Bohumil Trnka

[ 1895—1984 ]

Bibliografie


⧼ Compiled in cooperation with Claudio Poeta and other listed sources


1914

1914a   „Řešení problému skladnosti“. Těsnopisné listy XLII, 1914, s. 20 n., 51 n.

1915

1915a   „Tříbení názorů o složkách“. Těsnopisné listy XLII, 1915, 57–60, 68–70.

1920

1920a   The Origin of the Germanic Weak Verb Conjugation. Doctoral thesis. 1920.

1920b   „D. Jones: An Outline of English Phonetics“. Časopis pro moderní filologii VII, 1920, 116–118.

1920c   „Dr. Ph. A. Hüppy: Die Phonetik im Unterricht der modernen Sprache“. Časopis pro moderní filologii VII, 1920, 118–119.

1922

1922a   „J. Epstein: La pensée et la polyglossie. Essai psychologique et didactique. Paris, Payot. Bez udání roku“. (IV. Část romanistická. Úvahy.) Časopis pro moderní filologii 9: 1 (v prosinci), 1922, 73–77.

Online: Kramerius.lib.cas.

1922b   „† Max Kaluza“. (Zprávy.) Časopis pro moderní filologii 9: 1 (v prosinci), 1922, p. 93.

Online: Kramerius.lib.cas.

1923

1923a   „Clara u. William Stern: Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. 2. Auflage. Leipzig 1920. Stran 12, 430“. (Úvahy.) Časopis pro moderní filologii 9, Část didaktická II., 1923, 25–27.

Online: Kramerius.lib.cas.

1923b   „M. Classen: Outlines of the History of the English Language. London 1919. Stran 283“. (III. Část anglistická. Úvahy.) Časopis pro moderní filologii 9: 2 (v březnu), 1923, 161–164.

Online: Kramerius.lib.cas.

1923c   „F. Schürr: Sprachwissenschaft und Zeitgeist. Eine Sprachwissenschaftliche Studie. Marburg a L., 1922. Die neueren Sprachen Jg. 30. 1. Beiheft“. (III. Část anglistická. Úvahy.) Časopis pro moderní filologii 9: 2 (v březnu), 1923, 164–166.

Online: Kramerius.lib.cas.

1923d   „Moje soustava českého těsnopisu“. Těsnopisné rozhledy I, 1923, 26–29.

1924

1924a   „Příspěvky k syntaktickému a fraseologickému vývoji slovesa TO HAVE“. In: Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické I. Praha: Filosofická fakulta, 1924, pp. 1–35.

1924b   „Jespersenova teorie mluvnice“. Časopis pro moderní filologii XI, 31–39.

1924c   „Giessener Beiträge zur Erforschung der Spr. u. Kultur Englands“. Časopis pro moderní filologii X, 188–189.

1924d   „E. Holmquist: On the History of the English Present Inflections, particularly –th and –s“. Časopis pro moderní filologii X, 291–294.

1924e   „W. A. Craigie: Interpolations and omissions in Anglo-Saxon poetic texts“. Časopis pro moderní filologii X, 294–295.

1924f   „W. A. Craigie: Easy Readings in Anglo-Saxon“. Časopis pro moderní filologii X, 325.

1924g   „H. Klinghardt: Sprachmelodie und Sprechtakt“. Časopis pro moderní filologii X. Did. část III 45–47.

1924h   „Soustava českého těsnopisu“. Těsnopisné listy XLIX, 37–40.

1924i   „Dewey: Relativ Frequency of English Speech Sounds“. Těsnopisné listy XLIX, 52 n.

1925

1925a   Syntaktická charakteristika řeči anglosaských památek básnických. In: Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické II. Praha: Filosofická fakulta, 1925, 167 pp.

1925b   „Může zůstati střední škola klasickou?“. Národní listy č. 183 dne 5. VII. 1925, Vzdělávací příloha, s. 11.

1925c   „Anglické university a jejich poměr k cizím vědeckým ústavům“. Národní listy č. 278 dne 11. X. 1925, Vzdělávací příloha, str. 9, pokračování v č. 385, dne 18. X., s. 9.

1926

1926a   Učebnice jazyka anglického. Díl I. Pro střední školy. Napsali Simeon Potter, profesor školy v Harrow-on-the-Hill, t. č. lektor university Masarykovy, PhDr. Bohumil Trnka, soukr. docent university Karlovy. S mapou a 7 obrazy. Praha: Nákladem Gustava Voleského, knihkupce v Praze, Tiskem Politiky v Praze, 1926, 177 str.

1926b   „Analyse a syntese v nové angličtině (Příspěvek k řešení obecného problému jazykového)“. In: ΜΝΗΜΑ. Sborník vydaný na paměť čtyřicítiletého učitelského působení Prof. Josefa Zubatého na Universitě Karlově 1885—1925. Praha, Jednota českých filologů, 1926, pp. 380–390.

Online: ndk.cz.

1926c   „Zaveďte angličtinu na školách“. Nové Čechy IX, 74–77.

1926d   „Učme se anglicky“. Přítomnost III, 1926 (dne 22. VII.), 442–443,

1926e   „Dnešní stav bádání o Beowulfovi“. Časopis pro moderní filologii XII, 35–48, 124–129, 247–254.

1927

1927a   Učebnice jazyka anglického pro střední školy, díl II., Praha, 1927, 169 str.

1927b   „Semasiologie a její význam pro jazykospyt“. Časopis pro moderní filologii XIII, 1927, 40–45, 121–133.

Semasiology and its Importance for Linguistics.

1927c   „O jazykové správnosti“. Časopis pro moderní filologii XIII, 193–199.

1927d   „Ženevská škola linguistická“. Časopis pro moderní filologii XIII, 199–204.

1927e   „Skotsko a Skotové“. Nové Čechy X, 13–16.

1927f   „Český imperialismus. Poznámky anglistovy“. Nové Čechy X, 194–205.

1927g   „Současné problémy Velké Británie“. Nové Čechy X, 254–258.

1927h   „Kulturní problém česko-německý“. Nové Čechy X, 297–304.

1927i   „Nové směry ve vyučování moderním jazykům v Německu“. Časopis pro moderní filologii XIII, Did. část VI, 20–23, 39–41.

1927j   „W. E. Collinson: Contemporary English“. Časopis pro moderní filologii XIII, Did. část VI, 45–46.

1927k   „Z novějších prací o anglické literatuře XVII. století“. Časopis pro moderní filologii XIII, 180–182. /Spolu s V. Mathesiem./

1927l   „Annual Report of the Internacional Education Board 1924–25“. Nové Čechy X, 55–56.

1927m   „Bernh. Fehr: Englische Prosa“. Časopis pro moderní filologii XIV, 75–76.

1928

1928a   Učebnice jazyka anglického pro střední školy, díl III. Spolu se S. Potterem. Praha, 1928, 320 str.

1928b   „Analysis and Synthesis in English“. English Studies X, 1928, 138–144.

Online: libgen.

1928c   „O podstatě vidů“. Časopis pro moderní filologii XIV, 193–197.

1928d   „Bohemia in English Literature“. In: The Yearbook of the Anglo-American Club Union, Praha, 1928, pp. 55 n.

1928e   „A. Zimmern: The Third British Empire“. Nové Čechy XI, 139–141.

1928f   „Pražský linguistický kroužek“. Časopis pro moderní filologii XVI, 182–186.

1928g   „Campagnac-Kermode: Hours with English Authors“. Časopis pro moderní filologii XIV, Did. část VII, 31.

1928h   „Sjezd filosofů, filologů a historiků o velikonocích r. 1929 v Praze“. Časopis pro moderní filologii ČMF XIV, Did. část VII, 47–48.

1928i   „E. Kruisinga: An English Grammar for Dutch Students, vol. I.“ Časopis pro moderní filologii XV, 73.

1928j   „W. Fischer: Hauptfragen der Amerikakunde“. Časopis pro moderní filologii XV, 95.

1928k   „Sjezd profesorů filosofů, filologů a historiků v Praze 1929“. Časopis pro moderní filologii XV, Did. část VIII, 15–16.

1928l   „Pražský linguistický kroužek“. Časopis pro moderní filologii XV, 78–82, 173–175.

1929

1929a   Učebnice jazyka anglického pro střední školy. Díl I. Napsali PhDr. Simeon Potter, lektor university Masarykovy, PhDr. Bohumil Trnka, docent university Karlovy. S mapou a 7 obrazy. 2. rozšířené a opravené vydání. Praha: Nákladem Gustava Voleského, knihkupce v Praze, Tiskem Politiky v Praze, 1929, 194 str.

1929b   „Some Remarks on the Perfective and Imperfective Aspects in Gothic“. In: Donum Natalicium Schrijnen. Nijmegen–Utrecht, 1929, pp. 496–500.

1929c   „Méthode de comparaison analytique et grammaire comparée historique“. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague I, 1929, 33–38.

1929d   „Some Remarks on the Phonological Structure of English“. Xenia Pragensia, 1929, pp. 357–364.

1929e   „Les systemes sténographiques pour la notation phonétique de la langue vivante et des discours dialectaux“. In: I. Sjezd slovanských filologů v Praze 1929. Výtahy z přednášek. Sekce II. — Ier Congrès des philologues slaves à Prague 1929. Résumés. Section IIème. Praha: Státní tiskárna, [1929], 3 pp.

1929f   „Prof. Josef Janko. Zu seinem 60. Geburtstag“. Prager Presse 25. X. 1929, Nr. 291, pp. 3–4.

1929g   „Stav dosavadního bádání o novoanglické výslovnosti“. Časopis pro moderní filologii XVI, 35–40.

1929h   „Nový mezinárodní jazyk Novial“. Nové Čechy XII, 19–22.

