Zíbrtův Český lid

[ 1892—1932 ]

Článková bibliografie


( Sestaveno podle Ludvíka Kunze )


 

ADÁMEK, Karel Václav

„Selský statek v okrese hlineckém“ (K1)

1 (1892) 339–351, 3 kresby, 2 půdorysy

♦ selský statek roubený, popis obytné části a hospodářských budov — vnitřní zařízení ♦ Jeníkov, okr. Hlinsko

„Záklopy — křestními listy našich staveb lidových. Příspěvek k vesnické epigrafice okresu hlineckého“ (K2)

3 (1894) 533–539

5 (1896) 351–364.

♦ nápisy na záklopech a štítech — soupis v okrese hlineckém

„Z národopisných výstav. I. Početní knížky. II. Památky evangelíků ve východních Čechách“ (K3)

4 (1895) 133–138, 238–241, 483–492

♦ iluminované knížky z let 1785, 1792 ♦ Hlinsko, okolí

„Tance lidové v okrese hlineckém“ (K4)

6 (1897) 229–235, 360–372, 433–446, 545–561

7 (1898) 321–323, 385–387, 466–468

8 (1899) 130–133, 350–352, 428–432

9 (1900) 148–153

11 (1902) 40–43

12 (1903) 195–196 (tanec lidový z Hlinecka, Blatno, Boletín)

13 (1904) 158–159 (tance lidové v okrese hlineckém — Svratouch)

15 (1906) 245, 295–296 (tance východočeské)

16 (1907) 155 (tance východočeské — Svratouch, Blatno, Vitanov)

17 (1908) 456–462 (rejstřík zde publikovaných tanců)

♦ charakteristické lidové tance na Hlinecku, názvy a varianty ♦ Hlinsko, okolí

„Divadelní hra lidová o selské vojně z XVIII. století“ (K5)

10 (1901) 227–234, 257–262, 354–356

♦ přetisk lidové hry Selské rebelie z let 1775–1780 od neznámého autora

„K dějinám českých Adamitů“ (K6)

19 (1910) 65–69, 122–130, 161–166, 267–269, 305–309

♦ drobné příspěvky k lidové víře — archiv. prameny ♦ východní Čechy

„Zkazka o divých ženkách z okresu hlineckého“ (K7)

5 (1896) 585

„Z jídel štědrovečerních na Hlinecku“ (K8)

14 (1905) 176–177, 1 snímek

♦ štědrovečerní pečivo — hrnčířská keramika ♦ Svratka, okr. Hlinsko

ALFERI, Heřman

„Příspěvek k doplnění českého tkalcovství z okolí Želiva“ (K9)

6 (1897) 79–80

♦ tkalcovství — popis stavu, názvy jeho součástí ♦ Želiv, okr. Humpolec

„Příspěvek k dialektickému studiu českého jazyka z okolí Želiva“ (K10)

10 (1901) 175

♦ dialektologické výrazy z oblasti národopisu, jejich výklad ♦ Želiv, okr. Humpolec

ALVÍNOVÁ, Marie

„Vo krásnej Heleně. Pohádka z Rychnova nad Kněžnou“ (K11)

29 (1929) 327–333

♦ záznam v nářečí ♦ Slemeno, okr. Rychnov nad Kněžnou

AMERLING, K.

„Milostná věštba na sv. Ondřeje“ (K12)

21 (1912) 152

ANDRLÍK, František J.

„Poličtí proti usazování Židů (Podle Pamětní knihy)“ (K13)

16 (1907) 138–139

♦ židovská otázka — odpor proti usazování Židů na venkově ♦ Polička

„Žebrání na mrtvolu (r. 1658)“ (K14)

16 (1907) 304

♦ archivní doklad k lidové víře ♦ Korouhev, okr Polička

„Kouzla a čarodějství na Poličsku“ (K15)

17 (1908) 31

♦ Polička, okolí (Svojanov, Korouhev)

ANTL, Theodor

„Chození s koníčkem na Netolicku“ (K16)

5 (1896) 573–575

♦ masopustní obchůzka s klibnou ♦ Netolice, okolí, okr. Vodňany

„Paběrky z archivů domácích i cizích“ (K17)

9 (1900) 293–299

♦ čarodějní pastýři na Třeboňsku roku 1663 — výslechy ♦ Třeboň, okolí

„Choroby a léky našich předků“ (K18)

11 (1902) 283-286

♦ historické zprávy o chorobách z 15. a 16. století

„Lidová zdravověda staročeská“ (K19)

12 (1903) 102–103

♦ rady o správné výživě v jednotlivých měsících — přetisk rukopisu z 15. století

ANTL, V.

„Zprávy starodávné o čárech a kouzlech“ (K20)

21 (1912) 454–459

♦ čarování, zaklínání — zvonění proti mračnům

„Pohřeb telete pro učarování neůrody a krup roku 1700“ (K21)

20 (1911) 189

♦ magie prosperitní, přetisk zápisu z r. 1700 ♦ Domažlice.

AUGENTHALER, Rudolf

„Rozčitadla ku hře“ (K22)

13 (1904) 287–288

♦ testy rozčitadel a drobné příspěvky k zvykosloví ♦ Jindřichův Hradec

AXMAN, Emil

„Kmeny moravské v národopisné studii z roku 1815“ (K23)

24 (1924) 56–58

♦ kmeny moravské z roku 1815 — kroj — částečný překlad článku K. J. Jurende, Moravia 1815 ♦ Morava

„Památce velikého člověka Františka Bartoše“ (K24)

25 (1925) 22–23

♦ vzpomínka na Bartošovu osobnost a dílo ♦ Gottwaldov — Mladcová.

 

 

BAAR, Jindřich Š.

„»Do kolečka« (Nové prostonárodní písně a varianty z Chodska)“ (K25)

2 (1893) 589–594

9 (1900) 59–61, 130–131

♦ píseň taneční — zápis 50 textů

„Kamenné kříže v okolí Přimdy“ (K26)

11 (1902) 376–377, 1 fotografie

♦ soupis křížů ♦ Přimda, okr. Tachov

„Zaříkání ohně za krokví ve mlýně“ (K27)

18 (1909) 209–211

♦ archivní doklad k lidové víře jižní Čechy.

„Chodské písně masopustní na voračky“ (K28)

27 (1927) 182–183

dvě písně masopustní, zápis textu a melodie ♦ Klenčí p. Čerchovem, okr. Domažlice.

„Karel Jaromír Erben na Chodsku a Plzeňsku roku 1866 sbírá kroje pro národopisnou výstavu v Moskvě“ (K29)

25 (1925) 23–26

♦ soupis předmětů zaslaných na výstavu v Moskvě

BAČOVSKÝ, Jindřich

„Čarování na Chotěbořsku“ (K30)

12 (1903) 482

♦ lidové vyprávění o čarování dobytku ♦ Chotěboř, okolí

„Ochrana před zloději a vyzrazení“ (K31)

15 (1906) 394–395

♦ magické praktiky: ochrana proti zlodějům, zaklínání, zjišťování zloděje ♦ Bestvina, okr. Chotěboř; Rohozná, okr. Polička

„Užitek krávy“ (K32)

17 (1908) 107

♦ magie prosperitní ♦ Chotěbořsko

BACHTÍK, Ferdinand

„Koleda z Podkrkonoší“ (K33)

15 (1906) 142

♦ vánoční koleda (text a nápěv) ♦ Jesenný, okr. Semily.

BAKEŠ, František

„Dopis Boženy Němcové o »dlouhé noci« přástevnic roku 1846“ (K34)

18 (1909) 149

♦ dopis Boženy Němcové — dotaz o přástkách ♦ Žernov, okr. Náchod

BAKEŠOVÁ, Lucie

„Dětské hry tělocvičné na Moravě“ (K35)

3 (1894) 22–28

♦ hry chlapců — popisy ♦ Brněnsko (Ořechov)

„Svatební maska“ (K37)

5 (1896), pozn. na str. 575

♦ maska svatebního průvodu zvaná kůň ♦ Ořechov, okr. Brno

BAKEŠOVA, Lucie — HOLUBY, J. L.

„Ozdoby ovčáckého bičiska na Moravě a na Slovensku“ (K36)

3 (1894), 481–484, 3 kresby

♦ zdobení dřeva vyřezáváním a vyléváním měkkým kovem — ovčáci — juhási — pasení ovcí ♦ Oslavany, okr. Rosice; Těšany, okr. Zidlochovice; jižní Trenčansko

BAREŠ, FRANTIŠEK

„Nádobí v staré domácnosti v Mladé Boleslavi“ (K38)

10 (1901) 21–26; 3 fotografie

♦ kulturní historie — soupis nádobí v městské domácnosti v 16., 17. a 18. století ♦ Mladá Boleslav

„Starodávné šaty v Mladé Boleslavi“ (K39)

11 (1902) 71–78, 135–138, 11 reprodukcí

♦ městský oděv (na obrazech, v starých kancionálech, na náhrobcích; o jednotlivých součástech v zápisech podílčích knih ♦ Mladá Boleslav

BARTA, Vojtěch

„Boží muka a dub u rodiště Jana Žižky“ (K40)

20 (1911) 331

♦ pověsti o Janu Žižkovi z Beckovského Poselkyně starých příběhů českých k roku 1682 ♦ Borovany, okr. Trhové Sviny

BARTOŠ, František

„Pověry a zvyky lidu moravského při hospodářství“ (K41)

1 (1892) 15–21, 125–131, 228–232, 332–339

♦ zvyklosti pastýřů při pastvě, zvyklosti při chovu dobytka, krav, koni, drůbeže, při zpracování mléka, iracionální zvyklosti při koupi a prodeji dobytka a drůbeže; zvyklosti při chovu včel; nemoci dobytka, lidové léčení dobytka; zvyklosti při pěstování ovocných stromů, při polních pracích, při pěstováni lnu, konopí, zelí, ochrana před škůdci (krtice, vrabci, hmyz, myši) ♦ Morava

„Některé zprávy o skřítku dle dosavadních názorů lidu moravského“ (K42)

1 (1892) 285–288

♦ nadpřirozené bytosti (skřítek, špírek, kubíček) ♦ Morava

„Kout dle obyčejův a pověr lidu moravského“ (K43)

2 (1893) 13–17

♦ narození, lidová víra o šestinedělkách ♦ Haná, Brněnsko

„Moravská přísloví a pořekadla“ (K44)

5 (1896) 417–422, 541–546

♦ zápisy přísloví a pořekadel v nářečí, zápisy žertů a slovních hříček v nářečí ♦ Morava

„Robota na bývalém panství malenovském“ (K45)

7 (1898) 169–173, 315–318

♦ poměry poddanské: správa panství, fojt, robotní povinnosti poddaných, robota jetá a pěší ♦ Gottwaldov — Malenovice a okolí; Gottwaldov — Louky.

„Přísloví z Moravy“ (K46)

5 (1896) 417–422, 541–546

♦ zápisy přísloví ♦ Morava (bez bližších údajů)

„Žertovné a satirické popěvky z Moravy“ (K47)

8 (1899) 346–347

♦ posměšky, popěvky a říkadla o řemeslnících a o selském stavu ♦ Morava

„Hanácká »opera« z roku 1757“ (K48)

10 (1901) 316–321, 386–390, 487–490

♦ hanácká »opera« — rozbor nářečí v opeře, přetisk rukopisů z Mor. musea

„Moravská hra o sv. Dorotě ze Žďáru“ (K49)

11 (1902) 52–54, fotografie Františka Bartoše

♦ hra o sv. Dorotě — zápis ♦ Město Žďár

„Z lidopisných sbírek Františka Bartoše“ (K50)

11 (1902) 118–119, 170–171, 223–224, 270–271, 325–327, 410–416

♦ lidové vyprávění o nadpřirozených bytostech, o pokladech, o obchůzce na sv. Mikuláše, o zvyklostech na sv. Jana Křtitele; pověst o zbojníkovi (v nářečí), pohádky (v nářečí) ♦ Letovice, okr. Boskovice; Brno-okolí; Fryšták, okr. Gottwaldov; Vyškov — okolí Hodslavice, okr. Nový Jičín; Březová, okr. Uherský Brod; Olešná, okr. Blansko

„Slova, jimiž se vyjadřují vněmy různých smyslů“ (K51)

11 (1902) 209–210

♦ výklad vjemových výrazů — materiál hlavně moravský

„Z netištěné sbírky moravských písní a říkadel Františka Bartoše“ (K52)

20 (1911) 51–53

♦ texty lidových písní a říkadel ♦ Morava, bez bližší provenience

„Potrestaní karbaníci“ (K53)

12 (1903) 187

♦ místní pověst kapucínského kláštera brněnského ♦ Brno

BARVÍŘ, Jindřich

„Dryáčnické vyhlášky staročeské o petroleji a člověčím sádle“ (K54)

23 (1914) 368–371

♦ přetisk rukopisné památky ze 16. a 17. století — příspěvek k lidovému léčení

BAŠTÝŘ, Václav

„Proti pověře o dešti krvavém, sírovém“ (K55)

20 (1911) 186–187

♦ Nejedlého pokus o přirozený výklad lidové víry v krvavý nebo sírový déšť — přetisk z Hlasatele 1818

BATĚK, K.

„»Kolomaaaz, kolomaz« (Zaniklé zaměstnání lidu českého)“ (K56)

22 (1913) 291–293

♦ výroba kolomazi — popis pálení od lesmistra Havelky z r. 1823

BAŤHA, Bedřich

„Selské děti (Z právních poměrů a názorů našeho lidu)“ (K57)

9 (1900) 166–170

♦ hmotné zaopatřování dětí, předávání majetku dětem, dědické smlouvy ♦ Benešov, okolí

„Císař Josef II. v podání lidu“ (K58)

19 (1910) 447–448

♦ lidové vyprávění v nářečí

„Můra v podání lidu na Benešovsku“ (K59)

30 (1930) 1–5

♦ nadpřirozené bytosti a ochrana před nimi, vyprávění v nářečí ♦ Benešov, okolí

„O čarodějnicích“ (K60)

30 (1930) 285–288

♦ magie — praktiky čarování, podáno formou vyprávění ♦ Bystřice, okr. Benešov

BAUŠE, Boh.

„Ptactvo v mluvě českého lidu“ (K61)

21 (1912) 161–164

♦ lidová jména ptáků, jména ptáků v lidových přirovnáních — přísloví a pořekadla

BAYER, František

„Valašské názvosloví z lesního hospodářství a salašnictví na Rožnovsku (Sebral Augustin Koudelka)“ (K62)

12 (1903) 45–46

♦ názvosloví z lesního hospodářství, dřevorubectví, část o salašnictví chybí ♦ Rožnov pod Radhoštěm, okr. Val. Meziříčí

„»Košírek« Slováků Dolnorakouských. Psáno 1856“ (K63)

29 (1929) 184–185

♦ kroj — úprava klobouku, popis kosárku ♦ Cahnov (Dolní Rakousy)

BAYER, V. J.

„Výloha stavby dřevěné chalupy v 18. věku“ (K64)

15 (1906) 251–252

♦ archivní doklad z r. 1777 o nákladu na stavbu hrazděného domu ♦ Bosna u Mnichova Hradiště

BEDNÁRIK, Rudolf

„Zanikajúce hrnčiarstvo a kachliarstvo v Košeci pri Ilave“ (K65)

31 (1931) 44–48, 3 vyobrazení

♦ popis dílny a místní výroby ♦ Košeca, okr. Iľava

„Povery o »vodnárovi« v Novom Meste nad Váhom“ (K66)

31 (1931) 70–71

♦ nadpřirozené bytosti, drobné zprávy o vodnících ♦ Nové Mesto nad Váhom

„Jarné zvyky podtematýnskeho ľudu“ (K67)

32 (1932) 136–138

♦ sv. Jiří — Květná neděle — vynášení Morany — velikonoce ♦ Nové Mesto nad Váhom, okolí (Modrovka, Lúka, Hrádok)

BEER, Robert

„Anglická kniha W. W. Stricklanda o českých pohádkách“ (K68)

11 (1902) 363–367

♦ podrobná recense knihy obsahující osm přeložených českých pohádek (Erbenových) a autorovu pohádkoslovnou studii o jejich původu

BELŠÁN, František

„Pořekadla o vejcích“ (K69)

22 (1913) 300

♦ vejce ve rčeních a příslovích, jejich výklad ♦ Čechy

BENEŠ, Josef

„Přezdívka »fundusáci« v Modlíkově u Přibyslavě“ (K70)

30 (1930) 351–352

♦ lidový humor ♦ Modlíkov, okr. Milevsko

BENEŠ, Josef

„Na zahradnici“ (K71)

22 (1913) 344

♦ hra děvčat ♦ Praha

„Plivník na Karlínsku“ (K72)

22 (1913) 344

♦ nadpřirozené bytosti ♦ Praha

BENEŠ, Karel

„Žádný neví, co robota, kdo jí nezkusil“ (K73)

19 (1910) 350

♦ píseň o robotě, text z roku 1690

BENETKA, František

„O hromu a blesku“ (K74)

8 (1899) 359

♦ lidová věda a víra o hromu a blesku ♦ Klatovy, okolí

„Kukačka a dudek“ (K75)

8 (1899) 411

♦ bajka ♦ Nebužely, okr. Mělník

„Ze selské kuchyně české“ (K76)

10 (1901) 235–236

♦ lidová jídla ♦ Klatovy, okolí

„Štědrovečerní jídla na Klatovsku“ (K77)

15 (1906) 158

BÉŇA, M.

„Slavnostní pokrmy a obřady moravských Horňáků“ (K78)

1 (1892) 597–599

♦ křest, úvod, hostiny — výroční obyčeje — senoseč, pohřeb ♦ Horňácko (Velká n. Vel.)

BERAN, Václav

„Popěvky při nošení jídel o svatbě“ (K79)

4 (1895) 502–505

♦ svatební hostina — proslovy při nošení jídel ♦ Čelín

BERÁNEK, Jan

„Nebezpečí s obchodováním s lidovou keramikou“ (K80)

17 (1908) 301–304, 473–475

♦ hlas proti obchodování s musejními předměty

BERKA, Cyril Jan

„Po muzice“ (K81)

19 (1910) 223–225

♦ život v obci — vyprávění dialektem ♦ Slovácko

„Jak vodní kníže se proměňuje“ (K81a)

22 (1913) 100

♦ drobná vyprávění o vodníku ♦ Slovácko

„Kouzelný pozdrav při kýchání“ (K82)

26 (1926) 237–238

♦ drobné příspěvky k lidové zdravovědě ♦ Slovácko

BERNARD, Ferdinand Rostislav

„Hustota obyvatelstva ve Slezsku“ (K83)

6 (1897) 284–289, 427–433

♦ demografie ♦ Opavské Slezsko

BERNARD, Václav

„Masopustní koledníci v Hrachových horách u Římova“ (K84)

25 (1925) 186–188

♦ masopustní obchůzka mužů ♦ Hrachové hory u Římova, okr. České Budějovice

BERNDORF, Alexandr

„Světoběžní lidé na Nepomuk“ (K85)

26 (1926) 378–379

♦ pláteníci, kmínaři, krajánci a sekerníci, facíři (zběhlí myslivci), pytláci, gráni, plátýnkáři, mlynářští formani se zbožím mlynářským, hadrníci ♦ Nepomuk, okolí

„Koledy československé“ (K86)

29 (1929) 123

♦ text lidové písně, koleda ♦ Nepomucko

BILIÁNOVÁ, Popelka

„O strašidlech na Vyšehradě“ (K87)

13 (1904) 281–282, 323–325

♦ pověsti o černém psu, bílém psu aj. na Vyšehradě ♦ Praha — Vyšehrad

BÍLÝ, Č.

„Řemeslnické zlozvyky v 18. století“ (K88)

22 (1913) 370–380

♦ zlozvyky vytýkané řemelsníkům (účňům, tovaryšům i mistrům) ve sbírce cechovních nařízení z konce 18. století

BÍLÝ, František

„Bacán, toč, mochura a rozpíček“ (K89)

13 (1904) 234

♦ názvy jídel ♦ Domažlice, okr. Přerov

BÍLÝ, Josef

„Trestání vojákův za starodávna“ (K90)

20 (1911) 53–54

♦ Veleslavínovy zprávy z r. 1584 o trestání vojáků

BLÁHA, Josef, mistr ovčácký (1829)

„Práce rolnická v bibli“ (K91)

21 (1912) 121–124

♦ rozbor a částečný přetisk knížky písmáka Josefa Bláhy pro mladé hospodáře, horlení proti pověrám, čarování dobytku apod.

BLATNÍK, Josef

„Koleda vánoční v Kratonohách“ (K92)

31 (1931) 24–25

♦ lidové koledy, zápisy textů ♦ Kratonohy, okr. Hradec Králové

BLAŽEK, Antonín

„Požár a krupobití dle pověrečných názorů lidu na Chrudimsku“ (K93)

8 (1899) 278–280

♦ oheň a krupobití v lidové víře — fiktivní ochrana před nimi ♦ Chrudim, okolí

„Pověsti o biskupovi Hayovi“ (K94)

9 (1900) 141–142

♦ život lidumilného biskupa hradeckého v lidové tradici (2. polovina 18. století) ♦ Rosice, okolí, okr. Chrudim

„Strašidelné pověsti o lidech zemřelých“ (K95)

9 (1900) 255–261

♦ lidové vyprávění: strašidelné povídky o mrtvých ♦ Chrudim, okolí

„Posvícenský humor našeho lidu z předešlého věku“ (K96)

9 (1900) 428–429

♦ lidový humor — posvícenské veršování z roku 1770 ♦ Ostřešany, okr. Pardubice

„Šotek“ (K97)

11 (1902) 332–333

♦ lidové vyprávění o šotkovi ♦ Chrudim, okolí (Kočí, Synčany); Vortová, okr. Hlinsko

„O trestu bezbožných tanečníků“ (K98)

12 (1903) 86

♦ jarmareční přetisk písně, asi z poloviny 18. století

„Robota na Chrudimsku“ (K99)

12 (1903) 113–117, 161–162

♦ poměry selského lidu za roboty, tresty, poplatky — obecní sýpky — rodinné zápisky z doby roboty

„Výminkáři“ (K100)

13 (1904) 203–204

♦ společenské a sociální poměry výměnkářů, — smlouvy výměnkářské ♦ Chrudim, okolí

„Chvála sedláků pracovitých“ (K101)

14 (1905) 30–31

♦ mravokárné lidové veršování (bez bližšího vročení)

„Poddanství na panství hrochovo-týneckém v 18. věku“ (K102)

14 (1905) 163–168

♦ robotní poplatky a závazky, smlouva o nájmu hospody ♦ Hrochův Týnec, okres Chrudim

„Vlci a vlkodlaci na Chrudimsku“ (K103)

15 (1906) 236–242

♦ rozprávky o vlcích a vlkodlacích ♦ Chrudim, okolí

„Vzpomínky starého sběratele“ (K104)

25 (1925) 355–361

♦ zkušenosti sběratele lidových tradic (Ant. Blažka)

„Jak cikáni udělali, že stavení nevyhořelo?“ (K105)

13 (1904) 61–62

♦ ochrana proti ohni — víra v nadpřirozenou moc cikánů ♦ Heřmanův Městec, Seč, Licibořice, okr. Chrudim

„Lidová tradice v české škole“ (K106)

12 (1903) 298–299

♦ lidové tradice v osnovách vyučovacích, návrh

„Pověsti o pokladech na Chrudimsku“ (K107)

13 (1904) 272

♦ vyprávění o pokladech ♦ Chrudim — okolí (Svídnice)

„Zaklínači mračen“ (K108)

15 (1906) 18

♦ Chrudim — okolí (Vorel, Prachovice, Žumberk)

„Sanytrníci“ (K109)

14 (1905) 301

♦ popis sběru ledku ♦ Chrudimsko

„Společnost fextů či immentoráků ve Vysokém Mýtě“ (K110)

17 (1908) 106

♦ společenský život, beseda rodáků, výklad názvu

„Svatební smlouvy z Chrudimska“ (K111)

32 (1932) 196

♦ svatební smlouva, přetisk archivního dokladu ♦ Hrochův Týnec, okr. Chrudim

„Švec — satan“ (K112)

22 (1913) 299

♦ víra v lidi s nadpřirozenou mocí ♦ Chrudimsko

BLAŽKA, František

„Domácí lékárnička na Národopisné výstavě“ (K113)

5 (1896) 347–349

♦ lidové léčení a léky, stručné zprávy ♦ Ořechovičky, okr. Brno; Klučov, okr. Český Brod

BODNÁR, Julius

„Rozprávočky na Uderinej v Novohradskej stolici“ (K114)

10 (1901) 66

♦ lidové vyprávění o vzniku hmyzu a o první kůži člověka (slovensky) ♦ Uderiná, okr. Lučenec

BOGATYREV, Petr

„Hod Boží svatodušní (Svatá neděle) v Podkarpatské Rusi“ (K115)

24 (1924) 307–308

♦ zvyky o letnicích ♦ Zakarpatská Ukrajina

„Den sv. Jana Křtitele (Ivandel) v Podkarpatské Rusi“ (K116)

24 (1924) 342–343

♦ pranostiky a léčivost bylin v období svátku sv. Jana Křtitele ♦ Zakarpatská Ukrajina

„Slavení sv. Jiří na Podkarpatské Rusi“ (K117)

25 (1925) 275–276

♦ Sv. Jiří, lidové vyprávění o čarodějnicích ♦ Zakarpatská Ukrajina

„Narození a křest dítěte na Podkarpatské Rusi“ (K118)

31 (1931) 16–18

♦ rodinné obyčeje, drobné příspěvky ♦ Marmaroš — okolí, Zakarpatská Ukrajina

BOGDANOV, Anatol P.

„O předhistorické anthropologii Ruska“ (K3007)

2 (1893) 402–406

2 (1893) 406-408: Dodatek L. Niederla

♦ antropologie

BOHÁČ, Josef

„Lidová kuchyně na Želečsku“ (K119)

31 (193-1) 133–135

♦ názvy a výčet lidové stravy ♦ Želeč, okr. Soběslav

„Svatodušní vyvolávání na Želečsku“ (K120)

13 (1904) 359

♦ obchůzka chlapců o letnicích ♦ Želeč, okolí, okr. Soběslav

„Lidové pranostiky o dubnu v Táborsku“ (K121)

13 (1904) 307

BÖHM-ROMANOVSKÝ, L.

„Pověsti o původu koní na Mělnicku“ (K122)

3 (1894) 151

BOHUMIL, J. S.

„O našich drotarech“ (K123)

21 (1912) 226–231

♦ lidé světem jdoucí — drátenici (otázky sociální) ♦ Severozápadní Slovensko (Trenčín, Žilina, okolí)

BOHUTÍNSKÝ, J.

„Lidový prostředek proti běhavce“ (K124)

23 (1914) 202

BOLECH, Václav

„Pověst o Jakubu Kubatovi z jižních Čech“ (K125)

5 (1896) 32–33

♦ Blata (Netolice — okolí, okr. Vodňany)

„Pověsti z okolí Jílového“ (K126)

16 (1907) 450–453

♦ soubor pověstí ♦ Jílové, okolí, okr. Praha — venkov

„Dialektologické paběrky z okolí Netolic“ (K127)

22 (1913) 307–308

♦ dialektologické výrazy a jejich výklad — lidé světem jdoucí: kvasničářka, máselnice ♦ Netolice, okr. Vodňany

„Zakladatel rybníků jihočeských Jakub Krčín z Jelčan v lidovém podání“ (K128)

23 (1914) 248–249

♦ pověsti historického obsahu ♦ jižní Čechy

BOŘICKÝ, F.

„Starodávné modlitbičky při bití hodin“ (K129)

9 (1900) 216–217

♦ text modlitby ♦ Prosek, okr. Praha

BOUDA, Alois

„Matičky při Vzkříšení v Dolanech na Hané“ (K130)

5 (1896) 584

BOUCHAL, František V.

„Pohádky z Krumlovska“ (K131)

4 (1895) 300–301, 541–543: Věrně dle vypravování stařen píše Fr. V. Bouchal.

6 (1897) 595–598: Dle vypravování stařen píše Fr. V. Bouchal.

9 (1900) 88–99: Dle vypravování stařen píše Frant. V. Bouchal.

♦ zápisy pohádek, vyprávěných nářečím ♦ Český Krumlov, okolí

„Lov ryb na Hlubocku“ (K132)

14 (1905) 92–94

♦ rybolov — technická názvosloví — zvyklosti při chovu ryb ♦ Hluboká nad Vltavou, okr. Čes. Budějovice; Třeboň, okolí

„Materialie ku pověsti: Kubata dal blavu za Blata. Rychtář Jakub Kubata“ (K133)

14 (1905) 409–412

♦ příspěvky k historickému podkladu pověsti o Jakubu Kubatovi ♦ Blata

„Mi mili líto na Květnou neděli“ (K134)

26 (1926) 269–270

♦ kolední obchůzka dívek s lítem ♦ České Budějovice, okolí

„Dětská hra vánoční z Hlubocka“ (K135)

27 (1927) 102–104

♦ pastýřská hra vánoční — zápis textu ♦ Hluboká, okolí

„Pověry o můře“ (K136)

16 (1907) 167

♦ lidová víra o můře ♦ Hluboká n. Vlt. — okolí, okr. České Budějovice; Zliv, okr. České Budějovice; Černice, okr. Český Krumlov

BRANBERGER, Jan

„Česká světská píseň lidová v 16. století“ (K137)

19 (1910) 257–261, 319–322, 353–356

20 (1911) 18–21, 69–71, 129–132

♦ duchovní a světské zpěvy Šimona Lomnického z Budče z konce 16. století a světské písně z jiných zpěvníků ze 16. století, jejich srovnání a hodnocení

BRAUNER, Bohuslav

„O lidových pořekadlech ze stránky chronologické“ (K138)

13 (1904) 298–301

♦ studie o oprávněnosti přísloví Lucie noci uvije ze stanoviska astronomického a kalendářního

BRČÁK, L.

„Večer před sv. Janem...“ (K139)

19 (1910) 439–442

♦ sv. Jan Křtitel — věštění a čarování, čarováni kravám

BRČKA, Jan

„Vánoční obyčeje a pověry československé“ (K140)

29 (1929) 115

♦ vánoce, drobné příspěvky ke zvykosloví — obřadní pečivo ♦ Zbislav, okr. Milevsko

BRODSKÝ, František

„Ostatky masopustní v Seči. Obrázek lidových slavností na Železných horách“ (K141)

27 (1927) 187–188

♦ masopustní obchůzka maškar ♦ Seč, okr. Chrudim

BROŽ, Josef

„Boží muka z Plzeňska a Telecka na Moravě“ (K142)

8 (1899) 292–301, 9 kreseb

♦ boží muka, jejich původ, popisy ♦ Plzeň, okolí; Telč, okolí, okr. Třešť

„Starobylý obyčej licitace při hořící svíčce“ (K143)

9 (1900) 106–108

♦ lidové zvyklosti právní — výpis z městských knih z roku 1730 ♦ Nové Město na Moravě, okr. Žďár

„Zvoničky na českomoravském Horácku“ (K144)

9 (1900) 225–238, 14 kreseb, 1 fotografie

♦ zvoničky dřevěné i zděné — soupis a popis ♦ Horácko

„Ruka s mečem, odznak práva městského, tržního a soudního“ (K145)

25 (1925) 72–74

♦ výroční trhy, trhová znamení, lidové zvyklosti právní ♦ Vlachovo Březí, okr. Prachatice

„Zvonění a troubení proti mračnům. Kus lidového zvykosloví z jihozápadních Čech“ (K146)

27 (1927) 324–329

♦ lidové nástroje zvukové — troubení proti mrakům ♦ jihozápadní Čechy, Plzeňsko

„Lidové názvy domácího dobytka“ (K147)

24 (1924) 205

♦ Nové Město na M., okr. Žďár

„Větrník v Němčících na Moravě“ (K148)

26 (1926) 64

♦ soupis mlýnů ♦ Němčice na Moravě

BROŽEK, Josef

„Z lidové kuchyně české“ (K149)

11 (1902) 88–90

♦ lidová jídla — jejich názvy a příprava ♦ Kozákov — okolí, okr. Turnov

„Ohrada kolem kostela — z másla“ (K150)

12 (1903) 364

♦ lidové vyprávění v nářečí ♦ Krkonoše (Skuhrov, okr. Semily; Šumburk, okr. Jablonec nad Nisou)

— — (BRÜCKNER, Aleksander)

„Profesor dr. Al. Brückner o Českém Lidu“ (K151)

15 (1906) 478–480

♦ recense Al. Brücknera o Českém Lidu v Zeitschrift des Vereines für Volkskunde XVII

BRUDERHANZ, J.

„Písnička z 18. století s ozvěnou: Kuku“ (K152)

22 (1913) 397

BRŮNA, R.

„Zaříkadla z Neveklovska“ (K153)

22 (1913) 139–140

♦ zaříkání nemoci ♦ Neveklov — okolí, okr. Benešov

BRYNYCHOVÁ, Věra

„České Proroctví Sibyllino v ruském překladě“ (K154)

27 (1927) 48–60

♦ proroctví Sibyllino — česká látka v ruské literatuře 15. a 16. století — srovnání a rozbor

BRZORÁDOVÁ, A.

„Lidová jídla na Německobrodsku“ (K155)

22 (1913) 286–291

♦ lidová jídla a jejich názvy, recepty na pečivo (svatební buchta) ♦ Havlíčkův Brod, okolí

„O propadlých sochách...“ (K156)

23 (1914) 205

♦ pověsti historického obsahu ♦ Kutná Hora

BURDA, Josef

„Lidové stavby a pověsti z Petrovic u Rakovníka“ (K157)

22 (1913) 70–80, 13 kreseb, 4 fotografie

♦ pověsti o "Boží studánce" — kamenné kříže (obr.) — zvoničky kamenné i zděné (obr.); výňatky z monografie Františka Janouška ♦ Petrovice — okolí, okr. Rakovník

BURK, Jan

„Brněnský kroj“ (K158)

30 (1930) 293–296

♦ kroj mužský a ženský, popis ♦ Brněnsko

BURTOV, Avo

„Rozčítadlo pražských dětí z Podskalí“ (K159)

♦ 24 (1924) 232–233

♦ rozčítadlo ke hře ♦ Praha — Podskalí

 

 

CAJTHAML, Liberté F.

„Ubohá čeština severočeská“ (K160)

24 (1924) 143–144

♦ germanismy v české mluvě hovorové ♦ severní Čechy

„Hornické názvosloví z Kladenska a ze severních Čech“ (K161)

31 (1931) 209–217

♦ popis práce a hornického nářadí, soupis nářečních tvarů

„Česká řeč severočeských horníků (rybářů)“ (K162)

27 (1927) 75–76

♦ hornický slang ♦ severní Čechy, Bystřany, okr. Teplice

CERAL, Rudolf

„Růže z Jericha ve zvykosloví vánočním“ (K163)

22 (1913) 317–319

♦ vánoce — Růže z Jericha, rostliny v lidové víře — vánoční věštění podle květu, výpis z knihy Boh. Bílovského Coelum vivum, 1724

CIKHART, Roman

„Vlastivědné příručky“ (K164)

31 (1931) 33–36

♦ o významu vlastivědných časopisů pro národopis

„Kratochvilný místopis z Táborska“ (K165)

17 (1908) 195

♦ lidový humor, posměšné přezdívky ♦ Tábor, okolí

CÍLEK, Václav

„Konopická (Jihočeská zábava)“ (K166)

15 (1906) 324–327

♦ zábava děvčat při sušeni lnu v pazdernách — konopicích a v hospodě; lidové vyprávění v nářečí; písně (texty) ♦ Výškovice — okolí, okr. Vimperk

CINERTOVÁ, Marie

„Vánoční obyčeje a pověry československé“ (K167)

29 (1929) 113

♦ vánoce, drobnosti ze zvykosloví ♦ Mýto, okr. Rokycany

CVRČEK, Josef

„Prosba »rolníků« bzeneckých roku 1777, aby lány jim udělené zase jim odňaty byly (Z archivu bzeneckého vypsal Josef Cvrček)“ (K168)

3 (1894) 42–43

♦ žádost o odnětí robotních břemen ♦ Bzenec, okr. Veselí nad Moravou

„Z archivu Ochranovského (Kulturně-historické paběrky)“ (K169)

6 (1897) 128–130

♦ Jednota Bratrská — výpisky z ochranovského archivu — přísloví a zvykoslovné zmínky, pověry ♦ Ochranov / Herrnhut (Lužice, Budišínsko)

„Bzenecko (Lidopisné obrázky z moravského Slovácka)“ (K171)

13 (1904) 472–477

14 (1905) 273–276, 342–344, 380–387, 420–422

♦ Bzenecko, rozsah regionu — zaměstnání obyvatelstva — pěstování zeleniny, obilí; vinařství, lukařství, jména zahrad, polí, luk, vinohradů, lesů

práce ženy, pečení chleba, obydlí, kroj,

život v rodině: děti, mládež, svatba (svatební řeči), smlouvy,

pranostiky hospodářské a výroční zvyklosti a obyčeje (vánoce, velikonoce, "šlahačka")

lidé světem jdoucí, pověry, pověsti; paměti, hry dětí a zábavy mládeže, popěvky z Olšovce (texty)

dialektologie: dialektologické výrazy, úsloví a přísloví ♦ Bzenec, okolí, okr. Veselí nad Moravou

„Z činnosti tribunálu bzeneckého“ (K172)

30 (1930) 276–277

♦ překlad 4 listin z 18. století, právní zvyklosti ♦ Bzenec, okolí

„Prodej zboží Boleslavského a píseň“ (K173)

30 (1930) 350

♦ historické písně, 16. stol. ♦ Ochranov

CVRČEK, Josef a další autoři

„Kulturně-historické a lidovědné výpisky z archivů domácích i cizích. I.“ (K170)

7 (1898) 280–302

♦ magické praktiky — hledání utopence svíčkou, středověké doklady o čarování — léčení iracionální — náboženští blouznivci — historická píseň — pověsti.

♦ Zápis bratrský kroku 1582 o novém kalendáři. Hledání utopence voskovou svíčkou roku 1610. Žena čarodějná roku 1633. Čarodějná doktorka z roku 1641. Z originálů v kníž. arcibiskupském archivu Pražském.

♦ Instrukcí školní v Králové Dvoře z roku 1771. Deisté na panství Litomyšlském. Píseň z Moravy přinesená o panu starším Kamenickým někdejším.

♦ Pověsti místní ze Sušice ♦ Dašice, okr. Holice; Břežany n. Ohří, okr. Roudnice; Praha; Sušice

CVRKYNSKÝ, František

„Nešťastná manželka (Svatební kratochvilná rozprávka)“ (K174)

22 (1913) 308–310

♦ svatební žertovná povídka

CYTERÁK, Josef

„K svatebním obyčejům na Smíchovsku“ (K175)

5 (1896) 58–64

♦ svatba v lidové víře, svatební proslovy ♦ Ořech, Číčovice, okr. Praha — západ

 

 

Č.

„»My poledne zvoníme...« (Obchůzka chlapců Bochořských s klepačkami na pašijové dni 1906)“ (K176)

18 (1909), 337, 1 fotografie

♦ velikonoce — pašijové dny — kolední obchůzka chlapců s řehtačkami ♦ Bochoř, okr. Přerov

Č. E.

„Slovácký šáteček s milostným nápisem“ (K185)

22 (1913) 247–248, 1 fotografie

♦ šátek (dar děvčete) s vyšitým textem písně ♦ Velká nad Veličkou, okres Veselí nad Moravou

ČADEK, Josef

„Lidové koptárny bývalé“ (K177)

22 (1913) 297–298

♦ návod k pálení smoly

ČAPEK, Arnošt

„Dětská pořekadla z Nevězic“ (K178)

29 (1929) 28–30

♦ rozčítadla ke hře ♦ Nevězice, okr. Písek

ČAPEK, Jan

„Dětské hry, rozprávky, říkadla a škádlivky na Čimelicku“ (K179)

26 (1926) 201–202

♦ drobné příspěvky ♦ Čimelice, okr. Písek

ČAPKOVÁ, Božena

„Lidové pověsti o vodníkovi“ (K180)

5 (1896) 73–77, 172–174

♦ lidová vyprávění o vodníkovi a nadpřirozených bytostech ♦ Úpice, okolí, okr. Trutnov

„Názvy z lidové postní kuchyně české“ (K181)

20 (1911) 316

♦ soupis názvů lidových jídel postních

ČAREK, Jiří

„Příspěvek ke knihomalbě českého lidu“ (K182)

30 (1930) 249–252, 7 vyobrazení

♦ lidová iluminace, knižní výzdoba, ukázky z rukopisných kancionálů

„Lidové zámky ve východních Čechách“ (K183)

31 (1931) 128–129

♦ konstrukce jednoduchých zámků na dveřích ♦ Choceň, okolí

„Modlitba proti studenému jedu“ (K184)

31 (1931) 138–139

♦ zaříkadlo, lidové léčení iracionální ♦ Choceň

ČEČETKA, F. J.

„Z doby roboty na Dymokursku“ (K186)

9 (1900) 10–15

♦ přetisk instrukcí pojezdnému a "obršafářovi" z roku 1704 ♦ Dymokury — okolí, okr. Poděbrady

„Lidové názory o zjevech přírodních“ (K187)

9 (1900) 253–255

♦ lidová meteorologie, předpovídání počasí, pranostiky — lidová věda a víra o jevech přírodních: o bouři, duze, sněhu

„Náboženská hnutí na Dymokursku a Chlumecku“ (K188)

10 (1901) 322–323, 340–343

♦ náboženské otázky — nekatolíci, sekty (deisté) ♦ Chlumec nad Cidlinou — okolí, okr. Nový Bydžov; Dymokury — okolí, okr. Poděbrady

„Zima na vsi (Dle Pamětí Vavákových 1772–1813)“ (K189)

11 (1902) 164–166, 244–248

♦ život na vsi v zimě — srovnání cen věcí kupovaných a prodávaných - život podruhů — povstání chudých roku 1792 — škola — jídla štědrovečerní, jejich názvy a výčet

„Stará zřízení obecní“ (K190)

12 (1903) 4–8

♦ obecní zřízení do roku 1848, třídní struktura dědiny ♦ Dymokury — okolí, okr. Poděbrady; Chlumec nad Cidlinou, okr. Nový Bydžov; Poděbrady, okolí

„Památka sv. Blažeje. Popeleční středa“ (K191)

9 (1900) 223–224

♦ pranostiky; kolední obchůzka chlapců

„Ke studiu lidového umění a lidové tradice ve škole“ (K192)

12 (1903) 338

♦ lidová tradice v osnovách školních

ČERMÁK, B. — ZÍBRT, Čeněk

„Ze života Boženy Němcové. I. Dopis Boženy Němcové prof. J. Ev. Purkyňovi 1853. II. Kus autobiografie Boženy Němcové“ (K193)

18 (1909) 333–335

ČERMÁK, Eduard

„Vesnické léčení v okolí Proseče na Skutečsku“ (K194)

1 (1892) 606–608

♦ léčení lidí, hlavně dětí, prostředky iracionální ♦ Proseč, okr. Polička

„Účastenství Litomyšlanů při událostech roku 1848. Dle ústního podání krejčovského mistra Lormana, hostinského Santera, koželuha Seidla a lesního Zemana roku 1887“ (K195)

27 (1927) 1–7

♦ národní garda roku 1848 ♦ Litomyšl

ČERMÁK, Kliment

„Lužický (polabský) ráz hrobu; vztah jeho k jménům osad“ (K3022)

1 (1892) 441–446

♦ archeologie

„Společenstvo zváčů, muzikantů, družbův a mládenců v Čáslavi roku 1725“ (K196)

2 (1893) 655–662

♦ artikule svatebních zváčů — cechovní zřízení osob neřemeslných povolání

„Dopis selky od Ronova nad Doubravou z roku 1620“ (K197)

3 (1894) 101–102

♦ lidová korespondence — dopis kmotry Anny řezníkům a kmotrům jejím — upomínka o peníze ♦ Ronov nad Doubravou, okr. Čáslav

„Národopis klíčem k archeologii“ (K198)

6 (1897) 121–124

♦ metodologie — národopisný materiál pomáhá určovat materiál archeologický

„Pověsti o křížích otištěných ve dřevě (Píseň o kříži roku 1742 v špalku nalezeném u Motola)“ (K199)

9 (1900) 424–425

♦ píseň jarmareční, text ♦ Motol, okr. Praha

„Tři špalíčky starosvětských písní českých“ (K200)

9 (1900) 441–449

♦ špalíčky písní kramářských, náboženských a světských ze 17. a 18. století — názvy písní, u některých i texty

„Mluva dětská“ (K201)

11 (1902) 318–319

♦ vývoj dětské mluvy a nářeční tvary

„Tykání a vykání u dětí československých“ (K202)

12 (1903) 357–360

♦ statistika tykání a vykání rodičům u školních dětí ♦ Čechy, Morava

„Z rodinných pamětí čáslavských“ (K203)

16 (1907) 365–366

♦ kulturní historie z rodokmenu rodu Čermáků z Čáslavě ♦ Čáslav

ČERNÝ, Adolf

„Rozhled po lužické folkloristice“ (K204)

1 (1892) 77–82, 200–204, 261–266

♦ retrospektivní popisná bibliografie písní, pohádek, pověstí, báchorek, legend, mythů, přísloví a pořekadel, zvyků a obyčejů, pověry, lidové lékařství, život dětský, hospodářství, kroj ♦ Lužice Horní a Dolní

„Milostné věštby a čáry lidové“ (K205)

5 (1896) 175–176

♦ magické praktiky milostné, drobně příspěvky ♦ Hradec Králové, okolí; Litomyšl, okolí

„Národopisná výstava lužicko-srbská v Drážďanech“ (K206)

6 (1897) 321–345, 18 fotografií, 5 kreseb

♦ popis oddělení lužickosrbského národopisu na výstavě saského řemesla a uměleckého průmyslu v Drážďanech ♦ Horní a Dolní Lužice; Dráždany

ČERNÝ, V.

„Velikonoce (Hrstka obyčejů a pověr z okolí Dobrušky)“ (K207)

22 (1913) 310–312

♦ Květná neděle a velikonoce (obyčeje, lidová víra) — velikonoční koledy ♦ Dobruška, okolí

„Lidové pranostiky výroční z Bavorovska“ (K208)

28 (1928) 336–337

♦ soubor příspěvků k pranostikám ♦ Bavorov, okr. Vodňany

ČERVINKA, Karel Jar.

„Kašařství na Novojičínsku“ (K209)

3 (1894) 224–228, 1 kresba

♦ mlýnec na pohanku — podrobný popis a kresba mlecího zařízení — výroba kaše z pohanky — pokrmy z pohanky ♦ Nový Jičín, okolí

ČIHAŘOVÁ-ODEHNALOVÁ, T.

„Divé ženy a hastrmani na Moravě“ (K210)

25 (1925) 347–348

♦ nadpřirozené bytosti — divé ženy, vodník — materiálové příspěvky ♦ Boskovice, okolí; Jakubov u Moravských Budějovic; Bořitov — okolí, okr. Blansko

ČÍŽKOVÁ, Blandina

„Jak lid východoslezský »doktoří«“ (K211)

204 7 (1898) 126–129, 367–369

♦ lidové léčení lidí, léčitelé, názvy nemocí, léčebné prostředky racionální i iracionální ♦ Těšínské Slezsko

„Jak lid slezský léčí nemocné“ (K212)

22 (1913) 313–315

♦ iracionální léčení lidí, zažehnávání nemocí ♦ Slezsko, zejména Těšínské

ČIŽMÁŘ, Josef

„Proč? Zkazky lidu slovenského“ (K213)

3 (1894) 30–31

♦ výklad jevů přírody (dobytek, rostliny, lidé); psáno v dialektu ♦ Moravské Lieskové, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Zvířecí mluva na Slovensku“ (K214)

3 (1894) 330–331

♦ "řeč" zvířat, hlavně ptáků ♦ Nové Mesto nad Váhom

„Obchůzka Valachů ve Vizovicích (na Moravě)“ (K215)

5 (1896) 188–189

29 (1929) 103–107

♦ zápisy koledních obchůzek pastuchů o sv. Štěpánu, zápis textů a hudby ♦ Vizovice, okr. Gottwaldov

„Nevolaj z hrobu mrtvého (Vypravuje Iva Mináriková, bohyně v Moravském Lieskovém)“ (K216)

6 (1897) 382

♦ lidová víra o mrtvých, vyprávění v nářečí ♦ Moravské Lieskové, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Pohádky slovenské (Dle vypravování Ivy Minárikové, bohyně v Mor. Lieskovém)“ (K217)

7 (1898) 46–47

8 (1899) 150–151

♦ pohádky, zápisy v nářečí ♦ Moravské Lieskové, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Moravské knihy zvané Krištofky, jednající o zaklínání duchův“ (K218)

9 (1900) 395–403

♦ částečný přetisk z Krištofek, knih o zaklínání duchů (modlitby k Sv. Krištofu) ♦ Vizovice, okr. Gottwaldov

„Herbáře československé dobytčí“ (K219)

29 (1929) 58–64, 227–239

♦ léčení lidí a dobytka bylinami a iracionálními prostředky, výňatky z rukopisných a tiskem vydaných pramenů

„Slovenské vánoce a obchůzky v době povánoční“ (K220)

29 (1929) 82–86

♦ vánoce, kolední obchůzky na Sv. Dorotu, na Tři krále; drobné příspěvky ♦ Moravské Lieskové, Vizovice

„O lakomém hospodáři“ (K221)

29 (1929) 179–181

♦ vyprávění v nářečí o čárách a kouzlech ♦ Vizovice, okr. Gottwaldov

„O shlédnutí“ (K222)

31 (1931) 131–133

♦ pověry o uhranutí a leku ♦ moravsko-slovenské pomezí

„Chození s »matičkou« a »Lucou« ve Vizovících na Moravě“ (K223)

31 (1931) 359

♦ obchůzka o svátku početí Panny Marie a o sv. Lucii

„Vzpomínka na milého přítele“ (K224)

32 (1932) 116

♦ k ůmrtí Č. Zíbrta

„Rozprávka o soudném dni“ (K225)

23 (1941) 208

♦ (podepsáno Č. R.)

„Prečo má obilie krátke klasy?“ (K226)

24 (1924) 20

„Valaští řezníci chodili s teletem o masopustě“ (K227)

27 (1927) 189

♦ Vizovice, okr. Gottwaldov

„Ostatky masopustní a pranostiky ve Vizovicích na Moravě“ (K228)

29 (1929) 168–169

♦ vodění medvěda, masopust; pranostiky obyčejné ♦ Vizovice, okr. Gottwaldov

„Slovenské chození s rožněm v Novém Městě nad Váhem“ (K229)

29 (1929) 169

♦ masopust — tanec pod šable ♦ Nové Mesto nad Váhom

 

 

DANĚK, Adolf

„'Konopická' na Strakonicku“ (K230)

25 (1925) 61–65

♦ zpracování lnu a konopí — výroční obyčej "konopická" — svatební pečivo, zvané "očepák" ♦ Strakonice, okolí

„Krutí noha (Z vodníkovy říše pod Katovickou horou)“ (K231)

16 (1907) 88–89

♦ lidové vyprávění o vodníkovi

DAVÍDEK, Václav

„Český kněz a píseň národní“ (K232)

22 (1913) 470–475

♦ stať o úkolu kněze na venkově, pokud jde o lidovou píseň — význam lid. zvyků — metoda zápisu lid. látek tradičních

DENKOVÁ, Anna

„Štědrovečerní obyčeje českomoravské“ (K233)

24 (1924) 105–107

♦ vánoce — magické praktiky, pověry ♦ Tábor, okolí; Slaný, okolí; Trešť, okolí

DĚTVAN, Ladislav

„Obrazy slovenského života roku 1838“ (K234)

22 (1913) 295–297

♦ lidové vyprávění: dialogy v nářečí viz "lidské dokumenty", přetisk z Vlastenského kalendáře 1838 ♦ Slovensko

DEYM, Bedřich

„Oslava prvorozeného prince na panství Mladovožickém roku 1839“ (K235)

14 (1905) 198

♦ příležitostné veršování, panský život

DIVIŠ, V.

„Kalendář svatováclavský z roku 1728“ (K236)

30 (1930) 347–348

♦ knihy lidového čtení, knihopisné údaje tohoto tisku

DOBRÝ, Josef

„Karel Abraham, rytec českých lidových medailí“ (K237)

32 (1932) 165–189

♦ Karel Abraham, medailer v Praze, život a dílo

DOLEJŠÍ, Ignát

„O přezdívkách příbramských horníků“ (K238)

31 (1931) 343–345

♦ lidový humor

DOLENSKÝ, Antonín

„Písně a letáky o defenestraci roku 1618“ (K239)

16 (1907) 34–38, 2 kresby

♦ veršované skladby hanlivého a satirického obsahu, písně a ilustrované letáky politického rázu

„Bankocetle a šajny v současných skládáních lidových“ (K240)

18 (1909) 125–126

♦ píseň kramářská — přetisk

„Staročeské hrací karty“ (K241)

18 (1909) 305–306, 32 kreseb

♦ karty XVI. a XVII. stol. — reprodukce podle originálů uložených v Národním museu

„Průvod pražských židů na počest narození císaře Josefa II.“ (K242)

19 (1910) 131–133, 1 vyobrazení

♦ židé, městské slavnosti ♦ Praha

„Bibliografie prací dra Čeňka Zíbrta“ (K243)

32 (1932) 197–255

souborná retrospektivní bibliografie Zíbrtova životního díla

„Příspěvky k životopisu dr Čeňka Zíbrta“ (K244)

32 (1932) 256

♦ Zíbrt Čeněk — biografie, (nedokončeno)

DOMEČKA, L.

„Selské vzbouření na Hradecku roku 1775. Z pamětí Martina Uhlíře, děkana boleslavského, sděluje, L. Domečka“ (K245)

9 (1900) 132–136, 175–180

♦ částečný přetisk z latin. rukopisu ♦ Hradec Králové, okolí

„Paběrky z archivů domácích i cizích (Paměť o selské bouři roku 1775)“ (K246)

8 (1899) 338

♦ výpis z pamětní knihy obce Chvalkovic o selské bouři na Náchodsku ♦ Chvalkovice, okr. Jaroměř

DOMORÁZEK, František

„Lidové zvyky, pověry a báje při úmrtí a pohřbu. (Mezi lidem v jižních Čechách sebral František Domorázek)“ (K247)

4 (1895) 241–244

♦ smrt, pohřeb, lidová víra o mrtvých ♦ jižní Čechy

DOSTÁL, Alois

„Kmotr“ (K248)

4 (1895) 122–125

♦ kmotrovství, křest, křtiny

„Památky v rodinách“ (K249)

24 (1924) 353–356

♦ návod pro sběr hmotných památek lidových

„»Pod zelenou« na letnice“ (K250)

26 (1926) 367

♦ zdobení příbytků ratolestmi o letnicích

DOSTÁL, Alois — ŠOLTA, Ant.

„Betlémské ovčičky“ (K251)

5 (1896) 585

♦ vánoční zvyk obíhání dětí a pastýře okolo kostela ♦ Velíz u Žebráka

DOSTAL, Petr

„Chléb v názorech lidu v Chabičově ve Slezsku“ (K252)

5 (1896) 232–233

♦ příprava pokrmů, chléb ve víře lidu ♦ Chabičov, okr. Opava

DOTŘEL, Jan

„»Lidé boží« na Náchodsku (Doplněk k článku dra Václava Řezníčka)“ (K254)

20 (1911) 274–277

♦ lidé světem jdoucí — "boží lidé" — lidé duševně méněcenní, jejich osudy a postavení ve společnosti ♦ Náchod, okolí

DOTŘEL, Jan — HOLAS, Čeněk

„Současné české lidové písně o porážce Napoleona I.“ (K253)

15 (1906) 90–94

♦ písně kramářské, přetisk politicky zaměřených textů

DOUBRAVA, František

„Dopis Čecha z Ameriky roku 1816“ (K255)

22 (1913) 319–321

♦ lidová korespondence — dopis syna rodičům z r. 1816 z Ameriky; přetisk z Čechoslava 4, 1830 ♦ Vřešťov, okr. Dvůr Králové n. L.

DOUBRAVA, St.

„Májová slavnost v Křimicích, roku 1850“ (K256)

21 (1912) 351

♦ stavění májů v předvečer 1. května

DRACHOVSKÝ, A.

„Knihovní vložka s podobiznou žebráka J. Kuntze roku 1790“ (K257)

22 (1913) 237–238, 1 fotografie

♦ sociální otázky, poměr kolektivu vesnice k žebrákům ♦ Strašice, okr. Rokycany

„Kulky s hromovým kamenem ulité“ (K258)

21 (1912) 154

♦ víra v nezranitelnost ♦ Suchomasty u Zbirova

DRDEK, Petr

„Píseň z války italské roku 1859: Pane Gulaj, co pak dělaj?“ (K259)

22 (1913) 149–152

♦ písně kramářské — přetisk textu politického obsahu

DRDEK, Václav

„Moranec“ (K260)

19 (1910) 479

♦ postel pro děti, zvaná moranec ♦ Jičín, okolí

DROBIL, Em.

„Světem jdoucí“ (K261)

18 (1909) 457

♦ lidé jdoucí světem za obchodem a řemesly, výčet profesí ♦ Jižní Čechy

DROŽ, K.

„Slováci v Gerlachově na Spiži“ (K262)

6 (1897) 589–595, 3 kresby W. Eljasze

♦ přetisk článku ze Světozoru r. 31 o obci a obyvatelích Gerlachova (vznik obce); nářečí — dům — kroj ♦ Gerlachov, okr. Poprad

DUBEC, Václav

„Návštěva mrtvých"

22 (1913) 383–384

♦ lidová vyprávění o návratu mrtvých ♦ Boješice, Nerestice, okr. Písek

„Jak na Rožmitálsku přestala robota“ (K264)

13 (1904) 431–432

♦ vyprávění pamětníka ♦ Vranovice, okr. Blatná

DUBSKÝ, Ota

„Pověsti o báječných bytostech z Plzeňska“ (K265)

25 (1925) 178–181

♦ drobné příspěvky, soubor materiálů z terénu a literatury

„Čarodějnice na Plzeňsku“ (K266)

32 (1932) 139–144

♦ magické praktiky — čarování dobytku ♦ Plzeňsko

DUKÁT, Miroslav

„Čarodějnice v noci svatojánské u Letovic na Moravě“ (K267)

27 (1927) 322–323

♦ víra v čarodějnou moc lidí ♦ Letovice, okolí, okres Boskovice

DUNDER, AL. J.

„Krajkářství v Čechách r. 1859“ (K268)

7 (1898) 164–165.

♦ krajkářství, školy

DUŠEK, B.

„Pro zachování svérázu na Slovácku“ (K269)

24 (1924) 356–357

♦ snahy o obnovu kroje a o zachování lidové tradice ♦ Slovácko

DVORSKÝ, František

„Historické příspěvky k dějinám pověr a čarodějnictví v zemích českých“ (K270)

11 (1902) 194–196, 248–249, 328–330, 490–492

12 (1903) 277/

♦ historické zprávy z archivních pramenů o čarodějnictví a víře v čarodějníky (z roku 1519, 1549, 1585, 1588, 1596, 1610, 1616, 1629, 1635, 1650, 1651, 1656) ♦ České země

DVOŘÁK, Antonín

„Popěvek o vsi Vracovicích“ (K271)

18 (1909) 332

♦ lidové veršování — charakteristika obyvatel vesnice ♦ Vracovice, okr. Vlašim

„Lidová zažehnávadla z Kolínska“ (K272)

12 (1903) 133

♦ zaříkadla nemocí (rukopis z konce 18. století) ♦ Bohdaneč, okr. Ledeč nad Sázavou

DVOŘÁK, Arnošt

„Ze zápisků lidového kronikáře v Třešti“ (K273)

12 (1903) 99–100

♦ právní zvyklosti — otázka židovstva ♦ Třešť

„Boží muka v Třešti a nejbližším okolí“ (K274)

12 (1903) 241

♦ soupis památek — pověsti o původu Božích muk ♦ Třešť, okolí

DVOŘÁK, Boža

„Masopust na českém východě, zvláště v Pardubicích“ (K275)

26 (1926) 148–152

♦ masopustní obchůzky ♦ Pardubice

„»Adamité« v noci svatojánské na Litomyšlsku“ (K276)

27 (1927) 321–322

♦ výroční zvyk svobodných dívek v předvečer noci svatojánské ♦ Litomyšl, okolí

„Vánoční koleda na Želivsku“ (K277)

31 (1931) 23–24

♦ zápis textu ♦ Želivsko, okr. Humpolec

DVOŘÁK, J.

„Vánoční zábavy r. 1916 a velikonoční 1917 na ruské frontě za světové války“ (K278)

26 (1926) 202.-204, 2 vyobrazení

♦ frontový folklór

DVOŘÁK, Karel

„Krojové studie na potulkách Moravským Slováckem“ (K279)

25 (1925) 224–229, 4 vyobrazení

♦ stručné popisy kroje mužského a ženského ♦ Krumvíř, okr. Hustopeče, Podluží

DVOŘÁK, K. V.

„O Hoffovi. Pověst od Bystrého“ (K280)

3 (1894) 249–250

♦ historická pověst ♦ Bystré, okr. Polička

„Dotěrek (Obrázek z okresu Poličského)“ (K281)

9 (1900) 390–393

♦ zpracování lnu, pazderny, tírny a jejich zařízení — pěstování lnu, zvyklosti a lidová víra o něm — slavnost pří ukončení tření lnu, zvaná dotěrek ♦ Polička, okolí, (Sádek, Hartmanice, Nedvězí)

DVOŘÁK, M.

