík a růže (18xx) /224/

Tajemný pás (18xx) /233/

Dodatky:

Divotvorná harfa (18xx) /249/

O Pánu Bohu (18xx) /254/

Viktorka (18xx) /266/

Lesní ženka (18xx) /277/

O Smolíčkovi (18xx) /282/

Pohádka o perníkové chaloupce (18xx) /285/

Pohádka o kohoutkovi a o slepičce (18xx) /289/

Žába a dítě (18xx) /291/

Zlaté hvězdičky (18xx) /292/

Povídka bez konce (18xx) /293/

Varianty a drobnosti:

Viktorka (18xx) /297/

Pohádka o slepičce a kohoutkovi (18xx) /308/

O Krakonošovi (18xx) /310/

Odpověď na posouzení báchorek (18xx) /311/

Poznámky k původu pohádek (18xx) /312/

Ediční poznámky (18xx) /315/

¶ Laiske 669.

  Pan učitel. Upravil a úvod napsal Miloslav Novotný. Ilustr. Karel Müller. Knižnice pro střední školy. Zn. C. 13. Praha, SNDK 1950, 8°, 46 str.

¶ Laiske 1538.

  Pan učitel. Upravil a úvod napsal Miloslav Novotný. Ilustr. Karel Müller. Knižnice pro střední školy. Zn. C. 13. Druhé vydání. Praha, SNDK 1950, 8°, 46 str.

¶ Laiske 1539.

  Pohádky Boženy Němcové. K tisku připravil Karel Černý, Vlasta Janoušková a Eva Kaslová. Doslov napsal Karel Černý. Ilustr. František Říha. Knižnice pro národní školy. Zn. C 35. Praha, SNDK 1950, 8°, 173 str.

Obsah: Čert a Káča. - Chytrá horákyně. - O tom šuhaji, co se nebál. - O hloupém Honzovi. - Chytrý synek. - Neohrožený Mikeš. - O neposlušných kozlatech. - Potrestaná pýcha. - O dvanácti měsíčkách. - Čertův švagr. - Řemeslo má zlaté dno. - Sůl nad zlato. - Selka a Honza. - Jak se učil Honzík latinsky. - Je spravedlnost na světě, či ne? - O Šternberkovi. - Berona. - Kmotr Matěj. - O Jozovi. - Král času.

¶ Laiske 1540.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Vydání připravil Miloslav Jirda. Doslov napsal Josef Hrabák. Praha, Brázda 1950, 8°, 247 str.

¶ Laiske 1016: 90. vydání.

  Povídky I. K vydání připravila a poznámky napsala Zdeňka Havránková. Doslov napsal Bohuslav Havránek. Národní knihovna, sv. 22. Praha, Orbis 1950, 8°, 329 str.

Obsah: V zámku a v podzámčí. - Chudí lidé. - Dohrý člověk. - Chyže pod horami.

¶ Laiske 1541.

  V zámku a v podzámčí a jiné povídky. Vydání připravil Miloslav Jirda. Doslov napsal Miloslav Novotný. Knihy Díla, sv. 16. Praha, Družstvo Dílo 1950, 8°, 221 str.

Obsah: V zámku a v podzámčí. - Chudí lidé. - Baruška. - Kávová společnost.

¶ Laiske 1542.

1951

  Babička. Obrazy z venkovského života. Vydání připravili [a poznámky napsali] Bohuslav Havránek, Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov napsal Bohuslav Havránek. Národní knihovna, sv. 2. Třetí vydání. Praha, Orbis (typ. Orbis) 1951 (náklad 50 500 výt.), 20,5 x 14 cm, 269 str.

Lit.: Rudolf Havel, Bohuslav Havránek, R. Skřeček, „Ediční problémy v Babičce“, Naše řeč 35/7-8, 1951, s. 148-156.

¶ Laiske 928: 279. vydání. ♦ Kuncová 248: 272 s. ♦ Počta 310.

  Dobří lidé. Výbor z díla. Upravil a úvod napsal Miloslav Novotný. Ilustroval Karel Müller. [41 ilustrací v textu.] Knižnice pro střední školy, sv. 30. Druhé vydání. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951 (náklad 25 000 výt.), 21 x 15 cm, 746 str. — Viz 1. vyd..

Obsah: Božena Němcová píše ... Antonii ... Čelakovské. Z česhých pohádek: Jak se učil Honzík latinsky. - Půjčka za oplátku. - Chytrá horákyně. Kdo je hloupější? - B. N. se vyptává ... J. M. Ludvíka na vesnické zvyky. - Obrazy z okolí domažlického. - Dětské hry. - Božena píše ze Všerub ... paní Staňkové. - Čertík. - Divá Bára. - Chudi lidé. - Bolestný dopis ... Antonínu Markovi. Babička /218-478/. - Mateřský list synu Karlovi. - Hrádek hornolehotský. - Tělocvičné hry slovenských chlapců . Ze slovenských pohádek: Slovenský junák. Sůl nad zlato. - O dvanácti měsíčkách. O tomm šuhaji, co se nebál. List o pohřbu Karla Havlíčka Borovského. - Chyže pod horami. - Dva smutné listy o bídě B. Němcové z roku 1857—58. - Dobrý člověk. - Pan učitel. - Práce a platy v některých fabrikách. - Vyznání B. Němcové.

¶ Laiske 1544: 280. vydání Babičky. ♦ Kuncová 249. ♦ Počta 309; 311 /?/.


  Divá Bára. Upravil a doslov napsal Miloslav Novotný. Ilustr. Karel Müller. Knižnice pro střední školy. Druhé vydání. Praha, SNDK 1951, 8°, 79 str.

¶ Laiske 1543.

  Listy I.   K vydání připravil Miloslav Novotný za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. XII. Československý spisovatel, Praha 1951, 8°, 291 + (1) str.

Obsah (korespondence z let 1844—1852, č. 1–95):

1844: 1. Antonii Bohuslavě Rajské (Reissové) bez data /11/; 2. Antonii Bohuslavě Rajské (Reissové) 8/8 1844 /12-13/; 3. Antonii Bohuslavě Rajské po 13/8 1844 /14-15/

1845: 4. Antonínu Pittnerovi 2/1 1845 /19-20/; 5. Antonínu Pittnerovi 18/2 1845 /21/; 6. Antonii Bohuslavě Rajské před 5/4 1845 /22/; 7. Antonii Bohuslavě Čelakovské 20/5 1845 /23-25/; 8. Antonii Bohuslavě Čelakovské 24/7 1845 /26-29/; 9. Kateřině Lauermannové 17/10 1845 /30-31/; 10. Jaroslavu Pospíšilovi 18/12 1845 /32/

1846: 11. P. Josefu Myslimíru Ludvíkovi 7/1 1846 /35-36/; 12. Antonii Bohuslavě Čelakovské 14/2 1846 /37-40/; 13. MUDr Janu Špottovi, po dubnu 1846 /41-42/; 14. P. Karlu Rojkovi 7/5 1846 /43-44/; 15. Jaroslavu Pospíšilovi 16/5 1846 /45/; 16. Jaroslavu Pospíšilovi 11/7 1846 /46-47/; 17. Antonii Bohuslavě Čelakovské 25/11 1846 /48-51/; 18. Jaroslavu Pospíšilovi 28/12 1846 /52-53/

1847: 19. Karlu Havlíčkovi Borovskému 13/2 1847 /57-58/; 20. Františku Palackému 10/11 1847 /59-60/; 21. Antonii Bohuslavě Čelakovské 19/12 1847 /61-65/

1848: 22. Kateřině Lauermannové 25/2 1848 /69-71/; 23. Karolině Staňkové 3/3 1848 /72-75/; 24. Janu Konopovi, před jarem 1848 /76/; 25. Janu Konopovi, jaro 1848 /77/; 26. Jaroslavu Pospíšilovi 17/4 1848 /78-80/; 27. Petru Fastrovi 3/5 1848 /81-82/; 28. Františku Ladislavu Čelakovskému 27/7 1848 /83-89/; 29. Antonii Bohuslavě Čelakovské 28/7 1848 /90-92/; 30. Josefu Myškovi a jeho ženě 6/8 1848 /93-95/; 31. Jaroslavu Pospíšilovi 9/8 1848 /96-97/; 32. Janu Konopovi 25/9 1848 /98-101/; 33. Antonii Bohuslavě Čelakovské 28/10 1848 /102-103/

1849: 34. Boženě Staňkové 30/1 1849 /107-108/; 35. Antonii Bohuslavě Čelakovské 16/2 1849 /109-111/; 36. Karlu Havlíčkovi Borovskému 10/8 1849 /112-113/; 37. P. Janu Karlu Rojkovi 14/8 1849 /114-115/; 38. Antonii Bohuslavě Čelakovské 10/9 1849 /116-117/; 39. Františku Matouši Klácelovi před 20/9 1849 /118/; 40. Kateřině Lauermannové 8/11 1849 /119-120/; 41. Dr Václavu Staňkovi 18/11 [?] 1849 /121-122/

1850: 42. Janu Konopovi 26/1 1850 /125-128/; 43. Josefu Myškovi po 28/1 1850 /129-131/; 44. MUDr Janu Dlabačovi 27/5 1850 /132-135/; 45. Josefu Branislavu Menclovi 18/7 1850 /136/; 46. Dr Janu Dlabačovi 6/8 1850 /137-138/; 47. Dr Janu Dlabačovi 2/11 1850 /139-141/; 48. Karolině Staňkové po 7/11 1850 /142-145/; 49. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 17/11 1850 /146-148/; 50. Karlu Jaromíru Erbenovi 21/11 1850 /149-150/; 51. Veronice Vrbíkové 25/11 1850 /151-153/

1851: 52. Anně Hlavsové 18/1 1851 /157/; 53. Lauře Hanušové na začátku r. 1851 /158/; 54. Veronice Vrbíkové 22/1 1851 /159-161/; 55. Václavu Hankovi 27/1 1851 /162/; 56. Janu Helceletovi po 7/2 1851 /163-164/; 57. Veronice Vrbíkové 13/5 1851 /165/; 58. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 13/5 1851 /166-167/; 59. Janu Ev. Purkyňovi 6/6 1851 /168/; 60. Aloisu Vojtěchu Šemberovi a jeho choti 25/6 1851 /169-171/; 61. MUDr Antonínu Klementovi 26/6 1851 /172-173/; 62. Janu Helceletovi 29/7 1851 /174-176/; 63. Janu Helceletovi 11/8 1851 /177-179/; 64. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 18/8 1851 /180-182/; 65. Veronice Vrbíkové v druhé půli srpna 1851 /183/; 66. Veronice Vrbíkové 7/9 1851 /184/; 67. Johaně a Žofii Rottovým 10/9 1851 /185-186/; 68. Veronice Vrbíkové 25/10 1851 /187/; 69. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 5/11 1851 /188-190/; 70. Veronice Vrbíkové 14/11 1851 /191-192/; 71. Veronice Vrbíkové v zimě 1851 /193/; 72. Johaně Rottové 23/11 1851 /194/; 73. Veronice Vrbíkové v druhé polovině prosince 1851 /195/; 74. Janu Helceletovi 17/12 1851 /196-201/

1852: 75. Eustachovi Jakubovi a Anně Rottovým 1/1 1852 /205/; 76. Johaně a Žofii Rottovým 2/1 1852 /206-207/; 77. Paní Anně Rottové, Johaně Mužákové a Žofii Rottové 10/1 1852 /208-209/; 78. Františku Tesařovi 10/1 1852 /210/; 79. Žofii Rottové 18/1 1852 /211/; 80. Janu Hostivítu Huškovi 23/1 1852 /212-213/; 81. Žofii Rottové 28/1 1852 /214-217/; 82. Žofii Rottové 16/2 1852 /218/; 83. Žofii Rottové 29/2 1852 /219/; 84. Dr Janu Dlabačovi 8/5 1852 /220-221/; 85. Jaroslavu Pospíšilovi 17/7 1852 /222-223/; 86. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 22/7 1852 /224-225/; 87. Karolině Staňkové 9/8 1852 /226-227/; 88. Vilému Dušanu Lamblovi po 10/8 1852 /228-233/; 89. Žofii Rottové 7/9 1852 /234-237/; 90. Johaně Mužákové 19/9 1852 /238-240/; 91. Žofii Rottové 19/9 1852 /241-243/; 92. Johaně Mužákové po 24/9 1852 /244-245/; 93. Žofii Rottové 3/10 1852 /246-248/; 94. Johaně Mužákové 25/12 1852 /249/; 95. Žofii Rottové 28/12 1852 /250-251/

Bibliografická poznámka /253-254/

Jazyková poznámka /255-257/

Věcné vysvětlivky /258/

Seznam adresátů /259-291/

¶ Laiske 679.

  Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. K vydání připravil Karel Krejčí za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. III. Československý spisovatel, Praha 1951 (náklad 15 000 výt.), 8°, 231 + (6) str.

Obsah:

Obrazy z okolí domažlického I-VI /9-23/.

Selská svatba v okolí domažlickém /24-38/.

Obrazy z okolí domažlického /39-74/.

Dopisy z Lázní Františkovvch /75-94/.

Koncert v Domažlicích dne 6. ledna /95-97/.

Z Domažlic [I] /98-101/,

Obrázek z okolí domažlického /102-108/.

Z Domažlic [II] /109-111/.

Selská politika /112-121/.

[Ze Všerub] /122-124/.

Z Neumarku /125-134/.

Od Domažlic /135-136/.

Hospodyně, na slovíčko! /137-141/.

Královské hraniční město Brod v Lese v Bavořích /142-147/.

Dětské hry /148-156/.

Národopisné drobnosti

[Různořečí z okolí domažlického I-IV] /159-187/.

[Z podřečí podkrkonošského] /188/.

Zaříkací formule mezi lidem českým a jak se od nemocí pomáhá /189-191/.

[Z lidového lékařství] Nadní kost. Vole. Průtrž. Zimnice. Psotník čili božec. Ouroky se pouze zařkávají. Snědek čili ubytí. Nátka čili ohnipar se zaříkává aneb kouří. Žloutenka. Lámání aneb trolení v oudech. Proti souchotinám kočky jíst. Bradavice /192-195/.

[Národní písně z okolí domažlického] (Za Domažlici veliký vršek... Nechoď s ní, pojď se mnou... To já ti, milý hochu povídám... Já jsem chlapík z Polské...) /196-197/.

[Česká přísloví a úsloví] /198/.

[Národní hádanky] [I-IV] /199-201/.

[Dětské popěvky a říkánky] (Vlk sedí pod dubem,...; Pán jede s vršku,...; Naše kočička mrňavá — mrňavá,...; Třepy, třepy ručičiky,...; Hou, hou, krávy jdou,...; [Variant] Hou a hou, krávy jdou,...; Povídám, povídám pohádku,...; Povídám druhou,...; Povídám třetí,...; Luňák letí,...; Vrána letí,...; Ten náš malý jurista,...; Jak kdáče slepice?; Mikuláš ztratil plášť,...; Pavel do lesa zajel,...; Michal, Michal...; Pavel, Pavel...; Když se dělají píšťalky, zpívají při otloukání takto (Otloukej se píšťaličko...; Huž, huž, huž,...; Pán jede s vršku,...; Vlk sedí pod dubem,...; Pán mele mouku...); Někdy přeříkávají si děti těžká slova...; Koleda vánoční (Hopsá pacholátka!...); Pro dítky dospělejší (Když jsem já byl malý chlapec,...); Koleda velikonoční (Já jsem malý koledníček,...); Matka, hrajíc si s nemluvňátkem (Běží myška po polici,...; Běží myška k Táboru,..,); Pobíhání po rtech (Běžela myšička po stěně,...); Okovat nožičku (Kovej, kovej, kováříčku,...); Vařit kasičku (Vařila myšička (lištička) kašičku...); Třepat ručičkama (Třepám, třepám ručičky,...; Třepám, třepám ručičky,...; Čundy, čundy, čuňdičky,...); Houpat dítě (Houpy, houpy, houpy!...); Uspávat dítě (Spi, děťátko mé,...); Budit dítě (Děťátko malé,...; Děťátko malé...); Matka hrajíc s děckem (Tuto je oltáříček...) /202-213/.

Hry

Hra na ubohého vojáčka /214-215/.

Hra na vodníka /215/.

Hra na vlčka /216/.

Hra na pasačku /216-217/.

Hra na Marii neboli na řimbabu /217/.

Hra na zlatý prsten /218/.

Dva hoši si hrají /218-219/.

Hra na barvy /219/.

Pověry a zvyky /220/,

Mikuláš, Lucie, Krempera, Tomáš /221/,

Ediční poznámky /223-224/,

Výklad věcný a výklad slov méně jasných /225-230/.

Poznámky k chodskému nářečí Boženy Němcové /231/.

¶ Laiske 670.

  Pohádky Boženy Němcové. K tisku připravil Karel Černý, Vlasta Janoušková a Eva Kaslová. Doslov napsal Karel Černý. Ilustr. František Říha. Knižnice pro národní školy. Druhé vydání. Praha, SNDK 1951, 8°, 172 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1950.

¶ Laiske 1546.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. K vydání připravil František Váhala za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Jozefa Štolce. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. VI. Československý spisovatel, Praha 1951, 8°, 234 + (6) str.

Obsah:

Pohorská vesnice I (18xx) /7-109/

Pohorská vesnice II (18xx) /111-226/

Ediční poznámky (Fr. Váhala) /227-229/

Vydavatelovy opravy textu /230/

Opravy v textech slovenských /230/

Výklad věcný a výklad slov méně jasných /231-235/

¶ Laiske 673: 91. vydání.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Frontispice od Jana Brabce. Praha, Mladá fronta 1951, 8°, 207 str.

¶ Laiske 1017: 92. vydání.

  Povídky I. K vydání připravily Zdeňka Havránková a Felicitas Wünschová za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. IV. Praha, Československý spisovatel 1951, 8°, 247 str.

Obsah:

Domácí nemoc (18xx) /9-14/

Dlouhá noc (18xx) /15-23/

Obrázek vesnický (18xx) /24-32/

Čertík (18xx) /33-37/

Baruška (18xx) /38-87/

Pomněnka šlechetné duše (Rozárka) (18xx) /88-109/

Sestry (18xx) /110-139/

Karla (18xx) /140-185/

Divá Bára (18xx) /186-227/

Čtyry doby (18xx) /228-235/

Ediční poznámky /237-239/

Opravy textové /240/

Výklad věcný a výklad slov méně jasných /241-245/

¶ Laiske 671.

  Povídky. K vydání připravily a poznámky napsaly Zdeňka Havránková a Felicitas Wünschová za vedení Bohuslava Havránka. Knihovna čtenářské obce. Praha, Československý spisovatel 1951, 8°, 197 str.

Obsah: Domácí nemoc. - Dlouhá noc. - Obrázek vesnický. - Čertík. - Pomněnka šlechetné duše. - Sestry. - Karla. - Divá Bára. - Čtyry doby.

¶ Laiske 1547.

1952

  Babička. Obrazy venkovského života. Vydání připravili Bohuslav Havránek, Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček. Doslov napsal Bohuslav Havránek. Národní knihovna, sv. 2. Čtvrté vydání. Praha, Orbis (typ. Orbis) 1952 (náklad 50 400 výt.), 20,5 x 13,5 cm, 270 str.

¶ Laiske 929: 281. vydání. ♦ Kuncová 250: 271 s. ♦ Počta 312.

  Babička. Obrazy venkovského života. S úvodem (Josef Falta). Doslov napsal J. F. S portrétem dle Ad. Kašpara. Knižnice Kruhu přátel čs. knihy. Sv. 1. Chicago, Kruh přátel československé knihy 1952, 21 x 14 cm, 256 str.

¶ Laiske 930: 282. vydání. ♦ Kuncová 251. ♦ Počta 313.


  Listy II. K vydání připravil Miloslav Novotný za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. XIII. Československý spisovatel, Praha 1952, 329 + (3) str.

