August Sedláček

[ 1843—1926 ]

Bibliografie1863

  „Topografická zmínka o několika tvrzích v jižních Čechách. Božejovice. Malovice. Poděhusy“, Otavan 1, 1863, č. 36.

  „Záviše z Falkenštejna“, Otavan 1, 1863, č. 13.

  „Oběšený zloděj“ (přeloženo z Lužického), in: Otavan 1, 1863, č. 5, (Decembris).

1864

  „In Angelegenheiten des untern Hirschgrabens“, Politik III, 1864, Nr. 297.

Pražský hrad. „Napsáno ku přání úředníků desk zemských, kteří dali mi k tomu dokladů.“

  „Starověký Babylon a jeho obyvatelé“, Otavan 2, 1864, č. 3—8.

  „Zámek Střela na panství Kraselovských“, Pracheň, 1864.

1865

  „Hrad Litýš“, Lumír 1865, č. 22.

  „Hrad Sokolov u Chotěboře“, Lumír 1865, č. 43.

  „Hrádek nad Zámostím“, Lumír 1865, č. 47.

  „Hrádek u Čáslavě“, PA VI, 1865, s. 215.

  „Lacenbok (hrad) u Ledče“, Lumír 1865, č. 8.

  „Malovice“, Otavan III, 1865, s. 89.

  „Nápisy (básničky) v kvaternu trhovém desk zemských z let 1576—1578“, Lumír 1865, č. 14.

  „O nejstarších svobodách města Písku“, Otavan III, 1865, s. 58.

  „Seznam archivu ledeckého“, 1865.

V seznamu předmětů na výstavě hospodářské a archeologické v Čáslavi.

  „Škody na Karlštejně. Výňatek z desk zemských 68 L. 15“, PA VI, 1865, s. 232.

  „Vzor staročeského darebáka (Bernarta Koce z Dobrše)“, Lumír 1865, č. 12.

1866

  „Královské město Vodňany“, Lumír 1866.

  „O prvotním sídle a erbu rodu Lobkovského“, VKČSN 1866, str. 12.

  „Verschollene Namen“, Mit. Ndb. Exc. Cl. IX., 1866, s. 105—109.

Zaniklá jména v severních Čechách, totiž Krucemburk, Hřídclík, Dolany, Třenov, dvory a mlýny.

1868

  „Dům Rožmberský. Popis vzatý z Desk zemských“, PA VIII, 1868, s. 223.

  „Hradisko hrutovské u Litomyšle“, PA VIII, 1868, s. 59.

  „Hroby pánů ze Švamberka (léta 1601 popsané, v Boru, Ronšperce, Starém Sedle, na Zvíkově a Bechyni)“, PA VII, 1868, s. 449—450.

  „Místopis král. města Čáslavě v letech 1490—1512“, PA VII, 1868, s. 15—24.

  „O domnělém náhrobku Zbislavově, vlastně Jistislavově (má býti Mstislavově) z Chlumu v kostele čáslavském“, PA VII, 1868, s. 310.

  „Příspěvky heraldické z desk zemských zejména vl. z Duban“, PA VII, 1986, s. 225—226.

  „Příspěvky heraldické z desk zemských. (Erby na domě ve Volyni, erby ve Lnářích a Kasejovicích, náhrobek Zdenka z Valdštejna)“, PA VII, 1868, s. 69—71.

  „Svobodníci, dědinníci a nápravníci r. 1550“, PA VII, 1868, s. 291—194.

  „Tři památné vrchy 1. Beránek, 2. Tuhosť, 3. Lovoš“, PA VII, 1868, s. 437—438.

  „Zaniklé osady v okolí čáslavském (Žitenice, Znaneč, Rajžoky, Ohrádky, Smrčany, Stoupec, Weidhof“, PA VII, 1868, s. 561—564.

  „Zbraně a nádobí měšťana 16. století (totiž r. 1569)“, PA VII, 1868, s. 223.

1869

  „Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné. Podle rukopisu desk zemských“ (k tisku upravil August Sedláček), in: Pojednání Královské české společnosti nauk, část VI, svazek 3, 1869/1870 (tiskl Ed. Grégr), 1866 (1869), s. 1—100.

Též zvl. otisk.

1870

  Minulost města Mladé Vožice v Táborsku. Dle původních pramenův upravil ... Kober, Praha 1870, 16°, str. 95.

1871

  Rychnov nad Kněžnou. Pokus dějepisný sepsal Aug. Sedláček Vožický. Nákladem vlastním (tj. rychnovské obce, tiskl J. Otto), Praha 1871, str. 96 + (4).

  „Dvoje rodinné paměti. I. Zápisky Jiřího Naymana. II. Zápisky Jana Hosia Nymburského“, PA IX, 1871, s. 893.

  „O rodišti Arnošta z Pardubic“, PA IX, 1871, s. 231.

  „Příčinky litomyšlské k dějinám české literatury. Tiskárna a impresorové, Mart. Kabátník, Adam bakalář, Mikuláš Vrána bakalář“, PA IX, 1871, s. 39—44.

  „Rodopisné paměti z Litomyšle. (Rodiny šlechtické tam osedlé)“, PA IX, 1871, s. 611.

1872

  „Kameny hrobové a erby Zarubovské (v Radimi, z desk zemských)“, PA IX, 1872, s. 562.

  „Příspěvky k místopisu církevnímu. Komonín, Slatina u Mýta, fary na Litomyšlsku, Donička“, PA IX, 1872, s. 895.

1873

  „Souzení a pokutování pánů a rytířů po bitvě bělohorské“, Čechoslovák 1873 (Hálek).

1874

  Děje města Čáslavě. Občanská záložna čáslavská (typ. C. L. Klaudy), Praha 1874, 8°, str. (6) + 290 + (2) + (5) tab.

1875

  „O monografiích místních, jich spisování a významu“, Čechoslovák (Hálek) 1875.

  „Založení kláštera v Písku“, Český jih, 1875.

1876

  „O rozdělení Čech na kraje za času panování rodu lucemburského“, ČČM, 1876. — Dodatky k tomu v ČČM 1877, s. 194, 637.

  „Příběnice“, Český jih, 1876.

Též zvl. otisk: Nedvídek, Tábor 1876, 8°, str. 34.

1877

  „Jak se měnily a ustálily meze Čech a Rakous dolních“, Program c. k. vyššího reálného gymnasia v Táboře, Tábor 1877, str. 3—16. — V. 1920.

Nový nezměněný otisk „Jak se tvořily a měnily meze Čech a Rakous dolních“, Z dějin Vitorazska v Hrdličkových Starých a nových letopisech Táborských, Tábor 1920, str. 15.

  „Meze knížectví frydlantského — s mapkou“, ČČM, 1877, s. 41.

  „Želeč před 300 lety“, Český jih 1877.

1878

  „Kostel sv. Kateřiny na Bukové hoře; (u Německého Brodu)“, Method IV, 1878, s. 28.

  „O rodu, erbu a vladyckém živobytí pana Tůmy ze Štítného“, ČČM, 1878, s. 404, 499.

  „Paběrky ze starých pamětí obce mezimostské“, Český jih, 1878.

  „Staré zprávy o farách v Čechách: Hlasivo“, Method IV, 1878, s. 68, Těchonice, Chotoviny, Hoštice (Method IV, str. 81), Bělice;, Březí, Laziště, Husinec (Method VI, str. 20), Vranov (Method VI, str. 53), Protivany, Stusyně (Method VI, str. 93), Chýnov, Obrataň, Věžná (Method VI, str. 141—142).

  „Starý místopis městečka Mezimostí“, Český jih, 1878.

1879

  „Dodatky k životopisu kněze J. K. Rojka“, Method V, 1879, s. 106.

  „O Kostelcích v Čechách“, Method V, 1879, č. 49.

  „Paběrky ze starých knih trhových v Mezimostí“, Český jih, 1879.

1880

  „Kl. Ptolemaia zprávy o Čechách a zemích sousedních“, Výroční zpráva c. k. vyššího reálného gymnasia v Táboře, 1880, str. 3—33.

Též zvl. otisk, nákladem vlastním (typ. Jan K. Frank), Tábor 1880, str. 33 + 1 tab.

1881

  Fünfzehn Jahre landwirthschaftlich-industriellen Wirkens auf der Herrschaft Benatek verfasst von ... Als Manuscript gedruckt. Selbstverlag, Prag 1881, 8°, pp. 40.

  „O tvrzích, zvláště v okolí kutnohorském“, Horník č. 1. atd., 1881.

1882

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl I. Chrudimsko. Popisuje August Sedláček, c. k. konservátor a gymnasijní professor. Illustruje Karel V. Liebscher. V Praze, Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1882, 36 cm, XII + 259 + (1) str. + 24 listů obr. příloh + 1 tabule rodových znaků + 1 složená mapa.

Vycházelo ve 12 sešitech v letech 1880—1881.

Obsah: Úvod /VII/.

Litomyšl hrad. 1. Poloha, rozdíl mezi ohradami staroslovanskými a hrady středověkými, život na hradě /1/. 2. Dějiny hradu a jeho držitelův /4/. 3. Popis jednotlivých částí na hradě /9/.

Litomyšl zámek (popis, povinnosti poddaných) /13/. Dějiny zámku Litomyšlského /19/.

Tvrze v okolí Litomyšle: 1. Heřmanice /25/. 2. Morašice. 3. Újezdec. 4. Sedlištky /26/. 5. Tržek /27/. 6. Vratišovice (Orlov). 7. Člupek. 8. Přívrat. 9. Zahájí /28/. Jarošov. Katrštein (Hrádek pustý). Jehnědí. Sloupnice /29/.

Pardubice zámek. 1. Poloha a části zámku. Spůsob opevnění. O pověstech erbovních /30/. 2. Držitelé zámku Pardubského. Hospodářství zdejší v 17. století /33/. 3. Náčrtky o tvrzích a živobytí na tvrzi. Paměti zábavné z Pardubska /43/.

