Arne Novák

[ 1880 — 1939 ]

Bibliografie


[ Převzato ze Soupisu vědecké a kritické činnosti Arne Nováka ]

- 1 -

1897

„K. Kamínek, Dies irae“, in: Rozhl 6, 508—509.

Pod pseudonymem Ragnar.

1899

„Františka Stránecká, Literární drobnokresba“, in: LitL 20, 1—3, 27—28 [knižně Podobizny žen, 1918, 163—174].

„Přítomnost a historická poesie. Několik poznámek“, in: Lumír 27, 223—224.

„Juliana Déryová“, in: Lumír 27, 300 [nekrolog].

„Karolina Světlá. (Zemřela 7. září 1899)“, in: Lumír 27, 435—436.

„Legenda o autoritách“, in: Lumír 27, 433—434.

„Nová fáze moderní ženy“, in: Rozhl 8, 395—403 [slovin. překlad: Slovenka 4, 1900, v. dále].

„Karolina Světlá“, in: Zlatá Praha 16, 529—531 [nekrolog].

„Juliana Déry“, in: ŽSv 3, 109—110 [nekrolog].

Posudky:

„Konstance Ringová od Am. Skramové“, in: Lumír 27, 286—287.

„A. Jirásek, U nás. Kniha druhá. Novina“, in: Lumír 27, 298—299.

„K. Světlá, Kříž u potoka“, in: Lumír 27, 348.

„Georges Eekhoud, Kees Doorik. (Přelož. Arnošt Procházka)“, in: Lumír 27, 360.

„Nové překlady ze skandinavských literatur. H. Ibsen, Divoká kachna. Přel. H. Kosterka. — A. Garborg, Mír. Přel. Frant. Peták. — V. Stuckenberg, Slunce. Přel. H. Kosterka. — O. Hansson, Tři novely. (Mořští ptáci. V osidlech Huldry. Strašidlo.) Přel. H. Hackenschmied. — J. Lie, Když slunce zapadne. Přel. V. Petrů“, in: Lumír 27, 394—395.

„Gustav Pfleger Moravský, Z malého světa; Ztracený život; Paní fabrikantová“, in: Lumír 27, 419—420.

„Georg Fuchs, Till Eulenspiegel“, in: Rozhl 8, 624—627.

1900

„Karel V. Rais. Studie literárně historická“, in: ObzLit 2, 33—39, 51—54.

„Ellen Key“, in: Lumír 28, 10—11.

„Problém individualisace. Několik poznámek“, in: Lumír 28, 370—371.

- 2 -

„J. V. Sládek a jeho nové překlady Shakespeara. Několik literárně historických gloss“, in: Lumír 28, 119—120.

„Bohdan Jelínek“, in: Lumír 28, 167—168 [nekrolog].

„Doupata středověku a moderní kultura. Glossy k stati Jara Hilberta »Stará Praha a Praha budoucí« ve Volných Směrech“, in: Lumír 28, 179—180.

„Selma Lagerlöf“, in: ŽSv 4, 145—146, 158—159.

„K smrti Friedricha Nietzsche“, in: ŽSv 4, 212—213 [též Lumír 28, 430—431].

„Nove faze moderne žene. Autorizovani prevod E.“, in: Slovenka (Trst) 4, 32—35, 50—52 [překlad čl. „Nová fáse moderní ženy“, in: Rozhl 8, 1899, v. výše].

Posudky:

„J. K. Šlejhar, V zášeří krbu“, in: Lumír 28, 35—36.

„Karel L. Jelínek, Od Bzenca. Obrázky ze Slovácka. — Michal Srubjan, Obrázky ze Slovácka. — Otakar Bystřina, Hanácké figurky“, in: Lumír 28, 72.

„Sophia“, in: Lumír 28, 83 [Mathieu Schwann, Sophia].

„Lord Thomas B. Macaulay, Úvahy historické a literární. Přel. J. Váňa“, in: Lumír 28, 132.

„H. Ibsen, Když mrtvi procitneme“, in: Lumír 28, 142—143.

„Em. šl. z Lešehradu, Paní Modrovouska“, in: Lumír 28, 203.

„Franz Servaes, Praeludien“, in: Lumír 28, 215—216.

„Franz Servaes, Gährungen“, in: Lumír 28, 216.

„Jiří Sumín, Úskalím“, in: Lumír 28, 276.

„Josef Merhaut, Andělská sonata“, in: Lumír 28, 299—300.

„Jakub Arbes, Svatý Xaverius“, in: Lumír 28, 323.

„M. Jahn, Zapadlé úhory“, in: Lumír 28, 334—335.

„Pražská dramaturgie“, in: Lumír 28, 406—407 [Josef Kuffner, Scéna za scénou].

„Růžena Svobodová, Zamotaná vlákna“, in: ObzLit 2, 139—140.

„Frant. K. Hejda, Z davu“, in: ObzLit 2, 169.

[„Jar. Vlček, Rukopisný sborník Jos. Bláhy“], in: ObzLit 2, 176 [dodatky].

„Stanislav Jarkovský, Idylky pana adjunkta“, in: ObzLit 2, 184—185.

„František Herites, Vlny života“, in: ObzLit 2, 186—187.

„Otakar Červinka, Boj s kapitálem“, in: ObzLit 2, 200—201.

„František Xaver Svoboda, Čekanky“, in: ObzLit 2, 201—202.

„Alois Jirásek, Maloměstské historie“, in: ObzLit 2, 214—215.

„Rudyard Kipling, Kniha džunglí. Přel. Pavla Moudrá. — R. Kipling, Druhá kniha džunglí. Přel. Pavla Moudrá. — R. Kipling, Několik povídek. Přel. J. Bartoš“, in: ObzLit 2, 231—232.

„Arnošt Renan, Filosofická dramata“, in: ČesMysl 1, 305—306.

„Fr. Drtina, Myšlenková povaha středověku; Středověk a křesťanství“, in: Rozhl 9, 109—111.

„Scipio Sighele, Co století umírá —. Přel. Arnošt Procházka“, in: Rozhl 9, 475—476.

- 2 -

1901

Ulrich v. Hutten, Dialogy. Z latiny přeložil a úvodem opatřil A. Novák. (Světová knihovna, č. 199—200.) Praha, Otto, 188 str. [úvod 1—18].

„Obrození či vzkříšení?“, in: ObzLit 3, 1—4.

„Karel Sladkovský. Z cyklu studií »Vítězící a přemožení«“, in: Lumír 29, 115—117.

„Th. Mommsen v Paříži“, in: Lumír 29, 398—399.

„Skon Rusalčin aneb hudební drama. Dialog filosofický“, in: Lumír 29, 433—434 [satira].

„Literární historie dnes a zítra. Methodologické a historické poznámky“, in: Rozhl 10, 284—291, 331—335, 370—373.

„Pokusy o umělecké variété v Berlíně. (Uberbrettl.)“, in: Rozhl 11, 104—107.

„Kritika jako činitel aktivní“, in: Rozhl 11, 344—347.

„Mistr charakteristiky“, in: Rozhl 11, 582—585 [Erich Schmidt].

„Klára Viebigová. Literární studie“, in: ŽSv 5, 121—122, 135—136, 148—149, 160—162. .

„»Ubožátko.« Od Kláry Viebigové. Přel. A. N.“, in: ŽSv 5, 75—76.

Posudky:

„Jan Voborník, Alois Jirásek. Jeho umělecká činnost“, in: LF 28, 387—394.

„K sebraným spisům Jakuba Arbesa“, in: Lumír 29, 445.

„Gerharta Hauptmanna nové drama Michael Kramer“, in: Lumír 29, 206—207.

„Divadlo v Berlíně. (O. E. Hartleben, Der Rosenmontag. — H. Sudermann, Johannisfeuer. — Renaissance antických dramat. Pokus o oživení starších německých dramatiků. Secessionsbühne.)“, in: Lumír 29, 159—160 [pod pseud. Skapino].

„E. Jelínek, Benátské zrcadlo. — Felix Téver, Její mladší bratr. — Jos. D. Konrád, Hřích“, in: ObzLit 3, 73—75.

„St. Jarkovský, Drobné genry“, in: ObzLit 3, 85.

„V. Panýrek-Vaněk, Lehký dým“, in: ObzLit 3, 86.

„Jan Váňa, Předmluvy a domluvy“, in: ObzLit 3, 89—90.

„M. A. Šimáček, Světla minulosti“, in: ObzLit 3, 103—105.

„Jaroslav Hilbert, Lili a jiné povídky. — Viktor Dyk, Stud. — Em. šl. z Lešehradu, Ze zahrady života. — Oldřich Zenith, Historie mladíka. Chiméry“, in: ObzLit 3, 119—121.

„K. W. Jerusalem, Philosophische Aufsätze“, in: ČesMysl 2, 62—63.

„Paul Bourget, Tři malé dívky“, in: ŽSv 5, 127.

„Gabriela Preissová, Jena“, in: ŽSv 5, 30—31.

„Pavla Moudrá, Do rozmaru a do pláče“, in: ŽSv 5, 105.

„B. Pérez Galdós, Elektra“, in: ŽSv 5, 176.

„Guy de Maupassant, Život“, in: ŽSv 5, 188.

„John Ruskin, Sézam a lilie. Přel. F. X. Šalda“, in: ŽSv 5, 235.

- 4 -

1902

„Theodor Novák. Životopisný nástin“, in: Theodora Nováka stati vybrané, vyd. Arne a Teréza Novákovi (Praha, typ. E. Leschinger), 3—38.

„Jana Štelcera Želetavského ze Želetavy »Knížka o pravé a falešné církvi«. Rozbor literárně historický“, in: LF 29, 373—389.

„Jan Nestroy a jeho dědictví. Jubilejní vzpomínka“, in: Lumír 30, 129—130.

„Dr. Josef Durdík. (1837—1902.)“, in: Lumír 30, 358 [nekrolog].

„F. V. Krejčí a jeho studie o Juliu Zeyerovi“, in: Rozhl 12, 18—22.

„Psychologie zvířete v plastice“, in: Rozhl 12, 163—166.

„Wilhelm Leibl“, in: Volné směry 6, 142—147.

„Jubileum Viktora Huga“, in: ŽSv 6, 43.

„50. výročí Gogolova úmrtí“, in: ŽSv 6, 54.

„Helena Emingrová“, in: ŽSv 6, 165—166.

„Z Novalisových fragmentů. Přel. Arne Novák“, in: Lumír 30, 47—48, 58—59, 70—7 1.

„Opitz Martin“, in: OSN 18, 810—811.

„Otfrid (Otfrid von Weissenburg)“, in: OSN 18, 966.

„Ouředníček Otakar“, in: OSN 18, 997.

„Pfleger-Moravský Gustav“, in: OSN 19, 666—668.

„Picek Václav Jaromír“, in: OSN 19, 708.

„Pichl Josef Bojislav“, in: OSN 19, 725—726.

„Pichlová Františka Bohunka“, in: OSN 19, 727.

„Platen August, hrabě von P.-Hallermund“, in: OSN 19, 853—854.

Posudky:

„Karel Juda, Václav Kosmák. — Fr. V. Autrata, Spisovatelská družina kalendáře »Moravana« za let 1854—1862 v básnictví a povídkářství“, in: LF 29, 73—79.

„Al. Tuček, Alois Jirásek“, in: LF 29, 81—83.

„Jaroslav Kamper, Ladislav Stroupežnický, jeho život a dílo. — Jaroslav Kamper, Julius Zeyer“, in: LF 29, 174—176.

„F. V. Krejčí, Jan Neruda“, in: LF 29, 304—308.

„Arnošt Kraus, Stará historie česká v německé literatuře“, in: LF 29, 404—407.

„Světlá Karolina, Prostá mysl“, in: Lumír 30, 11.

„Villiers de l'Isle Adam, Vybrané povídky. Přel. Otokar Šimek“, in: Lumír 30, 11—12.

„Jan z Wojkowicz, Gerda“, in: Lumír 30, 48.

„Z nové české belletrie. Zikmund Winter, Staré listy“, in: Lumír 30, 144.

„Růžena Svobodová, Milenky“, in: Lumír 30, 167—168.

„Překlady z Maxima Gorkého: Povídky. (Přel. Edvard a Otakar Cmuntové.) Kresby a povídky. (Přel. A. G. Stín.) Čtyři povídky. (Přel. A. G. Stín.)“, in: Lumír 30, 214—215.

„A. Sova, Ivův román“, in: Lumír 30, 240.

- 5 -

„V. Otomar, Dvě ženy“, in: Lumír 30, 252.

„E. Zola, Hřích abbého Moureta. Přel. Pavel Projsa“, in: Lumír 30, 261—262.

„Jan Osten, Raněná srdce“, in: Lumír 30, 299—300.

„Jan Havlasa, Mezi životem a smrtí“, in: Lumír 30, 300.

„Glossy k otevření Rodinovy výstavy v Praze“, in: Lumír 30, 274—275.

„Z nejnovější české poesie. (J. S. Machar, Třetí kniha lyriky; Golgatha. — J. Opolský, Jedy a léky. — Em. šl. z Lešehradu, Cestou k ráji. — Fr. Em. Zelenka, Zapadlé cesty. — A. B. Dostal, Pohádka věčně stejná. — Jan Rokyta, Viděl jsem duši ženy. — Frant. Gellner, Po nás ať přijde potopa. — Hanuš Jelínek, Konec karnevalu. — Bohdan Kaminský, Cestou na Parnas. — Antonín Klose, Z tohoto světa. — Xaver Dvořák, Improperie. — Arnošt Bláha, Po cestách vítězných. — Marie Haunerová-Votrubová, Co rozmar přinesl. — Karel Toman, Torso života. — Louis Arletb, Písně Miriaminy. — Arnošt Czech z Czechenherzů, Snivá láska.)“, in: Rozhl 12, 432—436, 489—492, 591—595, 692—696.

„Literatura překladová“, in: Naše doba 9, 149—156 [John Ruskin, Sezam a lilie. — Masson Forestier, Advokátovo svědomí. — Murger, Kapucínův román. — Leconte de Lisle, Nová řada básní. — Viliers de L'Isle Adam, Výbor povídek. — Baudelaire, Malé básně v prose. — Maupassant, Život; Silný jako smrt. — P. Bourget, Tři malé dívky; Fysiologie moderní lásky. — H. Taine, Dějiny anglické literatury. — B. Peréz Galdós, Elektra. — Vrchlického překlad Calderona. — Sládkův překlad Shakespeara. — P. B. Shelley, Výbor lyriky. — O. Wilde, Ballada o žaláři v Readingu. — John Ruskin, Výklady o umění. — Ellen Key, Essaye. — Selma Lagerlöf, Antikristovy zázraky. — Al. Kielland, Novelety. — Przybyszewski, Satanovy děti. — R. Hamerling, Král Sionský. — E. T. A. Hoffmann, Malý Zaches. — Lev Lvovič Tolstoj, Chopinovo preludium. — Maxim Gorkij, Povídky. — G. Zapolski, Lidský zvěřinec].

„Otto Harnack, Goethe in der Epoche seiner Vollendung 1805 bis 1832“, in: ČesMysl 3, 142—144.

(v Ženském světě 6)

„Růžena Jesenská, Touha a láska“, 235.

„John Stuart Mill, Vlastní životopis. Přel. G. Žďárský“, 7—8.

„Růžena Svobodová, Milenky“, 68—69.

„J. Marni, Drožky“, 187.

„Emil Zola“, 209.

„Maria Konopnická, Italie. Přel. P. Maternová“, 234—235.

„Lecomte du Nouy, Láska či přátelství?“, 224.

„Růžena Svobodová, Pěšinkami srdce, 247—248.

(v Samostatnosti 6)

„Maxim Gorkij, Měštáci. Dramatická etuda o 4 jednáních“, 8/10.

„Václav Hladík, Závrať. Drama o 3 jednáních, 5/11.

„Slavnostní představení na paměť 40. výročí otevření Královského českého zemského divadla prozatímního“, 29/11, 6/12.

„José Zorilla, Don Juan Tenorio. Náboženskofantastické drama o 7 dějstvích“, 13/12.

- 6 -

1903

„Klopstockův vliv na poesii českého obrození I—III“, in: LF 30, 31—42, 205—213 [První část pod titulem „Ohlasy Klopstocka v literární činnosti Václava Stacha“].

„Třicet let Lumíra. (1873—1902.)“, in: Lumír 31, 7—10.

„Tisíc čísel Zlaté Prahy. 4. ledna 1884.—16. ledna 1903“, in: Zlatá Praha 20, 134—138.

„Vývoj středověké kultury ženiny v Evropě“, in: Zlatá Praha 20, 471, 486—487, 499—501, 505—506, 522, 531—535.

„Fiktivní dialogy. Cogitata et visa. (Řada první.)“, in: Květy 25, 2. pololetí, 382—389.

„Kateřina Sienská, světice a hrdinka“, in: ŽSv 7, 129—130, 142—143, 168—170 [knižně Podobizny žen, 1918, 20—42].

„Anna z Rožmberka. Obrázek staré české šlechtičny, rytý do dřeva k potěšení všem dobrým a křesťanským duším“, in: ŽSv 7, 1—2 [knižně Podobizny žen, 1918, 43—49 a Výbor ze studií a podobizen, 31—36].

„Björnstjerne Björnson“, in: ŽSv 7, 10—11 [k 70. narozeninám].

„Jaroslav Vrchlický“, in: ŽSv 7, 34—35 [k 50. narozeninám].

„K poznání Elisabethy Barret-Browningové“, in: ŽSv 7, 213—214.

„Scipio Sighele o ženské otázce“, in: ŽSv 7, 121.

„Jan Opolský. Úvodní conférence k recitač. večeru klubu »Antonín Čížek« dne 14. března 1903“, in: Srdce. Měsíčník pro liter., umění, vědu a život 2, 215—218, 254—256.

„Pravda František“, in: OSN 20, 547—548.

„Preissová Gabriela“, in: OSN 20, 621.

Posudky:

„Mikuláš Dačický z Heslova, Prostopravda. Vyd. F. Strejček“, in: LF 30, 54—59.

„Jan Kabelík, Výbor z prósy Jana Nerudy. — Jan Neruda, Vybrané básně. — Jan Neruda, Vybrané povídky. — Jiří Karásek, Renaissanční touhy v umění. — L. Quis, Kniha vzpomínek“, in: LF 30, 59—64.

„T. Glos, A. V. Šmilovský“, in: LF 30, 71—75.

„Marka Pavlova Milion. Vyd. J. V. Prášek“, in: LF 30, 139—143.

„Fr. L. Čelakovský, Ohlasy“, in: LF 30, 143—144 [úvod L. Quise].

„Jindřich Steinmann, České povstání (1618—1620) v písních a satirách své doby“, in: LF 30, 156.

„Antonín Sláma, K rozboru Goethovy zpěvohry »Erwin und Elmir«“, in: LF 30, 157.

„Jana Hasištejnského z Lobkovic Putování k svatému hrobu. Vyd. F. Strejček“, in: LF 30, 313—315.

„Zdeněk Nejedlý, Alois Jirásek“, in: LF 30, 315—318.

„Slavnost na počest stých narozenin Jana Erazima Vocela“, in: LF 30, 380—388 [Sborník k stým narozeninám].

- 7 -

„Adolf Harnack, Dějiny dogmatu. Přel. F. Žilka“, in: ČesMysl 4, 461—463.

„B. Viková-Kunětická, Macecha a jiné povídky; Švýcarské scenerie“, in: ČesRev 6, 541—544.

„J. S. Machar, Stará prosa“, ČesRev 6, 544—546.

„Stanislav K. Neumann, Sen o zástupu zoufajících a jiné básně“, in: ČesRev 6, 631—633.

„Alois Škampa, Poslední květ“, in: ČesRev 6, 634—638.

„Jan Rokyta, Za městem“, in: ČesRev 6, 746—749.

„Slezské číslo: Verše Petra Bezruče“, in: ČesRev 6, 749—751.

„Karolina Světlá, Romanetta z Ještěda“, in: ČesRev 6, 842—845.

„Cizí literatury v českých překladech“, in: Naše doba 10, 71—75, 232— 235, 542—549, 788—794, 941—944 [E. Zola, Hřích abbé Moureta. — Guy de Maupassant, Sám a sám a jiné povídky. — Jeaune Marni, Drožky. — Lecomte du Nouy, Láska či přátelství. — Louis de Robert, Něžný. — Louis de Camoens, Lusovci. — José Zorrilla, Don Juan Tenorio. — E. Pardo Bazán, Uhelný kámen. — Fr. Hebbel, Marie Magdalena. — H. Sudermann, Starost. — I. S. Turgeněv, Poslední práce a doplňky. — Gončarov, Oblomov. — I. N. Potapenko, Smrtelný zápas. — N. A. Lejkin, Pod jižním nebem. — Maxim Gorkij, Kresby a povídky; Čtyři povídky; Měšťáci. — Marie Konopnická, Italia. — L. K. Lazarević, Švábka. — Nikola Černohorský, Balkánská cařice. — W. Shakespeare, Král Richard III.; Večer tříkrálový. — L. Sterne, Sentimentální cesta po Francii a Italii. — G. Byron, Mazeppa. — G. Meredith, Zkouška Richarda Feverela. — Jan Maclaren, Drumtochtské obrázky. — Th. Carlyle, Dějiny francouzské revoluce. — John Ruskin, Královna vzduchu. — H. Ch. Andersen, Pohádky a povídky. — K. Hamsun, Hlad. — L. Jacobowski, Satan se smál. — O. Ernst, Flachsmann vychovatel; Spravedlnost. — Kálidása, Méghadút čili Oblak poslem lásky. — Henri Amiel, Deník. — Alfred de Vigny, Osudy. — V. Hugo, Torquemada. — M. Maeterlinck, Monna Vanna. — B. Constant, Adolf. — Anatole France, Červená lilie. — Pierre de Coulevain, Evino vítězství. — Pavel a Viktor Margueritte, Poum. — Alex. Dumas, Tři mušketýři; Válka žen. — Maxim Gorkij, Tři. Na dně života. — A. P. Čechov, Povídky; Vybrané črty humoristické; Rozmarné humoresky. — Alexěj Nikolajevič Apuchtin, Povídky].

(v Ženském světě 7)

„Maeterlinckova a Hauptmannova dramata ženských osudů“, 98—99 [Mauna Vanna. Ubohý Jindřich].

„B. Constant, Adolf“, 122.

„C. Hilty. Štěstí. I. díl. Přel. Ludmila Pokorná“, 135.

„Jiří Sumín, V samotách duší. — Potomstvo“, 172.

„Pierre de Coulevain, Evino vítězství. Přel. Jiří Guth“, 173.

„Helena Nosková, Lidské srdce“, 214—215.

„R. Svobodová, V říši tulipánků“, 249.

(v Samostatnosti 7)

„Julius Zeyer, Pod jabloní“, 31/12.

„F. X. Svoboda, Olga Rubešová“, 14/1.

„Otto Ernst, Spravedlnost“, 31/1.

„Pohostinské hry pana Iva pl. Rajče Lonjského“, 14/2.

„K. J. Erben, Sládci. F. X. Svoboda, Poupě; Lapený Samsónek“, 21/2.

- 8 -

„Slavnostní představení na počest padesátých zrozenin Jaroslava Vrchlického“, 21/2.

„M. Maeterlinck, Monna Vanna“, 14/3.

„C. Haddon Chambers, Tyranství slz“, 21/3.

„Gabriela Preissová, Gazdina roba“, 11/4.

„Jindřich Mošna. (Vystoupení pana J. Mošny v postavě Petra Ivánoviče Bobčinského v Gogolově Revisoru. F. A. Šubrta studie o Mošnovi.)“, 18/4.

„Pohostinské hry slečny Velly Nigrinovy na Národním divadle v druhé polovici dubna 1903“, 2/5.

„Jiří Bittner zemřel“, 9/5.

„Jaroslav Hilbert, Falkenstein“, 30/5.

„Z veseloherního repertoáru Národního divadla. (Staré komedie čili Goldoniho Mirandolina. Nová fraška čili PaullŮv Nový Clown. Veselohra episodní čili Vrchlického V sudě Diogenově. Všeobecné a věcné poznámky a námitky ve foyeru a po divadle.)“, 27/6.

„Adolf Harnack. (K českému vydání Dějin dogmatu.)“, 16/9.

„Ludvík Fulda, Blíženka“, 26/9.

„F. A. Šubert, Drama čtyř stěn“, 7/10.

„M. Donnay, Milenci“, 17/10.

„Nové ročníky“, 31/10 [První čísla časopisů Lumír, Zvon a Máj].

„Jaroslav Vrchlický, Knížata“, 4/11.

„Na adresu pana Václava Hladíka“, 14/11.

„Růžena Svobodová, V říši tulipánků“, 21/11.

„Cyklus české činohry k 20. otevření Národního divadla“, 19/12.

„Jaroslav Kvapil, Oblaka“, 23/12.

1904

„Klopstockův vliv na poesii českého obrození. IV—V“, in: LF 31, 25—34.

„František Pravda“, in: LF 31, 110—119.

„Václav Kosmák“, in: LF 31, 231—240.

„J. S. Machar. Marginalie k čtyřicátým zrozeninám“, in: LitL 1 (21), 153—156.

„Jan z Hvězdy. (K jeho stoletým narozeninám)“, in: LitL 1 (21), 33—34.

„Z německé literatury. (Dva nekrology: Karel Emil Franzos a Louis P. Retz)“, in: LitL 1 (21), 166.

„Augsburk. (Z cyklu: Stará města)“, in: Květy 26, 2. pol., 602—609.

„Fiktivní dialogy. (Cogitata et visa.) Řada druhá“, in: Květy 26, 2. pol., 853—859.

„George Sand“, in: ŽSv 8, 154 [K stému výročí narození].

[Poznámka A. Nováka k jeho překladu článku Caja Moellera, „Skandinavská nadprodukce“], in: LitL 1 (21), 99—100.

„Felix Poppenberg, Don Juan imaginaire. Přel. A. Novák“, in: LitL 1 (21), 121—122, 202—207.

[„Úvod.“] Gottfried Keller, Sedm legend. Přel. Teréza Nováková. Úvod literárně historický napsal Arne Novák. (Praha, Otto), 3—17.

„Rubeš František Jaromír“, in: OSN 22, 45—46.

„Ruodlieb“, in: OSN 22, 124.

„Rým“, in: OSN 22, 434—436.

„von Saar Ferdinand“, in: OSN 22, 461.

- 9 -

Posudky:

„Literatura česká devatenáctého století. I. II.“, in: AslPh. 26, 444—457.

„Výbor z prací Frant. Jaromíra Rubše, vyd. Frant. Sekanina“, in: LF 31, 53—60.

„K. Velemínský, Gustav Pfleger Moravský“, in: LF 31, 390—394.

„Václav Vlček, I novému pokolení“, in: LF 31, 394—397.

„Z německé literatury“, in: LitL 1 (21), 44—45, 74—75, 100, 220—223. [Th. Mommsen. — Fr. Nietzsche's Briefwechsel mit Rohde. — Korrespondence G. Kellera a Theodora Storma v Deutsche Rundschau. — Ricarda Huch, Ausbreitung und Verfall der Romantik; Aus der Triumphgasse; Vita somniurn breve. — Wilhelm Heinse. — Herder. — Wieland. — George Brandes. — H. Sudermann, Der Sturmgeselle Sokrates. — G. Hauptmann, Rose Bernd. — Hugo von Hofmannsthal, Elektra. — Max Halbe, Der Strom. — Wilhelm von Polenz. — M. G. Conrad, Kehrhaus. — Otto Julius Bierbaum, Stella und Antonie. — Arno Holz, Auf einer alten Laute. — Otto J. Bierbaum, Die Haare der heil. Fringilla; Eine empfindsame Reise im Automobil. — Otto Erich Hartleben, Liebe kleine Marna; Logaubüchlein. — Ludwig Thoma, Die Wilderer.]

„Viktor Dyk, Hučí jez a jiné prosy“, in: LitL 1 (21), 94—96.

„M. A. Šimáček, Lačná srdce“, in: LitL 1 (21), 139—140.

„Walt Whitman, Vyhlídky demokracie. Přel. A. V. Jung“, in: ČesMysl 5. 140—142.

„E. Platzhoff Lejeune, Paul de Lagarde“, in: ČesMysl 5, 143—146.

„C. Wagner, Žijme prostě! Přel. L. Šolc“, in: ČesMysl 5, 470—471.

„Jiří Brandes, Sören Kierkegaard“, in: ČesMysl 5, 471—473.

„Jiří Karásek ze Lvovic, Hovory se smrtí“, in: LitL 1 (21), 213—216.

„William Shakespeare, Antonius a Cleopatra. Přel. J. V. Sládek“, in: LitL 1 (21), 216—218.

(v Ženském světě 8)

„Anna Maria, 17 povídek“, 9.

Divoká kachna Henrika Ibsena“, 23—24.

„Eduard Klas, Povídka o ničem“, 51.

„Ola Hansson, Všední ženy. Přeložil H. Hackenschmied“, 63.

„George Eliot, Adam Bede. Přel. Zd. Franta“, 127—128.

„Julius Zeyer, Jan Maria Plojhar“, 189—190.

„Božena Němcová, Národní báchorky a pověsti“, 202—203.

„Neera, Pokuta. Přel. Eliška Řeháková“, 215—216.

„M. Gebauerová, Obrázky“, 273.

(v Samostatnosti 8)

„Herderovo sté výročí v Praze“, 9/1.

„Henrik Ibsen, Divoká kachna. Hra o pěti dějstvích. Přel. dr. A. Kraus“, 23/1.

„Obec nedotknutelných“, 30/1 [Herec a kritika].

„Lucyan Rydel, Navždy. Drama veršem o 4 dějstvích. Přel. F. Vondráček“, 13/2.

„F. Grésac a F. de Croiaset, Můstek. Veseloha o 3 dějstvích. Přel. K. Vokáč“, 13/2.

„Velká oživovatelka“, 20/2 [Betty Henningsová v Ibsenově Divoké kachně].

„Molière, Tartuffe. Komedie o 5 dějstvích. Přel. B. Kaminský“, 12/3.

„Výstava nových děl sochaře Františka Bílka“, 23/4.

„Lenbach“, 11/5.

„Watts“, 13/7.

- 10 -

1905

„Jan Erazim Vocel jako básník“, in: Lit. čes. 19. stol. III, 1, 36—61.

„František Palacký v letech 1823—1840“, in: Lit. čes. 19. stol. III, 1, 62—130 [společně s Josefem Pekařem].

„Životní a kulturní pozadí české novellistiky let čtyřicátých a padesátých“, in: Lit. čes. 19. stol. III, 1, 189—211.

„Fr. Jar. Rubeš a počátky novočeské literatury humoristické“, in: Lit. čes. 19. stol. III, 1, 212—233.

„Lyrika a didaktika předbřeznová v rukou epigonů“, in: Lit. čes. 19. stol. III, 1, 354—390.

„Výtvarné umění v Čechách v roce 1904. Kronika a glossy“, in: Nová česká revue 2, 192—203.

„Constantin Meunier“, in: Nová česká revue 2, 516—521.

„Václav Šolc“, in: Nová česká revue 2, 618—627 [knižně Mužové a osudy, 1914, 45—63; spojeno s čl. „Václav Šolc — erotik“, in: NL 12/1 1913].

„Paul de Lagarde a jeho filosofie národnostní“, in: ČesMysl 6, 321—327, 423—429 [knižně Mužové a osudy 1914, 213—230].

„Řeč primitivů. (Prolog cyklu »Stará města«)“, in: Volné směry 9, 51—60 [knižně Mužové a osudy, 1914, 251—260].

„Ulm. Z cyklu »Středověká města«“, in: Zlatá Praha 145—146, 163—164 [knižně Mužové a osudy 1914, 261—274].

„Zrození satiry z ducha novodobé kultury (Kulturně psychologická studie)“, in: Květy 27, 2. pol., 515—528 [předneseno jako úvodní přednáška k výstavě Fr. Kupky v Kolíně].

„Charlotta Stieglitz. (Literární perokresba)“, in: ŽSv 9, 3—5 [knižně Podobizny žen, 1918, 68—78].

„Henrietta Herzová. (Literární perokresba)“, in: ŽSv 9, 191—194 [knižně Podobizny žen, 1918, 50—67].

„Ženy v Ibsenově životě“, in: ŽSv 9, 23.

„Oskar Wilde na české půdě“, in: ŽSv 9, 155.

„»Ohlasy« Františka Ladislava Čelakovského. Výbor z Ohlasů písní ruských : českých Fr. Lad. Čelakovského. S předmluvou Arne Nováka. Vydání uspoř. Ad. Wenig (Osení, Praha, Kruh čes. spisovatelů), 5—9 [nezm. 2. vyd. 1909].

Posudky:

„Josef Frant. Smetana, Básně“, in: LF 32, 302—307.

„Jiří Karásek ze Lvovic, Impressionisté: ironikové“, in: LF 32, 307—310.

„Robert Vischer, Peter Paul Rubens“, in: Volné směry 9, 34.

„R. Muther, Rembrandt, ein Künstlerleben“, in: Volné směry 9, 61—63.

„E. Sulger-Gebing, Wilhelm Heinse“, in: Volné směry 9, 182—183.

„K. E. Schmidt, Französische Malerei des 19. Jahrhunderts“, in: Volné směry 9, 183.

„Henry Thode, Schauen und Glauben“, in: Volné směry 9, 183—184.

- 11 -

„Ch. Seignobos, Církev a katolické strany v stol. devatenáctém. — Y. Guyot, Sociální a politická bilance římské církve“, in: ČesMysl 6, 221—223.

„Friedrich von Bezold, K dějinám husitství“, in: ČesMysl 6, 223—224.

„Marie Joachimi, Die Weltanschauung der deutschen Romantik. — H. Gschwind, Die ethischen Neuerungen der Frühromantik“, in: ČesMysl 6, 296—299.

„Henri Lichtenberger, Heinrich Heine ale Denker“, in: ČesMysl 6, 381—384.

(v Ženském světě 9)

„Edmond de Goncourt, Herečka Faustínová. Přel. Jos. Skalák“, 77—78.

„Viktor Dyk, Konec Hackenschmiedův“, 109—110.

„A. Lugovoj (Tichonov), Tenata. Přel. B. Prusík“, 110.

„F. X. Šalda, Boje o zítřek“, 166.

„Ženy o romantice“, 167 [Ricarda Huch. — Marie Joachimi].

„Laura Kieler, Můj lid buď lidem tvým. Přel. Akmé“, 179.

„Annie Vivanti, Lyrika. Přel. J. Vrchlický. — Annie Vivanti, Manžel. Přel. V. Hladík“, 125—126.

„Václav Hladík, Evžen Voldán“, 235—237.

„Anna Maria, Na horách“, 249.

(v Přehledu 3)

„J. H. Rosny, Zločin lékařův“, 389—390.

„Karel Leger, Český román“, 409—410.

„Překlady ze severských literatur. Arne Garborg, Muži. — Sophus Michaelis, Aeboloe“, 437—438, 457—458.

„Z nové prósy: Karel H. Hilar, Její Bůh. — Jan Malý, Návrat. — Louis Křikava, Skryté erotika a jiné povídky“, 500—501.

„Frederik van Eeden, Malý Jeník“, 557.

„Fráňa Šrámek, Sedmibolestní“, 569.

„Růžena Jesenská, Rudé západy“, 597—598.

„Karel Kolman, Dominik“, 626.

„Nové edice: K. J. Erben, Veškeré spisy básnické. Usp. J. Sutnar. — K. H. Mácha, Máj. Vyd. V. Flajšhans. — Václav Šolc, Prvosenky. Vyd. L. Quis. — Jos. Fr. Smetana, Básně“, 675—677, 686, 707—708.

„Joris Karl Huysmans, Na ruby“, 740—741.

„A. Smirnov, Dostojevský a Nietzsche“, 791.

„Arthur de Gobineau, Renaissance. — Asijské novely I—III“, 792—794.

„Vzpomínky Josefa Baráka“, 837—838.

„Karel Červinka, Ejhle člověk!“, 838.

„Aleksěj Feofilaktovič Pisemskij, Tisíc duší“, 865—367.

„Jaromír Borecký, Básníkův kancionál“, 892.

„Josef Kuffner, Časy letí“, 892—893.

1906

Menzel, Börne, Heine a počátkové kritiky mladoněmecké. Studie literárně-historická. Praha, Leschinger, 144 str.

„Výměr romantismu u Jungmanna“, in: LF 33, 44—47.

„Hodnocení staročeské literatury. (Několik časových poznámek.)“, in: LF 33, 252—257.

„Nové odstíny studia jazykovědného“, in: LF 33, .350—354.

„Karel Havlíček — osvětový buditel lidu“, in: Česká osvěta 2, 191—194 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 75—81].

„Prostota slova“, in: Pražská lidová revue 2, 25—26 [knižně Myšlenky a spisovatelé 1914, 17—20].

- 12 -

„Význam jubilea Karla Havlíčka Borovského“, in: Pražská lidová revue 2, 151—154.

„Hedda Gablerová“, in: ŽSv 10, 97—98, 115, 144—146.

„Karolina z Günderode. Podobizna romantická“, in: ŽSv 10, 200—202.

„Hranice kulturních vztahů našeho života k němectví“, Př 4, 51—53.

„Václav Lacina †“, in: 4, 274—275 *).

„Poslední básník našeho národního obrození“, in: 4, 392—394 [Sv. Čech].

„Ibsen a Evropa“, in: 4, 678—679, 708—711.

„Literatura a politika II“, in: 4, 20 [proti „Samostatnosti“].

„Heinrich Hart †“, in: 4, 731.

„Rembrandt a literatura“, in: 4, 851.

„Havlíček a české studentstvo“, in: Studentský almanach 1906 (Praha, Unie), 111—117.

*) Autorství pravděpodobné.

Posudky:

„O. Sýkora, Humor Nerudových feuilletonů“, in: LF 33, 67—69.

„Alois Jirásek, Rozmanitá prósa“, in: LF 33, 150—153.

„Jakub Arbes, Arabesky literární“, in: LF 33, 282—285.

Sborník prací historických. K šedesátým narozeninám Jaroslava Golla. Red. J. Bidlo, G. Friedrich, K. Krofta“, in: LF 33, 383—388.

„Václav Flajšhans, Svatopluk Čech“, in: LF 33, 388—391.

„Zd. Nejedlého Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách“, in: LF 33, 318—319.

Sborník Durdíkův“, in: LF 33, 319.

„Jaromír Borecký, Jaroslav Vrchlický“, in: LF 33, 319—320.

„Jiří Karásek ze Lvovic, Chimérické výpravy“, in: LF 33, 320.

„Handbuch zur Geschichte der deutschen Literatur“, in: LF 33, 320.

„J. Máchal, Josef Čejka“, in: LF 33, 399—400.

(v Ženském světě 10)

„Marie Calma, Nálady“, 35.

„Markýza Colombi, Radosti druhých. Přel. J. Pölzelbauerová“, 64—65.

„Amalie Skramová, Paní Inés. Přel. H. Kosterka“, 76.

„J. H. Rosny, Ztracené duše. Přel. Adolf Gottwald“, 163—164.

„Maurice Maeterlinck, Poklad pokorných. Přel. M. Kalašová“, 193.

„Villiers de l'Isle Adam, Kruté povídky. Přel. M. Kalašová“, 229.

„Žofka Kvedrova-Jelovškova, Povídky“, 261.

„Výstava Frant. Kupky v Praze“, 104.

(v Přehledu 4) .

„Maxim Gorkij, Žalář. Malva“, 27.

„Dvě knihy amerických skizz: Ik Marvel, Mládenecké snění. — Washington Irwing, Náčrty“, 97—98.

„Spisy Jiřího Karáska ze Lvovic: Sv. VII. Gotická duše. — Sv. VI. Apollonius z Tyany“, 169—171, 187—188.

„Karel Moor, Karel Martens“, 201—202.

„Václav Hladík, Valentinovy ženy“, 234—236.

„Nové překlady ze severských literatur: Alfred af Hedenstjerna, Quis-

- 13 -

lingský pastor. — Carl Ewald, Stará komnata. — Selma Lagerlöf, Poklad pana Arne“, 251—252.

„Jan Bokyta, Hradby padají! — Karel Horký, Paličovy sloky“, 320—321.

„Bož. Viková-Kunětická, Pán“, 353—354, 371—372.

„R. Svobodová, Plameny a plaménky — Růžena Jesenská, Román dítěte“, 480—481.

„V. Flajšhans, Svatopluk Čech. Dílo a člověk“, 583—584 *).

„J. S. Machar, Vteřiny. Hrst beletrie. — Stanislav Zíma, Rhapsodie“, 618—619.

„R. E. Jamot, Žloutne listí“, 741.

„Z mládí Gustava Flauberta“, 772—773 [E. W. Fischer].

„Josef Merhaut, Vranov“, 806—807.

„Dvě knihy mladých novellistů: K. H. Hilar, Zákony. — Jan Havlasa, Jak sny umírají“, 827—828.

[„Heinrich Mann, Novelly“], 828.

„Z nové německé literatury essayistické“, 829—830 [W. Dilthey, Das Erlebnis u. die Dichtung. — Rud. Kassner, Motive. — Ernst Borkowsky, Aus der Zeit des Humanismus].

„Nová literatura o H. Heineovi“, 835 [Hermann Hüffer; Helene Herrmann; Adolf Bartels; Charles Andler].

[„Knut Hamsun, Bouřlivý život. — Povídky“], 836—837.

„Z nové produkce veršové I. Fr. S. Procházka, Král Ječmínek. — Čeněk Ostravický, Píseň o Ondrášovi. — Josef Kalus, Valašsko v písních“, 849—851.

„Z nové produkce veršové II. Jarosl. Vrchlický, Píseň o Vinetě. — Vlad. Frida, Preludia. — Frant. Táborský, Hrdinné touhy“, 881—883.

„Z nové produkce veršové III. Jan z Wojkowicz, Meditace. — Jiří Horák, Stromy u cesty. — Roman Sáva, Smutky Kainovy. — Adolf Racek, Lyrikův pád“, 898—899.

„Miloš Marten, Styl a stylisace“, 899—900.

*) Autorství pravděpodobné.

1907

„Die čechische Litteratur der Gegenwart“, Jan Jakubec und Arne Novák, Geschichte der čechischen Literatur (Die Litteraturen des Ostens, Bd. V. 1. Leipzig, Amelang), 257—376 [2. vyd. 1913; ruské zpracování 1926].

„Božena Němcová“, in: Lit. čes. 19. stol., III. 2, 1—117.

„František Pravda“, in: Lit. čes. 19. stol., III. 2, 118—136.

„Karel Hynek Mácha“ [úvod], in: Spisy K. H. Máchy, sv. 2 (Čeští spisovatelé XIX. stol., Praha, Laichter), VII—XLVII.

„Úvod“, in: Nová česká poesie (redakcí V. Dyka a Arne Nováka. Praha, Vilímek), XI—XLVII.

„Otakar Hostinský a poesie“, in: ČesMysl 8, 87—92.

[„Jan Gebauer.“] LF 34, 170—176 [knižně Zvony domova, 1916, 108—119, 245, s názvem „Dílo literárně dějepisné“, jako II. část čl. „Jan Gebauer“; nekrolog].

„Bibliografie statí Gebauerových v Listech filologických“, in: LF 34, 257—259.

„František Zákrejs“, in: LF 34, 398—399 [nekrolog].

„Otakar Hostinský a poesie“, in: ČesMysl 8, 87—92 [též v samostatném sborníku Prof. Dr. Otakar Hostinský 1847—1907. Praha, Laichter, 87—92].

- 14 -

„Das Havlíčekjubiläum“, in: ČechRev 1, 45—52.

„Neues von Jaroslav Vrchlický“, in: ČechRev 1, 338—346.

„Antonín Sova“, in: ČechRev 1, 665—666.

„Profesor a spisovatel Josef Wünsch zemřel“, in: Čas 22/11, č. 323.

„† Professor Julius Kudrnáč“, in: 33. zpráva reálky v Praze-Karlíně za škol. r. 1906—07, 18—19.

„Johannes Schlaf“ [úvod], in: Johannes Schlaf, Leonora (Moderní bibliotéka, roč. V, kniha IX. Kn. Vinohrady, F. Adámek), 5—8.

„Nerudův erotický sen (Listy Jana Nerudy Terezii Marii Macháčkové 1864 a 1865.)“, in: 5, 581—583 [knižně Jan Neruda, 1910, 40—49; nepatrně upraveno].

„Jan Gebauer“, in: 5, 647—649 [knižně Zvony domova, 1916, 103—108, s názvem „Osobnost“, jako I. část čl. „Jan Gebauer“; místy zkráceno; nekrolog].

„Alois Vojtěch Šembera. (1807—1882.)“, in: 5, 461—463.

„Hana Kvapilová †“, in: 5, 537—538 [knižně Podobizny žen, 1918, 202—219, 238, s názvem „Hana Kvapilová na jevišti i v knize“, „Plaketa“; přepracováno].

(v Přehledu 5)

„Odpověď panu dru Josefu Laichterovi“, 200—201.

„Ferdinand Brunetière“, 237—238 [nekrolog].

„Otakar Hostinský“, 293.

„Kus biografie“, 301 [parodie].

„Národní divadlo“, 333 [Růžena Koldovská].

„Šedesátá jubilea dvou historiků“, 337 [Zikmund Winter; Josef L. Píč].

„Účast jižního Německa na slovesné kultuře současné“, 381—382.

„Lev Šolc“, 398 [nekrolog].

„Studium romanistiky na české universitě“, 523—525 [Jan Urban Jarník].

„Německo-americká vzájemnost ve vědě“, 577.

„O slovanské filologii na naší universitě“, 598—599 [srov. „Studium romanistiky na české universitě“, in: 5, 523—525].

„Camille Mauclair v Praze“, 611.

„Joris Charles Huysmans †“, 626.

„František Zákrejs †“, 704.

„Jindřich Mošna“, 811.

„Josef Merhaut“, 891—892 [nekrolog].

(v Ženském světě 11)

„Výstava kuchařství a hostinství na Žofíně ve dnech 18. až 22. prosince 1906“, 4—5.

„Jan Neruda obráncem ženy v dramatě“, 59.

„Hermann Bang“, 84.

„Hanna Kvapilová“, 89—91 [nekrolog; knižně Podobizny žen, 1918, 202—219, 238, s názvem „Hana Kvapilová na jevišti i v knize“, „Plaketa“; přepracováno].

„Hypatia“, 117.

„Berlínské malířky. 151—152 [Alice Trübner, Emilie Mediz-Pelikan, Dora Hitz].

„Minka Grönvold“, 169.

„Svatá královna Radegunda. (Rozluštěné fresko sedmého století.)“, 173—174 [knižně Podobizny žen, 1918, 11—19, s názvem „Královna Radegunda. Fresky ze šestého století“].

(jinde)

„První posudek o Macharově knize bez úsměšků“, in: Čas 28/11 [Karel Velemínský, polemika].

[„Josef Novák.“] NL 22/1 [nekrolog].

„Ph. Dr. Josef Novák †“, in: Politik 22/1.

„Jan Gebauer“, in: Illustrirte Zeitung (Leipzig) 128, 1033 [nekrolog].

- 15 -

Posudky:

„Jan Voborník, Karel Hynek Mácha“, in: LF 34, 388—391.

„Majales“, in: LF 34, 399—400 [Almanach akad. spolku „Smetana“ v Litomyšli].

„J. V. Šimák, Bohemica v Lipsku“, in: LF 34, 400.

„S. Lublinski, Literatur und Gesellschaft im neunzehnten Jahrhundert“, in: ČČH 13, 217—220.

„Ludwig Feuerbach's Sämmtliche Werke. Hrsg. von Wilhelm Bolin u. Friedrich Jodl. — Ausgewählte Briefe von und an Ludwig Feuerbach. Hrsg. von Wilhelm Bolin“, in: ČČH 13, 257—258.

„Anton E. Schönbach, Studien aus Geschichte der altdeutschen Predigt“, in: ČČH 13, 365—366.

„J. E. G. de Montmorency, Thomas à Kempis, His Age and Book“, in: ČČH 13, 470—471.

Hegel's theologische Jugendschriften. Hrsg. von H. Nohl“, in: ČČH 13, 472.

„Ein čechisches Essaybuch aus deutschen Literatur“, in: ČechRev 1, 87—88 [Jiří Karásek ze Lvovic, Umění jako kritika života].

„Zwei Bücher über Jaroslav Vrchlický. Jaromír Borecký, Jaroslav Vrchlický. Alfred Jensen, Jaroslav Vrchlický“, in: ČechRev 1, 563—566.

„Naše literární slovanství. (Glosy ku Slavische Literaturgeschichte od dra. Josefa Karáska.)“, in: 5, 1—3.

„Čeští spisovatelé XIX. stol“, in: 5, 137—139.

„Theodor Storm, Jezdec na bílém koni“, in: 5, 199.

„Z nové beletristiky. Fráňa Šrámek, Kamení, srdce a oblaka. E. Sokol, Kresby. B. Konařík-Bečvan, Dalila“, in: 5, 224—226.

„Fr. X. Svoboda, Fialka“, in: 5, 234—235.

„Ludvík Lošťák, Na věčnosti. — L. Havlůj, Epigramy. — Semence (anonymně)“, in: 5, 236—237.

„Viktor Dyk, Prosinec“, in: 5, 331—332.

„Antonín Sova, Lyrika lásky a života“, in: 5, 380—381.

„Kamil Mauclair, Město světla“, in: 5, 416—418.

„J. S. Macharovy knihy o antice. V záři hellenského slunce; Jed z Judaey“, in: 5, 498—501.

„Leda, Na ostří nože“, in: 5, 602.

„Z nové produkce dramatické. Jiří Karásek ze Lvovic, Sen o Říši Krásy. Jan L. Brokeš, Spád. Josef Junghans, Prometheus. Vítězslav Markus, Komedie života“, in: 5, 722—724.

„Z nové produkce veršové. I. Viktor Dyk, Milá sedmi loupežníků. Jiří Mahen, Plamínky. Josef Rosenzweig-Moir, Když zpívá mládí. G. R. Opočenský, Modlitby psance“, in: 5, 772—773.

Das literarische Echo o české literatuře“, in: 5, 784—785 [Camill Hoffmann].

„Hugo von Hofmannsthal, Die gesammelten Gedichte“, in: 5, 785—786.

„Z nové produkce veršové. II. Adolf Boh. Dostal, Advesperascit. Adolf Červinka, Napadl první sníh. Karel Teichmann, Metamorfosy“, in: 5, 802—803.

„Z nové produkce veršové. III. Jaroslav Naumann, Písně Malostran-

- 16 -

ské. Jan Čadek, Venkovské popěvky. Stanislav K. Neumann, Hrst květů z různých saison. Ben Walther, Marcel Schlaf“, in: 5, 827—829.

„Jiří Karásek ze Lvovic, Román Manfreda Macmillena“, in: 5, 892—893.

„Camille Mauclair, Žijící ideje“, in: 5, 893.

(v Přehledu 5)

„Z naší klassické filologie“, 239—240 [Josef Král, Řecká a římská rhytmika a metrika. Karel Wenig, O pramenech Augustinova spisu De musica].

„Nová díla o Voltaireovi“, 418—419 [Josef Popper (Lynke), Voltaire. Robert Saitschik, Französische Skeptiker. Gustave Lanson, Voltaire].

„»Revue revuí«“, 489 [srov. „Volný myslitel redaktorem, polemikem, gentlemanem“, in: 5, 561—562; Karel Pelant].

„Nová literatura o Emilu Zolovi“, 489—490 [Alfred Vizetelly, Emil Zola. Michael Georg Conrad, Emil Zola. Houni Massis, Comment E. Zola composait ses romans. Hans Wiegler, Geschichte und Kritik der Theorie des Milieus bei E. Zola. G. Pellissier].

„Kollektivistické pojetí literárních dějin“, 534 [Oskar F. Walzel].

„Klassické vydání životního díla básníkova“ 626 [Novalis, Schriften. Hrsg. von J. Minor].

„Boj o Rousseaua“, 657.

„Prosaické spisy Hofmannsthalovy“, 658 [nové vydání].

„Fr. Drož, Proben aus J. S. Machars Poesie und Prosa“, 742.

„Ján Kalinčák, Reštaurácia“, 786.

„Sláva Maxima Gorkého“, 786 [D. Filosofov].

„Rachilde, Věž lásky“, 803.

„Ze severské novelistiky“, 803—804 [Gabriel Finne, Mladí hříšníci. Viggo Stuckenberg, Odumřelý].

„Úvod do studia Johna Ruskina“, 869—870 [Charlotto Broicher, John Ruskin und sein Werk].

„Bernard Shaw“, 870 [Dramatic Opinions and Essays with an Apology by Bernard Shaw].

„Goethe a Mahomed“, 885 [Jakob Minor, Goethes Mahomet].

(v Ženském světě 11)

„Marie Majerová, Panenství“, 7—8.

„Růžena Svobodová, Marné lásky“, 71—72.

„Božena Valičová, Carmen a jiné povídky“, 106.

„Dvě výstavy výtvarné“, 142 [Vojtěch Preissig, Henri Le Sidaner].

„K. Kraepelin, Studie přírody v bytě“, 151.

„Z. N. Gippius (Merežkovskaja), Noví lidé“, 204.

„I. S. Turgeněv a paní Pavlína Viandot Garcia“, 215 [jejich korespondence].

„Nová kniha ženského osudu“, 229—230 [Karl Larsen, Každodenní historie manželství].

„Anthologie ženského cítění“, 240 [Josef V. Sládek, Z cizích luhů].

„Růžena Jesenská, Legenda ze smutné země“, 250—251.

1908

„Elard Hugo Meyer“, in: ČČH 14, 270 [nekrolog].

„Večerní dialog o Janu Nerudovi“, in: Novina 1, 12—17 [knižně Mužové a osudy, 1914, 9—20].

„Intensita hovoru“, in: Novina 1, 417—421 [Růžena Svobodová].

„Goethe a socialismus“, in: Akademie 12, 245—251.

„Deutsches in der čechischen Literatur“, in: ČechRev 2, 94—101.

„Josef Merhaut“, in: ČechRev 2, 160 [nekrolog].

- 17 -

„Svatopluk Čech. (Gestorben am 23. Februar 1908.)“, in: ČechRev 2, 499—508.

„Souborná vydání v literatuře“, in: Pražská lidová revue 4, 26—29 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 21—27].

„Svatopluk Čech“, in: 6, 385—386 [nekrolog].

„Berlínská »Secese« 1908“, in: 6, 753—755, 778—780.

„Po deseti letech“, in: 6, 800—801, 816—817 [knižně Mužové a osudy, 1914, 231—231, s názvem „Po patnácti letech“; „Otto Bismarck“].

„Velký synthetik. (K čtyřicátým zrozeninám Březinovým.)“, in: 6, 853—855.

„Antonín Truhlář“, in: 6, 875—876 [knižně Mužové a osudy, 1914, 64—69; nekrolog].

v Přehledu 6

„Sully Prudhomme †“, 11.

„Volba do Goncourtovy akademie“, 199 [Jules Renard].

„Björnstjerne Björnson“, 216.

„Prohlášení“, 335 [ve sporu o knihu Die čechische Litteratur der Gegenwart].

„Adolf Kirchhoff“, 430 [nekrolog].

„Ibsenova pozůstalost“, 441.

„Edvard Zeller“, 465 [nekrolog].

„Odpověď na list T. G. Masaryka“, 505—506 [viz „Doslov polemický“, in: 6, 550].

„François Coppée“, 610 [nekrolog].

„Nezdravé poměry české činohry“, 615.

„Jazykověda a Národní Listy“, 615 [proti Josefu Kuffnerovi].

„Leo Berg“, 756 [nekrolog].

„Otto Pfleiderer“, 758 [nekrolog].

„Walter Leistikow“, 778 [nekrolog].

„Lovis Corinth“, 780.

„Josef Olbrich“, 807 [nekrolog].

„Max Slevogt“, 807.

„Václav Vlček“, 826—828 [nekrolog].

„Hrabě Lev Tolstoj“, 839—840.

„Vladimír Houdek“, 841 [nekrolog].

(jinde)

„Svatopluk Čech“, in: Illustrirte Zeitung (Leipzig) 130, 452 [nekrolog].

„Joseph Hlávka“, in: Illustrirte Zeitung (Leipzig) 130, 503 [nekrolog].

Posudky:

„August Sauer, Aus Jacob Grimm Briefwechsel mit den slavischen Gelehrten“, in: LF 35, 306—311.

„Otto Braun, Schellings geistige Wandlungen in den Jahren 1800 bis 1810“, in: ČČH 14, 268—269.

„Ludwig Geiger, Das junge Deutschland“, in: ČČH 14, 269.

„Erich Schmidt, Fichte und seine Reden an die deutsche Nation“, in: ČČH 14, 269.

„Georg Misch, Geschichte der Autobiographie“, in: ČČH 14, 377.

„Roger Boutet de Monvel, George Brummel et George IV“, in: ČČH 14, 378.

„Henry C. Shelley, John Harvard and His Times“, in: ČČH 14, 380.

„Literaturgeschichte und Kritik“, in: ČechRev 2, 296—305 [přehled českých prací literárně historických a kritických za r. 1906 a 1907.

„Die Tataren in der Slovakei“, in: ČechRev 2, 557—558 [Otto Hauser, polemika].

- 18 -

„Vom čechischen Drama“, in: ČechRev 2, 558 [Robert F. Arnold, Das moderne Drama].

„Persönliche und intime Literatur“, in: ČechRev 2, 710—719 [přehled za r. 1906—1907].

„Macharův Řím“, in: 6, 8—11.

„Maurice Barrès, Kniha krve, rozkoše a smrti“, in: 6, 65—66.

„Otokar Zamrazil, My“, in: 6, 182—183.

„F. V. Krejčí, Zrození básníka“, in: 6, 223—225.

„Z nové české prósy. I. Karel Scheinpflug, Moře. V. Freyn, Za soumraků i nocí“, in: 6, 243—244.

„Z nové české prósy. II. Olga Fastrová, Fata morgana. Emil Tréval, Antiky“, in: 6, 297—298.

„Z nové české prósy. III. Jiří Mahen, Podivíni. Růžena Svobodová, Pokání Blaženčino; Povídky o Bohušce atd.“, in: 6, 323—324.

„Václav Tille, České pohádky Boženy Němcové“, in: 6, 324.

„Knihy dobrých autorů“, in: 6, 439—440 [E. A. Butti, Nemravný. Pierre Louys, Antické povídky. Henri de Régnier, Neobyčejní milenci].

„Otokar Fischer, Kontroversa o vývoji lidského smyslu pro barvy; Über Verbindung von Farbe und Klang“, in: 6, 472—473.

„Nové knihy Jaroslava Vrchlického. I. Jaroslav Vrchlický, Barevné střepy“, in: 6, 473—474.

Literární pozůstalost Hany Kvapilové. Vydal Jaroslav Kvapil“, in: 6, 496—497, 502—503 [zcela přepracováno v Podobiznách žen, 1918, 214—219].

„Matouš František Klácel, Ferina Lišák“, in: 6, 526—527 [vyd. Jan Kabelík].

„Leda, Obecní volby“, in: 6, 572—573.

„Karel Horký, Pátek“, in: 6, 590—591.

„Karel Drož, Návštěvou u Carmen Sylvy“, in: 6, 609—610.

„Nové překlady z Oscara Wilda. Zločin lorda Arthura Savila; Strašidlo Cantervillské; Úpadek lhaní; Pero, tužka a jed“, in: 6, 632—633.

„E. Sokol, Slunce“, in: 6, 660—661.

„Jan Kabelík, František Matouš Klácel“, in: 6, 661.

(v Přehledu 6)

Jubilejní nadšení a věrnost k sobě samému. 183 [Jaroslav Vrchlický, Elišky Krásnohorské dílo básnické].

Frank Wedekind. 199 [Musik].

Mathias Grünewald. 214 [Heinrich Alfred Schmid, Die Gemälde und Zeichnungen von M. Grünewald].

Guy de Maupassant. 246 [Edouard Maynial, Guy de Maupassant. Paul Mahn, Maupassant als Journalist].

Katolická mystika u Kleista. 299 [August Sauer, Kleists Todeslitanei].

Z francouzské literární historie. 299—300 [François Alphonse Aulard; Ernest Zyromski; Gustave Lanson; Ioachim Merlant; Paul Brulat].

Josef Karásek. 325 [Příspěvek k psychologii českého lidu].

Gustav Flaubert. 546—547 [Louis Bertrand; Maurice Pézard; Henri Grappin].

Samuel Taylor Coleridge. 547 [Biographia litteraria, vyd. J. Shawcross].

K dějinám české kritiky literární. 572 [Karel Havlíček, Kritiky. Nerudovy divadelní kritiky a referáty].

- 19 -

D. S. Merežkovskij. 573 [Císař Pavel].

Sebrané spisy Fr. Heritesa. 591.

Nové základní dílo o baroku. 593 [Alois Riegl, Die Entstehung der Barockkunst in Rom].

Z francouzské literatury. 610—611 [Émile Zola; Ernest Renan; Albert Sorel; Charles Baudelaire].

Biblioteka velikich pisatelej. 611.

Kniha divadelní kultury. 628 [Karl Mantzius, Molière].

Josef Janko, Jak soudíme dnes o starých Indoevropanech? 635.

Ottův Slovník naučný. 637—638.

Nově boje o Nietzscheho. 661—662 [K. A. Bernoulli, Franz Overbeek und Friedrich Nietzsche].

Joris K. Huysmans. 841 [Jean de Caldane a Myriam Harry o něm],

1909

Petr Hille. Předneseno v cyklu „Záhadní a dobrodružní“, pořádaném Kruhem českých spisovatelů 28/2 1907.] ČesRev 1908/09, 196—205 [knižně Mužové a osudy, 1914, 313—329].

O malém městě. Styl 1, 291—298, 301—306 [knižně Mužové a osudy, 1914, 275-289].

O době a působení Václava Matěje Krameria [úvod]. Václava Matěje Krameria Vybrané práce. K tisku připravil Adolf Wenig (Osení, sv. 10. Praha, Topič), 5—26.

O básníku Janu Nerudovi [úvod]. Jan Neruda, Výbor z básní. Usp. Adolf Wenig (Osení, sv. 13. Praha, Topič), 7—18.

Kritika, její význam literární a společenský. Lidové přednášky českých vysokých škol pražských, řada XXIX, stud. rok 1909—10, období I (Praha, Výbor pro lidové přednášky čes. vys. škol pražských), 23—30 [syllabus 6 přednášek 12., 19., 26/11, 3., 10., 17/12 1909].

Březina Ottokar. Meyers großes Konversations-Lexikon (6. Aufl.) 21, 160.

(OSN XXVIII, doplňky)

Dekadenti. 256—258.

Dyk Viktor. 316.

George Stefan. 472—473.

Gurlitt Cornelius. 511.

Hardt Ernst. 538.

Hašek Roman. 541—542.

Hauptmann Gerhart. 543—544.

Hauptmann Carl. 544.

Hauser Otto. 545.

Henckell Karl, 557.

Herrmann Max. 563.

Hesse Hermann. 565.

von Heyking Elisabeth. 567.

Hille Peter. 569.

Hlaváček Karel. 573—574.

Hofmann Ladislav. 584.

von Hofmannsthal Hugo. 584—585.

Holý Josef. 588.

Horký Karel. 593—594.

Huch Ricarda. 606.

Chaloupecký Václav. 615.

Jacobowski Ludwig. 676.

Janitschek Maria. 686.

Jensen Johannes V. 705—706.

von Kahlenberg Hans. 729.

Kaminský Bohdan. 736.

Kamper Jaroslav. 736.

Karásek ze Lvovic Jiří. 744—745.

Kassner Rudolf. 751.

Kerr Alfred. 760.

Key Ellen. 761.

Klášterský Antonín. 769.

Krejčí František V. 820.

Lagarde Paul Anton. 862.

Langbehn Julius. 865.

Lasserre Pierre. 870.

Lee Sidney. 877.

- 2O -

Leppin Paul. 882.

Lienhart Fritz. 892.

Lichtenberger André. 893.

Lichtwark Alfred. 893.

Lothar Rudolf. 902.