Obsah (korespondence z let 1853—1856, č. 96–195):

1853: 96. Johaně Mužákové 2/1 1853 /9/; 97. Johaně Mužákové 9/1 53 /10/; 98. Žofii Rottové před 13/1 1853 /11/; 99. Johaně Mužákové 31/3 53 /12/; 100. Žofii Rottové 13/4 53 /13/; 101. Žofii Rottové v dubnu 1853 /14/; 102. MUDr Gustavu Zechenterovi 29/4 1853 /15/; 103. Johaně Mužákové před 1/4 1853 /16-17/; 104. Janu Ev. Purkyni 9/5 1853 /18/; 105. Žofii Rottové 17/5 /19-26/; 106. Ignáci Josefu Hanušovi 22/6 /27-29/; 107. Žofii Rottové 24/6 /30-34/; 108. Synům Hynkovi a Karlu, konec července nebo začátek srpna 1853 /35-36/; 109. Johaně Mužákové 30/8 1853 /37-39/; 110. Žofii Rottové 1/9 1853 /40-43/; 111. Žofii Rottové koncem září 1853 /44/; 112. Janu Hostivítu Huškovi 5/11 1853 /45-49/

1854: 113. Václavu Hankovi 7/2 1854 /50/; 114. Janu Ev. Purkvni 17/2 1854 /51/; 115. Václavu Hankovi 24/2 1854 /52-53/; 116. Janu Ev. Purkyni 22/5 1854 /54/; 117. P. Václavu Štulcovi 7/8 1854 /55/; 118. Elišce Lamblové 22/8 1854 /56-57/; 119. Antonínu Markovi 25/8 1854 /58-60/; 120. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 26/8 1854 /61-63/; 121. Josefině Čermákové v srpnu 1854 /64/; 122. Hanuši Jurenkovi 27/8 1854 /65-67/; 123. Aloisu Vojtěchu Šemberovi v září 1854 /68-71/; 124. Antonínu Markovi 6/9 1854 /72-73/; 125. Josefu Němci 14/11 1854 /74-77/; 126. Jaroslavu Pospíšilovi 17/11 1854 /78/; 127. Josefu Václavu Fričovi 17/11 1854 /79/; 128. Antonínu Jaroslavu Vrťátkovi před 18/12 1854 /80/; 129. Antonínu Jaroslavu Vrťátkovi 18/12 1854 /81/; 130. Hanuši Jurenkovi, konec roku 1854 /82-85/

1855: 131. Anně Hlavsové 17/1 1855 /86/; 132. Janu Ev. Purkyňovi 13/3 1855 /87/; 133. Jaroslavu Pospíšilovi 26/3 1855 /88/; 134. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 4/5 1855 /89-93/; 135. Jaroslavu Pospíšilovi 23/5 1855 /94/; 136. Janu Helceletovi [po 7/6] 1855 /95-97/; 137. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 10/6 1855 /98-100/; 138. Manželům Proškovým do Uher po 11/7 1855 /101/; 139. Jaroslavu Pospíšilovi [13/7 1855] /102/; 140. Jaroslavu Pospíšilovi 21/7 1855 /103/; 141. Kateřině Jeřábkové 1/8 1855 /104/; 142. Hanuši Jurenkovi v létě 1855 /105-109/; 143. Janu Ev. Purkyni 4/8 1855 /110-111/; 144. Hraběti Hanuši Kolovratu Krakovskému před 24/8 1855 /112/; 145. Josefu Němci 29/8 1855 /113-116/; 146. Vojtěchu Šafaříkovi [28-30/8 1855] /117/; 147. Josefu Němci a dětem 2/9 1855 /118-120/; 148. Josefu Němci 4/9 1855 /121-125/; 149. Josefu Němci 8/9 1855 /126-131/; 150. Dceři Doře 10/9 1855 /132-134/; 151. Synu Karlovi 11/9 1855 /135-137/; 152. Elišce Lamblové 12/9 1855 /138-140/; 153. Josefu Němci 15/9 1855 /141-147/; 154. Josefu Němci 19/9 1855 /148-150/; 155. Josefu Němci 23/9 1855 /151-154/; 156. Josefu Němci 25/9 1855 /155-157/; 157. Josefu Němci 18/10 1855 /158-161/; 158. Josefu Němci 21/10 1855 /162/; 159. Josefu Branislavu Menclovi po 23. říjnu 1855 [v polovici srpna? 1855] /163/; 160. Samu Chalupkovi 22/11 1855 /164-168/; 161. Hanuši Jurenkovi o vánocích 1855 /169/; 162. Pavlu Dobšinskému [spr. Samu Tomášikovi?] 31/12 1855 /170-171/

1856: 163. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 13/1 1856 /172-173/; 164. Andreji Sládkoviči 20/2 [spr. 20/11] 1856 /174-177/; 165. Synu Karlovi 20/4 1856 /178/; 166. Terezii Panklové 6/5 1856 /179-181/; 167. Synu Karlovi 10/5 1856 /182-188/; 168. Hanuši Kolovratu Krakovskému před 26. květnem 1856 /189/; 169. Synu Karlovi 26-27/5 1856 /190-198/; 170. Janu Helceletovi 19/6 1856 /199-203/; 171. Synu Karlovi 20/6 1856 /204-205/; 172. Elišce Lamblové 13/7 1856 /206-208/; 173. Terezii Panklové 19/7 1856 /209-210/; 174. Synu Karlovi 19/7 1856 /211/; 175. Synu Karlovi 24/7 1856 /212-218/; 176. Vilému Dušanu Lamblovi 2/8 1856 /219-222/; 177. Josefu Lidumilu Lešikarovi 12/8 1856 /223-224/; 178. Synu Karlovi 28/8 1856 /225-228/; 179. Synu Karlovi 10. září [spr. před 5/9] 1856 /229-233/; 180. Synu Karlovi 23/9 1856 /234-238/; 181. Synu Karlovi před 15/10 1856 /239/; 182. Františku Palackému 15/10 1856 /240/; 183. Jacquesovi Michenetovi 15/10 1856 /241/; 184. Synu Karlovi 4/11 1856 /242-246/; 185. Samu Chalupkovi 13/11 1856 /247-249/; 186. Synu Karlovi 13/11 1856 /250-252/; 187. Neznámému 19/11 1856 /253-254/; 188. Sestře Adéle 21/11 1856 /255-258/; 189. Synu Karlovi 26/11 1856 /259-260/; 190. Josefu Němci konec listopadu 1856 /261-263/; 191. Václavu Čeňku Bendlovi po 25/11 1856 /264-267/; 192. Václavu Čeňku Bendlovi 14/12 1856 /268-273/; 193. Synu Karlovi 14/12 1856 /274-275/; 194. Synu Karlovi 22-23/12 1856 /276-280/; 195. Přípisek na dopisu Jaroslava Němce Josefu Němci před 24. prosincem 1856 /281/

Ediční poznámka /283-284/

Seznam adresátů /285-287/

Vysvětlivky /289-330/

¶ Laiske 680.

  O dvanácti měsíčkách. Slovenský text zčeštila Anna Janíčková. Ilustr. Václav Kocourek. Knižnice pro nejmenší. Praha, SNDK 1952, 8° příč., [31] str.

¶ Laiske 1548.

  Pohádky Boženy Němcové. Výbor uspořádala Eva Kaslová, jazykově upravila Františka Havlová. Ilustr. Mirko Hanák. Knižnice pro národní školy. Třetí pozměněné vydání. Praha, SNDK 1952, 4°, 85 str.

Obsah: Čert a káča. - Chytrá horákyně. - O hloupém Honzovi. - Neohrožený Mikeš. - O neposlušných kozlatech. - Potrestaná pýcha. - Čertův švagr. - Jak se Honzík učil latinsky. - Šternberk. - Kmotr Matěj. - O Jozovi.

¶ Laiske 1549.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. K vydání připravil a poznámky napsal František Váhala. Knihovna čtenářské obce. Druhé vydání. Praha, Čs. spisovatel 1952, 8°, 228 str.

¶ Laiske 1018: 93. vydání.

  Povídky I. K vydání připravila a poznámky napsala Zdeňka Havránková. Doslov napsal Bohuslav Havránek. Národní knihovna, sv. 22. Druhé vydání. Praha, Orbis 1952, 8°, 333 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1950.

¶ Laiske 1550.

  Slovenské pohádky a pověsti I. K vydání připravil František Váhla za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Jozefa Štolce. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. VIII. Československý spisovatel, Praha 1952, 8°, 252 str.

Obsah:

Světská krása (18xx) /9/

Král času (I-II) (18xx) /19/

Ľalija (18xx) /26/

Valibuk (18xx) /31/

Šurina pan král a Otolienka (18xx) /47/

O tom šuhaji, co se nebál (18xx) /57/

Mahulena, krásná panna (18xx) /73/

Vlkolak (18xx) /81/

Berona (18xx) /89/

Petrova čepice (18xx) /98/

Tři citrony (18xx) /101/

Kinkaš Martinko (18xx) /115/

Ztracený chlapec (18xx) /118/

Pecko sprostáček (18xx) /124/

Cesta k slunci a k měsíci (18xx) /126/

Růžová Anička (18xx) /129/

O Petru a Otci nebeském (I-III) (18xx) /135/

O Turkovi a krásné Katarině (18xx) /138/

Zla nuocka (18xx) /142/

Peračina (18xx) /145/

Sluncový kůň (18xx) /147/

O bačovi a šarkanu (18xx) /157/

Chlapec a vlk (18xx) /162/

Otcovo dědictí (18xx) /164/

Pamodaj šťastia, lavička (18xx) /169/

Chytrý synek (18xx) /177/

O třech zhavranělých bratřích (18xx) /184/

O dvanácti měsíčkách (18xx) /197/

Černokňažník (18xx) /204/

O hloupé ženě (18xx) /210/

Varianty:

O dvanácti měsíčkách (18xx) /217/

O bačovi a šarkanu (18xx) /223/

Peračinový květ (18xx) /228/

Ediční poznamky /231/

Vydavatelovy opravy textu /238/

Výklad věcný a výklad slov méně jasných /240/

¶ Laiske 675.

1953

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Ilustr. podle původních kreseb Adolfa Kašpara. Knižnice pro střední školy. 22., v SNDK 1. vydání. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy (typ. Svoboda) 1953 (náklad 30 000 výt.), 28,5 x 21 cm, 208 str.

105 ilustrací v textu.

¶ Laiske 931: 283. vydání. ♦ Kuncová 254. ♦ Počta 314.

  Babička. Obrazy venkovského života. K vydání připravili a poznámky napsali Bohuslav Havránek, Rudolf Havel a Rudolf Skřeček. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. 5. První vydání. Praha. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (typ. Práce) 1953 (náklad 20 400 výt.), 20 x 13,5 cm, 276 str. + 1 portr.

Obsah: Babička /7-252/. Ediční poznámky /253-265/. Vysvětlivky /266-273/.

¶ Laiske 672: 284. vydání. ♦ Kuncová 253. ♦ Počta 315.

  Babička. Obrazy venkovského života. Text je otiskem vyd. SNKL připraveného Bohuslavem Havránkem, Rudolfem Havlem a Rudolfem Skřečkem. Edice Skvosty, sv. 1. První vydání ve Skvostech. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury (typ. Orbis) 1953 (náklad 50 400 výt.), 14,5 x 10,5 cm, 368 str.

¶ Laiske 932: 285. vydání. ♦ Kuncová 252. ♦ Počta 316.


  Povídky II. K vydání připravily Zdeňka Havránková a Felicitas Wünschová. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. VII. SNKLHU, Praha 1953, 8°, 317 + (1) str.

Obsah:

V zámku a v podzámčí (18xx) /7-77/

Chudí lidé (18xx) /79-133/

Dobrý člověk (18xx) /135-204/

Chyže pod horami (18xx) /205-240/

Pan učitel (18xx) /241-260/

Cesta z pouti (18xx) /261-287/

Ediční poznámky /289-300/

Vysvětlivky /301-316/

¶ Laiske 674.

  Povídky II. Vydání připravila a poznámky napsala Zdeňka Havránková. Doslov napsal Bohuslav Havránek. Národní knihovna, sv. 41. Praha, SNKLHU 1953, 8°, 309 str.

Obsah: Domácí nemoc. - Dlouhá noc. - Obrázek vesnický. - Čertík. - Baruška. - Pomněnka šlechetné duše. - Sestry. - Karla. - Divá Bára. - Výklad historie. - Kávová společnost.

¶ Laiske 1551.

  Slovenské pohádky a pověsti II. K vydání připravil František Váhla za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Jozefa Štolce. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. IX. Československý spisovatel, Praha 1953, 8°, 275 str.

Obsah:

O Kovladu (18xx) /9/

Bratr a sestra (18xx) /15/

O Popelvaru největším na světě (18xx) /21/

O Zlatovlásce (18xx) /43/

Jak šlo vejce na vandrovku (18xx) /49/

O zakleté sestře (18xx) /51/

Sůl nad zlato (18xx) /61/

Jak pásl Janko kobylku (18xx) /69/

O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách (18xx) /73/

O Jurovi a bratřích jeho (18xx) /86/

Opět cesta k Slunci (18xx) /93/

O šesti dratařích a škapatníku (18xx) /99/

O hrdé kněžně (18xx) /102/

O Červeném Vítězi (18xx) /109/

O Víťazkovi (18xx) /114/

Katrenka striga (18xx) /127/

O chudých sirotcích a o anděli (18xx) /130/

O Popelušce (18xx) /134/

O třech zakletých knížatech (18xx) /142/

O věrné ženě (18xx) /162/

Či je spravedlnost na světě, či ne? (18xx) /167/

O jednom starém psu a vlku (18xx) /170/

Slovenský junák (18xx) /173/

O pyšné panně (18xx) /176/

O jedné krásné zlatovlasé panně (18xx) /177/

Růžový puk (18xx) /184/

Světovládný rytíř (18xx) /189/

O Širokém, Dlouhém a Žarookém (18xx) /199/

O ptáku Ohniváku a o morské panně (18xx) /209/

Doslov (18xx) /220/

Varianty

O Kovladu (18xx) /227/

Sůl nad zlato (18xx) /233/

O Víťazkovi (18xx) /240/

Slovenský junák (18xx) /252/

Ediční poznámky /255/

Vydavatelovy opravy textu /264/

Výklad věcný a výklad slov méně jasných /266/

¶ Laiske 676. ♦ Štefánik 397.

1954

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Pro čtenáře od 11 let. Ilustr. Adolf Kašpar. 23., v SNDK 2. nezměněné vyd. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy (typ. Svoboda) 1954 (náklad 20 000 výt.), 28,5 x 21,5 cm, 208 str.

105 ilustrací v textu.

¶ Laiske 933: 286. vydání. ♦ Kuncová 255. ♦ Počta 317.

  Babička. Obrazy venkovského života. [Převedeno do Brailleova / Breilova písma.] Díl I.–V. Slepecká tiskárna 1954, 27 x 29,5 cm.

Krtička (1935, s. 28) uvádí i Babičku pro slepce — 7 dílů.

¶ Laiske 934–938: 287. vydání. ♦ Kuncová 256. ♦ Počta 318.


  Божена Немцова / Božena Němcová, Divá Bára / Дикая Бара. Комментарии и словарь Е. Андреевой. Учебная серия для начального чтения. Kniha za knihou. Москва, Издательство литературы на иностранных языках 1954, 8°, 64 str.

¶ Laiske 1552.

  Národní báchorky a pověsti I. Vydání připravili a vysvětlivky napsali Zdeňka Havránková a Rudolf Havel. Národní knihovna, sv. 46. Praha, SNKLHU 1954, 8°, 348 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. - O černé princezně. - O Jozovi. - O labuti. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O třech zaklených psích. - Vodní paní. - O Popelce. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - O Marišce. - Šternberk. - Spravedlivý Bohumil. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Noční stráž. - O chytré princezně. - Čert a Káča. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Tři zlaté péra. - O zlatých zámkách. - O třech sestrách. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Čertův švagr. - Kdo je hloupější? - Chytrá horákyně. - Strejček Příhoda. - Devět křížů.

¶ Laiske 1553.

  Národní báchorky a pověsti II. Vydání připravili a poznámky napsali Zdeňka Havránková a Rudolf Havel. Doslov napsal Rudolf Lužík. Národní knihovna, sv. 47. Praha, SNKLHU 1954, 8°, 319 str.

Obsah: Zlatý vrch. - Dobré kmotřinky. - O kocouru, kohoutu a kose. - O princezně se zlatou hvězdou na čele. - Moudrý zlatník. - O bílém hadu. - Vděčné zvířátka. - Potrestaná pýcha. - Selka a Honza. - Sedlák milostpánem. - Alabastrová ručička. - Anděl strážce. - Zlá matka. - Ptačí hlava a srdce. - Princ Bajaja. - O Nesytovi. - Půjčka za oplátku. - O hloupém Honzovi. - Sedmero krkavců. - Zlatý lupínek. - Chytrost nejsou čáry. - Tři rady. - Bratr a sestra. - Jak se učil Honzík latinsky. - Kdo snědl holoubátka? - Kmotr Matěj. - O neposlušných kozlatech. - O koze. - Chudý a boháč. - Orel, slavík a růže. - Tajemný pás. - O Pánu Bohu. - Viktorka. - Lesní ženka. - O Smolíčkovi. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce.

¶ Laiske 1554.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. K vydání připravil František Váhala. IIustr. Adolf Kašpar. Poznámku „Kašparovy ilustrace k Pohorské vesnici“ napsala Olga Strettiová. Praha, SNKLHU 1954, 4°, 195 str.

¶ Laiske 1019: 94. vydání.

  Tři pohádky. K vydání připravil Jan Červenka. Ilustr. Adolf Kašpar. Praha, SNDK 1954, 8°, 53 str.

Obsah: O dvanúcti měsíčkách. - O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách. - O Jurovi a bratřích jeho.

¶ Laiske 1555.

  V zámku a v podzámčí a jiné povídky. Národní klasikové, sv. 16. Praha, Mladá fronta 1954, 8°, 221 str.

Obsah: V zámku a v podzámčí. - Divá Bára. - Chyže pod horami. - Kávová společnost. - Cesta z pouti.

¶ Laiske 1556.

1955

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Pro čtenáře od 11 let. Ilustroval Adolf Kašpar. Vydání 24. s ilustracemi Adolfa Kašpara, v SNDK 3. vydání. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955 (náklad 20 000 výt.), 4°, 207 str.

¶ Laiske 939: 288. vydání. ♦ Kuncová –. ♦ Počta 319.

  Babička. Obrazy venkovského života. K vydání připravil a poznámkami opatřil František Váhala. Předmluvu „Naše Babička“ napsal Jan Petrmichl. Světová četba, sv. 100. K 100. výročí vydání „Babičky“. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (typ. Práce závod 01) 1955 (náklad 20 400 výt.), 17 x 11,5 cm, 292 str.

¶ Laiske 940: 289. vydání. ♦ Kuncová 257: 291, 2 s. ♦ Počta 320.

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov napsal a poznámkami opatřil Vítězslav Rzounek. Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1955, 8°, 243 str.

¶ Laiske 941: 290. vydání. ♦ Počta 321.

  V zámku a v podzámčí. Babička. Pohorská vesnice a jiné povídky. Text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil František Váhala. Doslov napsal Josef Hrabák. Knihovna vojáka, sv. 91. Jen pro příslušníky čs. ozbrojených sil. Praha, Naše vojsko 1955, 8°, 637 str.

Obsah: Babička -- Pohorská vesnice -- Chyže pod horami -- Karla -- Divá Bára -- Dobrý člověk -- Chudí lidé -- V zámku a v podzámčí.

¶ Laiske 1559: Babička: 291. vydání; Pohorská vesnice: 95. vydání. ♦ Počta 322.


  Cesta přes Vídeň a Prešpurk na Sliač. Výňatek ze zápisníku z roku 1855. K vydání připravil a doslov napsal Miloslav Novotný. Ilustr. Václav Sivko. Praha, Spolek českých bibliofilů 1955, 8°, 20 str.

¶ Laiske 1557.

  Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska. Tento svazek připravil František Váhala za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka a Jozefa Štolce. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. X. SNKLHU, Praha 1955, 8°, 392 + (4) str.

Obsah:

Vzpomínky z cesty po Uhřích /7-49/. Z Uher /51-76/. Uherské město (Ďarmoty) /77-143/. Obrazy ze života slovenského /145-197/. Kraje a lesy ve Zvolensku /199-264/. Poslední medvěd na Cerchově u Chodova a honba na medvěda na Polhoře v Gajdošově potoku na Slovensku /265-268/. Slovenské starožitnosti /269-301/.

Hry, hádanky, písně a říkanky

Hry: Tělocvičné hry slovenských chlapců /305-308/. 1. Hra na pannu /309-310/. 2. Proplétání (prevíjania) věnců /310-311/. 3. Hra na nevěstu /311-312/. 4. Hra na kuřátko a jestřába /312-313/. 5. Hra na svinku /313/. 6. Hra na pukanku /314/. 7. Vánoční hra slovenských chlapců /314-319/.

Hádanky: 1. V bielom som sa narodila,...; 2. Němá dušu ani těla,...; 3. Běží, běží nezaleží,...; 4. Otec má 12 synov,...; 5. Kdo ho zbačí (uvidí),...; 6. Letí, letí do hory,...; 7. Šilo, bodilo,...; 8. Sto prstov,...; 9. Čierno je, nie je zem,...; 10. Hora (les), pod horou pole,...; 11. Ako ďalekože muože...; 12. Zajac cez pole zaběhá,...; 13. Štyri mám nohy,...; 14. Hora (les) hučí,...; 15. Letí, letí, křídla němá,...; 16. Dvaja bratia zpoza jednoho...; 17. Štyria bratia po světě...; 18. Do čoho němuože...; 19. Mám ja takého vola,...; 20. Děsiati bratia chodia...; 21. Čierny do kúpeľa,...; 22. Kdě Pánbuoh...; 23. Dobre som něpadol...; 24. Dolu stojí, dve má nohy...; 25. Jedno běží,...; 26. Keď sa otec tamto směje...; 27. Vyjdi na mna,...; 28. Po hore (lese) sa túlalo,...; 29. Cez (přes) celý svet...; 30. Stojí pníčok v hore,...; 31. Dvere něotvorí,...; 32. Keď som živá,...; 33. Opýtal sa Čuchoň...; 34. Čo se nikdy nězděrie?; 35. Na zemi stojí lípa,...; 36. Bol jeden strom,... /320-325/.

Písně a říkanky: 1. Pásli ovce valaši... /326/. 2. Cintěrim, cintěrim, tá nová ohrada,... /327/. 3. Trebárs som chudobný /327/. 4. Za Váhom, za Váhom, na tej šachorině,... /327/. 5. Dolina, dolina, rozmarinou voněj,... /327/. 6. Dobre ja poznávam, kotrý je mláděněc,... /328/. 7. Ja biedny žebráčik,... /328/. 8. Straka a sýkorka (Straka rehoce...) /328-329/. 9. Skřivan zpívá na Slovensku (Hotuj biče,...) /329/. 10. Strnad volá (Zle, zle zle, zle bez dětí;...) /329/. 11. Napodobení žabích hlasů (Umrelo nám troje dětí,...) /329-330/. Děvčenské: 12. Ako je to peknuo, keď dve-tri spievajú,... 13. Nemám hrdělenka, ako som mávala,... 14. Jakože nám budě, moja milá sestra,... 15. Těčie voda podľa vody,... /330/. Chlapecké: 16. Aj, Jezúšku, spáso naše,... 17. Vezmi, sestra, vezmi sáček,... 18. Pesničanky moje, ako vás zabudněm,... /330-331/. 19. Ovce, milé ovce,... /331/. 20. Lepší je Prešporek něž Trnava,... /331/. 21. Eja veru, něbuděm u Hlinčan obývať,... /332/. 22. Ptáčku, sokolíčku, ič tam na pole,... /332/. 23. Tmavá nuocka, tmavá, zle po ňu choditi,... /332/. 24. Šavník, milý Šavník, cože za dědina,... /332/. 25. Eja veru, valaše, něpúščaj na naše,... /332/. 26. Horičko Cisova, čož si ošumela,... /332/. 27. Eh, veru smo boly,... /333/. 28. Eh Kysuca, Kysuca, tá bystrá vodička,... /333/. 29. Eh veru, mlynaria, prečo němelietě,... /333/. 30. Rudo, rudo, rudofúsy,... /333/. 31. Keď som bol malučký, malučičký,... /333/. 32. Kršiak (Kršiak letí, němá děti,...) /334/. 33. Hájičok, hájičok,... /334/. 34. Nědobré je víno děťom,... /334/. 35. Pásla som Belenu... /334/. 36. Keď som bol maličký pacholíček,... /334/. 37. Hodmo, bodmo se bojuje,... /335/. 38. Fialinka tichá,... /335/. 39. Povedala sova, že je ona vdova,... /335/. 40. Pod naším okienkom zima lebo mráz,... /335/. 41. Eh veru, už tuším, že maširovať musím... /335/. 42. Kukulienka kuká, že by jedla mlieče,... /336/. 43. Malý koledníček (Ja malý žiačik...) /336/. 44. Ukolébavky: Huli, beli, usni, prídu za těbú sny,... 45. Holusky, belusky, očima něbluskni,... 46. Hajonky, hajonky, niet ti tu mamonky,... /336-337/. 47. Slovenská matka aneb chůva hraje si s dítkem takto: Navarila mamička kašičky,... /337/. 48. Slovenské dítě mluví k „pánbožkové kravičce“ (Pánbožková kravičko...) /338/. 49. Děti slovácké, vidí-li lesního holuba... (Chudý som, chudý,...) /338/. 50. Na kavku (ve Slovensku) volají (Kavky, kavky...) /338-339/. 51. Když krávy jdou... (Bečí, bečí „mú“,...) /339/. 52. Na Slovensku přimlouvají slimáka... (Slimák, slimák,...) /339/. 53. Kukulienka kuká,... /339-340/. 54. Kukulienko, kdě si bola,... /340/. 55. A tam dole pri Bystrici... /340/. 56. Poza humny straky, vrany orú,... /340/. 57. Volání slovenské žnečky... (Kolo, slunko, kolo, buď poludnia skoro,...) /341/. 58. Mladý čas je drahší od čistého zlata,... /341/.