Kunětická hora hrad. 1. Popis. — Části hradu středověkého a jeho zakládání /48/. 2. Působení klášterův ve středověku. Pověst Opatovská /51/. 3. Dějiny Kunětické hory /54/.

Hrady a tvrze na panství Pardubském: 1. Blatník hrad /60/. 2. Albrechtice hrad /61/. 3. Chvojno /62/. 4. Holice /63/. 5. Dašice /64/. 6. Moravany. 7. Komárov. 8. Lány. 9. Slepotice /65/. 10. Žižín. 11. Štětín. 12. Mnětice /66/. 13. Krchleby. 14. Rosice. 15. Tuněchody /67/. 16. Srdov. 17. Čívice (Čijevice) /68/. 18. Nemošice. 19. Něnkovice /69/. 20. Veselí (Vysoké) /70/. 21. Bukovka. 22. Jilovka. 23. Pravy /71/. 24. Vyšehnějovice /72/. 25. Sušiny. 26. Semín /73/. 27. Kojice. 28. Hrošovice /74/.

Rychemburk hrad. 1. Poloha a popis hradu. Pověra strašlivá při zakládání jeho /75/. 2. Dějiny hradu a jeho držitelé /89/. 3. O dvou paních Rychemburských /99/.

Hrady a tvrze v okolí Rychemburka: Skuteč hrad /92/. Starý Karštein a Štěpánov. Cejřov. Hlinsko /93/.

Košumberk hrad. 1. Krajina u Luže. Chlumek. Popis hradu /94/. 2. Dějiny hradu a držitelův /96/. 3. Snůška listů poselacích z archivu Košumberského /100/.

Tvrze menší v okolí Košumberka: 1. Uhersko /110/. 2. Jestříbec. 3. Radhošt /111/. 4. Ostrov. 5. Pušice. 6. Popovec /112/. 7. Holíšovice. 8. Domanice /113/. 9. Štěnec /114/.

Svojanov hrad. 1. Romantická poloha hradu a popis částí jeho /115/. 2. Dějiny hradu a jeho držitelé /120/. 3. Některé paměti, jak bývalo na Svojanově. Poctivost a něžná mysl lidu venkovského /130/.

Hrady a tvrze v okolí Svojanova: Polička hrad. Limberk /134/.

Žumberk hrad: 1. Poloha a popis hradu /135/. 2. Držitelé hradu /137/. 3. Žumberské věci o výtržnostech a nesvornosti rodinné /139/.

Rabšteinek hrad /144/.

Slatiňany tvrz. 1. Poloha a držitelé /147/. 2. Paměti o některých držitelích. Papírové války /150/.

Oheb a Vildštein hrady. 1. Popis a dějiny Ohbi /153/. 2. Popis a dějiny Vildšteina /155/. 3. Život na Vildšteině před 400 lety /157/.

Stradov hrad a Nasevrky tvrz /159/.

Lipka tvrz. 1. Popis a děje Lipky /163/. 2. Příběhy Kustošovské /165/.

Tvrze v okolí Nasevrk: 1. Kamenice Trhová. 2. Zaječice /167/. 3. Orel /168/. 4. Lukavice. 5. Nabočany /169/. 6. Smrček. 7. Bítovany /170/. 8. Libanice. 9. Trpíšov /171/.

Chrudim hrad /172/.

Tvrze v okolí Chrudimě: 1. Vlčnov /175/. 2. Habrov. 3. Bláto /176/.

Mrdice tvrz a Městec Heřmanův zámek. 1. Páni Mrdičtí a Městečtí /177/. 2. Staročeské formality při svatbách a smlouvách věnných /183/.

Tvrze na panství Městeckém: 1. Morašice /186/. 2. Kozojedy. 3. Stolany /188/. 4. Dubany /189/. 5. Dolany /190/.

Nový Hrad /191/.

Choltice tvrz: 1. Poloha Choltic. Rybnikářství. Zábavné paměti z Cholticka /196/. 2. Držitelé Choltic /198/.

Svojšice tvrz: /203/.

Tvrze v okolí Choltic: 1. Lepejovice. 2. Valy /205/. 3. Veselí Odrané. 4. Štěpánov /206/. 5. Benešovice /207/. 6. Svinčany /208/. 7. Lipoltice /209/. 8. Poběžovice. 9. Urbanice. 10. Radostice /210/.

Týnec Hrochův tvrz: 1. Poloha a držitelé /211/. 2. Doklady o bujné mysli pánů Týneckých /214/.

Tvrze v okolí Týnce: 1. Trojovice /216/. 2. Bezděkov /217/. 3. Přestavlky /218/. 4. Honbice. 5. Bořice /219/. 6. Žílovice. 7. Rosice Vladycké /220/. 8. Březovice /222/. 9. Čankovice. 10. Synčany. 11. Žestoky /223/.

Zámrsky tvrz /225/.

Tvrze v okolí Zámrsk: 1. Dobřikov /230/. 2. Domoradice. 3. Šňakov /231/. 4. Dorflík /232/. 5. Tyništko /233/.

Chroustovice tvrz (zámek) /234/.

Bystré tvrz /239/.

Zdechovice tvrz /244/.

Tvrze v okolí Zdechovic: 1. Telčice, 2. Chvaletice /248/.

Seznam článkův /249/. Seznam vyobrazení v textu /250/. Seznam obrazů mimo text /251/. Vysvětlení některých znamének /251/. Rejstřík míst a rodův /252/. Rejstřík věcí /260/. Opravy /260/. Rodové znaky /příloha/. Mapa: Chrudimsko /příloha/.

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  Historische Notizen über die Herrschaft Benatek. Verfasst von August Sedláček. Als Manuscript gedruckt. Prag, Selbstverlag (K. K. Hochbuchdruckerei A. Haase), 1882, 90 str.

  „Jeden den na Potštejně před 350 lety“, Světozor 1882.

Jeden otisk z Hradů II. dílu. odtud také v čítankách.

  „Stolní řád třebonský“, Český jih, 1882.

1883

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl II. Hradecko. Illustrují Adolf Liebscher a Karel Liebscher. Praha, Fr. Šimáček, 1883, (2) + 282 + (1) str. + (XXVII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „Anežka z Rožmberka“, Sborník historický na oslavu desítiletého trvání Klubu historického v Praze, 1883.

  „Anleitung zur Beschreibung von Siegeln“, Mitt. Nordb. Ex. Cl. VI, 1883, p. 217.

  „Die Besitzer von Quitkau oder Kwitkow“, Mitt. Ndb. Exc. Cl. VI, 1883, p. 218.

  „Držitelé Tučap“, Český jih, 1883.

  „O poloze hradů v letopisech franckých Wogastiburg a Canburg jmenovaných“, PA XII, 1883.

  „Příběhy statku vodického“, Český jih, 1883.

1884

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl III. Budějovsko. Illustrují Adolf a Karel Liebscherovi.   Praha, Fr. Šimáček, 1884, 308 str. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  Průvodce po Karlštejně.   Nakladatel Fr. Šimáček, Praha 1884. — Viz 1895; německy 1892.

  „O některých názvech v jižních Čechách“, PA, 1884.

1885

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl IV. Vysočina Táborská. Ilustrovali Adolf a Karel Liebscherovi.   Praha, Fr. Šimáček, 1885, 376 str. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „Kraj Chýnovský v dávných dobách“, Program táborského gymnasia 1885, str. 3—17; též Český Jih, 1881.

1886

  „Kostel a fara sv. Mikuláše v Boru (u Čáslavě)“, Method XII, 1886, č. 3.

  „Páně Jindřichovo z Rýzemberka Pojednání o rodě pánů Švihovských“, Věstník Královské společnosti nauk 1886, str. 7.

Též zvl. otisk.

1887

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl V. Podkrkonoší. Ilustrují bratří Liebscherové, Vojtěch Brechler a Baltazar Kutina.   Praha, Fr. Šimáček, 1887, 367 str. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „Die altböhmischen Bestände des Ölser Archivs“, SGW 1887, pp. 54–71.

Též zvláštní otisk.

  „Nejstarší list českým jazykem psaný 1370, 27. Decembris Pešla Neumburgera“, ČČM, 1887, s. 57—58.

1888

  „Über die Burgstäte zwischen den Ruinen Riesenberg u. Herrestein“, Mitt. d. Centr. Com. XIV, 1888.

Starý Ryzemberk.

1889

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl VI. Podbrdsko. Ilustrovali bratří Liebscherové, Vojtěch Brechler a Baltazar Kutina. Praha, Fr. Šimáček, 1889, (3) + 279 str. + (XXXIII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

1890

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl VII. Písecko. Illustrují bratří Liebscherové, Baltazar Kutina a Vojtěch Král z Dobré Vody.   Praha, Fr. Šimáček, 1890, (3) + 307 str. + (XXXVI) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „Listy ze ztracených archivů panských, kteréž se v Paprockého Diadochu připomínají, na pravý čas a pravé udání svedené“, VKČSN 1890—1891, str. 387–490, 48–78.

Též zvl. otisky, 1891, 1892, str. 54./?/

  „O padělaném listu Šimona z Peklova“, ČČM, 1890.

  „Ursprung des böhmisch-mährisch Adels“ (Vorgelegt am Juni 1890), in: SGW, Prag 1890, pp. 229–243.

Gedanken über den Ursprung des böhmisch-mährisch Adels. Von Gymnprof. August Sedláček. Ed. Grégr, Prag 1890, pp. 15.

1891

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl VIII. Rakovnicko a Slansko. Ilustrují bratří Liebscherové, Baltazar Kutina a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Fr. Šimáček, 1891, 318 str. + tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „O starodávném rozdělení Moravy na kraje“, ČMM XV, 1891, s. 18, 118, 196, 298.

