Frank Wollman

[ 1888—1969 ]

Bibliografie

 

1912

 •   „Pověst o bílé paní v literatuře a v tradicích českého lidu“, in: NVČ 7, 1912, str. 145—180, 193—210.
 • 1913

 •   „Pověst o bílé paní v literatuře a v tradicích českého lidu“, in: NVČ 8, 1913, str. 182—185.
 • Odpověď Franka Wollmana na polemickou „Poznámku“ Josefa Salaby (NVČ 8, 1913, str. 117—122).

  1918

 •   Bludný kámen. Verše.   V. Smrž, Praha—Soběslav 1918, 8°, str. 41 + (1).
 • Pseudonym: Frank Vlnovský.

  1919

 •   „Nová výchova“, in: List (týdeník) I (5. 5.), Tábor 1919, č. 16.
 •   „Minulosť písomníctva československého“, in: Slovenský robotník I, 1919, č. 22, s. 25.
 •   „Staro-nový socializmus“, in: Slovenský robotník I, 1919, č. 24.
 • 1920

 •   „Masarykova filosofia“, in: Slovenský deník 7. 3. 1920.
 •   Osobnost a socialism. Melantrich, Praha 1920, str. 31.
 •   „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské“, in: NVČ 14, 1920, seš. 1, str. 1—16; seš. 2, str. 1—57.
 •   Z Bratislavy do Prahy. Veraikon VI. příl. Kněhyně.   Praha 1920, str. 9—10 (Zvěsti Moravy, Slezska a Slovenska).
 • Pseudonym: Frank Vlnovský.

  1921

 •   Bohokrál. Tragedie v pěti dějstvích (Tragedie Alexandra Velikého). Knihovna Veraikonu. Sv. XXXIII.   Veraikon, Praha 1921, str. 77.
 •   „Expresionistická premiéra v Záhřebě“, in: Jeviště II, 1921, č. 26, str. 407—408.
 •   „Nejstarší slovanské město divadelní“, in: Jeviště II, 1921, č. 31—32, str. 490—494.
 •   „Rastislav“ (Úryvek z díla), in: Jeviště II, 1921, č. 14, str. 216—217.
 •   „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské“, in: NVČ 15, 1921, str. 1—58.
 •   „Záhřebská premiéra“, in: Jeviště II, 1921, č. 39—40, s. 591—592.
 •   „Záhřebská »sedmica kazališna«“, in: Jeviště II, 1921, č. 23, s. 359—362.
 • 1922

 •   Rastislav. Hra o pěti dějstvích. Slovenská knihtiskárna, Košice 1922, str. 59.
 •   „Poznámky k bratislavské kritice Rastislava“, in: Jeviště III, 1922, č. 15, s. 223—224.
 • 1923

 •   Člun na moři. Tři akty. Centrum, sv. 9.   F. Švejda, Praha 1923, str. 39.
 •   Stará hádanka. Akt o lásce. J. Šnajdr, Bratislava 1923, str. 26 + (4).
 •   „Lucerna Camilla, Das Balladendrama der Südslaven“ (rec.), in: Slavia 2, 1923—1924, č. 4, s. 763—765.
 •   „Nové objevy v dramatice dalmatsko-dubrovnické“, in: Slavia 2, 1923—1924, č. 2/3, s. 516—524.
 •   „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské“, in: NVČ 16, 1923, str. 80—96, 133—149.
 • 1924

 •   Srbochorvatské drama. Přehled vývoje do války. Spisy filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě sv. V.   Filosofická fakulta University Komenského, Bratislava 1924, str. IV + 408.
 • Ref.: Karel Paul, ČMF 11, 1925, 154–157.

 •   Velká Morava. Trilogie. »Velká Morava« sv. 1. (Knižnica Slovenskej umeleckej besedy, sv. 1.)   Lit. odbor Slovenskej umeleckej besedy, Bratislava 1924, 8°, str. 94 + (1).
 • I. Mojmír.   II. Rastislav.   III. Svatopluk.

 •   „Divadelní »provincie«“, in: Československé divadlo II (VI), 1924, č. 14, s. 211—212; č. 15, s. 226.
 •   „Varšavská předsezona“, in: Československé divadlo II (VI), 1924, č. 1, s. 6—7.
 •   „Východ, východnost, východnictví atd.“, in: Nová svoboda I, 1924, s. 524.
 •   „Wystawa legionów polskich“, in: Nová svoboda I, 1924, s. 372.
 • 1925

 •   Slovinské drama. Spisy filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě sv. VI.   Filosofická fakulta University KomenskéhoBratislava 1925, 8°, str. 332.
 •   „Desítiletí srbochorvatské dramatiky“, in: Slovanský přehled 1914—1924, (Orbis, Praha 1925), s. 351—364.
 •   „Dramaturg Župančič“ (Úkázka z knihy o slovinské dramatice), in: Prúdy IX, 1925, č. 9/10, s. 518—523.
 •   „O novou theokracii“, in: Život. Výtvarný sborník V, 1925, s. 42—50.
 •   „Podněty mé velkomoravské trilogie“, in: (Program představení Velké Moravy v Divadle města Plzně 24. října 1925), Plzeň 1925.
 •   „Počátky slovinské dramatiky a Anton Tomaž Linhart“, in: Československé divadlo III (VIII), 1925, č. 1, s. 5—6; č. 2, s. 20; č. 3, s. 54—55; č. 6, s. 84—86; č. 7, s. 103—105; č. 8, s. 118—120.
 •   „První dramatisace zrady Tugomirovy a Gerovy“, in: Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě III, 1925, č. 33 (7), str. 227—239 (zvl. otisk str. 13).
 •   „Slovinský dramatik Ivan Cankar. K vývoji slovinského dramatu“, in: Prúdy IX, 1925, č. 6, s. 328—344.
 •   „Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské“, in: NVČ 18, 1925, s. 133—169.
 •   „Veronika Desenická (Studie z dějin a přítomnosti slovanské dramatiky)“, in: Sborník prací věnovaných Dru. Janu Máchalovi k sedmdesátiletým narozeninám 1855—1925, Klub moderních filologů, Praha 1925, s. 233—254.
 • 1926

 •   Żeromski a Reymont. K slovanskému individualismu. Extense University Komenského. Sbírka přednášek a rozprav, sv. 15.   Bratislava 1926, str. 31.
 • Ref.: M. Szyjkowski, Slavia 6, 1927, 517–518.