Ediční poznámky /343-363/.

Vysvětlivky /364-392/.

¶ Laiske 677.

  V zámku a v podzámčí. S reprodukcí portretu od Jos. Farského. Jazykově upravila, úvod a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Mimočítanková četba. Praha, SNDK 1955, 8°, 121 str.

¶ Laiske 1558.

1956

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov napsal a poznámkami opatřil Vítězslav Rzounek. Ilustr. Karel Svolinský. Mimočítanková četba. Druhé vydání. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1956, 8°, 249 str.

¶ Laiske 942: 292. vydání. ♦ Počta 323; 324: 1957, 276 str., dotisk 2. vyd.


  Národní báchorky a pověsti I. Vydání připravili a vysvětlivky napsali Zdeňka Havránková a Rudolf Havel. Národní knihovna, sv. 46. Druhé vydání. Praha, SNKLHU 1956, 8°, 348 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1954.

¶ Laiske 1560.

  Národní báchorky a pověsti I. Vydání připravili a vysvětlivky napsali Zdeňka Havránková a Rudolf Havel. Národní knihovna, sv. 47. Druhé vydání. Praha, SNKLHU 1956, 8°, 321 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1954.

¶ Laiske 1561.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. [K vydání připravil Fr. Váhala.] Doslov napsal Vítězslav Rzounek. Národní klasikové, sv. 25. Praha, Mladá fronta 1956 (2. vyd.), 8°, 215 str.

¶ Laiske 1020: 96. vydání.

  Povídky. Text k vydání připravila, vysvětlivkami opatřila a ediční poznámku napsala Zdeňka Havránková. Doslov napsal Mojmír Otruba. Ilustr. Karel Müller. Mimočítanková četba. Praha, SNDK 1956, 8°, 327 str.

Obsah: Karla. - Divá Bára. - Chudí lidé. - Dobrý člověk. - Pan učitel.

¶ Laiske 1562.

  V zámku a v podzámčí. S reprodukcí portretu od Jos. Farského. Jazykově upravila, úvod a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Mimočítanková četba. Druhé vydání. Praha, SNDK 1956, 8°, 125 str.

¶ Laiske 1563.

1957

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Reprodukce ilustrací dle pův. kreseb Adolfa Kašpara. Pro čtenáře od 11 let. 25. vydání. Praha, SNDK 1957, 4°, 207 str.

¶ Laiske 943: 293. vydání. ♦ Počta 325.

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov napsal a poznámkami opatřil Vítězslav Rzounek. Mimočítanková četba. 3. vydání v SPN. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1957, 8°, 272 str.

¶ Laiske 944: 294. vydání. ♦ Počta 326.

  Babička a jiné obrazy ze života. Uspořádal Felix Vodička. K vydání připravil a vysvětlivky napsal Jiří Sirotek. Ilustr. Karel Svolinský. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 1. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957 (náklad 25 000 výt.), 505 str.

Obsah: Domácí nemoc. - Dlouhá noc. - Obrázek vesnický. - Čertík. - Pomněnka šlechetné duše. Babička /73-333/. - Čtyry doby. - Chudí lidé. - Chyže pod horami. - Pan učitel.

¶ Laiske 1564: 296. vydání. ♦ Počta 328.

  V zámku a v podzámčí. Babička. Pohorská vesnice a jiné povídky. Sestavil Ladislav Tunys. Text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil František Váhala. Ilustroval Karel Müller. Knižnice Svět, sv. 11. V NV 2. vydání. Praha, Naše vojsko 1957, 25 cm, 667 str.

Obsah: Babička /9-190/. Pohorská vesnice -- Chyže pod horami -- Karla -- Divá Bára -- Dobrý člověk -- Chudí lidé -- V zámku a v podzámčí.

¶ Laiske 1576: Babička: 295. vydání; Pohorská vesnice: 98. vydání. ♦ Počta 327.


  Báchorky. Výbor sestavil a vysvětlivky napsal Jan Červenka. K vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustr. Milada Marešová. Mimočítanková četba. Praha, SPN 1957 (1. vyd.), 8°, 158 str.

Obsah: Sedlák milostpánem. - Strejček Příhoda. - Pohádka o slepičce a kohoutkovi. - Jak se učil Honza latinsky. - Kdo je hloupější. - O hloupém Honzovi. - Lesní ženka. - Chytrá horákyně. - O Jozovi a Jankovi. - Čert a Káča. - O kocouru, kohoutu a kose. - Potrestaná pýcha. - O Nesytovi. - O třech sestrách. - Neohrožený Mikeš. - Princ Bajaja. - Čertův švagr. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Sedmero krkavců. - Šternberk.

¶ Laiske 1565.

  Báchorky a pověsti Boženy Němcové. Výbor sestavil Jan Červenka. Text připravily k vydání Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustrovala Milada Marešová. Praha, SNDK 1957, 4°, 189 str.

Obsah: O Nesytovi. - Potrestaná pýcha. - Čert a Káča. - O kocouru, kohoutu a kose. - O bílém hadu. - O neposlušných kozlatech. - O Jozovi a Jankovi. - Chytrá horákyně. - Sedmero krkavců. - Strejček Příhoda. - Čertův švagr. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Princ Bajaja. - Sedlák milostpánem. - Neohrožený Mikeš. - Kdo je hloupější ? - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Jak se učil Honzík latinsky. - O třech bratřích. - Lesní ženka. - O chytré princezně. - O zlatém kolovrátku. - Kmotr Matěj. - O mluvícím Pláku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Pohádka o slepičce a kohoutkovi. - O třech sestrách. - O hloupém Honzovi. - Šternberk. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Pohádka bez konce.

¶ Laiske 1566.

  Básně a jiné práce. K vydání připravili Miroslav Heřman (práce původní) a František Váhala (překlady) za odborné jazykové spolupráce Bohuslava Havránka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. XI. Praha, SNKLHU 1957, 8°, 563 str.

Obsah:

Básně:

Ženám českým /9-10/

Vodník /11-12/

Moje vlast /13-14/

Touha /15-16/

Znamení /17-18/

Hvězda má /19/

Zežulka /20/

Zasnoubení /21-22/

Slavné ráno /23-24/

Antonii Bohuslavě Rajské /25/

Luzná noc /26-27/

Sehnsucht /28/

Památníková báseň pro syna Karla /29/

Urozený a neurozený (1861) /31-48/

Prózy ze života lidu:

Proroctví lidu a výňatek z proroctví slepého mládence /51-57/

Voják a rychtář /58/

Císař Josef a selka ze Šumavy /59-60/

Maličký příběh o jezovitské pobožnosti v Čechách /61/

Sedlák na vysokých školách /62/

Zklamaná naděje /63/

Z jižních zemí slovanských:

Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech /64-73/

Srbské pohádky. Ze sbírky Vuka Karadžiće, přeložila Božena Němcová: I. Proč není u lidí tlapa rovná /74-75/; II. Kopání pokladu /75-76/; III. Cár Trojan má kozí uši /77-78/; IV. Řemeslo má zlaté dno /78-80/; V. Úsud /80-87/

Báječný přírodopis /88-92/

Družičanje /93/

Pěstování růžového keře v Bulharsku /94-99/

Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů /100-102/

Korutanská hádanka /103/

Jihoslovanské pohádky: Královna hadů /104-105/; Pohádka o Palečkovi (Jak se povídá v okolí verovitickém v Slavonsku) /105-107/; O krásné pastorkyni (Pohádka slavonská z okolí Verovitice) /107-109/; Nemušti jazyk /110-116/; Děvojka, vdovice a puštenice /116-117/; Dnes mně, zítra tobě /117-119/; Děvojka rychlejší koně /119-120/; Poklad /120-122/; Starobulharské prikazkv o Dědo-gospodu I–III /122-126/

Hry:

Hra na železný most /127-128/; Hra na oves (Ze Slavonska: Hajdmo igrat zob) /128/; Hra na kohoutka /129/; Hra děvčat na dyne (Z okolí verovitického v Slavonsku) /129-130/; Tělocvičná hra děvčat (Z okolí verovitického v Slavonsku) /131/

Ze západních zemí:

Broskev, bohatství bývalé pusté dědiny /132-134/

Réva, bohatství bývalé pusté krajiny /135-136/

Marušeň /137-138/

Poznámky pro Vojtěcha Náprstka /139-159/

Práce příležitostné:

Josef Franta Šumavský /163-171/

Domažlická slavnost na paměť Josefa Jungmanna /172-173/

Vlastenkám /174/

Práce sporné:

Kávová společnost /177-185/

Výklad historie /186-189/

Šalamoun Heršl /190-198/

Nejnovější a nejpůvodnější slovanský Selam čili Květinomluva /199-201/

Překlady:

Diblík /205-295/

Pravzor Tartuffa /297-395/

Vláda a láska aneb Matka v zápasu s dcerou /397-496/

Honba na lva /497-501/

Volkssagen aus der Altslovinischen Mythologie (Die Erschaffung des Menschen — Wie entstand die Erde — Die Sage von dem göttlichen Hahne — Die Sage von Kurent) /502-507/

Ediční poznámky /509-549/

Vysvětlivky /550-560/

¶ Laiske 678.

  Básně. — Stati. — Dopisy. Uspořádal a doslov napsal Felix Vodička. K vydání připravil a vysvětlivky napsal Jiří Sirotek. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 4. Praha, SNKLHU 1957, 8°, 679 str.

Obsah: Básně: Ženám českým. - Vodník. - Moje vlast. - Touha. - Znamení, - Hvězda má. - Žežulka. - Zasnoubení. - Slavné ráno. - A. B. Rajské.
Stati: Obrazy z okolí domažlického. - Dopisy z Lázní Františkových. - Hospodyně, na slovíčko! - Josef Franta Šumavský. - Vzpomínky z cesty po Uhřích. - Z Uher. - Obrazy ze života slovenského.
Dopisy: A. B. Rajské (Reissové). - A. B. Čelakovské-Rajské. - K. Lauermannové. - J. K. Rojkovi. - J. Pospíšilovi. - K. Staňkové. - J. Konopovi. - P. Fastrovi. - F. L. Čelakovskému. - J. Myškovi. - K. Havlíčkovi. - F. M. Klácelovi. - J. Dlabačovi. - V. Vrbíkové. - J. Helceletovi. - J. a Ž. Rottovým. - A. V. Šemberovi. - V. D. Lamblovi. - Z. Rottové. - J. Mužákové. - J. E. Purkyni. - I. J. Hanušovi. - Synům Hynkovi a Karlovi. - J. H. Huškovi. - E. Lamblové. - A. Markovi. - H. Jurenkovi. - J. Němcovi. - A. J. Vrťátkovi. - Synu Karlovi. - J. Němcovi a dětem. - S. Chaloupkovi. - A. Sládkovčovi. - Sestře Adéle. - V. Č. Bendlovi. - C. K. Zechenterovi. - L. Hansmannovi. - F. Šimáčkovi. - M. M. Hodžovi. - V. Náprstkovi. - J. Kolískovi. - A. Augustovi. - Dceři Doře. - Synu Jaroslavovi.

¶ Laiske 1567.

  Národopisné a cestopisné obrazy. K vydání připravili a poznámky napsali Zdeňka Havránková a František Váhala. Doslov napsal Vítězslav Rzounek. Národní knihovna, sv. 52. Praha, SNKLHU 1957, 8°, 362 str.

Obsah: Ohrazy z okolí domažlického. I. - Z dopisu A. B. Čelakovské (14/2 1846). - Obrazy z okolí domažlického. II. - Dopisy z Lázní Františkových. - Z Domažlic. - Z dopisu K. Staňkové (3/3 1848). - Selská politika. - Z Neumarku. - Dopis A. B. Čelakovské (28/7 1848). - Hospodyně, na slovíčko! - Z dopisu A. B. Čelakovské (16/2 1849). - Dopis K. Lauermannové (8/11 1849). - Vzpomínky z cesty po Uhřích. - Z Uher. - Z dopisu A. V. Šemberovi (4/5 1855). - Dopis Samo Chalupkovi (12/11 1855). - Z dopisu A. V. Šemberovi (11/12 1857). - Uherské město (Ďarmoty). - Z dopisu Samo Chalupkovi (30/6 1858). - Obrazy ze života slovenského. - Z dopisu Samo Chalupkovi (29/4 1859).

¶ Laiske 1568.

  O perníkové chaloupce. Vystřihovánka s pohádkou. Návrh M. Háj. Pohádku upravil J. Man. Obrázky Josef Vodrážka. Martin, Osveta [1957 ?], 8°, 16 + 2 str.

¶ Laiske 1569.

  Pohádky. Uspořádal Felix Vodička. K vydání připravil a vysvětlivky napsal Jiří Sirotek. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 3. Praha, SNKLHU 1957, 8°, 634 str.

Obsah: Národní báchorky a pověsti: O zlatém kolovrátku. - O Jozovi. - O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Šternberk. - Neohrožený Mikeš. - Divotvorný meč. - Čert a Káča. - Tři zlaté péra. - O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. - Moudrý zlatník. - Vděčné zvířátka. - Potrestaná pýcha. - Princ Bajaja. - Sedmero krkavců. - Orel, slavík a růže. - Jak Jaromil k štěstí přišel. - O Marišce. - Spravedlivý Bohumil. - Čertův švagr. - O Nesytovi. - Noční stráž. - Alabastrová ručička. - Lesní ženka. - Viktorka. - O Pánu Bohu. - Anděl strážce. - O perníkové chaloupce. - O Smolíčkovi. - O neposlušných kozlatech. - O kohoutkovi a o slepičce. - O koze. - Kdo je hloupější. - Strejček Příhoda. - O kocouru, kohoutu a kose. - Chytrost nejsou čáry. - Kdo snědl holoubátka? - Kmotr Matěj. - Půjčka za opláttku. - Sedlák milostpánem. - O hloupém Honzovi. - Selka a Honza. - Jak se učil Honzík latinsky. - Chytrá horákyně. - Silný Ctibor. - Rozkoš. - Proroctví lidu a výňatek z proroctví slepého mládence.
Slovenské pohádky a pověsti: Kinkaš Martinko. - Cesta k slunci a k měsíci. - O bačovi a šarkanu. - Otcovo dědictví. - O dvanácti měsíčkách. - O Kovladu. - Bratr a sestra. - O zakleté sestře. - Sůl nad zlato. - Jak pásl Janko kobylku. - O hrdé kněžně. - O Víťazkovi. - O Popelušce. - Či je spravedlnost na světě, či ne? - Růžový puk. - O Širokém, Dlouhém a Žarookém. - O ptáku Ohniváku a o mořské panně. - O šesti dratařích a škapatníku. - Katrenka striga. - Peračina. - O Petru a Otci nebeském. - Petrova čepice. - Pecko sprosťáček. - Jak šlo vejce na vandrovku. - O jednom starém psu a vlku. - Chlapec a vlk. - Chytrý synek - O hloupé ženě. - O Jurovi a bratřích jeho. - O věrné ženě. - O Turkovi a krásné Katarině. - O Červeném Vítězi. - O pyšné panně. - Slovenský junák.

¶ Laiske 1570.

  Povídky. Uspořádal Felix Vodička. K vydání připravil a vysvětlivky napsal Jiří Sirotek. Vybrané spisy Boženy Němcové, sv. 2. Praha, SNKLHU 1957, 8°, 677 str.

Obsah: Baruška. - Sestry. - Karla. - Divá Bára. - Pohorská vesnice. - V zámku a v podzámčí. - Dobrý člověk. - Cesta z pouti.

¶ Laiske 1571: Pohorská vesnice: 98. vydání.

  Povídky. K vydání připravila, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřila Zdeňka Havránková. Doslov napsal Mojmír Otruba. Mimočítanková četba. Druhé vydání. Praha, SNDK 1957, 8°, 279 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1956.

¶ Laiske 1572.

  Princ Bajaja. Upravil Jar. Machač. Ilustr. Divica Landrová. Kytička pohádek Boženy Němcové, sv. 1. Martin, Osveta [1957], 4°, [13] str.

¶ Laiske 1573.

  Sůl nad zlato. Upravil Jar. Machač. Ilustr. Divica Landrová. Kytička pohádek Boženy Němcové, sv. 4. Martin, Osveta [1957], 4°, [12] str.

¶ Laiske 1574.

  V zámku a v podzámčí. Text k vydání připravila, doslov, ediční poznámku a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Mimočítanková četba. Druhé vydání. Praha, SNDK 1957, 8°, 115 str.

¶ Laiske 1575.

1958

  Babička. Obrazy venkovského života. Text připravil František Váhala. Ilustr. Adolf Kašpar. 4. vydání v SNKLHU. Praha, SNKLHU 1958, 4°, 218 str.

¶ Laiske 945: 297. vydání. ♦ Počta 329.


  Báchorky. Výbor sestavil a vysvětlivky napsal Jan Červenka. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustr. Milada Marešová. Mimočítanková četba. Praha, SPN 1958 (2. vyd.), 8°, 163 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1957.

¶ Laiske 1577.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha-Tille. K vydání připravila a ediční poznámky napsala Herta Chrobáková. Ilustroval Artuš Scheiner. Edice Zlatá brána. Praha, SNDK, 1958 (1. vyd. v SNDK; náklad 40 000 výt.), 4°, 43 [46?] str.

Obsah: Povídka bez názvu. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

¶ 1578.

  O dvanácti měsíčkách. Upravil Jar. Machač. Ilustr. Divica Landrová. Kytička pohádek Boženy Němcové, sv. 3. Martin, Osveta [1958], 4°, [12] str.

¶ Laiske 1579.

  O chytré princezně. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustr. Josef Lada. Korálky, sv. 1. Praha, SNDK 1958, 8°, 14 str.

Edice Korálky (přehled).

¶ Laiske 1580.

  Pan učitel. K vydání připravila Zdeňka Havránková. Doslov napsala Jarmila Glazarová. Ilustr. Adolf Kašpar. Praha, SNDK 1958, 8°, 47 str.

¶ Laiske 1581.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. K vydání připravil a vysvětlivkami opatřil František Váhala. IIustr. Adolf Kašpar. Praha, SNDK 1958, 4°, 162 str. — Viz 1973.

¶ Laiske 1021: 99. vydání.

  Potrestaná pýcha. Upravil Jaroslav Machač. Ilustr. Divica Landrová. Kytička pohádek Boženy Němcové, sv. 2. Martin, Osveta [1958], 4°, [12] str.

¶ Laiske 1582.

  Povídky. K vydání připravila, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřila Zdeňka Havránková. Doslov napsal Mojmír Otruba. Mimočítanková četba. Praha, SNDK 1958, 8°, 279 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1956.

¶ Laiske 1583.

  Sůl nad zlato. Omalovánky. Kreslil B. Šebek. K omalovánkám vypravuje Rudolf Lužík. Druhé vydání. Praha, SNKLHU 1958, 8° příč., [16 + 6 str. textu].

¶ Laiske 1584.

  V zámku a v podzámčí. K vydání připravila, doslov, ediční poznámku a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Mimočítanková četba. Třetí vydání. Praha, SPN 1958, 8°, 113 str.

¶ Laiske 1585.

1959

  Babička. Obrazy venkovského života. K vydání připravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Ilustr. Milada Marešová. Pro čtenáře od 11 let. 5. vydání v SNDK. Praha, SNDK 1959, 8°, 261 str.

¶ Laiske 946: 298. vydání. ♦ Počta 330.

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov napsal a poznámkami opatřil Vítězslav Rzounek. Mimočítanková četba. 4. nezměněné vydání. Praha, SPN 1959, 8°, 275 str.

¶ Laiske 947: 299. vydání. ♦ Počta 331.


  Báchorky. Výbor sestavil a vysvětlivky napsal Jan Červenka. K vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustr. Milada Marešová. Mimočítanková četba. Praha, SPN 1959 (3. vyd.), 8°, 162 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1957.

¶ Laiske 1586.

  V zámku a v podzámčí. K vydání připravila Zdeňka Havránková. Doslov napsal Bohuslav Havránek. Praha, Mladá fronta 1959 (17. vyd., v MF 2. vyd.), 8°, 247 str.

Obsah: V zámku a v podzámčí.- Chudí lidé. - Chyže pod horami. - Divá Bára.

¶ Laiske 1587.

  V zámku a v podzámčí. — Chyže pod horami. K vydání připravila, doslov, ediční poznámky a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Mimočítanková četba. Praha, SPN 1959 (1. vyd.), 8°, 192 str.

¶ Laiske 1588.

1960

  Čtyři doby. Dokumenty. Řada 2. Sv. 1. Praha, Památník národního písemnictví 1960, 8°, [21] str.

Faksimile rukopisu. Vydáno k 140. výročí narození Boženy Němcové.

  Listy III. 1857—1858. Svazek připravil Miloslav Novotný za spolupráce výkonných redaktorů Rudolfa Havla a Rudolfa Skřečka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. XIV. SNKLHU, Praha 1960, 8°, 369 + (3) str.

