Zikmund Winter

[ 1846 — 1912 ]

Bibliografie


 

1869

1.   „V noci 17. ledna 1623“, (báseň o Jiřím z Poděbrad, incipit: "Praha ve snách ponořena“, pod pseudonymem V. Zikmund), in: Almanach českého studentstva, ed. Otokar Hostinský a Svatopluk Čech, Praha 1869, str. 262—264.

1873

2.   „Zdálo se mi“ (báseň o ušlapané růži), in: Ruch, almanach omladiny českoslovanské III, ed. J. Dürich, J. Kálal, J. R. Nejedlý, Praha 1973, str. 252.

1878

3.   „Slova hymnu na Karla IV.“, nápěv od Janáka, předneseno 24. listopadu 1878 v Rakovníce.

4.   „O Karlu, králi Českém“, řeč slavnostní z 24. listopadu 1878, tištěná; zmínka v programu rakovnické reálky.

1880

5.   „Golgatha“ (Kulturní obrázek z archivu rakovnického nakreslil dr. Sigm. Winter), in: Světozor XIV, 1880, č. 14 (22. října), s. 507, 509–511. — Nově zpracováno pod názvem „Pozdě“, viz r. 1911.

6.   „O Rakovníce a jeho obyvatelstvu v l. 1515—1590“, Přednáška, konaná 18. dub. ve prospěch škol reálných. (Pozvání v pozůstalosti)

O stavbách, řádech městských, soudech, círk. správě, řemeslech, obyč. a mravech, jménech.

7.   „Z lesů křivoklátských“, in: NL, č. 135. — Viz 106.

1881

8.   „Proslov při oslavě sňatku kor. prince Rudolfa 10. května“, (Program v pozůst.)

9.   „Vzkázání. »Postůjte, vy hvězdy bílé«, nápěv od Mayra. (Tišt.)

10.   „Ze staré rodinné kroniky“ (Sigmund Winter), in: Lumír IX, 1881, č. 32 (20. listopadu), s. 505–508. — Viz 122.

1882

11.   „Bitva v Hodyni“ (Venkovský obrázek ze XVI. stol. od dra. S. Wintera), in: Světozor XVI, 1882, č. 46 (10. listopadu), s. 543–544; č. 47 (17. listopadu), s. 555–558. — Viz 60.

12.   „Galanthomme z předešlého století“, in: České noviny dříve Posel z Prahy (Fr. Šimáček), feuill. čís. 271 z 11. listopadu. — Viz 462.

13.   „Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský“ (Obrázek ze 16. století nakreslil dr. Sigmund Winter), in: Světozor XVI, 1882, č. 3 (13. ledna), s. 31, 33–34; č. 4 (20. ledna), s. 43–46; č. 5 (27. ledna), s. 54–55; č. 6 (3. února), s. 70; č. 7 (10. února), s. 78–79. — Viz 122.

14.   „Provolání ke sbírkám na opravu chrámu rakovnického“, .../??/

15.   „Rakovnický primator“ (Historické obrázky ze 16. století od dra. Sigmunda Wintera), in: Světozor XVI, 1882, č. 16 (14. dubna), s. 187, 189–190; č. 17 (21. dubna), s. 201–202; č. 18 (28. dubna), s. 211, 213–214; č. 19 (5. května), s. 226; č. 20 (12. května), s. 235, 237–238; č. 21 (19. května), s. 247, 249–250; č. 22 (26. května), s. 259, 261–262; č. 23 (2. června), s. 271, 273–274; č. 24 (9. června), s. 283–286; č. 25 (16. června), s. 295–298; č. 26 (23. června), s. 308–310; č. 27 (30. června), s. 318–319; č. 28 (7. července), s. 332, 334; č. 29 (14. července), s. 343, 346; č. 30 (21. července), s. 354–355. — Viz 1888, 1912, 1936, 1941, 1950.

1883

16.   „Nezbedný bakalář“ (Rakovnické obrázky ze století 16. od dra. Sig. Wintera), in: Světozor XVII, 1883, č. 16 (13. dubna), s. 177–178; č. 17 (20. dubna), s. 190–191; č. 18 (27. dubna), s. 202–203, 205; č. 19 (4. května), s. 214–215; č. 20 (11. května), s. 230–231; č. 21 (18. května), 243–245; č. 22 (25. května), s. 254–255; č. 23 (1. června), s. 266–268; č. 24 (8. června), s. 279–280; č. 25 (15. června), s. 291–292; č. 26 (22. června), s. 302–203; č. 27 (28 června), s. 314–315. — Viz 1886, 1911, 1915, 1921, 1922, 1936, 1937, 1941, 1950, 1963, 1984.

17.   „O rozvoji školství rakovnického“, (díl sestavil, díl sepsal prof. Dr. Sigmund Winter, Rakovník 1883, str. 5—57.

1. Rakovnická škola superior. II. Rakovnická škola triviální. III. Vznik hlavní školy; léta 1829. IV. Nejstarší reálná škola v Čechách. V. Osnova učebná a nové reálky řád. VI. Nesnáze reálné školy. Otcové řehole pobož. škol odcházejí. VII. Vznikne reálka nižší. VIII. Žalostné desetiletí rakovnické reálky (1851—1861). IX. Rakovnická reálka utrakvistickou. X. Reálka rakovnická zmítá se znova. XI. Rakovnická reálka konečně na rovni se státními školami. XII. Rozvoj ostatního školstva rakovnického. Škola hlavní; škola hospodářská. Epilog.

18.   „Příspěvek k dějinám lékařským“ (Drobty kulturní nasbíral v archivu rakovnickém dr. Sigm. Winter), in: Lumír XI, 1883, č. 17 (10. června), str. 265–267; č. 19 (1. července), s. 297–299; č. 20 (10. července), s. 313–315; č. 21 (20. července), s. 327–330; č. 22 (1. srpna), s. 344–345; č. 23 (10. srpna), s. 360–362. — Viz 106.

I. Doktoři, 265–267. — II. Nemoci přirozené, 297–299. — III. Neduhy ze svévole, 313–315. — IV. Nemoci z čar, nemoci strojené a morní, 327–330, 344–345. — V. Zdravotnictví a léky, 360–362.

19.   „Rakovník století šestnáctého“, in: ČČM 1883, 449. (Pokračování v roč. 1884 a 1885).

1884

20.   „Co povídá nejstarší kniha rakovnická?“ (Kulturní třísky sebral dr. Sigm. Winter), in: Lumír XII, 1884, č. 29, (10. října), s. 458–460; č. 30 (20. října), s. 468–470. — Viz 106.

Kniha z roku 1380, nalezena roku 1884; kšaftovní a trhové zápisy v latině.

21.   „Člověk zmařený. Ze starých rakovnických obrázků“, in: Štěpnice, příl. čas. Škola a Život XXX, 2. — Viz 60, 99, 457.

22.   „Démon ctižádostný“ (Z rakovnických obrázků podává dr. Zikmund Winter), in: Světozor XVIII, 1884, č. 38 (5. září), s. 450–451; č. 39 (12. září), s. 462–463; č. 40 (19. září), s. 475; č. 41 (26. září), s. 487; č. 42 (3. října), s. 498–500. — Viz 122.

23.   „Do zeleného pokoje“, in: Osvěta XIV, 356 a d. — Viz 184, 457.

24.   „K dějinám němčiny v Čechách“ (Příspěvky z archivu Rakovnického podává Z. Winter), in: Lumír XII, 1884, č. 21 (20. července), 329–332; č. 22 (1. srpna), s. 339–343.

25.   „K dějinám poběhlé žebroty v Čechách“, in: Pokrok, feuil. č. 307—8 z 5.—6. XI. 1884.

26.   „O pivovarnictví Rakovnickém za dávných dob“, in: PivL II, 303 a d. (pokrač. v III, 28 a d.).

27.   „Rakovnická půda“, in: Věstník hospodářský ??

28.   „Slavíku ty z lesů našich“, báseň tištěná na uvítanou Irmy Reichovy 18. dubna v Rakovníce. (V pozůst.)

29.   „Slovo z Rakovníka o Rakovníku“, in: Č. Včelař XVIII, 95.

30.   „Umělci na žebrotě. Drobty ze života literátů a umělců. nasbíral v arch. rakov.“, in: Ruch VI, 344 a d. — Viz 106.

1885

31.   „Blázni a pošetilí“ [1539], in: Květy 1885.

47.   „Diarium kněze Bartoloměje Zelenky“, in: PA XIII/1, 1885, 25—35.

32.   „Divná snídaně“, in: Ruch, roč. 7, 1885, č. 15.

33.   „Hlas s makovice“, in: Pokr. č. ??

34.   „K dějinám vpádu Pasovského“, in: Sborník histor. (Rezkův) III, 266.

35.   „Kdo s koho. Kulturní obrázky“, in: Osvěta XV, 774 a d. — Viz 184, 457.

36.   „Komu rakovnické pivo chutnalo, komu nic?“ (Z archivu podává dr. Zikmund Winter), in: Světozor XIX, 1885, č. 19 (24. dubna), s. 291; č. 20 (s. d.), s. 306–307; č. 21 (8. května), s. 323; č. 22 (15. května), s. 342–343.

50.   „Křivoklát za vpádu lidu kurfiřtského r. 1631“, in: PA XIII/1, 1885, 125—132.

37.   „Kterak hájili Pražané pivo své“, in: PivL III, 229.

38.   „O chmeli rakovnickém“, in: PivL III, 246.

Též otisk. zvl.: Dr. Sigmund Winter, O chmeli Rakovnickém, Praha 1885, str. 4.

39.   „O život“ (Z obrázků rakovnických podává dr. Sigm. Winter), in: Lumír XIII, 1885, č. 7 (1. března), 98–101; č. 8 (10. března), s. 115–117; č. 9 (20. března), s. 133–137. — Viz 122.

40.   „Pod svícnem. Z rakovnických obrázků jeden kratochvilný“, in: Ruch VII, 4. — Viz 122.

41.   „Poslední písmáci před soudnou stolicí (1750—81)“, in: Květy VII, (I) 449. — Viz 106.

42.   „Rok 1785“, in: Pokr. č. ??

43.   „Sobek Fr., Všeob. dějepis pro nižší třídy škol středních. — Všeob. zeměpis pro 1. tř. škol stř.Všeob. zeměpis pro 2. tř. škol. stř. Oznámení“, in: ČČM 1885, 414.

44.   „U sladovníka pražského před třemi sty lety“, in: PivL III, 357.

45.   „Zlý duch Arrathan (1774)“, in: NL feuill. č. 140. — Viz 106, 106, 396, 474, 565, 587, 593.

46.   „Žena. Historická črta“, in: Ruch VII, str. LXIII. — Viz 122.

1886

48.   „Jak drahá bývala smrt“ (Z počtů 16. století vyčítá dr. Zigmund Winter), in: Lumír XIV, 1886, č. 26 (10. září), s. 407–410; č. 27 (20. září), s. 424–426; č. 28 (1. října), s. 441–443. — Viz 229, 472.

49.   „Kousky staročeského přírodopisu“, in: Ruch VIII, 246 a d.

51.   „Kupci, kramáři, šmejdíři a šmukýři ve staré Praze“ (Kousek dějin kulturních od dra. Z. Wintra), in: ZlaPr III, 1886, č. 18, s. 275–278; č. 19 (), s. 295–; č. 20 (), s. 311–; č. 21 (), s. 327–; č. 22 (), s. 343–; č. 23 (), s. 359–; č. (24), s. 375–; č. 25 (), s. 391–; č. 26 (), s. 408–; č. 27 (), s. 423–; č. 28 (), s. 439–; č. 29 (), s. 455–; č. 30 (), s. 475–; č. 31 (), s. 487–; č. 31 (). s. 507–; č. 32 (), s. 523–; č. 33 (), s. 539–; č. 34 (), s. 552–; č. 35, (), s. 563–; č. 36 (), s. 579–; č. 37 (), s. 595–.

I. Kupci. -- ...

52.   „Město a kraj Rakovnický za vojny třicetileté“, in: ČČM 1886, 225. (Pokračování v r. 1887—9).

53.   „Nový příspěvek k dějinám tiskárny Veleslavínovy“, in: ČČM 1886, 139.

54.   „O dětech, jako byly v 16. stol“, in: Osvěta XVI, 481. — Viz 462.

55.   „O robotě, kteraká bývala před sto léty“, in: Kalendář Ústř. M. Šk. II, 122.

56.   „O selském posvícení, obzvláště r. 1786“, in: Ruch VIII, 7. — Viz 106.

57.   „O zrádných cedulích a pamfletech“, in: NL č. 142 a 144.

58.   „Pokojníci staropražští r. 1608“, in: Květy VIII, 650 a d.

59.   „Staré památky pivovarství českého“, in: PivL IV, 195 a d.

60.   Starobylé obrázky z Rakovnicka, Vladimír Čech, Praha 1886, str. V + 207.

Člověk zmařený (21). — Bitva v Hodyni (11). — Příšera. — Osudné slovo. — Nezbedný bakalář (16).

61.   „Staročeští advokáti v ouřadě i doma“, in: Sv XX, 18 a d. — Viz 229.

62.   „Štědrý večer na radnici staroměstské (1612)“, in: NL feuill. č. 353. — Viz 106.

63.   „U pana mistra Daniele Adama z Veleslavína“, in: Lumír XIV, 1886, č. 1 (1. ledna), s. 13–14; č. 2 (10. ledna), s. 29–31. — Viz 472.

64.   „Zač bylo živobytí před třemi sty lety?“ (Počítá Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XX, 1886, č. 25 (28. května), s. 387; č. 26 (4. června), s. 406; č. 27 (11. června), s. 419–421; č. 28 (18. června), s. 434–435; č. 29 (25. června), s. 451–453; č. 30 (2. července), s. 467–468, 470; č. 31 (9. července) [č. 16. a), 16. července], s. 482–483; č. 32 (16. července) [č. 16 b)], s. 503. — Viz 130, 472.

1887

65.   „Alžběta Lidmila svobodná paní z Lisova“ (Na poznanou lidí a doby napsal Dr. Zikm. Winter), in: Lumír XV, 1887, č. 2 (10. ledna), s. 26–28; č. 3 (20. ledna), s. 38–40; č. 4. (1. února), s. 56–59. — Viz 229, 462.

66.   „Kšaft Jak. Fikara z Vratu“, in: HN (Nedělní l.) 5. VI. 1887

67.   „Kterak se počátkem 16. věku uměla chasa sladovnická práti“, in: PivL V, 156.

68.   „Nádobí stolu staročeského“ (Píše Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 17 (18. března), s. 258; č. 18 (25. března), s. 274–275; č. 19 (1. dubna), s. 291; č. 20 (8. dubna), s. 311. Viz 205.

69.   „Námluvy a svatby staročeské“ (Ze studií dra. Zikmunda Wintera), in: Lumír XV, 1887, č. 33 (20. listopadu), s. 459–461; č. 34 (1. prosince), s. 472–474; č. 35 (10. prosince), s. 484–486; č. 36 (20. prosince), s. 498–502. — Viz 229, 462.

70.   „Na příkopech pražských“, in: HN, feuill. č. 178 z 30. VI. 1887

71.   „Na rybím trhu v Praze“, in: ZlaPr IV, [1886—]1887, č. 6 (5. ledna 1887), s. 83–86; č. 7 (9. ledna 1887), s. 103–106. — Viz 240.