Lublinski Samuel. 903—904.

Macleod Fiona. 910.

Machar Josef Svatopluk. 913.

Malířová Helena, roz. Nosková. 920.

Mann Heinrich. 922—923.

Mann Thomas. 923.

Mantzius Karl. 923.

Meier-Graefe Julius. 941.

Mithouard Adrien, 954.

Mombert Alfred. 971—972.

Morice Charles. 975.

Mrštík Alois. 978.

Mrštík Vilém. 978.

Neumann Stanislav K. 994.

Norris Frank. 999.

Novák Arno. 1001.

Nováková Tereza. 1002.

Osborn Max. 1014.

Platzhoff Lejeune Eduard. 1033—1034.

Poppenberg Felix, 1040.

Rachilde. 1055.

Reich Emil, 1062.

Renard Jules. 1062.

Rilke Rainer Maria. 1063—1064.

Roda-Roda Alexander. 1064.

Ruederer Josef. 1068.

Saitschick Robert. 1073.

Salburgová Editha. 1073.

Salten Felix. 1073.

Servaes Franz. 1076.

Schaukal Richard. 1077.

Scheebart Paul. 1077.

Scheit Matthias. 1078.

Schillings Karl. 1078.

Scholz Wilhelm. 1079.

Schultze-Naumburg Paul. 1080.

Sinclair Upton. 1081.

Skutsch Franz. 1083.

Slevogt Max. 1084—1085.

Söderberg Hjalmar. 1087.

Stavenhagen Fritz. 1093.

Stehr Hermann. 1093.

Strauss Emil. 1094.

Strauss und Torney z Lulu. 1094—1095.

Strobl Karl Hans. 1097.

Stucken Eduard. 1097.

Thoma Ludwig. 1110.

Trine Ralph Waldo. 1113.

Vančura Antonín (pseud. Jiří Mahen). 1117—1118.

Veth Jan. 1119.

Viebig Clara. 1119—1120.

Vollmüller Karl Gustav. 1122.

Voszler Karel. 1123.

Waldberg Max. 1128—1129.

Walzel Oskar. 1129.

„Wassermann Jakob. 1129.

„Weigand Wilhelm. 1130.

„Wille Bruno. 1130.

„Witkowski Georg. 1131.

„Wukadinović Spiridion. 1131.

„Zapf Georg Wilhelm. 1132.

„Zweig Stephan. 1134.

„Altenberg Petr. 1141.

(v Přehledu 7)

„Slavistika na universitě vídeňské, 142—143.

„Josef Uher. 241 [nekrolog].

„Po čtyřech létech. 273 [Jaroslav Kampen, dramaturg].

„Tragedie spisovatelčina. 315 [Ilsa Frapan, nekrolog].

„Gustav af Gejerstam. 462—463 [nekrolog].

„Hviezdoslav dramatikem. 531—532.

„Přiznání smělé symbolistky. 586 [Božena Viková-Kunětická].

„Siegfried Kapper. 658.

„Detlev z Liliencronů. 780—781 [nekrolog].

„Josef Matějka. 816—817 [nekrolog].

„Jean Lahor — Benn Cazalis — Jean Caselli. 828 [nekrolog].

„Stavební politika malého města. 839.

„Ludmila Šimáčková. 858.

Posudky:

„Příspěvky k dějinám českého humanismu. (Antonín Truhlář, Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému, v Čechách a na Moravě ve století XVI.)“, in: LF 36, 209—230 [též zvl. otisk, 22 str.].

„Franz Spina, Beiträge zu den deutsch-slavischen Literaturbezie-

- 21 -

hungen. I. Die alttschechische Schelmenzunft »Frantova práva«“, in: LF 36, 301—306.

„Germanisch-romanische Monatsschrift“, in: LF 36, 318—319.

„Dekret Kutnohorský“, in: LF 36, 319—320.

„Miloslav Hýsek, Dějiny t. zv. moravského separatismu“, in: LF 36, 320.

„Václav Tille, úvod k Sebraným spisům Boženy Němcové, sv. 6 a 8“, in: LF 36, 320.

„Fr. Čádovo vydání Filosofických spisů Vincence Zahradníka“, in: LF 36, 320.

„Anežka Čermáková-Sluková, Vzpomínky na Karolinu Světlou“, in: LF 36, 390—394.

„Stanislav Souček, Studie Štítenské“, in: ČČH 15, 379—380.

„Fr. Spina, Die alttschechische Schelmenzunft Frantova práva“, in: ČČH 15, 880—381.

„Ludwig Moritz Hartmann, Theodor Mommsen“, in: ČČH 15, 501.

„Kurt Jahn, Goethes Dichtung und Wahrheit“, in: ČČH 15, 502.

„Correspondance entre Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobineau 1843—1859. Vyd. L. Schemann“, in: ČČH 15, 502.

„Antal Stašek, Na rozhraní“, in: 7, 9—11.

„Nové německé informace o české řeči a literatuře“, in: 7, 65—68 [Jan Máchal v Die Kultur der Gegenwart; srov. 7, 432—433].

„Camille Lemonnier, Mrtvý a jiné povídky“, in: 7, 110.

„Nový román Kláry Viebigové“, in: 7, 199 [Das Kreuz im Venn].

„Z nové české prósy. I. Josef Laichter, Na přechodu“, in: 7, 239—241.

„Z nové české prósy. II. Jiří Sumín, Spása. Karel Červinka, Zahučaly lesy“, in: 7, 258—260.

„Vilém Hans, Osud a vile“, in: 7, 280—281.

„Z nové české prósy. III. Viktor Dyk, Píseň o vrbě. Rudolf Těsnohlídek, Květy v jíní“, in: 7, 313—314.

„Z nové české prósy, IV. Josef K. Šlejhar, Lípa“, in: 7, 369—370.

„Z nové české prósy. V. Karel Matěj Čapek, Kašpar Lén, mstitel“, in: 7, 393—394.

„Pavel Sula, Dolánka“, in: 7, 403.

„Jaroslav Sutnar, Svatopluk Čech — zrcadlem češství“, in: 7, 442—443.

„Karel Engelmüller, Hana Kvapilová“, in: 7, 464.

„Z nové české prósy. VI. Růžena Svobodová, Černí myslivci“, in: 7, 480—432.

„Jindř. Chalupecký, Heinrich Heine“, in: 7, 531.

„Karel Horký, Hory a doliny se srovnávají“, in: 7, 592—593.

„O moravském separatismu“, in: 7, 594 [Miloslav Rýmek, Dějiny t. zv. moravského separatismu].

„Z nové české prósy. VII. Antonín Sova, O milkování, lásce a zradě. I. Růžena Jesenská, Mimo svět“, in: 7, 625—627.

„Václav Tille, Slovenské pohádky Boženy Němcové“, in: 7, 630—681.

„Frntišek Groh, Topografie starých Athén“, in: 7, 698—699.

„Z nové produkce dramatické. Leda, Právo k životu. J. M. Šerý, Sen na popeleční středu“, in: 7, 731—732.

- 22 -

Z nové české prósy. IX. Josef Uher, Dětství a jiné povídky. Antonín Hrůza, Ze svahů příkrých“, in: 7, 763—764.

Z nové české prósy. X. Ignota, Má lásko! Quido Maria Vyskočil, Hry s panenkami“, in: 7, 826—828.

Nové překlady z francouzské literatury. I. Honoré de Balzac, Honorina. de Stendhal, O lásce. Gérard de Nerval, Sylvie. Alfred de Musset, Andrea del Santo“, in: 7, 841—844.

Výběr z pozůstalých prací Fandy Šimkové-Uzlové“, in: 7, 844—845.

Nové překlady z francouzské literatury. II. Remy de Gourmont, Fantóm. Charles van Lerberghe, Pan. René Boylesve, Moje láska“, in: 7, 888—890.

(v Přehledu 7)

František Groh, Jak studovati klassickou filologii? 144—145.

Rainer Maria Rilke, Dvě pražské povídky. 148.

Ladislav K. Hofman, Bismarck; Lenz. 164—165.

Ernst Hardt, Tantris der Narr. 182.

„Věstník Evropy." 200.

Výborná lekce výtvarné kritiky. 202—203 [Volné směry].

Nová knihovna pro mládež. 260 [Osení].

El. Reclus, La Commune au jour de 18 mars—28 mai 1871. 263.

E. Berneker, Slavisches Etymologisches Wörterbuch. 263.

Francouzské dílo o Praze. 273 [H. Hantich, Prague].

Několik francouzských anthologií. 370.

Dvě nové knihy Paula Adama. 394 až 395 [Les Disciplines de la France; Le Taureau de Mithra].

Volné směry. 411—412.

Nová vydání německých romantiků. 443 [E. T. A. Hoffmann; Klemens Brentano].

Nové dva časopisy filologické. 444 [Germanisch-romanische Monatsschrift; Wörter und Sachen].

Z literatury bibliografické. 494 [Karel Nosovský, Soupis českých a slovenských časopisů].

Z anglické literatury intimní. 576—577 [Thomas Carlyle; John Ruskin].

O Otakaru Březinovi. 577 [Camill Hoffmann].

Jules Laforgue, Šibal Pierrot. 595.

Alfred Mombert. 628 [Der himmlische Zecher].

Odlesky Říma v literatuře. 681 [G. Vallette, Reflets de Rome].

Amalie Skramová, Povídky o manželství. 764.

Oskar Walzel, Shaftesbury und das deutsche Geistesleben des XVIII. Jahrhunderts. 781.

M. A. Šimáček, Spisy. 781.

Eduard Stucken. 828—829 [Hans Franck v LitEcho].

Francouzské rokoko. 838 [Camille Mauclair ve Volných směrech].

Z dějin autobiografie. 844 [Georg Misch, Geschichte der Autobiographie. Kurt Jahn, Goethes Dichtung und Wahrheit].

1910

Nová doba literatury české. Stručné dějiny literatury české. Podávají Jan V. Novák a Arne Novák (Sborník příruček pro učitelstvo a studentstvo, sv. 13. Olomouc, Promberger), 93—627 [2. vyd. 1913, 3. vyd. 1922, 4. vyd. 1936—39].

Jan Neruda. (Zlatoroh, sv. 2.) Praha, „Mánes“, [8]-90-[2] str.—[12] příl. [2. vyd. dopl. 1914, 3. vyd. 1920].

„Jungmannův článek o klassičnosti v literatuře“, in: LF 37, 110—123 [též zvl. otisk, 16 str.].

- 23 -

„Lukianovy ohlasy v literatuře české“, in: LF 37, 431—447 [též zvl. otisk, 16 str.].

„Alois Mrštík und die čechische Heimatkunst“, in: ČechRev 3, 30—35.

„Viktor Dyk, der Erzähler und der Ironiker“, in: ČechRev 3, 147—150.

„Životopisné knihy a jejich kouzlo“, in: Literární rozhledy 3, 1—3 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 28—32].

„Zu Eduard Mörike“, in: Euphorion 17, 662—663.

Wolfgang Goethe, Nevěsta korintská. Přel. Arne Novák. Novina 3, 519—521.

Kouzlo domova. Krása našeho domova 6, 75—78. Nerudovy Povídky malostranské [úvod]. Jan Neruda, Tři povídky malostranské. Vybral, úvod a vysvětlivky napsal Arne Novák (Sbírka souvislé četby školní, sv. 4. Praha, Topič), III—X, 31—37 [další vydání viz v oddíle Vydání; knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 33—41, s názvem Povídky malostranské, nepatrně upraveno].

„Úvod." Antonín Sova, Výbor básní. Uspořádal a úvodními poznamkami doprovodil Arne Novák (Pestrá knihovna, čís. 41, Praha, Hynek), 3—18.

„Klára Viebigová" [úvod]. Klára Viebigová, Strašidla (Pestrá knihovna, čís. 38—39. Praha, Hynek), 3—9.

„Nový Seveřan“, in: 8, 3—5, 41—42, 49—51 [knižně Mužové a osudy, 1914, 379—407, rozšířeno; Johannes V. Jensen].

„Naše dnešní situace literární“, in: 8, 95—96 [pod pseud. Ivan Dubský; proti F. V. Krejčímu].

„Artuš Drtil“, in: 8, 537—538 [nekrolog; knižně Zvony domova, 1916, 232—238, spojeno s čl. Literární pozůstalost Artuše Drtila, 12, 1914, 81—83].

(v Přehledu 8)

Nový pathos. 5 [Stefan Zweig].

Edv. Kastner †. 23—24.

Professor Arnošt Kraus. 138.

Germanistika, světoobčanství, chauvinismus. 138 [Eduard Sievers].

Jan Malíř †. 173.

Professor Jaroslav Vlček. 336.

Edvard Rod. 362 [nekrolog].

Antonín Slavíček. 372—373 [nekrolog].

Studium estetiky a umění na české universitě. 389.

Obsazení slavistické stolice vídeňské. 390 [Milan Rešetar].

Konec Šubertovské legendy z předvčerejška. 398—400 [Fr. A. Šubert].

Professor Louis Leger. 425.

Roudnická gallerie. 441—442.

Jeanne Marni. 484 [nekrolog].

Historická kritika v „Čase". 497 [Jindřich Vodák].

Máchův pomník. 515.

Jean Moréas. 530 [nekrolog].

Mark Twain. 596 [nekrolog].

Martin Kukučín. 661.

Činoherní repertoir Národního divadla. 763.

Princip soukromé důvěrnosti a veřejné kritiky v literatuře, 811.

Nové touhy a snahy lyriky francouzské. 814—SiS.

Hříchové kritiky v očích „Osvěty lidu". 874.

Péče „Smíchovských Listů" o literaturu. 874.

- 24 -

Románové přílohy našich větších denníků. 747.

Nový zemský školní inspektor. 711 [František Bílý].

(v Národ. listech)

Jaroslav Vlček. (K padesátým zrozeninám dne 22. ledna 1910.) 21/1.

Kletba Berlína. 27/2 [knižně Mužové a osudy, 1914, 238—247; Karl Scheffler, Berlin. Ein Stadtschicksal].

Mikuláš Adaukt Voigt. 16/7 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 41—48; Josef Hanuš, Mikuláš Adaukt Voigt, český buditel a historik].

Goethe bez konce. 7/8.

Svatopluk Čech na cestách. 20/10 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 125—131].

Ke charakteristice pana Karla Horkého. 30/12 [odpověď k zaslánu, NL 28/12].

(jinde)

„Ottokar Hostinský“, in: Illustrirte Zeitung (Leipzig) 134, 180, 185 [nekrolog].

Posudky:

„B. Menšík, Soupis současné literatury dramatické“, in: LF 37, 76—77. Walther Dolch, Katalog der deutschen Handschriften der k. k. Universitatsbibliothek zu Prag“, in: LF 37, 77.

„Johann Ferdinand Opiz' Autobiographie aus Seiner »Literarischen Chronik von Böheim«, gezogen und mit Anmerkungen begleitet von Ernst Kraus“, in: LF 37, 142—146.

„Arnošt Kraus, Pražské časopisy 1770—1774 a české probuzení“, in: LF 37, 146—150.

„Arnošt Kraus, Pražské časopisy 1770—1774 a české probuzení“, in: ČČH 16, 250—251.

„Augustin Cochin, La Crise de l'histoire révolutionnaire, Taine et M. Aulard“, in: ČČH 16, 264.

„Gaston Boissier, L'Académie Française Sous l'Ancien Régime“, in: ČČH 16, 368.

„Josef Král, Literární činnost humanistických professorů university Karlovy mezi rokem 1409—1622“, in: ČechRev 3, 374—376.

„Jan Neruda, Nová žeň z belletrie. I“, in: 8, 199.

„Ludvík Lošfák, A tak jsem žil“, in: 8, 199—200.

„Máj, jarní almanach na rok 1858“, in: 8, 200—201 [přetisk].

Jiří Karásek ze Lvovic, Endymion“, in: 8, 278—279.

Max Leonier, Domů“, in: 8, 279.

Josef Janko, Shakespeare, jeho život a dílo“, in: 8, 332—333.

Antonín Sova, Zápasy a osudy“, in: 8, 393—395.

Knihy skizz a povídek. Karel Scheinpflug, Dítě, smrt a dobrodiní. Svat. Karmen, Bludičky. Jaroslav Košek, Povídky Šandora Langa. Josef Veselý, Pod Hradčany. Jan Vezmár, Listy z truhličky“, in: 8, 431—432.

Nové básnické knihy Josefa V. Sládka. I. Písně smuteční. II. Za soumraku. III. Nové selské písně. IV. Léthe a jiné básně“, in: 8, 445—448.

F. V. Krejčí, Síla přeludu; Zlatá hvězda“, in: 8, 481—482.

Nové dramatické překlady. I. Paul Claudel, Polední úděl. Hugo von Hofmannsthal, Člověk a smrt“, in: 8, 512—514.

- 25 -

Božena Benešová, Verše věrné i proradné; Nedobytá vítězství“, in: 8, 594—595.

Hynek Babička“, in: 8, 613—614 [O české literatuře].

Viktor Dyk, Pohádky z naší vesnice“, in: 8, 636—637.

Jakub Arbes“, in: 8, 637—638 [Václav Dresler, Jakub Arbes. Jeho život a dílo].

Z nové lyriky“, in: 8, 667—668 [Fr. Taufer, Trosky. Jiří Ruda, Katastrofy. Jiří Zachar, Píseň modrého paprsku].

Jaroslav Vrchlický, Strom života“, in: 8, 713—714.

K. M. Čapek, Nové Patero“, in: 8, 751.

Edvard Lederer, Björnstjerne Björnson“, in: 8, 782—783.

„České" verše“, in: 8, 814 [Stanislav K. Neumann, České zpěvy. Karel Babánek, České melodie].

Miloš Marten, Julius Zeyer“, in: 8, 845—847.

Růžena Jesenská, Nocturno moře“, in: 8, 872—873.

Nové překlady z francouzštiny. I. Honoré de Balzac, Neznámé arcidílo; Dcera Evina. Gustav Flaubert, Prosté srdce“, in: 8, 877—878.

Nové překlady z francouzštiny. II. Edmond de Goncourt, Miláček. Anatol France, Traktér u královny Pedauky“, in: 8, 903—905.

Nové překlady z francouzštiny. III. Maurice Barrès, Koleta Bandocheová. André Gide, Těsná brána“, in: 8, 913—914.

Arthur Breisky“, in: 8, 914—915 [Triumf zla].

(v Přehledu 8)

Stručné dějiny literatury české. 5 [J. V. Novák a Arne Novák].

Nový podnik literární. 42 [Výkvět prosy světových literatur].

Básnické dílo Petra Bezruče. 51—52 [Vojtěch Martínek].

H. G. Wells. 52 [Válka ve vzduchu].

Pomůcka k studiu starší české literatury. 99 [Jaroslav Vlček a Václav Ertl, Stručné dějiny literatury české II.].

Alfons Séché — Julius Bertaut, La Vie anecdotique et pittoresque des Grands Écrivains. 99—100.

Sebrané spisy Antonína Sovy. 146.

Teubnerova sbírka „Aus Natur und Geisteswelt". 146.

O literární osobnosti. 200 [Erich Schmidt, Literární osobnost].

O umění překladatelském. 201 [M. Maeterlinck].

Sebrané spisy Svatopluka Čecha. 291.

Druhé vydání „Literatury české devatenáctého století". 333—334.

Smetánkovo vydání „Životů svatých Otcův". 346—347.

K dějinám českého humanismu. 347 [Josef Král, Literární činnost humanistických professorů university Karlovy mezi rokem 1409—1622].

Z nové anglické lyriky. 395 [George Meredith, Last Poems. Eugene Lee-Hamilton, Mimma Bella. Alfred Douglas, Sonnets].

Daumierovo číslo „Volných Směrů". 442.

Výbor básní Josefa Jaroslava Langera. 448 [vyd. Karel Rieger].

„Le Savant du jour". 474 [E. LeBon, Henri Poincaré].

Charles Morice. 477 [Pourquoi et comment visiter les musées?].

Literarisches Echo o české literatuře. 497 [F. V. Krejčí].

Francouzské informace o české literatuře. 497—498 [William Ritter].

Nové francouzské monografie literární. 538 [Emile Lauvrière, Alfred de Vigny. Hippolyte Parigot, Renan].

Z anglické kritiky literární. 538—539 [Walter Bagehot; Thomas Carlyle; Arthur Symons].

- 26 -

Literární hospodárnost. 550—551 [Richard Muther, Dějiny malířství].

Vydání Bezručových Slezských písní, 585—586 (výzdoba V. Preissiga).

Z pozůstalosti Antonína Slavíčka. 601.

Encyklopaedie germánské filologie. 611 [Germanische Bibliothek; Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher].

Vydání Sabinových spisů. 614 [Jan Thon].

Vilímkovi „Slavní autoři světových literatur". 662—663 [H. Balzac, Sestřenice Běta. A. P. Čechov, Povídka neznámého člověka].

Boj mládeže a proti mládeži na Slovensku. 678 [Ján Kvačala; srov. též "Z pokrokového Slovenska“, in: 8, 795].

O spisovatelském povoláni. 714—715 [Karl Scheffler; Hermann Hesse; Josef Ettlinger].

Specialisace literárního studia na universitách. 717 [Richard M. Meyer, Staré a nové dějiny literární].

Sebrané spisy Antonína Sovy. 751.

Deníky Emersonovy. 847.

Psychologie raçovní základem srovnávacích dějin literárních. 847 [Otto Hauser, Weltgeschichte der Literatur].

Překlady z Fedora Sologuba. 878—879.

Richard Dehmel o umění a o lidu. 879 [Betrachtungen über Kunst, Gott und die Welt].

Mark Twain pessimistou. 879 [„What is Man"].

(v Národních listech)

Brentanovo „Založení Prahy" v novém rouše. 8/5 [Klemens Brentano, Die Gründung Prags].

Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr. 17/7.

Vídeňský román universitní. 12/8 [Hans Hart, Das heilige Feuer; Was zur Sonne will].

1911

Patero obrázků z dějin knihy. (Osení, sv. 30.) Praha, Topič, 98-[1] str.

„Máchova Krkonošská pouť“, in: LF 38, 226—244, 353—360 [též zvl. otisk, 28 str.].

„Nová badání o Bedřichu Hebbelovi“, in: ČMF 1, 131—135, 232—236, 321—326, 411—419.

„Bernhard Suphan“, in: ČMF 1, 136 [nekrolog].

„Národ budoucích příchozích. Fiktivní rozhovor“, in: Novina 4, 1—6 [John Milton, Jan Amos Komenský].

„Perspektivy naší staré literatury“, in: ČesRev 1910/11, 6—17 [knižně Mužové a osudy, 1914, 25—42].

„Kritik, básník a čtenář“, in: Národní obzor 5, č. 1, 2, 5, 6.

„A Cseh irodalom története a legrégibb idéktěl a jelenkorig“, in: Egyetemes irodalomtörténet (Budapest, Franklin-Társulat), díl IV (Ural-altajiak és Szlávok), 561—618.

[Úvod.] T. F. Šimon, Praha. Dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka (Praha, nákl. autorovým) 1—15 [též francouzsky a anglicky; výtah „La beauté de Prague" v Les Annales des nationalités 2, 1913, 342—353; ukázka „Duše Karlova mostu" v 9, 281—282; knižně Praha barokní, 1915, úplně přepracováno a rozšířeno].

- 27 -

Drei Lyriker“, in: ČechRev 4, 53—56 [Karel Hlaváček, Stanislav K. Neumann, Karel Toman].

Der junge Hebbel als Anreger. Euphorion 18, 485—486.

Pis'mo iz Čechii. Apollon 1911, No. 5, 61—65 [přehled Současné literatury a prací literárně historických a kritických].

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 13, 978—982 [o soudobé literatuře].

Das tschechische Drama der Gegenwart. Der Merker 2, 1910/11, 163—166.

Jan Neruda feuilletonistou „Národních Listů". Půl století „Národních Listů". Almanach (Praha, Pražská akc. tiskárna) 65—69 [knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 82—92, s názvem Feuilletony Jana Nerudy; úvodní odstavce vynechány, text jazykově upraven].

Úvod. Jan Neruda, Ballady a romance (Sbírka souvislé četby školní, sv. 3. Praha, Topič), 5—14 [2. a 3. vyd. 1912, 4. vyd. 1917, 5. vyd. 1918, 6. vyd. 1919, 7. vyd. 1921, 8. vyd. 1926, 9. vyd. 1930, 10. vyd. 1934, 11. vyd. 1935, 12. vyd. 1937, 13. vyd. 1939; knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 62—70, s názvem Balady a romance].

Jan Neruda jako vyprávěč [úvod]. Jan Neruda, Výbor z prosy. Uspořádal Adolf Wenig (Osení, sv. 33. Praha, Topič), 7—12.

„Epigram" Gottfrieda Kellera [úvod]. Gottfried Keller, Epigram (Das Sinngedicht). (Melicharův Výkvět světových literatur, sv. VI. Hradec Králové, Melichar) I—X.

Několik meditací nad stránkami Dostojevského“, in: 9, 3—6, 49—52 [knižně Mužové a osudy, 1914, 153—168, bez poznámek].

Karel Hynek Mácha. Glossa jubilejní“, in: 9, 141—142.

(v Přehledu 9)

Předčasný odchod professora Golla do pense. 20.

Převezení ostatků Komenského do Prahy. 22.

Manie přetiskovací. 22 [Karel Rožek; srov. též 9, 86].

Básník F. X. Svoboda. 85.

Meier-Graefe v Praze. 85.

Wilhelm Raabe. 143 [nekrolog].

Mládež proti professoru Vodákovi. 154.

Půlstoletí „Národních Listů". 276—277.

Národní divadlo a původní dramatické novinky. 278.

S. Lublinski a německý novoklassscism. 359—360 *) [nekrolog].

Na filosofické fakultě. 340 *).

Josef R. Vilímek. 446 [nekrolog].

Osudy Slov. Ľudových Novin. 447.

Jindřich Mošna. 497 [nekrolog].

Jubileum padesátiletého úmrtí P. J. Šafaříka. 618.

Cum ex cathedra loquitur. 699—701 [pod pseud. Daniel Střítezský; omezení církevních svátků].

Leander Čech. 708 [nekrolog].

*) Omylem číslovány v 9 strany 325—424 dvakrát.

- 28 -

O poměrech v Zeyerově fondu. 708—709.

Alois Jirásek. 828.

Marie Ryšavá. 881.

(v Národních listech)

Slovesný odkaz malíře naturalisty. 2/4 [knižně Zvony domova, 1916. 183—190, s nepatrnými změnami; Antonín Slavíček].

Sestárlé theorie. 14/5, I. příl. [knižně Mužové a osudy, 1914, 197—202, poslední odstavec vynechán; Emil Zola, O románu].

Pavel Josef Šafařík. (K 50. výročí jeho smrti dne 26. června 1911.) 25/6 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 49—56, s podtitulem Psáno k 50. výročí smrti dne 26. července 1911].

Leander Čech. 31/7 [nekrolog; knižně Mužové a osudy, 1914, 70—77].

Aurora Leigh. 6/8 [knižně Podobizny žen, 1918, 79—98, 225, s názvem »Aurora Leigh« Elišky Barettové Browningové; značně rozšířeno].

Památce Jana Nerudy. (K dvacátému výročí jeho smrti dne 22. srpna 1911.) 20/8.

Boj proti nemravné literatuře? 27/8.

Malířský zrak v básnictví. 3/9 [knižně Mužové a osudy, 1914, 189—196; Théophile Gautier].

Básnická korespondence. 17/9.

Zápas o Byrona. 8/10.

Národní pohádky. 15/10 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 33—40].

Jaroslav Kamper. 3/11 [knižně Mužové a osudy, 1914, 81—87; nekrolog].

Karel Jaromír Erben a jeho „Kytice". (K stému výročí jeho zrozenin dne 7. listopadu 1911.) 8/11 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 68—74].

Miloš Jiránek, spisovatel a kritik. 12/11 [knižně Mužové a osudy, 1914, 83—98].

Kouzlo novelly. 19/11 [G. Keller, P. Ernst a jiní].

Tři činitelé. (Úvaha novoroční.) 31/12 [o literatuře, vydávání knih a o kritice].

(jinde)

Dopis imaginární. Jan Helcelet Ignáci Janu Hanušovi“, in: LN 23/12 [knižně Mužové a osudy, 1914, 21—24; Výbor ze studií a podobizen, 1928, 67—70].

Posudky:

Sebrané spisy Svatopluka Čecha. Pokračování posmrtné. Pořádá Ferdinand Strejček. Díl XXI—XXX. — Ferdinand Strejček, O Svatopluku Čechovi“, in: LF 38, 56—65, 139—147.

Arnošt Tiedemann, Passional und Legenda aurea“, in: LF 38, 77.

Jan Bedřich Novák, Středověká diktamina v souvislostí s antikou a renaissancí“, in: LF 38, 147—148.

Julius Glücklich, O historických dílech Václava Budovce z Budova z let 1608—1610“, in: LF 38, 159—160.

Eduard Mörike“, in: ČMF 1, 186—187 [nová vydání a literatura].

Monografie o Gerhartu Hauptmannovi“, in: ČMF 1, 187 [přehled novější literatury].

S. Singer, Die Wiedergeburt des Epos nud die Entstehung des neueren Romans; Mittelalter und Renaissance“, in: ČMF 1, 284.

Franz Grillparzer, Sämtliche Werke, Bd. I“, in: ČMF 1, 284—285.

Novější literatura o Lessingovi“, in: ČMF 1, 477—478.

Briefe an Wolfgang Menzel. Herausgegeben von Heinrich Meisner und Erich Schmidt. — Harsing Erich, Wolfgang Menzel und das junge Deutschland. Euphorion 18, 539—548.

Z německých dějin literárních“, in: 9, 135—136 [Kuno Francke; Robert F. Arnold].

- 29 -

Stanislav K. Neumann, Přede dveřmi Pantheonu“, in: 9, 158—159.

Gabriela Preissová, Spisy sebrané“, in: 9, 186—187.

Karel Horký, Verše intimní. Adolf Veselý, Řeč země“, in: 9, 229—230.

Feuilletony, skizzy, nápady“, in: 9, 267 [R. B. Mácha, Feuilletony a paběrky. Ludvík Lošťák, A tak jsem žil. Nora Rausková, Z přítomnosti].

Z nové české prósy. Viktor Dyk, Příhody. František Langer, Zlatá Venuše“, in: 9, 297—298.

Máchův „Máj" a jeho ohlasy. Vydal Fr. Sekanina“, in: 9, 358—359 *)

Pražské zahrady“, in: 9, 378—379 *) [Zdeněk Wirth].

Antonín Sova, Téma Bojar“, in: 9, 415—418 *).

Jaroslav Hilbert, Rytíř Kura“, in: 9, 345—346 *).

Otakar Fischer, Království světa“, in: 9, 364—365 *).

Z nové české prósy. E. Sokol, Májové bouře. Pavel Sula, Tanečnice. Olga Fastrová, Pro dobré jméno“, in: 9, 424—425.

„Exotikové“, in: 9, 435—436 [Johannnes V. Jensen, Honby a báje. Max Dauthendey, Lingam; Osm tváří u jezera Biwa. Bernhard Kellermann, Procházka Japanem].

Otakar Hostinský, Epos a drama“, in: 9, 493—494.

Heřman Bahr, Vídeň“, in: 9, 525—526.

Marie Majerová, Plané milování“, in: 9, 544—546.

Karel Rožek, Rozsévači; Ze vsí a samot“, in: 9, 639—640.

Z erotických dokumentů. O. Schmitz: Don Juan, Casanova, erotikové. — Napoleon, Milostné dopisy Josefině“, in: 9, 688—689.

Viktor Dyk, Giuseppe Moro“, in: 9, 885—886.

(v Přehledu 9)

Jubilejní vydání Máchova Máje. 6. Pozor na bibliofilská vydání! 154 [K. H. Mácha, Obrazy života mého. — Julius Schmitt, Otakar Štifl].

Nové studie o Victoru Hugovi. 159—160.

Heine na prahu 20. století. 187 [Oskar Walzel].

Nový ročník „Volných Směrů". 189—190.

Karel Kraus do třetice. 263 [srov. pozn. na str. 217; překlady aforismů Krausových od K. Horkého].

Klassické umění. 263 [H. Wölfflin, Klassické umění].

Filologická přesnost a filosofické vzděláni. 294—295 [Časopis pro moderní filologii].

Poesie velkého města. 229 [O. Hübner a J. Moegelin, Im steinernen Meer].

Svatopluk Čech a Julius Zeyer. 321—322, 347 *) [jejich korespondence].

Úkoly III. třídy České akademie. 328—329 *) [Josef Král].

Maurice Maeterlinck, Sedm princezen; Vetřelkyně; Essaye; Vraždění neviňátek. 393 v pozn. *)

Z nové literatury Nietzscheovské. 394—395 *) [Ernest Seillière, Friedrich von der Leyen].

Bahrova přednáška o divadelním umění. 403—404 *)

Lyrické divadlo. 355 *).

Dva hlasy o německé kultuře slovesné. 365—366 *) [B. Shaw a G. Brandes].

Zvěřinovo album. 378 *).

Dějiny slovenského písemnictví. 430 [Jaroslav Vlček].

*) Omylem číslovány v 9 strany 325—424 dvakrát.

- 30 -

Browningův večer v „Lyrickém divadle". 466.

Památky starého umění v Čechách. 466.

Jubilejní katalog nakladatelství Ottova. 670.

Vzpomínky na Omladinu. 693—694 [S. K. Neumann, Politické episody].

Novy Seveřan. 886 [Otto Rung, Bílá yachta; Závět Franka Thauma].

Hugues Rebell. 886—887 [Gringaletta; Jak se dělají svatí].

(v Národních listech)

Česká lyra. 9/4 [usp. František S. Procházka].

Básnický odkaz Karla Sabiny. 16/4 [Básně, vyd. Jan Thon].

O nových pracích literárně dějepisných. 23/4.

Lyrické otázky. 23/4 [„Lyrické divadlo"].

Nový vyprávěč. 30/4 [František Khol, Ilusionisté].

Kniha pamětí Aloisa Jiráska. 7/5 [Z mých pamětí, díl 1].

Pozůstalost mladého povídkáře. 28/5 [Václav Freyn, Pozůstalé spisy. Vyd. Quido Hodura].

Česká kniha o Björnsonovi. 4/6 [František Tučný, Svatvečer před zítřkem].

Moudrost doktora Sokrata. 18/6 [Anatol France, Komická historie; Košile].

Řecký smích. (Poznámky k novým Českým překladům Aristofanových komoedií.) 2/7 [Jezdci; Lysiatrata].

Emanuel Quint, muž boží ze slezské země, Českých Bratří potomek. 24/9 (knižně Mužové a osudy, 1914, 330—339; Gerhart Hauptmann, Der Narr in Christo Emanuel Quint].

Básnický odkaz zapomenutého spisovatele. 29/10 [Josef Matějka, Malý prorok; knižně Mužové a osudy, 1914, 99—106, jako I. část stati Básnický odkaz Josefa Matějky, poslední odstavec vynechán].

Pokus o srovnávací dějiny slovanských literatur. 1/11 [Karl Dieterich, Die osteuropäischen Literaturen in ihren Hauptströmungen vergleichend dargestellt].

Posvátné jaro. 13/12 [Růžena Svobodová, Posvátné jaro].

Pavla Moudrá, Rok dětství. 24/12.

Lyrický čin. 24/12, 31/12 [knižně Mužové a osudy, 1914, 144—150; Otakar Theer, Úzkosti a naděje].

1912

Euripides v kritice XVI. a XVII. století. (Příspěvek k dějinám kritiky a klassické filologie, zvláště německé.) SbFil 3, 55—119 [též zvl. otisk, str. 55—119].

Gustav Eim, spisovatel a charakter“, in: ČesRev 1911—12, 9—21.

Čím mně jest Lessing. Vyznání kritikovo. Novina 5, 9—14, 33—37, 80—84 [knižně Mužové a osudy, 1914, 293—312].

František Palacký“, in: Zlatá Praha 29, 473—475, 478 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 57—67, s podtitulem Psáno k odhalení jeho pomníku v červnu 1912].

Vilém Mrštík“, in: ČechRev 5, 166—170 [nekrolog].

Der Dichter Vrchlický“, in: ČechRev 5, 298—304 [překlad z LN 10/9].

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 14, 713—7 18 [o soudobé literatuře].

[Vilém Mrštík.] LitEcho 14, 951 [nekrolog].

[Zikmund Winter.] LitEcho 14, 1462 [nekrolog].

- 31 -

Tschechiecher Brief“, in: LitEcho 14, 1588—1592 [o soudobé literatuře].

[Odhalení pomníků Fr. Palackého a K. H. Máchy.] LitEcho 14, 1751.

Básně Boženy Němcové. Božena Němcová, sborník statí o jejím životě a díle (Praha-Karlín, Šolc), 223—239 [knižně Podobizny žen, 1918, 99—129, 226—229, s podtitulem Rozbor literárně dějepisný; nepatrně rozšířeno].

Jak se stal Jan Neruda národním klassikem. (Lístek jubilejní.) Učitelský přehled 8, 1—3, 33—35, 65—67 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 106—116].

Student a literatura. Všestudentský kalendář Svazu českoslovanského studentstva na rok 1912/13, 58—65.

Hilbert Jaroslav. Meyers großes Konversations-Lexikon (6. Aufl.) 23, 403 [napsáno 1909].

Božena Němcová a její „Obrazy z okolí Domažlického" [úvod]. Obrazy z okolí Domažlického. Napsala Božena Němcová (Osení, av. 42. Praha, Topič), 7—13.

Josef Holeček [doslov]. Josef Holeček, Černohorští junáci. Tři povídky (Osení, Sv. 47. Praha, Topič), 99—103 [2. vyd. 1920].

Krise našeho lyrického básnictví“, in: 10, 13—15.

K stému výročí zrozenin K. J. Erbena. Př. 10, 105—106 [srov. Ještě Erbenova „Kytice“, Př 10, 153].

Obhájce pannopanenského Nerudy — pan dr. Albert Pražák“, in: 10, 201—202 [srov. Prohlášení, Př 10, 282—283].

Robert Browning. Př. 10, 574—575.

Zikmund Winter“, in: 10, 647—648 [nekrolog].

Rousseau“, in: 10, 675—677.

Josef V. Sládek“, in: 10, 694—695 [nekrolog].

Alfred de Vigny“, in: 10, 846—847.

(v Přehledu 10)

Ignát Wurm. 65 [nekrolog].

Alois Mrštík. 80.

Záležitost dra I. A. Bláhy. 81.

Professor Václav Em. Mourek. 99—100 [nekrolog].

Jožka Úprka. 100.

Jaroslav Kamper. 116—117 [nekrolog].

Viktor Dyk a Národní divadlo. 117. [Miloš Jiránek.] 133—134 [nekrolog].

Professor V. E. Mourek, „Národní Listy" a „Přehled". 156 [Jan Gebauer a Václav E. Mourek; srov. 10, 173, 477, 521].

Obhájce naprosté vědecké originálnosti professora Mourka. 173 [Antonín Beer; srov“, in: 10, 156, 477, 521].

Čtvrtstoletí „Času". 224—225.

Pitvorný anachronism. 225 [RKZ].

„Čacký překladatel". 265—266 [Jan Reichmann; srov. 10, 203 pozn.].

Boj o Rukopisy. 281.

Padesáté výročí smrti Boženy Němcové. 313.

Všeho s měrou! 313 [Jindřich Vodák o J. S. Macharovi].

Veřejnost a obnovený zápas o Rukopisy. 329.

- 32 -

[Herman Bang.] 357 [nekrolog].

Jiří Brandes. 361.

Hranice kritiky. 394 *)

Ještě o hranicích kritiky. 412—413.

Vilém Mrštík. 429—430 [nekrolog].

Glossa o literárních porotách. 43C—431.

Smrt Viléma Mrštíka. 500.

Josef Sokol. 520 [nekrolog].

Kritika s překážkami a malheury. 553—554 [Hugo Siebenschein].

Artur Schnitzler. 570.

Z domova i z ciziny. 570 [Milada Lesná-Krausová].

Boj za očistu Musea království Českého. 585—586.

Boleslav Prus. 592—593 [nekrolog].

Dva filologové. 618 [Jiří Mohl, Josef Zubatý].

Povznesené stanovisko. 671 [Jindřich Vodák].

O Hanuši Schwaigrovi. 685—686.

Josef Anýž. 701 [nekrolog].

Dva francouzští venkované. 776 [Jules Renard, Francis Jammes].

Maurice Maeterlinck. 826.

Jaroslav Vrchlický a mladé generace v Čechách. 858—359.

(v Národních listech)

Básnická osobnost Boženy Němcové. (K padesátému výročí její smrti dne 21. ledna 1912.) 21/1 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 82—87].

Heřman Bang. 1/2 [nekrolog].

Josef Ettlinger. 10/2 [nekrolog].

Svědomím věků. 11/2, 18/2, 25/2 [knižně Mužové a osudy, 1914, 125—143; J. S. Machar. — K tomu srov. Novinářská poctivost „Času“, NL 26/2].

Vilém Mrštík. 5/3 [nekrolog; srov. též „K našemu feuilletonu o Vilému Mrštíkovi od Arne Nováka“, NL 10/3].

Vzor organisátora. 8/3 [Roch von Liliencron, nekrolog].

Lovec obrazů. 17/3 [knižně Mužové a osudy, 1914, 203—209; Jules Renard, Povídky z přírody].

August Strindberg. 15/5 [nekrolog].

Zikmund Winter. 13/6 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 132—138, s podtitulem Psáno k úmrtí Wintrovu dne 12. června 1912].

Rousseauovy ideje v národním obrození českém. (K dvoustému výročí zrození Rousseauova 28. června.) 28/6.

Jos. V. Sládek. 2/7 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 117—124, s podtitulem Psáno k úmrtí básníkovu dne 28. června 1912].

Básník Oblomova. 14/7, 28/7 [knižně Mužové a osudy, 1914, 169—182; Ivan Aleksandrovič Gončarov].

Dvojí jubileum. 1/9 [Hermann Conradi, Maurice Maeterlinck].

Obrození idylly. 8/9.

Jaroslav Vrchlický. 11/9 [nekrolog].

Cesta k Jaroslavu Vrchlickému. 15/9.

Jaroslav Vrchlický a Giuseppe Parini. 29/9 [knižně Zvony domova, 1916, 153—160, jako II. část čl. Tři studie o Jaroslavu Vrchlickém; doplněno].

Jakub Minor. 9/10 [nekrolog].

Z literárních začátků Jaroslava Vrchlického. 20/10 [knižně Zvony domova, 1916, 147—152, jako I. část čl. Tři studie o Jaroslavu Vrchlickém; úvodní odstavec vynechán].

Meditace dušičková. 1/11.

Teréza Nováková. 14/11 [nekrolog]

Za Emanuelem Peroutkou. 24/11 [nekrolog].

O Nobelově ceně literární. 24/11 [Gerhart Hauptmann].

Karl Justi zemřel. 12/12.

(jinde)

Básník Vrchlický“, in: LN 10/9 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 139—146, s názvem Osobnost Jaroslava Vrchlického. (Psáno ke smrti básníkově dne 9. září 1912); německy Der Dichter Vrchlický, ČechRev 5, 298—304].

B. Němcová. Podkrkonošský kraj 17/8.

B. Němcová. Stráž na Cidlině, čís. 1 (záb. příloha).

*) Autorství pravděpodobné.

- 33 -

Posudky:

Emanuel Chalupný, Josef Jungmann“, in: LF 39, 294—300.

Z novější literatury o Vilému Heinseovi“, in: ČMF 2, 175—176.

Z nové literatury faustovské“, in: ČMF 2, 176—177.

E. Chalupný, Karel Havlíček“, in: 10, 185—187.

Václav Tille, Božena Němcová“, in: 10, 241—242.

V. Martínek, J. S. Machar“, in: 10, 287—289.

Jiří Karásek ze Lvovic, Posvátné ohně“, in: 10, 321—322.

Nová česká lyrika. I. Jaromír Borecký, Zpěvy života. R. Bojko, Modlitby víry a lásky. Josef Holý, Černě moře“, in: 10, 397—399.

Arnošt Procházka, Meditace“, in: 10, 483—484.

Francouzská kniha o české literatuře. H. Jelínek, La littérature tchèque contemporaine“, in: 10, 505—507.

Nová česká lyrika. II. Emanuel šl. z Lešehradu, Hudba srdce. Josef Müldner, Výčitky. Vojtěch Martínek, Jsme synové země“, in: 10, 829—830.

Karolina Světlá ve stycích s Janem Nerudou“, in: 10, 864—865 [vyd. Anežka Čermáková-Sluková].

(v Přehledu 10)

Sebrané spisy Boženy Němcové. 54.

Sebrané spisy M. A. Šimáčka. 95.

„Umělecký měsíčník." 100—101.

Karolina Světlá a Jan Neruda. 106 [jejich korespondence].

Kalendář paní a dívek českých na rok 1912. 156—157.

Filosofické aforismy z dopisů Edvarda Alberta. 157.

Nově německé literárně dějepisné publikace. 163 [Joh. Bobeth, Die Zeitschriften der Romantik. H. H. Houben, Jungdeutscher Sturm und Drang. Albert Soergel, Dichtung und Dichter der Zeit].

Příspěvek k poznání Julie Zeyera. 187 [Václav Schüller, Filiace Zeyerovy Maeldunovy výpravy].

Jean Dolent. 270—271 [Mme Aurel, Jean Dolent].

Soud professora Pekaře o professoru Masarykovi. 329.

Čtyři knihy sebraných drobných statí. 341 [Adolf Harnack, Erich Marcks, Oskar Walzel, Richard M. Meyer].

Spisy Frant. Wickhoffa. 352.

Ottův literární almanach. Usp. Antonín Macek. 456—457.

Nové dílo. Karla Lamprechta. 489 [Deutsche Geschichte der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart].

Doplňky sebraných spisů Nerudových. 508—509.

Masarykova česká filosofie. 521 [Josef Pekař].

Světová knihovna. 522.

Börnovy spisy. 543.

František Khol, Tadeáš Haenke. 546.

Intimní pohledy do života a díla Josefa Manesa. 560—561.

Homer v moderních literaturách. 575—576 [Georg Finsler).

Novelly Štěpána Zweiga. 649.

Františka Palackého „poslední slovo". 667—668 [Fr. Palacký, Poslední mé slovo].

Nové překlady z Rousseaua. 680.

Básně Karla V. Raise. 709.

Z pedagogiky vysokoškolské. 729 [Ernst Bernheim].

Kacířské aforismy o literárním dějepise. 74.4 [Moric Necker].

Boj o Edvarda VII. 762 [Sidney Lee].

Nová katolická revise. 795 [Hlídka literární a umělecká].

„Verhaeren o Rembrandtovi“, 800.

„Gustav Flaubert, Paměti bláznovy“, 807—808.

Rehabilitace českého historika. 811 [K. Krofta, Palacký a Gindely].

(v Národních listech)

Podobizna ženské duše v historickém rámci. 7/1 [J. P. Jacobsen, Paní Marie Grubbová].

- 34 -

Dějiny moravské literatury. 14/1 [Miloslav Hýsek, Literární Morava v letech 1849—1885].

Dvě německé tragoedie. 2/2 [Gerhart Hauptmann, Gabriel Schillinga Flucht. Ernst Hardt, Gudrun].

Dvě lyrické knihy z devadesátých let. 2/3 [F. X. Svoboda, V našem vzduchu. Antonín Sova, Soucit i vzdor].

Román z moderní české vesnice. 24/3 [knižně Mužové a osudy, 1914, 106—111, jako II. část čl. Básnický odkaz Josefa Matějky; [Josef Matějka, Duše pramenů].

Katedrála v Chartrech. 7/4 [Joris Karel Huysmans, Katedrála].

Tisíc čísel Ottovy „Světové knihovny". 14/4.

Bedřich Nietzsche v Čechách. 21/4 [Lev Borský, Bedřich Nietzsche].

Scény ze života pražské bohémy. 12/5 [K. M. Čapek-Chod, Příběhové Antonína Vondrejce].

„Osení" a „Žeň z literatur". 19/5.

Ironické a tragické osudy. 26/5. [knižně Mužové a osudy, 1914, 115—124; F. X. Šalda, Život ironický a jiné povídky].

Nový prorok židovský. 9/6 [Martin Buber, Tři řeči o židovství; knižně Krajané a sousedé, 1922, 188—192, jako I. část čl. Noví sousedé].

Strom života. 23/6 [Jan z Wojkowicz, Strom života; báseň v Lumíru 1912].

Anglická anthologie českého básnictví. 19/7 [An Anthology of modern Bohemian poetry, přeložil a vydal Paul Selver].

Další hlasy cizích časopisů o Jaroslavu Vrchlickém. 1/10.

Půlnoc bohů. 6/10 [Rudolf Medek, Půlnoc bohů].

Ostrov vyhnanců. 13/10 [Jiří Karásek ze Lvovic, Ostrov vyhnanců].

Z dílny literárního dějepisce. 27/10 [Jaroslav Vlček, Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti; Nové kapitoly z dějin literatury české].

Veterán české prósy. 10/11 [Antal Stašek, Otřelá kolečka].

Prokop Rybář, elegik a reformátor. 8/12 [Jan Rokyta, Prokop Rybář].

Kniha „Návratů" Antonína Sovy. 22/12 [Ještě jednou se vrátíme],

1913

Nová doba literatury české. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob—po naše dny. Napsali Jan V. Novák a Arne Novák. Vyd. 2., přepracované a rozšířené (Sborník Příruček, sv. 13. Olomouc, Promberger), 101—747 [1. vyd. 1910].

Die čechische Litteratur der Gegenwart. Jan Jakubec und Arne Novák, Geschichte der čechischen Litteratur, 2. Aufl. (Die Litteraturen des Ostens, Bd. V, 1. Leipzig, Amelang), VII—VIII, 279—445 [1. vyd. 1907].

„Skalák" Karoliny Světlé. (Studie analytická.) SbFil 4, 190—206 [vyšlo vlastně až r. 1914; též zvl. otisk; knižně Podobizny žen, 1918, 130—156, 229—235].

Jörgen Tesman. Příspěvek k přírodopisu moderního učence“, in: Česká kultura 1, 4—9, 33—37, 78—81, 106—110 [knižně Mužové a osudy, 1914, 343—371; Henrik Ibsen, Hedda Gablerová].

„České noviny a česká literatura. (II.) (Kritikovo poslání kri-

- 35 -

tikovi.)“, in: Česká kultura 1, 381—382 [proti Národním listům při odchodu z redakce a proti J. Herbenovi] — dále Boiotská anesthesie dra. J. Herbena, tamtéž, 411—413 a Poslední glossa Boioťanovi, tamtéž, 446—447.

„Jak čísti“, in: Česká osvěta 9, 25—30 [přetiskl Přehled revuí 8, 579—584; knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 7—16].

Zikmund Winter. (Narozen v Praze dne 27. prosince 1846, zemřel v bavorských lázních Reichenhallu 12. června 1912.) Ruch 1, 68—72.

[Matěj Anastasia Šimáček.] LitEcho 15, 876—877 [nekrolog]. Tschechischer Brief“, in: LitEcho 15, 1064—1068 [o soudobé literatuře].

La beauté de Prague. Les annales des nationalités (Paris, „Union des Nationalités") 2, 342—353 [též zvl. otisk (Paris, Imprimerie Chaix, 1914), 26-[2] str.; výtah z doprovodu k dílu T. F. Šimona „Praha“, 1911].

Dva básníci a dva malíři dětí. Almanach „Osení" (Praha, Topič), 9—17 [Božena Němcová, Jan Neruda, Josef Mánes, Mikuláš Aleš].

Příchod jižního jara. Smyšlený rozhovor. Almanach na rok 1914 (Praha, Tisk, družstvo „Přehled"), 29—35 [Petrarca a Karel IV.].

Jiří Brandes, kritik a apoštol. K sedmdesátým jeho narozeninám. Kalendář česko-židovský 32, 30—36.

Jaroslav Vrchlický a jeho význam umělecký i národní. Lidové přednášky českých vysokých škol pražských (Praha, Výbor pro lidové přednášky českých vysokých škol pražských), studijní rok 1912—1913 [syllabus šestipřednáškové universitní extense 7/4—13/5].

Neruda básník. Čítanka pro české školy měšťanské. Sestavil Jan Jursa (Praha, Školní knihosklad), d. II, 152—156 [nové vydání 1921, 126—130].

Svatopluk Čech a jeho vzpomínky [úvod]. Svatopluk Čech, Výbor ze vzpomínek. Uspořádal Arne Novák (Osení, ty. 51. Praha, Topič), 7—12.

Úvod. Richard Dehmel, Pohádky a povídky (Osení, Sv. 53. Praha, Topič), 7—10.

Úvod. Jan Neruda, Prosté motivy. 3. vyd.*) (Sbírka souvislé četby školní, sv. 28. Praha, Topič), 5—14 [4. vyd. 1926, 5. vyd. 1938; knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 71—8111.

Josef V. Sládek básníkem mládeže? Př 11, 81—82.

Gerhart Hauptmann. (K padesátým zrozeninám 15. listopadu 1912.) Př 11, 137—138.

*) Vydání 1. a 2. bez Novákova úvodu.

- 36 -

Jaroslav Vrchlický v posledním období svého tvoření“, in: 11, 389—391, 432—434, 457—458, 465—466, 483—484.

F. X. Šalda jako kritik. Psáno na okraji knihy „Duše a dílo"“, in: 11, 525—528, 547—550, 574—576 [knižně Zvony domova, 1916, 201—231, rozšířeno].

(v Přehledu 11)

Do druhého desítiletí [Přehledu]. 1—2.

Novina a Česká kultura. 21.

Společnost Jaroslava Vrchlického. 94—95.

Professor Emanuel Peroutka. 186 [nekrolog].

Jar. Vrchlický a Nár. divadlo. 239.

Za M. A. Šimáčkem. 366—367 [nekrolog].

Josef Holeček. 402.

Alexandr Mercereau. 402.

Václav Hladík, 552—553 [nekrolog].

Kritika či sofistika? 562—563 [Miloslav Hýsek].

Erich Schmidt. (20. červen 1853— 29. duben 1913.) 569—570.

Karel Rožek. 645—646 [nekrolog].

Camille Lemonnier. 661 [nekrolog].

Smrt Augusta Bebela. 801.

Augustin Sedláček. 818,

Ladislav Quis. 850 [nekrolog].

(v Národních listech)

Václav Šolc — erotik. 12/1 [knižně Mužové a osudy, 1914, 45—63; spojeno s čl. Václav Šolc, Nová Česká revue 2, 1905, 618—6271.

Wieland. (Ke stému výročí jeho smrti dne 20. Jedna 1813.) 19/1.

Otto Ludwig. (K stému výročí jeho zrozenin dne 12. února 1913.) 9/2.

M. A. Šimáček. 13/2 [nekrolog].

Z literárních začátků Anatola France. 25/2 [Čtenáři na rozloučenou; užito monologu Anatola France při odchodu z „Tempa"; srov. k tomu polemiku s J. Herbenem, Česká kultura 1, 1913, 381—382, 411—413, 446—447].

(jinde)

Karolina Světlá“, in: ŽSv 17, 57—59, 85—88 [knižně Myšlenky a spisovatelé, 1914, 88—105; Výbor ze studií a podobizen, 1928, 71—86].

Posudky:

Franz Spina, Die altčechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift“, in: ČČH 19, 492—494.

An Anthology of Modern Bohemian Poetry. By Paul Selver, LitEcho 15, 1445.

Vilém Mrštík a jeho „Zumři"“, in: 11, 6—8 [knižně Zvony domova, 1916, 174—182].

Otakar Fischer a jeho práce o Jindřichu Kleistovi“, in: 11, 223—227.

Mácha a žáci Máchovi. (Přehled nových prací literárně dějepisných.) Př 11, 271—273 [Karel Hikl, F. X. Šalda, Hugo Siebenschein, Jan Voborník].

Horace Traubel, žák Walt Whitmanův. Př. 11, 288—289 [Arthur Holitscher, Amerika dnes a zítra; překlad úryvku s úvodem].

O Jaroslavu Vrchlickém“, in: 11, 314—315 [Jan Voborník].

Otto Ludwig a novější literatura o něm“, in: 11, 364—366.

František Herites, Amerika a jiné črty z cest“, in: 11, 641—643.

Adolf Veselý, Kniha interieurů; Kniha lásky“, in: 11, 660—661.

Ivan Olbracht, O zlých samotářích“, in: 11, 727—728.

Růžena Svobodová, Dětská srdce“, in: 11, 743—745.

Z nové literatury kritické. Jan Krejčí, Richard Wagner jako filosof a básník. Jan Vondráček, Poesie Petra Bezruče. Antonín Hartl, H. G. Schauer“, in: 11, 761—763,

- 37 -

Kritické dílo Arnošta Procházky, Literární silhouety a studie; Francouzští autoři a jiné studie; České kritiky“, in: 11, 821—823, 844—846.

(v Přehledu 11)

Lansonova methoda kritická a její vědecký význam. 38 [Karl Becker].

Důležitá pomůcka k studiu moderní literatury. 57 [Jiří A. Tournoux, Bibliographie Verlainienne].

Tři umělci. 60 [Georg Hermann o Manetovi, Cézannovi a Goghovi].

Památník Boženy Němcové. 61.

Nedostatek vědeckých informací o českých věcech ve Skandinavii. 62 [Alfred Jensen].

Bergsonův vliv na moderní poesii francouzskou. 106—107.

Nové poznatky o Flaubertovi. 139 [R. Descharmes, R. Dumesnil].

Humanitní methodologie a loyální realismus prof. Masaryka. 181 [Josef Pekař].

Strindberg a náboženství. 183 [Ole Hansson].

O poměru romantismu a realismu ve francouzské literatuře. 256 [Georges Pellissier, Le réalisme du romantisme. Daniel Mornet, Le Romantisme en France au XVIIIe sièele].

O Zikmundu Wintrovi. 273 [Josef V. Šimák].

Adolf Wenig, O černé hodince. 290.

Hodnota „Deníkův" Edmonda Goncourta. 550 [Ernest Daudet, La Chronique de nos jours] *).

Z nových německých prací o anglické litaratuře. 550—551 [Bernhard Fehr, Streifzüge durch die neueste englische Literatur; Der deutsche Idealismus in Carlyles Sartor Resartus] *).

Z Českého jazykozpytu. 637 [Josef Zubatý].

Z nových studii literárně dějepisných. 686—687 [Fr. Wenzel, Jan Kabelík, Ferdinand Strejček, Karel Ir. Černý, Fr. Mejsnar, Karel Hikl].

Anthologie z Heřmana Bahra. 824—825.

(v Národních listech)

Damoklův meč. 1/1 [knižně Zvony domova, 1916, 160—173, jako III. část čl. Tři studie o Jaroslavu Vrchlickém; úplně přepracováno, původního textu zcela použito; Jaroslav Vrchlický, Meč Damoklův].

Pan na severu. 26/1 [knižně Mužové a osudy, 1914, 372—378; Knut Hamsun, Pan].

Sborník o Boženě Němcové. 212 [Božena Němcová. Sborník. Red. Václav Černý].

*) Autorství pravděpodobné.

1914

Mužové a osudy. Kniha studií a podobizen. Praha, Vilímek, 407-[2] str.

Myšlenky a spisovatelé. Studie a podobizny. (Česká knihovna zábavy a poučení, čís. 33.) Praha, Otto, 149-[1] str. [2. vydání 1940 společně se Zvony domova].

Jan Neruda. 2. vyd. [doplněné]. (Zlatoroh, sv. 2.) Praha, "Mánes“, [8]-100-[3] str.- [13] příl. [1. vyd. 1910].

[Richard M. Meyer.] ČČH 20, 507—509 [nekrolog].

„Adamité Svatopluka Čecha. Studie analytická“, in: Česká kultura 2, 1—5, 28—32, 50—53, 66—68, 89—91 [knižně Sva

- 38 -

topluk Čech, d. I, 1921, 83—110, s názvem Adamité; přepracováno].

Maupassant na cestách. (Kritická drobnokresba.) Květy, roč. 36, kn. 72, 204—209.

Antonín Sova. (K padesátým zrozeninám dne 26. února.)“, in: Zlatá Praha 31, 235—237 [část knižně Zvony domova, 1916, 194—197, jako 4. oddíl článku Básnická ethika Antonína Sovy].

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 16, 851—855 [o soudobé literatuře].

[Jakub Arbes.) LitEcho 16, 1086 [nekrolog].

[Odhalení pomníku Hany Kvapilové.] LitEcho 16, 1086.

Eine Erinnerung an J. P. Jacobsen“, in: LitEcho 16, 1302—1303 [překlad vzpomínky J. V. Sládka s úvodem a s poznámkami].

Slowakischer Brief“, in: LitEcho 16, 1428—1431 [o soudobé literatuře].

Nietzsche und die Tschechen“, in: LitEcho 16, 1613—1616.

Češka literatura v novem stoletju“, in: Veda (Gorica) 4, 133—142, 296—301.

„Bouře" Svatopluka Čecha. Rozbor literárně dějepisný. 14. zpráva reálky v Praze I za škol. r. 1913/14, 3—17 [knižně Svatopluk Čech, d. I, 1921, 49—68; doplněno, poznámky zkráceny].

Úvod. Jan Neruda, Písně kosmické. 4. vyd.*) (Sbírka souvislé četby školní, sv. 2. Praha, Topič), 5—23 [5. a 6. vyd. 1915, 7. vyd. 1918, 8. vyd. 1920, 9. vyd. 1926, 10. vyd. 1932; knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 42—61, s názvem Písně kosmické].

Sestup do podsvětí“, in: 12, 12—14 [srov. Tři generace, Př 12, 55—56; Spor generací, Př 12, 83].

Tři generace. Příspěvek k diskussi o dnešní situaci literárni“, in: 12, 55—56 [srov. 12, 12—14, 83].

Literární pozůstalost Artuše Drtila“, in: 12, 81—83 [Artuš Drtil, Výbor prací. Usp. Frant. Šelepa; přetiskl Přehled revuí 9, 1913/14, 409—411; knižně Zvony domova, 1916, 232—238, s názvem Artuš Drtil, spojeno s článkem Artuš Drtil, Př 8, 1910, 537—538].

Richard Dehmel. (K padesátým zrozeninám.)“, in: 12, 140—143.

Básnická ethika Antonína Sovy. (K padesátým jeho zrozeninám.)“, in: 12, 319—321 [knižně Zvony domova, 1916, 191—200; 4. část převzata z čl. Antonín Sova, Zlatá Praha 31, 237].

*) Vydání 1.—3. bez Novákova úvodu.

- 39 -

Josef Truhlář a dějiny českého humanismu“, in: 12, 355—356 [nekrolog].

(v Přehledu 12)

Pomník Julie Zeyera v sadech Chotkových. 19—20.

Spor generací. 83 (srov. 12, 12—14, 83].

Ibsen na Slovensku. 106.

Nobelova cena. 169.

Společnost Jaroslava Vrchlického. 201.

Od dogmatického diletantismu ke klerikalismu. 201 [Alfred Fuchs].

Myslbekova Hudba. 257.

Literatura ve IV. třídě České Akademie. 257—258.

Společnost Jaroslava Vrchlického. 363.

Ohrožení vědeckého studia literatury na universitách. 369—370.

Hviezdoslav. 397—398.

Výdělkářství Národního divadla. 418.

Fréderi Mistral. 431—432 [nekrolog].

Hana Kvapilová. 461.

Básnické vzkříšení Williama Morrise. 466—467.

Short story. 570—571.

Čechové a literární cena Nobelova. 573.

Leon Séché. 591 [nekrolog].

Thesaurus linguae Bohemicae. 673—674.

Jan Prousek. 699 [nekrolog].

Z literatury sionistické. 719—720 [Theodor Herzl; Nathan Birnbaum].

Posudky:

Čtvrtý ročník (1913) „Sborníku Filologického"“, in: ČČH 20, 496.

Severina Gang in die Finsternis. Em Prager Gespensterroman. Von Paul Leppin“, in: LitEcho 16, 1000—1001 [překlad z Př 12, 397].

Die Adamiten. Von Svatopluk Čech“, in: LitEcho 16, 1363—1364.