 •   „Bulharská činohra“, in: Československé divadlo IV (IX), 1926, s. 134, 153.
 •   „Paneeuropeism a panslavism“, in: Prúdy X, 1926, č. 1, s. 39—40.
 •   „Sborník prací věnovaný profesoru Dru. Janu Máchalovi k sedmdesátým narozeninám. 1855—1925. Pořádali Jiří Horák a Miroslav Hýsek, vydal Klub moderních filologů v Praze“ (rec.), in: Slavia 5, 1926—1927, č. 4, s. 800—805.
 • 1927

 •   Juljusz Słowacki. Theokratické řešení vůdcovského problému. Extense University Komenského. Sbírka přednášek a rozprav, sv. 19.   Academia, Bratislava 1927, str. 20.
 •   „Drumevův Ivanko a Fričův Asjenův pád“, in: Sborník prací věnovaných Dru. Václavu Tillovi k šedesátým narozeninám. 1867—1927.   Orbis, Praha 1927, s. 231—240.
 •   „Jitro bulharské dramatiky?“, in: LN 19. 3. 1927.
 •   „Slovanské literatury (Methodologická úvaha na základě Máchalových Slovanských literatur)“, in: Česká revue XX, 1927, s. 75—80.
 • 1928

 •   Bulharské drama. Spisy filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě sv. IX.   Filosofická fakulta University Komenského, Bratislava 1928, str. VI + 166.
 •   Slovesnost Slovanů. Slované. Kulturní obraz slovanského světa. Díl 2.   »Vesmír«, Praha 1928, str. 263. — Viz německy 2003.
 • Vychází za podpory ministerstva školství a osvěty.

 •   „Jiří Polívka“, in: LN 6. 3. 1928.
 •   „Sborník prací věnovaných profesoru Dru. Václavu Tillovi k šedesátým narozeninám 1867—1927. Pořádali Jiří Polívka, Jan Frček, Jiří Ježek a Jiří Horák, Praha“ (rec.), in: Slavia 7, 1928—1929, č. 3, s. 658—662.
 •   „Srovnávací dějiny slovanských literatur a tradic“, in: Orbis 22 (duben) 1928, č. 2, s. 3—6.
 •   Le théâtre bulgare (Résumé). Travaux de la faculté de philosophie de l´Université Komenský — Bratislava. No. IX. Imprimerie de l´Etat, Prague 1928, 8°, pp. 10.
 • 1929

 •   „Činohra v Bělehradě“, in: LN 18. 7. 1929.
 •   „Ein feste Burg ist unser Gott aneb hodinka na křižovatce civilisací“, in: LN 10. 7. 1929.
 •   „Ivo Vojnović zemřel“, in: LN 31. 8. 1929.
 •   „Nové směry literární vědy a eidografická methoda“, in: I. sjezd slovanských filologů v Praze 1929. These a poznámky k diskusi Sekce č. 1.   Praha 1929. Č. 9.
 •   „Problémy srovnávacího studia literatur slovanských a lidového podání slovanského, jeho cíle a methody“, in: I. sjezd slovanských filologů v Praze 1929. These a poznámky k diskusi (Poznámky k thesi č. 5). Sekce č. 1.   Praha 1929.
 •   „Slavistika na Masarykově universitě v Brně“, in: Dobrovský a Brno. (Sborník vydaný k 1. sjezdu slovan. filologů v Praze 1929.) Uspořádal Fank Wollman a Eugen Dostál.   Výbor I. sjezdu slovanských filologů, nákladem sjezdu slovanských filologů, Brno 1929, str. 30—33.
 • 1930

 •   Dramatika slovanského jihu. Práce Slovanského ústavu v Praze, sv. II.   Slovanský ústav, Praha 1930, str. VI + 248 + (4) + 34 tab.
 •   La Littérature dramatique des Slaves du sud (Résumé). Travaux de l´Institut Slave de Prague. Tome II.   Institut Slave, Prague 1930, pp. 25 + (1).
 •   „Dimovićův Kraljević Marko“, in: Národní divadlo VIII, 1930, č. 13, s. 9—10.
 •   „Gjuro Dimović“, in: Národní divadlo VIII, 1930, č. 13, s. 5—6.
 •   „Hasanaginica“, in: Národní divadlo VII, 1930, č. 43, s. 2.
 •   „Njegošův deseterec“, in: Slavia 9, 1930—1931, č. 4, s. 737—791.
 • Též vl. nákladem: Njegošův deseterec. Česká grafická unie, Praha 1930, pp. 55 + (1). — Njegoš´s Zehnsilbler.

  1931

 •   „K premiéře Pánů Glembajevých v Brně“, in: LN 4. 12. 1931, s. 7.
 •   „Lublaňská činohra a vzájemnost československo-jihoslovanská“, in: LN 28. 11. 1931, s. 9.
 •   „Matija Murko (K jeho dnešním sedmdesátým narozeninám)“, in: NL 10. 2. 1931, s. 1.
 •   „Miroslav Krleža“, in: Divadelní list VII, (Brno) 1931, č. 7.
 •   „Ozalj“, in: České slovo 20. 9. 1931.
 •   „Srpskohrvatska baladična drama“, in: Zapisi VIII, (Cetinje) 1931, pp. 65—73, 130—135, 203—210.
 •   „U starého Ljuby Babiće-Djalského v Hrvatském Záhoří“, in: Rozpravy Aventina VII, 1931, č. 10.
 •   „Die vergleichende slavische Literaturgeschichte. Eine Erwiderung“, in: Dichtung und Wahrheit (Beilage zur Prager Presse), 22/11 1931, p. 2.
 •   „Zpráva prof. Fr. Wollmana o II. kongresu slovanské katolické akademické mládeže v Lublani 23.—27. 7. 1930“, in: Ročenka Slovanského ústavu III, Za rok 1930; Orbis, Praha 1931, s. 99.
 • 1932