„Některé pověry hospodářské předešlého věku“ (K282)

3 (1894) 323–328, 524–527

♦ léčení koní, krav, ovcí, vepřů — ochrana úrody před škůdci (myši, vrabci, mušky,) — pověry — léčení dobytka magickými praktikami — přetisk zápisu z poloviny 18. století

DVOŘÁK, Petr

„Špalíček písní českopolských“ (K283)

28 (1928) 333–336

♦ kramářské písně — soupis ♦ Čechy, Polsko

„Písně vojenské z Písecka, lidové i jarmareční. Zápisy z roku 1876“ (K284)

29 (1929) 54–58

♦ písně vojenské, písně periferie, písně kramářské, zápisy textů ♦ Písek, okolí

DVOŘÁK, Štěpán

„Hra o sv. Dorotě (Lidová hra z Milevska a okolí, konaná asi do roku 1867)“ (K285)

18 (1909) 188–199, 4 fotografie

♦ jevištní úprava hry o sv. Dorotě ♦ Milevsko a okolí

„Perechty, klibny a Tři krále v okolí Milevska“ (K286)

19 (1910) 166–171, s 2 vyobrazeními

♦ Perchta, klibna — obchůzka ke dni sv. Tří králů ♦ Milevsko; Klisinec, Zhoř, Sepekov, Pechova Lhota, okr. Milevsko

„Na Tři krále hádání. Na Tři krále růženec a věštby“ (K287)

19 (1910) 208

♦ pověry o svátku sv. Tří králů ♦ Milevsko, okolí (Dmýšice, Lipa, Níkovice)

„Pouliční bakus na škaredou středu v Milevsku“ (K288)

19 (1910) 209–217, s 3 vyobrazeními

♦ masopust — hra s bakusem — přepis podle poslední obchůzky z roku 1864 ♦ Milevsko

„Velikonoční obrázky jihočeské z okolí Milevska“ (K289)

20 (1911) 305–311, 3 vyobrazení

♦ obchůzka děvčat se "smrtí" a s "litem" na Smrtnou neděli — obchůzka chlapců na sv. Řehoře — "řehoři" a svěcení "košťat“ (Kz proutků) na Květnou neděli ♦ Milevsko — okolí (Velká, Nadějkov)

„Mikuláši ve Zhoři u Milevska“ (K290)

21 (1912) 144–145, 3 fotografie

♦ obchůzka Mikulášů a klibny ♦ Zhoř, okr. Milevsko

„Bába s Turkem v nůši, medvědáři a Perechta“ (K291)

21 (1912) 231–233, 2 fotografie, 1 kresba

♦ obchůzka s medvědem, perchtou, maškarami ♦ Jižní Čechy

„Koledy československé“ (K292)

29 (1929) 119–121

♦ zápis textu vánoční koledy

DVOŘÁK, V.

„Aby byli pěkné koně“ (K293)

23 (1914) 208

♦ magické praktiky o svátku sv. Jiří ♦ Radvanov, okr. Milevsko

ĎOUBALÍK, Josef

„Vlastivědné městské museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí“ (K294)

30 (1930) 299–303

♦ zahájení činnosti vlastivědného musea

 

 

EDGAR, EMIL

„Pověra proti zimnici“ (K295)

17 (1908) 58

♦ Bakov, okr. Mnichovo Hradiště

EISNER, V.

„Jak se točí obloha a bije hrom“ (K296)

23 (1914) 11O

♦ lidový humor, škádlivky ♦ Tábor, okolí

ELJASZ-RADZIKOWSKI, Stanislav

„Gierlachov, málo známá slovenská vesnice v Tatrách“ (K297)

8 (1899) 46–52, 2 fotografie, 1 kresba, portrét autora

10 (1901) 305–308

♦ všeobecný popis vsi, architektury, kroje, příslušné lidové názvosloví — lidová víra v nadpřirozené bytosti — nářečí ♦ Gerlachov, okres Poprad

EMINGEROVÁ, Katynka

„Náhrobní nápis, složený od Josefa Jungmanna roku 1828“ (K298)

23 (1914) 311

ENGEL, Pantaleon

„Trestání zloděje bez soudce na Chodsku“ (K299)

13 (1904) 187

♦ trest na místě činu ♦ Koloveč, okr. Stod

„Jak se šatili v Srbicích na Domažlicku (Ze srbické pamětní knihy)“ (K300)

15 (1906) 341–342

♦ popis kroje mužského a ženského z první poloviny 19. století ♦ Srbice a okolí, okr. Stod; Hlohovčice, okr. Stod

„Jak Kolovečtí hledali Windischgrätze v roce 1848 v Chudenicích“ (K301)

17 (1908) 41–42

♦ žertovné vyprávění o historické události ♦ Koloveč, okr. Stod

EŠNER, Václav

„Máje z okolí uhlířsko-janovického“ (K302)

4 (1895) 1–5

♦ máje — králenská slavnost mládeže v měsíci květnu — zevrubný popis ♦ Uhlířské Janovice — okolí, okr. Kutná Hora

EZER, Bol.

„Pověsti z lesů rožmitálských“ (K303)

23 (1914) 437–450, 4 vyobrazení

♦ výňatky z knihy J. P. Hille ♦ Třemšín, Rožmitál, okr. Blatná

 

 

FABIAN, Václav

„Železná zvířátka obětní v Museu království Českého“ (K304)

14 (1905) 42–43, 5 kreseb

♦ železná votivní zvířátka — kresby a popisy ♦ Čechy

„Starodávné nářadí kuchyňské“ (K305)

14 (1905) 149, 1 kresba

♦ kuchyňské nářadí: rožeň, železný kozlík ke kladení ohně

„Nápisy na lomenicích v Jilemnici“ (K306)

14 (1905) 154–155

♦ nápisy na lomenicích z XVIII. stol. ♦ Jilemnice

„Sentimentální, měkcí národopisní lyrikové budou překonáni a zatlačeni lidmi s jasným, praktickým, pokrokovým názorem...“ (K307)

14 (1905) 257–263

♦ problém životnosti kroje (lidový kroj na vesnici na počátku 19. stol.)

„Zkušenosti z posledních národních slavností v Praze i na venkově“ (K308)

14 (1905) 443-444

♦ proti národopisnému svérázu a národopisným slavnostem

FAIT, Em.

„Srovnávací studie o svatebních obyčejích, zvláště o svatbě v Makedonii“ (K309)

10 (1901) 4–10, 188–191, 363–366

FAMĚRA, Vojtěch

„Vianoce v spišskej dedine Letanovciach“ (K310)

24 (1924) 128–129

♦ zvyky v období vánoc ♦ Letanovce, okr. Spišská Nová Ves

„Najmuriena panna (topenie Moreny) na Smrtnú nedeľu“ (K311)

24 (1924) 231–232

♦ Nižná a Vyšná Šuňava, okr. Poprad

„Hrsť ľudových názvov rastlín zo Spiša“ (K312)

24 (1924) 374–375

„Vlastivedný a ľudovýchovný zborník župy košickej“ (K313)

25 (1925) 137–139

♦ národopisné časopisy, zpráva ♦ Košice

„Spišská svatba“ (K314)

25 (1925) 188–190

♦ popis svatebního obřadu ♦ Letanovce u Levoče, okr. Spišská Nová Ves

„Slovenské vánoční a předvánoční pověry z Važca pod Kriváněm“ (K315)

26 (1926) 100–101

♦ Važec, okr. Liptovský Hrádok

FANFULE, Josef

„Odsouzená čarodějnice roku 1698“ (K316)

23 (1914) 393

♦ čarodějnické procesy

FARSKÝ, F.

„Můj špalíček písní lidových a znárodnělých“ (K318)

1. Pro mládence a panny (¶ 1–37)

2. Písně duchovní, vůbec nábožné (¶ 1–42)

3. Písně světské, příležitostné (¶ 1–25)

28 (1928) 381–387

♦ soupis 104 titulů kramářských písní

FARSKÝ, K.

„Světýlka z lidových pověr v Podkrkonoší“ (K317)

22 (1913) 312–313

♦ lidové vyprávění v nářečí o "světýlkách" ♦ Nouzov, okr. Jaroměř

FELIX, Gotthard

„Lidové modlitbičky z Kolovče“ (K319)

12 (1903) 219

♦ texty ♦ Koloveč, okr. Stod

FELIX, Jaroslav

„Večer národní písně“ (K320)

13 (1904) 441–445

FENCL, Florian

„Před svatbou a na svatbě (Pověry a zvyky)“ (K321)

11 (1902) 299–300

♦ magické praktiky milostné, lidová víra o svatbě ♦ Strunkovice, okr. Prachatice; Putim, okr. Písek

FENCL, Květoslav

„»Diví ženy« na Domažlicku“ (K322)

11 (1902) 422–423

♦ lidové vyprávění o divých ženách ♦ Domažlice, okolí; Jelmo, okr. České Budějovice

FENCL, Florian

„Pověsti z libničských lesů“ (K323)

22 (1913) 441–442

♦ dvě lidová vypravování — pověsti ♦ Libnič, okr. České Budějovice

FIALA, Alois

„Zkušenosti o keramice slovensko-uherské“ (K324)

9 (1900) 325–333

11 (1902) 84–87, 147–151

♦ keramika západoslovenská: dílny, značky, charakteristické znaky, druhy výrobků, prodej na trzích — současná výroba — vývoj: habáni, jména mistrů ze začátku 19. století — technika výroby; barvy, polevy, vlivy italské — vývoz lidové keramiky ♦ západní Slovensko (hlavně Sobotiště, okr. Senica; Dechtice, okr. Trnava; Dobrá Voda, okr. Trnava; Stupava, okr. Bratislava — okolie)

FIALA, Jan

„Cídič stok po staročesku »král«“ (K325)

24 (1924) 357–359

♦ výklad lidového názvu "král"

„Zpráva o ohnivých mužích v Kutné Hoře roku 1548“ (K326)

25 (1925) 126

♦ výpis z kutnohorských Memorabilií

„Žába v dole kutnohorském nalezená“ (K327)

28 (1928) 153–154

♦ víra o zvířatech — vyprávění horníků ♦ Kutná Hora

FIALA, Josef

„O nářečí na Volyňsku“ (K328)

13 (1904) 119–126

♦ zápis nářečních výrazů ♦ Volyně — okolí, okr. Strakonice

„Vánoční hra o králi Herodesovi ve Volyni“ (K329)

27 (1927) 98–102

♦ pastýřská hra vánoční, zápis textu ♦ Volyně, okr. Strakonice

FIALKA, P.

„Proti snětivosti pšenice“ (K330)

22 (1913) 57

FIEDLER, Josef

„Léčily hrbatou“ (K331)

11 (1902) 298–299

♦ vyprávění v nářečí o lidovém léčení dítěte

FIEDLER, J.

„Kouzelná moc kata litoměřického“ (K332)

22 (1913) 442–443

♦ lidé nadaní nadpřirozenou mocí — lidové praktiky léčitelské ♦ Litoměřice

FILIP, D.

„Čáry a kouzla z Královéhradecka“ (K333)

24 (1924) 65–67

♦ magické praktiky — věštění sítkem, stolečkem, talířem ♦ Hradec Králové, okolí

FINTAJSL, František

„Z pamětní knihy obce Sobůlek u Kyjova na Moravě (Kaprál Krun předává roku 1691 svou dcerušku Barborku Tomáši Žabkovi)“ (K334)

16 (1907) 343

♦ text smlouvy z roku 1691 o přijetí dítěte za vlastní ♦ Sobůlky, okr. Kyjov

FLAJŠHANS, Václav

„Desatero ševců z roku 1421“ (K335)

13 (1904) 469–470

♦ satyrická báseň

„Mistr Jan Hus o skřítkovi“ (K336)

15 (1906) 194

♦ přísloví ve spisech Mistra Jana Husa

„Slovenská pohádka o 12 měsíčkách doložena roku 1366“ (K337)

24 (1924) 4–5

♦ soupis starých psaných památek k lidové slovesnosti

„Nejstarší hádanka česká z roku 1366“ (K338)

24 (1924) 50–51

♦ soupis starých psaných památek k lidové slovesnosti

„Povídka o třech lenoších z roku 1368“ (K339)

24 (1924) 52–53

♦ soupis starých psaných památek k lidové slovesnosti

„Břevnovský mnich Aleš o staročeském slavení vánoc (o koledě) ve věku čtrnáctém“ (K340)

25 (1925) 81–83

♦ koleda staročeská, vánoční — studie srovnávací

„Nový rukopis Štědrého večera od Jana Holešovského z roku 1414“ (K341)

26 (1926) 81–83

♦ zpráva o rukopise Národního musea — koledy vánoční

„Konrádova přísloví“ (K342)

32 (1932) 117–124

♦ přísloví staročeská, příspěvek k soupisu starých psaných památek k lidové slovesnosti

FLEISCHMANN, Jan

„Lidové podání v rouše básnickém Jaroslava Langera: Žižkův dub(K343)

19 (1910) 139–140

♦ satirická skladba na podkladě lidové pověsti

„Hejkalové na Táborsku“ (K344)

19 (1910) 379–380

♦ lidové vyprávění o nadpřirozených bytostech ♦ Tábor, okolí

FLEK, Josef

„O moci vrbiny“ (K345)

14 (1905) 196

♦ přetisk z rukopisu z r. 1758: lidové léčení ♦ Kosmonosy, okr. Mladá Boleslav

„Had saje mléko z hrnka“ (K346)

15 (1906) 153

♦ ujímání užitku od krav ♦ Mladá Boleslav, okolí

FLOS, František — BOLECH, Václav

„Staročeské lidové hry vánoční. I. Narození Krista Pána. II. Příjezd svatých Tří králů do Betléma. III. Hra o třech králích“ (K347)

4 (1895) 125–128, 128–133

♦ lidové hry vánoční (divadla) ♦ Přelouč; Netolice, okr. Vodňany

FOLPRECHT, Josef

„O bosorkách a strašidlech (Z vypravování staré Halúzky z Lanžhota na Moravě)“ (K348)

22 (1913) 315–317

♦ lidové vyprávění v nářečí ♦ Lanžhot, okr. Břeclav

FORMÁNEK, Jarda

„Jak jsem se stal strakonickým dudákem“ (K349)

24 (1924) 217–219, 1 vyobrazení

♦ lidová hudba dudácká, lidoví hudci ♦ Strakonice

FOŘT, Jakub

„Říkání v stodole při mlácení“ (K350)

20 (1911) 45

♦ řeč cepů

FRANC, František

„O mohylách v Černé Mýti a na Kostelíku u Plzně“ (K3023)

4 (1895) 561–566

♦ archeologie

FRANCEV, Vladimir Andrejevič

„Sazonovičův výklad české pověsti o Bruncvíkovi“ (K351)

7 (1898) 318–320

♦ pověst o Bruncvíkovi — referát Vladimira Andrejeviče Franceva o publikaci, v níž se Sazonovič zabývá českou versí pověstí o Bruncvíkovi

„K otázce faustovské (Faust-Twardowski). Z dopisu A. V. Maciejowského Vácslavu Hankovi“ (K352)

8 (1899) 146

♦ motiv faustovský v české a polské versi — dopis Vácslavu Hankovi z roku 1840

„K dějinám národopisu československého“ (K353)

7 (1898) 339–342

8 (1899) 308–309

♦ I. list Jana Kollára Františku Lad. Čelakovskému o sbírkách slovenských přísloví,

II. List Františka Sušila Františku Ladislavu Čelakovskému o slovanských národních písních,

III. Dopis Ľudevíta Štúra Vácslavu Hankovi o vydání Štúrova spisu o národních písních slovanských

Pozůstatky česko-slovanských obyčejů pohanských v Čechách. L. P. 1840“ (K354)

10 (1901) 286–288

♦ Krolmusovy zápisy výročních obřadů nalezené v literární pozůstalosti I. I. Srezněvského v Petrohradě: posvícení — stínání kohouta — sv. Jakub — shazování kozla; masopustní úterý: obchůzka s medvědem; Sv. Filip a Jakub; vyhánění čarodějnic; sv. Jan Křtitel: svatojánský oheň

„A. F. Kucharski o Slamníku a Fidlovačce roku 1826“ (K355)

15 (1906) 386–388

♦ popis A. F. Kucharského o výročních slavnostech cechovních v polském časopise z roku 1826: "slamník", slavnost cechu krejčovského; v úterý velikonoční; "fidlovačka", slavnost cechu ševcovského ve středu velikonoční ♦ Čechy

„Humpolečtí soukeníci dodavatelé bána Jelačiće roku 1848“ (K356)

20 (1911) 113–116

♦ příspěvek soukeníků humpoleckých Charvatům v roce 1848 v zápase proti Maďarům — mezislovanské styky v letech 1848 ♦ Humpolec

„Domněle česká píseň v překladě Puškinově“ (K357)

25 (1925) 9–12

♦ ohlasy lidových písní — lidové látky v díle národních klasiků

„Nejstarší záznam o slovenské lidové písni v ruské literatuře“ (K358)

25 (1925) 126

♦ lidová píseň, příspěvek k soupisu starých psaných památek z lidové slovesnosti

FRANĚK, Boh.

„Zaříkávání nemocí z Rakovnicka“ (K359)

12 (1903) 432

„Dočesná na Rakovnicku“ (K360)

13 (1904) 182–183

♦ česání chmele, dokončení práce dočesnou ♦ Rakovník, okolí

„Svatba na Rakovnicku před 50 lety (Ze vzpomínek zemřelé matky)“ (K361)

14 (1905) 37–40

♦ popis svatebního ceremoniálu ♦ Rakovník, okolí

FRANKL, Karel

„1. Jak se hovoří anglo-češtinou v Americe. 2. Na kocandě v Americe“ (K362)

24 (1924) 223–224

♦ hovorová mluva amerických Čechů ♦ Severní Amerika

„Češi »Kocouři« a »Myšáci« v Americe. Obrázek ze života československého v Americe“ (K363)

24 (1924) 294–295

♦ náboženské poměry v české menšině ♦ Severní Amerika

FRANKO, Ivan

„Pověst o Přemyslově kvetoucí lísce a pověsti o kvetoucí holi“ (K364)

4 (1895) 22–26

♦ srovnávací pohádkoslovná studie — motiv kvetoucí hole

FREUND, A.

„Zaříkávadlo proti nátce“ (K365)

21 (1912) 208

♦ Letky, okr. Praha-západ

FRIDRICH, František

„Slezská pohádka o smrti“ (K366)

19 (1910) 369

♦ zápis pohádky v nářečí ♦ Bílovec ve Slezsku, okolí

FRIED, J.

„Jak se pikávalo“ (K367)

20 (1911) 446–448

♦ kamna, pečení na rožni, nícení ohně

FRINTA, A.

„Příspěvek k lidové korespondenci a její ornamentice z roku 1807“ (K368)

16 (1907) 80–82, 1 kresba

♦ lidová korespondence — milostný dopis z roku 1807, zdobený vypíchaným ornamentem ♦ Hořice

FRITZ, Jan Albín

„Bechyňské písně z Nuzic“ (K369)

16 (1907) 46–47

♦ zápis textu a melodie ♦ Nuzice, okr. Týn nad Vltavou

„Slavnost »Ondřeje« v Nuzicích na Bechyňsku“ (K370)

16 (1907) 172–174

♦ obecní sýpka o svátku sv. Ondřeje ♦ Nuzice, okr. Týn nad Vltavou

„Režný Kuba“ (K371)

17 (108) 304

♦ nadpřirozené bytosti, duch poledního času, hlídající oheň ♦ jižní Čechy

„Písně z Bechyňska“ (K372)

17 (1908) 374–375

18 (1909) 55–56, 101–102

♦ zápisy textu a melodií ♦ Bechyně — okolí, okr. Týn nad Vltavou

„Skřivánčí zpěv“ (K373)

23 (1914) 302–303

♦ "řeč" ptáků

„Koledy československé“ (K374)

29 (1929) 121–122

♦ zápis textů, vánoční koleda ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

FRYŠOVÁ, Emilie

„O rozhraní kroje blatského a kozáckého“ (K375)

9 (1900) 292

♦ hranice krojového okrsku kozáckého a blatského ♦ Blata, Soběslav, okolí

FUNK, Ferd. Frant.

„Větrné mlýny na Moravě“ (K376)

27 (1927) 207

♦ soupis větrných mlýnů

FÜRST, J. Vl.

„Pověsti o pokladech na Vysokomýtsku“ (K377)

24 (1924) 238, 239

♦ Vysoké Mýto, okolí

 

 

GALLAŠ, J. H. A.

„Rusové na Moravě ve století 18.“ (K378)

22 (1913) 400

♦ ruské lázně, život ruských vojáků na vojenském tažení

GARDAVSKÝ, Aur.

„Paběrky lidové mluvy z Kojetína a okolí na Moravě“ (K379)

12 (1903) 152

♦ rčení a přísloví ♦ Kojetín, okolí

GARDAVSKÝ, F. A.

„Hromový kámen na Kojetínsku“ (K380)

14 (1905) 446

♦ iracionální léčení dobytka

GEBAUEROVÁ, Antonie

„O hastrmanu“ (K381)

17 (1908) 391–392

♦ lidové vyprávění ♦ Týnec nad Labem, okr. Kolín

GEBAUEROVÁ, Marie

„Dopisy Boženy Němcové Janu Karlu Rojkovi (faráři v Bohuslavicích, později děkanu v Novém Městě nad Metují)“ (K382)

12 (1903) 220–224

♦ přetisk tří dopisů (z roku 1849, 1859 a 1860) rodinného obsahu ♦ Nové Město nad Metují

„Z dopisů Boženy Němcové Čeňku Bendlovi“ (K383)

12 (1903) 353–357

♦ úryvek dopisu a další dopis Boženy Němcové z let 1857 a 1858 (hlavně o poměrech v české literatuře)

„Tři neotištěné listy Boženy Němcové“ (K384)

13 (1904) 59–61

♦ tři dopisy Boženy Němcové z roku 1851, 1854, 1858, žádající o půjčku poněz

„Dopisy Boženy Němcové paní Karolině Světlé“ (K385)

15 (1906) 178–185

♦ 9 dopisů z let 1849–1857

„Dva dopisy Boženy Němcové“ (K386)

15 (1906) 410–413

♦ dopis Václavu Bendlovi a synu Jaroslavovi, 1858

GLOCKNER, L.

„Dva chvalozpěvy brambor z konce věku 18. (387)

22 (1913) 293–295

♦ dvě písně kramářské

GLOCKNER, F.

„Prorocké veršíky v kalendáři na rok 1714“ (K388)

23 (1914) 170–172

♦ mravokárná rýmování, řazená podle kalendářních měsíců

GLOS, Tomáš

„Co si vypravují moravské zvony“ (K389)

13 (1904) 354–358

♦ "řeč" zvonů, pověsti o zvonech ♦ Morava (většinou Slovácko, západní Morava)

„Švec v písních na Uh. Brodsku“ (K390)

14 (1905) 224

♦ žertovné písně o ševcích, textové zápisy ♦ Uherský Brod, okolí

„Vánoční pověry z jihovýchodní Moravy“ (K391)

11 (1902) 160

GOLLER, Th.

„Odkud název osady Osek?“ (K392)

23 (1914) 303

♦ Osek u Horaždovic

„Skrblík“ (K393)

23 (1914) 303

♦ pověst o lakomci ♦ Zlonice, okr. Slaný

GRMELA, Jan

„Zaklínání na Pačlavsku v okresu Kroměřížském na Moravě“ (K394)

15 (1906) 379–382, 426–430

♦ lidové modlitby, zaklínací texty — přetisk rukopisu ♦ Pačlavice, okr. Kroměříž

GRONUS, J.

„Slavení fašanku na Velicku“ (K395)

30 (1930) 56

♦ text obchůzky ♦ Velká nad Veličkou, okolí

GROSS, Hynek

„Rozmarné dopisy pana Petra Voka z Rožmberka (Z originálů krumlovského archivu)“ (K396)

12 (1903) 361–364

♦ život šlechty, kulturní historie, tři dopisy — přetisk

„Čarovné posílání vlků na dobytek za Viléma z Rožmberka“ (K397)

13 (1904) 174–175

♦ list z roku 1557 panu Vilému z Rožmberka o čarování dobytku pastýři

„Z dějin pověr a kouzelnictví věku 16.“ (K398)

14 (1905) 472–476

♦ procesy s čarodějnicemi ♦ jižní Čechy

„Odsouzení dvou kouzelníků v Českém Krumlově 19. a 20. října 1615“ (K399)

15 (1906) 299–300

♦ přetisk rozsudku ♦ Český Krumlov

„Zakládání ohňů na panství Krumlovském a nařízení Petra z Rožmberka z roku 1540 o stíhání paličů“ (K400)

16 (1907) 180

GUTH, Petr

„Zábavy a slavnosti lidové (Ku provozování upravuje Petr Guth)“ (K401)

13 (1904) 186–187, 225–228, 278, 326–327

♦ jevištní úprava lidových zábav a slavností:
1) Salička — masopustní zábava z Nebovid,
2) herc pronobus — masopustní zábava z Jíkve
3) zařízení baráčnické rychty, spolkové místnosti, 4) chození se šimlou (klibnou) — masopustní zvyk z Kroušína (= Rojšína u Křemže)
5) chození s Perchtou, 6) vynášení smrti — lidový zvyk jihočeský, 7) věnčení kříže a hospody o letnicích ♦ Nebovidy, okr. Kolín; Jíkev, okr. Nymburk; Rojšín (= Roušín), okr. Český Krumlov; Český Krumlov, okolí; jižní Čechy

„Sýpka svatomartinská na Hané“ (K402)

14 (1905) 106–108

♦ jevištní úprava lidových zábav a slavností

„Masopustní hra z Třebíče“ (K403)

15 (1906) 243–244

♦ scénická úprava masopustní hry

„Jízda králů“ (K404)

15 (1906) 377–379

♦ scénická úprava "jízdy králů" ♦ Uherské Hradiště, okolí

 

 

HAASZ, Jaroslav

„Ochrana památek a starožitností u nás“ (K3024)

3 (1894) 168–178, 366–375

♦ archeologie

HACKENSCHMIED, Věnceslav Zdeněk

„Karetní hry české Šerha a Zpívaná“ (K405)

10 (1901) 175–176

♦ popis dvou staročeských her karetních ♦ Říčky, okr. Ústí nad Orlicí

„Z lidového vypravování na Lanškrounsku a Ústecku nad Orlicí“ (K406)

30 (1930) 255–259

♦ lidové povídky o nadpřirozených bytostech, divých lidech ♦ Lanškroun, Ústí nad Orlicí, okolí

„Doklady ke studiu lidu ve východních Čechách (407)

31 (1931) 323–334

♦ nadpřirozené bytosti — lidové vyprávění ♦ východní Čechy

„Na den sv. Štěpána“ (K408)

31 (1931) 74–75

♦ lidové právo — nástup čeledi do služby ♦ Říčky, okr. Ústí nad Orlicí; Žamberk

HACKER, Karel

„Koledy československé: Koleda z Jílového“ (K409)

29 (1929) 118

♦ zápis textu ♦ Kamenný Přívoz u Jílového, okr. Praha

HADAČ, Václav

„Pověra o zažehnávání požáru v 16. století“ (K410)

20 (1911) 253

„Starodávné velikonoční pověry z jižních Čech“ (K411)

27 (1927) 246–248

♦ svěcení velikonočních ratolestí, tzv. "beranů" ♦ Třeboň, okolí

„Starodávná kouzla střelecká“ (K412)

28 (1928) 364–366

♦ magické praktiky myslivecké — částečný přetisk díla z roku 1737 ♦ jižní Čechy

„Jak starý je zvyk posílati aprílem“ (K413)

28 (1928) 244

♦ Bechyně

„Větrák v Doníně na Lounsku“ (K414)

28 (1928) 256–257

♦ stručný popis ♦ Toužetín, okr. Louny

„Starodávné cechovní obyčeje“ (K415)

29 (1929) 32

♦ přijetí do cechu ♦ jižní Čechy

HADÁČEK, J.

„Aby dům byl pevný“ (K416)

23 (1914) 201

♦ magické praktiky při stavbě domu ♦ Náchod

HÁJEK, V.

„Hantýrka (tajná řeč zlodějská ze zač. 19. století)“ (K417)

15 (1906) 46–48

♦ seznam slov z hantýrky zlodějů, pořízený k úřední potřebě policie

„Taxa školy arciděkana Kutnohorského a jeho kaplanův ze století 17.“ (K418)

16 (1907) 154

HAJNÝ, Augustin

„České tance“ (K419)

3 (1894) 436–444, 497–509

6 (1897) 54–57

12 (1903) 366–367 (české tance lidové)

♦ lidové tance — zápisy taneční a hudební; A) kozly (tanec kolový) 13 písní; B) různé tance — 20 písní ♦ Jíkev, Sovenice, okr. Nymburk; Dymokury, okr. Poděbrady

„Lidová hra vánoční o třech králích v okolí Nymburka“ (K420)

4 (1895) 532–533

♦ lidová hra vánoční, provozovaná kolem Tří králů třemi chlapci ♦ Seletice, okr. Jičín

„O chase (Příspěvek ku právnímu zvykosloví na Nymbursku)“ (K421)

9 (1900) 320–324

♦ zvyklosti čeládky ve službě, povinnosti a plat pacholka, voláka a děvečky — zábavy čeládky, lidová víra o chase ♦ Nymburk, okolí

„Obchůzka se sv. Barborou“ (K422)

10 (1901) 126–127

♦ Jíkev, okr. Nymburk

„Když se housata líhnou“ (K423)

12 (1903) 284–285

♦ lidová víra o chovu hus ♦ Nymburk, okolí

„Jarní hra dívčí, drábky“ (K424)

16 (1907) 364–365

♦ hry děvčat s kamínky ♦ Jíkev, okr. Nymburk; Drahobudice, okr. Kolín

„Z lidové kuchyně v okolí Nymburska“ (K425)

21 (1912) 311

♦ lidová jídla a jejich příprava ♦ Nymburk, okolí

„Paběrky lidového léčení z okolí Nymburka“ (K426)

31 (1931) 104–115

♦ iracionální léčení lidí

„Lidový život v Jíkvi před 50 lety“ (K427)

31 (1931) 273–288

♦ zvyklosti při chovu dobytka ♦ Jíkev, okr. Nymburk

HALAŠKA, O.

„Polévání vodou z jara“ (K428)

21 (1912) 352

♦ první orba ♦ Čáslav, okolí

HÁLEK, Vítězslav

„Nekažte nám naše národní pohádky!“ (K429)

6 (1897) 201

♦ přetisk Hálkova feuilletonu z Národních listů z 18. září roku 1874 (č. 256) (online: Kramerius) — proti stylistickým úpravám lidových pohádek

HAMRLE, Antonín

„Knížka mlynářům k všelijaké potřebě prospěšná, psaná roku 1804“ (K430)

14 (1905) 367–372, reprodukce dvou kreseb Adolfa Kašpara

♦ přetisk rukopisu o mlečských praktikách ve mlýnech, iracionální praktiky se vztahem k obilí ♦ Rokycany, okolí

HAMERLE, Jaroslav

„Churavá žena čarodějkou“ (K431)

9 (1900) 65

♦ lidová víra v čarodějníce z roku 1900 ♦ Kožlí, okr. Písek

HANDZEL, Karel

„Obrázek z lašského nářečí“ (K432)

19 (1910) 285–287

♦ život v rodině — nářeční záznamy ♦ Lašsko

„Obrázky z Lašska“ (K433)

20 (1911) 141–146

♦ lidový humor ♦ Ostrava, okolí

„U Lachů“ (K434)

21 (1912) 91–92

31 (1931) 68–69

♦ lidový humor — žertovné rozprávky, ukázky nářečí ♦ Lašsko, ostravské Slezsko, Polská Ostrava

HANSMANN, Leopold

„Stínání berana na Hané roku 1840“ (K435)

16 (1907) 442–447

♦ popis hodové slavnosti — výňatek z povídky "Franta na vojně" od Antoše Dohnala (Leopold Hansmann) ♦ Haná (Kojetín?)

HANUŠ, František

„Z Bratrouchova v Podkrkonoší“ (K436)

30 (1930) 247–249, 2 vyobrazení

♦ doprava hnoje na odlehlé role, orba, sázení brambor ♦ Bratrouchov, okr. Jílemnice

HANUŠ, Josef

„Věnčení kříže a hospody na letnice v Cholticku“ (K437)

4 (1895) 97–99

♦ svatodušní pondělí — slavnost mládeže — věnčení kříže a hospody ♦ Choltice, okr. Přelouč

„Letnice na Přeloučsku“ (K438)

4 (1895) 510–512

♦ máje — věnčení kříže a hospody ♦ Přelouč, okolí

„Říkadla při otloukání píšťalek“ (K440)

20 (1911) 289

— — (HANUŠ, Josef)

„Malované čelo kolíbky v Opočinku“ (K441)

15 (1906) 145, 1 kresba

„Vidle jeřábků u vah z Pardubicka“ (K442)

15 (1906) 150, 3 kresby

♦ studny, čerpání vody vahadlem ♦ Bezděkov, okr. Přelouč; Staré Čívice, okr. Pardubice

HANUŠ, Josef — ROSŮLEK, František

„Lidové stavitelství na Pardubicku, Holicku a Přeloučsku“ (K439)

15 (1906) 32–45, 4 fotografie, 21 kreseb

♦ ukázka z knihy: Pardubicko, Holicko, Přeloučsko: obytný dům, jeho části (makovičky, lomenice, vrata)

HANUŠ, Vojtěch

„Odkud název osady Osek?“ (K3074)

23 (1914) 303

♦ toponomastika ♦ Osek u Horažďovic, okr. Strakonice

HAŠTALSKÝ, Vávra V.

„Lidové kroje v Čechách a ve Slezsku 1862“ (K443)

23 (1914) 146–148

♦ soudobý popis mužského a ženského kroje ♦ Plzeň, okolí; Tábor, okolí; Jablunkov

HAUER, V.

„Selský statek ve Slezsku“ (K444)

3 (1894) 193–201, 3 kresby, 3 fotografie

4 (1895) 8–13, 1 kresba

♦ lidový dům, obytné a hospodářské budovy (špýchary, srub) vnitřní zařízení, nábytek ♦ Opava, okolí

„Přídky na Opavsku“ (K445)

5 (1896) 131–133, 1 kresba

♦ příprava lnu, nástroje k tomu užívané, názvosloví — přástky ♦ Opava, okolí

„Názvosloví lidových staveb slezských“ (K446)

9 (1900) 99–104, 6 kreseb

♦ části hospodářského domu, vedlejší budovy: kůlna, stodola, štít, komín, srub nad sklepem, studně, dřevěná vrata — názvosloví ♦ Slezsko

„Pidimužíci na Plzeňsku“ (K447)

11 (1902) 291–294

♦ zápis pohádky o pidimužících ♦ Plzeň, okolí

„Ohnivý muž, světýlka, rarášek“ (K448)

13 (1904) 452–453

♦ vyprávění o nadpřirozených bytostech ♦ Plzeň, okolí

HAVEL, V.

„Lidové písně z Českodubska“ (K449)

20 (1911) 363, 428

21 (1912) 134–135

♦ zápisy hudby a textu ♦ Bohumileč, okr. Turnov; Český Dub, okolí

HAVELKA, Leopold

„Přezdívky hornické v Příbrami“ (K450)

25 (1925) 371–376

♦ humor a vyprávění horníků ♦ Příbram

„Kšafty mých druhů, horníků příbramských roku 1892“ (K451)

26 (1926) 296–302

♦ vyprávění horníků, hornictví v lidovém vyprávění ♦ Příbram

„Skalní duch »Pergmon«“ (K452)

30 (1930) 46–47

♦ vyprávění horníků ♦ Příbram

HAVELKA, Vilém V.

„Jaké dříví vykazuje lesník roku 1823 řemeslníkům lidovým“ (K453)

28 (1928) 349–357

♦ druhy dřeva jejich zpracování — uhlíři, kolomazníci, popeláři, tesaři, sekerníci, koláři a ostatní dřevozpracující živnosti

HAVELKOVÁ, Vlasta

„Některé zbytky starého řemesla domácího“ (K454)

1 (1892) 447–452, 5 obrázků (Obrázky podle originálů ve sbírkách musejního spolku olomouckého kreslila Madlenka Wanklová)

♦ keramika obecně; zdobení dřeva intarsií, kovem; tkaniny; výroba zdobeného nábytku ♦ Morava

„O českém vyšívání lidovém na Národopisné výstavě“ (K455)

5 (1896) 259–262

♦ výšivky, vyšívání na čepcích, na holubinkách ♦ Čechy

„O symbolech v naší ornamentice“ (K456)

7 (1898) 146–152

♦ vznik ornamentu (kult přírody v ornamentice, slunce, květiny)

HAZUKA, V. — ŘEPA, V.

„Pověsti jihočeské o strašidlech“ (K457)

5 (1896) 235–237

HEDRLÍN-SATALICKÝ, B.

„Pověsti o skrčkovi (pídimužíkovi)“ (K458)

10 (1901) 172–173

♦ lidová víra ve skrčka — vyprávění v nářečí ♦ Satalice, okr. Praha sever

„Lesní muž (Z pověstí lidu jihočeského)“ (K459)

10 (1901) 315–316

♦ Koloděje nad Lužnicí, okolí, okr. Týn nad Vltavou; Újezd nad Lesy (Blatov), okr. Praha sever

„K českým pověstem o střevících z těsta“ (K460)

12 (1903) 204

♦ Vinoř na Karlínsku

„Plivník v Blatově na Českobrodsku“ (K461)

12 (1903) 231

♦ Újezd nad Lesy (Blatov), okr. Praha-sever

HEIDENREICH, František

„Dřevěné zámky z Hané“ (K462)

30 (1930) 111–112, 2 vyobrazení

♦ Určice u Prostějova

HEJNA-PAZDERNÍČEK, Jan

„Loučení nevěsty“ (K463)

20 (1911) 42–43

♦ záznam svatební řeči z poloviny 18. století

HEJNA, Jan

„Modlitba proti kroupám“ (K464)

13 (1904) 432

HEJNICKÝ, Vácslav

„Ves Vápensko (O původu jeho uvažuje Vácslav Hejnický)“ (K465)

7 (1898) 191–195

♦ Vápensko, okr. Nymburk — historické záznamy o vzniku osady s kruhovou návsí (konec 17. století), která byla na NČV uváděna jako vzor starobylé kruhové vsi

HELEBRANT, Antonín

„Ukázka z nářečí okolí zbirovského“ (K466)

11 (1902) 267–270

♦ lidová přirovnání

„Babí léto“ (K467)

12 (1903) 22–23

♦ lidová víra o "babím létě" — srovnávací, evropský materiál

„Vodník z okolí Plané“ (K468)

12 (1903) 434–435

♦ lidové vyprávění ♦ Planá, okr. Plzeň

„Tři hádanky“ (K469)

14 (1905) 128

♦ pověst ♦ Plasy

„Trest za pověru“ (K470)

21 (1912) 56

♦ víra v posvěcené věci, archivní doklad z r. 1725 ♦ Hadryby u Plzně

HELLICH, J.

„Čarodějník v žábu se proměnil (Podle Vavákových Pamětí)“ (K471)

4 (1895) 517–519

♦ Sadská, okr. Nymburk

„O národním kroji ženském roku 1848“ (K472)

8 (1899) 117–118

♦ list K. Stankové malíři J. Hellichovi, požadující návrh národního ženského kroje

HENDRYCH, Jaroslav

„Večer národní písně“ (K473)

13 (1904) 367–369

♦ jevištní scéna s vloženými lidovými písněmi, večer "Mladého sdružení 8/4 1904"

HILLE, Jan

„Lékařství paní Řepické ze Sudoměře proti bolení zubu“ (K474)

10 (1901) 460–462

♦ recepty z 18. století na léčení bolestí zubů

„»Držení kop« na Rožmitálsku“ (K475)

11 (1902) 320

♦ stanovení hranic v 17., 18. a 19. století, "držení kop" pří sázení mezníků ♦ Rožmitál pod Třemšínem — okolí, okr. Blatná

„Závěť samovrahova z roku 1660 v Blatné“ (K476)

11 (1902) 334–336

♦ život v rodině a obci ♦ Blatná

„Vítání vrchnosti na Lnářsku roku 1727“ (K477)

11 (1902) 492–493

♦ vítání majitele panství (podle zápisu v klášterní kronice) ♦ Lnáře, okr. Blatná

„K dějinám roboty z obce Slatiny“ (K478)

14 (1905) 242–243

♦ hospodářské poměry poddaných v době roboty ♦ Slatina, okr. Horažďovice

„Prvního máje na Blatensku“ (K479)

13 (1904) 290

♦ slavení 1. máje v 1. polovině 18. století, zákaz stavění májí ♦ Blatná, okolí

„Hesla vladyk z Kalenic“ (K480)

13 (1904) 242

♦ staročeská veršování

„Zádušní krávy, voli, klisny a kozy“ (K481)

14 (1905) 61

♦ Záboří, Kasejovice, okr. Blatná

„Zrušení koledování v Písku roku 1660“ (K482)

17 (1908) 208

♦ koleda změněna v plat

HLASIVEC, František

„Mravenčí víno — dětská pochoutka“ (K483)

16 (1907) 251

♦ Uherský Brod, okolí

HLAVÁČEK, Bedřich

„Výzdoba chalupy v Hoře u Volyně“ (K484)

18 (1909) 283, 1 fotografie

♦ výzdoba zděného štítu domu z roku 1869 ♦ Hora u Volyně, jižní Čechy

„Ruský kříž v Milivicích“ (K485)

19 (1910) 201

♦ Milejovice u Volyně, okr. Strakonice

„Proč nemají v Hostinícich velký zvon“ (K486)

24 (1924) 75

♦ historická pověst ♦ Hoštice, okr. Strakonice

„Masopustní maškarní průvody ve Volyni“ (K487)

26 (1926) 154–156, 1 vyobrazení

♦ Volyně, okr. Strakonice

HLAVINKA, Alois

„Příroda — kmotrou národní písně“ (K488)

8 (1899) 87–91, 259–269

9 (1900) 41–44, 370–372, 459–462

♦ hudební rozbor lidových písní: napodobení zvuků z přírody, vyjádření přírodních jevů nápěvem

HNILIČKA, Alois

„Někdejší »kasace« na našem venkově“ (K489)

18 (1909) 35–37

♦ kasace neznámého autora, skladby k obchůzce před sv. Cecilií ♦ Ústí nad Orlicí

HOBLOVÁ, Barbora

„O švadlenách, krajkářkách, stavěčkách čepců a kytkářkách na Mladoboleslavsku“ (K490)

4 (1895) 302–308, 406–412

♦ výšivky, vyšívačky, krajkářky, ornamentika a technika výšivek, stavění čepců, stavěčky, kytkářky ♦ Mladá Boleslav, okolí

„O úpravě hlavy ženské na Mladoboleslavsku“ (K491)

6 (1897) 58-68, 7 fotografií

♦ úprava hlavy děvčat, nevěst a žen — účes, vínek, šátek, věnec, čepec, plena, zábalka ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Zdobené milostné dopisy lidové“ (K492)

9 (1900) 334–338, 1 fotografie

♦ lidová korespondence milostná, zdobení dopisů; přetisk tří listů ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Vínky v kroji na Mladoboleslavsku“ (K493)

12 (1903) 31–34, 2 fotografie

♦ úprava hlavy děvčat — vínky svobodných dívek ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Čepce na Mladoboleslavsku“ (K494)

12 (1903) 199–202, 3 fotografie

♦ čepce — tvar, materiál a vyšívací techniky, ornament ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Ukázka lidové řeči na Mladoboleslavsku“ (K495)

13 (1904) 88–90, 176–178

♦ přirovnání, pořekadla, lidový humor, přísloví, dialektické výrazy a jejich výklad ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Velikonoční obyčeje na Mladoboleslavsku“ (K496)

13 (1904) 274–277

♦ obyčeje v postní neděli, na Smrtnou neděli a během velikonoc, texty koled na velikonoční pondělí ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Jídla na Železnobrodsku“ (K497)

16 (1907) 179

♦ pokrmy, jejich názvy a příprava ♦ Železný Brod, okolí, okr. Semily

„Přirovnání, pořekadla, přísloví ze Železnobrodska“ (K498)

16 (1907) 349

HOFFER, Emil

Zpráva o Moravě a Čechách z roku 1730“ (K499)

8 (1899) 207–209, 247–251

♦ cestopisná zpráva J. G. Keysslera (zeměpisný a kulturni přehled), kulturní zprávy z Čech a Moravy

HOCHOVÁ-BROŽÍKOVÁ, Zdena

„Boží tělo v Trenčanských Teplicích“ (K500)

29 (1929) 14–21, 6 vyobrazení

♦ církevní slavnosti, Boží tělo; kroj, jeho zběžný popis ♦ Trenčanské Teplice

„Zvláštnosti mluvy lidové na Vysocku“ (K501)

29 (1929) 6–11, 53–54

♦ výklad nářečních slov ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí

„Z vánočních besed na Vysocku“ (K502)

29 (1929) 98–100

♦ lidové vyprávění v nářečí o nadpřirozených bytostech ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí

„Z lidového podání na Vysocku“ (K503)

29 (1929) 169–171

♦ lidová víra a zvyklosti se vztahem k výročním svátkům: velikonoce, vánoce, sv. Filip a Jakub, sv. Jan Křtitel, sv. Barbora; svatba, pohřeb; pranostiky a přísloví ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí

„Pověsti o vzniku Trenčanských Teplic“ (K504)

29 (1929) 289–295, 2 vyobrazení

♦ historická pověst; léčebné prameny; Tomáš Jordán z Klausenburka

„Svatební písně o Káni Galilejské“ (K505)

29 (1929) 380–382

♦ přetisk Vavákovy svatební písně

„Obrázky z Vysocka v Podkrkonoší“ (K506)

30 (1930) 21–26, 5 vyobrazení

♦ zaměstnání lidu, domácké výroby ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí

„»Švandička« Jirka Teyrovský“ (K507)

30 (1930) 128–131

♦ hudci, dudáci ♦ Strakonice

„Pomni hody na provody, žel jsů svaté dni“ (K508)

30 (1930) 167–170

♦ původ lidových obřadů velikonočních

„Bývalé »dřevěné město« Vysoké »pod Krkonoši a nad Jizerou«“ (K509)

30 (1930) 175–179

♦ ze stavební historie města

„Literární činnost Čeňka Zíbrta v letech 1888–1930“ (K510)

30 (1930) 324–334

♦ Čeněk Zíbrt — hodnotící bibliografie

„Bílá barva — symbolem smutku?“ (K511)

30 (1930) 343–347

♦ bílý kroj smuteční ♦ Plzeň, okolí; Zubří, okr. Valašské Meziříčí

„Svatomartinská husa“ (K512)

30 (1930) 356–357

♦ zvyklosti o svátku sv. Martina

„Špejchary na obilí 1788“ (K513)

31 (1931) 233–236

♦ kontribuční sýpky, skladování obilí v "humnech" — sociální otázky rolnického lidu ♦ Tábor, okolí

„Koledy československé“ (K514)

29 (1929) 121

♦ textové zápisy koled ♦ Veliš, okr. Vlašim

„Znárodnělá píseň z Vysocka nad Jizerou“ (K515)

29 (1929) 343

♦ zápis textu

„K článku Zíbrtovu v Českém Časopise Musejním z roku 1888“ (K516)

30 (1930) 53–54

♦ zbytky českých písní národních XVI.–XVII. věku, nové drobné příspěvky“ (K517)

HOJSÁK, Jan

„Pověra jarmareční“ (K517)

24 (1924) 205

♦ magické praktiky zajišťující štěstí ♦ Hrubý Jeseník, okr. Nymburk

HOLÁN, Josef

„Masopustní hry v Táborsku“ (K518)

5 (1896) 566–568

♦ masopustní obchůzka maškar — hra masopustní "s Bachusem" ♦ Ratiboř, Chýšky, okr. Milevsko

„Pověsti z Obděnic“ (K519)

12 (1903) 111–112

♦ historická pověst o J. Krčínovi z Jelčan; lidový výklad názvu obce ♦ Obděnice, okr. Milevsko

„Naučení pro čeládku selskou roku 1713“ (K520)

23 (1914) 106–107

♦ přetisk čeledního řádu ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

„Bílá Panna neb víla? Pověsti z Čerčanska(K521)

29 (1929) 313–314

♦ Čerčany, okres Benešov

HOLAS, Čeněk

„Josef Jireček o tradicionální literatuře“ (K522)

9 (1900) 138–141

„České národní písně“ (K523)

9 (1900) 195–198, 277–281, 361–365, 409–412

10 (1901) 115–119, 407–409, 477–379

11 (1902) 98–100, 189–190, 250–251, 279–282, 339–341

♦ zápisy lidových písní: písně nábožné a písně mládí (i svatební); Holasovy poznámky k jeho sbírce ♦ Milevsko, okolí; Radobytce, okr. Písek; Dolní Nakvasovice, okr. Prachatice; Dobříš, okolí

„Stínání berana na Poličsku o hodech (císařském posvícení)“ (K524)

18 (1909) 42

♦ stínání berana o posvícení (kolem roku 1848) ♦ Korouhev, okr. Polička

„Zkušenosti sběratele lidových písní“ (K525)

12 (1903) 253–254

♦ sběratelství, příspěvek k autobiografii Č. Holase

„Car Alexandr I. oráč na Hlubocku“ (K526)

15 (1906) 45

♦ text lidové písně ♦ Veselí nad Lužnicí, okolí; Drahov, okr. Soběslav

HOLÍK, Josef

„Divoká honba na Sušicku“ (K527)

21 (1912) 128

♦ nezvyklé přírodní úkazy ♦ Sušice, okolí

HOLKUP, J.

„Pověry z Písecka“ (K528)

28 (1928) 340–341

♦ pověry hospodářské a z rodinného života

HOLUB, Bedřich

„O bývalých plátýnkářích v Nové Kdyni“ (K529)

20 (1911) 442–446

♦ podomácké tkaní vlněné příze na mlynářské prosévací tkaniny — cech plátýnkářů ♦ Kdyně, okolí, okr. Domažlice

HOLUB, Rudolf

„Pořádek pro nosiče »nosních« sesel roku 1788“ (K530)

19 (1910) 269–372

♦ městské prostředky dopravní, pořádkové předpisy ♦ Praha

HOLUBY, Josef Ľudevít

„Slovenský spev vtákov“ (K531)

2 (1893) 29–31

♦ ptačí "řeč", záznamy v nářečí ♦ Slovensko

„Korheľ, čert a smrť z Beckova na trenčianskom Považí“ (K532)

4 (1895) 13–15

♦ popis lidové plastiky z dřeva ♦ Beckov u Trenčína, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Obrázky zo života podhradských zemanov v Bošáckej doline na Slovensku“ (K533)

4 (1895) 412–416, 506–510

♦ život v obci — zemani, jejich postavení v obci, odění; hostiny v době voleb ♦ Zemianske Podhradie, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Ukážka žartovného prekárania slovenského“ (K534)

5 (1896) 33–38

♦ lidový humor — posměšné vyprávění o některých obcích ♦ západní Slovensko

Keltýš u Slovákov údolia Nitry“ (K535)

5 (1896) 456–457

♦ pečivo příležitostné — koláče zvané "keltýš“ (nejčastěji k Velkému pátku) ♦ Nitra, okolí

„Maličkosti astrologické ľudu bošáckeho v Trenčiansku“ (K536)

5 (1896) 324–327

♦ lidová věda a víra o hvězdách, o zatmění slunce a měsíce, o kometách, o duze, o měsíci ♦ Bošáca, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Drobné poviestky z Bošáckej doliny“ (K537)

6 (1897) 43–48, 145–149, 1 fotografie J. Ľ. Holubyho

♦ zápisy 17 drobných pověstí ♦ Bošácká dolina, Bošáca, okolí, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Narodnie piesne slovenské“ (K538)

7 (1898) 49–52, 223–225, 444–445

8 (1899) 339–342

9 (1900) 136–137

10 (1901) 162–163 (Slovenské písně. Písně z Bošáckej doliny)

11 (1902) 101–102, 184–186 (Svatební písně slovenské z Boš. doliny), 295–296 (Píseň slovenská z Bošáckej doliny)

12 (1903) 127–128, 312–313, 413–415 (Píseň slov. z Bošáckej doliny)

15 (1906) 343–344 (Piesne vojanské z Bošáckej doliny)

16 (1907) 156–157 (Slovenské piesne z Bošáckej doliny)

18 (1909) 243–244, 268, 449–450

19 (1910) 144 (Slovenská pieseň z Bošáckej doliny)

♦ lidová píseň — zápisy textů: říkadla, rozčítadla a písně dětské (výroba píšťal ze stébel), písně milostné a svatební ♦ Bošáca, okolí, okr. Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Skalica

„Rozprávečky z Bošáckej doliny“ (K539)

10 (1901) 67

12 (1903) 474–477

13 (1904) 79–83, 474–477

14 (1905) 48–50

♦ lidové vypravění v nářečí — rozprávky z Bošáce a okolí

„Jako psávali Slováci Trenčanské stolice okolo roku 1600“ (K540)

14 (1905) 347–349

♦ sepsání poplatků farářů a rektorů z konce 16. století, přetisk archivního dokladu ♦ Kysucké Nové Mesto, okolí

„Maličkosti ze Slovenska“ (K541)

14 (1905) 463–466

♦ lidový humor, říkadla ♦ Bzince pod Javorinou (Horné Bzince), okr. Nové Mesto nad Váhom; Bošácké kopanice

„Pokonanie dedičov Ondreja Kozíka v Bohuslaviciach na Považí z roku 1692, 14. Junia“ (K542)

16 (1907) 218–222

♦ text smlouvy z roku 1692 o rozdělení statku ♦ Bohuslavice, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Biela pečeňa (játra)“ (K543)

20 (1911) 254

24 (1924) 5–6

♦ lidová tělověda a zdravověda — lidé nadaní nadpřirozenou mocí ♦ Bošáca, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Súdobý výrok pezinského senátu vynesený roku 1656 dňa 5. Julia, nad samovražedlnicou zo zúfalstva (Z povodných súdobných aktov)“ (K544)

21 (1912) 338–339

♦ přetisk archivního dokladu: pohřbívání sebevrahů ♦ Pezinok

„Zvyky a zábavy lidu slovenského roku 1822 (Z evanj. pred dunájského schematismu z roku 1822)“ (K545)

22 (1913) 140–143

♦ drobné etnografické zprávy ze slovenských obcí, vyňaté ze schematismu Jána Čaploviče z roku 1822 (slovensky) ♦ západní Slovensko

„Súd roku 1652 v Pezinku nad človekom, ktorý uťal odpravenému zločincovi ruku a ju pri sebe nosil (Dľa povodnej trestnej knihy)“ (K546)

22 (1913) 200–204

♦ trestání čarodějství — proces s čarodějníky roku 1652 — přetisk výslechů a rozsudků ♦ Pezinok, okolí

„Svätodušné slávnosti a máje z Bošáckej doliny“ (K547)

24 (1924) 321–323

♦ zvyky o letnicích; stavěni májů ♦ Bošáca, okolí, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Hrozenčan na Madiléch salaší (Žertovná rozprávka)“ (K548)

13 (1904) 159

♦ žertovné vyprávění v nářečí ♦ Bošácke Kopanice, okr. Nové Mesto nad Váhom

Kornica a kotuhy(K549)

22 (1913) 254

♦ nádobky z kůry ♦ Javorina, Lopeník

HOMOLKA, František

„Koleda dráteníků na Podřipsku“ (K550)

13 (1904) 132

♦ vánoční koleda, text a nápěv

„Lidová jídla na Podřipsku“ (K551)

14 (1905) 144–146, 1 kresba

♦ jídla, obřadní pečivo, názvy a příprava ♦ Podřipsko

„Dětské hračky z papíru“ (K552)

14 (1905) 388–389, 22 kreseb

„Písničky ze srbského tažení 1914“ (K553)

25 (1925) 337–340

♦ frontový folklor, vojenská píseň

„České lidové písně“ (K554)

15 (1906) 146–150, 346–347, 385

♦ hudební a textové zápisy lidových písní ♦ Kralupy nad Vltavou, okolí

„Vložky v písních lidových“ (K555)

26 (1926) 313–316

♦ píseň periferie ♦ Čechy

„Jarní hra dívčí s drábky“ (K556)

16 (1907) 312–314

♦ hry děvčat s kamínky ♦ Kralupy nad Vltavou, okolí (Dřínov, Zlosyň, Chržín aj.)

„Rostou houby... (lidové zvyky a pověry)“ (K557)

18 (1909) 224

♦ lidová víra o houbách, zvyklosti při hledání hub ♦ Kralupy nad Vltavou, okolí (Zlosyň, Dřínov), Černoušek, okr. Roudnice nad Labem; Poříčany, okr. Český Brod

„Erbenův Vodník v lidovém podání“ (K558)

18 (1909) 438–440

♦ lidová balada o vodníkovi (text i nápěv) — shoda s vodníkem Erbenovým ♦ Zlosyň, okr. Kralupy nad Vltavou; Byšice; okr. Mělník; Dražičky, okr. Tábor

„Rozšíření písní umělých mezi lidem českým“ (K559)

20 (1911) 31–35, 91–93, 172–176, 282–286, 412–415

21 (1912) 21–24, 291–294, 319–322, 385–391, 401-414

♦ studie o písních umělých a zlidovělých; ohlasy lidových písní (Čelakovský); písně milostné a vlastenecké

„Klapačky a řehtačky velikonoční na Podřipsku“ (K560)

20 (1911) 336, 5 kreseb

♦ kresby pěti velikonočních klapačů a řehtaček ♦ Podřipsko

„Lidověda ve škole“ (K561)

21 (1912) 191–197

♦ úvaha o použití materiálu folkloristíckého a etnografického při vyučování — přetisk článku z Posla z Budče, XI.

„Slavnost Řehořská na Podřipsku“ (K562)

30 (1930) 117–118

♦ sv. Řehoř (12. března), zápisy hudební a textové ♦ Velká Ves (Podřipsko)

„Karbaník“ (K563)

19 (1910) 110

♦ píseň jarmareční (text), z tiskárny M. F. Lenka ve Znojmě

„Povolný ženich (Kampak jedeš...)“ (K564)

19 (1910) 111

♦ posměšný popěvek ♦ Dřínov na Podřipsku

„Stínání kohouta a shazování kozla“ (K565)

19 (1910) 352

♦ stínání kohouta o svátku sv. Jakuba, shazování kozla ♦ Dřínov, okr. Kralupy nad Vltavou

„Hovor cepů“ (K566)

19 (1910) 352

♦ "řeč" cepů ♦ Kralupy nad Vltavou, okolí (Zlosyň, Dřínov)

„Masopust“ (K567)

32 (1932) 29

♦ průvody masek ♦ Dřínov, okr. Kralupy nad Vltavou

„Marcipánová abeceda v Pacově“ (K568)

15 (1906) 56–57

♦ perníkářství

„Doušky“ (K569)

21 (1912) 247

♦ výroční revise a hranis mezí ♦ Dřínov, okr. Kralupy nad Vltavou

„Hejkalové na Táborsku“ (K570)

21 (1912) 56

♦ vyprávění o nadpřirozené bytosti ♦ Sv. Anna, okr. Písek

HOMOLKA, Jan

„Příspěvek k nářečí středočeskému“ (K571)

19 (1910) 23–26, 171–173, 348–349

20 (1911) 455–456

21 (1912) 369–371

♦ seznam nářečních slov s výkladem jejich významu ♦ Zlosyň, okr. Kralupy nad Vltavou

HONL, Ivan

„Lidová tradice na českém severovýchodě“ (K572)

25 (1925) 268–270

♦ lidové podání, lidoví vyprávěči ♦ severovýchodní Čechy

HORA, Eustach

„Kdy staří obědvali“ (K573)

23 (1914) 160

♦ pracovní pořádek dne a doba jídla

HORKÝ, J.

„Obyčej na sv. Jiří“ (K574)

20 (1911) 349

♦ léčení nemocí zaříkáním ♦ Hoštice, Strakonice

HORSÁK, Antonín

„Změny slováckého kroje »kunovského« od konce 18. století“ (K575)

31 (1931) 317–323

♦ krojový okrsek v historickém vývoji ♦ Kunovice, okr. Uherské Hradiště

HORSKÝ, Emil (= ZÍBRT, Čeněk)

„Duchovní lékárka domácí“ (K576)

15 (1906) 344–345, 1 kresba

♦ přetisk skladby neznámého autora z roku 1840 o lécích proti bolesti a trápení duševním

„Kresby Kryštofa Haranta z Polžic“ (K577)

15 (1906) 442–443, 4 kresby

♦ staročeský cestopis o jezdcích arabských; trestání kupců a pekařů; o knězích tureckých, 4 ilustrace Krištofa Haranta z jeho Putování

„V. Šlapáka Mělnického rýmování o lásce roku 1617“ (K578)

16 (1907) 82–83

♦ příležitostná skladba milostná

„J. Beckovský o strašidlech na Radyni“ (K579)

16 (1907) 440–442, 4 kresby

♦ bibliografie pověstí o hradu Radyni ♦ Radyně, okr. Toužim

„Národopisné sbírky musea král. města Klatov“ (K580)

19 (1910) 80–87, obr. 88, 89, 91, 93

♦ zpráva o činnosti musea ♦ Klatovy

„Lístky koledujících dětí na Květnou neděli“ (K581)

19 (1910) 274–285

♦ Květná neděle — žákovské kolední hry, přetisky rukopisů z roku 1642 a 1734 ♦ Roudnice

„Studie profesora Karla Rozuma o lidovém pečivu na Roudnicku“ (K582)

19 (1910) 448–451, obr. 542–455

♦ lidové pečivo výroční; perchta, kresebné záznamy ♦ Podřipsko

„K. J. Erbena návštěva za českou písní z nebe do Čech“ (K583)

20 (1911) 21–23

♦ referát o satirické fantastické povídce J. Š. Baara: "Mžikové obrázky", řada II. Hloží a bodláčí

„Svatojosefská pouť v Praze jindy a nyní“ (K584)

20 (1911) 329–331, 1 kresba

♦ dobové písně jarmareční, pouť na svátek sv. Josefa ♦ Praha

„Tomáš Novák z Račiněvsi u Řípu posílá roku 1863 K. J. Erbenovi příspěvky lidovědné“ (K585)

21 (1912) 93–94

♦ dopis K. J. Erbenovi, popisy obchůzek: peruchty na Štědrý den, Barbory před sv. Barborou, Mikulášů s brůnou ♦ Podřipsko; Račiněves, okr. Roudnice nad Labem

„Názvosloví a vzory starého krajkářství v Strážově“ (K586)

21 (1912) 240–242, 1 fotografie

♦ krajky paličkované: 19 vzorů a jejich názvy ♦ Strážov, okr. Klatovy

„Zbojství Jura Janošíka (Soudní výslech a odsouzení 1713)“ (K587)

21 (1912) 270–276

♦ Janošíkův úřední výslech a odsouzení — přetisk z Levočského kalendáře (1831–1833)

„Pověst o císaři Josefovi II.“ (K588)

21 (1912) 313–318, 378–384, 426–435

♦ pověsti (historky, a rozprávky) o Josefu II.