72.   „Na Turka“, in: NL, feuill. č. 63 z 5. III. 1887. — Viz 106.

73.   „O českém kuchařství za starodávna“ (přednáška 2. III. v Měšťanské Besedě), in: HN, 1887, č. 62. — Viz 205.

74.   „O českých prstenech“ (Vypravuje dr. Zikmund Winter), in: Lumír XV, 1887, č 19 (1. července), s. 293–295; č. 20 (10. července), s. 305–307. — Viz 364.

75.   „Okolo kolleje Karlovy. Obrázek ze staré Prahy 16. věku“, in: NL č. 177. — Viz 364.

76.   „O křižovnickém zboží před válkou třicetiletou“, (Předn. v král. Č. spol. náuk 24. ledn.), in: PA XIV, 25 a d.

77.   „O staročeské posteli“, in: ZlaPr IV, 1887, č. 24 (6. května 1887), s. 378; č. 25 (13. května), s. 393–394; č. 26 (20. května), s. 403, 406. — Viz 472.

78.   „O staročeském hodokvase“ (Píše Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 34 (15. července), s. 531, 534–535; č. 35 (22. července), s. 547, 549–550; č. 36 (29. července), s. 563–566; č. 37 (5. srpna), s. 579–582; č. 38 (12. srpna), s. 600–602. — Viz 205.

79.   „O staročeských pannách a paních“, in: ČP č. 294.

80.   „O staročeských paních a pannách“, předn. 22. X. 1887 v besedě Barák na Žofíně.

81.   „Pan dr. Kopp“, in: HN (NL 15. V. 1887)

82.   „Právě před sto lety“, in: HN (NL 3. IV. 1887)

83.   „Pražské muziky“ (Z bývalého života Pražského vypravuje Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 1 (3. prosince 1886), s. 3, 6; č. 2 (10. prosince 1886), s. 25–26; č. 3 (10. prosince 1886), s. 38–39; č. 4 (17. prosince), s. 55, 58. — Viz 106.

Hudba veřejná ouřední, šumařská a cechovní a hudba v domech soukromých koncem 16. století.

84.   „Pro Žižku“ (Feuilleton), in: Lumír XV, 1887, č. 13 (1. května), s. 208; č. 14 (10. května), s. 223–224. — Viz 106.

Bitka mezi Litoměřickými a Ousteckými roku 1516, neboť »Vašek Řepnice se před Ouštskými dělal Žižkou«.

85.   „Rodiče místra Petra Kodicilla z Tulechova“, in: ČČM 1887, 258.

86.   „Staročeská kuchyně“, in: Osvěta XVII, 427 a d. — Viz 205.

87.   „Staročeští medikové o kuchyni“, in: Osvěta XVII, 891. — Viz 205.

88.   „Starodávný hlas o rovném právu žen“, in: Ruch IX, 276. — Viz 462.

89.   „Tři vlastnosti české“, in: Za praporem sokolským, 29.

90.   „Ve škole Sv. Mikuláše“, in: NL, feuill. č. 158 z 11. VI. 1887. — Viz 106.

91.   „Ve vinárně“, in: Květy 1887, ... — Viz 240.

92.   „Vezdejší chléb denní“ (Píše Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXI, 1887, č. 27 (27. května), s. 419; č. 28 (3. června), s. 435, 438. — Viz 205.

93.   „V úkropě sladovnickém“, in: HN 18. XII. 1887. — Viz 106.

94.   „Z českých chaloupek“ (Příspěvek k dějinám selským od Dra. Zikm. Wintra), in: ZlaPr IV, 1887, č. 34 (15. července), s. 538–539; č. 35 (22. července), s. 551–552, 554; č. 36 (29. července), s. 563, 566; č. 37 (5. srpna), s. 583–584, 586; č. 38 (12. srpna), s. 605–606; č. 39 (19. srpna), s. 619, 622; č. 40 (26. srpna), s. 627, 630.

95.   „Z Hor Kuten“, in: NL č. 326 z 26. XI. 1887.

96.   „Z knih purkmistrových“, in: Květy IX, 14 a d.

97.   „Z kněžských kšaftů starodávních“, in: NL č. ?? — Viz 106.

98.   „Z kšaftů píseckých“, in: Památník Heydukovy nadace v Písku. — Viz 472.

159.   „Zprávy o ‘statcích špitálských konec mostu v Starém Městě Pražském’“, in: PA XIV/1—3, 1887, 25—30, 81—86, 131—138. — Viz 76.

1888

137.   „Beneš z Loun, jeho erb a rod“, in: PA XIV/5, 1888, 243—244.

99.   Člověk zmařený. Starobylý obrázek z Rakovnicka. Urbánkova ústřední knihovna pro českou mládež. Redaktor: František Hrnčíř. Číslo 7.   Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec pro literaturu paedag. i hud. a pomůcky učebné, Praha 1888 (2. vydání), str. 24. — Viz 21, 60, 457.

100.   „Dvě zhynulá řemesla (punčochářství a parukářství)“, in: NL feuill. č. 268 až 269.

101.   Historické arabesky, Kubešova Moravská bibliotéka I., J. F. Kubeš, Třebíč s. a. [1888], str. 181 + (1).

V lázních ...

102.   „Hospodářství na císařském a Wachtl z Pantenova“, in: Sborník děj. prací býv. žáků W. W. Tomka, 63—73.

103.   „Kšaft mistra Kollina z Chotěřiny“, in: ČČM 1888, 461—464.

104.   „Lounské figurky (1577)“, in: NL feuill. č. 152, příl. č. 157. — Viz 106.

105.   „Lounští advokáti kterak sobě mluvili“, in: NL feuill. č. 358—359.

106.   Malé historie ze života staročeského, Moravská bibliotheka č. 33; J. F. Šašek, Velké Meziříčí 1888, str. 397.

Štědrý večer v radnici staroměstské (62). — Lounské figurky (104). — V úkropě sladovnickém. — Pro Žižku (84). — Co povídá nejstarší kniha rakovnická (20). — Pražské muziky (83). — Na Turka (72). — Umělci na žebrotě (30). — Zlý duch Arrathan (45). — Ve škole sv. Mikuláše (1587). — Z kněžských kšaftů starodávných. — Žebráci. — Z lesů křivoklátských (7). — Poslední písmáci před soudnou stolicí (41). — Čaroději (r. 1739). — Blázni (r. 1539) (461?). — O selském posvícení, obzvláště r. 1786 (55). — Příspěvek k dějinám lékařským (18). — Nymburský písař (112).

107.   „Manželky a jejich slabosti“, in: ZlaPr V, 1887, 203--; 214--. — Viz 229.

108.   „Manželové a jejich hříchy“, in: ZlaPr V, 1888, 67--; 86--; 137--; 147--. — Viz 229.

109.   „Manželství zdárná. Tchánové a tchyně“, in: ZlaPr V, 1888, 349--. — Viz 229.

110.   „Mistr Šud se soudí s českou universitou“, in: NL feuill. č. 358—359.

111.   „Na paláci staročeském“ (Líčí dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVI, 1888, č. 6 (20. února), s. 66–67; č. 7 (1. března), s. 78–79. — Viz 462.

112.   „Nymburský písař“ (Miniatura od Dra. Zikm. Wintera), in: Světozor XXII, 1888, č. 25 (11. května), s. 385–386; č. 26 (18. května), s. 403. — Viz 106.

Noční poprava notariusa »limburského« v pondělí po Veliké noci roku 1530.

113.   „O babách“, in: Domácí hospodyně (Olomouc) V, 1888 (1. 4.—15. 5.), č. 8, 9, 10, 11, s. 115—116, 133—135, 147—149, 167—168. — Viz 462.

114.   „O manželstvech nezdárných“, in: ZlaPr VI, 1888, 7--; 19--. — Viz 229.

115.   „O nejdávnějších obchodnících v Praze“, in: Památník obch. spol. Merkur, 1888, s. 5—7.

116.   „O poměru šlechty k městům v XVI. stol.“, (Předn. v král. č. spol. náuk 29. října).

117.   „O rozvodech manželských“, in: ZlaPr V, 1888, 275--. — Viz 229.

118.   „O staročeském milování“ (Studie kulturní od Dra. Zikmunda Wintera), in: Světozor XXII, 1888, č. 1 (25. listopadu 1887), s. 3; č. 2 (2. prosince 1887), s. 23, 26; č. 3 (9. prosince 1887), s. 38–39; č. 4 (16. prosince 1887), s. 50; č. 5 (23. prosince 1887), s. 74; č. 6 (30. prosince 1887), s. 83; č. 7 (6. ledna 1888), s. 106; č. 8 (13. ledna), s. 115–116; č. 9 (20. ledna), s. 129–130; č. 10 (27. ledna), s. 151–153. — Viz 1911.

119.   „Pan Šejnoch“ (Vypravuje Dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVI, 1888, č. 30 (20. října), s. 351–353; č. 31 (1. listopadu), s. 368–369.

Páni ze Schönaichu, počeštěně Šejnochové; generál Matiáš Šejnoch šidí s žoldem, polovina 16. století.

120.   „Rhadamantys“, NL, č. ??, 1888.

121.   „Řády českých malířů“, in: Meth XIV, 77.

122.   Rakovnické obrázky, Řada druhá, F. Šimáček, Praha 1888, str. 237. — Viz 60.

Z rodinné kroniky (10). — Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský (13). — O život (39). — Pod svícnem (40). — Rakovnický primator (15). — Žena (46). — Démon ctižádostný (22).

123.   „Staročeské kuchařky“, in: Osvěta XVIII, 251. — Viz 205.

124.   „Staročeské truhly, skříně a život v nich“, in: Květy X, 147 a d. — Viz 472.

125.   „Týnský pan farář“, in: ZlaPr V, 1888, 579--; 595--; 611--. (Předn. v král. Č. spol. náuk 11. června). — Viz 240.

126.   „V lázni. Starodávný život líčí...“, in: Ruch X, 9 a d.

127.   V měšťanské světnici starodávné. Kulturní studie o patnáctém a šestnáctém století, náčrtky Hanuš Schweiger, Sborník učitelský č. 8, nákl. Al. Wiesner, Praha 1888, str. II + 147. — Viz 472.

128.   „V pražských ulicích za starodávna“, in: Osvěta XVIII, 669 a d.

129.   „V šermířské škole. Obrázek z kulturních dějin“, in: Literární Premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888, ed. Josef Holeček, Umělecká beseda, J. Otto, Praha 1888, s. 29–40. — Viz 240.

130.   „Zač bylo živobytí za starodávna“, in: Přítel Domoviny IV, č. 3, (otisk. č. 56). — Viz 472.

131.   „Zbraně honosné“, in: HN č.? — Viz 472.

132.   „Ze smolné knihy lounské“, in: Ruch X, 533.

133.   „Ze žalářů Pardubských“ (Historické zprávy Dra. Zikmunda Wintera), in: Světozor XXII, 1888, č. 46 (5. října), s. 723–724; č. 47 (12. října), s. 739, 742; č. 48 (19. října), s. 755–756, 758; č. 49 (26. října), s. 775–778; č. 50 (2. listopadu), s. 794–795; č. 51 (9. listopadu), s. 807–808.

134.   „Z knih města Hradce Jindřichova“, in: ZlaPr V, 1888, 732--; 746--; 759--; 776--; 792--; 803--; 819--.

135.   Zpráva jednatelská Histor. spolku, před. 12. března.

1889

136.   „Aloise Jiráska Sebrané spisy“, oznámení (šifra W), in: ČČM 63, 1889, sv. 2, 479.

138.   „Kterak měšťané krále ctili (1538)“, in: HN č. 57.

139.   „Kterak sedláci prali pány“, in: HN, č. ??, 1889. — Viz 229.

140.   „Kterak Židé založili jesuitský konvikt v Praze“ (Z pražského archivu vypravuje dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVII, 1889, č. 35 (10. prosince), s. 411–412. — Viz 252 („Židé podporují jesuity“).

Smlouva z pražské radnice roku 1622 o založení konviktu z peněz židovských.

141.   „Listy Netolických“, in: PA XIV/12, 1888—1889, 629—632.

142.   „Martin Kuthen a jeho nakladatel“ (Literární obrázek od Dra. Zikm. Wintera), in: Lumír XVII, 1889, č. 3 (20. ledna), s. 31–33..

143.   „Mělnické historie“, in: Květy XI, (1) 118 a d.

144.   „Městský rychtář. Dle archiv. pram“, in: Osvěta XIX, 757. Viz i příl. HN z 11. dubna.

145.   „Měšťané a urození páni“, in: Vesna (Brno) 1889, .... — Viz 478.

146.   „Nové zprávy o Táborském“ (Sděluje dr. Zikm. Winter), in: Lumír XVII, 1889, č. 13 (1. května), s. 147–149. — Viz 252.

Jan Táborský z Klokotné Hory († 1572), písař, malíř, horologista.

147.   „O budějovickém hospodářství“, in: HN, č. 344 z 13. XII. 1889.

148.   „O p. rychtáři městském v XV. a XVI. stol.“, předn. ve spol. č. filos., in: HN, č. 100, z 11. IV. 1889.

149.   „O měšťanském stavitelství v XVI. stol.“, (Přednáška 7. května v Jednotě ku povzbuzení průmyslu.)

150.   „O válečné hotovosti měšť. českých v XVI. stol.“, (Předn. 4. dubna v král. Č. spol. nauk).

151.   „Panna Mandelina z Hradce. Histor. obrázek“, in: Ženské listy XVII, feuill. 13 a d. — Viz 364, 462.

152.   „Pekaři“, in: NL feuill. č. 92, 94.

153.   „Pod městskými hradbami“, in: Světozor XXIII, 135.

154.   „Řezníci, jak bývali“, in: NL feuill. č. 108, 109.

155.   „Úmluvci či ubrmani. Kousek života soudního za starých časů v Čechách“, in: ZlaPr VI, 1889, č. 46 (4. října 1889), s. 543, 546.

156.   „Vojenské řády starodávné“, in: Voj. listy VII, 1889, 129, 133.

157.   Zpráva jednatelská Histor. spolku 21. března.

158.   (Zprávy drobné), in: PA XIV, 1888—1889:

Mince v Čechách právě r. 1450. – O velkém ohni v Mostě. – Komu též bývalo o pražskou čistotu starati se, 106. – Čech a Němec. – Plat kněžský bídný. – Čáry znamenité. – Vzdělaný zeman. – Čechové, velikomocný a silný národ. – Ležení pro dluhy. – Alchymie a krejčí. – Palmare nymburského advokáta r. 1561. – Kšaft člověka hrdla odsouzeného, 164—5. – Král kmotrem, 270. – Spisovatelské honoráře, 476. – Poštovský pacholík, poštovský pán, 672.

1890

160.   „Bitva ve škole Sv. Štěpána“, in: Zl. mládí V, 1890, 115.

161.   „Boj o pivo pivem“ (Z archivních pamětí líčí Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXIV, 1890, č. 39 (22. srpna), 459--461; č. 40 (22. srpna?), s. 470; č. 41 (5. září), s. 484--486; č. 42 (5. září?), s. 503; č. 43 (19. září), s. 509--510. — Viz 252.

I. V nové oboře. – II. Pražští nákladníci. – III. Zápas. – IV. Nový boj, staré zbraně. – V. Vítězství a kozí vrátce. – VI. Válečné outraty.