1929i   „L. Kellner: Anglická literatura doby nejnovější od Dickense až k Shawovi“. Střední škola IX, 81–82.

1929j   „K. Blattner: English in Lektionen“. /10 Briefe./ Střední škola IX, 1929, 82.

1929k   „R. Münch: Vom Arbeitsunterricht in den neueren Sprachen“. Střední škola IX, 80–81.

1929l   „Sjezd čsl. profesorů filosofů, filologů a historiků“. Střední škola IX, 71.

1930

1930a   On the Syntax of the English Verb from Caxton to Dryden. Travaux du Cercle Linguistique de Prague III. Prague, Jednota československých matematiků a fysiků, 1930, 95 pp.

Reimpression: Kraus Reprint, Nendeln/Liechtenstein 1968.

1930b   „Stav bádání o vzniku a vývoji jazyka novoanglického“. Časopis pro moderní filologii XVI, 264–273.

1930c   „Kulturní poslání našich klubů pro kultury zahraniční“. Osvěta lidu XXXIII, č. 17, dne 1. III. 1930.

1930d   „R. Dyboski: O Anglii“. Nové Čechy XIII, 29–30.

1930e   „A. Osička: English in 50 Lessons“. Časopis pro moderní filologii XVI, 321–322.

1930f   „Zpráva o činnosti Pražského linguistického kroužku za r. 1928-9“. Časopis pro moderní filologii XVI, 193–194.

1931

1931a   „O homonymii, její therapii a profylaxi“. Časopis pro moderní filologii XVII, 141–147.

1931b   „Bemerkungen zur Homonymie“. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague IV, 1931, pp. 152–156.

1931c   „O jazykové správnosti“. Nové Čechy XIV, 164–170.

1931d   „Těsnopisné soustavy a fonologie“. Těsnopisné listy LVI, 29–39.

1931e   „Pražský linguistický kroužek“. Časopis pro moderní filologii XVII, 256.

1931f   „Simeon Potter: An English Vocabulary for Foreign Students. týž: Everyday English for Foreign Students. týž: English Verse for Foreign Students“. Časopis pro moderní filologii XVII, 1931, 276-277.

1931g   „Cume Volume of Linguistic Studies“. Časopis pro moderní filologii XVII, 399–401.

1931h   „Grundzűge britischer Kultur“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 65–66.

1931i   „Sborník Jespersenův“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 92–97.

1931j   „Staroanglická a středoanglická chrestomatie Zupitzova-Schipperova. Beowulf“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 100.

1931k   „Z anglických časopisů“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 108–112.

1931l   „Mezinárodní fonologická konference v Praze 18.–21. Prosince 1930“. Bratislava V, 1931, 155–156.

1932

1932a   „Some Thoughts on Structural Morphology“. In: Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata. Pragae: Sumptibus Pražský linguistický kroužek / Cercle linguistique de Prague, 1932, pp. 57–61.

Reprint: SPSL 299-302.

1932b   „Stenografické soustavy pro zapisování dialektických vyprávění“. In: Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 II, Praha 1932, 727–729.

1932c   „Die čechische Germanistik und Anglistik“. (Kulturchronik. Čechoslovakei.) Slavische Rundschau IV, 1932, 323–328.

1932d   „Die neue Linguistik un die tschechische Schriftsprache“. Prager Rundschau II, 1932, 508–515.

1932e   „Spisovná čeština a jazyková kultura“. Národní listy roč. LXXII, 1932, č. 284, dne 14. X. 1932, s. 5.

1932f   „K padesátce Viléma Mathesia“. Národní listy LXXII, 1932, č. 213, dne 2. VII. 1932, s. 2.

1932g   „Život a dílo prvního knihtiskaře ang. W. Caxtona. R. Hittmair“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 217.

1932h   „R. W. Zandvoort: Sidney's Arcadia“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 1932, 204–205.

1932i   „Pražský linguistický kroužek“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 1932, 212–213.

1932j   „Z anglistických časopisů“. Časopis pro moderní filologii XVIII, 1932, 220–224, 336–360.

1932k   „K padesátinám Viléma Mathesia“. Časopis pro moderní filologii XIX, 1932, 98–99.

1933

1933a   „Synchronie a diachronie v strukturálním jazykozpytu“. Časopis pro moderní filologii XX, 62–64.

1933b   „Potřeba jednotné výslovnosti“. Časopis pro moderní filologii XIX, 213.

1933c   „Alois Brandl, Lebende Sprache“. Časopis pro moderní filologii XIX, 211–212.

1933d   „Ant. Osička: Mluvnice jazyka anglického“. Časopis pro moderní filologii XIX, 211.

1933e   „Leeds Studies in English and Kindred Languages“. Časopis pro moderní filologii XIX, 214.

1933f   „Simeon Potter: An English Grammar for Foreign Students“. Časopis pro moderní filologii XIX, 212.

1933g   „Simeon Potter: An English Grammar for Foreign Students“. Nové Čechy XVI, 108.

1933h   „Čeština v Anglii“. Nové Čechy XVI, 192.

1933i   „Robert Fitzgibbon Young: Comenius in England“. Nové Čechy XVI, 189–190.

1933j   „Nové příručky pro studium jazyka a lit. anglické“. Časopis pro moderní filologii XX, 107 - 109.

1934

1934a   „Fonologický vývoj ie. explosiv ve starých jazycích germánských“. Časopis pro moderní filologii XXI, 1934, 44–52.

1934b   „Nové vysvětlení germánských posouvání“. Časopis pro moderní filologii XXI, 1934, 101–103.

1934c   „Marie Hoffmann-Hirtz: Une chronique Anglo-Saxone traduite d'après le manuscrit 173 de Corpus Christi College“. Časopis pro moderní filologii XX, 1934, 323.

1934d   „Dr. H. M. Hain: My Visit to England“. Časopis pro moderní filologii XX, 1934, 316.

1934e   „Linguistický atlas Spojených států a Kanady“. Časopis pro moderní filologii XX, 1934, 340–341.

1934f   „Pražský linguistický kroužek“. Časopis pro moderní filologii XX, 1934, 341.

1934g   „S. Potter: Everyday English“. Nové Čechy XVII, 1934, 72.

1934h   „S. Potter: Everyday English for Foreign Students“. Střední škola XIV, 1934, 266.

1935

1935a   A Phonological Analysis of Present-day Standard English. Příspěvky k dějinám řeči a literatury anglické V. Praha, Filosofická fakulta, 1935, VIII + 175 pp.

1935b   „Je prokázán Vernerův zákon pro novou angličtinu?“. Časopis pro moderní filologii XXI, 154–162.

1935c   „Proč kolísá výslovnost kúg v cizích slovech?“. Časopis pro moderní filologii XXI, 271–273.

1935d   „Germánský přízvuk a anglická slova přejatá z latiny“. Sborník filologický X, 1935 (Praha, ČAVU), str. 135–172.

1935e   „O definici fonématu“. Slovo a slovesnost I, 238–240.

1935f   „Viggo Bröndal: Morfologi og Syntax“. Časopis pro moderní filologii XXI, 341–347.

1935g   „Pražský linguistický kroužek“. Časopis pro moderní filologii XXI, 351.

1935h   „Th. Beach: French word-frequency vocabulary“. Střední škola XVI, 28.

1935i   „C. E. Eckersley: A Modern English Course for Foreign Students“. Střední škola XVI, 28–29.

1935j   „Ant. Osička: Popular Business Reader. Keep Smiling“. Střední škola XVI, 29.

1935k   „Úsilí o fonetické zákony obecně platné“. Slovo a slovesnost I, 122–124.

1935l   „Karel Rocher: Gramatický rod a vývoj českých deklinací jmenných“. Slovo a slovesnost I, 70–71.

1935m   „Odborné mezinárodní sjezdy v létě 1935“. Slovo a slovesnost I, 247–248. /Spolu s Janem Mukařovským/.

1935n   „A. Peitzová: Der Einfluss des nördlichen Dialektes in Mittelenglischen auf die entstehende Hochsprache“. Časopis pro moderní filologii XXI, 357.

1935o   „Dvě práce o gotském vidu“. Časopis pro moderní filologii XXII, 92–94.

1935p   „William Tiffin“. Časopis pro moderní filologii XXII, 105–106.

1936

1936a   Učebnice jazyka anglického pro střední školy, díl I, 3. vyd., Praha, 1936.

1936b   „Fonologický vývoj germánského vokalismu“. Časopis pro moderní filologii XXII, 155–159.

1936c   „General Laws of Phonemic Combinations“. In: IVe Congrès international de linguistes: Résumés des Comunications. Copenhague, 1936, pp. 102–104.

1936d   „General Laws of Phonemic Combinations“. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague VI, 57–62.

1936e   „O analogii v strukturálním jazykozpytu“. Slovo a slovesnost II, 221–222.

1936f   „On the Phonological Development of Spirants in English“. In: Proceedings of the Second International Congress of Phonetic Sciences, Cambridge, 1936, p. 60.

1936g   „Britský svaz národů“. Nové Čechy XIX, 87–97.

1936h   „Z otázek fonologických“. Slovo a slovesnost II, 194–195.

1936i   „Tsutomu Chiba: A Study of Accent“. Časopis pro moderní filologii XXII, 290–291.

1936j   „Pražský linguistický kroužek“. Časopis pro moderní filologii XXII, 300.

1936k   „Karl Luick“. Časopis pro moderní filologii XXII, 218–219.

1936l   „Linguistický kroužek v Kodani“. Časopis pro moderní filologii XXII, 394.

1936m   „M. P. West–J. G. Endicott: The New Method English Dictionary“. Střední škola XVII, 100.

1936n   „R. W. Jepson: English Grammar for To-day“. Střední škola XVII, 43–44.