 •   „Božo Lavrić“, in: Československo-jihoslovanská revue II, 1931/1932, č. 1, s. 5—9; č. 2, s. 75—79.
 •   „Čechoslovačko-jugoslavenska kulturna saradnja“, in: Slovačka, (Izd. Slavenska beseda, Bratislava) 1932, pp. 13—21.
 •   „Чехословачка културна сарадња“, in: Политика 27. 6., (Београд) 1932.
 •   „Československo-jihoslovanské kulturní styky“ (Z přednášky Slovanského ústavu, konané v Praze 6. února 1932, část II), in: Československo-jihoslovanská revue II, 1932, s. 241—251.
 •   „Film Sing-Sing anebo atentát na nervy a rozum“, in: Pondelok I, (Bratislava) 1932, č. 1.
 •   „»Der Haase« von Miroslav Feldman. (Uraufführung im Zagreber Nationaltheater)“ (feuilleton), in: Prager Presse 8. 5. 1932.
 •   „Odgovor g. prof. Rešetaru“, in: Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор XII, 1932, pp. 262—266.
 •   „Vom Geiste des literarischen Schaffens bei den Slaven“, in: Slavische Rundschau 4, 1932, Nr. 1, pp. 115—122.
 •   „Zpráva univ prof. Dra. Franka Wollmana o studijních cestách v Jugoslavii r. 1931 (červenec-říjen)“, in: Ročenka Slovanského ústavu IV, Za rok 1931; Orbis, Praha 1932, pp. 120—121.
 •   „Zpráva univ prof. Dra. Franka Wollmana o účasti v oslavách Fr. Levstika ve Velkých Laščích v Jugoslavii“, in: Ročenka Slovanského ústavu IV, Za rok 1931; Orbis, Praha 1932, pp. 102.
 • 1933

 •   „André Vaillant, Les Chants épiques des Slaves du Sud, Paris 1932“ (rec.), in: Slavia 12, 1933—1934, č. 1—2, s. 271—276.
 •   „Jiří Polívka (6. 3. 1858—21. 3. 1933“ (Nekrolog), in: Slavia 12, 1933—1934, č. 3—4, s. 586—593.
 •   „Jugoslavische Dichtkunst in der Tschechoslovakei »Die Kleine Entente«“, in: Sonderbeilage der Prager Presse, 31. 5. 1933.
 •   „Milan Begović a jeho nová hra“, in: (Program představení kusu Člověk je slabé stvoření na Národním divadle v Brně v sezoně 1933—34), Brno 1933.
 •   „Ostrov glagolitizmu, slnca, bury a vína“, in: Nedeľná beseda Slovenského deníku 8. 1. 1933.
 •   „Отголоски югослованской литературы в Чехословакнн“, in: Центральная Европа VI, 1933, pp. 260—266.
 •   „Smrt matky Jugovićů“, in: Divadelní list IX, (Brno) 1933, č. 8.
 •   „Vinodol“, in: Československo-jihoslovanská revue III, 1932/1933, č. 2, s. 41—44.
 •   „Za Jiřím Polívkou“, in: LN 23. 3. 1933, s. 7.
 • 1934

 •   „Československo-jihoslovanské styky kulturní do války“, in: Československo-jihoslovanská revue IV, 1934, č. 7, s. 153—159; č. 8, s. 172—177.
 •   „Duch slovanských literatur“, in: Slovanská spolupráce I, 1934, s. 5—9.
 •   „Goreňsko mondénní“, in: Československo-jihoslovanská revue IV, 1934, č. 3, s. 56—60.
 •   „Goreňsko pravé a půvabné“, in: Československo-jihoslovanská revue IV, 1934, č. 9—10, s. 206—211.
 •   „Charvátské Záhoří“, in: LN 19. 8. 1934, příloha.
 •   „Jadna Liko, od Like pogineš“, in: Československo-jihoslovanská revue IV, 1934, č. 4, s. 73—77.
 •   „Několik thesí a poznámek k prvnímu slovanskému kongresu sociologickému“, in: Československo-jihoslovanská revue IV, 1934, č. 6, s. 123—127.
 •   „Slovinské momentky“, in: NL (Příloha k č. 227), 19. 8. 1934.
 •   „Starosvětský ostrov Pag, dělání vína a staří bozi“, in: Slovanský Jadran III, 1934, s. 28—40.
 •   „Gerhard Gesemann, Die serbo-kroatische Literatur (Wildpark-Potsdam, Akademische Verlagsgessel, Athenaion 1930); Pavle Popović, »La littérature Yougoslave. Vue générale« (Le Monde Slave VII, 1930, č. 1, s. 39—58; č. 2, s. 161—185; č. 3, s. 334—364)“ (rec.), in: Slavia 13, 1934—1935, č. 1, s. 215—227.
 • 1935

 •   Severozápadní Jugoslavija. Kulturně cestopisné črty ze Slovinska, Chorvátska a Slavonie.   »Vesmír«, Praha 1935, 8°, str. 177 + (2) + 20 tab.
 •   „Ilyrism a Čechoslováci“, in: Československo-jihoslovanská revue V, 1935, č. 6—7, s. 125–135.
 •   „K polemice o individualismu a kolektivismu“, in: Slovenské smery umelecké a kritické II, 1934/1935, č. 8, s. 295–303.
 •   „Kulturní českoslovenství a jugoslávství“, in: Politika V, (Bratislava) 1935, č. 12, s. 139–140.
 •   „Pařížské premiéry“, in: České slovo 26. 10. 1935.
 •   „Prachem Velké Kapely k moři“, in: Slovanský Jadran IV, 1935, s. 17.
 •   „Tchécoslovaques et illyrisme“, in: Le Monde slave XII, 1935, nr. 3, pp. 1–26.
 •   „U Homéra Záhoří, starého Djalského“, in: Československo-jihoslovanská revue V, 1935, č. 3, s. 57–60.
 •   „Věda o slovesnosti. Její vývoj a poměr k sousedním vědám“, in: SaS I, 1935, č. 4, s. 193–202.