162.   „Bouře v Olomouci“ (Dle pramenů z c. k. archivu místodržitelského v Praze líčí Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXIV, 1890, č. 1 (29. listopadu 1889), s. 6--7; č. 2 (29. listopadu 1889), s. 14--15. — Viz 229.

162a.   „Děvečky“ (podepsáno Z. W.), in: PA XV/2, 1890, 127. — Viz 188, 475.

163.   „Dluhy Melantrišské“, in: ČČM 1890, 279—281.

164.   „Doktor okulista“ (Obrázek starodávného lékařství od dra. Z. Wintera), in: Světozor XXIV, 1889—1890, č. 18 (21. března 1890), s. 206--207.

165.   „Klání o děvče. Historický obrázek“ (od prof. Zikm. Wintra), in: ZlaPr VII, 1889--1890, č. 1 (22. listopadu 1889), s. 3; č. 2 (29. listopadu 1889), s. 18--19. — Viz 229, 338.

166.   Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, díl I.; Novočeská bibliothéka č. XXIX; Spisů musejních č. 163, vyd. nákl. Musea království Českého, Matice Česká, František Řivnáč, Praha 1890, str. XVI + 796. — 206

O městech a jich obyvatelstvu. O městské obraně a vojsku. Zevnějšek města. Ouřady a obec.

Ref.: -e-, in: PA 15/3, 1890, pp. 187–188.

167.   „O kšaftě a pozůstalosti M. Koldína“, in: ČČM 1890, 580. — Viz 472.

168.   „O mamoně. Z kult. dějin českých“, in: Květy XII (1. 7.) 452. — Viz 229, 472.

169.   „O stávkách 15. a 16. stol.“, in: Květy XII (2.) 72. — Viz 229.

170.   „O vedení pří na soudech městských v XVI stol.“, (Předn. 2. června v král. č. spol. náuk). — Viz 206.

171.   „O veřej. bezpečnosti v 16. stol.“, in: Vesna (Brno) X, 1890, 148.

172.   „Pan mistr Kodicill doma“ (Feuilleton), in: Lumír XVIII, 1890, č. 3 (20. ledna), s. 35--36. — Viz 252.

Mistr Petr Kodicill (Codicill) († 1589), rektor a profesor pražské university; o krádeži z jeho „aumary“.

173.   „Polský Don Juan“, in: Zábav. listy XII, 1890, 169. — Viz 279.

173a.   „Pošta před třemi věky“, in: Světozor XXIV, 1890, č. 13 (21. února 1890), s. 147–149.

174.   „Praha spojená“, in: HN, č. ?, 1890.

175.   „Staroměstští v bouři r. 1618“, in: ČČM 1890, 179. — Viz 240 („V těžké bouři“)

176.   „Šimon Proxenus ze Sudetu“ (Z knih kšaftovních vypsal Dr. Zikmund Winter), in: Světozor XXIV, 1890, č. 9 (24. ledna 1890), s. 99, 102. — Viz 279, 217.

177.   „Učení na školách městských v 15. a 16. stol.“, in: Osvěta XX, 289.

178.   „Vandalství v kostele sv. Václava nad Zderazem“, in: M XVI, 25.

179.   „V soukromé škole“ (Historický obrázek), in: Světozor XXIV, 1889—1890, č. 4 (13. prosince 1889), s. 39.

180.   „V staročeském špitále“, in: Vlast VII, 113.

181.   Zpráva jednatelská Histor. spolku 20. března.

1891

182.   „Brána“, Ottův Slovník naučný.

183.   „Branní“, Ottův Slov. nauč.

184.   Dva obrázky Rakovnické. Kulturně historické novely, Salonní bibliotéka č. 72; Jan Otto, Praha 1891, str. 231. — Viz 457.

Kdo s koho? (29). — Do zeleného pokoje (23).

185.   „Francouzská královna v pražské šatlavě“ (Historický štipec, vypsaný z pražského archivu od Dra. Zikm. Wintera), in: Světozor XXV, 1890--1891, č. 1 (28. listopadu 1890), s. 3. — Viz 240.

186.   „Ingenium na vinici pražské“, in: Světozor XXV, 1891, č. 15 (6. března), s. 171, 174. — Viz 240, 462.

187.   „Módy románské v Čechách“, in: Květy XIII, (1) 79. — Viz 233.

188.   „O děvečkách za starodávna“ (Z archivů městských vypsal Dr. Zikmund Winter), in: Lumír XIX, 1891, č. 19 (1. července), s. 222--224; č. 20 (10. července), s. 235--236. — Viz 462.

189.   „Požáry a paličové v Čechách“, in: ZlaPr VIII, 1890--1891, 474--; 492--; 498--; 507--.

190.   „Prokurátor Joachim z Těchenic“, in: ČČM 1891, 224.

191.   „Učitelstvo latinských škol městských v 16. věku“, in: 27. program akad. gymnasia v Praze.

Zvláštní otisk, 29 stran.

192.   „Zdravotnictví šestnáctého století v Čechách“, in: ZlaPr VIII, 1890--1891, 255--; 274--; 283--; 298--; 303--.

193.   „Zpráva histor. spolku, 15. června“, in: PA XV, 297.

194.   „Ženská hlava v XV. věku“, in: Osvěta XXI, 19. — Viz 233, [1913?].

1892

195.   „Cech“ (podepsáno šifrou -ter), in: OSN, ....

196.   „Cechovní zřízení“ (podepsáno šifrou -ter), in: OSN, ....

197.   „Co se líbí na kostýmech žen v 16. stol.“, in: Kal. paní a dívek ??, 1892.

198.   „K místopisu Nového města Pražského“, in: PA XV, 685.

199.   „Kantor sv.-Janský“ (Školská črta z dob nedávno minulých od dra. Z. Wintera), (Feuilleton), in: Lumír XX, 1892, č. 29 (10. října), s. 347--348.

200.   „Kolik směl nákladník bráti na var“, in: PivL X, 74.

201.   „Kolik varů směl nákdadník v starých časech svařiti“, in: PivL X, 14.

202.   „Kterak konšelé za starých časů hospodařili. Kus historie kulturní z 15. a 16. věku“, in: Květy XIV, (1) 77—95.

203.   „Kterak vypadalo husitské vojsko“ (Se zřetelem k divadlu našemu píše Dr. Zikm. Winter), in: Lumír XX, 1892, č. 18 (20. června), s. 205--206; č. 19 (1. července), s. 223--224.

204.   „Kterak vznikl ostrov Rohanský v Praze?“, in: PA XV/4, 1890, 241—244.

205.   Kuchyně a stůl našich předků. Líčení dějepisné ze XVI. století. Všeobecná zajímavě poučná knihovna číslo III.   Dr. Frant. Bačkovský, knihkupec, Praha 1892, 8°, str. 192. — Viz 241?, 462.

Dedikace: „Své malé dceři Pepičce připisuji.“

Obsah: „Vstup“ /s. 7–10/ — „Ráz české kuchyně a knihy kuchařské“ /s. 11–64/ (86). — „Medikové o kuchyni“ /s. 65–82/ (87). — „Nádobí stolu staročeského“ /s. 83–102/ (59). — „Vezdejší chléb denní“ /s. 103–116/ (92). — „Hodokvas“ /s. 117–162/ (78). — „Staročeské kuchařky“ /s. 163–192/ (123).

206.   Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku, díl II., Život veřejný mezi r. 1420—1620, Novočeská bibliothéka č. 29, Spisů musejních č. 163; Matice česká, František Řivnáč, Praha 1892, str. XII + 902. — Viz 166.

O správě policejní. O správě finanční. O městském soudě.

207.   „Matiáš Hutský od Křivoklátu“, in: PA XV/10, 1892, 627—629.

208.   „Městské solnice z XVI. věku“, in: PA XV/7—8, 1891, 455—462.

209.   „Měšťanské libráře v XV. a XVI. stol.“, (Předn. ve spol. musejní 15. pros. 1891), in: ČČM 1892, 65, str. 128—156. — Viz 472.

210.   „Nespravedlnost“, in: Kalendář divadelní ??, 1892.

211.   „O veliké noci v staré Praze. Dvě historické scény“ (Jidáš. Židovské koláče), in: ZlaPr IX, 1891--1892, 243--, 255--. — Viz 240.

212.   „Pásy ženské v šestnáctém věku“, in: Domácí hospodyně (Olomouc), VIII, 97. — Viz 233.

213.   „Po bitvě na Bílých Horách“, in: ZlaPr IX, 1891--1892, 603--; 619--. — Viz 252.

214.   „Poctivý Jidáš. Z pražských obrázků“, in: Osvěta XXII, 625. — Viz 252.

215.   „Pravovárečníci v starých časech“, in: PivL X, 62.

216.   „Pražské obrázky. Na základě archivnich dokladů“, in: Květy XIV (1), 704. — Viz 279, 252.

Pro tu lásku. — Malý Faust. — Z tiché domácnosti. — Mluvte česky.

217.   „Protekce r. 1534“, in: PA XV/7—8, 1891, 477.

218.   „Pýcha stavovská v šatech“, in: Světozor XXVI, 1892, č. 44 (16. září), s. 518; č. 45 (23. září), s. 534.

219.   „Schultz Alwin, Deutsches Leben im XIV. und XV. Jh.“, (Ref.), in: ČČM 1892, 138.

220.   „Starodávný šenk piva, šenkéři a výčepníci“, in: PivL X, 98, 108.

221.   „Strach Táborů“ (Historický obrázek), in: Světozor XXVI, 1892, č. 26 (13. května), s. 302--303; č. 27 (20. května), s. 315.

222.   „Svědectví mrtvého“, in: ČL I, 155.

223.   „Škůdcové chrámoví“, in: Meth XVIII, 64.

224.   „Štítného systém živočichů“, in: PA XV/7—8, 1891, 477.

225.   „Takoví jsou“, in: Sirotám příbramským, 1892.

226.   „Vesnické idylly“, in: Lumír XX, 1892, č. 10 (...), s. 110--112. — Viz 252 („Z okolí pražského“).

227.   „Vodní věž a střevíc“, in: PA XV, 686.

228.   „Vlaský král a česká švadlí. Pražský obrázek historický“ (od dra. Zikm. Wintera), in: ZlaPr IX, 1891--1892, č. 1 (..), s. 7--8, 10; č. 2, s. 15, 18; . — Viz 240, 294.

229.   Ze starodávného života, Ottova laciná knihovna národní č. 104, Jan Otto, Praha [1892], str. (2) + 315 + (1). — Viz 462.

Obsah: „Klání o děvče“ /s. 1–16/ (136). — „Bouře v Olomouci. Dle pramenů z c. k. archivu místodržitelského v Praze“ /s. 17–29/ (133). — „Alžběta Lidmila svobodná paní z Lisova“ /s. 30–66/ (57). — „O mamoně“ /s. 67–86/ (139). — „O stávkách v 15. a 16. století“ /s. 87–119/ (140). — „Staročeští advokáti v ouřadě i doma“ /s. 120–141/ (53). — „Kterak sedláci prali pány. Ze smolné čili černé knihy lounské“ /s. 142–153/ (139). — „Námluvy a svatby staročeské“ /s. 154–191/ (60). — „O staročeském manželství“ /s. 192–280/ (88, 89, 90, 95). — „Co stála smrt“ /s. 281–315/ (41).

230.   „Zpráva Historického spolku, 9. prosince“ (nepodepsáno), in: PA XV/12, 1892, 781—783.

231.   „Zřízení společnosti a bratrstva nákladníkův“, in: PivL X, 62.

1893

232.   (Čechy): mlynářství, řemesla, česká kuchyně, Ottův Slov. naučný.

233.   Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy II. Illustrace od Vojtěcha Krále z Dobrévody a j.   F. Šimáček, Praha 1893 (4 svazky, 1893—94), 8°, str. 670 + 2.

První díl zpracoval Čeněk Zíbrt.

234.   „Dlouhý muž“ (Z Pražských obrázků historických od dra. Z. Wintera), in: ZlaPr X, 1892–1893, č. 3, s. 30–31. — Viz 252.

235.   „Kámen filosofský. Praž. obrázek“, in: Květy XV (1), 63. — Viz 252.

236.   „Kulturně historické zprávy z panského archivu jindřichohradeckého“, (Předn. 20. února v král. č. spol. náuk).

237.   „Lumír. I—XX“, (ref.), in: ČČM 67, 1893, sv. 2, 465—470.

238.   „Mistru Jaroslavovi, Cechmistru cechu poetného a z bratřiny literátské přednímu k laskavému dodání. Poslu od cesty zaplaceno“, in: ZlaPr X, č. 13–14, s. 148.

Dopis Jaroslavu Vrchlickému ke 40. narozeninám: „Psáno den sv. Anežky panny léta 1893. Celý Váš Zikmund Winter, bakalář při škole latinské v Starém Městě Pražském.“

239.   „Nepřátelský vpád“, in: Světozor XXVII, 6 a d. — Viz 252.

240.   Pražské obrázky. Historické kresby a novelly (dedikace: „Příteli Aloisovi Jiráskovi“), illustrace Mikuláš Aleš (10 obr.), Jan Otto, Praha 1893, str. 223 + [1]. — Viz 462.

Judith zlé paměti. Z knih pražského archivu (..). — V šermířské škole (129). — Vlaský král a česká švadlí (228). — Na rybím trhu v Praze (71). — Pro tu lásku (216). — Umělec z vinice (186). — Mluvte česky (216). — Francouzská královna v pražské šatlavě (185). — Polský don Juan (173). — V soukromé škole (179). — Týnský pan farář (125). — Ve vinárně (91). — O veliké noci v Staré Praze (211). — Šimon Proxenus (176). — V těžké bouři (175).

241.   „Přepych uměleckého průmyslu v měšťanských domech XVI. věku“ (Předneseno v umělecko průmyslovém museu), in: ČČM 1893, s. 46. — Viz 472.

Též zvláštní otisk: z Časopisu Musea král. českého (Musejníku), Museum království českého, Praha 1893, str. 61 + (3).

1894

242.   „Mistrovské kusy starodávných řemeslníkův“, in: ČČM 1894, 495.

243.   „Nezdárná disputace“, in: Světozor XXVIII, 2. — Viz 252.

244.   „O důchodech kněžských v 16. věku“, Přednáška 2. července v král. české společnosti nauk. — Viz 268.

245.   „O gradě bakalářském“, in: 31. program akademického gymnasia, Praha 1895, 8°. — Viz 318.

246.   „O kollatořích a kněžstvu v 16. stol.“, Přednáška 21. května. — Viz 268.

247.   „O pražské konsistoři pod obojí v XVI. století“, Přednáška 30. dubna v král. české společnosti náuk.)

248.   „Staří Čechové v kostele“ (Kulturní studie od Zikm. Wintera), in: Lumír XXIII, 1894—1895, č. 16 (1. března 1895), s. 182--184.

249.   „Šat smutku u starých Čechův. Zprávy ze XVI. stol.“, in: ČL III, 6.

250.   „Tomek, Děj. města Prahy, díl X“, (ref.), in: ČČM 1894, 588—593.

251.   „V kolleji Rečkově“ (Studentský obrázek od dra. Zikm. Wintera), in: ZlaPr XI, 1893—1894, č. 1, s. 3; č. 2, s. 18–19; č. 3, s. 27, 29. — Viz 252.