„Staročeská sbírka povídek z roku 1580“ (K589)

21 (1912) 363–369, 463–468

22 (1913) 20–27

♦ četba pro lid: sbírka krátkých povídek z roku 1580; pramen lidového podání (pohádek a pověstí) — přetisk

„Pod praporem sv. Krišpína a Krišpiniana (Památky obuvnických cechů staropražských)“ (K590)

22 (1913) 165–181, 19 fotografií; 220, 11 fotografií

♦ památky cechu obuvnického — cechovní předměty uložené v Městském museu ♦ Praha

„Co stála u nás smrt roku 1850“ (K591)

23 (1914) 10–20

„Líc a rub selského vítání při korunovaci roku 1772“ (K592)

23 (1914) 152–157

♦ soudobé líčení lidových slavností o korunovaci Františka I. roku 1772 ♦ Praha — Bubeneč

HARUŠICKÁ, J.

„Svatba na Slovensku“ (K593)

20 (1911) 287–289, 417–419

♦ zápis svatebních proslovů ♦ Slovensko

HOSTAŠ, Karel

„Ukázky lidového vtipu a zvláštnosti mluvy na Klatovsku“ (K594)

11 (1902) 368

28 (1928) 30–31

♦ lidová rčení a nářeční zvláštnosti, lidový humor ♦ Klatovy, okolí

„Hračky lidové z trhu mikulášského a vánočního v Klatovech“ (K595)

19 (1910) 120–122, 25 vyobrazení

♦ dětské hračky klatovské výroby ♦ Klatovy

„Kolovečský omlazující mlýn na staré ženy“ (K596)

19 (1910) 335–336, 1 vyobrazení

♦ lidový humor, hrnčířství ♦ Koloveč (okr. Stod)

„Jak se za starých dob šlechta na Klatovsku uctívala. Podle výpisků z dvorských a zemských desek půhonných“ (K597)

27 (1927) 333–334

♦ středověké nadávky a posměšky ♦ Klatovy, okolí

HOSTINSKÝ, Otakar

„O naší světské písni lidové“ (K598)

1 (1892) 27–35, 160–176, 249–261, 351–370

♦ česká píseň lidová — hudební rozbor: výklad pojmu "lidová píseň", vznik nápěvů, vliv hudby nástrojové a chrámové; písně vojenské, variace a kombinace — 16 písní ze XVI. století — zápisy o rytmu písní, podobnost nápěvů s jinými písněmi, potřeba vědeckého studia lidové písně ♦ Čechy

„O naší světské písni lidové III.“ (K600)

5 (1896) 215–222, 523–540

♦ sledování rozvoje lidové písně, formy písní v ukázkách ♦ Čechy

„Lidová píseň v Rakousku“ (K601)

16 (1907) 161–164

♦ o připravované sbírce lidových písní a hudby české, návod, jak a co sbírat, jak zapisovat text a nápěv; seznam členů výboru

HOSTINSKÝ, Otakar — KUBA, Ludvík

„O naší světské písni lidové II.“ (K599)

3 (1894) 122–137, 292–311

♦ píseň "Ach, není tu není" a varianty, písňové typy; zpráva z cesty Ludvíka Kuby na Domažlicko v květnu 1893; zápis 500 písní a 60 ukázek nástrojové hudby — ukázky zápisů ♦ Domažlice, okolí

HOŠEK, Ignác

„Povídky z okolí svojanovského (ve východních Čechách), vypravované místním nářečím“ (K602)

5 (1896) 77–83, 364–366, 561–565

6 (1897) 185–188

8 (1899) 273–275

♦ lidové povídky, záznamy v nářečí ♦ Svojanov, okolí; Rohozná, okr. Polička; Vítějeves, okr. Svitavy

„Jak se stínal beran“ (K603)

6 (1897) 378–380

♦ stínání berana o posvícení — vyprávění v nářečí ♦ Bystré, okr. Polička

„Jak smy se bili u Solferina“ (K604)

6 (1897) 587–589

♦ vyprávění v nářečí ♦ Vítějeves, okr. Svitavy

HOŠEK, Ignác

„Pověsti a zvyky z okolí bysterského“ (K605)

7 (1898) 53–54

♦ zápisy v nářečí — lidové vyprávění o divoženkách — námluvy ♦ Bystré, okolí, okr. Polička

„Povídky z okolí bysterského (ve východních Čechách) (Vypravované místním nářečím)“ (K606)

7 (1898) 446–449

10 (1901) 68–69

♦ lidové vyprávění v nářečí, historické povídky ♦ Nedvězí, Hamry, okr. Polička

„Povídky z Rohozné“ (K607)

9 (1900) 57–59

♦ nářeční záznamy, lidové vyprávění ♦ Rohozná, okr. Polička

„Vo pytlákoj“ (K608)

12 (1903) 128–129

♦ lidové vyprávění v nářečí ♦ Hamry, Bystré, okr. Polička

„Národní písně z Vítějevsi“ (K609)

28 (1928) 187–190

♦ 10 lidových písní — zápisy ♦ Vítějeves, okr. Svitavy

HOUDEK, František

„Obránce Vídně proti Turkům Kašpar Kaplíř ze Sulevic v lidovém podání“ (K3075)

23 (1913) 209–220, 8 fotografií, 3 kresby

HOUDEK, Vítězslav

Moravská kniha o zaklínání duchův“ (K610)

1 (1892) 267–273

♦ hledání pokladů — kniha formulí a modliteb z poloviny 18. století ♦ Morava

„Hanácký grunt“ (K611)

2 (1893) 140–152, 382–391, 3 fotografie, 3 kresby, 1 půdorys

♦ lidová architektura — žudro — vnitřní zařízení domu, hospodářské budovy; popisy; úvaha o typu domu ♦ severní Haná, Olomoucko

„Dva příspěvky k otázce o starých křížích kamenných“ (K612)

4 (1895) 372–373

♦ soupis kamenných křížů ♦ Uničov, okr. Šternberk

HOUSKA, J.

„Ze zápisků lékaře venkovského“ (K613)

9 (1900) 112

♦ názvosloví lidového léčení, zápisy dialektických výrazů ♦ Plzenec, okr. Sušice

HOVORKA, K.

„Z rychtářských zápisů na Litomyšlsku“ (K614)

5 (1896) 277–279

♦ lidové práva: řízení obce (zápisy rychtářské z 18. století) ♦ Litomyšl

HRABĚ, Václav

„Z dějin řemesel v českých zemích“ (K615)

12 (1903) 238–241

♦ výpisky z knihy F. T. Zamyše Dokonalé shromáždění z roku 1799 o řemeslnících; hlavně nařízení a zákazy cechovní ♦ Čechy

„Zažehnávání nemocí, kouzel a bouřlivého počasí“ (K616)

12 (1903) 437–438

♦ zaříkadla nemocí lidí a dobytka, modlitby proti počasí, proti moru ♦ Telč, okr. Třešť

„Michova či Mnichova skála? (Příspěvek ku vznikání pověstí)“ (K617)

21 (1912) 295–296

♦ Řásná, okolí, okr. Třešť

„Umělecký průmysl ve službách pověry“ (K618)

23 (1914) 88–91, 4 vyobrazení

♦ magické praktiky a modlitby

HRADECKÝ, J.

„Podbrdské lufty(K619)

21 (1912) 449

♦ 54 kreseb vikýřových výřezů v dřevěných štítech

HRADECKÝ, Vojtěch

„Jak se náš lid léčí“ (K620)

22 (1913) 401–413

♦ lidové léčení lidí: modlitby k svatým, zaříkávání, amulety, zápisy, obětiny, přenášení nemocí aj. magické praktiky, lidové léky: (léčivé byliny, vada, chléb aj.), lidová víra při léčení; otázka původu lidového léčení

HRÁDEK, Albert

„Pověsti ze Železnobrodska“ (K621)

3 (1894) 31–33

♦ lidové vyprávění o nadpřirozených bytostech (koňská noha, horský dědek, stodolník, lesní muž, bludičky — cvendy) ♦ Železný Brod, okolí, okr. Semily

HRACHOVEC, František

„Povinnosti a požitky obecního slouhy za starodávna“ (K622)

11 (1902) 338

♦ povinnosti a dávky obecního slouhy z roku 1810 ♦ Brčkova (Břekova?) Lhota; okr. Sedlčany

HRAŠE, J. K.

„Sbor českých bratří v Náchodě (Dle archivních a jiných pramenů napsal J. K. Hraše)“ (K623)

1 (1892) 35–40, 1 kresba

♦ otázky náboženské — začátek 16. století ♦ Náchod

„Bartolomějské věnce“ (K624)

5 (1896) 576–577

♦ svátek sv. Bartoloměje — dívky věnčí příbytky věnci z jeřabin — dva výklady tohoto obyčeje ♦ jížní Čechy

„Pověry o předpovídání smrti“ (K625)

6 (1897) 476–477

♦ lidová víra o předpovídání smrti a o umírajících ♦ Náchod, okolí

„Pověry o nafouknutí lasičkou“ (K626)

8 (1899) 64

♦ víra v moc lasičky kolčavy ♦ Rataje, okr. Milevsko

„Se sv. Dorotou“ (K627)

9 (1900) 217–219

♦ hra o sv. Dorotě — text, obchůzka ♦ Milevsko, okolí; Náchod, okolí

„Pověst o padlých andělích“ (K628)

9 (1900) 440–441

♦ lidový výklad o vzniku nadpřirozených bytostí a mraků ♦ jižní Čechy

„Obrázky zašlých práv a zvyků v Náchodě“ (K629)

11 (1902) 367

♦ obchůzka s "třemi králi"; stavění májů na 1. května v archivních zápisech ♦ Náchod

„Materiálie a studie ku pověsti o Jakubu Kubatovi. 3. Kříž na pastvinách (Pověst z Netolicka)“ (K630)

14 (1905) 75–76

♦ pověst o Jakubu Kubatovi ♦ Netolice, okolí, okr. Vodňany

„Vystrojování, nošení, utápění a upalování na Smrtnou neděli“ (K630[a])

5 (1896) 184–186

♦ východní Čechy

„Materiálie a studie ku pověsti o Jakubu Kubatovi. 4. (Kubata dal hlavu za blata) (Z Budějovicka)“ (K631)

14 (1905) 77–78

♦ pověst o Jakubu Kubatovi ♦ České Budějovice, okolí

„Materiálie a studie ku pověsti o Jakubu Kubatovi. 5. (Pověst o Kubatovi)“ (K632)

14 (1905) 78

♦ variant pověsto o J. Kubatovi

„Jak »chytali« na vojnu v Ratajích u Bechyně roku 1849“ (K633)

14 (1905) 434–438

♦ odvody na vojnu roku 1849 ♦ Bechyně, okolí, okr. Týn nad Vltavou; Rataje, okr. Milevsko

„List knížete Vavřince Piccolominiho, vydaný Anně Scholzové, vdově po mistru popravním neb pohodním roku 1692“ (K634)

15 (1906) 192

♦ listina o právech a povinnostech popravčího a pohodného ♦ Náchod, okolí

„Oslava zrušení roboty v Ohnišově roku 1849“ (K635)

15 (1906) 190–191

♦ výroční slavnosti zániku roboty ♦ Ohnišov, okr. Dobruška

„Stará píseň o zjevení sv. Vácslava a vojska z Blaníku na Václavském náměstí v Praze“ (K636)

18 (1909) 57–58

♦ kramářská píseň, text ♦ Náchod

„Z dob čarodějnictví. Příspěvek k českému čarování“ (K637)

31 (1931) 334–338

♦ magické praktiky lovecké, přetisk rukopisu asi ze 17. stol. ♦ Králův Hradec, okolí

„Pověra proti švábům“ (K638)

11 (1902) 409

♦ Opařany, okr. Milevsko

„Představa našeho lidu o pádu andělův“ (K639)

31 (1931) 345

„Jidášovy kříže“ (K640)

5 (1896) 584

♦ pálení Jidáše o Bílé sobotě

„Pečivo svatodušních svátků“ (K641)

5 (1896) 584

♦ Bechyňsko

„Sýpky“ (K642)

7 (1898) 83–84

♦ sýpka obecnímu kováři, pastuchovi, voláku ♦ Bechyňsko

„Se sv. Barborou“ (K643)

9 (1900) 366

♦ zbytky zpráv o obchůzce na sv. Barboru ♦ Milevsko, okolí

„Sanejstrnictví v Ratajích u Bechyně“ (K644)

16 (1907) 157, 246

♦ výroba salnytru

HROCH, Maximilian (= ZÍBRT, Čeněk)

„Dopisy hantýrkou (tajnou řečí, »zlodějskou«)“ (K645)

19 (1910) 225–227

„Klíč svatý, kterým se poklady otvírají“ (K646)

21 (1912) 287–289

♦ návod k hledání pokladů virgulí (rukopis z roku 1750)

„Řád veselí svatebního“ (K647)

21 (1912) 358–362

♦ přetisk svatebního řádu z roku 1749 — texty svatebních řečí

„Dvojitý výklad učené hádky posuňkovou řečí“ (K648)

22 (1913) 251–252

♦ lidový humor, podobná rozprávka ve Frantových Právech (1518) a v Záhorské kronice 3 (1906–07)

„Jak psávali dopisy před sto lety“ (K649)

23 (1914) 346–350

♦ lidová korespondence

„Báseň a slavnosti svatovítské v Jemnici roku 1849“ (K650)

23 (1914) 457–458

♦ popis výroční slavnosti z roku 1849, přetisk ♦ Jemnice

„Mluva amerických Čechů v Chicagu“ (K651)

24 (1924) 376–377

♦ jazykové problémy české menšiny ♦ Severní Amerika

„Když si náš dědeček babičku bral“ (K652)

21 (1912) 246–247

♦ popis svatebního obřadu

HRUBÝ, František Max.

„Lidová výzdoba kovářská na moravském Šternbersku“ (K653)

18 (1909) 440–441, 3 kresby

♦ kovářská výzdoba na kování vozů ♦ Šternberk, okolí

„Stará píseň »Hanácká«“ (K654)

19 (1910) 1–4

♦ chvalořečné veršování o Hanácích z druhé poloviny 18. století ♦ Strukov, okr. Šternberk

„Lidová výzdoba kovářská a kolářská na moravském Šternbersku“ (K655)

20 (1911) 168–171, 23 kreseb

♦ kovářská a kolářská výzdoba vozů ♦ Šternberk, okolí

HRUBÝ, Josef

„Nevěsta na svatbě“ (K656)

23 (1914) 388

♦ magické praktiky zajišťující štěstí ♦ Kyjov, okolí

HRUŠKA, Jan František

„Národní písně z Chodska“ (K657)

1 (1892) 391–394, 489–492, 587–588

♦ lidová píseň milostná, žertovná — zápisy ♦ Chodsko

„Statek i chalupa na Chodsku (Podle skutečnosti a podle hodnověrných pamětníků napsal Jan František Hruška)“ (K658)

2 (1893) 44–53, 153–158, 566–575, 645–655, 12 ilustrací, 2 půdorysy

3 (1894) 10–22, 392–398 (obr. příl. 3)

4 (1895) 206–213, 315–322, 17 kreseb, 2 půdorysy

♦ lidový dům — půdorysná disposice domu — obytné i hospodářské budovy, vnitřní zařízení — nábytek — typ vsi ♦ Chodsko

„»Křtiny dou!« (obrázek zvykoslovný z Chodska)“ (K659)

5 (1896) 237–242, 1 fotografie

♦ křtiny, kmotrovství, hostina — kroj ♦ Chodsko

„Národopisné studie našich umělců. III. Dva výjevy ze svatby chodské“ (K660)

6 (1897) 23–24, 2 reprodukce obrazů

♦ chodská svatba v obrazech J. Spillara a J. Douby — obsahový rozbor obrazů ♦ Chodsko

„Vejce v podání chodském (Úryvek z kulturních studií o Chodech)“ (K661)

6 (1897) 133–137, 345–349

♦ vejce v lidové víře, v lidovém léčení a obyčejích, malování vajec ♦ Chodsko

„»Tři králové« na Chodsku“ (K662)

6 (1897) 244–245, 1 fotografie

♦ sv. Tři králi — obchůzka žebráků z Domažlic po chodských vesnicích ♦ Chodsko

„Chodský dřevorubec a jeho práce“ (K663)

6 (1897) 446–455, 8 fotografií

♦ svážení dřeva na saních — podomácká výroba ze dřeva; okříny, měchačky, krabičky, vřetena (komentář k fotografiím) ♦ Chodsko

„Zpěv ponůcky v Domažlicích“ (K664)

6 (1897) 457–458

♦ zpěv ponůcky (několika mužů, obřadníků) v nočních hodinách, zápis textu a nápěvu ♦ Domažlice

„Koláče (čepce), přesleny a dřevěné zavírání z Chodska“ (K665)

8 (1899) 57–62, 2 kresby, 1 fotografie

♦ popis čepce, zvaného "koláč" — předení na vřetenu a zdobení přeslenů — dřevěné zámky dveří ♦ Chodsko

„Národopisné droboty z Chodska“ (K666)

10 (1901) 238–239, 277–279, 452

♦ lidové vyprávění v nářečí (humorného rázu) — úprava hlavy žen (vrkoč, pleny) — lov, zajíců ♦ Chodsko

„Bukvice — oříšky dřevorubcův“ (K667)

11 (1902) 58–59

♦ sběr bukvic — neobvyklé pochoutky ♦ Šumava

„Dva spokojení (povahopisný obrázek z Chodska)“ (K668)

11 (1902) 65–71

♦ život na Chodsku v dětství, mládí í v stáří Konopka. Řada chodských postav a povah ♦ Chodsko

„Patero koled“ (K669)

11 (1902) 145–146

♦ písně kolední — zápisy textů ♦ Chodsko

„Z humoru Chodův (Kratochvílné historky z hyjt)“ (K670)

11 (1902) 216–218, 267–268, 480–481

14 (1905) 15–17

♦ lidové humorné vyprávění na večerních bessedách — hyjtách ♦ Chodsko

„Trouba pastýře chodského“ (K671)

12 (1903) 60–61, 1 kresba

♦ hotovení pastýřských trub ♦ Chodsko

„Karák Pán Bůh má rád svý nejmenčí (Chodská starožitná zkazka legendární)“ (K672)

13 (1904) 291–292

♦ lidová legenda v nářečí ♦ Chodsko

„Obrázky a zkazky z Chodska (I. Když chodil Pán Ježíš po zemi. II. Z historie kávy na Chodsku)“ (K673)

14 (1905) 328–331, 363–366, 4 fotografie

♦ lidová legenda v nářečí — pití kávy ♦ Chodsko

„Kde stávalo první Hujezdo (Chodská pověst)“ (K674)

15 (1906) 77–78

♦ vyprávění v nářečí, historická pověst ♦ Újezd, okr. Domažlice

„Kosteliště na Hůrce u Chodova (Pověst z Chodska)“ (K675)

16 (1907) 73–74, 1 reprodukce

♦ pověst v nářečí o stavbě kostela v Klenčí ♦ Chodov, okr. Domažlice

„Karak buli Pán Ježíš se sv. Petrem mezi chodskyjma dřevorubci“ (K676)

17 (1908) 137–139

♦ lidová legenda zapsaná v nářečí ♦ Chodsko

„Nezdařené volání. Starodávný humor Chodska“ (K677)

19 (1910) 322–323

„Karak se Hondza ženil (Chodská pohádka)“ (K678)

21 (1912) 209–214, 263–270

„Máslo z bezinek na Chodsku“ (K679)

12 (1903) 304

♦ zvláštní jídla

HUDEČEK, J.

„Dětská říkadla na Táborsku“ (K680)

29 (1929) 338–340

♦ říkadla ke hře ♦ Milevsko, okolí

HUJER, Oldřich (1880–1941?)

„K vydání českého Lucidáře(K681)

13 (1904) 37–38

♦ doplněk k Zíbrtovu vydání nejstarších textů českého Lucidáře

HULA, Emil

„Bursa (fašiangová zábava v krčme) v západnom Slovensku“ (K682)

24 (1924) 164–168

♦ popis masopustní zábavy, obřadní texty ♦ západní Slovensko, zvl. okolí Trenčína

„Národné slovenské tance »čerešňovýc« a »zrkadlový« z Horného Dubového“ (K683)

26 (1926) 317–320

♦ popis dvou tanců ♦ Horné Dubové, okr. Trnava

„25 slovenských lidových písní z okolí Košic (Barca)“ (K684)

31 (1931) 85–88, 167–169, 193–196, 314–317

♦ zápisy hudební a textové ♦ Košice, okolí (Barca)

HYKEŠ, F. J.

„Pravidla pro hospodáře“ (K685)

8 (1899) 393–395

♦ racionální rady při chovu dobytka a při polních pracích — přetisk rukopisu z 18. století ♦ Martinice, okr. Blatná

HYKEŠ, František

„Odchylky řeči lidové na Blatensku“ (K686)

17 (1908) 332–335

18 (1909) 38–40, 95–98

♦ odchylky hláskové a tvarové, dialektické výrazy a rčení ♦ Blatná, okolí

„Milostný dopis ozdobný z konce 17. století“ (K687)

19 (1910) 336–337, 1 vyobrazení

HÝSEK, Miloslav

„K pověstem o mrtvém milenci, jenž přichází k milé (Moravské varianty z Boskovicka)“ (K688)

16 (1907) 244

♦ dva varianty látky o návratu mrtvého milence ♦ Boskovice, okolí

„Prameny selských her Voceďálkových“ (K689)

24 (1924) 161–164

♦ selské divadelní hry krkonošského písmáka Františka Voceďálka

 

 

CHADT, Jan Evangelista

„Pověsti a dohady o starých a památných stromech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ (K690)

17 (1908) 119–136, 175–190, 239, 243, 394–397, 464–468, 30 fotografií

♦ památné stromy — soupis, pověsti o památných stromech ♦ Čechy, Morava, Slezsko

CHALOUPKA, R.

„Věšení věnců na Dolnokralovicku“ (K691)

12 (1903) 360

♦ letní slavnosti děvčat — věnčení kříže a hospody ♦ Dolní Kralovice, okolí, okr. Ledeč nad Sázavou

CHMELENSKÝ, Josef K.

„Lidové motivy u českých básníků (Koleda)“ (K692)

9 (1900) 462

♦ poesie umělá s lidovými motivy: báseň Josefa K. Chmelenského, otisk z Čechoslava 1822

CHORVÁT, Krištof

„Staré doklady o hře »králů« na Slovensku“ (K693)

5 (1896) 279

♦ letnice: doklady z 1. poloviny 18. století o volení "krále" ♦ Hont; Bratislava — okolí; Šenkvice, okr. Pezinok; Štvrtok, okr. Trenčín

CHUDÁČEK, Václav

„Dvě dětské hry z Plzeňska“ (K694)

13 (1904) 423

CHUDOBA, Dominik

„Valašské pohádky a pověry (Z rukopisu z roku 1846)“ (K695)

21 (1912) 166–167

♦ lidové hádanky a pověry

CHYTIL, K.

„Staročeské lidové názvy koní v 16. století“ (K696)

3 (1894) 102–103

♦ jména koní, zapsaná v "registrech koňských" ♦ Kutná Hora, okolí

 

 

JAHODA, Jan

„Poniky (Príspevok k národopisnému obrazu slovenskej dediny)“ (K697)

16 (1907) 386–389, 431–434

♦ monografická studie obce Poniky: okolí obce, její dějiny, poloha, typ osady a domu — třídní rozdělení obyvatelstva, statistické údaje — lidové názvy tratí — polní hospodářství, nářadí, chov dobytka — kroj, výšivky (materiál a názvy) ♦ Poniky, okr. Banská Bystrica

JAKUBEC, Alois

„Vo diblikoji (Z vypravování mé matky)“ (K698)

2 (1893) 59–60

♦ lidové vyprávění v nářečí — nadpřirozené bytosti ♦ Borek, okr. Turnov

JAKUBEC, Jan

„K názvosloví našeho dialektu“ (K699)

1 (1892) 370–375, 454–458, 540–551

♦ metodický návod sběru a zápisu dialektických výrazů ♦ Libunec, okr. Jičín

„Historická píseň o dalece rozhlášeným, též dobře známým Janu Doktoru Faustu“ (K700)

5 (1896) 426–429

♦ jarmareční píseň o doktoru Faustovi — text a nápěv

JAKUBEG, Jan a Alois

„České tkalcovství rukodílné (Příspěvek k českému názvosloví)“ (K701)

4 (1895) 34–41

♦ zpracování rostlinných vláken, soukání, snování, tkaní, stav tkalcovský — názvosloví ♦ Jivany, Holenice, okr. Semily

JANÁČEK, Leoš

"Obraty melodické v lidové písni“ (K702)

2 (1893) 60–65

♦ lidová píseň — hudební rozbor, charakteristické znaky lidové písně moravské

„Osnovy hudební lidových tanců na Moravě“ (K703)

2 (1893) 494–509

♦ lidové tance — zápisy 23 tanců — hudební rozbor, lidoví muzikanti a zpěváci ♦ Morava, Valašsko, Lašsko, Slezsko; Velká nad Veličkou, okr. Veselí nad Moravou; Strážnice, okr. Veselí nad Moravou

„Pavla Křížkovského význam v lidové hudbě moravské a v české hudbě vůbec“ (K704)

11 (1902) 257–263

♦ vliv lidové písně na tvorbu Pavla Křížkovského — význam Křížkovského v České hudbě — Janáčkovy vzpomínky na Křižkovského

„Naše děti. Nápěvky dětské mluvy“ (K705)

13 (1904) 18–21, 65–68, 103–106, 154–156

14 (1905) 416–419

15 (1906) 19–22

30 (1930) 87–99

♦ hudební zápisy mluvy dítěte a jeho rodinného prostředí ♦ Hukvaldy, okr. Místek

„O tom, co je nejtvrdšího v lidové písni“ (K706)

27 (1927) 161–174

♦ rytmus písně — prvky sčasovací — rozbor melodických prvků

JANÁS, V.

„Chození s »perchtou« (Příspěvek k chození s klibnou)“ (K707)

4 (1895) 55–57

♦ obyčeje výroční — večer před Třemi králi — obchůzka s perchtou ♦ Plav, okr. České Budějovice

JANATA, Jar.

„Čertova hráz (Dvě pověsti z Kralovicka)“ (K708)

31 (1931) 67–68

♦ Kralovice, okolí, okr. Plasy

„Přání »droužky« na Kralovicku“ (K709)

31 (1931) 139–140

♦ zápis svatebních proslovů ♦ Kralovice, okr. Plasy

„Draní“ (K710)

31 (1931) 340–341

♦ dračky, večerní besedy ♦ Plasy, okolí

„Lidová píseň na Kralovicku“ (K711)

32 (1932) 144–148

♦ zápisy hudby a textu ♦ Kralovice, okolí, okr. Plasy

JANČA, Jan

„Příspěvky k lidovědě slezské (O národních krojích na Těšínsku)“ (K712)

8 (1899) 362–365

♦ popis kroje mužského a ženského ♦ Frýdek, okolí

JANEČEK, František

„Pověst o založení hřbitova u Strakonic“ (K713)

17 (1908) 86–87

♦ přetisk rukopisu asi z roku 1854 ♦ Strakonice

JANOTA, Vilém

„Nová píseň aneb strašlivý příběh k výstraze přílišným tanečníkům“ (K714)

31 (1931) 346

♦ kramářská píseň

JANOTA-ŽIARCOV, L.

„Otázky k sociografickému opisu dediny (psychologie obce), prípadne celého kraja“ (K715)

25 (1925) 49–51, 106–108

♦ sociografický dotazník

JANOUŠEK, V.

„Otisky křížů ve stromech a pověsti o nich II.“ (K716)

(Jako pokračování Zíbrtova článku v ČL 7 (1898) 29–38)

7 (1898) 361

♦ otisk kříže v dubu — hraniční znamení ♦ Běchary, okr. Jičín

„Louč a loučníky v severovýchodních Čechách“ (K717)

7 (1898) 459–460

♦ výroba loučí — loučníky, svícny ♦ severovýchodní Čechy

„O vzniku písně Horo, horo, vysoká jsi(K718)

9 (1900) 190–191

♦ o autoru a vzniku písně "Horo, horo, vysoká jsi" — z roku 1834 ♦ Jičín

„Pověsti z Jičínska“ (K719)

9 (1900) 301–302

„Původ a význam »železných krav«“ (K720)

11 (1902) 486–487

♦ železné (zádušní) krávy — zápisy ze 17. století ♦ Nemyčeves, okr. Jičín

„Obecní řád osady Žeretic u Jičína“ (K721)

12 (1903) 260–261

♦ obecní řád ze začátku 18. století ♦ Žeretice, okr. Jičín

JANOVSKÝ, Rudolf

„Zaniklé továrny keramické na Moravě“ (K722)

17 (1908) 43–44

♦ výpis z pamětní knihy Jana Sovy z Bystřice pod Hostýnem — o keramických továrnách v Bystřici pod Hostýnem, Rajnochovicích a Loukově ♦ Bystřice pod Hostýnem, okr. Holešov; Rajnochovice a Loukov, okr. Holešov

„Větrné mlýny na Zdounecku“ (K723)

27 (1927) 374–375

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Zdounky — okolí, okr. Kroměříž

„Větřák ve Velkých Pavlovicích“ (K724)

28 (1928) 201–203, 1 kresba

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Velké Pavlovice, okr. Hustopeče

„Zbojníci Ondráš a Juráš v Bílanech u Kroměříže“ (K725)

28 (1928) 203–204, 1 vyobrazení

♦ soupis větrných mlýnů — zobrazení Ondráše a Juráše

„Daniel Sloboda sbírá moravské písně Františku Sušilovi“ (K726)

28 (1928) 248–251

♦ korespondence mezi Danielem Slobodou a Františkem Sušilem — sběr lidových písní ♦ Rusava, okr. Holešov

„Domácí průmysl na Holešovsku“ (K727)

29 (1929) 209-221, 12 vyobrazení

♦ zpracování dřeva — výroba dřevěného nářadí — pálení uhlí — lidové dřevoryty ♦ Fryšták — okolí; Držková, Kašava, Štípa, Slušovice — okolí, okr. Zlín (Gottwaldov)

„Zbořili větrák v Bílanech u Kroměříže (S vyobrazením zbojníků Ondráše a Juráše)“ (K728)

29 (1929) 379–380

♦ soupis větrných mlýnů

„Za Eduardem Peckem“ (K729)

31 (1931) 152–154

„Cholera na Holešovsku, Bystřicku a Vizovsku (v okr. hejtmanství holešovském) ze století 19.“ (K730)

32 (1932) 22–27

♦ lidový názor na původ epidemických nemocí — iracionální léčení

„Skalník“ (K731)

24 (1924) 158

♦ nadpřirozené bytosti ♦ Holešov, okolí

„Dotazník o větřácích (větrných mlýnech)“ (K732)

25 (1925) 126–127

„»Valašský rok« 1925 v Rožnově pod Radhoštěm“ (K733)

25 (1925) 155–156

♦ zpráva o národopisných slavnostech Valašska

„Národopisné svátky Moravy ve dnech 28. a 29. června 1925. »Valašský rok« v Rožnově pod Radhoštěm“ (K734)

25 (1925) 283–284

Český lid pro studium větřáků“ (K735)

26 (1926) 368–369

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Holešov — okolí

„Morava oslavuje památku Františka Bartoše“ (K736)

27 (1927) 37–38

„Větrné mlýny na Moravě“ (K737)

27 (1927) 318–379

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Klobouky u Brna, okolí

„Pálení dřevěného uhlí v lesích (milíře)“ (K738)

28 (1928) 225

♦ Halenkov, okr. Vsetín

„Větrný mlýn na Urále o šesti křídlech“ (K739)

28 (1928) 267

„Ze vzpomínek na sběratele moravských národních písní Františka Bartoše“ (K740)

30 (1930) 224–225

„Kujeba a Kujebáci“ (K741)

30 (1930) 226–227

♦ výklad přezdívky ♦ Vysoké Mýto

„Bírky, zemské ovce“ (K742)

30 (1930) 306

♦ chov ovcí v letech 1660 ♦ Vsetín, okolí

„Moravské větřáky“ (K743)

30 (1930) 305–306

♦ soupis větrných mlýnů na Moravě

„Dřevěný kostelík v Kunčicích pod Ondřejníkem“ (K744)

32 (1932) 28

♦ popis dřevěného kostela

JANURA, Václav

„Svatý Mikuláš na Táborsku“ (K745)

25 (1925) 93–94

♦ drobné materiálové příspěvky

„Klokotská pouť“ (K746)

25 (1925) 272–275

♦ popis poutních slavností ♦ Klokoty, okr. Tábor

JEBAVÝ, Josef

„Lidové obydlí a jeho kulturně historické vztahy“ (K747)

21 (1912) 257–263, 327–330, 375–378, 21 kreseb, 1 fotografie

22 (1913) 10–17, 449–452, 20 kreseb

23 (1914) 65–73

♦ dům — genese (materiál světový) — typy domů: dolnosaský, východoevropský, norský, románský a hornoněmecký — vnitřní zařízení: jizba, kuchyně

„Hra: kozí brdo“ (K748)

21 (1912) 129–130, 1 fotografie

♦ hra chlapců na pastvě ♦ Kacákova Lhota, okr. Jičín

JEDLAN, J.

„Jak zkoušejí dívky své vdavky na Struhařovsku“ (K749)

12 (1903) 165

♦ hádání budoucnosti na sv. Tři krále ♦ Struhařov, okr. Benešov

JEDLIČKA, Josef

„Pastýř proměněn ve vlka“ (K750)

30 (1930) 218–220

♦ kramářská píseň z roku 1782 (tištěno v Jindřichově Hradci)

JEDLIČKA, V.

„Paběrky dialektické z Čáslavska“ (K751)

26 (1926) 63–64

JELÍNEK, Břetislav

„Památky slovanského pravěku v místních názvech, se zvláštním ohledem na Čechy“ (K3025)

3 (1894) 72–81, 161–168

♦ archeologie

JERŠOVÁ, M.

„Příspěvek k dějinám kroje v turčianské stolici“ (K752)

32 (1932) 128–-130

♦ kroj mužský a ženský v 18. století ♦ Necpaly, okr. Martin

JIRÁSEK, Alois

„Lidové zkazky z okolí poličského“ (K753)

1 (1892) 452–453

♦ lidové vyprávění o nadpřirozených bytostech, duše ve větrném víru "větřici", divoženky ♦ Polička, okolí

„Formané“ (K754)

2 (1893) 370–374, 1 kresba Mikoláše Alše

♦ doprava — formanství — výstroj a názvosloví ♦ Čechy

„Skotácké halekání na Náchodsku“ (K755)

3 (894) 8–10

♦ skotáci — pasáci dobytka, první vyhánění skotu o svatodušní neděli — halekání, texty písní ♦ Náchod, okolí

„Proti zlodějům“ (K756)

5 (1896) 154–156

♦ čarování — "stavení", tj. zadržení zloděje ♦ východní Čechy

– (JIRÁSEK, Alois)

„Alois Jirásek 25. ročníku Českého lidu“ (K757)

25 (1925) 1

JIREČEK, Hermenegild

„Starodávné zvyky v právu českomoravském“ (K758)

13 (1904) 241–242, 289–290

„II. Bitva soudní pro hlavu (vraždu), jinak řečeno sědání"

15 (1906) 124–126

„III. Soudní vydání"

16 (1907) 29–30

♦ očista vodou a železem — exekuce - rukojmí — odpuštění

JIROUŠEK, František

„Holubí věštba smrti“ (K759)

23 (1914) 390

♦ svatba — magické praktiky — věštění ♦ Přeborov, okr. Milevsko

JIRSÁK, František

„Koledy československé. Koleda tříkrálová“ (K760)

29 (1929) 119

♦ zápis textu ♦ Kratouchy, okr. Hradec Králové

JISKRA, Karel

„Myslivecké kousky“ (K761)

21 (1912) 437–438

♦ magické praktiky myslivecké ♦ Milevsko, okolí

„Z pohádkových večerů v okolí Vorlíka“ (K762)

23 (1914) 250–252

♦ pohádka na motiv o vtipné dceři ♦ Jickovice, okr. Milevsko

J. P.

„Názvosloví hospodářského nářadí u Slovanů“ (K763)

23 (1914) 387

♦ dotazníky

JUDA, Karel

„Tajná řeč (hantýrka) zlodějův a šibalů“ (K764)

11 (1902) 139–143

♦ slovník tajné řeči zlodějů

JURKOVIČ, Dušan

„Lidový kroj čičmanský“ (K765)

5 (1896) 65–66

♦ kroj ženský a mužský — popis ♦ Čičmany, okr. Rajec

„Malování štítů na Valašsku“ (K766)

9 (1900) 28–32, 3 kresby, 1 barevná příloha

♦ zdobení dřevěných štítů malováním — ornamentika ♦ Valašsko

„Lidové stavby na Moravě“ (K767)

16 (1907) 319–332, 15 fotografií, 1 kresba

Čeněk Zíbrt: „Poznámka redakce“, str. 322–332

♦ přetisk stati Dušana Jurkoviče z Lidové čítanky moravské: úvaha o úpadku vkusu v soudobých stavbách; o kráse a vkusu v stavbách lidových, fotografie lidových domů a interiérů, v závěru Zíbrtova recense Moravské čítanky ♦ Morava

 

 

KABELÁČ, František

„Staré i nové lidové hádanky české“ (K768)

21 (1912) 468–471

KABELÍK, Jan

„Národopisná mapa Hané z počátku století devatenáctého“ (K769)

16 (1907) 257–269, 3 ilustrace, 2 fotografie, 1 kresba

♦ podrobný popis mapy, veršovaná skládání Jana Kužníka a jiných lidových autorů o Hané

„Další zprávy Josefa Heřmana Agapita Gallaše o moravských Valaších a Hanácích“ (K770)

17 (1908) 1–7

♦ srovnání 35. kapitoly Gallašova spisu Quodlibet Moravicum se spisem o Valaších v kraji Přerovském (Karel Kadlec v ČL 15) — texty 6 lidových písní, přísloví a humorná vyprávění (hanácké anekdoty) z Quodlibetu ♦ Valašsko, Haná

KADLEC, Karel

„Jos. Heřm. Gallaše ztracený spis o Valaších v kraji Přerovském“ (K771)

15 (1906) 161–178, 209–225, 257–277

♦ přetisk Gallašova rukopisu (materiál historický, filologický a národopisný — ilustrace): o nejstarších obyvatelích Moravy, o Slovanech na Moravě, popis Valašska, o salaších, jejich zařízení a pracích salašnických, kresby krojů mužských a ženských, popis Radhoště, pohádka o Michálkovi, o bohu Radgostovi, pověsti o Radhošti, popis Hostýna, Valaši po stránce antropologické — kroj (mužský a ženský) — povaha, zábavy a obyčeje Valachů — svatba — dialektické výrazy a jejich výklad pokrmy — texty lidových písní, koledy, vánoční hra ♦ Valašsko

KAISLER, Jan

„Pověst o hradu Kokořínu v Boleslavsku“ (K772)

23 (1914) 98–99

♦ zápis z roku 1852

KALDA, Josef

„Ze staréj školy (valašský obrázek)“ (K773)

16 (1907) 456–460

17 (1908) 10–13

♦ povídka s národopisnou tematikou, psaná v nářečí ♦ Vsetín, okolí

KALENDA, F.

„Škádlivky pro cvičení v řeči“ (K774)

23 (1914) 480

KALIVODA, Boleslav

„Potrestání pomlouvačného nepřítele“ (K775)

23 (1914) 304

♦ magické praktiky ♦ Vysoké Mýto, okolí

KALLÁB, Karel

„Vánoční koledy z moravského Horácka“ (K776)

29 (1929) 92–95

♦ zápisy hudby a textu ♦ Nové Město na Moravě, Žďár

KALOUS, Jindřich

„Vodní panny v okolí Blatné v Jihočesku“ (K777)

22 (1913) 345

♦ vyprávění o nadpřirozených bytostech

KALOUSEK, Josef

„K dějinám lidové pověry české“ (K778)

4 (1895) 49–50

♦ ikonografie — "délka" Kristova — Bůh Trojjediný — popis dvou obrázků z počátku 19. století ♦ Rychnov nad Kněžnou

„Martin Kroupa, písničkář v druhé polovici věku 17.“ (K779)

4 (1895) 50–52

♦ písně jarmareční, typ kramářského písníčkáře ♦ Chrást, okr. Kutná Hora

„Josef Procházka, příklad českého písmáka“ (K3117)

4 (1895) 214–221

♦ literární historie

„Dva příspěvky k otázce o starých křížech kamenných. Starobylé kříže v okolí Vamberka“ (K780)

4 (1895) 371–372

♦ původ křížů t. ř. cyrilo-metodějských ♦ Vamberk, okolí, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Písmák Josef Procházka“ (K781)

5 (1896) 25–27, 129

♦ evangelický písmák J. Kalousek/?/, zpráva o jeho rukopisech

„V záležitosti křížů t. ř. cyrilometodějských“ (K782)

5 (1896) 130–131

♦ odpověď na článek v Časopise vlasteneckého spolku musejního v Olomouci

„Nařízení z 9. září 1774 o sanytrnících“ (K783)

16 (1907) 395

KAMENÍČEK, František

„Zaklínací kniha rožnovská“ (K784)

2 (1893) 674–679

♦ částečný přetisk ♦ Rožnov pod Radhoštěm

KÁNSKÝ, Jan

„Prameny Valdovy staročeské sbírky povídek roku 1580“ (K785)

24 (1924) 51–52

♦ pohádka o králi, kterého myši snědly

KARÁSEK, František

„Pomlázka (Obraz Petra Maixnera z roku 1875)“ (K786)

18 (1909) 329–332, 1 reprodukce obrazu

♦ pomlázka v pondělí velikonoční

KARÁSEK, Josef

„Komedie o Františce, dceři krále anglického, též o Honzíčkovi, synu kupce londýnského“ (K787)

2 (1893) 53–59, 175–180

♦ lidová divadelní hra ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí; okr. Jilemnice

„Vánoční píseň“ (K788)

6 (1897) 354–359

♦ vánoční koleda pastýřská — srovnávací studie

„Zpráva o Landfrasových rukopisech. Příspěvek k dějinám lidové četby české“ (K789)

12 (1903) 65–68, 117–119

♦ o rukopisech lidové četby, tištěných v tiskárně Landfrasově, zvláště o rukopisech V. M. Krameria

KARÁSEK, Vilém

„Jak pálili uhlíři dříví v českých lesích“ (K790)

22 (1913) 220–235

♦ přetisk rukopisu příručky neznámého lesníka k pálení uhlí: technika pálení dřevěného uhlí, vlastnosti uhlířského dříví — názvosloví ♦ Čechy

„Mlynářské řády a práva před sto lety“ (K791)

23 (1914) 424–427

♦ mlynářství, mlynářské názvosloví, zvyklosti — mlynářský řád z roku 1814 ♦ Nevězice, okr. Písek

„Písně samouků sedláků — básníků“ (K792)

23 (1914) 94–97

♦ lidové veršování z 19. století V. Váni a J. E. Konopasee ♦ Sudoměř, okr. Doksy

„Obrazové písmo z Jindřichohradecka“ (K793)

28 (1928) 358

KARÁSKOVÁ, Antonie

„Podivné příbuzenstvo“ (K794)

19 (1910) 352

♦ dětská říkadla

KAŠLÍK, Hynek

„Dětská říkadla z Přívozu“ (K795)

30 (1930) 271–272

♦ ohlas velikonočních písní obřadních Haggadah ♦ Ostrava-Přívoz

KAŠPAR, František

„Hloupý Kuba“ (K796)

29 (1929) 239–241

♦ zápis pohádkového motivu, přetisk z r. 1831 ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

KAŠPAR, Jan

„Chození s liškou v Kostelci u Vorlíka“ (K797)

5 (1896) 572

♦ obchůzka maškary "lišky" v třetím postním týdnu ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

„Pohádky škádlivky“ (K798)

19 (1910) 188

♦ žertovné pohádky nemající ukončení

KATONA, Ludvík — ZÍBRT, Čeněk

„Maďarská knížka z roku 1764 o trestu bezbožných tanečníků v Čechách“ (K799)

9 (1900) 385–388, 1 reprodukce titulního listu

♦ obsahová zpráva, přípomínky paralel

KAZIMOUR, Josef

„Plavci na panství Vorlickém roku 1654 (Ze zemského archivu království Českého)“ (K800)

14 (1905) 390–391

♦ zprávy o plavení dřeva z roku 1654 a 1677 ♦ Zvíkov, Orlík a okolí

KESSLER, Josef

„Nešťastní dnové v roce“ (K801)

4 (1895) 525–526

♦ lidová víra v osudové dny ♦ Nový Knín, okr. Dobříš

„Tištěná prosba za kmotrovství roku 1798“ (K802)

5 (1896) 281–282

♦ lidová skládání ve verších a próze ♦ Sedlčany

„Léčitelství lidové (Příspěvek k soustavnému studiu lidového lékařství)“ (K803)

8 (1899) 125–127

♦ dotazník a návod, jak sbírati doklady k lidovému lékařství

KITZBERGER, Ivan František

„»Slamořezači« v Domažlicích roku 1588“ (K804)

12 (1903) 438–439

♦ námezdní řezačí slámy — obecní usnesení o nich z roku 1581 ♦ Domažlice

„Čertův kámen u Domažlic“ (K805)

13 (1904) 148–149

♦ zpráva u Bohuslava Balbína ♦ Česká Kubice, okr. Domažlice

„Pověsti domažlické o vrchu »Dmout« (Ermout)“ (K806)

28 (1928) 211–213

♦ pověsti spojené s místními lomy a dolováním ♦ Domažlice, okolí

„Přísaha domažlických podruhů z roku 1613“ (K807)

15 (1906) 185

KLÁŠTERSKÝ, Antonín

„Pod Markomankou“ (K808)

32 (1932) 82–88

♦ příspěvek k biografii Čeňka Zíbrta

KLAUS, Al.

„Voračka na Chrudimsku“ (K809)

21 (1912) 326–327

♦ masopustní taneční zábava mládeže ♦ Chrudim, okolí

KLECANDA, Jindřich

„Hromové kameny (kámenné mlaty) v 15. a 16. věku“ (K810)

10 (1901) 214–215

♦ víra v moc "hromových" kamenů v archivních pramenech 15. a 16. století ♦ Čáslav, Nový Bydžov, Horňácko

KLEIN, Vilém

„Pražský Golem“ (K811)

32 (1932) 124–127

♦ historická pověst židovská

KLEROTH, J.

„Hromová věž na Klatovsku“ (K812)

23 (1914) 266–268

♦ historická pověst zapsaná roku 1850

KLÍMA, J.

„Kdo chce mléko píti, musí také kroupy jísti (Pověst o vzniku pořekadla)“ (K813)

23 (1914) 268

♦ had hospodář ♦ Sušice

KLÍMA, Stanislav

„České osady dolnouherské“ (K814)

8 (1899) 22–28, 2 fotografie

♦ demografie českých osad menšinových v Maďarsku, kolonisace z roku 1822

KLIMENT, František

„Zázračný list kyrysara Klatovského 1826“ (K815)

19 (1910) 397–399

♦ amulety — lidové čtení — "listy z nebe"

„Přirozený výklad pověsti o ohnivém draku 1787 a 1818“ (K816)

20 (1911) 43–45

♦ přirozený výklad lidové víry v ohnivého draka — přetisk ze Spisu k poučení lidu, 1787 a z Nejedlého Hlasatele, 1818

KLVAŇA, Antonín

„Věžní píseň hlásného v Příboru na Moravě“ (K817)

12 (1903) 143–145, 1 fotografie

♦ zápis textu a nápěvu ♦ Příbor, okr. Nový Jičín

„Pověsti o zbojnících Ondrášovišovi a Jurášovi“ (K818)

13 (1904) 22–23, 1 reprodukce

♦ severovýchodní Morava; Příbor, okr. Nový Jičín

„Kult blahosl. Jana Sarkandra mezi lidem moravskoslezským“ (K819)

14 (1905) 22–26, 5 fotografií

♦ lidová víra v léčivou moc vody ♦ Příbor, okr. Nový Jičín

„Zaříkadla v nemocech na Brněnsku“ (K820)

31 (1931) 76–77

♦ iracionální léčení lidí a zvířat ♦ Brno — okolí

„Modlitba proti zloději z Brněnska“ (K821)

13 (1904) 136

♦ víra v "zavázání" zloděje ♦ Brno — okolí

KLVAŇA, Josef

„O živočišných »pochoutkách« pasáčků na Mor. Slovácku“ (K822)

1 (1892) 584–586

♦ neobvyklá jídla — pastevectví na rovinách ♦ Slovácko

„O lidových krojích na moravském Slovensku“ (K823)

2 (1893) 18–28, 165–171, 6 fotografií

3 (1894) 421–432, 7 fotografií, 1 kresba

♦ kroj mužský, ženský, dětský, svatební — podrobný popis a vymezení krojových okrsků vyšívání ♦ jihovýchodní Morava

„Kraslice moravské (Příspěvek k ornamentce lidové)“ (K824)

2 (1893) 480–488, 7 kreseb, 7 fotografií

5 (1896) 429–432, 4 vyobrazení

♦ techniky zdobení — ornamentika ♦ Morava, Valašsko, Slovácko; Ostrožská Nová Ves, okr. Veselí nad Moravou; Lanžhot, okr. Břeclav; Nivnice, okr. Uherský Brod; Polešovice, okr. Uherské Hradiště

„O pentlení družiček a nevěst na Moravě“ (K825)

4 (1895) 417–-444, 20 fotografií, 3 kresby

♦ úprava hlavy nevěst a "družiček" ♦ Morava, Čechy, Slovensko

„Moravské výšivky na Národopisné výstavě“ (K826)

5 (1896) 225–229

♦ výšivky moravské — přehledná charakteristika ornamentu, technik a barevnosti ♦ Morava

„Kolikerý jest kroj na moravském Slovensku“ (K827)

5 (1896) 273–277

♦ vymezení krojové hranice Slovácka, rozdělení na 28 krojových okrsků ♦ Slovácko

„Jak a co vše zapisovat při studiu lidopisném?“ (K828)

6 (1897) 81–85, fotografie Josefa Klvani

♦ návod k sbírání etnografického a folklorního materiálu — zapisy lidového vyprávění (v nářečí) o čarování a pověrách, o nemocech a lidovém léčení ♦ Slovácko

„Typy lidu československého. 1. Děvče od Uherského Hradiště“ (K829)

6 (1897) 153–154, 1 fotografie

♦ antropologické typy na Slovácku ♦ Uherské Hradiště, okolí

„O československých věcech na výstavě v Budapešti roku 1896“ (K830)

6 (1897) 225–229, 505–509

♦ národopisné předměty české, moravské a slovenské na výstavě v Budapešti, úvahy o etnických a historických vlivech na vývoj kroje ♦ Maďarsko

„Z dětského světa (Obrázky ze Slovácka)“ (K831)

7 (1898) 56–57

♦ lidové vyprávění v nářečí: dětská hra - obchůzka školáků na sv. Blažeje — narození; výchova dětí ♦ Slovácko

„Krojové výklady lidu slováckého“ (K832)

7 (1898) 232–234

♦ názor lidu na kroj — jeho hodnocení lidem — zápisy v nářečí ♦ Slovácko

„Národopisné drobty ze Slovenska moravského“ (K833)

8 (1899) 110–114, 330 (pokračování k ČL 6 (1897) 81; 7 (1898) 57, 232)

♦ zápisy (lidové "dokumenty") různého drobného národopisného materiálu v nářečí; lidová korespondence — výchova dětí — jídla — zvykosloví výroční — lidové léčení iracionální, víra v nadpřirozené moci — pastýři — lidové názvy částí stodoly ♦ Uherské Hradiště, okolí; Velké Pavlovice, okr. Hustopeče

„Z nových studií o kroji lidu moravského“ (K834)

8 (1899) 168–172; 3 fotografie

♦ vázání šatek a šátků, kroj "hanáckých" Slováků, kroj z okolí Nivnice ♦ Horácko; (okr. Veselí nad Moravou); Stavěšice, okr. Kyjov, Dolní Němčí, okr. Uherský Brod

„Rubáč a oplíčko na jihovýchodní Moravě“ (K835)

8 (1899) 198–203, 4 fotografie

♦ spodní součásti ženského kroje ♦ Slovácko, Haná, Valašsko

„Ukázka »písniček« slováckých, složených roku 1896“ (K836)

9 (1900) 215–216

♦ zápisy textů písní z roku 1896

„Vázání šátku na moravském Slovácku“ (K837)

16 (1907) 39–42, 3 fotografie

♦ úprava hlavy žen, vázání šátků ♦ Boršov, okr. Kyjov; Jalubí, Zlechov, okr. Uherské Hradiště

„V stodole na Slovácku“ (K838)

20 (1911) 118

♦ lidové vyprávění v nářečí o stodole a jejích tektonických částech — mlácení cepem ♦ Slovácko

„Česká lidová slova složená“ (K839)

22 (1913) 28–29

♦ slova nářeční složená, označující lidské vlastnosti

„Slovácké vinné búdy(K840)

22 (1913) 68–70

♦ sklepy a jejich vybavení, vinné lisy; výňatek z článku, uveřejněného ve Vinařském Obzoru ♦ Slovácko

„Lidová přirovnání a úsloví z úst žen moravských“ (K841)

22 (1913) 248–250

♦ lidová úsloví a přirovnání v hanáckém nářečí ♦ severní Haná

„Ze života lidu slováckého“ (K842)

24 (1924) 30–32

♦ dialektické záznamy — sociální otázky, služba u sedláka ♦ Slovácko

„Ornamentika kraslic moravských“ (K843)

27 (1927) 241–243

♦ rozbor ornamentu na kraslicích ♦ Slovácko

„Co je to dvořák?“ (K846)

7 (1898) 68–69

♦ mužský a ženský kroj ♦ hostýnské Záhoří

„Valaši z Popova u Valašských Klobouk“ (K847)

7 (1898) 76–77

♦ kroj mužský, výklad k vyobrazení

„Studie typů a krojů na Slovensku moravském pro etnografické museum v Paříži“ (K848)

10 (1901) 239–242, 3 fotografie

♦ stručný popis a snímek typického kroje ♦ Boršov, okr. Kyjov; Jalubí, okr. Uherské Hradiště

„Hanácké typy od Tovačova“ (K849)

11 (1902) 58, 1 fotografie

♦ fotografie tří děvčat v krojích ♦ Tovačov, okr. Kojetín; Hrubčice, okr. Prostějov

„Lidový kroj ženský z Milotic u Kyjova“ (K851)

18 (1909) 134, 1 fotografie na příloze k č. 3

♦ kroj ženský — popis k fotografii ♦ Milotice, okr. Kyjov

— — (KLVAŇA, Josef)

„Fotografické studie Josefa Klvani o krojích a typech hanáckých děvčat“ (K850)

15 (1906) 193–194, 1 fotografie

♦ Klvaňova fotografie hanáckých žneček v krojích, s popisem ♦ Tovačov, okr. Kojetín

KLVAŇA, Josef — ŠÍMA, J.

„Vzorky slováckého vyšívání“ (K844)

4 (1895) 221–234

♦ výšivky — kresby typických motivů s označením názvů — ornamentika ♦ Slovácko

KLVAŇA, Josef — ZÍBRT, Čeněk

Kroje ze Záhoří moravského“ (K845)

7 (1898) 160–164, 3 vyobrazení

♦ hostýnské Záhoří

KMEŤ, Andrej

„Spodnia čelusť človečia s dvoma zámkami“ (K852)

11 (1902) 353–356, 1 fotografie, kresby

♦ zpráva o nálezu čelisti se 2 zámky v roce 1901 ♦ Prenčov, okr. Banská Štiavnica

KNIES, Jan

„O římských starožitnostech na Moravě nalezených“ (K3026)

2 (1893) 616–620, 685–697

♦ archeologie

„Nový doklad existence diluviálního člověka na Moravě“ (K3027)

3 (1894) 190–191

♦ archeologie

„Předhistorické nálezy z pozdní doby slovanské na Moravě“ (K3028)

3 (1894) 449–468, 545–549

♦ archeologie

KOBEZ, Jakub

„Chodské novější písničky z Chodova“ (K853)

28 (928) 31–32

♦ zápis dvou lidových písní ♦ Chodov, okr. Domažlice

KOČÍ, P. P.

„Kolední obchůzky ze Spálova u Semil“ (K854)

29 (1929) 107–109

♦ obchůzky chlapců o sv. Štěpánu, zápisy textů ♦ Spálov, okr. Semily

KODYM, J. S.

„Barviště a vrkoč na Opočně roku 1844“ (K855)

21 (1912) 164–165

♦ koulení vajec na "barvištích" po pomlázce velikonoční — tanec; obřadní koláč, zvaný "vrkoč" ♦ Opočno; okr. Dobruška

KOFRÁNEK, Karel

„Pověsti o »hořických trubkách«“ (K856)

4 (1895) 342–343

♦ o původu hořického pečiva

KOJECKÝ, Josef

„Pluh (Příspěvek k jeho dějinám v našich zemích)“ (K857)

10 (1901) 263–268

♦ genese pluhu, historické zprávy

KOLÁČEK, M.

„Zaniklá řemesla“ (K858)

32 (1932) 132–133

♦ vápeníci, hrnčíři, tkalci atd.

KOLÁŘ, František

„Přijímání do svazku sousedského na Prachaticku“ (K859)

20 (1911) 231

KOLÁŘ, Josef

„O Rýbrcoulovi“ (K860)

5 (1896) 439–452

♦ nadpřirozené bytosti — literatura o Rýbrcoulovi, polemický příspěvek, zaměřený proti výkladům německých badatelů ♦ Krkonoše

KOLAŘÍK, Matěj

„Oděv špitálníků v Čížové u Písku“ (K861)

26 (1926) 369–370

♦ péče o chudé v obci

„Mluva a moc zvonu v poslání lidovém“ (K862)

27 (1927) 71–72

♦ zvonění proti mrakům, "řeč" zvonů" ♦ západní Čechy

„Zanikajicí rybářské radosti“ (K863)

31 (1931) 63–64

♦ lidové rybářství ♦ Písek, okolí

„Lidové věštby o smrti“ (K864)

31 (1931) 172–173

♦ jižní Čechy

„Kult sv. Atonína Paduánského v lidovém podání“ (K865)

24 (1924) 236

♦ pouť o svátku sv. Antonína Paduánského ♦ Domažlice

„Masopustní příhoda v Putimi u Písku“ (K866)

25 (1925) 141

♦ úcta k zesnulým, masopustní výstřednosti

„Sv. Martin, ochránce skotu na Chodsku“ (K867)

26 (1926) 69

♦ patroni skotu na Domažlicku

„Štědrý večer v Putimi na Písecku“ (K868)

31 (1931) 25–27

♦ Putim, okr. Písek

„Bílá barva — symbol smutku“ (K869)

31 (1931) 74

♦ obřadní barvy kroje ♦ Domažlice, okolí

„Pověrečná »pořikadla« z Písecka“ (K870)

31 (1931) 359–360

♦ lidové předvídání budoucnosti ♦ Písek, okolí

KOLAŘOVÁ-RACHOVÁ, Růžena

„Několik pověr adventních a vánočních“ (K871)

14 (1905) 88

♦ obyčeje a zvyklosti na svátek sv. Ondřeje, sv. Lucie a na Štědrý den (slovensky) ♦ Námestovo

KOLÍSEK, Franta

„Zakleté fošmistr (Moravská pověst z Boskovska)“ (K872)

17 (1908) 463

♦ pověst v nářečí o zaklínání mrtvých ♦ Protivanov, okr. Boskovice

„Jak stará Brachaňka muhla mět penize“ (K873)

18 (1909) 244

♦ lidová vyprávění v nářečí ♦ Protivanov, okr. Boskovice

KOLOVRAT, Bohuslav

„Václav Friml, venkovský učitel, hudebník“ (K874)

22 (1913) 444–449

♦ sociální postavení učitele, obrázek ze života starého učitele-hudebníka

KONEČNÝ, B. V.

