Petr Rezek   /   Spisy   /   Obsah /   Rejstřík

I Filozofie a politika kýče     (2007)
9-12 Úvod / Kýč a nevěcnost (1990)
13-25 Spor tří doktorů o dobro a krásu (1986)
26-49 Havlova filozofická hostina (1986)
50-63 Ricoeur u nás (1987)
64-85 Život disidentův jako „život v pravdě“? (1987)
86-105 Životní pohyb pravdy a život v pravdě u Jana Patočky (1987)
106-120 Obec otřesených, anebo postižených? (1987)
121-124 Válka doktorátů (1987)
125-138 Pohled na Václava Havla zdola (září 1989)
139-140 Srdce jako drdol (2003)
  Přílohy:
143-146 Cassiův obličej aneb uragán v domácnosti (1990)
147-150 Pravidla a jejich půda (1990)
151-155 Ochota ke konfliktu včera a dnes (1990)

 

II Husserlova věcnost     (2009)
7-26 Pvní přednáška   Čtení a věcnost (1. 10. 1986)
27-40 Druhá přednáška   Třetí aspekt Husserlova fenomenologického průlomu (15. 10. 1986)
41-52 Třetí přednáška   Evidence a objev fenomenologické redukce (29. 10. 1986)
53-69 Čtvrtá přednáška   Idealita obecnin (12. 11. 1986)
70-82 Pátá přednáška   Explikace předpredikativní zkušenosti (3. 12. 1986)
83-93 Šestá přednáška   Zkušenost a idealita (17. 12. 1986)
  Exkurzy
94 I. Husserlův idealismus
95-97 II. Husserlova kritika Huma
  Přílohy
98-102 I. Husserl a filozofické dílo. Rozvrh kurzu (1986)
103-104 II. Pokračování kurzu

 

III Carusova operní hlídka     (2007, 2014 – 2. rozšířené vydání)
  OPERNÍ HLÍDKA
9-11 Sváteční chvíle? (1983)
12-13 Prodaná nevěsta k zahájení Roku českého divadla (1983)
14-15 Brněnské překvapení (1983)
16-20 Wagnerovské oslavy (1983)
21-25 Pinkasovské zrubáto aneb Plnou parou vpřed (1983)
26-28 Z Prahy v 10.30 — za blízkostí (1983)
29-35 Pražské jaro (1983)
36-43 Znovuotevření n. p. Národní divadlo (1984)
44-49 Čtyři brněnské premiéry (1984)
50-58 Glosy operní (1984)
59-67 Chudák Smetana (1984)
68-73 Závažnost jedné operní novinky (1985)
74-76 Opera — další zklamání? (1985)
77-80 Dvě ansámblové premiéry (1986)
81-83 Trubadúr z klece vypuštěný (1986)
84-88 Obludný Holanďan (1986)
89-92 Rozhlasová opera na jevišti (1986)
93-98 Údiv vídeňských kritiků (1987)
99-103 Těla v opeře (1987)
104-108 Bída mladé gardy (1987)
109-111 Předběžná specifická příprava k poslední hodince (1987)
112-114 S Rigolettem na věčné časy aneb Kde vzali toho šaška (1988)
115-118 Dopisy čtenářů v koši nekončí (1988)
119-121 Soudruzi ze Slovenska nepřesvědčili (1988)
122-124 Berlínská opera v Praze (1988)
125-128 Velikonoční slavnosti v Praze (1989)
129-130 Bohové v opeře (1989)
131-132 Ve vídeňské opeře (1989)
133-134 Revoluce v Drážďanech aneb Jak zabít Lazebníka (1989)
  PŘÍLOHY
137-138 Dva hraniční fenomény operního herectví (1991)
139-143 Don Giovanni jako fantom (1992)
144-147 Tři ženy z Karlína a nemožnost kontaktu (1992)
148-151 Úloha vějíře (2000)
153-162 Finále Růžového kavalíra jako Labutí jezero v jeskyni (2000)
163-168 Architektura Figarova svatba (2000)

 