252.   Ze Staré Prahy. Historické obrázky (dedikace: „Professoru Antonínu Truhlářovi, svému starému příteli“), Jan Otto, Praha 1894, str. 227 + [1].

Kámen filosofský (235). — V kolleji Rečkově (251). — Malý Faust (216). — Poctivý Jidáš (214). — Boj o pivo pivem (I. V nové oboře. II. Zápas. III. Vítězství s kozími vrátci.) (161). — Nezdárná disputace (243). — Z tiché domácnosti 216. — Psi ve Psářích. — Nepřátelský vpád (239). — Židé podporují jesuity (140). — Umělec, literát a professor (I: Jan Táborský. II: Martin Kuthen a jeho nakladatel. III: Mistr Kodicill) (146, 142, 172). — Dlouhý muž (234). — Po bitvě na Bílých Horách (213). — Z okolí pražského (226).

253.   „Z chrámovych inventářů“, in: Meth XX, 21.

254.   „Zpráva jednatelská Historického spolku, přednesená 28. února“, in: PA XVI/6, 1893, 407—410.

1895

255.   „Bál na Malém rynku pražském. Obrázek z r. 1610“, in: ZlaPr XII, 78 a d. — Viz 279, 327, 594.

256.   „Břetislav a Jitka. Episoda z universitního života starodávního“, in: Světozor XXIX, 279 a d. — Viz 279.

257.   „Hynek Mejsnar“ (1837—1895), (nekrolog), in: Program akademického gymnasia, 1895.

258.   „Jak se mínil pan bakalář oženiti“ (před. na výstavě národopisné), in: ZlaPr XII, 219. — Viz 279.

259.   „K životopisu dvou českých umělců“ (Polirár, Táborský), in: PA XVI/9, 1895, 553—556.

260.   „Mistra Bacháčka kollejní počty“, in: ČČM 1895, 387.

261.   „Oldřicha Prefáta z Vlkánova pře o dědictví“, in: ČČM 1895, 114.

262.   „Povšechný dojem Staré Prahy a život v ní“, in: Národopisná výstava českoslovanská, 1895, 403—408.

263.   „Stará Praha“, referát z národop. výstavy českoslovanské“, in: Osvěta XXV, 618.

264.   „V konsistoři pod obojí přijímajících“, in: Světozor XXIX, 3 a d. — Viz 279.

265.   V měšťanské světnici starodávné. Kulturní studie o patnáctém a šestnáctém století, Náčrty od Hanuše Schweigera, Sborník učitelský č. 8, Al. Wiesner, Praha 1895, str. 147. — Viz 472.

266.   „Vrať mi dítě“, in: Květy mládeže I, díl 1, 3.

267.   „Z české rodiny“, in: Květy mládeže I, díl 2, 134. — Viz 364, 462.

268.   Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století I, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 158), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. ...), Praha 1895, str. XII + 496. — Viz 281.

I: O zápasech náboženských. II: O správě církevní.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 4, 1895, č. 6 (červen), s. 333—334.

1896

269.   „Hraše, Dějiny Náchoda 1“, (ref.), in: ČČM 1896, 498—500.

270.   „Jirásek doma“, in: Kniha, 1896.

271.   „Karlova akademie za bouře stavovské“, in: ČČM 70, 1896, sv. 3, 385—419.

272.   „Mikuláš Albert z Kaménka“, in: ČČM 1896, 126.

273.   „O dívčích školách v XVI. věku“, in: Časopis učitelek III, str. 3. (Předn. ve spolku českých učitelek).

274.   „O požárech“, in: Kalendář hasičský ??, 1896.

275.   „Pan otec Tomáš Soběslavský“, in: ZlaPr XIII, 3 a d. — Viz 279.

276.   „Podivná podroušení“, in: PivL XIV, feuill. str. 136.

277.   „Pro čest řemesla“, in: Sv XXX, 1 a d. — Viz 279.

278.   „Staročeský doklad o znamenání na vrubě“, in: ČL V, 157.

279.   Staropražské novelly ze XVI. a XVII. věku, Salonní bibliotéka č. 95, Jan Otto, Praha 1896, str. 238.

Kterak se mínil pan bakalář oženiti (222). — Bál na malém rynečku (220). — Břetislav a Jitka (221). — V konsistoři podobojí přijímajících (228). — Pro čest řemesla (238). — Pan otec Tomáš Soběslavský (236.)

280.   „Vzpomínka“, in: Lublani, 1896.

281.   Život církevní v Čechách. Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století II, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 158), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Otto), Praha 1896, str. 500—1026. — Viz 268.

III: O životě kněžském. IV: O služebnostech božích.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 5, 1896, č. 5 (květen), s. 336—337.

1897

282.   Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409—1622), Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Al. Wiesner), Praha 1897, 8°, str. (8) + 230.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 6, 1897, č. 9 (prosinec), s. 551—553.

Rec.: Tomáš Kalina, ČČH 7, 1901, č. 4, s. 463–465. — Viz 344.

283.   „Dojmy moravské“, in: Morava svým Maticím, 1897.

284.   „Kolomaz, krmička zlá“, in: Světozor XXI, 6 ad. — Viz 315.

285.   „Konec samostatnosti university Karlovy“, in: ČČM 3 ad. (Přednáška v král. české spol. náuk. 26. října a 30. listopadu 1896.)

286.   „Letohrádek králové“, in: Belvedere, vydáno na pamět divadelní slavnosti v letohrádku královny Anny na Hradčanech, Praha 1897, str. 2—3.

287.   „Levý, Dějiny král. města Rakovníka“, (ref.), in: PA XVII, 271.

288.   „Některé starodávné ceny“, in: Zemědělské listy (Red. Kolárský) II, feuill., 1897, str. 112, 120.

289.   „O cestování našich předků“, in: ZlaPr XIV, 6 a d. — Viz 315.

290.   „Oldřicha Prefáta z Vlkánova poslední vůle“, in: ČČM 1897, 82.

291.   „O professorech university Karlovy v XVI. věku“, in: ZlaPr XIV, 181 a d.

292.   „O vyučování na akademii Karlově v 16. věku“, (Předn. 27. listopadu v král. č. spol. náuk).

293.   „Řeči professorů“ (Historické zprávy z XVI. století od Z. Wintra), in: Lumír XXVI, [1897—]1898, č. 27 (20. června 1898), s. 320; č. 28 (1. července 1898), s. 330--332.

294.   „Rector universitatis“, in: Osvěta XXVII, 320.

295.   „Tomek, Dějepis města Prahy XI“, (ref.), in: ČČM 1897, 151.

296.   „Vlaský král“ (přetisk č. 193), in: Besedy lidu V, 61 a d.

297.   „Zvonařové z Cinperka, nové zprávy o nich“, in: PA XVII/5, 1897, 443—450.

1898

298.   „Bitý, nebitého nese“, in: ZlaPr XV, 3 ad. — Viz 315.

299.   „Kancléř university“, in: Ottův Slov. nauč.

300.   „Karolinum“, in: Česká mládež ??, 1898.

301.   „Kollej“, in: Ottův Slov. nauč.

302.   „Na kathedře v Karolinum“, in: ČČM 1898, 12.

303.   „Některé zvyky XVI. věku“, in: ČL VII, 1.

304.   Otevřený list slovutnému pánu Dr. T. G. Masarykovi, redaktoru »Naší Doby«, J. Otto, Praha 1898, 8°, str. 8.

Obrana Života církevního proti kritice dr. Jindř. Vančury.

305.   „O vkusu a umění při pražských slavnostech v XVI. věku“, in: ZlaPr XV, 302 a d. — Viz 315.

306.   „Památce velikého Čecha“, (Palackého), in: ZlaPr XV, 365.

307.   „Pozdrav V. V. Tomkovi ke dni 31. května 1898“, in: ČČM 1898, 209.

308.   „Student pražské university v XVI. věku“, in: Světozor XXXII, 6. — Viz 315.

309.   „Zemské cechy“, in: Česká revue I. (2. půll.), 98.

310.   „Ze života čes. umělce“, in: Kalendář divad. ??, 1898.

1899

311.   „Český rektor a německá škola“, in: Světozor XXXIII.

312.   „F. Ledvinka“, (nekrolog), in: Progr. akad. gymn., 1899.

313.   „Hospodářství v pražské radnici“, in: ZlaPr XVI, 315 a d.

314.   „Literní domy. Studie a školství“, in: Světozor XXXIII, 294 a d.

315.   Miniatury. Humoresky a studie historické, Jan Otto, Praha s. a. [1899/1900?], 8°, str. 191 + (1).

Dedikace:   „Josefu Thomayerovi, učenci a umělci, připisuje přítel a ctitel Z. Winter.“

Obsah:   „Kolomaz, krmička zlá. Humoreska“ /s. 7–36/ (1897). — „»Bitý nebitého nese« (Staročeské přísloví) Povídka“ /s. 37–78/ (1898). — „Student pražské university v XVI. věku. Obrázek“ /s. 79–113/ (1898). — „O pražských slavnostech v XVI. věku. Studie“ /s. 114–168/ (1898). — „O cestování za starodávna. Črta“ /s. 169–191/ (1897).

316.   „Mistr Koldín a židé“, in: ČČM 1899, 78.

317.   „O staročeských slavnostech“, in: ČL VIII, 28. — Viz 315.

318.   O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV. a XVI. století, Novočeská bibliothéka XXXII, Spisů musejních č. 167, Matice Česká a Jubilejní fond Královské české společnosti nauk, Praha 1899, str. XIII + 614.

Oudové akademie a její správa. Fakulty a činnost v nich.

Rec.: Tomáš Kalina, ČČH 7, 1901, č. 4, s. 463–465. — Viz 344.

Ref.: K. Wotke, „Zikmunda Wintra O životě na vysokých školách Pražských knih dvoje“, Zeitschrift des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 3, 1899, p. 231.

319.   „Počet obyvatel v Praze r. 1594“, in: ČČM 1899, 322.

320.   „Schovanice staročeské“, in: Ženské listy ??. — Viz 364, 462.

321.   „Vinní obchod v Staré rychtě“, in: ZlaPr XVI, 99 a d.

322.   „Zkoušky na latinských školách XVI. stol.“, in: Věstník čes. professorů VII, 1899.

323.   „Život v pražském Ungeltě r. 1597“, in: ČČM 1899, 14. — Viz 358.

324.   (texty k obrazům), in: Letem českým světem 1899, č. 285: Belvedere; č. 292: Vys. brána v Rakovníce; č. 361: Fontána v královské zahradě.

1900

325.   „Almanach mistra Mik. Šuda“, in: ČČM 1900, 257.

326.   „Bacchus a školní officiálové“, in: ZlaPr XVII, 43.

327.   „Ein Ball am Prager Kleinen Ring. Eine Altprager Geschichte“, tr. J. R., in: Politik 39, 11. 3. 1900, č. 69, s. 1—5. — Viz 255

328.   „Koledy a drobné příjmy žákovské“, in: ZlaPr XVII, 268. — Viz 364.

329.   „Kšaft malíře Bartolom. Šprangera“, in: PA XVIII, 271.

330.   „Methody latinského jazyka ve školách XVI. stol.“, in: Program akadeického gymnasia v Praze, Praha 1900.

Ref.: anon., ČČH 7, 1901, č. 1, s. 106–107.

331.   „Odkud měli scholárové XVI. věku živobytí“, in: ZlaPr XVII. — Viz 364.

332.   „O kollegialnosti starodávných učitelů“, in: ZlaPr XVII, 80.

333.   „Platy a důchody učitelské v XVI. věku“, in: ČČM 1900, 1.

334.   „Professorové městských škol, kterak milovali a se ženili“, in: ZlaPr XVII, 7 a d.

335.   „Správka Betlémské kaple“, in: PA XVIII, 639.

336.   „Strach o Karmel. Z pamětí českobratrských“, in: Česká revue III, (I. půll.), 146. — Viz 358.

337.   „Školní officiálové v obci“, in: ZlaPr XVII, 87 ad.

338.   „Das Tournier um die Maid“, tr. V. R., in: Politik 39, 28. 9. 1900, nr. 268, p. 1—2. — Viz 136.

339.   „Z archivních drobtů“, in: Meth XXVI, 35.

1901

340.   „Aloisu Jiráskovi a o něm“, (jubileu), in: ZlaPr XVII, 495—499.

341.   Doktoři a lékaři v XVI. věku v Čechách (Zprávy Zikmunda Wintra), Lidové rozpravy lékařské II, č. 4, běžné č. 16; Jan Otto, Praha 1901, 8°, str. 42. — Srv. Liter. hlídku N. Listů č. I. — Viz 358.

342.   „Krátký jeho svět“, in: Zvon 1901, 1 a d. — Viz 358, 452.

343.   „Nová dráha vodní v XVII. věku“, in: Česká revue V, (1. půll.), 289.

344.   „Odpověď“, in: ČČM 1901, s. 555.

Obrana č. 282 a 318 proti kritice Tomáše Kaliny v ČČH.

345.   „Proti pánům“, in: ZlaPr XVIII, 231 a d. — Viz 358.

346.   „Řemesla dle národnosti v Starém městě Pražském 1526—1622“, in: ČČM 1901, 401.

347.   Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století. Kulturně-historický obraz, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 158), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Al. Wiesner), Praha 1901, str. VIII + 821.

Rozvoj škol nižších. O škole a jejích offíciálech. Žáci. Učení.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 10, 1901, č. 1 (leden), s. 58.

Ref.: anon., ČČH 7, 1901, č. 1, s. 242.

1902

348.   „Amnestie na chvilku (1562)“, in: Zvon II, 1902 (1901?), č. 4, 45. — Viz 384.

349.   „Brdlík Fr., Průvodce po dějinách věku starého, středního a nového, 3. vyd.“, (ref.), in: ČČM 1902, 551.

350.   „Královna francouzská Alžběta“, in: Meth XXIX, 108.

351.   „Kterak se rozumělo rovnoprávnosti němčiny po bitvě bělohorské (1635)“, in: Zvon II, 402.

352.   „Literatura na kornouty (1589)“, in: Zvon II, 520.

353.   „Nekulturní list z historie kulturní“, in: Zvon II, 591 a d. — Viz 384.

354.   „Pasovští ve Vořechu“, in: PA XIX, 429.

355.   Ignát Herrmann — Josef Teige — Zikmund Winter: Pražské ghetto. Společnou prací Ignáta Herrmanna, Dra Jos. Teige a Dra Z. Wintra. Kresby Adolf Kašpar.   Česká grafická společnost Unie, Praha 1902, příč. 4°, str. (4) + 146 + (3). — Viz německy 1903.

Obsah: Zikmund Winter: „Čásť kulturně hisorická“. „Hřbitov“ /s. 3-14/; „Z dějin“ /s. 15-48/; „Ze života“ /s. 49-74/. — Ignát Herrmann, „Ze života páté čtvrti“ /s. 75-86/. — Josef Tiege, „Procházka židovským městem“ /s. 90-146/.

356.   „Příspěvek k episodě passovské r. 1611“, in: PA XIX, 575.

357.   „S hlaholem trub“, in: ZlaPr XIX, 385 a d. — Viz 384.

358.   Staré listy. Historické novelly a studie, Salonní biblioteka sv. 106, Jan Otto, Praha 1902, str. 211.

Krátký jeho svět (342). — Proti pánům (*298). — V kupeckém Týně (*278). — Doktoři a lékaři naši v XVI. věku (*294). — Strach o Karmel (*289).