„Vypsání klokočkového dřeva moci“ (K875)

3 (1894) 210-212

♦ léčení lidí a zvířat — léčivé rostliny — zápis z roku 1560 ♦ Skuteč, okr. Hlinsko

„O hastrmanovi“ (K876)

5 (1896) 54–55

♦ lidová víra v nadpřirozené bytosti ♦ Skuteč, okr. Hlinsko

KONĚRZA, Josef

„Lidový kroj na Žďársku před padesáti lety“ (K877)

16 (1907) 347–348

♦ popis kroje ženského a mužského ♦ Žďár, okolí

KONOPAS, Jan Evangelista

„Šedívek“ (K878)

4 (1895) 526–531

♦ masopustní zábava děvčat na ukončení přástvy a draní peří, písně a tance při ní ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Domlaty (Vesnická slavnost v okolí boleslavském)“ (K879)

4 (1895) 108–109

♦ Sudoměř, okr. Doksy

„Slavnosti na sv. Annu na Boleslavsku“ (K880)

8 (1899) 353–355

♦ slavnost a procesí na svátek sv. Anny ♦ Sudoměř, okr. Doksy

„Lidové modlitbičky“ (K881)

11 (1902) 34–36

♦ texty lidových modliteb ♦ Mladá Boleslav, okolí

„O bouřce, blesku, hromu, dešti a kroupách (Z lidové tradice v okolí boleslavském)“ (K882)

12 (1903) 453–457

♦ lidová víra o blesku, hromu, dešti a kroupách, ochrana před nimi, zaklínání, povětří ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Vodník na Mladoboleslavsku“ (K883)

13 (1904) 181–182

♦ vyprávění o vodníkovi, moc klokočového dřeva ♦ Mladá Boleslav, okolí

„O sběrateli lidového podání V. Krolmusovi“ (K884)

23 (1914) 73–88

♦ příspěvek k biografii Václava Krolmusa

„Vodník na Mladoboleslavsku“ (K885)

29 (1929) 340–343

♦ vyprávění o vodníkovi — dětské hry ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Štědrovečerní večeře vesnická na Pelhřimovsku“ (K886)

11 (1902) 301–302

♦ jídla k zvláštním příležitostem ♦ Pelhřimov, okolí

„Ještě o fextovi“ (K887)

14 (1905) 56–57

fest, lidé nadaní nadpřirozenou mocí ♦ Doksy u Bezdězu

„Prskači. Peciválové“ (K888)

16 (1907) 394

♦ vymetači a opravovači kamen a pecí ♦ Mladá Boleslav, okolí

„Hra v lapáci — drápky na Boleslavsku“ (K889)

17 (1908) 471

♦ hra děvčat s kamínky ♦ Sudoměř, okolí, okr. Doksy

KONOPÍK, Jan

„Chodské obyčeje na prvního máje“ (K890)

19 (1910) 372

♦ Luženice, okr. Domažlice

„Masopust na Chodsku“ (K891)

4 (1895) 297–298

♦ Luženice, okr. Domažlice

KOPÁČ, Josef

„Přezdívky a posměchy z českého Horácka (Příspěvek k charakteristice lidového vtipu, humoru a satiry)“ (K892)

9 (1900) 419–423

♦ posměšné přezdívky obyvatelům obcí, původ přezdívek ♦ České Horácko

„O výšivkách a vyšívačkách v Českém Horácku“ (K893)

10 (1901) 119–126, 215–218, 447–450, 13 fotografií, 7 tabulek ornamentů

♦ výšivky, zvláště po stránce ornamentální, výšivky na koutnicích a na předmětech bohoslužebných, vyšívačky ♦ české Horácko

„Pleny, půlky a holubinky v českém Horácku“ (K894)

11 (1902) 23–28, 16 fotografií

♦ součásti ženského kroje, pleny, půlky, holubinky — vyšívání, omamentika ♦ české Horácko

„Čepce a čepení horácké“ (K895)

12 (1903) 23–25, 4 fotografie

♦ čepce nevěst — brokátové nebo damaškové s krajkou ♦ české Horácko

„Co psali vojáci (Dva listy rodáků humpoleckých ze 7leté války)“ (K896)

20 (1911) 380–381

♦ dopisy vojáků (matce z let 1761 a 1762, a správci)

„Jak sbírám lidovědný materiál se žactvem školy měšťanské (Věnováno Phil. Dr. Čeňku Zíbrtovi)“ (K897)

21 (1912) 331–334

♦ metodika sběru národopisného materiálu, dotazníky ♦ České Horácko

„Horácké koření (Příspěvek k lidovému názvosloví bylin)“ (K898)

24 (1924) 198–199

♦ lidové názvy rostlin a zvířat ♦ Humpolec, okolí

„Jak se na Zálesí humpoleckém vařilo“ (K899)

25 (1925) 289–291

♦ jídla, jejich názvy a příprava ♦ Humpolec, okolí

„Tkalounkářství na Českém Horácku“ (K900)

27 (1927) 31–35, 3 vyobrazení

♦ technika tkaní tkalounů ♦ Humpolec, okolí

„Dřevěné zvonice na Humpolecku“ (K901)

32 (1932) 162–165

♦ dřevěné zvonice, soupis ♦ Humpolec, okolí

„Lidové názvosloví horácké skotu a drůbeže“ (K902)

24 (1924) 237

♦ jména domácích zvířat ♦ Humpolec, okolí

„Národopis na umělecké výstavě v Humpolci“ (K903)

22 (1913) 252–254

♦ zpráva o exposici národopisu

KOPECKÁ, Josefa

„Útrapy selského lidu na Zbraslavi po válce třicetileté. Z knih gruntovních zbraslavských“ (K904)

27 (1927) 208–209

♦ dávky a povinnosti poddaných ♦ Zbraslav, okr. Praha

KÖPL, Karel

„Velikonoční slavnosti lidu pražského v Královské Oboře v 16. století (Z archivu místodržitelského)“ (K905)

5 (1896) 18–19

♦ zábava pražského lidu v 16. století v úterý velikonoční ♦ Praha

„Hostinec »u ruského, císaře Alexandra« (Další materiálie k Písni o ruském císaři oráči na Hlubocku)“ (K906)

14 (1905) 427–428

♦ Hluboká nad Vltavou, okolí, okr. České Budějovice

KOŘÁN, Josef J.

„Selská svatba v okolí vorlickém“ (K907)

6 (1897) 138–142, 253–259

♦ popis z let 1870: námluvy, svatební smlouva, zvyky a obřady před svatbou, den svatební, odjezd, obřady u ženicha, texty písní svatebních ♦ Orlík u Milevska, okolí

KOŘÁN, J.

„Vánoční pranostiky na Písecku“ (K908)

26 (1926) 88–89

♦ lidová meteorologie

KOSTINEC, Antonín

„Ještě o Stříbrském ostrůvku“ (K909)

14 (1905) 335–336

♦ český ostrůvek v německém území — jeho záchrana před germanisací, odpověď na článek Fr. Zákrejse v ČL 14 ♦ Stříbro, okolí; Sudislav, okr. Stříbro

KOSTINEC, J.

„Chození s Řehořem na Plzeňsku (Podává dle zápisků rolníka — samouka J. Maška z Vodokrt J. Kostinec)“ (K910)

10 (1901) 453–454

♦ sv. Řehoř, obchůzka — text

KOSTÍNEK, Josef

„Pranostiky, říkadla, jarní hry na Žďákově u Vorlíka“ (K911)

26 (1926) 266–269

♦ rolnické pranostiky; hry dětí ♦ Žďákov, okr. Písek

KOŠÁK, František

„Proč je mladé žitniště červené“ (K912)

5 (1896) 281

♦ lidová víra o jevech přírody

„Česká literatura folkloristická do roku 1890“ (K913)

7 (1898) 393–395, 464–466

♦ doplňky k Pátkově bibliografii

„Nemoc, smrt a pohřeb v pověrách na Rokycansku“ (K914)

8 (1899) 194–198

♦ lidová víra o umírajících a mrtvých — smrt, pohřeb ♦ Rokycany, okolí

„»Život lidský« (Skládání samouka V. Dezorta)“ (K915)

11 (1902) 478–479

♦ mravoučné veršování — úvahy lidu o životě ♦ Plánice, okr. Klatovy

„Pověsti o Komárově a Valdeku“ (K916)

21 (1912) 334–336

♦ historické pověsti, přetisk psaného pramene ♦ hrad Komárov u Rokycan

„Den sv. Jana Křtitele v Podbrdsku“ (K917)

28 (1928) 337–339

♦ obyčeje v předvečer svátku J. Křtitele — léčivé byliny, soupis

„Žákovské slavnosti na den sv. Řehoře“ (K918)

30 (1930) 119–121

♦ popis řehořských slavnosti ♦ Korouhev, okr. Polička

„Dušičky nosívají šedivá mračna“ (K919)

3 (1894) 148

♦ lidová víra spojená s kultem mrtvých ♦ Vinoř, okr. Praha sever

„Povětří na sv. Jakuba“ (K920)

23 (1914) 298

♦ předvídání povětrnosti ♦ Buřenice, okr. Pacov

„Kutálí se vejce čarodějné“ (K921(

25 (1925) 239

♦ lidové vyprávění o čarování ♦ Rokycany, okolí

„Hromové dříví“ (K922)

28 (1928) 370

♦ zaříkání ohně ♦ Mirošov, okr. Rokycany

KOŠÁK, František — OLIVA, Václav

„Vánoční obyčeje a pověry, koledy“ (K923)

29 (1929) 117

♦ Čáslav, okolí

KOŠTA, F.

„Vánoční obyčeje a pověry československé“ (K924)

29 (1929) 113

KOŠŤÁL, Antonín

„Popeleční středa v horácké dědině moravské“ (K925)

24 (1924) 214–216

♦ obchůzka žen na Popeleční středu ♦ moravské Horácko

KOŠŤÁL, Josef

„Vodník v podání lidu českého“ (K926)

1 (1892) 52–58, 244–249, 394–399, 468–472, 552–562

♦ víra lidu v nadpřirozené bytosti — lidové vyprávění o vodníkovi ♦ Čechy, Morava

„Diblík v podání prostonárodním“ (K927)

8 (1899) 355–357

♦ lidová víra o diblíkovi, ochrana před ním ♦ severovýchodní Čechy (Úskovice na Bydžovsku; Neděliště, okr. Hradec Králové; Peklo, okr. Vimperk; Studenec, okr. Vimperk; Horní Štěpanice, okr. Jilemnice; Konecchlumí, okr. Hořice; Měník, okr. Nový Bydžov)

„Proti učarování a zažehnávací kámen“ (K928)

9 (1900) 276–277

♦ čarování dobytku — ochrana zažehnáváním ♦ severovýchodní Čechy (Labské Chrčice, okr. Přelouč; Neděliště, okr. Hradec Králové; Brdo, okr. Nová Paka; Lužec, okr. Nový Bydžov; Žehuň, okr. Poděbrady)

„Lesní panny“ (K929)

10 (1901) 205–207

♦ lidová víra a vyprávění o lesních pannách, žínkách a jiných nadpřirozených bytostech ♦ Nový Bydžov aj.

„Názory, pověry a zvyky v domácnosti“ (K930)

10 (1901) 419–421

♦ lidové názory a zvyklosti týkající se hygieny domu, hygieny osobní, nastěhování do nového bytu — popis kroje mužského a ženského ♦ Hradec Králové, okolí; Nový Bydžov, okolí

„Když se ještě předlo a dralo peří“ (K931)

11 (1902) 78–84

♦ zvyklosti při předení, přástky ("přeslíčka", "kužel") — zvyklosti při draní peří, doděrky — škubání hus a kachen ♦ Hradec Králové, okolí, Nový Bydžov, okolí aj.

„Skřítek (Postelníček, Kutníček) v podání prostonárodním“ (K932)

11 (1902) 305–310

♦ skřítek v lidové víře, nadpřirozené bytosti ve vztahu k obydlí

„Lidová mluva v Záhoří“ (K933)

13 (1904) 28–29

♦ zápisy a výklad dialektických výrazů ♦ Záhoří, okr. Semily

„Zaříkávání »na všechny nemoci«“ (K934)

13 (1904) 173

♦ lidové léčení lidí, iracionální prostředky ♦ Nový Bydžov, okolí (Lužec nad Cidlinou; Starý Bydžov, Zachrašťany, okr. Nový Bydžov)

„»Máje« a »Věneček«“ (K935)

13 (1904) 388–389

♦ lidové zábavy: Máje (pořádají chlapci v květnu), "Věneček“ (Kpořádají děvčata — věnčení boží muky a hospody) ♦ Nový Bydžov, okolí

„Házení kozla na sv. Jakuba“ (K936)

13 (1904) 445–446

♦ shazování kozla o svátku sv. Jakuba ♦ severovýchodní Čechy

„Svatodušní Hra na královstvi(K937)

14 (1905) 412–415

♦ svatodušní hry a obchůzky "králenské" ♦ Hradec Králové, okolí; Nový Bydžov, okolí, Kunčice, okr. Hradec Králové; Volanice, okr. Nový Bydžov

„Z lidové mluvy“ (K938)

16 (1907) 337–339

♦ dialektické výrazy a lidová rčení, jejich výklad ♦ Záhoří, okr. Semily; Konecchlumí, okr. Hořice

Ohnivec v lípě“ (K939)

17 (1908) 469–470

♦ vyprávění o ohnivém muži ♦ Nepolisy, okr. Nový Bydžov

„Mrtvá voda v léčení a čarování“ (K940)

20 (1911) 232

♦ magické praktiky ve spojení s vodou ♦ Nový Bydžov, okolí

„Pověry a zvyky při prádle“ (K941)

20 (1911) 273–274

♦ lidová víra a zvyklosti při praní prádla ♦ Nový Bydžov, okolí

„Milá v hrobě (Píseň rozpravná z Bydžovska)“ (K942)

13 (1904) 157

♦ text lidové písně ♦ Smidary, okr. Nový Bydžov

„Dvojitý klas“ (K943)

16 (1907) 202

♦ klas přináší štěstí ♦ Neděliště, okr. Hradec Králové; Skřivany, okr. Nový Bydžov

„Stráž na hřbitově“ (K944)

17 (1908) 101

♦ lidová víra se vztahem ke kultu zemřelých ♦ Krkonoše; Neděliště, okr. Hradec Králové; Starý Bydžov, okr. Nový Bydžov

„Bílé myši v podání lidovém“ (K945)

17 (1908) 144

♦ Smidary, okr. Nový Bydžov

„Stodolník chrání stodolu“ (K946)

19 (1910) 58

♦ nadpřirozené bytosti — "stodolník" ♦ jižní a severovýchodní Čechy

„Podbradek mrtvého v podání prostonárodním“ (K947)

22 (1913) 195

♦ lidová víra o šátku; kterým byla mrtvému podvázána brada; magické praktiky ♦ severovýchodní Čechy

„Hlína ze hřbitova“ (K948)

23 (1914) 269

♦ víra vztahující se k mrtvým ♦ Krkonoše

KOT, Josef

„Vánoční koledy slovenské“ (K949)

30 (1930) 18–19

♦ zápisy textové, přetisk z r. 1782

KOTAŠKA, A.

„Návod a modlitba pro ty, kdo chtějí vyhráti z lutrije“ (K950)

23 (1914) 203–204

♦ magické praktiky ♦ Výrov u Kralovic

KOTĚRA, František

„Přimrazení“ (K951)

22 (1913) 381–382

♦ magická praktika — přimrazit družbu, povoz, zloděje

KOTÍK, Antonín

„Příspěvky k poznání českých příjmení“ (K952)

17 (1908) 7–9, 143–144, 212–213, 284–286

♦ doplňky k autorově knize Naše příjmení (Praha 1894)

„Zápisky Františka Golla, souseda a punčocháře Novopackého, o misiích jesuitských roku 1766“ (K953)

19 (1910) 50–54

♦ výňatek z písmáckých pamětí ♦ Nová Paka

KOTRBA, Karel

„Živí předpovědači počasí. Čistění a padání hvězd“ (K954)

20 (1911) 291–292

♦ přetisk z Měsíčního spisu z roku 1787: pokus o přirozený výklad lidové víry v předvídání počasí zvířaty; vědecký výklad padání meteorů

„Píseň o blížící se choleře roku 1849“ (K955)

20 (1911) 128

♦ kramářská píseň

„Bejčí svatba na Písecku. (Sejpka pastýřova)“ (K956)

20 (1911) 226

♦ sýpka pro pastýře a koňáka ♦ Písek, okolí

„Pomoc proti bradavicím“ (K957)

21 (1912) 238

♦ léčení iracionální

KOULA, Jan

„O kroji lidu slovenského (Dne 23. března 1890 v Rudolfinu přednesl Jan Koula)“ (K958)

1 (1892) 21–26, 178–185, 273–285, 375–383, 472–484, 27 fotografií, 16 kreseb

♦ součásti kroje mužského a ženského — ukázky typických tvarů ♦ Slovácko, Slovensko

„Starodávné terrakotové sošky Slováků z lanžhotského okolí“ (K959)

2 (1893) 478–479, 1 kresba

♦ figurální plastika dokladem kroje ♦ Lanžhot, okolí, okr. Břeclav

„Malby domků v nejjižnější Moravě“ (K960)

3 (1894) 112–122, 243–249, 10 fotografií, 4 kresby

♦ malování na žudrech, chodbách, v kuchyních (ohniště), ornamentika, původ ornamentů ♦ Podluží; Tvrdonice, okr. Břeclav

„O změnách vzorů na jihočeských rouchách“ (K961)

5 (1896) 160–166, 4 fotografie

♦ roucha = šata — vývoj ornamentiky ve vyšívání ♦ jižní Čechy

„Vázání pleny na Plzeňsku“ (K962)

5 (1896) 223–224, 1 kresba

♦ plena — vázání pleny přes holubinku ♦ Ejpovice, okr. Rokycany

„Několik myšlenek, v čem a kde dlužno hledati starožitnost vyšívání československého“ (K963)

6 (1897) 25–34, 171–179, 275–282, 458–462, 22 kreseb, 7 fotografií

♦ doklady starobylosti některých krojových součásti (ženské rukávce, mužské košile) podle jednoduchosti střihu; výklad o vývoji lidového vyšívání (volné švy, šití na obrubách, prolamováni, přešívání vrapů), výšivkové motivy

„Příspěvek k poznání československé majoliky“ (K964)

8 (1899) 65–68, 128–129, 4 kresby a 1 barevná příloha

♦ naše nejstarší fajánsy: džbánek z roku 1599 a konvička z roku 1639 v Umělecko průmyslovém museu v Berlíně — rozbor ornamentu ♦ Slavkov u Brna; Hvězdlice, okr. Bučovice

„Praktické výtěžky ze studia lidového umění“ (K965)

11 (1902) 211–213

♦ dobové uplatnění lidového vyšívání a výšivek v módě a bydlení

„Dřevěné domky v Žloukovicích“ (K966)

11 (1902) 423–426, 4 fotografie

♦ popis obytného domku, sýpky, sroubku ♦ Žloukovice, okr. Beroun

KOUPAL, Jan

„Selský grunt, odkaz a výměnek“ (K967)

30 (1930) 241–247

♦ zvyklosti při odkazování majetku ♦ jižní Čechy

„Selská rozprávka ze Zbudovských Blat“ (K968)

30 (1930) 273–275

♦ lidové povídky ♦ Blata

KOUTNÝ, Jan

„K úpadku lidového vyšívání“ (K969)

10 (1901) 417–419

♦ příčiny úpadku vyšívání na Kyjovsku, návrh na vydávání fotografií starých výšivek ♦ Kyjov, okolí

„K úpadku slováckého kroje“ (K970)

12 (1903) 441–442

♦ kroj — vliv krejčích na úpadek kroje ♦ Kyjov, okolí

„Naše děti. K psychologii slováckých dětí“ (K3129)

13 (1904) 205–207

♦ pedopsychologie ♦ Vacenovice, okr. Kyjov

KOTOUN, František

„Lidové tance na Pelhřimovsku“ (K971)

14 (1905) 294–296, 340–341

♦ zápisy lidových tanců ♦ Pelhřimov, okolí; Dolní Cerekev, okr. Jihlava; Zbilidy, okr. Humpolec; Rynárec, okr. Pelhřimov; Nová Cerekev, okr. Pelhřimov; Moraveč, okr. Pacov

KOVÁŘ, Karel

„Z lidové řeči na Litomyšlsku“ (K972)

21 (1912) 94–96

♦ slovníček nářečních tvarů a jejich výklad ♦ Litomyšl, okolí

KOVÁŘÍK, Antonín A.

„Pometlo v masopustním průvodu mládenců v Kralovicích u Plzně“ (K973)

29 (1929) 167–168.

♦ obchůzky v úterý masopustní ♦ Kralovice — Plzeň

KOVÁŘÍK, V.

„Večerní modlitba starce (Příspěvek k dialektologickým studiím z Horšic u Přeštic)“ (K974)

20 (1911) 327–328

25 (1925) 368–370

♦ lidové modlitby — zápisy v nářečí ♦ Horšice, okr. Přeštice

KOZÁK, Martin

„Paběrky o kroji Plzeňském (Z pamětní knihy školy chrástecké vypisuje Martin Kozák)“ (K975)

3 (1894) 43–46

♦ popis kroje mužského a ženského z poloviny 19. století ♦ Chrást, okolí, okr. Plzeň

„Lidé ve službách obecních (Podle bývalých poměrů na Plzeňsku)“ (K976)

5 (1896) 134–137

♦ lidé ve službách obcí: pastýř, kovář, husopas, martinská sýpka ♦ Plzeň, okolí

„Lidová jídla na Plzeňsku“ (K977)

6 (1897) 477–478

♦ jídla denní a příležitostná ♦ Plzeň, okolí

KOZÁK, Václav

„Velikonoční týden v Železnici a okolí“ (K978)

24 (1924) 251–253

♦ zvyky od Květné neděle po velikonoční pondělí ♦ Železnice, okolí, okr. Jičín

„Potopený zvon“ (K979)

24 (1924) 76

♦ pověst o zvonu ♦ Rejšice, okr. Mladá Boleslav

„Čarování pomocí podkovy“ (K980)

24 (1924) 75–76

♦ Železnice, okolí, okr. Jičín

„Pojmenování ovoce v okolí Železnice“ (K981)

24 (1924) 79

♦ Železnice — okolí, okr. Jičín

„Pověry na Nový rok na Železnicku“ (K982)

24 (1924) 131–132

♦ obyčeje v rodině ♦ Železnice, okolí, okr. Jičín

„Pálení čarodějnice (30. dubna)“ (K983)

24 (1924) 319

♦ obyčeje o večeru filipojakubském (v předvečer 1. máje) ♦ Železnice, okr. Jičín

„Vánoční koledy ze Železnice“ (K984)

25 (1925) 92

♦ texty koled — vánoční jídla — věštění ♦ Železnice, okr. Jičín

„Propuštění vězňů na svátky velikonoční 1679 v Železnici“ (K3076)

16 (1907) 238–240

KOZEL, V.

„Z prostonárodního lékařství v Ročově“ (K985)

20 (1911) 58

♦ užití léčivých bylin

KOZMÍNOVÁ, Amalie

„Podkarpatská Rus“ (K986)

24 (1924) 227–231

♦ všeobecně o lidu, zaměstnáni a kroji na Zakarpatské Ukrajině

„Slováci na Tatrách“ (K987)

25 (1925) 195–201

♦ kroj mužský, ženský — zpracování lnu — svatba ♦ Podtatranská oblast: Batizovce, Mengušovce, Štôla, Lučivná, Gerlachovka

„Koledy ze Zichovce nad Blanicí“ (K988)

25 (1925) 91

♦ koledy vánoční, texty ♦ Zichovec nad Blanicí, okr. Slaný

KRÁL, Jiří

„Velikonoční svěcení paschy u Huculů v Podkarpatské Rusi“ (K989)

25 (1925) 476–277

♦ svěcení jídel ♦ Zakarpatská Ukrajina

KRÁL, Josef

„Přísaha Mandalény Kubiasovy, obviněné z travičství, roku 1652“ (K990)

4 (1895) 524

♦ přetisk archivního dokladu ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Starobylé kříže v okolí Vamberku“ (K991)

4 (1895) 271–272

♦ kamenné kříže, soupis ♦ Vamberk, okolí, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Divadelni hra lidová o sv. Janu Nepomuckém (Ze starého rukopisu ze století 18.)“ (K992)

4 (1895) 400–406

♦ lidové divadlo, přetisk rukopisu ♦ Vamberk, okolí

„Holubářský cech ve Vamberce“ (K993)

5 (1896) 52–54

♦ cechovní zřízení zaměstnání neřemeslných: cech holubářský; zákaz maškarních průvodů o masopustním úterý ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

KRÁL, Josef F.

„Komedie o narození Pána Ježíše Krista, totiž o přijetí sv. tří králův a o smrti krále Herodesa (Ze starého rukopisu)“ (K994)

5 (1896) 137–143

♦ přetisk lidové hry divadelní ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Kukání“ (K995)

5 (1896) 346

♦ život v obci — zvyklosti mezi dospělou mládeží ♦ Vamberk, okolí, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře (Lidová hra z Vamberka z konce 18. století)“ (K996)

5 (1897) 68–70, 154–156

♦ přetisk lidové hry divadelní ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Lidové názvy krajek na Vamberecku (Materiál ke studiu dialektů českých)“ (K997)

11 (1902) 21–22

♦ krajkářství, krajky a jejich lidové názvy ♦ Vamberk, okolí, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Paběrky z archivů domácích i cizích (Příspěvky k dějinám poddanských poměrů na panství Častolovickém na počátku 17. století)“ (K998)

8 (1909) 337–338

9 (1900) 38–39

♦ poměry poddanské na počátku 17. století ♦ Častolovice, okolí, okr. Rychnov nad Kněžnou

„O řemesle paprskářském (Příspěvky k poznání odumírající domácí živnosti)“ (K999)

12 (1903) 9–10

♦ paprskářství (výroba rákosových paprsků do tkalcovských stavů), přetisk úmluvy mezi mistry paprskářskými z roku 1804 ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Svatební zvyky z okolí Vamberka“ (K1000)

15 (1906) 314–317

♦ svatební obřad a proslovy ♦ Vamberk, okolí, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Hra o sv. Dorotě (Náboženská hra z Vamberka)“ (K1001)

17 (1908) 173–174

♦ přetisk textu ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Koulení vejci na valbisku (Velikonoční obyčej ve Vamberku)“ (K1002)

17 (1908) 392–394, 2 fotografie

♦ jarní hry dospělých — koulení vajec o velikonocích ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou; Lužice

„Revers Petra Skály, školního rektora Vamberskýho roku 1645“ (K1003)

20 (1911) 116–118

♦ příspěvek k poznání společenských poměrů v době pobělohorské ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„O fextovi v kryptě far. chrámu sv. Prokopa ve Vamberce“ (K1004)

11 (1902) 439

♦ mrtví v lidové víře ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„O sázení stromků na obecních půdách ženichy za císaře Josefa II.“ (K1005)

12 (1903) 269

♦ povinnost ženicha zasaditi ovocný strom ♦ Domašín, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Svatí tři králové (Náboženská hra z Vamberka)“ (K1006)

17 (1908) 202

♦ text vánoční hry ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou.

KRÁLOVEC, J. V. — ČADEK, J.

„Hra na krále o letnicích v Domažlicku“ (K1007)

4 (1895) 492–495

♦ letnice — hra na krále prováděná pohůnky ♦ Domažlice, okolí

KRÁLOVCOVÁ, Marie — KELLNEROVÁ, Anna

„Staré zvyky z mého mládí v okolí Domažlic (Ze zkušenosti vypravuje Marie Královcová, píše Anna Kellnerová)“ (K1008)

1 (1892) 73–76, 512–515

♦ křest, úvod, stavba — drobné materiálové příspěvky ♦ Domažlice, okolí

KRAMÁŘ, Josef

„Ze starého herbáře kusy kumštovní“ (K1009)

30 (1930) 348–349

♦ hospodářské a léčitelské praktiky — přetisk z herbáře z 18. století

KRÁSA, J. A.

„Názvy pozemků a poloh v okresu Strakonickém“ (K1010)

21 (1912) 48–49, 143–144, 239–240

♦ Strakonice, okolí

KRÁSA, Josef Alois

„Pálení ohňů v Pošumaví na letnice“ (K1011)

26 (1926) 365–367

♦ Volyně, okolí

„Zaříkadlo proti dně“ (K1012)

31 (1931) 137–138

KRATOCHVÍL, J.

„Zelený čtvrtek, krmení chudých“ (K1013)

21 (1912) 350

♦ "sladká kaše", doklad z českých desk zemských

KRAUS, Arnošt

„Horia a Gloska (Studie o lidovém divadle)“ (K1014)

3 (1894) 416–420, 493–497

♦ lidové drama s historickým podkladem, úryvky; srovnání s jinými dramaty téhož tématu

„O české písni faustovské“ (K1015)

7 (1898) 265–272, 335–339

♦ česká píseň kramářská o Faustovi z 18. století — rozbor textu, srovnání s písní německou a s českými lidovými hrami o Faustovi — loutkářská literatura o Faustovi

KRAUS, František

„Posvícení v Doudlevcích u Plzně“ (K1016)

27 (1927) 140

♦ posvícenská jídla ♦ Doudlevce, okr. Plzeň

KRECAR, Antonín

„Jak přešli Slánští z poddanství v ochranu“ (K1017)

10 (1901) 177–184

♦ poměry poddanské — prohlášení města Slaný za "svobodné město" ♦ Slaný

KREJČÍ, J.

„Ovčácké čeledi vejtržnost 1676“ (K1018)

20 (1911) 458

♦ výnos proti výtržnostem čeledi, propouštěné ze služby ke dni sv. Martina a Václava; pastevectví

KREJSA, K.

„Vědomosti Čechů o Paříži na začátku věku 19.“ (K1019)

21 (1912) 106

♦ lidové vyprávění

KRETZ, František

„Kapitola o krajkářství československém“ (K1020)

9 (1900) 8–10

♦ krajky, krajkářství, výzva k založení krajkářské školy na Moravě

„Na habánském dvoře (K dějinám lidového hrnčířství na Slovensku)“ (K1021)

9 (1900) 81–83

♦ habánské džbánkařství a hrnčířství, poslední potomci habánů v Sobotišti ♦ Sobotiště, okr. Senica

„Zaniklé továrny keramické na Moravě“ (K1022)

9 (1900) 180–184

♦ manufakturní výroba hliněného zboží ♦ Hranice, Bystřice pod Hostýnem, Rajnochovice, Loukov, okr. Holešov; Vranov, okr. Znojmo

„Na svatbě v Derfli“ (K1023)

9 (1900) 305–316, 4 fotografie

♦ svatební obřad, zápisy svatebních proslovů ♦ Derfle, okr. Uherské Hradiště

„Z dějin národopisu československého (Úvahy a návrhy)“ (K1024)

10 (1901) 1–4

12 (1903) 1–3

31 (1931) 1–4

♦ sběr národopisného materiálu — vlastní sběratelské zkušenosti — úpadek kroje a vyšívání na slováckých dědinách

„Slováčtí hudci“ (K1025)

10 (1901) 52–57, 2 fotografie

♦ úpadek lidové hudby nástrojové ♦ Velká nad Veličkou, okr. Veselí nad Moravou

„Hliněné selské obrázky na Slovácku“ (K1026)

10 (1901) 279–282, 2 fotografie

♦ fajáns — malované hladké nebo poloreliéfní obrázky světské i církevní tematiky v slováckých interiérech ♦ Slovácko

„Horňácká svatba“ (K1027)

11 (1902) 17–20, 1 fotografie

♦ život na Horňácku — svatba, svatební proslovy, texty svatebních písní

„Maďarská ornamentika“ (K1028)

12 (1903) 478–479

♦ úvahy o lidové ornamentice, recense knihy J. Huszky: Magyar ornamentika

„Na pouti v Zákopčí (Národopisný výlet na Slovensko)“ (K1029)

13 (1904) 5–8

♦ pouť — "odpust"; zmínky o kroji, výrobě píšťalek a o životě lidí ♦ Zákopčie, okr. Čadca

„Národní slovenská píseň (Charakteristika a návrhy)“ (K1030)

14 (1905) 13–15

♦ požadavek přesných zápisů lidových písní, záznam fonografem — vliv cikánských muzik na melodii i rytmus lidových písní slovenských ♦ Slovensko

„Na Valašskú Belú (Cestopisné vzpomínky ze Slovenska)“ (K1031)

15 (1906) 12–15

♦ popis cesty za národopisným materiálem, hlavně výšivkami ♦ Valašská Belá, okr. Ilava

„O lidovém umění. Přednáška, proslovená na schůzi Sdružení moravských umělců výtvarných v Hranících“ (K1032)

20 (1911) 351–352

♦ keramika, hlas proti zániku lidových tradic uměleckých

KROLMUS, Václav

„Běs a běsna“ (K1033)

19 (1910) 189–192, 227–231

♦ nadpřirozené bytosti — přetisk rukopisné práce Václava Krolmusa z roku 1861

„Lísky na Květnou neděli“ (K1034)

19 (1910) 342–343

♦ svěcení ratolestí — kolední obchůzka dětí s ratolestí ♦ severovýchodní Čechy

„Vlastní životopis Václava Krolmusa, faráře Zvíkoveckého nad Mží (Z pozůstalosti Františka H. Štěpánka v Kopanském mlýně)“ (K1035)

21 (1912) 276–280

♦ zevrubná autobiografie

„Čarování milostné s holoubátkem na sv. Jiří“ (K1036)

21 (1912) 297

„Faustův dům v Praze“ (K1037)

22 (1913) 55

„Vinařské pověry“ (K1038)

22 (1913) 102

♦ hospodářské pranostiky

KROTKÝ, V.

„Kříže v Kozárovicích na Písecku“ (K1039)

16 (1907) 128–131, 8 kreseb

♦ boží muka, kamenné kříže, jejich výzdoba ♦ Kozárovice, okr. Písek

KROUPA, J.

„Velikonoční obyčeje ná Jičínsku“ (K1040)

29 (1929) 242–243

♦ pranostiky a hospodářské pověry ♦ Jičín, okolí

KRUPKA, Josef

„Lidové pověry v Mladoboleslavsku“ (K1041)

21 (1912) 439–449

♦ lidová víra — magické praktiky, lidové léčení ♦ Mladá Boleslav, okolí

KŘEMEN, Josef

„Zaříkávání a čarování řičicí ve Vavřinci u Uhlířských Janovic“ (K1042)

19 (1910) 382

♦ Vavřinec, okr. Kutná Hora

„Maškary“ (K1043)

32 (1932) 28

♦ zábavy v úterý masopustní ♦ údolí Sázavy

KŘEN, J.

„Úpoly československého lidu“ (K1044)

8 (1898) 424–429

♦ zápasy a hry mužské mládeže — historické zprávy o různých druzích zápasů — popisy ♦ Slovácko; Havlíčkův Brod, okolí

KŘÍDLO, Josef

„»Jesličky« čili koleda vánoční z Jičínska“ (K1045)

9 (1900) 219–223, 272–275

♦ lidová hra vánoční — "jesličky" — zápis textů a nápěvů vánočních koled ♦ Jičín, okolí (Kopidlno)

KŘIVÁNEK, Karel

„Dětský tanec o vrkoč“ (K1046)

19 (1910) 231–233, 1 kresba

♦ masopust — "ostatky" — výroční pečivo zvané "vrkoč“ (Kmasopustní koláč), pro školní děti ♦ Opočno, okolí

KŘIVÝ, Karel

„Masopustní hra z Třebíče“ (K1047)

8 (1899) 161–164

♦ lidová divadelní hra masopustní — zápis textu ♦ Třebíč

KŘÓPAL, Matěj

„Hanácká banda z Těšetic od Holomóca“ (K1048)

28 (1928) 22–26, 1 vyobrazení

♦ lidová hudba nástrojová — hudba dechová na konci 19. století — vyprávění v nářečí ♦ Těšetice, okr. Olomouc

KUBA, Ludvík

„»Chmelíčku, chmeli,« píseň z Chodska“ (K1049)

26 (1926) 23–32

♦ původ lidové písně, srovnávací studie

„Bajky o vzniku písní »Sil jsem proso« a »Horo, horo, vysoká jsi«“ (K1050)

27 (1927) 263–270, 378

♦ genese písní, srovnávací studie

KUBÍN, Josef Š.

„Dynovačky a lítovačky Čechů kladských“ (K1051)

17 (1908) 366–369

♦ "dynování" chlapců na velikonoční pondělí — texty dynovaček — lítování děvčat na Květnou neděli, lítovačky (texty) ♦ Kladsko

„Čertova nevěsta“ (K1052)

26 (1926) 306–311

♦ lidové vyprávění v nářečí ♦ severní Čechy

„Pelíškův most“ (K1053)

30 (1930) 121

♦ pověst ♦ Jičín, okolí

„Starodávné skládání z Kladska“ (K1054)

30 (1930) 359

♦ přísloví a rčení ♦ Malá Čermná, Kladsko

„Staré koledy z Kladska“ (K1055)

31 (1931) 27–28

♦ zápisy textů vánočních koled ♦ Kladsko

KUČERA, František

„Předhistorické nálezy na Lounsku“ (K3029)

3 (1894) 563–568

4 (1895) 84–86, 164–171, 449–456 (ilustr.)

♦ archeologie

KUČERA, Jan

„Pravěká sídliště v poříčí Olšavy, Vláry a Senice na moravském Slovensku“ (K3030)

3 (1894) 550–563

♦ archeologie

KUČERA, J. P.

„Lidové prorokování o počasí“ (K1056)

21 (1912) 124–128

♦ lidová meteorologie — přepis z rukopisné knížky

„Lidové léčení na Veletínsku na Moravě“ (K1057)

16 (1907) 367

♦ léčivé rostliny, jejich lidové názvy a léčebné užití ♦ Veletiny, okolí, okr. Uherský Brod

KUFFNER, Josef

„O pamětech Františka Haise, pražského kolovrátkáře a písničkáře“ (K1058)

20 (1911) 353–357

♦ písně kramářské — biografie Františka Haise, výklad k Pamětem Fr. Haise

KUHN, Josef

„Dětská říkadla v Podkrkonoší“ (K1059)

17 (1908) 175

♦ Čistá, okr. Nová Paka

KUCHTA, František

„Koleda z Kostelce nad Vltavou u Orlíka“ (K1061)

31 (1931) 74

♦ text koledního přání ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

KUCHTA, Hynek

„Hloupý Honza vyhrál princeznu lží“ (K1060)

20 (1911) 188–189

♦ pohádka vyprávěná v nářečí ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

„Staročeský recept na jablkové víno“ (K1062)

22 (1913) 54–55

KUCHTA, Karel

„Zapomenul česky mluviti. Dvě rozprávky žertovné z Přílepova u Milevska“ (K1063)

29 (1929) 27–28

KUCHYNKOVÁ, Marie

„Lidové nadávky a posměšky v Chrudimsku“ (K1064)

14 (1905) 477

KULANDA, Josef

„Stavění májů na Písecku“ (K1065)

22 (1913) 190–195

♦ stavění máje o letnicích, soupeření přespolních o máji ♦ Písek, okolí; Horažďovice, okolí; Strakonice, okolí

KULDA, B. M.

„Vzpomínka z mé činnosti sběratelské“ (K1066)

1 (1892) 438–441

♦ autobiografie B. M. Kuldy — sběratelovy vzpomínky

„Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Sloupského (Ze sbírky Jana Soukupa do tisku upravuje B. M. Kulda)“ (K1067)

5 (1896) 284–287, 367–368, 457–461

6 (1897) 194–200

7 (1898) 42–46

8 (1899) 147–149, 317–323

11 (1902) 407–409, 473–477

12 (1903) 59–60, 97–99

♦ zápisy pohádek ♦ Sloup, okolí, okr. Blansko

KULHÁNEK, M.

„Zavěčka“ (K1068)

30 (1930) 213–214

♦ svatba — čepení nevěsty ♦ Blata

KURSA, Václav

„Kocanda a flusárna“ (K1069)

16 (1907) 246

♦ výklad a oblastní výskyt těchto jmen

KURZ, Antonín

„Pověst o kruté panně na hradě Lichnici“ (K1070)

23 (1914) 462–463

♦ Čáslav, okolí

KUTÍLEK, Em.

„Dialektologické paběrky z okolí Žleb“ (K1071)

2 (1893) 613–615, 694–697

♦ věcné výklady nářečních názvů z oblasti venkovských zaměstnání, podomního obchodu apod. ♦ Žleby, okolí, okr. Čáslav

„Z nářečí českého v okolí žlebském“ (K1072)

22 (1913) 413–440

♦ lidové výrazy z oblasti národopisného zájmu, jejich použití a výklad; lidová přirovnání ♦ Žleby, okolí, okr. Čáslav

„Z nářečí českého v okolí žlebském“ (K1073)

23 (1914) 161–167

♦ výklad nářečních slov z oblasti národopisu ♦ Žleby, okolí, okr. Čáslav

KUTÍLEK, E.

„Lid český tepe posměšně pijany“ (K1074)

25 (1925) 133–135

♦ soubor eufemismů, rčení a úsloví o pijanech

KUTÍLEK, F.

„Helekání pasáků a pasaček v polovici 19. století“ (K1075)

23 (1914) 204–205

♦ texty helekaček ♦ střední Čechy (?)

KUTÍLEK, J.

„Čert v řeči lidu českého“ (K1076)

21 (1911) 227–228

♦ rčení a pořekadla

KVASNIČKA, Josef

„Účinky noci“ (K1077)

23 (1914) 47

♦ konservace masa

KVÍČALA, M.

Jórtóg soukenický v Českém Krumlově“ (K1078)

20 (1911) 89–90

♦ výroční zábava (ples) cechu soukenického ♦ Český Krumlov

„Vánoce na Táborsku“ (K1079)

31 (1931) 75

♦ výroční obyčeje — vánoce ♦ Tábor, okolí

KYAS, Karel

„Hlučínská čeleď“ (K1080)

30 (1930) 37–38

♦ vztah čeledi k rodině ♦ Hlučín, okolí

„Písně kaféjové na Hlučínsku o slavnosti Terezek“ (K1081)

25 (1925) 141–142

♦ výroční zvyklosti chrámového bratrstva — lidová píseň ♦ Hlučín, okolí

KYSOUR, Jindřich

„V ovzduší Babičky a Jiráskových U nás a Na dvoře vévodském(K1082)

20 (1911) 24–30, 6 fotografií

♦ referát o průvodci Jana Dotřela Kladské pomezí ♦ Ratibořice, okolí; Hronov, okr. Náchod

 

 

LÁBEK, Ladislav

„Masopust na Plzeňsku“ (K1083)

31 (1913) 4–7 /?/

♦ příspěvek k soupisu zvyků v masopustě na Plzeňsku

„O sběratelské praxi národopisné“ (K1084)

31 (1931) 161–166, 196–209

♦ předmět a rozsah národopisného sběratelství

„Na rozloučenou“ (K1085)

32 (1932) 95–98

♦ příspěvek k biografii Čeňka Zíbrta

LÁBEK, L. V.

„Lidové lékařství“ (K1086)

16 (1907) 332

♦ lidové recepty z konce 17. století

LÁBKOVÁ, Marie

„Kytička vzpomínek“ (K1087)

32 (1932) 107–108

♦ příspěvek k biografii Čeňka Zíbrta

LÁBLER, Karel

„O slavném postavení nové šibenice v Brandýse nad Labem léta 1759“ (K1088)

5 (1896) 340–341

„Artikulové svolení obecního v Brandejse nad Labem z roku 1582“ (K1089)

9 (1900) 108–112

LACINA, V.

„O Libici“ (K1090)

23 (1914) 393–394

♦ pověst o Libušině hradu

„Koledy valašské“ (K1091)

29 (1929) 95–96

♦ přetisk rukopisné sbírky lidových her a koled vánočních z let 1860 ♦ východní Morava

LANDAU, A.

„Bílé plíce“ (K1092)

20 (1911) 348–349

♦ příspěvky k lidové tělovědě

LANDSFELD, Heřman

„O slovenské keramice v Modre“ (K1093)

27 (1927) 174–179, 11 obr. značek

♦ oživení výroby modranských fajánsů — příspěvky k dějinám dílny ♦ Modra, okr. Bratislava

„V starodávném džbánkařském vrštatě(K1094)

30 (1930) 278–281

♦ popis zařízení ve džbánkařské dílně ♦ západní Slovensko

„Kterak džbánkář Mišo Odler »sa nésel na dzivákovi« (Ukázka vypravování starého džbánkaře habána)“ (K1095)

31 (1931) 13–16

♦ Modra

„Poznámky k džbánkářskému nářadí“ (K1096)

31 (1931) 217–224, 5 vyobrazení

♦ všeobecně o džbánkařské výrobní technice

„Habáni na Slovensku v matrikových záznamech“ (K1097)

32 (1932) 133–136

♦ drobný archivní materiál ♦ západní Slovensko

„Umřel habán — džbánkař“ (K1098)

32 (1932) 148–152

♦ Jan Ludvík ♦ Dechtice, okr. Trnava

LANGOVÁ, Antonie

„Slavnost sv. Řehoře v Kovárech u Zákolan“ (K1099)

10 (1901) 237–238

♦ kolední obchůzka žáků do let 1848 ♦ Kováry, okr. Kralupy nad Vltavou

„Kováři v lidovém podání na Velvarsku“ (K1100)

11 (1902) 266–267

♦ kovář zaříkává nemoci — kniha Koňského lékařství — pověry a zvyklosti kovářů ♦ Velvary, okolí, okr. Kralupy nad Vltavou

LAUŠMAN, Jaroslav

„Lidové a dětské modlitbičky z Novopacka“ (K1101)

25 (1925) 345–346

♦ Nová Paka, okolí

LEDECKÝ, K.

„Lidové léčení, zaříkávání a zavrtávání nemocí v Pošumaví“ (K1102)

23 (1914) 99–100

LEDERER, I.

„Divotvorný strom v Krasíkově“ (K1103)

23 (1914) 52

♦ pověst ♦ Krasíkov, okr. Stříbro

LEDINSKÝ, Josef

„Starodávné slovenské obyčeje a pověry včelařské“ (K1104)

21 (1912) 450–452

♦ včelařské zvyklosti, hospodářské rady včelařům ♦ Slovensko

„Lidové léčení na Táborsku“ (K1105)

28 (1928) 361–363

♦ lidové léčení lidí ♦ Tábor, okolí

LEGO, František

„Svatební praporce z okolí Počátek“ (K1106)

3 (1894) 97–101, 3 kresby

♦ vyšívané svatební praporce, popisy a kresby tří kusů ♦ Počátky, okolí, okr. Kamenice nad Lipou

„Kroj a vyšívání lidové na Blatech“ (K1107)

6 (1897) 149–152

7 (1898) 152–154, 245–246

♦ kroj mužský a ženský, popis — hranice krojového okrsku — vyšívačky ♦ Blata

„Žnecké popěvky na Sedlčansku“ (K1108)

6 (1897) 527–530

♦ zápisy textů ♦ Jesenice, okr. Sedlčany

„Svatební pečivo z jižních Čech“ (K1109)

7 (1898) 129–132, 4 kresby

♦ figurální svatební pečivo ♦ Blata a Jesenice, okr. Sedlčany

„Ornamentika na blatském vyšívání lidovém“ (K1110)

8 (1899) 17–22

♦ ornamentika, názvy motivů, jejich užití ♦ Blata

„Kroj kozácký“ (K1111)

9 (1900) 45–54

♦ hranice krojového okrsku, popis ženského a mužského kroje ♦ Tábor, Soběslav, okolí

„Jindřichohradecké pečivo Mikulášské“ (K1112)

10 (1901) 128–131, 1 kresba, 1 fotografie

♦ pečivo pernikářské a pekařské k výročním příležitostem ♦ Jindřichův Hradec

„Železná obětní zvířátka z Dolní Vltavice“ (K1113)

10 (1001) 143–146, 2 kresby

♦ železné figurky domácích zvířat, obětované v kostele v den sv. Linharta (6. 11.), patrona dobytka ♦ Dolní Vltavice, okr. Český Krumlov

„Pomlázka z Kamenného Malíkova“ (K1114)

14 (1905) 423–427, 3 fotografie

♦ malířka kraslic R. Vrzáková, její tvorba — fotografie 18 kraslic ♦ Kamenný Malíkov, okr. Jidřichův Hradec

„Virgule (čarodějný proutek) z Křenoviček na Sedlčansku“ (K1115)

15 (1906) 16–18, 1 fotografie

♦ hledání pokladů virgulí ♦ Křenovičky, okr. Sedlčany

„Pastýřská jihočeská“ (K1116)

29 (1929) 12–14

♦ lidová píseň, zápis hudební a textový ♦ Kardašova Řečice, okr. Jindřichův Hradec

LEGO, Jan

„Lesní panny (Pověst ze Lhoty u Zbiroha)“ (K1117)

14 (1905) 147–148

♦ Lhota pod Radčem, okr. Rokycany

LEGO, Jan V.

„Předzvěsti ročních počasí“ (K1118)

12 (1903) 302

♦ Brdy

LEGO, Jan

„Pohřební zpěv zvonů“ (K1119)

15 (1906) 242

♦ Zbiroh, okr. Rokycany

LELEK, Cyprián

„Slova slezskomoravského nářečí roku 1863“ (K1120)

16 (1907) 382–383

♦ slovníček slezského nářečí ♦ Hlučín, okolí

LEMINGER, Em.

„Kterak dovozovali v Kutné Hoře léta Jana Hubáčka v jeho kšaftu?“ (K1121)

28 (1928) 331–332

♦ lidové právo — závěti ♦ Kutná Hora

„Lístek tříkrálový z Kutné Hory“ (K1122)

14 (1905) 440, 1 fotografie

♦ kolední lístek, popis ♦ Kutná Hora

„Kouzla šibeniční v Kutné Hoře roku 1664“ (K1123)

14 (1905) 462

♦ proces s čarodějníky; opatřování prostředků k léčení koní ♦ Kutná Hora

„Ženská odveta za pohanění roku 1540“ (K1124)

14 (1905) 479

♦ lidová korespondence.

LEMINGER, Otakar

„O jménech dolových koní kutnohorských v první polovici 16. věku“ (K1125)

9 (1900) 170–175

♦ Kutná Hora

„Staročeské písně havířské“ (K1126)

11 (1902) 345–348

♦ hornické písně z poloviny 16. století pravdě podobně od Adama Žďárského ♦ Kutná Hora

„Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné. Příspěvky k slovníku staročeskému z řeči hornické“ (K1127)

20 (1911) 209–213, 405–407

21 (1912) 77–79

♦ přísloví, pořekadla, výklad nářečních slov — archivní doklady ♦ Kutná Hora

„Jména vozíků (huntů) na dolech“ (K1128)

21 (1912) 479

♦ Zbýšov, Padochov, okr. Rosice u Brna

LETOŠNÍK, Josef

„O rytmu národních písní moravských“ (K1129)

14 (1905) 1–5, 68–72, 119–127, 169–173, 215–221

♦ studie o rytmu lidových písní moravských, příklady rytmu trochejského a daktylského

LEVÍNSKÝ, Bolemír

„Obnášení umírajícího dítka“ (K1130)

31 (1931) 70

♦ léčení iracionálními prostředky ♦ Kosoř, okr. Praha jih

LEVÝ, František

„Vánoční hra žáku (studentů) staročeských“ (K1131)

4 (1895) 308–312

♦ přetisk lidové hry vánoční ♦ Rakovník

„Spor o pravost kšaftu roku 1531“ (K1132)

29 (1929) 306–311

♦ obrázek maloměstský ze století 16.

LIMPORT, J.

„Pro karty oprava roku 1790“ (K1133)

23 (1914) 201

♦ magické praktiky, zajišťující štěstí ve hře v karty

LINHARTOVÁ, Stáz.

„»Shazování kozla« o pouti před 50 lety“ (K1134)

24 (1924) 377–378

♦ Úhrov, okr. Chotěboř (?)

„Masopustní škádlivky o tanci“ (K1135)

24 (1924) 149

♦ lidový humor — tanec v masopustu

„Formanským vozem s desíti koňmi do Vídně roku 1862“ (K1136)

30 (1930) 122

♦ selské formanství ♦ Vilémov, Habry, okr. Chotěboř

LISERTOVÁ, Marie

„Proti ohňům svatojanským roku 1794“ (K1137)

20 (1911) 421–427, 1 kresba

♦ výňatek z knihy Františka Tomsy: Nešťastné příhody z roku 1794, výstraha proti pálení svatojánských ohňů

„Lidové rady včelařské“ (K1138)

21 (1912) 309–310

♦ zkušenosti z chovu včel

„Náhrobní nápisy ze Sušice“ (K1139)

22 (1913) 38–39

„Pověst o hledači pokladu a o čertově mostě u Landšperka v básnickém rouše roku 1823“ (K1140)

23 (1914) 463–469

♦ lidové látky v básnickém podání — přetisk z Čechoslava z roku 1823

„Koupání velikonoční na Slovensku“ (K1141)

20 (1911) 349

♦ zvyky prvých dnů velikonočních ♦ Banská Bystrica, okolí

„Žampach“ (K1142)

23 (1914) 47

♦ lidové názvy ryb ♦ Litomyšl, okolí

„Levé paždí v kouzlu milostném“ (K1143)

23 (1914) 54

LISICKÝ, A.

„Lidové písně z Ostravice na Lašsku“ (K1144)

29 (1929) 221–227

♦ zápisy textu a nápěvu ♦ Ostravice, okr. Frenštát pod Radhoštěm

LÍSKOVEC, Fraňa

„Jihočeské slavnosti, hry a zábavy o letnicích“ (K1145)

8 (1899) 291–292

♦ letnice — obchůzky s králem ♦ Tábor, okolí; Soběslav, okolí

LISTOVÁ, B.

„Malý kreslíř“ (K3130)

13 (1904) 375–377

♦ pedopsychologie

LIŠKA, J.

„Stínání kohouta (Lidová slavnost z Jičínska)“ (K1146)

8 (1899) 190–193

♦ posvícení — stínání kohouta, popis slavnosti z roku 1891 ♦ Jičín, okolí; Brdo, okr. Nová Paka

„Jak vznikly pověsti o Rýbrcoulovi?“ (K1147)

14 (1905) 226–227

„Obnova a napodobení lidového stavitelství“ (K1148)

21 (1912) 51

♦ úsilí o obnovu lidových tradic

LORBER, Eduard

„Vodník na Tuchoraze u Kladna“ (K1149)

12 (1903) 133–135

♦ lidové vyprávění o vodníkovi, lidová víra v nadpřirozené bytosti ♦ Kladno, okolí

LORBER, Edvard

„Pověst o Libuši“ (K1150)

11 (1902) 477

♦ Libušín, okolí, okr. Slaný

LOUCKÁ-FIŠETOVÁ, Matilda

„Betlemáři v Brumově“ (K1151)

25 (1925) 87–91

♦ pastýřská hra vánoční — zápis textu ♦ Brumov, okr. Valašské Klobouky

LUKAVSKÝ, Bohumil

„Žádost za kmotrovství z konce XVII. věku“ (K1152)

13 (1904) 250

♦ žádost o kmotrovství r. 1682 ♦ Praskolesy, okr. Hořovice

LUSTIG, Otakar

„Naše děti. Názvosloví při hře s kamínky“ (K1153)

13 (1904) 68–69

♦ dětské hry s kamínky, názvy her ♦ Choustník, okr. Soběslav

„Jak byla založena Soběslav a Choustník“ (K1154)

15 (1906) 286–287

♦ lidové vyprávění v nářečí o založení Soběslavě ♦ Soběslav; Choustník, okr. Soběslav

LUZUM, Josef

„Paběrky lidovědné z nejstaršího musejního rukopisného Pasionálu“ (K1155)

21 (1912) 474–476

♦ sv. Blažej, Hromnice, sv. Marka, svátek Všech svatých

„Snové a jejich vyjevení“ (K1156)

22 (1913) 399

♦ výklad snů v pasionálu pražském

L–k, J.

„V knihovně starého milovníka písma a čtení (Příspěvek k charakteristice našeho lidu)“ (K3118)

23 (1914) 21–28

♦ literární historie — knihovna měšťana Josefa Nigrina ve Vysokém nad Jizerou

 

 

– m –

„Spisovatelka Julie Vlasáková zemřela“ (K1157)

32 (1932) 27–28

M. L.

„Zajímavá novinka z oboru národopisného (sklenice s ornamentem valašským)“ (K1242)

20 (1911) 408–410, 6 kreseb

♦ použití lidového ornamentu k výzdobě

M. T.

„Lidový kroj na Doudlebsku“ (K1254)

20 (1911) 357–359, 1 fotografie

♦ krojový okrsek — vymezení; kroj mužský, ženský ♦ Doudlebsko (České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, okolí)

MACEK, Tobiáš

„Písmák Josef Procházka (Doplněk k článku dr. Josefa Kalouska)“ (K1158)

10 (1901) 101–102

„Jak jsme hledali virgulemi vodu pro studni roku 1909“ (K1159)

19 (1910) 56–58

♦ Borová, okr. Litomyšl

MADĚRA, Jaromír

„Rýmování o jídle na Jistebnicku“ (K1160)

16 (1907) 198

♦ výčet všedních a ostatních jídel ♦ Jistebnice, okr. Tábor

MACH, Bedřich

„Jaro u tkalců krkonošských“ (K1161)

9 (1900) 373–374

♦ jaro v chalupách tkalců; zdobení oken ornamentem ♦ Krkonoše

„Betlémy a Kristydle u tkalců Krkonošských“ (K1162)

10 (1901) 167–170

♦ lidové umění řezbářské — betlémy, vánoce pečení vánočních koláčů — obchůzka "Kristydle" s nadílkou ♦ Krkonoše

„Český lid v Krkonoších“ (K1163)

12 (1903) 179–187

♦ historie tkalcovství, život tkalců, halekačky ("holekání") pasáků — pěší doprava hnoje do hor ♦ Krkonoše

„Lidové názvy polí, luk a lesů v české pahorkatině“ (K1164)

15 (1906) 278–279

♦ Milevsko, okolí; Týn nad Vltavou, okolí

„Lidové názvy polí na Kolínsku, Poděbradsku a Nymbursku“ (K1165)

18 (1909) 157–158, 247, 279

20 (1911) 251–252

♦ Kolín, Poděbrady, Nymburk — okolí

MACH, Josef

„Flusárny“ (K1166)

17 (1908) 397–398

♦ „výroba salnytru ♦ Záhoří u Skutče; Doubravice, okr. Dvůr Králové nad Labem

MÁCHAL, Hanuš

„K písni slovenské o Paromovi a Ratce“ (K1167)

6 (1897) 259–265, 349–354

♦ srovnávací studie na základě Kollárem zapsané slovenské písně „Parom a Ratka“ (Národnié zpievanky 1834, s. 5), v níž je jmenován bůh Parom — jedná se o skladbu umělou spíše než o čistě prostonárodní

„České pohádky o panně Krásné a ošklivém zvířeti“ (K1168)

7 (1898) 249–257, 329–334

♦ literární prameny českých pohádek o krásce a zvířeti a jejich francouzský originál; příbuzné pohádky jiných národů

MALEC, Alois

„Moravští Hrváti“ (K1169)

7 (1898) 186–191, 272–277, 381–383, 456–459, fotografie autora, 3 fotografie, 1 půdorys

♦ charvatská kolonisace na Moravě — kroj mužský, ženský — charvatské názvy krojových součásti — charakteristika Charvatů, popis krajiny a obcí Dobré Pole a Nový Přerov — názvy tratí, typ osady ♦ Dobré Pole, Nový Přerov, Frélichov, okr. Mikulov

„Charvatské osady na Moravě. »Hiže« (domy)“ (K1170)

8 (1899) 232–237, 2 půdorysy domu

♦ dům, vnitřní zařízení, vedlejší hospodářské budovy ♦ jihomoravská charvatská oblast Dobré Pole, Nový Přerov, Frélichov, okr. Mikulov

„Kroj moravských Hrvátů“ (K1171)

9 (1900) 15–28, 413–418, 17 fotografií

♦ kroj mužský a ženský, součásti staršího kroje ♦ jihomoravská charvatská oblast Dobré Pole, Nový Přerov, Frélichov, okr. Mikulov

„O moravských Hrvátech“ (K1172)

19 (1910) 383–386, 2 vyobrazení

♦ krojová úprava hlavy mužské, ženské — kroj ženský — jídla ♦ jihomoravská charvatská oblast

MALOCH, František

„Lidová jména rostlinná ze Skrej“ (K1173)

23 (1914) 461–462

♦ Křivoklát, okolí

„Šedesátiny záslužné činnosti seniora Jozefa Ľudevíta Holubyho“ (K1174)

23 (1914) 470–471

MALOVANÝ, Jiří

„Nářečí z Císařova a okolí na Moravě“ (K1176)

6 (1897) 71–76, 582–587

8 (1899) 156–158

♦ dialektologická studie k nářečí hanáckému ♦ Císařov, okolí, okr. Přerov

MALÝ, Jindřich

„České lidové »napravování« v Americe“ (K1177)

18 (1909) 408–410

♦ lidové léčení lidí — "napravování" vymknutých končetin aj.

MALÝ, Jaroslav

„Příspěvek k poznání povahy jihočeského lidu v polovici 19. století“ (K1178)

20 (1911) 148–153

♦ zprávy Františka Bezděky o povaze a o obleku píseckých občanů v polovici 19. století ♦ Písek

MANČAL, Jaroslav

„O lnářství na Humpolecku“ (K1179)

2 (1893) 515–520, 560–566, 6 kreseb, 1 půdorys

♦ pěstování a zpracování lnu — lnářské nářadí — pazderny — lnářské jámy — služba "pazderků" ♦ Humpolec, okolí

„Příspěvek ku poznání národního ornamentu řemeslnického v Čechách“ (K1180)

2 (1893) 680–685, 8 kreseb

♦ ornamentika na řemeslných výrobcích — vrubořez na výrobcích kolářských, tesařských, ornament vbíjený v kovu, kůži apod. ♦ Humpolec a Tábor, okolí

„O divých ženách“ (K1181)

5 (1896) 233–235

♦ nadpřirozené bytosti ♦ Humpolec, okolí

„S přeslice na stav“ (K1182)

9 (1900) 160–166, 2 kresby

♦ předení — nástroje, názvosloví, lidová víra ♦ humpolecké Zálesí

„Haltýře. Slovo o zašlém rybnikářství“ (K1183)

30 (1930) 46–47

♦ program národopisného výzkumu rybnikářství v Čechách

9 (1900) 184–186, 2 kresby /??/

♦ roubené haltýře pro úschov a chlazení mléka, dřevěné zámky ♦ humpolecké Zálesí

„Mužský kroj Zálesáků“ (K1184)

9 (1900) 316–320, 9 kreseb (čepic)

♦ popis kroje ♦ humpolecké Zálesí

„Lidový kroj z let šedesátých na Německobrodsku“ (K1185)

30 (1930) 49–53

♦ lidový kroj, mužský, ženský ♦ Úsobí, Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod

MANDL, Josef

„Marokánský král jest vyslal“ (K1186)

30 (1930) 214–216

♦ písně kramářské, texty

MAREK, Jan

„Blb Pták (Kresba mistra Sobola roku 1542)“ (K1187)

14 (1905) 225, 1 kresba

MAREŠ, František

„Zábava na Popeleční středu: poddaní trhali koňmo huse živé, pověšené na rozpjatém provaze, hlavu“ (K1187)

24 (1924) 222–223

♦ masopust, obyčej na Popeleční středu, záznam z roku 1705 ♦ Třeboň, okolí

MAREŠ, Jaroslav

„Město Bohdaneč — rodiště Rýbrcoula — Krakonoše?“ (K1188)

21 (1912) 151

♦ přetisk pověsti z r. 1847

MARTYKÁN, B.