  Též samostatný otisk: Praha 1935, str. 12.

 •   „Zpráva Fr. Wollmana o studijní cestě v Jugoslavii o prázdninách r. 1933“, in: Ročenka Slovanského ústavu V—VII, Za tříletí 1932—34; Orbis, Praha 1935, pp. 159–160.
 •   „Zpráva o užití stipendia poskytnutého členům seminářů prof. Fr. Wollmana v Brně a Bratislavě na sbírání lidových tradic“, in: Ročenka Slovanského ústavu V—VII, Za tříletí 1932—34; Orbis, Praha 1935, pp. 159–160.
 •   „Zpráva univ. prof. Dr. Franka Wollmana (1934)“, in: Ročenka Slovanského ústavu V—VII, Za tříletí 1932—34; Orbis, Praha 1935, pp. 177.
 •   „Zpráva univ. prof. Franka Wollmana o studijní cestě v Jugoslavii roku 1932“, in: Ročenka Slovanského ústavu V—VII, Za tříletí 1932—34; Orbis, Praha 1935, pp. 152–153.
 •   „Zprávy o sběratelské činnosti Slovanského semináře v Bratislavě a v Brně“, in: Ročenka Slovanského ústavu V—VII, 1935, pp. 159–.., 177–...
 • 1936

 •   A propos de la méthodologie de la littérature comparative interslave.   A. Píša, Brno 1936, pp. 36.
 •   K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Č. 43.   Filosofická fakulta (typ. A. Píša), Brno 1936, str. 154 + (2).
 • Ref.: André Mazon, RÉS 17, 1937, 101–1102.

 •   „Ergocentrická literární teorie polská“, in: SaS II, 1936, č. 3, s. 182–188.
 •   „Literárněvědné metody v Bittnerově knize Deutsche und Tschechen“, in: SaS II, 1936, č. 4, s. 201–207 (též samostatně).
 •   „Starosvetski Pag i stari bozi“ (Preveo R. Kovijanić), in: Srpski književni glasnik 1/2, 1936, pp. 217–221.
 •   „Zpráva univ. prof. dra. Franka Wollmana o využití podpory poskytnuté členům slovanského semináře univ. Komenského“, in: Ročenka Slovanského ústavu VIII, Za rok 1935; Orbis, Praha 1936, p. 50.
 • 1937

 •   „Co mně znamená SSSR“, in: Československo Sovětskému svazu. K 20. výročí. SBorník projevů. Praha 1927, s. 50–...
 •   „Poučení z V. divadelního festivalu“, in: Praha—Moskva II, 1937/1938, č. 7, s. 239–242.
 •   „Prodaná v Leningradě“, in: LN 5. 10. 1937, s. 4.
 •   „Puškinova cesta k baladické dramatice“, in: SaS III, 1937, č. 1, s. 24–46.
 •   „Sovětský divadelní festival“, in: LN 24. 9., 1. 10. 1937.
 •   „Tragická tvář Puškinova“, in: Listy pro umění a kritiku V, 1937, s. 102–108.
 •   „Úloha slavistiky v našem denním tisku“, in: A. St. Mágrovi k padesátým narozeninám, Praha 1937, s. 33–35.
 •   „Z festivalového zápisníku“, in: LN 12. 10. 1937.
 •   „Zpráva o sběratelské činnosti Slovanského semináře v Bratislavě a v Brně“, in: Ročenka Slovanského ústavu IX, Za rok 1936; Orbis, Praha 1937, p. 76.
 •   „Zur vergleichenden slavischen Literaturwissenschaft“, in: Prager Rundschau VII, 1937, pp. 412—432.
 • 1938

 •   „Cyrilometodějství jako emergentní struktura“, in: Prilozi za književnost, istoriu a folklor 18, 1938.
 •   „Deutsche und Tschechen“, in: LN 3. 4. 1938.
 •   „Kollárův messianismus“, in: Slovanská vzájemnost 1836—1936. Sborník prací k 100. výročí vydání rozpravy J. Kollára o slovanské vzájemnosti.   Česká akademie věd a umění a Slovanský ústav, Praha 1938, s. 34—59.
 •   „Mazonova kritika“, in: SaS IV, 1938, č. 1, s. 63—64.
 •   „Nejstarší památky slovanského jazyka“, in: LN 21. 5. 1938.
 •   „Nové ruské divadlo“, in: Československé divadlo XXI, 1938, s. ..—...
 • Též zvl. otisk, Ot. Růžička, Praha s. a., 4°, str. 9 + (1).

 •   „U kolébky národa“, in: Přítomnost XIV, 1938, str. 669—670.
 •   „Václav Tille 1867—1937“ (Nekrolog), in: Slavia 16, 1938—1939, č. 2—3, s. 444—447.
 • 1939

 •   „Dr Rudo Brtáň, Barokový slavismus. Porovnávacia štúdia z dejín slovanskej slovesnosti. Nákladem spolku Tranoscius v L. Sv. Mikuláši 1939“ (rec.), in: Slavia 17, 1939—1940, č. 4, s. 567—580.
 •   „Da li uporedno proučavanje slovenskih književnosti, sem slike o knjihovim u zajamnim uticajima, daje i kakou pretstavu o njihovim zajedničkim osobinama prema drugim književnostima?“, in: in: III. Mehynarodni kongres slavisma (slovenskich filologa), Beograd 1939, pp. 102—103.
 •   „Duhovne protivnosti Vizantije i Rima i njikov značaj za razvitak slovenskih književnosti“, in: in: III. Mehynarodni kongres slavisma (slovenskich filologa), Beograd 1939, pp. 120—121.
 •   „Istorija novih slovenskih književnosti u svetlosti opšteg kulturnog i društvenog razvoja“, in: in: III. Mehynarodni kongres slavisma (slovenskich filologa), Beograd 1939, pp. 106—107.
 •   „Istoriske osnove, principi i metodi u uporednoj slovenskoj književnosti“, in: in: III. Mehynarodni kongres slavisma (slovenskich filologa), Beograd 1939, pp. 138—143.
 •   „Poválečná česká dramatika“, in: Slavia 17, 1939—1940, č. 1/2, s. 146—169.
 •   „Slovenska drama i njeu odnos prema razvoju drama na Zapadu“, in: in: III. Mehynarodni kongres slavisma (slovenskich filologa), Beograd 1939, p. 148.
 •   „Značaj katoličke obnove (»kontrareformacije«) za stvaranje zajedničke književne osnovice srpsko-hrvatske“, in: in: III. Mehynarodni kongres slavisma (slovenskich filologa), Beograd 1939, p. 152.
 •   „Značaj regionalizma u životu slovenskih književnosti“, in: in: III. Mehynarodni kongres slavisma (slovenskich filologa), Beograd 1939, pp. 115—116.
 • 1940