1936o   „Čtvrtý mezinárodní sjezd linguistický“. Časopis pro moderní filologii XXIII, 75–78.

1937

1937a   Čech mezi angličany. Brána jazyků. Rychlé kursy jazyků, sv. 7. Praha: Orbis, 1937, 151 str.

1937b   The English Visitor in Czechoslovakia. Compiled by Bohumil Trnka with the assistance of Francis P. Marchant. Rapid Language Courses. Brána jazyků, řada B, sv. 1. Prague: Orbis, 1937, 192 pp.

1937c   Učebnice dánštiny se slovníkem. Napsali Bohumil Trnka — Milada Lesná-Krausová. Praha: Nákladem České grafické unie, 1937, VIII + 176 str.

Online: ndk.cz.

1937d   Pokus o vědeckou teorii a praktickou reformu těsnopisu. Sbírka pojednání a rozprav, Facultas philosophica Universitatis Carolinae Pragensis, XX. Praha: Filosofická fakulta UK, 1937, 72 + 24 str.

1937e   „Význam funkčního jazykozpytu pro vyučování moderním jazykům“. Slovo a slovesnost III, 236–241.

1937f   „Hláskoslovné zákony v strukturálním jazykozpytu“. Časopis pro moderní filologii XXIII, 385–388.

1937g   „Trubeckého rozbor fonologických protikladů“. Časopis pro moderní filologii XXIII, 147–152.

• Nová cesta k jazykům“. Slovo a slovesnost III, 64.

1937h   „H. W. Sugden: The grammar of Spenser's Faerie Queene“. Časopis pro moderní filologii XXIII, 289.

1937i   „F. P. Magoun Jr.: Colloquial and Middle English“. Časopis pro moderní filologii XXIII, 429.

1937j   „První desetiletí Praž. linguistického kroužku“. Časopis pro moderní filologii XXIII, 195–197.

1937k   „Přehled činnosti Linguistického kroužku v Kodani v r. 1935“. Časopis pro moderní filologii XXIII, 78.

1937l   „Alan S.C. Ross: Studies in the Accidence of the Lindisfarne Gospels“. Časopis pro moderní filologii XXIV, 72–74.

1937m   „G. Langenfeldt: Select Studies in Colloquial English of the Late Middle English“. Časopis pro moderní filologii XXIV, 74–78.

1937n   „Charles and Eva Hales: A short History of English Literature from the Earliest Times to the Present Day“. Časopis pro moderní filologii XXIV, 100.

1938

1938a   Kurs českého těsnopisu podle soustavy Trnkovy. Za součinnosti autora soustavy Bohumila Trnky sestavil Otakar T. Kunstovný. Knihovna těsnopisných listů, sv. 16. V Praze: První pražský spolek stenografů československých, 1938, 124 str. (rozmnoženo).

1938b   Učebnice jazyka anglického pro střední školy, díl II. Druhé přepracované vydání. 203 stran. Praha.

1938c   „On the Combinatory Variants and Neutralization of Phonemes“. In: Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences, Gent 1938, pp. 23–30.

1938d   „The Phonemic Development of Spirants in English“. (Notes and news.) English Studies 20, 1938, 26–31.

Online: libgen.

1938e   „Poznámky ke kombinatorickým variantám a k neutralisaci“. Časopis pro moderní filologii XXIV, 261–270.

1938f   „Fonologie dánštiny“. Slovo a slovesnost IV, 113–117.

1939

1939a   Učebnice holandštiny se slovníkem. 8 + 230 stran. Praha. /Spolu s L.J. Guittartem./

1939b   „Vliv latiny na pravopis“. Slovo a slovesnost V, 179–183.

1939c   „Phonological Remarks concerning the Scandinavian Runic Writing“. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague VIII, 1939, pp. 292–296.

1939d   „Poznámky ke germánské expresivní geminaci“. Časopis pro moderní filologii 26: 1 (Sborník věnovaný Josefu Jankovi), 1939 (říjen), 85–92.

Online: Kramerius.lib.cas.

1939e   „Nový mezinárodní časopis linguistický“. Slovo a slovesnost V, 222–223.

1939f   „Vědecká tradice českého těsnopisu“. Těsnopisné listy LXV, 25–26.

1940

1940a   Výbor z literatury středoanglické a staroanglické. Praha, 1940, 63 str.

1940b   „Slovné a mezislovné signály v angličtině, francouzštině a češtině“. Listy filologické 67: 3-4, 1940 (Sborník O. Hujerovi), 223–232.

Online: libgen.

1940c   „Nejstarší germánští sousedé Slovanů“. Věda a život VI, 301–308.

1940d   „O současném stavu bádání ve fonologii“. Slovo a slovesnost VI, 164–170, 203–215.

1940e   „Sborník k 90. narozeninám prof. L. Morsbacha“. Časopis pro moderní filologii 26: 3, 1940 (duben), 607–609.

Online: Kramerius.lib.cas.

1940f   „E. Kruisinga: An Introduction to the Study of English Sounds. 7. vyd. P. Noordhoff, Groningen. Str. 213“. Časopis pro moderní filologii 26: 3, 1940 (duben), 585.

Online: Kramerius.lib.cas.

1940g   „Acta linguistica“. Slovo a slovesnost VI, 237–238. /Spolu s B. Havránkem./

1940h   „O samohláskovou délku v českém těsnopise“. Těsnopisné listy LXV, 101–107.

1941

1941a   Výbor z literatury středoanglické a staroanglické. Úvod literárně historický a gramatický. Praha: nákladem vlastním, 1941, 86 str.

1941b   „K otázce stylu“. Slovo a slovesnost VII, 61–72.

1941c   „K norským albeolárám“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 170–172.

1941d   „O slovech monofonématických“. Časopis pro moderní filologii XXVII. 257–260.

1941e   „O jednoslabičnosti angličtiny“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 360–367.

1941f   „Poznámky o stylu“. Výhledy III. 106–112.

1941g   „O pražském linguistickém kroužku“. Výhledy III, 172–174.

1941h   „Geoffrey Chaucer (studie)“ [Doslov]. In: Geoffrey Chaucer, Canterburské povídky. Přeložil František Vrba. Se studií o básníkovi od Bohumila Trnky. S 42 kresbami Karla Svolinského. Praha, Družstevní práce, 1941, str. 489–505.

1941i   „Vyznačování znělosti a měkkosti v českém těsnopise“. Těsnopisné listy LXVI, 61–65.

1941j   „Nové tendence anglické výslovnosti“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 207–208,

1941k   „Acta linguistica“. Slovo a slovesnost VII, 166.

1941l   „Bohuslav Hála: Josef Chlumský“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 191.

1941m   „Julius Ehrler: Učebnice angličtiny“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 285–286.

1941n   „Otto Jespersen: Efficiency in Linguistic Change“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 284–285.

1941o   „O. von. Essen: O fysiologickém podkladu hláskových změn“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 306–308.

1941p   „Fonologický výklad i-ové přehlásky v germánštině“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 308–309.

1941q   „Morsbachův Sborník II“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 303–306.

1941r   „Die lebendige Sprache“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 308.

1941s   „Alois Brandl. Nar. 1855, zemř. 1940“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 410–412.

1941t   „J. B. Priestley unddas achtzehnte Jahrhundert“. Časopis pro moderní filologii XXVII, 413.

1941u   „E. Kruisinga. De bouw van het engelse woord“. Časopis pro moderní filologii XXVIII, 88–90.

1941v   „E. Bachmann: Der Einfluss des Schriftbildes auf die Aussprache im Neuenglischen“. Časopis pro moderní filologii XXVIII, 90–91.

1941w   „Fonometrie a fonologie“. Časopis pro moderní filologii XXVIII, 111–113.

1941x   „Přednášková a publikační činnost Pražského linguistického kroužku“. Časopis pro moderní filologii XXVIII, 93–96.

1942

1942a   „O fonologických cizostech v češtině“. Slovo a slovesnost VIII, 20–27.

1942b   „O kolísání českého pravopis“. Slovo a slovesnost VIII, 169–176.

1942c   „Výslovnost anglických vlastních jmen v češtině“. Časopis pro moderní filologii XXVIII, 175–181.

1942d   „Jazykový vývoj a tradicionalismy“. Časopis pro moderní filologii XXVIII (Sborník V. Mathesiovi), 397–402.

1942e   „Die Phonologie in čechisch und slovakisch geschriebenen sprachwissen-schaftlichen Arbeiten“. Archiv für vergleichende Phonetik VI, 65–77.

1942f   „Acta linguistica“. Slovo a slovesnost VIII, 218.

1942g   „K šedesátce prof. V. Mathesia“. Slovo a slovesnost VIII, 113–120.

1942h   „Sveinn Bergsveinsson: Grundfragan der isländischen Satzphonetik“. Časopis pro moderní filologii XXVIII, 329–331.

1943

1943a   „Obecné otázky strukturálního jazykozpytu“. Slovo a slovesnost IX. 57–68.

1943b   „František Chudoba: Kniha o Shakespearovi, díl I“. Český časopis filologický I, 131–132.

1943c   „Wolfang Keller“. Český časopis filologický II, 45.

1944

1944a   „Studia neophilologica“. Český časopis filologický II, 124–129, 200–203.

1944b   „Z řad staré generace německých anglistů“. Český časopis filologický III, 136.

1945

1945a   „O významu díla a osobnosti Viléma Mathesia“. (Nekrolog.) Kostnické jiskry XXVII (XXX), (dne 3. V. 1945), č. 9, pp. 49–50.

1945b   „Etsko Kruisinga“. Český časopis filologický III. 167.

1946

1946a   Dějiny literatury staroanglické. 48 stran. /Skriptum./ Praha.

1946b   Dějiny literatury staroanglické. I. 57 stran. /Skriptum./ Praha.