„Kuželíček, popěvek přástevní“ (K1189)

22 (1913) 199–200

♦ texty přástevních popěvků a písní ♦ Mladá Boleslav, okolí; Klatovy, okolí

MAŘÍK, A.

„Pověrečné hašení ohně, mluvení k ohni“ (K1190)

21 (1912) 399

22 (1913) 154

♦ přetisk z Hlasatele 1808, zaříkání ohně

MÁŠA, Josef

„Nová píseň o pomlouvačích cti selského stavu“ (K1191)

18 (1909) 335

♦ kramářská píseň, text

MAŠEK, Ignác

„O náboženských blouznivcích“ (K1192)

12 (1903) 202–203

♦ nihilisté ♦ Knířov, okr. Vysoké Mýto

„Příspěvky národopisné a dialektické z pamětních knih fary Knířovské“ (K1193)

10 (1901) 324–326, 366–369

♦ výpisky z pamětních knih (19. století); řeč, povaha obyvatel; kroj mužský, ženský; svatba, pohřeb; zaměstnání obyvatelů; chov dobytka ♦ Knířov, okr. Vysoké Mýto

MAŠEK, Tomáš

„Dožínky z okolí přeštického“ (K1194)

7 (1898) 135–140

♦ dožínky — popis slavnosti, textové a hudební zápisy dožínkových písní ♦ Přeštice

MAŠÍNOVÁ, Leontina

„Zábava v Horní Nové Vsi o svatodušní neděli“ (K1195)

31 (1931) 170–172

♦ lidové zvyky o letnicích ♦ Horní Nová Ves, okr. Nová Paka

MAŠKA, K. J.

„Nález diluviálního člověka v Předmostí“ (K3031)

4 (1895) 161–164

♦ archeologie

MATĚJKA, J.

„Malované modlitební knížky z 18. a ze začátku 19. století“ (K1196)

3 (1894) 1–5, 2 strany kreseb

♦ lidová iluminace dvou psaných modlitebních knih ♦ Citov, okr. Mělník

MATĚJKOVÁ, Marie

„Psané a ozdobené památky lidové na Národopisné výstavě československé“ (K1197)

5 (1896) 321–323, 1 fotografie

♦ lidová iluminace v psaných modlitebních knížkách

MATERKA, Antonín

„Cechovní zápisky sladovnické (Z kutnohorského archivu)“ (K1198)

31 (1931) 21

♦ příprava pokrmů (nápoje, piva), věrské prvky

MATERNA, Ot.

„O nynějším stavu i budoucnosti výstavní československé vesnice v Král. Oboře. Hlas pro její zachování“ (K1199)

9 (1900) 78–79

♦ ochrana památek lidové architektury

MATIEGKA, Jindřich

„Hroby se skrčenými kostrami v Čechách“ (K3032)

1 (1892) 41–46, 109–118, 221–228

♦ archeologie

„Příspěvky ku poznání tělesné povahy obyvatelstva v severozápadních Čechách“ (K3008)

1 (1892) 429–437, 533–540

♦ antropologie

„O pravěkém užívání nástrojů a zbraní přištípených z kostí nebo parohů s přídatkem o zbraních jedových“ (K3033)

2 (1893) 333–340, 472–477 (ilustr.)

♦ archeologie

„Sbírka materiálů k předhistorické anthropologii zemí českých. III. Další lebky z doby pozdní“ (K3009)

3 (1894) 65–72

♦ antropologie

„O rozšíření kamenných nástrojů v Čechách a na Moravě vzhledem ke geologickému složení země“ (K3034)

3 (1894) 276–280

♦ archeologie

„O tvarech srpu a jich užívání v době předhistorické“ (K3035)

3 (1894) 359–366 (bohatě ilustrováno)

♦ archeologie

„Příspěvky ku poznání českého neolithu“ (K3036)

4 (1895) 73–76, 177–182, 263–267 (ilustr.)

♦ archeologie

MATOUŠEK, Jan

„Dvě koledy z Podkrkonoší“ (K1200)

30 (1930)19–20"

♦ zápis hudby a textu

MATUŠKA, Jan

„Ohnivý muž“ (K1201)

19 (1910) 478–479

♦ víra v nadpřirozené bytosti ♦ jižní Čechy (Střítež, Zhoř), Humpolec

„Kramerius a Nejedlý o pověře: Peníze hoří“ (K1202)

20 (1911) 49–51

♦ výklad proti lidové víře o hoření peněz a pokladů u Krameria ve formě mravokárné povídky (1806) u Nejedlého v Hlasateli 1812

„Kočičí bába zažehnává růži“ (K1203)

20 (1911) 105–106

♦ zažehnávání nemocí ♦ Tábor, okolí; Písek, okolí

„Zažehnávání mračen“ (K1205)

30 (1930) 40–41

♦ přetisk z roku 1759

MATUŠKA, František

„České zimní hry společenské“ (K1204)

29 (1929) 26–27

♦ hry na Kudibala, na slepou bábu

MAYEROVÁ, Marie

„Hadi zničili zaklínače“ (K1206)

23 (1914) 390

♦ víra v zlou moc hadů ♦ Heřmanův Městec, okr. Chrudim

MCELSKÝ, Jar.

„Lidové hádanky a škádlivky“ (K1207)

14 (1905) 28

MEDVECKÝ, Karol A.

„Detvanský kroj“ (K1208)

16 (1907) 367–375 (str. 374–375 = doslov redakce), 5 kreseb, 6 fotografií

♦ výňatek z monografie K. A. Medveckého Detva, Ružomberok 1906 (popis kroje mužského a ženského), Zíbrtova recense knihy ♦ Detva, okr. Zvolen

MELICHAR, J.

„Hádanky z Valašska“ (K1209)

20 (1911) 23–24

MENČÍK, Ferdinand

„Rybayova sbírka českých přísloví“ (K1211)

10 (1901) 218–226, 283–286

12 (1903) 108–109

♦ nový přetisk Rybayových přísloví — opravy nesprávného přetisku A. Zátureckého ve Sborníku muzeál. slovenskej spoločnosti 1900

MENČÍK, Ferdinand — DOMEČKA, Ludvík

„Kulturně-historické a lidovědné výpisky z archivů domácích i cizích II.“ (K1210)

7 (1898) 435–439

♦ procesy s čarodějníky; lidové lékařství; magické praktiky v hledání zloděje; městské svatební smlouvy; čáry u šibenice: Vejpis z kněh smolných zločinného vyznání při právě města Nymburka na Labi (F. Menčík); K prostonárodnímu lékařství a hledání zloděje přeslenem (F. Menčík), Knihy lékařské pana Petra Voka z Rožmberka (Lud. Domečka); Starobylý obyčej ve svatebních smlouvách jindřichohradeckých (Lud. Domečka) ♦ Nymburk, Jindřichův Hradec

MENŠÍK, Alois

„Veselé vánoční hody na Mor. Slovácku“ (K1212)

26 (1926) 89–93

♦ vánoční zvyky a obyčeje, koledováni; věštění o Štědrém večeru ♦ Uherské Hradiště, okolí

MERHOUT, Cyril

„Paběrky z archivů domácích i cizích V: Pana Pešíka z Kunvaldu smlouva o správu mlýna r. 1445“ (K1213)

9 (1900) 39–40

„Čarodějnictví pražského lidu v 16. století“ (K1214)

9 (1900) 367–369

♦ přetisk archivních dokladů z roku 1445, 1523, 1525

„Mistr ostrého meče“ (K1215)

11 (1902) 447–448

♦ pohodný, zaměstnanci obce ♦ Kunratice, okr. Praha východ

MIHALIKOVÁ, A.

„Liek proti divému kašlu“ (K1216)

31 (1931) 77

♦ léčení dětské nemoci obnášením kol zvířete

MIKÁT, J.

„Proti staročeským jménům křestním“ (K1217)

21 (1912) 398

♦ traktát z roku 1580

MIKÁT, K.

„Ženská vrtkavost“ (K1218)

22 (1913) 101

♦ kramářská píseň, tištěná v Opavě 1828

MIKOLÁŠ, J. Ludvík

„Chození po Třekrálce v Pobezkydí na Těšínsku v době vánoční“ (K1219)

26 (1926) 97–100

♦ pastýřská hra vánoční, zápis textu ♦ Těšínsko

„Slavnost sv. Fabiana a Šebestiana ve Frýdku“ (K1220)

26 (1926) 200–201

♦ prosebná procesí o svátku sv. Fabiána a Šebestiána (20. ledna) 1645 ♦ Frýdek; Slezsko

„Pověst o zvonku ve Vyšních Lhotách na Těšínsku proti mrakům“ (K1221)

27 (1927) 329–330

♦ zvonění proti mrakům

„Slezské písničky z Těšínska“ (K1222)

25 (1925) 291–292

♦ zápisy textů

MIKOLÁŠEK-SKALSKÝ, Václav

„Pověry a zvyky jihočeské“ (K1223)

10 (1901) 446–447

♦ lidová víra a zvyklosti na svátek sv. Tří králů ♦ jižní Čechy

„O vodníkovi na Písecku“ (K1224)

12 (1903) 39

♦ lidové vyprávění

„Zaříkávání z Písecka“ (K1225)

12 (1903) 175

♦ zaříkadla nemocí

MIKOLÁŠEK, Václav

„Jihočeské pověsti“ (K1226)

11 (1902) 383–384

♦ drobné zápisy ♦ Jižní Čechy

MIKOLÁŠEK, V.

„Štědrý večer na Písecku roku 1900“ (K1227)

29 (1929) 146–159

♦ obyčeje v rodině a hospodářství ve vánočních dnech

„Velikonočni obyčeje na Písecku“ (K1228)

29 (1929) 244–245

♦ zvyky v hospodářství ve dnech velikonočních ♦ Písek, okolí

MILOTA, Josef

„Posměšné novodobé písně o »necařkách« a »koštitářích«“ (K1229)

11 (1902) 333–334

♦ texty časových posměšných písní. Vepříkov, okr. Chotěboř

„Ptačí zpěv“ (K1230)

12 (1903) 173–174

♦ zápis pohádky ♦ Chotěboř, okolí

„Příspěvek k dialektu v okolí Malče“ (K1231)

15 (1906) 143–144

♦ Maleč, okr. Chotěboř

MILOTA, J.

„Říkání žáků o sv. Řehoři“ (K1232)

11 (1902) 406

♦ kolední obchůzka žáků, text

„O štíru“ (K1233)

18 (1909) 51

„O štíru“ (K1234)

23 (1914) 208

♦ lidová víra o štíru — Chotěboř, okolí (Vepříkov, Uhelná, Příbram)

„Posed na Chotěbořsku“ (K1235)

12 (1903) 303–304

♦ lidové léčení, víra v léčivou moc rostlin (Brionia alba)

„Kratochvilná píseň o kateřinské merendě“ (K1236)

21 (1912) 104

♦ kramářská píseň, text

MINAŘÍK, J. V. Stan.

„Stínání kohouta a shazování kozla“ (K1237)

10 (1901) 413

♦ zábavy o posvícení — Kundratice, okr. Jilemnice

MJARTAN, Ján

„Zemnice na Slovensku“ (K1238)

28 (1928) 178–185, 6 vyobrazení

♦ nouzová obydlí, hloubená v zemi — sklepy ♦ Štefanov, okr. Senica

„Desať prikázaní šenkerských“ (K1239)

28 (1928) 221

♦ lidový humor, zápis v nářečí ♦ Štefanov, okr. Senica

MORAVEC, Bedřich

„Homberk (Hohenberk)“ (K3037)

3 (1894) 280–283

♦ archeologie

„»Světem jdoucí« (Řada figurek z našeho života venkovského)“ (K1240)

4 (1895) 235–237

♦ lidé jdoucí světem za živností, obchodem, námezdnou prací

„Uhlíři v českých lesích“ (K1241)

7 (1898) 14–18

♦ pálení dřevěného uhlí, práce a život uhlířů v lesích

„Po stopách pramenů Erbenovy Svatební košile(K1243)

8 (1899) 301–302

♦ variant k Erbenovým Svatebním košilím ♦ Plzeň

„Lidová mluva na Rokycansku“ (K1244)

31 (1931) 88–91

♦ výklad nářečních slov

„Jak se za stara na Plzeňsku plachetka vázala přes holuběnku“ (K1245)

31 (1931) 173

♦ kroj, úprava hlavy ♦ Plzeňsko

MOSLER, Franta

„Lidové léčení od Opavy“ (K1246)

13 (1904) 109–110

15 (1906) 49–50

♦ lidové léčení nemocí lidí a zvířat ♦ Opava, okolí

„Popěvky slezské z okolí opavského“ (K1247)

13 (1904) 297

„Popěvky a říkání z okolí Opavského“ (K1248)

16 (1907) 200–201

17 (1908) 47

18 (1909) 367

♦ dětská říkadla a popěvky (texty) ♦ Opava, okolí

„Koltun na Opavsku“ (K1249)

18 (1909) 270–271

♦ léčení nemoci zvané koltun ♦ Opava, okolí

„Bajky veršem ze Stěbořic u Opavy“ (K1250)

26 (1926) 238

♦ dialektický záznam

MOTTL, Jan

„O hadu se zlatou korunkou“ (K1251)

11 (1902) 421

♦ Strašín, okr. Sušice

MOUČKA, K.

„Strašidlo (mlynář) na Vlašimsku“ (K1252)

22 (1913) 397

MRZENA, K.

„Oprava kravám“ (K1253)

23 (1914) 378–379

♦ magické praktiky při léčeni zvířat ♦ Roudnice, okolí

MUŠKA, Eugen

„Kterak vznikl název »hloupá Přelouč«?“ (K1255)

6 (1897) 246–250

♦ lidový humor

MYSLlVEC, František

„Slezské národni písně, tance a popěvky“ (K1256)

32 (1932) 60–73

♦ lidové tance ♦ Slezsko

MÜLLER, Stanislav

„Použití lidového ornamentu ve filmu“ (K1257)

25 (1925) 74–75

 

 

–n–

„Smrt — největší paní“ (K1258)

12 (1903) 104–105, reprodukce pěti staročeských dřevorytů

♦ dřevoryty z roku 1563 s veršováním o smrti (na dřevorytech osoby v dobovém oděvu)

NÁLEVKA, Jan

„Vala a Hrádek u Manetína“ (K3038)

3 (1894) 375–376 (ilustr.)

♦ archeologie

NAUMAN, Jaroslav

„Čerpáky“ (K1259)

31 (1931) 91–93

♦ salašnictví, nádobí ze dřeva, zdobené řezbou ♦ Slovensko

NAVRÁTIL, František

„Starodávné praporce jihočeských obcí“ (K1260)

26 (1926) 37–41

♦ výšívky svatebního praporce, popis svatebního obřadu ♦ jižní Čechy

„Zvonění proti mračnům“ (K1261)

28 (1928) 222

♦ Počátky

NEDOMA, František

„Pověsti z Českomoravské vysočiny: O divé žence, O raráškovi“ (K1262)

30 (1930) 38–39

♦ Rohozná, okr. Pelhřimov

NEDOMA, Jan

„Výslech domnělého čaroděje (roku 1737)“ (K1263)

6 (1897) 163–165

♦ čarování - výslech obviněného z čarování ♦ Žebrák, okr. Hořovice

„Spor o meze a přísaha v hrobě“ (K1264)

11 (1902) 236–244

♦ právní zvyklosti — přetisk listin ze 17. století ♦ Opočno, okr. Dobruška

„Zápis o pokladu na Mělníce“ (K1265)

14 (1905) 79–84

♦ zápis z roku 1648 o vhození pokladu do obecní studny (pozdější zprávy)

NEJEDLÝ, Zdeněk

„Český dům (Ukázkou ze svých studií podává Zdeněk Nejedlý)“ (K1266)

7 (1898) 4–10, 181–185, 366–369, 449–452

8 (1899) 204–206, 311–317, 396–399, 2 kresby Dušana Jurkoviče

♦ dům — názvosloví: obydlí, jeho původ a názvy, stavivo a způsob stavby, střecha (krov, krytina, štít a ostatní části), zápraží, dveře (zámky), žudro, podsíň, pavlač a jiné přístavby, sloupy — bibliografie české literatury o lidovém domu

„Koleda husitských žáků“ (K1267)

13 (1904) 48–52

♦ koledy chudých žáků z první poloviny 15. století — texty a nápěvy

„Staročeské koledy a protikoledy v 15. století“ (K1268)

13 (1904) 145–148

♦ koledy žáků z konce 15. století, píseň proti koledování (text)

„Lidový zpěv světský v době předhusitské“ (K1269)

14 (1905) 98–104

♦ lidová píseň v době předhusitské — část IV. kapitoly knihy Zdeňka Nejedlého Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách, 1904

NĚMCOVÁ, Božena

„Písně z Domažlicka, zaslané K. J. Erbenovi“ (K1270)

22 (1913) 148–149

♦ zápisy textů lidových písní (od Boženy Němcové)

NERAD, František

„Šenkýř a řezník“ (K1271)

4 (1895) 536

♦ pověry společenské (v hospodě) ♦ Jesenice, okr. Sedlčany

„O umírajících a mrtvých“ (K1272)

4 (1895) 536

♦ lidová víra o mrtvých ♦ Jesenice, okr. Sedlčany

NERAD, Ludvík

„Obžínky v Petrovicích u Sedčan“ (K1273)

21 (1912) 49–50

♦ popis slavnosti

„Jednota českých bohoslovců »Růže Sušilova« v Praze pro pěstování lidovědy“ (K1274)

21 (1912) 50–51

♦ péče o zachování lidových tradic

NESVADBÍKOVA, Anna

„Jak stvořil Pánbůh Hanáka“ (K1275)

20 (1911) 286

♦ legenda satiristického obsahu ♦ Morkovice, okr. Kroměříž

NEUDÖRFEL, J. V.

„Na sv. Kateřinu“ (K1276)

9 (1900) 83–84

♦ zábava žen na sv. Kateřinu ♦ Chotěboř, okolí

„O tlustém prasátku“ (K1277)

17 (1908) 470–471

♦ lidový humor — žertovná pohádka ♦ Tábor, okolí

„Povolný ženich...“ (K1278)

18 (1909) 40

♦ žertovný popěvek ♦ jižní Čechy

NIEDERLE, Lubor

„Prof. Dr. Isidor Kopernicki“ (K3010)

1 (1892) 215–216

♦ antropologie — nekrolog

„Několik slov o pěstování české archaeologie“ (K3039)

1 (1892) 317–331, k tomu prohlášení 532

♦ archeologie

„22. sjezd německé společnosti anthropol. v Gdansku r. 1891“ (K3015)

1 (1892) 516–517

♦ antropologické sjezdy

„Sbírka materiálů k předhistorické anthropologii zemí českých“ (K3011)

2 (1893) 129–136

♦ antropologie

„O rekonstrukci tělesné výšky praehistorických plemen“ (K3012)

2 (1893) 620–628

♦ antropologie

„O mladší době kamenné v Čechách.“ (K3040)

3 (1894) 257–275, 353–359

♦ archeologie

„Hradby města Hradce Králové“ (K3041)

3 (1894) 383–384

♦ archeologie

„O hlavních úlohách české archaeologie“ (K3042)

4 (1895) 65–73

♦ archeologie

„Příspěvky k moravské kraniologii“ (K3013)

4 (1895) 353–364

♦ antropologie

„Pravěk zemí českých na Národopisné výstavě českoslovanské“ (K3043)

4 (1895) 545–557

♦ archeologie

„Starý obraz vinné búdy slovácké, ze století 16.“ (K1279)

7 (1898) 205–207, reprodukce kresby

♦ kresba vnitřku vinné búdy s lisem z roku 1582 v gruntovní knize Uherského Brodu

„Založení Českého lidu(K1280)

32 (1932) 81–82

♦ Zíbrt, Čeněk — biografie; národopisné časopisy — Český lid, jeho význam

N. L. (NIEDERLE, Lubor)

„Lidový koncert v Brně“ (K1281)

2 (1893) 431–434

♦ lidová hudba ♦ Velká nad Veličkou

NIRVANUS, J. S.

„Příspěvek k bibliografii písní lidových a znárodnělých“ (K1282)

30 (1930) 288–291

♦ písně kramářské a poutní — bibliografie

NOHÁČ, B.

„Hra na plátno“ (K1283)

23 (1914) 53

♦ Budňany u Karlova Týna, okr. Beroun

„Slovácké nářečí na Podluží“ (K1284)

20 (1911) 213–218

♦ lidové názvosloví; život v rodině, v obci, hody, dům, pokrmy, nemoci aj.

NOVÁČEK, Vojtěch J.

„Rtelací v příčině obnovení a vsazení mezníkův mezi rolími nad Polepy“ (K1285)

1 (1892) 82–84

♦ obnovení hranic — relace z roku 1656 ♦ Nový Kolín nad Labem, Kolín

„České lidové názvy mezníků polních za starodávna“ (K1286)

2 (1893) 171–174

♦ polní mezníky, názvy z roku 1591 ♦ Kutná Hora, okolí

„Jak chytali na vojnu“ (K1287)

3 (1894) 289–292

♦ verbování na vojnu (z roku 1734) ♦ Ruzyně, okr. Praha západ

„Růže z Jericha v staročeském zvykosloví štědrovečerním“ (K1288)

3 (1894) 41–42

♦ staročeské obřady výroční, polovina 16. století — Štědrý den ♦ Klatovy, okolí

„Pobratimství zlodějů roku 1668 (Ze Smolné knihy v Heřmanově Městci)“ (K1289)

6 (1897) 41–42

♦ spolek jarmarečních zlodějů — přísaha členů ♦ Heřmanův Městec, okr. Chrudim

„Pověst »Kubata dal hlavu za Blata« (Listina krále Vladislava z roku 1509, týkající se této pověsti)“ (K1290)

6 (1897) 42–43

♦ historický podklad pověsti, přetisk Vladislavovy listiny o předání Blat Petru z Rožmberka

„Jana Butzbacha zpráva o národě Českém, zvláště o lidu venkovském, z roku 1506“ (K1291)

6 (1897) 269–275

♦ zprávy cestopisné — zprávy Jana Butzbacha o pobytu v Čechách v letech 1490–1497 — výtah z německého překladu

„Paběrky z archivů domácích i cizích (Ze svatebních obyčejů staročeských)“ (K1292)

9 (1900) 35–36

(Stínání kohouta roku 1794 v Bělé u Bezděze)

9 (1900) 36–37

♦ ze svatebních obyčejů měšťanů z roku 1567; hádka tovaryšů při stínání kohouta v září 1794 ♦ Bělá pod Bezdězem, okr. Doksy

„Amulet ze 14. století, nalezený v chrámu sv. Jiří na Hradě Pražském“ (K1293)

10 (1901) 353–354, 1 fotografie

♦ latinsky psaný amulet proti zimnici

„Jak staří nezdárné děti vydědili“ (K1294)

11 (1902) 314–317

♦ historické zprávy ze zemských desek o vydědění synů a dcer šlechtických a měšťanských

„Křivopřísežník na soudu mezním »pod drnem« náhle zemřel“ (K1295)

13 (1904) 178–179

♦ zpráva z roku 1715 o trestu křivopřísežníka ♦ Načeradec, okr. Vlašim

„Kterak v Divišově světili šibenici“ (K1296)

13 (1904) 210–212

♦ zápisy ze smolné knihy — rozsudky, poplatky katovi, postavení a svěcení nové šibenice (1756) ♦ Divišov, okr. Vlašim

„Z hospodářských zápisek Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci“ (K1297)

14 (1905) 283–292, 323–326, 486–487

♦ výpisy ze zápisů Jana Jeníška z let 1539–62: o polním hospodářství (hnojení; pěstování obilí, žně, mlácení), o lněném hospodářství a chovu ovcí, o chmelařství ♦ Újezd, Svrčovec, okr. Klatovy

„Prohlášení konstituce roku 1848 na Vorlíce a nešťastný skon jejího vykladatele, vrchního J. Perwolfa“ (K1298)

Čeněk Zíbrt: str. 121–122: "Dodatek redakce o Matěji Rackovi, rychtáři z Kostelce"

18 (1909) 113–122

♦ rok 1848 — vyhlášení konstituce ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko; Orlík, okolí, okr. Písek

„Kterak se mstívali sedláci za pych polní“ (K1299)

6 (1897) 383

♦ magické praktiky proti polnímu pychu ♦ Heřmanův Městec, okr. Chrudim

N. V. (NOVÁČEK, Vojtěch J.)

„O »pijanstvíclaquo; starých Čechů“ (K1300)

10 (1901) 450

♦ drobné dobové zprávy, popírající pijanství v Čechách

„Český řád litoměřický o služebných děvkách, jich chodu a platu roku 1651“ (K1301)

13 (1904) 322

♦ obecní nařízení o služkách z roku 1651 ♦ Litoměřice

NOVÁK, František

„Jarní hra dívčí v drábky(K1302)

16 (1907) 301–302

♦ hry s kamínky ♦ Jílové, okolí, okr. Praha východ

NOVÁK, Jan V.

„Slovo o úkolech našeho příslovnictví“ (K1303)

1 (1892) 195–198

♦ návrh na vydání sbírky všech českých přísloví

„Paběrky z doby robotní na Smiřicku“ (K1304)

2 (1893) 408–409

♦ tresty za pozdní příchod; robotní dávky ♦ Smiřice, okolí, okr. Jaroměř

„O Trnkově sbírce přísloví moravských a slovenských“ (K1305)

2 (1893) 703–705

♦ sbírka asi 1200 přísloví z roku 1831, psaných dialektem

„A. P. Zátureckého Slovenské porekadlá(K1306)

3 (1894) 385–392

♦ výbor z knihy přísloví a pořekadel A. P. Zátureckého z roku 1871 (2500 zápisů), podrobný referát s ukázkami

„Slovenské písně sebrané od Boženy Němcové“ (K1307)

5 (1896) 422–425, 546–550

6 (1897) 77–79

7 (1898) 48–49

10 (1901) 161

♦ texty slovenských lidových písní (z nepublikovaného rukopisu Boženy Němcové), zpívaných na salaši a při pastvách ♦ Slovensko

„Tabulka nebeských znamení“ (K1308)

16 (1907) 302

♦ tabulka Mikuláše Náchodského z Lomnice (16. století), "co se při kterém znamení nebeském má konati"

NOVÁK, Karel

„Lidověda ve škole“ (K1309)

19 (1910) 221–222

♦ národopis v učebných osnovách národních škol — návrh

NOVÁK, Leopold

„O kroji hlučínském“ (K1310)

28 (1928) 27–30

♦ kroj ženský a mužský ♦ Hlučín, okolí

NOVÁK, Otomar

„Lidová zaříkadla nemocí na Přešticku“ (K1311)

30 (1930) 55

♦ lidové léčení zaříkáním

NOVÁK, Tomáš

„Chůze s králem v Lázu v píseckém kraji r. 1860“ (K1312)

21 (1912) 452–453

♦ letnice, slavnost s králem ♦ Láz, okr. Strakonice

„Z francouzské vojny 1813“ (K1313)

23 (1914) 205–206

♦ jarmareční píseň, text ♦ Strakonice, okolí

NOVÁK, Vítězslav

„Několik slov o slovenské písni“ (K1314)

10 (1901) 15–21

♦ hudební stránka lidových písní slovenských — zápisy

NOVÁKOVÁ, Tereza

„Z obcí nábožensky smíšených na nejzazším východě Čech“ (K1315)

1 (1892) 484–488

♦ otázky náboženské v obci a v rodině ♦ Vysokomýtsko, Litomyšlsko, Poličsko

„O rozličném nádobí a nářadí na Litomyšlsku“ (K1316)

2 (1893) 391–402, 4 fotografie

♦ keramika hrnčířská — sklo leptané, malované — nábytek malovaný a vykládaný — svatební kytice ♦ Litomyšl, okolí

„O lomenicích statků, chalup a baráků na Litomyšlsku, o nápisech a ozdobách na nich“ (K1317)

5 (1896) 550–559

♦ lidový dům dřevěný — štít — výzdoba a nápisy ♦ Litomyšl, okolí

NOVOTNÝ, Karel L.

„Další pověsti o fextech“ (K1318)

13 (1904) 428–429

♦ lidé nadaní zvláštní mocí ♦ Libiš u Mělníka

NOVOTNÝ, Miloslav

„Čeněk Holas (k 70. narozeninám)“ (K1319)

25 (1925) 233–234

♦ příspěvek k biografii

NOVOTNÝ, Oldra J.

„Lidové léčení hlístu“ (K1320)

14 (1905) 21–22

♦ iracionální lidové léčení

„Sanitrníci“ (K1321)

14 (1905) 392

♦ Třebestovice, okr. Český Brod

NOVOTNÝ, V.

„K dějinám ohňů svatojanských v Čechách“ (K1322)

5 (1896) 287

♦ sv. Jan Křtitel — svatojanské ohně — doklad v latinském spise o Husovi ♦ Hořovice

NOVOTNÝ, Vojtěch

„Jízdy císaře Františka I. a cara Alexandra I. Ševětínem“ (K1323)

17 (1908) 46

♦ lidová tradice (doplněk k ČL 15 — Čeněk Holas) ♦ Ševětín, okr. Třeboň

NOVOTNÝ, V. J.

„Řečické písně“ (K1324)

16 (1907) 54–58

♦ texty a nápěvy ♦ Kardašova Řečice, okolí, okr. Jindřichův Hradec

NOVOTNÝ-KOLENSKÝ, Vojtěch

„Velká Blata“ (K1325)

14 (1905) 117–118

♦ vymezení regionu — lid — kroj, bibliografie ♦ Veselí nad Lužnicí, okolí, okr. Soběslav

„Příspěvek k místnímu názvosloví jižních Čech“ (K1326)

17 (1908) 286–287

♦ lidové názvy tratí ♦ (Hluboká nad Vltavou, okolí, okr. České Budějovíce)

„K otázce zachování památek lidového umění“ (K1327)

18 (1909) 2–3

♦ návod k organisaci sběratelské činnosti na venkově (v jižních Čechách)

„Materiálie a studie k pověsti o Jakubu Kubatovi. Kubata a jeho přísaha v hrobě“ (K1328)

14 (1905) 146

♦ variant pověsti o Jakubu Kubatovi ♦ Lišov, okolí, okr. Třeboň

„Stížnost osadníků na faráře pro přílišné koledy a pomlázky roku 1718“ (K1329)

14 (1905) 300

♦ Bílá Hůrka, okr. Týn nad Vltavou

„Car Alexandr 1. — oráč na Hlubocku“ (K1330)

14 (1905) 177–183

♦ pověst a píseň o caru Alexandru 1. ♦ Hluboká nad Vltavou, okolí, okr. České Budějovice

 

 

OBŠÍVAČ, V. J.

„Názvy ovoce a bramborů na Frenštátsku“ (K1331)

24 (1924) 375–376

♦ Frenštát pod Radhoštěm, okolí

„Valaši (vánoční zvyk valašských ogarů)“ (K1332)

25 (1925) 129–131

♦ pastýřské vánoční hry, zápis textu ♦ Valašsko

„Řehořská »litanie« na Frenštátsku“ (K1333)

26 (1926) 260

♦ kolední obchůzka žáků na sv. Řehoře

„Houby na Frenštátsku“ (K1334)

26 (1926) 374–375

♦ lidové názvy hub ♦ Frenštátsko

„Ondráš a Juráš“ (K1335)

28 (1928) 68–69

♦ pověsti zapsané v nářečí ♦ Frýdlant, okolí, okr. Frenštát pod Radhoštěm

„Měsíc v křižu“ (K1336)

25 (1925) 288

♦ lidová víra o astronomických úkazech ♦ Trojanovice, okr. Frenštát pod Radhoštěm

„Mora na Valašsku“ (K1337)

25 (1925) 346–347

♦ víra v nadpřirozené bytosti

„Svatojanské ohně na Radhošti“ (K1338)

27 (1927) 375

OEHM, Miloslav

„Krajkářství na Žamberecku“ (K1339)

19 (1910) 380–382, 1 vyobrazení

♦ krajkářství — péče o zvelebení domácí výroby ♦ Žamberk a Rychnov nad Kněžnou, okolí

OLIVA, Jan

„Nábožnost našich venkovanů“ (K1340)

14 (1905) 353–363, 401–409

♦ studie o nábožnosti lidu: návštěva bohoslužeb, zpověď, přijímání, svěcení nedělí a svátků, půst, pouti, pobožnosti, modlitby, odevzdanost do vůle boží, posvěcené předměty, vnější formy nábožnosti, o mravnosti lidu: požívání pokrmů a nápojů, pytláctví, pracovitost v hospodářství; pohlavní vztahy — zábavy, společenský styk, lhaní, zlost, nesvornost, sobeckost, materialismus — o životě rodinném: hledání nevěsty, manželství, poměr rodičů a dětí — o veřejném pořádku

OPOČENSKÝ, Hanuš

„Pasquilly z posledních let vlády Rudolfa II.“ (K1341)

16 (1907) 359–360, 423–428

♦ politická satira, posměšné skládání

„Sanitráři slezští v Uhrách“ (K1342)

14 (1905) 488

♦ historické zprávy o výrobě salnytru

OPPL, St. V.

„Jak se pěstovalo kdysi rybnikářství na Fulnecku“ (K1343)

31 (1931) 224–227

♦ Fulnek, okres Vítkov

ORLOV, S.

„† Martin Kozák“ (K1344)

25 (1925) 44–45

♦ nekrolog

OSEČANSKÝ, Jar. Vlastimil

„Pověsti o zvonech“ (K1345)

10 (1901) 406–407

8 Jankov, okr. Votice; Soběhrdy, Teplýšovice, okr. Benešov; Nechvalice, Dublovice, okr. Sedlčany

„O »Vaňouru« neboli »Čertovu zubu«. Pověst z okolí Jankova (Okres Votice)“ (K1349)

11 (1902) 294 (online)

♦ rostlina vaňour (Arum maculatum) v lidové víře ♦ Jankov, okr. Votice

„O Svatojanských proudech“ (K1350)

11 (1902) 420

♦ pověst

„Dvě pověsti o přenesení kostelů“ (K1351)

11 (1902) 485

♦ Ouběnice, okr. Votice; Čerčany, okr. Benešov

„Posměšné říkání o sousedech z Dublovic“ (K1352)

12 (1903) 100

♦ Dublovice, okr. Sedlčany

„Návštěvy nebožtíků“ (K1346)

12 (1903) 124–126

♦ lidová víra a vyprávění o zjevování mrtvých ♦ Osečany, okr. Sedlčany

„Pověsti o zemřelých z Osečanska“ (K1353)

13 (1904) 58

♦ lidová víra o mrtvých — magické praktiky ♦ Osečany, okolí, okr. Sedlčany

„Muzikant Přívora“ (K1354)

13 (1904) 320

♦ lidový humor ♦ Dublovice, okr. Sedlčany

„Franta Tahavec“ (K1347)

16 (1907) 333–337

♦ lidový humor (vyprávění o rázovité figurce) ♦ Sedlčany, okolí

„Voják píše rodičům z polního tažení do Holštýnska roku 1864“ (K1348)

16 (1907) 361–362

♦ lidová korespondence

OTAHAL, Antonín A.

„Jezdí za Bohem“ (K1355)

19 (1910) 287

♦ letnice — jízda (objíždění) za Bohem — honění krále ♦ Velké Petrovice (u Karviné)

OTRUBA, F.

„Vsi Vápensko a Byšičky“ (K1356)

7 (1898) 277–279, 1 kresba (katastr)

♦ historické zprávy o vzniku vsi s kruhovou návsí — dodatek k plánku V. Heinického (ČL 7 [1898] 191) ♦ Vápensko, Byšičky, okr. Nymburk

„Libuše v podání lidovém z okolí Lysé“ (K1357)

7 (1898) 355

♦ historická pověst ♦ Lysá nad Labem, okr. Nymburk

„Pověsti o jenerálu Janu Šporkovi“ (K1358)

8 (1899) 127–128

♦ historické pověsti o hraběti Šporkovi ♦ Dvůr Králové a Lysá nad Labem, okolí

„Vzpoura žen v Lysé nad Labem roku 1747“ (K1359)

12 (1903) 271–272

♦ útlak poddaných ♦ Lysá nad Labem, okr. Nymburk

 

 

PAKOSTA, Ferdinand

„Střešní makovičky u Pacovska“ (K1360)

13 (1904) 132–133, 1 strana kreseb

♦ kresebný soupis tvarů ♦ Pacov, okolí

„Pověsti ze Sudoměřic u Bechyně“ (K1361)

13 (1904) 358

♦ Sudoměřice, okr. Týn nad Vltavou

PANÝR, Josef

„Brusař“ (K1362)

14 (1905) 331–334

♦ zvyk při pečení výročního pečiva v době předvánoční, zvaného "brusař" ♦ Bratrouchov, okolí, okr. Jilemnice

„Duchaři v Krkonoších. Spiritista F. Tůma“ (K1363)

18 (1909) 389–391

♦ náboženští blouznivci — spiritismus ♦ Kruh, okr. Jilemnice

„Jesličky na Benecku“ (K1364)

31 (1931) 22–23

♦ pastýřské hry vánoční ♦ Benecko, okr. Jilemnice

PÁRIS, Franěk

„Názvosloví starého mlýna českého“ (K1365)

15 (1906) 186–189, 225–232, 292–295, 420–423

♦ názvosloví mlýnů vodních, větřáků a mlýnů samotížných (pěších), jejich částí a příslušenství, mletí obilí, křesání kamenů

PAROUBEK, Otakar G.

„O lidu poddaném na panství poděbradském za 18. věku“ (K1366)

3 (1894) 137–147, 216–224, 405–415, 510–-523

4 (1895) 99–108, 197–206

♦ Fr. J. Vaváka tři veršové skladby o robotě z let 1777 a 1789, rozbor z hlediska historického — robota, poplatky, daně, tresty ♦ Poděbradsko (panství)

„Hanák na Moravě“ (K1367)

14 (1905) 292

♦ veršování o Hanácích

PASTRNEK, František

„O krojových názvech slovenských“ (K1368)

3 (1894) 212–216, 399–405, 1 fotografie

♦ kroj mužský, ženský, kroj smuteční, zachovávaní smutku; krajové výrazy pro jednotlivé součásti kroje mužského ♦ Pernek, okr. Malacky; Cerovo, okr. Krupina

„Ukázka nářečí krajňanského“ (K1369)

5 (1896) 158–160

♦ dialektologické záznamy ♦ Krajné, okr. Myjava

PÁTA, František

„Písnička Františka Haise o útěku před Prusy roku 1866“ (K1370)

24 (1924) 308–309

♦ píseň kramářská ♦ Praha

„O Litomyšlské národní gardě roku 1848“ (K1371)

32 (1932) 152–159

„Jesličková výstava v Litomyšli“ (K1372)

25 (1925) 155

♦ zpráva o výstavě betlémů

„Roubená stodola v Říkovicích u Litomyšle“ (K1373)

25 (1925) 217–218, 1 vyobrazení

♦ popis konstrukce

PÁTA, Josef

„Některá rčení, pořekadla a říkačky z Litomyšle a okolí“ (K1374)

18 (1909) 360–361, 410–413

♦ posměšná říkadla a rčení, dětské hry, rozčítadla, přirovnání, pořekadla ♦ Litomyšl, okolí

PÁTEK, Ferdinand

„Česká literatura folkloristická do r. 1890“ (K1375)

1 (1892) 301–303, 415–417, 493–497, 591–597

„Česká literatura folkloristická za rok 1891“

2 (1893) 182–190

„Česká literatura folkloristická za rok 1892“

4 (1895) 150–158

„Česká literatura folkloristická za rok 1893“

5 (1896) 190–192

„Česká literatura folkloristická za rok 1894 a 1895“

6 (1897) 188–193, 478–483, 598–600

„Česká literatura lidovědná za rok 1896“

7 (1898) 63–65, 391–393

„Česká literatura lidovědná za r. 1897“

8 (1899) 158–160, 348–350

„Česká literatura lidovědná 1898—1900“

10 (1901) 332–334, 411–412, 481–487

„Česká literatura lidovědná 1901“

11 (1902) 303–304, 351–352, 399–400

„Česká literatura lidovědná za rok 1902“

12 (1903) 206–207, 254–256

14 (1905) 52–55, 109–110, 156–157, 254–256, 302–304, 447–448, 495–496

15 (1906) 254–256, 301–304

„Česká literatura lidovědná za rok 1906“

16 (1907) 205–207, 255–256, 351–352, 399–400

„Česká literatura lidovědná za rok 1907“

17 (1908) 399–400, 477–480

18 (1909) 398–400, 461–462

♦ retrospektivní bibliografie, řazená podle obsahu za běžný rok

„Dodatky ke článku Česká folkloristická literatura do roku 1890“ (K1376)

5 (1896) 578–581

♦ národopisná a folkloristická bibliografie do roku 1890 — doplňky

„Česká literatura lidová“ (K1377)

10 (1901) 247–249

♦ doplňky k dosud vydaným národopisným bibliografiím

„Další dodatky k české literatuře lidovědné“ (K1378)

11 (1902) 111–112, 201–203, 255–256

15 (1906) 108–109, 397–400

♦ národopisná bibliografie — dodatky (seřazeno abecedně podle autorů)

„Některé názvy součástí starých mlýnů českých“ (K1379)

11 (1902) 50–61

♦ mlýn vodní — názvy částí složení ♦ Čelkovice, okr. Tábor

„Provolání Jana Konopase roku 1860 (Příspěvek k dějinám lidovědy v Čechách)“ (K1380)

18 (1909) 1–2

♦ provolání v Mikovcově Lumíru 1860 k sbírání lidové slovesnosti

„Lidové místní posměšky z Dubu u Vodňan“ (K1381)

27 (1927) 69–70

♦ lidový humor — posměšky mezi obcemi ♦ Dub u Vodňan

„Nápis na mlýně v Čelkovicích“ (K1382)

12 (1903) 461

♦ nápis nad vchodem do mlýna — veršování z roku 1848 ♦ Čelkovice, okr. Tábor

„Míra »naděl Bůh« z Českobrodska (Z Vavákovy pozůstalosti)“ (K1383)

18 (1909) 285

♦ lidové míry - "naděl Bůh“ (Kz roku 1774) ♦ Český Brod, okolí

PATERA, Adolf

„Paběrky z rukopisů staročeských I. Jak lapiti zloděje (Staročeský návod z 15. století z rukopisu universitní bibliotéky v Praze)“ (K1384)

6 (1897) 170

„Paběrky z rukopisů staročeských II.“ (K1385)

7 (1898) 58–59

♦ zažehnávání mračen a krup — historické záznamy z konce 15. století; přísloví; záznamy ze 17. století; vaření piva, záznam z 15. století

PATERA, F.

„Házení smrti do vody“ (K1386)

30 (1930) 181–182

♦ Smrtná neděle ♦ Jaroměř

PATKA, Karel

„Chov husí na Českomoravské vysočině“ (K1387)

28 (1928) 325–327

♦ Okrouhlice, Střížov, okr. Havlíčkův Brod

PAUKNER, František S.

„Had ve stavení podle pověstí milevského kraje“ (K1388)

27 (1927) 209–21

♦ domovní had ve víře lidu ♦ Milevsko, okolí

„Za profesorem dr. Čeňkem Zíbrtem“ (K1389)

32 (1932) 99–103

♦ příspěvek k biografii Čeňka Zíbrta

PAULUS, Vincenc

„Svatba v okolí Chrasti (na Chrudimsku). (Dle vypravování mé milé matky, roku 1807 narozené, a jiných starších osob)“ (K1390)

3 (1894) 103–111, 484–493

♦ popis svatby (námluvy, svatební hostina, svatební "věnec" = koláč), svatební šaty, pokrmy, svatební proslovy; čepení nevěsty, svatební tanec "kotek"; stěhování nevěsty s výbavou, strojení kužele, hostina "dobrá vůle", svatební písně ♦ Chrast, okr. Chrudim

„Aprilové žerty na Chrudimsku“ (K1391)

9 (1900) 439–440

♦ 1. duben — lidové žerty ♦ Chrudim, okolí

„Strašidelná »vidění« v pověstech východočeských“ (K1407)

24 (1924) 188–189

♦ pověsti o nadpřirozených bytostech ♦ Hlína, Chrast, okr. Chrudim

„Vlasy a vousy“ (K1408)

24 (1924) 359–362

♦ úprava vlasů a vousů v 19. století ♦ Čechy

PAVELKA, Pavel

„Jak soudí lid o nevěrném milenci“ (K1392)

12 (1903) 196–197

♦ lidový názor na nevěru (v písních, ve vyprávění)

„Divoženky z Pavlovic u Jimramova“ (K1393)

13 (1904) 31–36

♦ lidové vyprávění v nářečí ♦ Jimrmovské Pavlovice, okr. Polička

„Přísloví, pořekadla a jiné drobty z lidové řeči na Moravě“ (K1394)

23 (1914) 42–43

♦ přísloví, pořekadla, nářeční záznamy ♦ Morava

„Pověsti moravské z okolí Jimramovského“ (K1395)

23 (1914) 23–236

♦ pověsti o hadech — o vodě na Velký pátek ♦ Jimramov, okolí

„Pověry a zvyky z okolí Nové Říše na Moravě“ (K1396)

12 (1903) 85

♦ lidová víra o novorozeňátkách

„O hejkalu (Pověst z okolí Jimramovského)“ (K1397)

12 (1903) 477

♦ vyprávění v nářečí ♦ Jimramov, okolí, okr. Polička

„Vlčí jámy“ (K1398)

23 (1914) 158–159

♦ lov vlků ♦ Jimramov, okolí

„Trest za zneuctění mrtvoly samovraha“ (K1399)

23 (1914) 159

♦ mrtvý v názorech lidu

„Zarážení nemoci do prahu dveří“ (K1400)

23 (1914) 159–160

♦ magické praktiky — léčení lidí ♦ Líšeň, okr. Brno, město

„Mluva stavu tkalcovského“ (K1401)

13 (1904) 253

♦ tkalcovství, "řeč" tkalcovského stavu ♦ Jimramov, okolí

„Vodník na cestě“ (K1402)

14 (1905) 394

„Šiščičky“ (K1403)

14 (1905) 204

♦ pečivo připravované v ostatky ♦ Jimramov, okolí

„Starodávné rady proti bolestem na prsou“ (K1404)

20 (1911) 256

♦ herbář z roku 1765

„Napoleon Bonaparte“ (K1404[a])

20 (1911) 347–348

PAZDERNÍK, Jan

„Říkadla pověrečná i čtveračivá z Nikovic“ (K1405)

29 (1929) 24–25

♦ říkadla, rčení a pranostiky ♦ Nikovice, okr. Milevsko

PAŽOUT, Julius

„Šest milostných listů z roku 1679“ (K1406)

9 (1900) 204–207

♦ milostné dopisy z kruhů měšťanů pražských

PELDA, Jaroslav

„Zmizelý větrný mlýn na Bořenovách u Sobotky“ (K1409)

29 (1929) 378–379, 1 vyobrazení

♦ soupis větrných mlýnů

PERNICKÝ, Rudolf

„Zaniklá výroba valašských rukavic a kocúrů(K1411)

25 (1925) 108–109, 3 vyobrazení

♦ domácí výroba rukavic a papučí ♦ Střítež, okr. Valašské Meziříčí

„O ovčákovi“ (K1412)

28 (1928) 69–70

♦ vyprávění v nářečí o nadpřirozených bytostech ♦ Hodslavice, okr. Nový Jičín

„O špírkovi“ (K1413)

24 (1924) 381

♦ vyprávění v nářečí o nadpřirozených bytostech ♦ Malá Bystřice, okr. Valašské Meziříčí

PERNICKÝ, Rudolf — JANOVSKÝ, R.

„Křiváčkáři na Valašsku“ (K1410)

24 (1924) 193–195, 237, 2 vyobrazení

♦ křiváčkářská výroba, technické názvosloví

PEŘINKA, František Václav

„Některé pověry moravské z 18. věku“ (K1414)

9 (1900) 351–354

♦ překlad výňatku z knihy M. Ulmanna Alt Mähren z roku 1762: o lidové víře, zvyklostech a magických praktikách o vánocích a během celého roku, při bouřce, při křtu

„Národopisné paběrky z pamětní knihy fary valašsko-klobucké“ (K1415)

13 (1904) 447–452

♦ zápisy z pamětní knihy z 1. poloviny 19. století: o svatbě (kroj svatební, jídla, koláč svatební), o kroji, výročních zvyklostech, průpovídky a pověry

PEŠEK, Karel

„Máje v Kasanicích“ (K1416)

19 (1910) 357–358

♦ slavnost vození krále ♦ Kasanice, okr. Kutná Hora

PETERA, František

„Slavení svatvečera před 1. májem zapalováním ohně roku 1860“ (K1417)

22 (1913) 396

♦ sv. Filip a Jakub — pálení ohňů ♦ Jaroměř

PETERS, J.

„Nářek zbožného rolníka v roce 1646“ (K1418)

6 (1897) 570

♦ nářek sedláka na zlé časy — veršovaná skladba, modlitba ♦ Slaný

PETRÁK, Josef

„»Pořádek« panských mlatců z Horního Pojizeří“ (K1419)

4 (1895) 398–400

♦ zaměstnání obyvatelstva — mlatci, pracovní řád panských mlatců v době roboty ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí, okr. Jilemnice; Hrubá Skála, okr. Turnov

„Svatojanská postýlka“ (K1420)

4 (1895) 538–539

♦ nadílka dětem v předvečer svátku sv. Jana Křtitele ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí, okr. Jilemnice

„Zábojny. Úvaha o českém olejnářství“ (K1421)

7 (1898) 420–424, 1 kresba

♦ lisování lněného oleje, zřizování zábojen, postup práce ♦ Lomnice nad Popelkou, okolí, okr. Semily

„O holubinkách“ (K1422)

8 (1899) 230–232, 2 kresby

♦ čepec zv. "holubinka" — střih, vyšívání, vyšívačky ♦ Lomnice nad Popelkou, okolí, okr. Semily

„Skotáci na Vysocku“ (K1423)

8 (1899) 377–381

♦ pasení dobytka, pasáci skotu — život na pastvě — hry na "halekání" — zápisy textů a melodií ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí, okr. Jilemnice

„Dívati se děrou sukovou“ (K1424)

9 (1900) 189–190

♦ magická praktika při hledání zloděje ♦ Kotelsko, okr. Semily

„Pečení chleba“ (K1425)

9 (1900) 432–433

♦ domácí příprava chleba ♦ horní Pojizeří

„Nadílka na sv. Barboru, Mikuláše, Lucu, a o vánocích“ (K1426)

10 (1901) 131–132

♦ obchůzky s nadílkou na sv. Barboru, sv. Mikuláše, sv. Lucii a o vánocích ♦ Podkrkonoší, Pojizeří

„Štědrovečerní lidová jídla“ (K1427)

10 (1901) 165–166

♦ lidová jídla štědrovečerní ♦ Libuň, okr. Semily

„Lidové pečivo v Podkrkonoší“ (K1428)

10 (1901) 288–291, 5 kreseb (tabulka)

♦ pečivo k zvláštním příležitostem, výroční i každodenní ♦ Podkrkonoší

„Žerty přástevníků“ (K1429)

11 (1902) 155–156

♦ přástky ♦ Vysoké nad Jizerou, okr. Jilemnice

„Staročeské nádobí“ (K1430)

11 (1902) 471–473, 4 kresby

♦ talíře a sklo z musea v Lomnici

„Pověsti o strašidlech z Lomnicka“ (K1431)

12 (1903) 105–106

♦ Lomnice nad Popelkou, okolí, okr. Semily

„Rýbrcoul?“ (K1432)

13 (1904) 61–62

♦ víra v lidi s nadpřirozenou mocí ♦ Podkrkonoší

„Příspěvek k dialektu českému na Vysočtě“ (K1433)

20 (1911) 219–221

♦ výklad nářečních slov ♦ Vysoké nad Jizerou, okolí, okr. Jilemnice

„Střílení do obrazů svatých na Velký pátek“ (K1434)

10 (1901) 249

♦ pověry myslivecké ♦ Lomnice nad Popelkou, okr. Semily

PETRÁŇ, Čeněk

„Čarodějnice na vsi podle nynějšího podání lidového“ (K1435)

21 (1912) 146–149

♦ čarování skotu, ochrana proti čarám (přetisk rukopisné knížky)

PETRŮ, Václav

„Kroj kozácký“ (K1436)

9 (1900) 211–214

♦ kroj kozácký — hranice krojového okrsku; popis kroje mužského; odlišnosti od kroje blaťáckého ♦ Soběslav, okolí

„Robota a vzpoury selské na Pelhřimovsku“ (K1437)

11 (1902) 391–396, 401–404

♦ druhy roboty — vzpoury robotní (podle urbáře z roku 1760) ♦ Pelhřimov, okolí

„Ženské »Jalové hody« na masopustní pondělí na Soběslavsku“ (K1438)

29 (1929) 161–165

♦ masopust, obchůzky s klibnou — svatba ♦ Soběslav, okolí

„Poplatek ze hran a vyprávění pohřební roku 1518“ (K1439)

31 (1931) 144–145

♦ archivní doklady ♦ Pelhřimov

PÍCHA, Josef Jan

„Dvě pověsti o Žižkovi z východních Čech“ (K1440)

9 (1900) 429–431

♦ Luže, okolí, okr. Vysoké Mýto; Rabouň, okr. Vysoké Mýto

„Pověsti o hradě Svojanově“ (K1441)

10 (1901) 309–311

♦ historické pověsti ♦ Polička, okolí

„Pohádka o kupcovi“ (K1442)

14 (1905) 483–486

♦ Borová, okr. Polička

„Jak zažehnali v Budislavi bouřku“ (K1443)

29 (1929) 333–334

♦ lidová meteorologie ♦ Budislav, okr. Litomyšl

„Místopisné drobnůstky z východních Čech“ (K1444)

30 (1930) 338–343

♦ pověsti historické ♦ Polička, okolí

„Předpovídání počasí ve východních Čechách“ (K1445)

30 (1930) 355–356/

♦ lidové pranostiky ♦ Polička, okolí

„Panna Maria, Hromnice a skřivánek“ (K1446)

11 (1902) 183

♦ lidová víra o skřivánkovi v den Hromnic

„Pohádka o knězi a rabínovi“ (K1447)

16 (1907) 454

„Píseň o robotě“ (K1448)

30 (1930) 264–265

♦ Chrast, okr. Chrudim

PIKART, Antonín

„Rvačky a pračky na Podbrdsku. Ze studií o povaze lidu českého“ (K1449)

29 (1929) 49–53

♦ taneční zábavy — žertovné písně ♦ Podbrdsko

„Písničky podbrdského lidu“ (K1450)

31 (1931) 7–10, 37–41

♦ vánoční koleda ♦ Zbiroh, okolí; Příbram, okolí

PINL, J.

„Strakonický dudák u hudební kapely pluku č. 11 v Písku. (Sepsal Josef Fikar)“ (K1451)

5 (1896) 19–25, 143–117, 1 kresba

♦ plukovní dudák z let 1820 ♦ Strakonice

PINSA, Antonín

„Náhrobní nápisy na hřbitově v Albrechtci“ (K1452)

17 (1908) 245–247

♦ 11 náhrobních nápisů ♦ Albrechtice, okr. Sušice

PINSKER, Otakar

„Podještědí“ (K1453)

19 (1910) 469–471

♦ zaměstnání obyvatelstva — podomní obchodníci

PÍSECKÝ, Josef

„Zvyky při křtinách na Prachaticku“ (K1454)

22 (1913) 321–326

♦ šestinedělí, narození dítěte, křtiny, úvod a hodování (písně, pečivo) ♦ Čichtice, okolí, okr. Vodňany

PISCH, Ondřej

„Robota na Kojetínsku“ (K1455)

9 (1900) 1–8

♦ poměry poddanské: polní práce v době roboty ♦ Kojetín, okolí

„Sýpka svatomartinská na Hané (Obrázek ze života v hanácké dědině)“ (K1456)

9 (1900) 238–247

♦ sýpka o sv. Martině, dramatisace ♦ Stříbrnice, okr. Kojetín; Hnojice, okr. Šternberk

„Náboženská představení dětská v Kojetíně“ (K1457)

10 (1901) 47–52, 146–152, 3 fotografie

♦ zápisy obchůzek a her, přenesených do Kojetína dělníky v cukrovaru ze Slovácka a Valašska: Tři králi, pastýři, Dorota ♦ Kojetín

„Hry dětské s velikonočními vajíčky“ (K1458)

12 (1903) 317

♦ Kojetín

PISKÁČEK, Antonín

„Hvězdy, slunce, duha, zatmění“ (K1459)

9 (1900) 157–158

♦ lid o tělesech nebeských ♦ Ruzyně, okr. Praha západ

PITTNEROVÁ, Vlasta

„Ze žďárských hor“ (K1460)

1 (1892) 68–73, 198–200

♦ dům, vnitřní zařízení, pěstování rostlin strava — život v rodině ♦ Žďár na Moravě, okolí

„Hotovení kraslic“ (K1461)

4 (1895) 515–517

♦ technika malování "stužkou" ♦ Ostrožská Nová Ves, okr. Veselí nad Moravou

„Vánoční obyčeje a pověry československé“ (K1462)

29 (1929) 115–116

♦ Žďárské hory

PLAČEK, Přemysl Otakar

„Lidová mluva na Pacovsku“ (K1463)

14 (1905) 50–51

♦ dialektologické výrazy, jejich výklad a užití ♦ Pacov, okolí

„Lidová jména pozemků na Pacovsku“ (K1464)

14 (1905) 440–443

♦ názvy drah, lesů, luk, pastvin, rybníků ♦ Pacov, okolí

„Soukenické »kassací« v městě Pacově“ (K1465)

17 (1908) 203–204

♦ "kasací" — masopustní slavnost soukenického cechu ♦ Pacov

„Lidové tance na Pacovsku“ (K1466)

13 (1904) 310

♦ zápis tance "švec" ♦ Pacov, okolí

„Rebellantská píseň sedláků Velkchyšeckých před rokem 1848“ (K1467)

17 (1908) 208

♦ Velká Chyška, okr. Pacov

„Příspěvek k pověstem o Kubatovi“ (K1468)

18 (1909) 10

♦ Blata (Pacov, okolí)

„První snop do stodoly“ (K1469)

15 (1906) 251

♦ zvyky při sklizni obilí ♦ Pacovsko

PLANSKÝ, T.

„Podruzi a životníci na osadě brložské“ (K1470)

5 (1896) 327, 330

♦ třídní vztahy v obci — podruzi, životníci — jejich poměr k sedlákovi ♦ Brloh, okr. Český Krumlov

PLESKOT, František

„Konopičky o masopustě“ (K1471)

16 (1907) 249

♦ Máteřov, okr. Pardubice

PLOTĚNÝ, P. Vojtěch

„Chození s »matičkou« a se soškou Panny Marie“ (K1473)

4 (1895) 341–342

♦ obchůzka s "matičkou“ (K8. 12.) — obchůzka se soškou Panny Marie (16.–24. 12.); sv. Štěpán — koleda ♦ Kozlovice, okr. Frenštát pod Radhoštěm

„Služba čeládky v Kozlovicích u Frenštátu“ (K1472)

5 (1896) 280–281

♦ služba u sedláka — plat pacholka, pohůnka a dívky ♦ Kozlovice, okr. Frenštát pod Radhoštěm

„Kroj moravských Valachů v Kozlovicích a okolí“ (K1474)

12 (1903) 318–319

♦ kroj mužský, ženský — sváteční, všední ♦ Kozlovice, okr. Frenštát pod Radhoštěm

„Ženský kroj z okolí Prostějova“ (K1475)

30 (1930) 352

♦ popis kroje

„Máje na Plzeňsku“ (K1476)

23 (1914) 237–243

♦ stavění máje o letnicích

PODJAVORINSKÁ, Ludmila

viz Ríznerová-Podjavorinská, Ludmila (1477)

PODLAHA, Antonín

„Zprávy misionářův o českých pověrách lidových z druhé polovice 17. století“ (K1479)

4 (1895) 289–291

♦ Čechy

„Píseň o útrapách selského lidu z druhé poloviny 17. století“ (K1481)

8 (1899) 427–428

♦ stesk selského lidu na útisk a prosba za smilování

„Vácslava Františka Kozmanecia lidové hry z let 1644–1646 (Z rukopisu kláštera strahovského)“ (K1482)

7 (1898) 429–434

8 (1899) 11–16, 91–93, 238–242: "O selském synu, chtějícím žákem býti." — "O ženě selské hladem stonající a o muži o zdraví její se starajícím." — "O krobiáních o urozenost se nesnadnících."