 •   „Slovanská myšlenka od Dobrovského a Kollára k Masarykovi“, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu. II. Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození.   Evropský literární klub, Sfinx Bohumil Janda, Praha 1939 (1940), str. 37—47.
 • 1942

 •   „Regionalismus?“, in: Luhačovské listy. Lázeňský zpravodaj XV, 8/8 1942, str. 2—4.
 • 1944

 •   Fridland. Historické drama v pěti aktech s epilogem. Výroční premie Sliku (1948).
 •   Stavitel a dábel. Baladické mysterium ve třech aktech s epilogem. Rukopis.
 •   „O povahopis historického Waldštejna“, (vyjde s dramatem Fridland jako výroční premie Sliku 1948).
 • 1945

 •   Zabiješ! Aktová hra. Rukopis.
 • 1946

 •   „Lid do divadla“, in: Program. Čtrnáctideník pro kulturní politiku a umění I, 15/1 1945/1946, č. 3, str. 2—3.
 •   „Úkol kulturní Moravy a brněnského divadla zvláště“, in: Prográm. Divadelní list národního divadla v Brně II, 3/9 1946/1947, č. 1, str. 5—9.
 • 1947

 •   „Alexander Brückner. * 29. I. 1856, † 24. V. 1939“, in: Ročenka Slovanského ústavu sv. XII. Za léta 1939—1946, (Orbis, Praha) 1947, str. 165—167.
 •   „Český slavismus, jeho minulost a program“, in: SlovanstvÍ v českém národním životě. Sborník úvah profesorů Masarykovy university.   Rovnost, Brno 1947, str. 224—241.
 •   „Doslov redakce o časopisu Slavia“, in: Slavia 18, 1947—1948, č. 1—2, s. 247—248.
 • Spoluautoři: Bohuslav Havránek, Karel Krejčí.

 •   „Doslov“, in: Sergij Alexandrovyč Borzenko: Otčina volá, M. Stejskal, Praha 1947, str. 213—215.
 •   „Doslov“, in: Seweryna Szmaglewska: Dýmy nad Birkenau, Slovanský literární klub, Praha 1947, str. 383.
 •   „Jan Máchal. * 25. X. 1855, † 3. XI. 1939“, in: Ročenka Slovanského ústavu sv. XII. Za léta 1939—1946, (Orbis, Praha) 1947, str. 78—80.
 •   „Murkova vědecká osobnost“, in: Slavia 18, 1947—1948, č. 1/2, s. 1—22.
 •   „Naše pojetí slovanské filologie a její dnešní úkoly“, in: Slavia 18, 1947—1948, s. 249—264.
 •   „Osud a tragická idea ve valdštejnské dramatice“, in: Slavia 18, 1947—1948, č. 1/2, s. 226—246.
 •   „Vladimír Andr. Francev. * 6. N. 1867, † 19. III. 1942“, in: Ročenka Slovanského ústavu sv. XII. Za léta 1939—1946, (Orbis, Praha) 1947, str. 172—173.
 • 1948

 •   „Duch a celistvost slovanské slovesnosti“, in: Obrysy Slovanstva. Sborník přednášek Slovanského ústavu v Praze.   Orbis, Praha 1948, str. 168—224.
 • Též spolu s A. St. Mágrem: "Předmluva", str. 5—6.

  Též jako samostatný otisk: Orbis, Praha 1948, str. 58.

  Ref.: A. Závodský, Slovesná věda 1, 1948/49, č. 1, s. 37–38.

 •   „Jednotnost slovanské slovesnosti“, in: Obrysy Slovanstva, v tisku.
 •   „Naše pojetí slovanské filologie a její dnešní úkoly“, in: Slavia 18, 1948, č. 3/4, str. 249—264.
 • Spoluautor: Bohuslav Havránek.

  Ref.: G. Nandris, Slovanská revue 28, 1949, s. 84–104.

 •   „O sociální a mravní podstatnost“, in: Blok II, 1948, č. 4, str. 45—48.
 •   „Osvobozovací úkonnost slovanské slovesnosti“, in: Jednotou Slovanstva k míru. Ročenka Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých, SOPVP, Praha 1948, str. 99—101.
 •   „Pražská škola komparatistů. Pohled nazpět při pětaosmdesátce prof. Murka“, in: Slovesná věda I, 1947—1948, č. 1, str. 51—54.
 •   „Slovesnost a slovanství“, in: Slovesná věda I, 1947—1948, č. 1, str. 2—12.
 •   „Stav a úkoly slovanské filologie u nás v části literárně vědná. These pro připravovaný sjezd slavistů v Moskvě“, in: Slovesná věda 2, 1948/1949, č. 3/4, s. 126—140.
 •   „Šedesátiny A. St. Mágra“, in: Slovesná věda I, 1947—1948, s. 123.
 •   „Terminologie slovanské součinnosti“, in: Slovanský přehled 34, 1948, č. 3/4, str. 126—140.
 • 1949

 •   „Máchalův odkaz“, in: Slavia 19, 1949—1950, č. 3/4, s. 533—534.
 •   „Stav a úkoly slovanské filologie v Československu“, (Část literárněvědná. These pro připravovaný sjezd slavistů v Moskvě), in: Slovesná věda 2, 1949, 1—6.
 •   „Socialistický realismus jako kulturní epocha a styl umělecký“, in: Slovesná věda 2, 1949, č. 2, s. 69—80.
 •   „Tvaroslovné určení Slova o pluku Igorově“, in: Psychologie 11, 1948/49, č. 3—5, s. 108—112.
 • 1950

 •   „A propos de notre conception de la philologie slave“, in: Slavia 20, 1950—1951, č. 1, s. 112—114.
 • K článku Grigore Nandriş, „Old and New Paths in Slavonic Philology“.