Ref.: -alfa- (Jaroslav Kamper), „Vom Büchertische“, Politik 41, 11. 1. 1902, nr. 10, p. 1—2.

359.   „Tomáš V. Bílek“, (nekrolog), in: Program (38.) akad. gymnasia.

360.   „V kupeckém Týně“, in: Mladý Čech 1901, s. ...

361.   „Vojačka“, in: Zvon II, 215 a d. — Viz 384.

362.   „Vojačka proti králi Fridrichovi z Falce (1620)“, in: Zvon II, 100.

363.   „Zájezd p. Karáska ze Lvovic do kotců plátěnejch (1553)“, in: Zvon II, 280.

364.   Z české minulosti. Dějepisné lístky, dospělejší mládeži naší v kytici svázal Zikmund Winter, Pokladnice mládeže sv. 90, Alois Hynek, Praha 1902, 8°, str. 108, 4 obr.

Žáci žebráčkové a jejich koledy (281). — Bitva ve škole u sv. Štěpána. — Karlova kollej veliká (64). — Z české domácnosti (316). — Panna Mandalena z Hradce (125). — Schovanice staročeské (275). — Denní stůl staročeský. — O prstenech (63). — Staří Čechové v kostele. — Na Příkopech pražských r. 1617. — (Robota.)

1903

365.   „Bezbožnice“, in: ZlaPr XX, 217. — Viz 384, 379.

366.   „Dvě košile“, in: ZlaPr XX, 157. — Viz 384.

367.   „Jaroslavu Vrchlickému ku dni 17. února 1903 družina Zvonu“, in: Zvon III, 281.

368.   „Karel Pánek“, (nekrolog), in: Progr. (39) akad. gymnasia.

369.   „Kněz Matouš Philonomus“, in: ČČM 1903, 183.

370.   „Knihy.“ Památce Riegrově. (Hora Kutná) ??, 1903.

371.   „Královské město Rakovník“, in: Ottovy Čechy XI, str. 12—31.

372.   „Mistr Bartoloměj Havlík Srnovec z Varvažova“, in: ČČM 1903, 184.

373.   „Nešlechetní Balouni“, in: NL 1903, č. 7. — Viz 384.

374.   Das Prager Ghetto. Unter Mitwirkung von Ignát Herrmann, Josef Teige und Zikmund Winter. Zeichnungen von Adolf Kašpar.   Verlagsbuchhandlung der böhmischen graphischen Gesellschaft Unie in Prag 1903, příč. 4°, pp. (4) + 172 + [4]. — Viz česky 1902.

375.   „Přednáška o starých řemeslech a živnostech“, (v klubu novoměstském, zpráva), in: NL č. 37.

376.   „Rozina sebranec“, in: Zvon III, 1 a d. — Viz 392.

Anon.: „Jak napsal Zikmund Winter svůj román Rozina Sebranec“, in: Národní práce, č. 223, 16. 8. 1943, s. 3 (Pobídl ho k tomu Josef Thomayer, když stáli jednou v tichém dvoře kláštera svaté Anežky na Františku).

377.   „Vlasy do rulíku spletané u lidí selských“, in: ČL XIII, 110.

1904

378.   „Český obchod ve XIV. věku“, in: Nová česká revue I, 551—572.

379.   „Das gottlose Weib. Ein ländliches Bildchen“, in: Politik 43, 11. 12. 1904, Nr. 342, p. 1—4. — Viz 365.

380.   „Josef Havránek. Slovo na rozloučenou“ (nekrolog), in: Progr. (40.) akad. gymnasia, 1904, str. 25—26.

381.   „Kolik obyvatel měla Praha v XVI. věku“, in: Zvon IV, 541.

382.   „Nejedlý Zd., Dějiny města Litomyšle“, (ref.), in: Zvon IV, 42.

383.   „Peklo“, in: Zvon IV, 5 a d. — Viz 408.

384.   Povídky a obrázky historické, Salonní bibliotéka č. 109, Jan Otto, Praha 1904, str. 177.

Vojačka (313). — S hlaholem trub (310). — Bezbožnice (117). — Dvě košile (318). — Nešlechetní Balouni (324). — Amnestie na chvilku (301). — Nekulturní list z kulturní historie (306). — V pasti (336).

Ref.: -alfa- (Jaroslav Kamper), „Vom Büchertische“, Politik 43, 4. 6. 1904, nr. 153, p. 1—2.

385.   „Pražské řemeslo české“, in: Vlastní silou. Pamětní list u přilež. slavnosti řemesl. a živnost. čes., 1904.

386.   „Pravidla pro vydávání Bibliothéky filosofické“, in: Věstník České akademie věd a umění 13, 1904, č. 5 (květen), s. 402—403.

387.   „První cechy řemeslné v Čechách, (předn. 7. března v král. čes. spol. náuk), in: ČČM I, 1904, 191

Zvláštní otisk: První cechy řemeslné v Čechách, b.m., n., r., str. 36.

388.   „V pasti“, in: ZlaPr XXI, 13 a d. — Viz 384.

389.   „Zprávy drobné“, in Zvon IV. — Historické třísky:

Nová zpráva (o Mik. Šúdovi) 1522, 156. – Český jazyk a bavorský vévoda (1515), 212. – ? Litoměřická měst. rada (1611), 224, 252. – Němci v Kadani (1578), 268. – Česká práce (1560), 280. – Za víno zůstal dlužen kr. Jiří, 296. Škola dívčí (1546), 308. – České chalupy (1366), 336. – Kaple Svatováclavská (1341), 352. – Poplatná síla českých měst (1621), 392. – V službách krále Jiřího (1467), 408. – Emauzská pouť (1599), 420. – K staročeské statistice (1585), 448. – Německá država (1614—6), 476. – Prach, aby nebouchal (1608), 504. – Polák husita (1480), 520. – „Raut“ na radnici pražské (1429), 532. – Nejstarší papírna v Čechách (1499), 576. – Český blázen (1530), 604. – Nepoctivý karbaník (1592), 632. – Domácí páni a nájemníci (1617), 644. – Zbožnost naivní (1464), 660. — Za rok varhaníkem (1591), 672. – Jak odpovídali na požadavky dělnictva (1667), 688. – Horka (r. 1479), 700.

1905

390.   „Chytil K. Umění v Praze za Rudolfa II.“, (ref.), in: Zvon V, 590.

391.   „Nešťastná instituce“, in: Sborník klinický VI, 1905, 157.

392.   Rozina sebranec. Historická povídka, Salonní bibliotéka č. CXIII, Jan Otto, Praha 1905, str. 210. — Viz 376.

Ref.: -alfa- (Jaroslav Kamper), „Vom Büchertische“, Politik 44, 30. 11. 1905, nr. 330, p. 1—2.

393.   „Slavný Jamnicer Pražan?“, in: Zvon V, 589.

394.   „Socialní heslo rovnosti v organisacích řemeslných XV. věku“, in: Zvon V, 273 a d.

395.   „Tomek Václav Vladivoj“, in: Zvon V, 638.

396.   „Zlý duch“, in: Malý čtenář XXIV, 2, 1905, 21.

397.   „Zprávy drobné“, in: Zvon V:

První stopy renesance stavitelské v Praze (1501) 16. — Nájem Střeleckého ostrova v Praze r. 1550, 48. — Te Deum laudamus (1528) 80. — Chomutovští Němci stojí o vrchnost českou a o sv. Václava (1466) 96. — Neslušný veršovec (1547) 112. — Mělnický jarmark r. 1609, 128. — Právo mlýnu dané 160 (otisk v ČL XIV, 202). — Drahá láska (1402) 176. — Úklad králi Václavovi IV. (1402) 256. — Vina a trest (1451) 272. — Selhalo (1561) 320. — Kterak byl lékař opálen o honorář 336. — Romantika na vsi (1469) 368. — Opavští a čeština (1459) 384. — Advokáti (1532) 400. — Vzácná žena (1458) 448. — Jak kronikář Hájek nalez] schovance (1532) 454. — Dárky králi Václavu IV. (1412) 496. — Ženské modely v XV. stol. 528. — Chudé nevěsty (1449) 544. — Domy jindy a nyní (1448) 560. — Divný ortel (1516) 576. — Panny měly právo choditi prostovlasy (1515) 592. — Bdilý magistrát (1591) 608. — Trest boží (1478) 650. — Tis (1523) 696. — Instrumenty k mučení (1516) 708. — Marná naděje (dluhy arc. Konráda 1461) 744. — Idylla (1511) 768. — Dlužní úpis husitského vojevůdce (1435) 784. — Zajímavý odkaz (1505) 800.

1906

398.   Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století, Spisů musejních č. 170 (Zvláštní výtisk pro Matici Českou), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Wiesner) Praha 1906, 8°, str. VII + 976.

Rozvoj českého řemesla a obchodu do konce doby přemyslovské. Průmysl a obchod v době lucemburské. Řemeslo a obchod doby husitské.

Ref.: anon., ČČH 12, 1906, č. 2, s. 246.

Ref.: -e-, ČČM 80, 1906, s. 378–382.

Ref.: Josef Wolf, in: PA 22/1–2, 1906, pp. 133.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 15, 1906, č. 3 (březen), s. 298—299.

399.   „Mistr Kampanus“, in: Zvon VI, 1 a d. — Viz 431, 442.

400.   „Nešťastné děti“, in: Malý čtenář XXV, 6, 1906, 18.

401.   „O pivě a pivovarství v XIV. a XV. věku“, in: PivL XXIV, 80 a d. — (Vlastní zprac. dle č. 344.)

402.   „Pozdrav dr. Jar. Čelakovskému ke dni 21. března 1906“, (předn. ve val. schůzi Histor. spolku).

403.   „Střelectví za starodávna“, in: Za myšlenkou střeleckou, pamětní list, s. 5—6.

404.   „Zprávy drobné“, in: Zvon VI:

České Ustí nad Labem (1608) 16. — Husitské šípy (1429) 32. — Česká tvrdohlavost (1505) 81. — Německá věda 95.*) — Král Vladislav s vlněným kloboukem (1400) 96. — Urážka na cti (1549) 112. — Rovné právo žen (1536) 144. — Kuřátka františkánům (1494) 176. — Divná wertheimka (1408) 192. — Kterak Husité odůvodňovali konfiskace statků kněžských (1511) 256. — Kdo byl horší (1448) 288. — Obrazy u Krocínů (1620) 320. — Které víno je lepší, červené či bílé (1513) 336. — Zapověděné ovoce (1593) 352. — Malba u sv. Martina v Praze (1604) 368. — Příjem českého krále 344. — Ze smutných dob (1624) 400. — Meč krále Jiřího 416. — Neučili se naši všemu z Němec (1457) 432. — Malířský konkurs za starých časů (1604) 448. — Žídkové (1464) 464. — Kanonýři vojnou nadšení (1634) 480. — Na bílou sobotu (1571) 496. — Pro plagiát seděl (1571) 528. — Diplom chirurgův (1615) 544. — Mistrovský kus malířů (1730) 576. — Křesťanští hrdinové (1604) 592. — Život ženy za deset kop (1594) 608. — Neznámý pán (1578) 624. — »Mistr Prahy« v XVI. stol. (1599) 640. — Pro děvče (1595) 655. — Pastorek Avostalisův (1583) 672. — Strýčkovo nekalé „šafování“ (1589) 684. — Slabé pohlaví (1588) 696. — (?) Zkušeb. taxy medické (1750) 708. — Český bratr v Praze (1593) 720. — Laciný muzikant (1599) 732. — Císařská armáda je vis major (1620) 756. — Čeští bratří na Táboře (1586) 768.

*) Není jisto, zda od Wintra. (Pozn. J. V. Šimák.)

1907

405.   „Bankrot kupecký. Historická zpráva ze života pražského obchodu“, in: ZlaPr XXIV, 1906/1907, č. 2, s. 17--18.

406.   Bouře a přeháňka. Dvě novelly z historie pražské, Salonní bibliotéka sv. 119, Jan Otto, Praha 1907, 8°, str. 234.

Peklo (383). — Panečnice (409).

407.   „Der Ant. Truhlářs Museum“, (zpráva), in: Zvon VII, 29.

408.   „Mistr Kampanus“ II, in: Zvon VII, 1 a d. — Viz 431, 384.

Autoref.: Zikmund Winter, Věstník České akademie věd a umění 17, 1908, č. 8 (listopad), s. 458.

409.   „Panečnice“, in: ZlaPr XXIV, 1906/1907, č. 7, s. 77--78; č. 8, s. 94--95; č. 9, s. 101--102; č. 10, s. 119--120; č. 13, s. 150; č. 14, s. 163, 165--166; č. 15, s. 173--175; č. 16, s. 186--187; č. 17, s. 202--203; č. 18, s. 212, 214; č. 19, s. 227; č. 20, s. 234--235; č. 21, s. 247, 250; č. 22, s. 259; č. 23, s. 270--271; č. 24, s. 283--284; č. 25, s. 294. — Viz 406.

410.   „Referát o listinném archivu král. věn. města Dvora Králové nad Labem“, in: Záboj (Králův Dvůr), č. 48, ze dne 23. listopadu.

411.   „Řemeslo v Čechách v XVI. věku“, in: Osvěta XXXVII, 714.

412.   „Taky gratulace“ (proti stati Ar. Nováka v Přehledu), in: Zvon VII, 320.

413.   „U chirurga r. 1636“, in: Sborník klinický VIII, 1907, str. 152—153.

Též zvláštní otisk: Praha 1907, str. 2.

414.   „Ze zpráv zemského archivu“, in: Zvon VII, 95.

415.   „Zprávy drobné“, in: Zvon VII:

Český arcibiskup, jeho čeleď a dluhy 16. — Nic nového (1608) 48. — Popis Prachatic r. 1585, 64. — M. Brikcí z Licka (1541) 80. — „Mdlý oud“ 96. — Numismatik (1622) 112. — Zápas mistrů pěvců na Košíku (1573) 128. — Všední starosti Kašpara Lehmanna (1604) 144. — Na perníkářském krámě (1641) 160. — Virgule (1590) 176 (otisk v ČL XVI, 249). — Odkud drahota masa (1623) 208. — Proti přepychu (1686) 224. — I chomutovští Němci uměli česky (1614) 240. — Parlament (1588) 256. — Slavnostní nálada (1716) 272. — Rozšafné mučení (1615) 288. — Starosti o dcery (1613) 304. — Verš z knih m. Dubu (1591) 304. — Vzácná zvěř v Čechách (1563) 333. — Letory a zaměstnání 352. — Když šli od sportu (1595) 368. — Mlynářské funusy (1668) 394. — W. a V. (1570) 400. — (O podvod. úpise 1573) 416. — Kadaňští Němci horují pro korunu českou (1545) 432. — Pudivítr (1569) 446. — Žid mstitel P. Marie (1613) 464. — Advokáti čili řečníci (1655) 496. — Ženatý učedník (1524) 512. — Nestálý ženich (1596) 528. — Židovské věno (1581) 544. — Biskup přísný (1584) 560. — Muzika je zaměstnání neřádné (1621) 592. — M. Pavel Christian z Koldína (1565) 608. — U cukráře r. 1626, 624. — Sedláci a oslice (1556) 640. — Zmařená pomsta (1574) 652. — Právní zvyky (1567—79) 664. — Trestní právo jindy a dnes (1599) 676. — Pražské ovoce (1568) 688. — Výnos polní (1596) 700. — Ženy a lvi (1564) 712. — Rakovnický chmel (1525) 724. — Náhubek psí (1568) 750. — Komíny na N. Městě (1596) 768. — Ďáblové v povětří lítali (1589) 782. — Z poděbradské obory (1545) 797.