  „Paměti kláštera v Louňovicích“, Výroční zpráva cís. král. vyššího realného gymnasia v Táboře za školní rok 1891, Tábor 1891, str. 3—30.

  „Páni z Klimberka“, ČMM XV, 1891, s. 255—260.

1892

  Karlstein, illustrierte Wegweiser. Freie Bearbeitung des böhmischen Textes.   Fr. Šimáček, Prag 1892, pp. 46. — Viz česky 1884.

  Österreichisch ungarische Monarchie in Wort und Bild. Böhmen. (1892, 1893).

1. Líčení jihovýchodních Čech. 2. Hrady a zámky.

  Paměti obce Kozlovské. Vl. nákl. Tábor 1892, str. 8.

  „Listy paní Perchty Lichtensteinské z Rožmberka“, Archiv český XI, 1892?).

  „O ustálení hranic mezi Čechy a Lužicí“, ČČM 1892.

  „Rozletité kapitoly ze starého místopisu a dějin rodů (na Moravě)“, ČMM 1. 1892, s. 219, pánů z Cimburka, z Hustopeče, Znorova, Veselé a Malenovic — 2. 1892, s. 287, vladyk z Říše, Hrádku, Staříče, Holoubka, ze Studené. — 3. 1893, str. 14, pánů z Deblína, vl. ze Štítného, Horečtí z Horek, hrad Gansperk. — 4. 1893, s. 91, pánů z Bílkova, Podskalští z Prusínovic, z Linavy. — 5. 1893, s. 194, pánů z Černé hory, Doubravice a Vildenberka. — 6. 1893, s. 287, pánů z Holštejna, Veteřova, Drahotuše, Popovic, Vartnova a Sovince. — 7. 1894, s. 9, pánů z Bozkovic. — 8. 1894, s. 117, pánů z Sádku. — 9. 1895, s. 19, pánů z Plavče, Rajec atd. — 10. 1895, s. 124, pánů z Třeště, z Hrádku a z Martinic. — 11. 1896, s. 23, pánů z Žerotína. — 12. 1896, s. 112, pánů z Konice, Kokorští z Kokor.

1893

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl IX. Domažlicko a Klatovsko. Illustrují bratří Liebscherové, Baltazar Kutina a Vojtěch Král z Dobré Vody.   Praha, Fr. Šimáček, 1893, 279 str. + (XXXIII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „O hubení lidu a vypálení vesnic v 15. století“, VKČSN 1893, str. 13.

Též zvláštní otisk.

1894

  Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Sebral a upravil August Sedláček. Česká knihovna zábavy a poučení. Vydává Ústřední spolek českých professorů. Pořádá František Bílý. Čís. 1.   Tiskem a nákladem J. Otty v Praze, [1894], 219 str. — Viz 1898, 1940, 1972, 1998.

Obsah: Připomenutí /5/.

I. Věnec pověstí z XI. století /7/. 1. Čech /13/. 2. Krok a jeho dcery /15/. 8. Libuše a Přemysl /16/. 4. Založení Prahy /20/. 5. Dívčí válka /20/. 6. Neklan a Vlastislav /22/. 7. Ženské čáry /23/. 8. Vlastislavec a Srbín /24/. 9. Svatopluk a jeho synové /25/. 10. Smrt Svatoplukova /26/. 11. Utrpení sv. Lidmily /26/. 12. Založení Boleslavě /28/. 13. Smrt sv. Vácslava /28/. 14. Vršovci a Jaromír /31/. 15. Dobytí hradu Pražského /32/. 16. Oldřich a Božena /33/. 17. Břetislav a Jitka /34/. 18. Pec panny abatyše /36/. 19. Zpytihněv II. a vdova /37/.

II. Věnec pověstí ze XIII. a XIV. století (20–39) /38/. 20. Vlasta /45/. 21. Ctirad a Šarka /47/. 22. O dobytí Děvína a povraždění dívek /48/. 23. Založení hradu na Klapém /50/. 24. Pokřtění knížete Bořivoje /50/. 25. Sv. Vácslav a Radislav /52/. 26. Založení kostela sv. Víta /53/. 27. Vršovci a Jaromír /53/. 28. Oldřich a dobytí Prahy /55/. 29. Přimda /56/. 30. O svatém Prokopovi /60/. 31. Pověst o Jiříkovi Stanovu /64/. 32. Čechové před Milánem /64/. 33. Stanimír /68/. 34. Štylfryd (Stanimír) /69/. 35. Bruncvík /73/. 36. O Přemyslovi a Smilovi Světlickém /79/. 37. Ojíř /81/. 38. O morousu a můře /82/. 39. Bitva u Kreščáku /83/.

III. Věnec pověstí z XV. století (40–54) /85/. 40. O Vojtěchovi, pradědu pánův z Pernšteina /89/. 41. Horymír /91/. 42. Blaník /94/. 43. Homole /96/. 44. Sv. Ivan /97/. 45. Sv. Ivan u Hodyně /103/. 46. Dělení růží /105/. 47. Odpustky za pití vína /107/. 48. Založení kláštera sv. Dobrotivé /107/. 49. Opatovský poklad /109/. 50. Litoměřický sloup /111/. 51. Šlojíř /112/. 52. Svatba na Karlštejně /113/. 53. Veselka v Pecce [v obsahu a záhlaví: na] /115/. 54. Paleček /117/.

IV. Věnec erbovních pověstí z XVI. století (55–76) /121/. 55. O Velenovi, pradědovi pánův z Bozkovic /127/. 56. O erbu pánů z Kounic, Martinic a Talmberka /129/. 57. O Vilémovi z Kounic /130/. 58. Jak přišli k erbu svému Dobřenští a Počepičtí /131/. 59. Pověst o zemanovi Holubovi /133/. 60. Pověst o Pešíkovi /134/. 61. O erbovním znamení korbela /135/. 62. O erbovním znamení korky /137/. 63. O erbu střely s prstemem Sirakovských z Pěrkova /137/. 64. O erbu Brabantských z Chobřan /140/. 65. Jak vznikl erb Bítovských z Bítova /142/. 66. O erbu Bítovských ze Slavikovic /142/. 67. O erbu vladyk Kobylkův z Kobylího /143/. 68. Jak erbu dosáhli Zoubkové ze Zdětína /145/. 69. O erbu Petržvaldských z Petržvaldu /146/. 70. O erbu Rajeckých z Mírova /146/. 71. O erbu Bzenců z Markvartovic /147/. 72. O počátku erbu Haugvicův z Biskupic /148/. 73. O erbu Rotemberkův z Ketře a Drslavě /150/. 74. Heřmani /151/. 75. Napodobení rýmované kroniky o rodu vladyk ze Hřivic a Kekulův ze Stradonic /153/. 76. Erb města Klatov /153/.

V. Věnec pověstí z pozdějších dob (77–108) /155/. 77. Sv. Vojtěch na Zelené hoře /159/. 78. Založení Navarova /161/. 79. O erbu Šlechtův a Vlčihrdlův ze Všehrd /164/. 80. Pečeť kapituly vyšehradské /164/. 81. Založení kláštera vyzovského /165/. 82. Bílá paní hradecká a telecká /166/. 83. Bílá paní krumlovská /167/. 84. Kouzelník Žito /169/. 85. O rozbitém sloupu na Vyšehradě /170/. 86. Pancíř /172/. 87. Kališníci v klášteřích /174/. 88. Moudrost pana Hradeckého /174/. 89. Půta z Ryžemberka /175/. 90. Opičné v Hejně /176/. 91. Černín /177/. 92. Chůva na Landšperce /178/. 93. Kterak Sedlčanští zavadili a prohráli /179/. 94. Kdo s koho? /181/. 95. Rabbi bezalel Lev /181/. 96. Jan za chrta dán /183/. 97. Heřman z Bubna /184/. 98. Smrt Humprechta Černína z Chuděnic /184/. 99. Paní Trčkova /185/. 100. Pověst o Rašínovi /186/. 101. Petrovští na Kokoříně /186/. 102. Loupežníci na Housce /188/. 103. Poslední Slavata /191/. 104. Skrovný, ale vzácný dar [v obsahu: Skromný] /193/. 105. Poselství Smrti /194/. 106. Založení kláštera lnářského /196/. 107. Poklad blatenský /199/. 108. Pověst o vypovídání židův /201/.

Chronologický ukazatel /202/. Místní ukazatel /204/. Výklad některých slov /209/. Poznamenání, odkud pověsti vzaty /215/. Obsah /216/. Opravy /220/.

V roce 1898 vyšlo upravené vydání pro mládež.

1895

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl X. Boleslavsko. Ilustrovali Karel Liebscher, Vojtěch Král z Dobré Vody a Jan Prousek. Praha, Fr. Šimáček, 1895, 422 str. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  Průvodce na Karlštejně. Obnovené a opravené vydání.   Nakladatel Fr. Šimáček, Praha 1895, str. 35. — Viz 1884.

1896

  Průvodce po památných místech okolí Táborského. Kraus, Tábor 1896.

I. Přiběnice. 24 str.

II. Choustník, Kozí. 16 str.

III. Klokoty. 16 str.

1897

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XI. Prachensko. Ilustrují Karel Liebscher a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Fr. Šimáček, 1897, 294 str. + tab + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  Děje Třebenic. Tábor, Nákladem obce třebenské (typ. P. Frank), 1897, 85 str.

  „Bible — rodinná kniha. Rodopisné poznámky pánů z Potštejna z let 1491—1553“, Potštýn, (památník vydaný od okrašlovacího spolku v Potštejně a tištěný u Fr. Šimáčka), 1897.

  „Sbírka listovních pamětí města Tábora“, Program táborského reálného gymnasia, Tábor 1897, str. 3—18.

1898

  Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Pro mládež upravil August Sedláček. V Praze, Nakladatelství J. Otto knihtiskárna, 1898, 162 str. — Viz 1894.