Obsah (č. 196–291):

1857: 196. Karlu Němcovi 5/1 1857 /9-13/; 197. Václavu Čeňku Bendlovi 7/1 1857 /14-16/; 198. Václavu Čeňku Bendlovi 14/1 1857 /17-20/; 199. Karlu Němcovi 4/2 1857 /21-24/; 200. Josefu Němcovi 16/2 1857 /25-31/; 201. Marii Němečkové 23/2 1857 /32/; 202. Václavu Čeňku Bendlovi mezi 25/2 a 4/3 1857 /33-42/; 203. Karlu Němcovi 5/3 1857 /43-46/; 204. Karlu Němcovi před 10/3 1857 /47/; 205. Josefu Němcovi 10. až 16. března 1857 /48-53/; 206. Karlu Němcovi 31/3 1857 /54-56/; 207. Matiju Majarovi 1/4 1857 /57-58/; 208. Josefu Němcovi 17/4 1857 /59-66/; 209. Václavu Čeňku Bendlovi 18/4 1857 /67-68/; 210. Karolině Staňkové 25/4 1857 /69/; 211. Karlu Němcovi 3/6 1857 /70/; 212. Adéle Panklové 3/6 1857 /71-76/; 213. Josefu Němcovi 13/6 1857 /77-88/; 214. Josefu Němcovi 20/6 1857 /89-92/; 215. Václavu Čeňku Bendlovi před 24/6 1857 /93-95/; 216. Josefu Němcovi před 9/7 1857 /96-100/; 217. Ladislavu Staňkovi 20/7 1857 /101/; 218. Josefu Němcovi 24/7 1857 /102-105/; 219. Václavu Čeňku Bendlovi před 25/7 1857 /106-109/; 220. Karlu Němcovi 31/7 1857 /110-112/; 221. Josefu Němcovi 31/7 1857 /113-116/; 222. Adéle Panklové 5/8 1857 /117-119/; 223. Leopoldu Hansmannovi 9/8 1857 /120-121/; 224. Karolině Staňkové 14/8 1857 /122/; 225. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 14/8 1857 /123-124/; 226. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 17/8 1857 /125-128/; 227. Josefu Němcovi 20/8 1857 /129-133/; 228. Gustávu Kazimíru Zechenterovi koncem září 1857 /134-135/; 229. Karolině Staňkové 1/10 1857 /136/; 230. Karolině Staňkové 4/10 1857 /137/; 231. Josefu Václavu Fričovi 5/10 1857 /138-139/; 232. Karlu Němcovi 9/10 1857 /140-142/; 233. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 19/10 1857 /143-148/; 234. Matiju Majarovi 21/10 1857 /149-151/; 235. Karlu Aloisu Vinařickému 23/11 1857 /152-153/; 236. Josefu Němcovi 5/12 1857 /154-158/; 237. Václavu Čeňku Bendlovi 7/12 1857 /159-163/; 238. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 11/12 1857 /164-167/; 239. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 14/12 1857 /168-174/; 240. Samu Chalupkovi 14/12 1857 /175-177/; 241. Martinu Hattalovi koncem r. 1857 /178-184/

1858: 242. Václavu Čeňku Bendlovi 7/1 1858 /187-189/; 243. Karlu Němcovi 23/1 1858 /190-192/; 244. Josefu Němcovi 23/1 1858 /193-195/; 245. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 3/2 1858 /196-197/; 246. Josefu Němcovi 13/2 1858 /198-199/; 247. Josefu Němcovi 19/2 1858 /200-201/; 248. Adéle Panklové 20/2 1858 /202-206/; 249. Josefu Němcovi 23/2 1858 /207/; 250. Karlu Němcovi 25/2 1858 /208-210/; 251. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 26/2 1858 /211-212/; 252. Vukovi Stefanovići Karadžićovi 26/2 1858 /213/; 253. Josefu Němcovi 27/2 1858 /214/; 254. Josefu Němcovi a synu Jaroslavovi 3/3 1858 /215-217/; 255. Josefu Němcovi 5/3 1858 /218-219/; 256. Václavu Čeňku Bendlovi 6/3 1858 /220-223/; 257. Josefu Němcovi po 7/3 1858 /224-225/; 258. Josefu Branislavu Menclovi 10/3 1858 /226/; 259. Josefu Němcovi 14/3 1858 /227-230/; 260. Josefu Branislavu Menclovi /231/; 261. Josefu Němcovi 18/3 1858 /232-233/; 262. Josefu Němcovi 27/3 1858 /234/; 263. Karlu Němcovi 30/3 1858 /235-237/; 264. Karlu Bellmannovi 30/3 1858 /238/; 265. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 30/3 1858 /239-240/; 266. Hanuši Kolovratovi Krakovskému, počátkem dubna 1858 /241/; 267. Karlu Němcovi 18/4 1858 /242-246/; 268. Karlu Němcovi 27/4 1858 /247-249/; 269. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 7/5 1858 /250/; 270. Františku Šimáčkovi 8/5 1858 /251-252/; 271. Václavu Čeňku Bendlovi 25/5 1858 /253-255/; 272. Josefu Barákovi 19/6 1858 /256/; 273. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 24/6 1858 /257-260/; 274. Samu Chalupkovi 30/6 1858 /261-265/; 275. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 6/7 1858 /266-269/; 276. Kateřině Lauermannové-Petrovičové 11/7 1858 /270/; 277. Ignáci Janu Hanušovi 13/7 1858 /271/; 278. Kateřině Němcové 19/7 1858 /272-273/; 279. Josefu Václavu Fričovi 22/7 1858 /274/; 280. Karlu Němcovi 31/7 1858 /275-279/; 281. Matiju Majarovi v červenci 1858 /280-281/; 282. Michalu Miloslavu Hodžovi 22/8 1858 /282/; 283. Aloisu Vojtěchu Šemberovi 27/8 1858 /283-284/; 284. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 1/9 1858 /285/; 285. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 26/9 1858 /286-287/; 286. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 13/10 1858 /288-291/; 287. Václavu Čeňku Bendlovi 1/11 1858 /292/; 288. Karlu Němcovi 2/11 1858 /293-297/; 289. Karlu Němcovi před 25/11 1858 /298-300/; 290. Karlu Němcovi 29/11 1858 /301-307/; 291. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 28/12 1858 /308-312/

Ediční poznámky /313-316/

Seznam adresátů /317-319/

Vysvětlivky /320-370/

¶ Laiske 681.

  Národní pohádky. Upravil J. Š. Kubín. Ilustr. Josef Lada. Pro čtenáře od 6 let. Praha, SNDK 1960 (2. vyd., v SNDK 1. vyd.; náklad 25 000 výt.), 4°, 89 str.

Obsah: Divotvorný meč. - O bílém hadu. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Dobré kmotřinky. - Lesní ženka. - Moudrý zlatník. - O Nesytovi. - Princ Bajaja. - Sedmero krkavců. - O chytré princezně. - Alabastrová ručička. - O Smolíčkovi. - O labuti. - O jednom starém psu a vlku.

¶ Laiske 1589.

  Povídky. K vydání připravila, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřila Zdeňka Havránková. Doslov [napsal] Mojmír Otruba. Mimočítanková četba. Praha, SPN 1960 (3. nezm. vyd.), 8°, 278 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1956.

¶ Laiske 1590.

1961

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Kreslil Adolf Kašpar. (27. vydání s ilustracemi Adolfa Kašpara.) 5. vydání v SNDK. Praha, SNDK 1961 (náklad 30 000 výt.), 29 cm, 206 str.

¶ Laiske 948: 300. vydání. ♦ Počta 332.

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov napsal a poznámkami opatřil Dr. Vítězslav Rzounek. Obálku, vazbu a frontispici navrhl Karel Müller. Mimočítanková četba. 5. vydání v SPN. Praha, SPN 1961 (náklad 25 000 výt.), 8°, 270 str.

¶ Laiske 948a: 301. vydání. ♦ Počta 333.

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov Jiří Kotalík. Ilustrace Václav Špála. Nesmrtelní, sv. 54. Praha, SNKLHU 1961 (náklad 15 000 výt.), 8°, 237 str.

¶ Laiske 948b: 302. vydání. ♦ Počta 334.


  Listy IV. 1859—1861. Svazek připravil Miloslav Novotný za spolupráce výkonných redaktorů Rudolfa Havla a Rudolfa Skřečka. Knihovna klasiků. — Spisy Boženy Němcové, sv. XV. SNKLHU, Praha 1961, 8°, 222 + (6) str.

Obsah (č. 292–348):

1859: 292. Karlu Němcovi 2-8/1 1859 /9-13/; 293. Karlu Němcovi 21/4 1859 /14-17/; 294. Samu Chalupkovi 29/4 1859 /18-21/; 295. Karlu Němcovi 18/5 1859 /22/; 296. Karlu Němcovi 9/6 1859 /23-28/; 297. Doře Němcové 27/7 1859 /29-32/; 298. Doře Němcové 6/8 1859 /33-36/; 299. Jaroslavu Němcovi 12/8 1859 /37-38/; 300. Františku Ladislavu Riegrovi 7/9 1859 /39/; 301. Karlu Němcovi 8/9 1859 /40-44/; 302. Karlu Němcovi 16/9 1859 /45-47/; 303. Vojtěchu Náprstkovi 3/10 1859 /48-49/; 304. Janu Karlu Rojkovi 13/10 1859 /50/; 305. Josefu Kolískovi 15/10 1859 /51/; 306. Karlu Němcovi 5/11 1859 /52-53/; 307. Karlu Němcovi 21/11 1859 /54-59/; 308. Karlu Němcovi 19/12 1859 /60-62/; 309. Václavu Staňkovi, koncem roku 1859 /63/

1860: 310. Josefu Kolískovi 14/1 1860 /67-70/; 311. Kateřině Petrovičové (Lauermannové) 15/1 1860 /71/; 312. Janu Palackému 16/1 1860 /72-73/; 313. Karlu Němcovi 5/2 1860 /74-80/; 314. Janu Karlu Rojkovi 7/3 1860 /81/; 315. Karlu Němcovi 2/4 1860 /82-84/; 316. Karlu Němcovi 2/4 1860 /85/; 317. Paní Simeonovové 5/6 1860 /86/; 318. Karlu Němcovi 18/9 1860 /87-93/; 319. Jaroslavu Němcovi 29/9 1860 /94-96/; 320. Marii Studničkové /97/; 321. Jaroslavu Němcovi /98/; 322. Karlu Němcovi 4/11 1860 /99-104/; 323. Václavu Štulcovi 9/12 1860 /105/; 324. Janu Karlu Rojkovi 9/12 1860 /106-109/; 325. Jiřímu Vratislavu Jahnovi 30/12 1860 /110/; 326. Václavu Štulcovi /111/; 327. Vasilu Dimitrovi Stojanovovi /112/; 328. Vasilu Dimitrovi Stojanovovi /113/

1861: 329. Vasilu Dimitrovi Stojanovovi, počátkem r. 1861 /117/; 330. Vasilu Dimitrovi Stojanovovi /118/; 331. Boženě Šetlíkové-Staňkové, před 25/3 1861 /119/; 332. Kateřině Petrovičové (Lauermannové) 14/6 1861 /120/; 333. Doře Němcové 1/8 1861 /121/; 334. Doře Němcové 7/8 1861 /122-123/; 335. Doře Němcové 7/8 1861 /124/; 336. Doře Němcové 8/8 1861 /125-126/; 337. Josefu Němcovi (synovci) 8/8 1861 /127/; 338. Josefu Seidlovi 17/9 1861 /128-131/; 339. Doře Němcové 17/9 1861 /132-134/; 340. Jaroslavu Němcovi 18/9 1861 /135-137/; 341. Jaroslavu Němcovi 2/10 1861 /138-142/

Dodatky: 342. Anně Hlavsové 19/7 1848 /145/; 343. Janu Dlabačovi 13/6 1849 /146/; 344. Gustávu Kazimíru Zechenterovi 7/12 1852 /147/; 345. Elišce Lamblové 4/5 1854 /148/; 346. Karlu Němcovi 13/9 1856 /149-151/; 347. Nezjištěnému příteli a podporovateli, na rozhraní let 1857—1858 /152/; 348. Josefu Drahorádovi, koncem r. 1858 /153-154/

Ediční poznámky /155-158/

Seznam adresátů /159-162/

Vysvětlivky /163-191/

Jmenný rejstřík /192-223/

¶ Laiske 682.

  V zámku a v podzámčí. — Chyže pod horami. K vydání připravila, doslov, ediční poznámky a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Ilustrace od Jaroslava Sůry. Mimočítanková četba. Praha, SPN 1961 (2. nezměn. vyd.; náklad 30 000 výt.), 8°, 197 str.

1962

  Čtyři doby. Za redakce Antonína Boháče. Graficky upravila a kresbou (frontispice) vyzdobila Ludmila Jiřincová. Dokumenty. Řada 2. Sv. 1. Praha, Památník národního písemnictví 1962 (2. vyd.), 8°, [21] str.

Faksimile rukopisu. Vydáno k 100. výročí úmrtí Boženy Němcové.

¶ Bubla 6614.

  Chýše pod horami a jiné povídky. Ilustroval Karel Müller. Praha / Bratislava, Státní nakladatelství dětské knihy / Mladé letá, 1962, 8°, 454 str.

Obsah: Domácí nemoc. Dlouhá noc. Čertík. Karla. Divá Bára. V zámku a v podzámčí. Chudí lidé. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Pan učitel.

Pro čtenáře od 12 let.

  Národní pohádky. Ilustroval Josef Lada. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962 (3. vyd., v SNDK 2. vyd.; náklad 25 000 výt.), 26 cm, 88 str. + 6 str. barev. příl.

Obsah: Divotvorný meč. - O bílém hadu. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Dobré kmotřinky. - Lesní ženka. - Moudrý zlatník. - O Nesytovi. - Princ Bajaja. - Sedmero krkavců. - O chytré princezně. - Alabastrová ručička. - O Smolíčkovi. - O labuti. - O jednom starém psu a vlku (úprava Josef Štefan Kubín).

  Pan učitel. K vydání připravil a poznámkami doplnil Vlastimil Květenský. Doslov napsal Václav Kamelský. Vyzdobil Jiří Morávek. Havlíčkův Brod, Východočeské nakladatelství 1962 (náklad 5000 výt.), 12°, 110 str.

Vydáno k 100. výročí úmrtí Boženy Němcové a k otevření školy v České Skalici, kam v letech 1824—1830 chodila i B. Němcová.

  Patnáct pohádek Boženy Němcové. K tisku připravil Rudolf Havel. Úvod Jaroslav Med. Ilustroval Jiří Winter. Havlíčkův Brod, Východočeské nakladatelství 1962 (náklad 10 000 výt.), 8°, 155 str. + 8 barev. obraz. příl.

Obsah: O třech zakletých psích. O slunečníku, měsíčníku a větrníku. Šternberk. Spravedlivý Bohumil. Neohrožený Mikeš. Noční stráž. O chytré princezně. Čert a Káča. O zlatých zámkách. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. Čertův švagr. Silný Ctibor - národní pověst. O kocouru, kohoutu a kose. O bílém hadu. Princ Bajaja.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Obálka a ilustrace Cyrila Boudy. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962 (vyd. v SNKLU 3.; náklad 20 000 výt.), 8°, 221 str.

  Z dopisů Boženy Němcové. Pro mládež dopisy vybrala, upravila, úvodní slovo a spojovací texty napsala Jana Štefánková. Vysvětlivky jazykové a věcné napsala Zdeňka Havránková. Ilustrovala Vilma Vrbová-Kotrbová. Studánka, sv. 18. Praha, SNDK 1962, 8°, 187 str.

Obsah: ...

Vydáno k 100. výročí úmrtí Boženy Němcové.

  Zlatý vrch. Il. Alena Ladová. Korálky, sv. 25. Praha, SNDK 1962 (náklad 50 000 výt.), 8°, 30 str.

1963

  Čert a Káča. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Obálku s kresbou ilustrátorky navrhl Zdeněk Mlčoch. Pro malé čtenáře, sv. 3. Praha, SNDK 1963 (náklad 80 000 výt.), 12°, 21 str.

Edice Pro malé čtenáře (přehled).

  Čertův švagr. Il. Eva Křížová-Brýdová. Korálky, sv. 31. Praha, SNDK 1963 (náklad 50 000 výt.), 8°, 29 str.

  Pohádky Boženy Němcové. Výbor uspořádal Jan Červenka, k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval a obálku navrhl Karel Svolinský. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963 (1. vyd. v SNDK; náklad 30 000 výt.), 4°, 314 str. (50 ilustrací, 20 příloh). — Viz 1968.

Obsah: ...

  Princ Bajaja. Il. Zdeněk Mlčoch. Korálky, sv. 30. Praha, SNDK 1963 (náklad 50 000 výt.), 8°, 30 str.

1964

  Babička. Obrazy venkovského života. Upravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Ilustrace Adolf Kašpar. (28. vydání s ilustracemi Adolfa Kašpara.) Obálku s použitím kresby ilustrátora navrhl Zdeněk Mlčoch. 6. vydání v SNDK. Praha, SNDK 1964 (náklad 65 000 výt.), 4°, 206 str.

¶ Počta 335.


  Národní pohádky. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964 (4. vyd., v SNDK 3. vyd., v KMČ 1. vyd.; náklad 67 000 výt.), 26 cm, 88 str. + 6 str. barev. příl.

Obsah: Divotvorný meč. - O bílém hadu. - Pohádka o perníkové chaloupce. - Dobré kmotřinky. - Lesní ženka. - Moudrý zlatník. - O Nesytovi. - Princ Bajaja. - Sedmero krkavců. - O chytré princezně. - Alabastrová ručička. - O Smolíčkovi. - O labuti. - O jednom starém psu a vlku (úprava Josef Štefan Kubín).

  O Jozovi. Il. Václav Šprungl. Korálky, sv. 33. Praha, SNDK 1964 (náklad 50 000 výt.), 8°, 29 str.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Obálka a ilustrace Cyrila Boudy. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964 (4. vyd. v SNKLU; náklad 9 000 výt.), 8°, 221 str.

1965

  Báchorky. Výbor sestavil a vysvětlivky napsal Jan Červenka. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustr. Milada Marešová. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací. Praha, SPN 1965 (4. nezměn. vyd.; náklad 49 000 výt.), 8°, 160 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1957.

  Povídky. Ilustroval Ota Janeček. Česká klasická próza. Praha, SNKLU 1965 (1. vyd.; náklad 45 000 výt.), 8°, 362 str.

Obsah: Baruška. - Sestry. - Karla. - Divá Bára. - V zámku a podzámčí. - Dobrý člověk. - Chyže pod horami.

  Sůl nad zlato a jiné pohádky. Výbor z Národních báchorek a pověstí a ze Slovenských pohádek a pověstí sestavil Jan Červenka. Texty připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval a vazbu navrhl Zdeněk Mézl. Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1965 (1. vyd.; náklad 64 000 výt.), 21 cm, 101 + (3) str. + [4] barev. obr. příl.

Obsah: Sůl nad zlato. O Nesytovi. O hloupém Honzovi. Chytrá horákyně. O dvanácti měsíčkách. O perníkové chaloupce. Potrestaná pýcha. Čert a Káča. O chytré princezně. Kdo je hloupější?; Jak se učil Honzík latinsky. Chytrý synek. O kocouru, kohoutu a kose. Moudrý zlatník. Dej pánbůh štěstí, lávko!

  V zámku a v podzámčí. — Chyže pod horami. K vydání připravila, doslov, ediční poznámky a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Ilustrace Jaroslav Sůra. Mimočítanková četba pro všeobecně vzdělávací školy. Praha, SPN 1965 (3. nezměn. vyd.; náklad 37 500 výt.), 8°, 181 str.

1966

  Princezna se zlatou hvězdou na čele. Vybrala Zuzana Ceplová. Il. Václav Karel. Praha, SNDK 1966 (náklad 89 000 výt.), 8°, 215 str. + [12] barev. obr. příl.

Obsah: Princ Bajaja /7/. Kdo je hloupější? /19/. O bílém hadu /22/. Alabastrová ručička /31/. O labuti /38/. Chytrá horákyně /45/. Sedmero krkavců /52/. O kocouru, kohoutu a kose /66/. Tři zlatá péra /72/. Noční stráž /87/. O třech zakletých psích /95/. Kdo snědl holoubátka? /114/. Jak Jaromír k štěstí přišel /116/. Otřech sestrách /143/. Spravedlivý Bohumil /155/. O Pánu Bohu /165/. Čertův švagr /172/. Bratr a sestra /186/. Princezna se zlatou hvězdou na čele /199/. Ediční poznámka /213/.

1967

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustrace Adolf Kašpar. 7. vydání v SNDK. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967 (náklad xx xxx výt.), 8°, 208 str.

¶ Počta 336.

  Babička. Obrazy venkovského života. Text k vydání připravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Ilustrovala Milada Marešová. Obálku s použitím kresby ilustrátorky navrhla Olga Pavalová. 8. vydání v SNDK. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967 (náklad 40 000 výt.), 8°, 250 str.

¶ Počta 337.


  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha-Tille. K vydání připravila a ediční poznámky napsala Herta Chrobáková. Il. Artuš Scheiner. Edice Zlatá brána. Praha, SNDK, 1967 (2. vyd. v SNDK), 8°, 54 str.

Obsah: Povídka bez názvu. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

  Divá Bára. — Karla. Text k vydání připravila a poznámky a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Il. Hana Hrubešová. Klub mladých čtenářů. Praha, SNDK, 1967 (1. vyd. v SNDK i v KMČ; náklad 60 000 výt.), 8°, 109 str.

Doslov: Mojmír Otruba: „Rozhovor Čtenáře s Doslovem.“

  Sůl nad zlato a jiné pohádky. Výbor z Národních báchorek a pověstí a ze Slovenských pohádek a pověstí sestavil Jan Červenka. Texty připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval a vazbu navrhl Zdeněk Mézl. Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1967 [1966?] (2. vyd.; náklad 150 000 výt.), 21 cm, 101 + (3) str. + [4] barev. obr. příl.

Obsah: Viz vydání z roku 1965.

1968

  Babička. Obrazy venkovského života. K vydání připravil František Váhala. Ilustrace Václav Špála. Obálku a vazbu s použitím kreseb ilustrátora navrhl Pavel Teimer. Česká klasická próza. 6. vydání v Odeonu. Praha, Odeon 1968 (náklad 50 000 výt.), 8°, 240 str.

¶ Počta 338.


  Pohádky. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval Artuš Scheiner. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968 (1. vyd. v SNDK; náklad 85 000 výt.), 8°, 265 str. + [12] barev. obr. příl.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. Divotvorný meč. Neohrožený Mikeš. Sedmero krkavců. O chytré princezně. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Šternberk. Spravedlivý Bohumil. O mluvícím ptáku. O princezně se zlatou hvězdou na čele. O Jozovi a Jankovi. Čertův švagr. O třech zakletých psích. Vodní paní. Zlatý vrch. Potrestaná pýcha. O bílém hadu. Alabastrová ručička. Princ Bajaja.

  Pohádky Boženy Němcové. Výbor uspořádal Jan Červenka, k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval a obálku navrhl Karel Svolinský. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968 (2. vyd. v SNDK; náklad 100 000 výt.), 4°, 352 str. — Viz 1963.