1908

416.   „Antonín Truhlář“, (nekrolog), in: Zvon VIII, 778.

417.   „Apatykáři XVI. věku“, in: Osvěta XXXVIII, 889.

418.   Dva dni na staroměstském domě radním, Osení, knihy mladých čtenářů č. 8; Fr. Topič, Praha 1908 (1. vydání), 8°, str. 87. — Viz [1938].

419.   „Karbaník veliký“, in: Zvon VIII, 165.

420.   „Knihtiskaři pražští v XVI. věku“ (Studie z archivu -- Věnováno pražskému arciknihtlačiteli panu Kanu Ottovi), in: ZlaPr XXV, 1907/1908, č. 24 (6. března), s. 278; č. 26 (20. března), s. 302; č. 27 (27. března), s. 314–315; č. 28 (3. dubna), s. 326–327; č. 29 (10. dubna), s. 331—333; č. 30 (17. dubna), s. 347.

421.   „Lehner F., Dějiny umění národa Českého, 3 sv.“, (ref.), in: Zvon VIII, 108.

422.   „Malíři pražští XVI. věku“, in: Zvon VIII, 4 a d.

423.   „Obrazy v pražských domech v XVII. věku“, in: ZlaPr XXV, 1907/1908, č. 1, s. 6--7. — Viz 472.

424.   „O stávkách“, in: Kalendář učitel. ??, 1908.

425.   „Ševci a krejčí v XVI. věku“, in: Zvon VIII, 655 a d.

426.   „Začátky germanisace našich měst“, in: Zvon VIII, 1908, č. 24--25, s. 373--, 386--.

Ref.: anon., ČČH 14, 1908, č. 2, s. 255.

427.   „Zprávy drobné“, in: Zvon VIII:

Štiky na rathouze (1615) 16. — Laskavy pán (1604) 48. — „Jsme svoji“ (1578) 64. — Ze židovského mudrosloví (1553) 80. — Vlaská brána na N. Světě v Praze (1631) 96. — Hledání pokladu (1592) 112. — Zdvořilý poddaný (1467) 128. — Lékárníci a odplata budoucí (1578) 144. — Herbář Mathiolův (1559—62) 160. — První fajfky (1622) 176. — Mlsný žid (1610) 192. — Alchymie urážkou (1568) 210. — Unflot (1561) 256. — Pí. Mariana, ženské pohlaví mdlé 272. — Vlastním nákladem (1588) 288. — Kejklíři v Kolíně (1638) 304. — V Chebu česky uměli (1541) 336. — Protekce a jistota (1609) 352. — V masopustě od neděle do středy (1591) 368. — Kdy Němci uměli výborně česky (1598) 384. — Veliký dar (Fr. Stupeckého) 384. — Nesolidní řemeslník 400. — Veliký Meysl (1581) 614. — Cesta z Vídně do Prahy (1609) 432. — V Norimberce francouzská práce (1565) 448. — Opilstvo žádné čáry (1543) 464. — Radostná událost (1624) 480. — Student směru positivního a reálního (1606) 496. — Drahota řezníků (1605) 512. — Spečetěné myši 544. — Berounská keramika (1616) 560. — Dobrý důvod (1616) 576. — Chtěla bez muže býti (1586) 592. — Stříleti do mračen (1582) 608. (Otiskl ČL XVIII, 111). — Ves bez rychtáře (1543) 648. — Lovy v Chuchli (1586) 660. — ? Nač byl petrolej 672. ? — Předkům nynějších fiakristů (1724) 684. — Ze staré kuchyně (1583) 748. — Cikáni v Domažlicích (1627) 764. — Nejstarší zpráva o matrice svateb (1620) 780.

428.   „Zvonaři čeští v XVI. věku. Historické zprávy“, in: ZlaPr XXV, 1907/1908, č. 47, s. 515--516, č. 49, s. 535--536; č. 50, s. 543--544; č. 51, s. 554.

1909

429.   „Kterak se rytíři na ulici prali“, in: Památník pardubský ??, 1909.

430.   „Matka pokladnice. Obrázek finanč. hospodářství v organisacích XVI. věku“, in: Květy XXXI, (1), 601.

431.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1909 (1. vydání), 4°, str. [VI] + 284 + 292 + [2]. — Viz 354 a 384.

Ref.: Václav Flajšhans, „Wintrův Kampanus“, in: Národní listy 49, 21. 12. 1909, č. 351, s. 1—2.

432.   „Paměti ze života dvou přátel“, in: Zvon IX, 1908—09, č. 1—11 /3 a d.?/

433.   „Procházka Fr. [Serafin], Lučina, hříčky a písničky“, (ref.), in: Zvon IX, 157.

434.   „Rakovnické obrázky“ (S kresbami J. Krále), in: ZlaPr XXVI, 1908/1909, č. 44, s. 523—525.

435.   Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách 1526—1620, (Zvláštní výtisk pro Matici Českou, Spisů musejních č. 172), Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Al. Wiesner), Praha 1909, str. VII + 749.

...

Ref.: Václav Vojtíšek, „K nové knize Wintrově“, in: Národní listy 49, 16. 7. 1909, č. 194, s. 1.

Ref.: Josef Pekař (-J. P.-), ČČH 15, 1909, č. 3, s. 381–382.

436.   „Tvůrce kašny Krocínovy“, in: Zvon IX, 305, 603. — (Spor s Maudrem.)

437.   „Vzpomínka na Smetanu“, in: Dalibor XXXI, 262.

438.   „Zlatníci pražští XVI. věku“ (Přednáška v Umělecko-průmysl. museu pražském), in: ZlaPr XXVI, 1908/1909, č. 22, s. 253--254; č. 23, s. 267--268; č. 24, s. 282--283; č. 25, s. 291, 293--294.

439.   „Zprávy drobné“, in: Zvon IX:

Dobrý recept 16. — Plavba z Litoměřic do Prahy (r. 1600) 32. — Litoměřičtí s Němcem nemluví 48. — Bez frásí 64. — ? Pouliční bouře na Kutných Horách (1564) 96. — My vás naučíme (1548) 112. — Naivnost (1550) 144. — Rozhněvaný švec (1563) 160. — Apatykář a švec (1617) 176. — Veselý kriminál (1598) 208. — Doktor práv zahradníkem (1539) 224. — Divná moda (1614) 240. — Don Juan v Bělé (1672) 256. — Dobrý příklad (1588) 272. — Nespravedlnost (1606) 288. — Jak se časy mění (1602) 304. — Tři ženy z velké nouze (1621) 320. — Císaře by rádi vítali, ale... (1571) 336. — Doktor a fušer (1585) 352. — Dobrý anatom (1602) 368. — Také ozdoba (1525) 384. — Surovec (1579) 400. — Až kusy kožicha lítaly (1592) 416. — Český šlechtic v době nejčeštější (1492). — Biskup dlužen krejčímu (1577) 448. — Lidská kůže vydělaná (1588) 480. — Horáci (1576) 496. — Poesie sladovnická (1692) 512. — Ševci a Němci (1557) 544. — Prapodivná nadávka (1548) 560. — Jak drahé byly pomeranče (1598) 576. — Před bitvou bělohorskou (1618) 592. — Česky, ale ne hezky (1622) 608. — Praž. zpěvácký spolek (1616) 624. — Příspěvky (1606) 660. — Sladovníci novoměstští a rejthar (1608) 672. — Nechtěl se ženit (1546) 684. — Němci ve Dvoře Král. (1506) 696. — Musí se ženiti. — Divní svatí (1630) 720. — Bible místo honoráře (1586) 732. — Židé a kožešníci (1567—71) 744. — Tři kopy (1596) 758. — Denuncianti (1560) 774. — W. a V. (1570) 788. — Paragraf 788.

1910

440.   „Čest řemeslníků. Studie z XVI. stol.“, in: Květy XXXII, 29—37.

441.   „Dřevníci a plavci v Podskalí“, in: Čeněk Zíbrt, Pamětní list »Praha se loučí s Podskalím«, Praha 1910, str. 24—26.

442.   Mistr Kampanus, Praha 1910 (2. vydání), str. 294. — Viz 399, 408, 431.

443.   „Nezabiješ“, in: Malý čtenář XXIX, 1910, 113.

444.   „Rovnost organisovaných. Studie histor. ze života XVI. věku“, in: Osvěta XL, 302.

445.   „Společnost a řemeslníci v XVI. věku. Historická studie“, in: ZlaPr XXVII, 1909/1910, č. 19, s. 217--218; č. 20, s. 231--232; č. 21, s. .

446.   „Valné hromady řemeslnické“, in: Zvon X, 4 ad.

447.   „Ze života učedníků v šestnáctém věku“, in: Zvon X, 293 a d.

448.   „Zprávy drobné“, in: Zvon X:

Nedelikátní přání 96. — „Kantor“ pes (1585) 128. — V Přerově řezníci (1599) 160.

1911

449.   „Domácí páni a podruzi“, in: Zvon XI, 465 a d.

450.   „Domy a hospody v Praze r. 1653“, in: Zvon XI, 212 a d.

451.   „Jirásek“ (k šedesátinám), in: ZlaPr XXVIII, 1910/1911, č. 48, s. 570.

452.   Krátký jeho svět. Pražského života kus, Světová knihovna č. 901—902. J. Otto, Praha b.r. [1911], 16°, str. 138. — Viz 342.

453.   „Kterak našim starým chutnalo“ (Nové studie kulturní), in: ZlaPr XXVIII, 1910/1911, č. 27, s. 318--319; .

454.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1911 (2. vydání), 4°, str. 284 + 292.

455.   „Nejedna zajímavost z korrespondence Vinařického“, in: Zvon XI, 1911, s. 287.

456.   „Pozdě. Historický obrázek“, in: ZlaPr XXVIII, č. 1, s. 2--3; č. 2, s. 15, 18; č. 3, s. 27--29; č. 4 (14. října), s. 39--42; č. 5 (21. října), s. 49--51. — Nové zpracování „Golgathy“ z roku 1880.

457.   Rakovnické obrázky, Řada prvá, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 1; Jan Otto, Praha 1911, str. 388.

Předmluva. Kdo s koho? (20, 153). — Člověk zmařený (21, 52, 80). — Nezbedný bakalář (16). — Do zeleného pokoje (Z3, 153).

458.   (Vzpomínka), in: Almanah Národních Listů, 1911, str. 69.

459.   (Vzpomínka), in: Ottův seznamu knih a časopisů 1911, str. 51.

460.   „Z korrespondence Čelakovského“, in: Zvon XI, 1911, s. 417.

461.   „Zprávy drobné“ in: Zvon XI:

S jaké výše shozeni byli místodržící r. 1618, 16. — Hledali nos (1601) 32. — Platejz 48. — První podvlíkačky 64 (1619). — (O kládách r. 1620) 80. — Praž. apachové (1598) 96. — Krejčí pražští a židé (1610) 112. — Purkyně 1611, 128. — Za pac 192. — Až do světa skonání (1587) 224. — Rozdělení Čech (1547) 240. — „Certifikatista“ z roku 1601, 256. — Protekce (1606) 272. — Něžný tatík (1595) 288.

462.   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada I. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 2., Jan Otto, Praha 1911 (1. vydání), str. 384.

O staročeském milování (118). — Námluvy a svatba (60, 194). — O manželství (88—90). — Hlas o rovnosti žen s muži (24). — Alžběta z Lisova (57, 194). — Panna Mandelina (125, 316). — O dětech v XVI. stol. (47). — Z řádu dobrého chování. — Galanthomme (13). — Z české rodiny (230, 316). Schovanice staročeské (275, 316). Umělec z vinice (155, 205). — O čeledii ženské (157). — O babách (94). — Na paláci staročeském (92). — V kuchyni (172).

1912

463.   „Drzý Němeček“, in: Zvon XIII, 1912, s. 44.

464.   „Kratochvile panny Filipiny, Zpěvohra ve 2 dějstvích s předehrou“, in: Zvon XII, 131 a d.

465.   „Kterak král Matiáš bojoval proti drahotě v Praze“, in: Zvon XIII, 1912, s. 28.

466.   „Očarovaný švec“, in: Kalendář paní a dívek, 1912, s. 75.

467.   „Ochladlý žár. Obrázek ze života starodávného“, in: ZlaPr XXIX, 1911/1912, č. 8, 86--97; č. 9, s. 99, 102; č. 10, s. 113--115; č. 11, s. 121--123; č. 12, s. 133--134; č. 13, s. ??.

468.   „Pravidla o zaviněných korrekturách autorských“, in: Věstník České akademie věd a umění 21, 1912, č. 1 (leden), s. 64.

469.   Rakovnické obrázky, Řada druhá, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 4; Jan Otto, Praha 1912 (1. vydání), str. 407 + [1].

O život (). – Z rodinné kroniky (). – Démon ctižádostný (). – Osudné slovo (). – Bitva v Hodyni (). – Jiřík z Kozlan, odpovědník a škůdce zemský (). – Rakovnický primátor (15). – Žena (). – Golgota ().

470.   „Studenti z Čech na universitě krakovské“, (ref. o Archivu do dziejów literatury XII. krak. Akademie, in: Zvon XII, 60.

471.   „Těžká kniha“ (ref. o Teigových Základch), in: Zvon XIII, s. 446.

472.   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada II. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií sv. 3, Jan Otto, Praha 1912 (1. vydání), str. 370 + [2].

Ve světnici (105). — O staročeské posteli (66). — O staročeských truhlách a jarmarách (102b). — Měšťanské knihovny v 16. věku (176). — Obrazy v domech (367). — Zbraně honosné (109). — Přepych uměl. průmyslu v měšťan. domech v 16. věku (206). — U mistra Daniele z Veleslavína (55). — Kolik stálo živobytí za starodávna (56, 108). — O mamoně (139, 194). — Z kšaftů píseckých (79). — Z pozůstalosti, mistra Koldína (138). — Z kněžských kšaftů (87). — Jak drahá byla smrt (41, 194). — Historické třísky.

 

       

 

1913

473.   Český průmysl a obchod v XVI. věku, vydal Josef Vítězslav Šimák, Spisů musejních č. 174 (zvláštní výtisk pro Matici Českou); Nákl. České akademie cís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (typ. Alois Wiesner), Praha 1913, 8°, str. XII + 682.

Ref.: anon., ČČH 19, 1913, č. 4, s. 509–510.

Ref.: Z. W., in: PA 25/3, 1913, pp. 187.

474.   Pražské obrázky, Řada I, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 6; Jan Otto, Praha 1913 (1. vydání), str. 379 + [1].

Břetislav a Jitka (). – V pasti (). – Student pražské university (). – Judith zlé paměti (). – S hlaholem trub (). – Vojačka (). – Jak se mínil bakalář oženiti (). – Po bitvě na Bílých Horách (). – Z okolí pražského vesnické idylly (). – Kterak sedláci prali pány (). – Kolomaz, krmička zlá (). – Políčeno (). – Zlý duch Arathan ().