1946c   Fonologie angličtiny. V Praze: Studentská britská společnost, 1946, 31 str.

1946d   Úvod do studia angličtiny. I. Výklady v gramatickém prosemináři. 58 stran /Skriptum/. Praha.

1946e   A summary of English grammar. Simeon Potter and Bohumil Trnka. Praha: Student’s British Association, 1946, 82 pp.

1946f   „Vilém Mathesius“. Časopis pro moderní filologii XXIX, 3–13.

1946g   „Fonologická poznámka k posunutí dlouhých samohlásek v pozdní střední angličtině“. Časopis pro moderní filologii XXIX (Sborník M. Křepinskému), 162–165.

1947

1947a   Dějiny anglické literatury. IV. díl: Humanismus. /Skriptum./ Praha, 1947, 90 str.

1947b   Dějiny literatury středoanglické II. /Skriptum./ Praha, 1947, 86 str.

1947c   Učebnice dánštiny se slovníkem. Spolu s M. Lesnou. 2. vydání. Praha, 1947, VIII + 176 str.

1947d   „Mossé: Manuel de l'anglais du Moyen Age“. Časopis pro moderní filologii XXX, 272–273.

1947e   „Nové učebnice jazykové“. Časopis pro moderní filologii XXXI, 69–70.

1947f   „Nové kritické vydání Maloryho Morte Darthur“. Časopis pro moderní filologii XXXI, 70.

1947g   „Nové jazykové časopisy“. Časopis pro moderní filologii XXXI, 70.

1947h   „Dorozumívací jazyky“. Časopis pro moderní filologii XXXI, 70–71.

1947i   Rozhlas ve vyučování. Úvaha o organickém rozhlasu. Praha: Státní nakladatelství, 1947, nestr.

???

1948

1948a   Dějiny anglické literatury, V: Renaissance. /Skriptum./ Praha, 1948, 45 str.

1948b   Staroanglický slovník. /Skriptum./ Praha, 1948, 143 str.

1948c   Učebnice holandštiny se slovníkem. Napsali Ph.Dr. Boh. Trnka, profesor Karlovy university, Dr. L. J. Guittart, profesor střed. školy v Hallu. 2. vydání. Praha: Nákladem České grafické unie a. s. v Praze, 1948, VIII + 230 str.

1948d   „Jazykozpyt a myšlenková struktura doby“. Slovo a slovesnost X, 73–80.

1948e   „Peut-on poser une définition universellement valable des domaines respectifs de la morphologie et de la syntaxe?“. In: Rapports sur les questions théoriques et pratiques mises l'ordre du jour Sixième congrès international des linguistes. Paris, 1948, pp. 19–30.

1948f   „From Germanic to English. A Chapter from the Historical English Phonology“. In: Receuil linguistique de Bratislava I, 1948, pp. 139–149.

Rés.: Z germánčiny do angličtiny. Kapitola z anglickej historickej fonologie.

Online: juls.savba.sk.

1948g   „K ustálení bibliografických značek“. Časopis pro moderní filologii XXXII, 49–51.

1948h   „Za Vilémem Mahesiusem“. Slovo a slovesnost X, 1–4.

1948i   „Hlásková statistika češtiny“. Slovo a slovesnost X, 190.

1948j   „S. Potter: Everyday English for Foreign Students“. Časopis pro moderní filologii XXXI, 128–129.

1948k   „Nové příručky jazykové“. Časopis pro moderní filologii XXXI, 158.

1948l   „Lingua“. Časopis pro moderní filologii XXXI, 318–319.

1948m   „English and Germanic Studies“. Časopis pro moderní filologii XXXII, 37.

1948n   „Fernand Mossé: Esquisse d'une histoire de la langue anglaise“. Časopis pro moderní filologii XXXII, 37–38.

1948o   „Nejužívanější slova v angličtině“. Časopis pro moderní filologii XXXII, 38.

1948p   „Studie o dětské řeči a obecné zákony fonologické výstvaby lidské řeči“. Časopis pro moderní filologii XXXII, 85–87.

1949

1949a   „K výstavbě fonologické statistiky“. Slovo a slovesnost XI, 59–64.

1949b   „F. Mossé: Esquisse d'une histoire de la langue anglaise. Collection “Les langues du monde”, vol. II. Lyon: IAC, 1947. Pp. 14 + 168“. Lingua 2, 1949, 90.

Online: libgen.

1949c   „George Kingsley Zipf: The Psycho-Biology of Language.–Human Behaviour and the Principle of Least Effort“. Philologica V, 1949, 3–5.

1949d   „L. J. Guittart“ (nekrolog). Časopis pro moderní filologii XXXII, 189.

1949e   „F. Mossé: Manuel de l'anglais du Moyen âge“. Časopis pro moderní filologii XXXIII, 43–44.

1949f   „Association Phonétique Internationale“. Časopis pro moderní filologii XXXIII, 44.

1949g   „Vědecký odbor filologický při filosofické fakultě Palackého university“. Časopis pro moderní filologii XXXIII, 44.

1950

1950a   A Tentative Bibliography. With an introduction by Marcel Cohen. Publication of the Committee on Linguistic Statistics under the sponsorhip of UNESCO. International Permanent Committee of Linguists. Utrecht and Brussels: Spectrum Publishers, 1950, 22 pp.

1950b   „An Invitation to Scholars engaged in the Quantitative Investigation of Speech-Behaviour“. Philologica V, 1950, 29–30.

1950c   „Lund Studies in English“. Časopis pro moderní filologii XXXIII, 84–85.

1950d   „Marko Minkov: Zur angelsächsischen Dichtersprache“. Časopis pro moderní filologii XXXIII, 142.

1951

1951a   „Kvantitativní linguistika“. Časopis pro moderní filologii XXXIV, 66–74.

1951b   „Simeon Potter: Our Language“. Časopis pro moderní filologii XXXIV, 130–131.

1951c   „Seznam přednášek filologického odboru na filosofické fakultě Palackého university v Olomouci“. Časopis pro moderní filologii XXXIV, 92.

1952

1952a   Dějiny anglické literatury II. Od bitvy u Hastings do doby Caxtonovy. Literatura středoanglická. /Skriptum./ Praha, 1952, 162 str.

1952b   „Zur Erinnerung an August Schleicher“. Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft VI, 1952, 134–142.

Online: libgen.

1953

1953a   Dějiny anglické literatury I. Doba anglosaská. /Skriptum./ Praha. 81 stran.

1953b   Rozbor nynější spisovné angličtiny. Díl I. Pro posluchače filologické fakulty. Učební texty vysokých škol. Praha: SPN, Vydavatel Karlova universita v Praze, 1953 (160 výt.), 4°, 72 str.

1953c   Učebnice švédštiny. /Skriptum/. Praha, 1953, 205 str.

1954

1954a   Dějiny anglické literatury III, díl. Od vynálezu knihtisku k rozkvětu anglické renesance 1475–1560. /Skriptum./ Praha. 117 str.

1954b   Rozbor nynější spisovné angličtiny. Díl II. Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov. Pro posluchače filologické fakulty. Učební texty vysokých škol. Praha: SPN, Vydavatel Karlova universita v Praze, 1954, 169 str.

1954c   „O zvukové stránce moderních jazyků“. Referát na konferenci čs. moderních filologů dne 11. II. 1954 v Liblicích. Praha, 1954, 17 str. (Rozmnoženo.)

/??/

1954d   „Určování fonému“. In: Acta Universitatis Carolinae 7: Philologica et historica, Praha, 1954, pp. 16–22.

1954e   „Lidová transkripce cizích jmen“. Časopis pro moderní filologii XXXVI, 55–56.

1954f   „Z japonských prací v germanistice a obecné linguistice. Memoirs of the Liberal Department, Fukui University“. Časopis pro moderní filologii XXXVI, 238.

1954g   „Odraz společenského prostředí v staroanglickém eposu. D. Whitelock, The Audience of Beowulf“. Časopis pro moderní filologii XXXVI, 238–240.

1955

1955a   Úvod do anglické prosodie. Pro posluchače filologické fakulty. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství / Univerzita Karlova, 1955 (260 výt.), 4°, 112 pp.

1955b   „Shakespearova filosofie“. Časopis pro moderní filologii XXXVII, 1955, 73-82.

Proneseno v přednáškovém cyklu KMF dne 8. 12. 1954.

Online: Kramerius.lib.cas.

1955c   „Jak psát azbukou na našich psacích strojích“. Slovo a slovesnost vol. 16, 258-259.

1956

1956a   Rozbor nynější spisovné angličtiny. Díl III. Syntaxe jména a jmenných tvarů slovesných. Určeno pro posluchače fakulty filologické. Učební texty vysokých škol. Praha: SPN, Vydavatel Karlova universita v Praze, 1956 (310 výt.), 4°, 117 pp.

1956b   „K staroanglické deminutivní příponě -incel“. Časopis pro moderní filologii 38: 1, 1956 (březen), 1-5 + 62 (résumé).

Dedikace: K uctění sedmdesátin univ. prof. dra Františka Kaldy.

Résumé: Old English deminutive suffix -incel.

Reprint: SPSL „The Old English Diminutive Suffix -INCEL“ 253-257.

Online: Kramerius.lib.cas. + (résumé) Kramerius.lib.cas.

1956c   „Velké dílo o dějinách anglického hláskosloví (Wilhelm Horn, Laut und Leben. Englische Lautgeschichte der neueren Zeit 1400—1950. Zpracoval a vydal Martin Lehnert. I. svazek str. XII, 735; II. svazek str. VIII, str. 736—1414. Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1954)“. Časopis pro moderní filologii 38: 1, 1956 (březen), 56-58.

Online: Kramerius.lib.cas.