 •   „Dramatický odbor JAMU“, in: Divadlo 1, 1949—1950, č. 2, str. 59—61.
 •   „Dramatikovo přehodnocení historického Waldštejna“, in: Slovesná věda 3, 1950, č. 1, s. 3—9.
 •   „Matyáš Murko, Paměti“, in: Slavia 20, 1950—1951, č. 4, s. 475—483.
 • Ref.: "Zpráva o vědecké diskusi", Slovesná věda 5, 1951/1952, č. 4, s. 94—96.

 •   „Protikladná jednota obsahu a formy v slovesném tvaru“ (Námět k diskusi), in: Slovesná věda 3, 1949/1950, č. 5, str. 209—210.
 • Ref.: V. Stejskal, Tvorba 20, č. 36; L. Swirk, Slovesná věda 5. 1952, č. 4, s. 93–94.

  1952

 •   „Literárněvědná problematika v SSSR po Stalinových statích“, in: Slavia 21, 1952—1953, s. 109—146.
 •   „Polemika o srovnávací metodě v literární vědě“, in: Slavia 21, 1952, č. 2/3, str. 439—449.
 • Zprávy o statích: A. I. Beleckij, „Značenije trudov I. V. Stalina po jazykoznaniju dlja sovetskogo literaturovedenija“; B. Rjukov, „Tuman, kotoryj nado rassejat“; G. S. Tichomirov, „K voprosu o tradicii i idejnych vlijaniach“; B. Rjurikov, „Staryje ošibki v novom obličii“.

 •   „Russko-ukrainskije literaturnyje svjazi (N. K. Gudzij, red. Literatura Kijevskoj Rusi v istorii bratskich literatur“ (recense), in: Slavia 21, 1952—1953, č. 2—3, pp. 381—403.
 •   „V. V. Golubkov, Metodika prepodavanija literatury“, (recense), Slavia 21, 1952—1953, č. 1, 82—85.
 • 1953

 •   „Předchůdci Dobrovského“, in: Slavia 22, 1953, č. 2/3, str. 413—426.
 • 1955

 •   „Josef Dobrovský a jazykově literární obrození u Slovanů“ (K 200. výročí narození slovanského patriarchy), in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university III, 1955, řada literárněvědná, D 1, str. 5—40.
 • Ref.: J. Vávra, Časopis pro slovanské jazyky, literaturu a dějiny SSSR 1, 1956, č. 3, s. 489—500.

 •   „Sovětská věda o lidové tvorbě slovesné na nových cestách“, in: Slavia 24, 1955, č. 4, s. 402—443.
 • 1956

 •   „In memoriam dobrého člověka“, in: Jozef Gregor-Tajovský v kritike a spomienkach, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956, 369—372.
 •   „Lidová slovesnost v jazykově literárním obrození Slovanů“, in: Slavia 25, 1956, č. 4, s. 555—584.
 •   „Oponentský posudek doktorské disertační práce universitního profesora dr. Josefa Hrabáka Studie ze starší české literatury“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university V, 1956, řada literárněvědná, D 3, str. 127—133.
 •   „Za svobodu vědecké diskuse“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university V, 1956, řada literárněvědná, D 3, str. 117—127.
 • 1957

 •   „Literárněvědná slavistika u Čechů a Slováků v l. 1954—1955“, in: Beogradski medjunarodni slavistički sastanak (15.—21. IX. 1955), Beograd 1957, pp. 377—391.
 •   „Některé projevy vědomí sounáležitosti a součinnosti slovanské humanisticko-barokního rázu“, in: Slavia 26, 1957, s. 79—104.
 •   „Zpolitisovaná komparatistika“, in: Slavia 26, 1957, s. 472—475.
 •   „Slavica v české řeči. 1. České překlady ze slovanských jazyků do r. 1860. Uspoř. Josef Bečka, red. Václav Čejchan“, in: Slavia 26, 1957, č. 1, s. 137—138.
 • 1958

 •   Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů. Spisy filosofické fakulty v Brně. Číslo 62. / Opera Facultatis philosophicae brunensis. Vol. 62.   Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958, str. 240 + (4).
 • Ref.: M. Kudělka, Slavia 28, 1959, s. 410–412; J. Krystýnek, SPFFBU 8, 1959, D 6, s. 103–106; A. Angyal, Z Wlaw 5, 1960, p. 138–146; K. Horálek, SaS 22, 1961, s. 48–53; I. Kwilecka, Pamietnik Literacki 52, 1961, pp. 260–265; T. S. Grabowski, Slavia Occidentalis 21, 1961, pp. 243–259; J. Pogačnik, Jezik in slovstvo 1961/1962, nr. 2, pp. 53–55.