Flammen. Erzählungen. Von Fráňa Šrámek“, in: LitEcho 16, 1435.

F. V. Krejčí, Jaroslav Vrchlický“, in: 12, 125—127.

Lyrický rok 1913. Usp. Fr. S. Procházka“, in: 12, 189—191.

Z nové české poesie. Antonín Sova, Žně. Karel Toman, Sluneční hodiny. Viktor Dyk, Zmoudření dona Quijota. Ladislav Linhart, Sad opuštěných“, in: 12, 231—233.

Nová díla vědy literární. Otokar Fischer, Friedrich Nietzsche. Prokop Miroslav Haškovec, Stati literární. Jan Voborník, Josef Holeček. Hugo Siebenschein, Gerhart Hauptmann“, in: 12, 278—280, 304—306.

Z české novellistiky. K. M. Čapek-Chod, Z města i obvodu. Karel Sezima, V soumraku srdcí“, in: 12, 377—379, 394—396.

Otto Brehm, kritik německého realismu na scéně“, in: 12, 465—466 [Alfred Kerr, Das neue Drama. Otto Brehm, Kritische Schriften über Drama und Theater. Hrsg. von Paul Schlenther].

Tři knihy povídek. Karel Šarlih, Erotické dobrodružství Nikity Ochalčuka. Otomar Schäfer, Hrdina Lackmann. Karel Chvoj, Zpověď tuláka Pyšvejce“, in: 12, 491—492.

Básnické překlady z češtiny do němčiny. Jan Neruda, Freitags-Gesänge und andere Gedichte. Svatopluk Čech, Die Adamiten. Jaroslav Vrchlický, Epische Gedichte; Satanella. Otokar Březina, Hymnen“, in: 12, 531—532.

Z nové české lyriky. Viktor Dyk, Prohrané kampaně. Rudolf Medek, Prsten. Richard Weiner, Usměvavé odříkání“, in: 12, 589—591.

- 40 -

„Z nové české belletrie. Marie Majerová, Náměstí Republiky. Božena Benešová, Tři povídky“, in: 12, 661—663.

„Josef Šusta, Cizina“, in: 12, 717—719.

„Nová díla umělecko-historická. Umělecké poklady Čech. Antonín Matějček, Galerie v Rudolfině. F. X. Harlas, Jaroslav Čermák“, in: 12, 737—739 [nedokončeno, zastaven].

(v Přehledu 12)

A tak jsem šil. 12 [Ludvík Lošťák].

Mystika v mladé poesii francouzské. 106 [Fritz Schotthoefer].

Topičův Sborník. 154.

Jak studovati Nietzschova díla? 175—176 [R. M. Meyer].

Lyrická ročenka 1913. 186.

O sociální balladě. 191—192 [Hans Benzmann].

Sborník k šedesátým narozeninám prof. Frant. Pastrnka. 206.

Almanach Osení. 215.

Sedm rozhovorů zvířat. 233—234 [Colette Willy].

Kniha vánoční. 242 [Johanka z GosenŮ, Veselé příběhy ze života v přírodě].

Les Annales des Nationalités. 274.

Fr. Tučný, Přes realism. 274.

Věda česká. 289.

Lauda, Sion, Salvatorem! 338 [Fr. M. Bartoš o Českých dějinách Václava Novotného; srov. Professor Zdeněk Nejedlý, Př 12, 419].

Z německé literatury. 349 [Richard Dehmel, Detlev von Liliencron, Frank Wedekind].

Zápas hellenismu s latinismem. 356 [Eduard Norden].

Pavel Selver. 363 [překlady do angličtiny].

Sebrané spisy Terézy Novákově. 381.

Die Geistemwissenschaften. 381—382.

Tři knihy německých prós. Paul Leppin, Severins Gang in die Fisternis. Otto Pick, Die Probe. Friedrich Winterholler, Blicke des Blutes. 396—397.

Počátky revue „Mercure de France". 402.

Sebraná díla Viléma Diltheye. 414.

Večer hebrejské poesie. 419—420.

O H. Bahrovi a grotesce. 468 [Willi Handl].

Vyhlídky slovenské literatury. 478 [Neresnický].

Guthův Společenský katechismus. 498.

Vydání českých autorů pro německé školy střední. 517.

Česká mluvnice pro Němce. 518 [Emil Smetánka].

Zdenka Havlíčková. 538—539 [Cyril Merhout].

Martin Buber. 539 [referát o přednášce].

Obnovení „Květů". 539.

Vídeňská Matice J. S. Macharovi. 559 [J. S. Macharovi. Usp. Fr. Váhala a Jar. K. Pojezdný].

Lyrika monumentální. 591 [Arnošt Lissauer, 1813].

Filosofické hypothesy a dějinné badání. 602 [Josef Pekař proti Zd. Nejedlému].

Mužové a osudy. 628—629 [autoreferát].

M. Beauduin o inspiraci nových básníků. 629 [Moderní život a psychologie nových básníků].

Hus a Viklef. 638 [Kamil Krofta].

Strindbergův odkaz budoucnosti. 649—650 [Georg Brandes].

Česká knížka konversační. 714 [Emil Smetánka].

Propagace literatury slovenské. 730 [Fr. Votruba, Arne Novák].

(jinde)

Ein tschechisches Offiziersdrama. Danzer's Armee-Zeitung 25/6 [Otakar Kendík, Paní plukovníková].

1915

Praha barokní. (Zlatoroh, sv. 3.) Praha, „Manes“, [10]-39-[3] str.-[26] stran příloh [nově zpracovaná studie z ČesRev 1914/15, 513—539, spojená s doprovodem k dílu T. F. Ši-

- 41 -

mona „Praha" z r. 1911; 2. nezm. vyd. 1921, 3. vyd. 1938; francouzsky 1920, 1938, německy 1922, Švédsky 1931, anglicky 1938].

Praha barokní. (Prosloveno v přednáškách „Pomocného výboru výtvarných umělců" dne 21. dubna 1915.) ČesRev 1914/15, 513—539 [knižně Praha barokní, 1915; úplně přepracováno a rozšířeno].

Mistr Jan Hus v díle Nerudově“, in: ČesRev 1914-15, 586—593 [knižně Zvony domova, 1916, 56—68, 243—244, s názvem Mistr Jan Hus u Jana Nerudy, jako 3. část stati Cestou k mistru Janu Husovi; rozšířeno].

Sonety Jaroslava Vrchlického do r. 1885. Sborník Společnosti J. Vrchlického [čís. 1], 1915, 28—47 [druhou část v. 1932, str. 104].

Havlíčkova kritická mezihra“, in: Lumír 43, 60—69 [knižně Zvony domova, 1916, 69—83, 244—245; Výbor ze studií a podobizen, 1928, 48—591.

Dva lyrikové“, in: Lumír 43, 90—93 [Ernst Stadler, Georg Trakl; nekrology].

Dojmy a meditace nad lyrikou Adolfa Heyduka. (Psáno k osmdesátým narozeninám básníkovým.) Lumír 43, 275—281, 312—318 [knižně Zvony domova, 1916, 84—102].

[Jan Váňa.] Lumír 43, 336 [nekrolog].

„Svatopluk Čech na Kavkaze. Studie literárně dějepisná“, in: Květy, roč. 37, kn. 73, 32—57 [knižně Svatopluk Čech, d. I, 1921, 131—163, s názvem Na Kavkaze; nepatrně změněno].

„Jiráskovo Temno. Kritický rozbor“, in: Květy, roč. 37, kn. 73, 494—508 [knižně Zvony domova, 1916, 120—146; obojí místy konfiskováno].

„Dvě kapitoly psané na okraji Sládkovy poesie“, in: Topičův sb. 2, 167—176 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 148—167].

„Mistr Jan Hus a česká reformace v díle Máchově“, in: Topičův sb. 2, 470, 472—477 [knižně Zvony domova, 1916, 45—55, 241—243, jako 2. část čl. Cestou k Mistru Janu Husovi].

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 17, 754—757 [o soudobé literatuře].

Hus v české literatuře. (Z přednášek univ. prof. Dr. Arne Nováka v Osvětovém svaze v Praze [od čís. 7: Autorisovaný výtah z přednášek...]), in: Kostnické jiskry, 2, č. 6, 7, 8, 9, 10—11.

Posudky:

Ohlas působení Methodějova a Konstantinova v soudobém Německu“, in: ČČH 21, 79—80 [Edward Schroeder]. .

- 42 -

„Benedetto Croce, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie“, in: ČČH 21, 247—256.

„Josef Hanuš, František Martin Pelcl, český historik a buditel“, in: ČČH 21, 286—292.

„Oldřich Hujer, Úvod do dějin jazyka českého“, in: ČČH 21, 293—294.

„Vlasta Kučerová, K historii ženského hnutí v Čechách“, in: ČČH 21, 448—449.

„Josef Nadler, Die Wissenschaftslehre der Literaturgeschichte“, in: ČČH 21, 451—452.

„Z nové literatury goethovské“, in: ČMF 4, 252—257 [Julius Kühn, Der junge Goethe im Spiegel der Dichtung seiner Zeit. Oskar Kanehl, Der junge Goethe im Urteile des Jungen Deutschland. Harry Maync, Geschichte der deutschen Goethe-Biographie].

„Otto Brahm, Literarische Persönlichkeiten aus dem 19. Jahrhundert“, in: ČMF 4, 475—476.

„Freitagsgesänge und andere Gedichte. Von Jan Neruda. Übersetzt von R. Traub. Mit Geleitwort von Albert Pražák“, in: LitEcho 17, 244—245.

„Epische Gedichte. Satanella. Von Jaroslav Vrchlický. Übersetzt von Josef Weinberger“, in: LitEcho 17, 507—508.

„Emil Smetánka, Tschechisches Lesebuch mit Glossar“, in: LitEcho 17, 1274—1275.

„Brunetière“, in: Lumír 43, 39—41 [Ernst Robert Curtius].

„František Chudoba, Básníci, věštci a bojovníci. Díl I“, in: Lumír 43, 231—234.

„František Bílý, Příspěvky k praktické poetice“, in: Lumír 43, 234—236.

„K Heydukovu jubileu“, in: Lumír 43, 330—331 [František Tichý, Adolf Heyduk a jeho dílo. A. Heyduk, Kytice lyriky, usp. Fr. Tichý].

„Viktor Dyk, Lehké a těžké kroky“, in: Lumír 43, 331—333.

„Jaroslava Vrchlického Zpěvy husitské. Vybral Jan Voborník“, in: Lumír 43, 379—380.

„Karel Vossler, Italienische Literatur der Gegenwart von der Romantik zum Futurismus“, in: Lumír 43, 380—382.

„Ferdinand Strejček, Lumírovci a jejich boje kolem roku 1880“, in: Lumír 43, 428—430.

„Hynek z Poděbrad, Májový sen“, in: Lumír 43, 430 [vyd. Č. Zíbrt].

„Dvě knihy poesie objektivní. J. S. Machar, Životem zrazeni. S. K. Neumann, Bohyně, světice, ženy“, in: Lumír 43, 445—448.

1916

Zvony domova. Kniha studií a podobizen. Praha, Borový, 237-[9] str. [2. vydání 1940 společně s Myšlenkami a spisovateli]

Kritika literární. [Díl I.] Metody a směry. 74-[1] str. [Díl II.] Zásady a prakse. 73-[1] str. (Duch a svět, sv. 18 a 19), Praha, Topič [2. vyd. 1925].

Litomyšl. Úvod a poznámky [k obrazové části] napsal Arne Novák. (Umělecké památky, sv. 6.) Praha, Topič, str. I—VI [2. vyd. 1924].

- 43 -

„Sociální básně Nerudovy“, in: Naše doba 23, 820—823 [knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 5—23].

[Gottfried Keller bei den Tschechen.] LitEcho 18, 69.

[František Adolf Šubert.] LitEcho 18, 194 [nekrolog].

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 18, 49—54 [o soudobé literatuře].

Čtvero poselství Jana Amose Komenského“, in: Lumír 44, 3—18 [Částečně zabaveno; knižně Zvony domova, 1916, 11—34].

K jubileu Cervántesovu“, in: Lumír 44, 283—285.

Vlastní životopis Tomáše Manna. (Přeložil A. N.) Topičův sb. 3, 220, 222—223 [část zabavena; s úvodní poznámkou od překladatele].

Nerudovi „Různí lidé". Kritická drobnokresba“, in: Topičův sb. 3, 316—320 [knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 24.—32, s názvem Různí lidé].

Teréza Nováková a Čechy východní. Poznámky životopisné“, in: ŽSv 20, 189—195 [knižně Podobizny žen, 1918, 188—201 a O Teréze Novákové, 1930, 24—38].

Máchův soucit a jeho dědic. Kritická drobnokresba. Sborník 1916. Čeští spisovatelé vdovám a sirotkům našich vojínů (Praha, V. Jiřina), 26—32 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 19—28; Karel Hynek Mácha, Rudolf Mayer].

Česká idylla vánoční“, in: LN 24/12, 28/12 [Svatopluk Čech, Sníh].

Posudky:

Josef Hanuš, František Faustin Procházka, český buditel a literární historik“, in: ČČH 22, 216—221.

Vilém Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation“, in: ČČH 22, 252—253.

Hans Tietze, Die Methode der Kunstgeschichte. Albert Dresdner, Die Kunstkritik, ihre Geschichte und Theorie“, in: ČČH 22, 253—254.

Konrád Simonsen, Georg Brandes — moderní duch v Dánsku“, in: Lumír 44, 43—45.

Osvětový svaz“, in: Lumír 44, 48 [cyklus přednášek o románě].

Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického 1915“, in: Lumír 44, 91—92.

Fedor Sologub, Sladší než jed“, in: Lumír 44, 93—94.

Tři nové knihy básnické“, in: Lumír 44, 121—131 [Antonín Sova, Kniha baladická. Otakar Theer, Všemu navzdory. Otokar Fischer, Ozářená okna].

Nové překlady z Aristofana“, in: Lumír 44, 139—140 [Ženy o thesmoforiích; Ženský sněm].

Ferdinand Strejček, Josef Václav Sládek, jak žil, pracoval a trpěl“, in: Lumír 44, 187—189.

Rabindranáth Thákur, Přibývající měsíc“, in: Lumír 44, 189—190.

Petr Křička, Šípkový keř“, in: Lumír 44, 279—282.

Jan Neruda, Podobizny a karikatury I“, in: Lumír 44, 282—283.

Jan Vrba, Radostné zaslíbení. Josef Hora, Básně“, in: Lumír 44, 329—330.

- 44 -

Servác Heller, Z minulé doby našeho života národního, kulturního a politického“, in: Lumír 44, 330—331.

Arnošt Procházka, Rozhovory s knihami, s obrazy i s lidmi“, in: Lumír 44, 331—332.

Isqui, Nálady a reflexe; Ze života Thanatova. Viktor Vodský, K věčnu“, in: Lumír 44, 383.

Emanuel Chalupný, Josef Václav Sládek a lumírovská doba české literatury“, in: Lumír 44, 427—431.

Portugalské listy. Dopisy Marianny Alcoforado“, in: Lumír 44, 431—432.

Miloš Marten, Akkord“, in: Lumír 44, 474—476.

Otto Parma, Ostrov. Lomikar Kleiner, Moře a oblaka“, in: Lumír 44, 476—477.

Karel Šelepa, Pozdní vinobraní“, in: Lumír 44, 477—478.

Karel Pittich, Duben života“, in: Lumír 44, 523—524.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poesie. Přel. Fr. Kvapil“, in: Lumír 44, 524—525.

1917

Jan Neruda jako kritik výtvarný“, in: ČesRev 1916/17, 17—27 [knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 93—111].

Jan Blahoslav na rozcestí“, in: Lumír 45, 1—12 [knižně Krajané a sousedé, 1922,7—18; Výbor ze studií a podobizen, 1928,16—30.

Miloš Marten“, in: Lumír 45, 479—480 [nekrolog].

Jan Lier feuilletonista“, in: Zlatá Praha 34, 560—562, 570—571 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 77—87].

Čtvrtstoletí výročí Nerudovy smrti“, in: Topičův sb. 4, 41—42.

Češství Terézy Novákové. Kalendář paní a dívek českých na rok 1917, 30, 17—25 [knižně Podobizny žen, 1918, 175—188, 237—238, jako 1. část stati Z vývoje Terézy Novákové, a O Teréze Novákové, 1930, 99—23].

Předmluva. Josef Holeček, Frantík a Bartoň, chlapci ze Stožic. Z knihy „Naši". Uspořádal spisovatel. Úvod napsal Arne Novák (Osení, sv. 62. Praha, Topič), 7—10.

(v Národě 1)

Česká lyrika válečná. 17—19, 51—53.

Jan Herben. 125.

Pohádkoslovné studie. 203—204 [pod pseud. B. Kulda; satirická farce].

Etika podpisu. 218 [k prohlášení českého spisovatelstva].

Caveant consules! 241 [většina zabavena].

Skromnost ceny velmi pochybné. 241—242 [zřízení brněnské university].

Antonín Štolc. 249 [nekrolog].

Povážlivý fetišism. 262 [Adolf Piskáček].

Husovy listy. 286—289 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 17—23].

Kulturní omyl. 346 [B. Šmeral].

Výtvarně umění a politika návodní. 378—379.

Petr Bezruč. 468—469.

Sté výročí Královédvorského rukopisu. 469—470.

Profesor Josef Král. 470—471 [nekrolog].

- 45 -

Návrat k Jaroslavu Vrchlickému. 497—500, 513—514, 531—533, 544—545.

Opomenutí povinné péče. 506 [Interpelace Fr. Staňka a Z. V. Tobolky].

[Promluva za mladší spisovatelstvo k dru K. Kramářovi na večírku „Národa" 19. října 1917.) 552 [zkráceně otištěno].

O básnické mluvě české. 579—580.

Politické poslání českého spisovatelstva. 657—659.

Osobní poměry ve IV. třídě České Akademie. 670.

F. X. Šalda. 684—685.

Řeč, kterou nad hrobem O. Theera v Nymburce při pohřbu dne 23. prosince pronesl Arne Novák. 691—692 [knižně Na pamět Otakara Theera (Praha, Kruh českých spisovatelů, 1920), 113—11S, s názvem Řeč nad hrobem Otakara Theera v Nymburce při pohřbu dne 23. prosince 1917, a Krajané a sousedé, 1922, 167—169, s názvem Řeč nad hrobem, jako 4. číst souboru Poslední hovory a Otakarem Theerem; Výbor ze studií a podobizen, 1928, 129—131; Řeči a proslovy, 1931, 72—74].

[Otakar Theer a politika.] 702.

Palestýnské sny. 703.

(ve Venkově)

Charlotta Lady Blennerhassettová. 25/3 [nekrolog].

Cestou do Emauz. 8/4 (velikonoční příl.).

František Vymazal. 10/4 [nekrolog].

František Pravda. Literární vzpomínka o stých zrozeninách. 17/4.

Karel Schüddekopf. 21/4 [nekrolog].

Smetanovské otázky literární. 3/5, 10/5, 17/5 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 35—46].

Jan Gebauer. (K desátému výročí jeho úmrtí dne 25. května 1917.) 24/5.

Jan Prousek. 27/5.

Eliška Gnauck Kühnová. 30/5 [nekrolog].

Jan Lier. 5/6 [nekrolog].

Jan Neruda a otázka slovenská. 10/7, 17/7 [knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 127—134].

Vrchlický a Ibsen. 22/7 [Julian Apostata].

Na pamět Miloše Martena. 31/7.

Legenda blanická. 7/8 [knižně Z času za živa pohřbených. 1923, 11—16; Výbor ze studií a podobizen, 1928, 10—15].

Jar. Vrchlický a Sofie Podlipská. 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 57—73, s názvem Básnické dopisy. 1. Jaroslav Vrchlický Sofii Podlipské; bez prvních 4 odstavců].

Století Královédvorského rukopisu. 16/9.

August Comte. 2/10.

[F. V. Krejčího padesátiny.] 4/10.

Udělení literární ceny Nobelovy. 10/11 [Henrik Pontoppidan, Karl Gjellerup].

Josef Jungmann. K sedmdesátému výročí úmrtí 14. listopadu 1917. 13/11 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 29—34].

„Žiji s Bohem a s bohy". Psáno na okraji lyriky Ot. Theera. 20/11 [knižně Na pamět Otakara Theera (Praha, Kruh českých spisovatelů, 1920), 100—104, a Krajané a sousedé, 1922, 152—157, s názvem Nad ložem smrtelným, jako 2. část souboru Poslední hovory s Otakarem Theerem].

Vídeň a Berlín. 25/11 [celý článek zabaven; knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 117—120].

Přednáška o slovenském básníku. 28/11 [Jan Hollý — vlastní zpráva o přednášce].

Básník selského demokratismu. 19/12 [Josef V. Sládek — vlastní zpráva o přednášce].

[Otakar Theer.] 21/12 [nekrolog).

Alfred Kerr. 28/12.

Viktor Dyk. 30/12.

Bájeslovný a bajkový papyrus. 30/12.

(jinde)

Jitřní písně Svatopluka Čecha. K třicátému výročí“, in: NL 21/10.

Cizí slova. Uvaha brusičská“, in: LN 8/3, 16/3.

Universitní knihovna luváňská“, in: LN 5/4.

Čeští spisovatelé a politika. Česká demokracie 13/7, 20/7, 27/7.

- 46 -

Posudky:

Staročeská „Alexandreis“, in: ČČH 23, 236 [vyd. Reinhold Trautmann].

Vybrané spisy Karla Sabiny. Vyd. Jan Thon“, in: ČČH 23, 246.

Z Goethova odkazu. Překlady Otokara Fischera. (Aus Goethe. Vermächtnis, Übersetzungen von Otokar Fischer.) LitEcho 19, 250—251.

Doba“, in: Lumír 45, 38—40 [F. V. Krejčí, Doba].

Z Goethova odkazu. Překlady Otokara Fischera“, in: Lumír 45, 41—44.

Fráňa Šrámek, Splav. Jiří Mahen, Duha“, in: Lumír 45, 42—44.

M. J. Lermontov, Básně. Přel. a úvodem opatřil Fr. Tropp“, in: Lumír 45, 82—83.

F. V. Krejčí, Karel Hynek Mácha“, in: Lumír 45, 83—85.

Nová vydání bibliofilská. Vítězslav Hálek, Večerní písně. Jan Neruda, Písně kosmické. Jan Neruda, Malostranský feuilleton, Lumír 45, 85—86.

Antonín Sova, O vysvobození prince Jirky“, in: Lumír 45, 86—87.

Emanuel Tilsch, Aforismy a myšlenky“, in: Lumír 45, 87—88.

Alois Jirásek, Písničky a jiná prósa“, in: Lumír 45, 138—140.

František Khol, Zrcadlo v baru“, in: Lumír 45, 140—141.

Hanuš Jelínek, Květnové noci“, in: Lumír 45, 187—188.

Josef Bartoš, Miroslav Tyrš“, in: Lumír 45, 188—189.

Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického 1916“, in: Lumír 45, 233—235.

I. S. Turgeněv, Hamlet a don Quijote“, in: Lumír 45, 235—236.

Jaroslav Dvořáček, Kytička kopřiv“, in: Lumír 45, 281—282.

Karel Sezima, Za přeludem“, in: Lumír 45, 282—285.

R. Bojko, Zbytečný“, in: Lumír 45, 326.

Jakub Deml, Miriam“, in: Lumír 45, 326—328.

V. Martínek, Zahrada“, in: Lumír 45, 376—377.

Oskar Levertin, Rokokové novely“, in: Lumír 45, 377—378.

Karel Šelepa, Závoj“, in: Lumír 45, 427—428.

Otokar Fischer, Otázky literární psychologie“, in: Lumír 45, 428—430.

Dvě knihy epické. Lothar Suchý, Pro rod a půdu. Otakar Červinka, Povídky veršem“, in: Lumír 45, 522—524.

(v Národě 1)

Sborník „Das böhmische Volk". 103—105 [stati Jana Jakubce a F. V. Krejčího].

Antonín Macek, Listy k srdci. 481—482.

Časopis „Lípa". 514.

Rozhovor o tragice našich dějin. 578—579 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 24—28; Miloš Marten, Nad městem].

Povídky veršem. 664—665 [Antonín Klášterský, Ze zápisníku mrtvého. Lothar Suchý, Pro rod a půdu. R. Bojko, Zbytečný. Otakar Červinka, Povídky veršem].

Poslední slova Fr. Palackého. 671.

Henri Barbusse, Oheň. 692—693.

(ve Venkově)

Dvě spisovatelky. 14/3, 15/3 [Božena Benešová, Kruté mládí. Anna Maria Tilschová, Stará rodina].

Řečtí bohové na naší půdě. 29/3 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 147—152, s názvem Před hodinou triumfu, jako 1. část souboru Poslední hovory s Otakarem Theerem; Otakar Theer, Faëthón].

Staročeská Alexandreis. 29/3 (vyd. R. Trautmann].

Pražský román? 12/4 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 179—183; Gustav Meyrink, Golem].

Dějiny českého dramatu. 26/4 [Jan Máchal].

- 47 -

Fr. Bohuslav, Za črnim zastorom. 11/5.

J. V. Jensen, Králův pád. 15/5.

Ibsenův Císař a Galilejský. 18/5 [překlad Gustava Pallasa].

Terézy Novákové V lázních pohorských a jiné kresby a črty. 29/S.

Čeští básníci v rouše německém. 7/6, 14/6 [Paul Eisner, Tschechisebe Anthologie].

Cestou do vyjasněného údolí. 21/6 [Richard Weiner, Netečný divák a jiné prósy].

Z literatury domácí i cizí. 26/6 [Čelakovského balady, vyd. Fr. Tichý. Josef Hanuš, Vlastní životopis Gelasia Dobnera. Václav Hrubý, Paleografická stránka padělků Hankových. Václav Mostecký, Jazyk v románech Jiráskových].

Z českého humoru. 3/7 [Franta Župan, Pepánek nezdara].

Spravedlnost boží a lidská. 24/7 [Jaroslav Maria, Spravedlnost].

Chodský spisovatel. 5/8 [Jan Fr. Hruška, Na hejtě].

Nerudova Romance o Karlu IV. 5/8 [Stanislav Souček].

Maeterlinckova kniha útěch duchovních. 14/8 [Smrt].

Branka do literatury. 4/9 [F. V. Krejčí].

Bezručovy Slezské písně. 15/9 [překlad R. Fuchse].

Jan Hýbl. 2/10 [Jan Hýbl, Justýnčin mistrovský kus].

Životopis A. Ch. Swinburna. 2/10 [Edmund Gosse].

Dopisy Boženy Němcové. 9/10 [Zdeněk Záhoř, Výbor z korespondence B. Němcové].

Dva buditelové. 16/10 [František Vladislav Hek, Sebrané spisy. Josef Jaroslav Langer, Srdce mého hlasy].

O Karlu Mayovi. 3/11 [R. A. Bermann].

Národopisný soupis českoslovanský. 6/11.

Dvojnásobná nenávist proti nám. 16/11 [Jakob Overmans, Sto let po neštastném dni českých dějin literárních].

Nové portréty básníků. 4/12 [Jaromír Borecký].

Z pozůstalosti Miloše Martena. 4/12 [zlomky Les, Stroj].

Bratří Čapkové. 11/12 [Josef Čapek, Lelio. Karel Čapek, Boží muka].

Z dějin písemnictví obrozenského. 18/12 [Literatura česká XIX. století. Antonín Jaroslav Puchmajer, Almanachy. Sv. I. Vyd. Jar. Vlček. Vincenc Zahradník, Filosofické spisy. Vyd. Fr. Čáda].

Dvě válečné knihy. 25/12 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 109—116; Henri Barbusse, Oheň. Clara Viebig Die Töchter der Hekuba].

(jinde)

W. E. Gladstone, Homer“, in: NL 13/8 [knižně Jiří Stratimirovič, Co jsem zažil na Černé Hoře (Chvilky, seš. 35, Praha, Pelcl), 19—26].

1918

Podobizny žen. Praha, Borový, 237-[4] str.

Duch německé literatury v Čechách“, in: ČesRev 11, 385—392 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 170—178].

Bedřich Smetana a Jan Neruda“, in: Hudební rev. 11, 45—52 [knižně Studie o Janu Nerudovi, 1920, 112—126].

Otakar Theer“, in: Volné směry 19, 186—187 [nekrolog].

„Evropa" Svatopluka Čecha. (Ukázkou z většího díla.) Lumír 46, 9—17, 66—77, 153—162 [knižně Svatopluk Čech, d. I, 1921, 203—237; rozšířeno].

- 48 -

„Záhada smrti v básnickém díle Otakara Theera“, in: Lumír 46,, 97—106 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 157—167, s názvem Nad tělem vychládajícím, jako 3. část souboru Poslední hovory s Otakarem Theerem].

„Láska ke skutečnosti na českém divadle“, in: Lumír 46, 290—298.

Anděl Svatopluka Čecha. Ukázkou z většího díla“, in: Zlatá Praha 35, 242—243, 257—258, 270—271, 282 [knižně Svatopluk Čech, d. I, 1921, 111—129; přidán závěr].

„Jan Neruda a kultura knihy“, in: Knihomil 1, 4—9.

Deset let po smrti Svatopluka Čecha“, in: Topičův sb. 5, 233—235.

Josef Jungmann. Z malých začátků (Praha, Laichter), 1—18.

Václav Matěj Kramerius. Z malých začátků (Praha, Laichter) 97—112.

Jan Neruda. Z malých začátků (Praha, Laichter) 283—297.

Trojí poslání studentstvu. Výroční zpráva Husova fondu za rok 1916/17 (Praha, Husův fond) [též zvl. otisk, 11 str.; knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 47—61; Vítězslav Hálek, Karolina Světlá, Svatopluk Čech].

[Vpisek o tradici pro Český památník.] Český památník z velikého roku (Praha, Kočí), [59] [faksimile].

(v Národě 2)

Hugo z Hofmannsthalů a Čechové. 11—12.

František Táborský šedesátníkem. 18—19.

Včasný podnět jazykovědný. 29 [dialektologické zápisy].

Tajemství navždy pohřbené. 31—32 [satirická farce].

Pátá třída České Akademie. 71.

Retrospektivní cyklus české činohry. 86—87.

K desátému výročí smrti Svatopluka Čecha. 92—93.

Retrospektivní cyklus „Národního divadla". 111.

Jiří Polívka. 111 [částečně zabaveno].

„Z nových Pestrých cest pana Matěje Broučka". 111—112 [satirická farce].

Svatopluk Čech a Slovensko. 123.

Zlatá Praha Rudolfova, 194—195 [pod pseud. Staropražan].

Padesát let Jednoty českých filologů. 200.

Národní divadlo a národní drama. 238—240.

Italové a Češi. 258 [větší část zabavena].

Básníkův návrat. 258—259 [J. S. Machar].

Obavy z ryparografie. 275 [Vrat. Kučera].

Molière. 282.

Padesátiny Růženy Svobodové. 334.

Cena Hviezdoslavovi. 346.

Svatopluk Čech na Řípu. 364—366, 378—379 [knižně Z času za živa pohřbených 1923, 72—79].

Upřílišené puritánství. 371 [Gamma].

Sociálně demokratičtí zaměstnavatelé. 420 [F. V. Krejčí].

Národní význam Otokara Březiny. K jeho padesátým zrozeninám. 445—448 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 93—103].

„Český svaz" zpívá. 467 [veršovaná satira].

Dvojí kněžstvo české. 467.

Jaroslav Kvapil padesátník. 471—472.

Essaye Březinovy. 472.

Časový kuplet složený pro sličnou slečnu Mizzi Wichtlhubrovou, pěvkyni u Ronarcha ve Vídni. 544 [veršovaná satira].

Poznámka k sebraným spisům Viktora Dyka. 559.

- 49 -

Po smrti superintendenta Č. Duška. 590.

Wacht am Rhein. 602.

Světlo a oheň. Arabesky na okraj podobizny Masarykovy. 618—620 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 123—126].

Výročí smrti Otakara Theera. 625.

(ve Venkově)

Básník selských tuch a jistot. 1/1, 8/1 [knižně Z času za živa pohřbených, 1928, 62—71; Svatopluk Čech].

Konstantin Jireček. 12/1 [nekrolog).

Karel Voll. 16/1 [nekrolog].

Rudolf Hirzel. 16/1 [nekrolog].

O ruské romantice. 29/1 [August Wilhelm Schlegel].

Model pastora Sanga. 29/1 [Kristoffer Janson, nekrolog].

Karel Horský. 2/2 [nekrolog].

Karel Klostermann. 15/2.

Vyhlídky slovanské filologie v Německu. 1/3 [Matyáš Murko].

Jiří Polívka. 5/3.

[Max Roediger.] 5/3 [nekrolog).

Ivan a Vladimír. 10/3 [politický feuilleton o Rusku; částečně zabaveno].

Z českých dějin slovesných. I. Hájkovy Pověsti o počátcích českého národu. 20/3.

Vidění Ezechielovo. 31/3, velikonoční příl. [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 80—85].

50 let Jednoty českých filologů. 23/4.

Klára Baušová zemřela. 28/4.

L. Sage. 7/5.

Pantheon. 14/5, 15/5 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 86—92; Jaroslav Vrchlický].

Karel Šmídek. 18/5.

Studená důstojnost. 4/6 [Václav Vladivoj Tomek].

Karel Hlaváček. 11/6.

Petr Rosegger. 27/6 [nekrolog].

Sar Péladan. 6/7 [nekrolog].

O překladech z jazyků staroklasických. 23/7.

Ze severských literatur. 11/8 [Ibsenův dramatický epilog. Strindberg jako přírodozpytec. H. Bang a P. Nansett. P. Ravmand].

Václav Bolemír Nebeský. 18/8.

Píseň Mignonina. 27/8 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 184—187]

Jádro Maxima Gorkého. 1/9.

Chateaubriand 3/9.

Mystik českého venkova. (K padesátým zrozeninám Otokara Březiny 13. září 1918.) 13/9, 17/9.

Lyrická žeň Jaroslava Kvapila. K padesátým narozeninám básníkovým dne 25. září 1918. 24/9 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 143—146].

Prósy Otokara Březiny. 1/10.

Tři úmrtí. 8/10 [Eduard Keyserling, Max Dauthendey, Georg Simmel].

Václav Hanka — básník. 15/10.

Leconte de Lisle. Ke stým zrozeninám básníkovým dne 22. října 1918. 22/10.

František Balej zemřel. 8/11.

Turgeněv osvoboditel. 12/11.

Výročí Jana Amose Komenského. 15/11.

Schleiermacher 21/11.

Národní divadlo. 26/11.

Gustav Tichý zemřel. 8/12.

Rieger — básník. 10/12.

Pavla Maternová šedesátnicí. 14/12.

Památce Františka Čády. 16/12.

Tomáš G. Masaryk. 21/12 [knižně Návrat presidenta Masaryka do vlasti (Praha, 1920, St. Minařík). 126—137 [přepracováno Moravskoslezský sborník 1, 1919, 361—370].

(jinde)

Milujte se, pravdy každému přejte! Večer 22/11 [otištěno ve Svědomí 1, 178-179].

Posudky:

Viktor Dyk, Noci chiméry“, in: Lumír 46, 42—43.

Jiří Mahen, Tiché srdce“, in: Lumír 46, 92.

František Pečinka, Vlčí mák“, in: Lumír 46, 92—93.

Miroslav Rutte, Zjasněné oči“, in: Lumír 46, 231—232.

- 50 -

Josef Šimánek, Propasti a plameny“, in: Lumír 46, 232.

Viktor Dyk, Zápas Jiřího Macků“, in: Lumír 46, 279—280.

Antonín Klášterský, Zaváto“, in: Lumír 46, 280—281.

Jan Opolský, Verše o životě a smrti“, in: Lumír 46, 281—282.

Jan Neruda, K základům Národního divadla. Karel Šípek, Vzpomínky na Prozatímní“, in: Lumír 46, 326—327.

Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického 1917“, in: Lumír 46, 327—329.

Ladislav Syllaba, Nauka o lékařském poklepu a poslechu“, in: Lumír 46, 329—330.

Jaroslav Durych, Cikánčina smrt“, in: Lumír 46, 380—381.

Josef Holeček, Česká šlechta“, in: Lumír 46, 424.

Rudolf Krupička, Zlatá kotva“, in: Lumír 46, 424—425.

Antonie Menčlová, Země zaslíbená“, in: Lumír 46, 475.

Jan Rokyta, Lesní pohádka“, in: Lumír 46, 475—476.

Tři knihy lyriky refleksivní“, in: Lumír 46, 511—518 [Antonín Sova, Zpěvy domova. Jan z Wojkowicz, Tmy a světla. Richard Weiner, Rozcestí].

(v Národě 2)

Umění dopisové. 10—11 [Zdeněk Záhoř, Výbor z korespondence Boženy Němcové].

Dvě sbírky válečné lyriky. 51 [Adolf Veselý, Život v zákopech; Letci].

Dva básníci Prahy. 102—103 [Růžena Jesenská, V závojích touhy. Jaroslav Kolman, Praha a jiné verše].

Národní kritik a novinář. 141—144 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 104—110; Gamma, Brázda].

Ludvík Holberg. 158 [Muž, který nemá kdy].

Hlas Tatry. 192—194 [Fr. Frýdecký].

František Kvapil, Bělohorské elegie. 230.

O dopisech Zeyerových. 318—319 [Růženě Jesenské].

Oratorium o Mistru Janu Husovi. 330 [Fr. S. Procházka].

Husovy Obrany. 330.

Příklad Jana Preislera. 347 [Zd. Kratochvíl o Preislerovi].

Sborník světové poesie. 392.

Političtí žáci Tomkovi. 394—395. [Jaroslav Werstadt; část zabavena].

Fr. S. Procházka, Černý orel. 426—428.

Sbírka veršů politických. 428 [Jaroslav Naumann, My a jiné básně].

Ludvík Lošťák. 436 [A tak jsem žil].

„Faëthón" Otakara Theera. 515.

K dnešnímu stavu českého dějepisectví. 537 [F. M. Bartoš].

Příspěvek k poznání Ot. Březiny. 559—560 [Josef Staněk a Jaroslav Durych, Otokar Březina].

Z nového vlasteneckého a časového básnictví. I. Antonín Macek, Mé Čechy a jiné básně. L. N. Zvěřina, České rapsodie. František Kvapil, Žalmy přítomnosti. 585—586.

K poznání osobnosti T. G. Masaryka. 586 [František Veselý, Evžen Stern, Jan Herben].

Básník a politika. 601—602 [Jindřich Vodák, Básník, jaký nemá a má být].

Z nového vlasteneckého a časového básnictví. II. Antonín Horák, Osvoboditelům. 609.

Sebrané spisy. 634 [Jan Lier; Božena Viková-Kunětická].

(ve Venkově)

Švédský hlas o českém básníku. 6/1 [Alfred Jensen, En modern tjechisk tankelyriker; Otokar Březina].

Nové vydání Rukopisů. 16/1 [vyd. Antonín Frinta].

Parodie Rukopisu. 16/1 [Nové skládánie o velikém pobitie Tataróv, il. Zd. Kratochvíl].

- 51 -

Indická píseň lásky. 22/1 [Rabindranath Tagore, Zahradník].

Böhmisch nebo Tschechisch. 26/1. [Josef Pekař o publikaci Ant. Beera].

„Česká knihovna". 26/1 [Hugo z Hofmannsthalů].

Sebrané spisy bratří Mrštíků. 29/1.

Jan Vrba, vyprávěč. 5/2 [Les; Člověk boží; Dolina].

Nová kniha lyriky Viktora Dyka. 19/2 [Anebo; knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 104—108, s názvem Kniha lyriky, Viktora Dyka].

Dvě knihy o dětech. 26/2 [Marie Hennerová, Pod křídly. Gustav af Geijerstam, Moji hoši].

Selský román ze Slovinska. 12/3 [Marie Gebauerová, Rod Jurije Klemenčiče].

Petr z Mladenovic, Odsouzení Mistra Jana Husi. 27/3 [vyd. Václav Flajšhans].

Vincence Furcha Vybrané básně. Vyd. Karel Svoboda. 27/3.

Dva realisté. 9/4, 16/4 [Viktor Kamil Jeřábek, Trýzeň duše. Olga Fastrová, Zdenino štěstí].

Přednášky Jaroslava Hilberta. 12/4 [Ženina láska a její projevy].

Básnická povídka o českém sedláku. 23/4 [Viktor Dyk, Zápas Jiřího Macků].

Český futurista. 30/4 [Stanislav K. Neumann, Nové zpěvy).

„Počátkové českého básnictví". 7/5 [vyd. Fr. Frýdecký].

Americká moudrost životní. 28/5, 29/5 [Karel Čapek, Pragmatismus čili filosofie praktického života].

Román Antonína Vondrejce. 18/6, 25/6, 2/7 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 111—120; K. M. Čapek-Chod, Antonín Vondrejc].

Z české filologie. 14/7 [Josef Karásek, Příspěvek k dějinám bible boskovské a kostela boskovského. Miloš Weingart, Vývoj českého jazyka].

Wyspiańského Varšavanka. 28/7 [přel. Jar. Borecký].

Hrůza věčného osamocení. 13/8 [Anna Marie Tilschová, Hříšnice a jiná prósa].

Básník metafysik. 20/8 [Jan z Wojkowicz, Tmy a světla].

Román českých menšin. 10/9 [Antal Stašek, Přelud].

Sen Koniášův. 25/12 [Arnošt Kraus, Husitství v literatuře, zejména německé II. Husitství v literatuře barokní a osvícenské].

1919

[Ludwig Geiger.] ČČH 25, 168—169 [nekrolog].

[Vilém Creizenach.] ČČH 25, 368—369 [nekrolog].

Bedřich Frída“, in: Lumír 47, 46—47 [nekrolog].

Ludvík Lošťák“, in: Lumír 47, 47—48 [nekrolog].

Návrat k Odyseji“, in: Lumír 47, 119—123 [úvod k překladu Otmara Vaňorného].

„Ten národ." Zlatá Praha 36, 67—68.

Pod hvězdnatým praporem“, in: Topičův sb. 6, 116—120 [americké ohlasy v české literatuře].

T. G. Masaryk. (Pokus o podobiznu.) Moravskoslezský sborník 1, 361—370 [přepracovaný článek z Venkova 21/12 1918; knižně Krajané a sousedé, 1922, 88—98, s názvem Osobnost (Psáno při návratu presidentově do vlasti), jako 1. číst ČL T. G. Masaryk; začátek a konec upraven].

„List o tvůrčí radosti, který v Únoru r. 1919 poslal pražský spisovatel svému příteli, učiteli na Českomoravské vysočině",

- 52 -

in: Sladko je žíti 1, 7—9 [knižně Z času za živa pohřbených, 1923, 127—133].

Dva projevy Karoliny Světlé. Kalendář paní a dívek českých na rok 1919, 32, 23—28 [Listy ženám o ženách; O vychování ženy].

T. G. Masaryk, první president Česko-slovenské republiky. Řeč, kterou v den jeho šedesátých devátých zrozenin 7. března 1919 k žákům ústavu proslovil profesor dr. Arnošt Novák. 19. zpráva reálky v Praze I za škol. r. 1918/19, 3—8 [též zvl. otisk].

Hadí hospodářství. Nůše pohádek. II. Usp. Karel Čapek (Praha, Pražská akc. tiskárna), 9—13 [báchorka pro děti].

Max Dauthendey [úvod]. Max Dauthendey, Lingam. Dvanáct asijských novel (Praha, „Máj"), 3—15.

(v Národě 3)

Náš literární program. 7—9 [„Národ"].

Učitelovy poznámky o spoluvinníku atentátu. 34—35 [patrně atentátu na K. Kramáře].

K ikonografii Masarykově. 47.

Amnestii. 71 [J. S. Machar).

Případ Jaroslava Jeremiáše. 71.

Básnická pense. 83.

Přednášková činnost na venkově. 143.

Politická etika karikatur. 154 [Hugo Bottinger].

Loyálnost českých buditelův. 154—155.

(ve Venkově)

Karel V. Rais. (K šedesátým jeho zrozeninám dne 4. ledna.) 411.

Vilma Sokolová šedesátnicí. 411.

Úmrtí. 4/1 [Václav Schüller].

Petr Altenberg. 10/1 [nekrolog].

Karel Vinařický. 2/2.

Berlíňan. 4/2 [Pavel Lindau, nekrolog].

Viktor Kamil Jeřábek. 4/2.

Prokop Chocholoušek. 18/2.

James Russel Lowell. 22/2.

Bohdan Kaminský. 23/2.

Recitace z Petra Bezruče. 27/2 [Květena Kocourková].

Úryvky z velikonočního deníku. 20/4, velikonoční příl. [knižně Hovory okamžiků, 1926, 113—116].

Václav Štech. 29/4.

August Eugen Mužík. 15/5.

Roman Hašek. 16/5 [nekrolog].

Věštba. 27/5 [Svatopluk Čech, „Malému národu"].

Zásadní otázka ze Slezska. 22/6 [Petr Bezruč. — Arnošt Chamrád, Z nepřikrytej dědiny].

Gottfried Keller. (Ke dní stých narozenin dne 19. července 1919.) 22/7 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 198—203].

Jaromír Borecký. 7/8.

In memoriam. 10/9 [Jaroslav Vrchlický].

Karel Leger. 21/9.

O budoucí literatuře sociální a tragickém jejím rysu. 21/10.

Arnošt Kraus. 4/11.

Nerudova Ballada tříkrálová. 25/12.

(jinde)

„Básník májový“, in: Bratrství, list čes. milice 8/5 [Karel Hynek Mácha].

Posudky:

Miloš Weingart, Vývoj českého jazyka“, in: ČČH 25, 145—146.

Literatura česká devatenáctého století. II. 2. vyd“, in: ČČH 25, 151—152.

- 53 -

Gustav Ehrismann, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgange des Mittelalters. Bd. I“, in: ČČH 25, 168.

Arnošt Kraus, Husitství v literatuře, zejména německé. Část II. Husitství v literatuře barokní a osvícenské“, in: ČČH 25, 309—312.

Stanislav K. Neumann, Nové zpěvy“, in: Lumír 47, 38—40.

Musaios, Hero a Leandros“, in: Lumír 47, 40.

Otokar Fischer, Hořící keř“, in: Lumír 47, 87—88.

Karel Toman, Básně I.; Měsíce“, in: Lumír 47, 88—91.

Spisy Viktora Dyka“, in: Lumír 47, 91—92 [Buřiči a smíření].

Stanislav K. Neumann, Horký van a jiné básně; Třicet zpěvů z rozvratu“, in: Lumír 47, 232—234.

Bohuslav Knösl, Ozvěny a nápěvy“, in: Lumír 47, 234—235.

Josef Pelíšek, Těsnou branou“, in: Lumír 47, 235—236.

Josef Holý, Skalné pláně“, in: Lumír 47, 282—283.

Teréza Dubrovská, Když slunce zapadlo“, in: Lumír 47, 284.

Otakar Štorch-Marien, Červené milování“, in: Lumír 47, 284—285.

Théophile Gautier, Charles Baudelaire“, in: Lumír 47, 285—286.

André Gide, Oscar Wilde. In memoriam“, in: Lumír 47, 286—287.

František Táborský, Alleluja! Lumír 47, 470—471.

Rudolf Medek, Lví srdce“, in: Lumír 47, 471—472.

Ferdinand Písecký, Když tekla krev“, in: Lumír 47, 472—473.

František Gellner, Nové verše“, in: Lumír 47, 473.

Antonín Klášterský, Na českém jihu a jiné básně“, in: Lumír 47, 473—474.

Ot. Fischer, Léto“, in: Lumír 47, 474—475.

Josef Hora, Strom v květu“, in: Lumír 47, 475—476.

Miloš Jirko, Duben“, in: Lumír 47, 476—477.

Zikmund Krasiński, Modlitby“, in: Lumír 47, 477.

(v Národě 3)

Čech a Němec. 11 [Jaroslav Kvapil, Rozprávka s Němcem].

Nové vydání spisů Jungmannových. 46 [vyd. Karel Hikl].

Nová literatura o T. G. Masarykovi. 58—59 [Jan Herben, Karel Štech, Pavel Váša, O. Dorazil, Kristián Melka, Josef Žemla, Stanislav K. Neumann, Josef Hais Týnecký].

Česká dramata válečná. 84 [Jiří Mahen, Nebe, peklo, ráj].

Jiří Bandrowski, Bílý lev. 129.

Knížka o Jaroslavu KvapiluvL 129—130 [Jaromír Borecký].

Z poesie vlastenecké a časové. 141—142 [Josef Pelíšek, Těsnou branou. O. Parma, Vzdorné zpěvy. Fr. Morkovský, Verše z Karpat].

Revoluční verše. 142 [Revoluční verše, sv. 1].

„Mladý republikán". 143—144.

Z válečné poesie. Bohumil Mathesius, Verše o mamince, lásce a smrti. 165—166.

Francouzský román válečný. 166—167 [Paul Bourget, Smysl smrti].

Nová literatura o T. G. Masarykovi. 188—190 [Prokop Maxa, Fr. Šimek, Em. Rádl, Vít Veselý, In. Arnošt Bláha, Fr. Pražák, „Politické čtení“, R. B. Mácha].

K poznání J. A. Komenského. 226—227 [Přemyšlování o dokonalosti křesťanské; Pres boží].

(ve Venkově)

Lyrik zkratky. 1/1 [Karel Toman, Básně).

Antonín Gindely. 14/1 [Kamil Krofta, Antonín Gindely].

Dopisy básníkovy. 21/1 (knižně Krajané a sousedé, 1922, 73—76, s názvem Julius Zeyer Růženě Je-

- 54 -

senské, jako 2. část čl. Básnické dopisy].

Macharův kriminál. 28/1 [J. S. Machar, Kriminál].

Po cestách duchovního činu. 11/2 [Pavla Moudrá, Výbor přednášek].

Kniha o Národním divadle. 18/2, 25/2 [František Žákavec, Chrám znovuzrození].

Na nových drahách české prósy. 33 [Richard Weiner, Škleb. Lucie Sovová, Introitus].

ScheinpflugŮv román sociální. 11/3 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 120—124, s názvem Pouta soužití, jako 2. část čl. Po cestách českého románu soudobého].

Naturalista — sensitiv. 25/3 [Karel Žák, Agonie Léta].

Večer italských básnířek. 26/3.

Ke klasikům francouzským. 1/4 [Otakar Šimek, Dějiny literatury francouzské v obrysech].

František Palacký v Italii. 8/4 [Josef Borovička, Palackého italská cesta r. 1837].

Mystikův hlas v hodinách budování a zkoušky. 15/4 [Otokar Březina, Hudba pramenů].

Hviezdoslavovy Krvavé sonety. 6/5.

Vstupní přednáška profesora Bedřicha Hrozného. 13/5.

Macharova Vídeň. 3/6 [J. S. Machar, Vídeňské profily].

K novému překladu Renanova „Života Ježíšova". 1/7 [přel. Adolf Gottwald].

Nová epopej husovská. 6/7 [František Táborský, Alleluja!].

Epika F. S. Procházky. 15/7 [Píseň o Činu; Na úrodné půdě; Jazyk].

Ukázka lyriky futuristické. 18/7 [Guillaume Apollinaire, Pásmo].

Selský román z nového Chodska. 29/7 [Jan Vrba, Boží mlýny].

Z nové literatury o T. G. Masarykovi. 10/8 [Jaroslav Prokeš, T. G. Masaryk jako vychovatel. Josef Kantorek, T. G. Masaryk jako náboženská osobnost. V. Sobotka, Masaryk a veliká naše minulost i budoucnost].

O Františku Gellnerovi. 15/8 [Nové verše].

Poslání Adolfa Heyduka na Slovensko. 16/8 [Adolf Heyduk, Slovensku. Usp. František Tichý].

Dvojí ironie. 2/9 [Gustav Flaubert, Bouvard a Pécuchet. Anatol France, Provinění Silvestra Bonnarda; Epikurova zahrada].

Po stezkách českého románu moderního. 16/9, 23/9 [Karel Sezima, Podobizny a reliefy].

Dcery země. 30/9 [Helena Malířová, Srdce nemá stání; Vítězství. Olga Fastrová, Okovy. Marie Majerová, Dcery země].

Z literatury časové. 7/10 [A. Beaumont Hrdinské činy české. Jan Hajšman, Drobné obrázky z velké doby].

Dva básníci životní brutality. 14/10 [J. K. Huysmans, Marta. Jean Richepin, Vějička].

Rafinovaní dušezkumci. 14/10 [Rachilde, Srdce mlýna; Napodobení smrti; Pohlavní hodina. — Jean Lorrain, Piják duší].

V zemi zaslíbené. 28/10 [A. D. Gordon, Čtyři dopisy z Palestiny; přetištěno Židovské zprávy 2, č. 30 7/11; přel. s názv.: Im Lande der Verheißung, Selbstwehr 13, č. 45 7/11; An Appreciation of Zionism, The Zionist Bulletin (London) 26/11; knižně Krajané a sousedé, 1922, 193—197, jako II. část čl. Noví sousedé].

Román mravního rozhodnutí. 11/11 [Božena Benešová, Člověk. I.]

Z časové literatury. 1. Rhapsodie Antonína Sovy. 2. Novinářský komentář Richarda Weinera. 18/11 [Antonín Sova, K výročí 28. října. Richard Weiner, Třásničky dějinných dnů].

Lví srdce. 2/12 [Rudolf Medek, Lví srdce].

Román o vykoupení z dualismu. 16/12, 23/12 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 124—136, s názvem Skladba o vykoupení z dualismu, jako 3. část čl. Po cestách českého románu soudobého; Ivan Olbracht, Podivné přátelství herce Jesenia].

Polabská kronika rodinná. 31/12 [Libuše Baudyšová, Jányšové. Díl I.]

- 55 -

1920

České písemnictví s ptačí perspektivy. (Edice Aventinum, sv. 4) Praha, Aventinum, 52-[2] str. [2. vyd. rozmn. 1929; esperantsky 1921, německy 1923, švédsky 1928. 2. vyd. 19371.

Studie o Janu Nerudovi. Praha, Topič, 134-[1] str. Jan Neruda. 3. vyd. (Zlatoroh, sv. 2.) Praha, „Manes“, 100-[3] str.-[l3] příl. [1. vyd. 1910].

La Prague baroque. Traduit du tchèque par Jos. Hrdinová. (Aventinum, sv. 20.) Prague, Ot. Štorch-Marien, 50. [4] str. [30] příl. [čes. orig. 1. vydání 1915].

Tomáš G. Masaryk. K sedmdesátinám jeho pro mládež napsal Arne Novák. (Mládí a život. Sbírka výchovných letáků, č. 4) Praha, Vyd. druž. „Odkaz“, 26-[1] str.

Josef V. Sládek. (České hlavy 14.) Praha, Topič, 16 str.

Antar. Z dějin české literatury. Sborník Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám (Praha, Laichter), 293—3 10 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 42—56; poslední odstavec vynechán].

Válečná tragedie na moři, Jeviště 1, 72—73 [Reinhard Goering, Seeschlacht].

Poslední slovo Richarda Dehmela dramatika. Jeviště 1, 90—92 [Die Menschenfreunde].

Kritikova cesta sluncem. Jeviště 1, 507—510 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 144—152; Alfred Kerr].

Lešetínský kovář. Jeviště 1, 566—569 [Sv. Čech; dramatisace].

[Rudolf Dvořák.] LitEcho 22, 957 [nekrolog].

[Vliv R. Dehmela v Čechách.] LitEcho 22, 958.

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 22, 1252—1257 [o soudobé literatuřel.

Poslední povídka Boženy Němcové. Zrání 2, 34—37 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 29—331.

Doslov. Jana Amose Komenského „Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře". (Praha, Aventinum), 45—51.

Cesta do Prostějova. Kvítí různých zahrad (Sborník původních prací literárních a uměleckých. Prostějov, Beseda), 25—26.

[Úvod.] Alois Rechziegel, Malá strana v zimě. Šest listů akvatintou (Paprsek II. Nusle, F. Svoboda), [2] str.

Dopisy žen. Kalendář paní a dívek českých na r. 1920, 33, 22—27.

Karel Havlíček. Čítanka pre štvrtú triedu slovenských stredných škól. Sostavil Albert Pražák (Praha, Štát. nakladateľstvo) 165—169.

- 56 -

Svatopluk Čech. Ibidem, 240—246.

Jaroslav Vrchlický. Ibidem, 280—286.

(ve Venkově)

Kulturní poslání Růženy Svobodové. 3/1.

Jaroslav Vlček. K šedesátým narozeninám dne 22. ledna 1920. 22/1.

Lid v pojetí Boženy Němcové. (K stému výročí jejího narození dne 4. února 1920.) 4/2.

Richard Dehmel. 10/2 [nekrolog].

Dopisy a dopisovatelé. 10/2.

In memoriam Otakara Theera. (V den čtyřicetin, 16. února.) 17/2.

K. M. Čapek šedesátníkem. 22/2.

Tomáš G. Masaryk jako kritik literární. 7/3 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 98—103, s názvem T. G. Masaryk jako kritik, jako 2. část souboru T. G. Masaryk].

Ferdinand Tomek. 1/4.

Literární osobnost Josefa Pekaře, 11/4.

Osudy konfiskované knihy. 27/4 [Svatopluk Čech, Lešetínský kovář].

Tlumočník Komenského. 4/5 [Jan Václav Novák, nekrolog].

Adolf Heyduk. Pozdrav k 85. narozeninám dne 7. června. 6/6.

Myslitelská osobnost Miroslava Tyrše. 27/6,

Mistr Jan Hus v poesii Svatopluka Čecha, 6/7.

JUDr. Jaroslav Haasz šedesátníkem, 9/9 [též Národní politika 8/9, s nepatrnými změnami NL 8/9].

Antonín Jaroslav Puchmajer. 29/9.

František Bílý. 19/10 [nekrolog].

Básník nových vesničanů. (K šedesátým narozeninám F. X. Svobody.) 24/10.

Jan Amos Komenský. 14/11.

K udělení ceny Nobelovy. 14/11 [Knut Hamsun, Karel Spitteler].

(jinde)

Výzva k radosti“, in: LN 27/10.

Smutek Jana Amosa Komenského“, in: LN 14/11 [číslo Komenského; knižně Nosiči pochodní, 1928, 28—36].

„Národní význam Boženy Němcové“, in: Posel z Podhoří (Rychnov n. Kněžnou) 35, č. 6, 6/2 a Náchodské listy 23/7.

Posudky:

„Antonín Truhlář – Karel Hrdina, Rukověť k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému v Čechách a na Moravě ve stol. XVI.“, in: ČMM 43—44, 532—533.

Miloslav Hýsek, Jungmannova škola kritická“, in: ČMM 43, 553—554.

Dvě knihy povídek. Jaroslav Maria, Menší prósy. Tylda Meinecková, Touhy a zrady. Pramen 1, 82—84.

Oskar Donath, Aus Th. G. Masaryka Leben“, in: LitEcho 22, 1395.

(ve Venkově)

Bílý barbar. 6/1 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 136—142, jako 4. část souboru Po cestách českého románu soudobého; Fráňa Šrámek, Tělo].

Nové cesty české lyriky. 13/1 [revue Červen, Stanislav K. Neumann, Emanuel Vajtauer, Arnošt Ráž, Otakar Theer, Bohumil Polan, Josef Hora, Ladislav Vladyka, Jaroslav Hoffmeister].

Životnf vzpomínky Thomayerovy. 20/1 [Josef Thomayer, Z pouti životní].

Román kalendářový. 27/1 [Emil Vachek, Sup].

Z města i obvodu. 2/3 [Anna Maria Tilschová, Město. M. B. Böhnel, Vinohradští].

Dvě knihy o Masarykovi. 9/3 [Jaromír Doležal, Masarykova cesta životem. Jaroslav Werstadt, Od České otázky k Nové Evropě].

- 57 -

Nové povídky. 16/3 [Karel Scheinpflug, Trhači protěží. Josef Müldner, Poslední Kentaur].

Večer německých překladů českých básníků. 31/3 [Soňa Bogsová, Otto Soltau].

Pohrobní kniha Růženy Svobodové. 4/4 [Barvy Jugoslavie].

Puškinovo básnické poselství. 21/4 [Z Puškinovy lyriky, přel. V. A. Jung].

Večer lyriky Antonína Sovy. 22/4 [Otokar Fischer; recitace Václav Hořčička].

Holečkova moudrost národní. 11/5 [Josef HoleČek, Národní moudrost],

Kniha vzpomínek selského hocha. 18/5 [Petr Křička, Bílý štít].

Nový román z národního obrození. 1/6 [František Hamza, Šimon kouzelník latinských škol německo-brodských].

Román vídeňských Čechů. 22/6 [Josef R. Hradecký, Zaslíbená země].

Propagace české literatury za hranicemi. 1/7 [revue Das Riff, Paul Selver]

Dvě knihy válečných povídek. 13/7 [K. M. Čapek, Ad hoc! Viktor Kamil Jeřábek, Dědina za války].

Sovova kniha výzev a dum. 20/7 [Krvácející bratrství. Rozjímání ranní i navečerní].

Knihovnictví a knihopis. 22/7 [„Kniha“, „Knihy a knihovny“, „Knihomol“, „Naše kniha“, „Československá bibliografie"].

Cizí informace o české literatuře. 22/7 [revue Das Riff, red. Rich. Meszleny].

Listy českého probuzení. 27/7 [Karel Hikl, Listy českého probuzení].

Klíč k dílu F. X. Svobody. 3/8 [Květy mých lučin, 2. vyd.].

Humoreska z Národního shromáždění 3/8 [Alexandr Takjest, Román o sněmovní Penelopě].

„České hlavy". 6/8.

Románová truchlohra Jaroslava Marie. 719 [Kyvadla věčnosti].

František Balej. 14/9 [O nového člověka; Kniha feuilletonů].

Pět spisovatelek. 21/9 [Růžena Jesenská, Cizinka. Eva Jurčinová, Návrat a jiné novely. Anna Ziegloserová, Trpké poháry. Helena Čapková, Malé děvče, Marie Majerová, Z luhů a hor].

Lidovýchovná knihovna „Besedy". 26/9.

Před válkou a po válce. 29/9 [Marcele Tinayre, Před bouří. Linhart Frank, Člověk jest dobrý].

Kniha pražských povídek. 5/10 [Marie Pujmanová-Hennerová, Povídky z městského sadu].

Básnický pozdrav z Francie. 12/10 [Karel Čapek, Francouzská Poesie nové doby].

Z nejnovější lyriky. 26/10 [Miloš Jirko, Cesta. Ivan Suk, Lesy a ulice. Vítězslav Roj, Květen. Jaroslav Pokorný, Smutek mládí. Antonie Menčlová, Ruth].

Legionářská lyrika. 28/10 [Josef Kopta, Cestou k osvobození].

O společenské výchově. 3/11 [Marie Landová, Společenská výchova].

Několik poznámek o literární informaci ciziny. 9/11 [Tschechische Erzähler, přel. Otto Pick].

Dvojí ráj. 23/11 [Ivan Olbracht, Obrazy ze soudobého Ruska. Marie Majerová, Dojmy z Ameriky].

Slova, představy, ideje, 30/11 [Karel Čapek, Kritika slov. Jaroslav Dvořáček, Ze života slov].

Dvacetiletí. 5/12 [recitační večer a referáty: Josef Knap, Alej srdcí. František Němec, Sebe i vás].

Nové knihy povídek. I. 7/12 [Fráňa Šrámek, Klavír a housle. Otakar Štorch-Marien, Hlomozné ticho a jiné příběhy].

Nové knihy povídek. II. 14/12 [Vojtěch Mixa, Dívky; Medvědi a tanečnice. Emil Vachek, Dech smrti].

Na pamět Otakara Theera. 21/12 [Otakar Theer (pseud. Otta Gulon), Háje, kde se tančí].

Nové knihy povídek. III. 21/12 [Jaromír John, Večery na slamníku. Stanislav Klik., Třetí ve hře. Karel Chvoj, Bubřilovy vzpomínky].

Dvě kroniky románové. 28112 [Jan Vrba, Jan Martin Šanda. Libuše Baudyšová, Kvasící mládí].