475.   Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 5; Jan Otto, Praha 1913 (1. vydání), str. 413 + [3].

Kroje u nás v XV. věku (198). — Podoba Husova (198/405a?). — Kterak vypadalo husitské vojsko (170). — Mody v Čechách v století XVI. (156?). — Pýcha stavovská v šatech (184). — Strojení ženské hlavy v XVI. a XVII. věku (163?). — O prstenech (63). — Český kroj (198). — Kterak našim starým chutnalo (394). — Divná snídaně (464). — V pražských sklepích vinných (75a?). — Doktoři a lékaři v XVI. věku (294). — Doktor Kopp (417). — Doktor okulista (135). — Rakovnické příspěvky k dějinám lékařství (18). — Blázni a pošetilí (461). — Apatykáři XVI. věku (361).

Historické drobnosti:   U chirurga (449). – Zač byl pomeranč – Český šlechtic v době nečeštější – Děvečky – Král Vladislav s vlněným kloboukem – První podvlíkačky – Které víno je lepší, červené nebo bilé? – Židovské víno – Panny měly právo chodit prostovlasy – Jak se časy mění – Pražské ovoce – Rakovnický chmel – Podroušení divoká (237) – Vzácná zvěř v Čechách – Na pernikářském krámě – Lovy v Chuchli – U cukráře r. 1626 – Doktor a fušer – Z poděbradské obory – Kterak byl lékař opálen o honorář – Nač byl petrolej – Zápis ďábla – Místo honoráře – Diplom chirurgův – Lékárníci a odplata budoucí.

476.   Zlatá doba měst českých, pref. Alois Jirásek, Česká knihovna zábavy a poučení, č. 30; Jan Otto, Praha 1913, 8°, str. 263 + [2] (86 obr.).

...

1914

477.   Pražské obrázky, Řada II, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 8; Jan Otto, Praha s.a. [1914/1915 ?] (1. vydání), str. 305 + [1].

Rozina sebranec (). — Mistr Kodicill (). — Bál na malém rynku Pražském (). — Pro čest řemesla (). — V soukromé škole ().

478.   V ohradě měst a městských zdech, Řada první, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 7; Jan Otto, Praha 1914 (1. vydání), 8°, str. 278 + [II].

Pod hradbami (127). — V pražských ulicích za starodávna (106). — Na příkopech pražských r. 1617 (413). — Pražské muziky (69). — V kupeckém Týně (312a). — Na rybím trhu v Praze (61). — Ve vinárně (75a). — V lázních (82). — Kolik obyvatel měla Praha v XVI. věku (330). — Domy a hospody v Praze r. 1653 (Historicko-statistický článek) (391). — Společnost a řemeslníci v 16. věku (386). — Měšťané a urození páni (145).

1915

479.   Mistr Kampanus. Historický obraz z doby bělohorské, Tiskem a nákl. Slavie, Chicago 1915 (x. vydání), 8°, sv. I: str. 309 + [II]; sv. II: str. 323 + [II].

480.   Nezbedný bakalář. Rakovnický obrázek z XVI. století, Světová knihovna 1215—1216, Jan Otto, Praha b. r.? [1915], 16°, str. 117. — Viz 16.

481.   V ohradě měst a městských zdech, Řada druhá, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 9; Jan Otto, Praha 1915 (1. vydání), str. 323 + [I].

Kterak se rytíři v XVI. století na ulicích právali (451). — Germanisace našich měst v XVI. věku (369?). — Domácí páni a podruzi (390). — Pokojníci staropražští r. 1608 (50). — O pražských slavnostech v XVI. věku (262). — Na Turka (414). — O divadle v Praze (přednáška 1899/?/). — O cestování za starodávna (247). — Pošta a poslové před třemi věky (143). — Pražští židé (308).

Třísky:   Domy jindy a nyní – Platejz – Lidská kůže vydělaná – Veselé bratrstvo – Hledali nos – Dobrý anatom – První fajfky – Parlament – Rozhněvaný švec – Až kusy kožichu lítaly – Předkům nynějších fiakristů a jiných povozníků – Kejklíři v Kolíně – Komíny na Novém městě – Cikáni v Domažlicích – Slavnostní nálada – Císaře by rádi vítali, ale – Zápas mistrů pěvců na košíku – Kanonýři vojnou nadšení – Všední starosti Kašpara Lehmanna – »Mistr« Prahy v XVI. století – Veliký Meysl.

...

1916

482.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1916 (3. vyd.), 4°, str. 284 + 292.

483.   Pražské obrázky, Řada 3, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 10; Jan Otto, Praha 1916, str. 355 + [1].

Bitý nebitého nese (). — Nepřátelský vpád (). — Pan otec (). — Tomáš Soběslavský (). — Polský Don Juan (). — Nešlechetný Baloun (). — Strach v Karmel (). — Pro Žižku (). — Ochladlý žár (). — Krátký jeho svět ().

1917

484.   Ze starodávných radnic, Řada 1. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 11; Jan Otto, Praha s.a. [1917] (1. vydání), str. 334 + [II].

...

485.   Ze starodávných radnic, Řada 2. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 12; Jan Otto, Praha 1917 (1. vydání), str. 303.

...

486.   Z kulturních dějin XVI. věku, pref. F. V. Krejčí, ed. Josef Horčička, Ottovy Zlaté klasy 4, Jan Otto, Praha 1917, str. 58.

Člověk zmařený. — Kolomaz, krmička zlá. — Z Mistra Kampana

1918

487.   Pražské obrázky, Řada 4, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 13; Jan Otto, Praha 1918 (1. vydání), str. 465 + [1].

...

1920

488.   Den pomsty a potupy. 21. červen 1621. Výňatek z Mistra Kampana, Naše Jaro č. 4, Ústřední spolek učitelský, Brno 1920 [1923?], 8°, str. 16.

489.   Hora Bílá — hora kletá. Výňatek z Mistra Kampana, Naše Jaro č. 6, Ústřední spolek učitelský, Brno 1920, 8°, str. 16.

490.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1920 (5. vyd.), 4°, str. 284 + 292.

491.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1920 (5. vyd.), 4°, str. 284 + 292.

1921

492.   Mistr Kampanus. Historický obraz, část 1, 2; illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1921 (6. vydání /?/), 4°, str. 284 + 292.

493.   Nezbedný bakalář. Rakovnický obrázek z XVI. století, Světová knihovna 1215—1216, Jan Otto, Praha 1921 (nový dotisk), 16° (m. 8°?), str. 117. — Viz 16.

494.   Ze školy a z kostela, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií 14; Jan Otto, Praha 1921 (1. vydání), str. 384.

...

1922

495.   Mistr Kampanus. Historický obraz, část 1, 2; illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1922 (6. vydání), 4°, str. 284 + 292.

496.   Pražské obrázky, Řada I, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 6; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 379 + [1].

497.   Pražské obrázky, Řada 5, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 15; Jan Otto, Praha 1922 (1. vydání), str. 360.

Peklo (). — V koleji Reckově (). — Boj o pivo pivem (). — Malý Faust (). — Rytíři (). — Humoreska z r. 1602 (). — Mluvte česky (). — V úkropě sladovnickém (). — Dlouhý muž (). — O veliké noci v staré Praze (). — Tanec a připití (). — Bouře v Olomouci (). — Strach na Táboře (). — Bezbožnice (). — Obrázek venkovský (). — Očarovaný švec (). — Pytláci ().

498.   Rakovnické obrázky, Řada I, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 1; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 379 + [1].

Kdo z koho? (). — Člověk zmařený (). — Nezbedný bakalář (16). — Do zeleného pokoje ().

499.   Rakovnické obrázky, Řada druhá, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 4; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 408.

...

500.   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada I. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií 2; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 383 + [I]. — Viz 472.

...

501.   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada II. Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií 3; Jan Otto, Praha 1922 (2. vydání), str. 370 + [II]. — Viz 472.

...

1923

502.   Den pomsty a potupy. 21. červen 1621. Výňatek z Mistra Kampana, Dědictví Havlíčkovo, Ústřední spolek učitelský, Brno 1923 (2. vydání), 8°, str. 16.

503.   Pražské obrázky, Řada 2, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 8; Jan Otto, Praha 1923 (2. vydání), str. 305.

Rozina sebranec — Mistr Kodicill — Bál na malém rynku Pražském — Pro čest řemesla — V soukromé škole.

504.   V ohradě měst a městských zdech, Řada první, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 7; Jan Otto, Praha 1923 (2. vydání), 8°, str. 278 + [II].

...

1924

505.   Mistr Kampanus. Historický obraz, část 1, 2; illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1924 (7. vyd.), 4°, str. 284 + 292.

506.   Mistr Kampanus. Historický obraz, část 1, 2; illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1924 (9. vydání /?/), 4°, str. [IV] + 284 + 292 + [II].

1925

507.   Mistr Kampanus. Historický obraz, část 1, 2; illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1925 (8. vydání), 4°, str. [IV] + 284 + 292 + [II].

508.   V ohradě měst a městských zdech, Řada první, Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 7; Jan Otto, Praha 1925 (3. vydání), 8°, str. 278 + [II].

509.   Z městských živností, Řada 1; Zikmunda Wintra Sebrané spisy z belletrie a z kulturních studií, sv. 16; Jan Otto, Praha 1925 (1. vyd.), str. 480 + [2].

...

1927

510.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1927 (x. vyd.), str. 291 + [2].

1928

511.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1928 (10. vydání), str. 291 + [2].

512.   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století, Řada I, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra sv. 1; J. Otto, Praha 1928 (2. vydání), 8°, str. 388.

513.   U mistra Daniela z Veleslavína, Ze sebraných spisů Zikmunda Wintra sv. III Z rodiny a domácnosti staročeské. Ku IV. bibliofilskému večeru konanému v sobotu dne 3. listopadu v Národním domě na Král. Vinohradech (v nákladu 250 výtisků), Jan Otto, Praha/Bratislava 1928, str. 19 + [II].

1929

514.   Pražské obrázky, Řada I, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 3, J. Otto, Praha 1929 (3. vydání ?), str. 379.

515.   Pražské obrázky, Řada II, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 4, J. Otto, Praha 1929 (3. vydání ?), str. 305.

516.   Pražské obrázky, Řada III, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 5, J. Otto, Praha 1929 (3. vydání ?), str. 355.

517.   Pražské obrázky, Řada IV, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 6, J. Otto, Praha [1929?] (3. vydání?), str. 465.

518.   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století, Řada II, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra sv. 2; J. Otto, Praha 1929 (2. vydání), 8°, str. 407 + [1].

1930

519.   Pražské obrázky, Řada IV, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 6, J. Otto, Praha 1930 (3. vydání?), str. 465.

520.   Pražské obrázky, Řada V, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 7, J. Otto, Praha 1930 (3. vydání?), 8°, str. 360.

521.   V ohradě měst a městských zdech, Řada prvá, Výbo ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 11; Jan Otto, Praha [1930] (x. vydání), 8°, str. 278 + [II].

522.   Z městských živností, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. X; J. Otto, Praha s. a. [1930?] (2. vyd.), str. 480 + [2].

Mistrovské kusy starodávných řemeslníkův (207?). — Zemské cechy (266?). — Rovnost organisovaných (385). — Umění a řemeslo v XVI. věku (356). — Ze života učedníků (388). — Knihtiskaři pražští (364). — Martin Kuthen a jeho nakladatel (119). — Ševci a krejčí (368). — Dvě zhynulá řemesla (81). — Matka pokladnice (372). — Zlatníci pražští XVI. věku (380). — Čest řemeslníků (382). — Malíři pražští šestnáctého věku (366). — K životopisu dvou českých umělců (122, 223). — Malířské práce u nás v půlstoletí před bitvou bělohorskou (??). — Valné hromady řemeslnické (387). — O pivě a pivovarství v XIV. a XV. věku (346). — Český obchod ve XIV. věku (328). — Nová dráha vodní v XVII. věku (295). — Bankrot kupecký (350). — Život v pražském Ungeltě r. 1597 (278). — Karbaník veliký (363).

Třísky:   Beneš z Loun, jeho erb a rod – Česká tvrdohlavost – Vzteklý švec – Mlynářské funusy – Divní svatí – Dobrý recept – Krejčí pražští a židé – Poštovné r. 1612 – Herbář Mathiolův – Mistr Daniel z Veleslavína vyplácel hotovými – Letory a zaměstnání – Chomutovští Němci stojí o vrchnost českou a o sv. Václava – Pudivítr – V Přerově – Židé a kožešníci – Biskup dlužen krejčímu – Poesie sladovnická – Cesta z Vídně do Prahy – Nesolidní řeeslník – Plavba z Litoměřic do Prahy – Horáci – Tři kopy – Příspěvky – Denuncianti – Vlaská brána na Novém Světě v Praze – V Norimberce francouzská práce – Právo mlýnu dané – Nejstarší papírna v Čechách.

523.   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada I. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 8; Jan Otto, Praha [1930] (3. vydání), str. 383 + [I]. — Viz 472.

...

524.   Z rodiny a domácnosti staročeské. Ze života XVI. století, Řada II. Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 9; Jan Otto, Praha [1930] (3. vydání), str. 370 + [II]. — Viz 472.

...

1931

525.   Ze školy a z kostela, Výbor ze spisů Zikmunda Wintra, sv. 13; Jan Otto, Praha 1931 (2. vydání), str. 384.

1933

526.   Mistr Kampanus. Historický obraz, illustroval Adolf Kašpar; Jan Otto, Praha 1933 (11. vydání), 8°, str. [VI] + 291 + [II].

1934

527.   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století, Řada I, J. Otto, Praha 1934 (3. vydání), 8°, str. 435.

528.   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století, Řada II, J. Otto, Praha 1934 (3. vydání), 8°, str. 217.

529.   Rakovnické obrázky. Ze života XVI. století, Řada III, J. Otto, Praha 1934 (3. vydání), 8°, str. 239.

1935

1936

530.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Dílo Zikmunda Wintra sv. I, uspořádal Miloslav Novotný, úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1936 (12. vydání), str. 492 + [5] + 12 hlubotiskových příl.

531.   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. II, uspořádal Miloslav Novotný; Kvasnička a Hampl, Praha 1937 (4. vyd. /?/), str. 316 + [4] + 5 obr. příl.

„Nezbedný bakalář“ (16). ...

532.   Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. III, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1937 (4. vydání), str. 337 + [4] + 5 obr. příl.

„Rakovnický primátor“ (15). ...

1937

533.   Břetislav a Jitka a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. IV, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1937 (4. vydání), str. 316 + [V] + 5 obr. příl.

534.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Dílo Zikmunda Wintra sv. I, uspořádal Miloslav Novotný; Kvasnička a Hampl, Praha 1937 (13. vydání), str. 492.

535.   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. II, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1937 (5. vyd. /4.?/), str. 316 + [4] + 5 obr. příl.

„Nezbedný bakalář“ (16). ...

536.   Rozina sebranec a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. V, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1937 (2. vydání), str. 250 + [4] + 6 obr. příl.

1938

537.   Dva dni na staroměstském domě radním, Blaník: výběr z písemnictví pro školy, sv. 31; Kvasnička a Hampl, Praha 1938 (2. samostatné vydání), 8°, str. 72 + [II].