 •   „Hlavní úkoly historicko-srovnávacího zkoumání slovanských literatur. (Náčrt thesí k problému stanovenému Mezinárodním komitétem slavistů v Moskvě)“, in: Slavia 27, 1958, č. 2, s. 209—215.
 •   „Idea slovanské vzájemnosti v slovanských literaturách do XVIII. století“, ve sborníku ČSAV, vydávaném k slavistickému sjezdu v Moskvě).
 •   „Jednota obsahu a formy a umělecká struktura v srovnávacím bádání slovesném“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 1958, D 4, 5—14.
 •   „Slovanství v jazykově literárním obrození u nás“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university VII, 1958, řada literárněvědná, D 5, s. 5—47.
 •   „Srovnávací metoda v literární vědě“, in: Slovanské studie II (v tisku).
 •   „Tak zvaná idea slovanské vzájemnosti o slovanských literaturách do XVIII. století“, in: Československé přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě, ČSAV, Praha 1958, str. 263—284.
 •   „V čem značenije bogomil'stva dlja slavjanskich literatur srednevekov'ja?“, in: IV meždunarodnyj s'jezd slavistov. Sbornik otvetov na voprosy po literaturovedeniju, Akademia nauk SSSR, Moskva 1958, pp. 22—24.
 •   „Kogda i gde pojavilas' ideia slavjanskoj obščnosti i vzaimnosti? V čem jeje značenije dlja razvitija slavjanskoj kul'tury do XVIII v.?“, in: IV meždunarodnyj s'jezd slavistov, Akademia nauk, Moskva 1958, pp. 65—69.
 •   „Kak voznikli i v čem projavilis' idei prosvetitel'noj filosofii v slavjanskich literaturach XVIII v.? V čem vyrazilos' vlijanie russkogo prosveščenija XVIII v. v istorii slavjanskich literatur etogo perioda?“, in: IV meždunarodnyj s'jezd slavistov, Akademia nauk, Moskva 1958, pp. 107—111.
 •   „Kakovy dostiženija sravnitel'nogo izučenija slavjanskich literatur? Metody i problemy dal'nejšich issledovanij v etoj oblasti“, in: IV meždunarodnyj s'jezd slavistov, Akademia nauk, Moskva 1958, pp. 234—238.
 • 1959

 •   „Srovnávací metoda v literární vědě“, in: Slovanské štúdie II, SAV, Bratislava 1959, s. 9—27.
 • Rkp odevzdán v březnu 1957.

 •   „A. Melicherčík, »Jánošíkovská tradícia na SLovensku«; »Juraj Jánošík. Hrdina protifeudálného odboja slovenského ľudu«“ (rec.), in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university VIII, 1959, řada literárněvědná, D 6, s. 113—116.
 •   „Metodika srovnávací literární vědy slovanské na IV. mezinárodním sjezdu slavistů“ (Moskva 1958), in: Slavia 28, 1959, č. 2, s. 161—182.
 •   „»Srovnaná literatura« na IV. mezinárodním sjezdu slavistů v Moskvě 1958“, in: Slavia 28, 1959, č. 3, s. 455—475.
 •   „Tzv. baroko v slovanských literaturách“, in: Slavia 28, 1959, č. 4, s. 533—554.
 •   „Vávra kritikem“, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university VIII, 1959, řada literárněvědná, D 6, s. 84—89.
 • 1960

 •   „Posjezdový vývoj metodologie srovnávací literární vědy v SSSR“, in: Slavia 29, 1960, č. 4, s. 625—642.
 •   „Připomínky k »Odpovědi« Jaroslava Vávry“, in: Československá rusistika 5, 1960, č. 3, s. 156—158.
 • Diskuse o vztahu Josefa Dobrovského a Gelasia Dobnera. S doslovem Jaroslava Vávry.

  1961

 •   „Kdo »nasugeroval Evropě mythus o jednotě Slovanstva?«“, in: Sborník prací filos. fakulty brněnské university 10, 1961, řada historická, C 8, s. 348—361.
 •   „Slovanství Šafaříkovo a Ševčenkovo“, in: Slavia 30, 1961, č. 4, s. 548—566.
 •   „Šafařík jako literární badatel“, in: Slavia 30, 1961, č. 2, s. 179—241.
 •   „Šafaříkův vědecký odkaz a M. Murko“, in: Slavia 30, 1961, č. 3, s. 403—409.
 •   „Istorija russkoj literattury v trech tomach. Tom I. Literatura X—XVIII vekov“, in: Slavia 30, 1961, č. 3, s. 489—491.
 • Recenze. Druhou část na str. 491—495 napsal Slavomír Wollman.

 •   „Vztahy a působení mezi literaturami“, in: Slavia 30, 1961, č. 1, s. 135—146.
 • 1962

 •   „O. I. Bilec'kyj. 1884—1961“ (Nekrolog), in: Slavia 31, 1962, č. 1, s. 139.
 •   „»Somnia Mickiewiczii«“, in: Slavia 31, 1962, č. 2, s. 194—223.
 • »Sny Mickiewicze«. Šafaříkovo označení exempláře Mickiewiczových přednášek na Collège de France.

 •   „Teorie literatury v historickém osvětlení“, in: Slavia 31, 1962, č. 3, s. 489—498.
 •   „Vzaimosvjazi i vzaimodejstvije nacional'nych literatur“ (rec.), in: Slavia 31, 1962, č. 4, s. 623—642.
 • 1963

 •   „Historickosrovnávací zkoumání slovanských literatur, výsledky a úkoly“, in: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii, ČSAV, Praha 1963, s. 165—180.
 •   „Aktual'nyje problemy slavjanovedenija. Materialy pervogo koordinacionnogo soveščanija po aktual´nym problemam slavjanovedenija“ (rec.), in: Slavia 32, 1963, č. 2, s. 288—296.
 • 1964

 •   „Další propracování srovnávacích postupů (Komparatistika v dějinách slovanských literatur)“, in: Slavia 33, 1964, č. 2, s. 204—231.
 • 1965

 •   „Problém »slovanského charakteru« u Gercena“, in: Slavia 34, 1965, č. 1, s. 41—54.
 •   „Pypinův epitaf panslavismu před sto lety“, in: Slavia 34, 1965, č. 2, s. 202—226.
 •   „V. V. Vinogradov i sravnitel'noje literaturovedenije“, in: Problemy sovremennoj filologii. Sb. statej k semidesjatiletiju akademika V. V. Vinogradova. Nauka, Moskva 1965, pp. 350—356.
 • 1966