Obsah: Povídka bez názvu /7/. Sedlák milostpánem /8/. Řemeslo má zlaté dno /10/. Zlaté hvězdičky /13/. O neposlušných kozlatech /15/. Kmotr Matěj /18/. Královna hadů /20/. Strejček Příhoda /22/. O Smolíčkovi /24/. Kdo je hloupější /28/. Pohádka o Palečkovi /31/. Jak se učil Honzík latinsky /34/. Pohádka o kohoutkovi a slepičce /37/. Pohádka o perníkové chaloupce /42/. O hloupém Honzovi /47/. O kocouru, kohoutu a kose /53/. Lesní ženka /60/. Chytrá horákyně /67/. O labuti /73/. Čert a Káča /82/. Moudrý zlatník /88/. O chytré princezně /94/. O bílém hadu /100/. O třech bratřích /108/. O Nesytovi /118/. O Jozovi a Jankovi /127/. Potrestaná pýcha /138/. O černé princezně /146/. Princ Bajaja /158/. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku /171/. Sedmero krkavců /181/. Neohrožený Mikeš /193/. Ptačí hlava a srdce /205/. O zlatém kolovrátku /218/. Čertův švagr /231/. Divotvorný meč /243/. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních /254/. Zlatý vrch /267/. Šternberk /282/. O Popelce /298/. Vodní paní /313/. Jak Jaromil k štěstí přišel /329/. Pohádka bez konce /352/. Ediční poznámka /355/.

1969

  Babička. Obrazy venkovského života. Předmluva Jan Petrmichl. Světová četba, sv. 100. 2. vydání ve Světové četbě. Praha, Odeon 1969 (náklad 40 000 výt.), 8°, 254 str.

¶ Počta 339.


  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha-Tille. K vydání připravila a ediční poznámky napsala Herta Chrobáková. Il. Artuš Scheiner. Edice Zlatá brána. Praha, Albatros, 1969 (3. vyd. v Albatrosu; náklad 50 000 výt.), 4°, 54 str.

Obsah: Povídka bez názvu. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

  Jak Jaromil k štěstí přišel. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Il. Karel Svolinský. Korálky, sv. 50. Praha, Albatros 1969, 8°, 32 str.

  Sůl nad zlato a jiné pohádky. Výbor z Národních báchorek a pověstí a ze Slovenských pohádek a pověstí sestavil Jan Červenka. Texty připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval a vazbu navrhl Zdeněk Mézl. Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1969 (3. vyd.; náklad 15 000 výt.), 21 cm, 109 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1965.

1970

  Báchorky. Výbor sestavil a vysvětlivky napsal Jan Červenka. K vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustr. Milada Marešová. Mimočítanková četba pro školy všeobecně vzdělávací. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1970 (5. vyd. v SPN; náklad 100 000 výt.), 8°, 160 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1957.

  Neohrožený Mikeš. Il. Alena Hubičková. Pírka ptáka Ohniváka, sv. 37. Praha, Lidové nakladatelství 1970 (náklad 30 500 výt.), 8°, 31 str.

Obsah: Neohrožený Mikeš. O třech sestrách.

Edice Pírka ptáka Ohniváka (přehled).

  Princ Bajaja. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Il. Jan Kudláček. Korálky, sv. 57. Praha, Albatros 1970 (2., rozšířené vyd.), 8°, 32 str.

Obsah: Princ Bajaja. Potrestaná pýcha.

  Princ Bajaja. Il. Vladimír Tesař. Grafická úprava Milan Grygar. Hradec Králové, Kruh 1970, 8°, 25 str.

Vydáno k 150. výročí narození Boženy Němcové.

  Stříbrná kniha pohádek. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval Štefan Cpin. Členská knižnice. Praha, Svoboda 1970 (náklad 105 000 výt.), 27 cm, 195 str.

Obsah: Lesní ženka /5/. Ptačí hlava a srdce /12/. O Jozovi a Jankovi /26/. Šternberk /37/. O Nesytovi /54/. O třech sestrách /65/. Čert a Káča /77/. Princ Bajaja /85/. Kmotr Matěj /98/. Čertův švagr /100/. O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku a krásné Ulianě /114/. Černokněžník /127/. Světská krása /134/. Chytrý synek /147/. O Širokém, Dlouhém, a Žárookém /156/. O Peciválovi, nejmocnějším na světě /165/. Berona /185/. Kdo snědl holoubátka? /195/.

1971

  Babička. Obrazy venkovského života. Medailon o autorce napsal Mojmír Otruba. Kresby Cyril Bouda. Slunovrat. Edice české klasické prózy a poezie. Velká řada, sv. 1. Praha, Československý spisovatel, 1971 (náklad 40 000 výt.; 1. vyd. v Čs. spis.), 20 cm, 233 str.

¶ Počta 340.

  Babička. Obrazy venkovského života. Poznámkami opatřil Vítězslav Rzounek. Frontispice a obálka Karel Müller. Mimočítanková četba. Praha, SPN, 1971 (náklad 35 000 výt.; 6. vyd. v SPN), 20 cm, 253 str.

¶ Počta 341.

  Babička. Obrazy venkovského života. Kreslil Adolf Kašpar. Obálku s použitím barevné kresby ilustrátora navrhl Zdeněk Mlčoch. Klub mladých čtenářů. Výběrová řada. 9. vydání v Albatrosu (7. vyd. s ilustracemi Adolfa Kašpara). Praha, Albatros, 1971 (náklad 50 000 výt.), 27 cm, 206 str.

¶ Počta 342.


  Dopisy lásky. Božena Němcová. Předmluvu napsal a báseň z němčiny přeložil Jaroslav Seifert. Vybral a uspořádal, text připravil, poznámkou a soupisem adresátů opatřil a německé texty přeložil Rudolf Havel. Klub čtenářů, sv. 297. Praha, Odeon 1971 (náklad 51 000 výt.), 8°, 281 str.

Výbor korespondence Boženy Němcové.

  Chytrá horákyně. Il. Věra Mervartová. Korálky, sv. 69. Praha, Albatros 1971 (náklad 50 000 výt.), 8°, 32 str.

Obsah: Sedlák milostpánem. Strejček Příhoda. Kmotr Matěj. Kdo je hloupější? Jak se učil Honzík latinsky. Chytrá horákyně. O hloupém Honzovi.

  Princezna se zlatou hvězdou na čele. Vybrala Zuzana Ceplová. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Il. Václav Karel. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros 1971 (2. vyd., v Klubu mladých čtenářů 1. vyd.; náklad 90 000 výt.), 8°, 215 str. + [12] barev. obr. příl.

Obsah: Viz vydání z roku 1966.

1972

  Babička. Obrazy venkovského života. Text k vydání připravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Kreslil Adolf Kašpar. Obálku s použitím barevné kresby ilustrátora navrhl Zdeněk Mlčoch. Klub mladých čtenářů. Výběrová řada. 10. vydání v Albatrosu (8. vyd. s ilustracemi Adolfa Kašpara). Praha, Albatros, 1972 (náklad 45 000 výt.), 27 cm, 206 str.

¶ Počta 343.


  Karla. — Divá Bára. — Chudí lidé. — Dobrý člověk. — Pan učitel. Text k vydání připravila, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřila Zdeňka Havránková. Doslov Mojmír Otruba. Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1972 (3. vyd. v SPN; náklad 30 000 výt.), 20 cm, 268 str.

  Národní pohádky. Ilustroval Josef Lada. Klub mladých čtenářů. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1972 (5. vyd.; náklad 40 000 výt.), 27 cm, 89 str. + 6 str. barev. příl.

Obsah: Viz vydání z roku 1964.

  Pohádky. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval Artuš Scheiner. Edice Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros 1972 (2. vyd. v Albatrosu; náklad 100 000 výt.), 20 cm, 268 str. + [12] barev. obr. příl.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. Divotvorný meč. Neohrožený Mikeš. Sedmero krkavců. O chytré princezně. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Šternberk. Spravedlivý Bohumil. O mluvícím ptáku. O princezně se zlatou hvězdou na čele. O Jozovi a Jankovi. Čertův švagr. O třech zakletých psích. Vodní paní. Zlatý vrch. Potrestaná pýcha. O bílém hadu. Alabastrová ručička. Princ Bajaja.

Edice Z pohádky do pohádky (přehled).

  Povídky. Ilustroval Ota Janeček. Česká klasická próza. Praha, Odeon 1972 (2. vyd.; náklad 35 000 výt.), 21 cm, 364 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1965.

  V zámku a v podzámčí. — Chyže pod horami. K vydání připravila, doslov, ediční poznámky a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Praha, SPN 1972 (4. vyd.; náklad 40 000 výt.), 8°, 180 str.

  Zlatá kniha pohádek. Text k vydání připravily a slovenskou část přeložily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval Štefan Cpin. Členská knižnice. Praha, Svoboda 1972 (náklad 105 000 výt.), 27 cm, 202 str.

Obsah: O kocouru, kohoutu a kose. Valibuk. Růžové poupě. Chytrá horákyně. O ptáku Ohniváku a mořské panně. Sůl nad zlato. Kinkaš Martinko. Moudrý zlatník. Král času. O Turkovi a krásné Katarině. O třech zakletých knížatech. Spravedlivý Bohumil. Jak se učil Honzík latinsky. Neohrožený Mikeš. Pánbůh dej štěstí, lávečko. Potrestaná pýcha. Ztracený chlapec. O chytré princezně. Sedmero krkavců. Zlatý vrch.

1973

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha-Tille. K vydání připravila a ediční poznámky napsala Herta Chrobáková. Il. Artuš Scheiner. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1973 (4. vyd.; náklad 50 000 výt.), 4°, 51 str.

Obsah: Povídka bez názvu. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

  Čertův švagr. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval Adolf Born. Korálky, sv. 78. Praha, Albatros 1973 (náklad 19 000 výt.), 8°, 32 str.

Obsah: Čertův švagr. Spravedlivý Bohumil.

  Národní pohádky. Ilustroval Josef Lada. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Slovenskou pohádku „O jednom starém psu a vlku“ upravil J. Š. Kubín. Ilustrace z tvorby Josefa Lady vybral a k vydání připravil Jan Vrána. Klub mladých čtenářů. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1973 (6. vyd., v Albatrosu 5. vyd.; náklad 40 000 výt.), 27 cm, 88 str. + 6 str. barev. příl.

Obsah: Viz vydání z roku 1964.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Text k vydání připravil a vysvětlivkami opatřil František Váhala. Il. Adolf Kašpar. Praha, Albatros, 1973 (2. vyd. v Albatrosu; náklad 64 000 výt.), 4°, 180 str. + 15 barev. příl. — Viz 1958.

1974

  Dobrý člověk. Výbor uspořádal, edičně připravil a ediční poznámky a vysvětlivky napsal dr. Miloš Pohorský [= Felix Vodička]. Doslov napsal dr. Mojmír Otruba. Typografie Josef Týfa.   Výbor z díla, sv. 1, Praha, Československý spisovatel 1974 (náklad 36 000 výt.), 557 + (3) str.

Obsah: Pan učitel /7-31/. Rozárka /33-57/. Baruška /59-112/. Divá Bára /113-158/. Chyže pod horami. Obrázek ze Slovenska /159-202/. Dobrý člověk. Povídka /203-291/. Babička. Obrazy venkovského života /293-539/. Doslov: Pro život zas život /543-553/. Ediční poznámky a vysvětlivky /554-558/.

¶ Počta 344.


  Čtyry doby. Fragmenty autobiografie. Výbor uspořádal, edičně připravil a ediční poznámky a vysvětlivky napsal dr. Miloš Pohorský [= Felix Vodička]. Doslov napsal dr. Mojmír Otruba. Typografie Josef Týfa.   Výbor z díla, sv. 3. Praha, Československý spisovatel 1974 (náklad 17 000 výt.), 617 + (X) str.

Obsah: Čtyry doby. Korespondence.

  Chudí lidé. Výbor uspořádal, edičně připravil a ediční poznámky a vysvětlivky napsal dr. Miloš Pohorský [= Felix Vodička]. Doslov napsal dr. Mojmír Otruba. Typografie Josef Týfa.   Výbor z díla, sv. 2. Praha, Československý spisovatel 1974 (náklad 36 000 výt.), 553 + (X) str.

Obsah: Obrazy z okolí domažlického. Karla. Pohorská vesnice. Sestry, V zámku a podzámčí. Chudí lidé.

  Karla. — Divá Bára. — Chudí lidé. — Dobrý člověk. — Pan učitel. Text k vydání připravila, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřila Zdeňka Havránková. Doslov Mojmír Otruba. Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1974 (4. vyd. v SPN; náklad 30 000 výt.), 20 cm, 285 str.

  Karla a jné povídky. Výbor uspořádala Jana Štefánková. Doslov napsal Mojmír Otruba. Text k vydání připravila a vysvětlivkami opatřila Zdeňka Havránková. Ilustroval Karel Müller. Edice Zlatoroh. Praha, Albatros 1974 (1. vyd.; náklad 38 000 výt.), 21 cm, 280 str.

Obsah: Divá Bára. - Čertík. - Dobrý člověk. - Chyže pod horami. - Pan učitel. - Návštěva.

1975

  Babička. Obrazy venkovského života. Poznámkami opatřil Vítězslav Rzounek. Frontispice a obálka Karel Müller. Mimočítanková četba. Praha, SPN, 1975 (náklad 20 000 výt.; 7. vyd. v SPN), 20 cm, 253 str.

¶ Počta 345.


  Karla. — Divá Bára. — Chudí lidé. — Dobrý člověk. — Pan učitel. Text k vydání připravila, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřila Zdeňka Havránková. Doslov Mojmír Otruba. Mimočítanková četba. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1975 (5. vyd. v SPN; náklad 50 000 výt.), 20 cm, 285 str.

  O dobrých lidech. Klub čtenářů. 378. svazek. Praha, Odeon, 1975 (1. vyd. souboru; náklad 38 000 výt.), 21 cm, 371 str.

Obsah: Chudí lidé. Pan učitel. Divá Bára. Dobrý člověk. Pohorská vesnice.

  O chytré princezně. Il. Jiří Šindler. Korálky, sv. 90. Praha, Albatros 1975 (náklad 37 000 výt.), 8°, 32 str.

  Princezna se zlatou hvězdou na čele. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Il. Václav Karel. Praha, Albatros 1975 (3. vyd.; náklad 70 000 výt.), 8°, 213 str. + [12] barev. obr. příl.

Obsah: Viz vydání z roku 1966.

  Zlatá slova Boženy Němcové. Vybrala a uspořádala Jarmila Lormanová. Úvod Ladislav Štoll. Hradec Králové, Kruh 1975 (1. vyd.; náklad 10 000 výt.), 20 cm, 91 str.

Obsah: ...

Vydáno k Mezinárodnímu roku ženy 1975.

1976

  Sedmero krkavců. Ilustrace Václav Rykr. Korálky, sv. 97. Praha, Albatros 1976 (náklad 43 000 výt.), 8°, 31 str.

Obsah: Sedmero krkavců. Alabastrová ručička.

  V zámku a v podzámčí. — Chyže pod horami. K vydání připravila, doslov, ediční poznámky a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Mimočítanková četba pro všeobecně vzdělávací školy. Praha, SPN 1976 (5. vyd.; náklad 30 000 výt.), 21 cm, 156 str.

1977

  Babička. Obrazy venkovského života. Text k vydání připravil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel. Kreslil Adolf Kašpar. Obálku s použitím barevné kresby ilustrátora navrhl Zdeněk Mlčoch. Klub mladých čtenářů. Výběrová řada. 11. vydání v Albatrosu (9. vyd. s ilustracemi Adolfa Kašpara). Praha, Albatros, 1977 (náklad 45 000 výt.), 27 cm, 206 str.

¶ Počta 346.


  Princ Bajaja. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Il. Jan Kudláček. Korálky, sv. 101. Praha, Albatros 1977 (3. vyd.; náklad 49 000 výt.), 8°, 31 str.

Obsah: Princ Bajaja. Potrestaná pýcha.

  Vodní paní. K vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Il. Věra Mervartová. Korálky, sv. 98. Praha, Albatros 1977, 8°, 32 str.

1978

  Pohádky. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval Artuš Scheiner. Edice Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros 1978 (3. vyd. v Albatrosu; náklad 90 000 výt.), 20 cm, 268 str. + [12] barev. obr. příl.

Obsah: Viz vydání z roku 1972.

  V zámku a v podzámčí. — Chyže pod horami. K vydání připravila, doslov, ediční poznámky a vysvětlivky napsala Zdeňka Havránková. Mimočítanková četba pro všeobecně vzdělávací školy. Praha, SPN 1978 (6. vyd.; náklad 30 000 výt.), 21 cm, 144 str.

1979

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval Vladimír Tesař. Slunovrat. Ilustrovaná řada. Praha, Československý spisovatel 1979 (náklad 100 000 výt.; 3. vyd. v Čs. spis.), 29 cm, 287 str.

Oldřich Hlavsa, Poznámka na okraj ilustrací Vladimíra Tesaře.

¶ Počta 347.


  Karla a jné povídky. Výbor uspořádala Jana Štefánková. Doslov napsal Mojmír Otruba. Text k vydání připravila a vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřila Zdeňka Havránková. Ilustroval Karel Müller. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros 1979 (2. vyd.; náklad 50 000 výt.), 21 cm, 273 str. + 8 barev. obr. příl.

Obsah: Viz vydání z roku 1974.

  O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Il. Jan Černý. Korálky, sv. 112. Praha, Albatros 1979 (náklad 70 000 výt.), 8°, 32 str.

Obsah: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Spravedlivý Bohumil.

  Pohádky Boženy Němcové. Výbor uspořádal Jan Červenka, k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval a obálku navrhl Karel Svolinský. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros 1979 (3. vyd.), 29 cm, 352 str. — Viz 1963.

Obsah: Povídka bez názvu. Sedlák milostpánem. Řemeslo má zlaté dno. Zlaté hvězdičky. O neposlušných kozlatech. Kmotr Matěj. Královna hadů. Strejček Příhoda. O Smolíčkovi. Kdo je hloupější. Pohádka o Palečkovi. Jak se učil Honzík latinsky. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O hloupém Honzovi. O kocouru, kohoutu a kose. Lesní ženka. Chytrá horákyně. O labuti. Čert a Káča. Moudrý zlatník. O chytré princezně. O bílém hadu. O třech bratřích. O Nesytovi. O Jozovi a Jankovi. Potrestaná pýcha. O černé princezně. Princ Bajaja. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Sedmero krkavců. Neohrožený Mikeš. Ptačí hlava a srdce. O zlatém kolovrátku. Čertův švagr. Divotvorný meč. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. Zlatý vrch. Šternberk. O Popelce. Vodní paní. Jak Jaromil k štěstí přišel. Pohádka bez konce. Ediční poznámka.

  Učeň nad mistra. Textově připravil, studii o rukopisu a črtu o ilustrátorovi napsal Jaromír Jech. Ilustroval Cyril Bouda. V České Skalici, Muzeum Boženy Němcové 1979 (náklad 2000 výt.), 8°, 23 str. + 1 volná příloha.

Příloha: Faksimile rukopisu pohádky Boženy Němcové „Učeň nad mistra“. — Vydáno u příležitosti výstavy Cyrila Boudy a Mezinárodního roku dítěte.

1980

  Kdo je hloupější. Il. Josef Žemlička. Korálky, sv. 116. Praha, Albatros 1980 (náklad 72 000 výt.), 8°, 32 str.

Obsah: Kdo je hloupější. Strejček Příhoda. O kocouru, kohoutu a kose. Jak se učil Honzík latinsky. Chytrost nejsou žádné čáry.

1981

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustrace Adolf Kašpar. Obálka a vazba Milan Heger. Praha, Odeon / Moskva, Chudožestvennaja literatura 1981 (9. vyd. v Odeonu; náklad 50 000 výt.), 25 cm, 254 str.

¶ Počta 348.


  Potrestaná pýcha. K vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Il. Milada Mikulová. Korálky, sv. 122. Praha, Albatros 1981 (náklad 90 000 výt.), 8°, 32 str.

Obsah: Potrestaná pýcha ...

  Pohorská vesnice. V zámku a v podzámčí. Vybral a medailón o autorce, ediční poznámku a vysvětlivky napsal Mojmír Otruba. Kresby Cyril Bouda. Slunovrat. Edice české klasické prózy a poezie. Velká řada. Sv. 64. Praha, Československý spisovatel 1981 (1. vyd. v tomto celku; náklad 55 000 výt.), 8°, 301 + (3) str.

1982

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov Zdena Salivarová. Ilustrace Jan Brychta. Toronto, Sixty-Eight Publishers, 1982, 17 cm, 268 str.

Jan Brychta (1928—2013), ilustrátor, malíř, výtvarník animovaných filmů.

¶ Počta 349.


  Jak se Honzík učil latinsky. Il. Kateřina Marinová. Korálky, sv. 128. Praha, Albatros 1982 (náklad 76 000 výt.), 8°, 32 str.

  O Smolíčkovi. Il. František Skála. Korálky, sv. 133. Praha, Albatros 1982, 8°, 32 str.

  Princezna se zlatou hvězdou na čele. Il. Dagmar Berková. Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros 1982 (4. vyd.; náklad 80 000 výt.), 20 cm, 235 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1966.

1983

  Divá Bára a jiné prózy. Uspořádal, medailón o autorce napsal a ediční poznámkou opatřil Mojmír Otruba. Portrét autorky Rudolf Klimovič. Četba pro žáky základních a středních škol. Edice Slunovrat. Malá řada. Sv. 55. Praha, Československý spisovatel 1983 (1. vyd.; náklad 154 000 výt.), 17 cm, 269 str.

Obsah: Divá Bára. Karla. Dobrý člověk. Pan učitel.

1984

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval Vladimír Tesař. Slunovrat. Ilustrovaná řada. Praha, Československý spisovatel 1984 (náklad 100 000 výt.; 4. vyd. v Čs. spis.), 16 cm, 460 str.

¶ Počta 350.


  Bylo nebylo. Pohádky pro nejmenší. Výbor uspořádala, text upravila a ediční poznámku napsala Alena Peisertová. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Praha, Albatros 1984 (1. vyd.; náklad 190 000 výt.), 26 cm, 94 str.

Obsah: O Palečkovi. Pohádka o slepičce a kohoutkovi. Kmotr Matěj. O Smolíčkovi. Chytrá horákyně. O kocouru, kohoutu a kose. Jak se Honzík učil latinsky. O chytré princezně. Pohádka o perníkové chaloupce. O Jozovi a Jankovi.

  Pohorská vesnice. V zámku a v podzámčí. Vybral a medailón o autorce, ediční poznámku a vysvětlivky napsal Mojmír Otruba. K vydání připravil Miloš Pohorský. Kresby Cyril Bouda. Edice Slunovrat. Velká řada. Sv. 64. Praha, Československý spisovatel, 1984 (2. vyd. v tomto celku; náklad 82 000 výt.), 8°, 300 str.

  Ptačí hlava a srdce. Il. Václav Houf. Korálky, sv. 141. Praha, Albatros 1984 (náklad 80 000 výt.), 8°, 32 str.