1956d   „Renesanční slovníky. (DeWitt T. Starnes, Renaissance Dictionaries. English-Latin and Latin-English, XII, 428 str. Austin, University of Texas Press. 1954)“. Časopis pro moderní filologii 38: 1, 1956 (březen), 58-59.

Online: Kramerius.lib.cas.

1957

1957a   Dějiny anglické literatury, IV. Od rozkvětu anglické renesance ke klasicismu. Praha, 171 pp. (Mimeographed.)

1957b   „К дискуссии по вопросам структурализма“. Вопросы языкознания vol. 6: 3, 1957, pp. 44-52.

1957c   „Nové pojednání o historické fonologii“. Časopis pro moderní filologii 39, 227-229.

1957d   „Roman Jakobson and Morris Halle: Fundamentals of Language“. Časopis pro moderní filologii 39, 237-239.

1958

1958a   Učebnice spisovné norštiny a úvod do nové norštiny. Praha, 171 pp. (Mimeographed.)

1958b   „Prague Structural Linguistics“. Philologica Pragensia vol. 1, 33-40.

1958c   „On some Problems of Neutralization“. In: Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani. Bucureşti: Academia Republicii Populare Romîne, 1958, pp. 861–866.

1958d   „A Theory of Proper Names“. In: Cercet ri de lingvistic. Mélanges linguistiques offerts Emil Petrovici, Cluj, 1958, pp. 519–522.

1958e   „Morfologické protiklady“. In: O vědeckém poznání soudobých jazyků, [On Scientific Understanding of Contemporary Languages], Praha, 1958, pp. 93-104.

1958f   „Margaret Schlauch: English Medieval Literature and its Social Foundations“. Časopis pro moderní filologii 40, 58.

1958g   „Simeon Potter: Modern Linguistics“. Časopis pro moderní filologii 40, 117.

1958h   „P. L. Henry: An Anglo-Irish Dialect of North Roscommon“. Časopis pro moderní filologii 40, 180-181.

1958i   „Sprache und Literatur Englands und Amerikas. Lehrgangsvorträge der Akademie Comburg. Mitteilungsblatt des Allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes vol. 11, 105-107.

1959

1959a   Dějiny anglické literatury, I. Doba anglosaská. Second edition (Mimeographed) Praha. 118 pp.

1959b   „A Phonemic Aspect of the Great Vowel-Shift“. In: Mélanges de linguistique et de philologie. Fernard Mossé in memoriam, Paris: Didier, 1959, pp. 440-443.

1959c   „The Prague School of Structural Linguistics“. Mitteillungsblatt des Allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes 12, 1959, 139-141.

1959d   „Kurt Witting: Phonetik des amerikanischen Englisch“. Mitteilungsblatt des Allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes 12, 1959, 100–101.

1959e   „Gustav H. Blanke: Der Amerikaner. Eine sozio-linguistische Studie“. Mitteilungblatt des Allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes 12, 1959, 132.

1959f   „Ján Šimko: Word-order in the Winchester Manuscript and in William Caxton's edition of Thomas Malory's Morte Darthur (1485). A comparison“. Časopis pro moderní filologii 41, 1959, 51-52.

Online: Kramerius.lib.cas.

1960

1960a   „Autonomous and Syntagmatic Words“. In: Studii şi cercetâri lingvistice 11, Omagiu lui Al. Graur, Bucureşti, 1960, pp. 761-763.

Online: dspace.bcu-iasi.ro.

1960b   „Над чём работают ученые. Вопросы языкознания 1960, No. 4, 158-159.

1960c   „Hans Galinsky: Amerikanisches und Britisches Englisch“. Mitteilungsblatt de Allge meinen deutschen Neuphilologenverbandes 13, 1960, 27-28.

1960d   „Z. Vančura: The Negro in the White Man's Ship. (Prague Studies in English vol. 8)“. Philologica Pragensia vol. 3, 1960, 44-45.

1961

1961a   „Principles of Morphological Analysis“. Philologica Pragensia vol. 4, 129-137.

1961b   „O morfonologické analogii“. Časopis pro moderní filologii 43, 65-73.

1961c   „[Reply to a Questionnaire]“. In: Zeichen und System der Sprache. Vol. I. Berlin, 1961, pp. 142-145.

1961d   „Gerhard Dietrich: Adverb oder Präposition?“. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 9, 1961, 89-91.

1961e   „Herbert Koziol: Die Aussprache des Englischen“. Mitteilungsblatt des Allgemeinen deutschen Neuphilologenverbandes 14, 1961, 71-72.

1961f   „Rolf Berndt: Einführung in das Studium des Mittelenglischen“. Časopis pro moderní filologii 43, 109 bis 110.

1962

1962a   Fonetický a fonologický vývoj slova v nové angličtině. Vývoj anglického hláskosloví 1400—1950. Učební texty vysokých škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, 4°, 142 pp.

1962b   Rozbor nynější spisovné angličtiny. Díl I. Rozbor fonologický. Určeno pro posluchače fakulty filologické. Učební texty vysokách škol. 2. vydání. Praha: SPN, 1962 (360 výt.), 4°, 79 pp.

1962c   Rozbor nynější spisovné angličtiny. Díl II. Morfologie slovních druhů (části řeči) a tvoření slov. Určeno pro posluchače fakulty filologické. Učební texty vysokách škol. 2. revidované vydání. Praha: SPN, Vydavatel Karlova universita v Praze, 1962 (360 výt.), 4°, 190 pp.

1962d   Učebnice holandštiny. Pp. 225 (Mimeographed; jointly with Olga Krijtová) Praha.

1962e   „On the Morphological Classification of Words“. Lingua 11, 1962 (Volume in Honour of Prof. A. W. de Groot), 422-425.

Online: libgen.

1962f   „O nynějším studiu anglických jmen místních“. Časopis pro moderní filologii 44, 7-21.

1962g   „Autonomous and Syntagmatic Words“.

A Japanese reprint of the article published originally in: Studii şi cercetâri lingvistice 11, Omagiu lui Al. Graur, Bucureşti, 1960, pp. 761-763.

1962h   „General Problems of Structural Linguistics“. Pp. 24.

An English vision of the article originally published in Slovo a slovesnost 9, 1943, 57-68. Translated by Philip H. Smith, published mimeographed in the USA, place and publisher not stated.

1962i   „Thomas A. Sebeok: Style in Language“. Časopis pro moderní filologii 44, 190-191.

1962j   „Hans Kurath and Raven I. McDavid Jr.: The Pronunciation of English in the Atlantic States“. Časopis pro moderní filologii 44, 188-190.

1962k   „H. Pilch: Layamons Brut“. Časopis pro moderní filologii 44, 248-249.

1962l   „Hans Kurath–Raven I. McDavid Jr.: The Pronunciation of English in the Atlantic States“. Philologica Pragensia vol. 5, 176-177.

1962m   „Tauno F. Mustanoja: A Middle English Syntax. Part I, Parts of Speech“. Philologica Pragensia vol. 5, 177.

1963

1963a   Výbor z literatury staroanglické a středoanglické. I. Texty a úvody. (Mimeographed; jointly with Jiří Nosek) Praha. 96 pp.

1963b   Dějiny anglické literatury. Part II and III. Od bitvy u Hastings do rozkvětu anglické renesance. (Mimeographed, a reprint) Praha. 195 pp.

1963c   „On Morphemic Homonymy“. Prace filologiczne 18, 1963, 149-152.

1963d   „Problém vlastních jmen“ (On the problem of proper names). Philologica Pragensia 6, 1963, 85-89.

Online: Kramerius.lib.cas.

1963e   „Elizabeth Salter: Piers Plowman. An Introduction. 1962. Pp. 160, Basil Blackwell, Oxford. – John Lawlor: Piers Plowman. An Essay in Criticism. London, 1962. Pp. 330. Edward Arnold Ltd“. Philologica Pragensia 6 (45), 1963, 316-317.

Online: Kramerius.lib.cas.

1964

1964a   „On foreign phonological features in present-day English“. In: In Honour of Daniel Jones. Papers Contributed on the Occasion of His Eightieth Birthday, 12 September 1961. Edited by David Abercrombie, D. B. Fry, P. A. D. MacCarthy, N. C. Scott, J. L. M. Trim. London, Longmans, 1964, pp. 185–190.

1964b   „On the Linguistic Sign and the Multilevel Organization of Language“. In: Travaux linguistiques de Prague 1, 1964, pp. 33-40.

1964c   „O čském pravopise“. Slovo a slovesnost vol. 25, 197-201.

1964d   „Donald Davie: The Language of Science and the Language of Literature, 1700-1740“. Philologica Pragensia vol. 7 (46), 199.

1965

1965a   Dějiny anglické literatury. I. Doba anglosaská. Pro posluchače fakulty filosofické. Učební texty vysokých škol. Karlova universita v Praze. Fakulta filosofická. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 71 str.

1965b   Dějiny anglické literatury. IV. Od rozkvětu anglické renesance ke klasicismu (1560—1660). 2., přeprac. vydání. Učební texty vysokých škol. Praha: SNP, 1965, 232 pp.

1965c   Výbor z literatury staroanglické a středoanglické. II. Slovník k textům. Praha, 1965, 129 pp. (Mimographed.)

1965d   Sobre la analogia morfonologica. Cuadernos del Instituto lingüistico Latinoamericano, No. 4. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de humanidades y ciencias. Departamento de lingüistica, 1965, 35 pp.

A Spanish version of the article 'About the Morphological Analogy', originally published in ČMF 43, 1961, 65-73.

1965e   Principios de analisis morfologico. Cuadernos del Instituto lingüistico Latinoamericano, No. 6. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de humanidades y ciencias, Departamento de Lingüistica, 1965, 29 pp.