IV Fenomenologická psychologie     (2008)
9-13 K problému psychologické přítomnosti
14-19 Několik poznámek k psychologii paměti
20-24 Samozřejmost a ne-samozřejmost telepatických fenoménů
25-29 Dvě základní otázky teorie seberealizace
30-36 Psychologická teorie halucinace
37-38 Povaha psychologického výzkumu
39-45 Fenomenologie pudu
46-52 Projekce z fenomenologického hlediska
53-62 Úvod do psychopatologie tělesnosti a smyslových modalit
63-74 Fenomenologický přístup k výkladu snů
75-79 Strukturální pohled na rozmanitost psychoterapeutických škol
80-85 Porozumění snovým fenoménům
86-88 Typické snové fenomény
89-100 Fenomenologický přístup k lidské animalitě
101-117 Co je to normalita?
118-130 Fenomenologie sexuality
131-135 Psychopatologie stisku ruky
136-145 Možnosti a meze behaviorální psychoterapie
146-156 Myšlení a blud
157-170 Vzpomínka a životní historie
  PŘEDNÁŠKY O ŽIVOTNÍ CESTĚ
173-179 První přednáška: Životní cesta
180-190 Druhá přednáška: Fenomenologický přístup k dětství
191-199 Třetí přednáška: Proměny intersubjektivity
200-204 Čtvrtá přednáška: Koluze a identita
205-210 Pátá přednáška: Zoufalství, odpovědnost a akceptace
211-215 Šestá přednáška: Práce a temný prazáklad
216-221 Sedmá přednáška: Zamilovanost a láska
222-231 Osmá přednáška: Osud a absolutno
232-238 Místo doslovu: Podniková slepota psychologického provozu

 

V Tělo, věc a skutečnost     (2010)
9 Předmluva
11-32 Fenomenologie pop-artu
33-51 Země jako živel a land-art
53-63 Happening jako vzpomínka
65-98 Body-art: paradigma proměn v současném umění
99-114 Technické rysy současného umění
115-124 Setkání s akčními umělci
125-142 Mýtus: chvíle s těžkou dobou
143-154 Holá přítomnost (prolegomena k performanci)
155-161 Dokumentované umění
163-168 Šílenství a fotografie
169-186 Nemožné umění
187-210 Proměna plastičnosti
211-230 Otázky konceptuálnímu umění
231-240 Vztah kritiky ke konceptuálnímu umění
241-246 Obraz a zjevnost
247-254 Oživená kamera
255-260 Památka je dokument?
261-269 Socha a hmat
271-280 Kniha objektem?
281-288 Antidiskotéka a temný prazáklad
289-306 Může se stát psychologie uměleckým dílem?
307-312 Železnice a věc umění (z větší studie o železnici)
313-322 Opakování v umění a umění jako opakování
323-326 Závěr
327-335 Místo doslovu: Dvě letenky

 

VI Jan Patočka a věc fenomenologie     (2010)
9-28 Fenomén, jev a originál
29-55 Na cestě ke kosmologickému založení vědy
56-66 Cesty k bytí a fenomenologie. K otázce životnosti fenomenologické filozofie v naší současné situaci
67-73 Vzpomínky na profesora Jana Patočku (červen a prosinec 1978)
74-85 Filozofie evropanství Jana Patočky jako metafyzika pohybu
86-92 Negativní platonismus Jana Patočky
93-107 Lidský život a lidská existence jako pohyb u Jana Patočky
108-125 Třetí životní pohyb u Jana Patočky jako problém intersubjektivity
126-136 Patočkova topologie přirozeného světa
137-151 Patočkova fenomenologie ducha v kontextu Pražského filosofického kroužku
152-159 Patočkův nejvlastnější přínos filozofii
160-165 Jan Patočka a věc fenomenologie

 

VII Architektonika a protoarchitektura     (2009, 2017 – 2. rozšířené vydání)
9-18 Úvod
19-28 Hloubka
29-46 Lehkost
47-82 Vykroužení a obejmutí
83-96 Rozpřažení
97-112 Posunutí
113-146 Stálý krásný pohyb
147-168 Šimrání
169-184 Stěna a mřížka
185-202 Protostěna
203-208 Pseudoeskalace studu
209-222 Aplikace: David Adjaye
223-232 Aplikace: Rachel Whiteread
233-234     Dodatek I: Bunkr
235-238     Dodatek II: Rekonstrukce Merzbau
239-250 Aplikace: Zdeněk Fránek
251-258 Aplikace: Jiří Kovanda
259-266 Aplikace: Jana Hlavová
267-274 Pro koho vlastně

 