- 58 -

1921

Ĉeĥa literaturo, Laŭ la birdperspektivo. Tradukis Vinc. Kroužil. Brno, Barvič a Novotný, 58 str. [esper. překlad Českého písemnictví s ptačí perspektivy, 1. vyd. 1920].

Svatopluk Čech. Dílo a osobnost. Díl I. Praha, Vesmír, 238 a XVI str. [Díl II. 1923.]

Jan Neruda. (České hlavy 19.) Praha, Topič, 16 str.

Praha barokní. 2. vydání. (Zlatoroh 3.) Praha, Mánes, 39 str. a příl. [1. vydání 1915].

Život a dílo Jana Nerudy. Vybrané spisy Jana Nerudy (Praha, Topič), I. díl, VII—XXXII [nové vyd. 1927].

Malířské umění Vítězslava Hálka. Cesta 3, 379—382 [knižně Krajané a sousedé, 1922, 34—41].

Hálkovy básně v próse. Cesta 3, 618—619.

Krajinářský živel v poesii Otokara Březiny“, in: Lumír 48, 127—133 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 226—236],

„Dante“, in: Lumír 48, 269—271.

Vzpomínka. Musaion (Praha, Aventinum) 2, 28—30 [Boh. Kubišta].

[Úvod.] Lagerl&ooml;fová Selma. Z povídek a legend. (Osení, sv. 66, Praha, Topič, 102 str.), 7—10.

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 23, 1454—1458.

Německá literatura v roce 1920. Ročenka na r. 1922 (red. K. Nosovský) 1, 81—89.

Štýrský Hradec. Národ legiím (Praha, V. Horák), 107—110.

(ve Venkově)

Jaroslav Hilbert. (K básníkovým narozeninám padesátým.) 19/1.

Jubileum starého literáta. 29/1 [Primus Sobotka; viz též LN 30/1].

František Herites sedmdesátníkem. 27/2 [též LN 27/2. [knižně Hovory okamžiků, 1926, 31—34].

(v Lidových novinách)

Ceny Nobelovy a Čechové. 4/1.

Zapomenutý stařeček. 30/1 [Primus Sobotka; knižně Hovory okamžiků, 1926, 24—2 7; též Venkov 29/1].

Sváteční pozdrav mrtvému básníku. 22/2 [Svat. Čech].

Feuilleton o feuilletonistovi. 27/2 [Fr. Herites; též Venkov 27/2; knižně Hovory okamžiků, 1926, 31—34].

Rabíndranath v Karolině. 28/6.

Nevděčná Praha. 24/7 [Jan Neruda].

„Excelsior!" 26/7 [Theodor Novák; knižně Hovory okamžiků, 1926, 48—49].

Alois Jirásek. 23/8.

Slezští rechtoři. 31/8.

Dante. 14/9.

Dante a Čechy. 14/9.

Náš švédský přítel. 21/9 [Alfred Jensen].

„Oskar Walzel“, 14/10.

„Karel Havlíček Borovský“, 30/10.

„Hřbitovní kvítí“, 4/11.

„Po prvé v Brně“, 10/11 [L. K. Hofman].

Hrob Ladislava Hofmanna. 15/11.

Umění pohřbívati. 25/11.

Láska k universitě. 6/12.

Na kříži věty. 11/12.

Léto básníkovo. 24/12. [Vrchlický; knižně Hovory okamžiků, 1926, 14—18].

- 59 -

Svátek Mláďátek. 28/12 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 111—112].

(jinde)

Jan Neruda světoobčan. Tribuna 21/8.

Odpověď na anketu „Jak užíváte volného času?" NL 25/12.

Odpověď na anketu „Soužití českoněmecké". Tribuna 25/12.

Das barocke Prag. Deutsch von Grete Straschnow“, in: PrPr 3/4.

Posudky:

F. X. Šaldovi k padesátinám. Red. Rud. J. Malý a Ferd. Pujman“, in: NV 3, 109—111.

L. N. Zvěřina, Antonín Sova“, in: NV 3, 111—112.

Antonín Matula, Kořeny v moravské půdě“, in: NV 3, 161—162.

Jaromír Borecký, Jaroslav Kvapil“, in: NV 3, 162.

Bělohorské motivy. Usp. Jaroslav Werstadt“, in: Lumír 48, 50—Sl.

Josef Chaloupka, Vzplanutí“, in: Lumír 48, 51—52.

Zdeněk Schmoranz, Jitřní vyzvání“, in: Lumír 48, 52—53.

Bohuš Stejskal, Trýzněné mládí“, in: Lumír 48, 53.

Bohuslav Reynek, Žízně“, in: Lumír 48, 110—111.

Zdenka Hásková, Cestou“, in: Lumír 48, lil.

Richard Broj, Podivné jitro“, in: Lumír 48, 111—112.

L. N. Zvěřina, Plavbou k ostrovu radosti“, in: Lumír 48, 112.

P. M. Haškovec, Proudy“, in: Lumír 48, 156—157.

František Němec, Zelené demonstrace“, in: Lumír 48, 157—158.

Jaroslav Kolman, Cassiovy listy“, in: Lumír 48, 158—159.

Milan Fučík, Jak léty zpíval člověk-Čech“, in: Lumír 48, 221—222.

Emanuel Lešehrad, Člověk a země“, in: Lumír 48, 222—223.

Jan Hanský, Stesky a touhy“, in: Lumír 48, 223.

Jiří Wolker, Host do domu“, in: Lumír 48, 274—275.

Karel Pittich, Napiatá tetiva“, in: Lumír 48, 275—276.

Jan Vrba, Kniha z přírody. Pramen 2, 473—475.

Mann, Herr und Bund. Svět zvířat 1/11.

Tschechische Erzähler. Úuml;bertragungen von Otto Pick“, in: LitEcho 23, 691—692.

(ve Venkově)

Ke krisi českého časopisectva. 4/1 [Jeviště, Česká věda, Červen, Kmen, Topičův sborník, Cesta, Pramen, Moderní revue, Zvon].

Cestou k anglickým básníkům. 11/1 [Fr. Chudoba, Básníci, věštci a bojovníci].

Husitský král. 1/2, 8/2, 15/2 [Alois Jirásek, Husitský král].

Recitace uměleckého svazu „Devětsil". 8/2 [Karel Teige, Vl. Vančura, A. Hoffmeister, Jar. Seifert, Ivan Suk, Artuš Černík, Karel Vaněk].

Hovory básníků. 15/2 [Jaromír Borecký, Pršely růže... — Stanislav Zima, Z deníku starého člověka].

Boženy Benešové čin básnický a lidský. 22/2, 2/3 [B. Benešová, Člověk. Díl II.].

Z mladosti Masarykovy. 8/3 [Jaromír Doležal, Masarykova cesta životem. Díl II.].

Ještě jeden odkaz Denisův. 8/3 [Arnošt Denis, Ústav pro studium Slovanstva].

Sborník Jaroslava Vrchlického. 15/3 [Sv. 5. Red. J. Borecký a P. M. Haškovec].

Průkopný román francouzský. 15/3 [Jules Romains, Kdosi umřel].

Román tragiky synovské. 22/3, 30/3 [K. M. Čapek, Jindrové].

Poselství Jiřího Duhamela a Karla Vildraca. 7/4 [Jiří Duhamel, Svět-

- 60 -

la. Se studií Vildracovou o Duhamelovi].

Dvě knihy Jiřího Mahena. 19/4 [Měsíc; Před oponou].

Nové povídky. 26/4 [A. M. Tilschová, Hoře z lásky. Karel Čapek, Trapné povídky].

Kniha Jobova. 3/5 [Přel. Jindřich Hrozný].

Nové knihy o slovenském písemnictví. 3/5 [František Frýdecký, Slovenská poesie XIX. století; Rukověť slovenského písemnictví].

Nové publikace Stanislava K. Neumanna. 3/5 [Kniha mládí a vzdoru; Sen o zástupu zoufajících; Básně].

Zapomenutý humorista. 3/5 [V. Č. Bendl-Stránický, Tatínkovy juchty a jiné historky].

Akademická knihovna. 3/5.

Strom bolesti. 9/5 [F. X. Šalda, Strom bolesti; In memoriam Růženy Svobodové] k tomu: Poznámka. 19/5 [odpověď F. X. Šaldovi].

(v Lidových novinách)

René Arcos, Pays du Soir. 30/9

O německém „universalismu". 30/9 [Artur Luther].

Karel Šípek, Sladké nesmysly. 13/10.

Návštěvou u Jiřího Duhamela. 21/10 [René Schickele, U Jiřího Duhamela].

Karel Havlíček Borovský, Křest Sv. Vladimíra. Ilustr. Zd. Kratochvíl. 26/10 [se studiemi Fr. Žákavce a Jindř. Veselého].

Karel Novotný, Svit, měsíčku, polehoučku. 26/10.

Jan Herben. Karel Havlíček. 27/10.

Karel Havlíček Borovský, Křest sv. Vladimíra. 27/10 [vyd. K. Novotný].

Eliška Krásnohorská. 30/10 [Z poupat do květu].

Rabindranath Thakúr a křesťanství. 10/11 [P. Lippert].

Goethe, Římské elegie a Benátské epigramy. Přel. O. Fischer. 11/11.

Ant. Sova, Koloběh starostí a jiné povídky. 13/11.

Slavonic Review. 15/11.

Dykovy poznámky o Karlu Havlíčkovi. 15/11 [v Lumíru].

Miloslav Nohejl, Veliká radost. 17/11.

Dílo F. S. Procházky, sv. VI. a VII. 23/11.

Viktor Dyk, Pan poslanec. 24/11.

Oscar Wilde před soudem. Soudní zápisy. Přel. Jar. Krecar. 1/12.

Nová kniha povídek Františka Langra. František Langer, Snílci a vrahové. 6/12.

Karel Havlíček Borovský, Král Lávra. S ilustr. Vl. Rady a se studií P. M. Haškovce. 9/12.

Před branou literatury. Em. Valenta, Nakažení. Alois Vojenov, Loutky života. 10/12.

Louis Křikava, Loupežný rytíř Florián a jiné povídky. 17/12.

Nová kniha básní Otokara Fischera. Otokar Fischer, Kruhy. 18/12.

Božena Jelínková, Patero pohádek. 21/12.

Eduard Bass, Případ č. 128 a jiné historky. 24/12.

Jan Neruda, Povídky malostranské. 29/12 [ilustrace Jos. Weniga].

1922

Nová doba. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až do politického osvobození. Napsali Jan V. Novák, Arne Novák. Vydání třetí, přepracované a rozšířené. (Sborník příruček, sv. 13, Olomouc, Promberger), 90—786. [1. vydání 1910].

Krajané a sousedé. Kniha studií a podobizen. (Edice Aventinum 49), Praha, Aventinum, 206 str. [2. vydání 1930].

Problémy moravské literatury. Vstupní přednáška na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně dne 22. listo-

- 61 -

padu 1921. Brno, Polygrafie, 16 str. [knižně Řeči a proslovy, 1931, 11—23].

Das barocke Prag. Übersetzt von Grete Straschnow. Praha, Orbis, 64 str. a XXVII příl. [čes. orig. 1. vydání 1915].

Jan Erazim Vocel jako básník. Společnosti přátel starožitností českých 29, 42—49 [knižně Jan Erazim Vocel. Napsali Lubor Niederle, Vojt. Birnbaum, Arne Novák. (Praha, nákl. Spol. přátel star. čes., 49 str.), str. 42—49; Nosiči pochodní, 1928, 48—62].

Tři kapitoly o Peeru Gyntovi (1. Rek severu; 2. Dovreský stařík; 3. Ukolébavka)“, in: Lumír 49, 242—250 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 127—136].

Soutěž veseloherní. Jeviště 3, 4—6.

[Odpověď na anketu „O literární příští".] Most 1, 109—110 [též LN 12/4 22].

Ještě jeden zpěv páteční. Pramen 3, 3—5 [Jan Neruda].

Česká literatura válečná a převratová. Ročenka Čes. republiky na r. 1922, 1, 145—148.

Poslední rok německé literatury. Ročenka na r. 1923 (red. K. Nosovský) 2, 100—106.

(v Lidových novinách)

Nový rok na filosofické fakultě v Brně. 11/1.

Objevování starých mistrů. 17/1 [J. V. Sládek].

Neruda a Molière. 20/1.

Bohumil Kubišta. 22/1.

Kmetný kritik. 2/2 [G. Brandes].

A. M. Píša, Nesrozumitelný svatý. 3/2 [veršovaná satyra].

Náš belgický host. 5/2 [L. Pierard].

Buditelé Vyššího národa. 9/2.

Přední úkol. 14/2.

Dneska maj' tě za svatého... 24/2.

Homéros a jeho překladatel. 26/2 [Otm. Vaňorný].

Henri Bataille zemřel. 4/3.

Organisační návrh pro Národní divadlo v Brně. 5/3 [veršováno].

Památný dům. 7/3 [T. G. Masaryk].

Závist neplodných. 12/3 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 166—168].

Bibli ien odborníkům! 14/3 a 6/7.

Přežitky. 17/3.

Dějinné projevy Aloise Jiráska. 19/3 [Snaha].

Kapitolka ze společenského katechismu. 29/3.

Básníci a vojáci. 31/3.

Ještě jeden buditel. 4/4 [Jan Gebauer; knižně Hovory okamžiků, 1926, 21—23].

Manifest „proletářských" básníků. 12/4 [též Most 1, 110].

Křehnoucí srdce. 13/4 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 177—179; Jindřich Wichterle].

„Vstalť jest této chvíle!" 20/4.

Nešťastná planeta. 25/4 [Otakar Theer].

Doslov Vodákova doslovu k Hilarovu doslovu o „Edvardu Druhém". 26/4 [verš. satira].

Přijde jaro, přijde... 3/5.

Karel Jonáš spisovatel. 4/5.

Ve službách buditelů. 11/5 [Jan Jakubec].

Pozdrav do Padovy. 14/5.

Arthur Schnitzler. 14/5.

Továrna na absolutno. Kritika-feuilleton od Skapina. Kapitola dodatečná: Trpká nesmrtelnost. 15/5 [K. Čapek].

Hrdinové špilberští a Čechově. 21/5.

Starcova aristeia. 4/6 [Albín Bráf o Masarykovi].

Tragika zlomku. 11/6 [Jos. Myslbek].

- 62 -

Průvody a procesí. 15/6.

Vstavače. 23/6 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 122—123].

Přehlížený činitel. 27/6.

Kouzlo přídomku. 1/7.

Věda a valuta. 6/7.

Létací profesor. 13/7.

Třídění duchů. 16/7.

Nová Praha. 19/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 68—69].

Šlechtic staropražský. 25/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 63—65].

Pozadí středověku. 28/7.

Mrtvým vlastencům. 4/8 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 88—89; Jan Koudela].

Brněnská otázka herecká. 22/8.

Pražské zklamání. 1/9 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 161—162].

Jug. 6/9.

Deset let. 9/9 [Jar. Vrchlický].

Akademická ulice v Brně. 14/9 odp.

Podzim. 16/9.

Kulturní expanse našeho parlamentu. 23/9.

Manifest Literární skupiny. 11/10.

Španělsko v Praze. 19/10 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 60—62; Teresia a Jesu].

Regionalismus. 24/10.

Svatá prostota. 28/10.

Galerie současníků. 5/11.

Sousedka v divadle. 10/11 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 164—165].

Magistra in artibus. 18/11 [Eliška Krásnohorská].

Ondřej Přikryl. 26/11.

Podstata umění. 1/12.

Moudrost těžítka. 16/12 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 158—159].

Vlna láce. 17/12.

Neopatrný básník a opatrný národ. 20/12 [Petöfi Sándor].

Jitro v Praze. 31/12 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 9—13, s pod názv. Jitro Františka Bartoše v Praze, Výbor ze Studií a podobizen, 1928, 120—125].

(jinde)

Kultura radosti. Majales studentstva brněnského.

[Příspěvek k anketě Mostu.] O literární příští. Most 1, 109—110 [též LN 26/4].

Posudky:

[Dantovo jubileum.] ČČH 28, 252 [F. X. Šalda, Básnická osobnost Dantova. P. M. Haškovec, Dante a Čechy].

P. M. Haškovec, Proudy“, in: ČČH 28, 506—507.

Jos. Holeček, Pero“, in: ČČH 28, 513.

Al. Jirásek, Směs.“, in: ČČH 28, 514.

Jos. Thomayer, Z pouti životní“, in: ČČH 28, 261.

Macharovy Roky za století. Cesta 4, 66—68.

Viktor Dyk, Okno“, in: Lumír 49, 48—49.

Antonín Sova, Básníkovo jaro“, in: Lumír 49, 49—50.

Jan Vrba, V polední stráni“, in: Lumír 49, 212—213.

Miloš Jirko, Znící svět“, in: Lumír 49, 213—214.

Jindřich Hořejší, Hudba na náměstí“, in: Lumír 49, 214.

Bohumil Mühlstein, Lásky halékání“, in: Lumír 49, 215.

Miroslav Rutte, Ohnivá vlna“, in: Lumír 49, 333—334.

Zdeněk Kalista, Ráj srdce“, in: Lumír 49, 334—335.

Václav Brtník, Křemenem o křemen“, in: Lumír 49, 335—336.

Jan Klepetář, Bílý okamžik. F. Ludvík Fory, Osudná jitra. Jaroslav Pokorný, Neděle“, in: Lumír 49, 336.

Vítězslav Nezval, Most“, in: Lumír 49, 551—552.

Josef Hora, Srdce a vřava světa“, in: Lumír 49, 552.

- 63 -

(v Lidových novinách)

Adolf Veselý, On a ona, milenci. 4/1.

Tři knihy básní. Rudolf Krupička, První láska. Jarmil Krecar, Dvojice. J. M. Augusta, Hovory poutníkovy. 8/1.

Nová kniha Jana Opolského. Jan Opolský, Muka a zdání. 19/1.

Nové povídky Vojtěcha Mixy. Vojtěch Mixa, Na přelomu. 22/1.

Ex vinculis et carcere. Viktor Dyk, Tichý dům. 29/1.

Helena Čapkové, Kolébka. 10/2.

Úlovky a bžundy Jiřího Mahena. Jiří Mahen, Rybářská knížka. 19/2.

Druhý recitační večer Literární skupiny. 26/2 [Jos. Chaloupka].

Šaldova přednáška o Dantovi. F. X. Šalda, Básnická osobnost Dantova. 28/2.

Josef Krušina, Ne samým chlebem. 3/3.

O anarchii v dnešní poesii. 11/3 [přednáška Fr. Götze].

Sensitiva amorosa. R. Těsnohlídek, Paví oko. 12/3.

Nová kniha povídek Marie Majerové. Marie Majerová, Mučenky. 30/3.

L'art libre o českém písemnictví. 2/4 [Mir. Rutte].

Nové hovory se smrtí. Jiří Karásek ze Lvovic, Hovory se smrtí. 26/4.

Nové grotesky K. M. Čapka-Choda. K. M. Čapek-Chod, Romanetto. Tři chodské grotesky. Pohádka. 7/5.

Přednáška Jar. Seiferta o novém umění. 16/5.

Vstupní přednáška Baudouina de Courtenay. 21/5.

Josef Chaloupka, Před vítězstvím. 27/5.

Nový kritik moravský. František Götz, Anarchie v nejmladší české poesii. 28/5.

Jaroslav Durych, Nejvyšší naděje. 28/S.

F. T. Marinetti, Osvobozená slova. 3/6.

Tradicionalism formy. 4/6 [Jar. Durych v Lumíru].

Politické vise lyrikovy. Antonín Sova, Jasná vidění. 11/6.

Adolf Červinka, Spálené mosty. 11/6.

Emil Vachek, Vražda manželstvím a jiné motivy. 13/6.

Horace Traubel, Burcování ze spánku. Rány kladivem. 17/6.

Nový baladik. Josef Chaloupka, Kamarád mrtvých. 18/6.

Hermann Hesse, Ausgewählte Gedichte. 22/6.

Hilbertovy dětské vzpomínky. Jaroslav Hilbert, Dům na náměstí. 25/6

Tělo Porciino. 2/7 [Marie Carmichael Stopes, Manželská láska].

Fr. Frýdecký, Deset kapitol z literární biologie. 7/7.

Pokus o politický román. Josef Hora, Socialistická naděje. 9/7.

Předhistorie českého spisovatele. Josef Holeček, Pero. 12/7.

Francouzský válečný román. Roland Dorgelès, Dřevěné kříže. 16/7.

The Slavonic Review a stát i národ československý. 6/8.

Etik východní. Emil Svoboda, Utopie. 16/8.

Arnošt Procházka, Dnové života. 17/8.

Komunistický deklamátor. Komunistické večery. Sbírka recitací. 20/8.

Alois Lang, Jacopone da Todi. 25/8.

Stanislav Zima, Písně starého bohéma. 29/8.

Charles-Louis Philippe, Čtyři příběhy o ubohé lásce. 30/8.

Zásadní projev k otázce židovské. Jakob Wassermann, Mein Weg. 3/18.

Václav Brtník, Jaroslav Vrchlický. 6/9.

K poznání osobnosti Strindbergovy. 8/9 [Alfred Storch, A. Strindberg im Lichte seiner Selbstbiographie].

Nové tři svazky hanáckých písniček. Ondřej Přikryl, Slizovy ruže. Zápise krála Ječminka. Čase tvrči než ocel. 24/9.

„Zdeněk Nejedlý, Božena Němcová a ratibořické údolí“, 24/9.

Fr. Hampl, Poslední akt. 26/9.

Ant. Trýb, Opuštěnou stezkou. 30/9.

Německé přebásnění Antonína Sovy. 6/10 [A. Sova, Gedichte. Auswahl u. Übertrsg v. Karl von Eisenstein].

Gustav Pallas, Henrik Ibsen. 13/10.

Jiří Hausmann, Divoké povídky. 19/10.

- 64 -

Nová kniha lyriky Josefa Hory. Josef Hora, Srdce a vřav, světa. 20/10.

Růžena Jesenská, Odchod lásky. 24/10.

Hromadná lyrika. 28/10 [V. Dyk, Poslední rok].

Výstava poštovního úřednictva v Praze. 5/11.

Albánský zápisník Stanislava K. Neumanna. Stanislav K. Neumann, Elbasan. 24/11.

Monografie o Elišce Krásnohorské. 26/11 [Ferdinand Strejček].

Inaugurační přednáška rektora Masarykovy university. 28/11 [V. Vondrák o J. Križanićovi].

Nový překlad ze Shakespeara. 28/11 [Jaroslav Vrchlický, Venuše i Adonis].

Brněnský román. Rudolf Těsnohlídek, Kolonia Kutejsík. 30/11.

Jaroslav Durych, Obrazy. 3/12.

Nové příspěvky k poznání K. H. Máchy. 17/12 [Krčmovo vydání Deníku a Dopisů].

Z nejmladší české lyriky. Jiří Wolker, Těžká hodina. Vítězslav Nezval, Most. 28/12.

Jiří Hausmann, Velkovýroba ctnosti. 29/12.

Henri Ghéon, Člověk narozený z války. 30/12.

1923

Z času za živa pohřbených. Úvahy z let válečných. (Mezi knihami a lidmi I.) Praha, Klika, 136 str.

Die tschechische Literatur aus der Vogel perspektive. Deutsch von Grete Straschnow. Prag, Flesch, 80 str. [čes orig. 1. vyd. 1920].

Svatopluk Čech. Dílo a osobnost. Díl II. Praha, Vesmír, 240— X str. [Díl I. 1921.]

Svatopluk Čech. (České hlavy 22.) Praha, Topič, 16 str.

Jan Neruda. Dílo Jana Nerudy, uspořádal Dr. Miloslav Novotný sv. 1. (Praha, Kvasnička a Hampl), 7—25 [Úvodní studie].

„Svatých bratří hymna blahozvuká". Slovanský sborník ... Frant. Pastrnkovi... k sedmdesátým narozeninám (Praha, Klub moderních filologů), 370—372 [Sv. Čech].

Rytmus vlny. K padesátiletí „Lumíra"“, in: Lumír 50, 1—6 [knižně Nosiči pochodní 1928, 278—288].

Řeč nad hrobem Dr. Jana Heidlera“, in: Lumír 50, 375—376 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 268—270; Řeči a proslovy, 1931, 75—76].

Úpadek řečnictví. Parlament 2, 15—18.

Memorials of the Czech Reformation“, in: SlavRev 1, 323—332.

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Českoslov. republiky na r. 1923, 2, 194—196.

Tschechischer Brief“, in: LitEcho 25, 735—739.

Josef Holeček. Prosvetni glasnik (Beograd) 40, 204—206.

(v Lidových novinách)

Realista. 6/1 [Al. Rašín; knižně Hovory okamžiků, 1926, 41—42].

Inkolát. 13/1 [Louis Leger].

Jan Urban Jarník zemřel. 13/1.

Hřbitov bezvěrců. 14/1 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 174—176].

Otokar Březina a Masarykova universita. 21/1.

- 65 -

Hrozící ztráta kulturní. 25/1 odp. [galerie Skutezkého].

Škoda! 3/2.

Ještě o galerii Skutezkého. 3/2 odp.

Adolf Heyduk zemřel. 6/2 odp. [knižně Nosiči pochodní, 1928, 111—122].

Karel Šípek zemřel. 13/2.

Karel Klostermann. 15/2.

Sedmdesátiny Jaroslava Vrchlického. 17/2.

Příklad. 19/2 odp. [Alois Rašín; knižně Hovory okamžiků, 1926, 42—.43].

Arnošt Renan. (Ke sté ročnici jeho narození 27. února 1923.) 27/2.

Dvojí metoda. 27/2 [Holeček-Hálek].

Na besedě u Al. Jiráska. 6/3 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 28—30; Výběr ze studií a podobizen, 1928, 126—128].

Poselství jara. 6/3 odp. [knižně Hovory okamžiků, 1926, 121].

Dvojí jižní Čechy. 23/3.

Zmrtvýchvstání. 1/4.

U hrobu Jindřišky Renanové. 4/4 odp.

Kopytník. 5/4 odp. [knižně Hovory okamžiků, 1926, 122].

Po stu letech. 17/4 [Fr. Palacký].

Mánes za 25 let. 18/4 [Jan Kotěra].

Žernov osličí. 20/4 [Fr. Wedekind, Probuzení jara].

Pavla Maternová. 21/4.

Slavnostní přednášky bez posluchačů. 29/4.

Media in vita. 30/5 [Jan Heidler; knižně Nosiči pochodní, 1928, 264—268].

Kovový hrdina. 23/6 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 85—89; K. Sladkovský].

Čest průkopníkům! 26/6 [výstava francouzského umění].

Courbet. 27/6.

Mluva hřbitovů. 5/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 91—92].

Sport na Hlučínsku. 8/7.

Mladoň. 16/7 odp. [Jos. Jungmann].

Zbožňované břemeno. 19/7.

Podobizna osmdesátiletého. 22/7 [Antal Stašek].

Proměny. 22/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 155—157].

Odevzdaný soumrak. 31/7 [Tereza Nováková].

Odumírající píseň. 1/8.

Hůl stáří. 7/8.

Mniška. 18/8 odp.

Plačící satyrově. 19/8.

Strážce hradů a zámků českých. 28/8 [A. Sedláček].

Francouzský a český profesor. 2/9.

Otřes. 12/9.

Pavel Claudel. 13/9.

Karlovy Vary na podzim. 17/9.

Údery podzimu. 18/9.

Loketská romantika. 23/9 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 79—81].

Na tom pražském mostě. 27/9.

Přípitek cyrilometodějský. 4/10 [Fr. Pastrnek].

Slatiňany. 6/10.

Souhlas mrtvých. 19/10.

Státní ceny literární. 21/10.

Dvojí říjen. 28/10.

Nový kurs. 30/10.

L'enfant perdu. 3/11 [Ladislav Hofman; knižně Hovory okamžiků, 1926, 49—50].

O filosofickou fakultu v Brně. 14/ii.

Nobelovy ceny za rok 1923. Pro literaturu. 16/11.

Vybudování a dobudování filosofických fakult. 16/11.

Karel Dostál-Lutinov. 1/12 [nekrolog].

Maurice Barrès zemřel. 6/12.

Akademie humoristů. 7/12.

Strom. 8/12 [M. Barrès].

Narození boží. 25/12.

Vánoce Hany Kvapilové. 28/12 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 66—67].

Národní galerie. 30/12 [M. Švabinský].

(jinde)

Krise české prosy. Přehled (Olomouc) 1, 129—130, 140—142, 152—154.

Pianistská tradice. Almanach „Studentská Litomyšl“, 1923, 58—60.

Slůvko za důstojníky. Čes. armádě Pozdravy a vzkazy, 92—93.

Odpověď na anketu o slohovém výcviku ve škole střední. Střední škola 30, 101—102.

- 66 -

Posudky:

„Z dějin české literatury“, (Sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi), Slavia 1, 449—456.

Ferdinand Strejček, České školy básnické 19. věku“, in: NV 5, 87—90.

Otakar Jiráni, Antika v Selankách Jana Hollého“, in: NV 5, 90—91.

Prvotiny Svatopluka Čecha. II. Vydal a úvody napsal Ferdinand Strejček“, in: NV 5, 91—92.

Miloš Weingart, Problémy a metody české liter. historie“, in: ČČH 29, 563—564.

Sborník Blahoslavův“, in: ČČH 29, 267—268 [red. Václ. Novotný a Rud. Urbánek].

Viktor Dyk, Podél cesty“, in: Lumír 50, 104—105.

Karel de Wetter, Pramen“, in: Lumír 50, 105—106.

Marie Calma, Písně moderní Markétky“, in: Lumír 50, 106.

Rudolf Medek, Živý kruh“, in: Lumír 50, 272.

A. M. Píša, Pozdravy. Jindřich Hořejší, Korálový náhrdelník“, in: Lumír 50, 273—274. .

Jaroslav Bednář, Lidská tvář“, in: Lumír 50, 274—275.

Jiří Mahen, Scirocco“, in: Lumír 50, 377—378.

Výbor básní A. Aškerce. Přel. J. Vrchlický“, in: Lumír 50, 378—379.

Stanislav Cyliak, Hubená sklizeň“, in: Lumír 50, 379.

Jaroslav Durych, Panenky“, in: Lumír 50, 496—497.

(v Lidových novinách)

Gust. Skálová, Mou duší písně znějí. 3/1.

Zdeněk Kalista, Zápasníci. 4/1.

Nová kniha K. M. Čapka-Choda. K. M. Čapek-Chod, Větrník. 6/1.

Olga Fastrová, Zlatý kroužek. 9/1.

Jan Vrba, Bažantnice a jiné obrázky z přírody. 24/1.

Kniha o podstatě řecké kultury. František Novotný, Gymnasion. 27/1.

Jan Karník, Večery u krbu. 3/2.

Vstupní přednáška Setona Watsona na škole slov. studií v Londýně. 9/2.

Z nejnovější české prósy. Čestmír Jeřábek, Zasklený člověk. Lev Blatný, Vítr v ohradě. Jaroslav Hůlka, Prokletí lidé. 10/2.

Michal Mareš, Andělíčkářka. 10/2.

Adolf Heyduk, Bajky a báje. 11/2 [vyd. F. Strejček].

Karel Poláček, Povídky pana Kočkodana. 11/2.

Miloš Seifert, U básníka Frederika van Eedena. 13/2.

Výbor ze spisů Vítězslava Hálka. 14/2 [předmluva V. Dyka].

Nové názory o našem obrození. 15/2 [Pekařův posudek Jos. Hanuše, Národní museum a naše obrození].

Fráňa Šrámek a Václav Šolc. 20/2 [F. Šrámek, Splav. 2. vyd.].

Nový román Maxe Broda. Max Brod, Franzi. 21/2.

Nový román Jaroslava Marie. Jaroslav Maria, Tajnosnubní. 9/3.

Nově dějiny čes. literatury pro Němce. 15/3 [Josef Lev Seifert, Literaturgeschichte der Čechoslovaken, Südslaven und Bulgaren].

Jiří Haussmann, Občanská válka. 16/3.

František Zavřel, Předehra. 22/3.

Josef Thomayer, beletrista. 25/3. [J. V. Sedlák, Josef Thomayer].

Nový román Jana Vrby. Jan Vrba, Zelené šero. 29/3.

Josef Knap, Ztracené jaro. 30/3.

Nová lyrika Antonína Sovy. Antonín Sova, Básně nesobeckého srdce. 4/4.

Emil Vachek, Kovadlina. 4/4.

Melodik a problematik. Otokar Fischer, Hlasy. 8/4.

V. Martínek, Než se kořeny uchytí. 10/4.

- 67 -

Nový překlad z Julia Zeyera. 17/4 [Florenz im Schnee; překl. René Wellka, výbor Huga Saluse].

Jaroslav Kolman-Cassius, Povídky pro Faiéky. 24/4.

Lyrik lásky a ticha. Josef Chaloupka, Hlas a mlčení. 29/4.

Žačka Thakúrova. Lucie Sovová, Podnebesí. 8/5.

Další dokument Máchovský. Literární zápisník K. H. Máchy. Usp. Fr. Krčma. 13/5.

Otokar Levý, Romantická duše. 15/5.

Románové maloměsto. Libuše Baudyšová, Paní Božena. 16/5.

Tendenční krasověda a literatura. Nové evropské umění a básnictví. Přel. Miroslav Rutte. 25/5.

Ludvík Bradáč ve dvorní knihovně vídeňské. 29/5 [L. Bradáč, Sešit knihařových poznámek].

Nový svazek českých dějin francouzské literatury. Otokar Šimek, Dějiny francouzské literatury. D. III, č. 2. 3/6.

Německý básník o republice. 8/6 [Th. Mann, Von deutscher Republik].

Román socialistický. Marie Majerová, Nejkrásnější svět. 13/6.

Jan Vrba, Lesáci. Horské příběhy. 16/6.

Povídky psychologické. Božena Benešová, Oblouzení. 16/6.

Román továrníkův. Vojtěch Mixa, Vyšinutí. 1/7.

Americký román válečný. John Dos Pessoa, Tři vojáci. 6/7.

Nový svazek Holečkových pamětí. Josef Holeček, Pero II. 13/7.

V. K. Jeřábek, Honzíček dobrodinec. 19/7.

Nové lidové vydání Jana Nerudy. Dílo Jana Nerudy. Usp. Miloslav Novotný. 19/7.

Básnické balady komunistovy. Stanislav K. Neumann, Rudé zpěvy. 21/7.

Kniha bílovského léta. Rudolf Těsnohlídek, Čimčirínek a chlapci. 22/7.

Arno Sáňka. České bibliofilské tisky. 2/8.

Rabindránath Tagore, Dárek z lásky. 3/8.

Eugen Leden, Jeseň v duši. 4/8.

Nové vydání Havlíčkova Krále Lávry. Vydal Josef Kozlovský. 24/8.

Německý překlad Čechovy Dagmary. 29/8 [Josef Weinberger].

Knížečka o Josefu Svátkoví. 27/9 [Ferdinand Strejček].

Dojmy a rozmary brněnského dramaturga. Richardson, Režisérův zápisník. 3/10.

Kritik nejmladší literatury. A. M. Píša, Soudy, boje a výzvy. 7/10.

Vlastní životopis Heřmana Bahra. 9/10 [Selbstbildnis von Hermann Bahr].

Nová vydání Svatopluka Čecha. 12/10 [Nové písně; Sníh; vyd. Ferdinand Strejček].

„Národní myšlenka" a literatura. 20/10.

Jan Frič, K. V. Rais. 23/10.

Václav Krofta, Úsměvy a pošklebky. 28/10.

Nová publikace máchovská. 23/11 [K. H. Mácha, Obrazy ze života mého, vyd. Fr. Krčma].

Sokolovy povídky o lásce a ilusi. E. Sokol, Milostné povídky. 27/11.

Věra Vášová, Holčičky a jejich svět. 27/11.

Od impresionismu k etice. A. M. Tilschová, Vykoupení. 2/12.

Josef Král, Filosofický slovníček. 4/12.

Nové vydání Dykova Krysaře. 5/12.

Alexandr Insarov, Kamení. 6/12.

Antonín Pravoslav Veselý, Bratránci. 7/12.

Nové básně Josefa Hory. Josef Hora, Bouřlivé jaro. 8/12.

Libuše Baudyšová, Ztracená. 13/12.

Těsnohlídkův Den. 16/12.

Svatopluk Čech, Humor venkova. 19/12 [výběr F. Strejčka].

Josef Čapek, Pro delfína. 19/12.

Nové vydání Theerových Výprav k Já. 20/12.

Nové knihy Jaroslava Durycha. Jaroslav Durych, Gotická růže; Panenky; Tři troníčky. 23/12.

Čapkovy italské dojmy. Karel Čapek, Italské listy. 25/12.

- 68 -

1924

Litomyšl. Uvod a poznámky [k obrazové části] napsal Arne Novák. (Uměl. památky sv. 6.) Praha, Topič, VI str. a obraz. přílohy [1. vyd. 1916].

„Ladislav Hofman“, in: Lumír 51, 1—9 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 237—2533.

„Za Jiřím Wolkerem“, in: Lumír 51, 102—104 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 271—277; Řeči a proslovy, 1931, 77—81].

De Czechische letterkunde. Vragen van den dag (Amsterdam. S. L. van Looy), 1—56 [přel. Rudolf Vonka a August Heyting].

Czech Literature During and After the War“, in: SlavRev 2, 114—132.

El genio nacional en la música checa. La Música checa y Checoslovaquia (Praha, Orbis), 29—35.

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čsl. republiky na r. 1924, 3, 124—126.

Tschechoslovakische Literatur des Vorjahres. Tschechoslov. Jahrbuch (hrsg. v. Jul. Lübeck, München), 1924, 184—191.

Between East and West. (Czechoslovakia from Within I.) The Review of Reviews 69, 387—391.

Vzpomínka úvodem. Karel Horský, V zajetí babylonském. Česká tragédie o 3 jednáních s úvodní vzpomínkou Arna Nováka (České divadlo, Sv. 50. Praha, Zora), 7—10.

(v Lidových novinách)

Jiří Wolker zemřel. 4/1.

První píseň v roce. 4/1.

Slůvko o naší řeči literární. 1311.

Pryč od Abrahama. 23/1 [zvl. číslo k poctě Vášově].

Vyšší knížata. 29/1.

Veliký Čech. 29/1 [nekrolog Václava Řezníčka].

Svatovítská elegie. 6/2 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 57—59].

Umělkyně naslouchá hudbě. 9/2.

Mnoho ctěná redakcí. 23/2 [fingovaný dopis V. Hrobčického z Hrobčic; srov. Edv. Valenta, Noc v olomouckých uličkách, LN 20/2].

Vzpomínka. 26/2 [Ant. Sova].

Antonín Sova šedesátník. 26/2.

Beskyd. 27/2 odp. [knižně Hovory okamžiků, 1926, 89—90].

Bedřich Smetana. 2/3 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 102—110].

Smetanova Litomyšl. 2/3 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 73].

Pán na štramberce. 7/3 [Adolf Hrstka].

Ctitel Demodokův. 18/3 [Karel Čapek].

Libuše Baudyšová, Vyšší než láska, vyšší než štěstí. 19/3 [veršovaná parodie].

Kytička na hrob. 27/3 [Jiří Wolker].

Rector militans. 2/4 [Frant. Weyr].

El krausismo. 5/4.

Naše odpověď básníku Horácovi. 10/4.

Proč mám rád své povolání. 20/4 [odpověď na anketu; přeloženo v Living Age 15/11, str. 381—382].

Pozdrav z Italie. 29/4.

Národní svátek. 4/5.

Dva bratři. 8/5 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 103—105, "Frá Angelico a Savonarola"].

Dr. Jan Sedlák zemřel. 9/5.

B. Němcová ve Florencii. 17/5.

Dirigent Smetanova Cyklu v Brně. 18/5 [František Neumann].

Kytička z trhu. 27/5 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 163—164].

Smetana na Štramberce. 30/5.

Otakar Štorch-Marian, Vrah. 6/6 [veršovaná parodie].

Pozdrav k banketu. 11/6 [K. Čapek v londýnském Pen-Clubu].

Nový akademik. 18/6 [J. S. Machar].

Odhalení Smetanova pomníku v Litomyšli. 24/6.

Nedocenitelný násilník. 2/7 [Edm. Konrád o K. H. Hilarovi; srov. Cesta 6, 679 a 742].

Na obranu českého námořnictva. 8/7.

Chata na Beskydě. 8/7 odp.

Devadesát let. 9/7 [Jan Neruda].

Válečná vzpomínka na horách. 12/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 90—91].

Žena hrdinova. 3117 [Renata Tyršová].

Studenti u táborového ohně. 1/8.

Skapinova samomluva pro domo sua. 3/8.

Slavme slavně slávu Slávů slavných! 10/8.

Svět Ignáta Herrmanna. 12/8 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 35—38 pod názv. Malý svět Ignáta Herrmanna].

Projev básnického Napoleonovce českého o věci Bassano. 16/8 odp. [veršem].

Pozdravy 29/8.

Stopy básníkovy. 10/9 [Jar. Vrchlický; knižně Hovory okamžiků, 1926, 85—86].

Ženy a studnice. 14/9.

Duch filosofické fakulty v Brně. 18/9 [polemika s Fr. Krejčím].

C. k. zemský školní inspektor. 24/9 [Přívaly od Stan. Jarkovského].

Sigmund Freud zemřel. 5/10.

Ale housle! 8/10 [Vítězslav Hálek].

Žižkovo pole. 11/10 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 82—83].

Duch Západu. 14/10 [A. France].

Poslední Herbartovec. 21/10 [Gustav Zába].

Líc a rub vědecké úcty. 1/11 [viz LN 18/11].

Ještě svědectví o profesoru Hlavovi. 7/11.

Pokání za letošní 28. říjen. 14/11.

Žák Vojty Náprstka. 15/11 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 45—46; Bohumil Bauše].

Dvě prohlášení vědecká. (Doprovod a odpověď.) 18/11.

Krise v české kritice. 29/11 [proti Karáskovu doslovu k Panstvu v taláru od Jaroslava Marie].

Francouzský vliv na naši literaturu (pro anketu Les Nouvelles Littéraires). 7/12.

Občanský romantik. 21/12 [F. J. Rubeš, Pan amanuensis na venku, ilustr. A. Kašpara].

Vzkaz mrtvého. 28/12 [Karel Myslbek; knižně Hovory okamžiků, 1926, 50—51].

Příspěvek k výchově čs. vojáka. 29/12 odp.

(jinde)

Smetanův Bezděz. Památník vydaný k stému výročí narozenin Bedřicha Smetany (Litomyšl, Slavnostní komitét, typ. V. Augusta), 38—39 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 74—75].

Ignát Herrmann, vyprávěč českého kupectva. Obch. obzor (Brno) 20, č. 31—32, 8/8.

Posudky:

J. F. Ježek, Bratří a demokraté“, in: ČČH 30, 133—136.

Fričova Čítanka. Úvod Ferd. Strejčka“, in: ČČH 30, 182—183.

O. Vočadlo, V zajetí babylonském“, in: ČČH 30, 183.

Stanislav Souček, Dvě pozdní mystifikace Hankovy“, in: ČČH 30, 343—346.

Vilém Pražák, Neuberkův sborník a Májový sen. (Příspěvek k poznání lit. činnosti Hynka z Poděbrad.) ČČH 30, 379—380.

Arnošt Kraus, Husitství v literatuře, zejména německé III“, in: ČČH 30, 573—579.

- 70 -

Sborník Žižkův. Usp. R. Urbánek“, in: ČČH 30, 579—581 [K. Hrdina, M. Hýsek, J. Krejčí, P. M. Haškovec].

W. Mahrholz, Literaturgeschichte u. Literaturwissenschaft“, in: ČČH 30, 661—662.

Jan Opolský, Dědictví“, in: Lumír 51, 45—46.

Karel Šelepa, Věčný život“, in: Lumír 51, 46—47.

Zdeněk Kalista, Jediný svět“, in: Lumír 51, 47.

Antonín Sova, Naděje i bolesti“, in: Lumír 51, 159—160.

Arnošt Ráž a Konstantin Biebl, Cesta k lidem. Konstantin Biebl, Věrný hlas“, in: Lumír 51, 272—273.

Jan Rosůlek, Rozmarýn. Ivan Suk, Sluneční lásky. Jan Grmela, Chvála země. Jaroslav Pokorný, Otevřené okno“, in: Lumír 51, 273—274.

Petr Křička, Hoch s lukem“, in: Lumír 51, 385—387.

Jan Vrba, Svítání a svět“, in: Lumír 51, 387—388.

Jan Mukařovský, Příspěvek k estetice českého verše“, in: Lumír 51, 388—389.

Jan J. Laichter, Berlín a jiné básně“, in: Lumír 51, 389.

(v Lidových novinách)

Nové dílo Tomáše Manna. 1/1 [Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull].

Otakar Štorch-Marien, Modrý kolibřík. 3/1.

Nový román Gerharta Hauptmanna. 6/1 [Phantom].

Nová kniha Karla Tomana. 6/1 [Měsíce. Hlas ticha].

Cizí vlivy na českou kulturu. 12/1 [O. Vočadlo].

Nový německý překlad Babičky. 21/1 [přel. Kamill Eben].

Cesta Josefa Dobrovského a hrab. Jáchyma Šternberka na Rus. 23/1 [V. A. Francev].

Sborník Literární Skupiny. 2/2.

Fričova čítanka. Výbor ze spisů J. V. Friče. 16/2 [usp. F. Strejček].

M. B. Böhnel, Chlapík. 17/2.

Václav Sobotka, K otázce mravní výchovy na naší střední škole. 20/2.

Oskar Donath, Židé a židovství v české literatuře XIX. stol. 23/2.

Max Brod, Leben mit einer Gättin. 24/2.

Román Viléma Rozkoče od K. M. Čapka-Choda. 28/2.

Šaldův jubilejní essay o Antonínu Sovovi. 1/3 [F. X. Šalda, Ant. Sova].

Nové časopisy literární. 18/3 [Kritika. Nový život].

Dykův román o Kozulinovi. Viktor Dyk, Tajemná dobrodružství Alexeje Iványče Kozulinova. 23/3.

Josef Holeček, Pero III. 2/4.

F. X. Svoboda, Noví vesničané. 3/4.

Romány českých legií. Rudolf Medek, Ohnivý drak; Veliké dny. 13/4.

Fischerův Heine. Otokar Fischer, Heine. 7/5.

Lyrika Bartoše Vlčka. Slavnosti večerní; Vzpoura samoty. 9/5.

Dvě knihy veršovaných grotesek. 10/5 [Stanislav Cyliak, Dva svatí mezi hříšníky. Josef Cipr, Jsem já z kraje muzikantů].

František Gellner, Don Juan. 16/5.

Dva mladí básníci brněnští. 17/5 [Antonín Šrámek, Hořící ruce. Alois Böhm, Den].

Nové vydání Erbenovy Kytice. 18/5 [J. Durych].

Třetí vydání Křičkova Šípkového keře. 20/5.

Nové povídky Čestmíra Jeřábka. 27/5 [Předzvěsti].

Z novinek slavistických. 29/5 [V. Vondrák. N. van Wijk].

Halucinovaný román Jiřího Karáska ze Lvovic. 31/5 [Zastřený obraz].

- 71 -

Anna Brtníková-Petříková, Necestou. 116.

Goethe a Tolstoj. 11/6 [Th. Mann, Goethe und Tolstoi].

Román zlomeného mládí. V. K. Krofta, Podsvětí; Vyznavači slunce. 15/6.

Miloš Jirko, Vyloupené milování. 17/6.

Kniha o antice. 20/6 [V. Buzeskul, Antika a přítomnost].

Nová literatura litomyšlská. 27/6 [Památník k stému výročí narozenin Bedř. Smetany, red. Fr. Věcovský. Frant. Páta, Stručný průvodce po Litomyšli].

Povídky Fráni Šrámka ze světové vojny. Fráňa Šrámek, Žasnoucí voják. 29/6.

Nový román Karla Čapka. Karel Čapek, Krakatit. 5/7.

Těžká kniha. Ferdinand Peroutka, Jací jsme. 20/7.

Korespondence Julia Zeyera. Dopisy Julia Zeyera Karle Heinrichové. 29/7 [vyd. J. Voborník].

Jan Vrba, Chodsko pod Haltravou. 2/8.

Knihy figurek a osudů genrových. Josef Jahoda, Město 4000 obyvatelů. Tylda Meinecková, Hrdinové a bankrotáři. 3/8.

Nové proudy v německém dějepise literárním. 7/8 [Rudolf Ungar, Literaturgeschichte als Problemgeschichte].

Fr. Ad. Šubert, Na okraje divadelní kroniky. 14/8.

P. Ovidius Naso, Jak léčiti lásku. Přel. Ivan Bureš. 15/8.

Anglické dějiny české literatury. F. Chudoba, A Short Survey of Czech Literature. 17/8.

Benjamin Jedlička, Pět políčků mrtvým. 19/8.

Dvě knihy o literatuře revolučního Ruska. Jiří Weil, Ruská revoluční literatura. František Kubka, Básníci revolučního Ruska. 20/8.

Nové knihy prós Jana Vrby. Jan Vrba, Selské povídky; Vysoký sníh. 30/8.

R. Bojko, Prosté květy. 31/8.

Josef Šusta, Zdob dávných i blízkých. 7/9.

Nové prósy Jaroslava Durycha. Jaroslav Durych, Smích věrnosti; Hadí květy; Okamžiky z válečných let. 11/9.

Vincenc Lesný, Dnešní Indie. 12/9.

Spisek o Fr. Jar. Rubšovi. 27/9 [Ferd. Strejček, Fr. Jar. Rubeš].

Mladý romanopisec. Vladislav Vančura, Pekař Jan Marhoul. 28/9.

Gottfried Keller, Sedm legend. 15/10.

Ferdinand Strejček, Deklamovánky a písně prvních Českých Besed. 17/10.

Jarmil Krecar, Glossy do cizích knih. 18/10.

Igor J. Koula, Bloud. 19/10.

František Kubka, Fu. 26/10.

Několik glos k vydání Královy Prosodie české. 1/11 a 18/12.

Martenův dialog Nad městem. 1/11.

Nová Úprava básnické pozůstalosti Nerudovy. 5/11 [Druhá kniha básní. Vyd. M. Novotný].

„Hanuš Jelínek, S prvního balkonu“, 8/11.

O. Vočadlo, V zajetí babylonském. 18/11.

Josef Kopta, Třetí rota. 23/11.

Milan Begovič, Kdoule v truhle. 25/11.

Miroslav Rutte, Batavie. 27/11.

Francis Carco, Štvanec. 30/11.

Josefa Vejrychová, Jak bývalo v Kozlově. 3/12.

Nové vydání Hálkových spisů. 6/12 [vyd. K. Hikl].

Básnická pozůstalost Otokara Theera. 13/12.

Lucie Sovová, Dětská knížka. 19/12.

Svědomí Francie v roce 1919. Roland Dorgelès, Probuzení mrtvých. 20/12.

K. M. Čapek. Chod, Humoreska. 23/12.

Nový svazek sebraných spisů Antonína Sovy. 24/12. [Udolí nového království].

Románová kronika staropražská. Felix Téver, V hradbách. 25/12.

Nové vydání Jelínkovy lyriky. 28/12 [H. Jelínek, Květnové noci].

- 72 -

1925

Kritika literární. Metody a směry. Zásady a prakse. 2. vydání (Duch a svět, sv. 18—19) Praha, Topič, 147-[2] str. [1. vyd. 1916].

Politické myšlenky v Kollárově spise O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slovanskými“, in: Slavia 3, 65—74.

Sládkovo drama milostné“, in: Lumír 52, 9—17 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 167—182].

Poslání Janu Opolskému ke dni 15. července aneb O básníkově osudu v Čechách“, in: Lumír 52, 273—2Z6.

Nový Heine? Lumír 52, 455—462 [O. Fischer: Heine. Život. Dílo. — Heinův Passionál, přeložil O. Fischer].

Bartoš Vlček“, in: Lumír 52, 550—551 [nekrolog].

Poslání Masarykovy university v Brně. Věstník pedagogický, 3, 2—5.

[Pozdravná adresa učitel. sborů Masarykovy university T. G. Masarykovi k 70. narozeninám] 7 nepag. str.

Slavnostní řeč při odhalení pomníku na úmrtním domě M. D. Rettigové v Litomyšli dne 7. června 1925“, in: ŽSv 29, 229—230 [knižně Řeči a proslovy, 1931, 51—59].

„Tschechischer Brief“, in: Die Literatur 27, 682—685.

Židovské hřbitovy. Židovský kalendář na rok 5686. 1925/26, 41—43 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 171—173].

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čsl. republiky (na r. 1925) 4, 93—96.

(v Lidových novinách)

Měšťanský Olympan. 3/1 [Vojtěch Hynais].

Topič radiolog. 6/1 [J. A. Bergonier].

Báseň a píseň. 6/1.

Nedělní odpůldne v Přerově. 8/1 [Antonín Telička; knižně Hovory okamžiků, 1926, 46—47].

Hněvšín. 16/1 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 44—45; Frant. Drtina].

Za Arnoštem Procházkou. 17/1.

Passepartout pokroku. 27/1 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 51—52; Karel Pelant].

Pozdrav do Hlučínska. 4/2 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 92—93].

Josef Kalus. 15/2.

Tání v Zadních horách. 19/2.

Alois Mrštík zemřel. 25/2.

Druhá generace. 28/2 [Jan Krejčí, geolog].

Prohlášení. 5/3 [proti Em. Chalupnému v Tribuně 1/3].

Soustředění či nebytí našich universit? 8/3 [proti V. Forsterovi NL 7/3].

Máša ze Tří sester. 15/3 [A. P. Čechov; Hana Kvapilová].

Zima na Kunštátsku. 18/3 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 87—88].

Obydlený dům. 18/3 odp.

Polní cestou bez příkrovu... 20/3.

Jan Vorel. 22/3 [nekrolog].

Cena Karlíkova. 27/3.

Aug. Eug. Mužík zemřel. 1/4.

Smutek starého humanisty. 2/4 [G. Brandes].

Generálové. 10/4 [Hindenburg, Pflanzer-Baltin].

Velký pátek ve Fiesole. 10/4 [kniž-

- 73 -

Hovory okamžiků, 1926, 106—108].

Anna Sázavská. 18/4.

Síla a vzdor. 3/5 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 52—53; Jan Štursa].

Týden Maxe Švabinského. 15/5.

Statečný optimista. 16/S [Dr. Gustav Baštýř].

Švýcarský host Masarykovy university. 17/5 [Bernard Bouvier].

Nový církevní svatý a jeho pobyt v Čechách. 25/5 odp. [Petr Canisius].

Ekloga passeistova. 26/5 [Josef Macek].

Pierre Louys v české literatuře. 6/6.

Dva poetističtí papoušci na motocyklech. Vít. Nezval, Pantomima. Jar. Seifert, Na vlnách T. S. F. 7/6 [parodie].

More geometrico. 13/6 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 39—40; Frant. Tilšer].

Pozdrav prácheňského kraje. 16/6 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 84—85].

Večer před svatým Janem. 24/6 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 123—124].

Pan profesor jde... 9/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 160—161].

Pan rada. 12/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 40—41; Ignát Wurm].

Rakouský hlas. 16/7 [Oskar A. H. Schmitz, Der österreichische Mensch].

Ztráta. 25/7.

Pozdrav z Havlíčkova domova. 29/7 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 83—84].

Učené jubileum. 2/8 [Jaroslav Goll].

Antonín Havlík. 7/8.

Jihočech na Moravě. 15/8 [Václav Vondrák].

Hrstka hlíny. 21/8 odp. [V. Vondrák].

Máchovo jezero. 30/8 [knižně Hovory okamžiků, 1926, 76—78].

Hořící stěžeň. 3/9.

Čtvrtstoletí Zvonu. 12/9.

Dobrodružství na pouti. 18/9.

Obnovení Adalberta Stiftera v Rakousku. 24/9.

Hudba v soudobé kultuře německé. 7/10 [u Th. Manna; Fr. Strich].

Josef Jireček. 9/10.

Dva básníci švýcarští. 10/10 odp. [K. F. Meyer; Gottfried Keller].

Konrád Ferdinand Meyer. 11/10.

Profesor Sauer odchází. 11/10.

Metoděj Jahn. 14/10.

Jean Rowalski. 14/10.

Za Františkem Kvapilem. 21/10.

J. Š. Baar zemřel. 25/10.

Básník země. 27/10 [J. V. Sládek].

Sté výročí Maďarské akademie. 7/11

Osvoboditel citu. 14/11 odp. [Jean Paul].

Jean Paul. 15/11.

Na citát z Prostých motivů. 17/11.

Láska k Masarykově universitě. 24/11.

Krajiny Rudolfa Kremličky. 25/11.

Láska ke knize. 13/12.

Knihy Robinsonovy. 13/12.

(jinde)

Marietta. Lada 1925, 3—4, 13 [Božena Němcová; knižně Hovory okamžiků, 1926, 97—102; Výbor ze studií a podobizen, 1928, 60—66].

[Kultura československá.] Know the world *)

Radhošt. Stráž Moravy (Olomouc) 17, 24/12.

Jaroslav Vrchlický und seine deutschen Verehrer. Prager Tagblatt 6/12.

Posudky:

[Německé literárně historické bádání o literatuře XVIII. stol.] ČČH 31, 667—670 [E. A. Boucke, Aufklärung, Klassik u. Romantik. R. Unger, H. Hettner u. wir. J. Nadler, Literaturgeschichte d. deut. Stämme u. Landschaften; Die Berliner Romantik 1800— 1814. Ferd. J. Schneider, Die deut. Dichtung 1700—1785].

*) Bližší údaje nebylo možno zjistiti.

- 74 -

Jan z Wojkowicz, Básník a věčnost“, in: Lumír 52, 101—103.

Jan Čarek, Chudá rodina z Heřmaně“, in: Lumír 52, 103—104.

Miloš Jirko, K staré vlajce“, in: Lumír 52, 104—105.

Česká literatura v Masarykově Slovníku naučném“, in: Lumír 52, 158—160.

František Kubka, Hvězda králů“, in: Lumír 52, 332.

František Gottlieb, Cesta do Kanaán“, in: Lumír 52, 333.

František Holub, Živá voda“, in: Lumír 52, 334.

Rudolf Medek, Láska a smrt“, in: Lumír 52, 551—552.

Jan Grmela, Srdce světa“, in: Lumír 52, 552—553.

B. Němcová, Großmütterchen. Übersetzt von Kamill Eben“, in: Die Literatur 27, 693.

Ot. Březina, Winde von Mittag nach Mitternacht. Deutsche Nachdichtungen von Emil Saudek und Franz Werfel“, in: Die Literatur 27, 695—696.

(v Lidových novinách)

Pekařův Eneáš Sylvius. 1/1.

Nový svazek Šimkových Dějin literatury francouzské. Otokar Šimek, Dějiny literatury francouzské v obrysech, d. II. 4/1.

Ženský román. Helena Čapková, O živé lásce. 7/1.

Sezimův román psychologický a impresionistický. Karel Sezima, Dravý živel. 11/1.

Zdeněk Gintl, Kněží katoličtí v českém obrození, před ním a po něm. 14/1.

Nové vydání Dykových Satir a sarkasmů. 20/1.

Pražské vzpomínky Ignáta Herrmanna. 22/1 [Před padesáti léty].

Masarykova studie Jak pracovat? 27/1.

F. S. Frabša, Čeští spisovatelé dnešní doby. 6/2.

Milena Nováková, Bez kotvy. 7/2.

Kniha pohoršení. Jaroslav Maria, Panstvo v taláru. 11/2.

Karel Sabina, Inserát. 12/2 [vyd. F. Strejček].

Nový rodinný román A. M. Tilschové. A. M. Tilschová, Dědicové. 22/2.

Viktor Kamil Jeřábek, Život. Paměti. 26/2.

Benjamin Klička, Vzpoura nosičů. 1/3.

Vítězslav Nezval, Wolker. 6/3.

První a poslední kniha Klostermannova. 7/3 [Ze Šumavy].

Ročenka Švédsko-československé společnosti. 19/3.

Čtení z Jiřího Wolkera. 21/3 [usp. Ant. Dokoupil].

Z nejmladší lyriky. Zdeněk Kalista, Vlajky. Konstantin Biebl, Zlom. 29/3.

Francis Carco, Nevinní. 31/3.

Slovesná pozůstalost Arnošta Procházky. Arnošt Procházka, Torsa veršů. Torsa prózy. 1/4.

Francis Carco, Jen žena. 5/4.

Duch doby táborské. 8/4 [Josef Pekař].

Emanuel Rádl, O smysl našich dějin. 9/4.

Michal Mareš, Oasa. 10/4.

Zdeněk Rón, Za člověkem. 11/4.

In memoriam Arnošta Procházky. 15/4 [vyd. Viktor Dyk, Jiří Karásek, Jarmil Krecar].

Lev Blatný, Povídky v kostkách. 16/4.

Alexander Blok, Dvanáct. 19/4 [přel. Bohumil Mathesius].

Lucie Sovová, Smutné sestry. 21/4.

Gusta Skálová, Ulomený květ. 22/4.

Byla George Sandová v Čechách? 23/4 [P. M. Haškovec].

Alois Böhm, Kovové nebe. 25/4.

Z německého dějepisu literárního. 26/4 [Ferdinand J. Schneider, Die deutsche Dichtung zwischen Barock und Klassizismus. H. A. Korff, Geist der Goethezeit. Albert Köster, Die deutsche Literatur der Aufkärungszeit].

Nové uspořádání Nerudových spisů. 30/4 [vyd. Miloslav Novotný].

- 75 -

První kniha Antonína Sovy. 8/5 [První verše. Realistické sloky].

Jindřich Massis, Vnuk Renanův Arnošt Psichari. 12/5.

Eduard Estaunié, Nanebevstoupení páně Baslèvrovo. 15/5.

Brandesova pověst o Ježíšovi. 16/5 [Sagnet om Jesus].

Vladimír Zákrejs, František Zákrejs. 29/5.

Hollarovo vydání Nerudových Ballad a romancí. 14/6.

Nové vydání básní Karla Tomana. 16/6 [Básně].

Co nás pojí s antikou? 19/6 [Ot. Sommer, Ondřej Schrutz, M. Hýsek].

Masarykův almanach. 21/6 [red. Viktor Altmann, Jaromír Doležal].

Nové vydání Neumannových Bohyň, světic, žen. 26/6.

A. C. Nor, Bürkental. 27/6.

Nové knihy básní. Josef Hora, Italie. Jaroslav Durych, Žebrácké písně. Konstantin Biebl, Zloděj z Bagdadu. 28/6.

Nové vydání Martenových povídek. 1/7 [Cyklus rozkoše a smrti].

Závěr románového cyklu jányšovského. L. Baudyšová, Jitřenka. 8/7.

Jazyková kritika Manovy Knihy soudců. 9/7 [Josef Zubatý].

Rehabilitace Sabinova či Jakuba Malého? 14/7 a 17/7 [Mil. Hýsek].

Hodnoty a cíle nejnovější české literatury. 17/7 [Pavel Fraenkl; A. C. Nor].

České vydání spisů Anatola France. 22/7 [Pan Baltazar; Pod jilmem].

Čeština a mezinárodní věda. 24/7 [F. K. Studnička].

Nový člen spisovatelské rodiny Mannovy. 25/7 [Klaus Mann, Vor dem Leben].

Dva spanilé tisky brněnské. 28/7 [G. Flaubert, Herodias. G. Apollinaire, Fantasie].

Stolní rozhovory s G. B. Shawem. 1/5 [Archibald Henderson, Table-Talk of G. B. S.].

Československá poesie sociální. Uspořádal Rudolf Illový. 2/8.

Facsimilové vydání Křtu Sv. Vladimíra. 5/8 [vyd. Vratislav Čermák].

Dvě knihy Ch. Maurrase. 6/8 [Barbarie et Poésie; La Musique intérieure].

Berlíňanovo štěstí v Rakousku. 8/8 [E. Lissauer, Glück im Oesterreich].

Ještě expresionistická prósa. Bartoš Vlček, Marný zápas. 9/8.