A Spanish version of the article 'Principles of Morphological Analysis', originally published in Philologica Pragensia 4, 129-137.

1965f   „On Analogy in Structual Linguistics“. In: Omagiu lui A. Rosetti, Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1965, pp. 935-938.

1965g   „A Remark Concerning the Linguistic Sign and Communication“. In: Studies in Language and Literature in Honour of Margaret Schlauch. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965, pp. 453-456.

1966

1966a   A Phonological Analysis of Present-day Standard English. Revised New Edition. Edited by T. Kanekiyo and T. Koizumi. Tokyo, Hokuou Publ. Co., 1966, X + 155 pp.

1966b   „Linguistics and the Ideological Structure of the Period“. In: Josef Vachek, The Linguistic School of Prague. An introduction of its theory and practice. Indiana University studies in the history and theory of linguistics. Bloomington & London, Indiana University Press, 1966, pp. 152–165.

An English version of the article 'Jazykozpyt a myšlenková struktura doby', originally published in SaS 10, 1948, 73-80.

Second printing 1970. — Another edition 1983.

1966c   „On the Basic Categories of Syntagmatic Morphology“. TLP 2, 1966, 165-169.

1966d   „The Distribution of Vowel Length and its Frequency in Czech“. Prague Studies in Mathematical Linguistics 1, 1966, 11-16.

1966e   „Shakespeare's Ethics and Philosophy“. In: Charles University on Shakespeare. Essays edited by Zdeněk Stříbrný with the help of Jarmila Emmerová. Praha: Universita Karlova, 1965, pp. 55–63.

Online: digitalniknihovna.cz.

1966f   „Stephen Ullmann, Language and Style“. Philologica Pragensia 9, 1966, 319-320.

1966g   „Roland Arnold–Klaus Hansen, Phonetik der englischen Sprache“. Philologica Pragensia 9, 1966, 209.

1966h   „Úvodem“. In: Tři příspěvky z oblasti odborné lingvistiky. V redakci Bohumila Trnky. Publikace pro vnitřní potřebu. Kruh moderních filologů při Československé akademii věd v Praze (Tisk Geografický ústav ČSAV, Brno), 1966 (250 výtisků), pp. 1–2.

Obsah: Karel Bareš, „Sporné otázky morfematické stavby slov v angličtině“ (Disputable problems of morphemic structure of words in present-day English) /3-14/. Rostislav Kocourek, „Synonyma v terminologii“ (Synonyms in terminology) /15-36/. Lubomír Drozd, „K otázkám odborného jazyka v Německé spolkové republice“ (Zu einigen fachsprachlichen Betrachtungsweisen in der BRD) /37-47/.

1967

1967a   Rozbor nynější spisovné angličtiny. I. Rozbor fonologický. Určeno pro posluchače fakulty filologické. Učební texty vysokách škol. 3. vydání. Praha SPN, Vydavatel Karlova universita v Praze, 1967 (500 výt.), 4°, 51 pp.

Dotisk 1970.

1967b   Rozbor nynější spisovné angličtiny. II. Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov. Určeno pro posluchače fakulty filologické. Učební texty vysokách škol. 3. vydání. Praha, SPN, Vydavatel Karlova universita v Praze, 1967 (500 výt.), 4°, 120 pp.

1967c   „Hjelmslevova teorie jazykové analýzy“. Časopis pro moderní filologii 49, 1967, 24-29.

1967d   „Words, Semantemes and Sememes“. In: To Honor Roman Jakobson. Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday. 11 October 1966 III. The Hague–Paris: Mouton, 1967, pp. 2050–2054.

1967e   „The Phonemic Organisation of Morphemes“. In: AUC, Philologica 6, Phonetica Pragensia. Praha: Universita Karlova, 1967, pp. 91-93.

1967f   „Alfred — Alured“. Slovo a slovesnost 28, 1967, 418-421.

Nosek: A Miscellany in Honour of Pavel Trost. /??/

1967g   „Několik poznámek k vývoji nejstarší poezie germánské“. In: AUC. Philologica 5, Prague Studies in English, 12. Praha: Universita Karlova, 1967, pp. 63-76.

1967h   „Dr. Ernest Klein, Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language“. Časopis pro moderní filologii 49, 122.

1968

1968a   A Phonological Analysis of Present-day Standard English. Revised New Edition. Edited by † Tetsuya Kanekiyo & Tamotsu Koizumi. Alabama Linguistic & Philological Series #17. Alabama: University of Alabama Press, 1968, X + 155 pp.

1968b   Výbor z literatury staroanglické a středoanglické. I. Texty a úvody. (Jointly with Jiří Nosek). Praha, SPN. 96 pp.

1968c   Výbor z literatury staroanglické a středoanglické. II. Slovník k textům. Praha SPN. 129 pp.

1968d   Učebnice nizozemštiny. Bohumil Trnka, Olga Krijtová. Učební texty vysokých škol. Praha: SPN, Univerzita Karlova, 1968 (500 výt.; 1. vyd.), 4°, 118 pp.

1968e   „On Analogy. Zum Andenken an F. Slotty“. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 21, 1968, 345-51.

Online: libgen.

1968f   „On Word Order in Structural Linguistics“. TLP 3, 1968, 48-51.

1968g   „Martin Lehnert, Beowulf. Eine Auswahl. Sammlung Göschen, Bd. 1135“. ZAA 16, 1968, 78-79.

1968h   „Wolfgang Viereck, Phonematische Analyse des Dialekts von Gateshead-upon-Tyne, Co. Durham. Britannica et Americana vol. 16 (1966). Cram. de Gruyter et Co. Hamburg. 12 + 131 pp.“ Philologica Pragensia 11, 1968, 123-124.

1969

1969a   „Conversion in English“. In: Brno Studies in English, vol. 8, Charisteria Iosepho Vachek sexagenario oblata. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica, 137. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1969, pp. 183-187.

Online: digilib.phil.muni.cz.

1969b   „Ke změně středoanglického -erC > -arC v rané nové angličtině“. Slovo a slovesnost 30, 1969, 246-249.

Online: Kramerius.lib.cas.

1969c   „M. I. Steblin-Kamenskij, Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков“. Časopis pro moderní filologii 51, 54-56.

1969d   „G. Nickel, Die Expanded Form im Altenglischen“. Philologica Pragensia 12, 179-181.

1969e   „Základní problémy při budování těsnopisné soustavy“. Zprávy ústavu těsnopisného No. 3, 1969-70, pp. 73-80.

1971

1971a   El Círculo de Praga. B. Trnka, J. Vachek, N. S. Trubetzkoy, V. Mathesius, R. Jakobson. Edición, traducción y prólogo de Joan A. Argente. Colección Argumentos 21. Barcelona: Editorial Anagrama, 1971, 129 pp.

Reimpr. 1972, 1980 /??/.

1972

1972a   Rozbor nynější spisovné angličtiny. 3. Morfologie slovních druhů a částí řeči. Třetí vydání. Praha, 1972, 120 str.

1972b   „On the Frequency and Distribution of Consonant Clusters in Czech“. Prague Studies in Mathematical Linguistics 3, 1972, 11-14.

1973

1973a   Dějiny anglické literatury. I. Doba anglosaská. Pro posluchače fakulty filosofické. Třetí vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství / Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 1973, 118 str.

1973b   Dějiny anglické literatury. II. a III. Od bitvy u Hastings do rozkvětu anglické renesance. Třetí vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství / Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 1973, 195 str.

1973c   Úvod do anglické prosodie. Určeno pro posluchače fakulty filosofické. 2. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství / Univerzita Karlova, 1973, 135 pp.

1974

1974a   „On the Relationship of Phonemes to Sounds“. In: Acta Universitatis Carolinae — Philologica, Phonetica Pragensia 4, 1974, pp. 165-167.

1974b   „A Few Remarks on Homonymy and Neutralisation“. Poetica 1, (Tokyo, Sanseido) 1974, pp. 84-88.

1975

1975a   „The Old English Vowel System and the Problem of Monophonemes“. In: Studii şi Cercetări Lingvistice 26, Bucureşti, 1975, pp. 429-431.

Online: dspace.bcu-iasi.ro.

1978

1978a   Výbor z literatury staroanglické a středoanglické. I. Texty a úvody. (Jointly with Jiří Nosek). Praha: SPN, 1978 (2. vydání), 96 pp.

1978b   Výbor z literatury staroanglické a středoanglické. II. Slovník k textům. Praha: SPN, 1978 (2. vydání), 130 pp.

1978c   „Teorie znakových planů a vztah slov k morfémům“. Slovo a slovesnost 39, 1978, 222-223.

Résumé: On the Theory of the Linguistic Entities as Signs and on the Relationship of Morphemes to Words.

Reprint: SPSL „The Theory of Sign Levels and the Relation of Words to Morphemes“ 361-363. The author’s English version was especially written for the 1982 volume.

Online: Kramerius.lib.cas.

1980

1980a   Úvod do anglické prosodie. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra anglistiky, germanistiky a nordistiky. Praha: Univerzita Karlova, 1980 (2. vyd. Dotisk.), 136 pp.

Introduction to English prosody.

1980b   „On the Morphological Level of a Language“. Philologica Pragensia 23, 1980, 164-167.

1981

1981a   „A few comments on the basic functions of natural languages“. In: Jürgen Esser and Axel Hübler (eds.), Forms and Functions. Tübinger Beiträge zur Linguistik, no 149. Tübingen: Narr, 1981, pp. 61-64.

1981b   „Základy jazykové analýzy“. (Foundations of linguistic analysis) In: XIV. ročenka Kruhu moderních filologů při ČSAV. (Fourteenth annual report of the Circle of modern philology). Prague: Circle or Modern Philology, 1981, pp. 5-8.