VIII Démanty české filozofie     (2011)
7 Předmluva (28. 4. 2011)
  I.
11-20 Nad druhým číslem PARAFU (1986)
21-31 Fidelius laudans aneb ztráta soudnosti (1986)
33-37 K poznámce redaktora PARAFU (1987)
39-50 Revuální oslava (1987)
51-53 Exilový trpaslík (1988)
55-67 „Ať žije fasáda!“ (1988)
69-75 Palouš Martin čtenářem (1989)
77-79 Číst, či nečíst? (1990)
  II.
83-84 Vítězství vzdělání (1991)
85-91 Jak jsem byl propouštěn ze zaměstnání (1993)
93-95 Proč jsem byl propuštěn (1992)
97 Žádní motýlci (1993)
99-100 Omluva jako výsměch (1993)
  III.
103-105 Pavarotti české filozofie (1997)
107-112 Filozof a podezdívka. Bezpředmětné myšlení Ladislava Hejdánka (2000)
113-119 Bez interpretace není myšlení (1997)
121-128 Svatý František (1997)
129-133 Mouka a počátky řecké filozofie (1997)
  IV.
137-141 Ve světě potenciálních zlodějů: výzkum či vývoj? Příspěvek k situaci české filozofie pravého i levého středu (1997)
143-144 Zvláštní kuřák (1997)
145-151 Rozpaky nad uvozovkami (1997)
153-158 Jan Sokol zabil příliš mnoho much jednou ranou (1997)
159-163 Nižšími průmyslovkami ke slasti (1998)
165-166 Doupě latinářů (2000)
  V.
169-173 Máte již svou maringotku? Poznámka k blížící se volbě prezidenta republiky (1998)
175-177 Jak se chovat při sledování novoročního projevu (1999)
179-182 Milý podvečer. Zpráva z uvedení Spisů Václava Havla (1999)
183-184 Jan Patočka (1998)
185-186 Egon Bondy sedmdesátiletý (2000)
187-195 „Miluji Beethovena, ačkoli jsem pouhý geolog“ — Nad dvěma knihami geologa Jiřího Krupičky, čerstvého nositele Ceny PEN klubu za celoživotní dílo (2000)
  VI.
199-204 Svatojánské putování. Důležitý dokument k počátkům kýčovitého myšlení (2000)
205-208 Česká filozofie a její doba diamantová (2008)
209-210 Doslov (3. 5. 2010)

 

IX K teorii plastičnosti     (2011)
9-15 Otvor v soše
15-24 Socha, hmat a stopa
25-36 Dva druhy pohledu
37-52 Maskovitá plasticita
53-64 Haptická ozvěna
65-74 Co se námi děje
75-84 Moře a luk
85-92 Výlitek a socha
93-100 Kopyto
101-108 Cudnost a líce obřitné
109-122 Překonání dutosti
123-128 Kámen v praku
129-134 Pohled Perseův
135-144 Oko, jež vidí, aniž vidělo
145-152 Zeithamml / Jedna dichotomie
153-158 Retrospektiva / Demartini
159-168 K jednomu programu a jeho impulzům
169-174 Rozloučení

 

X Proklouznutí neboli smrt     (2014)
/K teorii soklu/
  I. RÁM A TEKTONICKÝ OBRAZ
13-28 Někde ve vzduchu anebo na zemi
29-42 Průchod
43-50 Tektonický obraz
51-58 Probourání
59-62 Shrnutí I
  II. SOKL: PODEZDĚNÝ BALKÓN
65-76 Na jedné lodi
77-92 Balkón
93-98 Etiketa a socha
99-106 Bezdomovci
107-114 Minimální monument
115-118 Pojízdný sokl
119-128 Vozidlo jako sokl
129-138 Distance a virtualita
139-146 Objekt
147-156 Divadelnost
157-158 Ukázání a balkón v nás
159-162 Shrnutí II
  III. GIACOMETTIHO PRÁZDNO
165-174 Vstup do bytí
175-190 Pod pláštěm
191-196 Opačný objev
197-202 Proklouznuti neboli smrt
203-204 Pastička, rám a sokl
205-206 Shrnutí III
207-208 Nejčastější otázky
  PŘÍDAVKY
211-214 Mezi popravou a oslavou
215-220 Sokl jako médium neboli neštěstí
221-222 Místo doslovu

 

XI Chapadla opery     (2018)
9-22 I.   Dokončení stvoření (2. 10. 2013)
23-32 II.   Opera cestou ke světu (9. 10. 2013)
33-44 III.   Pro Wittgensteinovo potěšení: Prodaná nevěsta (16. 10. 2013)
45-59 IV.   Opera přivádí ke stání, ale Nataša leží (23. 10. 2013)
59-67 V.   První operní chapadlový zákon (30. 10. 2013)
69-74 VI.   Druhý operní chapadlový zákon (6. 11. 2013)
75-83 VII.   Šepot jako objetí (20. 11. 2013)
85-91 VIII.   Třetí a čtvrtý operní chapadlový zákon (27. 11. 2013)
93-97 IX.   Dvojí provedení Kočičího duetu (4. 12. 2013)
97-106 X.   Patero KDYBY (11. 12. 2013)

 

-- Médium umění — umění média     (2022)

 

-- Architektura a tělo     (2023)

 

-- Fenomenologická metafyzika     (2024)

 

       

 

 

Jan Placák   /   Ztichlá klika — Nakladatelství   /   2007—2018