 •   „Krize komparatistiky a obnova srovnávacího bádání ve vědě slovesné“, in: Slavica Slovaca 1, 1966, s. 113—127.
 •   „Ruský panslavismus mimo Rusko“, in: Slavia 35, 1966, č. 2, s. 188—211.
 •   „Slované v Evropě“, in: Slavia 35, 1966, č. 3, s. 444—471.
 •   „Společné zákonitosti a periodizace v slovanských literaturách“, in: Slavia 35, 1966, č. 4, s. 594—607.
 •   „Gumanizm, renessans, barokko i russkaja literatura“, in: Russko-jevropejskije literaturnyje svjazi. Sb. statej k 70-letiju akad. M. P. Aleksejeva, Nauka, Moskva–Leningrad 1966, pp. 301—311.
 •   „Vzaimootnošenija literatury i fol'klora v XVIII v. i ich rol' v razvitii russkoj kul'tury“, in: Rol' i značenije literatury XVIII veka v istorii russkoj kul'tury. K 70-letiju so dnja roždenija člena-korrespondenta AN SSSR P. N. Berkova. Nauka, Moskva–Leningrad 1966, pp. 14—19.
 • 1967

 •   „Obecné a srovnávací zkoumání literatur slovanských“, in: Slavia 36, 1967, č. 1, s. 115—128.
 •   „Sovětská polemika o strukturnosti v literární vědě“, in: Slavia 36, 1967, č. 4, s. 605—628.
 •   „Typologičnost v srovnávací literární vědě“, in: Slavia 36, 1967, č. 2, s. 280—290.
 • 1968

 •   Slavismy a antislavismy za Jara národů. Academia, Praha 1968, str. 496.
 • Ref.: Jiří Krystýnek, SPFFBU 19—20, 1971, D 17—18, s. 197–204.

 •   „Generální literatura, její funkce světová a mezislovanská“, in: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů, Academia, Praha 1968, s. 181—188.
 •   „»La littérature générale«, ihre Funktion in der Weltliteratur und in den slawischen Literaturen“, in: VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Résumé přednášek, příspěvků a sdělení, Academia, Praha 1968, pp. 169.
 •   „Panslavismus, slavjanofilství, slovanská idea apod. — emergentní struktury?“, in: Slavia 37, 1968, č. 2, s. 253—269.
 •   „V. Žáček, Z revolučných a politických polsko-slovenských stykov v dobe predmarcovej“ (rec.), in: Slavia 37, 1968, č. 4, s. 650—658.
 • 1969

 • „»Interna Slavistica« z VI. sjezdu i odjinud“, in: Slavia 38, 1969, č. 2, s. 242—261.
 • 1970

 •   „První slovanská literatura v střední Evropě“, in: Slavia 39, 1970.
 • 1993

 •   Slovenské ľudové rozprávky I. Výber zo zápisov z rokov 1928—1947. Zapísali poslucháči slovanského seminára pod ved. Franka Wollmana. Ed. Božena Filová, Viera Gašparíková.   Bratislava 1993, pp. ... — Viz 1998.
 • 2003

 •   Die Literatur der Slawen. Herausgegeben von Reinhard Ibler und Ivo Pospíšil; aus dem Tschechischen übertragen von Kristina Kallert.   Peter Lang, Frankfurt am Main 2003, pp. X + 401. — Viz 1928.
 •  

   

         

   

  Nepublikováno

  Abrahamův oltář. Pentalogie: Abraham. Šalamoun. Josephus Flavius. Bruno Sperioza. Rosenbergovi.

  Fridland. Historické drama v pěti aktech s epilogem.

  Naslouchač stesků. Vaudeville ze života na jihu Spojených států amerických, 1948.

  Nenapsaná hra.

  O povahopis historického Valdštejna.

  Poslední masopust Petra Voka na Krumlově.

  Stavitel a ďábel. Baladické mystérium ve třech aktech s epilogem.

  Svatba v Káni předměstské.

  Zabiješ. Aktová hra.

  Činnost redakční

  Československé divadlo. V roce 1924.

  Program. Čtrnáctideník pro kulturní politiku a umění. V roce 1946 (Brno).

  Slovanský literární klub. Rok 1946.

  Slavia. V letech 1946—1969.

  Slovesná věda. V letech 1947—1952.

  Prameny

  Soupis prací Františka Trávníčka a Franka Wollmana, Pražský linguistický kroužek, Praha 1938.

  Krystýnek, Jiří: „Soupis prací Franka Wollmana za léta 1948—1958“, in: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám (Sborník prací), Filosofická fakulta v Brně, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1958, str. 686—688.

  Marešová, Dagmar — Wollman, Slavomír: „Soupis prací Franka Wollmana“ (1958—1970), in: Slavia 38, 1970, str. 152—155.

  Purketová, Jana: Frank Wollman 5. 5. 1888 — 9. 5. 1969. Personální bibliografie. Zpracovala Jana Purketová (Životopis napsal Jiří Krystýnek)   Státní vědecká knihovna, Brno 1992, str. 47.

  Wollman, Slavomír: „Soupis prací Franka Wollmana za léta 1938—1948“, in: Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, edd. Antonín Grund, Adolf Kellner, Josef Kurz; Slovanský seminář Masarykovy university v Brně, Komenium Brno, Brno 1948, str. 533—535.

  Anna Zelenková: „I. Bibliografia Franka Wollmana“, in: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. I. Editorky Hana Hlôšková — Anna Zelenková. Bratislava—Brno, Ústav etnológie SAV / Slavistická společnost F. Wollmana v Brně / Česká asociace slavistů / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2006, str. 19-49.

   

   

   

   

   

   

  ( Poslední aktualizace 17. dubna 2017 )

   

   

   

   

   

  Seznam zkratek:

  ČMFČasopis pro moderní filologii.

  LNLidové noviny.

  NLNárodní listy.

  NVČNárodopisný věstník českoslovanský.

  RÉSRevue des études slaves Paris.

  SaSSlovo a slovesnost, Praha.

  SPFFBUSborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada D: literárně vědná, Brno.


   

  Wollman Frank Wollman
  v roce 1919


  Wollman Frank Wollman
  v roce 1966

   


   

  Odkazy:

  Slavistická společnost Franka Wollmana, o. s. (FF MU, Brno)

   

   

  < < < < < <