1981c   „The Beowulf Poem and Virgil's Aeneid“. Poetica 12, 1981 (Tokyo), 150-56.

1982

1982a   Selected papers in structural linguistics. Contributions to English and general linguistics written in the years 1928—1978. Afterword by Roman Jakobson. Edited by Vilém Fried. Janua linguarum. Series maior 88. Berlin / New York / Amsterdam: Mouton Publishers, 1982, XII + 392 pp.

Contents:

Preface /v/. Acknowledgements /vii/. List of Abbreviations /xii/

Introduction: A Brief Survey of the Life and Work of Bohumil Trnka (by Vilém Fried) /1/

SECTION ONE   GENERAL LINGUISTICS

Méthode de Comparaison Analytique et Grammaire Comparée Historique (1929c) /23/

About Analogy in Structural Linguistics (1936e) /29/

General Problems of Structural Linguistics (1943a) /32/

Linguistics and the Ideological Structure of the Period (1948d) /49/

Zur Erinnerung an August Schleicher (1952b) /61/

Prague Structural Linguistics (1958b) /70/

A Theory of Proper Names (1958d) /81/

On the Linguistic Sign and the Multilevel Organisation of Language (1964b) /86/

A Remark Concerning the Linguistic Sign and Communication (1966) /94/

Words, Semantemes, and Sememes (1967d) /97/

On Analogy (1968e) /102/

SECTION TWO   SYNCHRONIC PHONOLOGY

General Laws of Phonemic Combinations (1936c) /113/

On the Combinatory Variants and Neutralisations of Phonemes (1938c) /119/

Norwegian Alveolar Consonants (1941c) /125/

About Monophonemic Words (1941d) /128/

Phonological Foreignisms in Czech (1942a) /132/

The Determination of the Phoneme (1954d) /144/

On Some Problems of Neutralisation (1958c) /149/

On Foreign Phonological Features in Present-day English (1964a) /156/

The Phonemic Organisation of Morphemes (1967e) /162/

On the Relationship of Phonemes to Sounds (1974a) /165/

SECTION THREE   STATISTICAL LINGUISTICS

Quantitative Linguistics (1951a) /171/

The Distribution of Vowel Length and its frequency in Czech (1966d) /187-194/

On the Frequency and Distribution of Consonant Clusters in Czech (1972b) /195-201/

SECTION FOUR   HISTORICAL LINGUISTICS: DIACHRONIC PHONOLOGY AND MORPHOLOGY

Some Remarks on the Perfective and Imperfective Aspects in Gothic (1929b) /205/

Can Verner’s Law be applied to Modern English? (1934/1935b) /210/

The Phonological Development of Germanic Vowels (1935/1936b) /219/

The Phonemic Development of Spirants in English (1938d) /224/

Phonological Remarks Concerning Scandinavian Runic Writing (1939c) /232-235/

Some Remarks Concerning Germanic Expressive Gemination (1939d) /236-244/

From Germanic to English. A Chapter from Historical English Phonology (1948f) /245-252/

The Old English Diminutive Suffix -INCEL (1956b) /253-257/

A Phonemic Aspect of the Great Vowel-Shift (1959b) /258-262/

About Morphonological Analogy (1961b) /263-275/

On the Change of Middle English -erC into -arC in Early New English (1969b) /276-280/

The Old English Vowel System and the Problem of Monophonemes (1975a) /281-284/

SECTION FIVE   SYNCHRONIC MORPHOLOGY, SYNTAX AND STYLE

Analysis and Synthesis in English (1928b) /287-294/

Bemerkungen zur Homonymie (1931b) /295-298/

Some Thoughts on Structural Morphology (1932a) /299-302/

Morphological Oppositions (1958e) /303-316/

Autonomous and Syntagmatic Words (1960a) /317-319/

Principles of Morphological Analysis (1961a) /320-332/

On the Morphological Classification of Words (1962e) /333-335/

On Morphemic Homonymy (1963c) /336-339/

On the Basic Categories of Syntagmatic Morphology (1966c) /340-344/

On Word Order in Structural Linguistics (1968f) /345-349/

Conversion in English (1969a) /350-355/

A Few Remarks on Homonymy and Neutralisation (1974b) /356-360/

The Theory of Sign Levels and the Relation of Words to Morphemes (1978) /361-363/

The Problem of Style (1941b) /364-381/

Afterword by Roman Jakobson /383-384/

Index of Names /385-388/

Index of Subjects /389-392/

1983

1983a   „Linguistics and the Ideological Structure of the Period“. In: Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague linguistic school. An anthology of Prague school papers. Selected, translated and edited by Josef Vachek and Libuse Dušková. With an introduction by Philip A. Luelsdorff. Praha: Academia, / Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1983, pp. 211–229.

Originally published in Czech under the title ,Jazykozpyt a myšlenková struktura doby,' 1948 in SaS vol. 10, pp. 73-80. Reprinted 1972 in Czech in Prameny české a slovenské lingvistiky, vol. 2, 57-66. Translatcd into English by Josef Vachek and published 1966 in his book The Linguistic School of Prague, pp. 152-166. Bloomington - London: Indiana University Press. Reprinted 1982 in Selected Papers, pp. 49-60.

1983b   „Profesor Vilém Mathesius a obecná báze jeho funkční analýzy“. [Professor Vilém Mathesius and the general basis of his functional analysis]. In: XV. ročenka Kruhu moderních filologů při ČSAV 1981-1982. Prague: Circle or Modern Philology, 1983, pp. 26-33.

1983b   „Personal recollections of V. Mathesius and his Circle“. Theoretical linguistics 10: 2-3, 1983, pp. 249-252.

1984

1984a   „Hlavní principy strukturální analýzy“. [Basic principles of structural analysis of language] SaS 45, 1984, 83-87.

1985

1985a   „The language as an expression of national character“. PP 28, 1985, 119-123.

1990

1990a   Kapitoly z funkční jazykovědy / Studies in Functional Linguistics. Edited by Jiří Nosek. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia CIII—1988. Praha: Univerzita Karlova, 1990, 212 pp.

Obsah:

Úvodem (Jiří Nosek) /7-8/

I. Nárys funkční lingvistiky /9-12/

(An outline of functional linguistics) /13-14/

II. Jazyk a společnost /15-17/

(Language and society) /17-18/

III. Jazykové roviny a jejich strategie /19-26/

Prosloveno dne 14. listopadu 1980.

(Linguistic levels and their strategies) /26-28/

IV. O podstatě jazykové analýzy /29-32/

Prosloveno dne 24. dubna 1981.

(On the nature of linguistic analysis) /32-33/

V. Popis jazyka invariantními hodnotami /34-38/

Prosloveno dne 9. října 1980.

(The description of language by invariant values) /39-41/

VI. Jazykové entity, vztahy a znaky /42-45/

(Linguistic entities, relations and signs) /45-46/

VII. Otázka znaku v jazykozpytu /47-66/

(The question of the sign in linguistics) /66-69/

VIII. Jazyk, znak a funkce /70-74/

(Language, sign and function) /74-75/

IX. Znakové pojetí jazykové struktury /76-80/

Prosloveno dne 1. března 1974.

(The sign conception of language structure) /80-81/

X. Teorie jazykového znaku /82-90/

Prosloveno dne 29. ledna 1962 v Praze a dne 7. března 1962 v Bratislavě.

(The theory of the linguistic sign) /91-92/

XI. O strukturním vývoji jazyka a metodách jeho zkoumání /93-102/

(On the structural development of language and methods of linguistic study) /102-104/

XII. Synchronie a diachronie /105-106/

Prosloveno dne 12. prosince 1980.

(Synchrony and diachrony) /106-107/

XIII. Sémantika /108-119/

Prosloveno dne 25. února a 4. března 1966.

(Semantics) /120-124/

XIV. Slovo a pojem /125/

(The word and the concept) /126/

XV. Jazyk a logika /127-128/

(Language and logic) /128-129/

XVI. Nástin morfologie a syntaxe angličtiny /129-140/

(An outline of morphology and syntax) /140-142/

XVII. Zásady strukturní morfologie /143-150/

Prosloveno dne 3. března a 5. září 1965.

(The principles of structural morphology) /150-153/

XVIII. Odvozování slov v morfologické struktuře angličtiny /154-165/

(Word-formation in the morphological structure of English) /165-168/

XIX. Dlouhá slova v angličtině /169-187/

Prosloveno dne 12. dubna 1954.

(Long words in English) /187-191/

XX. Zásady Pražské lingvistické školy /192-195/

(The principles of the Linguistic school of Prague) /195-197/

Zkratky /198/. Bibliografie /199-203/. Summary /204-205/. Rejstřík osob /206-207/. Věcný rejstřík /208-212/.


1990b   Učebnice nizozemštiny. Bohumil Trnka, Olga Krijtová. Praha: Univerzita Karlova, 1990 (300 výt.; Dotisk, 4. vyd.), 30 cm, 118 pp.

2014

2014a   Rozbor nynější spisovné angličtiny. K vydání připravil a rejstřík sestavil prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. Předmluvu napsala prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014, 287 pp.

Obsah:

Předmluva (Libuše Dušková) /7/.

Díl I. Rozbor fonologický /11/.

Úvod /13/

Rozdělení jazykového rozboru /14/. Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání /14/.

Fonémy a varianty /16/

Monofonémové hodnocení hláskových komplexů /18/. Dvoufonémové hodnocení hlásek /19/. Inventář anglických souhláskových fonémů /20/. Varianty anglických souhláskových fonémů /21/. Třídění anglických fonémů /25/. Přehled fonologického systému anglických souhlásek /28/. Samohlásky /29/. Protiklady i/j, u/w /31/. Realizace krátkých samohlásek /32/. Fonologický systém dlouhých samohlásek a dvojhlásek /32/. Realizace samohláskové délky /35/. Teorie slabičného řezu /35/. Protiklady dlouhých samohlásek a dvojhlásek /36/.