♦ lidové veršované hry: divadelní Václava Františka Kozmanecia

„Archivní paběrky kulturně-historické“ (K1483)

8 (1899) 173–174

♦ prsten jakožto znamení snubní

12 (1903) 248–249, 314–316

♦ kulturní historie: 1) žádost poddaného za dovolení k ženitbě roku 1700, 2) žaloba hejtmana Poděbradského na Bartoně jinak Vaška pohunka pro kouzla; rozsudek (1597)

„Bývalý dřevěný kostelík na »Orebě« u Třebechovic“ (K1484)

13 (1904) 23–26, 2 kresby

♦ dřevěný kostel ze začátku 16. století, 2 kresby z roku 1819, popis kostela ♦ Třebechovice pod Orebem, okr. Hradec Králové

„Pohled na Hořice z roku 1822“ (K1485)

14 (1905) 18–20, 1 kresba

♦ architektura městská - domy s podsíněmi ♦ Hořice

„Kozmánkova hra o nedbalém sedláku, jenž maje místo manželky své, jež do města šla, ošetřovati dobytek, toho neučinil (z roku 1645)“ (K1486)

14 (1905) 129–132

♦ veršovaná divadelní hra Václava Kozmánka z opisu strahovského (přetisk)

„Kobza a švancara“ (K1487)

13 (1904) 255–256, 2 reprodukce kreseb

♦ 2 kresby hraběte Jana R. Šporka z 1. poloviny 18. století: kobza (hudební nástroj), švancara (hůl, zbraň)

PODLAHA, Antonín — SCHULZ, Václav

„Prstýnek jakožto znamení snubní. Nápoj lásky z počátku 16. století. Jak se zakázané knihy zabavovaly. K jakým kouzlům se zneužívalo těl nekřtěňátek v 16. století. Jan Holý, čaroděj“ (K1480)

8 (1899) 177–180

♦ čarování, doklady historické, proces s čarodějníky z roku 1648 ♦ Kostelec nad Černými Lesy, okr. Český Brod

PODLISKA, František

„Starobylé přísahy a právní zvyklosti českého lidu“ (K1488)

20 (1911) 138–141

♦ přísahy u soudu v 16. století — výpisy z archivu náchodského

PODLISKA, J.

„Pověry z Předbořic“ (K1478)

29 (1929) 171–177

♦ víra v moc ohně a nadpřirozené bytosti — zvyklosti při včelařství a polních pracích — léčení zvířat — víra v moc zvířat — velikonoce — sv. Jan Křtitel — vánoce — léčení lidí — narození, šestinedělí, svatba ♦ Předbořice, okr. Milevsko

POHL, J.

„Rokycanské zábavy ze století 16.“ (K1489)

16 (1907) 287–289

♦ obecní zákazy her a tanců i přestrojování ze 16. století ♦ Rokycany

POHORECKÁ-ŠEBKOVÁ, Žofie

„Velikonoční houpačka“ (K1490)

22 (1913) 208

♦ doklad z Rusi 1820

POKORNÝ, František

„Zprávy archaeologické z okolí hořického“ (K3044)

4 (1895) 457–459

♦ archeologie

POKORNÝ, J. B.

„Císař Josef II. a Jesuité na Slovácku“ (K1491)

23 (1914) 412–415

♦ pověst o Josefu II. a jesuitech — revoluční a sociální tematika

POLÁK, Antonín

„Pověry kolem Starého Hrozenkova z roku 1752“ (K1492)

13 (1904) 379–380

♦ záznamy o pověrách, božcích a bohyních, ve zprávě z misie v roce 1752 ♦ Starý Hrozenkov, okr. Uherský Brod

POLÍVKA, Jiří

„Pohádkové studie“ (K1493)

4 (1895) 513–515

♦ motiv: o očekávanou odměnu se dělí dárce s dvorním služebnictvem

POLÍVKA, Vladimír

„Vápeníci ze Zdic“ (K1494)

28 (1928) 241–243

♦ pálení vápna — podomní obchod ♦ Zdice, okr. Hořovice

POLÍVKA, Vladko

„Slovenským učiteľom — rodoľubcom“ (K1495)

24 (1924) 49–50

♦ výzva k národopisnému sběratelství

PONEC, V. S.

„České tance lidové“ (K1496)

11 (1902) 143–144, 181–183

♦ zápisy sedmi lidových tanců ♦ Hradec Králové, okolí

POPOV, F. K.

„Vodný na dolní Vláře (Příspěvek k charakteristice slovenského lidu a ke studiu jeho řeči)“ (K1497)

22 (1913) 337-343

♦ vyprávění v nářečí o vodníkovi (vodný, bestrman) ♦ Dolní Povláří (od Bohuslavic n. Vl. k Trenčínu)

POZDNÍK, C.

„Neomylný prostředek proti klepům“ (K1498)

4 (1895) 343–344, 1 reprodukce dřevorytu

♦ magické praktiky ♦ Heřmanice, okr. Lanškroun

PRACH, V.

„Jak málo bylo Vitorazsko německé“ (K1499)

26 (1926) 376–377

♦ české lidové názvy tratí na Vitorazsku

PRÁŠEK, J. V.

„Antonín Ferles, občan Čelákovický“ (K3119)

13 (1904) 150–153

♦ literární historie — životopis vlastence a písmáka ♦ Čelákovice, okr. Brandýs nad Labem

PRAŽÁK, K.

„Režný Kuba“ (K1500)

17 (1908) 304

♦ duch ochránce — proti polnímu pychu ♦ Pečky, okr. Poděbrady

PROFELD, Bedřich

„Poddanské poměry na panství Náchodském v první polovici 17. století“ (K1501)

19 (1910) 21–23

♦ poplatní povinnosti sedláků

„Platy žencům, sekáčům a mlatcům v Jaroměři“ (K1502)

20 (1911) 454–455

♦ platy sezonních zemědělských dělníků roku 1750 ♦ Jaroměř

„Balbínovy zprávy o lidových pověrách“ (K1503)

31 (1931) 21–22

♦ Jičín

PROCHÁZKA, Josef

„Drábky na Lounsku“ (K1504)

17 (1908) 369–370

♦ dětské hry s kamínky ♦ Pnětluky, okr. Louny

PROCHÁZKA, Karel

„Naleziště v okolí nontonickém“ (K3045)

4 (1895) 559–560

♦ archeologie

„Pověsti o dubu sv. Václava ve Stochově“ (K1505)

11 (1902) 311–314, 5 fotografií, 1 kresba.

♦ historické pověsti ♦ Stochov, okr. Nové Strašecí

„Matka žehná dceři na svatbě“ (K1506)

11 (1902) 446

♦ proslov matky, při svatebním obřadu ♦ Kačice, okr. Nové Strašecí

„Fotografie ve službách lidovědy“ (K1507)

11 (1902) 487–490, 5 fotografií

♦ hry dětí — výšivky — obraz na skle ♦ Čelechovice, okr. Nové Strašecí; Nové Strašecí, okolí

„Kroj starobylý na Strašecku“ (K1508)

12 (1903) 279–284, 6 fotografií

8 popis kroje dětského, chlapeckého, dívčího, mužského a ženského s fotografiemi výšivek a ženského kroje ♦ Nové Strašecí, okolí

„Roubené stavby na Strašecku“ (K1509)

12 (1903) 368–370, 3 fotografie

♦ dům obytný dřevěný, sušárna, kaple ♦ Nové Strašecí, okolí

„Zděné stavby na Strašecku“ (K1510)

13 (1904) 131, 263, 7 fotografií

♦ fotografie lidových staveb zděných, statků krytých doškem ♦ Nové Strašecí, okolí (Třtice, Čelechovice, Honice, Tuchlovice, Stochov, Lány, Pecinov)

„Obrázky ze života Kolárovických dráteníků v domovině i v Čechách“ (K1511)

15 (1906) 80–84, 4 fotografie, 6 kreseb

♦ výňatek z knihy Kolárovičtí dráteníci: dialektologické záznamy; dům; kroj ženský — "kolíska" z plachty ♦ Kolárovice, okr. Bytča

„Niněra (kolovrátek)“ (K1512)

18 (1909) 288–289, 4 kresby

♦ popis hudebního nástroje

„Studie o lidu českém“ (K1513)

19 (1910) 423–439, 14 vyobrazení

♦ referát z knihy Karla Procházky Lid český z hlediska prostonárodně-náboženského, lidová víra, prvky náboženské v lidové víře ♦ Čechy

„Koledy z Vysokého a okolí“ (K1514)

24 (1924) 121–122

♦ zbytky koledních her vánočních ♦ Vysoké, okr. Žďár

„Pohřeb na Strašecku“ (K1515)

12 (1903) 316

♦ zvyklosti při úmrtí a pohřbu ♦ Nové Strašecí, okolí

„Příspěvek národopisný ze Strašecka“ (K1516)

13 (1904) 447, 7 fotografií

♦ fotografie výšivek, křestního čepečku, vynášení smrti, hry na slepou bábu ♦ Nové Strašecí, okolí (Stochov)

„Dva soudobé milostné dopisy z Kolárovic“ (K1518)

19 (1910) 302

♦ lidová korespondence ♦ Kolárovice, okr. V. Bytča

— — (PROCHÁZKA, Karel)

„Hra dětí slovenských »na korienky«“ (K1517)

15 (1906) 137, 1 fotografie

♦ hra dětí (slovenská) ♦ Kolárovice, okr. V. Bytča

PROCHÁZKOVÁ, Irena

„Osudná věštba o budoucím ženichovi“ (K1519)

12 (1903) 418

♦ vyprávění o věštění ženicha na Štědrý den ♦ Trnava

„Když si náš dědeček babičku bral...“ (K1520)

13 (1904) 153

♦ vyprávění v nářečí o víře ve věštbu ženicha na sv. Ondřeje

PROKOP, Karel

„Co zpívali a rečnovali staríček Janišů o chození s tabákem“ (K1521)

1 (1892) 604–605

♦ pašování tabáku — "šverci"; píseň pašeráků, zápis textu ♦ Slovácko, pomezí moravskoslovenské

PROŠEK, František

„Jak přimrazíš zloděje...“ (K1522)

20 (1911) 277–278

♦ hledání zloděje přimrazením a zaříkáním

PROUSEK, Jan

„Špýcharek na Malém Rohozci u Turnova“ (K1523)

7 (1898) 132–135, 1 kresba, 2 fotografie

♦ lidové domy roubené — špýchary — výzdoba štítu — charakter lidu v severovýchodních Čechách ♦ Malý Rohozec, okr. Turnov

PRUDÍK, Adolf

„O čarodějné knize“ (K1524)

24 (1924) 197–198

♦ hledání pokladů ♦ Popovice, okr. Rosice

PRŮCHA, Emil

„Chození Barborek“ (K1525)

9 (1900) 458–459

♦ sv. Barbora — obchůzka Barborek (3. prosince) ♦ Bernartice, okr. Milevsko

„Zaříkadla v nemocech na Bernarticku“ (K1526)

12 (1903) 154–155, 191–192

♦ zaříkadla nemocí ♦ Bernartice, okolí, okr. Milevsko (Zběšice, Jestřebice, Svatkovice, Bilinka)

„Chození se Řehořem v Bernarticích na Táborsku“ (K1527)

12 (1903) 285–286

♦ kolední obchůzka chlapců na sv. Řehoře roku 1900 ♦ Bernartice, okr. Milevsko

„Lapaná (Dětská hra s kaménky)“ (K1528)

17 (1908) 328–330

♦ hry děvčat s kaménky ♦ Sudoměřice, okr. Týn nad Vltavou

„Lidové modlitbičky z Bernartic a okolí“ (K1529)

30 (1930) 43–45

♦ Bernartice, okolí, okr, Milevsko

„Vánoční hra »pastouškové« v Bernarticích“ (K1530)

13 (1904) 135

♦ vánoční hra pastýřská ♦ Bernartice, okr. Milevsko

„Svatý a zlatý Otčenáš“ (K1531)

14 (1905) 298

♦ lidové modlitby ♦ Bilinka, okr. Milevsko

„Jak cikánka poradila selce od učarování“ (K1532)

16 (1907) 339

♦ magická praktika proti čarování dobytku ♦ Bežerovice, okr. Týn nad Vltavou

PRUNER, Karel — VILIKOVSKÝ, V.

„Přijímání za souseda. Jihočeský právní obřad lidový“ (K1533)

20 (1911) 46–49

♦ jevištní veršovaná úprava podle Baarova Jana Cimbury

PRUNAR, Václav

„Pověst o běhařovské soše svatého Prokopa“ (K1534)

11 (1902) 343

♦ Běhařov, okr. Domažlice

PRUSÍK, Blažej

„O sanytrnících“ (K1535)

19 (1910) 358–359

„Píseň o Napoleonovi“ (K1536)

21 (1912) 337–338

♦ píseň kramářská (text a nápěv) ♦ Plzeň, okolí (Hořejší Březí)

„Cesta venkovského študenta do Prahy, dokud nebylo železnic“ (K1537)

23 (1914) 148–152

♦ formanství, doprava osob, prvé cestování železnicí ♦ Výrov u Kralovic, okr. Plasy

„Úřední otázky při zřizování katastru roku 1748“ (K1538)

20 (1911) 335

♦ otázky kladené poddaným při sestavování katastru z roku 1748; výměr selských poplatků vrchnosti ♦ Kaceřov, okr. Plasy

„Pobožná horlivá modlitba na mračna, proti hromobití a krupobití a proti škodlivému povětří a povodni“ (K1539)

23 (1914) 394–396

♦ zažehnávání bouře a povodně ♦ Výrov u Kralovic, okr. Plasy

PŘIB, Jar.

„Kdy ženské nosily věnec a kdy čepec“ (K1540)

22 (1913) 384–386

♦ úprava hlavy děvčat a žen

PŘIB, Tomáš

„Obrana sedláků proti mlynářům roku 1782“ (K1541)

23 (1914) 180–183

♦ satira psaná formou dopisu na nepřístojnosti mlynářů — přetisk rukopisu z roku 1782

PŘIBEK, Alois

„O zlaté studánce“ (K1542)

12 (1903) 405

♦ Chvojínek, okr. Benešov

PŘIBYL, K.

„Pšenice »přesevačka« na sv. Matěje (24. února)“ (K1543)

21 (1912) 297

♦ pranostika při setí

PŘIKRYL, František

„Dožatá a stínání berana na Moravě“ (K1544)

17 (1908) 335–339, 2 fotografie

♦ přetisk podle Františka Přikryla ze Záhorské kroniky III: Dožatá, stínání berana o hodech ♦ Záhoří (Líšná, Domaželice, okr. Přerov) okr. Hranice

„Záhorská svatba na Moravě“ (K1545)

17 (1908) 228–234, 2 fotografie

♦ popis svatby na Záhoří od Františka Přikryla, přetisk ze Záhorské kroniky, díl III. ♦ Hostýnské Záhoří

PŠENIČKA, Jaroslav

„O raráškovi“ (K1546)

23 (1914) 352–353

♦ Mělník, okolí

PUDIL, J.

„Panství Vysoký Chlumec v táborském kraji za doby předbělohorské (v r. 1617)“ (K3077)

5 (1896) 186–188, 229–231

 

 

QUIS, Ladislav

„Karla Havlíčka studie o formě české lidové písně“ (K1547)

7 (1898) 214–222, 387–391

9 (1900) 153–156, 347–360

♦ Havlíčkovo studium formy lidové písně na základě Erbenovy sbírky Písně národní v Čechách i jiných sbírek (Sušil) — přetisk Havlíčkova rukopisu

 

 

RACEK, František

„Trouba proti mračnům“ (K1548)

3 (1894) 39–40, 1 kresba

♦ lidové nástroje zvukové — troubení na mušli proti mrakům ♦ Kučeř, okr. Milevsko

„Chození s »Luckami« v Kostelci u Vorlíka a v okolí“ (K1549)

3 (1894) 230–232, 1 kresba

♦ kolední obchůzka "Lucek" ♦ Kostelec, okr. Týn nad Vltavou

„O malovaných modlitebních knihách jihočeských“ (K1550)

10 (1901) 26–30, 2 kresby

♦ popis výzdoby tří psaných modlitebních knih

RACEK, Josef

„Kontribucí povolená na sjezdu obecném na Hradě Pražském 1634“ (K1551)

20 (1911) 222–224

♦ poměry poddaných v 30leté válce

„K dějinám prohlášení konstituce na Vorlicku 1848“ (K1552)

20 (1911) 410–411

♦ paměti k roku 1848 ♦ Písek, okolí; 0rlík, okolí

„Pověsti o císaři Josefu II.“ (K1553)

22 (1913) 42–53, 139–134

„Z pohádkových večerů v okolí Vorlíka: Douška a Číbr“ (K1554)

23 (1914) 254–259

♦ zápisy pohádek a vyprávění ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

RADOTÍNSKÝ, Mil.

„Dopis hanáckého otce synovi študentovi z konce století 18.“ (K1555)

21 (1912) 96–97

♦ lidová korespondence, záznam v nářečí ♦ Haná

RACHOTA, A.

„Tanec »Kaplanka«“ (K1556)

18 (1909) 394–395

♦ popis lidového tance ♦ Čistá, okr. Nová Paka

RAIS, Karel Václav

„Paběrky z archivů domácích i cizích (»Polehnutí« čili »polehné« neb »pamětné«)“ (K1558)

11 (1902) 39

♦ stanovení hranic pozemků — "pamětné" znamení ♦ Lázně Bělohrad, okr. Nová Paka

„Na sv. Matěje ve Zdechovicích“ (K1559)

21 (1912) 296

♦ věštění o úrodě na sv. Matěje ♦ Zdechovice

RAIS, Karel Václav — TYKAČ, Jan

„Po stopách pramenů Erbenovy Svatební košile(K1557)

7 (1898) 352–353

♦ variant — k Erbenovým Svatebním košilím ♦ Herbertice, okr. Lanškroun

RAJSKÝ, Jaroslav

„Pověsti z okolí Plzeňského“ (K1560)

23 (1914) 262–266

RATAJ, Václav

„Jak v Horách Matky Boží zakopali »koleru«“ (K1561)

15 (1906) 277

♦ vyprávění v nářečí o ochraně proti choleře Hory Matky Boží, okr. Sušice

RÁTHOVÁ, Růžena

„Lidové nápěvy k Erbenovým baladám“ (K1562)

11 (1902) 220–222

♦ zápis nápěvů k Erbenovým baladám, zpívaných dělnicemi v přádelně v Berouně

„Lidový lék proti vrozeným souchotinám“ (K1563)

12 (1903) 247

♦ lidové léčení, vyprávění v nářečí ♦ Námestovo

RÁTHOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Růžena

„Rozprávky o strygách“ (K1564)

14 (1905) 223

♦ vyprávění v nářečí o ženách s nadpřirozenou mocí ♦ horní Orava

RÁŽ, Josef

„Když chodil Pán Ježíš po světě“ (K1565)

28 (1928) 317–329

♦ legendy a vyprávění o svatých ♦ Staré Sedlo, okr. Písek

RÁŽ, Leopold /?/

„Když chodil Pán Ježíš po světě“ (K1566)

28 (1928) 317–329

♦ legendy a vyprávění o životě svatých ♦ Staré Sedlo, okr. Písek

„Lidové žerty ze hry Strejček z Podskalí roku 1799“ (K1566)

22 (1913) 134–139

♦ divadelní hry pro lid — výňatky ze Steinsbergovy hry, přeložené V. Thámem

RÁŽ, V.

„Archivní paběrky k dějinám pověry lidu českého“ (K1567)

21 (1912) 371–372

♦ archivní zprávy; 1) o čarodějnici ve Voděradech roku 1660, 2) o čarování koním 1661 ♦ 1) Černé Voděrady, okr. Český Brod, 2) Unhošť, okr. Kladno

REMEŠ, Mořic

„Františka Stránecká, sběratelka lidového podání moravského“ (K1568)

26 (1926) 372–373

27 (1927) 26–27

♦ příspěvek k biografii Františky Stránecké, zápisy a texty písní a říkadel

„Koledy moravské, sebrané od Františky Stránecké“ (K1569)

27 (1927) 134–135

28 (1928) 91–92

♦ zápis textů

„Moravská píseň o sv. Dorotě, zpívaná při obchůzkách. Z rukopisné sbírky Františky Stránecké“ (K1570)

28 (1928) 152

RÉNÉ, J. K.

„K pověsti: Kubata dal hlavu za Blata“ (K1571)

7 (1898) 363

♦ variant pověsti o Kubatovi ♦ Blata

RÉRYCH, Břetislav

„Kroj na Polensku“ (K1572)

4 (1895) 539–541

♦ popis kroje mužského a ženského ♦ Polná, okolí, okr. Havlíčkův Brod

„Hejkalové v Polensku“ (K1573)

23 (1914) 436–437

♦ víra v nadpřirozené bytosti ♦ Polná, okolí, okr. Havlíčkův Brod

„Šátky na oslavu vítězství a na potupu Napoleona Bonaparta“ (K1574)

20 (1911) 347

♦ dva šátky v museu ♦ Polná

REZEK, Antonín

„Několik poznámek ke článku Dra Nováčka v I. čísle Českého Lidu uveřejněnému“ (K1575)

1 (1898) 176–177

♦ knihy viniční z okolí Prahy (od roku 1434) — návrh k vydání archivních pramenů — archivní doklady v národopise ♦ Praha, okolí

REZKOVÁ, Františka

„Jarní hry fazolemi“ (K1576)

25 (1925) 270–272

♦ zápisy dětských her

„Z mudrosloví jihočeského“ (K1578)

26 (1926) 48

♦ pořekadla ♦ jižní Čechy

„Lid v okolí pražském o ženách“ (K1579)

27 (1927) 211

♦ lidové charakteristiky ♦ Praha, okolí

„Paběrky z lidového podání z okolí Jindřichova Hradce“ (K1580)

28 (1928) 34–35

♦ rčení, přísloví, lidová víra ♦ Jindřichův Hradec, okolí

„Přání novomanželům při návratu z kostela“ (K1581)

29 (1929) 319

♦ svatba — svatební proslovy ♦ Želetava, okr. Moravské Budějovice

„Vzpomínka na Dr. Čeňka Zíbrta“ (K1577)

32 (1932) 103–104

RIZNER, L. V.

„Literární činnost Jozefa Ľudevita Holubyho“ (K1582)

15 (1906) 473–478

♦ bibliografický přehled

RÍZNEROVÁ-PODJAVORINSKÁ, Ludm.

„Magické recepty slovenské“ (K1583)

3 (1894) 316–317

♦ lidové receptáře — přetisk rukopisu z roku 1830 ♦ Horné Bzince, okr. Nové Mesto nad Váhom

„»Vareška«. Kuchárstvo slovenské“ (K1584)

10 (1901) 357–363

♦ zaměstnání obyvatelstva, každodenní strava; jídla k zvláštním příležitostem ♦ Horné Bzince, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Detské hry a »riekania« (Horné Bzince, Slovensko)“ (K1585)

11 (1902) 28–31

♦ dětská rozčitadla a říkadla ♦ Horné Bzince, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Slovenské písně“ (K1586)

10 (1901) 163–165: "Piesne z Hornych Bziniec (Stolica nitranská)"

12 (1903) 107–108, 278–279

13 (1904) 70–71, 255

14 (1905) 20–21, 247–248

17 (1908) 468–469

18 (1909) 147–147

♦ lidová píseň — zápisy textů ♦ Horné Bzince, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Vojenské písně slovenské“ (K1587)

15 (1906) 394

♦ texty

„Zdvorilosť a pohostinnosť u Slovákov“ (K1588)

21 (1912) 42–47

♦ charakter lidu — lidová etiketa: pozdravení, přivítání, pohoštění, zvyklosti u stolu, žertovná rčení o jídle, zvyklosti při odchodu ♦ Slovensko

ROKYCKÝ, Stanislav

„Jak se hádala Plzeň s Rokycany“ (K1589)

26 (1926) 161–166, 281–282

♦ život v městech v 16. století; kulturní historie ♦ Plzeň, Rokycany

ROKYTA, Adolf

„Valašské koledy“ (K1590)

17 (1908) 139–142

♦ koledy vánoční, zápis nápěvu i textu ♦ Valašsko; Želechovice nad Dřevnicí, okr. Zlín (Gottwaldov)

„Vavákovy písně historické o popravě havířů u Poděbrad roku 1496“ (K1591)

18 (1909) 65–69

♦ veršované skladby Vavákovy z roku 1814 o popravě havířů ♦ Poděbrady, okolí

„Herbář z Poděbradska (Příspěvek k lidovému léčení)“ (K1592)

18 (1909) 286–287

♦ lidové léčení lidí bylinami — ukázka z herbáře z 18. století ♦ Poděbrady, okolí

„Délka Krista Pána“ (K1593)

23 (1914) 475

ROMPOTKOVÁ, Josefa

„Pověst o vodníkovi z Jimramovska“ (K1594)

21 (1912) 399–440

♦ Německé (nyní Sněžné), okr. Žďár

„Pověst o vodníkovi z Jimramovska“ (K1595)

22 (1913) 103

♦ Německé (nyní Sněžné), okr. Žďár; Líšná, okr. Polička

RÓN, Zdeněk

„Táborita. Obrázek z Vysokého nad Jizerou“ (K1596)

30 (1930) 108–110

♦ typy lidových písmáků a kronikářů

„Bohatý pramen“ (K1597)

32 (1932) 91–93

♦ Zíbrt Čeněk, příspěvek k biografii

RÓN, Karel /??/

„Vánoční obyčeje a pověry československé“ (K1598)

29 (1929) 112–113

♦ vánoce, démonické bytosti ♦ Martiněves, okr. Roudnice nad Labem

ROSACIN, Karel František

„Pověsti o sv. Vintířovi“ (K1599)

21 (1912) 283–287

♦ úcta k sv. Vintíři (obraz, studánka) ♦ Šumava; Sušice, okolí

ROSŮLEK, František

„O muži ohnivém a světýlkách“ (K1600)

4 (1895) 394–396

♦ bytosti s nadpřirozenou mocí ♦ Pardubice, okolí

„Jména ovoce na Přeloučsku a Holicku“ (K1603)

5 (1896) 586

„Pověry o včelách“ (K1601)

10 (1901) 480–481

♦ zvyklosti a lidová víra při chovu včel

„Pověsti o vodníkovi z Holicka“ (K1602)

12 (1903) 270–271

♦ Holice, okolí

ROUBAL, J.

„Rostliny v lidovém podání na Klatovsku“ (K1604)

11 (1902) 287–291, 436–439

♦ názvy rostlin, rostliny v lidové víře, rostliny v lidovém léčení ♦ Klatovy, okolí

ROUS, Jan — LEGO, František

„Obrazové písmo“ (K1605)

9 (1900) 156–157

♦ dětské písmo ♦ Heršpice, okr. Slavkov u Brna, Borovany v jižních Čechách

ROZUM, Karel

„Boží muka“ (K1606)

8 (1899) 414–417, 6 kreseb

♦ kresebný soupis božích muk ♦ Čechy a Morava

„Bývalá zvonička ve Vědomicích z roku 1680“ (K1607)

9 (1900) 63–64, 1 kresba Karla Rozuma

♦ kresebný soupis zvonic ♦ Vědomice, okr. Roudnice nad Labem

„Ze života lidu českého“ (K1608)

11 (1902) 120–129, 168–170, 344–245, 14 kreseb

♦ nadílka dětem na sv. Mikuláše: ježek, třesolka, zahrádka; lidová hra vánoční o narození Krista Pána; mosazné kování Nebeklíčů; keramika z Bechyně; "palice" na hlazení holubinek; dřevěná kovárna s pavláčkou ze Záhořan; hliněná keramika jihočeská ♦ Soběslav, okolí; Bechyně, okr. Týn nad Vltavou; Záhořany, okr. Litoměřice

„Chození sv. Lucie v jižních Čechách a Barborek v Roudnici“ (K1609)

16 (1907) 136–138, 2 kresby

♦ obchůzka Lucky, Barborek ♦ České Budějovice; Roudnice nad Labem

„Peruchty, perychty, peruty na Podřipsku“ (K1610)

16 (1907) 384–385, 1 kresba

♦ obchůzka Perucht na Štědrý den (maska) ♦ Podřipsko: Straškov, Chvalín, okr. Roudnice nad Labem

„Voračky masopustní v Poleni“ (K1611)

17 (1908) 199–202, 2 kresby

♦ maškary při masopustní obchůzce — "koza" ♦ Polen, okr. Klatovy

„Obchůzka brůny na Podřipsku“ (K1612)

18 (1909) 127–132, 5 kreseb

♦ obchůzka brůny (perychty) před sv. Mikulášem a o masopustě — maškary ♦ Podřipsko: Ctiněves, Přestavlky, okr. Roudnice nad Labem; Keblice, okr. Lovosice

„Dřevěné zámky v Řakomi“ (K1613)

18 (1909) 225–226, 2 kresby

♦ dřevěné zámky na dveřích srubu ♦ Řakom, okr. Klatovy

„Peruchty a brůny v Podřipsku“ (K1614)

19 (1910) 102–109, 4 kresby

♦ Štědrý večer; masopust — perchta, brůna ♦ Hrdly, okr. Litoměřice; Chvalín, Doksany, Nížebohy, Ječovice, Dušníky, Ředhošť, Bechlín, Loucká, okr. Roudnice nad Labem; Přelíc, okr. Slaný; Keblice, okr. Lovosice; Břežany nad Ohří, okr. Roudnice nad Labem

„Babí večer. Baby jdou!“ (K1615)

19 (1910) 192–193, 3 vyobrazení

♦ Mikulaš; vánoce, masopust, obchůzka s klibnou, Luckou, Mikuláš ♦ Bystřice, okr. Benešov; Počepice, okr. Sedlčany; Radovesice, okr. Bílina; Řešetova Lhota, okr. Náchod

„Kolednice a koledník v Ohnišově“ (K1616)

19 (1910) 272–273, 2 vyobrazení

♦ Velikonoční pondělí — koledy, Smrtná neděle — dívčí koledování s kolední obchůzkou; Květná neděle; koledování chlapců s kolední obchůzkou ♦ Ohnišov, okr. Dobruška

„Křtitel — otevíratel v Němčicích“ (K1617)

19 (1910) 471–472, 1 vyobrazení

♦ sv. Jan Křtitel — obchůzka a topení figury "křtitele" ♦ Němčice, okr. Vodňany

„Ambrož honí děti“ (K1618)

19 (1910) 472–474, 1 kresba

♦ sv. Ambrož — 7. prosince, obíhání a honění dětí okolo kostela ♦ Nové Dvory, okr. Roudnice nad Labem

„O peruchtě a brůně v Rochově u Brozan“ (K1619)

21 (1912) 135–139, 3 kresby

♦ obchůzka peruchty před vánocemi, 2) obchůzka brůny v postě, 3) obchůzka lucky; 4) obchůzka percht v adventě ♦ Rochov, Želešice, okr. Lovosice; Hracholusky, Protivec, okr. Prachatice; Malý Bor, okr. Vodňany

„Dření žáby o letnicích na Klatovsku“ (K1620)

21 (1912) 393–394, 1 kresba

♦ slavnost pasáků dobytka, letnice, "vození a dření žáby", obchůzka a vyvolávání ♦ Klatovy, okolí (Chuděnice)

„Stavby dřevěné na Podřipsku“ (K1621)

11 (1902) 104, 129, 3 kresby

♦ dřevěný obytný dům s pavláčkou, vchod ♦ Libkovice pod Řípem, okr. Roudnice nad Labem

„Hliněné nádobí jihočeské“ (K1622)

12 (1903) 40–41, 3 kresby

♦ hrnčířská keramika — práce hrnčířů Rusa a Koníře ♦ Soběslav, Bechyně, okr. Týn nad Vltavou

„U »čertové šlápoty« v Kolenci“ (K1623)

12 (1903) 57, 1 kresba

♦ pověst ♦ Kolence, okr. Třeboň

„Starodávný nábytek lidový“ (K1624)

13 (1904) 26–27, 2 kresby

♦ kresby: stůl, ozdobně vyřezávaný, malovaná postel s nebesy ♦ Černěves, okr. Roudnice nad Labem

„Studie prof. Karla Rozma o české keramice“ (K1625)

13 (1904) 176, 2 kresby

♦ 2 kresby rybářského cechovního džbánu z roku 1717

„Píseň divná o Faustovi z roku 1799“ (K1626)

13 (1904) 207

♦ jarmareční píseň z roku 1799 — srovnání s jinou písní nedatovanou

„Bukač (fafrnoch)“ (K1627)

19 (1910) 202, 2 vyobrazení

♦ obřadní zvukový nástroj ♦ jižní Čechy

„»Šotek« z Přestavlk“ (K1628)

30 (1930) 222

♦ víra spojená se stavbou domu ♦ Přestavlky, okr. Roudnice nad Labem

RUDOLF, K.

„Husy“ (K1629)

22 (1913) 157

♦ praktiky pro zdárné líhnutí housat, zápis z roku 1831

RUTTE, Ladislav

„Adam Bílek, chodský krejčí“ (K1630)

24 (1924) 58–61

♦ lidový krejčí, kroj mužský a ženský ♦ Chodsko

„Bulfík Štefek, výrobce chodských dud, v Oujezdě u Domažlic“ (K1631)

24 (1924) 183–188, 3 vyobrazení

♦ Újezd, okr. Domažlice

„Poslední dudáci na Chodsku“ (K1632)

25 (1925) 164–170, 3 vyobrazení

♦ tři význační hráči a výrobci dud ♦ Domažlice, Božkov, Újezd, okr. Domažlice

„Gajdy ve Strání pod Javorinou o masopustě“ (K1633)

27 (1927) 179–182, 1 vyobrazení

♦ lidoví hudci

„Sdružení přátel lidového umění a rázu Slováků“ (K1634)

25 (1925) 124–125, 286

♦ péče o udržení lidových tradic ♦ Břeclav

„Museum slováckého Zálesí v Luhačovicích“ (K1635)

26 (1926) 282–285

„Pověsti o hastrmanech z Hluku u Uherského Ostrohu“ (K1636)

31 (1931) 169–170

♦ vyprávění v nářečí ♦ Slovácko

RŮŽIČKA, Jan

„Koledy československé“ (K1638)

29 (1929) 122–123

♦ zápis textu ♦ Mysliboř, okr. Telč

RŮŽIČKA, Josef C.

„Selský stav v písni roku 1780“ (K1637)

31 (1912) 436–437

♦ text kramářské písně o sedlácích

RYBÁK, Miloslav

„Slovenská hra o sv. Dorotě“ (K1639)

13 (1904) 193–196, 1 fotografie

♦ zápis hry ♦ Hriňová, okr. Zvolen

„Co si povídají havíři“ (K1640)

14 (1905) 449–452

♦ z vyprávění havířů (s hornickými výrazy) o duchu "perkástu", permonících, o "znameních" ♦ Příbram

RYCHMANOVÁ, A. M.

„»Koláčová slavnost« na Slovácku“ (K1641)

12 (1903) 56, 1 fotografie

♦ slavnost služek na Nový rok, výslužka zvaná "koláč"

RYPÁČEK, František J.

„Z prostonárodních zkušeností hospodářských“ (K1642)

6 (1897) 468–471, 533–536

♦ výtah z lékařské knihy pro dobytek: chov koní a hovězího dobytka: rady k chovu, proti nemocem — zjišťování vhodné doby k setí obilí a jiných rostlin — ochrana proti škůdcům (myši, housenky, ptáci, sněť) ♦ Morava

„Kolední abeceda“ (K1643)

9 (1900) 209–211

♦ vánoční píseň kolední z roku 1829 od Františka Netoličky — text ♦ Třebíč

 

 

ŘEHOŘ, M.

„Nemoci a léky na Slovensku“ (K1644)

22 (1913) 197–198

♦ lidové názvy nemocí, výklad jejich — lidové léky — přetisk ze Slovenských Novin 1852

ŘEPA, V.

„Národopisné klasobraní z Netolicka a Písecka“ (K1645)

30 (1930) 261–262

♦ drobnosti z lidové víry, zaříkávání

„Jak se najde zloděj“ (K1646)

20 (1911) 381

♦ hledání viníka magickými praktikami ♦ Netolice

ŘEZNÍČEK, Václav

„Hříčka s místními jmény v království Českém“ (K1647)

3 (1894) 228–230

♦ lidový humor, lidová etymologie jmen místních

„Lidové písně o válce roku 1866“ (K1648)

8 (1899) 62–64, 180–181

♦ dvě lidové písně o válce v roce 1866 od V. Šubrta, rolníka ze Slavětína — texty ♦ Slavětín nad Metují, okr. Dobruška

„Kostnice v Německé Černé v Kladsku“ (K3078)

10 (1901) 156–158, 1 fotografie

„Proroctví o příští krále Marokána“ (K1649) /??/

12 (1903) 401–405

♦ píseň jarmareční, text.

„Čechové v cizině. Ignacius Křeček v Tucumanu“ (K1650)

13 (1904) 304–307, 2 fotografie

♦ životopis českého emigranta ♦ Tucuman, Argentina

„Lidová píseň o smrti a kšaftu císaře Josefa II.“ (K1651)

14 (1905) 269–271

♦ jarmareční píseň z roku 1790, text

„»Lidé boží« na Náchodsku“ (K1652)

20 (1911) 161–168

♦ lidé duševně méněcenní, jejich sociální osudy ve venkovském prostředí ♦ Náchod, okolí

„O vzniku a zániku »jiřinkových slavností« v České Skalici“ (K1653)

21 (1912) 5–17

♦ společenský život města, život spolkový ♦ Česká Skalice, okr. Náchod

„Lidový soud nad zloději na Skalicku r. 1848“ (K1654)

21 (1912) 117–121

♦ lidové zvyklosti právní ♦ Česká Skalice, okolí, okr. Náchod

„Lidoví lékaři Pichové (Pechancové) na Hořičkách“ (K1655)

21 (1912) 340–346, 1 fotografie

♦ léčitelé zlomenin a jiných nemocí ♦ Hořičky, okr. Náchod

„Sady a sadaři na Skalicku“ (K1656)

22 (1913) 1–10

♦ pěstování ovocných stromů, sklizeň — lidové názvy ovoce ♦ Česká Skalice, okolí, okr. Náchod

 

 

SABINA, Karel

„Důležitost lidového podání českého“ (K1657)

9 (1900) 426–428

♦ o sběratelské činnosti v oboru lidové slovesnosti, Sabinův článek v Květech z roku 1845

SAL, F. L. — NOVOTNÝ, O. J.

„Lidová jména rostlin“ (K1658)

14 (1905) 72–75, 132–135, 174–176, 221–223, 372–375

♦ lidové názvy rostlin — v úvodě bibliografie prací o tomto tematu, problematika tematu, uspořádání práce, význam pro botaniku a slovanskou filologii, lidové názvy rostlin s názvem vědeckým, českým a latinským, u některých i názvy v jiných slovanských jazycích ♦ Podkrkonoší; Hradec Králové, okolí; Český Brod, okolí

SALABA, Josef

„Car Alexandr I. — oráč na Hlubocku“ (K1659)

14 (1905) 211–213

♦ pověst a píseň o caru Alexandrovi I. — rozbor písně ♦ Hluboká nad Vltavou, okolí, okr. České Budějovice

„Příspěvky k dějinám vrchnostenské správy“ (K1660)

24 (1924) 300–304

♦ dějiny poddanství 1750–1850

„Lidové podání o direktoru panském Nebosým na Hluboké“ (K1661)

24 (1924) 343–344

♦ historická pověst ♦ Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice

SECKÝ, Rudolf

„Nápisy na vagonech za světové války“ (K1662)

24 (1924) 62–63

♦ lidový humor, frontový folklor

Jetelíček sedmilistý“ (K1663)

24 (1924) 378–379

♦ hádání štěsů

„Lidové umění hračkářské ve Skašově u Nepomuku“ (K1664)

25 (1925) 65–71, 27 vyobrazení

♦ výroba hraček ♦ Skašov, okr. Přeštice

„Oděv špitálníků za starodávna“ (K1665)

25 (925) 281–282

♦ péče o obecní chudé ♦ severovýchodní Čechy

„Dožínková slavnost v Bernarticích na Moravském Kravařsku dne 7. srpna 1927“ (K1666)

28 (1928) 1–7

♦ Bernartice, okr. Nový Jičín

„Jak byli v Čechách za starých dob stravováni lidé ve špitálech“ (K1667)

30 (1930) 99–107

♦ péče o obecní chudé

SEDLÁČEK, Jan

„Ostatkové »právo« v Tršicích na Hané“ (K1668)

24 (1924) 213

♦ masopust — chození s "právem" ♦ Tršice, okr. Přerov

„Stavění májí v Třeboni“ (K1669)

20 (1911) 378–379

♦ stavění májí na 1. května — archivní záznamy z konce 17. a první poloviny 18. století ♦ Třeboň

SEDLÁČEK, Josef

„Z pohádkových večerů v okolí Vorlíka: O moci čtyřlístku jetelového“ (K1670)

23 (1914) 261–262

♦ lidové vyprávění ♦ Zahrádka, okr. Milevsko

„Různé vojenské modlitby ochranné v 18. století“ (K1671)

29 (1929) 314–316

♦ lidové modlitby a zažehnávání — přetisk rukopisu z 18. století

„Sedlák čerta napálil“ (K1572)

20 (1911) 448

♦ lidové vyprávění ♦ Předbořice, okr. Milevsko

„Haisova chvála švestkových knedlíků českých“ (K1673)

27 (1927) 72–73

♦ písničkář František Hais — česká lidová jídla

SEIDENGLANZ, Jiří

„Vození »lenocha« na Chodsku o svátcích Svatodušních“ (K1674)

10 (1901) 444–446

♦ letnice — slavnost pohůnků: "vození lenocha" ♦ Chodsko, Brnířov, okr. Domažlice

„Chození po střídě (Z právních poměrů našeho lidu)“ (K1675)

11 (1902) 278–279

♦ otázky sociální — péče o chudé v obci ♦ Brnířov, okolí, okr. Domažlice

SELLNER, Karel

„Větráci na Bělsku“ (K1676)

27 (1927) 375–376

♦ soupis větrných mlýnů — mlýny vodní ♦ Bělá pod Bezdězem, okr. Doksy

SCHIEBL, Jaroslav

„Jak se hádala Plzeň s Klatovy a Rokycany“ (K1677)

25 (1925) 349–355

♦ kulturně historické obrazy z 15. a 16. století

„Plzeňská pověst o dudáku v jámě mezi nebožtíky“ (K1678)

26 (1926) 289–296

♦ stěhování pohádkového sujetu — srovnávací studie

„Vzpomínám na vzácného přitele“ (K1679)

32 (1932) 104–107

♦ příspěvek k biografii Čeňka Zíbrta

„Pobožnost u obrazu Panny Marie na Kyjově u Plzně“ (K1680)

12 (1903) 48–49, 1 fotografie

♦ Malesice, okr. Plzeň

SCHILLER, Ottomar

„Původ lidových představ a zkazek o hvězdách“ (K1681)

11 (1902) 449–452

12 (1903) 69–71, 257–259

♦ dějiny astronomie v Čechách: zprávy kronikářů, první astronomové, astronomie ve školách, první přednášky na universitě, první profesoři astronomie na universitě, astrologie ♦ Čechy

SCHMIDT, V.

„Kabacoun“ (K1682)

17 (1908) 57, 351, 398

♦ součást volského postroje ♦ Mladá Boleslav, okolí

SCHOENBAUM, M.

„Němec v jihočeské vesnici“ (K1683)

12 (1903) 162–164

♦ otázky národnostní — Němci v ryze českých krajích ♦ Tábor, okolí

„Jak slavně vítali Soběslavští ruské vojáky r. 1799“ (K3079)

12 (1903) 374–375

♦ Soběslav, okolí (Nedvědice, Hlavatec)

„Naše děti. Nápady, taškařice a vtipy našich dětí“ (K1684)

13 (1904) 9–17

♦ příklady žertovných výroků dětí, výzva k sbírání dětských dokumentů, k psychologickému a fysiologickému pozorování dětí

SCHRUTZ, Ondřej

„Několik starých českých předpisů lékařských“ (K1685)

6 (1897) 289–292

♦ lidové recepty z 15. století

SCHUBERTH, František K.

„Na českém jarmarce v Táborsku roku 1850“ (K1686)

23 (1914) 172–179

♦ popis jarmarku 1850 — přetisk z rodinných poznámek Františka Schubertha ♦ Tábor

SCHULZ, Václav

„Průkaz vyslance lidu moravského, sběratele pohádek M. Mikšíčka, k sjezdu Slovanskému v Praze roku 1848“ (K1687)

7 (1898) 383–384

♦ průvodní list M. Mikšíčka k slovanskému sjezdu jako vyslance lidu panství dačického a čtyř panství dalších

„Ku pověsti o staročeském čaroději Žitovi“ (K1688)

8 (1899) 310

♦ čarování — dopis o čarování z roku 1649

„Jak čistili studnici na hradě Zbiroze v l. 1686–1687“ (K3080)

11 (1902) 428–432

♦ Zbiroh, okr. Rokycany

„Zpěv spokojeného sedláka“ (K1690)

12 (1903) 47–48

♦ lidové veršování o útisku sedláka

„Pastucha čaroděj roku 1690 na Křivoklátě“ (K1691)

12 (1903) 110–111

♦ výslech pastuchy, obviněného z čarodějnictví, z roku 1690 ♦ Křivoklát, okr. Rakovník

„Zařízení zámožné české domácnosti kolem roku 1500“ (K1692)

12 (1903) 245–246

♦ zařízení městských domácností v 16. století ♦ Čechy

„Rozmlouvání sedlské na nynější těžké časy“ (K1698)

12 (1903) 388

♦ veršování o zlých dobách asi z let 1770

„Obec Osík a její rychtář (1772–1777)“ (K1693)

14 (1905) 6–10

♦ stížnosti sousedů na rychtáře a rychtáře na sousedy pro nepořádky v obci ♦ Osík, okr. Litomyšl

„Sedlák rebelant z roku 1765“ (K1694)

14 (1905) 196–197

♦ list rychtáře řediteli panství o neposlušném sedlákovi Jakubu Seidlovi ♦ Trstěnice, okr. Litomyšl

„Služba polního hejtmana krajského roku 1532“ (K3081)

14 (1905) 199–201

„Ze života českého učitele na konci století 18. a na počátku století 19.“ (K1697)

14 (1905) 264–268, 338–340, 429–431, 452–455

15 (1906) 297–299, 317–319

16 (1907) 79–80, 151–153

18 (1909) 14–16

19 (1910) 300–301, 370–372

20 (1911) 403–404

21 (1912) 40-41

♦ sociální poměry učitelů konce 18. století: učitelské smlouvy, žádosti a přípisy (přetisk) ♦ Litomyšl; okolí

„Žid náruživým hráčem“ (K2997)

15 (1906) 374

♦ život v městech — z kulturní historie Židů, 1534

„Co stála poprava žháře na počátku století XVIII. na Litomyšlsku“ (K3082)

16 (1907) 245

„Čarodějnice na Chrudimsku v 16. století“ (K1699)

16 (1907) 389

♦ dva soudní nálezy o čarodějnictví ze 16. století ♦ Chrudim, okolí

„Reversy pijáků z XVI.–XVIII. století“ (K2998)

16 (1907) 437–440

♦ život v městech

„Revers provinilce hrdlem propadlého z r. 1613“ (K3083)

18 (1909) 69–70

♦ Trutnov

„Spory o dříví do školy na Litomyšlsku“ (K1695)

18 (1909) 273–275

♦ poměry učitelů — žádosti týkající se dříví pro školu (konec 18. století) ♦ Litomyšl, okolí

„Pátrání po kovech a pokladech virgulí roku 1659 a 1744“ (K1696)

18 (1909) 450–452

♦ přetisk archivního dokladu ♦ Jince, okolí, okr. Hořovice

„Svatba kněžská z r. 1590“ (K3110)

20 (1911) 90

♦ zpráva o nedůstojném životě kněží ♦ Rakovník

SCHULZ, Václav — JANOVSKÝ, R. — DOMEČKA, L. — KRÁL, J. F.

„Paběrky z archivů domácích i cizích. 1) Stávka uhlířů v Čechách roku 1513. 2) Jak pan Perger z Altenperku léčil podagru. 3) Hlad na Vyzovsku. 4) Jak úřadoval celník ve století 16. 5) Jak dovedný horník v století 16. ceněn byl a chráněn. 6) Jak u nás úředníkům a jiným »palčekclaquo; podmazávali. 7) Milostné věnování z roku 1646. 8) Verbování na vojnu. 8) Paměť o selské bouři roku 1775. 9) Noční zábavy mládeže v XVI.–XVIII. stol.“ (K1689)

8 (1899) 114-116-, 174–176, 242–247, 331–338, 360–362

9 (1900) 32–35

11 (1902) 39

♦ stávka uhlířů vůči kovářům — lidové léčení — krmení dobytka v čas nouze — vztahy společenské — odvod k vojsku — milostná poesie — selské bouře v Čechách 1775 — stfedověké zábavy dospělé mládeže — čarodějnické procesy ze 16. a 17. století ♦ Příbram, okolí, Vizovice, okolí; Vamberk, okolí; Chvalkovice, okr. Jaroměřice

SCHUSTER, Adolf

„Lidové modlitbičky ze Smrčí“ (K1700)

10 (1901) 155–156

♦ Smrčí u Semil

SCHWARZ, Jan

„Hry dětské“ (K1701)

23 (1914) 300–301

♦ Čachrov, okr. Klatovy

SCHWARZ, Václav

„Obyčej »placení od máje« na Strakonicku“ (K1702)

3 (1894) 341–342

♦ letnice — stavění májů — taneční zábava s "placením od májů" ♦ Láz, okr. Strakonice

„O právních obyčejích lidu v krajině strakonické“ (K1703)

4 (1895) 193–196, 338–341, 389–394

5 (1896) 27–32

♦ právní vztahy v rodině a v obci, vedení obce, právo trestní, právo vodní, poručenství, právo dědické a ostatní, smlouvy, poměr sousedský, soudní spory ♦ Strakonice, okolí

„Proč je kůň nenasytný“ (K1704)

5 (1896) 64

♦ legenda ♦ Láz, okr. Strakonice

SCHWARZ-LÁZECKÝ, Václav

„Prostonárodní léky na Strakonicku“ (K1705)

26 (1926) 69–70

♦ lidové léčení lidí

„Pověry z Lázu u Strakonic (studentské zápisky z roku 1870)“ (K1706)

31 (1931) 341–343

♦ magie ♦ Láz, okr. Strakonice

SIMONIDES, Bohumil

„Čeloud, třebíčský betlémář“ (K1707)

25 (1925) 114–120

♦ význační stavitelé betlémů, Jan Čeloud ♦ Třebíč

„Jak poděluji drotary knížkami“ (K1708)

21 (1912) 336–337

♦ život dráteníků; otázka náboženská

„Jak se přijímali cizí do obce (Jamné 1805)“ (K1709)

21 (1912) 462

♦ Jamné, okr. České Budějovice

„Pluhařův zpěvník vlasteneckých písní ve Žďáru“ (K1710)

24 (1924) 380–381

„Obnášení požáru šestinedělkou“ (K1711)

21 (1912) 352

♦ Dobroutov, okr. Havlíčkův Brod

„Vánoční stromek“ (K1712)

29 (1929) 123–124

SIMONIDESOVÁ, Tekla

„Jak dlužno zapisovati tance lidové“ (K1713)

21 (1912) 198–203

♦ metoda zapisování lidových tanců, dvě ukázky zápisů

SIXTA, Rudolf

„Naše děti. Zkušenosti ze školy“ (K3131)

13 (1904) 106–108

♦ pedopsychologie

SKALSKÝ, Břetislav

„Přijímání »nováčků« do bechyňského procesí v Krči“ (K1714)

9 (1900) 449–418

♦ procesí a pouti ♦ Krč, okr, Vodňany

SKLEPEK, Zd. J.

„Co »prášil« opavský vysloužilec o vojně roku 1866“ (K1715)

28 (1928) 345–349

♦ vyprávění v nářečí ♦ Opava, okolí

SKOPALÍK, František

„Na ochranu kroje hanáckého roku 1861“ (K1716)

22 (1913) 143–148

♦ výzva k udržování hanackého kroje k těm, kteří jej odkládají ♦ Haná

SKOPEC, Jindřich

„Písničky a modlitby vojenské z roku 1618–20 kněze Matěje Herborta Novoboleslavského“ (K1717)

14 (1905) 459–462

15 (1906) 438–442

♦ přetisk vojenských písní a modliteb

„Lidové figurky z ulic Pražských roku 1787“ (K1718)

19 (1910) 312–314, 6 vyobrazení

♦ městský proletariát, paraplář, hadrnice, listonoš, popelářka ♦ Praha

SKRBEK, Jaroslav

„Trochu vzpomínek na založení Vlastivědného musea ve Vysokém nad Jizerou“ (K1719)

32 (1932) 159–162

SKŘIVÁNKOVÁ-ŠIMERKOVÁ, Jarmila

„Český dudáček a moravskoslovenský gajdoš u jesliček“ (K1720)

24 (1924) 99–105, 7 vyobrazení

♦ lidové hudební nástroje, lidové betlémy

Pěstoun moravský roku 1862 o národopise plzeňském“ (K1721)

24 (1924) 136–139

♦ dům a jeho zařízení — kroj mužský a ženský ♦ Plzeňsko /??/

„Paběrky z nářečí netolického“ (K1722)

24 (1924) 367–368

♦ výklad méně obvyklých nářečních tvarů ♦ Netolice

„Odchylky a zvláštnosti řeči v Plzni a na Plzeňsku“ (K1723)

24 (1924) 21–30

25 (1925) 35–39, 75–80, 120–123, 146–148

27 (1927) 36–37

♦ nářeční slovník, lidová rčení ♦ Plzeňsko

„V. D. Lambl, sběratel lidového podání československého a jihoslovanského“ (K1724)

25 (1925) 260–263, 292–296

26 (1926) 373–384

♦ Vilém Dušan Lambl - život a dílo, biografie

„Starodávné pranostiky lednové až březnové na Plzeňsku“ (K1725)

26 (1926) 156

„Jiří z Drachova roku 1693 o slavení ruských velikonoc“ (K1726)

26 (1926) 240

♦ přetisk z cestopisu Jiřího z Drachova ♦ Rusko

„F. Lambl o písních na Litoměřicku 1842“ (K1727)

26 (1926) 373–374

♦ sběratelství ♦ Litoměřicko

„Jihoslovanská koleda společenskou hrou“ (K1728)

27 (1927) 133

♦ společensk6 hry ♦ Charvati

„Koleda z Plzeňska“ (K1729)

25 (1925) 91–92

„»Plzeňská svatba« v přírodním divadle u Všenor 5. června 1870. S vyobrazením selské svatby z Plzeňska od V. Kroupy roku 1847“ (K1730)

27 (1927) 193–205

♦ lidové slavnosti — Všenory, okr. Praha, jih

SKUTEČNÝ, Antonín J.

„O divotvorném klokočku“ (K1731)

30 (1930) 41–43

♦ léčebná moc klokoče ♦ Chrudim, okolí

SKUTIL, Josef

„Národopisný úkol vlastivědných museí u nás a jinde“ (K1732)

31 (1931) 81–85

„Dva příspěvky k československému folkloru prehistorickému“ (K1733)

32 (1932) 35–62

♦ hromové kameny, víra v jejich léčivý účin — pověsti historické

SLABA, František

„O můře v okolí Nadějkova“ (K1734)

17 (1908) 455

♦ lidová víra v nadpřirozené bytosti ♦ Nadějkov, okolí, okr. Milevsko

SLÁDEK, Ferdinand

Tříkrálová komedie v Ledenicích“ (K1735)

26 (1926) 129–139, 1 vyobrazení

♦ Ledenice, okr. České Budějovice

SLÁDEK, Vl.

„Sobotní večer v jihočeské chalupě před 10 léty“ (K1736)

30 (1930) 211–212

♦ život v rodině ♦ jižní Čechy

SLAV., V. M. /??/

„Sběratel národních písní v letech padesátých XIX. století“ (K1737)

22 (1913) 453–469

♦ přetisk rukopisu z poloviny XIX. století: dojmy a zkušenosti neznámého sběratele lidových písní; texty písní ♦ Protivín, okolí, okr. Vodňany

SLAVIČÍNSKÝ, J. M.

„U Křúpalů (Valašská povídka ze starého světa)“ (K1738)

10 (1901) 30–39, 133–143, 296–304, 369–384, 463–474

♦ povídka v nářečí, život v rodině a v obci ♦ Valašsko

„Na schodě (Druhý samostatný oddíl valašské povídky »U Křúpalů«)“ (K1739)

11 (1902) 44–50, 90–96, 132–135, 177–180, 225–229, 273–277, 321–325, 378–381, 433–436, 482–185

12 (1903) 42–45, 83–85, 130–132, 188–191, 228–231, 273–276, 385–388, 419–421, 484–487

13 (1904) 74–78, 111–112, 208–210, 371–375, 416–419

14 (1905) 44–45, 94–96, 150–152, 244–246

15 (1906) 30–31, 139–141

♦ povídka psaná v nářečí, život v rodině a v obci ♦ Valašsko

„Valašská pohádka o Bídě“ (K1740)

15 (1906) 78–79

♦ pohádka v nářečí ♦ Valašsko

„Vlk Krampotů“ (K1741)

13 (1904) 479, 383

♦ ediční osud díla

SLAVÍK, František A.

„Jména domů po bývalém držiteli“ (K1742)

14 (1905) 161–163

♦ jméno "po doškách" — po bývalém majiteli ♦ Domašín, okolí, okr. Vlašim (Znosim, Hrazená Lhota, Polánka)

„Hlavy, hraniční stromy »úhlavné«“ (K1743)

21 (1912) 348–349

♦ Hranice, Morava

„Plecné“ (K1744)

21 (1912) 347

♦ vykoupení odúmrti

SMETANA, Josef

„»Světemjdoucí« na Slánsku. Podle poznámek F. Velce“ (K1745)

28 (1928) 244–248

♦ podomní obchodníci ♦ Slaný, okolí

SMETÁNKA, Em.

„Z bývalého života na moravském Novoměstsku“ (K1746)

5 (1896) 178–183

♦ lidový dům (části, vnitřní zařízení, přilehlé hospodářské budovy) — kroj mužský, ženský, děti, život v rodině, rodinné zvykosloví charakteristika Horáka ♦ Nové Město na Moravě, okolí

SMOLA, Josef

„Žákovské slavnosti na svatého Řehoře“ (K1747)

5 (1896) 263–273

♦ kolední obchůzky žáků ♦ Braník a Podolí, okr. Praha

SMUTNÝ, V.

„O malování nábytku na Polabí“ (K1748)

2 (1893) 32–41, 158–165, 409–417, 20 kreseb

♦ výroba a malba nábytku — materiál a technika výzdoby — výzdoba okenic a dveří ♦ Polabí; Nymburk, okr. Český Brod; Poděbrady

„Modlitby lidové“ (K1749)

2 (1893) 584–588, 7 kreseb ilum.

♦ modlitební knihy psané, zdobené, lidovými iluminacemi z roku 1813 ♦ Jilemnice

„O malbě a nápisech záklop na českých lidových stavbách“ (K1750)

7 (1898) 401–403

♦ zdobení štítových záklopů malbou nebo pamětními nápisy ♦ Nový Bydžov, okolí

„O lidech všeumělích“ (K1751)

8 (1899) 187–190

♦ lidoví výrobci a řemeslníci — všeumělci ♦ Městec Králové, Písková Lhota, okr. Poděbrady; Smidary, okr. Nový Bydžov; Kostomlaty, okr. Nymburk

„Praktické použití studia lidové ornamentiky“ (K1752)

11 (1902) 107–109, 1 kresba

♦ nábytek zdobený lidovými motivy

SMYČKA, Jan — VEČEŘ, Antonín

„Dodatky k referátu o NVČ“ (K1753)

5 (1896) 415–416

♦ dva dopisy s připomínkami k Zíbrtovu článku o hanáckém svatebním stromě a hanáckém domě na NVČ

SMYČKA, Jan

„K ornamentice listin moravských“ (K1754)

6 (1897) 570–572, 1 fotografie na str. 502

♦ lidová iluminace na listinách (rodné listy)

SNOPEK, František

„Plecovní“ (K1755)

22 (1913) 53

♦ výplata od povinnosti odúmrti ♦ Svitavy, okolí, Mírov

SOBĚSLAVSKÝ, S.

„Červnové pranostiky na Soběslavsku“ (K1756)

3 (1904) 430

„Lidová mluva na Soběslavsku“ (K1757)

30 (1930) 54

SOBOLEVSKIJ, A. J.

„Smyšlené rozprávky o pijanství u starých Čechů“ (K2999)

5 (1896) 283

♦ život v městech — polský pramen z r. 1619

SOBOTKA, František

„Jak se má dobývati pokladu“ (K1758)

21 (1912) 322–326

♦ přetisk rukopisu z roku 1842 o hledání pokladů

SOBOTKA, Otto

„Vo pasákovi se stádem vovci“ (K1759)

24 (1924) 344

♦ Nová Ves u Ivančic, okr. Rosice

SOBOTKA, Primus

„Mé studie bájeslovné a zvykoslovné“ (K1760)

25 (1925) 12–15

♦ biografická vzpomínka

SOCHÁŇ, Pavel

„Obrázky ze života lidu slovenského“ (K1761)

21 (1912) 312–313, 5 vyobrazení; 424–425, 5 vyobrazení

♦ salašnictví, šindelářství, paličkování bílého plátna ♦ Kysuca, Poniky, okr. Banská Bystrica; Bošáca, okr. Nové Mesto nad Váhom

„Vence slovenských diev“ (K1762)

27 (1927) 23–26, 190–193, 1 vyobrazení

28 (1928) 63–66

♦ svatební obřad — věnec, znak svobodných dívek — motiv věnce v písni — funkce věnce ve svatebním obřadu

SOLAŘ, J. J.