Washington Irving — člověk. 15/8 [George S. Hellmann, Washington Irving Esquire].

Jak studovati světovou literaturu? Emile Faguet, Uvedení do světově literatury. 6/9.

František Hrbek, Šalvěj. 8/9.

Alois Mrštík, člověk a dílo. 10/9 [uspořádal Ad. Veselý].

Sebrané etické stati Pavly Moudré. 11/9 [P. Moudrá, Můj odkaz světu].

Jan Karník, Sladké s hořkým. 20/9.

Viktor Kamil Jeřábek, Ó mladosti radostná. 23/9.

Dědina. 30/9 [B. Vavroušek, Dědina].

Maturitní sborník textů. 3/10 [Jan Voborník].

Literární román Jaroslava Marie. Jaroslav Maria, Sladký upír. 4/10.

Nové vydání Carlylových Hrdin. 8/10 [přel. Albert Vyskočil].

Český román černošky. Benjamin Klička, Divoška Jaja. 18/10.

Jaroslav Hůlka, Přátelé a smíření. 30/10.

Válečný román Vladislava Vančury. Vladislav Vančura, Pole orná a válečná. 1/11.

Dvě moravské monografie. 1/11 [Josef Kalus, člověk a dílo. — Metoděj Jahn, člověk a dílo. Redig. Adolf Veselý, studie Vojtěcha Martínka].

Henni Béraud, Trudy tlustého člověka. 4/11.

Nové vydání Adlerových překladů z Jaroslava Vrchlického. 5/11.

Nový svazek Sovových sebraných spisů. 6/11 [Z mého kraje, Květy intimních nálad].

St. K. Neumann, Válčení civilistovo. 14/11.

Desatero novel z knihy, jež sluje Pentameron Marguerity z Valois, královny Navarské. 17/11.

Úsměvná i soudící satira Dykova.

- 76 -

Viktor Dyk, Můj přítel Čehona. 22/11.

František K. Bakule, Rozmary erotismu. 29/11.

Životní otázky německé literatury na Moravě. 2/12 [Aug. Sauer].

Nové Mixovy povídky ze společnosti. Vojtěch Mixa, Námluvy. 5/12.

Výběr československých pohádek. 9/12 [nsp. a franc. překlad O. Dubského].

Josef Pešek, Naše vzory. 10/12.

Karel Hradec, Svět ve zbrani. 12/12.

Josef Kalus, Pampelišky. 16/12.

Psychoanalysa a literatura. 17/12 [Ot. Fischer v Tvorbě].

Marie Jeřábková. Maminčin zápisník. 19/12.

František Balej, Překlady písní. 19/12.

Jaroslav Durych, Balady. 20/12.

Píšovy intimní básně. A. M. Píša, Hořící dům. 20/12.

Josef Hora, Probuzení. 22/12.

Román narcismu. Jiří Karásek ze Lvovic, Ganymedes. 25/12.

1926

Hovory okamžiků. (Obzinových tisků kn. 24.) Vyškov, Obzina, 184 str.

Ekloga knihomilská. Kr. Vinohrady, Rudolf Hála (typ. Orbis), 10 nepag. str. [z LN 26/1].

Sovremennaja češskaja literatura ot 60-ch godov XIX-go veka do našich dnej. (J. Jakubec — A. Novák: Istorija češskoj literatury. Perevod Jek. N. Matvejevoj i V. Kusta, d. II.) Praha, Plamja, 224 a VI str. [uprav, překlad sp. Die čechische Literatur der Gegenwart, 2. Aufl., 1913].

Palacký a Čelakovský. Památník Palackého (Valašské Meziříčí) 66—70 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 37—47].

Světová revoluce“, in: Lumír 53, 5—12, 69—77 [též zvl. otisk s názvem Masarykova světová revoluce. Rozbor kritický; knižně Nosiči pochodní, 1928, 190—225].

Nové tažení proti Jaroslavu Vrchlickému“, in: Lumír 53, 98—101 [Emanuel Chalupný].

Jak pracovat? (Glosy ke Škrachovu vydání přednášek T. G. Masaryka: Jak pracovat?) Lumír 53, 394—399.

Písmák staroříšský. Bibliofil 4, 173—175 [z LN 28/10; Jos. Florian].

[Řeč při slavnostní promoci Leoše Janáčka 28/1 1925.]

Inaugurace rektorů [Masarykovy university] 1925/26, 22—24 [též zvláštní otisk; knižně Řeči a proslovy, 1931, 30—33].

[Řeč při pohřbu V. Vondráka 17/8 1925.] Inaugurace rektorů [Masarykovy university] 1925/26, 8—10 [knižně Řeči a proslovy, 1931, 34—371.

"Τὰ εἰς ἑαυτὸν“, in: RozprAvent 1, 111—112.

Josef V. Sládek a Svatopluk Čech“, in: LitRozhl 10, 311—319.

U kolébky Ženského světa“, in: ŽSv 30, 2—5.

- 77 -

Jaroslav Vrchlický o pražském ghettu. Židovský kalendář na r. 5687. 1926/27, 43—49.

Český národ a sionismus. [Sborník] Sionismus. Idea a skutečnost, 113—126.

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čsl. republiky (na r. 1926) 5, 68—72.

Alois Mrštík. Ročenka Čsl. republiky (na r. 1926) 5, 73—74 [nekrolog].

„Božena Němcová a její Babička“, [úvod], Bož. Němcová, Babička, Olomouc, Ignác Hofírek, 5—22.

(v Lidových novinách)

František Sokol-Tůma zemřel. 1/1.

V noci o Božím hodě vánočním. 2/1 odp.

Bartoš Vlček zemřel. 7/1 odp.

Milan Begovič. 9/1.

Tragika architektova. 10/1 [Jan Kotěra].

Hans Benzmann zemřel. 12/1.

Kardinál Mercier zemřel. 24/1.

Ekloga knihomilská. 26/1 [těž knižně, 10 nepag. str.].

Poslední leta Julia Zeyera. 29/1 odp.

Julius Zeyer. 30/1.

Snílkové ghetta. 7/2 [přetištěno v Žid. zpr. 12/2; Mané Katz].

Chudobky. 18/2.

Domov Svatopluka Čecha. 20/2 odp.

Básník věrnosti. 21/2 [Svatopluk Čech].

Knížečka z domova. 24/2 odp. [J. V. Sládek — J. B. Foerster].

Pro Františka Heritesa. 27/2.

Otto Ernst zemřel. 6/3.

Vlasta Pittnerová zemřela. 9/3.

Levandulová. 14/3.

Zlý Heine. 17/3.

Faustova procházka velikonoční. 4/4 [J. W. Goethe].

Stín Svatováclavské trestnice. 7/4.

Mr. Vorwirts. 17/4 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 90—95; V. Náprstek].

Ellen Keyová zemřela. 26/4.

Boj H. L. Menckena s Amerikou. 30/4.

Kovkop Severu. 25/5 [H. Ibsen].

Nemoc a smrt Fr. Palackého. 25/5. odp.

Otec národa. 26/5 [Frant. Palacký].

Poznámky o berlínském PENklubu. 28/5.

Deset let po smrti Jana Otty. 29/5.

Služba. 1/6 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 254—259; Edv. Babák].

Jan Vyhlídal. 13/6.

Štursovy kresby. 27/6.

Milostný román Josefa Kajetána Tyla. 9/7 odp.

K. V. Rais zemřel. 10/7.

Tyl. 11/7 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 63—701.

Dva venkované. 13/7 [Mik. Aleš a K. V. Rais].

Úsměv stínů. 14/7 [Jarosl. Goll].

K. V. Rais a T. Nováková. 15/7 odp.

Ta hradišťská brána ... 16/7 [Bedřich Beneš-Buchlovan].

Vřes. 24/7.

Havlíček po sedmdesáti letech. 29/7.

Achad Haam. 7/8.

František Bartoš o prázdninách. 8/8.

Sté narozeniny Jana B. Lambla. 8/8.

Šťastný spisovatel. 22/8 [A. Jirásek].

Nepopulární slůvko za císaře Josefa. 12/9.

Požehnaný příchod. 15/9 [Ter. Nováková].

Augustin Sauer zemřel. 19/9.

Antonín Klášterský šedesátníkem. 25/9.

Biskup Jan Valerián Jirsík. 28/9.

Il Santo. 3/10 [Sv. František z Assisi].

Dělník o vědu zasloužilý. 5/10.

Harmonie v zeleni a v černi. 6/10 [výstava „Mánesa"].

Hans Ernst Kinck zemřel. 16/10.

Berthold Litzmann zemřel. 16/10.

Návraty a důvěra. 28/10.

Písmák staroříšský. 28/10 [přetiskl Bibliofil 4, 173—175; Jos. Florian.]

Filologos. 6/11 [nekrolog Jindřicha Entlichera].

Na pamět B. V. Konečného. 14/11.

Osvobozený Homéros. 18/11 odp.

- 78 -

Bretoňsko ztrácí svého velikého básníka. 20/11 [Frédéric Le Guyeder].

Pro ruskou lyriku. 21/11 [brněnský cyklus rus. básní a písní].

Eliška Krásnohorská. 27/11.

O Jaroslavu Durychovi. 2/12.

Nepřátelé knih. 5/12.

Jean Richepin. 14/12.

Vánoční jiskření. 24/12.

(jinde)

Palacký a sloh empirový. (Několik poznámek a podnětů.) Samostatnost 21, 21/5.

Statečný muž. Samostatnost 21, 27/8 [Jos. Felix].

J. V. Sládek. [Úvod k programu] I. večera básní a písní Sládek–Foerster. 24/2 v Brně.

Dvojí Heine. [Úvod k programu] II. večera básní a písní Heine–Schumann. 17/3 v Brně.

Letter from Czechoslovakia. The Saturday Review 9/1.

Posudky:

Miloš Weingart, Dobrovského Institutiones. — Fr. Kubka, Dobrovský a Rusko“, in: ČČH 32, 396—404.

Arnošt Kraus, Husitství v literatuře zejména německé (Praha 1917, 1918 a 1924)“, in: Slavia 4, 416—417.

Kritické vydávání novočeských spisovatelů“, in: Slavia 4, 417—418.

Oskar Donath, Židé a Židovství v české literatuře XIX. století“, in: Slavia 4, 418—419.

Josef V. Sládek, České melodie. Vyd. Ferd. Strejček“, in: Lumír 53, 101—102.

Josef St. Kubín, Kladské písničky. Výklad Jiřího Horáka“, in: Lumír 53, 158—160.

Alfons Breska, Dvojí království“, in: Lumír 53, 160.

Karel Erban, Chudý stůl“, in: Lumír 53, 160—161.

Viktor Dyk, Domy“, in: Lumír 53, 219—220.

Vítězslav Nezval, Menší růžová zahrada“, in: Lumír 53, 220—221.

Spisy Jana Vrby: Radostné zaslíbení; Zahrada Getsemanská“, in: Lumír 53, 269—270.

Karel Toman, Stoletý kalendář“, in: Lumír 53, 270—271.

Nové ohlasy písní českých“, in: Sever a východ 2, 246—251 [J. V. Sedlák, Čekankyl.

Gedichte. Von Jaroslav Vrchlický. Übersetzung von Friedrich Adler“, in: Die Literatur 28, 435.

(v Lidových novinách)

W. P. Trent a John Erskine, Slavní spisovatelé američtí. 1/1.

Kulturní novinářství. Ferdinand Peroutka, Boje o dnešek. Rudolf Malý, Sláva dne. Vilém Mathesius, Kulturní aktivismus. 3/1.

Gustav Flaubert, Legenda o Sv. Juliánovi Pohostinném. 6/1.

Dokončení nového souboru spisů Hálkových. 6/1 [usp. Karel Hikl].

Viktor Dyk, Prsty Habakukovy. 7/1.

Nový selský román A. C. Nora. A. C. Nor, Rozvrat rodiny Kýrů. 21/1,

Německá antologie českých sociálních básní. 30/1 [Tschechische Lieder. Übersetzt von Franz C. Weiskopf].

Hanuš Jelínek, Zpěvy sladké Francie. 31/1.

Nové české vydání Paní Bovaryové. 2/2 [přel. Jaroslava Votrubová-Koutecká; se studií O. Šimka].

Durychova nová ekloga milostná. Jaroslav Durych, Sedmikráska. 3/2.

Neznámý J. K. Tyl. 5/2 [Od Nového roku do postu, vyd. Strejček].

Nové povídky Miloslava Nohejla. Miloslav Nohejl, Dívka a sen; Vidím milence. 17/2.

- 79 -

Kniha feuilletonů Karla Čapka. Karel Čapek, O nejbližších věcech. 28/2.

Nové vydání Sovovy knihy Ještě jednou se vrátíme. 3/3.

Kritik shovívavé syntésy. Miroslav Rutte, Skrytá tvář. 4/3.

Jindřich Š. Baar a Chodové. 5/3 [Fr. Teplý].

Nové vydání básní Ot. Březiny. 11/3 [Básnické spisy, 4. vyd.].

Hanuš Jelínek, Ze současné poesie francouzské od symbolismu do dadaismu. 14/3.

Z Goethovy země. Překlady Ot. Fischera. 17/3.

Max Brod, Rëubeni, Fürst der Juden. 21/3.

V. Lacina, Zježení. 24/3.

Nové vydání Písní kosmických. 25/3 [Jan Neruda; ilustr. C. Boudy].

Frant. Lukavský, Básník Bernard Guldener. 26/3.

V. Martínek, Jakub Oberva. 28/3.

Josef V. Sládek, České melodie. 3/4 [vyd. Ferd. Strejček].

Moravský válečný román. Božena Benešová, Úder. 4/4.

S básníkovou knihou do Italie. 4/4 [Jaroslav Maris, Italie].

Dva překlady z nové italské prósy. Luigi Pirandello, Pro stéblo trávy. Giovanni Papini, Zpovědi. 11/4.

Sebrané spisy T. G. Masaryka. 13/4 [Sebevražda].

Vzpomínky Antala Staška. Antal Stašek, Vzpomínky. 18/4.

Mácha a Sabina. 22/4 [Karel Sabina, Upomínka na K. H. Máchu, vyd. Fr. Krčma].

Vzpomínky na dra Vojt. J. Nováčka, 5/5 [Po deseti letech, vyd. Josef Nováček].

Adolf Hoffmeister, Obratník kozoroha. 8/5.

Nové knihy Vítězslava Nezvala. Vítězslav Nezval, Falešný mariáš; Menší růžová zahrada; Karneval. 9/5.

A. C. Nor, Opilé povídky. 12/5.

Fracçois Mauriac, Poušť lásky. 12/5.

Dvě knihy Josefa Pelíška. Josef Pelíšek, K životu; Paběrky. 18/5.

František Hampl, Prokletá studně. 19/5.

Viktor Kamil Jeřábek, Magnáti Růžové ulice. Kruliš dobrodruh. 20/5.

Václav Šolc v novém rouše. Dílo Václava Šolce. Vyd. B. Vencovský. 23/5.

František Kovárna, Bojácní a rváč. 26/5.

Nová lyrika Karla Tomana. Karel Toman, Stoletý kalendář. 30/5.

Dva románky. Josef Kopta, Hlídač číslo 47. Jan V. Rosůlek, Hnojiště. 13/6.

Památce Vojty Náprstka. 16/6 [Památník, red. Renata Tyršová].

Viktor K. Jeřábek, člověk a dílo. 17/6 [usp. Adolf Veselý].

Lyrika didaktická. Antonín Trýb, Pokorné zrání. 20/6.

Poslední dílo Brandesovo. 20/6 [Petrus].

Jan Kapras, O českém státě. 22/6.

Dvě knihy Adolfa Hoffmeistra. Adolf Hoffmeister, Cambridge—Praha; Abeceda lásky. 27/6.

Dvě knihy pro lidové knihovny. 1/7 [Z politického odkazu Frant. Palackého, usp. Josef Fischer. Výbor ze spisů Karla Havlíčka, vydal Josef Franěk].

Výbor z básní Jana Pelíška. Uspořádala M. Vondrová-Fastrová. 2/7.

Z nové lyriky. Zdeněk Přibyslav, Uprostřed života. Jaroslav Bednář, Proud světla. Sonja Špálové, Černý motýl. Jan Šnobr, Modré vlny. 4/7.

Milena Nováková, Tělem i duší. 8/7.

Památník Palackého 1926. 8/7 [red. Fr. Konvička].

Fujara. 9/7 [1. číslo].

Josef Kajetán Tyl, Chudí lidé. 10/7.

Nová literatura o Josefu Kajetánu Tylovi. V. Kr. Blahník, J. K. Tyla Had z ráje. Miloslav Rýsek, J. K. Tyl. Pravoslav Picka, O dramatické tvorbě J. K. Tyla. 11/7.

Česká lyra. 4. vyd. Uspořádal Fr. S. Procházka. 13/7.

Nové studie máchovské. 14/7 [Jan Menšík, J. Slowacki a K. H. Mácha].

René Boylesve, Jednoho večera jsem po vás zatoužil... 18/7.

Nová kniha Jakuba Demla. Jakub Deml, Hlas mluví k Slovu. 31/7.

Nový román Benjamina Kličky. Benjamin Klička, Brody. 1/8.

- 80 -

Nový román Sinclaira Lewise. 4/8 [Mantrap].

O mladých romanopiscích. 10/8 [A. C. Nor v Přítomnosti].

Divadelní nadšenec. 22/8 [Edmond Konrád o K. H. Hilarovi].

Básně Jana Vlka. (Uspořádal Mil. Hýsek.) 27/8.

Karel Havlíček v posledním roce svého života. 28/8 [Karel Kazbunda].

Josef Páta, Ludvík Kuba. 28/8.

Slavista Josef Karásek. Jaromír K. Doležal, Dr. J. Karásek. 29/8.

Americký román. Sinclair Lewis, Hlavní ulice. 5/9.

Jaroslav Durych, Plížení Německem. 7/9.

Josef Knap, Cesty a vůdcové. 16/9.

Z jubilejní literatury o Tylovi. 23/9 [J. K. Tyl, usp. Boh. Vavroušek. Ferd. Strejček, Tylova láska. Tylovy večery, usp. Frant. Kocourek].

Nové vydání Máchova Kata. 23/9 [vyd. Fr. Krčma].

Román zádumčivého humoru. Rudolf Těsnohlídek, Vrba zelená. 28/9.

Anna Ziegloserová, Vidiny mladosti. 6/10.

Americký lyrik. 8/10 [Carl Sandburg, Selected Poems].

Pokus o objektivní lyriku. Viktor Dyk, Domy. 9/10.

František Kubka, Dvojníci a sny. 20/10.

Bibliografie české historie za leta 1920—1924. 22/10 [red. Josef Kazimour].

Jan Karník, Listy z kroniky. 22/10.

Růžena Jesenská, Mládí. 23/10.

Básnický odkaz Františka Gellnera. Spisy, d. I. Básně. Usp. Mil. Hýsek. 24/10.

André Bullou, Příběh jedné Marie. 5/11.

Vítězslav Hálek, Na statku a v chaloupce; Na vejminku; Pod pustým kopcem. 6/11.

Kritické vydání Tylovy Fidlovačky. 10/11 [vyd. Mil. Hýsek].

Josef Hora, Hladový rok. 11/11.

Nové vydání dramatu Lindova. 12/11 [Jaroslav Šternberg. Vyd. Fr. Krčma].

Nová kniha Karla Sezimy. Karel Sezima, Hudba samoty. 13/11.

Brandesova kniha o Řecku. 18/11 [Hellas].

F. I. Tjučev. 23/11 [večer básní a písní].

K. M. Čapek-Chod, Labyrint světa. 25/11.

Dvě knihy Opolského. Jan Opolský, Z těžkého srdce; Malé prósy. 5/12.

Román erotikův. Miloslav Nohejl, Souhlas. 12/12.

Fr. Stránecká, Pohádky. (Vyd. Moř. Remeš.) 27/12.

Nové vydání Robinsona. 23/12 [Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Přel. Alb. Vyskočil].

Gončarovova Obyčejná historie. 23/12 [přel. St. Minařík].

Dvě knihy pamětní. Paní Renata Tyršová. Památník redakcí Fr. Táborského. — In memoriam Jana Heidlera. S úvodem Lva Borského. 25/12.

Alois Jirásek, Ballada z rokoka. (S lepty Ad. Kašpara.) 29/12.

Historie Koliby. 31/12 [Fr. Horečku v „Moravě"].

1927

Lyrika Julia Zeyera“, in: Lumír 54' 12—20 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 123—140].

Velký pátek v Orvietě. Listy z cestovního deníku“, in: Lumír 54, 225—231 [knižně Motivy ze spanilé země svatosti a umění, 1940, 19—33].

[Úvod k překladům] Josefa Šebora, Ukázky z lyriky C. Valeria Catulla“, in: Lumír 54, 1927, 254—255.

Otakar Theer na křižovatkách české lyriky“, in: Lumír 54, 395—403 [knižně Duch a národ, 1936, 231—245].

- 81 -

Na okraji jedné epické knihy V. Dyka“, in: Lumír 54, 452—457 [Dykovo číslo; Dyk' Milá sedmi loupežníků].

O tradici v literatuře“, in: Přítomnost 4, 5—7' 21—24 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 7—27, s názvem O tradici v české literatuře].

Medkova jinošská jitra a bájeslovné půlnoci“, in: Sever a východ 3, 228—233.

Edward Babák, spisovatel. Památce Edwarda Babáka (Brno, Společnost pro výzkum dítěte a péči o dítě), 60—63.

Zeyerův Mojžíš. Židovský kalendář na r. 1927/28, 56—59 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 140—147].

Život a dílo Jana Nerudy. Vybrané spisy Jana Nerudy (Praha, Topič), I. díl, VII—XXXII (přetišť. z r. 1921).

Prag in der tschechischen Literatur. Prag und sein Aufstieg (Praha, Orbis), 82—99 [též PrPr 15/5].

K. M. Čapek-Chod“, in: Rev. franç. de Prague 6, 281—286 [z LN 5/11].

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čsl. republiky (na r. 1927) 6, 103—106.

Adresa prof. sboru filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. [Sborník] František Táborský. Hrst statí a přátelských vzpomínek k jeho sedmdesátce (Praha, typ. stát. tiskárna), 35—37.

[Blahopřejný list profesorského sboru filosofické fakulty v Brně k sedmdesátým narozeninám dr. Jana Herbena.] [3] str. [otišť. v LN 7/5].

(v Lidových novinách)

Elka. 5/1.

Na motiv z Turgeněva. 14/1 odp.

Gotický mistr. 30/1 [Felix Jenewein].

Jubileum Matice Opavské. 12/2.

Bedřich Adler. 13/2.

Jiří Brandes zemřel. 20/2.

Za Jiřím Brandesem. 21/2.

Odchod hospodářův. 23/2 [Alfred Stránský].

Tvrdé začátky. 26,/2 odp. [Jan Hiller].

Politik darwinista. 4/3 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 95—101; Edv. Grégr].

Konec plzeňského měsíčníku Pramen. 1/3, 9/3 a 6/4.

M. P. Arcybašev zemřel. 4/3.

Mánesáčtí hosté v Brně. 20/3.

Velbloud překladatelský. 23/3.

Chvála krátké povídky. 25/3.

U Beethovena. 26/3.

Nová poesie civilisační. 31/3.

Paní Jirásková. 2/4.

Hana Kvapilová. 8/4.

Hugo Kosterka. 9/4.

Oplacená návštěva. 21/4 [Aeneas Sylvius Piccolomini].

Gustav Jaroš šedesátníkem. 6/5.

Adresa Herbenovi. 7/5 [blahopřejná adresa za sbor filosofické fakulty Masaryk. university v Brně k 70. narozeninám J. Herbena].

Vděčné rodiště. 8/5 [Nové Město Janu Štursovi].

Slavnost Jana Štursy v Novém Městě na Moravě. 9/5.

Svátky svatého Ducha. 5/6.

Básnické jubileum španělské. 9/6 [Luis de Góngora y Argote].

Pout k sv. Antoníčku. 14/6 odp.

Vladimír Žabotinskij mluví v Brně. 16/6.

Město a okres. 18/6 odp.

Škrtnuté věty. 22/6.

Gymnasium Bartošovo. 25/6.

- 82 -

Pozdrav do Hranic. 17/7.

U Obzinů ve Vyškově. 29/7.

Jindřich Mošna devadesátníkem. 31/7.

Vzpomínka na Fr. L. Čelakovského. 5/8.

Zelení přátelé. 13/8.

Vídeňská elegie. 14/8 [Vincenc Furch].

Sigismund Bouška šedesátníkem. 25/8.

Podobizna profesora Pekaře od Maxe Švabinského. 4/9.

Petr Bezruč. 15/9.

Zelení přátelé a úřední nepřátelé. 16/9 odp.

Čtvrtá třída České Akademie věd a umění o státních cenách literárních. 20/9.

Heřman Sudermann. 30/9.

F. V. Krejčí šedesátníkem. 4/10.

Josef Thomayer. 19/10 [knižně Nosiči pochodní, 1928, 183—189].

K státním cenám literárním. 28/10.

Slitého zvonu hlas. 3/11 odp. [František Alexandr Zach].

Sté narozeniny Pavla de Lagarde. 3/11.

Čapek-Chod zemřel. 4/11.

K. M. Čapek-Chod. 5/11 [též SlavRev 6 a Rev. franç. de Prague 6].

Alfred Klaar. 6/11.

Jindřich Vodák. 8/11.

Jungmannovo jubileum. 13/11.

Teréza Nováková. 13/11.

Za Stanislavem Przybyszewským. 25/11.

In memoriam. 29/11 [Antonín Štolc].

Noviny a nakladatelé. 1/12 a 6/12.

Státní ceny pro německé spisovatele. 4/12.

Za Fedorem Sologubem. 7/12.

[Příspěvek k anketě] Kterou nejzajímavější knihu jste letos četl? 8/12.

Kantor Olympan. 22/12 [Jan Ev. Kosina].

F. X. Šalda šedesátníkem. 22/12.

Pochybnosti o stromku vánočním. 24/12.

(jinde)

Austausch und Sympathie“, in: PrPr 11/12 [o literárních stycích česko-polských].

Smrk a cypřiš. (K 50. narozeninám Tomanovým.) Hodina, příl. Národ. Osvobození 27/2.

Das čechische Schrifttum in Brunn. Die Wahrheit 6, č. 8 [přepracováno: Brünner Beilage PrPr 4/12 a Brünn, die Hauptstadt Mährens 1928, 74—81].

Duch české vlastenecké romantiky. Z cyklu histor. koncertů I. Opus 22/2, str. 1—3.

Jaroslav Veris. [Doprovod ke katalogu k výstavě v Topičově salonu a znovu v katalogu výstavy v Brně v dubnu 1928.]

Sborový duch a zpěv let šedesátých v Čechách. Program III. hist. koncertu Opus [v listopadu 1927]

Úvod. Průvodce brněnským hřbitovem. Hroby význačných českých lidí (Brno, Okresní péče o mládež), 3—6.

Památce bratří Mrštíků“, in: Horácké listy (besedy), 1, 12/8 (č. 1).

Posudky:

Václav Vondrák, Vývoj současného spisovného českého jazyka“, in: ČČH 33, 199—200.

František Trávníček, Příspěvky k dějinám českého jazyka“, in: ČČH 33, 200—201.

Bohumil Ryba, Literární činnost Karla Kolčavy“, in: ČČH 33, 207—208.

Hanuš Jelínek, Études Tchécoslovaques“, in: ČČH 33, 211.

Karel Vorovka, Polemos; Dvě studie o Masarykově filosofii“, in: Lumír 54, 47—49.

Fráňa Šrámek, Básně“, in: Lumír 54, 49—50.

Vojtěch Martínek, Ráj srdce“, in: Lumír 54, 103—104.

Antonín Sova, Drsná láska“, in: Lumír 54, 269—271.

Čtyři knihy básní Vítězslava Nezvala, Nápisy na hroby; Abeceda;

- 83 -

Básně na pohlednice; Blíženci“, in: Lumír 54, 271—272.

Viktor Dyk, Lehké a těžké kroky“, in: Lumír 54, 384—385.

Jaroslav Durych, Bezkydy“, in: Lumír 54, 385—386.

Ladislav Vladyka, Okno a dveře“, in: Lumír 54, 386—387.

(v Lidových novinách)

Rodinné letopisy Jakuba Demla. Jakub Deml, Mohyla. 4/1.

Wolkrova prósa nejposlednější. 5/1 [Zápisky z nemoci].

Knížka o T. F. Šimonovi. 5/1 [Artur Novák, T. F. Šimon, Painter-Etcher].

Literatura jubilea františkánského (Život sv. Františka od sv. Bonaventury, přel. A. Stříž. Vilém Bitnar, Slunečná píseň v české lyrice. Serafínské novely, sestavil Vilám Bitnar). 6/1.

Vladislav Vančura, Rozmarné léto. 6/1.

Josef Knap, Réva na zdi. 7/1.

Zdeněk Rón, Proudy a přístavy. 8/1.

Naše věda a vědecká kritika u nás. 16/1.

Knížka o Šrámkovi. 20/1 [red. Josef Knap].

Poslední básnické slovo Bartoše Vlčka. Bartoš Vlček, Jenom srdce. 21/1.

Dva příspěvky k literatuře staročeské. 25/1 [Bohdan Jedlička, Příspěvky ke kritice legendy o sv. Kateřině. Antonín Havlík, Poznámky k povídce o „Svodnici"]

Nové vydání Masarykova spisu o Palackém. 25/1 [Palackého idea národa českého].

Nové vydání řeči Dobrovského před císařem Leopoldem. 26/1 [vyd. V. A. Francev].

Dokončení Drtinova Úodu do filosofie. 27/1.

Viktor Dyk, Děd. 28/1.

Antonín Tomíček, Víra v duchy na Litomyšlsku. 29/1.

Mladé pokolení literární soudí sebe samo. 29/1 [J. B. Čapek].

Nová vydání Maeterlinckova Pokladu pokorných. 30/1 [přel. Marie Kalašová].

Dvě nové knihy Tomáše Manna. 3/2 [Pariser Rechenschaft; Unordnung und frühes Leid].

Nová básně Fráni Šrámka. Fráňa Šrámek, Básně. 2/2.

Fr. Kropáč, Bláznivý měsíc. 2/2.

Nové vydání Broučkova výletu do XV. století. 3/2 [Sv. Čech; vyd. Ferd. Strejček].

Karel V. Rais, Ze vzpomínek II. 4/2.

Věra Vášová, Po návratu. 8/2.

Nové horské příběhy Jana Vrby. Jan Vrba, Divoženky. 9/2.

Knihomilské vydání Kávové společnosti. 16/2 [B. Němcová].

Enšpigl pro knihomily a knihomoly. 23/2 [Jan N. Štěpánek, Eylenšpigel. Vyd. Č. Zíbrt].

Jan Grmela, Německé hlasy. Překlady ze současné německé lyriky. 24/2.

Kritik mládeže. František Götz, Jasnící se horizont. 9/3.

Padesát ročníků Časopisu Matice Moravské. 11/3.

Cesta českého básníka do Italie. Rudolf Medek, Česká pout do Italie. 11/3.

Dva dokonalé tisky moravské. 12/3 [F. V. Kříž, Jidáš Iškariotský. R. M. Rilke, Modlitby dívek k Marii].

Macharova nová Tristia. J. S. Machar, Tristium Praga. 13/3.

K dějinám jesuitské literatury u nás. 17/3 [Bohumil Ryba, Literární činnost Karla Kolčavy].

Jan Máchal, Boje o nové směry v české literatuře. 18/3.

Poslední velká práce Brandesova. 24/3 [Pověsti o Ježíšovi].

Elbert Hubbard, Poselství Garciovi. 25/3.

Německé překlady z našeho básnictví. P. Eisner, Volkslieder der Slawen. R. Fuchs, Ein Erntekranz aus hundert Jahren tschechischer Dichtung. P. Bezruč–R. Fuchs, Lieder eines schlesischen Bergmanns. 27/3.

Krise naší lidovýchovy. 29/3 [Leoš Mucha, Lidovýchova v krisi].

Heritesova vzpomínka k týdni české knihy. 31/3 [Fr. Herites, Pionýr osvěty].

Čtvrté vydání Novodobé literatury české. 31/3 [František Götz].

- 84 -

Nová kniha básní Otakara Březiny. Z díla O. Březiny. Uspořádal E. Lešehrad. 1/4.

Nové vydání Medkova Lvího srdce. 1/4.

Tři monografie literárně dějepisné. 3/4 [Jos. Št. Kubín, Po stopách Sv. Čecha. M. Regal, Život a dílo K. Klostermanna. E. Felix, J. Fr. Hruška].

Pekařova kniha o Žižkovi. 3/4 [J. Pekař, Žižka a jeho doba. D. I.].

Henri Bergson, Duše a tělo. 8/4.

Lyrická žeň. Vítěz. Nezval, Básně na pohlednice; Blíženci. Jar. Seifert, Slavík zpívá špatně. Svata Kadlec, Svatá rodina. Richard Broj, Větrný mlýn. Jan Čarek, Temno v chalupách. Edvard Valenta, Zrána. 17/4.

Ať si hoši hrají, ať se radují... Václav Lacina, Krysa na hřídeli. Vojtěch Rozner, Listy mladé gardě. Jiří Mařánek, Utrpení pětihranného Boba. A. C. Nor, Sloupky o studentech. 5/5.

Nový svazek Neumannova básnického díla. 1914—1918. 25/5.

Spisy Viktora K. Jeřábka. 26/5 [Zátoka; Gloria Manzoni; Ostrov trosečníků].

Tři básníci. A. Sova, Drsná láska. J. Hora, Struny ve větru. Josef Chaloupka, Tvůj bližní. 29/5.

Anatole France, Touhy Jana Serviena. 2/6.

Spor o jednotu slovanských literatur. 5/6 [F. Wollman — W. Lednicki.

Nový román Jana Vrby. 7/6 [Jan Vrba, Zapomenuté údolí].

Nová vydání románů a povídek. 8/6 [Sezima, Benešová, Durych, Rožek].

Z novinek knihomillských. 8/6 [G. Flaubert, Legenda o sv. Juliánu Pohostinném. J. Wolker, O knihaři a básníkovi].

Dva romány Ladislava Vladyky. L. Vladyka, Já v něm; Včera není dnes. 12/6.

Křivoklát v české kultuře. 16/6 [Ferd. Pátek, Křivoklátsko ve vzpomínkách a krásné literatuře].

Několik mladých povídkářů. V. K. Krofta, Žaláře otevřené. Václav Prokůpek, Esa a Bůh. A. C. Nor, Ztichlýma očima. Adolf Hoffmeister, Hledá se muž, který má dost času. Jaroslav Jan Paulík, Zadní Indie. Míla Neuman, Chlapec a Putifarka. Karel Konrád, Rinaldino. 19/6.

Vladimír Groh, Sofistické hnutí ve starověku. 24/6.

Zapadlý essay Otokara Březiny. Přítomnost. 26/6.

Dvě povznášející knihy. Rašínův památník. Usp. Fr. Fousek, Jos. Penížek a Ant. Pimper. — Ladislav Syllaba, Cestou k svobodě. 10/7.

Benedetto Croce, Barok. 14/7.

Lyrická žeň. František Křelina, Půlnoční svítání. Vladimír Bidlo, Duben. Karel Hradec, Zasněžený dům. Zdeněk Bár, Chléb a vlno. Vladimír Holan, Blouznivý vějíř. Jiří Landa, Zahrada na stole. Vilém Závada, Panichida. 17/7.

Dílo Rudolfa Mayera. Usp. J. V. Sedlák. 21/7.

Vladimír Nosek, The Spirit of Bohemia. 23/7.

Oskar Donath, Böhm. Dorfjuden. 23/7.

Básně S. K. Macháčka. Vyd. Jar. Durych. 24/7.

Románová satira americká. 24/7 [Sinclair Lewis, Elmer Gantry].

Kniha o Jaroslavu Hilbertovi. 27/7 [Josef Knap].

Dvě knihy povídek Lva Blatného. Regulace; Povídky z hor. 31/7.

Ramón del Valle-Inclán, Letní sonata. 3/8.

Kniha vznešeného alpinisty. 4/8 [Achille Ratti, K vyšinám].

Machar intimní. J. S. Machar, Na křižovatkách. 7/8.

Ludvík Lát, Na Lečické faře. 12/8.

Karel Dewetter, Nebeská romance. 18/8.

Nový román A. M. Tilschové. A. M. Tilschová, Haldy. 21/8.

Dobrý autor. 23/8 [V. Ertl].

František Gellner — povídkář. Povídky a satiry. 28/8.

Eva Vrchlická, Všecky cesty vedou do Říma. 2/9.

Spor duše s tělem. O nebezpečném

- 85 -

času smrti. Vyd. Roman Jakobson a St. Petíra“, 10/9.

Román měšťanské romantiky. Felix Téver, Černý Lohengrin. 18/9.

Ramón Gómez de la Serna, Bílá a černá vdova. 21/9.

Miloš Marten, Dvě novely. 22/9 [Cortigiana; V aleji].

Poslední práce převora Cyrila Straky. 28/9 [Přenesení ostatků Sv. Norberta z Magdeburka na Strahov].

Epopeje tělesné erotiky. Jaroslav Maria, Světice, dámy a děvky. 2/10.

Román úsměvné očisty. K. M. Čapek-Chod, Řešany. 8/10.

Trampoty generace. 12/10 [Fr. Götz v Hostu].

Antonín Tomíček, Nás sedláky každý šidí. 13/10.

Předbřeznové balady a romance. 14/10 [vyd. F. Strejček].

František Šindelář, Putování po Sicilii. 15/10.

Red, revue Devětsilu. 16/10.

Literární Svět. 18/10.

K ocenění J. V. Sládka. 19/10 [O. Vočadlo].

Jaroslav Durych, Čert a cikánka. 21/10.

Neumannova lyrika touhy a odříkání. S. K. Neumann, Píseň o jediné věci. 23/10.

Druhý díl Hald od A. M. Tilschové. 27/10.

Karel Čapek, Poslední epos čili Román pro služky. 2/11.

Ivan Olbracht, Devět veselých povídek z Rakouska i republiky. 16/11.

Jaroslav Durych, Kurýr. 17/11

K českému vydání Goetha. 20/11 [Spisy, sv. 28—30. Red. O. Fischer].

Cesta k básníkům. Albert Vyskočil, Básníkova cesta. 30/11.

Nový svazek Macharových feuilletonů. J. S. Machar, Oni a já. 15/12.

Písně o královně Dagmaře. 15/12 [z dánštiny přeložil J. E. Vocel, doslov Emil Wailter].

Mánesův Rukopis Královédvorský. Dílo Josefa Mánesa, sv. 3. Zpracoval Ant. Matějček. 18/12.

Několik nových knih pro mládež. 18/12 [Rudolf Těsnohlídek, Nové království. Vybrané Andersenovy pohádky. Josef Hais Týnecký, Z přírody. Jindřich S. Baar, Na hyjtě I.].

Nové vědecké vydání Máchova Máje. 18/12 [vyd. Fr. Krčma].

Tři knihy intimní lyriky. Rudolf Krupička, Láska za lásku. Miroslav Rutte, Měsíčná noc. Benjamin Klička, Svět z rodiny. 24/12.

Gabriela Preissová, Ivančina selanka. 24/12.

1928

Nosiči pochodní. Kniha české tradice. (Besedy Kruhu 6.) Praha, nákl. Literárního odboru Umělecké besedy a Kruhu českých spisovatelů, 290 str.

Josef Dobrovský. (Zlatoroh, sv. 53.) Praha, Mánes, 86 str. [z toho ukázky: Les Maîtres de Dobrovský a Dobrovský et les Romantiques, Rev. franç. de Prague 8, 1929, 340—346].

I. L. Kober, český knihkupec a nakladatel. Praha, Kuncíř, 22 str. [knižně Duch a národ, 1936, 109—120].

Výbor ze studií a podobizen. (Sbírka souvislé četby školní, sv 67.) Praha, Topič, 132 str.

Den tjeckiska litteraturen i fâgelperspektiv. Oversättning frin tjeckiskan av Erik Frisk. Stockholm, Fritze, 82 str. a 6 příl. [švéd. překlad Českého písemnictví s ptačí perspektivy, 1, vyd. 1920; švéd. překlad druhého vyd. 1937].

- 86 -

K. M. Čapek-Chod. Almanach Čes. Akademie 37, 178—200 [nekrolog].

Teréza Nováková v Proseči“, in: ŽSv 32, 210—212 [přetišt. Čs. republika 31/7].

O novijoj češkoj linci. Preveo M. S. Trifković. Letopis Matice Srpske (Novi Sad) 102, knj. 318, 228—249.

La poésie lyrique tchèque. Le Monde Slave 5, t. 3, 321—352.

K. M. Čapek-Chod“, in: SlavRev 6, 416—420 [nekrolog; z LN 5/11 1927].

Z mých vzpomínek na Otakara Theera“, in: RozprAvent 3, 111.

Jaroslav Vrchlický“, in: LitRozhl 12, 1—3.

Fr. Táborský lyrik. Fr. Táborský. Hrst statí a přátelských vzpomínek k jeho sedmdesátce (Praha, Bohumil Vavroušek, soukr. tisk), 50—5 5 [knižně Duch a národ, 1936, 18 1—1.88].

Rudolf Těsnohlídek zemřel. [Sborník] Na pamět Rudolfa Těsnohlídka uspořádal... Arne Novák (Jaroměř-Brno), 9—15 [z LN 13/1 1928].

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čs. republiky (na r. 1928) 7, 95—99,

K anketě o regionalismu. Jihočeský přehled 3, 49—50.

[Odpověď na anketu O českém a kulturním eklekticismu.] LitSvět 1, č. 1, str. 1.

[Interview „Zpovědi českých básníků a kritiků".] LitSvět 1, č. 6/7, 1 a 4.—6.

Literární přednášky v Husově škole za války. [Sborník] Husova škola v našem národním životě (Praha, Masarykův lidovýchovný ústav), 35—37.

[Úvodní slovo] Řeči Fr. Palackého a P. J. Šafaříka na Slovanském sjezdě (Praha, Spolek českých bibliofilů), 6—16.

Úvod. Poselství důvěry a jistoty. Sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní (Praha, Topič), 7—19.

Tschechische Literatur in Brünn. Brünn, die Hauptstadt von Mähren (Praha, Orbis), 74—81 [též Die Wahrheit 6, 1927, č. 8 a PrPr 4/12 1927].

[Úvodní slovo.] Max Švabinský, Hlavy známé a neznámé. Padesát portrétů se studií Anna Nováka (Praha, Štenc), 7—37 [charakteristika Pekaře a Riegra přetišt. v Našem kraji, Mladá Boleslav].

Úvodní slovo. Brno. Cyklus leptů (Brno, Výbor výstavy pro soudobou kulturu), 3—6 [ukázka „Špilberk a Petrov" LN 26/5; knižně Duch a národ, 1939, pojato do čl. Duše Brna a jeho kultura slovesná, 65—90].

Úvod. Teréza Nováková. Výbor z beletrie. S úvodem Arne Nováka (Sbírka souvislé četby školní, sv. 68), 5—9.

- 87 -

Inledning. Otakar Březina. Källornas Musik. Med inledning av Arne Novák. Från tjeckiskan av E. Weer. (Stockholm, A. Bonniers Forlag), 5—25 [úvod k švédskému překladu Březinovy Hudby pramenů].

(v Lidových novinách)

Zpěvák Skřivánek. 5/1 [Adolf Krössingl.

Marie Gebauerové zemřela. 10/1.

Tomáš Hardy. 12/1.

Rudolf Těsnohlídek zemřel. 13/1 [knižně Na pamět Rudolfa Těsnohlídka..., 9—15].

[Nekrolog R. Těsnohlídka veršem v „Týdenním rozhlásku".] 14/1 odp.

Impromptu polemické. 15/1 [proti J. Durychovi].

František Táborský. 15/1.

U Jahnů v Pardubicích. 21/1 odp.

Vicente Blasco Ibáněz zemřel. 29/1.

Věrný Čech. 4/2 [Jan Štenc].

Josef Holý zemřel. 7/2.

Jaroslav Vrchlický, kmet. 17/2.

Vzpomínka a otázka. 22/2 odp. [Alfred Stránský].

Dvacet let od smrti básníkovy. 23/2 [Sv. Čech].

Civilisace v Zadních horách. 26/2.

Český mecenáš. 11/3 [Josef Hlávka].

Pražští grafikové v Brně. 11/3.

Křivda. 13/3 [František Krsek].

Nadvýroba. 18/3.

Henrik Ibsen. 20/3.

Albrecht Dürer. 6/4.

Ve věci Mefistofelově. 12/4 [Goethův Faust v úpravě Paula Mederowa].

Dobrý genius. 18/4 [Pavel Kučera].

Vůdce a učitel. 21/4 [H. Taine].

Pohostinost a nevděk. 29/4.

Profesor Archibald Cary Coolidge zemřel. 1/5.

Sté narozeniny Danta Gabriela Rossetiho. 12/5.

Věrná Umělecká Beseda. 13/5 [Jaroslav Čermák].

Padesátiny prof. Jana Hejčla. 15/5.

Rudolf Richard Hofmeister šedesátníkem; 17/5.

František Procházka sedmdesátníkem. 23/5.

Praděd století. 31/5 [Voltaire].

Šafařík mluví na Slovanském sjezdu. 2/6.

Hrdina naší doby. 3/6 [Jan Klepetář].

Brněnský hrdina. 29/6 [Fr. Alexandr Zach].

Paolo Veronese. 29/6.

Nad skautským deníkem. 30/6 odp. [Táborový denník 16letého J. Wolkera].

Vzpomínka. 10/7 [Růžena Svobodová].

Šedesátiny Stefana George. 12/7.

Sochař kmet. 21/7 [Josef V. Myslbek].

Sedmdesátépáté narozeniny Terézy Novákové. 31/7.

Lilly Schnitzlerová. 2/8.

Poznání Západu. 5/8 [P. Claudel].

Spor o literární tradici. 12/8 [Pavel Fraenkl — Josef Knap].

Leoš Janáček. 14/8 [nekrolog].

Antonín Sova zemřel. 17/8.

Besedou u Antonína Sovy. 19/8.

Recitátorka odchází. 22/8 odp. [Marie Lukášová].

Tolstoj. 9/9.

Příklad Otokara Březiny. 13/9.

Šedesátka Jaroslava Kvapila. 25/9.

Jan Kabelík zemřel. 18/10.

Deset let krise českého románu. 28/10.

Literární ceny za rok 1928. 28/10.

Deset let krise čes. románu. 28/10.

Nástupce Aug. Sauera jmenován. 30/10 [Herbert Cysarz].

Heidleři. 6/11 [Ferdinand a Jan].

Melodik. 18/11 [Franz Schubert].

Xaver Dvořák sedmdesátníkem. 29/11.

Jubileum Masacciovo. 4/12.

Hrabě Leopold z Kalckreuthů zemřel. 4/12.

Překvapení ze Severu. 8/12 [Sigrid Undset].

[Příspěvek k anketě] Kterou nejzajímavější knihu jste letos četl? 8/12.

Štít nezdvižený. 14/12 [František Čáda].

- 88 -

Šedesátiny profesora Jana Krejčího. 15/12.

Otec Zdráhal. 22/12 [František V. Zdráhal].

(jinde)

Viktor Dyk básníkem pokrokového hnutí. Samostatnost 23, 5/1.

Hajnovo doktrinářství. Samostatnost 23, 24/7.

Tradice svatováclavská a husitská v legiích i v národě. Život (kat.) 10, 5—7.

O české literatuře. Chic. Tribune [psáno 27/1—30/1].*)

Sborová lyrika a hudba. (Úvod ke koncertu sdružení Opus.) Program ke koncertu 1/6.

Poselství Václavského náměstí. Horácký přítel [kalendář] pro občanský rok 1929, 30—32.

Fr. L. Čelakovský, básník české mysli lidové. Náš domov 37, 218—221.

Posudky:

Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Vydal V. A. Francev. I. Vzájemné dopisy P. J. Šafaříka s ruskými učenci“, in: ČČH 34, 421—428.

(v Lidových novinách)

Brněnský román válečný. Čestmír Jeřábek, Svět hoří. 1/1.

Žižkovský román humoristický. Emil Vachek, Bidýlko. 8/1.

Karel Čapek, Řeč a literatura. Chvála řeči české. 8/1.

Fr. Herites, Tři cesty. 10/1.

K. M. Čapek-Chod, Sursum corda. 12/1.

František Táborský, Legenda staronová. 14/1.

Karel Engelmüller, Marie Hübnerová. 25/1.

Praha Karla Vika a Františka Táborského. Praha v barevných dřevorytech K. Vika. S textem Fr. Táborského. 29/1.

Dva básnické překlady z francouzštiny. 4/2 [André Spire, Hebrejské melodie. Paul Valéry, Hřbitov u moře].

Kritika lásky a nenávisti. Jiří Karásek ze Lvovic, Tvůrcové a epigoni. 5/2.

Nové vydání Vinařického Aeneidy. 9/2 [vyd. Boh. Ryba].

Nový vypravěč. Vladimír Raffel, Elektrické povídky; Tělové povídky; Pathetické povídky. 19/2.

České obrození a Němci. Arnošt Kraus, Die sogenannte tschechische Renaissance und die Heimatdeutschen. 26/2.

Dykovy vzpomínky a komentáře. Viktor Dyk, Inter arma. 1/3.

Nové knihy Jana Vrby. Jan Vrba, Nejsilnější vášeň; Mládí. 18/3.

Nové české publikace ibsenovské. 20/3 [Gustav Pallas, Henrik Ibsen; H. Ibsen, Paní Inger na Ogrotě].

Arno Sáňka, České bibliofilské tisky, d. II. 23/3.

Dvacet let Štencova grafického kabinetu. Red. Zd. Wirth. 23/3.

Fr. Táborský, Veliký sněm ptačí. S dřevoryty K. Svolinského. 27/3.

Osobnost Boženy Němcové. Zdeněk Záhoř, Božena Němcová. Hlasy o osobnosti a díle. 28/3.

Jaroslav Maris, Olginka. 2913.

Josef Šimek, Moje paměti a vzpomínky. 30/3.

Kritika poetická. Bedřich Václavek, Od umění k tvorbě. 4/4.

Profesor Rádl o krisi inteligence. Em. Rádl, Krise inteligence. 8/4.

Erotika českého obrození. Sestavil Jiří Hrubý. 22/4.

Z nové národopisné literatury. 25/4.

Vzpomínky na Karla Hynka Máchu. Uspořádal Fr. Krčma. 26/4.

Božena Benešová, Chlapci. 27/4.

Josef Delteil, Jana z Arcu, Panna Orleánská. 5/5.

Z nové žně lyrické. Richard Weiner, Mnoho nocí. Bohumil Polan, Koncert na lesní roh. Konstantin Biebl, S lodí, jež dováží

*) Nic bližšího nezjištěno.

- 89 -

čaj a kávu. František Halas, Sepie. Dalibor Chalupa, Duhové poledníky. 6/5.

František Táborský. Hrst Statí a přátelských vzpomínek. Usp. Boh. Vavroušek. 9/5.

Leon Kellner, Anglická literatura doby nejnovější od Dickense až k Shawovi. 11/5.

Em. Čapek, Z literatury pokrokového hnutí. 15/5.

Tylda Meinecková, Kordelie. 16/5.

Dva romány životní hrůzy. František Kropáč, Propast. Leopold Bena, Maryča. 27/5.

Soubor podobizen Maxe Švabinského. 30/S [Hlavy známé i neznámé].

Eliška Krásnohorská-Pechová, Co přinesla léta. 2/6.

Vydání Zápisníku zmizelého. 5/6 [vyd. B. Beneš-Buchlovan].

Ferdinand Strejček, Z pamětí našich spisovatelů. 7/6.

Dva svazky kladenského Zodiaku. Artur Breisky, Dvě novely. Karásek ze Lvovic, Boží převozník. Jan Opolský. Stradivari. 8/6.

Paul Géraldy, Preludium. 9/6.

Dvě povídky. Josef Hora, Smrt manželů Pivodových. Josef Kopta, Marta, Marie, Helena. 10/6.

Jan Kabelík, Rodina pěvce Slávy dcery. 16/6.

Helena Bochořáková-Dittrichová, Brno. 17/6.

Josef Strnad a Felix Vondruška, Padesát let Spolku přátel vědy a literatury české v Plzni. 19/6.

Lyrické vyúčtování Jiřího Mahena. Jiří Mahen, Básně. 24/6.

Ke zhodnocení kritiky let devadesátých. 24/6 [Pavel Fraenkl].

Zánik Literárního Světa. 26/6.

Kniha o brněnském umění. Eugen Dostál, Umělecké památky Brna. 28/6.

Jan Blahoslav, Spis o zraku. Vyd. Fr. Chudoba. 28/6.

Velký román aventinský. Jaroslav Maris, Váhy a meč. 8/7.

Literární grotesky. 11/7 [Benjamin Klička, Muž, který chtěl ABCDE. Jiří Mařánek, Břichomluvec a Amazonka; Kouzelný deštník].

Na obranu Otakara Theera. 13/7 a 10/10 1928, 25/7 1929 [Jarmil Krecar].

Šaldův výklad o mladém básnictví českém. F. X. Šalda, O nejmladší poesii české. 15/7.

Ještě ke krisi české kritiky. 15/7 [Jan Strakoš].

Vojtěch Rozner, Jedovatý řez. 19/7.

Karel V. Adámek, Literární počátky Karla Adámka. 20/7.

Jan Karník, Závětří. 21/7.

Nové kritické vydání děl Máchových. Dílo K. H. Máchy. Díl I. Vyd. Fr. Krčma. 22/7.

Jules Romains, Obrozené městečko. 22/7.

Nová kniha lyriky Fráni Šrámka. Fráňa Šrámek, Nové básně. 29/7.

V. Sobotka, Anatole France, mudrc ze Zahrady Epikurovy. 2/8.

Fr. Skácelík, Povídky o umělcích. 3/8.

Paul Claudel, Cesta křížová. 5/8.

Sešitky Poutníkovy. 10/8 [Josef M. Sedlák].

Poslední svazek Gellnerových spisů. Gellner, Spisy III. 15/8.

Básník Smrti. Jakub Deml, Tanec Smrti. 26/8.

Riegrův památník. Redakcí Karla Stloukala. 2/9.

Růžena Jesenská, Srdce. 5/9.

Dva romány. Benjamin Klička, Jaro generace. František Kropáč, Posedlí. 21/9.

Důvěrné chvíle. Sborník členů Máje, redakcí K. Dewettra, Fr. S. Procházky a Fr. Sekaniny. 23/9.

Ferdinand Pelikán, Boj za svobodu české filosofie. 28/9.

Jaroslav Maria, Dvě slzy. 29/9.

Vzpomínky na Jana Gebauera. Marie Gebauerová, Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera. D. I. 7/10.

Naturalistické povídky. Anna Maria Tilschová, Zlá tma. 14/10.

Viktor K. Jeřábek, Štěstí domova. 18/10.

Dvě nové knihy Dykovy. Viktor Dyk, Holoubek Kuzma; Zpěvy v bouři. 25/10.

Karel Scheinpflug, Loňské sněhy. 25/10.

J. B. Čapek, Henrik Ibsen a nemoc Evropy. 26/10.

Manifesty 1917. 4/11 [úvod F. V. Krejčího].

- 90 -

Nová kniha essayů Arna Nováka. 9/11 [Nosiči pochodní].

Kritika sarkasmu a nenávisti. Jaroslav Durych, Ejhle člověk! 11/11.

Pět knih příležitostné lyriky. Jaroslav Kvapil, Na sklonku října. Josef Kopta, Nejvěrnější hlas; Píseň o ledoborci. Josef Hora, Mít křídla! Metoděj Jahn, Písně smutku a radosti. 25/11.

Román dramatikův. František Zavřel, Hora Venušina. 2/12.

Česká antologie Pavla Eisnera: Die Tschechen. 21/12.

Emil Ludwig, Syn člověka. 23/12.

S Františkem Táborským na Rusavě. 23/12 [Fr. Táborský, Rusava].

Jaroslav Bednář, Červená země. Terra rossa. 28/12.

Z nové březinovské literatury. 29/12 [O. Březina, Jediné dílo. Zdeněk Záhoř, Otokar Březina. Antonín Veselý, Z návštěvy u básníka v Jaroměřicích].

Z nové literatury o Palackém. 30/12 [F. Hrejsa, Mladý F. Palacký. — Dvě latinské řeči z r. 1817, vyd. F. Hrejsa. — Politická závět Fr. Palackého, vyd. Jar. Werstadt. — Řeči Fr. Palackého a P. J. Šafaříka na Slovanském sjezdě, vyd. Arne Novák].

1929

České písemnictví s ptačí perspektivy. 2. vydání. (Lidová knihovna Aventina, sv. 32) Praha, Aventinum, 69 str. [1. vydání 1920; švéd. překlad druhého vydání 1937].

Teorie o národním obrození. Brno, Spolek posluchačů filosofie. 51 str. [litograf.].

Synchronistická metoda a úkoly studia současných literatur slovanských. These a poznámky k diskusi, sekce I, č. 6 (Publikace I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929), 3 nepag. str. — Též La méthode synchronique et les tâches de l'étude des littératures slaves contemporaines, 4 nepag. str.

Josef Dobrovský a jeho předchůdcové v českém literárním dějepise. Josef Dobrovský 1753—1829, sborník statí k stému výročí smrti Jos. Dobrovského (Praha, nákl. výboru I. sjezdu slovan. filologů), 241—251.

Vědecké tradice Josefa Dobrovského v Brně. Dobrovský a Brno (Brno, Polygrafie), 24—29 [knižně Duch a národ, 1936, 71—80, pojato do čl. Duše Brna a jeho kultura slovesná].

Gogol u Jaroslava Vrchlického“, in: Slavia 7, 890—894.

Tradiční kořeny nejnovější (popřevratové) české literatury. Sborník přednášek pronesených na I. sjezdu čs. profesorů... (Praha, vyd. výbor sjezdový), 63—70.

Životní hodnoty v poesii Zeyerově. Ibid. 70—73.

Kniha básníkova poledne“, in: Lumír 55, 8—14 [Jar. Vrchlický, Život a smrt].

[Ot. Šimek padesátníkem.] Lumír 55, 88—89.

Padesátka Hanuše Jelínka“, in: Lumír 55, 181—183.

- 91 -

Die čechische erzählende Prosa des letzten Jahrzehnts“, in: SlRund I, 264—280.

Zweierlei jüdische Weisheit. Xenia Pragensia (Praha, nákl. Klubu moder. filologů), 446—458 [Jar. Vrchlický].

Josef Dobrovský. (Článek jubilejní.) Zlatá Praha 46, 175—177, 196—198.

Sur Dobrovský“, in: Rev. franç. de Prague 8, 387—396.

Antonín Sova“, in: SlavRev 7, 418—422 [nekrolog].

Kořeny a růst české literatury v Čs. republice. LitRozhl 13, 19—21, 41—45 [úvod ke stati „Česká literatura" v OSNND I, 2].

Antonín Sova, český lyrik“, in: LitRozhl 13, 4—5.

Teréza Nováková a naše ročenka“, in: Chudým dětem 41, 10—13.

Bezdětný hospodář“, in: Chudým dětem 41, 18—23 [Otokar Březina].

Úvod. Medek Rudolf, Básně. Výbor pořídil autor, úvod napsal Arne Novák (Sbírka souvislé četby školní, 72. Praha, Topič), 5—10.

Úvod. Helena Bochořáková-Dittrichová, Z mého dětství. Dřevoryty (Praha, Orbis), 5—14.

Franz Xaver Šalda. Meyers Lexikon (7. Aufl.) 10, 573.

(v Lidových novinách)

Hodina ordinace u dra Desideria. 1/1.

Josef Dobrovský a literatura. 5/1.

Josef Dobrovský. 6/1.

Jubileum Petra Vischera. 6/1.

Jubileum Bedřicha Schlegla. 12/1.

Méně dokumentů! 12/1 [J. S. Machar o Jos. K. Šlejharovi].

Tabulkové vlastenectví. 14/1 odp.

Voják ducha. 17/1 [Karel Vorovka].

Spisovatelova nejistota. 19/1 [Klabund].

Spisovatel František Herites zemřel. 20/1.

František Kolar. 29/1.

Viktor Kamil Jeřábek sedmdesátníkem. 3/2.

Hugo Salus zemřel. 5/2.

Chudáček už klesá — klesá! 9/2 [J. Neruda].

Kritika z jedné kapsy. 9/2 [veršovaná parodie na K. Čapka].

Bohdan Kaminský sedmdesátníhem. 24/2.

Malíř Staropražan. 27/2 [Karel L. Klusáček].

Politikové a literatura. 28/2.

Poslání Viléma Meistra. 2/3 [k překladu Goethova Viléma Meistera od V. Jiráta a E. A. Saudka].

Malíř Hugo von Habermann zemřel. 5/3.

Josef Holeček. 7/3 [nekrolog].

Život Josefa Holečka. 7/3.

Literární jubilea. 16/3.

Otokar Březina. 26/3 [nekrolog; knižně 1938].

Život Otokara Březiny. 26/3.

Tradiční kořeny české literatury popřevratové. 7/4 [výtah z přednášky].

Hovory s Otokarem Březinou. 13/4.

O pohřbu Otokara Březiny. 28/4 [srov. LN 2/6].

Organisátor kovových rukou. 28/4 [Václav Štech].

Zápas s tradicí a o tradici. 4/5 [k čl. Emila Vachka, Proč? Panorama 7].

Sir Arthur Conan Doyle. 22/5.

L. Grossmannová-Brodská osmdesátnicí [!]. 24/5.

I. N. Potapenko zemřel. 24/5.

Pomník české knize. 25/5.

Karel Sternheim. 5/6.

Jan Václav z Finberka šedesátníkem. 6/6.

- 92 -

Sté narozeniny J. E. Millaisa. 8/6.

Nejkrásnější česká kniha. 8/6.

È morta. 13/6 [Kleměna Kalašová].

Alois Lang šedesátníkem. 16/6.

O válečném románě Remarqueově. 18/6 [Rudolf G. Binding].

Reverd. P. Poláček káže o Literárním Světě. 6/7 [veršováno].

Hrdina pražské bohémy. 16/7 [Bohdan Kaminský].

Hugo z Hofmannsthalů. 17/7.

Ostatek jest mlčení... 21/7 [Ot. Březina].

Ještě z litomyšlské výstavy. 21/7.

Karel Elgart-Sokol. 23/7.

Vincenc Vávra osmdesátníkem. 26/7.

Severský samotář. 4/8 [Knut Hamsun].

Jaromír Borecký šedesátníkem. 6/8.

Za profesorem Josefem [!] O. Hruškou. 9/8.

Šedesáté narozeniny Marie Laudové-Hořicově. 16/8.

Blud jubileí. 18/8 [též Pestrý týden 30/8 1929].

Ivo Vojnovič v Praze. 31/8.

Bojovník z bašty. 5/9 [J. V. Frič].

Dvě návštěvy u Karoliny Světlé. 7/9.

Anselm Feuerbach. 12/9.

Lex Nietzsche. 21/9.

Karel Leger sedmdesátníkem. 21/9.

Svatý Václav. 28/9.

Zlatá Praha zanikla. 12/10.

Dům básníkův. 13/10 [Jar. Vrchlický].

Síla i něha. 20/10 [Josef Václav Myslbek].

Edison a Dobrovský. 22/10.

Fresky v Novém Městě na Moravě. 26/10 [Karel Němec].

Stavitelé chrámu. 27/10 [knižně Duch a národ, 1936, 11—16].

Arno Holz zemřel. 27/10.

Heřman Ungar zemřel. 29/10.

Arnošt Kraus. 3/11.

[Příspěvek k anketě] Kterou nejzajímavější knihu jste letos četl? 9/11.

Evropské poslání románu. 16/11 [Thomas Mann].

Zachránění regionalisté. 17/11.

Mistr Václav Klouda. 28/11 [= J. V. Myslbek a K. M. Čapek-Chod].

Věřící Tomáš. 19/12 [Pešina z Čechorodu].

Karel Scheinpflug šedesátník. 28/12.

(jinde)

Der Heilige Wenzel als literarisches Problem“, in: PrPr 28/9.