Avízo na obálce: „S mnohými obrázky v textu a se dvěma barvotiskovými přílohami.“ — 1. Přemysl. 2. Blaničtí rytíři (Ad. Liebscher).

Obsah: Připomenutí /3/.

I. oddělení. Pověsti knížecí, královské a zemské. 1. Čech. 2. Krok a jeho dcery. 3. Libuše a Přemysl. 4. Založení Prahy. 5. Dívčí válka. 6. Vlasta. 7. Ctirad a Šarka. 8. O dobytí Děvína a povraždění dívek. 9. Neklan a Vlastislav. 10. Ženské čáry. 11. Vlastislavec a Srbín. 12. Pokřtěn! knížete Bořivoje. 18. Svatopluk a jeho synové. 14. Smrt Svatoplukova. 15. Sv. Ivan. 16. Sv. Ivan u Hodyně. 17. Utrpení sv. Lidmily. 18 Založení Boleslavě. 19. Sv. Vácslav a Radislav. 20. Založení kostela sv. Víta. 21. Smrt sv. Vácslava. 22. Sv. Vojtěch na Zelené hoře. 23. Vršovci a Jaromír. 24. Oidřich a dobytí hradu Pražského. 25. Oldřich a Božena. 26. Přimda. 27. O svatém Prokopovi. 28. Erb města Klatov. 29. Břetislav a Jitka. 30. Pec panny abatyše. 31. Zpytihněv II a vdova. 32 Pečeť kapitoly vyšehradské. 33. Pověst o Jiříkovi Stanovu. 34. Čechové před Milánem. 35. Stanimír. 36. Štylfryd (Stanimír). 37. Bruncvík. 38. O Přemyslovi a Smilovi Světlickém. 39. Ojíř. 40. Bitva u Kreščáku. 41. Opatovský poklad. 42. Litoměřický sloup. 43. Kouzelník Žito. 44. Kališníci v klášteřích. 45. Svatba na Karlšteině. 46. Veselka na Pecce. 47. Moudrost pana Hradeckého. 48. Paleček. 49. Pověst o vypovídání židův.

II. oddělení. Pověsti místní a osobní. 50. Blaník. 51. Homole. 52. Horymír. 54. O Vojtěchovi, pradědu pánův z Pernšteina. 55. O Velenovi, pradědovi pánův z Bozkovic. 56. O erbu pánů z Kounic, Martinic a Talmberka. 57. O Vilémovi z Kounic. 58. Jak přišli k erbu svému Dobřenští a Počepičtí. 59. Pověst o zemanovi Holubovi. 60. Pověst o Pešíkovi. 61. O erbovním znamení korbela. 62. O erbovním znamení korky. 63. O erbu střely s prstenem Sirakovských z Pěrkova. 64. O erbu Brabantských z Chobřan. 65. Jak vznikl erb Bítovských z Bítova. 66. O erbu Bítovských ze Slavikovic. 67. O erbu vladyk Kobylkův z Kobylího. 68. Jak erbu dosáhli Zoubkové ze Zdětína. 69. O erbu Petržvaldských z Petržvaldu. 70. O erbu Rajeckých z Mírova. 71. O erbu Bzenců z Markvartovic. 72. O počátku erbu Haugvicův z Biskupic. 73. O erbu Rotemberků z Ketře a Drslavě. 74. Heřmani. 75. O erbu Šlechtův a Vlčihrdlův ze Všehrd. 76. Černín. 77. Založení Navarova. 78. Dělení růží. 79. Založení kláštera vyzovského. 80. Bílá paní hradecká a telecká. 81. Bílá paní krumlovská. 82. Odpustky za pití vína. 83. Založení kláštera sv. Dobrotivé. 84. O morousu a můře. 85. Šlojíř. 86. Toulovec. 87. O rozbitém sloupu na Vyšehradě. 88. Pancíř. 89. Brodská smrt. 90. Zvon Žebrák. 91. Půta z Ryžemberka. 92. Opičné v Hejně. 93. Chůva na Landšperce. 94. Kterak Sedlčanšií zavadili a prohráli. 95. Kdo s koho? 96. Rabbi Bezalel Lev. 97. Jan za chrta dán. 98. Heřman z Bubna. 99. Smrt Humprechta Černína z Chuděnic. 100. Paní Trčkova. 101 Pověst o Rašínovi. 102. Petrovští na Kokoříně. 103. Loupežníci na Housce. 104. Poslední Slavata. 105. Skrovný, ale vzácný dar. 106. Poselství smrti. 107. Založení kláštera lnářského. 108. Poklad blatenský.

Chronologický ukazatel /155/. Místní ukazatel /157/.

  „Profesor Martin Kolář“ (nekrolog), in: Zpráva musejní v Táboře 1898; ČSPSČ 1898.

  „Ondřej z Dubé a na Zlenicích, nejvyšší sudí Království Českého, zemřel 1412“, Program táborského gymnasia, 1898, str. 13.

Též otisk vlastním nákladem, Tábor 1898, str. 17.

  „Sedm studentských psaníček z 17. století (Listy Humprechta Jana Černína svým rodičům)“, Program táborského gymnasia, 1898, str. 4.

1899

  „Klášter sv. Maří v Svatém poli“, Výroční zpráva c. k. vyššího gymnasia v Táboře, Tábor 1899, str. 11.

1900

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XII. Čáslavsko. Illustrují Karel Liebscher a Vojtěch Král z Dobré Vody.   Praha, Fr. Šimáček, 1900, (2) + 345 str. + (XXVIII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

1902

  Českomoravská heraldika 1. Část všeobecná. Zhruba sepsal Martin Kolář a upravil a doplnil August Sedláček. Česká Akademie pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1902, str. 377.

II. Část zvláštní. Samostatné sepsání Sedláčkovo. 1. oddíl: Erby rodin starousedlých. 2. oddíl: Erby rodin od 16. století přistěhovaných a nobilitovaných. — Viz 1925.

1903

  „Paměti kláštera v Podlažicích“, Method XXIX, 1903, s. 7.

  „Paměti kláštera sezemského“, Method XXVIII, 1903, s. 105.

1905

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl XIII. Plzeňsko a Loketsko. Illustrují Karel Liebscher a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Fr. Šimáček, 1905, (1) + 258 str. + (XXV) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „Poměry národnostní v Čechách (Historický přehled)“ (šifra Sčk.), in: Ottův Naučný Slovník VI, str. 252—259.

  „Rozdělení Čech kmenové a krajské“ (šifra Sčk.), in: Ottův Naučný Slovník VI, str. 249—252.

  „Staré svědectví o pospolitosti českomoravské a paměti o Říčanských na Moravě“, ČMM, 1905, s. 142—150.

1906

  Jan Žižka z Trocnova. Stručné sepsání pro mládež, tiskl a naložil Jaroslav Burian, Písek, 1906, 54 str. — Viz 1924.

  Paměti Kvěchovského mlýna pod zahrádkou. Sepsáno pro Jozefa Kvěcha a tištěno jako rukopis.   Tábor, Nákladem J. Kvěcha (tiskl V. Šafránek v Táboře), 1906, 21 + (2) str.

Zahrádka u Tábora.

  „O mateři Jiříka z Kunštatu a z Poděbrad (totiž Anně z Vartenberka, 1906, ČMM XXX, str. 61-63).

  „O rodišti Jiřího z Poděbrad“, ČMM, 1906, s. 54—61.

  „Poznámky k novému diplomatáři“, ČČH 12, 1906, č. 2, s. 203—204.

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Ed. Gustav Friedrich. Díl 1. 1907.

  „Příspěvky k nejstarší moravské topografii. Seznam vesnic a statků olomouckého biskupství“, ČMM XXX, 1906, s. 169; ČČM XII, 1906, s. 203.

  „Rozvržení místních pojmenování na Moravě“, ČMM XXX, 1906, s. 1—15, 144—145. — (Podobně pro Čechy v č. 1. pod slovem "Jména").

1907

  „Úvahy o Zrcadle Paprockého (význam pro Moravu)“, ČMM, 1907, s. 18—30, 204—219.

1908

  Místopisný slovník historický království českého. Bursík a Kohout, Praha (1908), str. 1043. — Viz 1998.

Začato léta 1895 a dokončeno léta 1908.

Rec.: Josef Pekař, ČČH 16, 1910, s. 71—73.

  „O rodině Rýsků“, ČMM XXXII, 1908, s. 180—182.

M. Rejsek z Prostějova.

  „Praxinův památník“, ČČH XIII 1907 (1908), č. 3, s. 332—333.

Bedřich Praxin, 16. stol.

1909

  „Paměti Jiříka Tesáka Mošovského a jeho syna“, ČČM 83, 1909, str. 57–64.

  „Páni na Kondraci pod Blaníkem ve století 14.—16.“, Hlasy od Blaníka, 1909.

1911

  Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. (Ilustr.)   Nákl. Obec písecká a Občanská záložna (typ. F. Kopecký), Písek 1911—1913, 8°.

Díl I.   Od nejstarší doby až do zřízení královského úřadu. [do roku 1787]   1911, str. (4) + 461 + (5) + 23 tab.

Díl II.   Od zřízení královského úřadu až do doby nejnovější, 1912, str. 462 + (6) + (22) tab.

Díl III.   Dějiny zvláštních částí. 1913, str. 482 + (2) + XVI + (27) tab.

Zpr. ČČH 21, 1915, č. 1, s. 108.

  „Prvotní nadání třebického kláštera“, ČMM XXXV, 1911, s. 200—207.

1912

  „O Janovi Janovském, Národní Listy 1912. 3. únor“, ČČH 18, 1912, č. 2, s. 255—256.

1913

  „Byl-li Hus na Kozím u Tábora. Odpověď panu faráři Leflerovi“, Jihočeský kraj, 1913, str. 8.