„Jména hrušek a jablek“ (K1763)

16 (1907) 383

♦ lidové názvy hrušek a jablek ♦ Náchod, okolí; Soběraz, okr. Jičín; Holohlavy, okr. Jaroměř; Želiv, okr. Humpolec; Telč, okr. Třešť

SOSNOVEC, Josef

„Šafář Chuchle a čert“ (K1764)

19 (1910) 418–419

♦ Bláhova Lhota, okr. Sedlčany

SOSNOVEC, Rudolf

„Poklad na hradě Točníku“ (K1765)

23 (1914) 43–46

SOUČEK, Stanislav

„Němec Jaschke sběratel národních písní českých na Moravě 1818“ (K1766)

19 (1910) 26–32

♦ rukopisná sbírka písní, text i nápěv — Felix Jaschke, 1760–1831 ♦ Hutisko, Solanec, okr. Valašské Meziříčí

„Josef Vratislav Monse, prvý známý milovník české písně lidové na Moravě“ (K1767)

21 (1912) 248

♦ Prostějov, Haná

SOUHRADA, Josef

„Poslední pořízení starého Macha ze vsi Pazuchy, roku 1583“ (K1768)

21 (1912) 423–424

♦ Pazucha, okr. Litomyšl

SOUKAL, Josef

„O hejkalovi“ (K1769)

3 (1894) 336–337

♦ lidové vyprávění o nadpřirozených bytostech ♦ Borač, okr. Tišnov

SOUKUP, Antonín

„Bubák na Dobříšsku“ (K1770)

32 (1931) 175

SOUKUP, Jan

„Chození s klibnou (s koněm)“ (K1771)

2 (1893) 345–348

♦ masopust

„Kraslice na Národopisné výstavě českoslovanské“ (K1772)

5 (1896) 67–72

♦ průvodce sbírkou kraslic z Čech, Moravy i Slovenska na NVČsl. ♦ Čechy, Morava, Slovensko

„Příspěvek k staročeským sbírkám pohádek (hádanek)“ (K1773)

5 (1896) 330–334

♦ hádanky — přepis rukopisu hádanek z roku 1829 a článku v časopise Přítel mládeže z roku 1843 ♦ Josefov, okolí, okr. Jaroměř

„Příspěvky bájeslovné (Skřítek, domovní had, Veles, Zrnek a Perchta)“ (K1774)

7 (1898) 353–354

♦ literární zprávy staročeské

„Chléb v plénkách nemluvňat při křtu“ (K1775)

7 (1898) 361–362

♦ křest — magické praktiky — přetisk záznamu z roku 1587 a jiných zpráv ♦ Polička

„Proč Bůh vzal lidem vědění o smrti“ (K1776)

8 (1899) 143–144

♦ lidová legenda ♦ Benešov, okolí

„Dívati se děrou sukovou“ (K1777)

8 (1899) 225-229

♦ lidová víra ze spojení se smrtí a umrlými, doklady ze 17. století

„Na den sv. Anny“ (K1778)

8 (1899) 417–425

♦ sv. Anna: slavnosti cihlářů, pouti, pranostiky, modlitby, písně kramářské, obrazy ♦ Praha, okolí

„Památky, obyčeje a pověry kovářské“ (K1779)

11 (1902) 161–163

♦ pověry o kovářích a kovářských výrobcích

„České pověsti o střevících z těsta“ (K1780)

10 (1901) 210–213

♦ varianty z Čech a Slezska

„Liščí neděle“ (K1781)

10 (1901) 337–340

♦ první neděle postní, chození s liškou — materiál z Čech, knižní prameny

„Postýlka svatojanská“ (K1782)

12 (1903) 409–412, 458–461

♦ stlaní postýlky na sv. Jana Křtitele — materiál hlavně ze severovýchodních a východních Čech, historické zprávy, oblast výskytu, význam zvyku

„Kupadla v Čechách“ (K1783)

13 (1904) 433–440

♦ studie o významu výrazu "kupalo", "kupala" na základě materiálu literárního z Čech a Slezska

„Pražma“ (K1784)

13 (1904) 385–188

♦ pražma — nezralé obilí syrové nebo upražené — zmínky v literatuře

„Štědrovečerní koleda kněží ve století 14.“ (K1785)

14 (1905) 90–91

♦ koledování a koledy kněží na Štědrý večer ve 14. století

„Původ slov »Mulišák« a »Fasan«“ (K1786)

15 (1906) 51–53

♦ tajná řeč dětí

„Na sv. Medarda“ (K1788)

15 (1906) 401–406

♦ sv. Medard (8. června): pranostiky a přísloví v lidové tradici i literatuře, historické zprávy o deštích; sv. Medard, patron včelařů

„Masopustní skok v tanci pro vzrůst lnu“ (K1789)

16 (1907) 211–215, 1 fotografie autora

♦ literární materiál od 15. století o masopustním vyskakování pro vzrůst lnu a konopí ♦ Čechy, Morava, Slovensko, ostatní Slované

„Úborek (Příspěvek k výkladu spisů Tómy ze Štítného)“ (K1790)

16 (1907) 401–405, 1 kresba

úborek = košík na ovoce z lipové kůry — zprávy literární, doklady z terénu

„Svatý Mikuláš vládne vodami“ (K1791)

17 (1908) 113–116

♦ sv. Mikuláš — vládce vod, doklady o lidové víře z literatury od 16. století

„Staročeský zvyk: stláti světnici kvítím (Příspěvek k výkladu spisů Tómy ze Štítného)“ (K1792)

17 (1908) 327–328

♦ zvyklost vystýlati světnici kvítím, zprávy literární

„Vánoční chození s kališem“ (K1793)

19 (1910) 113–118

♦ Štědrý den — kolední obchůzka kališe — kalouše, tj. smitálka či vometáče ♦ Praha

„Houpačka na den sv. Petra a Pavla“ (K1794)

20 (1911) 401–403

♦ pouť na sv. Petra a Pavla — houpání

„Modlitba rolníka roku 1739“ (K1795)

21 (1912) 473–474

♦ kramářská píseň, modlitba za úrodu obilí, za ochranu proti mračnům a bouři

„Trestání opilců zavřeným sudem“ (K3000)

22 (1913) 17–19, 1 kresba (reprodukce obrazu)

♦ život v městech — trestání opilců v XVI. stol. ♦ Dvůr Králův, okr. Beroun

„Připozdívá se, sbírejte, zachraňujte lidové podání a lidové umění české“ (K1796)

22 (1913) 475–480

♦ přetisk článku z Věstníku Musejního spolku města Rakovníka 1913: návod k výzkumu a sběru národopisného a folklorního materiálu v okrese Rakovnickém ♦ Rakovník, okolí

„Hádání budoucnosti z duběnek“ (K1787)

25 (1925) 182–186

♦ pranostiky, hádání budoucnosti

„Husitská ostražitost při obléhání Plzně 1433: zvonečky na plotě prozradily chodce“ (K3084)

25 (1925) 321–328

„Na den sv. Jana a Pavla (26. června)“ (K1797)

26 (1926) 371–372

♦ kramářské tisky z 18. století, zaříkávání bouří

„Obilí se vlní“ (K1798)

28 (1928) 289–297

♦ žně — nadpřirozené bytosti související s polní úrodou — srovnávací studie

„Srovnávací studie o koledách československých“ (K1799)

29 (1929) 86–92

♦ Nové Strašecí

„Vzpomínám Zíbrta...“ (K1800)

32 (1932) 98–99

♦ Zíbrt, Čeněk — biografie

„Hledání utopence svíčkou“ (K1801)

8 (1899) 329

♦ lidová víra — hledání utopeného svíčkou (doklady z 19. století) ♦ Opava, Dačice, okolí; Velké Meziříčí

„Mušky na tvářích — ženská okrasa“ (K1802)

12 (1903) 54

♦ horlení proti módě

„Historie o doktoru Faustovi“ (K1803)

17 (1908) 476

♦ lidové čtení

„Jízda na oslu na Květnou neděli“ (K1804)

19 (1910) 309

♦ Netolice

„Kabacoun“ (K1805)

19 (1910) 479–480

♦ výklad slova

„Víra lidu v moc některých svatých“ (K1806)

22 (1913) 101

„Železná kamna v Čechách ve století 16.“ (K1807)

22 (1913) 299

„Na Hromnice“ (K1808)

16 (1907) 228

♦ pranostiky, literární materiál

„Obřad umývání nohou na Zelený čtvrtek na Hradě pražském ve 13. století“ (K1809)

16 (1907) 286

„Pije jako Holandr (Z dějin českého pořekadla)“ (K1810)

16 (1907) 393

SOULEK, Jan (= ZÍBRT, Čeněk)

„Pěkné barvení bez velikého umění a útrat“ (K1811)

15 (1906) 375

♦ výpisy Antonína Durdíka z první poloviny 19. století o barvení velikonočních kraslic

„K dějinám roboty na Vorlickém panství roku 1848“ (K1812)

16 (1907) 289–290

♦ poměry v době vyhlášení konstituce — přetisk prohlášení krajského úřadu v Písku ♦ Písek

„Staročeský prsten ruka v ruku“ (K2996)

16 (1907) 460, 3 kresby

♦ život v městech — prsteny ze XVI. století

SOULEK, Václav (= ZÍBRT, Čeněk)

„Čičmany na Trenčansku vyhořely...“ (K1813)

17 (1908) 263–268

♦ čičmanské gazdovství na Národopisné výstavě, Jurkovičův popis (přetisk ze Světozoru 1895): dům, vnitřní zařízení ♦ Čičmany, okr. Rajec

„Z pohádkových večerů v okolí Vorlíka: Pohádka o bodláku a čekance“ (K1814)

23 (1914) 259–261

SOULKOVÁ, Marie (= ZÍBRT, Čeněk)

„České stříbro a česká nouze (Píseň z roku 1848)“ (K1815)

18 (1909) 275

♦ kramářská píseň, text z roku 1848

„Šití košil podle návodu lidového od Václava Al. Pohana 1830“ (K1816)

21 (1912) 394–398

♦ současná literatura pro selský lid — návod k šití košil z roku 1830, ve formě rozhovoru

„Klíče od bílého dne v milostné písni“ (K1817)

19 (1910) 303

♦ lidová píseň — text

SPAL, František

„O dialektických zvláštnostech na Jičínsku“ (K1818)

26 (1926) 166–170, 232–237

♦ výklad nářečních slov ♦ Jičínsko

SPIESS, Bedřich Vilém

„Divadelní hra lidová o sv. Jiří mučedlníku“ (K1819)

5 (1896) 45–52

♦ Náchod

„Příspěvky k bibliografii českých písní“ (K1820)

10 (1901) 327–331, 435–438/

♦ špalíček 43 jarmarečních, většinou duchovních písní, seznam písní ♦ Hradec Králové

STANČEK, Jozef

„Šefraníci na Slovensku“ (K1821)

27 (1927) 18–21, 183–187

♦ historické zprávy — lidé světem jdoucí — lidové léčitelství ♦ Nitra, okolí

„Betlehemská hra“ (K1822)

27 (1927) 95–98

♦ pastýřská hra vánoční, zápis textu ♦ Prievidza

„Slovenské vianočné koledy z Prievidze“ (K1823)

28 (1928) 49–52

♦ koledy, 5 zápisů hudebních a textu

„Slovenské veršíky o živočichoch“ (K1824)

28 (1928) 154

♦ říkadla o zvířatech a ptácích

„Z liekárne slovenského ľudu“ (K1825)

28 (1928) 321–324

♦ lidové léčení iracionální

„Detské hry z Prievidze“ (K1826)

26 (1926) 349–350

28 (1928) 329–331

„Vítanie slnka z Prievidze“ (K1827)

26 (1926) 375–376

♦ dětská říkadla

STANĚK, Mat.

„Čáry a kouzla z okolí Týna nad Vltavou“ (K1828)

3 (1894) 334–335

♦ magie prosperitní

STARÝ, František

„Zaniklá výroba šindele, kolomazí a dřevěného uhlí“ (K1829)

25 (1925) 99–105, obr. na str. 160, 10 vyobrazení

♦ Horky Kostelecké u Chocně

„»Povětrňáci« (větrné mlýny) ve Slezsku“ (K1830)

25 (1925) 190–191

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Děrné, Bílov, okr. Bílovec, Slezsko

„Recepis na hanácky ozeny maso a na vyhlášeny hanácky klobáse“ (K1832)

26 (1926) 230–232

♦ vyprávění v nářečí o přípravě jídel ♦ Haná

„Hanácký větrák v pověstech, písemnictví a v malířství“ (K1833)

26 (1926) 302–306

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Haná

„Rázový popis dřevěného větráku na Hané (Obrázky nakreslil arch. Stáňa Starý r. 1925)“ (K1834)

27 (1927) 7–18, 112–119

♦ větrný mlýn, popis a technické kresby, mlýnská názvosloví ♦ Haná; Pivín, okres Kojetín

„Příspěvek k soupisu větráků na Moravě“ (K1835)

27 (1927) 299–303

♦ soupis a bibliografie článků o větrných mlýnech

„Zprávy o některých větřácích v severovýchodních Čechách“ (K1836)

28 (1928) 185–186

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Librantice, okr. Hradec Králové; Mšeno nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou

„První větrný mlýn v Čechách“ (K1837)

28 (1928) 200–201

♦ historické doklady o větrných mlýnech

„Drobnosti o větřácích“ (K1838)

32 (1932) 58–59

♦ soupis větrných mlýnů

„Bývalý větřák v Čelčicích“ (K1839)

32 (1932) 130–132

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Čelčice, okr. Kojetín

„Velikonoční křížky na Litomyšlsku“ (K1840)

29 (1929) 243–244

♦ zvyklosti zemědělské o velikonocích ♦ Litomyšl, okolí

STARÝ, Stanislav — STARÝ, František

„Úpadek lidového stavitelství a pokus o jeho vzkříšení“ (K1831)

26 (1926) 209–215, 22 kreseb

♦ úsilí za udržení tradic v lidových stavbách a vnitřním zařízení

STĚHULE, Josef

„Rozchodnice a Přádátka v Olešnici u Vysokého n. J.“ (K1841)

18 (1909) 267

♦ přástky ♦ Olešnice, okr. Jilemnice

STEJSKAL, Josef

„Sto slovenských lidových koled“ (K1842)

30 (1930) 33–37

STÍBAL, Josef

„Šarišské pověry a zvyky ze Slovenska“ (K1843)

27 (1927) 35–36

28 (1928) 316

♦ Šariš, okolí

„Šarišské jesličky na Slovensku“ (K1844)

27 (1927) 106–108

♦ pastýřská hra vánoční, zápis textu ♦ Šariš

„Šarišské písničky ze Slovenska“ (K1845)

27 (1927) 334–335

30 (1930) 233–264

♦ písně svatební, texty

„Domašne remesla v Šarišu v zime“ (K1846)

28 (1928) 26–27

♦ vyprávění v nářečí o domácké práci ♦ Šariš, okolí

„Šarišské baránky vánoční“ (K1847)

28 (1928) 150–151

♦ hliněné figurky — domácká výroba ♦ Šariš

„Šarišské povery na Slovensku“ (K1848)

28 (1928) 316, 332–333

♦ magické praktiky

„Šarišské vianoce na Slovensku“ (K1849)

29 (1929) 96–98

♦ zvyky a obyčeje ♦ Šariš

„Prešovský trh“ (K1850)

30 (1930) 170–172

„Babské liečenie v Šarišu“ (K1851)

30 (1930) 259–261

♦ lidové léčení lidí, záznamy v nářečí

„Vzpomínka na zakladatele Českého lidu(K1852)

32 (1932) 111–112

♦ Zíbrt Čeněk, biografie

„Kalendár šarišského gazdu“ (K1853)

27 (1927) 189–190

♦ pranostiky ♦ Šariš

„Šarišské nářečí“ (K1854)

27 (1927) 270

♦ výklad některých nářečních slov ♦ Šariš

„Piesne šarišského baču“ (K1855)

30 (1930) 55

♦ text lidové písně ♦ Šariš

„Reči o sobášu (Zapísal Mathias Surovy anno 1844)“ (K1856)

30 (1930) 221–222

♦ svatba, svatební proslovy

„Šarišské vešele(K1857)

30 (1930) 296–297

♦ popis svatby ♦ Šariš

„Jak še pripravuju v Šariši na hody“ (K1858)

31 (1931) 28

♦ výroční obyčeje, ukázka z nářečí ♦ Šariš

„Rozpravanie staryho dzeduša“ (K1859)

31 (1931) 69

♦ ukázka nářečí — věrské prvky ♦ Šariš

STÍBALOVÁ, Gusta

„Ušlechtilá činnost Zíbrtova“ (K1860)

32 (1932) 115–116

♦ příspěvek k životopisu Čeňka Zíbrta

STOKLAS, Eugen

„Golgota a jesličky v láhvi“ (K1861)

26 (1926) 178–186, 41 kreseb

♦ doklady lidové dovednosti, stavitelé betlémů ♦ Odrlice, okr. Litovel

„Mlýny, jež stojí dosud na Litovelsku“ (K1862)

26 (1926) 311–313

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Dětkovice, okr. Litovel

„O lidových písních moravských z Litovelska“ (K1863)

28 (1928) 32–34

♦ poznámky k dvěma sbírkám písní z Hané ♦ Litovel, okolí

„Kytička pověstí z Litovelska“ (K1864)

30 (1930) 191–194

♦ nadpřirozené bytosti

„Bývalý větrný mlýn v Kostelci nad Černými Lesy“ (K1865)

26 (1926) 70–71

„Korenda (kuranda)“ (K1866)

26 (1926) 287–288

♦ výklad poddanské povinnosti ♦ Chořelice, okr. Litovel

„Ke dni sv. Barbory“ (K1867)

31 (1931) 338–340

♦ výroční zvyky ♦ Litovel, okolí

STOLAŘ, J.

„Tanec Bavorák a Hulán na Hořicku“ (K1868)

20 (1911) 228–229

♦ lidové tance — mateník, hulán ♦ Hořice, okolí

STRAKA, Cyril / Cyrill

„Nejstarší kniha výslechů na právě kláštera Strahovského na Pohořelci“ (K3085)

17 (1908) 65–67, 116–118, 165–168, 224–228

„Pověsti strašidelné ze Strahovských letopisů“ (K1869)

25 (1925) 15–22

♦ pověsti historické ze 17.–18. století

STRÁNSKÝ, A. J.

„Stavba dřevěné cerkve ve vsi Haukovicích na Podkarpatské Rusi“ (K1870)

25 (1925) 219–220

♦ zvyklosti při stavbě chrámu

„Dřevěné cerkve na Podkarpatské Rusi“ (K1871)

25 (1925) 252–260, 296–306, 23 vyobrazení

♦ typy, soupis objektů ♦ Karpatská Ukrajina

STRÁNSKÝ, E.

„Má-li člověk velký krk aneb vole“ (K1872)

23 (1914) 208

♦ lidové léčení

STRÁŽNICKÝ, A.

„Paběrky z nářečí hanáckého na Kojetínsku“ (K183)

21 (1912) 130–131

♦ dialektologické výrazy a jejich výklad ♦ Kojetín, okolí

STRNAD, František

„Štědrovečerní zvyky a pověry na Malšicku u Tábora“ (K1874)

15 (1906) 135–136

♦ obyčeje a magické praktiky na Štědrý večer ♦ Malšice, okr. Tábor

STRNAD, Josef

„Povinnost vrahova postaviti kříž zavražděnému“ (K1875)

6 (1897) 252

♦ kříže kamenné, zápis trestu z roku 1548 ♦ Křínov, okr. Mariánské Lázně

STRŽÍNKOVÁ, Blažena

„Kterak se na Hané jídalo před 30 lety“ (K1876)

15 (1906) 418–420

♦ vyprávění v nářečí o jídlech, o jejich přípravě, o jídlech výročních ♦ Kyselovice, okr. Kroměříž

„Hanácká hra vánoční“ (K1878)

27 (1927) 104–105

♦ pastýřská hra vánoční, zápis textu ♦ Haná

„Hanácká písníčka o zemákách“ (K1880)

16 (1907) 384

♦ veršovaná skladba od sedláka Maršálka ♦ Haná, Rataje, okr. Olomouc

„O bosorkách na 1. máje. O ďáblu“ (K1879)

16 (1907) 395

„Posměšná písníčka na staré panny“ (K1877)

18 (1909) 297

♦ lidové veršování ♦ Slatinice, okr. Olomouc

STŘÍBŘÍK, Martin

„O dělání dobrého sukna (Z materiálu zaslaného A. V. Šemberovi z roku 1827 z Vysokého Mýta pro jeho studie dialektologické)“ (K1881)

16 (1907) 270–271

♦ zpracování vlny — výroba sukna ♦ Vysoké Mýto

STŘÍHAL, J.

„»Uherská« větev rodu Harantů z Polžic“ (K3086)

27 (1927), 353–354

SUDINKA, Jar.

„Pověst o původu městečka Slavičína“ (K1882)

30 (1930) 357-358

♦ lidová etymologie ♦ Slavičín, okr. Valašské Klobouky

SUDKOVÁ, A.

„Výšivky v okolí votickém“ (K1883)

31 (1931) 66–67

SUDONY, A. E.

„Meluzína v podání lidovém“ (K1884)

22 (1913) 380–381

♦ lidové vyprávění (pohádka) o vzniku Meluzíny ♦ Milevsko, okolí

„Topení »hastrmana«“ (K1885)

17 (1903) 75

♦ lidová víra v hastrmana, ochrana před jeho působením ♦ Jickovice, okr. Milevsko

SVOBODA, Alois

„Oplatnice“ (K1886)

30 (1930) 48–49

♦ popis výzdoby oplatkových matric

SVOBODA, Antonín

„Pozdravy našeho lidu“ (K1887)

8 (1899) 122–124

♦ zvyklosti v rodině a ve společnosti, nářeční záznamy ♦ východní Čechy

SVOBODA, Bedřich

„České prostonárodní podání »o ženichu#8211;umrlci«“ (K1888)

14 (1905) 305–318

♦ srovnávací studie látky o mrtvém milenci ♦ Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko

SVOBODA, Gustav V.

„Starodávná lekovadla nemocí“ (K1889)

13 (1904) 214–215

♦ zaříkadla vody pro léčivé účely, zaříkadlo nemoci, zvané "stříle" ♦ Kolín

„Domažlická jídla“ (K1890)

13 (1904) 237

SVOBODA, Jan Václav

„O holubinkách“ (K1891)

4 (1895) 145–150, 5 kreseb

♦ čepce, holubinky, podrobný popis ♦ Chrudim okolí

SVOBODA, Otakar

„Několik staročeských rad lékařských“ (K1892)

10 (1901) 311–314

♦ přetisk receptů z lékařské knihy k léčení lidí i dobytka (hlavně léčení bylinami)

„Pověsti z Nasavrcka“ (K1893)

11 (1902) 167

12 (1903) 433

♦ vyprávění v nářečí o pokladu, můře, prašivci a strašidlech, o bílé ženě, černokněžníkovi a čertovi ♦ Nasavrky, okr. Chrudim, okolí

„Svatý Mikuláš na Habrsku“ (K1894)

31 (1931) 18–20

♦ Habry, okolí, okr. Chotěboř

„Lidová tradice v české škole“ (K1895)

12 (1903) 335–336

♦ lidová tradice v učebných osnovách

„Kalichy, ozdoba stavení, vrat, průčelí a střech“ (K1896)

13 (1904) 236

♦ výzdoba domu ♦ Habry, okr. Chotěboř

„Jaro na Habrsku“ (K1897)

13 (1904) 327

♦ lidová víra, vztahující se k jaru a k přírodě ♦ Habry, okr. Chotěboř

„Vo hastrmanoj“ (K1898)

14 (1905) 466

♦ vyprávění v nářečí o vodníkovi ♦ Nasavrky, okolí, okr. Chrudim

„Povolný ženich“ (K1899)

18 (1909) 145

♦ žertovný popěvek — text i nápěv ♦ Česká Skalice, okolí, okr. Náchod

SVOBODA, V.

„Had ssaje krávě mléko“ (K1900)

29 (1929) 25–26

♦ Habry a okolí, okr. Chotěboř

„Maškary na Hlinecku“ (K1901)

29 (1929) 165–167

♦ masopustní maškary ♦ Hlinecko, okolí

„Jan za chrta dán“ (K1902)

29 (1929) 241–242

♦ zápis pověsti v nářečí ♦ Chrtníč, okr. Chotěboř

„Čarodějnice a čáry na Českomoravské Vysočině“ (K1903)

28 (1928) 309–316

♦ ujímání užitku skotu čarováním ♦ Českomoravská vysočina

SVOZIL, Jan

„Z dějin kroje hanáckého“ (K1904)

16 (1907) 271–282, 8 fotografií, 3 kresby

♦ podrobný popis kroje mužského a ženského, přetisk z Časopisu Moravského musea zemského ♦ Haná

SÝKORA, Josef

„Aby jestřáb, raroh, sokol chtiv byl k honění“ (K1905)

19 (1910) 317–318

♦ lovectví ve středověku

SÝKORA, V.

„Proč cvrliká vrabec...“ (K1906)

23 (1914) 50

„Kamenný kříž“ (K1907)

23 (1914) 395

♦ pověst ♦ Písecko

SÝKOROVÁ, Anna

„České hračky lidové“ (K1908)

14 (1905) 463, 4 kresby

♦ Skašov, Hlinsko, Příbram

„Dřevěné zvoníčky v okolí Nepomuka“ (K1909)

15 (1906) 467, 3 kresby

♦ Čepinec, Neurazy, okr. Blovice; Pohoří, okr. Horažďovice

SÝRKU, P. A.

„Ohlas národního rytířského eposu v Čechách (Rytíři sv. Václava v Blaníku)“ (K1910)

7 (1898) 27–28

♦ pověst o blanických rytířích

 

 

ŠACH, Josef

„Píseň o bitvě u Jankova“ (K1911)

17 (1908) 452–454

♦ vojenská píseň kramářská, text a nápěv ♦ Jankov, okr. Votice

„Slovácká svatba ve Vlčnově“ (K1912)

18 (1909) 211–217, 5 fotografií Jos. Klvani

♦ popis svatby ♦ Vlčnov, okr. Uherský Brod

„Dva výhružné dopisy pana fundatora Františkánům do Votic“ (K3001)

18 (1909) 266–267

♦ život v městech

„Píseň pro gardu v Ouřinovsi 1848“ (K1913)

19 (1910) 301–302

♦ píseň z roku 1848, text ♦ Uhříněves, okr. Říčany

„Úmluva o studni pod Bulovou r. 1756“ (K3087)

19 (1910) 475–476

♦ Bulova, Pravonín, okr. Vlašim

„Pověry štědrovečerní na Táborsku“ (K1914)

31 (1931) 74

ŠÁCHA, P.

„Věštba na sv. Jana Křtitele“ (K1915)

23 (1914) 55–56

ŠATRA, Josef

„Koubuv hrob u Hodonic“ (K1916)

24 (1924) 189–192

♦ pověst historická ♦ Hodonice, okr. Týn nad Vltavou

ŠEBESTA, Eduard

„Stezky středních Sudet a jejich kulturněhistorický význam“ (K3088)

10 (1901) 10–15, 97–100

♦ hodonyma

„Píseň o velikonočních slavnostech v Praze“ (K1917)

18 (1909) 338

♦ jarmareční píseň z 18. století

„Potrestání hadačky na Menším Městě Pražském roku 1605“ (K1918)

22 (1913) 184–185

♦ přetisk z archivního pramene ♦ Praha

„Staropražské vánoční dárky pekařů, sládků a šenkýřů stálým odběratelům“ (K1919)

25 (1925) 86–87

♦ stavovské výroční zvyklosti ♦ Praha

ŠEBESTA, Josef

„Chození s kobylou (klibnou) na Sušicku“ (K1920)

4 (1895) 299–300

♦ obchůzka s "kobylou" a "kozou" ♦ Sušice, okolí

„Doktor Fous a Markyta v masopustním průvodu na Sušicku“ (K1921)

4 (1895) 525

♦ masopustní maškara Fousa a Markéty (= bába s nůší)

ŠEBESTA, Josef — HOZMAN, Josef

„Názvosloví hospodářského nářadí a polní práce v Pošumaví“ (K1922)

22 (1913) 328–337

♦ názvosloví a druhy vozu, nákolesníku, pluhu, bran, postrojů na voly a koně, hospodářského nářadí (vidle, kosa, srp) při sklizni obilí, při mlácení a při chovu dobytka ♦ Pošumaví

ŠEBESTOVÁ, Anna

„Svátky velikonoční v okolí Pelhřimova“ (K1932)

15 (1906) 351

♦ pomlázka, koledy, výroční obřady

ŠEBESTOVÁ, Augusta

„Nové lidské dokumenty“ (K1923)

10 (1901) 291–294, 442–444: „Dětské a jiné rozmluvy“

10 (1901) 410–411: „V půjčovně knih v moravské dědině“

11 (1902) 254–255, 272, 310, 375–376

12 (1903) 86

12 (1903) 247–248: „Lid si vypráví o vinohradech“

12 (1903) 365: „Lid vykládá o manželství“

13 (1904) 156–157: „V půjčovně knih“

13 (1904) 102: „Krupobití“

14 (1905) 195

15 (1906) 53–54: „Lidový humor o zednících“

15 (1906) 392: „Ze života lidu moravského“

18 (1909) 86: „Rodiče a děti“

18 (1909) 287: „Mezi sousedy“

19 (1910) 54–56: „Slasti manželské“

20 (1911) 337: „Ta bestyja šedá, gořalka“

21 (1912) 133: „Rozhovor o soudech mezi sousedy“

21 (1912) 105–106: „Obecní děti“

28 (1928) 151–152: „Národopisné paběrky z Moravy“

28 (1928) 342: „Ženy a škaredá středa“

♦ záznamy lidové řeči — postřehy ze života v rodině a v obci — sociální postřehy — záznamy v nářečí ♦ Kobylí, okr. Hustopeče; Velké Bílovice, okr. Břeclav; Slovácko

„Lidová kritika mých Lidských dokumentů(K1924)

11 (1902) 22–23, fotografie Aug. Šebestové

♦ názory lidí na Lidské dokumenty — zápisy v nářečí

„Dopisy našeho lidu (List mladého moravského vystěhovalce z Ameriky)“ (K1925)

12 (1903) 55–56

ŠEBESTOVÁ-LEDECKÁ, Anna

„Podruzi (Příspěvek k právním zvyklostem lidu jihočeského)“ (K1926)

9 (1900) 393–395

♦ podruzi — povinnosti vůči sedlákovi, příjmy, strava čeledí ♦ jižní Čechy

„Služba na vsi“ (K1928)

4 (1895) 537

♦ služba u sedláka (služka, děvečka, čeledín), odměny ♦ jižní Čechy

„»Unáčení«. »Hlavička« jídlo velikonoční“ (K1931)

10 (1901) 416

♦ strach z místa vraždy — velikonoční jídlo ♦ Pelhřimov

„Hejkadlo“ (K1929)

11 (1902) 54–55

„Ústroj hlavy vdaných žen na Pelhřimovsku“ (K1930)

11 (1902) 330

♦ čepení ♦ Pelhřimov, okolí

„Štědrovečerní obyčeje a pověry z Pelhřimovska“ (K1927)

31 (1931) 65–66

ŠEDIVÝ, Emil

„Kropený ornament chodníků v Píšťanech“ (K1933)

18 (1909) 298–299, 12 kreseb

♦ Piešťany

ŠILHAVÝ, František

„Z vesnického mlatu“ (K1934)

4 (1895) 396–397

♦ mlácení obilí cepy, domletné ♦ západní Morava

„Starý kamenný kříž v Dlouhé Brtnici na Jihlavsku“ (K1936)

6 (1897) 250–251, 1 kresba

♦ historická zpráva ♦ Dlouhá Brtnice, okr. Třešť

„Pranýř“ (K1937)

8 (1899) 184–186, 1 kresba

♦ Opatov, okr. Třebíč

„O divých ženách“ (K1938)

8 (1899) 358–359

♦ Opatov, okr. Třebíč; Bezděkov, okr. Třešť

„Houby v podání prostonárodním na Moravě západní“ (K1939)

9 (1900) 104–106

♦ lidová věda a víra o houbách, lidové názvy hub ♦ západní Morava

ŠILHAVÝ, František — HOSTAŠ, Karel

„Jak náš lid hádá o zloději a škůdci“ (K1935)

7 (1898) 356–357

♦ magické praktiky při hledání zloděje ♦ Opatov, okr. Třebíč; Dlouhá Brtnice, Urbariov, okr. Třešť; Švihov, okr. Přeštice

ŠÍMA, J.

„Příspěvek k české lidové knihomalbě“ (K1940)

8 (1899) 119–121, 12 kreseb

♦ lidová iluminace rukopisu z roku 1830 ♦ Rasošky, okr. Jaroměř

ŠIMÁČEK, František — ZÍBRT, Čeněk

„Na poslední strany 10. ročníku Českého Lidu“ (K1941)

10 (1901) 497–498

♦ shrnutí práce v prvních desíti ročnících, ohlášení změny Českého Lidu v měsíčník

ŠIMÁK, J. V.

„Relace lékařská z roku 1749 o blouznivém písmáku z kacířství podezřelém (Z archivu turnovského vypsal J. V. Šimák)“ (K1942)

2 (1893) 41–43

„Drábovny v okolí turnovském“ (K3046)

2 (1893) 341–345

♦ archeologie

„Kterak ovčák proti vlku čaroval“ (K1943)

4 (1895) 57–58

♦ lidé s nadpřirozenou mocí — ovčák — zápisy z roku 1652 ♦ Rovensko pod Troskami, okr. Turnov

„Lemúzi a Charvati“ (K3089)

7 (1898) 89–93, 207–214

„Stopy starých stezek zemských na severu českém“ (K3090)

8 (1899) 1–7

♦ hodonyma ♦ severní Čechy

„Hospodářské prostředky a recepty v knížectví Frýdlantském“ (K1944)

9 (1900) 261–263

♦ přetisk rukopisu z poloviny 17. století: rady při pěstování obilí, ochrana proti škůdcům (snětivost, myši, housenky, mušky) ♦ Frýdlant, okolí

„Novina podivná o jedné mořské potvorné rybě roku 1727“ (K1945)

24 (1924) 309–310

♦ jarmareční píseň

ŠIMEČEK, Josef

„Pohřeb oběšence na začátku věku 19.“ (K1946)

21 (1912) 184–190

♦ lidová víra o lidech zemřevších oběšením ♦ Benátky, okr. Mladá Boleslav

ŠIMEK, Josef

„O kutnohorských čarodějnicích v 16. století (Dle současných zápísků soudních)“ (K1947)

4 (1895) 26–31, 110–114

♦ čarování prosperitní — lidé s nadpřirozenou mocí, čarodějnice, hadačky ♦ Kutná Hora, okolí

„Starodávné přezdívky havířů kutnohorských“ (K1948)

24 (1924) 61–62

♦ přetisk archivních dokladů ♦ Kutná Hora

„Lupiči na Železných Horách v 16. věku podle kutnohorského archivu“ (K3091)

24 (1924) 139–141

„Ze kšaftů kutnohorských (1544–1577)“ (K3092)

25 (1925) 191–195

„Po uhersku — po turecku na Horách Kutných“ (K1949)

26 (1926) 32–34

♦ život v městě v 16. století — výroční obyčeje ♦ Kutná Hora

„Venkovská svatba na Litomyšlsku, roku 1860“ (K1950)

30 (1930) 208–209

♦ Trstěnice, okr. Litomyšl

„Zaříkadla na kycht(K1951)

31 (1931) 136

ŠIMEK, R.

„Krajské vlastivědné sborníky československé“ (K1952)

24 (1924) 44, 80, 208, 239–240

♦ bibliografie, krajské sborníky s národopisnými příspěvky

ŠIMÁNEK, J.

„Vánoční obyčeje a pověry československé“ (K1953)

29 (1929) 114–115

♦ Pacov, okolí

ŠIMERKOVÁ-ŠKŘIVÁNKOVÁ, Jarmila

„Zapomenutý cestovatel Čech před 100 lety“ (K1954)

24 (1924) 177–182

♦ výňatky z cestopisu Jana Žvejkala do Svaté země, 1818–1833

ŠÍR, Josef

„Nynější pověsti o Libercoulovi“ (K1955)

13 (1904) 134

♦ vyprávění v nářečí o Krakonošovi ♦ Jilemnice, okolí

ŠKÁBA, A.

„Stará píseň o velmi zbůjně udatném Ondráškovi. Zpívá se notou hanáckou. (Z Erbenových zápisků)“ (K1956)

21 (1912) 472–473

♦ text písně o Ondrášovi ♦ Valašsko

ŠKULTÉTY, Josef

„List Boženy Němcové A. Sládkovičovi“ (K1956)

18 (1909) 405–407

♦ přetisk dopisu Boženy Němcové, týkající se slovenských pověstí ze Slovenských Pohľadů

ŠLAIS, Josef

„Divé ženy, světýlka a »bludný« kořen v Kolovči na Domažlicku“ (K1957)

11 (1902) 397–398

♦ vyprávění o nadpřirozených bytostech a zjevech ♦ Koloveč, okr. Stod

„Můra, čarodějnice a ohnivý muž“ (K1959)

12 (1903) 311

♦ Domažlice, okolí

ŠMÍDOVÁ, M.

„Pomlázka v okolí Žebráku“ (K1960)

30 (1930) 181

ŠMRHA, Karel

„Lidové léčení na Doudlebsku a Podlešácku“ (K1961)

24 (1924) 156

„Poslední pochovávání masopustu v Plavě“ (K1962)

26 (1926) 187-189

♦ masopustní obchůzky ♦ Plav, okr. České Budějovice

„Perchta o »tučném večeru« v Plavě na Česko-Budějovicku“ (K1963)

25 (1925) 131–133

♦ předvečer sv. Tří králů — "tučný večer"; chození s Perchtou, lidové podání o Perchtě ♦ Plav, okr. České Budějovice

ŠNAJDR, L.

„K otázce o původu spečených valů“ (K3047)

2 (1893) 262–263, 489–493

♦ archeologie

„Palaeethnologické aforismy hledicí především k obyvatelstvu země české“ (K3014)

4 (1895) 76–84, 172–177, 249–263, 364–371

♦ antropologie — pálení ohňů

„O poměru obou národností v Čechách před válkou třicítiletou“ (K3093)

4 (1895) 287–288

„Poznámka k ocenění pohřebiště podbabského“ (K3048)

4 (1895) 573–574

♦ archeologie

ŠOLTA, Antonín

„Ukázka vyryté lidové ornamentiky české na nábytku“ (K1964)

2 (1893) 575–578

♦ Nemošice, okr. Pardubice

„Starobylé kříže kamenné v okolí Chrudimě“ (K1965)

2 (1893) 137–140, 3 kresby

2 (1893) 510–511: "Dodatek k článku o starobylých křížích v okolí Chrudimě"

3 (1894) 178–181, 4 kresby: "Starobylé kříže v okolí Domažlic, Německého Brodu, na Táborsku a v Lužici"

♦ kříže "cyrilometodějské" stavěny na místě vražd a neštěstí ♦ Domažlice, Tábor, okolí; Horní Lužice, okolí Budyšína; Havlíčkův Brod, okolí; Chrudim, okolí

„Vysejpací umrlčí truhly“ (K1966)

4 (1895) 114–116, 1 kresba

♦ Chrudim, okolí

„Lidové zkazky o rýhách na zdech kostelních“ (K1967)

3 (1894) 28–30

♦ pověsti vztahující se k stavbám církevním a světským ♦ Chrudim

„Staré pověsti o zlatě v Krkonoších“ (K1968)

3 (1894) 149–150

♦ hledání pokladů, zápisky ze začátku 18. stol.“ (K1969)

„Píseň v čas vojny turecké“ (K1969)

7 (1898) 28–29

♦ píseň náboženská proti válce z počátku 18. století z kancionálu bohdanečského — lidová iluminace ♦ Bohdaneč, okr. Ledeč nad Sázavou

„Pověry o hadech“ (K1970)

7 (1898) 135–136, 357–359

♦ had v lidové víře: hadí král, létající had "prašivec", hadí jed, sádlo a kůže, had v chlévě — lidé světem jdoucí: řemínkář = rasík, rasovský ♦ východní Čechy

„Dva selské kancionály z 18. století. Příspěvek k české literatuře selské z 18. století“ (K1971)

31 (1931) 95–104, 6 vyobrazení

♦ knižní malířství ♦ Pardubicko

„Smejvánky“ (K1972)

5 (1896) 190

♦ první koupání dítěte po křtu ♦ Kočí, okr. Chrudim

„»Kvasňová« bába“ (K1973)

12 (1903) 205

♦ podomní obchodnice s kvasnicemi

ŠORM, Antonín

„Národopis v zákopech a na bojišti“ (K1974)

24 (1924) 7–9, 159–160

♦ vojenský folklor, slang, hádanky

„Když nám brali zvony...“ (K1975)

24 (1924) 54–56

♦ "řeč zvonů", zvony v lidových názorech ♦ Čechy

„Mechanické jesličky V. Bohaty v Nuslích“ (K1976)

25 (1925) 84–86, 2 vyobrazení

♦ výstava jeslí v Klementinu (Praha)

„Jesličky v láhvi“ (K1977)

26 (1926) 117–119

♦ doklad lidové zručnosti ♦ Škudly, okr. Přelouč

„Protest proti sekání jívových ratolestí“ (K1978)

27 (1927) 248–249

8 svěcení ratolestí, tzv. koťátek — horlení kněží proti lidové tradici ♦ Netolice, okolí

„Bývalý větrák ve Studenci u Horek“ (K1979)

26 (1926) 346–349

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Studenec, okr. Jilemnice

„Ruční brdařství a paprskářství“ (K1980)

24 (1924) 77

♦ tkalcovství, stavba tkalcovských stavů ♦ Podkrkonoší

„Nápisy na kraslicích“ (K1981)

24 (1924) 254

„Hřbitovní plevel. Podivné hřbitovní nápisy“ (K1982)

25 (1925) 72

„Antonín Paduánský v podání lidu slezského“ (K1983)

25 (1925) 348–349

♦ slavnosti církevní, pouť, magické praktiky ♦ Prašivá ve Slezsku

ŠPAČEK, Jan

„Pověsti o Kokoříně“ (K1984)

22 (1913) 181–183

♦ hrad Kokořín, okr. Mělník

ŠPAČEK, František

„Říkání na sv. Blažeje“ (K1985)

14 (1905) 195

♦ sv. Blažej (3. února) — obchůzka žáků ♦ Kyjov, okolí

„Jak se hledá Ječmínek podle nynějšího obyčeje“ (K1986)

14 (1905) 297

♦ zvyklosti dospělé mládeže ♦ Vlkoš, okr. Kyjov

ŠPOTT, Jan

„Nitě božítělové, ochtábky. Psáno roku 1857“ (K1987)

27 (1927) 323–324

♦ slavnost Božího těla — obchůzka kostelníků se svěcenými věnečky po domech ♦ Praha

ŠTĚDRONSKÝ, F.

„Přísloví a hádanky z Varvažova u Zvíkova“ (K1988)

23 (1914) 459–461

♦ přísloví a hádanky: satira na krejčí ♦ Varvažov, okr. Písek

ŠTĚDRÝ, Bohumil

„Lidové názvy ze staročeských mlýnů“ (K1989)

11 (1902) 186–188

♦ lidové názvosloví částí vodních mlýnů, stoup, názvy zaměstnání a prací ve mlýně

ŠTEIN-TÁBORSKÝ, Vojta

„Konopická“ (K1990)

3 (1894) 48–49

♦ konopická, zábava, pořádaná děvčaty po žních ♦ Horažďovice, okolí

ŠTĚPÁNEK, František Slavomír

„Z her dětí českých“ (K1991)

8 (1899) 399–401

♦ Kouřim, okolí, okr. Kolín

„Z upomínek na Václava Krolmusa“ (K1992)

9 (1900) 289–291

♦ Václava Krolmuse biografie, vzpomínky Krolmusova přítele

„Lidové podání české o škytavce“ (K1993)

1 (1892) 84

♦ Tuchoměřice u Prahy

„Vila“ (K1994)

23 (1914) 386–387

ŠTĚPÁNEK, František

„Stará píseň o pruském Bedřichovi“ (K1995)

21 (1912) 391–392

♦ text jarmareční písně z roku 1866 ♦ Strakonice, nebo Zlonice, okr. Slaný

„Tanec o vrkoč nebo o věnec“ (K1996)

31 (1931) 76

♦ masopustní pečivo, zvané vrkoč ♦ Miletín, okolí, okr. Hořice

ŠTĚPÁNEK, Vítězslav

„Z Čech až na konec světa“ (K1997)

30 (1930) 80–86

♦ latinský cestopis biskupa Stanislava Pavlovského, 1577

ŠTĚTINA, V.

„Zařízení domácnosti ze Žinkovska“ (K1998)

20 (1911) 499–303

♦ dům a přilehlé hospodářské budovy, části domu, vnitřní zařízení ♦ Žinkovy, okr. Blovice

„Pověry a zaříkadla ze Žinkovska“ (K1999)

28 (1928) 297–305

♦ lidové léčení iracionální ♦ Žinkovy, okr. Blovice

ŠTOČEK, Jindřich

„Lidská čelist se dvěma zámky“ (K2000)

30 (1930) 30–31

♦ víra v posmrtnou moc člověka

ŠTRBA, Jozef starší

„O slovenských kožúškách“ (K2001)

25 (1925) 31–34, 3 vyobrazení

♦ ženské kožichy — úsilí za jejich udržení ♦ Slovensko

ŠTORCH, Leopold

„Pohanská modlitba“ (K2002)

23 (1914) 303–304

♦ lidové modlitby ♦ Lounsko

ŠTUNDL, J.

„Herování masopustní“ (K2003)

20 (1911) 255

♦ masopustní obchůzka

ŠUBERT, E.

„Vánoční obyčeje na Velkomeziříčsku“ (K2004)

26 (1926) 96–97

ŠULC, Josef

„Lidová kuchyň na Policku a Náchodsku“ (K2005)

13 (1904) 175

♦ lidová jídla — názvy a příprava ♦ Police nad Metují, okr. Broumov; Náchod, okolí

ŠVAGR, Bohumil

„O nekřtěňátkách“ (K2006)

16 (1907) 430

♦ vyprávění v nářečí o světýlkách ♦ Skrýšov, okr. Sedlčany

ŠVEHLA, Josef

„Čištění studánek na jaře v Starém Táboru“ (K2007)

31 (1931) 180

ŠVEJKAR, J.

„Psí daň na Bechyňsku do roku 1850“ (K2008)

19 (1910) 474

♦ daně selské, daň z chrtů ♦ Bechyně, okolí

 

 

TADRA, Ferdinand

„Za postavení máje — svatba roku 1422“ (K2009)

11 (1902) 416

TATOUŠEK, František

„Napravení silnic na Moravě roku 1651“ (K2010)

21 (1912) 208

♦ pořádková povinnost, archivní doklad

TEIGE, Josef

„Smlouva o pokoru z roku 1424“ (K3094)

22 (1913) 183–184

TEJČKA, J.

„Jak jsme hrávali v kuželky“ (K2011)

4 (1895) 519–521

♦ hra hochů s kameny ♦ Políkno, okr. Jindřichův Hradec

TEJČKA, M.

„Varianty k pověsti o Záhořově loži“ (K2012)

5 (1896) 55

♦ Pístina, okr. Třeboň

„Žákovské slavnosti na svatého Řehoře“ (K2013)

5 (1896) 167–171

♦ kolední obchůzka žáků ♦ Políkno, Jidřichův Hradec a okolí

„Dětské, hry, říkadla a hádanky v Políkně u Jindřichova Hradce“ (K2014)

22 (1913) 31–37

♦ píšťalky, rozčítadla, dětské hádanky, velikonoční kutálení vajec, dětské hry, říkadla, rozdělávání ohně na pastvě ♦ Políkno, okr. Jindřichův Hradec

TENORA, Jan

„Píseň o výkupu z roboty“ (K2015)

15 (1906) 430–431

♦ veršovaná skladba Václava Zavadila ♦ Vitochov, okr. Bystřice nad Pernštýnem

„Vpád Pernštýnských do zboží bystřického r. 1672“ (K3095)

16 (1907) 231–232

„Pusté domy v Bystřici nad Pernštýnem roku 1654“ (K3096)

16 (1907) 318–319

„Smlouva pro vraždu z r. 1551“ (K3097)

30 (1930) 353–355

„Příjem rektorův ve Stražku 1671“ (K2016)

30 (1930) 359–360

♦ Strážek, okr. Bystřice nad Pernštýnem, Žďár

TEPLÝ, František

„Obnova magistrátu v Miličíně 6. října r. 1735“ (K3098)

9 (1900) 264–271

„O velkém hrdinovi Janu Sladkém“ (K2017)

16 (1907) 30–34

♦ rodokmeny Jana Sladkého Koziny a ostatních členů deputace k císaři r. 1693 ♦ Chodsko

„K dějinám kroje (Jak se šatili potulní emisaři bludaři)“ (K2018)

18 (1909) 41–42

♦ popisy oděvu tajných kazatelů — "bludařů" ve vyhlášce z roku 1763

„O mocných modlitbách a požehnání proti bouřce“ (K2019)

19 (1910) 420–423

20 (1911) 450–454

♦ modlitby, zažehnávání a zaklínání bouřky a krup ♦ Volyně, okolí, okr. Strakonice

„Maškara v Miličíně r. 1896“ (K2020)

21 (1912) 224–226, 1 fotografie (online)

♦ masopustní úterý — průvod maškar ♦ Miličín, okr. Votice

„Proč a jak strašívalo ve starých budovách“ (K2021)

27 (1927) 271–272

♦ výklad nezvyklých "strašidelných" jevů

„Kámen »pata« u domovních dveří“ (K2022)

27 (1927) 287–288

♦ lidová víra ve spojení s obytným domem ♦ Nadějkov u Tábora

„Stírání souchotin na Miličínsku“ (K2023)

11 (1902) 156–157

♦ zaříkání souchotin ♦ Miličín, okr. Votice

„Vylívání studánek“ (K2024)

14 (1905) 29

♦ vyprávění v nářečí o oživení pramenů v době sucha ♦ Tábor, okolí

„Učitelský kontrakt z roku 1841“ (K2025)

17 (1908) 462–463

♦ smlouva o přijetí učitelského pomocníka ♦ Hoštice, okr. Votice

„Svědectví mrtvého“ (K2026)

30 (1930) 365–366

♦ Volyně

THIR, Karel

„Kulturně-historické drobnosti z archivu Táborského“ (K2027)

17 (1908) 75–77

♦ materiál kulturně-historický a národopisný v archivu táborském: čarování, svatba, pohřeb; obytný dům v 17. století ♦ Tábor, okolí

THOMAYER, Josef

„Skalník“ (K2028)

24 (1924) 92

♦ pověst o Skalníkovi ♦ Chodsko

„Jak se u nás na Chodsku stonávalo“ (K2029)

24 (1924) 289–291

♦ lidové léčení lidí ♦ Chodsko

THON, Jan

„K rozšíření Hněvkovského balady Vnislav a Běla v lidu“ (K2030)

18 (1909) 78–79

♦ Ledeč nad Sázavou, okolí

TICHÁNEK, Josef

„Zaklínání mraků“ (K2031)

15 (1906) 105

♦ Lomnice nad Popelkou

TILLE, Václav

„Lidové povídky o panovníkovi, povolaném od železného stolu“ (K2032)

1 (1892) 118–125, 233–237, 462–468

14 (1906) 1–3

♦ srovnávací studie o knížeti Přemyslovi a králi Štěpánovi

„O studiu lidu a pohádek“ (K2033)

3 (1894) 201–210, 317–321

4 (1895) 116–118

♦ podklady pro třídění lidové literatury, její místo v literatuře obecné — pojem "lid" — různé výklady — pojem "lidová literatura" — cíl studia

„Lékařství pro zachování lidského zdraví, kteráž jsou vybraná z rozličných kněh lékařských“ (K2034)

5 (1896) 349–351, 568–572

♦ výňatky z rukopisu z let 1700

„Naše pohádky“ (K2035)

8 (1899) 269–271

♦ definice pohádky, autor odmítá umělou úpravu pohádek; přetisk z Národních Listů 1899

„Rýbrcoul“ (K2036)

7 (1898) 173–180, 257–264, 347–352, 439–443

♦ varianty o Rýbrcoulovi, povídky příbuzné — příklady metod studia těchto látek

„Ze srovnávací literatury lidové. 1) Látka Macháčkovy veselohry Ženichové. 2) Látka Zeyerovy slovenské legendy Samko Pták. 3) Glosy k povídkám Siddhi-kûrovým. 4) Narodne pripovedke v Soških planinah. 5) Madame Sans-Gêne v českých pohádkách“ (K2037)

6 (1897) 1–12, 179–184, 236–244, 373–378, 409–426, 521–527

♦ studie srovnávací — ukázky metodického studia historického vývoje látek a metodické úpravy pohádkových sbírek pro srovnávací studium (jako příklad sbírka A. Gabrščeka Narodne pripovedke v Soških planinah, Gorica 1894)

„O zlodějských povídkách“ (K2038)

11 (1902) 6–8

♦ stěhování povídkového sujetu

„Vliv sbírky Boženy Němcové na šíření pohádek mezi lidem“ (K2039)

13 (1904) 184

♦ srovnání pohádky z Dubu s její předlohou

„Ze srovnávacích studií o našich pohádkách“ (K2040)

13 (1904) 365–366

♦ srovnávací studie — srovnání s tištěnými předlohami pohádek

TIRAY, Jan

„Pověry a čáry v století 16. na Moravě“ (K2041)

12 (1903) 26–31, 149–152

♦ výpisky z "akt" procesu s čarodějníky města Velké Bíteše z let 1571, 1575 a 1576

„Jan Aug. Czok, moravské koledy z 18. století“ (K2042)

31 (1931) 11–13

♦ zpráva o 21. koledách J. A. Czoka, rektora mrákotínského ♦ Mrákotín, okr. Třešť

TISCHER, František

„Listy J. Er. Vocela k Eug. hr. Černínovi“ (K3049)

4 (1895) 459–470

♦ archeologie

„Dorota Jínová Pacovská (Dopisy jihočeské ženy z lidu Zuzaně Černínové z Chudenic)“ (K2043)

15 (1906) 4–11, 71–76, 117–120, 246–250, 388–392, 414–418

16 (1907) 140–142, 229–231, 291–292, 316–318, 363–364, 435–437

17 (1908) 99–101, 136, 197–199, 244

18 (1909) 221–231

♦ 40 dopisů Doroty Jínové — zprávy z hospodářství z let 1633–1645 - jižní Čechy, Pacov

„Zpráva ovčáků panství Chudenického pro úřad vrchnostenský roku 1735“ (K2044)

15 (1906) 349–350

♦ chov ovcí: zprávy ovčáků o tom, které rostliny přidávají ovcím do lízání ♦ Chudenice, okr. Klatovy

„Divoká honba“ (K2045)

15 (1906) 290–292

♦ pověst ♦ Rodvinov, okr. Jindřichův Hradec

„Chrt, vlk (Báseň bez samohlásek, již složil Vácslav Brnžv a v hudbu uvedl Antonín Chtl)“ (K2046)

15 (1906) 338–341

♦ zhudebněná žertovná báseň na českou řeč o 40 slovech bez samohlásky

TITELBACH, Vlad.

„Rozněcování »živého ohně« u Jihoslovanů“ (K2047)

5 (1896) 341–346, 4 kresby

♦ nícení ohně třenim ♦ Jugoslávie, Bulharsko

TOBOLKA, Zd. V.

„O Velesovi“ (K2048)

3 (1894) 529–533

♦ slovanská mytologie — materiály staročeské a ruské

TOMÍČEK, Antonín

„Lidové názory v Herálecku o vodě, ohni a zemi“ (K2049)

3 (1894) 342–343

♦ lidová věda a víra o živlech a zemi ♦ Herálec, okr. Humpolec

„Z lidového lékařství ve východních Čechách“ (K2050)

7 (1898) 121–124

♦ léčení lidí — léčitelné, lidové názvy nemocí, léčení racionální i iracionální ♦ České Heřmanice, okr. Litomyšl; Slavníč, okr. Humpolec

„Nájemná smlouva s ovčákem roku 1610“ (K2051)

7 (1898) 359–361

♦ smlouva ovčáka v službách panských roku 1610 ♦ Polná, okr. Havlíčkův Brod

„Sedlák od století 16. na Litomyšlsku“ (K2052)

8 (1899) 7–11, 153–156, 164–168

♦ dům a jeho vnitřní zařízení — hospodářské nářadí — chov dobytka a pěstování rostlin — kšafty rychtáře, správa obce ♦ Litomyšl, okolí

„Rodinný nedíl v dědickém právu městském a na Litomyšlsku v 15. a 16. století“ (K2053)

9 (1900) 248–252

♦ právo dědické — rodinný nedíl ♦ Litomyšl, okolí

„Dědické právo selského lidu na Litomyšlsku v letech 1360–1648“ (K2054)

11 (1902) 1–6

♦ právo dědické (rodinný nedíl, odúmrť, výměnek, majetek sirotků) ♦ Litomyšl, okolí

„Hospodářství selské na Litomyšlsku na sklonku věku 18.“ (K2055)

13 (1904) 1–5, 162–166

♦ hospodářské poměry sedláků koncem 17. století ♦ Litomyšl, okolí

„Hospodářství na selském gruntě na Litomyšlsku v letech 1701–1720“ (K2056)

31 (1931) 305–314

♦ hospodářské poměry — výminek, setba a výnos, nářádí — přetisk rolníkova deníku ♦ Lezník, okr. Polička

„Jak se sloužilo a žilo na gruntě“ (K2057)

13 (1904) 251–253

♦ vyprávění v nářečí o životě a poměrech čeledína (čeládky) na statku ♦ Litomyšl, okolí

„Dobřenského lékařství z roku 1631“ (K2058)

15 (1906) 100–104

♦ ukázky z rukopisu Lékařské knížky z roku 1631 — léčení nemocí a různé praktiky

„Posvícení na Litomyšlsku počátkem 19. století“ (K2059)

18 (1909) 11–14

♦ vyprávění v nářečí o životě sedláka, o posvícení (shazování kozla, mlácení kohouta) a o mužském kroji ♦ Litomyšl, okolí

„K dějinám českého venkova ve století 17.“ (K2060)

21 (1912) 353–357

♦ dějiny selského stavu v 17. století: katastry, revisitace, změny katastru, platů a dávek, zatížení sedláků ♦ Čechy, hlavně Litomyšlsko

„Přástva u Cibulářů (Obrázek dialektem zachycený z litomyšlského venkova v letech šedesátých)“ (K2061)

22 (1913) 40–42

♦ hospodářské poměry po roku 1848; 2) lidové vyprávění v nářečí o přástkách (mužů) ♦ Litomyšl, okolí

„Dřevěná stavení na Litomyšlsku“ (K2062)

24 (1924) 219–221

♦ popis obytného domu a hospodářského stavení ♦ Litomyšl, okolí

„Z české demonologie“ (K2063)

32 (1932) 15–17

♦ nadpřirozené bytosti ♦ Heralec, okr. Humpolec

„Velikonoční zvyky ze Slavníče“ (K2064)

30 (1930) 183–184

♦ zvyky od neděle Květné po velikonoční pondělí ♦ Slavníč, okr. Humpolec

TOUŽIL, Gustav

„Očarovaná hájovna v Třídvorech. Příspěvek k souvěké lidové tradici o zjevech strašidelných“ (K2065)

16 (1907) 90–99

♦ Tři Dvory, okr. Kolín.

TRČAK, Š.

„Przník“ (K2066)

21 (1912) 150

♦ název chrousta — kolomaznictví ♦ Žbonín a Zalužany

TRNKA, František

„Stařenka M. Horká vypravuje... (Bobrovské nářečí u Nového Města na Moravě)“ (K2067)

16 (1907) 194–198

♦ vyprávění v nářečí o nadpřirozených bytostech a jevech ♦ Horní a Dolní Bobrová, okr. Žďár

„Říkadla maškar před 50 lety“ (K2068)

16 (1907) 454–455

♦ masopustní obchůzky ♦ Podolí, okr. Žďár

„Kroje na Žďársku a Novoměstsku na Moravě (Dle sdělení Antonína Štěpničky, krejčího v Dolní Bobrové na Moravě)“ (K2069)

17 (1908) 13

♦ kroj mužský, ženský, stručné popisy ♦ Dolní Bobrová, okr. Žďár

„Lidová zažehnávání ze Žďárska na Moravě“ (K2070)

19 (1910) 79–80

♦ zaříkávání nemocí ♦ Žďár na Moravě, okolí

„Zprávy o Valaších a o nářečích moravských roku 1828“ (K2071)

19 (1910) 140–143

♦ výňatek z knihy Františka Dobromysla Trnky Společník věrný (Brno 1831); všeobecně o Valaších, pastevectví, charakter valašského lidu ♦ Valašsko

„Umrlý milý (Variant z Podolí u Nového Města na Moravě)“ (K2072)

18 (1909) 299

♦ variant vyprávění o mrtvém milém v nářečí ♦ Podolí, okr. Žďár

„Vo hejkalovi“ (K2073)

31 (1931) 143

♦ nadpřirozené bytosti — vyprávění v nářečí ♦ Dolní Bobrová, okolí, okr. Žďár

TRUC, Karel

„Pohádka o divokém vepři 1764“ (K2074)

20 (1911) 427

♦ pohádka

TRUHLÁŘ, Antonín

„O selské bouři ve východních Čechách roku 1612“ (K2075)

16 (1907) 209–211

♦ skládání Jana Matějky z r. 1615 se zmínkou o selské bouři roku 1612 ♦ Rychnov nad Kněžnou, okolí (Častolovice, Černíkovice, Libel)

„Vynášení smrti v Praze v Podskalí roku 1615“ (K2076)

5 (1896) 584

TUREK, Eduard

„Dětská rozpočitadla z Protivínska“ (K2077)

13 (1904) 477–478

♦ Chvaletice, Milenovice, Protivín, okolí, okr. Vodňany

TUREK, Kajetán

„Novější nařízení o sanytrnících z r. 1850–2“ (K2078)

16 (1907) 149–151

♦ nařízení a vyhláška o výrobě salnytru

„Zvonění proti mračnům v městě Sušici“ (K2079)

28 (1928) 358–359

♦ zprávy ze století 18.