Svatý Lukáš, maléř boží“, in: Horácké listy (besedy) 3, č. 6—7, 25/10 [k padesátce Karla Němce].

Posudky:

František Palacký, Dvě latinské řeči z r. 1817. Přel. K. Hrdina. — Ferdinand Hrejsa, Mladý Frant. Palacký“, in: LF 56, 49—51.

Karel Kazbunda, České hnutí r. 1848“, in: LF 56, 165—168.

Josefa Dobrovského Kritická rozprava o legendě prokopské“, in: LF 56, 288—291.

Albert Pražák, Obrozenská tradice“, in: ČČH 35, 424—428 [k tomu: "Odpověď A. Pražákovi“, in: ČČH 36, 235].

Rudolf Krupička, Láska za lásku“, in: Lumír 55, 39—40.

(v Lidových novinách)

Frant. Horečka, Břetislav Bartoš, malíř národní tradice. 1/1.

Antonín Sova, Lyrische Sekunden der Seele. Übersetzt von A. St. Mágr. 2/1.

Nový Petr Bezruč. Slezské písně Petra Bezruče. 5/1.

Egon Hostovský, Ghetto v nich. 5/1.

Dvě knihomilské publikace Rud. Medka. 12/1. [Dáma ve smutku; Nejhodnější děvče z Groenendalu].

Milada Matulová, Růžové údolí. 12/1.

T. Frant. Šimon, Druhá epištola: O sběratelích a sběratelství vůbec. 16/1.

Třídní román. Ivan Olbracht, Anna proletářka. 19/1.

Jaroslav Jan Paulík, Arizona 19/1.

- 93 -

In memoriam Karel Hlaváček. 24/1.

Jiří Wolker, Básně v próse. 26/1.

J. B. Foerster, Stopy v písku času. 26/1.

Eduard Kučera, Kotva v moři. 26/2.

Byl Josef Dobrovský svobodným zednářem? St. Šulc, Josef Dobrovský, modrý abbé. 9/2.

Dillingrův obrazový doprovod k Nerudovým Arabeskám. Jan Neruda, Arabesky. Ilustroval Petr Dillinger. 9/2.

Štencův sborník Umění. 21/2.

O Společnost Jar. Vrchlického. 22/2 [Vladimír Frída].

Jaroslav Durych, Budějovická louka; Valdice. 23/2.

Jiří Mařánek, Ještěrka v červeném bludišti. 23/2.

O smysl českých dějin. Josef Pekař, Smysl českých dějin. O nový názor na české dějiny. 2/3.

Josef Knap, Muži a hory. 2/3.

František Ulrich, Model. 9/3.

Věra Vášová, Soňa. 9/3.

Nový Vítězslav Nezval. Vítězslav Nezval, Edison; Židovský hřbitov. 16/3.

Žeň mladé lyriky. 23/3 [Fráňa Velkoborský, Sníh na horách; Barvy severu; Jediný na světě. Josef Ošmera, Den i noc. Zdeněk Bár, Zrcadlo modrých stínů. Jaroslav Zatloukal, Město světel. Vojtěch Rozner, Rozjizvené srdce. Jaroslav Verián, Zakletí. Jiří Taufer, Večerní oči. František Neužil, Před nedělí. Josef Koudelák, Zjevení lásky. Otakar Žižka, Konec slavnosti].

Frant. Pražák, Ras. 23/3.

Emil Saudek, Pod oblohou Otokara Březiny. 30/3.

L. A. Seneka, O klidu duševním. 30/3.

Román válečné Prahy. Božena Benešová, Podzemní plameny. 13/4.

Viktor K. Jeřábek, Děvečka Páně, Ve víru. 13/4.

Georges Gaudy, Granátové jámy verdunské. 13/4.

František Kropáč, Peklo milosti. 20/4.

Josef Holeček, Mráz čili rok 1916. 20/4.

Dva pohledy do dílny romanopiscovy. Marie Majerová, Pohled do dílny. Josef Kopta, Jak vznikala Třetí rota. 26/4.

Nové vydání staré literatury. 27/4 [Křišťan, Život a umučení sv. Václava. Tři legendy o Sv. Václavu. Ludvík z Pernštýna, Naučení rodičům. J. Blahoslav, O původu Jednoty bratrské].

Nové svazky souborného vydání Vrchlického. 27/4 [Sfinx; Bar Kochba].

Karel Konrád, Dinah. 4/5.

Jiří Červený, Máňa. 11/5.

Miloš Jirko, Vraždící pianola. 11/5.

Georges Bernanos, Noc. 11/5.

Vojtěch Martínek, Ostravská píseň. 18/5.

Nová česká lyrika. Richard Weiner, Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami. Konstantin Biebl, Nový Ikaros. Saň. Špálová, Písně mrtvého kapitána. Zdeněk Kalista, Smuteční kytice. 25/5.

Paul Valéry, Had. 25/5.

Rudolf Medek, Vinný keř. 25/5.

Jan V. Sedlák, Literární historie a literární věda. 25/5.

Leonhard Frank, Karel a Anna. 1/6.

Tomáše ze Štítného Knížky o hospodářovi, o hospodyni a o čeledi. 1/6 [vyd. V. Foch].

Otokar Březina a Moderní Revue. 2/6 [J. Karásek ze Lvovic; srov. LN 28/4].

Kroměřížská Xenia. 8/6 [publikace 2. schůzky Moravských bibliofilů].

K. M. Čapek-Chod, Psychologie bez duše. 8/6.

A. St. Mágr a Otto Pick, Chvíle s Otokarem Březinou. 8/6.

Nezvalova zpověď dítěte našeho věku. V. Nezval, Kronika z konce tisíciletí. 15/6.

Otokar Březina, Zrcadlení v hloubce. 15/6.

Anna Ziegloserová, Pošetilé. 15/6.

Z důvěrného koutku Josefa Dobrovského. Dopisy neznámé české šlechtičny Josefu Dobrovskému r. 1796. Vydal Francev. 22/6.

Emil Zegadłowicz, Balada o Wowrovi. 22/6.

Lucie Sovová, Lesní knížka. 29/6.

- 94 -

Věnec básní o svatém Václavu. Vybral V. Bitnar. 6/7.

Josef Kalus, Valašský král. 13/7.

Miloslav Nohejl, Ohnivý červenec. 14/7.

„Kohout" zpívá o Sv. Václavu. 4/8 [Gustav Jaroš a Jindřich Kohn].

Dějiny a stavby českomoravského Horácka. 8/8 [J. F. Svoboda, Horácká osada].

Lyrické vidění posledních deseti let. Josef Hora, Deset let. 11/8.

Adolf Wenig, Žito čaroděj a jiné povídky o šibalstvích a kouzlech. 14/8.

Přehled německé literatury poválečné. 17/8 [Paul Fechter, Deutsche Dichtung der Gegenwart].

Román vykloubených osudů. Jiří Mahen, Nejlepší dobrodružství. 18/8.

K poznání významu a osobnosti J. E. Purkyně. 21/8 [O. V. Hykeš, Přírodovědecká práce J. E. Purkyně].

Josef Novák, Vlastní životopis. 28/8.

Jaroslav Durych, Pout do Španělska. 31/8.

Básnický soubor Vojtěcha Martínka. Vojtěch Martínek, Básně. 1/9.

Slavík zpívá špatně. Jaroslav Seifert, Básně. 7/9 a 10/9.

Sigrid Undsetová, Jaro. 7/9.

Božena Polívková, Výtvarná práce V. H. Brunnera pro českou knihu. 7/9.

Jan Vrba, Mniška. 14/9.

Albert Pražák, Československá otázka u Havlíčka. 14/9.

Jan Knob, Smršť. 18/9.

Lancelot a Alexandrina. Zčeštil O. Fischer. 20/9.

Tři knihy Evy Jurčinové. Psyché mluví; Poutníci věčných cest; Podobizny spisovatelek světové galerie. 21/9.

Dílo Karla Hynka Máchy. Díl III. Upravil Fr. Krčma. 21/9.

Z nové literatury svatováclavské. Karel Stloukal, Sv. Václav. Jan Kapras, Kníže Václav Svatý. 28/9.

Život a umučení svatého Václava (Legenda Oportet nos fratres). Přel. Ant. Stříž. 28/9.

Verner von Heidenstam, Pout svaté Brigity. 5/10.

Jaroslav Seifert, Hvězdy nad Rajskou zahradou. 12/10.

Hanuš Jelínek, Laryngiada. 12/10.

Jan Bartoš, Daleká cesta. 19/10.

Viktor Dyk, Soykovy děti. 19/10.

Čtyři moravští lyrikové. 2/11 [Josef Cipr, Venkovská pošta. R. Bojko, Na tichém ostrově. J. V. Sedlák, Daň boží. Zdeněk Bár, Melodie].

Jan Rambousek, Hrst vzpomínek na básníka Březinu. 9/11.

Dílo Karla Hynka Máchy. Uspořádal Albert Vyskočil. 16/11.

Nová vydání Vrbových obrazů přírody. 16/11 [Vysoký sníh; Borovice].

Jos. Kajetán Tyl, Nebezpečný proslov. Nalezl a vydal Ferd. Strejček. 23/11.

Román českého kněze-reformisty. Emanuel Masák, Šimon Stylita. 23/11.

Nové vydáni próz Jiřího Karáska ze Lvovic. 23/11 [Lásky absurdní].

Tři knihy povídek. Josef Knap, Zaváté šlépěje. Helena Dvořáková, Mary z jedenačtyřicítky. Benjamin Jedlička, Kouzelná panenka. 30/11.

Nové vydání Martenova Akkordu. 30/11.

Sborník k sedmdesátým narozeninám K. B. Mádla. 7/12.

Karel Hynek Mácha, Marinka. Vydal F. Strejček. 7/12.

Kostel na dědině a v městečku. Bohumil Vavroušek, Kostel na dědině a v městečku; Církevní památky na Podkarpatské Rusi. 14/12.

Otokar Fischer, Duše a slovo. 14/12.

Dozvuky svatováclavského jubilea. 14/12 [Karel IV., Život Sv. Václava. Josef V. Šimák, O knížeti Václavovi. Plzeňsko sv. Václavu. Svatováclavský sborník Akordu].

Ladislav Syllaba, Lékařská návštěva u Otokara Březiny. 14/12.

Kniha antických pohádek a pověstí. 14/12 [Vojtěch Zelinka, Z dávnověku].

Český portretista předbřeznový. Karel B. Mádl, Antonín Machek, malíř podobizen. 19/12.

- 95 -

Jan Fr. Hruška, Výbor z chodských bajek. 21/12.

Rudolf Medek, Magdaléna. 21/12.

Václav Brtník, Česká literatura za války a po válce. 28/12.

Nová vydání staročeských památek. 29/12 [R. Jakobson, Nejstarší české písně duchovní. Kosmova kronika, přel. Karel Hrdina. P. Chelčický, Síť víry, vyd. Emil Smetánka].

1930

Krajané a sousedé. Kniha studií a podobizen. 2. vydání (Edice Aventina, sv. 49). Praha, Aventinum, 204 str. [1. vydání 1922].

O Teréze Novákové. Se dvěma neznámými pracemi Terézy Novákové. (Edice F. Lukavského, sv. 28.) Česká Třebová, 76 str.

Básnický sloh předzpěvu k „Slávy dceři"“, in: LF 57, 199—209.

Krajina vergiliovská. Pio vati, sborník k uctění 2000. výročí narození Vergiliova (Praha, Jednota čes. filologů), 135—143 [též zvl. otisk].

Karel Havlíček dlužníkem Tomkovým. [Sborník] Od pravěku k dnešku (Praha, Histor. klub) 2, 428—434 [též zvl. otisk].

Kultura české knihy v období májovském a lumírovském. Bibliofil 7, 1—11, 33—35.

František Palacký a duch pražského empiru. Kniha o Praze 1, 104—110.

Josef Chaloupka mrtev“, in: Lumír 56, 268—269.

Veselé podobizny. Hollar 6, 45—56 [Dr. Desiderius].

Der Geist der čechischen Literatur“, in: SlRund 2, 561—579 [též zvláštní otisk].

Otakar Březina“, in: SlavRev 8, 206—209 [nekrolog].

Josef Holeček“, in: SlavRev 8, 413—415 [nekrolog].

Zápas o pražský román“, in: Almanach Kmene 1930/31, 107—116 [K. M. Čapek-Chod].

Poslední krajinářská kniha A. Sovy“, in: RozprAvent 5, 8 a 69 [Za člověkem].

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čs. republiky (na r. 1930) 9, 80—83.

Rok a věčnost. K prvnímu výročí smrti Otokara Březiny. [Průvodní slovo k cyklu leptů] Jana Konůpka, In memoriam Ot. Březiny (Praha, Emporium [Al. Dyk], Sv. 8), 3. nepag. str.

Teréza Nováková v polévkové kuchyni“, in: Chudým dětem 42, 20—25.

Dvě drobné vzpomínky na dr. Karla Kramáře. Sborník Dra Karla Kramáře k jeho 70. narozeninám (Praha, Pražská akc. tiskárna), 269—271.

- 96 -

Překladatel — umělec. Ročenka spolku přátel střední školy ve Vys. Mýtě 1930, 12—19 [Otm. Vaňorný].

Pozdrav k jubileu Foerstrovu. Deset let Brněnského pěveckého sdružení Foerster (nákl. vl., typ. Národ. knihtiskárna v Mor. Krumlově), 11—14.

Thomas Mann [úvod]. Thomas Mann, Buddenbrockovi. Kn. I. (Praha, Melantrich), VII—XXXII.

Úvod. Jan Neruda, Zpěvy páteční. 4. vydání. *) (Sbírka souvislé četby školní, sv. 1. Praha, Topič), 5—13.

Zikmund Winter, Meyers Lexikon (7. Aufl.) 12, 1458.

(OSNND I, 1)

Božena Benešová 544—545.

Petr Bezruč 595—596.

B. M. Böhnel 664.

(v Lidových novinách)

Sny prababiček. (Památce Karoliny Světlé.) 1/1 [knižně Léta třicátá, 1932, 5—10].

František Khol zemřel. 3/1 odp.

Josef Chaloupka mrtev. 25/1.

Muž, jenž mluvil s Homérem. 30/1 odp. [Otmar Vaňorný].

Sedmdesátiny M. A. Šimáčka. 5/2.

Profesor Adolf Hauffen zemřel. 5/2.

V neděli v restauraci. 16/2 [Otakar Theer].

Mladistvý stařík. 16/2 [Josef Kalus].

Veterán, ale ne invalida. 21/2 [K. M. Čapek-Chod].

Karolina Světlá. 23/2.

Jaroslav Maris šedesátníkem. 23/2.

Pan profesor. 28/2 [Vojtěch Viravský].

Alois Jirásek. 13/3 [nekrolog],

Alois Jirásek a národní osvobození, 14/3.

Pavel Heyse. 15/3.

Na zlínském hřbitově. 22/3 [Hynek Babička].

Robert Hamerling. 25/3.

Libuše Bráfová zemřela. 29/3.

Sedmdesátiny Ferdinanda Tomka. 1/4.

Mistr svého umění. 12/4 [Josef Pekař].

Padesátka dra Desideria. 30/4.

U zdrojů Clitumna. 1/5 [knižně Motivy ze spanilé země svatosti a umění, 1940, 34—39].

Otec Souček. 7/5 [St. Souček].

Johannes Volkelt zemřel. 10/5.

Štramberk bez pána. 11/5 [Adolf Hrstka].

Nový anglický poeta laureatus. 11/5 [John Masefield].

Úřad poety laureáta v Anglii. 12/5 odp.

Josef Štolba zemřel. 13/5.

Pokoj kostem jejich! 25/5 [K. Havlíček Borovský].

Pozdrav z Českomoravské vysočiny. 31/5 [Alois Hajn].

Adolf Harnack. 12/6 [nekrolog].

Uzkost akátů. 13/6 odp.

Lev Blatný zemřel. 22/6.

Julius Hart zemřel. 8/7.

Anna Řeháková osmdesátnicí. 16/7.

Klára Viebigová sedmdesátnicí. 17/7.

Osm set let od narození Jakuba de Voragine. 25/7.

Jaroslav Čermák. 1/8.

Vlčkova škola literárně-historická. 3/8.

Guy de Maupassant. 5/8.

Sever a Východ zanikl. 12/8.

Stromy žalují. 14/8.

Jan Karník šedesátníkem. 16/8.

»...lesem jak zvonců vřesných«". 23/8 odp. [Kuno Francke].

Recanati. 24/8.

O čest Aloise Jiráska? 16/9.

Vergilius. 15/10.

Katolická literatura. 18/10 [proti Jar. Durychovi].

Opravdu jen vycpaná zvířata? 23/10 [proti Bedřichu Hlaváčovi].

*) Vydání 1.—3. bez Novákova úvodu.

- 97 -

F. X. Svoboda sedmdesátníkem. 25/10.

A. G. Stín — P. Augustin Alois Vrzal mrtev. 30/10.

Nobelova literární cena. 7/11 [Sinclair Lewis].

Pierre Lasserre zemřel. 9/11.

Rytmus práce. 15/11 [Karl Bücher].

Ke stým narozeninám Ch. G. Rossettiové. 5/12.

[Příspěvek k anketě] Kterou nejzajímavější knihu jste letos četl? 7/12.

Josef Uher. 14/12.

Sté narozeniny Julesa de Goncourt. 17/12.

„Balada o sněhu, redakci a Perunu“, in: Soukr. číslo LN 27/12.

(jinde)

Český komunism v 16. a 17. století. (Habáni na Moravě.) Život (kat.) 12, č. 4, str. 6—8.

Prof. Dr. Jos. Pekař. Život (kat.) 12, č. 6—7, str. 25—26.

Jan Karník — básník“, in: Horácké listy (besedy) 4, 15/8 (Č. 7—9) (též zvl. otisk; knižně Duch a národ, 1936, 206—220].

Vergilius — umělec“, in: Pestrý týden 5, č. 41, 9/10.

Otakar Theer u Černého moře“, in: Pestrý týden 5, č. 43, 23/10.

Kam s ním?“, in: Světozor 30, I. pololetí, 39—40 [Nerudův pomník].

Posudky:

Jan Strakoš, Počátky obrozenského historismu českého v pražských časopisech a Mik. Ad. Voigt“, in: ČČH 36, 390—394.

Oskar Donath, Židé a Židovství v české literatuře 19. a 20. stol“, in: ČČH 36, 618—619.

Pekařova Žižky díl III. a poslední. Život (kat.) 12, č. 8—9, str. 13—15.

Z nové lyriky poetistické. Vítězslav Nezval, Edison; Hra v kostky. Jar. Seifert, Poštovní holub“, in: Lumír 56, 159—161.

Dvě balady E. Zegadlowicze: Balada o babce Horaičické; Balada o Wowrovi“, in: Lumír 56, 161—162.

Josef Knap, Neznámému Bohu. J. B. Čapek, Slovo nad světlem“, in: Lumír 56, 215—216.

Paul Fort, Svatí patroni Francie bdí na Mont Saint Michel. Henri de Régnier, Scény v soumraku“, in: Lumír 56, 216.

(v Lidových novinách)

Bloudění českého románu historického. Jaroslav Durych, Bloudění. 12/1.

Dvě knížečky Jaroslava Durycha. 18/1 [Jak vykvetla Sedmikráska; Valdštýnův kraj].

Anna Maria Tilschová, Čert a láska. 25/1.

Novoročenky a pozdravné tisky. 25/1 [Josef Knap, Žloutnou stráně; Neznámému Bohu. V. Nezval, Sylvestrovská noc. J. K. Tyl, Marie. K. J. Erben, Svatební košile. Jaroslav Veris, U Bourdelova katafalku. H. Chr. Andersen, Povídka o roce; Dvanáct poštou. G. K. Chesterton, Gloria in profundis].

Frant. Rubeš, Ostří hoši. 1/2.

Antické povídky. Přel. Ferdinand Stiebitz. 8/2.

Šaldův obraz nové české literatury. F. X. Šalda, Krásná literatura české v prvním desetiletí republiky. 9/2.

Věra Vášová, Karel Čapek s hlediska náboženského. 11/2.

Jan Amos Komenský, Listové do nebe. Vydal Jiří V. Klíma. 13/2.

Ignát Herrmann, Tré kapitol z maloměstské kroniky. 15/2.

Antonín Klášterský, Probuzení. 22/2.

Miroslav Rutte, Člověk a čas. 1/3.

H. Fréderic Amiel, Z důvěrného deníku. 8/3.

Langrův román — feuilleton. František Langer, Zázrak v rodině. 9/3.

- 98 -

Nové básně Petra Bezruče. 14/3 [Z listů Petra Bezruče Janu Herbenovi].

Odpoledne Faunovo. Vítězslav Nezval, Snídaně v trávě. 16/3.

Tři románové překlady z němčiny. 22/3 [Arnold Zweig, Spor o seržanta Grišu. Max Brod, Reubeni, kníže židovské. Artur Schnitzler, Teréza].

Hold básnické mládeže Ot. Březinoví. 25/3 [Vilém Závada, Za Otokarem Březinou].

Dekameron kriminalistické. Karel Čapek, Povídky z druhé kapsy. 30/3.

Aventinská knihovna klasiků. 5/4.

Mladost geniova. Dopisy Otokara Březiny. I. Františku Bauerovi. Vydal M. Hýsek. 13/4.

Dvě knihomilské drobnůstky k Masarykovu jubileu. 13/4 [T. G. Masaryk, Dvě povídky. Oskar Odstrčil, Obrázky v knihovně T. G. Masaryka].

Nové vydání Perspektiv Jar. Vrchlického. 13/4 [péčí J. Voborníka].

Nové vydání Staňkova essaye o Březinovi. 20/4 [Jos. Staněk, Otokar Březina].

Menší valdštejnská trilogie. Jaroslav Durych, Rekviem. 11/5.

Od kolébky národního obrozeni. Jan Strakoš, Počátky obrozenského historismu. 18/5.

Nový prosaik. Bernard Horst, Zlo; Hučící země. 28/5.

Nový svazek souborného vydání Vrchlického. 30/5 [Jak táhla mračna].

Nová kniha lyriky Viktora Dyka. Viktor Dyk, Devátá vlna. 1/6.

Dobrovský a Lužice. 5/6 [Josef Páta, Josef Dobrovský a Lužice].

Z domova Kochanowského. Z Polského Parnasu. Vybral a přel. Jan Karník. 8/6.

Devadesáté narozeniny Jakuba Arbesa. 12/6 [Fr. Dlouhán, Jakub Arbes].

Mikoláš Aleš na Moravě a na Slovensku. 15/6 [Emanuel Svoboda].

Poslední svazek Raisových vzpomínek. 15/6 [K. V. Rais, Ze vzpomínek. III].

Epikuros, Myšlenky o štěstí a mravnosti. Přeložil Jaroslav Ludvíkovský. 15/6.

Z nové české prózy románové. Benjamin Klička, Bobrové. Václav Krška, Chlapec a kozlonoh. Toužení pod javorem. 22/6.

Pavel Fraenkl, K vývoji novodobé české literární kritiky. 26/6.

Sborník na pamět Jaroslava Vlčka. 27/6.

Styky české a španělské literatury. 27/6 [B. Houdková, Česko-španělská bibliografie].

Druhý díl Donathových Židů v české literatuře. 4/7.

Jan Neruda, Pražské obrázky. Trhani. Ilustr. Petr Dillinger. Text upravil J. V. Sedlák. 8/7.

Tři mistrovské povídky německé. 11/7 [Thomas Mann, Mario u. der Zauberer. Josef Ponten, Seine Hochzeitsreise. Bruno Frank, Der Magier].

Španělské listy Karla Čapka. Karel Čapek, Výlet do Španěl. 13/7.

Kroftova studie o prof. Josefu Pekařovi, 18/7 [Kamil Krofta, Josef Pekař].

Román učencova manželství. Karel Scheinpflug, Motýl ve svítilně. 22/7.

Jaromír Vávra, Vzpomínky na Milana Štefánika. 26/7.

Dva významné soubory básnické. Jaroslav Durych, Básně. Vítězslav Nezval, Básně noci. 27/7.

Nová kniha essayů Tomáše Manna. Thomas Mann, Die Forderungen des Tages. 8/8.

Slovesný odkaz Karla Hlaváčka. Dílo Karla Hlaváčka, d. I—III. Vyd. Ant. Hartl. 10/8.

Dvě knížečky Rud. Medka. 15/8 [R. Medek, Zlatý věk; Lístky z Paříže].

Novinářova žeň. Eduard Bass, Potulky pražského reportéra; Jak rok běží; Holandský deníček: To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil; Umělci, mecenáši a jiná čeládka. 31/8.

Bohumil Novák, Jan z Wojkowicz. 10/9.

Besedy s Otokarem Březinou. Gisa Picková-Saudková, Hovory s Otokarem Březinou. 12/9.

Nové album Dra Desideria. Dr. Desiderius, Portretní kresby. S úvodem Jindřicha Čadíka. 16/9.

- 99 -

Franz Herwig, Svatý Šebestián z Weddingu. 18/9.

Goethe, Pandora. Přel. Pavel. Eisner. 19/9.

Severovýchodní romaneto Antonína Trýba. Antonín Trýb, Příběhy domu na Čang-Wu. 28/9.

Kokrhání na smrt. František Halas, Kohout plaší smrt. 5/10.

Kriminální balada Josefa Čapka. Josef Čapek, Stín kapradiny. 12/10.

Francouzská anthologie českého básnictví. Hanuš Jelínek, Anthologie de la poésie tchèque. 19/10.

Americká tragedie. Theodor Dreiser, Americká tragedie. 1/11.

Nově definitivní vydání Sovovy Lyriky lásky a života. 6/11.

Nové Karáskovy hovory se smrtí. Jiří Karásek ze Lvovic, Písně tulákovy o životě a smrti. 16/11.

Poslední svazek Holečkových Našich. Josef Holeček, Naši. Kniha desátá: Šlechtic a sedlák. 23/11.

K novému soubornému vydání básnických děl Otokara Theera. 29/11 [Básnické spisy, d. I].

Marie Majerová, Bruno. 7/12.

Sebraně spisy Felixe Tévera. 11/12.

Peklo neplodnosti. Čestmír Jeřábek, Pekelný ráj. 13/12.

Nové vydání děl Turgeněvových u nás. 13/12 [v překl. St. Minaříka].

Grafický doprovod k Lad. Stroupežnickému. 16/12 [Jaroslav Vodrážka].

Malé práce velkých autorů. 18/12 [Omnia: Vladislav Vančura, Cesta do světa. John Galsworthy, Svár. André Maurois, Utrpení mladého Werthera. Thomas Mann, Malý pan Friedemann].

Josef Kopta, Antonín a kouzelník. 18/12.

Příchod Colettin k nám. Colette, Mitsou aneb Jak dívky zrají k důvtipu; Prostopášná naivka. 19/12.

Rodinné listy Františka Palackého dceři Marii a zeti Fr. L. Riegrovi. Vydal Karel Stloukal. 20/12.

Kniha domova. Český ráj v dřevorytech Karla Vika, Text napsali J. Pekař, Zdeněk Wirth, Karel Vik. 21/12.

Adolf Wenig, Staré pověsti pražské. 21/12.

Hugo Boettinger, Mládí. 23/12.

Eduard Bass, Šest děvčat Williamsonových a jiné historky. 23/12.

Jirásek a Goll. Básně Aloise Jiráska. Vyd. M. Hýsek. Básně Jaroslava Golla. Vydal Ot. Fischer. 25/12.

Dvě drahé knihy básnické. 30/12 [V. Dyk, Giuseppe Moro. K. Toman, Melancholická pout].

Z domova Otokara Březiny. 31/12 [Fr. Jech, Místo harmonie a smíření. Ot. Březina, Das Werk des Todes, přel. A. St. Mágr].

1931

Řeči a proslovy. S úvodem a poznámkami autorovými. (Kytice, sv. 2.) Praha, Stát, nakladatelství, 96 str.

Barokens Prag. Oeversättning fran tjeckiskan av Erik Frisk. Stockholm, C. E. Fritz, 40 str. a 16 příl. [čes. orig. 1. vyd. 1915].

„Tatrám." Slovenská Miscellanea, sbor. věn. Albertu Pražákovi (Bratislava), 115—121 [báseň Sv. Čecha] [též zvl. otisk].

Kmotr Rozumec“, in: Lumír 57, 20—27, 85—92 [Al. V. Šmilovský; knižně Duch a národ, 1936, 135—164].

Starý Lumírovec“, in: Lumír 57, 215—216 [Jiří Tilšer].

Řeč na rozloučenou s Viktorem Dykem nad otevřeným hrobem olšanským“, in: Lumír 57, 478—479 [též LN 21/5].

- 100 -

[Úvodní poznámka k čl.] "Z listů J. V. Sládka Vilému Mrštíkovi“, in: Lumír 57, 516.

Románek Koňského trhu. Kniha o Praze 2, 135—143 [knižně Léta třicátá, 1932, 23—30].

Viktor Dyk. Prager Rundschau 1, 309—323 [též zvl. otisk; přepracováno knižně Viktor Dyk, 1936].

Alois Jirásek“, in: SlavRev 9, 213—216 [nekrolog].

Duch české literatury“, in: LitNov 5, Č. 1—2.

[Odpověď na anketu o románu.] in: LitNov 5, č. 1, str. 3.

Dopis prof. A. Nováka“, in: RozprAvent 6, 68 [k interviewu s Jiřím Karáskem].

Dva jazykozpytci“, in: RozprAvent 6, 325 [přetištěno z LN 22/3].

Jaroslav Veris“, in: Salon 10, č. 6 a 7.

K dějinám českého podnikání nakladatelského“, in: LitRozhl 15, 298—301 [franc. překlad „Aperçu historique de l'activité des éditeurs tchècoslovaque" v sbor. Les éditeurs tchécoslovaques à leurs confréres étrangers à l'occasion du 1931 Congrès internat. des éditeurs (Paris), 7—22].

V lesích „u Nováků". Kronika sdružení Nováků 1, 17—18.

Dvě oběti“, in: Chudým dětem 43, 47—52 [Jul. Zeyer, Budha před zrozením a Trojí paměti Víta Choráze].

Vzpomínka studentská. Památník Ant. Truhláře (Kostelec n. O., Musejní spolek), 14—16.

Vzpomínky a pozdravy. Romualdu Prombergrovi k pětasedmdesátce (Olomouc), 82—91.

Hrst vzpomínek. Čas. lékařů čes. 70, 136—137 [Ladislav Syllaba].

Osudy Abrahama Radnitze. Židovský kalendář na r. 1931/32, 45—48 [antisemitismus Dykův].

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čs. republiky (na r. 1931) 10, 85—86.

Tschechischer Brief“, in: Die Literatur 33, 283—286.

Úvod. Výbor z prózy Terézy Novákové. (Kytice, sv. 4. Praha, Stát. nakladatelství), 5—11.

(OSNND I, 2)

Georg M. C. Brandes 711.

Otokar Březina 736.

K. M. Čápek-Chod 1000—1002.

Josef Čapek, Karel Čapek 1003—1005.

Česká literatura v l. 1908—1930, 1257—1267.

(v Lidových novinách)

Učitel a žák. 1/1 [J. Thomayer a L. Syllaba].

Povzdech při knižním výprodeji. 14/1.

Sedmdesátiletý básník Hané. 15/1 [Fr. S. Procházka].

Spisovatel mnoha jmen. 23/1 [Jiří Guth-Jarkovský].

Adelbert von Chamisso. 30/1.

Starý herec. 30/1 odp. [Jaroslav Auerswald].

Padesát let od Carllybovy smrti. 6/2.

Nakladatel R. Promberger pětasedmdesátníkem. 8/2.

Filolog junák. 10/2 [Matyáš Murko].

- 101 -

Český mecenáš 15/2 [Josef Hlávka].

Osud básníkův. 27/2 [B. Jablonský; knižně Duch a národ, 1936, 104—108].

František Herites. 27/2.

Český Mnichovan pod Hostýnem. 4/3 [František Ondrúšek].

Oldřich Blažíček v Brně. 6/3.

Utajené jubileum. 7/3 [Jiří Karásek ze Lvovic].

Dva jazykozpytci. 22/3 [Josef Zubatý a Jan Gebauer; též Rozpr. Aventina 6].

Pěkně a elegantně. 27/3 [Josef Zubatý].

Venuše s náhrdelníkem. 29/3 [Aristide Maillol].

Arnold Bennett. 29/3 [nekrolog].

Velikonoční zvony v Gubbiu. 5/4 [knižně Motivy ze spanilé země svatosti a umění, 1940, 40—45].

Julius Zeyer o svých devadesátinách, 12/4.

Kapitolka z občanské výchovy. 19/4.

Sté narozeniny B. Jandy-Cidlinského. 1/5.

Nový president České Akademie. 6/5 [Josef B. Foerster].

Učitel zdraví. 14/S [Karel Chodounský].

Vzpomínka na Jubilejní. 15/5.

Viktor Dyk. 16/5.

Slavnosti Matice České. 17/5.

Dr. Adolf Hrstka zemřel. 20/5.

Otakar Bystřina sedmdesátníkem. 23/5.

Calderon a Čechové. 24/5.

Z moravských výstav. 27/5 [František Ondrúšek].

Felix Hollaender zemřel. 2/6.

Za Danielem Essertierem. 10/6.

K požáru mnichovského Glaspalastu. 12/6.

Svatý Antoníček. 13/6.

Kouzelník ulic a zákoutí. 21/6 [Maurice Utrillo].

Vlastenecký pan učitel. 4/7 [Josef Sokol].

Josef Kožíšek sedmdesátníkem. 5,7.

Na Jiráskově výstavě v Litomyšli. 12/7.

Bedřich Gundolf. 15/7.

Moravský kritik. 26/7 [Leander Čech],

Loučí se host. 29/7 [William Ritter].

Před pohřbem. 15/8.

„Záhoři, Záhoři, pokoj budiž tobě!" 19/8 [Zdeněk Záhoř].

Michal Navrátil sedmdesátníkem. 21/8.

Po čtyřiceti letech. 22/8 [výročí smrti Nerudovy].

Franz Herwig zemřel. 22/8.

Stařec a muž. 23/8 [Al. Jirásek].

Příklad a pohoršení. 6/9 a 10/9 [Deml—Březina].

Sté narozeniny Wilhelma Raabeho. 8/9.

Morava v Praze. 1/10 [výstava Franty Uprky a Břetislava Bartoše].

Ptáci stěhovaví. 3/10.

Muž, jenž Bohu patřil tváří v tvář. 4/10 [B. Bolzano].

Antal Stašek zemřel. 10/10.

K výročí Aloise Mrštíka. 14/10.

Bulharská poutnice. 19/10 odp. [Dora Gabe].

Ženu statečnou kdo nalezne? 21/10 [Marie Laudová-Hořicová].

Důvěrník smrti. 23/10 [Artur Schnitzler].

[Hans Watzlik]. 28/10.

Krise a stromoví. 31/10.

Impresionista. 2/11 [Miloš Jiránek; též Umění 5, 98].

Devátá vlna. 10/11 [Viktor Dyk].

Brněnský knihomil. 12/11 [Alois Fosek].

Záhada Josefa Navrátila. 15/11.

Velkodušnost a hamižnost. 24/11.

[Příspěvek k anketě] Nejzajímavější kniha 1931. 29/11.

Než zmlknu docela... 1/12.

Znalec lidí. 22/12 [Adolf Stránský].

(jinde)

Světlá a lid českého Poještědi. Rodný kraj (Mladá Boleslav) 24, 10/7.

Bábuška českého spiritualismu. Prospekt 1, č. 3, str. 4 [Pavla Moudrá].

Skautům. Českoslovenští básníci skautům (Svaz junáků skautů), 47—49.

- 102 -

Posudky:

Antonín Matějček, Hlasy světa a domova“, in: Umění 4, 473—474.

Český ráj v barevných dřevorytech Karla Vika. Text napsali Josef Pekař, Zdeněk Wirth a Karel Vik. Č. společ. přátel starož. 39, 141—142.

Jaroslav Bednář, Hvězdná tuláctví“, in: Lumír 57, 101—102.

Vladimír Holan, Triumf smrti“, in: Lumír 57, 102.

Josef Mach, Plavba do Ameriky 1912“, in: Lumír 57, 160—161.

Jan Zahradníček, Pokušení smrti“, in: Lumír 57, 161—162.

Z nové březinovské literatury. Z dopisů Otokara Březiny Anně Pammrové. Usp. Antonín Veselý“, in: Lumír 57, 545—547.

Jan Opolský, Hory a doly a lesy“, in: Lumír 57, 547.

(v Lidových novinách)

Jan Máchal, O Českém románu novodobém. 1/1.

Josef Staněk a Antonín Veselý, Karel Elgart-Sokol, člověk a dílo. 10/1.

Kriminalistika rozmarná. Vladislav Vančura, Hrdelní pře anebo Přísloví, 11/1.

Antonín Klášterský, Nové jihočeské melodie. 13/1.

Fráňa Šrámek a Karel Čapek, Chvála české řeči. 15/1.

Hanuš Jelínek, Nové zpěvy sladké Francie. 22/1.

Předstíraná symfonie války. 25/1 [Symfonie války. Sestavil Otto Pick].

Významné vydání Erbenovy Kytice. (K. J. Erben, Kytice z pověstí národních. Vydal Ot. Fischer.) 29/1.

Nový Nezval. Vítězslav Nezval, Jan ve smutku. 1/2.

Jonathan Swift, Skromný návrh. 5/2.

Šimkova monografie o Flaubertovi. Otokar Šimek, Gustave Flaubert. 19/2.

Nové zprávy o smrti a pomníku Josefa Dobrovského. 22/2 [Acta et epistulae eruditorum Monasterii ord. S. Augustini Vetero-Brunae, vyd. A. A. Neumann].

Mladistvá korespondence Jar. Vrchlického. 15/3 [B. Frída, Mladá léta J. Vrchlického].

Nový Petr Bezruč. Petr Bezruč, Stužkonoska modrá. 19/3.

Z literatury českého regionalismu. 21/3 [Ferd. Strejček, Jak se probouzel Jindř. Hradec; Jak se probouzela Ml. Boleslav; Ml. Boleslav, jak ji poznával Ferd. Strejček].

Nové knihy poesie Otokara Fischera. Otokar Fischer. Peřeje. 25/3.

Hovory s básníky. 19/4 [Jaroslav Durych. Otokar Březina. Alter Ego, Černá hodinka s Petrem Bezručem. Ivan Olbracht, Dvě psaní a moták. Emanuel z Lešehradu, Hovory s nebeským hodovníkem].

Žeň uměleckého historika. Antonín Matějček, Hlasy světa a domova. 22/4.

Národní obrození pod ochranou Habsburků. 22/4 [Jar. Durych, Jindy a nyní].

Knihomilské vydání Legrovy Cikánky. 24/4.

Američanův osud v Evropě. Sinclair Lewis, Továrník Dodsworth, 26/4.

Dílo Emila Vachka. 26/4 [Sup].

Opět Březina intimní. Dopisy Otokara Březiny. II. Emanuel Chalupný, Dopisy a výroky O. Březiny. 3/5,

Poslední básně Bohdana Kaminského. 5/5 [Causerie o smrti a jiné verše z posledních let].

Nový Remarque. Erich Maria Remarque, Cesta zpátky. 10/5.

Druhý svazek díla Ot. Theera. 17/5 [Próza].

Omnia. 28/5. [Božena Benešová, Není člověku dovoleno. Jakob Wassermann, Cesta na Golgatu. I. S. Turgeněv, Záhadný příběh. Paul Morand, Aurora].

Ke studiu Ot. Březiny. 29/5 [Jo-

- 103 -

sef Doležal, Otokar Březina. S úvodem Fr. Boudara].

O Frant. Chalupovi. 30/5 [dopisy jeho Petru Hrubému].

Román mravokárný. Jaroslav Durych, Paní Anežka Berková, 7/6.

Žatva lyrická. Jan Opolský, Hory a doly a lesy. Richard Weiner, Mezopotamie. Josef Hora, Tvůj hlas. Konstantin Biebl, Nebe, peklo, ráj. Ladislav Plechatý, Měsíc na slunci. Vl. Bidlo, Skrytá pohoří. 14/6.

Duhamelova kritika americké civilisace. 20/6 [Georges Duhamel, Obrazy z budoucího života].

Miroslav Rutte: Viktor Dyk, Portret básníka. 21/6.

Kniha o památném Radhošti. 9/7 [uspořádal Fr. Horečka].

Vzpomínky Jiřího Karáska ze Lvovic. 11/7.

Básník prostých osudů. Jan Čep, Zeměžluč. 12/7.

Lumír a Viktor Dyk. 23/7 [pamětní číslo Lumíra].

Viktor Kamil Jeřábek, Dobytí Podolan. 24/7.

K poznání A. V. Šmilovského. 25/7 [Vlastní životopis, vyd. Ferd. Strejček].

Nové vydání Jeřábkova románu Svět hoří. 28/7.

Z nové české tvorby románové. Vladislav Vančura, Markéta Lazarová. Benjamin Klička, Himmelradsteinský vrah. 30/7.

Nietzsche contra Wagner. 30/7 [Fr. Nietzsche, Nietzsche proti Wagnerovi].

Jan Hajšman, V. Dyk. 6/8.

František Tichý, Kytice z české a slovenské duchovní lyriky lidové. 7/8.

Třicet let pokrokářské práce. 20/8 [Ferdinand Pelikán a Jaromír Malý].

Střední škola a noviny. 20/8 [Josef Lomský].

Josef Spilka, Novočeský passionál. 21/8.

Šmilovského Jehla knihomilsky. 26/8.

Po stopách evangelií. Stanislav Lom, Ejhle člověk! 27/8.

Turgeněvovy básně v próze. Ivan Sergějevič Turgeněv, Básně v próze. 30/8.

L. N. Zvěřina, Allergo sole. 1/9.

Dvě knihy z dějin českého časopisectva. Josef Volf, Dějiny novin v Čechách. František Roubík, Časopisectvo v Čechách. 9/9.

Jan Vyhlídal, Pod žezlem pruských králů. 9/9.

Nové antické povídky. Přel. Ferdinand Stiebitz. 11/9.

Povídky z vojny a z revoluce. František Kubka, Sedmero zastavení. 20/9.

O českém rýmu, 20/9 [Fabián Slabý, Poznámky k rýmové technice Sv. Čecha. V. Jirát, Rýmové umění V. Dyka].

Jan z Wojkowicz, Noční milenec, 24/9.

Viktor Dyk, Pout svatého Antonína. 30/9.

Adolf Veselý, Letní plenér na Valašsku. 9/10.

Kniha návratů. Antonín Trýb, Lidé z výprav. 18/10.

Zapomenuté prózy Otakara Theera. Otakar Theer, Prózy. II. 28/10.

Česká přísloví. Sebral Karel Kraus. 1/11.

Kasimir Edschmid, Vévodkyně. 4/11.

Jiří Horák, Masaryk a Dostojevskij. 8/11.

Nový román Fráni Šrámka. Fráňa Šrámek, Past. 13/11.

Evangeličtí lyrikové. Věra Vášová, Cesta do ticha. Jan B. Čapek, Boj o milost. 22/11.

Česká studie o Donu Quijotu. 22/11 [Václav Černý].

Neválečný román z válečné doby. Anna Maria Tilschová, Gita Turaja. 29/11.

Miloslav Hýsek, Komenský v beletrii. 3/12.

Kronika doby josefinské. Frant. Martin Pelcl, Paměti. Vyd. Jan Pán. 5/12.

Otokar Březina, Skryté dějiny. Upravil Otakar Fiala. 16/12.

Karel Toman, Sluneční hodiny. 17/12.

Jan Rambousek, Básník Otokar Březina a Jakub Deml, 19/12.

Kritický oslavovatel své generace. František Götz, Básnický dnešek. 20/12.

- 104 -

Nový svazek pražského Almanachu. II. 22/12 [Kniha o Praze. II. Red. Artuš Rektorys].

Ignát Herrmann, Švec a knejp. 23/12.

Marsyas, sok Apollonův. Karel Čapek, Marsyas čili Na okraj literatury. 24/12.

J. L. Hromádka, Dostojevskij a Masaryk. 30/12.

Viňa Delmar, Špatná holka. 31/12.

1932

Die tschechische Literatur. Handbuch der Literaturwissenschaft, hrsg. von O. Walzel. Potsdam, Athenaion, 114 str.

Léta třicátá. essaye. (Omnia, sv. 17.) Praha, Adolf Synek, 32 str.

Svízele nakladatele-knihomila. Soukromý tisk J. V. Pojera k V. schůzi Moravských bibliofilů v Brně, 16 nepag. str.

Duše Brna a jeho kultura. Sjezd. publikace sjezdu Moravských bibliofilů v Brně [knižně Duch a národ, 1936, 65—901.

O české próze výpravné. Výbor z krásné prózy čs. (Praha, Sfinx) 1, 1—95.

Sonety samotáře. (Druhá část studií o sonetech Jar. Vrchlického.) Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického 10, 13—45 [též zvláštní otisk; I. část studie v. 1915, str. 41].

Vrchlický a Goethe. Sborník Goethův (Praha, Stát, nakladatelství) 66—97 [též zvl. otisk].

Praha a kultura slovesná. Kniha o Praze 3, 5—20.

Viktor Dyk a Otokar Březina“, in: Lumír 58, 8—14.

„Divná, smutná léta sedmdesátá!" Lumír 58, 113—115 [Zd. Nejedlý o T. G. Masarykovi].

Jaroslav Kamper“, in: Lumír 58, 449—452 [knižně Duch a národ, 1936, 221—230].

Problém smrti v poesii Viktora Dyka“, in: Lumír 58, 353—361.

K dvacátému výročí smrti Miloše Jiránka“, in: Umění 5, 98.

Alšovy ilustrace k Máchovu Máji“, in: Umění 5, 233—240, 247.

Starší česká vydání Goetha z hlediska knihomilského. Bibliofil 9, 101—105.

Goethe und die Tschechen. Prager Rundschau 2, 97—118 [též zvl. otisk].

„Goethe et les Tchèques“, in: Rev. franç. de Prague 11, 93—106.

„Viktor Dyk“, in: SlavRev 10, 179—183 [nekrolog].

„Antal Stašek“, in: SlavRev 10, 440—442 [nekrolog].

Winter a Sládek. (K 20. výročí jejich smrti.)“, in: RozhlLit 1, 73—75.

Šrámkova podzimní lyrika“, in: Almanach Kmene 1932—1933, 124—130.

Dušičky v lese“, in: Chudým dětem 44, 47—50 [báseň Sv. Čecha].

- 105 -

[Jaroslav Vrchlický, Moje sonata.] Čtyřicet let Českého kvarteta (Praha, Český spolek pro komorní hudbu), 95—96.

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čsl. republiky (na r. 1932) 11, 87—89.

Doslov. Viktor Dyk, Děs z prázdna. Román. Vydali Arne Novák a J. O. Novotný (Pyramida, sv. 21. Praha, Sfinx Janda), 283—297.

[Předmluva.] Josef Kalus, Vzpomínky (Hrabyně, Iskra), 5—7.

(OSNND II, 1)

Jakub Deml 32—33.

Jaroslav Durych 297—298.

Viktor Dyk 320—322.

Otokar Fischer 583—584.

(v Lidových novinách)

V roce Goethově. 1/1.

Nebe a země. 10/1 [veršováno. Jar. Durych].

Dva citáty. 21/1 [Božena Němcová].

Otec Přehledu. 23/1 [Jan Ventura].

Osmdesát let po smrti Kollárově. 24/1.

Josef Jahoda šedesátníkem. 26/1.

Strážce pokladů svatovítských. 16/2 [Antonín Podlaha].

Z české vědy literární. 21/2 [na okraj knihy J. V. Sedláka, Petr Bezruč].

Popelec Jaroslava Durycha. 1/3.

Anežka Česká. 2/3 [knižně Duch a národ, 1936, 17—20].

Dvacet let od smrti Viléma Mrštíka. 2/3.

Jubileum Fr. Mat. Klácela. 17/3.

Goethe. 22/3.

Sedmdesáté narozeniny Gabriely Preissové. 23/3.

Alois Vojtěch Šembera. 23/3.

Longfellow a Whitman. 24/3.

Vděk stáří. 27/3.

Ve včelíně u Ondrúšků. 5/4.

Paní z námoři. 8/4 [Hana Kvapilová].

Divná oslava. 14/4 a 20/4 [Jar. Vrchlický].

Pavel Vychodil sedmdesátníkem. 17/4.

Starý přítel. 20/4 [Gabriel Mourey].

Ralph Waldo Emerson. 27/4.

Nerudovo pražské jaro. 1/5.

Anton Wildgans zemřel. 4/5.

Henry David Thoreau. 6/5.

Pietní pozdrav. 8/5 [František Ondrúšek].

Sedmdesáté narozeniny Jana Jakubce. 11/5.

Pomáhej! Osvěcuj! Pamatuj! 15/5.

U hrobu Gebaurova. 26/5.

Efeta. 29/5.

Mramor. 2/6.

Kam s ním? 6/6 [Nerudův pomník].

Zikmund Winter — umělec. 12/6 [knižně Duch a národ, 1936, 165—169].

Felix Téver zemřel. 17/6.

Moravan v Praze. 19/6 [Jan Neff].

Johannes Schlaf sedmdesátníkem. 21/6.

Profesor Josef Hanuš sedmdesátníkem. 26/6.

Veliký lyrik. 28/6 [Josef Václav Sládek].

Dva čeští herbartovci. 29/6 [František Čupr, Josef Durdík].

Paní doktorová Hrstková mrtva. 8/7.

Mistr. 17/7 [Tomáš Baťa; knižně Duch a národ, 1936, 246—250].

K sedmdesátinám Boženy Vikové-Kunětické. 30/7.

B. Němcová a Antonín Augusta. 4/8.

Český klasik. 5/8 [Fr. L. Čelakovský].

Z literární výstavy. 7/8 [Božena Němcová].

Bohumil Zahradník Brodský sedmdesátníkem. 21/8.

Tlumočníci. 28/8 [M. Maeterlinck — Marie Kalašová].

Revoluční novoidealista. 2/9 [Paul Bourget].

Dvacet let od smrti Jaroslava Vrchlického. 9/9.

Statečný malíř. 15/9 [Miloš Jiránek].

- 106 -

SVUM v Hodoníně. 16/9.

Walter Scot. K zítřejšímu stému výročí jeho smrti. 20/9 odp.

O Nerudův pomník. 23/9.

Bohumil Havlasa. 1/10.

Richard Skowronek. 18/10.

Cesta jistě nejlepší! 20/10.

Kulturní dokument. 23/10.

Moravský Kramenius. 30/10 [Romuald Promberger].

Gotik jihočeský. 6/11 [Fr. Bílek — J. Zeyer].

Gerhart Hauptmann. 14/11 odp.

Mirotice. 18/11 [Mik. Aleš].

Ondřej Přikryl — básník. 26/11.

[Příspěvek k anketě] Nejzajímavější kniha 1932. 27/11.

Björnstjerne Björnson v Aulenstadu. 5/12 odp.

Gustav Meyrink zemřel. 6/12.

Vojtěch Rakous sedmdesátníkem. 8/12.

K Týdnu dětské knihy. 10/12.

Láska hrdinova, 24/12 [Fr. L. Rieger — M. Palacká].

(jinde)

„Goethe a český národ“, in: Pestrý týden 7, č. 11, 11/3.

„První vítězství Gabriely Preissové“, in: Světozor 32, č. 24.

Krajinné pozadí. Hor. listy (besedy) 28/8 [Jar. Křička].

Domov a Bůh. Program ke koncertu, 15/12 [doprovod k textům koncertu Opus].

O národním obrození. Československo od pravěku až podnes (Přednášky čs. rozhlasu sv. 4), 63—69.

Posudky:

František Martin Pelcl, Paměti. Vydal Jan Pán“, in: ČČH 38, 595—599.

Stanislav K. Neumann, Vzpomínky“, in: Lumír 58, 120.

Stanislaw Wyspiański, Kazimír Veliký“, in: Lumír 58, 284—285.

Annie Auředníček, Dreißig tschech. Erzähler“, in: Die Literatur 35, 416.

(v Lidových novinách)

Aldous Huxley, Úsměv Giocondy. 2/1.

Román pražské sensibility. Marie Pujmanová, Pacientka dra Regla. 10/1.

Stanislav K. Neumann, Jelec. 10/1.

Grafika v československém umění, 13/1 [J. Štencovi k 60. narozeninám, red. A. Matějček, A. Novák, M. Švabinský, Zd. Wirth a Fr. Žákavec].

Poslední svazek vzpomínek na Jana Gebauera. 13/1 [M. Gebauerová. Rodinné vzpomínky, d. III].

Pražská mládež z roku 1914. Max Brod, Stefan Rott, oder das Jahr der Entscheidung. 17/1.

Nové publikace dykovské. 17/1 [V. Dyk, Ovzduší mých studentských románů; Dvojí poesie].

J. F. Svododa, Zvoničky na moravském Horácku. 7/2.

Dvě povídky Gerharta Hauptmanna. 6/2 [Die Spitzhacke; Die Hochzeit auf Buchenhorst].

Peníze a krev. Karel Nový, Peníze. 14/2.

Dvě antologie česko-německé literatury. Pavel Eisner, Němci v českých zemích. Otto Pick, Deutsche Lyrik aus der Čechoslovakei. 28/2.

Německý překlad Bezručovy Stužkonosky modré. 6/3 a 20/11 [Georg Mannheimer].

Dvě řeči o Goethovi pro studentstvo. 15/3 [O. Fischer, Jos. Körner].

Dvojí uvedení do Goethova Fausta. 17/3 [usp. Ot. Fischer].

Nový essay z pozůstalosti Březinovy. 18/3 [Ot. Březina, Mír. Vyd. Ot. Fiala].

Goethe básník. J. W. Goethe, Lyrika a balady. Přel. Otokar Fischer. 22/3.

Básníci smrti a noci. Jan Zahradníček, Návrat. Zdeněk Vavřík, Noci. Božena Fmarja Věrná, Myrta k popelnici člověka spravedlivého. 3/4,

Otokar Fischer, K ohlasu písní ruských. 3/4.

[Omar Chajjám, Múdrosť vína. Přel. E. B. Lukáč.] 7/4.

- 107 -

Václav Krška, Hlas nejvroucnější. 7/4.

Ladislav Brtnický, Kniha staromódních veršů. 9/4.

Vančurův román lásky a manželství. Vladislav Vančura, Utěk do Budína. 13/4.

Rajmund Habřina, Světla nad Kralicemi. 13/4.

Jan B. Čapek, Augustin Doležal a jeho Tragoedia. 14/4.

In memoriam. Pekař, Šimák, Wirth, Cibulka: Biskup Antonín Podlaha, český kněz, archeolog a historik. Jar. Kvapil, Bílý pomník pod starými stromy. 17/4.

Karel Toman, Měsíce. Hlas ticha. 21/4.

Francouzské dějiny české literatury. Hanuš Jelínek, Histoire de la Littérature tchèque des origines à 1850. 24/4.

Paul Eisner, Prag in der deutschen Dichtung. 1/5.

Albert Schweitzer, Z mého dětství a mládí. 3/5.

Frant. Gabriel, Hankova aféra s Májovým snem. 7/5.

Jaroslav Vlček pro Slovensko a o Slovensku. Jaroslav Vlček, Slovensku. 8/5.

Z díla Otokara Březiny. Usp. Em. z Lešehradu, 14/5.

Román revolučního optimismu. Marie Majerová, Přehrada. 22/5.

Slovo o pluku Igorově. 24/5 [vyd. V. A. Francev].

Nové vydání Dykovy Písně o vrbě. 27/5.

Z nové produkce románové. Egon Hostovský, Případ profesora Körnera. Milosl, Nohejl, Deset let nerozhoduje. Josef Knap, Vysoké jarní nebe. 29/5.

Nové svazečky knihovny Omnia. 31/5 [Leonhard Frank, V posledním vagoně. Th. Dreiser, Ida Hauchawoutová. Jean Cocteau, Lidský hlas].

Dvě drobné publikace vzpomínkové. 1/6 [Josef Kalus, Vzpomínky. G. Habrman, Jak si moje babička dědečka brala].

T. G. Masaryk, Studie o F. M. Dostojevském. 5/6 [uspořádal Jiří Horák].

Nové vydání Šrámkova Těla. 16/6.

Marie Majerová, Hledání domova. 17/6.

In memoriam. 25/6 [Rudolf Těsnohlídek, Svítání na jaře. Josef Dvořák, Severská balada. Josef Chaloupka, Píseň o štěstí a smutku básníka Li-tai-pe].

Tragický román českého vystěhovalectví. Zdeněk Němeček, New York — zamlženo. 26/6.

Jan Helcelet, Dopisy otce synovi. 28/6.

Alfréd Fuchs, O deseti svatých. 6/7.

Rozmarné epos. Rudolf Medek, Legenda o Barabášovi. 10/7.

Otokar Fischer, Rýmy. 10/7.

Karel Šelepa, Modrý stan. 13/7.

První impresionista české povídky. Petr Kles, Spisy veršem a prósou. Usp. Karel Sezima. 16/7 a 4/10.

Legendy o nevěstkách světicích. Přel. F. Stiebitz. 19/7.

Vladimír Frída, Otevřený chrám. 20/7.

František Skácelík, Trosky. 21/7.

Básník-politik. Viktor Dyk, O národní stát. 24/7.

Jindřich Spáčil, Slunce ve tváři. 26/7.

Libuše Baudyšová, Červánky svobody. 27/7.

Jakub Deml, Katolický sen. 28/7.

Miloš Jirko, Zraje réva. 18/8.

Nový Nezval. Vítězslav Nezval, Skleněný havelok. 21/8.

Románová trilogie o chámu Dynybylovi. E. Vachek, Červená zahrada; Svatá; Dvanácti hlasy ano. 4/9.

Ferdinand Strejček, Tylovo drama životní. 10/9.

Karel Čapek, Obrázky z Holandska. 11/9.

Tlumočník anglické literatury. František Chudoba, Pod listnatým stromem. 18/9.

Jaroslav B. Svrček, Miloš Jiránek. 28/9.

Vilém Bitnar, Sigismund L. Bouška. 30/9.

Svobodův román o spravedlnosti. F. X. Svoboda, Příliš na člověka. 2/10.

Jarmila Urbánková, Rozbité zrcadlo. 9/10.

Josef Žuvníček, Ode všeho trochu. 12/10.

- 108 -

Jan Kollár bohoslovec. 26/10 [Bohdan Chudoba].

Zeyer a ruská literatura. 27/10. [Janina Viskovataja, Ruské motivy v tvorbě Julia Zeyera].

Divadlo a revoluce. František Götz, Padající hvězdy. 30/10.

Vratislav Čermák, Z klatovských studií Jaroslava Vrchlického. 1/11.

Dreißig tschechische Erzähler. Hrsg. von Anna Auředníček. 2/11.

Jan Vrba, Otokar Březina a jiní přátelé v mé paměti. 3/11.

Jak se nemá překládati. 9/11 [Romain Rolland, Zemři a buď! Přel. Jaroslav Jan Paulík].

Nové svazečky Omnia. 11/11 [Karel Čapek, Apokryfy. Richard Aldington, Sen v Lucemburské zahradě. Sigrid Undsetová, Simonsen].

Mikuláš Aleš a literatura. 18/11 [Jan Thon a Hana Frankensteinová, Knižní ilustrace M. Alše].

Povídky Vladislava Vančury. Vladislav Vančura, Luk královny Dorotky. 20/11.

Knížka o Ondřeji Přikrylovi. 27/11 [Bedřich Slavík].

Saul mezi proroky. Stanislav K. Neumann, Zlatý oblak. 30/11.

František Krčma, K. H. Mácha. Soupis prací o jeho životě, díle a kultu. 30/11.

Román kriminální. Karel Poláček, Hlavní přelíčení. 4/12.

Karel V. Rais, Špačci. 9/12 [ilustr. Ad. Kašpar].

Literární atlas československý. 17/12 [Bohumil Vavroušek, Lit. atlas čsl.].

Hermann Kesten, šťastní lidé. 20/12.

Nový baladista a známý lyrik. Josef Hora, Tonoucí stíny. 24/12.

Básníci matkám. Sestavil F. J. Müller. 24/1 2.

Otokar Březina a František Bílek. Dopisy Otokara Březiny Františku Bílkovi. Vyd. Vilém Nečas. 29/12.

1933

Dějiny české literatury. Čs. vlastivěda (Praha, Sfinx) VII, 7—208, 590—591.

„Svatopluk Čech a česká píseň lidová“, in: Národopisný věstník českoslovanský 25—26 (1932—1933), 58—62.

„U sarkofagu Jaroslava Vrchlického“, in: Lumír 59, 1—4 [knižně Duch a národ, 1936, 170—176].

„Kultura spisovného jazyka a řeč básnická“, in: Lumír 59, 256—266 [o sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura; knižně Duch a národ, 1936, 47—64].

K padesátinám Otokara Fischera“, in: Lumír 59, 383—385.

Nerudova Malá strana. Kniha o Praze 4, 135—141.

Ze vzpomínek na Antonína Sovu. Sedmdesát let Umělecké besedy, 195—199.

Básnířka Prahy“, in: Almanach Kmene 1933—1934, 15—26 [A. M. Tilschová].

Výstava Boženy Němcové v Litomyšli“, in: Umění 6, 59—60.

Jan Neruda v Římě. Topičův almanach 1933, 9—17.

Jan Neruda — lidumil“, in: Chudým dětem 45, 46—53.

Poslední rok v české literatuře. Ročenka Čs. republiky (na r. 1933) 12, 84—87.

- 109 -

Cesty české literární tvorby v r. 1932. (Přednáška v Radio-journale dne 27. ledna 1933.) RozhlLit 2, 9—10.

Narodni pomen Otokarju Březine (prevedel B. Borko). Ljubljanski Zvon 53, 424—432.

Vergiliova Aeneis [úvod]. Vergilius, Aeneis. Přel. Otmar Vaňorný (Praha, Laichter), V—XXXIX.

Úvod. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Arne Novák. (Kytice, sv. 13. Praha, Stát. nakladatelství), 5—13 [druhé vydání 1937].

Úvod. Literatura českého klasicismu obrozenského. Uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Arne Novák. (Kytice, sv. 14. Praha, Stát, nakladatelství), 5—20.

Úvod. Jaroslav Vlček, Z počátků naší poesie moderní. Úvodem opatřil Arne Novák. (Sbírka souvislé četby školní, sv. 81. Praha, Topič), 5—9.

(OSNND II, 2)

František Götz 906.

Josef Hanuš 1026.

Hermann Hesse 1102—1103.

Josef Holeček 1179—1180.

Jiří Horák 1200—1201.

(v Lidových novinách)

Nový rok Svatopluka Čecha. 1/1.

Nerudův dům úmrtní. 1/1.

Jaroslav Dvořáček zemřel. 3/1.

Elegie valašského umění. 21/1 [Bohumír Jaroněk].

Strýček českého liberalismu. 25/1 [Josef Barák].

Skrytý filolog. 28/1 [Karel Skála].

Josef V. Pokorný-Pikolík zemřel. 3/2.

Sborník světové poesie před zánikem. 7/2.

Bohuslav Knösl šedesátníkem. 12/2.

Jaroslav Vrchlický a Richard Wagner. 17/2.

Český biskup. 23/2 [Jan Valerian Jirsík].

Pětadvacet let. 23/2 [Sv. Čech].

Stařec Holeček. 26/2.

Jakob Wassermann. 10/3.

Jaro Umělecké Besedy. 12/3.

Gabriele d'Annunzio sedmdesátníkem. 12/3.

Anima pia. 19/3 [J. V. Kamarýt; knižně Duch a národ, 1936, 99—103].

Slovanství kritické. 23/3 [Jiří Polívka].

Washington Irving. 2/4.

Brněnský expresionismus. 2/4 [Karel Jílek].

Marie Riegrová-Palacká. 16/4.

Cyprián Lelek. 28/4.

Rapsodie prvního máje. 30/4.

Po pohřbu. 7/5 [Arnošt Heinrichl.

Genius srdce. 14/5 [Ž. Podlipská].