Obsah: Ptačí hlava a srdce. Moudrý zlatník.

1985

  Velká kniha pohádek. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Ilustroval Artuš Scheiner. Edice Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros 1985 (4. rozšířené vyd.; náklad 150 000 výt.), 20 cm, 359 str.

Obsah: Jak Jaromil k štěstí přišel. Divotvorný meč. Neohrožený Mikeš. Sedmero krkavců. O chytré princezně. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Šternberk. Spravedlivý Bohumil. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. Kdo je hloupější. O labuti. O princezně se zlatou hvězdou na čele. O Jozovi a Jankovi. Čertův švagr. O třech zakletých psích. Vodní paní. Zlatý vrch. Potrestaná pýcha. O bílém hadu. Alabastrová ručička. Princ Bajaja. O třech zakletých knížatech. Ptačí hlava a srdce. O zlatých zámcích. O černé princezně. Moudrý zlatník. O ptáku Ohniváku a mořské panně.

Edice Z pohádky do pohádky (přehled).

1986

  Babička. Obrazy venkovského života. K vydání připravil Rudolf Havel. Ilustroval Adolf Kašpar. Členská knižnice. Praha, Svoboda, 1986 (náklad 100 000 výt.; 1. vyd. v nakl. Svoboda), 27 cm, 205 str.

¶ Počta 351.


1987

  Divá Bára a jiné prózy. Uspořádal, medailón o autorce napsal a ediční poznámkou opatřil Mojmír Otruba. Portrét autorky Rudolf Klimovič. Četba pro žáky základních a středních škol. Edice Slunovrat. Malá řada. Sv. 55. Praha, Československý spisovatel 1987 (2. vyd.; náklad 42 000 výt.), 17 cm, 251 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1983.

1988

  Velká kniha pohádek. Text k vydání připravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Ilustroval Artuš Scheiner. Edice Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros 1988 (5. rozšířené vyd.; náklad 80 000 výt.), 20 cm, 359 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1985.

1989

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval Vladimír Tesař. Slunovrat. Ilustrovaná řada. Praha, Československý spisovatel, 1989 (5. vyd. v Čs. spis., 4. vyd. ve Slunovratu), 16 cm, 286 str.

Oldřich Hlavsa, Poznámka na okraj ilustrací Vladimíra Tesaře.

Přetisk vydání z roku 1979 v Čs. spisovateli.

¶ Počta 352.


1990

  Princezna se zlatou hvězdou na čele. Vybrala Zuzana Ceplová. Il. Dagmar Berková. Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros 1990 (5. vyd.; náklad 38 000 výt.), 20 cm, 235 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1966.

1991

  Neohrožený Mikeš. Výběr pohádek Boženy Němcové. S původními černobílými ilustracemi Pavla Černého. Edice Zlatá rybka, Olomouc, FIN 1991 (1. vyd.; náklad 10 000 výt.), 26 cm, 111 str.

Obsah: O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Sedm krkavců. Kdo snědl holoubátka. Chytrá horákyně. O labuti. Sedlák milostpánem. Vodní paní. Kmotr Matěj. Neohrožený Mikeš. Alabastrová ručička. O zlatých zámcích. Chudý a boháč. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O Pánu Bohu. Čert a Káča. Silný Ctibor. Strýček Příhoda. Šternberk. O Smolíčkovi. Kdo je hloupější.

  O princezně se zlatou hvězdou na čele. K vydání připravil František Šalé. Grafická úprava Jan Tydlitát. Boskovice, Albert 1991 (1. vyd.; náklad 10 000 výt.), 18 cm, 23 str.

Podle Sebraných spisů B. Němcové z r. 1862.

  Pohádky maličkým. Ilustroval Artuš Scheiner. Ostrava, Jasmín 1991 (1. vyd.), 20 cm, 58 str.

Obsah: Povídka bez názvu. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

  Princ Bajaja a jiné pohádky. Ilustrace Marie Lacigová. Plzeň, Nava 1991 (1. vyd.), 28 cm, 176 str. — Viz 1995 (2. vyd.).

Obsah: O chytré princezně. O třech bratřích. Noční stráž. O dvanácti měsíčkách. Neohrožený Mikeš. O Pánubohu. O černé princezně. Chytrý synek. Princ Bajana. Jak se učil Honzík latinsky. Ztracený chlapec. Čert a Káča. Černokněžník. Ptačí halva a srdce. Pánbůh dej štěstí, lávečko. O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi. Sedlák milostpánem. Bratr a sestra. O hloupé ženě. Čertův švagr. Kinkaš Martinko. Půjčka za oplátku. Sůl nad zlato. O třech zakletých knížatech.

1992

  O třech zakletých knížatech. Ilustr. Milan Erazim. Praha, Family 1992 (1.vyd. v této úpravě), 19 cm, 37 str.

1993

  Divá Bára. Karla. Ilustrace Ludmila Malcharová. Ostrava, Blesk [1993], 21 cm, 101 str.

  O zlatém vrchu. Graf. úprava Dagmar Krásná. Serie skřítka Matěje. Pohádky a pověsti z celého světa. Svazek č. 1. [Praha], Serie [1993], 21 cm, 6 str.

  Pohádky. Ilustrace Jana Kudličková. Graf. úprava Miluše Plencnerová. Obálka Jindřiška Rypalová. Vyškov, Hanácké nakladatelství [1993] (náklad 7000 výt.), 21 cm, 171 str.

  Princ Bajaja. Ilustr. a obálka Hermína Kynčlová. Graf. úprava Dagmar Krásná. Serie skřítka Matěje. Pohádky a pověsti z celého světa. Svazek č. 1. [Praha], Serie [1993], 21 cm, 6 str.

1994

  O Popelce a jiné pohádky. Texty jazykově upravily Věra Formánková a Jarmila Servítová. Ilustrovala Marie Lacigová. [Plzeň], Nava 1994 (1. vyd.), 29 cm, 129 str.

Obsah: O Popelce. Šternberk. O mluvícím ptákovi, živé vodě a třech zlatých jabloních. Potrestaná pýcha. O Nesytovi. Moudrý zlatník. Sedmero krkavců. O bílém hadovi. Princezna se zlatou hvězdou na čele. O Jankovi. O třech zakletých psech.

  Pohádky. Podle vydání z roku 1928 upravila Jaroslava Šiktancová. Ilustroval František Doubrava. Obálku navrhl Vladimír Vimr. Praha, Knižní klub 1994 (1. vyd. v KK), 21 cm, 186 str.

Obsah: O perníkové chaloupce. O Smolíčkovi. Chytrá horákyně. Jak se učil Honzík latinsky. Sedlák milostpánem. Alabastrová ručička. O Pánubohu. Čert a Káča. Čertův švagr. Ptačí hlava a srdce. O zlatém kolovrátku. Viktorka. O bílém hadu. O Popelce. Princ Bajaja. Sedmero krkavců. O princezně se zlatou hvězdou na čele. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Pohádka bez konce. O kohoutkovi a slepičce.

1995

  Babička. Obrazy venkovského života. Národní knihovnička, svazek 1. Edice Skvosty. Vydání 328., v nakladatelství Bystrov a synové, první. Praha, Bystrov a synové, 1995, 12,5 cm, 256 str.

¶ Počta 353.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustrace Adolf Kašpar. Vizovice, Lípa, 1995, 29 cm, 282 str.

Jubilejní vydání k 140. výročí 1. vydání v r. 1855 a k 175. výročí narození autorky v r. 1820.

¶ Počta 354.

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov s použitím studie K. Proška připravil Petr Rezek. Toto vydání vychází z kritického vydání SNKLU, Praha 1953, editorů Bohuslava Havránka, Rudolfa Havla a Rudolfa Skřečka. K vydání připravil Aleš Lederer. Vymaloval a nakreslil Martin Velíšek. Edice Klasiků, sv. 1. Praha, Prostor, 1995, 26 cm, 279 str. — Viz 2006.

Dedikační patitul: Nesmrtelné památce Boženy Němcové.

¶ Počta 355.


  Pohádky Boženy Němcové. Ilustroval Karel Svolinský. Všeň, Alter 1995 (1. vyd.), 24 cm, 155 str.

Obsah: ...

Vydáno k 175. výročí narození Boženy Němcové a 100. výročí narození Karla Svolinského.

  Princ Bajaja a jiné pohádky. Ilustrace Marie Lacigová. Plzeň, Nava 1995 (2. vyd.), 29 cm, 157 str.

Obsah: Viz 2. vydání (1991).

1996

  Bylo nebylo. Pohádky pro nejmenší. Výbor uspořádala a text upravila Alena Peisertová. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Praha, Artur 1996 (2. vyd., v nakl. Artur 1. vyd.), 28 cm, 82 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1984.

  Deset pohádek o svatém Petrovi. Ilustroval Karel L. Klusáček. Praha, Toužimský a Moravec 1996 (4. vyd., v nakl. TaM 1. vyd.), 27 cm, 58 str.

Obsah: ...

  Lamentace. Dopisy mužům. Výbor z korespondence Boženy Němcové a další texty uspořádala, průvodní slovo a ediční poznámku napsala Jaroslava Janáčková. Ilustrace Jiří Kolář. Praha, Český spisovatel 1996 (1. vyd.), 25 cm, 238 str.

Obsah: ...

  Pohádky Boženy Němcové. Jazykově upravila Věra Formánková. Ilustroval Artuš Scheiner. Praha, Granit 1996 (1. vyd. v tomto souboru), 30 cm, 151 str.

Obsah: Neohrožený Mikeš. Sedmero krkavců. O zlatých zámcích. O chytré princezně. O třech zakletých knížatech. O Slunečníkovi, Měsíčníkovi a Větrníkovi. Alabastrová ručička. Šternberk. O mluvícím ptákovi, živé vodě a třech zlatých jabloních. Kdo je hloupější? O labuti. O princezně se zlatou hvězdou na čele. Čertův švagr. Potrestaná pýcha. O třech zakletých psech. O Jozovi a Jankovi. Zlatý vrch. O hloupém Honzovi. O bílém hadovi. O černé princezně. Ptačí hlava a srdce. Princ Bajaja.

  Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského. Doslov Hana Šmahelová. Praha, Knižní klub 1996 (v KK 1. vyd.), 21 cm, 208 str.

1997

  Divá Bára a jiné povídky. Jazyková úprava Irena a Václav Vaňkovi. Ilustroval Vladimír Tesař. Klub mladých čtenářů. Klasická knihovnička, sv. 3. Praha, Albatros 1997 (1. vyd. v tomto souboru), 21 cm, 149 str.

Obsah: Divá Bára. Karla. Pan učitel.

1998

  Bylo nebylo. Pohádky pro nejmenší. Výbor uspořádala a text upravila Alena Peisertová. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Praha, Artur 1998 (3. vyd., v nakl. Artur 2. vyd.), 28 cm, 82 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1984.

  Pohádky a pověsti. Upravila Erika Vavřichová. Praha, Cesty 1998 (1. vyd.), 29 cm, 205 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. O Nesytovi. Potrestaná pýcha. Čert a Káča. O kocouru, kohoutu a kose. O bílém hadovi. O neposlušných kůzlatech. O Joskovi a Jankovi. Chytrá horákyně. Sedmero krkavců. Strejček Příhoda. Čertův švagr. O perníkové chaloupce. Princ Bajaja. Sedlák milostpánem. Neohrožený Mikeš. Kdo je hloupější. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Jak se Honzík učil latinsky. O třech bratrech. O Smolíčkovi. Lesní žínka. O chytré královně. Kmotr Matěj. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. O kohoutkovi a slepičce. O třech sestrách. O hloupém Honzovi. Šternberk. Silný Ctibor. Rozkoš. Pohádka bez konce.

  Princ Bajaja a jiné pohádky. Text jazykově upravila Věra Formánková. Ilustrace Marie Lacigová. Plzeň, Nava 1998 (3. vyd.), 29 cm, 157 str.

Obsah: Viz 2. vydání (1991).

1999

  Babička. Ediční příprava, poznámky a vysvětlivky Robert Adam. Komentář Jaroslava Janáčková. Přebal, vazba a typografie Vladimír Vimr. Česká knižnice. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1999, 355 + (5) str. — Viz 2001, 2003.

Obsah: Babička /7-267/. — Komentář: 1. Okolnosti prvního vydání /269-276/, 2. U díla /276-306/, 3. V aktu psaní /306-337/, 4. U prvního překladu (J. J.) /337-344/. — Ediční poznámka (R. A.) /345-351/. Vysvětlivky (R. A.) /352-355/.

¶ Počta 356.


2000

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha-Tille. K vydání připravila a ediční poznámky napsala Herta Chrobáková. Il. Artuš Scheiner. Praha, Albatros, 2000 (5. vyd.), 27 cm, 51 str.

Obsah: Povídka bez názvu. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

  Čert a Káča a jiné pohádky. Ilustrovala Hedvika Vilgusová. Praha, Vyšehrad 2000 (1. vyd. v tomto výběru), 22 cm, 77 str.

Obsah: O třech zakletých knížatech. Štenberk. Chytrá horákyně. Čert a Káča. Lesní žínka. Moudrý zlatník. Princ Bajaja.

  České národní pohádky. Praha, Levné knihy KMa 2000, 23 cm, 284 str.

Obsah: ...

  Divá Bára a jiné povídky. Praha, Otakar II. [2000], 22 cm, 180 str.

Obsah: Divá Bára. Karla. Dobrý člověk. Pan učitel.

  O labuti a jiné pohádky. Upravila Blažena Stráníková. Ilustrace Hedvika Vilgusová. Praha, Vyšehrad / Dobrovský-Beta 2000 (1. vyd. v tomto výběru), 22 cm, 71 str.

Obsah: Zlatý vrch. Dobré kmotřičky. O labuti. O kocouru, kohoutu a kose. Jak Jaromil ke štěstí přišel.

  O Nesytovi a jiné pohádky. Upravila Blanka Koutská. Ilustrace Hedvika Vilgusová. Praha, Vyšehrad / Dobrovský-Beta 2000 (1. vyd. v tomto výběru), 22 cm, 70 str.

Obsah: Neohrožený Mikeš. O chytré princezně. O Nesytovi. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. Vodní paní.

Podle vydání Národní báchorky a pověsti z r. 1928 (Fr. Borový v Praze).

  Pohádky. Literární úprava Heda a Karel Bartíkovi. Ilustr. Pavel Černý. Český Těšín, Agave 2000, 22 cm, 414 str.

Obsah: Sedmero krkavců. Kdo snědl holoubátka. Chytrá horákyně. O labuti. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Sedlák milostpánem. Vodní paní. Kmotr Matěj. Neohrožený Mikeš. Alabastrová ručička. O zlatých zámcích. Chudý a boháč. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O Pánu Bohu. Čert a Káča a jiné pohádky. Silný Ctibor. Strýček Příhoda. Šternberk. Kdo je hloupější. O Smolíčkovi. O princezně se zlatou hvězdou na čele. O kocourovi, kohoutkovi a kose. Pohádka o perníkové chaloupce. Tři zlatá pera. Jak se učil Honza latinsky. O hloupém Honzovi. Divotvorný meč. Chytrost nejsou žádné čáry. O Popelce. Moudrý zlatník. O třech bratrech. Ptačí hlava a srdce. O chytré princezně. Princ Bajaja. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. Vděčná zvířátka. O neposlušných kozlatech. Zlatý vrch. O koze. Jak Jaromil ke štěstí přišel.

  Sedmero krkavců a jiné pohádky. Ilustrovala Hedvika Vilgusová. Praha, Vyšehrad 2000 (1. vyd. v tomto výběru), 22 cm, 71 str.

Obsah: O Jozovi. Alabastrová ručička. Sedmero krkavců. O třech zakletých psech. Spravedlivý Bohumil. O bílém hadu.

2001

  Babička. Ediční příprava, poznámky a vysvětlivky Robert Adam. Komentář Jaroslava Janáčková. Přebal, vazba a typografie Vladimír Vimr. Česká knižnice. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001, 355 + (5) str. — Viz 1999, 2003.

¶ Počta 357.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Ilustrace Zdeňka Otipková. Ostrava, Knižní expres, 2001, 21 cm, 312 str.

¶ Počta 358.

  Babička. Obrazy z venkovského života. Praha, Levné knihy KMa, 2001, 21 cm, 270 str.

Reprint vydání z roku 1942.

¶ Počta 359.


2002

  Babička. Ilustrace Lubomír Anlauf. Český Těšín, Agave, 2002, 22 cm, 214 str.

¶ Počta 360.


  Patnáct pohádek Boženy Němcové. Ilustrace Jiří Winter-Neprakta. Praha, Chvojkovo nakladatelství 2002, 8°, 154 str. — Viz 1962.

Obsah: O třech zakletých psích. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Šternberk. Spravedlivý Bohumil. Neohrožený Mikeš. Noční stráž. O chytré princezně. Čert a Káča. O zlatých zámkách. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. Čertův švagr. Silný Ctibor - národní pověst. O kocouru, kohoutu a kose. O bílém hadu. Princ Bajaja.

  Povídky. Ediční příprava Lenka Kusáková a Marta Soukopová. Komentář Lenka Kusáková. Přebal, vazba a typografie Vladimír Vimr. Česká knižnice. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002, 550 + (2) str.

Obsah: Domácí nemoc /7-13/. Obrázek vesnický /14-23/. Sestry /24-54/. Čtyry doby /55-62/. Karla /63-112/. Divá Bára /113-156/. Chudí lidé /157-235/. V zámku a v podzámčí /236-315/. Dobrý člověk /316-403/. Chyže pod horami /404-448/. Cesta z pouti /449-480/.
Komentář /481-500/. Ediční poznámka /501-531/. Vysvětlivky /532-549/.

2003

  Babička. Ediční příprava, poznámky a vysvětlivky Robert Adam. Komentář Jaroslava Janáčková. Přebal, vazba a typografie Vladimír Vimr. Česká knižnice. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003, 355 + (5) str. — Viz 1999, 2001.

¶ Počta 361.


  Božena Němcová. Korespondence I. 1844—1852. Edičně připravili, poznámkový aparát a rejstřík zpracovali Robert Adam, Magdaléna Pokorná, Lucie Saicová Římalová (vedoucí editorského kolektivu) a Stanislav Wimmer. Předmluvu napsala Jaroslava Janáčková. Vědecká redakce Jaroslava Janáčková. Edice: Dopisy. Deniky. Dokumenty. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003, 391 + (1) str.

Dopisy č. 1–153.

2004

  Babička. Obrazy venkovského života. Český Těšín, Infiniti art 2004, 25 cm, 208 str.

¶ Počta 362.

  Babička. Bratislava, Nestor, 2004, 22 cm, 456 str.

Obsah: Babička. Chyže pod horami.

¶ Počta 363.


  Božena Němcová. Korespondence II. 1853—1856. Edičně připravili, poznámkový aparát a rejstřík zpracovali Robert Adam, Magdaléna Pokorná, Lucie Saicová Římalová (vedoucí editorského kolektivu) a Stanislav Wimmer. Předmluvu napsala Magdaléna Pokorná. Vědecká redakce Jaroslava Janáčková. Edice: Dopisy. Deniky. Dokumenty. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, 558 + (2) str.

Dopisy č. 154–323.

  Bylo nebylo. Pohádky pro nejmenší. Výbor uspořádala a text upravila Alena Peisertová. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Praha, Artur 2004 (4. vyd., v nakl. Artur 3. vyd.), 28 cm, 82 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1984.

2005

  Babička. Ediční příprava a vysvětlivky Robert Adam. Ilustroval Zdeněk Burian. Grafická úprava dle vydání nakladatele Václava Pavlíka z roku 1940. Vydání s ilustracemi Zdeňka Buriana druhé (v Knižním klubu první). Praha, Euromedia Group k. s. — Knižní klub, 2005, 21 cm, 172 str.

¶ Počta 364.

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustrace Vítězslava Klimtová. Vydání v této podobě první. Praha, Nakladatelství XYZ, 2005, 25 cm, 237 str.

¶ Počta 365.

  Babička. Obrazy venkovského života. Brno, Šimon Ryšavý, 2005, 15 cm, 265 str. + 4 obr. přílohy.

Obsahuje fotografie z představení Babička divadla Husa na provázku. Vydáno též jako audiokniha.

¶ Počta 366.


2006

  Babička. Obrazy venkovského života. Doslov s použitím studie K. Proška připravil Petr Rezek. K vydání připravil Aleš Lederer. Vymaloval a nakreslil Martin Velíšek. Edice Klasiků, sv. 1. V nakladatelství Prostor vydání 2. Praha, Prostor, 1995 [2006], 26 cm, 325 str. — Viz 1995.

Správné vročení je z důvodů typografických až v tiráži.

¶ Počta 367.

  Babička. Chyže pod horami. Pohorská vesnice. Svetová knižnica SME, 9. Bratislava, Petit Press, 2006, 21 cm, 473 str.

Edičně zpracovaný text Babičky a vysvětlivky byly převzaty pirátsky z vydání z roku 1999. (Podle editora Roberta Adama [načteno 15. VII. 2016].)

¶ Počta —.


  Chyže pod horami. Pohorská vesnice. Svetová knižnica SME 9. Bratislava, Petit Press, 2006, 21 cm, 473 str.

  Božena Němcová. Korespondence III. 1857—1858. Edičně připravili, poznámkový aparát a rejstřík zpracovali Robert Adam, Magdaléna Pokorná, Lucie Saicová Římalová (vedoucí editorského kolektivu) a Stanislav Wimmer. Úprava německých textů František Martínek. Předmluvu napsali Robert Adam a Lucie Saicová Římalová. Vědecká redakce Jaroslava Janáčková. Edice: Dopisy. Deniky. Dokumenty. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, 621 + (3) str.

Dopisy č. 324–506.

2007

  Babička. Obrazy venkovského života. Obrázky Marie Fischerové-Kvěchové. Kernberg, Praha 2007, 27 cm, 264 str.

Vydáno z původního originálu z roku 1940.

¶ Počta 368.

  Babička. Edice Knihovnicka.cz. Tribun EU, Brno 2007 (vyd. 1.), 21 cm, 180 str.

¶ Počta —.


  Božena Němcová. Korespondence IV. 1859—1862. Edičně připravili, poznámkový aparát a rejstřík zpracovali Robert Adam, Magdaléna Pokorná, Lucie Saicová Římalová (vedoucí editorského kolektivu) a Stanislav Wimmer. Úprava německých textů František Martínek. Předmluvu napsal Stanislav Wimmer. Vědecká redakce Jaroslava Janáčková. Edice: Dopisy. Deniky. Dokumenty. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007, 478 + (2) str.

Dopisy č. 507–696.