Václav Lefler: „Hus a husitství“, 9, č. 3—4. Husitství ve světle pravdy. — Též zvl. otisk. — Též krátce ČČH XIX, 1913, č. 2, s. 234—235 (šifra: Sčk. A.).

  „Doklady k otázce o Žižkově stáří“, ČČH XIX, 1913, č. 4, s. 446—480.

1. O Trocnově. 2. K dějinám Trocnova. 3. O jménu Žižka. 4. Posavádní známé doklady o Žižkovi před r. 1420. 5. O erbovních strýcích Žižkových. 6. O vladyckých rodinách, které se se Žižkou v pamětech vyskytují. 7. O Žižkově zeti. 8. Příklady průměrného stáří z vývodův jihočeských rodin. — Též zvl. otisk, str. 34.

  „Karel Ninger“ (nekrolog), in: Národní listy 53, 1913, č. 61, s. 2, 3.

Karel Ninger, bývalý gymnasiální profesor, autor učebnic, zemřel v Písku 1. března 1913.

  „Nekrolog profesora Josefa Kopeckého (1913, Otavan).

  „Velehrady Děvín a Nitra. Úvaha o spise Jozefa Zavadila“ (šifra: Sčk. A.), in: ČČH XIX, č. 3, 1913, s. 362—367.

Zavadil, Josef: Velehrady Děvín a Nitra. Příspěvek k určení polohy hlavního města Velkomoravského. Kroměříž, Knihtiskárna Jindřicha Slováka, vl. Nákl. 1912, str. 112.

1914

  Zbytky register králův římských a českých z let 1361—1480. Sebral a určil August Sedláček. Historický archiv České akademie cís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída I. Č. 39.   Praha 1914, 4°, 374 + (1) str.

Odtud zkrácené znění německé, VKČSN 1916, 1917, 1918, 1919.

Rec.: V. Hrubý, ČČH 21, 1915, č. 2, s. 273—278.

  „Ein Beitrag zur Geschichte der Herzoge von Troppau-Münsterberg“, Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Schlesiens 48, 1914, pp. 152—159.

Věnný list Arnošta knížete Minsterberského. — Též zvl. otisk, 8 str.

  „Červinka, Děvín, velehrad říše Velkomoravské“, ČČH XX, č. 2, 1914, s. 202—203.

Inocenc Ladislav Červinka: Děvín, velehrad říše Velkomoravské. Brno, J. Slovák, Kroměříž 1914.

  „Hrad Krakovec“, ČSPSČ 21, 1914, str. 25.

Dějiny hradu Krakovce. Se článkem Ant. Lechnera: „Situace a stavba hradu Krakovce“. Dva půdorysy, šest obrazových příloh. — Též zvl. otisk. Praha 1914, str. 32.

  „Malovci z Pasova“, Český jih, 1914.

  „Svobody Protivy z Krasejovic (1348?, 1358?) na vysazení dědin u Krasejovic“, ČČH XVII, 1914 (1911?), str. 167—177.

  „Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanův“, VKČSN III, Praha 1914, str. 111. — Dodatky a opravy VKČSN 1924, str. 25.

Též zvl. otisk.

Zpr.: ČČH 21, 1915, č. 2, s. 300—301.

1915

  Sibylino proroctví a jiná tomu podobná. Ze staré německé knihy vyňal a česky vyložil August Sedláček.   Písek, Tiskl a naložil Jaroslav Burian, 1915, 8°, 47 + (1) str.

  „Pečetidla Jana ze Šelmberka“, PA XXVII, 1915.

1916

  „Archiv písecký“, ČČM, 1916.

Archiv Písecký. Agr. Archiv 3, 1916. Zpr.: ČČH 22, 1916, č. 2, s. 371.

  „Heraldické příspěvky k českému slovníku“, Listy filologické 43, 1916, (str. 24, str. 17).

1917

  „Bedeutung des von B. Paprocky verfassten Speculum für die Geschichte von Österr.-Schlesien“, Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch Schlesiens, 1917, pp. 16.

Též zvl. otisk, typ. Adolf Drechsler, Troppau (Opava) 1917, pp. 16.

  „O centnéři staročeském“, Zpráva musea v Německém Brodě, 1917.

  „Úvahy o osobách v stížných listech r. 1415 psaných“, ČČH XXIII, 1917, č. 1, s. 85—109; č. 2, s. 310—352.

  „Velká láce v Čechách“, Otavan 1 (36), 1917, č. 12, s. 205.

O cenách za vlády Jiřího z Poděbrad v letech 1452—1459.

1918

  „Dodatek o újezdě Sebranickém (na Moravě)“, ČČH XXIV, 1918, str. 197, 272—273.

Ad: Josef Vítězslav Šimák, „Ještě o Hrutově a stezce Trstenické“, ČČH 23, 1917, č. 1—2, s. 157—171.

  „Nevítaní hosté v Prachenském kraji“, Otavan 2 (37), 1917—1918, č. 6—7, s. 120.

O hubení obtížného hmyzu v domácnostech roku 1840.

  „Osek, Oseč“, ČČH XXIV, 1918, č. 1, 227–273.

Ad: Václav Tille, „Kosmův Mons Oseca“, ČČH 21, 1915, č. 3, s. 380–391.

  „Selská pojištění (proti ohni) z minulého století“, Agrární archiv V, 1918, 501.

  „Ed. hrabě Petteneg, »Das angebliche Bild der seligen Hemma« v časopise Carinthia“, ČČM 24, 1918, s. 282.

1919

  „K topografii zlatokorunského klášterství“, ČČH 25, 1919, č. 1—2, s. 276—278.

  „O míře Růžového paloučku (u Litomyšle) a Přemyslova políčku (u Stadic)“, Agrární archiv VI, 1919.

  „Pojmenování píseckých ulic na sklonku 18. století“, Otavan 3 (38), 1918—1919, č. 8—9, s. 106.

1920

  Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy, jež sebral August Sedláček.   Rozpravy České akademie, Třída I. Č. 60. Praha 1920, 8°, 253 + (2) str.

  Z dějin Vitorazska. Jak se tvořily a měnily meze Čech a Rakous Dolních. Staré i nové táborské letopisy, sešit 1.   Tábor, R. Hrdlička, 1920, 15 str. — V. 1877.

  „Erb města Tábora“, Český jih č. 13, 1920.

  „Hlas z Němec, že naši Němci jsou kolonisté“, Setba 1920, č. 26.

  „O počátcích Husince“, ČČH 26, 1920, č. 1—4, s. 165—168. — Též zvl. otisk.

  „Počátky Tábora a Žižkovo přibytí na Táboře. Na památku pětisetletého trvání“, Staré i nové letopisy táborské, Hrdlička, Tábor 1920, str. 26.

1921

  O starém rozdělení Čech na kraje. Rozpravy České akademie věd a umění, třída I., číslo 61. Praha, Nákladem České akademie věd a umění, 1921, 4°, 185 str.

Obsah: Připomenutí /3–4/.

I. Zřídla a všobecné úvahy /5-89/. 1. Posavadní vypsání o starém rozdělené krajském /5-14/. 2. Krátké vylíčení starých kmenův v Čechách ve spojitosti jich s rozdělením krajským /14-23/. 3. Kolik bývalo krajů? /23-27/. 4. O názvech krajův /27-32/. 5. Myšlenky o starém zřízení krajském. Poprava /33-48/. 6. O nepřetržitém trvání úřadův krajských (cud) až do r. 1420 /48-60/. 7. Do jaké míry lze užiti rozdělení církevního k poznání rozdělení krajského /60-65/. 8. Do jaké míry lze užívati rozdělení ve dskách dvorských /65-69/. 9. Kraje 16. století a shody jich s kraji ve dskách zemských /69-75/. 10. Výklad listův Litoměřických /75-77/. 11. Výklad listův Vyšehradských /77-79/. 12. Výklad listův Svatojirských /79-83/. 13. Výklad listu Kladrubského /83-85/. 14. Výklad listův Zbraslavských /85-87/. 15. Tak zvaná župa Želivská /87-88/. 16. Tak zvaná župa Úřetovská /88-88/. 17. Tak zvané župy Litomyšlská, Ústská, Železnická a Miletínská /87-88/.

II. Paměti o každém kraji zvláště /90-152/. 1. Pražský kraj /91-93/. 2. Kraj Dřevičský /93/. 3. Slanský kraj /93-95/. 4. Ořechovský kraj /95/. 5. Kraj Meziřický /95-96/. 6. Rokytenský neb Rakovnický kraj /96-98/. 7. Kraj Podbrdský /98-99/. 8. Kamýcký kraj /99-101/. 9. Vltavský kraj /101-102/. 10. Boleslavský kraj /102-105/. 11. Nymburský kraj /106-107/. 12. Kraj Žitavský neb Zahvozdí /107-108/. 13. Kladský kraj /108-109/. 14. Hradecký kraj /109-112/. 15. Bydžovský kraj /112/. 16. Kraj Úpský neb Trutnovský /112-114/. 17. Kraj Chrudimský /114-115/. 18. Kraj Mýtský /115-116/. 19. Kraj Čáslavský /116-118/. 20. Kouřimský kraj /118-120/. 21. Kolínský kraj /120-121/. 22. Bechyňský kraj /121-122/. 23. Chýnovský kraj /122-123/. 24. Doudlebský kraj /123-124/. 25. Netolický kraj /124-126/. 26. Písecký kraj /126-127/. 27. Prachenský kraj /127-129/. 28. Bozenský kraj /129-130/. 29. Plzenský kraj /130-133/. 30. Klatovský kraj /133-134/. 31. Domažlický kraj /135/. 32. Kraj Mežský /135-136/. 33. Kraj Tachovský /136-137/. 34. Kraj Sedlecký neb Loketský /137-139/. 35. Žatecký kraj /139-143/. 36. Lounský kraj /143/. 37. Litoměřický kraj /143-145/. 38. Bílinský neb Mostský kraj /145-147/. 39. Děcký kraj /147-148/. 40. Země Donínská /148-149/. 41. Mělnický kraj /149-151/. 42. Chebská země /151-152/.