Sedmdesáté narozeniny Viléma Mrštíka. 14/5.

Dvě stě let od narození M. A. Voigta. 14/5.

Paul Ernst zemřel. 16/5.

John Henry Mackay. 25/5 [nekrolog].

Vzpomínka. 28/5 [Jan Heidler].

O pořekadle "míti Filipa". 28/5.

Maryčka Magdonova. 4/6.

Panoš Vratislav Monse. 15/6.

Sedmdesátiletá Růžena Jesenská. 17/6.

Alois Vojtěch Šmilovský. 20/6.

U hrobu svatého Cyrilla. 5/7.

Kulturní jubileum českého Brna. 13/7 [Jóža Barvič].

Alfons Breska. 13/7.

Karasín. 23/7 [G. Pfleger Moravský].

Gustav Pflegr-Moravský. Ke stým narozeninám. 27/7.

Ohrožená Masarykova universita. 30/7.

Romantismus realistické básnířky. (K osmdesátým narozeninám Terézy Novákové.) 30/7.

Běloručka. 23/8 [Turgeněv].

Pouť do Moderní galerie. 3/9.

Mistr renesanční. 17/9 [M. Švabinský; též Umění 7, 126—127].

- 110 -

Postup literatury v achtu. 26/9.

Prof. Fr. Pastrnek osmdesátníkem. 4/10.

O pomník pluk. Švece. 7/10.

Jiří Sumín sedmdesátníkem. 8/10.

Nakladatelství a knihkupectví Františka Topiče. 10/10 [50. jubileum].

Sedmdesátiny Josefa Merhauta. 13/10.

Kytička dušičková. 2/11 [In memoriam Zdeňka Wirtha].

Sté narozeniny Jonáše Lie. 5/11.

K šedesátým narozeninám Anny Marie Tilschové. 11/11.

Šedesátiny Františka Skácelíka. 25/11.

[Příspěvek k anketě] Hledáme nejúspěšnější knihu 1933. 26/11.

Za F. V. Vykoukalem. 30/11.

Božena Benešová šedesátnicí. 30/11.

Stefan George a německá lyrika. 6/12.

Max Švabinský v Brně. 9/12.

Dějepis a hagiografie. 13/12 [Ferd. Peroutka o M. R. Štefánikovi].

Vánoční perikopa. 24/12 [Fr. Žilky překlad Nového zákona].

(jinde)

Posvátní vrchové. Krása našeho domova 25, 2—4.

Za Josefem Chalupníkem. Stráž čes. východu 1, č. 14.

K. Vik, umělec domova. Pojizerské listy 3/11.

Posudky:

Eduard Winter, Bernard Bolzano und sein Kreis“, in: ČČH 39, 403—408.

Dreißig tschechische Erzähler. Hrsg. von A. Auredniček[!]. Die Literatur 35, 416.

(v Lidových novinách)

Ladislav Stroupežnický, Pták z říše bájí. 5/1.

Americký román mateřství. H. G. Carlisleová, Krev mé krve. 8/1.

Koptův dvojzpěv života a smrti. Josef Kopta, Adolf čeká na smrt. 15/1.

K. J. Erben, Živá voda. Vyd. Ant. Grund. 22/1.

Karel Tondl a Fráňa Šrámek. 28/1 [F. Šrámek, Sláva života, s dřevoryty K. Tondla].

Nová kniha Čepových povídek. Jan Čep, Letnice. 29/1.

J. R. Marek, Oldřich Blažíček. 4/2.

Čís. oš. 3297, Jablko Evino. Do tisku upravil Vl. Vacek. 9/2.

Nová kniha básní Viléma Závady. Vilém Závada, Siréna. 12/2.

Epická žeň Frant. Táborského. 17/2 [Z baladických].

Zapomenutý básník. Výbor z díla Antonína Macka. Sestavil Josef Hora. 21/2.

Nové vydání Ohlasu písní ruských. 8/3 [Ot. Fischer].

Tři knížky epigramů. 9/3 [Miroslav Haller, Sršatá promenáda literaturou. Jan Karník, Vosí hnízdo. Kard Prach, Tvář v zrcadle].

Karel Scheinpflug, Babylonská věž. 11/3.

Jiří Karásek ze Lvovic, Cesta mystická. 12/3.

Klasik americké novely. 16/3 [Nathanael Hawthorne, Veliký karbunkul].

Stanislav K. Neumann, Enciány Popa Ivana. 19/3.

Dobroslav Chrobák, Rukověť dejín slovenskej literatúry. 24/3.

Almanach České akademie věd a umění za rok 1931. 26/3 [Jaromír Borecký, Alois Jirásek].

Olbrachtův baladický román. Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj loupežník. 30/3.

Svatá Klára blahoslavené Anežce České: Čtyři listy. 31/3.

Z literárně dějepisných publikací. 1/4 [Josef Kachník, J. A. Komenský. Wł. Bobek, Bohuslav Balbín. Karel Polák, Mácha a Goethe. L. Jandásek, Josef Barák. Emanuel Masák, Dějiny Dědictví Sv. Cyrila a Metoděje. Šť. Kožušníček, Ondřej Přikryl. Emanuel škorpil, Spisovatelé vysokomýtského kraje].

Alois Cejnar, Jezerní město. 5/4.

Oldřich Zemek, Špilberské balady. 6/4.

- 111 -

Spisy Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. I. Spisy prosaické. Vydal Bohumil Ryba. 8/4.

Dovršení válečné trilogie románové. Božena Benešová, Tragická duha. 28/4.

Viktor Dyk, Kruté dítě. 12/5.

Podobizny básníků od Otokara Fischera. 20/5.

Berlínský román sociální. Hans Fallada, Občánku, a co teď? 21/5.

Neumannovo milostné intermezzo. Stanislav K. Neumann, Láska. 28/5.

Nové knihy Petra Křičky. Petr Křička, Chléb a sůl; Suchá jehla. 2/6.

Kašparův nový ilustrační doprovod k dílům Jiráskovým. 3/6 [Na dvoře vévodském. Ráj světa].

Orazio Pedrazzi, Praha. 10/6.

Kniha o Otakaru Theerovi. A. M. Píše, Otakar Theer, d. II. 11/6.

Brněnská monografie o Luc Durtainovi. 13/6. [Trude Wessely].

České přebásnění Ondřeje Adyho. 15/6 [přel. B. Müller].

Pavel Váša, Rok v bílém plášti. 17/6.

Dvě české knihy o Italu. 18/6 [Jaroslav Marie, Italie a my. A. C. Nor, Italské léto].

Nový svazek Jelínkovy české literatury pro Francouze. H. Jelínek, Histoire de la Littérature tchèque de 1850 à 1890. 24/6.

Kniha Ijjob. Přel. Josef Heger. 29/6 a 2/7.

Dvě německé monografie z okruhu národního obrození českého. Eugen Lemberg, Grundlagen des nationolen Erwachens in Böhmen. Eduard Winter, Bernard Bolzano und sein Kreis. 2/7.

Definitivní dokončení Pekařova Žižky. 7/7.

Pro domo. 8/7 [Vybrané spisy Jana Nerudy. Usp. Arne Novák].

Ještě jeden válečný román. Čestmír Jeřábek, Světlo na přídi. 9/7.

Anežka Loskotová, Dr. František Loskot. 12/7.

Kniha o Otokaru Fischerovi. Otokar Fischer. Kniha o jeho díle. 16/7 [napsali V. Jirát, A. M. Píše, Fr. Gottlieb a j.].

Antika a české národní obrození. Jaroslav Ludvíkovský. Dobrovského klasická humanita. 23/7.

O kulturní činnosti Karla St. Sokola. 5/8 [Jaromír Malý].

První román Elgarta-Sokola. E. Sokol, Zápas. 6/8.

Almanach "posledních rétorů" mladoboleslavských. 16/8 [Ferd. Strejček, Poetický trojlístek mladoboleslavského gymnasia z r. 1851].

K umělecké organisaci Máchova Máje. 18/8 [Emanuel Sobíšek].

Karl Ignaz Mácha, Der Mai. 29/8 [Přel. Ed. Neumann].

Josef Cipr, Po zákonu srdce. 31/8.

Dvě chodské knihy. 9/9 [J. Fr. Hruška, Domácí chléb. J. Š. Baar, Poslední povídky].

Polské poselství z Beskyd. Emil Zegadłowicz, Beskydské balady. 10/9.

Kniha o Maxu Švabinském. Fr. Žákavec, Max Švabinský. I. 24/9.

Romantické látky německého středověku. 28/9 [Josef Janko].

Román medicinské fakulty. Anna Maria Tilschová, Alma mater. 1/10.

Intimní publikace Litomyšlska. 8/10 [Frant. Lešek, Ze staré slávy Litomyšle].

Milena Nováková, Muž a boj. 14/10.

Topičův almanach 1883—1933. Red. Josef Knap. 15/10.

Básnická poslání Antonína Marka. 18/10 [vyd. Jan Jakubec].

Kniha Šrámkovy jeseně. Fráňa Šrámek, Ještě zní. 22/10.

Stiebitzovo přebásnění Ovidia. 23/10 [Proměny].

Willa Cather, Farmář Rosický. 24/10.

Zdeněk Kalista, Kamarád Wolker. 27/10.

Kniha básní z pozůstalosti Viktora Dyka. Viktor Dyk, Stará galerie. 28/10.

Ilias. 12/11 [Homérova Ilias, přel. Otm. Vaňorný].

Viktor Dyk, Literatura a společnost. 18/11.

Viktor Dyk, Mladost. 25/11.

Básničtí laureáti Melantricha. Jan Zahradníček, Jeřáby. František Hrubín, Zpíváno z dálky. 26/11.

Universita Karlova Janu Nerudovi. 26/11.

Beatrice Bresková, In memoriam Romana Tůmy. 28/11.

Augusta Skálová, Hořící hvězda. 1/12.

- 112 -

Jan Morávek, Divočina. 2/12.

Egon Hostovský, Cesty k pokladům. 3/12.

Jaroslav Vyplel, Srdce vstříc. 3/12.

Jaroslav Kolman-Cassius, Réva v záři měsíce. 3/12.

Fiona Macleod, Pověsti z Hebrid. 9/12.

Románová tragika Egona Hostovského. Egon Hostovský, Černá tlupa. 17/12.

Jaroslav Seifert, Jablko s klína. 20/12.

Josef Hora, Popelec. 23/12.

Mikuláš Aleš nestárnoucí. Mikuláš Aleš, Špalíček národních písní a říkadel, uspoř. Karel Koval. Hana Volavková, Mikuláš Aleš a česká kniha. 24/12.

Ročenka Chudým dětem památce Nerudově. 27/12.

Z básnického vývoje Březinova. Spisy Otokara Březiny, I—III, vyd. Miloslav Hýsek. 31/12.

In memoriam profesora Lad. Syllaby. 31/1 2 [Z deníku Ladislava Syllaby].

1934

Antonín Sova. Památce Antonína Sovy. Pacov, Městská spořitelna, 12 nepag. str.

Rozjímání ve Vicenze“, in: Lumír 60, 7—14.

Pan Tadeáš a české básnictví“, in: Lumír 60, 272—275 [knižně Duch a národ, 1936, 91—98].

Antonín Sova“, in: Lumír 60, 290—292.

Lumír a literatura Nového Německa“, in: Lumír 60, 321—325.

Po cestách básnického vývoje Jana Nerudy“, in: Lumír 60, 409—416 [knižně Duch a národ, 1936, 121—134].

Jan Neruda“, in: SlRund 6, 237—252.

Nerudovo úsilí o českost našeho divadla. Scéna (Tábor) 3, č. 4, 13—15.

Mistr renesační. (M. Švabinský.) Umění 7, 126—127 [též LN 17/9 1933].

Tolentino“, in: Umění 7, 265—271, zvl. číslo k 60. narozeninám Šustovým, 17—23 [knižně Motivy ze spanilé země svatosti a umění, 1940, 5—18].

Problematika, prožitek, intensita. Listy pro umění a kritiku 2, 80—81.

Sovova Balada o krásné Židovce. Židovský kalendář na r. 1934—1935, 48—51.

V knihkupectví u Veselíků. Sto let ve službách knihy (Litomyšl, J. R. Veselík), 27—29.

„Slavíčí píseň našeho národního Jara —." Chudým dětem 4.6, 27—32 [Sv. Čech o J. K. Tylovi].

[Doslov.] Karel Leger, Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici (Kolín, Jos. Zach), 17—21.

Schlußgespräch [ve cvičebnici] Tschechisch durch Gehör und Studium für Schul- und Selbstunterricht. E. Smetánka, H. Siebenschein, J. Haller, A. Novák. (Praha, Stát, nakladatelství) 225—227.

- 113 -

[Česká literatura v 1. 1926—1934.] Maďarská encyklopedie. *) [Doslov.] Jan Neruda, Žena. Indická legenda (Tábor, typ. P. Frank), str. [13—16].

*) Bližší údaje nebylo možno zjistit.

(OSNND III, 1)

Methoděj Jahn 80.

Jan Jakubec 85.

Hanuš Jelínek 170—171.

V. K. Jeřábek 181.

Alois Jirásek 215—216.

V. A. Jung 285.

Josef Jungmann 286—287.

Marie Kalašová 318—319.

Jaroslav Kamper 346.

Alfred Kerr 497.

František Khol 503.

Klasicismus v české literatuře 531.

Antonín Klášterský 533—534.

Benjamin Klička 545—546.

Jakob Kneip 570—571.

Ervin Quido Kolbenheyer 615.

Jan Amos Komenský 658—660 [společně s J. V. Klímou].

(v Lidových novinách)

Ahasver našich dnů. 3/1 [Jakob Wassermann].

Zánik Zlatorohu. 3/1.

Hermann Bahr zemřel. 16/1.

Muž, jehož jméno do vln psáno... 18/1 [J. B. Košut; knižně Duch a národ, 1936, 177—180].

Brněnské jubileum. 18/1 [Elgart Sokol].

Filolog novinářem. 23/1 [Pavel Váša].

Povinnost a láska. 28/1.

Evropan. 1/2 [Hans Zbinden].

Marche. 10/2.

Vitrínka zanikla. 13/2.

Nový osud vévody z Fridlandu. 16/2 [Eisnerův překlad Durychova Bloudění].

Úrodná skepse. 18/2 [Josef Šusta].

Králova smrt. 22/2 [Albert I.].

Impresionista? 25/2 [Antonín Sova]

„Utíkám k slunci...". 15/3 [Milan Fučík].

Malířský chráněnec Nerudův. 18/3 [Petr Maixner].

Viktor Bervitius. 28/3.

Karel Leger zemřel. 6/4.

Posmrtná výstava Bohumíra Jaroňka v Hodoníně. 8/4.

Jan Voborník. 10/4.

Vilém Bitnar. 11/4.

Stanislav K. Neumann, Československá cesta. Část 1. Opožděné jaro. 29/4 [veršováno, satira].

Fakulta filosofická. [Masarykova Universita po patnácti letech.] 1/5, příl.

Richard Schaukal. 27/5.

Ztracený domov. 10/6 [A. Heyduk].

Půl století od smrti Václava Beneše Třebízského. 20/6.

Adolf Kašpar na Moravě. 2/7.

Mudřec-filolog. 4/7 [nekrolog Karla Skály-Rochera].

Jan Neruda. 8/7.

Karel Hipman. 15/7.

Ricarda Huchová sedmdesátnicí. 18/7.

Po Nerudově jubileu. 19/7.

Několik myšlenek z litomyšlské výstavy. 2/8 [Bedřich Smetana].

Úzkosti a naděje. 5/8 [vzpomínka na Ot. Theera].

Lidumil. 12/8 [Ignát Herrmann].

Adolf Wenig šedesátníkem. 12/8.

Kouzla. 19/8 [Paul Valéry, Kouzla. Přel. Josef Palivec].

Euforion. 22/8.

Paní Gollová. 23/8.

Odpověď Maximu Gorkému. 9/9.

Vyznavači tradice. 15/9.

Stojan. 29/9.

Občan spisovatel. 18/10 [Heinrich Mann].

Smutek krásy. 20/10 [Jaroslav Veris].

Cesta k Rudolfu Těsnohlídkovi. 22/10.

Komenský národního obrození. 2/11 odp. [Karel Slavoj Amerling].

Padesát let od smrti Frant. Douchy. 3/11.

Fr. Werfel v Brně. 18/11.

Osiřelé knihy. 19/11.

[Příspěvek k anketě] Nejzajímavější kniha 1934. 25/11.

- 114 -

Dvojí dík. 8/12.

Dr. Desiderius humorista. 11/12.

Josef Kalus zemřel. 13/12.

Kde domov můj? 21/12.

Sto let od smrti Jana Nejedlého. 30/12.

(jinde)

Pozdrav básníku Prostých motivů. Památce Jana Nerudy (Publikace Společnosti pro postavení pomníku Janus Nerudovi č. 1), 15.

Posudky:

Korespondence a zápisky Frant. Čelakovského. K vydání přichystal † Fratišek Bílý. Poznámkami opatřil Václav Černý“, in: ČČH 40, 176—181.

Marjan Szyjkowski, Polská účast v českém nár. obrození. č. I“, in: Slavia 12, 249—254.

Ottomar Schiller, Zápas Čech a Italie o svobodu“, in: Lumír 60, 401—402.

(v Lidových novinách)

Karel Poláček, Žurnalistický slovník. 7/1.

Německý překlad Písní otroka. 10/1 [Sv. Čech; přel. Ed. Neumann].

O Josefu Kalusovi. 12/1 [Josef Kalus, Valašská svatba; Jak život jel].

Milan Rusínský, Němečtí Slezané. 14/1.

Fischerovo vydání Ohlasu písní českých. 20/1.

Horský kořen. Zdeněk Rón, Něco vydržíme. 21/1.

Malíř Josef Hodek. 26/1 [knižní ilustrace].

Luděk Pik, Tři z milionů. 27/1.

Marie Calma, Otec a jeho děvčátko. 31/1.

Dějiny slavistiky v Italii. 4/2 [Arturo Cronia, Per la storia della slavistica in Italia].

Jaroslav B. Svrček, Moderní výtvarné umění na Moravě. 6/2.

K novému vydání spisů Zikmunda Wintra. 8/2.

Literární dějiny Plzně. 10/2 [Emil Felix].

Nekrolog Jana Peiskra. 16/2 [J. V. Šimák, Jan Peisker].

Sigurd Hoel, Jednoho dne v říjnu. 24/2.

Nový román Karla Čapka. Karel Čapek, Povětroň. 4/3.

Z nové románové literatury. Josef Knap, Cizinec. Josef Heyduk, Strach z lásky. 11/3.

Jiří Mahen, Požár Tater. 18/3.

Druhá knížka Voborníkových Čtvrtků. 23/3 [red. Jindřich Veselý].

Z nové korespondence Otokara Březiny. Listy Otokara Březiny Anně Pammrové. Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi. 25/3.

Z lidové beletrie. 27/3 [V. K. Jeřábek, Rechtor Kvěch. J. Jahoda, Slunce. J. Vrba, Pan důchodní].

Z nových cest české lyriky. Vladimír Holan, Oblouk. František Halas, Hořec. Viktor Fischl, Jaro. Václav Renč, Jitření. Viktor Kripner, Závrať. František Křelina, Plaché světlo. Edvard Valenta, Několik let. 1/4.

J. S. Machar a mládež. 7/4 [Albert Pražák].

Nové dílo Jaroslava Durycha. Jaroslav Durych, Píseň o růži. 15/4.

Výbor z poesie Jana Nerudy. Uspořádal Karel Polák. 29/4.

Nové české romány. Emil Vachek, Krev nevolá o pomstu. Benjamin Klička, Ejhle, občan! Helena Dvořáková, Pepan Jehně. Karel Fiala, Jazz. 1/5.

Čajové květy. (Verše ze staré Číny. Přel. F[rantišekl Ch(udoba].) 1/5.

Jaromír John, Zbloudilý syn. 6/5.

Antonín Matějček, T. F. Šimon. 11/5.

Tři noví moravští básníci. 13/5 [František Nechvátal, Vichřice; Slunovrat; Oheň a meč. Václav Najbrt, Zapomnít chtějí země i oblaka; Zlaté kapradí. Ivan Jelínek, Perletě].

Jaroslav Humberger, Mikuláš Dačický z Heslova. 16/5.

Jaroslav Durych, Děti. 18/5.

Hryhoryj Omelčenko, Dějiny textu Křest sv. Vladimíra od K. Havlíčka Borovského. 19/5.

- 115 -

Nová kniha Macharovy epiky. J. S. Machar, Filmy. 20/5.

Tři romány Evropské knihovny. Joseph Roth, Pochod Radeckého. Ferenc Körmendi, Pokušení v Budapešti. Sigurd Christiansen, Mrtvý mezi dvěma živými. 26/5.

Bonaventura Tecchi, Wackenroder. 3/6.

Josef Dobrovský jako literární historik. Benjamin Jedlička, Dobrovského 'Geschichte' ve vývoji české literární historie. 10/6.

Spisovatelky dnes. Výhor z jejich próz. Úvod M. Majerové. 12/6.

František Kudrna, O věrném přátelství malíře Mánesa a pěvce Lukese. 15/6.

Artuš Mikulášek, Dr. techn. Frant. Tilšer, učenec, politik a vychovatel. 17/6.

Nové české romány. Miloslav Nohejl, Svět nic neví. Jan Weiss, Mlčeti zlato. A. Jaroslav Urban, Kariéra Tomáše Zafouka. 24/6.

Albert Vyskočil, Básníkovo slovo. 28/6.

Dante Gabriel Rossetti, Ruka a duše. 15/7.

Životopisný román malířův. Vladimír Drnák, Hlavou proti zdi. 15/7.

Jak vlny osením... Jan Čarek, Hvězdy na nebi. 22/7.

Nová lyrika Horova. Josef Hora, Dvě minuty ticha. 29/7.

Helena Bochořáková-Dittrichová, Indiáni jindy a dnes. 1/8.

Česká literatura dvacátého století. 7/8 a 10/8 [Bedřich Václavek].

Miloslav Hýsek, Ignát Herrmann. 15/8.

Zdeněk Broman. Dubrovnická vidění. 23/8.

Kniha o Litomyšli. Zdeněk Nejedlý, Litomyšl. Tisíc let života českého města. 26/8.

Karel Hovorka, Jirásek. Vrchlický, Jelínek. 29/8.

Nový román vesnice. A. C. Nor. Jed v krvi. 9/9.

Nový pohled na obrozenské básnictví. Jan Mukařovský, Polákova Vsnešenost přírody. 16/9.

Z českého barokního básnictví. Vilém Bitnar, O českém baroku a slovesnosti. Bohumír Hynek Bilovský, Církevní cherubín Jan Sarkander. Vydal Josef Vašica. 25/9.

Perspektivismus Karla Čapka. 5/10 [Fr. Götz, Osudná česká otázka].

Kniha básníkova léta. Otokar Fischer, Poledne. 7/10.

Náboženský mystik Řádu. František Lazecký, Kříže. 8/10.

Josef Dobrovský botanikem. Miloš Boh. Volf, Dobrovského Návrh soustavy rostlinné. 13/10.

Stanislav Hanuš, Housle a ruka. 15/10.

K. Leger, Co na poli vykvetlo. 15/10.

Svatopluk Kadlec, Příliv. 22/10.

Nevhodný vzdělavatel. A. C. Nor, Moderní literatura československá. 29/10.

Emanuel z Lešehradu, Hledači skrytých pramenů. 29/10.

F. V. Kříž, Srdnatá Marina. 29/10.

Nový výbor z moderní české lyriky. Josef Knap, Hlasy tří generací. 30/10.

Z české barokní lyriky. O čtyřech posledních věcech člověka. Vydal Josef Vašica. 5/11.

O řediteli Vincenci Vávrovi. 7/11 [Vlastimil Dorazil, V. Vávra].

Korunovaný Nezval. Vítězslav Nezval, Sbohem a šáteček. 11/11.

Ztracené pokolení? Karel Konrád, Rozchod. 12/11.

Mládí zpívá. Vojtěch Bekárek, Chlapec zpívá. Jaroslav Ondráček, Kameloti. Josef Starý, Chlapecké jaro. 19/11.

Emil Vachek, Žebrácká láska. 19/11.

Jan z Wojkowicz, Království Snu. 19/11.

Jan J. Laichter, Škály. 19/11.

Román mnohohlasý. Karel Čapek, Obyčejný život. 5/12.

Nespokojená poznámka literární. 10/12 [Cyril Horáček, Počátky českého hnutí dělnického].

František Kropáč, Vděčnost. 10/12.

Z nové literatury o hymně Kde domov můj? 16/12 [Kde domov můj?, red. H. Humlová. Ferd. Strejček, Kde domov můj? Blažena Stejskalová, Země česká domov můj].

František Herites, Sen pouhý. 17/12.

František Autrata, Filosofská léta Václava Outerka. 17/12.

- 116 -

Nové poznatky o Josefu Dobrovském. Josef Volf, Příspěvky k životu a dílu Josefa Dobrovského. 17/12.

Josef Cipr, Skopolamin. 17/12.

Bedřich Václavek, O Františku Halasovi. 17/12.

Náboženská poesie Karla Hlaváčka. Karel Hlaváček, Žalmy. S úvodem J. Mukařovského. 25/12.

Karel Scheinpflug, Nevolnictví těla. 31/12.

Alfons Breska, Novalis. 31/12.

1935

Typ lyriky Horatiovy“, in: LF 52, 377—388 [Sborník] Non omnie moriar, 1—12.

Studie o básnickém jazyku mladého Nerudy“, in: Slovo a slovesnost 1, 87—95.

Slovesný výraz Havlíčkových Epištol kutnohorských“, in: 19, 245—256 [sborník Smetánkův].

Nové badání o českém baroku slovesném“, in: NV 16, 189—202.

Národ a plémě“, in: Lumír 61, 3—9, 92—99 [knižně Duch a národ, 1936, 21—46].

Popelka mezi dcerami poesie“, in: Plzeňsko 17, 87—92, Hruškův památník (Plzeň, typ. Grafické závody), 8—12 [knižně Duch a národ, 1936, 189—206; bajky J. F. Hrušky].

Brünn und der Geist seiner Kultur“, in: SlRund 7, 232—244.

Le génie de la littérature tchèque“, in: Rev. franç. de Prague 14, 141—152, 201—216 [též zvl. otisk].

Le mort de Victor Hugo et les écrivains tchèques“, in: L'Europe centrale 10, 378—380.

Sny palestýnské“, in: Chudým dětem 47, 49—54 [Sv. Čech].

Norderney. Kalendář česko-židovský na r. 1935—1936, 55, str. 51—55 [Otokar Fischer a Heinrich Heine].

Český literární dějepis v Laichterově nakladatelství. [Sborník] Jan Laichter. Život a dílo (Praha, Svaz knihkupců a nakladatelů), 188—197.

Mezi romantismem a realismem. [Sborník] O Bábušce. Na památku paní Anny Lauermannové (Praha, Kruh přátel, typ. Pražská akc. tiskárna), 103—106 [Anna Lauermaunová].

Možnost a vyhlídky slezské literatury. Náš hlas. Almanach slezského písemnictví krásného (Frýdek, Přítomnost, typ. Melantrich, Mor. Ostrava), 147—151.

Přednáškové pondělky ve "Spolku paní a dívek" v Litomyšli. Almanach Spolku paní a dívek v Litomyšli 1385—1935 (Litomyšl, Spolek paní a dívek, typ. Jos. Dostál), 7—10 [T. Nováková].

Zpěvák se loučí [úvod]. Josef Kalus, Na konci života. Uspořádal a úvodní slovo napsal Arne Novák (Opava, Edice Písmo, sv. 5, typ. J. Richter, Příbor), 7—9.

Doslov. Viktor Dyk, Povídky Emila Šarocha. Doslov napsal

- 117 -

Arne Novák. (Topičovy Bílé knihy, sv. 38. Praha, Topič), 109—117.

Předmluva. Eduard Winter, Bernard Bolzano a jeho kruh. Přeložil a některými poznámkami doplnil Zdeněk Kalista. S předmluvou Arna Nováka. (Edice Akord, sv. 3. Brno, Akord), 9—13.

O Adolfu Wenigovi [úvod]. Adolf Wenig, Literární směska. Úvod napsal Arne Novák (Sbírka souvislé četby školní Sv. 86. Praha, Topič), 5—8.

(OSNND III, 2)

Eliška Krásnohorská 827—828.

František V. Krejčí 840.

Kritika literární 888—892.

František Kubka 950—951.

Jaroslav Kvapil 1003—1005.

Emanuel z Lešehradu 1159—1160.

Literární dějepis 1225—1233.

Josef Svatopluk Machar 1385—1386.

(v Lidových novinách)

Laudator temporis acti (Ad. Kašpar). 1/1.

Z černého umění. 12/1.

Sté narozeniny Ferdinanda Schulze. 17/1.

Epik z ducha hudby. 20/1 [T. Mann].

Essay. 21/1 [Miloš Stádník, Londýnské essaye].

Ušlechtilost. 27/1 [T. Mann].

Stopadesát let od narození M. D. Rettigové. 31/1.

Jubileum Ignáce Krasického. 3/2.

Ve službách bible. 6/2 [Jan Hejčl, nekrolog].

František Sekanina šedesátníkem. 14/2.

Slovo a slovesnost. 18/2.

Josef Svátek. 24/2.

Děti pesimistovy. 3/3 [Hieronymus Lorm; Ernst Landesmann].

Poselství hochů. 8/3.

K. H. Hilar — literát. 10/3.

Ještě k Příručnímu slovníku jazyka českého. 13/3.

Naše literární noviny. 19/3 [Literární noviny. Rozhledy].

Karel Jindřich Seibt. 21/3.

Zapomenutý básník. 31/3. [A. E. Mužík].

Vítězslav Hálek. 5/4.

V paláci Clam-Gallasově. 7/4.

Zpověď malířova. 10/4. [H. Boetinger].

Nakladatel Arnošt Píša sedmdesátníkem. 14/4.

Ahasver. 18/4 [R. Saudek].

Feuilleton svědomím. 21/4 [Nerudovy feuilletony].

Krise knihy. 28/4 [Václav Mikota, Krise knihy].

Jan Kamenář šedesátníkem. 28/4.

Zde by měly kvést růže... 30/4 [J. P. Jacobsen].

Vyznavač Albionu hrdý a lidský. 17/5 [Jan Váňa].

Ohlas smrti Viktora Huga v Čechách. 23/5.

Padesáté výročí smrti Alfréda Meissnera. 29/5.

Brněnská vzpomínka na J. Suka. 31/5 [přetišt. ve sbor. Dítě českého muzikantství, 1935].

Aristeia romanopiscova. 6/6 [T. Mann].

Adolf Heyduk. 6/6.

Sedmdesáté narozeniny Jana Františka Hrušky. 6/6.

Julius Meier-Graefe zemřel. 8/6.

Recitace. 12/6 [Fr. Udržal].

Úspora nejméně vhodná. 14/6.

Museum Karoliny Světlé. 16/6.

Tryzna za Křížkovského. 18/6.

Láska a smrt. 2/7 [Leoš Janáček a Kamila Stösslová].

Karel Šťastný zemřel. 2/7.

Komfort. 4/7.

Antika v Praze. 5/7 [výstava moder. francouz. sochařství].

Ignát Herrmann. 9/7 [nekrolog].

Ignát Herrmann zemřel. 9/7.

Brusič drahokamů. 14/7 [Jan Opolský].

Dolorosa. 17/7 [Adéla Koudelová].

Hovor s geniem kraje a a duchem předků. 30/7 [J. Carducci].

Výstavy kulturně historické. 4/8 [Havlíčkova výstava].

Vojtěch Rakous zemřel. 9/8.

- 118 -

Deset let od smrti Vojtěcha Hynaise. 22/8.

Podivuhodný život básníka Lope de Vegy. 26/8 odp.

Tři sta let po smrti Lope de Vega. 27/8.

Jak jsme čtli Barbusse. 1/9.

Stopadesát let od narození Antonína Marka. 5/9.

Nad slokou básníkovou. 8/9 [Jar. Vrchlický].

Slavnosti J. V. Justina Michla-Drašara v Poličce. 10/9.

Nejmladší doktor Karlovy university. 15/9 [Jan Fr. Hruška].

Petr Brandl. 24/9.

Dva domy. 28/9 [Tereza Nováková].

První slavista český. (K dvoustým narozeninám Václava Fortunáta Durycha.) 28/9.

Hans Baluschek zemřel. 12/10.

K sedmdesátým narozeninám Metoděje Jahna. 13/10.

Dva texty k hudbě. 14/10 odp. [L. Janáček, E. Axman — J. Vrchlický, Fr. Šrámek].

Starci. 27/10 [Petr a J. V. Sládek].

Homérův hlasatel v Čechách. 12/11 [Ot. Vaňorný].

Literární pozůstalost Viktora Dyka. 13/11.

Mohutnost prostoty. 17/11 [Lev N. Tolstoj].

Literární sankce. 18/11.

Senior. 19/11 [Mil. Pelíšek].

Kresby Jana Preislera. 24/11.

Plebiscit o ceně Nobelově. 25/11.

Myslivna v Budislavi. 28/11 [Tereza Nováková].

[Příspěvek k anketě] Nejzajímaa vější kniha 1935. 1/12.

Po jubileu Tolstého. 2/12.

Platen. K stému výročí jeho smrti. 5/12.

Německý Horác. 5/12 odp. [August Platen].

Věnceslava Lužická. 6/12.

Vědecký mecenáš. 15/12 [František Groh].

P. M. Haškovec zemřel. 22/12.

Dějiny světových literatur. 23/12.

Volání domova. 30/12 [pozn. k překladu Čepova Volání domova do němčiny].

Profesor Stanislav Souček mrtev. 31/12.

(jinde)

Vzpomínky na "Venkov" z války a po převratu. Venkov 12/5.

Domov Adolfa Heyduka. Stráž českého východu 3, č. 23, 8/6.

Současná Morava kulturní. Stráž Moravy (Olomouc) 27, str. 58—60, č. 24/12.

[Projev o národní hymně]. Hudební výchova 16, 2—3.

Brněnská vzpomínka na J. Suka. [Sborník] Dítě českého muzlkantství (Praha, A. Drégr, Edice Corona Bv. 6.), 10—]1 [přetišť. z LN 31/5].

Příspěvek k anketě o "Slezské literatuře". Hlas, almanach frýdecké výstavy. 20/6.

Posudky:

Jan B. Čapek, Československá literatura toleranční 1781—1862“, in: ČČH 41, 172—180.

Aleksander Brückner, Zarys dziejów literatury czeskiej“, in: ČČH 41, 418—419.

(v Lidových novinách)

Na pamět Jana Prouska. 3/1 [Jan Knob, Umělec domova].

Rajmund Habřina, Legendy vzpoury. 7/1.

Christian Morgenstern, Hymnické písně. 7/1.

Felix Vondruška, Černé město. 7/1.

Sto, let ve službách knihy. Vzpomínky litomyšlských literátů k jubileu knihkupectví J. R. Veselíka. 7/1.

Mezi vsí a periferií. Karel Nový, Na rozcestí. 14/1.

Vladimír Frída, Prchající stíny. 14/1.

Ještě o Jiřího Wolkra. 20/1 [Miloš Dvořák. Wolkerova balada. Fedor Soldan, Wolker nebo Nezval?].

Bábuška. O bábušce. Na památku paní Anny Lauermannové. Redakcí Mir. Rutteho a K. Scheinpfluga. 21/1.

Jiří Mařánek, Objev Diogena Franka. 21/1.

- 119 -

Josef Kalus, Valašské romance. 21/1.

K problematice staročeského písemnictví. Jan Vilikovský, O staročeské poesii. 25/1.

Šaldova kniha historická. 28/1 [Mladé zápasy].

Jiří Mahen, Rozloučení s jihem. 28/1.

Simonetta Buonaccini. Odi et amo. 28/1.

Emanuel z Lešehradu, Škeble oceánu. 4/2.

O filosofii Komenského. 7/2 [K. Bittner, Comenius u. Leibniz. D. Mahnke, Der Barock-Universalismus des Comenius].

Román dvou generací. O. Scheinpflugová. Klíč od domu. 11/2.

Ferdinand Saar. Stanislav Sahánek. Ferdinand Saar. 18/2.

Zdeněk Kalista, Z legend českého baroka. 25/2.

R. F. Šimek, Básník v nebi. 11/3.

Jindřich Spáčil, Osvit v nás. 11/3.

Busch po Česku. Hugo Siehenschein, Kratochvilné překládání. 11/3.

O významu Bv. Metoděje. 12/3 [přednáška Fr. Dvorníka].

Jubilejní kniha Alšova. 18/3 [Aleš. Čelakovského ohlas písní ruských s ilustr. Mik. Alše].

František Unger, Křížová cesta. 18/3.

Jaroslav Šule, Dva hlasy. 18/3.

Franz Herwig, Svatý Šebestián z Weddingu. 25/3.

Hlas na poušti. František Křelina, Hlas na poušti. 25/3.

Nový pohled na staročeské básnictví. 30/3 [o přednášce R. Jakobsona].

Joseph Roth, Job. 8/4.

Francouzské dějiny české literatury. Hanuš Jelínek, Histoire de la littérature tchèqne de 1890 à nos jours. 14/4.

Václav Řezáč, Větrná setba. 15/4.

Stanislav Dvořák, Rod F. M. Pelcla, českého buditele. 15/4.

František Cinek, K národnímu probuzeni moravského dorostu kněžského. 15/4.

Ke kořenům. Jan Čep, Hranice Stínu. 21/4.

Josef Krnap, Polní kytice. 22/4.

Emanuel z Lešehradu, Básnické životy. 22/4.

Čs. vlastivěda ukončena. 27/4.

Z nové literatury pohádkové. 29/4 [B. Němcová, Vojt. Zelinka. Adolf Wenig].

Diocletian. Antonín Trýb, Císař chudých. 5/5.

Jan Dokulil, Křížové dni. 6/5.

»Zdatný je pan Účetní Michelup...« Karel Poláček, Michelup a motocykl. 6/5.

Piaristé a český barok. 11/5 [Aug. Alois Neumann].

V. J. Krýsa, Matka v projevech čes. básníků a spisovatelů. Sborník. 11/5.

Básník Kytice a Českých pohádek. Antonín Grund, Karel Jaromír Erben. 12/S.

Kniha lyriky extatické. Jan Zahradniček, Žíznivé léto. 19/5.

Jaromír John, Boský osud. 20/5.

Románek o léčení psychoanalytickém. Benjamin Klička. Útěk ze století. 20/5.

Poslední díl Matějčkova Dějepisu umění. 24/5.

Dvě básnické knížečky Otokara Fischera. Z mého Polabí; Hrst epigramů. 27/5.

Jan Fr. Hruška. Nové chodské bajky. 27/5.

Dva beletristické dokumenty z moravskoslezského rozhraní. Fr. V. Autrata. Stryk Drastich. R. F. Šimek, Cestou domů. 27/5.

František Tučný, Odkaz Velké Moravy. 31/5.

František Hrubín, Krásná po chudobě. 3/6.

Sváteční člověk. 9/6 [sborník Ant. Podlahovi].

Rudolf IIlový, Pochodně. 10/6.

Kniha o českém nakladateli. Jan Laichter. Život a dílo. Usp. Jiří Horák. 16/6.

Josef Hora, Karel Toman. 17/6.

Jindřich Kohn, Brdy v českém básnictví. 17/6.

A. V. Šmilovský epigramatikeun. 22/6 [Epigrammy antické spůsoby, vyd. Ferd. Strejček].

F. X. Svoboda, Večerní zvon. 24/6.

Román mladosti a desilusí. Čestmír Jeřábek, Cesta pozemská. 1/7.

- 120 -

Franz Weisz, Alois Jiráseks deutsche Lehrjahre. 1/7.

Dvě moravica. Fr. Skácelík, Přerov. Jind. Spáčil, Jaro v Podzámecké zahradě kroměřížské. 1/7.

Jiří Wolker a Sv. Kopeček. 4/7 [Bedřich Slavík].

Josef Kalus, Romance o Smrti. 8/7.

Jan Frant. Hruška, Mezi chodskými dřevorubci. 8/7.

Román československých vystěhovalců. Zdeněk Němeček, Na západ od Panonie. 8/7.

Vlastimil Kybal, Po čsl. stopách v latinské Americe. 14/7.

Dva lyrikové. Zdeněk Bár, Jaro a dým. Zdeněk Spilka, Loutna, vítr a čas. 21/7.

Bedřich Ost, Písně všedního dne. 24/7.

Vilém Bitnar, Vojtěch Pakosta. 24/7.

Vesnice nezaměstnaných. František Křelina, Hubená léta. 28/7.

Výtvarné výstavy v Novém Městě na Moravě. 1/8 [J. Štursa, František Šír, Sdružení výtvarných umělců morav.].

Moravský naturista. F. V. Křiž, Děti země. 11/8.

K dějinám staré České literatury lékařské. G. Gellner, Jan Černý a jiní lékaři čeští. 14/8.

Emerich Fiala, Anička kouzelnice. 25/8.

Kniha o českém baroku. V. V. Štech, Sochaři pražského baroku. 29/8.

Z nové literatury o T. G. Masarykovi. Heslo T. G. Masaryk v OSNND. Alb. Pražák, Masaryk a česká literatura. 1/9.

Jaroslav Kolman-Cassius, Nové děvče. 7/10.

Pěvec ocele a slitování. Rudyard Kipling, Písně mužů. Přel. O. Fischer. 14/10.

Bernard Capes, Historické viněty. 14/10.

Rok duše. Otokar Fischer, Rok. 20/10.

Poeta. 21/10 [Karel Myslbek — Fr. Halas].

Jaroslav Kvapil, Karla; Přítmí. 21/10.

Frant. Sekanina, Josef Vilímek. 2 1/10.

Nové badání o českém baroku slovesném. 24/10 [A. Novák, D. Čyževskyj a Mil. Hýsek].

Hana Skalová, Píseň o veliké bolesti a slávě. 29/10.

Hlas Ľudovíta Štúra. Ľudovít Štúr, Starý i nový věk Slováků. Vyd. Josef Jirásek. 30/10.

Nový román Egona Hostovského. Egon Hostovský, Žhář. 3/11.

Hruškův památník. Uspořádal Emil Felix. 4/11.

Bedřich Slavík, Jan Vyhlídal. 11/11.

František Wenzl, Profesor Jan Rudolf Demel. 1833—1905. 11/11.

Karel Kalláb, Pověsti hradů moravských a slezských. 11/11.

Nový typ vědecké revue. Věda a život. 17/11.

Karel Konrád, Středozemní zrcadlo. 18/11.

Nové vydání Procházkova Krále Ječmínka. 23/ii [s ilustr. Fr. Hlavici].

Jaromír Malý, Písek kolébkou českého vyššího dívčího školství. 25/ii. .

O ilustrátoru českých knih. 2/12 [Fr. Táborský, A. Kašpar, ilustrátor, malíř, grafik].

Povídková žeň F. X. Šaldy. F. X. Šalda, Dřevoryty staré i nové. 7/12.

Posmrtná lyrika Rudolfa Těsnohlídka. Rudolf Těsnohlídek, Rozbitý stůl. 15/12.

Několik poznámek k Šustovu Soumraku Přemyslovců. Josef Šusta, Soumrak Přemyslovců. 22/12.

William Blake, Tři prózy. 23/12.

Zd. Kalista, Národní motiv úcty svatoprokopské. 23/12.

Jindřichův Hradec a Balbín. Jan Muk, Jindřichův Hradec v životě a díle B. Balbína. 30/12.

1936

Duch a národ. Kniha studií a podobizen. Praha, Fr Borový, 252 str.

Viktor Dyk. (Postavy a dílo, sv. 9.) Praha, Fr. Borový, 34 str.

- 121 -

[Samost. zprac. něm. článku z r. 1931, otištěného v Prager Rundschau I.].

Český sloh kritický let sedmdesátých a osmdesátých“, in: Slovo a slovesnost 2, 145—156.

Stanislav Souček“, in: ČČH 42, 203—205 [nekrolog].

Stanislav Souček“, in: NV 17, 164—166 [nekrolog].

J., [V. J. Michl a Drašar v díle Terezy Novákové“, in: Lumír 62, 24—30, 93—96.

Dobrovský a Jungmann“, in: Tvůrcové dějin 4, 142—153.

Svatopluk Čech“, in: Tvůrcové dějin 5, 97—105.

Literární Brno“, in: Almanach Kmene 1936—1937, 31—34.

Svatopluk Čech a K. H. Mácha“, in: Chudým dětem 48, 31—38.

Průvodem [úvod]. Ant. Veselý, Letní zrcadlení (Brno, Morav. kolo spisovatelů), 5—9.

Karel Hynek Mácha [úvod]. Album Karla Hynka Máchy k stému výročí básníkovg úmrtí a prvního vydání "Máje" sebral a uspořádal Bohumil Vavroušek (Praha, Prometheus), [7] str.

(OSNND IV, 1)

Heinrich Mann 39.

Thomas Mann 39—40.

Miloš Marten 72—73.

Vojtěch Martínek 75.

Rudolf Medek 153—155.

Richard Moritz Meyer 227.

Walter von Molo 305—306.

Alfred Mombert 306—307.

Moravskoslezská země, kulturní poměry. 324—326.

Pavla Moudrá 365.

Alois Mrštík, Vilém Mrštík, Božena Mrštíková 374—375.

August Eugen Mužík 395.

Naturalismus v literatuře a umění 471—472.

Božena Němcová 497—498.

Zdeněk Němeček 541.

Jan Neruda 547—549.

Teréza Nováková 627—628.

Novalis 628—629.

Novoklasicismus v literatuře 638.

Obrození národní v lit. historii 685—686.

(v Lidových novinách)

Na praha roku Máchova. 1/1 [J. Neruda — K. H. Mácha].

Služba Moravě. 311 [St. Souček].

Ředitel Vincenc Vávra zemřel. 5/1.

Máchův rok. 6/1.

Rudyard Kipling zemřel. 19/1.

Básník a nakladatel. 20/1 [A. Sova].

Fr. V. Jeřábek. 25/1.

Dva národy. 2/2 [Švédsko a Čechy].

Co se nečte. 3/2.

Požehnaný host. 9/2 [Matyáš Murko].

Výstraha. 17/2. [Šalom Asch].

Devadesáté narozeniny básníkovy. 21/2 [Sv. Čech].

O pomník Jaroslava Vrchlického. 27/2.

Sabina znovu a znovu. 2/3 [Ferd. Strejček].

Poslední sestra Vrchlického zemřela. 10/3 [Anna Frídová].

Jen od včerejška? 13/3.

Paul Bourget v Čechách. 15/3.

Dvojí pražanství. 16/3.

Bílkův Mojžíš. 25/3.

Jubileum Pickwickovců. 29/3 [Ch. Dickens].

Nový Jungmann. 30/3 [Knihopis čsl. tisků z let 1501—1800].

Velký šlechtic moravský. 31/3 odp. [Hugo František Salm].

Božena Benešová zemřela. 9/4.

Knihomil. 9/4 [Arthur Novák].

Hollarovci. 13/4 [revue Hollar].

Ležela země přede mnou, vdova po duchu... 20/4 [Božena Benešová].

Máchův Máj. 23/4.

Jak vznikl Máchův Máj. 23/4 odp.

- 122 -

Tomáš Mann mluví. 12/5.

Harrachovské elegie. 14/5 [H. Jelínek o Viktoru Dykovi].

Zapomenutý prosaik. 14/5 [Jaroslav Hilbert].

Přátelský soumrak v Hodoníně. 20/5 [památník Sdružení výtvarných umělců v Hodoníně].

Osud Nerudova feuilletonu. 20/5.

Ibsen. 23/5.

Dante a Komenský. 25/5.

První a jediný. 8/6 [K. H. Mácha].

Fr. Bartoš ve Zlíně a v Brně. 11/6.

Tragika nedožitých osudů. 14/6 [Ladislav Hofman].

O slávě posmrtné. 15/6 [Arno Holz].

Dílo Maxima Gorkého. 19/6.

Dělnický básník Heinrich Lersch zemřel. 21/6.

Český nakladatel. 29/6 [Jan Otto].

Václav Flajšhans. 1/7.

Kořeny učencovy. 8/7 [Jan Jakubec].

Erasmus. 12/7.

Sen knihovníkův. 17/7 [Jan Thon].

Klasik. 25/7 [Fr. Loukotka].

Sté narozeniny Adolfa Patery. 26/7.

Sto let od smrti Vincence Zahradníka. 30/8.

Profesor Ladislav Brtnický mrtev. 6/9.

Aloise Doležela Chrám Etherův. 27/9.

Romanista Wilhelm Meyer-Lübke zemřel. 11/10.

Německá literární propaganda Družstevní práce. 11/10.

Šedesát let Karla Sezimy. 13/10.

Germanista Otto Behaghel zemřel. 15/10.

Za profesorem Vojtěchem Hulíkenm. 15/10.

Prof. Josef Straka šedesátníkem. 18/10.

Adolf Kašpar v Brně. 25/10 [výstava].

Básník a kritik Katolické moderny. 27/10 [František Dohnal].

Smrt básníkova. K stému výročí skonu Karla Hynka Máchy. 5/11 [vyd. 1937 samostatně].

Šedesátiletá. 7/11 [Smetanova Hubička; K. Světlá a El. Krásnohorská].

Jiří Sumín zemřel. 12/11.

Jakob Julius David. 20/1].

Jubileum básníkovy statečnosti. 21/11 [Viktor Dyk].

Nobelova literární cena a malé národy. 23/11.

Žena statečná. 26/11 [E. Krásnohorská].

Akta a člověk. 26/11 [Rudolf Janeček].

[Příspěvek k anketě] Nejzajímavější kniha 1936. 29/11.

Dva romanopisci. 1/12 [M. Majerová, A. Jirásekl.

Sainte-Beuve v Čechách. 14/12.

Statečné příklady. 16/12 [G. Duhamel a A. Gide].

Pán na Řečkovicích. 19/12 [Arnold Skutezky].

Ondřej Přikryl zemřel. 23/12.

(jinde)

Úvod ke katalogu Langenbergerovy výstavy. 4/9 [samostatná vložka k jeho katalogům].

„Úvodní slovo k pracím Aloise Langenbergera“, in: Domažlické listy 27/10.

„Dobové a věčné poselství Máchovo“, in: Litoměřické listy 14, 2/5.

Posudky:

(v Lidových novinách)

Rodinný román A. M. Tilschové. Anna Maria Tilschová, Matky a dcery. 1/1 .

Ignát Herrmann, Historie o dru Faustovi, slavném černokněžníku. 6/1.

O Hlaváčkových Žalmech. 9/1 [Antonín Hartl, Epilegomena k Hlaváčkovým Žalmům. Bedřich Václavek; Moderní žalmista].

Bible a český národ. (Chudým dětem 47.) 14/1.

Jiří Landa, Roky na jaře. 13/1.

Horatius v Čechách. 11/1 [Non omnis moriar. Sborník. Red. Bohumil Ryba a Antonín Salač].

František Horečka, Daň z lásky. 20/1.

O nový dějepis v Říši. 23/1 [Josef Pekař].

Dva nové svazky Kytice ze Státního

- 123 -

nakladatelství. 31/1 [Božena Němcová, Babička, vydal Hýsek. K. J. Erben, Kytice, vyd. Otokar Fischer].

Nové svazečky knihovny Postavy a dílo. 10/2 [František Kovárna, K. M. Čapek-Chod. Ot. Fischer, Šaldovo češství. Václav Černý, Karel Čapek].

Do třetího a čtvrtého pokolení. Marie Majerová, Siréna. 16/2.

František Nechvátal, Vedro na paletě. 9/3.

František Gottlieb. Bílý plamen. 16/3.

Josef Knap, Réva na zdi. 2. vyd. 16/3.

Pracovní příručka čes. národopisce. 17/3 [Drahomíra Stránská, Příručka lidopisného pracovníka].

Jakub Deml, Cesta k jihu; Rodný kraj. 23/3.

Miloš Jirko. Sedmero zastavení. 23/3.

Poselství ticha a světla. Jos. Hora, Tiché poselství. 29/3.

Adalbert Stifter, Lesní poutník. 30/3.

Další příspěvky k životopisu Jos. Dobrovského. 4/4 [Josef a Miloš B. Volfovi, Příspěvky II].

Béranger na české půdě. 6/4 [Felix Vodička, Bérangerův ohlas v české literatuře].

Rudolf Pannwitz, Vzpomínka na Otokara Březinu. 6/4.

Jan Vilikovský, Dějiny literárních společností malohontských. 8/4.

Mikoláš Aleš a K. H. Mácha. 12/4 [K. H. Mácha, Máj. Ilustr. Mikoláše Alše. studie Emanuela Svobody].

Richard Broj, Rozbité dopůldne. 13/4.

Z počátků českého politického básnictví. Sebrané básně Antonína Marka. Vydal Jan Jakubec. 20/4.

Jaroslav Havlíček, Vyprahlé touhy. 27/4.

Horova lyrická podobizna K. H. Máchy. Josef Hora, Máchovské variace. 10/5.

Božena Fmarja Věrná, Korouhev svatého Václava; Kajícnice obětuje sedm požehnaných vteřin milosti; Cizinec v Praze nalezl svůj úsměv. 18/5.

Anežka Čermáková-Sluková, Malé nebíčko. 25/5.

Podoby a podobizny Máchovy. Miloslav Novotný, Portrét K. H. Máchy. 31/5.

F. X. Svoboda. Příhody líbezných žen. 1/6.

František Lazecký, Pro mou zemi. 1/6.

Fr. M. Bartoš, Rukopisy. 8/6.

Olga Votočková-Lauermnannová, K. H. Mácha. 15/6.

Ferdinand Strejček. Humorem k zdraví a síle národa. 16/6.

Nové básně Jaroslava Seiferta. Jaroslav Seifert, Ruce Venušiny. 21/6.

Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Řídil J. Šusta. 25/6.

Román českého Polabí. Libuše Baudyšová, Domov. 28/6.

Jak vznikla Dykova Devátá vlna. 11/7 [V. Dyk, Klajpeda (Memel)].

Slavko v Tatrách. Nina Wollmanova-Fajnorová, Slavko v Tatrách. 16/7.

Vojtěch Novotný, Růžový palouček u Litomyšle, jak se jeví ve světle dějin. 16/7.

Jaroslav Rudloff, O Máchově Lori a rodině Šomkově. 17/7.

Drobné práce o české literatuře. František Táborský, K. H. Mácha po stu letech. F. X. Šalda, Mácha snivec a buřič. Pavla Buzková, Šaldovy Loutky a dělníci boží. František Götz, Český román po válce. Ladislav Kratochvíl, Wolker a Nezval. 19/7.

Mácha surrealistou a sociálním revolucionářem. Sborník Ani labuť ani lůna. Redigoval V. Nezval. 2/8.

Nový román Vladislava Vančury. Vladislav Vančura, Tři řeky. 9/8.

Vojtěch Martínek, Na křižovatkách národního ducha. 12/8.

Nový svazek Žákavcova Maxe Švabinského. Fr. Žákavec, Max Švabinský, d. II. 15/8.

Příspěvky k českým literárním dějinám století XVIII. 20/8 [J. Heidenreich, úvod k Hanáckým písním T. Kuzníka; Gavlovičova Valaská škola].

Arnošt Kraus, Theobald Höck. 22/8.

- 124 -

Nová literatura březinovská. Pavel Fraenkl, O. Březina. Mysticismus umění a věrnost sobě. P. Fraenkl, Březinova Modlitba večerní. R. Habřina, Březina a Nietzsche. A. Pospíšilová, O. Březina, člověk a básník. 23/8.

Svatý Bruno z Querfurtu, Život utrpení svatého Vojtěcha. Úvod Rud. Holinky. 26/8.

Kalusovy Paměti. Josef Kalus, Vzpomínky I. 29/8.

Poesie Brna? Ze všech nejkrásnější... Výbor veršů brněnských básníků. Sestavil Boh. Penka. 13/9.

R. M. Rilke, Bozi a lidé. 12/10.

Poslední povídka Boženy Benešové. Božena Benešová, Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová. 18/10.

Paul Wiegler, Dům nad Vltavou. 19/10.

Věra Vášová, Myslela jsem, že umru. 25/10.

Glosy k nejmladší české lyrice. Ivan Jelínek, Nedělní procházka. Zdeněk Vavřík, Klenba. 1/11.

Dvě publikace o moravském sochařství. 5/11 [Jakub Rozmahel, Světelský oltář v Adamově. Karel F. Krejčí, Ondřej Schweigl na Tišnovsku].

Dva sborníky máchovské. Básník země, usp. Vlad. Bidlo. Máchovy ohlasy, usp. Hana Rumlová. 15/li.

Nový český Vergilius. 19/11 [Zpěvy rolnické a pastýřské, přel. Otm. Vaňorný].

První svazek díla Josefa Dobrovského. Dějiny české řeči a literatury. Vydal Benj. Jedlička. 22/11.

Kollárova slovanská vzájemnost a revolučnost v podání dra Jana Slavíka. 28/11 [Křivý soud o charakteru J. Kollára].

K dějinám českého symbolismu básnického. 6/12 [Jiří Karásek v Lumíru].

Máchovská metakritika. Albert Vyskočil, Básník. 13/12.

Dokončení Matějčkova Dějepisu umění. 20/12.

Evangelista Starého zákona. Ješajahu [Isaiáš]. Překlad Jos. Hegra. 25/12. .

Vánoční lyrika Adama Michny z Otradovic. Vyd. V. Bitnar. 25/12.

Švédové před Brnem. Helena Bochořáková-Dittrichová, Švédové před Brnem. 29/12.

Jaroslav Durych, Češství v Evropě. 29/12.

Jaroslav Vrchlický, Česká legenda vánoční. 29/12.

Dvě novoročenky. 31/12 [Vlast, vybral P. Eisner. Frant. Hampl, Nový rok berounského kantora Jakuba Studihrácha Kyjovského].

1937

Smrt básníkova. Praha, Jiří A. Drégr (8. soukromý tisk), 16 str. [K. H. Mácha; přetištěno z LN 5/11 1936].

Den tjeckiska litteraturen i fågelperspektiv. Andra omarbetade upplagan. Från tjeck. av Erik Frisk. Stockholm, A. B. C. E. Fritzeskungl, 122 str. [švédský překlad 2. vydání Českého písemnictví s ptačí perspektivy, 1929; překlad 1. vydání z r. 1920 v r. 1928].

Zapomenutý průkopník Puškinův“, in: Slovo a slovesnost 3, 47—50 [J. P. Koubek].

Několik metodologických poznámek k bádání máchovskému“, in: Slovo a slovesnost 3, 182—184.

Mácha visionář. Karel Hynek Mácha, Osobnost, dílo, ohlas. (Praha, Družstevní práce) 120—132.

Žena básníkova“, in: Lumír 63, 31—33 [M. Sládková, nekrolog].

- 125 -

Ještě o státních cenách literárních“, in: Lumír 63, 100—102.

Několik glos na okraji Gideova Návratu ze Sovětského svazu“, in: Lumír 63, 159—162.

Jan Herben“, in: Lumír 63, 178—180 [nekrolog].

„Ne, prosím, to bych nemohl...“, in: Lumír 63, 318—321 [Karel Čapek].

Dvacet let od květnového projevu českých spisovatelů“, in: Lumír 63, 391—392.

Některé otázky šaldovské“, in: Lumír 63, 383—390 [Fr. Chudoba, Letmý pohled na osobnost F. X. Šaldy. Fr. Götz, F. X. Šalda].

Poznámka“, in: Lumír 63, 408 [A. M. Píšovi; srov. Nová svoboda 14, 234].

Několik kacířských slov o výstavě »Starého slovenského umění«“, in: Lumír 63, 442—444.

Kolem rakve“, in: Lumír 63, 466—469 [T. G. Masaryk].

Josef Kalus“, in: ČČH 43, 187 [nekrolog].

„Václav Šolc, básník ghazelů“, in: [Sborník] Čtyři ze Sobotky (Praha, Fr. Borový), 41—56.

Poetismus Jaroslava Vrchlického“, in: Chudým dětem 49, 21—30.

„Dykovy Lehké a těžké kroky“, in: Almanach Kmene 1937—1938, 52—61.

Jan Evangelista Purkyně v slovesné kultuře národního osvobození. Album Jana Ev. Pnrkyně, uspoř. Bob. Vavroušek (Praha, Prometheus), 15—19.

Jaroslav Vrchlický a Miloš Jiránek. Podřipsko Jaroslavu Vrchlickému (Kralupy n. Vlt.), 57—62.

Josef Pekař. Pohřební řeč. [Sborník] S Bohem Josefu Pekařovi (Turnov, Müller), 20—24 [knižně Josef Pekař. Jeho cesta domovem a životem, 1938].

Zvony domova. [Sborník] František Borový. 31. I. 1874 až 20. III. 1936 (Praha, Kmen), 56—60.

Vzpomínka. Sborník literárních úvah a vzpomínek k 75. narozeninám Čeňka Kramoliše (Brno, Morav. legionář), 28—29.

Vzpomínka. Kruh přátel Josefa Bartoně-Dobenína k 8. červnu 1937 (Červený Kostelec, typ. Jos. Doležal), [26—27].

František Bartoš-Moravan. Památce Františka Bartoše 1837—1937 (Zlín, měst. rada), 20—24.

Czechoslovak studies. [b] Literature. The Year's Work in Modern Language Studies 7, 235—240 [za r. 1935—1936].

Úvod. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického (Kytice, sv. 13. Druhé rozšířené vydání. Stát. nakladatelství), 5—13 [1. vydání 1933].

Doslov. Josef V. Sládek, Selské písně (Praha, Novina), 59—65.

- 126 -

Marco Polo v Čechách [úvod]. Mirek Elpl, Marco Polo. Člověk a doba (Praha, Melantrich), 7—11.

(OSNND IV, 2)

Oljenin 741.

Jevgenij Oněgin 754.

Jan Opolský 763—764.

A. N. Ostrovskij [v Čechách] 802.

Alfred Paquet 882—883.

Fr. Martin Pelcl 969—970.

Jos. Friedrich Perkonig 996.

Plagiát 1096.

Otto Pniower I 145.

M. M. Z. Polák 1203—1204.

Josef Ponter 1281.

Felix Poppenberg 1288.

Porne 1302—1303.

(v Lidových novinách)

Puškin. 1/1.

Kaddiš. 6/1 [Rich. Weiner].

Rok Puškinův. 11/1.

Fráňa Šrámek. 19/1.

Josef Pekař. 24/l [nekrolog].

Alois Vojtěch Šmilovský. 24/I.

Jenišovice. 27/1 [Jos. Pekař].

Josef Pekař a ruská poesie. 27/].

Rakouský důstojník a český spisovatel. 30/1 [Ferd. Čenský].

Radikální pokrokář. 3/2 [Jaroslav Felix].

Typický omyl Jana Nerudy. 7/2.

Světová knihovna. 8/2.

U hrobu Börnova. 12/2.

Renáta Tyršová. 23/2.

Anima sola. 24/2 [Marie Kalašová].

K šedesátým narozeninám Karla Tomana. 25/2.

Čtvrtstoletí od smrti Viléma Mrštíka. 2/3.

Strážný duch. 10/3 [Jan Kafka].

K nové situaci české lyriky. 15/3.

Etos Františka Bartoše. 16/3.

Víra v Brno. 27/3.

Šedesátka R. Bojka. 31/3.

Za F. X. Šaldou. 5/4.

Bez přístřeší 7/4 [Fr. Bílek; Alois Doležel].

Jen herečka? 8/4 [Hana Kvapilová].

Hugo Kosterka sedmdesátníkem. 9/4.

Stálé okouzlení. 11/4 [Nikola Tesla].

Aleš a Rodin. 25/4.

Gustav Jaroš sedmdesátníkem. 6/5.

Znalec a vyznavač. 8/5 [Vinc. Kramář].

Ochuzený svět. 28/5 [J. Herben, J. Pekař, F. X. Šalda, K. Kramář].

P. Karel Vrátný zemřel. 29/5.

Anna Řeháková zemřela. 30/5.

Pepík. 2/6 [Jožena Schwaigrová].

Zikmund Winter. 12/6.