538.   Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. VI, uspořádal Miloslav Novotný; Kvasnička a Hampl, Praha 1938 (2. vydání), 8°, str. 296 + [4] + 5 obr. příl.

539.   Panečnice a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. VII, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1938 (2. vydání), 8°, str. 399 + [7] + 5 obr. příl.

540.   Peklo a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. VIII, uspořádal Miloslav Novotný; Kvasnička a Hampl, Praha 1938 (2. vyd.), 8°, str. 302 + [6] + 5 obr. příl.

541.   Rozina sebranec, pref. Arne Novák, il. Karel Svolinský, Evropský literární klub, Praha 1938 (3. [kritické?] vydání), str. 242 + [II] + 10 obr. příl.

1939

542.   Mistr Kampanus. Historický obraz, ed. Miloslav Novotný, illustroval Adolf Kašpar, Kvasnička a Hampl, Praha 1939 (14. vydání), str. 585 + [VII].

Poprvé s otiskem závěrečné poznámky autorovy.

1940

543.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Dílo Zikmunda Wintra sv. I, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1946 (15. vydání), 8°, str. 492 + [V] + 12 hlubotiskových příloh.

544.   Mistr Kampanus. Historický obraz, pův. kresby Adolfa Kašpara, illustroval Adolf Kašpar, ed. Miloslav Novotný, Kvasnička a Hampl, Praha 1940 (16. vydání), str. 585 + [VII].

545.   Ze studentských vzpomínek, z pamětí Zikmunda Wintra vybral Miloslav Novotný, graficky upravil Jaroslav Šváb, kresba Alois Moravec; Kvasnička a Hampl, Praha 1940, 8°, str. 26 + [VI].

Novoroční tisk.

1941

546.   Břetislav a Jitka a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. IV, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1941 (5. vydání), 8°, str. 297 + [IV] + 5 obr. příl.

547.   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. II, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1941 (5. vyd.??), str. 316 + [4] + 5 obr. příl.

„Nezbedný bakalář“ (16). ...

548.   Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. III, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1941 (5. vydání), str. 337 + [4] + 5 obr. příl. — Viz 1946, 1996.

„Rakovnický primátor“ (15). ...

549.   Rozina sebranec a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. V, uspořádal Miloslav Novotný; Kvasnička a Hampl, Praha 1941 (3. vydání), str. 237 + [4] + 6 obr. příl.

1946

550.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Dílo Zikmunda Wintra sv. I, uspořádal Miloslav Novotný; úprava, obálka a vazba Jaroslav Šváb; Kvasnička a Hampl, Praha 1946 (17. vydání), str. 492 + [V] + 12 hlubotiskových příloh.

551.   Vzpomínky z mládí, z pamětí Zikmunda Wintra vybral Miloslav Novotný; Kvasnička a Hampl, Praha 1946, 8°, str. 20 + fot. + plánky. — Viz 1941, 1996.

Vydáno k stému výročí narozenin Z. W. — 27. prosince 1946.

1947

552.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Dílo Zikmunda Wintra sv. I, uspořádal Miloslav Novotný; Kvasnička a Hampl, Praha 1947 (18. vydání), str. 476 + [IV] + 12 hlubotiskových příloh.

1948

553.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Kvasnička a Hampl, Praha 1948 (19. vydání), str. 476 + [IV] + 12 obr. příloh.

1949

554.   Břetislav a Jitka a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra IV, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1949(?) (x. vydání), str. 316 + [8] + 5 obr. příl.

555.   Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra VI, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1949 (3. vydání), str. 290 + [IV] + 5 obr. příl.

556.   Panečnice a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra VII, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1949 (3. vydání), str. 393 + [7] + 5 obr. příl.

1950

557.   Krátký jeho svět a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra VI, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1950 (4. vyd.), str. 290 + [IV] + 5 obr. příl.

558.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Národní knihovna, sv. 14; ed. František Váhala, postf. Antonín Grund; (vydalo Ministerstvo informací a osvěty) Orbis, Praha 1950 (20. vydání; v Orbisu 1. vyd.), str. 632 + [4].

559.   Nezbedný bakalář a jiné rakovnické obrázky, Dílo Zikmunda Wintra II, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1950 (6. vydání), str. 310 + [8] + 5 obr. příloh.

„Nezbedný bakalář“ (16). ...

560.   Panečnice a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra VII, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1950 (4. vydání), str. 393 + [7] + 5 obr. příl.

561.   Rakovnický primátor a jiné rakovnické obrázky, Dílo Zikmunda Wintra III, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1950 (6. vydání), str. 328 + [8] + 5 obr. příl.

„Rakovnický primátor“ (15). ...

1951

562.   Peklo a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra VIII, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1951 (x. vydání), str. 279 + [5] + 5 obr. příl.

563.   Rozina sebranec a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra V, uspořádal Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1951 (4. vydání), str. 248 + [4] + 6 obr. příl.

1952

564.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Živý odkaz domova, Knihovna národních klasiků, sv. 13; ed. Albert Vyskočil, il. Adolf Kašpar, Vyšehrad, Praha 1952 (21. vydání, ve Vyšehradu 1.), str. 482 + [6].

565.   Vojačka a jiné pražské obrázky, Dílo Zikmunda Wintra sv. 9; ed. Miloslav Novotný, Melantrich, Praha 1952 (1. vydání), str. 297 + [III] + 9 obr. příl.

Břetislav a Jitka (256). — V pasti (388). — Student pražské university (308). — Judith zlé paměti (240?). — S hlaholem trub (357). — Vojačka (361). — Jak se mínil bakalář oženiti (258). — Po bitvě na Bílých horách (213). — Z okolí pražského vesnické idyly (226). — Kterak sedláci prali pány (139). — Kolomaz, krmička zlá (284). — Políčeno (.). — Zlý duch Arrathan (45).

1953

566.   Зикмунт Винтер: Магистр Кампанус (Magistr Kampanus. Istoričeskij portret), perevod s češskogo F. Bogoljubovoj; posleslovije i primečanija N. Pašajevoj; Gosudarstvennoje izdatel'stvo chudožestvennoj literatury, Moskva 1953, 8°, pp. 565.

567.   Rozina sebranec, ed. & pref. & com. Josef Čermák, Světová četba 73, Praha 1953 (6. vydání), str. 259.

1956

568.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Nesmrtelní sv. 29, ed. & com. František Váhala, postf. Antonín Grund, il. Adolf Kašpar, SNKLHU, Praha 1956 (xx. vydání; v SNKLHU 1. vyd.), str. 540 + [III].

569.   Mistr Kampanus. Historický obraz, postf. Karel Krejčí, ed. František Váhala, il. Adolf Kašpar, graf. Oldřich Menhart; Svět, sv. 1; Naše Vojsko, Praha 1956 (xx. vydání; v NV 1. vyd.), str. 453.

570.   Z dávných dob. Výbor z díla, postf. Vladimír Kovařík, ed. Zdeňka Sochorová, coll. & comm. Jarmila Kabešová, il. Václav Boukal; SNDK, Praha 1956 (1. vydání), str. 309.

1957

571.   Magister Kampanus. Ein historisches Gemälde, Deutsch von Alfred Dressler, Nachwort Karel Krejčí, Illustrationen von Adolf Kašpar, Artia Verlag, Prag 1957 (Deutsche Erstausgabe), pp. 522. — Viz [2002].

1959

572.   Magister Kampanus. Historický obraz, Česká tvroba, zv. 1; prel. Ivan Minárik a Jozef Štefánik; Slov. vydav. krásnej lit., Bratislava 1959 (1. vyd.), 8°, str. 523 s.

1962

573.   Tři pražské novely, ed. František Stuchlý, edice Vyšehrad, Lidová demokracie, Praha 1962, str. 173 + [III].

Pro čest řemesla (277). — Krátký jeho svět (342). — Proti pánům (345).

1963

574.   Nezbedný bakalář, Skvosty sv. 35, ed. & com. Dušan Jeřábek a Vlastimil Válek, il. Miloslav Troup, SNKLU, Praha 1963 (v SNKLU 1. vyd.), 12°, str. 157. — Viz 16.

1964

575.   Mistr Kampanus. Historický obraz, Česká klasická próza , il. Adolf Kašpar, SNKLU, Praha 1964 (xx. vydání; v SNKLU 2. vyd.), str. 553.

576.   Mistr Kampanus. Historický obraz, graf. Oldřich Menhart, Svět sv. 1, Naše Vojsko, Praha 1956 (xx. vydání), str. ....

1966

577.   Rozina sebranec a jiné prózy, postf. Dušan Jeřábek: „Tři historické příběhy Zikmunda Wintra“, ed. Dušan Jeřábek, Vlastimil Válek, Josef Čermák; Česká klasická próza, Odeon, Praha 1966 (v Odeonu 1. vydání), str. 373 + [3] + 4 barevné přílohy.

Krátký jeho svět (342). — Peklo (383). — Rozina sebranec (376).

1968

578.   Rozina sebranec, postf. Zd. Heřman, ed. & com. Olga Svejkovská, Klub mladých čtenářů, il. Jan Sládek; SNDK, Praha 1968 (1. vydání v SNDK), str. 284.

1971

579.   Rozina sebranec, medailón o autorovi napsal Zdeněk Pešat, Slunovrat — velká řada 3, il. Cyril Bouda; Československý Spisovatel, Praha 1971 (9. vydání), str. 184.

1972

580.   Obrázky; ed. Jaroslava Janáčková, il. Karel Hruška; Mladá fronta, Praha 1972 (1. vyd.), str. 332.

1973

581.   Rytíři a jiné povídky; coll. & postf. Alena Benešová, ed. & commm. Miloslav Sedláček, il. Václav Fiala; edice Zlatoroh, Albatros, Praha 1973 (1. vyd.), str. 345.

1974

582.   Mistr Kampanus. Historický obraz; medailón o autorovi napsala Jaroslava Janáčková, kresby Cyril Bouda; Slunovrat — velká řada sv. 27; typografie Oldřich Hlavsa, Čs. spisovatel, Praha 1974 (25. vydání; v ČsS 1.), str. 515.

1979

583.   Panečnice, postf. Jaroslava Janáčková, Slunovrat — prémie, il. Michael Romberg; Čs. spisovatel, Praha 1979 (5. vydání, v ČsS 1.), str. 139.

1981

584.   Peklo, medailón o autorovi napsala Jaroslava Janáčková, portrét autora: Rudolfa Klimovič, Slunovrat — malá řada sv. 48, il. Jan Kudláček; Československý spisovatel, Praha 1981 (7. vyd.), str. 187.

1982

585.   Třináct baladických próz, ed. & postf. Jaromíra Nejedlá, il. Markéta Králová; Slunovrat (Bezplatná členská préie), Československý spisovatel, Praha 1982 (1. vyd.), str. 276.

1984

586.   Nezbedný bakalář. Starobylý obrázek z Rakovnicka (1883), ed. & com. Josef Špičák, il. Miroslav Váša, Melantrich, Praha 1984 (v Melantrichu 1. vydání), str. 143. — Viz 16.

1987

587.   Malé historie a třísky, pref. Jaroslava Janáčková, ed. Věra Brožová, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1987 (1. vyd.), str. 272.

Lounské figurky (85). — Galanthomme z předešlého století (13). — Zlý duch Arrathan (38). — Doktor okulista (135). — Panna Mandelína z Hradce (125). — Divná snídaně (464). — Ve škole svatého Mikuláše (419). — Nymburský písař (93). — Podoba Husova (405a). — Student pražské univerzity v 16. věku (270). — V úkropě sladovnickém (420). — Alžběta z Lisova (57). — Čaroději (87). — Kterak sedláci prali pány (427). — Štědrý den v radnici staroměstské (54). — Boj o pivo pivem (132). — Z lesů křivoklátských (8).

Třísky:   Český šlechtic v době nejčeštější – Jak kronikář Hájek nabyl schovance – Doktor práv zahradníkem – Láska – Vina a trest – Divná móda – Ženatý učedník – Nespravedlnost – Česká tvrdohlavost – Dobrý recept – Pražští apačové – Dobrý příklad – Bez frází – Protekce a jistota – Mistr Daniel z Veleslavína vyplácel hotovými – Lidská kůže vydělaná – Hledali nos – Kejklíři v Kolíně – Slavnostní nálada – Císaře by rádi vítali, ale – V jedné z knih.

1988

588.   Kampanus magiszter, tr. P. Anna Olexo; Európa Könyvkiadó, Budapest / Madách Könyvkiadó, Bratislava 1988 (1. vydání), 4°, pp. 400.

1991

589.   Zlatá doba měst českých; ed. Rudolf Havel, postf. Jiří Kejř; Obr. příl. vybral a komentář k nim naps. Jan Royt, (Klub čtenářů), Odeon, Praha 1991 (2. vyd.), str. 267 + obr. + fot.

1996

590.   Paměti ze života dvou přátel, ed. Věra Brožová, Rabasova galerie, Rakovník 1996 (1. vydání), str. 55 (3 fotografie). — Viz ...[Zvon 1908-09; 1941, 1946].

K 150. výročí autorova narození. — Vzpomínky Zikmunda Wintra na jeho přítele, právníka a sběratele umění Josefa Stupeckého.

2002

591.   Magister Kampanus. Ein Historienbild, Tschechische Bibliothek, Deutsch von Alfred Dressler, Mit einem Essay von Peter Demetz und einem Nachwort von Eckhard Thiele, Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), Stuttgart 2002, pp. 878. — Viz [1957].

592.   Mistr Kampanus, Edice českých autorů, Levné knihy KMa, Praha 2002 (xx. vydání), str. 591.

2004

593.   „Zlý duch. Strašidelná historie“, in: Kostlivec pod podlahou. Edice Thema sv. 1.   Plot, Praha 2004, str. 85–91. — Viz 1885.

2005

594.   „Bál na Malém rynku pražském“, in: V zajetí alkoholu. Edice Thema sv. 3.   Plot, Praha 2005, str. 5–19. — Viz 1895.

 

       

Prameny

J. V. Šimák, Zikmund Winter. Materiály k vypsání života a díla (s podobiznou a obrázkem), Společnost přátel starožitností českých (tiskem Aloisa Wiesnera), Praha 1912, str. 297–310. (Zvláštní otisk z Časopisu Společnosti přátel starožitností českých XX, 1912, str. 35.)

 

 

 

( Poslední aktualizace 16. června 2006 )

 

 

 

 

 

 

Seznam zkratek

 

ČČHČeský časopis historický, Praha.

ČČMČasopis Musea království Českého, Praha.

ČPČeská Politika, Praha.

HNHlas Národa, Praha.

Květy, Praha.

Lumír. Belletristický týdenník (později Časopis zábavný a poučný), Praha.

MMethod, Praha.

NLNárodní Listy, Praha.

OSN   —   Ottův Slovník naučný. Praha.

Osvěta. Listy pro rozhled v umění, vědě a politice, Vácslav Vlček, Praha 1871–1921.

PAPamátky archeologické a místopisné, Praha.

PivLPivovarské listy, Praha.

Ruch, Wiesner, Praha.

Světozor, Šimáček, Praha.

ZlaPrZlatá Praha. Obrázkový týdenník pro zábavu a poučení, Praha.

Zvon, Praha.

 


 

Zikmund Winter Zikmund Winter
v roce 1874Zikmund Winter Zikmund Winter
počátkem 90. let
19. století

 

 

  < < < < < <