III. Doklady z paměti vážené o starém rozdělení krajském /153-185/.

  „Ceny v Prachensku r. 1407“, Otavan 5 (40), 1920—1921, č. 7—9, s. 111.

  „O místech, jež by se mohla neb měla se znárodněním vrátiti v lůno národa“, Setba, 27. března, 2. dubna 1921.

  „Schönova »Červená karkulka«“, Otavan 6 (41), 1921—1922, č. 3—5, str. 42—46; č. 6—8, str. 95—98.

Překlad německého článku prefekta Schöna v arch. píseckém, Rotkäppchen — 1921. Apologie české práce, zejména čepičářství. Také o výrobě tureckých fezů na Jihu Čech.

  „Antonín Podlaha, Liber ordinationum cleri 1395—1416, Fasc. 1—2; Praha, Pražská kapitula, 1910, 1920“, ČČH 27, 1921, č. 1—2, s. 220—223.

1922

  Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Čes. knih. zábavy a poučení. Praha, Otto, [1922], 219 str.

  Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách. Rozpravy České akademie věd a umění. Třída I. Číslo 46. Praha, Nákladem České akademie věd a umění, 1922 (1923), 498 str.

Adolf Ludvík Krejčík, Rejstřík jmenný a všcný k dílu A. Sedláčka: Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách. Nákladem České akademie věd a umění, Praha 1933, pp. 193.

  Z osady Záhorské.   Záhoří u Písku (typ. Kopecký, Pisecae), 1922, 4 str.

  „Ještě jednou o pečetěch při stížném listu“, ČSPSČ, 1922, s. 3—18.

  „Něco o Husových průvodcích do Kostnice“, ČSPSČ, 1922. — Přídavek o Bibli, a erbu Petra Zmrzlíka ze Svojšína.

  „O příjmeních české šlechty a jejich příčinách“, Sborník filologický VII, 1922 (1919), s. 22.

/?/ „O staročeských příjmeních šlechtických“, 1917, str. 42—48.

  „Osudy vsi Želenek“, Památník tělocvičné jednoty Sokol v Želenkách u Duchcova, 1922, str. 2.

  „O účastenství Sušických v bojích po upálení Husově“, Památník, 1923. (Vyšlo?).

  „Ukázky starého hospodaření z archivu města Písku“, Časopis pro dějiny venkova, 1922.

1923

  Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl XIV. Litoměřicko a Žatecko. Illustroval Karel Liebscher a Roman Havelka. Praha, Šolc a Šimáček, 1923, 462 str. + (XXXIV) tab. — Viz Hrady....

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

  „Československému vojsku“, Československé armádě pozdravy a vzkazy, 1923, str. 103—104.

Proslovení k našim vojínům česky i německy.

  „Něco o Hradišti u Písku“, Otavan 7 (43), 1922—1923, č. 10—12, str. 149.

  „Psané skály (Nápisy u Poličan v sedlčanské krajině)“, Kraj kalicha I, 1923, str. 58.

Překlad z Malochových německých poznámek ve IV. díle Hebrových Hradů.

  „Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechů a Moravanů“, VKČSN, III. Též dodatky VKČSN, 1923.

  „Dodatky a opravy k Pýše, urozenosti a starým vývodům“, VKČSN 1923.

1924

  Jan Žižka z Trocnova. Stručné sepsání pro náš lid. Obálka od M. Alše.   Tiskl a naložil Jaroslav Burian, Písek 1924 (2. rozmnožené vydání), str. 71 + (1). — Viz 1906.

  Paměti z mého života. Vypisuje August Sedláček. S 10 obrazovými přílohami.   Vydal Historický spolek v Praze (typ. Kopecký, Písek), Praha 1924, 8°, str. 271 + (1) + 10 tab. — Viz 1997.

  „Bajky o Žižkovi“, Prácheňský kraj 1, 1924, č. 40, str. 3.

  „Nové příspěvky k topografii a genealogii Moravy. Popis formuláře nacházejícího se při knize tovačovské a pokus obnoviti listy tam se nacházející“, ČSPSČ 32, 1924, str. 21.

  „O starém rozdělení Čech na kraje“, Otavan 8 (43), 1923—1924, č. 1—2, str. 16.

Úryvek ze stejnojmenné práce.

  „Příčinky k životopisu M. Jana Husi“, ČČH 30, 1924, č. 2, s. 307—315; č. 3, s. 546—560.

Hlavně k zjištění rodiště.

  „Úryvky o pojmenování silnic a cest“, ČSPSČ 1924 (i otisk).

  „Vznik a ustálení Prachenského kraje“, Otavan 8 (43), 1923—1924, č. 1—2, str. 1—5.

Ukázka z díla Děje Prachenského kraje.

1925

  Českomoravská heraldika. Díl 2. Část zvláštní.   Česká akademie věd a umění, Praha 1925, str. 743. — Viz 1902, 1997.

1926

  Děje Prachenského kraje. Sepsal August Sedláček. Úvod napsal Dr. Jaromír Malý. Dokončil a upravil Josef Kaiser. Prácheňská knihovna, sv. 1.   Vydáno za přispění Městské spořitelny v Písku. Tiskem a nákladem Theodora Kopeckého, Písek 1926, 8°, str. (4) + VIII + 240 + X tab. + 1 mapa.

Z toho otištěna 1. kapitola „Vznik a ustálení Práchenského kraje“, Otavan 1924, str. 1.

  Průvodce po Husinci a okolí. Knížky »Dědictví Husova«, číslo 2.   Jihočeské nakladatelské a vydavatelské družstvo »Dědictví Husova« v Praze II, Vodičkova ul. č. 26 (typ. Karel Nepodal, Blatná), Praha 1926, str. 64.

I. část: Dějiny Husince (Stručné dějiny Husince). Napsal prof. dr. August Sedláček, str. 3—25.

II. část: Průvodce po Husinci a okolí, prof. Josef Veselý, str. 27—63.

Rejstřík jmen místních, str. 64.

       

1927

  Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl XV. Kouřimsko, Vltavsko a j.-z. Boleslavsko. Popisuje Dr. August Sedláček, člen České akademie a Kr. č. společnosti nauk. Ilustroval Jindřich Bubeníček. (Seznam článků a rejstříky sestavil J. V. Šimák.) Praha, Šolc a Šimáček, 1927, 340 + (2) str. + 2 mapové přílohy. — Viz Hrady....

Obsah:

Kostelec n. Č. L. hrad /1/.

Tuchoras zámek /15/.

Šember hrad /18/.

Skalice hrad /19/.

Plaňany tvrz /20/.

Tvrze v okolí Kostelce n. Č. L. /22/. Lažany. Hostě. Komořice. Háčky. Hryzely /22/. Vitice. Ledce. Chotýš. Dobré pole /23/. Lipany. Syneč. Chrast. Liblice /24/. Tismice [Vratkov]. Přebozy /25/. Klučov. Cerhenky /26/. Dolanky. Horní (Kostelní) Střimelice. Tehov. Konojedy /27/.

Konopiště hrad /28/.

Benešov /37/.

Kostelec n. Sázavou hrad /38/.

Týnec hrad /43/.

Kozlí hrad /46/.

Mrač tvrz /48/.

Zlenice hrad /51/.

Tvrze na Konopištsku /55/. Poříčí. Ledce. Bynice. Chvojenec /55/. Poměnice. Kozmice. Soběhrdy. [Lhota Vidlákova, Vysoká Lhota.] Nezn. tvrz u Kostelce pod Křížky /56/.

Mělník hrad /57/.

Harasov hrádek /66/.

Tvrze za Mělníkem /67/. Hořín. Vtelno. Vliněves /67/. Přívory /68/. Sedlec. Velký Újezd. Střemy. Třebošnice /69/. Liblice. Byšice /70/. Čečelice /72/. Bosyne. Řepín /73/. Libeň (Vysoká). Krpy. Vidim /74/.

Šternberk hrad /75/.

Klášter sv. Prokopa (Sázavský) /85/.

Tvrze v okolí Šternberka /88/. Křešice. [Měchnějov.] Čeřenice. Zdebuzeves /88/. Radonice. Tichonice /89/. Otryby. Dalkovice. Jemniště /90/. Postupice. Jezero /91/. Strhařov. Popovice /92/. Hvozlice. Chotýšany /93/. Bílkovice. Takonín. Třebešice /94/. Čeňovice /95/. Býkovice. Nezn. tvrz v lese Malovce /96/.

Hrádek Komorní /97/.

Dubá hrad /101/.

Ježov hrádek /103/.

Tvrze u Hrádku /104/. Dolní (Hradové) Střimelice. Myšlín. Vesce. Pyskočely. Strhařov (u Mnichovic) /104/. Ostředek. Nezn. hradiště u Čakova /105/.

Kokořin hrad /106/.

Léštno zámek /113/.

Maršovice tvrz /118/.

Stajice hrad /119/.

Ostromeč hrad /120/.

Neveklov a Tloskov /123/.

Tvrze v okolí Neveklova /126/. Opřetice. Křečovice. [Skrýšov.] Hodětice. Zahrádka. Zderadice. Bezejovice /126/. Božkovice. Drahkov. Tožice. Nesvačily /127/. Peclinov. Tvořešovice. Mlýny. Alběnice. Hůrka /128/. Netluky. Lešany. Netvořice /129/. Vysoký Újezd /130/. Nedvězí. Teletín. Rabyně. Hostěradice. Hradištko. [Třebnice.] Štěchovice /131/.

Chlumec (Vysoký) hrad /132/.

Zvěřinec hrad /140/.

Kamýk hrad /141/.

Zrubek hrad /144/.

Křepenice zámek /144/.

Nedrahovice tvrz /146/.

Obděnice zámek /147/.