Slabika /37/

Dynamický přízvuk /39/

Fonologické zhodnocení anglického přízvuku /39/. Umístění hlavního přízvuku ve slově /41/. Samohláskové protiklady v nepřízvučných slabikách /46/. Větná funkce anglického přízvuku /48/. Slabá slova /49/.

Fonémová struktura slova /49/

Omezení v účasti fonémů na kombinacích (na styčném kontrastu) /50/. Omezení ve sledu fonémů /51/. Omezení v počtu styčných fonémů /51/. Omezení v pozici fonémů a fonémových shluků /52/. Fonologické cizosti /54/. Signalizační funkce a prostředky této funkce /56/.

Kvantitativní fonologie /57/

Psaná a mluvená angličtina. Pravopis /58/

Působení psané řeči na mluvenou /61/. Výslovnost latinských slov v angličtině /62/.

Díl II. Morfologie slovních druhů (částí řeči) a tvoření slov /65/.

Slova a fonémy /68/

Sémantika a synsémantika /68/. Fundující a odvozující části slova. Alternace. Morfologické exponenty /69/. Analogie. Fonologický plán není křížen plánem morfologickým /70/. Homofonní a diafonní realizace slova /71/. Základní význam a významové variace slova a morfému /73/. Morfologické protiklady. Rozdělení morfologie /74/.

Části řeči /75/

Morfologické protiklady substantiv /76/

Protiklad singulár - plurál /76/. Komplementární exponenty plurálu /77/. Protiklad počitatelnosti a nepočitatelnosti /81/. Protiklad pád obecný – pád adnominální /84/. Morfologické exponenty adnominálního pádu /86/.

Adjektiva /87/

Účast ve stupňování. základní významy stupňování /87/. Která adjektiva se mohou stupňovat /88/. Exponenty komparativu /89/. Exponenty superlativu /90/.

Stupňování adverbií /92/

Morfologické protiklady slovesa /92/

Morfologické exponenty préterita a participia perf. pas. /93/. Pravidelná slovesa /93/. Nepravidelná slovesa /94/. Exponenty 3. os. sg. ind. prézenta /102/. Stará koncovka -th, -eth ve 3. os. sg. prézenta /103/. Koncovka 2. os. sg. prézenta a préterita /104/. Tvar -ingový /105/.

Konverze částí řeči /105/

Konverze jmen (substantiv a adjektiv) a adverbií v slovesa /106/. Konverze sloves v substantiva /109/. Konverze adjektiv v substantiva a substantiv v adjektiva /111/. Konverze adverbií v adjektiva /115/.

Části řeči rozlišené alternací /116/

Substantiva a adjektiva rozlišená od sloves alternací /116/. Alternace samohlásek /116/. Alternace souhlásek /118/. Alternace přízvuku /120/. Tvoření kauzativ alternací /121/.

Tvoření slov příponami /122/

Substantivní přípony /122/. Nomina agentis /122/. Nomina patientis /128/. Nomina actionis /130/. Sufixy, jimiž se odvozují od sloves substantiva označující místo, čas a nástroj /138/. Nomina qualitatis /139/. Substantiva odvozená od jiných substantiv /144/. Nomina actoris /144/. Substantiva označující stav a zaměstnání nebo předmět činnosti fundujících substantiv /150/. Deminutiva /155/. Feminina odvozená od maskulin /159/. Adjektivní přípony /160/. Adjektiva tvořená od substantiv /160/. Adjektiva tvořená od sloves /170/. Adjektiva tvořená od adjektiv a adverbií /173/. Slovesné přípony /175/. Slovesa odvozená od substantiv a adjektiv /175/. Sovesa odvozená od sloves /177/.

Tvoření adverbií /181/

Odvozování slov předponami /184/

Kompozita a sousloví /184/

Tvoření slov zkracováním /186/

Tvoření slov z psaných zkratek /187/

Sousloví /187/

Bibliografie /189/

Díl III. Syntaxe jména a jmenných tvarů slovesných /195/.

Úvodem /198/

K dějinám rozdělení mluvnice /199/

Členy. Morfologie členů /201/

Členy. Syntaxe členů /202/

Syntaxe určitého členu /203/. Syntaxe neurčitého členu /206/. Užívání substantiv bez členu (nulový člen) /207/. Užívání substantiv bez členu z rytmických a jiných důvodů /213/.

Syntaxe čísla (singulár – plurál) /215/

Význam plurálu nepočitatelných substantiv /216/. Kolektiva /217/. Plurál pojatý jako singulární celek („jednoticí plurál“, ‘unification plural’) /218/. Významově rozlišené plurály /219/. Pluralia tantum /223/. Změna morfologického singuláru v plurál a plurálu v singulár /226/.

K otázce pádů v angličtině /227/

Syntaxe adnominálního pádu /227/. Adnominální sousloví /229/. Elipsa řídicího substantiva /230/. Opis adnominálního pádu /231/. Opis adnominálního pádu v jeho jednotlivých funkcích /232/. Pleonastický pád adnominální /235/. Obecný pád /236/.

Syntaxe adjektiv. Určování substantiv /237/

Postavení atributivních adjektiv /238/. Postavení adjektiv v predikativní funkci /242/. Užívání komparativu /243/. Užívání superlativu /245/. Opisná komparace /246/. Slovesný rod a způsob u adjektiv /246/. Opěrné one /247/.

Syntaxe infinitivu /249/

Nominální funkce infinitivu /249/. Předložkový a bezpředložkový infinitiv /250/. Rozdělený infinitiv /254/. Slovesné rysy infinitivu /255/. Vazby apo koinou (o společném členu) /258/. Vazba nominativu s infinitivem /261/. Vazba sloves be a have s předložkovým infinitivem /261/. Absolutní infinitiv /262/.

Syntaxe tvaru -ingového /264/

Substantivní funkce -ingového tvaru /264/. Adjektivní funkce -ingového tvaru /264/. Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních substantiva /265/. Syntaktické rysy -ingového tvaru v postaveních adjektiva /269/. Synonymní vazby -ingového tvaru /271/. Čas a rod -ingového tvaru /273/. Absolutní vazby -ingové /274/. Závěrečné poznámky k -ingovým tvarům /275/.

Participium /276/

Ryze adjektivní funkce participia /276/. Slovesně nominální funkce participií /277/. Absolutní vazby participiální /278/.

Seznam zkratek a značek /282/. Rejstřík /283/.

  

Prameny

 

Leška, Oldřich: „Bohumil Trnka (3. 6. 1895—14. 2. 1984)“, Časopis pro moderní filologii 78: 2, 1996, 66-78. Online: Kramerius.lib.cas.

Nosek, Jiří: „Soupis prací univ. profesora PhDr. Bohumila Trnky“ [1914—1954]. Časopis pro moderní filologii 37, 1955, str. 105-113. Online: Kramerius.lib.cas.

Nosek, Jiří: „Soupis uveřejněných prací univ. profesora Dr. Bohumila Trnky“ [1914—1965]. In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3: Prague Studies in English 11. Praha: Universita Karlova, 1965, str. 69-83.

Nosek, Jiří: „Bibliography of professor Bohumil Trnka's work published in the years 1955—1965“. Philologica Pragensia 5: Miscellanea Trnka. 1965, str. 117-119.

Nosek, Jiří: „Bibliography of professor Bohumil Trnka's work published in the years 1965—1970 / Soupis prací univ. prof. dr. Bohumila Trnky uveřejněných od roku 1965 do roku 1970“. In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica 5: Prague Studies in English 14. Praha: Universita Karlova, 1971, str. 143-145.

Nosek, Jiří: „Bibliography of professor Bohumil Trnka's work published in the years 1970—1975“. In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica x: Prague Studies in English xx. Praha: Universita Karlova, 1975, str. 160-161.

Nosek, Jiří: „Professor Bohumil Trnka: Eightieth Birthday“. In: Prague studies in English. Universita Karlova, 1975, svazek 16, str. 7-9.

Nosek, Jiří: „A Supplement to the Bibliography of professor Bohumil Trnka's writings“ [1969—1980]. Philologica Pragensia 23, 1980, p. 169.

Nosek, Jiří: „Supplement to the Bibliography of professor Bohumil Trnka's publications“ [1968—1985]. Prague Studies in English 18, Acta Universitatis Carolinae, Philologica, 1985, pp. 115-116.

Vachek, Josef (ed.): Prague School Reader in Linguistics. Bloomington: Indiana University Press, 1964. [PSRL]

„Appendix 9: Soupis prací univ. profesora PhDr Bohumila Trnky. Sestavil Jiří Nosek.“ In: Urbanová, Markéta: The Life and work of Bohumil Trnka. Bakalářská práce. Vedoucí práce: PhDr. Robert Vorel, CSc. Katedra anglického jazyka a literatury Studijní program: Filologie. Studijní obor: Cizí jazyky pro komerční praxi: angličtina–ruština. Fakulta filozofická. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, unpaginated (approx. 66-89).

 


 

 

 

 

⧼ Poslední aktualizace 1. V. 2023 ⧽

 

 

 

 


Bohumil Trnka
(1955)Bohumil Trnka
(cca 1965)On the Syntax of the English Verb from Caxton to Dryden (1930) 


 

 

Abbreviations:

ČČFČeský časopis filologický.

ČMFČasopis pro moderní filologii.

Nové Čechy.

PPPhilologica Pragensia.

PSRLPrague School Reader in Linguistics.

SaSSlovo a slovesnost.

TCLPTravaux du Cercle linguistique de Prague.

TLPTravaux linguistiques de Prague. 

 

< < < < < <