  Bylo nebylo. Pohádky pro nejmenší. Výbor uspořádala a text upravila Alena Peisertová. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Praha, Artur 2007 (5. vyd., v nakl. Artur 4. vyd.), 28 cm, 82 str.

Obsah: Viz vydání z roku 1984.

2008

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustrace Adolf Kašpar. Ottovo nakladatelství, Praha 2008, 20 cm, 198 str.

¶ Počta 369.

  Babička. Academia, Praha 2008, 21 cm, 203 str.

¶ Počta 370.

  Babička. Edice Knihovnicka.cz. Tribun EU, Brno 2008 (vyd. 2.), 21 cm, 196 str.

¶ Počta —.


  Malým čtenářům od Boženy Němcové. Ilustr. Václav Čutta. Brno, Glos 2008, 24 cm, 67 str. — Viz 1900 (1. vyd.).

Obsah: Jak šlo vejce na vandr. - Pohádka o kohoutkovi a slepičce. - O starém psu a vlku. - O neposlušných kozlatech. - Pohádka o perníkové chaloupce. - O Petru a Otci nebeském. - Čert a Káča. - Otcovo dědictví. - O pyšné panně. - O Smolíčkovi. - Cesta k slunci a měsíci. - Jak pásl Janek kobylku. - Chlapec a vlk. - Strýček Příhoda.

  Pohádky a pověsti. Ilustrovala Milada Marešová. Praha, Ottovo nakladatelství, 2008, 29 cm, 191 str.

Obsah: O zlatém kolovrátku. O Nesytovi. Potrestaná pýcha. Čert a Káča. O kocouru, kohoutu a kose. O bílém hadovi. O neposlušných kůzlatech. O Joskovi a Jankovi. Chytrá horákyně. Sedmero krkavců. Strejček Příhoda. Čertův švagr. O perníkové chaloupce. Princ Bajaja. Sedlák milostpánem. Neohrožený Mikeš. Kdo je hloupější. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Jak se Honzík učil latinsky. O třech bratrech. O Smolíčkovi. Lesní žínka. O chytré královně. Kmotr Matěj. O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních. O kohoutkovi a slepičce. O třech sestrách. O hloupém Honzovi. Šternberk. Silný Ctibor. Rozkoš. Pohádka bez konce.

  Pohorská vesnice. Ilustrovala Petra Antonovová. Knihovnicka.cz. Brno, Tribun EU, 2008 (v Tribunu EU 1. vyd.), 21 cm, 200 str.

2009

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval Jiří Škopek. Liberec, Karel Šípek, 2009 (náklad 100 výtisků), 225 x 158 mm, 214 str.

Soukromý a neprodejný tisk Karla Šípka na památku Boženy Němcové.


  Grossmutter (Babička). Aus dem Tschechischen übersetzt von Kamill Eben. Illustrator Karel Hruška. Bibliotheca Bohemica 32. Prag, Vitalis 2009, 21 x 13 cm, 392 Seiten.

Übersetzt nach der ursprünglichen Ausgabe aus dem Jahre 1855 mit den Berichtigungen der B. Nemcova in der Ausgabe des Jahres 1862.

2010

  Babička. Ilustroval Zdeněk Burian. Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2010, 27 cm, 167 str. + [18] listů obrazových příloh.

Text podle vydání z roku 1999.


  Chytré pohádky. iIlustrace Ludmily Valentové. Literární úprava Hanka Hosnedlová ... et al. Praha, Balt-East, 2010, 24 cm, 73 str.

Obsah: Lesní žínka. O chytré princezně. Jak se Honzík učil latinsky. Chytrá horákyně. Kdo je hloupější. O Nesytovi. Kmotr Matěj. Alabastrová ručička. Princ Bajaja. O labuti. O kocouru, kohoutu a kose. Kdo snědl holoubátka.

  Slovenské pohádky a pověsti I. Edice české klasické literatury. Svazek 2. Bratislava, SnowMouse Publishing 2010, 21 cm, 118 str.

Obsah: Světská krása. Král času. Lalija. Valibuk. Šurina pan král a Otolienka. O tom šuhaji, co se nebál. Mahulena, krásná panna. Vlkolak. Berona. Petrova čepice. Tři citrony. Kinkaš Martinko. Ztracený chlapec. Pecko sprostáček. Cesta k Slunci a k Měsíci. Růžová Anička. O Petru a Otci nebeském. O Turkovi a krásné Katarině. Zlá nocka. Peračina. Sluncový kůň. O bačovi a šarkanu. Chlapec a vlk. Otcovo dědictví. Pamodaj šťastia, lavička! Chytrý synek.

  Slovenské pohádky a pověsti II. Edice české klasické literatury. Svazek 3. Bratislava, SnowMouse Publishing 2010, 21 cm, 122 str.

Obsah: O Kovladu. O Popelvaru největším na světě. O Zlatovlásce. Jak šlo vejce na vandrovku. O zakleté sestře. Sůl nad zlato. Jak pásl Janko kobylku. O slunečníku, měsíčníku, větrníku, o krásné Ulianě a o dvou Tátošíkách. O Jurovi a bratřích jeho. O šesti dratařích a škapatníku. O hrdé kněžně. Katrenka stryga. O Popelušce. O třech zakletých knížatech. O věrné ženě. O jednom starém psu a vlku. O jedné krásné zlatovlasé panně. Růžový puk. O Širokém, Dlouhém a Žarookém. O ptáku Ohniváku a morské panně.

2011

  Babička. Obrazy venkovského života. Ilustroval Adolf Kašpar. Praha, Československý spisovatel, 2011, 27 cm, 245 str.

  Babička. Převyprávěl Petr Prouza. Ilustroval Antonín Šplíchal. Edice První čtení s poučením. Praha, Fragment, 2011 (1. vyd.), 29 cm, 45 str.


  Sedmero pohádek. Ilustrovala Eva Skořepová-Radová. Ústí nad Orlicí, Oftis, 2011, 22 cm, 159 str.

Vydáno u příležitosti 150. výročí úmrtí Boženy Němcové.

Obsah: O princezně se zlatou hvězdou na čele. O třech zakletých psech. O bílém hadu. O zlatém kolovrátku. O zlatých zámcích. Dobré kmotřinky. Jak Jaromil k štěstí přišel.

  Z pokladnice našich pohádek. Vybrala a sestavila Eva Matějová. Ilustrovala Lucie Pítrová. Praha, Ottovo nakladatelství, 2011, 29 cm, 120 str.

Obsah: Moudrý zlatník /3/. Valibuk /10/. Sůl nad zlato /29/. O Turkovi a krásné Katarině /39/. Spravedlivý Bohumil /43/. Kinkaš Martinko /54/. Král času I /59/. Král času II /63/. Růžové poupě /67/. O ptáku Ohniváku a mořské panně /74/. Pánbůh dej štěstí, lávečko /86/. Zlatý vrch /97/.


2012

  Divá Bára a jiné dívky na útěku. Vybrala, uspořádala a doslovem opatřila Jaroslava Janáčková. Česká klasika. Praha, Slovart 2012, 16 cm, 244 str.

Obsah: Divá Bára. Čtyry doby. Dobrý člověk. Chyže pod horami. Cesta z pouti.

  Chudí lidé. Ilustrovala Nela Vadlejchová. Edice Knihovnicka.cz. Brno, Tribun EU, 2012 (2. vyd. v Tribunu EU), 21 cm, 67 str.

  Bylo nebylo. Pohádky pro nejmenší. Výbor uspořádala a text upravila Alena Peisertová. Ilustrace Helena Zmatlíková. Praha, Artur 2012 (5. [6.] vyd., v nakl. Artur 4. [5.] vyd.), 25 cm, 83 str.

Obsah: O Palečkovi. Pohádka o slepičce a kohoutkovi. Kmotr Matěj. O Smolíčkovi. Chytrá horákyně. O kocouru, kohoutu a kose. Jak se Honzík učil latinsky. O chytré princezně. Pohádka o perníkové chaloupce. O Jozovi a Jankovi. Povídka bez názvu. Pohádka bez konce.

2013

  Babička. Obrazy venkovského života. Edice Omega. Praha, Dobrovský, 2013, 21 cm, 224 str.

  Babička. Do současné češtiny upravila Anna Novotná. Koláže vytvořil Miroslav Huptych. Praha, Práh, 2013, 24 cm, 269 str.

Lit.: IPSL echa: Píše Michal Kosák (18. 12. 2013). Robert Adam, „Do škol míří Babička pálící obrázky“, Český jazyk a literatura, 2014/2015, roč. 65, s. 35-38 (online).

  Babička. Převyprávěl Petr Prouza. Ilustroval Antonín Šplíchal. Edice První čtení s poučením. Praha, Fragment, 2013 (2. vyd.), 29 cm, 45 str.


2014

  Divá Bára a jiné prózy. Edice Omega. Praha, Dobrovský, 2014, 21 cm, 228 str.

Obsah: Divá Bára /5/. Karla /55/. Dobrý člověk /107/. Pan učitel /203/.

  Pohádky. Ilustroval Václav Kabát. Vhodné pro čtenáře od 6 let. V Praze, Albatros, 2014, 25 cm, 199 str.

Obsah: O princezně se zlatou hvězdou na čele. O Jozovi a Jankovi. Princ Bajaja. Neohrožený Mikeš. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. O kocouru, kohoutu a kose. Šternberk. O labuti. Chytrá horákyně. Kdo je hloupější. O třech zakletých psech. Čertův švagr. Vodní paní. O bílém hadu. Ptačí hlava a srdce. O černé princezně. Alabastrová ručička. Potrestaná pýcha. Pohádka bez konce.

  Pohádky. Díl první. Praha, Agave, 2014, 14 cm, 125 str.

2015

  V zámku a podzámčí. Třebíč, Akcent, 2015, 21 cm, 110 str.

Název na obálce a hřbetu: V zámku a v podzámčí.

  Pohádky. Ilustroval Václav Kabát. Pro čtenáře od 6 let. Praha, Albatros 2015, 25 cm, 199 str.

Obsah: O princezně se zlatou hvězdou na čele. O Jozovi a Jankovi. Princ Bajaja. Neohrožený Mikeš. O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. O kocouru, kohoutu a kose. Šternberk. O labuti. Chytrá horákyně. Kdo je hloupější. O třech zakletých psech. Čertův švagr. Vodní paní. O bílém hadu. Ptačí hlava a srdce. O černé princezně. Alabastrová ručička. Potrestaná pýcha. Pohádka bez konce.

2016

2017

 

 

 

 

 


Sebrané spisy Boženy Němcové
8 svazků
1862—1863

Uspořádal Antonín Augusta.
Tiskem a nákladem Antonína Augusty. Litomyšl–Praha.

 

  1.   Babička. Obrazy ze života slovenského (1862).

  2.   Divá Bára. Rozárka. Karla. Chudí lidé. Pan učitel. Sestry (1862).

  3.   Selská svatba a obrazy v okolí domažlickém. Domácí nemoc. Dlouhá noc. Dobrý člověk. Baruška. V zámku a v podzámčí (1862).

  4.   Pohorská vesnice. Chyže pod horami (1862).

  5.   Národní báchorky a pověsti (1862).

  6.   Národní báchorky a pověsti (1862).

  7.   Slovenské pohádky a pověsti (1863).

  8.   Slovenské pohádky. Z Uher. Zpomínky z cesty po Uhřích. Kraje a lesy ve Zvolensku (1863).


Boženy Němcové sebrané spisy
9 svazků
1869—1891

Uspořádali postupně V. B. Nebeský, F. Zákrejs a J. V. Novák.
Národní bibliotéka. Výbor prací čelnějších spisovatelů českoslovanských.
Nakladatel kněhkupectví I. L. Kober, Praha.

 

  1.   V zámku a v podzámčí. Divá Bára. Chudí lidé. Karla. Rozárka. Sestry. Pan učitel (1868—1869).

  2.   Babička (1869/1870).

  3.   Pohorská vesnice. Chyže pod horami. Obrazy ze života slovenského (1872—1873).

  4.   Dobrý člověk. Baruška. Domácí nemoc. Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Básně. Selská svatba v okolí domažlickém. Obrázky z okolí domažlického. Královské město Brod v lese v Bavořích. Dopisy z Lázní františkových. Z Uher. Zpomínky z cesty po Uhřích. Kraje a lesy ve Zvolensku (1874—1875).

  5.   Národní báchorky a pověsti I. (1879—1880).

  6.   Národní báchorky a pověsti II. (1879/1880).

  7.   Slovenské pohádky a pověsti I. (1888).

  8.   Slovenské pohádky a pověsti II. (1888—1889).

  9.   Uherské město. Obrazy z okolí domažlického. Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech. Několik pohádek jihoslovanských. Povídky a črty z pozůstalosti. Báječný přírodopis, písně, říkání, hry (1890—1891).


Vybrané spisy Boženy Němcové
x svazků
1890

...
I. L. Kober, Praha.

 

  1.   Babička (1890).


Boženy Němcové sebrané spisy
9 svazků
1897—1899 (1936)

Illustrují čeští malíři: V. Bartoněk, Fr. Bíza, L. Borůvka, P. Körber, K. V. Muttich, Fr. Slabý, K. Štapfer, V. Trsek, K. Thuma.
V Praze. Nakladatel I. L. Kober, knihkupectví.

 

  1.   Babička (1897).

  2.   Pohorská vesnice. Karla (1897).

  3.   Národní báchorky a pověsti I. (1897/1898).

  4.   Divá Bára. Dobrý člověk. Chýše pod horami. Obrazy ze života slovenského. Básně (1897).

  5.   Sestry. Chudí lidé. Rozárka. Pan učitel. Baruška. V zámku a v podzámčí (1898).

  6.   Národní báchorky a pověsti II. (1898).

  7.   Národní báchorky a pověsti III. (1898).

  8.   Obrázek vesnický. Dlouhá noc. Selská svatba v okolí domažlickém. Obrázky z okolí domažlického a jiné. Drobné kresby Boženy Němcové (1899).

  9.   Národní báchorky a pověsti IV. (1899).


Boženy Němcové sebrané spisy
1903—1906
Svazek 1–2. Sešit 1–12

Kritické vydání uspořádal J. V. Novák.
Nakladatel I. L. Kober knihkupectví, Praha.

 

  1.   Pohorská vesnice. Karla (1903).

  2.   Babička (1906).


Sebrané spisy Boženy Němcové
14 svazků
1904—1920

Uspořádali Marie Gebauerová, Josef Vlček a Václav Tille.
Čeští spisovatelé XIX. století. Pořádá Jaroslav Vlček.
Jan Laichter, Praha.

 

  1.   Povídky (1904).

  2.   Babička (1905).

  3.   Divá Bára. Pohorská vesnice (1905).

  4.   Povídky II. (1906).

  5.   Pohádky I. (1906).

  6.   Pohádky II. (1907).

  7.   Slovenské pohádky a pověsti I. (1908).

  8.   Slovenské pohádky a pověsti I. (1909).

  9.   Básně. Obrázky národopisné. Dopisy z cest. Články. Hádanky, říkadla, hry. Pohádky jihoslovanské (1909).

  10.   Z Uher. Zpomínky z cesty po Uhřích. Uherské město (Ďarmoty). Obrazy ze života Slováků. Obrazy ze života slovenského. Kraje a lesy ve Zvolensku (1911).

  11.   Články. Fragmenty. Poznámky a vysvětlivky. Básně. Pravzor Tartuffa. Slovenské starožitnosti. Hry. Hádanky. Popěvky a říkání. Dodatek k písním slovenským Kollára (1919).

  12.   Korespondence I. (1912).

  13.   Korespondence II. (1914).

  14.   Korespondence III. (1920).


Sebrané spisy Boženy Němcové
3 svazky
1909—1911

Uspořádal František Sekanina.
Knihovna českých klasiků beletristů, sv. 7.
B. Kočí, Praha.

 

  1.   Babička (1909).

  2.   Pohorská vesnice (1909).

  3.   Chyše pod horami a jiné povídky (1911).


Spisy Boženy Němcové
6 svazků
1924—1926

B. Procházka, Praha–Karlín.

 

  1.   Babička (1924).

  2.   Pohorská vesnice. Karla (1924).

  3.   Chyše pod horami. Chudí lidé. V zámku a podzámčí (1924).

  4.   Dobrý člověk a jiné povídky (1925).

  5.   Národní báchorky (1925).

  6.   Národní báchorky (1926).


Spisy Boženy Němcové
8 svazků
1927—1930

Uspořádal Karel Hikl.
Pantheon, sv. 33–40.
Nakladatelství Fr. Borový, Praha.

 

  1.   Babička (1927).

  2.   Pohorská vesnice (1927).

  3.   České národní báchorky a pověsti I. (1927).

  4.   České národní báchorky a pověsti II. (1928).

  5.   Povídky a básně (1928).

  6.   Slovenské národní pohádky a pověsti (1928).

  7.   Studie národopisné (1929).

  8.   Korespondence (1930).


Dílo Boženy Němcové
14 svazků
1928—1930

Uspořádal Miloslav Novotný.
Upravil V. H. Brunner.
Kvasnička a Hampl, Praha.

 

  1.   Básně a první prózy (1928).

  2.   Babička (1928).

  3.   Pohorská vesnice (1928).

  4.   Divá Bára a jiné povídky (1928).

  5.   Dobrý člověk a jiné povídky (1928).

  6.   Národní báchorky a pověsti I. (1928).

  7.   Národní báchorky a pověsti II. (1928).

  8.   Z Chodska a odjinud z Čech (1929).

  9.   Slovenské pohádky a pověsti I. (1929).

  10.   Slovenské pohádky a pověsti II. (1929).

  11.   Putování po Slovensku I. (1929).

  12.   Tři práce zlých let (1929).

  13.   Putování po Slovensku II. (1930).

  14.   Co ještě zbývá (1930).


Jubilejní ilustrované vydání
nejkrásnějších knih
Boženy Němcové
5 svazků
1932—1933

Uspořádal Fr. Sekanina.
Ilustroval Josef Vodrážka.
L. Mazáč, Praha.

 

  1.   Babička (1932).

  2.   Pohorská vesnice (1932).

  3.   Pan učitel a jiné povídky (1932).

  4.   Chudí lidé a jiné povídky (1932).

  5.   Pohádky (1932/3?).


Velké jubilejní ilustrované vydání
knih Boženy Němcové
5 svazků
1940

Uspořádal Fr. Sekanina.
Ilustroval Josef Vodrážka.
L. Mazáč, Praha.

 

  1.   Babička (1940).

  2.   Pohorská vesnice (1940).

  3.   Pan učitel a jiné povídky (1940).

  4.   Chudí lidé a jiné povídky (1940).

  5.   Národní pohádky (1940).


Spisy Boženy Němcové
Knihovna klasiků
15 svazků
1950—1961

Řídí Ústav pro českou literaturu ČSAV.
Hlavní redaktor Bohuslav Havránek.
Redakční rada Antonín Grund, Rudolf Havel, Josef Hrabák, Miloslav Novotný, Rudolf Skřeček.
Graficky upravil František Muzika.
Československý spisovatel / Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha.

 

  1.   Národní báchorky a pověsti I. (1950).

  2.   Národní báchorky a pověsti II. (1950).

  3.   Národopisné a cestopisné obrázky z Čech (1951).

  4.   Povídky I. (1951).

  5.   Babička. Obrazy venkovského života (1953).

  6.   Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského (1951).

  7.   Povídky II. (1953).

  8.   Slovenské pohádky a pověsti I. (1952).

  9.   Slovenské pohádky a pověsti II. (1953).

  10.   Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska (1955).

  11.   Básně a jiné práce (1957).

  12.   Listy I. (1951).

  13.   Listy II. (1952).

  14.   Listy III. 1857—1858 (1960).

  15.   Listy IV. 1859—1861 (1961).

  ??   Zápisníky (chystaná edice byla avízována v r. 1957 ve sv. 11.).


Vybrané spisy Boženy Němcové
4 svazky
1957

K vydání připravil Jiří Sirotek.
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha.