Tvrze v okolí Chlumce /149/. Ústupenice. Počepice /140/. [Plešiště.] Pořešice. Zvírotice. Krásná Hora. Skoupý. Nechvalice /150/. Ředice. Nové Dvory. Čachořice. Trkov. Měšetice. Skrýšov. Krašovice /151/. Zahrádka /152/.

Brandýs hrad /153/.

Jenštejn hrad /160/.

Kostelec nad Labem tvrz /163/.

Přerov zámek /165/.

Vyšehořevice tvrz /167/.

Čelákovice tvrz /169/.

Tvrze v okolí Brandýsa n. L. /170/. Toušeň. Opočen. Vrabí /170/. Dřevčice. Zapy /171/. Ostrov /172/. Brazdym. Záhoří. Rudeč /173/. Jiřice /174/. Všetaty. Kozly. Hlavno. Konětopy. Tuřice. Semice. Třebestovice /175/. Jiren. Vinoř. Hradiště /176/. Radonice. Svrčovice. Tryskovice. Myškovice /177/. Kbel. Kounice /178/. Mochov. Tlustovousy /179/.

Vlašim hrad /181/.

Štěpánov hrad /190/.

Hrádek tvrz /192/.

Louňovice zámek /193/.

Tvrze v okolí Vlašimě /194/. Domašín. Jílanice. Tehov /194/. Zdislavice. Stará Bolina. Kunrac. Ostrov. Nespery /195/. Chobot. Věžníky /196/. Lhota. Libouň. Olešná /197/.

Říčany hrad /198/.

Koloděje hrad /201/.

Královice tvrz /203/.

Tvrze v okolí Říčan /205/. Uhříněves. Kolovraty. Dubeč /205/. Dubček. Měcholupy. Kyje /206/. Slavětice. Běchovice. Litožnice. Stupice. Kuří /207/. Žezlovice. Nupaky. Pytkovice. Chřenice /208/. Síbřina. Předboř /209/. Stiřín. Lojovice /210/. Křivá ves. Mokřany. Řepčice. Velké Popovice (Adamovice) /211/. Brtnice. Sedobrovice. Pyšely. Zaječice /214/. Božešice. Hrádek. Dobřejovice. Psáře /213/. Sulice. Kamenice /214/. Kamenička. Těptín. Dolní Břežany /215/. Libeň. Libeř /216/. Skalsko. Zvole. Cholupice. Obora. Zlatníky /217/.

Červený Hrádek /218/.

Kosova Hora tvrz /221/.

Tvrze u Kosovy Hory /223/. Vojkov. Lovčice. Nezn. tvrziště v Černém lese /223/.

Škvorec hrad /224/.

Květnice hrádek /227/.

Tvrze v okolí Škvorce /228/. Dobročovice. Zlatá. Hodov. Hostyně /228/. Sluštice /229/.

Nový hrad a Kunratice /230/.

Chodov tvrz /235/.

Tvrze v okolí Kunratic /237/. Libuš. Hrnčíře. Šebeřov. Hostivař /237/.

Průhonice /238/.

Tvrze u Průhonic /239/. Šestlice /239/. Křeslíce. Hole. Petrovice /240/.

Otice tvrz /241/.

Tvrze u Otic /243/. Martinice. Nazice. Hostišov. [Budčovice.] Beztahov /243/. Křešice. Slavkov /244/. Bezmíř. Křtěnovice. Klokočov. Olbramovice /245/. Velký Semtín. Semtínek (Semtín Malý) /246/.

Osečany zámek /247/.

Hrádek Kozí Hřbet /248/.

Tvrze při Osečanech /250/. Radič /250/. Kňovice. Nalžovice /251/. Chlum. Suchdol. Podhájí. [Častoboř] /252/.

Lobkovice tvrz /253/.

Tvrze u Lobkovic /257/. Ctěnice. Sluhy /257/. Čakovice. Pakoměřice /258/. Měšice. Bašť. Hovorčeves /259/. Veleň. Hoštice. Kojetice /260/.

Mitrovice tvrz /261/.

Tvrze okolo Mitrovic /262/. Radič /262/. Přestavlky. Kvašťov. Jetřichovice. Vrchotice /263/.

Obřiství tvrz /264/.

Tvrze v okolí Obřiství /265/. Horňatky. Libiš. Klomín (Chlumín) /265/. Zátvor /266/.

Janovice hrad /267/.

Tvrze v okolí Janovic /270/. Voračice. Mrvice. Podolí /270/.

Chvatěruby tvrz /271/.

Klecany tvrz /273/.

Tvrze v okolí Chvatěrub /276/. Kozomín. Odolena Voda /276/. Vodochody. Panenské Břežany. Bořanovice. Předboj. Drast. Vojkovice /277/. Hostín. Přemyšleň. Dolany /278/. Brnky. Jedibaby. [Baba] /279/.

Načerac tvrz /280/.

Tvrze v okolí Načerace /281/. Pravětice /281/.

Prčice tvrz /282/.

Tvrze v okolí Prčice /285/. Uhřice. Libenice. Kvasejovice. Rolechovice /285/.

Jankov tvrz /286/.

Tvrze v okolí Jankova /287/. Bedřichovice /287/. Červ. Otradovice. Lažany. Zvěstov. Slapanov /288/. Hlohov. Odlochovice /289/.

Cerhenice tvrz /290/.

Tvrze v okolí Cerhenic /291/. Ratěnice /291/. Chocenice. Břežany /292/.

Smilkov tvrz /293/.

Kouty tvrz /294/.

Tvrze u Smilkova /297/. Heřmaničky. Chotětice. Čišťovice /297/.

Libeň tvrz /298/.

Tvrze v okolí Libně /300/. Babice /301/. Čertousy (Trčúsy). Sestajovice. Dolní Počernice /302/. Horní Počernice. Práče. Záběhlice /303/. Krč /304/. Hodkovičky. Malešice. Štěrboholy /305/. Vršovice. Podol. Ďáblice. Humenec /306/.

Dodatky k dílu I., X. a XIII. /307/. Rozpakov, Myšlín, Stuhnice (Tuhnice) /307/.

Opravy tiskové /307/. Seznam vyobrazení /311/. Rejstřík jmen /313/. Přehledné seznamy celého díla: I. Seznam hradů, zámků a tvrzí /325/. II. Seznam vývodů a rodokmenů /334/. III. Seznam znaků /335/. IV. Seznam pečetí /339/. Doslov (J. V. Šimák) /341/.

Online: kramerius5.nkp. archive.org.

1928

  Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Druhé, autentické vydání. Za redakce prof. Otakara Kapičky. Písek, Frant. Podhajský, 1928—1933 (2. vydání), 8°.

Díl I.   Od nejstarší doby až do zřízení královského úřadu. 1928, 589 + (5) str. + tab.

Díl II.   Od zřízení královského úřadu. 1930(—1932), 628 + (4) str.

Díl III.   Dějiny zvláštních částí. 1933, 432 str.

Vydání uspořádané na počest 10. výročí československého státu.

1929

  Z hradů a zámků a podhradí. Ze Sedláčkova díla Hrady, zámky a tvrze Království českého vybral a uspořádal Adolf Wenig. Ilustrovali Adolf a Karel Liebscherovi. Praha, Šolc a Šimáček (typ. Neuber, Pour a spol. v Plzni), 1929, 8°, 117 str.

1931

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 1. díl. Chrudimsko. Ilustruje Karel V. Liebscher. Praha, Šolc a Šimáček, 1931 (2. nezměněné vydání), 2°, 259 + (1) str. + 1 mapa. — Viz Hrady....

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. díl. Hradecko. Illustruje Karel Liebscher. Praha, Šolc a Šimáček, 1931 (2. nezměněné vydání), 2°, (2) + 282 + (1) str. + (XXVII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

1932

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. díl. Budějovsko. Illustrují Adolf a Karel Liebscherovi. Praha, Šolc a Šimáček, 1932 (2. nezměněné vydání), 2°, 308 str. + (XXXVI) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 10. díl. Boleslavsko. Ilustrují bratří Liebscherové, Vojtěch Král z Dobré Vody a Jan Prousek. Praha, Šolc a Šimáček, 1932 (2. nezměněné vydání), 2°, 422 str. + (XXXVII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

1933

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 5. díl. Podkrkonoší. Ilustrují bratří Liebscherové, Vojtěch Brechler a Baltazar Kutina. Praha, Šolc a Šimáček, 1933 (2. nezměněné vydání), 2°, (2) + 367 str. + (XL) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

1934

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 6. díl. Podbrdsko. Ilustrovali bratří Liebscherové, Vojtěch Brechler a Baltazar Kutina. Praha, Šolc a Šimáček, 1934 (2. nezměněné vydání), 2°, (3) + 279 str. + (XXXIII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 7. díl. Písecko. Ilustrují bratří Liebscherové, Baltazar Kutina a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Šolc a Šimáček, 1934 (2. nezměněné vydání), 2°, (3) + 307 str. + (XXXVI) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

1935

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 8. díl. Rakovnicko a Slansko. Ilustrují bratří Liebscherové, Baltazar Kutina a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Šolc a Šimáček, 1935 (2. nezměněné vydání), 2°, (2) + 313 str. + XXXIII tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 9. díl. Domažlicko a Klatovsko. Ilustrují bratří Liebscherové, Baltazar Kutina a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Šolc a Šimáček, 1935 (2. nezměněné vydání), 2°, 279 str. + (XXXIII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

1936

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Práchensko. Ilustrují Karel Liebscher a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Šolc a Šimáček, 1936 (2. nezměněné vydání), 2°, (1) + 294 str. + (XXVI) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 12. díl. Čáslavsko. Ilustrují Karel Liebscher a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Šolc a Šimáček, 1936 (2. nezměněné vydání), 2°, (2) + 345 str. + (XXVIII) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

  Hrady, zámky a tvrze království českého. 14 díl. Litoměřicko a Žatecko. Ilustrovali Karel Liebscher a Roman Havelka. Praha, Šolc a Šimáček, 1936 (1937) (2. nezměněné vydání), 2°, 462 str. + (XXXIV) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

1937

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 13. díl. Plzeňsko a Loketsko. Ilustrují Karel Liebscher a Vojtěch Král z Dobré Vody. Praha, Šolc a Šimáček, 1937 (2. nezměněné vydání), 2°, (1) + 258 str. + (XXV) tab. + 1 mapa. — Viz Hrady....