Jan Vyhlídal zemřel. 20/6.

Zeyerův Orfeus. 23/6.

Josef V. Sládek. Ke čtvrtstoletí od jeho smrti. 27/6.

Šťastní. 29/6 [Josef, Karel, Břetislav, Oldřich Šťastní; přetištěno: In memoriam Oldřicha Šťastného (Litomyšl 1938, Jar. Metyš, typ. Jos. Dostál) 16—17].

O Hermannu Hessovi. 2/7.

Neprávem zapomenutá. 15/7 [B. Benešová].

O T. F. Šimonovi. 22/7 [číslo Hollara].

Na paměť Miloše Martena. 23/7.

Cesty Josefa Kořenského. 26/7.

Redaktor Vincenc Červinka šedesátníken. 1/8.

Jubileum, Václava Štulce. 8/8.

Sedmdesát let Rudolfa G. Bindinga. 13/8.

P. Sigismund Bouška sedmdesátníkem. 25/8.

O Maurici Maeterlinckovi. 29/8.

Jaroslava Vrchlického sláva a osamělost. 9/9.

Petr Bezruč a české politické básnictví. 15/9.

Malíř české zimy. 19/9 [František Kaván].

Vzpomínka na Rudolfa Pokorného. 19/9.

Pod křídly Asraelovýnii. 20/9 [Walter Dubislaw, Gertruda Landsbergj.

František Šimeček. 25/9.

F. V. Krejči sedmdesátníkem. 3/10.

Pomník. 4/10 [edice spisů Masarykových].

Jan František Hruška zemřel. 18/10 [přetištěno: V paměť J. Fr. Hrušky (Praha 1938, Vlast) 2—5].

Lékař spisovatel. 18/10 [Josef Thomayer].

Symbolický pomník. 22/10 [pomník Edw. Babáka].

- 127 -

Vyznamenaní. 28/10 [státní ceny].

Helena Malířová šedesátnicí. 31/10.

Literární Dušičky. 1/11.

Zapomenutá zásluha 12/11 [Ignát Wurm].

K šedesátce Emanuela Lešehrada. 14/11.

Naše řeky. 15/11 [Československé řeky, usp. Fr. Páta].

Autorita. 23/11 [Karel Weigner].

Odčinit ! 25/11 [Ant. Hudeček u Linka Procházková].

Více Alše! 29/11 [ilustrace k Erbenovým Prostonárodním českým písním a říkadlům].

[Příspěvek k anketě] Nejkrásnější kniha 1937. 5/12.

Čeněk Kramoliš pětasedmdesátníkem. 7/12.

Za Arnoštem Lissauerem. 12/12.

Babička moravského národopisu. 18/12 [Vlasta Havelková].

Nepřístojnost. 22/12.

Od vánočního stromku. 23/12 odp.

Český Eugen Oněgin. 27/12 [Horův překlad].

František Žákavec mrtev. 27/12.

Šedesátka Viktora Dyka. 31/12.

(jinde)

In margine Máchova sborníku. Panorama 15, 136—-137 [red. Arne Novák].

Divadelním referentem. Samostatnost 32, č. 14, 8/4.

Rozhovor s Arne Novákem“, in: Národní myšlenka 14, 258—263 [též Národní sjednocení 30/4 1937].

Prof. Arne Novák národním středoškolákům. Katedra, středoškoláci středoškolákům 2, č. 10, 81—83.

Posudky:

„Marjan Szyjkowski, Polská účast v českém národním obrození. II“, in: ČČH 43, 130—134.

(v Lidových novinách)

Návrat marnotratného syna. František Götz, Muž bez vlasti. 3/1.

Frant. Lašek, Po stopách litomyšlských Valdštejnů a jejich doby. 4/1.

Komenského písně některé nábožné. Vydal Ed. Kvasnička. 5/1.

Praha Vítězslava Nezvala. Vítězslav Nezval, Praha s prsty deště. 10/1.

Dvě knížky o Šrámkovi. Čtyři ze Sobotky: Jeřábek, Turnovský, Šolc, Šrámek. Josef Knap, Fráňa Šrámek. 19/1.

Postavy a osobnosti. 28/1 [usp. Zdeněk Gintl].

Medkova romance na moři. Rudolf Medek, Nanking. 21/2.

Dva sborníčky na pamět Josefa Pekaře. 12/3 [Sbohem J. Pekařovi, red. Jan Knob. Na pamět J. Pekaře, usp. V. Černý].

Nové verše. Jan Dokulil. Tvým slovem. 14/3.

Rudolf Fuchs o české a německé literatuře v Československu. 18/3 [české a německé básnictví v Československu].

Česká kapitola o ctění hrdinů v dějinách. Národ o Havlíčkovi. Uspořádal Ant. Hajn. 21/3.

Zlínský sborníček Fr. Bartoše. 25/3 [Památce Fr. Bartoše 1837—1937].

Na paměť biskupa Podlahy. 27/3 [sborník, vyd. Jan Lebeda].

Nový román máchovský. Sonja Špálová, Chlapec s harfou. 28/3.

Fr. Žákavec o J. Pekařovi. 1/4 [v Umění].

Dva příběhy ze země Moravskoslezské. Jindřich Spáčil, Náš svět zemře s námi. Jaroslav Šulc, Příběh poštmistra Dluhoše. 4/4.

Zpěvy domova. Rudolf Medek, Český ráj. Vojtěch Martínek, Píseň o domovině; Tři větévky jalovcové. 11/4.

Dva vzpomínkové sborníky. In memoriam František Borový. A. St. Mágrovi k 50. narozeninám. 18/4.

Ot. Březina a F. X. Šalda. 18/4 [Adolf Janáček].

Včasná propagace díla Zeyerova. 27/4 [J. Zeyer, Maeldunova výprava; Výbor z Karolinské epopeje. Vydal J. Š. Kvapil].

- 128 -

Básnířka. Jarmila Urbánková, Větrný čas. 1/5.

Božena Benešová jako dramatická básnířka. Božena Benešová, Divadelní hry. 9/5.

O vulgární češtině. 15/5 [Fr. Oberpfalcer, Eugen Rippl, Faber = Pavel Eisner].

Kniha kmetného lyrika. F. X. Svoboda, Ojíněný hrozen. 16/5.

Vzpomínka na rakvické neštěstí. 19/5 [Jaroslav Vyplel, Balada na Dyji].

Kniha o českém nakladateli. 20/5 [Jos. R. Vilímek; red. K. Sezima].

Na okraji literárního dějepisu. Bedřich Slavík, Čeněk Kramoliš; Básnické dílo E. Lešehrada; K. H. Hilar literát. — R. F. Šimek, Básník Otakar Paián; Básník V. J. Matina. 23/5.

Z krajinské literatury hanácké. 26/5 [Rostislav Bartocha, Jan Ošťádal. Valdemar Ethen (= Štěpán Kožušníček), Portréty a silhuety. Jindřich Spáčil a Ota Fric, Od kořenů k větvím].

Italský sešit Lumíra. 27/S [péčí Zd. Kalisty].

Románová kritika měšťanské rodiny. Vladimír Neff, Dva u stolu. 30/5.

Dva šaldovské essaye knihomilsky. 2/6 [O duši národa; O nové češství].

Rozhlasové přednášky o českém divadle. 2/6 [V. Martínek, Pro české divadlo].

Dramatické elegie. Jaroslav Koloman-Cassius, Ovčín. 6/6.

Slovinský básník mezi námi. 6/6 [Fran Svetina, Daleké obzory].

Z nové české literatury puškinské. 8/6 [Vybrané spisy: Dramata. Z poezie A. S. Puškina, přel. Janko Jesenský. Fr. Táborský, Puškin, pěvec svobody. Slovo a slovesnost].

Pantheistická oslava moravských Chřibů. 15/6 [Samuel Kostomlatský, Plameny mezi buky].

Sociální román Marie Pujmanové. Marie Pujmanová, Lidé na křižovatce. 20/6.

O českém baroku literárním. 29/6 [Jos. Vašica o Bridelovi].

Román lékařův. František Skácelík, Venkovský lékař. 4/7.

Deset let českého dějepisu. 11/7 [Jos. Šusta, Posledních deset let čes. práce dějepisné].

Vergiliovy zpěvy rolnické a pastýřské. Vergilius, Zpěvy rolnické a pastýřské. Přel. O. Vaňorný. 18/7.

Problémy barokního básnictví. Václav Černý, Esej o básnickém baroku. 25/7.

Klatovští spisovatelé? 27/7 [Josef Biskup, Spisovatelé Klatovska].

Hlasy země. Frant. Křelina, Puklý chrám. Jan Knob, Písmo času. 1/8.

Malířské vzpomínky Jana Honsy. 4/8 [Jan Honsa, Z mých vzpomínek].

Z krajinského písemnictví valašského a lašského. 5/8 [J. Kalus, Vzpomínky II. Jar. Šulc, Od Pradědu k Lysé hoře. Č. Ostravický, Zpěvy podbezkydské. Sborníky: V. Martínek, jeho život a dílo, red. Rud. Tlapák. Iskra Vojtěchu Martínkovi].

Československý národopis. Čsl. vlastivěda, Národopis. 8/8.

Vzpomínky Máchova vrstevníka. Josef Bojislav Pichl, Vlastenecké vzpomínky. 15/8.

Památník Josefa Kořenského. 19/8 [Dr. Josef Kořenský, red. B. Vavroušek].

Básník družiny Bartošovy. 20/8 [Vladimír Šťastný, Ze života a pamětí kněze buditele, vydal Bohumil Šťastný].

Českoněmecký pozdrav z Brna do Benátek. 21/8 [M. Elpl, Ein Lied auf Venedig].

Památník redaktora Lidových Novin. 22/8 [Vlad. Hatlák, Eman Hatlák].

Opožděný Parnasista. 27/8 [Julius Skarlandt, Básníkův skicář].

Z nové literatury o J. E. Purkyňovi. 29/8 [Miloslav Matoušek; Franz Krause].

Kniha o Lužici. Josef Páta, Lužické stati. 5/9.

Román o dítěti-umělci. 11/9 [Hanne Fischer, Die glühende Kugel].

Dvě mladistvé básnířky. 12/9 [R. Žižková, Bílý akt. J. Strimplová, Plující svět].

- 129 -

Zikmund Winter a Rakovník. 17/9 [sborník, red. Josef Bartoš].

Německý essay o Petru Bezručovi. 18/9 [Rudolf Fuchs, Petr Bezruč — básník proti své vůli].

Anglické podobizny André Mauroise. André Maurois, Srdcem i rozumem. 19/9.

Vždy ke svým kořenům. Egon Hostovský, Dům bez pána. 26/9.

Vzpomínky Jana E. Purkyně. 28/9 [Z mého života, vyd. F. Strejček].

Jaroslav Vrchlický a Podřipsko. 29/9 [sborník Podřipsko Jar. Vrchlickému].

Zapadlé verše. Antal Stašek, Záboj. Vydal M. Hýsek. 4/10.

Populární výklad o národnosti. 8/10 [Vladimír Slaminka, Boj o národnost].

Intimní lyrika Otokara Fischera. Otokar Fischer, Host. 10/10.

Z díla Aleše Balcárka. 11/10 [Uspořádal B. Slavík].

Román o rozpadu rodiny. Jean Schlumberger, Neklidné otcovství. 11/10.

Tillovo číslo Listů pro umění a kritiku. 16/10.

K dějinám a poslání českého humoru. 18/10 [Humorem a ironií k vítězství národa. Vyd. Ferd. Strejček].

Maturita v Budapešti. Földes Jolán, Zkouška dospělosti. 25/10.

Zdař Bůh! Karla Čapka. Karel Čapek, První parta. 28/10.

Poslední svazek Lumíra. 10/11 [Arne Novák, Josef Bukáček, Bohuslav Knoesl].

Země posvěcená. Jan Zahradníček, Pozdravení slunci. 21/11.

Básnický pohled na Starou Litvu. Litevské písně lidové. Přel. Jar. Haasz. 22/11.

Neznámá dramatická práce Aloise Jiráska. 25/11 [Předehra k divadelní hře. Doslov Mil. Hýska].

Pokus o český román koloniální. Josef Knap, Puszta. 28/11.

Románová kronika všednosti. R. Bojko, Jejich život. 29/11.

Román malého města. Anna Maria Tilschová, U modrého kohouta. 5/12.

Z mladosti Josefa Pekaře. 10/12 [Jak poznal prof. Pekař Jindřichův Hradec. Dopisy J. Pekaře J. Gollovi. Vyd. Jos. Klik].

„Živý Vrchlický?, Ročenka Chudým dětem XLIX: Živý Vrchlický. 12/12.

Radhošťova ročenka památce presidenta Masaryka. 14/12 [Fr. Táborský, Památce presidenta T. G. Masaryka].

Mauriacův Život Ježíšův. François Mauriac, Život Ježíšův. 25/12.

Sully Prudhomme po půl století. Sully Prudhomme, Marná laskání. Přel. Svatopluk Kadlec. 27/12.

1938

Ruchovci a Lumírovci v bojích proti křivdě a za právo. (Postavy a dílo; sv. 16—17) Praha, Borový, 70 str.

Praha barokní. Třetí vydání. Praha, Fr. Borový, 40 str. a 31 obr. příl. [1. vyd. 1915].

Prague baroque. (Traduction française de Jos. Hrdinová), 3. édition. Prague, Borový, 44 str. a 31 obr. příl. [1. édit. 1920; čes. orig. 1. vyd. 1915].

Prague Baroque. (Translated by Zora Žáková.) Prague, Borový, 44 str. a 31 obr. příl. [čes. orig. 1. vyd. 1915].

Josel Pekař. Jeho cesta domovem a životem. Turnov, Müller, 66 str.

Otokar Březina. Studie uveřejněná v Lidových Novinách dne 26. března 1929 jako nekrolog. Litomyšl, Josef Portman, [14] str.

- 130 -

„Písemnictví a vývoj duchovního života evropského od humanismu k baroku“, in: Dějiny lidstva (Praha, Melantrich) 5, 671—696.

„Studie St. Součka k Labyrintu světa“, in: Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského, sv. 14 (Památce St. Součka), 193—201 [též zvl. otisk].

Zápas o hrob“, in: Lumír 64, 37—38 [T. G. Masaryk].

Literární přátelství českopolské na rozcestí“, in: Lumír 64, 93—93.

Schiller a Hitler“, in: Lumír 64, 146—148 a 197 [Karel Polák].

Pták Velikán Velikánovič a jeho čeští čmelíci“, in: Lumír 64, 195—197 [St. K. Neumann].

Včasná jubilejní vzpomínka“, in: Lumír 64, 252—254 [na přísahu 13. dubna 1918].

Balbín až tuze barokní“, in: Lumír 64, 303—305 [Jaroslav Papoušek, T. G. Masaryk a čsl. dějepisectví].

Architektův osud“, in: Lumír 64, 407—408 [Dušan Jurkovič].

Šedesátka profesora Frant. Chudoby“, in: Lumír 64, 429.

František Žákavec“, in: ČČH 44, 211—214 [nekrolog].

Otokar Fischer“, in: ČČH 44, 442—443.

František Žákavec, spisovatel“, in: Umění 11, 175—182.

Půlhodinky v Dolním Újezdě“, in: Umění 11, 315—318, též otisk: Umění Zdeňku Wirthovi k šedesátinám, 13—16.

Zápas o české baroko“, in: Kritický měsíčník 1, 289—301.

Smutek Jana Amose Komenského. Život (kat.) 16, 90—102.

Leoš Janáček — spisovatel“, in: Chudým dětem 50, 15—21.

Jan František Hruška zemřel. [Sborník] V paměť Jana Františka Hrušky (Praha, Družstvo Vlast), 2—5 [přetisk z LN 18/10 1937].

Šťastní. [Sborník] in memoriam Oldřicha Šťastného (Litomyšl, Jaromír Metyš, typ. Jos. Dostál), 16—17 [Josef, Karel, Břetislav, Oldřich Šťastní; přetisk z LN 29/6 1937].

Felix Jenewein v Brně. Výtvarná práce moravských umělců v 20. roce republiky (Brno-Praha, Klub výtv. umělců Aleš), 21—23.

Beletrie. Pedagogická encyklopedie (Praha, Novina) 1, 92—93.

Úvod. Literární atlas československý. Sebral a sestavil Bohumil Vavroušek s literárním přispěním a s úvodem Arna Nováka. Díl 2 (Praha, Prometheus), VII—XIII.

Předmluva. Rozina Sebranec od Zikmunda Wintra. Zikmund Winter, Rozina Sebranec (Praha, ELK) 9—24.

(OSNND V, 1)

Praha literární 59—61.

Přednáška 95.

Překlad 102—104.

Rudolf Presher 113—114.

Pseudonym 243.

Alberta von Puttkaner 286.

Ladislav Quis 294.

- 131 -

Paul Rée 473.

Erika Reinschová 504.

René 541.

R. M. Rohrer 690.

Romantismus 714—717.

(v Lidových novinách)

Osudy knih Viktora Dyka. 3/1.

Šot Rustaveli v českém básnictví. 5/1.

Sté narozeniny Klementa Borového. 12/1.

K osmdesátce Františka Táborského. 15/1.

Česká cena goncourtovská. 17/1 [cena Ot. Theera].

Příznivec Masarykovy university. 18/1 [František Mlčoch].

Alastor. 22/1 [Lord Byron].

Sté narozeniny J. V. Jahna. 22/1.

První výročí. 23/1 [Jos. Pekař].

Goethe bez konce. 24/1 [Ot. Fischer].

Rudolf Alexander Schröder. 27/1.

Tragedie mladého učence. 28/1 [Stanislav Petřík].

Na okraj vydání spisů Viktora Dyka. 30/1.

Friedrich Adler zemřel. 3/2.

Třicet let Štencova závodu. 4/2.

Kniha invektiv. 7/2.

Martin Buber šedesátiletý. 8/2.

O společenské úloze kritiky. 11/2.

Vznešenost přirozenosti. 14/2 [M. Z. Polák].

Díkůvzdání sochaři Matyáši Braunovi. 15/2.

Ještě o Dykově donu Quijotu. 22/2 [scénická úprava Františka Zavřela].

Arthur Eloesser zemřel. 25/2.

Na uvítanou. 613. [Hugo Boettingerovi].

Dvojí struna. 7/3 [Božena Benešová].

Karel Kolman šedesátníkem. 12/3.

Otokar Fischer zemřel. 13/3.

Hořící keř. 16/3 [Ot. Fischer].

Od textu k duši. 21/3 [Ot. Fischer].

Po cestách moravského spisovatelstva. 28/3 [Moravské kolo spisovatelů].

Výročí kritikovo. 4/4 [F. X. Šalda].

Konečně! 11/4 [K. J. Erben).

Emanuel Čenkov sedmdesátníkem. 14/4.

Odkaz kritický. 18/4 [J. Pekař].

Na motiv Jar. Vrchlického. 25/4 [P. Valéry — Ot. Theer].

Profesor Ferdinand Strejček šedesátníkem. 27/4.

Čtvrt století od smrti Václava Hladíka. 29/4.

Poslání Brna. 7/5.

Obraz Otokara Fischera v zrcadle nekrologů. 8/5 [Jan Krejčí, Hanuš Jelínek, Vojtěch Jirát, Josef Triger].

Spisovatelka Emil Marriot zemřela. 8/5.

Před půl stoletím. 9/5 [A. Sova — F. X. Šalda].

Otokar Šimek šedesátníkem. 15/5.

Dobrý příklad. 1615 [O. Šourek].

Čest průkopníkům! 17/5 [Fr. Vahalík].

Dvě úmrtí. 17/5 [Stanislav Zima, Václav Hrudka].

Čtvrt století [!] od narození Alexandra Popea. 22/5.

Půllstoletí F. L. Věka. 25/5 [Al. Jirásek].

Půl století od smrti Fr. Stránecké. 27/5.

Šedesátka Zdeňky Dykové. 28/5.

Literární vzpomínky k barokní výstavě. 30/5.

Dva čestní doktoři. 4/6 [Leoš Janáček, Fr. Táborský].

K šedesátce Františka Chudoby. 4/6.

Stále Shakespeare. 6/6 [Fr. Chudoba].

Postavy českých dějin literárních. 13/6 [Literární atlas československý].

Čtyřicet let od smrti Karla Hlaváčka. 15/6.

Neznámý čtenář. 20/6.

Za Josefem Štýbrem. 23/6.

Paradox pražského baroka. 26/6.

Knihy na léto. 27/6.

Osobnosti a díla pražského baroka. 3/7.

Lidové baroko literární. 4/7 [E. F. Burian].

Čtvrt století od smrti Mikuláše Alše. 9/7.

Ardenský les. 10/7 [Růžena Svobodová].

Blahotesaný Turek z kamene. 13/7 [odlitek Turka z Karlova mostu].

- 132 -

Sochař kraje. 23/7 [Josef Drahoňovský].

Cestou na Golgotu. 2/8 [Felix Jenewein).

Vinařská legenda. 9/8 [Leopold Skála].

Duše města mluví. 11/8 [Zdeněk Wirth].

Leoš Janáček. 12/8.

Dvojí Společnost Jar. Vrchlického. 14/8 [Společnost J. Vrchlického — Kruh přátel J. Vrchlického].

Deset let od úmrtí Antonína Sovy. 16/8.

Hanuš Jelínek šedesátníkem. 3/9.

Sedmdesáté narozeniny Otokara Březiny. 13/9.

K sedmdesátce Jaroslava Kvapila. 25/9.

Zoufalství a víra. 7/10 [též Svět (Cleveland) 29/10 1938 a NewYorské listy 26/10 1938].

Kraj Františka Palackého a Leoše Janáčka. 20/10.

Camill Hoffmann šedesátníkem. 30/10.

Ernst Barlach zemřel. 1/11.

Dušičky 1938. 2/11.

Elegie z Kozlova. 6/11 [Frant. Em. Welz].

Proč? 9/11 [zákaz koncertů].

Knihovna po zemětřesení. 14/11.

Aktualita dějepiscova. 20/11 [Josef Šusta].

Gotická vlna. 21/11.

Nový redaktor Sborníku světové poesie. 22/11 [Jaromír Borecký).

Nic velkého neuzříš... 24/11 [Václav Rabas].

Josef Jireček. K padesátému výročí jeho úmrtí. 25/11.

Bohuslav Balbín. 27/11.

Profesor Erich Marcks zemřel. 27/11.

Šedesátka Pavla Leppina. 27/11.

Dvě spisovatelky. 28/11 [B. Němcová a E. Krásnohorská].

Mužné slovo ženy. 28/11 [Selma Lagerlöf].

Xaver Dvořák osmdesátníkea. 29/11.

[Příspěvek k anketě] Nejhodnotnější kniha 1938. 4/12.

Básník uražených a ponížených. 5/12 [Josef Uher].

Tylda Meinecková zemřela. 7/1 2.

Padesát let brněnské ročenky. 12/12 [Chudým dětem].

Sedmdesátka Jana Krejčího. 15/12.

Proti usměrňování ducha. Projev při odevzdání insignií Masarykově universitě. 16/12.

A ta naše lípa... 19/12 [Fr. Žákavec, Chrám znovuzrození].

Sto let od smrti hraběte Kašpara Šternberka. 20/12.

Mistr Kampanus znovu. 21/12 [nový soubor Wintrovy beletrie].

Václav Šolc. Sté narozeniny básníka Prvosenek. 23/12.

Karel Čapek mrtev. 26/12.

Vánoční kniha v propadlišti. 26/12 [B. Vavroušek, Literární atlas čsl.].

Osmdesátiny Jana Laichtra. 28/12.

Prager Presse zanikla. 31/12.

(jinde)

Úplnou nezávislost a samostatnost vůči cizině. Venkov 1/1.

Vzpomínka a pozdrav. Samostatnost 33, 28/7 [Hajnovo číslo].

Prof. Dr. Arne Novák o odkazu Viktora Dyka. (Rozhovor pro Národní myšlenku.) Národní myšlenka 15, 204—209 [zapsal Dušan Janko].

Jaroslava Vrchlického "Noc na Karlštejně". Národní divadlo 15, č. 1, 2—4.

Dykovo Zmoudření Dona Quijota. Národní divadlo 15, č. 7, 2—4 = Divadelní list 13, 270—278.

Posudky:

Konrad Bittner, Deutsche und Tschechen“, in: ČČH 44, 99—105.

(v Lidových novinách)

Cassiova dramatická lyrika. Jaroslav Kolman-Cassius, Lyrická dramata. 1/1.

Mistrovský kus vypravovatelského umění. A. S. Puškin, Kapitánova dcerka. 3/1.

Pohrobní článek Frant. Žákavce. 4/1 [výstava výtvarných umělkyň Francie).

- 133 -

Vědecká epištola profesora Jos. Šusty. 5/1 [Po dvaceti letech].

Po cestách venkovské povídky. František Křelina, Jalovčí stráně. 9/1.

Tři smuteční řeči Jaroslava Kvapila. 9/1.

Výborné vlastivěda. Marie Majerová, Výlet do Československa. 10/1.

Ještě o Puškinovi-epikovi. A. S. Puškin, Kapitánova dcerka. Přel. J. Kopta; Měděný jezdec. Přel. Boh. Mathesius. 24/1.

Jaroslav Kvapil o J. Vrchlickém. 25/1 [Jar. Kvapil, Památce Jar. Vrchlického].

Básník a propagátor. 30/1 [Vítězslav Nezval, Moderní básnické směry; Absolutní hrobař. Štyrský a Toyen. Úvod Vít. Nezvala].

In memoriam. 1/2 [Břetislav Spilka, Tři paví péra; Torso].

Tři moravské památníky k smrti T. G. Masaryka. 6/2 [Památce presidenta Masaryka. Karel Čapek, Cesta devíti hodin. Jaroslav Císař, Poslední vyjížďka T. G. Masaryka].

O společenské úloze kritiky. 11/2 [Fedor Soldan].

Kulturní památník brněnský. 13/2 [Anderthalb Jahrhunderte R. M. Rohrer, red. A. Altrichter a Gust. Künstler].

Dva intimní spisky vzpomínkové. Emanuel Svoboda, Marie Alšová. Josef Soušek, Jan Helcelet. 21/2.

Cestopisné feuilletony Jaroslava Durycha. Jaroslav Durych, Toulky po domově. 27/2.

Orfická lyrika Rilkeho u nás. Rainer Maria Rilke, Sonety Orfeovi. Přel. V. Renč. 6/3.

Vlastenci ze staré školy. 7/3 [V paměť J. Fr. Hrušky. Uspořádal Václav Zima. — Jar. Pilný, Život starého kantora. Památník Čeňku Pilnému].

Neznámé básně Rudolfa Mayera. 14/3 [Básně. Vyd. J. V. Váňa).

Po stopách Máchových? Oldřich Zemek, Harfa na troskách. 14/3.

Rodinně vzpomínky wolkrovské. Zdena Wolkrová, Jiří Wolker ve vzpomínkách své matky. 20/3.

Z pozůstalosti českého estetika. Otakar Zich, O typech básnických. 27/3.

Díky a námitky. 28/3 [A. S. Puškin, Povídky veršem a prósou].

Nový svazek Sborníku Jaroslava Vrchlického, XII, 1935—37. 29/3.

Poslední články Františka Žákavce. 31/3 [František Kaván a Jurij Šubić].

Greco a Goya. 6/4 [Vincenc Kramář, Greco a Goya ve Státní sbírce starého umění].

Komeniologický památník. Věnováno prof. St. Součkovi. 9/4 [Archiv pro badání o životě a spisech Komenského, sv. 14, red. H. Jarník].

Historická povídka expresionistova. Jaroslav Durych, Masopust. 10/4.

Moderní česká literatura ve Slovu a slovesnosti. 14/4 [Oldřich Králík].

Lyrika monumentální. Paul Valéry, Mladá Parka. Přel. Jos. Palivec. 17/4.

Viděl jsem nebesa otevřena. Mirek Elpl, Objevil jsem nebe. 18/4.

Básně Šaldova mládí. 21/4.

Srdce je vždycky, ach, srdcem jen dítěte... Vítězslav Nezval, Matka Naděje. 24/4.

Osmdesátiletý epigramatik. Fr. Táborský, Můj breviář. 16/5.

Carducci v Čechách. Giosuè Carducci, Od pramenů Clitumna. Vybral a přel. Zdeněk Kalista. 16/5.

Moravský knihovník. 19/5 [Památce Stanislava Rambouska. Usp. Antonín Skála].

Morkovský pán dochtor. MUDr. Jan Zapletal. 23/5 [Usp. Josef Přikryl].

O zapomenutém pražském malíři. Hana Volavková, Malíř Viktor Barvitius. 29/5.

Korespondence Julia Zeyera. Julius Zeyer, Listy třem přátelům. Paní Zdeňce Hlávkové, Ot. Červenému a J. Voborníkovi. Vydal Jan Voborník. 30/5.

Dva výtvarníci země Moravskoslezské. 31/5 [Miroslav Čech: Valentin Drškovic. William Ritter: Arnošt Hrabal, kněz a rytec).

Dějiny náboženského vývoje. 11/6 [Eduard Winter, Tausend Jahre Geisteskampf im Sudetenraum].

- 134 -

Lyrika vděčnosti a důvěry. Josef Hora, Domov. 12/6.

Dvě nová vydání básnických knih. Jaroslav Kolman-Cassius, Praha a jiné verše. Jaroslav Seifert, Svatební cesta. 13/6.

Mytos a aktualita. Čestmír Jeřábek, Hledači zlata. 19/6.

Josef Mánes na Hané. 25/6 [Jaromír Pečírka; litografie Karla Svolinského].

Ještě Josef Mánes na Hané. 26/6 [Jindřich Spáčil, Josef Mánes v Kroměříži].

Kniha hornického osudu. Marie Majerová, Havířská balada. 3/7.

Nová podobizna Mistra Jana Husi. 5/7 [E. Winter, Tausend Jahre Geisteskampf im Sudetenraum].

Literární "biedermeier" v Německu a u nás. Stanislav Sahánek, Literární biedermeier v německém písemnictví. 17/7.

Zapomenuté prózy Ant. Sovy. 17/7 [Pankrác Budecius kantor a jiné povídky].

Vašicovo vzkříšení literárního baroka českého. Josef Vašica, České literární baroko. 24/7.

Bibliografie českého literárního dějepisu. 27/7 [Bibliografie čs. prací filologických za r. 1935. II. Literatura. Red. Josef Brambora].

Dvě knihy Rajmunda Habřiny. Rajmund Habřina, Sasanky; Ohnivá země. 31/7.

Výstava Jana Honsy v Poličce. 2/8.

Dvě ukázky východního básnění. Pláč Bábá Táhirův, přel. Josef Štýbr. — Milostné písně arabské, vybral Josef Heyduk. 4/8.

Z náboženské kultury české doby Karlovy. 68 [Jan Vilikovský, České modlitby Milíčovy].

Paměti o Praze let třicátých a čtyřicátých. Karel Sabina, Vzpomínky. Vydal Miloslav Hýsek. 7/8.

Kniha o Josefu Pekařovi. 28/8 [O Josefu Pekařovi. Red. R. Holinka].

Román ze soumraku habsburského mocnářství. Ludwig Winder, Následník trůnu. 18/9.

Selské balady Jaroslava Vrchlického. 22/9 [úvod a poznámky od J. Voborníka].

Před člunem Charonovým. Otokar Fischer, Poslední básně. 2/10.

Monografie O Hugovi Boettingrovi. 6/10 [Jindřich Čadík, Hugo Boettinger].

Braunovo číslo Umění. 9/10 (Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun].

Šedesát let básnického přátelství česko-francouzského. Hanuš Jelínek, Má Francie. 16/10.

Problematika slovenské literatury. Albert Pražák, Duchová podstata slovenské slovesnosti. 23/10.

Eklogy ze zmizelé Libně. 30/10 [V. K. Krofta, Zrození města].

Knoeslova Česká rapsodie. 5/11 [Bohuslav Knoesl, Česká rapsodie).

Román o experimentu. František Skácelík, Architekt Malota. 13/11.

Kniha slunce a záře. Frederi Mistral, Zlaté ostrovy. Vybral a přel. Svatopluk Kadlec. 21/11.

Populární knížka o Balbínovi. Kamil Krofta, O Balbínovi dějepisci. 28/11.

Almanach mladoboleslavského gymnasia. Na pamět 250letého trvání. 30/11 [red. Jos. Stránský).

Košile Nessova a košile železná. Jaroslav Kolman-Cassius, Železná košile. 4/12.

Politické stati V. Dyka. 5/12 [O národní stát].

Nový román E. G. Kolbenheyera. 7/12 [Das gottgelobte Herz].

Vzkazy selského domova. Jan Čarek, Svatozář. 11/12.

Monumentální dílo o českém středověkém umění. Česká malba gotická. Redakce a úvodní staf Ant. Matějček. 18/12.

Příspěvek k poznání Karla Škréty. 20/12 [Vincenc Kramář, Z mladých let K. Škréty].

Josefa Pekaře cesta domovem a životem. 24/12 [Josef Pekař. Jeho cesta domovem a životem. Red. Josef Hobzek].

Horův román o zbytečném člověku. Josef Hora, Dech na skle. 25/12.

Obraz z úsvitu slavistiky. K. Paul, P. J. Šafařík a B. Kopitar. 31/12.

1939

Přehledně dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Napsali dr. Jan V. Novák a dr. Arne Novák, 4. přepracované a rozšířené vydání. Olomouc, R. Promberger, 1936—1939, 1804 str.

Literární proudy v osvícenství a preromantice. Dějiny lidstva (Praha, Melantrich) 6, 539—566.

Oheň Prometheův“, in: Věda a život 5, 129—132.

Wesen und Bedeutung der tschechischen romantischen Dichtung“, in: SlRund 11, 224—239.

Tvůrčí znalec staročeského básnictví. [Sborníček] R. Jakobsonovi pozdrav a díkůvzdání (Brno, Spolek posluchačů filosofie) [8—13].

„Literatura“, in: Pedagogická encyklopedie (Praha, Novina) 2, 57—61.

O Alšově Špalíčku“, in: Hovory o knihách 3, č. 12, 1—2.

Strážce českého jazyka. Vlaštovička (Brno) 2, 120—121 [Miloš Weingart].

(OSNND V, 2)

Jean Rowalski 767.

Miroslav Rutte 918—919.

Hugo Salus 985.

August Sauer 1027.

Hedda Sauer 1028.

Secese v literatuře 1064—1065.

Karel Sezima 1138—1139.

Richard Schaukal 1154.

Johannes Schlaf 1169.

Erich Schmidt 1173.

Arthur Schnitzler 1182—1183.

Rudolf Alexander Schröder 1193.

Simplicissimus 1240.

František Skácelík 1261—1262.

Josef Václav Sládek 1308—1309.

(v Lidových novinách)

Lidskost Karla Čapka. 1/1.

Ema Pechová sedmdesátnicí. 1/1 .

Paradoxní osud kritikův. 3/1 [J. K. Chmelenský].

K. V. Rais aktuální. 4/1.

Vilma Sokolová-Seidlová. 4/1.

Povzbuzovati či resignovati? 9/1 [k vydání Čechovy Modlitby na Řípu].

Jubileum Pavla Kristiána z Koldína. 11/1.

Naše duchovní orientace. [výňatek] Z nástupní přednášky rektora Masarykovy university prof. dr. Arna Nováka. 13/1 [J. Vrchlický, T. G. Masaryk, F. X. Šalda].

Poutník za Absolutnem. 15/1 [Karel Vorovka].

Havlíček básník. 16/1 (Kniha veršů, red. Mil. Novotný].

Věrný ctitel Vrchlického. 23/1 [Miloš Weingart].

Tragický osud vědeckého díla. 26/1 [St. Souček — H. Jarník).

Nový president České akademie. 27/1 [Josef Šusta].

Jubileum. 29/1 [Masarykovy university].

JUDr. Jaroslav Haasz mrtev. 3O/1.

William Butler Yeats zemřel. 31/1 .

Moravan a Čech 4/2 [V. K. Jeřábek].

O Slavische Rundschau. 6/2 [svazek věnovaný Fr. Spinovi].

Na pamět J. Š. Baara. 7/2.

Dvě poznámky o Karlu Čapkovi. 10/2.

Brněnský knihomil. 16/2 [Mojmír Helcelet].

Vitalismus pravý a falešný. 20/2 [Jean Giono].

- 136 -

Případ Julia Zeyera. 20/2 [Česká epopeja. Usp. J. Š. Kvapil].

Babička českého Brna. 21/2. [Ema Pechová].

Karel Scheffler sedmdesátníkem. 2/3.

Básník a myslitel mythotvorný. 6/3 [J. Holeček].

Tlakoměr. 7/3.

Rok. 12/3 [O. Fischer].

Na uvítanou mrtvému Thibaudetovi. 13/3 [Dějiny francouzské literatury].

Deset let od smrti Otokara Březiny. 25/3.

Básník Puklé vázy. 27/3 [Sully Prudhomme].

Josef Matějka. 29/3.

Spěž a pískovec. 1/4 [pomník Jar. Vrchlického].

Josef Folprecht šedesátníkem. 6/4.

Směry života. 13/4 [F. X. Svoboda, Směry života].

Zdroje lyrismu. 17/4 [perská a čínská lyrika].

Biografie jinde a u nás. 24/4.

Rytíř feuilletonu. 25/4 [K. Horký].

Hlasatel normy. 25/4 [František Weyr].

Mácha na Vyšehrad. 30/4.

Odpovědník České moderny. 7/5 [Fr. Zákrejs].

Osmdesátka prof. Jos. Kachníka. 13/5.

Slovesné usměrňování. 15/5.

Felix A. Vondruška šedesátníkem. 20/5.

Jiří Mahen. 24/5.

Msgre Alois Lang sedmdesátníkem. 11/6.

Česká přírodověda a národní kultura. 15/6 [úryvek ze slavnostní řečí při čestné promoci E. Bayera a B. Kužmy]

Pekařův památník v Daliměřicích 18/6.

Kulturní svépomoc a tříděni duchů. 19/6 [úryvek ze slavnostni řeči k jubileu Matice Moravské; celé otištěno v Čas. Matice morav. 63—64, 1939/40, 1—3].

Mravní osobnost. 24/6 [Jar. Kalláb].

Korespondence Jaroslava Vrchlického s českým dantistou. 24/6 [Janem Blokšou].

Deset let po smrti Jaroslava Golla. 8/7.

Za žákem Jakuba Wassermanna. 10/7 [Joseph Roth].

Stát a university. 16/7.

Velký malíř secesní. 19/7 [Alfons Mucha].

Le Sidaner. 26/7.

U Štajniců. 30/7.

Třicet let od smrti Josefa Matějky. 2/8.

Čest předchůdce. K sedmdesátce Jaromíra Boreckého. 6/8.

Svízel. 12/8 [Ot. Březina].

Pamatujme na své kořeny. Osudy národopisných sbírek v Praze. 17/8 [D. Stránská].

Kněz buditel. 20/8 [V. Štulc].

Tvůrce první velké české revue. 1/9 [V. Vlček].

(jinde)

„Poslání mladého vzdělance“, in: Jitro 20, 34—35.

„Viktor Dyk“, in: Mladá Morava (příloha Mor. Orlice). 13/5.

„Rozhovor s rektorem Masarykovy university [A. Novákem]“, in: Národní myšlenka 16, 60—64 [zapsal Dušan Janko; též Nová cesta 19/12 1938, čís. 15].

[Rozhovor s rektorem Masarykovy university (A. Novákem) při 20. výročí jejího založení.] in: Den 29/1.

Posudky:

(v Lidových novinách)

Lyrika díků, nadějí. Václav Renč, Vinný lis. 1/1.

Kniha o českém genristovi. Jan Loriš, Quido Mánes. 7/1.

Těsnohlídkův strom. 8/1 [za redakce Rajmunda Habřiny].

Památné vydání Písní kosmických. Jan Neruda, Písně kosmické. Faksimile rukopisu roudnického. S úvod, slovem Alb. Pražáka a Václ. Červenky. 9/1.

O Kličkovu Vinici Páně. 17/1.

Vzpomínky a paměti brněnského profesora. Vladimír Novák, Vzpomínky a paměti. 22/1.

Shelleyův Prometheus. P. B. Shelley,

- 137 -

Odpoutaný Prometheus. Přel. Jos. J. David. 23/1.

Poslední essay Otokara Fischera. Otokar Fischer, Václav Tille. 29/1.

Povídkové triptychon. Egon Hostovský, Tři starci. 5/2.

Román přísně objektivní. V. Řezáč, Slepá ulička. 26/2.

Metodologické dílo o literární vědě. 3/3 [Julius Petersen, Die Wissenschaft von der Dichtung).

Dvě sbírky drobných próz. František Skácelík, Oprášeně listy. Zdeněk Bár, Ztracený domov. 6/3.

Náčrt posledního románu Karla Čapka. Karel Čapek, Život a dílo skladatele Foltýna. 12/3.

K hlubšímu poznání Karla Čapka. 15/3 [Václav Černý, Poslední Čapkovo tvůrčí období].

Nezvalova Praha. Vítězslav Nezval, Pražský chodec. 19/3.

Soubor básnických děl Šafaříkových. 27/3 [Básnické spisy, vyd. Jan Vilikovský].

České dějiny latinského písemnictví. Ferdinand Stiebitz, Stručné dějiny římské literatury. 3/4.

Zpěvník Marie Pujmanové. M. Pujmanová, Zpěvník. 6/4.

Erben pohádkář. K. J. Erben, České pohádky. 9/4 [vyd. Ant. Grund].

V podvečer pětilisté růže. Jiří Mařánek, Barbar Vok. 10/4.

Pokročilé české město. 13/4 [ročenka Pohledy do kulturních dějin Slaného].

Z listáře Jana Amose Komenského. 15/4 [J. A. Komenského Listy státníkům a přátelům. Vyd. Josef Hendrich].

Kmetný lyrik. F. X. Svoboda, Krása je ve všem. 16/4.

Hlasy ze Siona. Pavel Váša, Pod Řípem. Emanuel Havelka, Světlo na horách. 23/4.

Reorganisace Českého časopisu historického. 26/4.

Claudelova oslava vědeckého poznání. 27/4 [Paul Claudel, Pod hradbami athénskými].

K novému vydání Českého státu od Pavla Stránského. 30/4 [přel. B. Ryba].

Mácha nevyčerpatelný. Torso a tajemství Máchova díla. Redigoval Jan Mukařovský. 7/S.

Dvě zapomenuté pohádky Svat. Čecha. 10/5 [Dvě pohádky o práci, vyd. Ferd. Strejček].

Od květů ke kořenům. Ladislav Stehlík, Kořeny. 14/5.

K literárním vztahům česko-polským. 19/5 [Karel Krejčí o Paprockém z Hlohol].

Památník Máchova návratu. Jiří Malý a Miloslav Novotný, Návrat K. H. Máchy. 21/5.

K dějinám Českého feuilletonu. 21/5 [V. Filípek, V Praze jsou Čechové. Vyd. Ferd. Strejček].

Poslední slovo Otokara Březiny. 22/5 [Ot. Březina, Oslněni svobody, vyd. O. Fiala].

Kniha dětských radostí a smutků. Karel Konrád, Postele bez nebes. 28/5.

Jakub Arbes a E. A. Poe. 10/6 [Adéla Prchlíková].

Kolem bitvy na Turském poli. Čestmír Jeřábek, Medvědí kůže. 11/6.

Sklizeň Šaldova Zápisníku. 12/6 [F. X. Šalda, Kritické glosy k nové poesii české].

Páté Čtvrtky. 17/6 [Vzpomínky Kroužku přátel Jana Voborníka].

Šmidtova edice Kytice. 21/6 [obrazová výzdoba Al. Moravce a K. Svolinského].

Usměvavá filosofie symbiosy. Karel Čapek, Měl jsem psa a kočku. 25/6.

Dvě studie literární. 25/6 [V. Jirát, Život a smrt v lyrice C. F. Meyera. Ot. Novák, K antické formaci Anat. France].

Po stopách Karla Tomana. Jaroslav Seifert, Zhasněte světla. 2/7.

Od Maeterlincka a o Maeterlinckovi. 7/7 [Před velkým mlčením, úvod, studie Vlad. Stupky].

Nové ohlasy písní Českých. 8/7 [Karel Koval, Ohlasy].

Od kolébky českého podobiznářství. Antonín Friedl, Přemyslovci a Lucemburkové. 11/7.

Poličské výstavy. 13/7 [František Zákrejs, Dominik Aulíček, Jan Honsa].

- 138 -

Václav Štech a Slaný. 14/7 [Bedřich Slavík].

Otokar Březina a K. Dostál-Lutinov. 15/7 [korespondence, vydal Oldřich Svozil].

Duše maloměstského domu. Libuše Baudyšová, Starý dům. 16/7.

O poslání a cestách českého národopisu. 18/7 [Jiří Horák o Národopisném věstníku českoslovan.]

Dvě poslední knihy Otokara Březiny. 19/7 [Ot. Fiala, Mlčení Ot. Březiny].

Zapomenutý básník plzeňský. Básnický odkaz Bernarda Guldenera. Vyd. Emil Felix. 23/7.

Píseň o selské bouři. 29/7 [Fr. Boštík, Krvavé vavříny].

Selská poesie našich dnů. Básně rolníků. Uspořádal Jan Čarek. 30/7.

Dvě studie o Bohuslavu Balbínovi. 2/8 [Jan Strakoš, Boh. Balbín. — Balbínova Obrana, vyd. Josef Nováček].

Vzpurné elegie. František Zavřel, In memoriam Milady Pakůrové. 13/8.

Literární pocta Jaromíru Boreckému. 17/8 [PhDr. Jar. Boreckému 1869—1939].

Ještě z balbínovské literatury jubilejní. 24/8 [Bořivoj Benetka, Boh. Balbín].

Dozvuky máchovské literatury. Další pohledy do tajemství a významu díla Máchova. 25/8 [Jan Strakoš a Oldřich Králík v Řádu].

Kritický výbor z díla Šaldova. F. X. Šalda, Výbor z kritické prózy. Uspořádal Fr. Chudoba. 1019.

 

       

 

Po dnu úmrtí 26. listopadu 1939
vyšlo ještě

Jaro v Čechách. Essay (1901). Poznámkou doprovodil B. Slavík. (Krásná užitková kniha, sv. 15.) Praha, F. J. Müller, 1940, 66-[2] str.

„K matičnímu výročí“, in: Časopis Matice moravské 63—64, 1939/40, 1—3 [úryvek otištěn v LN 19/6 1939].

„Svatopluk Čech." Dílu III. kapitola první, in: Báchorky veršem. In memoriam Arne Nováka. Sborník k prvému výročí úmrtí Arne Nováka (Praha, Melantrich), 7—44 [kapitola z nedokončeného III. dílu monografie Svatopluk Čech; I. d. 1921, II. d. 1923].

(OSNND VI, 1 *))

Smerďakov 6.

Jan Solfronk 105.

Solness 109.

Solomin 110.

Stanislav Souček 123.

Lucie Sovová 149.

*) Sešity, v nichž jsou tyto příspěvky, vyšly do 5. ledna 1940.


„Josef Pekař, historik národního úsilí“, in: LN 12/4 1940 [řeč, chystaná k odhalení Pekařova pomníku].

Posmrtné znovu bylo pak vydáno:

Motivy ze spanilé země svatosti a umění. (17. sv. Edice Corona.) Praha, J. A. Drégr, 1940, 48 str.

Zvony domova. Myšlenky a spisovatelé. Dvě knihy studií a podobizen. (Dílo Arna Nováka, sv. 1. Za redakce Václava Renče.) Praha-Brno, Novina, 371—[3] str. [1. vydání Zvonů domova 1916, Myšlenek a spisovatelů 1914].

- 139 -

Vydání a redakční činnost

Svatopluk Čech, Výbor ze vzpomínek. Uspořádal Arne Novák. (Osení, sv. 51.) Praha, Topič, 1913, 135 str. a 1 příl.

Viktor Dyk, Děs z prázdna. Román. I. díl. Děd Václav Šaroch. Vydali Arne Novák a J. O. Novotný. (Pyramida, sv. 21.) Praha, Sfinx (Janda), 1932, 296—[2] str.

Viktor Dyk, Povídky Emila Šarocha. Doslov napsal Arne Novák. (Topičovy Bílé knihy, 8v. 38.) Praha, Topič, 1935, 117—[2] str.

Spisy Viktora Dyka. Pořádá Arne Novák [od sv. 8]. Praha, Borový.

Sv. 8. Lehké a těžké kroky. — Anebo. (Válečné tetralogie sv. 1. a 2.) 1938, 269 str. [poznámky vydavatelovy 247—261].

Sv. 9. Okno. — Poslední rok. (Válečné tetralogie sv. 3. a 4.) 1938, 174 str. [poznámky vydavatelovy 155—168].

Sv. 10. Píseň o vrbě. Prósy. 1938, 256 str. [poznámky vydavatelovy 253—254].

Sv. 11. Krysař. — Příhody. Prósy. 1939, 237 str. [poznámky vydavatelovy 233—234].

Sv. 12. Prosinec. Román. Akta působnosti Čertova kopyta. 1939, 473 str. [do tisku připravil Arne Novák; poznámky vydavatelovy jsou od Ant. Grunda].

Josef Kalus, Na konci života. Uspořádal a úvodní slovo napsal Arne Novák. Opava, Edice Pásmo sv. 5, typ. J. Richter, Příbor, 1935, 70 str.

Jan Neruda, Tři povídky malostranské. Vybral, úvod a vysvětlivky napsal Arne Novák. (Sbírka souvislé četby školní, sv. 4.) Praha, Topič, 1910, X—37—[1] str. [2. vyd. 1915, 3. vyd. 1919, 4. vyd. 1926].

Vybrané spisy Jana Nerudy ve čtyřech dílech uspořádal Arne Novák. Praha, Topič, 1921; přetištěno 1927.

Sv. 1. Díla básnická, XXXII—384 str.

Sv. 2. Výbor z povídek, 464 str.

Sv. 3. Výbor z feuilletonů, 392 str.

Sv. 4. Kritické a smíšené spisy, 366 str.

Theodora Nováka stati vybrané. Vydali Arne a Teréza Novákovi. Praha, typ. E. Leschinger, 1902, 256 str.

- 140 -

Spisy Terézy Novákové. [Uspořádal Arne Novák.] Praha, J. R. Vilímek.

I. Drašar. Román kněze buditele. Díl I. [1914], 266 str. [2. vyd. 1922].

II. Drašar. Román kněze buditele. Díl II. [1914], 303 str. [2. vyd. 1922; 3. vyd. 1934 v 1 svazku s I. d.].

III. Z měst i ze samot. Povídky a črty. Druhé vydání. [1917], 396— [4] str.

IV. Jan Jílek. Román. Druhé vydání. [1917], 331 str. [3. vyd. 1920, 4. vyd. 1934].

V. V lázních pohorských a jiné kresby a črty. Druhé vydání. [1917], 401—[2] str.

VI. Jiří Šmatlán. Román. Druhé vydání. [1917], 222—[1] str. [3. vyd. 1920].

VII. Démon a jiné ženské podobizny. [1918], 298—[2] str. [2. vyd. 1928, 3. vyd. 1934].

VIII. Na Librově gruntě. Román. Druhé vydání. [1918], 280— [1] str. [3. vyd. 1922].

IX. S kamenité stezky. Druhé vydání. [1918], 293— [2] str.

X. Maloměstský román. Obraz z našeho života. Druhé vydání. [1919], 227—[1] str. [2. vyd. 1934].

XI. Úlomky žuly. Druhé rozmnožené vydání. [1919], 303—[2] str.

XII. Dva obrazy staropražské. [1920], 271—[1] str. [nové vyd. 1935].

XIII. Děti čistého živého. Román ze života lidu na východě Čech. [1920], 285—[3] str.

XIV. Moderní pohádky. [1922], 285—[3] str. [nové vyd. 1935].

XV. Výkřiky a vzdechy. Druhé rozmnožené vydání. 1923, 193—[2] str. [3. vyd. 1935].

XVI. Železný kříž a jiné povídky. Druhé rozmnožené vydání. 1926, 224— [2] str.

XVII. S poutnickou holí a brašnou. Kresby a dojmy z cest. 1930, 418— [2] str.

Teréza Nováková. Výbor z beletrie. S úvodem Arna Nováka. (Sbírka souvislé četby školní, sv. 68.) Praha, Topič, 1928, 90 str.

Výbor z prózy Terézy Novákové. Uspořádal Arne Novák. (Kytice, sv. 4.) Praha, Stát, nakladatelství, 1931, 132 str.

Teréza Nováková. Na litomyšlských podsíních. Z románu Drašar. Vydal Arne Novák. Litomyšl, typ. Jos. Dostál, 1937, 20 str.

Antonín Sova. Výbor básní. Uspořádal a úvodními poznámkami doprovodil Arne Novák. (Pestrá knihovna, č. 41.) Praha, Hynek, 1910, 86—[2] str.

Dílo Antonína Sovy. Praha, Štorch-Marien, Aventinum.

Sv. 1. Lyrika lásky a života. Třetí doplněné vydání. Uspořádal Arne Novák. 1939, 214 [poznámka vydavatelova 205].

- 141 -

Sv. XXI. Hovory věcí. K vydání upravil Arne Novák. 1929, 80— [81 str. [předmluva 5—6].

Sv. XXII. Za člověkem. K vydání upravil Arne Novák. 1930, 176—[12] str. [předmluva 5].

Antonín Sova, Poesie. Vybral Arne Novák. Praha, Melantrich, soukr. tisk, 1936, 17 nepag. str.

Spisy Antonína Sovy. K tisku upravil Arne Novák. Praha, Melantrich, 20 svazků, 1936—1938.

Sv. 1. Lyrika lásky a života. 1937, 198 str.

Sv. 2. Vybouřené smutky. 1937, 164 str.

Sv. 3. Soucit a vzdor. — Zlomená duše. 1937, 248 str.

Sv. 4. Tři knihy básníkova jara. 1936, 286 str.

Sv. 5. Zápasy a osudy. 1937, 146 str.

Sv. 6. Výpravy chudých. 1936, 310 str.

Sv. 7. Lyrické básně mladosti. 1938, 318 str.

Sv. 8. Tóma Bojar. 1938, 292 str.

Sv. 9. Údolí nového království. Dobrodružství odvahy. 1937, 150 str.

Sv. 10. Povídky a menší črty. 1937, 196 str.

Sv. 11. Ještě jednou se vrátíme. 1938, 146 str.

Sv. 12. Drsná láska. 1937, 118 str.

Sv. 13. Žně. 1938, 96 str.

Sv. 14. Kniha baladická. 1937, 186 str.

Sv. 15. Ivův román. 1936, 225 str.

Sv. 16. Zpěvy domova. 1936, 108 str.

Sv. 17. Zpěvy dnešků i zítřků. 1936, 224 str.

Sv. 18. O milkování, lásce a zradě, 1936, 276 str.

Sv. 19. Pankrác Budecius, kantor, a jiné povídky. 1938, 276 str.

Sv. 20. Tři knihy básníkova soumraku. 1938, 372 str.

Otakar Theer, Výpravy k já. Básně. Třetí, definitivní vydání. Uspořádal Arne Novák. Praha, Štorch-Marien, Aventinum, 1923, 54—[6] str. [poznámka vydavatelova 54].

Otakar Theer, Všemu na vzdory. Básně. Druhé nezměněné vydání. Uspořádal Arne Novák. Praha, Štorch-Marien, Aventinum, 1924, 66—[6] str.

Otakar Theer, Úzkosti a naděje. Básně. Druhé definitivní vydání. Uspořádal Arne Novák. Praha, Štorch-Marien, Aventinum, 1924, 52—[8] str. [poznámka vydavatelova 53].

Dílo Otakara Theera. Svazek I. Básnické spisy. Uspořádal Arne Novák. Praha, Štorch-Marien, Aventinum, 1930, 380—[12] str.

Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Uspořádal Arne Novák. (Kytice, sv. 13.) Praha, Stát, nakladatelství, 1933, 230 str.; druhé rozšířené vydání 1937, 239 str.

- 142 -

Nová česká poesie. Vydána péčí "Kruhu českých spisovatelů". Praha, J. R. Vilímek, 1907, XLVII—326 str. [redakcí Viktora Dyka a Arne Nováka].

Řeči Františka Palackého a Pavla Josef a Šafaříka na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848. Praha, Spolek českých bibliofilů, 1928, 16 str. [text zredigovaný Arnem Novákem].

Na pamět Rudolfa Těsnohlídka uspořádal z prací jeho přátel a spolupracovníků Arne Novák. Jaroměř-Brno, J. Loužil, typ. Kryl a Scotti v Novém Jičíně, 1928, 62 str.

Literární atlas československý. Sebral a sestavil Bohumil Vavroušek s literárním přispěním Arna Nováka. I. sv. Praha, J. Otto, 1932, [6]—198—12 str. — II. sv. Praha, Prometheus, 1938, XIV—344—28 str.

Básníci matkám. (Lis knihomilů, sv. III.) Praha, F. J. Müller, 1932 [Arne Novák přehlédl literární část].

Literatura českého klasicismu obrozenského. Uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Arne Novák. (Kytice, sv. 14.) Praha, Stát. nakladatelství, 1933, 156 str.

Karel Hynek Mácha. Osobnost, dílo, ohlas. Sborník k 100. výročí Máchovy smrti uspořádala redakcí Arna Nováka Literárně historická společnost. Praha, Družstevní práce, 1937, 341—[3] str.

Podřipsko Jaroslavu Vrchlickému. (K 25. výročí úmrtí.) Uspořádal Arne Novák. V Kralupech n. Vlt., Společnost krajin. musea, Publikace, čís. 16, typ. Fr. Němec, Velvary, [1937], 62 str.


Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Redigují Jul. Glücklich, Arne Novák a Frant. Novotný. Od č. 1, 1923 do č. 19, 1927.

Ottův slovník naučný nové doby. Od sv. I. 1/1930) do II. 2/1933) členem revisní redakce. — Od sv. III. 1/1934) do VI. 1 (do č. 239, vyšlého 19. ledna 1940) členem vrchní redakce.

Lidové noviny. — Od r. 1920 do 1939 členem brněnské redakce.


Poznámka: Úvody, doslovy literární těchto vydání jsou zařaděny do činnosti ostatní; poznámky a předmluvy jen vydavatelské tam uvedeny nejsou.

 

 

       

 

SOUPIS VĚDECKÉ
A KRITICKÉ ČINNOSTI
ARNE NOVAKA

- III -


na paměť svého člena vydal


s podporou České akademie věd a umění

Pražský lingvistický kroužek


v Praze 1940


- IV -

Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie vBrně.
- V -

Soupis tento připravoval Pražský linguistický kroužek k šedesátým narozeninám prof. Arne Nováka. Když byl nám vyrván osudem na prahu své šedesátky, vydáváme soupis ten na paměť celého jeho uzavřeného životního díla k smutnému výročí jeho úmrtí.

Snažili jsme se o to, aby soupis obsáhl a zachytil veškerou rozsáhlou činnost Novákovu; nezařadili jsme do něho pouhé registrující zprávy novinářské.

Vítanou a důležitou pomůckou nám byly vlastní záznamy autorovy, jdoucí od r. 1900, v nichž sám vybíral; bylo však třeba je doplňovat. Dosavadní soupisy prací Arne Nováka, Nohův za léta 1899—1929 ve sborníku Studií a vzpomínek prof. Dru Arne. Novákovi k padesátým narozeninám (1930, str. 103—120) a Lužíkův za léta 1930—1939 ve sborníku Strážce tradice (1940, 343—358), neobsahují jeho činnost, kritickou a novinářskou a jsou i jinak neúplné. Bylo proto třeba vykonati veškerou práci znovu.

Soupis sestavili z vděčnosti Pavla Antošová, Ludmila Čuprová, Zdeňka Havránková, dr. Věra Lišková, Oldřich Mach a Bořivoj Novák, jehož podíl na práci je největší; jsou to většinou bývalí žáci prof. A. Nováka. Univ. docent dr. Ant. Grund a bibliotékář Svatopluk Novák (s laskavým svolením dr. Jana Thona, ředitele Ústřední knihovny města Prahy) pomohli doplniti údaje, které nebylo možno zjistit v Brně.

Třetí třída České akademie věd a umění přispěla podstatnou měrou k vydání tohoto soupisu.

V listopadu 1940.

 

- VI -

Soupis prací je uspořádán chronologicky, podle let. Jenom vydání, která Arne Novák pořídil a nedoprovodil úvodem, a redakční činnost jsou shrnuty souborně na konci (str. 139—142). Při chronologickém řadění byl rozhodující rok na titulním listě. Články v časopisech jsou zařaděny do toho roku, kdy vyšel titulní list příslušného ročníku. Na př. články, které vyšly v Přehledu v říjnu r. 1907, jsou zařaděny až do roku 1908, kdy byl ročník ukončen a vydán titulní list. Naopak na př. článek v posledním čísle 54. roč. Lumíra vyšel v únoru 1928, ale je pojat do r. 1927, protože titulní list k celému ročníku má vročení 1927.

V jednotlivých letech je materiál uspořádán tak, že nejprve jsou kursivou vytištěny samostatné knižní publikace. Pak následují články v časopisech, nejprve odborných, pak i jiných, články ve sbornících, úvody ke knižním vydáním atd. Konečně ve dvou sloupcích petitem jsou uvedeny články rázu publicistického, hlavně novinářské. Stejný postup je zachován při posudcích v každém roce: nejprve kritiky v časopisech odborných i jiných, pak ve dvou sloupcích petitem referáty a kritiky v novinách. V časopisu Přehled jsou články a referáty rázu vědeckého odděleny od článků rázu čistě publicistického, a jsou proto otištěny jednak mezi články a kritikami časopiseckými, jednak mezi publicistickými (dvousloupcovými).

V hranatých závorkách za údajem jsou doplněna jména autorů nebo knih, o nichž se v článku jedná, není-li to již zřejmé z názvu. Názvy knih i článků jsou ovšem zaznamenány v té podobě, jak je uvádí A. Novák, tedy i cizí vlastní jména, hlavně křestní, jsou ponechána v počeštěné podobě. Doplňují-li se v hranatých závorkách jména, uvádějí se v podobě přesné, rovněž tak v rejstříku.

 

 

 

 

 

 

Arne Novák
v roce 19..

 

Seznam zkratek:

 

ČČH   —   Český časopis historický. Praha.

ČMF   —   Časopis pro moderní filologii. Praha.

ČechRev   —   Čechische Revue. Prag.

ČMM   —   Časopis Matice moravské. Brno.

ČesMysl   —   Česká mysl. Praha.

ČesRev   —   Česká revue. Praha.

LF   —   Listy filologické. Praha.

LitEcho   —   Das literarische Echo (od r. 1923 Die Literatur). Berlin.

LitL   —   Literární listy. Velké Meziříčí.

LitNov   —   Literární noviny. Praha, nakl. Sfinx–Janda.

LitRozhl   —   Literární rozhledy. Praha, Svaz knihkupců a nakladatelů.

LitSvět   —   Literární svět. Praha, Topič.

LN   —   Lidové noviny. Brno.

NL   —   Národní listy. Praha.

  —   Naše řeč. Praha.

NV   —   Naše věda. Brno (dříve Praha).

ObsLit   —   Obzor literární a umělecký. Red. Jaroslav Vlček. Praha.

OSN   —   Ottův Slovník naučný. Praha.

OSNND   —   Ottův Slovník naučný nové doby. Dodatky k Velikému Ottovu Slovníku naučnému. Praha.

PrPr   —   Prager Presse.

  —   Přehled. Týdeník věnovaný veřejným otázkám. Praha.

Přít   —   Přítomnost. Praha.

Rozhl   —   Rozhledy. Revue umělecká, politická, sociální. Red. Josef Pelcl. Praha.

RozhlLit   —   Rozhledy po literatuře a umění. Praha, Svaz knihkupců a nakladatelů.

RozprAvent   —   Rozpravy Aventina. Praha.

SbFil   —   Sborník filologický. Praha.

SlavRev   —   The Slavonic Review. London.

SlRund   —   Slavische Rundschau. Prag.

ŽSv   —   Ženský svět. Praha.


 

Digitální knihovna Arna Nováka

 

 

< < < < < <