 

  1.   Babička a jiné obrazy ze života (1957).

  2.   Povídky (1957).

  3.   Pohádky (1957).

  4.   Básně – stati – dopisy (1957).

 

 

 
Přehled vydání Babičky*
 

{ Úryvky, výbory a značně upravovaná vydání se samo sebou nezapočítávají }

 

  |1855|   Jaroslav Pospíšil, Praha   |001|

  |1862|   Antonín Augusta, Litomyšl   |002|

  |1869|   I. L. Kober, Praha   |003|

  |1869|   I. L. Kober, Praha   |004|

  |1870|   I. L. Kober, Praha (vyšlo 1869)   |005|

  |1870|   I. L. Kober, Praha   |006|

  |1870|   I. L. Kober, Praha   |007|

  |1878|   Fr. A. Urbánek, Praha   |008|

  |1881|   I. L. Kober, Praha   |009|

  |1881|   I. L. Kober, Praha   |010|

  |1881|   I. L. Kober, Praha   |011|

  |1882?|   I. L. Kober, Praha   |012|

  |1883|   I. L. Kober, Praha   |013|

  |1884|   I. L. Kober, Praha   |014|

  |1884| (výbor)   Bohdan Böhm, Nové Město nad Metují  

  |1886|   I. L. Kober, Praha   |015|

  |1887|   I. L. Kober, Praha   |016|

  |1887|   I. L. Kober, Praha   |017|

  |1888|   I. L. Kober, Praha   |018|

  |1888|   I. L. Kober, Praha   |019|

  |1890|   I. L. Kober, Praha   |020|

  |1890|   I. L. Kober, Praha   |021|

  |1890|   I. L. Kober, Praha   |022|

  |1890|   I. L. Kober, Praha   |023|

  |1891|   I. L. Kober, Praha   |024|

  |1891|   I. L. Kober, Praha   |025|

  |1891|   I. L. Kober, Praha   |026|

  |1892|   I. L. Kober, Praha   |027|

  |1892|   I. L. Kober, Praha   |028|

  |1892|   I. L. Kober, Praha   |029|

  |1892|   I. L. Kober, Praha   |030|

  |1892|   I. L. Kober, Praha   |031|

  |1892|   Alexander Storch, Praha   |032|

  |1895|   I. L. Kober, Praha   |033|

  |1895|   I. L. Kober, Praha   |034|

  |1897|   I. L. Kober, Praha   |035|

  |1897|   I. L. Kober, Praha   |036|

  |1898|   I. L. Kober, Praha   |037|

  |1898|   J. R. Vilímek, Praha   |038|

  |1900|   Alois Hynek, Praha   |039|

  |1900|   Emil Šolc, Telč   |040|

  |1900|   I. L. Kober, Praha   |041|

  |1900|   J. R. Vilímek, Praha   |042|

  |1901|   Emil Šolc, Telč   |043|

  |1901|   Emil Šolc, Telč   |044|

  |1901|   J. Otto, Praha   |045|

  |1902|   I. L. Kober, Praha   |046|

  |1902|   Rudolf Storch, Praha   |047|

  |1903|   I. L. Kober, Praha   |048|

  |1903|   I. L. Kober, Praha   |049|

  |1903|   I. L. Kober, Praha   |050|

  |1903|   Emil Šolc, Telč   |051|

  |1903|   Česká grafická Unie, Praha   |052|

  |1903|   Česká grafická Unie, Praha   |053|

  |1903|   Emil Šolc, Telč   |054|

  |1904| (úryvek)   Dědictví Komenského, Praha  

  |1905|   Alois Hynek, Praha   |055|

  |1905|   I. L. Kober, Praha   |056|

  |1905|   Česká dívka, Praha   |057|

  |1905|   Jan Laichter, Praha   |058|

  |1906|   František Bačkovský, Praha   |059|

  |1906|   I. L. Kober, Praha   |060|

  |1906|   B. Kočí, Praha   |061|

  |1906|   B. Kočí, Praha   |062|

  |1906|   Jindřich Lorenz, Třebíč   |063|

  |1906|   Jindřich Lorenz, Třebíč   |064|

  |1907|   B. Kočí, Praha   |065|

  |1907|   I. L. Kober, Praha   |066|

  |1908?|   B. Kočí, Praha   |067|

  |1908|   František Bačkovský, Praha   |068|

  |1909|   I. L. Kober, Praha   |069|

  |1909|   B. Kočí, Praha   |070|

  |1910|   B. Kočí, Praha   |071|

  |1910|   I. L. Kober, Praha   |072|

  |1911| (úryvky)   Fr. Radoušek, Přerov  

  |1912|   Alois Hynek, Praha   |073|

  |1912|   Milan Svoboda, Král. Vinohrady   |074|

  |1912|   Emil Šolc, Praha-Karlín   |075|

  |1912|   Česká grafická Unie, Praha   |076|

  |1912|   Vaněk a Votava, Praha-Smíchov   |077|

  |1913|   Jan Laichter, Praha   |078|

  |1913|   Emil Šolc, Praha-Karlín   |079|

  |1913|   Emil Šolc, Praha-Karlín   |080|

  |1913|   Česká grafická Unie, Praha   |081|

  |1913| (Auswahl)   Alfred Hölder, Wien  

  |1914|   Emil Šolc, Praha-Karlín (správně 1913)   |082|

  |1914|   Anna Hlavatá, Praha   |083|

  |1914|   I. L. Kober, Praha   |084|

  |1914|   I. L. Kober, Praha   |085|

  |1914|   B. Kočí, Praha   |086|

  |1914|   Jan Laichter, Praha   |087|

  |1914|   Emil Šolc, Praha-Karlín   |088|

  |1914|   Emil Šolc, Praha-Karlín   |089|

  |1915|   Emil Šolc, Praha-Karlín   |090|

  |1916|   Dělnické listy, Vídeň   |091|

  |1916|   Národní tiskárna, Omaha   |092|

  |1916|   Česká grafická Unie, Praha   |093|

  |1918|   Národní tiskárna, Omaha   |094|

  |1918|   A. Neubert, Praha   |095|

  |1918|   Jindřich Lorenz, Třebíč   |096|

  |1918|   Česká grafická Unie, Praha   |097|

  |1918|   Zora, Praha   |098|

  |1919|   Anna Hlavatá, Praha   |099|

  |1919|   B. Chrastina, Náchod   |100|

  |1919|   B. Kočí, Praha   |101|

  |1919|   B. Kočí, Praha   |102|

  |1919|   Jindřich Lorenz, Třebíč   |103|

  |1919|   Česká grafická Unie, Praha   |104|

  |1920|   I. L. Kober, Praha   |105|

  |1920|   I. L. Kober, Praha   |106|

  |1920|   Jindřich Lorenz, Třebíč   |107|

  |1920|   J. Otto, Praha   |108|

  |1920|   Šolc a Šimáček, Praha   |109|

  |1920|   Česká grafická Unie, Praha   |110|

  |1920|   Ústř. naklad. učitelů čs., Praha   |111|

  |1920|   Vaněk a Votava, Praha-Smíchov   |112|

  |1921|   Česká grafická Unie, Praha   |113|

  |1921| (Auswahl)   Loos, Znaim  

  |1922|   Česká grafická Unie, Praha   |114|

  |1922|   B. Kočí, Praha   |115|

  |1922|   Štorkán a Jaroš, Praha-Žižkov   |116|

  |1922|   Štorkán a Jaroš, Praha-Žižkov   |117|

  |1922?|   b. m., b. n.   |118|

  |1923|   Aventinum, Praha   |119|

  |1923| (Výbor)   Dědictví Havlíčkovo, Brno  

  |1923|   St. Kočí, Brno   |120|

  |1923|   St. Kočí, Brno   |121|

  |1923|   Jan Laichter, Praha   |122|

  |1923|   Jan Laichter, Praha   |123|

  |1923|   Jan Laichter, Praha   |124|

  |1923|   Šolc a Šimáček, Praha   |125|

  |1923|   Šolc a Šimáček, Praha   |126|

  |1923|   Štorkán a Jaroš, Praha   |127|

  |1924|   B. Kočí, Praha   |128|

  |1924|   B. Procházka, Praha-Karlín   |129|

  |1924|   Šolc a Šimáček, Praha   |130|

  |1924|   Česká grafická Unie, Praha   |131|

  |1925|   I. L. Kober, Praha   |132|

  |1925|   I. L. Kober, Praha   |133|

  |1925|   Šolc a Šimáček, Praha   |134|

  |1925|   Vaněk a Votava, Praha-Smíchov   |135|

  |1925| (Úryvky)   Staatliche Verlagsanstalt, Prag  

  |1926|   Ignác Hofírek, Olomouc   |136|

  |1926|   I. L. Kober, Praha   |137|

  |1926|   L. Mazáč, Praha   |138|

  |1926|   L. Mazáč, Praha   |139|

  |1926|   L. Mazáč, Praha   |140|

  |1926|   L. Mazáč, Praha   |141|

  |1926|   Česká grafická Unie, Praha   |142|

  |1927|   Fr. Borový, Praha   |143|

  |1927|   I. L. Kober, Praha   |144|

  |1927|   J. Otto, Praha   |145|

  |1927|   Zora, Praha   |146|

  |1927|   Zora, Praha   |147|

  |1927|   Vincentinum, Praha   |148|

  |1928|   Jindřich Bačkovský, Praha   |149|

  |1928|   B. Kočí, Praha   |150|

  |1928|   Kvasnička a Hampl, Praha   |151|

  |1928|   Kvasnička a Hampl, Praha   |152|

  |1928|   L. Mazáč, Praha   |153|

  |1928|   L. Mazáč, Praha   |154|

  |1929|   Jindřich Bačkovský, Praha   |155|

  |1929|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |156|

  |1929|   Jos. L. Švíkal, Mladá Boleslav   |157|

  |1929|   Vincentinum, Praha   |158|

  |1929|   Zora, Praha   |159|

  |1930|   A. Storch syn, Praha   |160|

  |1930?|   Alois Hynek, Praha   |161|

  |1931|   B. Kočí, Praha   |162|

  |1931|   Vladimír Orel, Praha   |163|

  |1931|   Pokorný a spol., Brno   |164|

  |1931|   Šolc a Šimáček, Praha   |165|

  |1931|   Šolc a Šimáček, Praha   |166|

  |1932|   L. Mazáč, Praha   |167|

  |1932|   A. Hynek, Praha   |168|

  |1932|   I. L. Kober, Praha   |169|

  |1932|   B. Kočí, Praha   |170|

  |1932|   Nová brána jazyků, Brno-Královo Pole   |171|

  |1932|   Vl. Orel, Praha   |172|

  |1932|   R. Promberger, Olomouc   |173|

  |1932|   Rudolf Storch, Praha   |174|

  |1932|   Rudolf Storch, Praha   |175|

  |1932|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |176|

  |1932|   Česká grafická Unie, Praha   |177|

  |1933|   B. Kočí, Praha   |178|

  |1934|   V. Hanč, Libštát   |179|

  |1934|   Šolc a Šimáček, Praha   |180|

  |1934|   Česká grafická Unie, Praha   |181|

  |1934|   J. B. Zápotočný, Praha   |182|

  |1935|   Dědictví Havlíčkovo, Brno   |183|

  |1935|   V. Hanč, Libštát   |184|

  |1935|   Státní nakladatelství, Praha   |185|

  |1935|   Státní nakladatelství, Praha   |186|

  |1935|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |187|

  |1935|   Česká grafická Unie, Praha   |188|

  |1935|   Vincentinum, Praha-Břevnov   |189|

  |1936|   V. Hanč, Libštát   |190|

  |1936|   Karel Hloušek, Praha   |191|

  |1936|   Karel Hloušek, Praha   |192|

  |1936|   L. Janů, Praha   |193|

  |1936|   I. L. Kober, Praha   |194|

  |1936| (výbor)   Rudolf M. Rohrer, Brünn  

  |1936|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |195|

  |1936|   Šolc a Šimáček, Praha   |196|

  |1936|   Česká grafická Unie, Praha   |197|

  |1936|   J. B. Zápotočný a spol., Praha   |198|

  |1937?|   L. Janů, Praha   |199|

  |1937|   Vojtěch Šeba, Praha   |200|

  |1937|   Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců |201|

  |1937|   J. B. Zápotočný a spol., Praha   |202|

  |1937| (výňatek)   M. Teichman, Přerov  

  |1938|   Eduard Fastr, Praha   |203|

  |1938|   Eduard Fastr, Praha   |204|

  |1938|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |205|

  |1938|   Jugoslávští Čechoslováci, Daruvar   |206|

  |1939|   Šolc a Šimáček, Praha (spr. 1938)   |207|

  |1939|   Fr. Borový, Praha   |208|

  |1939|   Karel Hloušek, Praha   |209|

  |1939|   L. Janů, Praha   |210|

  |1939|   Jan Laichter, Praha   |211|

  |1939|   Máj, Praha   |212|

  |1939|   L. Mazáč, Praha   |213|

  |1939|   Fr. Rebec, Praha   |214|

  |1940|   Jindřich Bačkovský, Praha   |215|

  |1940|   Jindřich Bačkovský, Praha   |216|

  |1940|   Edvard Fastr, Praha   |217|

  |1940|   Edvard Fastr, Praha   |218|

  |1940|   Karel Hloušek, Praha   |219|

  |1940|   Josef Hokr, Praha   |220|

  |1940|   Alois Hynek, Praha   |221|

  |1940|   Jaroslav Jiránek, Železný Brod   |222|

  |1940|   I. L. Kober, Praha   |223|

  |1940|   Kvasnička a Hampl, Praha   |224|

  |1940|   Máj, Praha   |225|

  |1940|   L. Mazáč, Praha   |226|

  |1940|   L. Mazáč, Praha   |227|

  |1940|   Moderní psychologie, Praha   |228|

  |1940|   Václav Pavlík, Praha   |229|

  |1940|   Gustav Petrů, Praha   |230|

  |1940|   R. Promberger, Olomouc   |231|

  |1940|   Fr. Strnad, Praha   |232|

  |1940|   Vojtěch Šeba, Praha   |233|

  |1940|   Vojtěch Šeba, Praha   |234|

  |1940|   Česká grafická Unie, Praha   |235|

  |1940|   Česká grafická Unie, Praha   |236|

  |1940|   Česká grafická Unie, Praha   |237|

  |1940|   Česká grafická Unie, Praha   |238|

  |1940|   Česká grafická Unie, Praha   |239|

  |1940|   Česká grafická Unie, Praha   |240|

  |1940|   Ústřední učitelské nakladatelství, Praha   |241|

  |1940|   J. B. Zápotočný a spol., Praha   |242|

  |1940| (výňatek)   Ivan Petr, Praha

  |1940?|   B. m., b. n., b. r.   |243|

  |1940|   Kobes, Praha   |244|

  |1941|   Edvard Fastr, Praha   |245|

  |1941|   Josef Hokr, Praha   |246|

  |1941|   L. Mazáč, Praha   |247|

  |1941|   Moderní psychologie, Praha   |248|

  |1941|   Gustav Petrů, Praha   |249|

  |1941|   Pokorný a spol., Brno   |250|

  |1941?|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |251|

  |1941|   Školní nakladatelství, Praha   |252|

  |1941|   Školní nakladatelství, Praha   |253|

  |1941|   Šolc a Šimáček, Praha   |254|

  |1941|   Česká grafická Unie, Praha   |255|

  |1941|   J. B. Zápotočný a spol., Praha   |256|

  |1941|   Gustav Petrů, Praha   |257|

  |1942|   Ant. Dědourek, Třebechovice pod Orebem,   |258|

  |1942?|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |259|

  |1942|   Školní nakladatelství, Praha   |260|

  |1943?|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |261|

  |1944|   Atlas, Praha   |262|

  |1944|   Jar. Jiránek, Železný Brod   |263|

  |1944|   Jar. Jiránek, Železný Brod, Praha   |264|

  |1944|   Frant. Jiroušek, Praha   |265|

  |1944|   Vojtěch Šeba, Praha   |266|

  |1944|   J. L. Švíkal, Mladá Boleslav   |267|

  |1944|   J. B. Zápotočný a spol., Praha   |268|

  |1944|   J. B. Zápotočný a spol., Praha   |269|

  |1945|   Atlas, Praha   |270|

  |1945|   Státní nakladatelství, Praha   |271|

  |1945|   Vojtěch Šeba, Praha-St. Strašnice   |272|

  |1946|   Palma, Praha   |273|

  |1947?|   Palma, Praha   |274|

  |1947|   Státní nakladatelství, Praha   |275|

  |1947| (těsnopis)   Zdeněk Suchánek, Praha

  |1948|   Práce, Praha   |276|

  |1948|   Práce, Praha   |277|

  |1949|   Orbis, Praha   |278|

  |1949|   Orbis, Praha   |279|

  |1949|   Práce, Praha   |280|

  |1949|   Státní nakladatelství, Praha   |281|

  |1949|   Česká grafická Unie, Praha   |282|

  |1950|   SNDK, Praha   |283|

  |1951|   Orbis, Praha   |284|

  |1951|   SNDK, Praha   |285|

  |1952|   Orbis, Praha   |286|

  |1952|   Kruh přátel čs. knihy, Chicago   |287|

  |1953|   SNDK, Praha   |288|

  |1953|   SNKLHU, Praha   |289|

  |1953|   SNKLHU, Praha   |290|

  |1954|   SNDK, Praha   |291|

  |1954| (Braillovo písmo)   Slepecká tiskárna, Praha  

  |1955|   SNDK, Praha   |292|

  |1955|   SNKLHU, Praha   |293|

  |1955|   SPN, Praha   |294|

  |1955|   Naše vojsko, Praha   |295|

  |1956|   SPN, Praha   |296|

  |1957|   SNDK, Praha   |297|

  |1957|   SPN, Praha   |298|

  |1957|   Naše vojsko, Praha   |299|

  |1957|   SNKLHU, Praha   |300|

  |1958|   SNKLHU, Praha   |301|

  |1959|   SNDK, Praha   |302|

  |1959|   SPN, Praha   |303|

  |1961|   SNDK, Praha   |304|

  |1961|   SPN, Praha   |305|

  |1961|   SNKLHU, Praha   |306|

  |1964|   SNDK, Praha   |307|

  |1967|   SNDK, Praha   |308|

  |1967|   SNDK, Praha   |309|

  |1968|   Odeon, Praha   |310|

  |1969|   Odeon, Praha   |311|

  |1971|   Čs. spisovatel, Praha   |312|

  |1971|   SPN, Praha   |313|

  |1971|   Albatros, Praha   |314|

  |1972|   Albatros, Praha   |315|

  |1974|   Čs. spisovatel, Praha   |316|

  |1975|   SPN, Praha   |317|

  |1977|   Albatros, Praha   |318|

  |1979|   Čs. spisovatel, Praha   |319|

  |1981|   Odeon, Praha   |320|

  |1982|   Sixty-Eight Publishers, Toronto   |321|

  |1984|   Čs. spisovatel, Praha   |322|

  |1987|   Svoboda, Praha   |323|

  |1989|   Čs. spisovatel, Praha   |324|

  |1995|   Bystrov a synové, Praha   |325|

  |1995|   Lípa, Vizovice   |326|

  |1995|   Prostor, Praha   |327|

  |1999|   Nakladatelství Lidové noviny, Praha   |328|

  |2001|   Nakladatelství Lidové noviny, Praha   |329|

  |2001|   Knižní expres, Ostrava   |330|

  |2001|   Levné knihy, Praha   |331|

  |2002|   Agave, Český Těšín   |332|

  |2003|   Nakladatelství Lidové noviny, Praha   |333|

  |2004|   Infiniti Art s.r.o., Český Těšín   |334|

  |2004|   Nestor s.r.o., Bratislava   |335|

  |2005|   Knižní klub, Praha   |336|

  |2005|   Petr Tychtl XYZ, Praha   |337|

  |2005|   Šimon Ryšavý, Brno   |338|

  |2006|   Prostor, Praha   |339|

  |2006|   Petit Press, Bratislava   |340|

  |2007|   Kernberg Publishing s.r.o., Davle   |341|

  |2008|   Tribun, Brno   |342|

  |2008|   Ottovo nakladatelství, Praha   |343|

  |2008|   Academia, Praha   |344|

  |2008|   Tribun, Brno   |345|

  |2009|   Karel Šípek, Liberec |346|

  |2010|   Euromedia Group – Knižní klub, Praha   |347|

  |2011|   Československý spisovatel, Praha. |348|

  |2013| (převyprávěno pro děti)   Fragment, Praha

  |2013|   Dobrovský, Praha. |349|

  |2013| (upraveno pro děti)   Práh, Praha

  |2013| (převyprávěno pro děti)   Fragment, Praha

    |000|

    |000|

    |000|

  Pozn.: Přepočítávání babiček je vzhledem k jejich přibývání a desítkám nejasností neustále v běhu.

 

 

 

Prameny

  Krtička, Jan: Výstava »Babičky« Boženy Němcové. Pořádá městská rada a Museum Boženy Němcové v České Skalici se Společností Boženy Němcové v Praze v sálech sokolovny od 9. června do 21. července 1935. Katalog s úvodem dr. Miloslava Novotného sestavil J. Krtička. V České Skalici, Nákladem výstavního výboru (Vytiskla fa Josef Doležal v Červeném Kostelci) [1935], 32 str.

  Kuncová, Julie: Soupis knižních vydání „Babičky“ Boženy Němcové a literatury o ní v letech 1855—1955. Bibliografický katalog ČSR, České knihy, roč. 1955. Zvláštní sešit 2. — 1. VIII. 1955. Národní knihovna, Praha 1955, 31 + (1) str. + (4 strany obálky). [Z uváděných 262 nekrácených vydání jsou vypuštěna čísla 33 a 99.]

  Laiske, Miroslav: Bibliografie Boženy Němcové. Soupis jejího díla a literatury o něm. Státní knihovna ČSSR. Edice Národní knihovny v Praze sv. 13. Praha, SPN, 1962, 484 + (4) str. + 14 fotograf. příloh.

Obsah:

I. Literární dílo Boženy Němcové /11/

1. Práce otištěné /13/

A. Práce uveřejněné za života Boženy Němcové (1820—1862) /13/

B. Práce uveřejněné poprvé po smrti Boženy Němcové (1862—1961) /67/

2. Práce dosud netištěné /93/

3. Sebrané spisy /97/

4. Jiná knižní vydání /137/

A. Babička /137/

B. Pohorská vesnice /170/

C. Pohádky a ostatní práce /183/

D. Dramatizace a jiné úpravy textů /278/

5. Překlady do cizích jazyků /286/

6. Práce sporného autorství /307/

II. Korespondence /313/

III. Práce Josefa Němce /345/

IV. Hlavní literatura o živote a díle Boženy Němcové /355/

Soupis zkratek a pseudonymů Boženy Němcové /431/

Soupis periodického tisku, do něhož B. Němcová přispívala /433/

Abecední seznam prací Boženy Němcové podle názvů /434/

Seznam incipitů básní a veršovaných národopisných záznamů /451/

Chronologický rejstřík korespondence /457/

Jmenný rejstřík /475/

  Novotný, Miloslav: „Soupis prací Boženy Němcové“, in: [Božena Němcová,] Co ještě zbývá. Dílo Boženy Němcové XIV. Praha, Kvasnička a Hampl 1930, str. 245–280.

Abecedně seřazeno vše z DBN I–XIV.

  Počta, Josef: Babička B. Němcové 370x a pokaždé jinak, seznam vydání z let 1855—2008. Seznam je určen k potřebě sběratelů. 2. doplněné vydání. Antikvariát Josef Počta. Praha 2010, 129 + (1) str.

  Sáňka, Arno: České bibliofilské tisky I.–IV., Brno, Praha 1923, 1927, 1931, 1967 (4. díl zpracoval Fr. Bubla).

  Bubla, František: Československé bibliofilské tisky V. 1945—1970. Doplněk k IV. dílu a rejstřík k dílu I.–V. Bibliografický katalog ČSSR. České knihy. Ročník 1971. Zvláštní sešit č. 4. Praha, Státní knihovna ČSR — Národní knihovna 1971, 536 str.

  Štefánik, Ján: Bibliografia vydaní slovenských ľudových rozprávok slovenských zberateľov a Slovenských pohádek a pověstí B. Němcovej (1845—1974). Edícia Špeciálne bibliografie. Martin, Matica slovenská, 1975, 369 str.

  Záhoř, Zdeněk: „Soupis prací o životě a díle Boženy Němcové“, in: Časopis Musea Království českého 94, 1920, str. 45–52, 135–147, 227–237.

  Záhoř, Zdeněk: „Dodatek k soupisu prací o životě a díle Boženy Němcové“, in: Časopis Musea Království českého 97, 1923, sv. 1, str. 73–77.

  Spisy Boženy Němcové, Praha 1950—1961.

 

 

 

 

 

 

 


Božena Němcová Božena Němcová
v roce 1845 (olejomalba od Josefa Hellicha)Božena Němcová Božena Němcová
kolem roku 1860 (fotografie)Babička - Kašpar - 1924 Babička
Kreslil Adolf Kašpar
1924


Babička - Špála - 1923 Babička
Kreslil Václav Špála
1923


Babička - Špála - 1923 Babička
Vymaloval Martin Velíšek
1995

 

 

 

 

{ Doplňky a připomínky jsou vítány. }

{ Poslední aktualizace 1. srpna 2016. — Kontakt: info(at)comenius-bibl.wz.cz }

 

 

 

< < < < < <