1938

  Hrady, zámky a tvrze království českého. 15. díl. Kouřimsko, Vltavsko a jz. Boleslavsko. Ilustroval Jindřich Bubeníček. Praha, Šolc a Šimáček, [1938] (2. nezměněné vydání), 37 cm, 340 str. — Viz Hrady....

1940

  100 starých pověstí národa českého. Ilustroval Václav Klimánek. Praha, Petrů, 1940, 315 str.

Viz 1894.

1972

  Historické pověsti lidu českého. K vydání připravil a komentář sestavil Rudolf Lužík; erby překreslil Bohumil Vančura.   Praha, Odeon, 1972 (4. vydání), 345 str. — Viz 1894.

1993

  Hrady, zámky a tvrze království Českého. 1. díl. Chrudimsko. Ilustruje Karel V. Liebscher. Praha, Argo, 1993 (3. nezměněné vydání — fotoreprint), 30cm, 259 + (1) str. + 1 mapa. — Viz Hrady....

V letech 1993—1998 vydalo nakladatelství Argo reprint všech patnácti dílů.

1996

  Českomoravská heraldika. Díl 1. Část všeobecná. Praha, Argo, 1996 (2. vydání — fotoreprint), 436 str. -- Viz 1902.

1997

  Českomoravská heraldika. Díl 2. Část zvláštní. Praha, Argo, 1997 (2. vydání — fotoreprint), 743 str. — Viz 1925.

  August Sedláček — Tereza Sedláčková, Paměti z mého života. Osobní paměti. Praha, Argo, 1997 (2. upravené vydání), 222 + [2] str. + 8 stran fotopříloh. — Viz 1924.

1998

  Historické pověsti lidu českého. Praha, Melantrich, 1998, 345 str. — Viz 1894.

  Místopisný slovník historický království českého. Praha, Argo, 1998 (2. vydání, fotoreprint), 1043 str. — Viz 1908.

2001

  Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty sv. 1. Sedláčkovy Atlasy erbů a pečetí. Ed. Vladimír Růžek. Praha, Academia, 2001 (1. vydání), 638 str.

  Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty sv. 2. Atlas erbů: Čechy (1. část). Ed. Vladimír Růžek. Praha, Academia, 2001 (1. vydání), 502 str.

2002

  Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty sv. 3. Atlas erbů: Čechy (2. část). Ed. Vladimír Růžek. Praha, Academia, 2002 (1. vydání), 510 str.

2003

  Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty sv. 4. Atlas erbů: Morava. Ed. Vladimír Růžek. Praha, Academia, 2003 (1. vydání), 245 str.

  Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty sv. 5. Atlas pečetí. Soupisy, rejstřík, faksimile. Ed. Vladimír Růžek. Praha, Academia, 2003 (1. vydání), 382 str.

Díla v rukopise nebo zatím nezařazená

  „Žižkova výprava do Uher“, Vojenský památník.

  Seznam listů v bývalém archivu královském (Kronarchiv) až do roku 1479, dva svazky (MS).

  Pertineniae. Seznam a obsah listů o starém příslušenství Koruny kr. č. (MS).

  Regesta krále Václava IV. a králové Žofie, 3535 čísel Václavových a 75 Žofiiných. K tomu o sobě rejstřík (MS k autorově potřebě).

  Regesta Jodoka (706 čísel) a Regesta Prokopa (159 čísel) markrabí moravských s přivázanými rejstříky (MS k autorově potřebě).

  Církevní topografie Čech sestavena z Liber confirmationum (MS k autorově potřebě). I. svazek Arcijáhenství pražské a boleslavské, II. hradecké a litoměřické, II. kouřimské a bechyňské, V. Konec bechyňského, plzeňské, horšovské, žatecké a bílinské arcijáhenství.

  Česká sfragistika (MS).

  „Die Botzenmauer“, ..., 4°, pp. 156—158.

  Seznam a obrazy pečetí a starých erbů, hlavně z listin (MS v šesti vázaných knihách. 1. obrazy pečetí panovníků a biskupů. 2., 3, obrazy pečetí šlechticů. 4., 5. popisy pečetí Čechů (namnoze s barevnými obrazy) a 6. Moravanů (a Slezanů) — MS k autorově potřebě).

  „Dračí smlouva krále Matyáše s knížetem Minsterberským o Poděbrady." (Poslána do Prahy.)

  Seznam listů česky psaných až do r. 1420. Též seznam starých překladů listů latině a německy psaných a česky vyložených. Opisy mnohých listů (bez transkripce) z doby 1373 až 1420 (MS).

  Dva německé spisy, totiž Dějiny benátského panství a hospodářské činnosti Leopolda Bohumila hraběte z Thunu.

  „Němectví a česká města“, Národní kultura III, 53, 120.

  Snůška obsahující starou topografii Litomyšle, podle jednotlivých stavení (MS).

  Regesta k dějinám Písku (MS v archivu města Písku).

  „Dějinný vývoj velkostatku a hor Píseckých“ (školní rada Dr. A. Sedláček), in: Les a lov, str. 8.

Též zvl. otisk. Jaroslav Burian, Písek (nestr.).

  „Tři kratší články“, ..., str. 14.

Z dějin koleje S. J. a školy Březnické. Náhrobky opatů Ostrovských. Stará smlouva s Poděbrady.

  Děje Říčan (MS).

  Regesta k dějinám Tábora (MS v archivu táborském).

  Dějiny Týna nad Vltavou (MS).

  Regesta k dějinám města Vodňan (MS).

  „O tom, kdy se poněmčily krajiny podbořanská a žlutická“, Sborník vlastivědný v Podbořanech. (Vyšlo?).

  Topografické a genealogické články v Ottově Slovníku Naučném — Značka Sčk. — Několik je i v Riegrově Slovníku Naučném.

 

Hrady, zámky a tvrze
království Českého
1882—1927

Historie a popis 415 hradů a hrádků, 117 zámků a 2423 tvrzí.

  I. Chrudimsko, 1882. — 2. vydání 1931. — 1993 (fotoreprint).

  II. Hradecko, 1883. — 2. vydání 1931. — 1994 (fotoreprint).

  III. Budějovsko, 1884. — 2. vydání 1932. — 1994 (fotoreprint).

  IV. Vysočina Táborská, 1885. — 2. vydání 1933. — 1995 (fotoreprint).

  V. Podkrkonoší, 1887. — 2. vydání 1933. — 1995 (fotoreprint).

  VI. Podbrdsko, 1889. — 2. vydání 1934. — 1995 (fotoreprint).

  VII. Písecko, 1890. — 2. vydání 1934. — 1996 (fotoreprint).

  VIII. Rakovnicko a Slansko, 1891. — 2. vydání 1935. — 1996 (fotoreprint).

  IX. Domažlicko a Klatovsko, 1893. — 2. vydání 1935. — 1996 (fotoreprint).

  X. Boleslavsko, 1895. — 2. vydání 1932. — 1997 (fotoreprint).

  XI. Prachensko, 1897. — 2. vydání 1936. — 1997 (fotoreprint).

  XII. Čáslavsko, 1900. — 2. vydání 1936. — 1997 (fotoreprint).

  XIII. Plzeňsko a Loketsko, 1905. — 2. vydání 1937. — 1998 (fotoreprint).

  XIV. Litoměřicko a Žatecko, 1923. — 2. vydání 1936. — 1998 (fotoreprint).

  XV. Kouřimsko, Vltavsko a Boleslavsko [Zápraží]. 1927. — 2. vydání [1938]. — 1998 (fotoreprint).

 

 

 

 


 

Prameny

Josef Blüml, „August Sedláček a české dějepisectví“, in: August Sedláček a pomocné vědy historické (Sborník prací z konference ke stopadesátému výročí narození Augusta Sedláčka). Uspořádala Božena Kopičková. Mladá Vožice 1995, str. 11–22.

Cironis, Petros: O prof. A. Sedláčkovi a městském archivu v Rokycanech. O působení prof. dr. A. Sedláčka v letech 1920—1925 jako městského archiváře v Rokycanech. Rokycany, Státní okresní archiv, 1999, 79 str.

Kolář, Ondřej: O Augustu Sedláčkovi k připomenutí života a díla velkého učence. Písek, Okresní Muzeum, 1988, 28 str.

Kotalíková, Jarmila: August Sedláček. Bibliografie z díla. Písek, Okresní knihovna, 1981, 26 str.

Sedláček, August: „Soupis všech prací“, in: Paměti z mého života. Praha, Argo, 1977 (2. vyd.), str. 162–171.

 

 


 

 

Bibliografie, za jejíž základ jsme vzali Sedláčkův vlastní soupis, je stále upravována.
Verze z roku 2011 prochází znovuoživením.

 

 

 

 

 

 

 

August Sedláček
v 80. letech
19. století


August Sedláček
v roce 1925 (foto Šechtl & Voseček?)


 

 

Seznam zkratek:

ČČHČeský časopis historický, Praha.

ČČMČasopis českého musea, Praha.

ČMMČasopis Matice moravské, Brno.

ČSPSČČasopis Společnosti přátel starožitností českých, Praha.

PAPamátky archeologické, Praha.

SGWSitzungsberichte der königl. böhm. Gesselschaft der Wissenschaften, Prag.

VKČSNVěstník Královské české společnosti nauk, Praha. 

 

< < < < < <