„Trochu vzpomínek na Čeňka Zíbrta“ (K2080)

32 (1932) 108–111

♦ Zíbrt Čeněk — biografie

TYKAČ, Jan

„Divné propovědi pro zbystření a vybroušení rozumu Františka Fišara v Dlouhé Třebové roku 1835“ (K2081)

8 (1899) 141–142

♦ české hádanky — přetisk rukopisného soupisu z roku 1835 ♦ Dlouhá Třebová, okr. Ústí nad Orlicí

„Česká Třebová: Jména místní s výkladem a pověstmi k nim se vztahujícími“ (K2082)

9 (1909) 191–195, 282–286

♦ jména míst, ulic, kostelů, hor aj., potoků, studánek aj., tratí, křížů aj., pověsti o nich ♦ Česká Třebová

„Pověsti o potopených zvonech v Čechách“ (K2083)

9 (1900) 299-300

♦ Stará Boleslav, okolí, okr. Brandýs nad Labem

„Nářečí horácké na východě českém (Příspěvek k poznání lidu na Českotřebovsku)“ (K2084)

10 (1901) 58–64, 394–401

♦ studie nářečí z okolí České Třebové, zmínka o lidovém kroji ♦ Česká Třebová, okolí

„Z dialektických zvláštností na Českotřebovsku" (K2085)

11 (1902) 36–38

♦ nářeční názvy zvířat a rostlin ♦ Česká Třebová, okolí

„Štědrovečerní hody“ (K2086)

11 (1902) 152–154

♦ jídla štědrovečerní v 19. století ♦ Čelákovice, okr. Brandýs nad Labem; Česká Třebová, okolí; Dlouhá Třebová, okr. Ústí nad Orlicí; Člupek, okr. Litomyšl

„Kočující obchodníci“ (K2087)

11 (1902) 370–375

♦ kočující obchodníci z 1. poloviny 19. století (vápeníci, jáhlaři, kolomazníci, semínkáři, mlékařky, papírníci a inkoustáři, kůžkaři, prskači, koptikáři, drožďáři, lnáři, cvočkaři, plátenkáři)

„Z dialektických zvláštností na Českotřebovsku“ (K2088)

11 (1902) 36–38

12 (1903) 226–227

♦ lidové názvy zvířat, ptáků, ryb, rostlin, nemocí, dialektické výrazy, ukázky řeči ♦ Česká Třebová, okolí

„Lístky kolední na květnou neděli“ (K2089)

14 (1905) 277–279

♦ kolední lístky žáků na Květnou neděli: rýmované vypravování pašií z roku 1720

„Koleda vánoční literátů v České Třebové (Asi z roku 1700)“ (K2090)

15 (1906) 121–123

♦ koleda literátů, text i nápěv ♦ Česká Třebová

„Báječné bytosti u lidu na Třebovsku“ (K2091)

26 (1926) 191–198

♦ víra lidu v nadpřirozené bytosti ♦ Česká Třebová, okolí

„Řemeslnické řády a mistrovské kusy v 16. a 17. století“ (K2092)

29 (1929) 311–312

♦ přijetí mezi mistry krejčí, hrnčíře, tkalce, ševce ♦ Česká Třebová

„Písně pohřební z Českotřebovska z polovice věku 19.“ (K2093)

29 (1929) 321–327

♦ zápisy textu a hudby ♦ Česká Třebová, okolí

„Proroctví o veliké vojně v Čechách, o zkáze Prahy a zahubení lidu českého“ (K2094)

30 (1930) 26–27

♦ lidová proroctví

„České modlitby ze 16. století, připsané na okraje listů starého misálu latinského roku 1560“ (K2095)

30 (1930) 39–40

„Písně pastýřské z České Třebové“ (K2096)

30 (1930) 180–181

♦ písně anakreontského typu

„Zažehnávání mračen“ (K2097)

30 (1930) 262–264

„Ukázky jarmarečních historických písníček“ (K2098)

31 (1931) 288–294

♦ písně jarmareční, historické

„Míra Pána Ježíše a klíče sv. Petra“ (K2099)

11 (1902) 302

♦ ochrana domu "délkou Kristovou", vloženou pod krov, ochrana proti kousnutí psem ♦ Česká Třebová

„Domácí oheň“ (K2100)

11 (1902) 362

♦ dvě zprávy o nadpřirozeném zjevu: "domácí oheň" ♦ Česká Třebová

„Sedlák a čert“ (K2101)

12 (1903) 146

♦ vyprávění, pověra, přísloví ♦ Herbotice, okr. Lanškroun; Česká Třebová

„Sanytrníci“ (K2102)

14 (1905) 391–392

♦ Čelákovice, okr. Brandýs nad Labem

„Abeceda marcipánová v České Třebové“ (K2103)

15 (1906) 56

♦ perníkářství ♦ Česká Třebová

„Píseň o přednostech čili představených“ (K2104)

15 (1906) 413

♦ posměšná jarmareční píseň o rychtářích

„O virgulích“ (K2105)

16 (1907) 242

♦ zhotovení a užití virgule ♦ Česká Třebová, okolí

„Žertovné rozprávky z českých mlýnů“ (K2106)

17 (1908) 18

♦ Česká Třebová

„Pohřební štola 16. a 17 století v České Třebové“ (K2107)

29 (1929) 343–344

„Kubova Jáma a Zlatý kůň“ (K2108)

30 (1930) 223–224

♦ pověst ♦ Neštětice, okr. Benešov

(TYL, Jos. Kajetán)

„J. K. Tyla Masopust. Kukátko postavené v hluku a tísni Pražského života 1844“ (K2109)

19 (1910) 233–239

♦ Tylova dramatisace, líčení masopustu u pražského lidu ♦ Praha

TYRŠOVÁ, Renata

„České lidové vyšívání na zemské jubilejní výstavě“ (K2111)

1 (1892) 4–15, 143–155, 9 fotografií

♦ výšivky, výšivkové oblasti, vyšívání na krojových součástech ♦ Čechy

„O pěstování národního vyšívání“ (K2112)

4 (1895) 42-49, 2 fotografie, 2 kresby

♦ iniciativa výtvarného odboru Umělecké besedy, zavádění vyšívání do dívčích škol, lidové vyšívání třeba přizpůsobit moderním potřebám, ne pouze kopírovat

„Národopisné studie našich umělců“ (K2113)

5 (1896) 147–154, 4 reprodukce

6 (1897) 282–284, 2 reprodukce

7 (1898) 10–13, 140–146, 302–315, 6 reprodukcí, 2 zvláštní přílohy

8 (1899) 69–74, 271–272, 324–328

♦ popisy národopisných studií Josefa Mánesa a Quido Mánesa, význam Josefa Mánesa pro československý národopis

„K národopisným studiím Josefa Mánesa“ (K2114)

8 (1899) 271–272, 324–328, 2 zvl. přílohy

9 (1900) 54–57, 300, 2 zvl. přílohy

♦ výšivky ve studiích Josefa Mánesa, studijní cesty Josefa Mánesa, význam národopisných studií Josefa Mánesa, ilustrace písní, soupis Mánesových studií krojů a typů, české kroje v Mánesových studiích, osudy Mánesových krojových studií

„Lidové kroje při slavnostech“ (K2115)

8 (1899) 213–216

♦ negativní stránka nošení krojů o slavnostech, vznik "maškarních" kostýmů

„O praktickém použití lidového ornamentu českého III. Nábytek ve slohu národním“ (K2116)

8 (1899) 81–84, 1 příloha barevná

„Vyobrazení lidového vyšívání“ (K2117)

9 (1900) 116–130, 12 fotografií

♦ vyšívání, krajkářství — snahy o obnovu, historie, praktické použití ve školách ♦ Čechy

„O praktickém použití lidového ornamentu českého“ (K2118)

10 (1901) 391–394, 6 fotografií

♦ nábytek v lidovém slohu podle návrhů J. Kouly

„Odkaz Julia Zeyera v Museu Náprstkově“ (K2119)

11 (1902) 15–16, 1 fotografie R. Tyršové

♦ Zeyerova sbírka národopisných předmětů v Náprstkově museu

„Lidové kroje československé v Paříži“ (K2125)

10 (1901) 84–85

12 (1903) 62

♦ čs. sbírky národopisné v zahraničních museích

„Výstava vyšívání a krajek v Uměleckoprůmyslovém museu v Plzni“ (K2126)

13 (1904) 40–42

„O významu lidového umění“ (K2120)

14 (1905) 65–68

♦ význam lidového umění pro novou tvorbu

„Jak jinde pohlížejí na význam lidového umění“ (K2121)

15 (1906) 65–70

♦ historie národopisných sbírek a výstav v Čechách, na Moravě a Slovensku od roku 1880, sbírání a studium lidového umění v Evropě i zámoří

„Secesní »Ježíšek« a národní vyšívání“ (K2128)

15 (1906) 113–115

♦ použití vzorů lidových výšivek k vánočním dárkům

„Lidové umění a domácký průmysl v českém oddílu rakouské výstavy v Londýně“ (K2127)

15 (1906) 470–471

♦ zpráva o výstavě

„Antonie Waltrová“ (K2110)

17 (1908) 295–298

♦ posmrtná vzpomínka

„O lidovém umění českém“ (K2122)

23 (1914) 1–4

♦ lidové umění — snaha o obnovu vyšívacích tradic

„Kroužek »České chalupy« na Jubilejní výstavě roku 1891“ (K2123)

25 (1925) 6–9

♦ národopisné výstavnictví — národopisné oddělení v Národním museu v Praze — pracovníci sdružení okolo "české chalupy" — Zíbrt Čeněk — biografie ♦ Praha

„Vzpomínka na prof. dr. Čeňka Zíbrta“ (K2124)

32 (1932) 93–94

♦ Zíbrt Čeněk — biografie

 

 

URBAN, Jaroslav František

„Pověst o dudáku ve vlčí jámě z Libákovic“ (K2129)

27 (1927) 22–23

♦ Libákovice, okr. Přeštice

 

 

VÁCLAVEK, M.

„Z národopisných studií o Valašsku“ (K2130)

1 (1892) 569–572

♦ všeobecný přehled: 1) zaměstnání obyvatelstva, 2) lidová jídla a nápoje ♦ Vsacko, Rožnovsko

VÁCLAVEK, Matouš

„Národopisná výstava na Vsetíně ve dnech 14.–28. srpna 1892“ (K2131)

2 (1893) 221–230, 435–445

„Žrna valašská“ (K2132)

2 (1893) 596–597, 1 kresba

♦ mlecí zařízení ♦ Valašsko, Vsacko

„Čertovy skály a kameny“ (K2133)

4 (1895) 272–274

♦ pověsti z Valašska

„Sbírka hádanek (hádek) valašských“ (K2134)

6 (1897) 88–89

♦ hádanky zapsané v nářečí ♦ Valašsko

„Z lidového léčení na Mor. Valašsku“ (K2135)

7 (1898) 124–125

21 (1912) 459–462

♦ lidové léčení nemocí (zápisy v nářečí), léčielé, názvy nemocí, léčebné prostředky racionální a iracionální ♦ Valašsko: Návojná, okr. Valašské Klobouky; Mikulůvka, okr. Vsetín, Veselá, Lázy, okr. Valašské Meziříčí

„Názvy ovoce na Valašsku“ (K2136)

20 (1911) 225

„Jména zvířat domácích na Valašsku“ (K2137)

20 (1911) 292–294

♦ lidová jména domácích zvířat (dobytek, drůbež), volání na zvířata ♦ Valašsko

„Hádanky a škádlivky lidu valašského“ (K2138)

24 (1924) 67–68

„Ortel vynesený apelací Pražskou nad Martinem Blažkem u práva města Vsetína roku 1711“ (K2139)

17 (1908) 326

VÁLA, Karel

„Lidové léčení na Příbramsku“ (K2140)

28 (1928) 341–342

VALENTA, Petr

„Hora »Kluk« a rytíři Blaničtí“ (K2141)

23 (1914) 300

♦ Česká Křemže a Český Krumlov

„Založení »Menštejna«“ (K2142)

23 (1914) 300

♦ historická pověst ♦ Česká Křemže, okr. Český Krumlov

VALCHÁŘ, Jan

„O voroplavbě posázavské“ (K2143)

7 (1898) 19–26, 3 kresby, 1 fotografie

♦ svážení dřeva k vodě, stavění vorů, názvosloví, druhy vorů, názvosloví, plavba na vorech ♦ Posázaví

„Žákovská slavnost na sv. Řehoře na Ledečsku“ (K2144)

9 (1900) 354–356

♦ sv. Řehoř — kolední obchůzka žáků ♦ Kozlí, okr. Ledeč nad Sázavou

„Přezdívky a posměchy z českého Horácka“ (K2145)

11 (1902) 404–406

♦ Horácko české (Ledeč nad Sázavou, okolí, Dolní Kralovice, okolí, okr. Ledeč nad Sázavou)

„Co vyzvánějí zvony“ (K2146)

12 (903) 36–39

♦ "řeč" zvonů ♦ Ledeč nad Sázavou, okolí; Dlní Kralovice, okolí

„Hejkadla (Příspěvek k bájesloví z Ledečska a Dolnokralovicka)“ (K2147)

12 (1903) 209–211

♦ vyprávění o nadpřirozených bytostech ♦ Ledeč nad Sázavou, okolí (Kozlí, Dobrá Voda, Martinice u Dolních Kralovic, Budeč)

„Dávání či strojení věnce na Dolnokralovicku a Ledečsku“ (K2148)

12 (1903) 449–452

♦ letní slavnost, zábava děvčat (dávání věnce na hospodu) ♦ Dolní Kralovice, okolí, okr. Ledeč nad Sázavou

„Němý zvon promluvil (Pověst z Ledečska)“ (K2149)

13 (1904) 179–180

♦ Ledeč nad Sázavou

„Počítadla dětská na Ledečsku“ (K2151)

25 (1925) 238–239

♦ rozčítadla ke hře ♦ Ledeč nad Sázavou, okolí

VALCHÁŘ, Jan — BROŽ, Josef

„Zpráva o »železné krávě« v Křivsoudově“ (K2150)

9 (1900) 158–159, 224

♦ dávky poddaných ♦ Křivsoudov, okr. Ledeč nad Sázavou; Jimramov, okr. Polička

VÁLEK, Josef

„Valašské písně o "dožátej" ze Vsacka na Moravě“ (K2152)

4 (1895) 15–22

♦ píseň žatevní — zápisy ♦ Vsetín, okolí

VALENTA, P. — JANÁS, V. — DOMORÁZEK, J.

„Pověsti o pokladech z Jihočeska“ (K2153)

3 (1894) 331–332

♦ zápis tří pověstí

VANĚČEK, Josef

„Staročeské proroctví o dobytí červeného jablka, Cařihradu, roku 1560“ (K2154)

23 (1914) 100–106

♦ přetisk spisu Tadeáše Hájka z Hájku

VANĚK, F. — HOSTAŠ, K.

„Obrázky z Chodska“ (K2155)

12 (1903) 175–179, 9 fotografií, 2 kresby

♦ soupis památek: práce kovotepecké, kříže železné a kamenné, fotografie památek kulturně historických ♦ Chodsko

VANĚK, Jana Albert

„Dřevěný kostel ve Lhotě Zahájské z roku 1596“ (K2156)

15 (1906) 393, 468–469, 2 kresby

♦ dřevěný kostel z r. 1596, zbořený 1881 ♦ Jilemnice, okolí

VANĚK, Václav

„Modlitby našeho lidu“ (K2157)

3 (1894) 46–47

♦ Jičín, okolí

„Postavení učitele a duchovního správce v Olešnici r. 1848 (Historický obrázek z vikariátu Semilského)“ (K2158)

10 (1901) 69–78

♦ zápisy z r. 1848 a 1849 ♦ Zlatá Olešnice, okr. Jilemnice

„Loučení Syha Božího s Matkou Marií na Zelený čtvrtek v lidovém obřadu náboženském“ (K2159)

20 (1911) 314–316

♦ zpěv chrámový — písně náboženské na Zelený čtvrtek (text a nápěv) ♦ Jičín, okolí

„Koledy z Boleslavska“ (K2160)

25 (1925) 91

♦ koledy vánoční ♦ Boleslavsko

VANSOVÁ, Terezie

„O bačovi, ktorý nosil zabitého človeka na chrbte“ (K2161)

5 (1896) 174–178

♦ lidové rozprávky (slovensky)

„Vajce v podaní slovenského ľudu“ (K2162)

6 (1897) 380–381

♦ lidová víra o vejci ♦ Slovensko

„Čo si Piľania o smrti rozprávajú“ (K2163)

7 (1898) 39–42

♦ lidové vyprávění o smrti; přísloví a pořekadla o smrti, lidová víra o mrtvých ♦ Rimavská Piľa, okr. Hnúšťa

„Z tej trináctej školy“ (K2164)

7 (1898) 230–232

♦ vyprávění o černokněžnících a strygách ♦ Klenovec, okr. Hnúšťa

„Paberky povier a obyčajov z Gemer-Malohontu“ (K2165)

8 (1899) 151–152

♦ víra o podvržení dítěte

„Detské povedačky, zpevy a hračky“ (K2166)

8 (1899) 344–346

♦ říkadla dětem — "ptačí řeč" — říkadla pastevců a dospělé mládeže ♦ Slovensko

„Krstiny“ (K2167)

20 (1911) 39–41

♦ narození dítěte, křtiny, úvod ♦ Slovensko

„Hry dětské na Slovensku“ (K2168)

23 (1914) 243–248

♦ hry chlapců, děvčat, rozčítadla ke hře

„Hry a riekania z B. Bystrice“ (K2169)

23 (1914) 478

24 (1924) 36–37

♦ hry a rozčítadla ♦ Banská Bystrica

„Hluchá kmotra. Všetko naopak“ (K2170)

23 (1914) 389

♦ dětské slovní hry ♦ Slovensko

VAŇOUS, František

„Chození s králem o Letnicích v okolí Vlastiboře“ (K2171)

4 (1895) 32–34

♦ Vlastiboř, okolí, okr. Soběslav

„Děti v plenkách“ (K2172)

23 (1914) 299

♦ oděv nejmenších ♦ Komárov, okr. Soběslav

„Vánočni obyčeje a pověry československé“ (K2173)

29 (1929) 113–114

♦ Komárov, okr. Soběslav

VÁŠA, Pavel

„O původu některých písní nábožných v Bartošově sbírce národních písní moravských“ (K2174)

5 (1896) 432–439

♦ lidové písně náboženského rázu v Bartošově sbírce — zjištění jejich předloh po stránce textové ♦ Velká, Lipov, okr. Veselí nad Moravou; Zlín (Gottwaldov); Kopřivnice, okr. Nový Jičín

„Kamarýtova sbírka Českých národních písní duchovních(K2175)

6 (1897) 17–22, 125–127

♦ lidové písně církevní — starší předlohy duchovních písní ze století 17. a 18. v Kamarýtově sbírce z roku 1831–1832

VAVÁK, František

„Obyčeje a zábavy posvícenské ve století 18. podle pamětí Františka Vaváka z Milčic“ (K2176)

21 (1912) 415–423

♦ císařské posvícení ♦ Milčice

VÁVRA, Josef

„Z pozůstatků Berounské knihy svědomí“ (K2177)

1 (1892) 64–67, 589–590

♦ soudní výslechy, protokoly z let 1569–1573; život v městech, pitky ♦ Beroun

„Z Berounské knihy kšaftů“ (K2178)

3 (1894) 321–323

♦ závěti a pozůstalostní inventáře měšťanů ♦ Beroun

„Vánoční chození s bukálem (bukačem) v Berouně roku 1777“ (K2179)

3 (1894) 147–148

VEČEŘA, Jan

„Betlemáři v Třešti“ (K2180)

24 (1924) 113–115

♦ stavitelé betlémů

„Nářečí podhorácké na Jihlavsku“ (K2181)

25 (1925) 370–371

VEIL, Em.

„Nad Berounkou pod Tetínem“ (K2182)

30 (1930) 291–292

♦ znárodnělá píseň

„Vzpomínka na prof. dr. Čeňka Zíbrta“ (K2183)

32 (1932) 112–115

♦ Zíbrt, Čeněk — biografie

VELC, Ferdinand

„Přísaha mezní pod drnem“ (K2184)

7 (1898) 18–19

♦ zvyklosti právní, Boží soudy ♦ Bosna, Hercegovina

„Výzdoba židlí a lavic na Slánsku“ (K2185)

8 (1899) 272–273, 1 zvl. příloha

♦ nábytek zdobený řezbou — výzdoba opěradel židlí ♦ Slaný, okolí

„»Spravedlnost« (šibenice) ve Mšeci“ (K2186)

9 (1900) 85–88

♦ hrdelní soud ♦ Mšec, okr. Nové Strašecí

„Lepenice na Slansku (Studie o lidových stavbách českých)“ (K2187)

12 (1903) 135–143, 192–194, 224–226, 370–373, 6 fotografií, 2 kresby

♦ lidový dům — lepenice (rozšíření, materiál, stavba, krytina, štít, půdorys, špejchary, pavlače, charakteristické znaky srovnání s lepenicemi v severozápadních Čechách) ♦ Nové Strašecí, okolí (Loděnice, Honice, Hradečno, Kalivody, Žilina, Kačice)

„Stavby lepenicové na Novostrašecku“ (K2188)

13 (1904) 71–73, 4 fotografie

♦ fotografie dvou lepenicových staveb — chalup: stodoly a srubové sýpky s lepenicovou kolnou ♦ Nové Strašecí, okolí (Lodenice, Čelechovice, Honice, Kačice)

„Dřevěné zvonice na Slánsku“ (K2189)

14 (1905) 279–283, 319–322, 9 fotografií, 5 kreseb

♦ dřevěné zvonice: popis, půdorysy, historické zařazení; typy, fotografie ♦ Slaný, okolí; Kvílice, Přelíc, Řisuty, Hořešovice, Libušín, Páleč, Nepobylice, Hradečno, okr. Nové Strašecí; Nabdín; okr. Kralupy nad Vltavou; Žerotín, okr. Louny

„Uhlí, nalezené na Slánsku, změnilo tvářnost lidového života“ (K2190)

28 (1928) 370–373

♦ život horníků — přírůstek obyvatelstva ♦ Slaný, okolí

„Svatá slova proti moru“ (K2191)

14 (1905) 252

„Nápisy na náhrobních kamenech ve Smečně a okolí“ (K2192)

30 (1930) 297

♦ Smečno, okolí, okr. Slaný

VESELÁ, Milada M.

„Kresby dětské“ (K3132)

13 (1904) 360–365, 424–425, 4 kresby, 470–471, 2 kresby

♦ pedopsychologie

VESELÝ, J. V.

„Tance z okolí Prahy“ (K2193)

8 (1899) 425

♦ Praha, okolí, Šeberov, Kunratice, Hrnčíře

VESELÝ, Josef

„Požitky a štola luckého faráře okolo r. 1800 (Na základě zpráv v Invetarium der Wiesser Pfarrkirche z roku 1801)“ (K2194)

11 (1902) 213–215

♦ Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava

„Kapraďový květ z noci svatojánské“ (K2195)

12 (1903) 155–156

♦ vyprávění o moci kapraďového květu na sv. Jana Křtitele ♦ Stará Říše, okr. Třešť

„Horácké písně z okolí Telče“ (K2196)

13 (1904) 258–259

♦ zápisy lidových písní, text a nápěv ♦ Telč, okolí (Sedlatice, Stará Říše), okr. Třešť

VESELSKÝ, Jaroslav

„Vánoční písně a betlémy staré Třebíče“ (K2197)

27 (1927) 119–133, 5 vyobrazení

♦ stavění betlémů — význační autoři betlémů — zpěvníky koled, zápisy textů ♦ Třebíč

„Vánoční písně a betlémy staré Třebíče. K Svati Třem Kralu“ (K2198)

28 (1928) 99–102

♦ text vánočních koled ♦ Třebíč, okolí

VÉVODA, Jan

„Vánoční hra valašská z Bystřice pod Hostýnem“ (K2199)

26 (1926) 93–96

♦ zápis textu ♦ Bystřice pod Hostýnem, okr. Holešov

VIKTORIN, František

„Říkadla dětí slováckých z Kyjovska“ (K2200)

14 (1905) 467–468

♦ dětská říkadla a rozčitadla ♦ Bukovany, okr. Kyjov

„Až bude chodit Antikrist...“ (K2201)

18 (1909) 126–127

♦ hádanky náboženské (otázky a odpovědi) ♦ Kyjov, okolí (Bukovany)

„Čarodějnice na Slovácku“ (K2202)

16 (1907) 153

♦ Šardice u Kyjova

VILD, František

„O »zaříkávání« na Zbirovsku“ (K2203)

21 (1912) 310

♦ zaříkávání nemocí ♦ Zbiroh, okolí, okr. Rokycany

VILDE, Daniel

„Lidové léčení v době moderní“ (K2204)

14 (1905) 477–479

„Svatodušní slavnost u studánky »Světice« u Brandýsa nad Labem“ (K2205)

18 (1909) 365–366

♦ letnice — čištění studánky, procesí ♦ Brandýs nad Labem, okolí

„Další zprávy o fextech“ (K2206)

13 (1904) 382

♦ lidé nadaní zvláštní mocí ♦ Kostelec nad Labem, okr. Brandýs nad Labem

„Hřbitovní pověry“ (K2207)

23 (1914) 202–203

♦ lidové léčení

„Pověst o utopených zvonech staroboleslavských“ (K2208)

18 (1901) 448

♦ Stará Boleslav, okr. Brandýs nad Labem

VILÍMEK, A.

„Moderní čarodějnice přistižená před soudem“ (K2209)

29 (1929) 178–179

♦ víra v lidi s nadpřirozenou mocí ♦ Neštětice u Neveklova, okr. Benešov

VINAŘICKÝ, Karel

„Plavba po Vltavě z Týna do Prahy v květnu r. 1854“ (K2210)

23 (1914) 450–457

♦ voroplavba ♦ Týn nad Vltavou

VÍŠEK, Blahoslav J.

„O můře“ (K2211)

11 (1902) 277

♦ lidová víra o můře (vyssáváni můrou) ♦ Chotěboř, okolí

„Pověry o oběšenci“ (K2212)

11 (1902) 341

♦ Chotěboř, okolí

VÍTEK, Josef

„Lidové modlitbičky“ (K2213)

12 (1903) 82

♦ Klatovy, okolí

„Koledy československé“ (K2214)

29 (1929) 117–118

♦ zápis textu ♦ Velenovy, okr. Horažďovice

VLASÁKOVÁ, Julie

„O »černém ptáku«“ (K2215)

11 (1902) 444–445

♦ pohádka ♦ Starý Samechov, okr. Kutná Hora

„Lidové modlitby“ (K2216)

12 (1903) 34–35

♦ Kácov, okr. Kutná Hora; Nymburk, Chlumec nad Cidlinou, okr. Nový Bydžov

„Lidové zažehnávání“ (K2217)

12 (1903) 78–79

♦ zažehnávání nemocí (úbytě — "suze", "nátka") ♦ Kácov, okr. Kutná Hora; Chloumek, Pískova Lhota, okr. Mladá Boleslav

„Na potulkách za zaříkadly nemocí“ (K2218)

12 (1903) 147–148, 1 fotografie autorky

♦ ze sběratelských vzpomínek ♦ Kosmonosy, okr. Mladá Boleslav

„Svěcení věnce na hospodu“ (K2219)

12 (1903) 422–423

♦ letní zábava mládeže, "věnčení hospody" ♦ Dolany, okr. Kolín; Kácov, okr. Kutná Hora

„Obžínky“ (K2220)

12 (1903) 470–471

♦ dožínky: proslovy, popěvky, přípitky ♦ Kácov, okr. Kutná Hora

„Zažehnávání dětí ze Žiželic nad Cidlinou“ (K2221)

15 (1906) 202–203

♦ zažehnávání nemocí ♦ Žiželice, okr. Nový Bydžov

„Předzvěsti a škádlivky v domácnosti“ (K2222)

18 (1909) 325

„Jan za chrta dán“ (K2223)

14 (1905) 202

♦ pověst ♦ Chlumec a Mlékosrby, okr. Nový Bydžov

„O hadu hospodáři“ (K2224)

15 (1906) 154

♦ Mladá Boleslav

VLČKOVÁ, Anna

„Frantina“ (K2225)

26 (1926) 110

♦ charakterové typy lidové ♦ Kácov, okr. Kutná Hora; Střechov, okr. Vlašim

VLNA, Petr

„Nástroj k očišťováni českého jazyka 1842“ (K2226)

19 (1910) 366–367

♦ satira proti kazitelům českého jazyka

VLNATÝ, Josef

„Pověst hanácká, jak vrchního zem vyhodila. Zapsáno r. 1853“ (K2227)

23 (1914) 140–141

♦ Hranicko, Lipensko

VLUKA, Josef

„Pastuškové (tři králi) ve Slezsku“ (K2228)

4 (1895) 313–315, 1 fotografie

♦ lidové hry vánoční, období od 25/12 do 6/1 ♦ Orlová, okr. Karviná

„Žnivuvka (dožínky) z Orlové ve Východním Slezsku“ (K2229)

5 (1896) 38

♦ dožínky ♦ Orlová, okr. Karviná

„Tance východoslezské“ (K2230)

7 (1898) 33–39

9 (1900) 113–116 (dále: „Východoslezské tance lidové“)

10 (1901) 158, 166

11 (1902) 103, 218–219, 331–332

12 (1903) 80–82

♦ zápisy hudební a choreografické ♦ východní Slezsko

„Rozmluvy (rozprávky), aby se chytil ženich“ (K2231)

8 (1899) 144–146

♦ lidové vyprávění v nářečí — rozprávky dospělé mládeže ♦ Slezsko

„O bývalém kroji mužském a ženském na Frýdecku“ (K2232)

8 (1899) 276–278

♦ kroj mužský a ženský, popis ♦ Frýdek, okolí, okr. Místek

„Příspěvky k lidovědě slezské. Zvyky svatební ve Slezsku“ (K2233)

8 (1899) 369–375

♦ svatba, svatební proslovy a písně ♦ východní Slezsko

„Slezská »aptyka« (lékárna) čili snůška prostonárodních léků rostlinných ze Slezska“ (K2234)

8 (1899) 52–54

9 (1900) 338–341

♦ léčivé rostliny a jejich užití — lidové názvy rostlin ♦ Slezsko

„Kroje východoslezské“ (K2235)

9 (1900) 199–202, 4 fotografie

♦ vyprávění v nářečí o ženském kroji ♦ Slezsko, východní (Orlová, Jablunkovsko, Těšínsko)

„Písně ze Slezska“ (K2236)

20 (1911) 290–291

♦ dvě lidové písně (text i nápěv) ♦ Rychvald, Orlová, okr. Karviná

„»Mojiček« (krásná) z Orlové ve východním Slezsku“ (K2237)

26 (1926) 199–200

♦ obchůzka dívek na Smrtnou neděli ♦ Orlová, okr. Karviná

„Léčení nemocí ve Východním Slezsku“ (K2238)

30 (1930) 112–114

♦ lidové léčení lidí ♦ Těšínsko

„Jak se mluví na Těšínsku“ (K2239)

24 (1924) 32

♦ vyprávění

VNOUČEK, Pavel

„Pověsti o Libuši podle Hájka a jiných záznamů“ (K2240)

11 (1902) 386–390, 417–420

♦ pověsti o Libuši v historických a jiných pramenech

VOBOŘIL, Leopold

„Dvě Anenské poutě“ (K2241)

22 (1913) 305–307

♦ pouti — legenda o sv. Anně ♦ Satalice, okr. Praha; Sudějov, okr. Kutná Hora

VODŇANSKÝ, Karel

„Písně o blahobytu v Americe z r. 1856 a 1858“ (K2242)

19 (1910) 206–207

♦ píseň jarmareční — text — tisky Škarniclovy a Halouskovy z Olomouce

VOCHALA, Joža

„Vánoce na slezské dědině“ (K2243)

24 (1924) 115–117

♦ pastýřské hry vánoční, texty ♦ Slezsko

„Z posledních zbytků svérázu jablunkovského Pobeskydí“ (K2244)

24 (1924) 132–136, 4 vyobrazení

♦ dům — kroj mužský a ženský ♦ Jablunkov, okolí

„Pozvání redaktora Českého lidu na zabijočku do slezské dědiny“ (K2245)

24 (1924) 150–151

♦ ukázka nářečí ♦ Těšínsko

„Sedlišťané“ (K2246)

24 (1924) 291–294

♦ činnost národopisné skupiny "Sedlišťané" ♦ Těšínsko

VOKURKA, A.

„List rukou Ježíše psaný z roku 1769“ (K2247)

21 (1912) 204–205

♦ přetisk "listu z nebe"

VOLENÍK, J.

„Z pohádkových večerů v okolí Vorlíka. Pohádka o krásné“ (K2248)

23 (1914) 252–254

♦ zápis pohádky ♦ Podbořice, okr. Milevsko

„Prostředek proti voleti z r. 1813“ (K2249)

23 (1914) 160

♦ Valašsko

„Závazek s čertem“ (K2250)

23 (1914) 393

♦ Zahrádka u Vorlíka, okr. Milevsko

VOLF, Josef

„Slavení »Nového svátku« v Plzni“ (K2251)

14 (1905) 209–211

♦ církevní slavnost první neděli v květnu — oslava osvobození Plzně od husitů 1434 ♦ Plzeň

„Sklizeň sena na císařských loukách kolem Prahy“ (K2252)

15 (1906) 94–95

♦ Praha, okolí

„Přísaha zvoníkova v Klatovech“ (K2261)

15 (1906) 107–108

♦ historický pramen z r. 1722 ♦ Klatovy

„Přísaha staršího v pivovaru v Klatovech“ (K2260)

15 (1906) 204–205

♦ z pamětní knihy V. V. Voříška v Klatovech, řemeslníci

„Přísaha zběhlých poddaných (Z Klatovské knihy pamětné z r. 1722)“ (K3099)

16 (1907) 201–202

„Bratří Růžového kříže (Rosae Crucis) v zemích českých a proroctví jejich na rok 1622“ (K3111)

17 (1908) 145–149, 161–165, 209–212, 257–261, 305–309, 353–355, 401–406

18 (1909) 52–55, 132–134, 185–187, 356–360

19 (1910) 217–221, 261–267, 338–343, 362–366, 401–412

♦ bratrstvo růžového kříže (17. stol.) a jiné řády

„Bibliografický výčet prací Kalouskových (1855–1908)“ (K2253)

17 (1908) 447–452

♦ bibliografie prací J. Kalouska

„Popis potulných svůdců lidu českého r. 1732“ (K2254)

18 (1909) 282

♦ dva popisy oděvu nekatolických emisarů z roku 1732

„Pohrobní vzpomínka na Žitavského Čecha Martina Bednáře, 1762“ (K2255)

19 (1910) 118–120

♦ přetisk rukopisu — život českého obchodníka v Žitavě

„Upomínky na toleranční patent z Hlinecka ve sbírce dra. K. V. Adámka“ (K3116)

20 (1911) 94–98, 2 fotografie

♦ přetisk stati K. V. Adámka z Památek východočeských II, Chrudim (malované upomínky z evangelických rodin — popisy) ♦ Hlinsko — okolí (Holetín, Hamry)

„Pekaři ve Freiberce r. 1640 proti českým koláčům“ (K2262)

20 (1911) 218

♦ z dějin českých exulantů ve Freiberku

„Kollégium dohlédačů v české církvi v Rixdorfě u Berlína (Obrázek z úpadku české církve)“ (K3112)

21 (1912) 1–5

♦ exulanti českobratrští — úpadek v 2. pol. 18. stol.

„Koupě dříví pro Hrad Pražský z r. 1577“ (K3100)

21 (1912) 236–238

„Stávka v pivovaře Loreckém r. 1716 pro čáry umrlčí hlavou“ (K2256)

21 (1912) 305–309

♦ pověry pivovarské (čarování umrlčí hlavou), život v pivovaru začátkem 18. století ♦ Kutná Hora

„Konfiskace Písně o robotě a Písně nové o zlých ženách r. 1789“ (K2257)

22 (1913) 65–68

♦ písně kramářské — jejich censura, konfiskace r. 1789

„Opočenské procesí do Vambeřic a do Varty“ (K2259)

23 (1914) 4–7

♦ procesí v 18. století ♦ Opočno, Vambeřice

„Slyšení vyslance Komenského u švédského kancléře Oxenstierny r. 1643“ (K3113)

23 (1914) 135–140

♦ exulanti českobratrští

„Z dějin Nové Vsi, české osady u Postupimě“ (K2258, 3114)

23 (1914) 183–189, 305–315

♦ česká kolonisace exulanti českobratrští — přetisk z rukopisu Matěje Serbusa Historie církve berlínské, 1751 ♦ Nová Ves u Postupimě

„Palma vždycky se zelenající (Pohřební kázání nad knězem-exulantem Štěp. Holomučanským)“ (K3115)

23 (1914) 223–229

♦ exulanti českobratrští — přetisk rukopisu z r. 1644

VOLF, Miloš

„Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník!“ (K2263)

32 (1932) 189–195

♦ píseň — lidové léčení — léčivé rostliny

VOLNÝ, Jiří

„Píseň o lnu, konopí a předivu“ (K2264)

22 (1913) 386–388

♦ píseň jarmareční z r. 1812 (přetisk písně Jiřího Volného) — o zpracování lnu, názvosloví

VONDRÁČEK, Antonín

„Zaříkání protí souchotinám z Hořovicka“ (K2265)

12 (1903) 244

♦ Hořovice, okolí

VONDRÁK, Václav

„Několik pohádek z Duba“ (K2266)

13 (1904) 83–86, 126–130, 167–172, 213–214, 260–262, 308–310, 369–370, 406

♦ zápisy 15 pohádek v nářečí, vytčení dialektologických zvláštností ♦ Dub, okr. Prachatice

VONKA, Rudolf

„Ohlas lidové Řehořské a Mikulášské »litanie« v učebnicích Komenského a v obřadu zkušebním učně vstupujícího do zednářské lože“ (K2267)

26 (1926) 49–57

♦ Křinec, okr. Nymburk

VOREL, Antonín

„Teče voda; teče...“ (K2268)

25 (1925) 161–164

♦ hudební rozbor písně

VRÁTNÝ, K.

„Japonská paralela k Erbenově Vrbě(K2269)

25 (1925) 366–367

VRAŠTIL, J.

„Pálení ohňů o letnicích na šumavském Podlesí“ (K2270)

26 (1926) 364–365

♦ Čabuze, okr. Vimperk

VRZÁŇ, Václav

„Zvyky štědrovečerní v Novém Městě u Chlumce n. Cidl.“ (K2271)

25 (1925) 92–93

♦ Nové Město, okr. Nový Bydžov

„Jak moje maminka pekla chleba“ (K2272)

26 (1926) 41–42

♦ Nové Město, okr. Nový Bydžov

„Včeličky vyrobily v úle monstranci“ (K2273)

27 (1927) 205–207

♦ lidová víra o včelách ♦ Žiželice, okr. Nový Bydžov

VYCPÁLEK, Josef

„České tance“ (K2274)

2 (1893) 132–137, 458–461, 662–674

♦ lidový tanec — 15 zápisů tanečních a hudebních ♦ Kocerady na Sázavě; Přím, okr. Rychnov nad Kněžnou; Hroška, okr. Dobruška; Dobruška; Rychnov, okolí; Borovnice, okr. Rychnov nad Kněžnou; Police nad Metují, okr. Broumov

„Pomlázka z Táborska“ (K2276)

13 (1904) 319

♦ velikonoční koleda ♦ Tábor, okolí

„Koledy vánoční z Táborska“ (K2275)

24 (1924) 93

♦ Táborsko

VYDRA, Št. K.

„»Vykupovaná« jména řeznických tovaryšů Horažďovických v 18. stol.“ (K2277)

15 (1906) 337-338

♦ zvyky cechu řeznických tovaryšů ♦ Horažďovice

VYHLÍDAL, Jan

„Ze slezské »pivnice« (sklepu) a kuchyně“ (K2278)

4 (1895) 445–447, 497–502

♦ lidová jídla a nápoje, jídla k zvláštním příležitostem: štědrovečerní, úvodová, postní, žňová a svatební) ♦ Slezsko

„Ze života slezských dětí“ (K2279)

6 (1897) 37–41, 142–144, 472–475

7 (1898) 54–56

9 (1900) 142–148

♦ narození dítěte, křest, křtiny, úvod, oděv dětí, kolébky, ukolébavky — náboženská výchova dětí, modlitby dětí, pozdravy, oslovení v rodině a jínde, nadávky, posměšná říkadla (na jména a vlastnosti), výchova dětí v rodině, ve škole, záznamy výrazů v nářečí ♦ Slezsko

„Děti slezské“ (K2280)

9 (1900) 186–189

11 (1902) 342

♦ jídla dětí, dětské nemoci a jejich léčení, smrt dítěte, pohřeb ♦ Slezsko

„Církevní rok a děti slezské. Koledy vánoční dětí slezských“ (K2281)

9 (1900) 403–409

10 (1901) 153–155

♦ Advent, sv. Mikuláš, obchůzka Mikuláše, matiček, vánoce, sv. Štěpán — obchůzka se "ščestím", koledy (texty) ♦ Slezsko

„Dojení. Tlučení másla ve Slezsku“ (K2282)

6 (1897) 463–468

♦ zpracování mléka — prosperitní magie ♦ Slezsko

„Ze života slezských pastevců“ (K2283)

7 (1898) 461–464

♦ pasení hus, "řeč husí" — pasení krav, jména krav, první vyhánění na pastvu — zvyklosti, písně, popěvky a "helokačky" pastevců (texty) ♦ Slezsko

„Kuchyně slezská. Národopisná črta z rakouského a pruského Slezska“ (K2284)

8 (1899) 54–57

♦ kuchyně — vnitřní zařízení: nábytek, nádobí, nářadí a jejich názvy v nářečí ♦ Slezsko

„Tři králové ve Slezsku“ (K2285)

8 (1899) 182–184

♦ zápis lidové hry vánoční ♦ Kravaře, okr. Hlučín

„Ptačí řeč ve Slezsku“ (K2286)

8 (1899) 342–344

♦ ptačí "řeč" — záznamy v nářečí ♦ Slezsko

„Příspěvky k lidovědě slezské“ (K2287)

8 (1899) 365–367

♦ adventní a postní modlitby "růženec" a "patěrky" ♦ Slezsko

„»Vyznání« obydlí a kuchyně Malenovské z r. 1645“ (K2288)

8 (1899) 315–377

♦ dům a vnitřní zařízení — popis z roku 1845 ♦ Malenovice, okr. Těšín

„Skřítek (skřotek, koltun) ve vlasech po názoru lidu českého ve Slezsku“ (K2289)

10 (1901) 401–403

11 (1902) 192

♦ lidová víra ve skřítka (koltuna) ve vlasech, zápis lidového vyprávění ♦ Slezsko (Malenovice, okr. Frenštát pod Radhoštěm)

„Bavorov a okolí v Pruském Slezsku“ (K2290)

10 (1901) 191–195, 422–424

♦ monografická studie o poněmčeném Bavorově, poměry národnostní, názvy polních tratí, dětská říkadla, rozčitadla a popěvky, škádlivá říkadla na jména, dětské hry, dětské koledy (o vánocích, při vynášení Mařeny, při obchůzce s májkem), texty 4 lidových písní ♦ Bavorov a okolí

„Smrtná neděle u dětí slezských“ (K2291)

10 (1901) 242–247

♦ Smrtná neděle — vynášení Mařeny, obchůzka s "krasnou“ (Kmájkem), písně ♦ Slezsko

„Dřevěný kostelíček »sv. Juzafek« v Bavorově v Pruském Slezsku“ (K2292)

11 (1902) 43–44, 1 fotografie + fotografie J. Vyhlídala

♦ popis architektury kostela ♦ Bavorov

„Krojová studie z Těšínska“ (K2293)

11 (1902) 113–118

♦ popis mužského a ženského kroje Valachů z poříčí Ostravice a Lachů na Těšínsku ♦ Český Těšín, okolí

„Národopisné črty z Rakouského a Pruského Slezska“ (K2294)

11 (1902) 222–223

♦ lidová věda o rybách, lidové názvy ryb — zařízení dílny koželuha ("garbíře") ♦ Slezsko; Benešov, okr. Hlučín

„Madejovo lože. Z pověstí slezských podává Jan Vyhlídal“ (K2295)

11 (1902) 263–265

♦ stěhování sujetu — varianty ♦ Podvikov, okr. Opava

„Písně Čechů v pruském Slezsku“ (K2296)

12 (1903) 76–78, 242–244

13 (1904) 78, 422

♦ lidové písně (texty) ze sbírky Cypriana Lelka — s doplňky J. Vyhlídala (písně nábožné, vojenské, balady, tance) ♦ Hlubčicko

„Z Bavorova v Pruském Slezsku“ (K2297)

12 (1903) 309–311

♦ dialektologické výrazy: příbuzenstvo, součásti kroje, zemědělské plodiny, čeládka, žně — dožínky, rčení ♦ Bavorov

„Chrastavá žába v podání lidu slezského“ (K2298)

14 (1905) 45–46

♦ lidové vyprávění o velikých žábách, žijících v příbytcích lidí ♦ Malenovice, okr. Frenštát pod Radhoštěm

„Lidové písně z Pruského Slezska“ (K2299)

14 (1905) 293–294

♦ texty lidových písní ♦ Hlučínsko

„Vánoční doba ve Slezsku“ (K2300)

15 (1906) 115–116

♦ sv. Mikuláš — obchůzka "matiček", Štědrý den, sv. Štěpán; koledy "ščestí" ♦ Slezsko

„Jaké zná Hanák ptáky?“ (K2301)

15 (1906) 311–314

♦ zápis v nářečí: lidové názvy ptáků, lidová věda o ptácích, řeč ptáků ♦ Haná (Hluchov, okr. Prostějov)

„Dvě dětské pohádky z Kyjovska na Moravě“ (K2302)

17 (1908) 268–273

♦ pohádky pro nejmenší ♦ Milotice, okr. Kyjov

„Soukenictví v Hlučíně a Benešově v Pruském Slezsku“ (K2303)

17 (1908) 389–390

♦ soukenictví — podomácká výroba sukna, zvyklosti soukeníků, příležitostné veršování ♦ Hlučín; Dolní Benešov, okr. Hlučín

„Přijímání za sousedy na Hané“ (K2304)

18 (1909) 123–124

♦ výňatek z knihy Malůvky z Hané ♦ Haná

„Sv. Mikuláš a svátky vánoční u Čechů na Ratibořsku v Pruském Slezsku“ (K2305)

18 (1909) 146–147

♦ 1. sv. Mikuláš — ochránce dobytka, píseň; 2. vánoce — zvyklosti a lidová víra; 3. koledy vánoční (text) ♦ Ratiboř, okolí; Hlučínsko

„Co hanácký hajný vypravoval o hadech“ (K2306)

21 (1912) 282–283

„Advent slezských dětí“ (K2307)

24 (1924) 64–65

♦ drobné příspěvky k zvykosloví ♦ Slezsko

„Vánoce u vymírajících Moravců na ostrůvku bavorovském na Hlubčicku“ (K2308)

24 (1924) 117–120

♦ demografie, národnostní poměry — zvyky lidu v období vánoc ♦ Bavorov; Děhylov, okr. Hlučín

„Vymírající Moravci na ostrůvku bavorovském na Hlubčicku“ (K2309)

25 (1925) 171–178

♦ svatba, kroj, dožínky, přísloví, lidová píseň, balady, Družebná neděle — chození s májkou, dětské hry, říkadla, vynášení Mařeny ♦ Bavorov

„Nářečí na Hlučínsku a na Hané“ (K2310)

26 (1926) 189–191

♦ doplňky k dialektologickému slovníku Bartošovu ♦ Hlučínsko, Haná

„Slova a rčení z Hlučínska“ (K2311)

28 (1928) 152–153

♦ lidová rčení a některé jazykové zvláštnosti ♦ Hlučín, okolí

„Slova a rčení českych emigrantů v Pruském Slezsku, na Opolsku a Střelínsku“ (K2312)

28 (1928) 208–209

♦ výklad nářečních slov a rčení, dialektologický záznam

„Koledy slezské z Hošťálkovic na Hlučínsku, připojených k Československé republice. Vánoce v pruských Velkých Petrovicích“ (K2313)

29 (1929) 100–103

♦ zápisy koledních přání — zvyky a obyčeje o vánocích ♦ Hošťálkovice, Velké Petrovice u Ratiboře, Hlučín

„Dr. Čeněk Zíbrt a Slezsko“ (K2314)

32 (1932) 89–91

♦ Zíbrt, Čeněk, biografie

„Přísloví z Bavorova v Pruském Slezsku“ (K2315)

12 (1903) 490

„Krojové studie“ (K2316)

13 (1904) 311–313

♦ krojová vyobrazení ♦ Opavsko

„Had ssaje mléko krávě“ (K2317)

14 (1905) 157

♦ víra v nadpřirozenou moc zvířat ♦ Slezsko

„Helekání pastevců ve Slezsku“ (K2318)

23 (1914) 237

♦ lidová píseň — helekání ♦ Slezska, V. Lhota

„Slezské názvy květin“ (K2319)

23 (1914) 297–298

♦ Slezsko

„Ostatky na Těšínsku“ (K2320)

27 (1927) 188–189

♦ Petrovice, okr. Karviná; Malá Lhota, okr. Valašské Meziříčí

VYKOUKAL, F. V.

„Ze selské kuchyně“ (K2321)

1 (1892) 47–52, 137–142, 237–243, 384–390

♦ lidová strava: pokrmy každodenní, sváteční, příležitostné (vánoční, velikonoční, svatební, v "koutě"), jejich hotovení ♦ Český Brod, okolí

VYSKOČIL, Quido Maria

„Štědrovečerní průvod havířský na půlnoční“ (K2322)

24 (1924) 89–91

♦ vánoce — slavností havířské ♦ Příbramsko

VYSKOČIL, Quido Maria — KOBES, Jakub

„Vlk a medvěd, milovníci dudácké muziky“ (K2323)

26 (1926) 157–159, 1 vyobrazení

♦ lidové povídky ♦ Chodsko

VYSTYD, Antonín

„Duše v povříslovém uzlu“ (K2324)

29 (1929) 318–319

♦ lidová víra ♦ Sedlčansko

VYSTYD, Miloš

„Poklady v Hrádku na Kozím Hřbetě u Radíče“ (K2325)

13 (1904) 405

♦ Radíč, okr. Sedlčany (Osečany, Dubliny)

„Vodník v Konopišti“ (K2326)

14 (1905) 96

♦ Konopiště, okr. Benešov

„Topinky a pivní polévka“ (K2327)

19 (1910) 112

♦ každodenní jídla, svatební snídaně ♦ Knín, okr. Týn nad Vltavou

VYSTYD-OSEČANSKÝ, Jar.

„Doplňky k české literatuře lidovědné“ (K2328)

13 (1904) 259

„O českém lidovém právu obyčejovém“ (K2329)

13 (1904) 426–427

♦ lidové právo obyčejové — charakteristické znaky, definice

„Staré smlouvy: svatební z r. 1819 a 1840 (Příspěvek k studiu lidového práva obyčejového)“ (K2330)

17 (1908) 330–332

♦ dvě svatební smlouvy — přetisk ♦ Sedlčany, okolí (Nalčovice, Křepenice)

VURŠROVÁ, Klotylda

„Národopisné paběrky“ (K2331)

27 (1927) 376–377

♦ pověry

 

 

WANKLOVÁ, Madlenka

„Ozdoba židlic na Moravě“ (K2332)

3 (1894) 527–529, jedna strana kreseb

4 (1895) 5–7, dvě strany kreseb

♦ opěradla židlí, zdobená řezbou ♦ Dřevohostice, okr. Holešov; Ořechovičky, okr. Brno; Horní Bečva, okr. Valašské Meziříčí; Dolní Nětčice, okr. Hranice

„Děťská říkadla z Vltavotýna“ (K2333)

14 (1905) 334–335

♦ Týn nad Vltavou

WEGER, J.

„Pokrmy horské“ (K2334)

30 (1930) 56–57

♦ Chutnovka, okr. Turnov

WEICHET, Ed.

„Šotek z Votic“ (K2335)

30 (1930) 28–30 (online)

♦ lidová víra — zvyklosti při stavbě domu ♦ Votice

WEIS, Karel

„Píseň o ruskym císaři a prajskym králi“ (K2336)

11 (1902) 31–34

♦ píseň kramářská (?), text

„»Královácká«" koleda“ (K2337)

24 (1924) 92–93

♦ vánoční koleda ♦ Stachy, okr. Vimperk

WINTER, Zikmund

„Šat smutku a smrti u starých Čechův. Zprávy ze 16. století“ (K2338)

3 (1894) 6–7

♦ šat smuteční — móda černých smutečních šatů v českých zemích od poloviny 16. století — šaty do hrobu — čechel, hazuka

„Svědectví mrtvého“ (K2339)

1 (1892) 155–160

♦ usvědčení vraha svědectvím mrtvého, svědectví krve, 15.–17. století ♦ české země

„Staročeský doklad o znamenání na vrubě“ (K2340)

5 (1896) 157–158

♦ počítání vína na vruby z roku 1600 ♦ Praha

„Některé zvyky 16. věku“ (K2341)

7 (1898) 1–3

♦ pozdravy, středověké zvyklosti společenské — archivní doklady 16. století

„O staročeských slavnostech“ (K2342)

8 (1899) 28–30, 85–87

♦ beanie — slavnosti universitních studentů ♦ Praha

„Pověst o zvonech v Choustníku“ (K2343)

12 (1903) 373

♦ Choustník, okr. Soběslav

„Vlasy do rulíku spletané u lidí selských“ (K2344)

13 (1904) 110

záznam z roku 1531 o spletaných vlasech sedláků — záznam o počítání na vruby

WINTERA, Vavřinec

„Výslech dobrodružného lancknechta v Broumově roku 1615“ (K2345)

4 (1895) 385–389

♦ víra v lidi, nadané nadpřirozenou mocí ♦ Broumov, okolí

„Věštby sedlského synka z Broumovska ve století 18.“ (K2346)

7 (1898) 453–455

♦ lidová proroctví z 18. století — lidová četba — přetisk ♦ Šonov, okr. Broumov

„Pověst o pohanské panně“ (K2347)

9 (1900) 207–209

♦ Kladsko, Broumov

WLADIMSKÝ, Karel

„Sen Hanačky o synovi usmrceném“ (K2348)

12 (1903) 287–288

♦ vyprávění nářečím ♦ Haná

WOLDŘICH, Jan N.

„O složení několika hradišť jihočeských“ (K3050)

2 (1893) 1–13

♦ archeologie

 

 

ZAHRADNÍK, Isidor

„Koleda J. Košetického z r. 1690“ (K2349)

9 (1900) 203–204

♦ text koledy, přetisk rukopisu z r. 1690

„Rady J. Košetického r. 1690 na každý měsíc“ (K2350)

9 (1900) 214–215, 271–272, 373, 463

10 (1901) 173–174

♦ veršované rady v hospodářství a při polních pracích, pranostiky, přetisk rukopisu z r. 1690

„Staročeské »pohádky«“ (K2351)

9 (1900) 432

♦ přetisk ze staročeského rukopisu

„Slavnost padesátiletého rychtářství Václava Raitolara v Nebušicích u Prahy r. 1793“ (K2352)

14 (1905) 113–117

♦ Nebušice, okr. Praha — západ

„Výklady snů podle písmen v modlitbách“ (K2353)

11 (1906) 251

♦ podle rukopisu z r. 1620

„Vánoční prorokování o počasí“ (K2354)

15 (1906) 136

ZACHAR, Otokar

„Staročeské pověry řemeslnické“ (K2355)

5 (1896) 456

♦ pověry mydlářské

ZÁKREJS, František

„Na Stříbrském ostrůvku“ (K2356)

14 (1905) 86–88, 1 fotografie

♦ otázky národnostní — putování po českých osadách kolem Stříbra — názvy součástí ženského kroje ♦ Stříbro, okolí

ZÁLESKÝ, Miloš

„Obojživelníci a plazi v názvosloví a rčeních lidových“ (K2357)

24 (1924) 154–155

ZAMASTIL, Karel

„Dávka ořechů z Přemyslova pole ve Stadicích“ (K2358)

4 (1895) 448

♦ historické údaje o svobodném dvoru ve Stadicích, k článku V. Tille: "Lidové povídky o panovníkovi, povolaném od železného stolu" ♦ Stadice, okr. Ústí nad Labem

ZAPLETAL, Florián

„Len a konopě na Hané“ (K2359)

14 (1905) 438–439

♦ pěstování a zpracování lnu a konopí — vyprávění v nářečí ♦ Bochoř, okr. Přerov

„Z bájivé činnosti lidové“ (K2360)

15 (1906) 201–202

♦ vyprávění v nářečí o nadpřirozených bytostech a úkazech ♦ Bochoř, okr. Přerov

„»Markrabina« (Lidová tradice o Ječmínkovi z Bochoře)“ (K2361)

15 (1906) 281–286

♦ vyprávění v nářečí ♦ Bochoř, okr. Přerov

„Klepáči v Bochoři“ (K2362)

19 (1910) 296–298, 2 vyobrazení

♦ velikonoce — klapání — dialektologické záznamy ♦ Bochoř, okr. Přerov

„Ječmínkův sál v Chropyni“ (K2363)

19 (1910) 359–362

♦ pověst o Ječmínkovi ♦ Chropyně, okr. Přerov

„Dřevěná »cerkov« v Tročanech na východním Slovensku“ (K2364)

24 (1924) 168–173, 2 vyobrazení

♦ dřevěné kostely, popis a historické zprávy ♦ Tročany, okr. Bardejov

„»Větřák« (větrný mlýn) na Hané“ (K2365)

25 (1925) 25–31, 4 vyobrazení

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Haná

„»Větrňák« (větrný mlýn) na Moravském Kravařsku“ (K2366)

26 (1926) 34–37

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Kravařsko

„Šlépěje sv. Vojtěcha“ (K2367)

11 (1902) 384

♦ pověst ♦ Přerov, okolí

„Jak se mlátí cepem?“ (K2368)

12 (1903) 457

♦ mlácení obilí cepem, čištění větrem — vyprávění v nářečí ♦ Přerov, okolí

„Z hanáckého kraja“ (K2369)

13 (1904) 278–279

♦ vyprávění v nářečí ♦ Přerov, okolí

„Zimní rozprávky“ (K2370)

14 (1905) 155

♦ humorné rozprávky v nářečí ♦ Bochoř, okr. Přerov

„Mirošovská dřevěná »cerkov«“ (K2371)

25 (1925) 94–96

♦ popis dřevěného kostela ♦ Nižný Mirošov (Karpatská Ukrajina)

„Větrné mlýny v Čechách, na Moravě, v Podkarpatské Rusi, na Ukrajině a v Rusku“ (K2372)

28 (1928) 339–340

♦ soupis literatury ♦ Čechy, Morava, Ukrajina, Rusko

„Hanácké plkotačky“ (K2373)

15 (1906) 70

♦ vyprávění v nářečí ♦ Bochoř, okr. Přerov

„Vynášení smrti v Bochoři na Moravě roku 1906“ (K2374)

18 (1909) 269, 1 fotografie

♦ Bochoř, okr. Přerov

„Děvčata s kyselem na Květnou neděli v Bochoři na Hané“ (K2375)

18 (1909) 333, 1 fotografie

♦ Květná neděle — obchůzka děvčat s kyselem (máječky a košíky) ♦ Bochoř, okr. Přerov

„Děvčátka s kyselem na Květnou neděli a klepáč velikonoční s tragačem v Bochoři na Hané“ (K2376)

20 (1911) 317, 2 fotografie

♦ 1) obchůzka děvčat s kyselem na Květnou neděli; 2) hrkání s tragačem o velikonocích ♦ Bochoř, okr. Přerov

„Královničky v Bochoři r. 1910“ (K2377)

22 (1913) 30, 1 fotografie

♦ Bochoř, okr. Přerov

„Z hanácké moudrosti“ (K2378)

28 (1928) 327–329

♦ vyprávění v nářečí ♦ Přerov, okolí

ZÁSTĚRA, Karel

„Svatby vojenské za starých časů“ (K3002)

10 (1901) 404–406

♦ život v městech

„Jídelní lístky lidu českého za doby hladu a bídy“ (K2379)

11 (1902) 130–132

♦ jídla v čase nouze a hladu, ceny potravin ♦ Skuteč, okr. Hlinsko

„Z dějin tabáku na panství Rychmburském v polovici století 18.“ (K2380)

22 (1913) 284–287

♦ kouření: druhy dýmek, tabatěrek, druhy a ceny tabáku, poplatky z tabáku ♦ Rychmburk, okolí, okr. Hlinsko

„Zvyklosti starodávné při svatebních smlouvách křesťanských a židovských“ (K2381)

23 (1914) 229–235

♦ právní zvyklosti lidové — smlouvy svatební ♦ Rychmburk, okolí, okr. Hlinsko

„Skutečští ševci zahnali čerta.“ (K2382)

24 (1924) 381–384

♦ lidová povídka ♦ Skuteč, okr. Hlinsko

ZBOŘIL, Jan

„Hanačka z okolí Prostějova zavazuje si šátek" /2383)

17 (1908) 88–90, 32 kresbiček a 1 fotografie

♦ úprava hlavy žen, postup vázání šátku ♦ Prosťějov, okolí

„Lidové rozprávky hanácké z Prostějovska“ (K2384)

19 (1910) 298–299

♦ čarodějnice — lidová jídla ♦ Lešany, okr. Prostějov

„Hanácké stařenky a matky proti novotám v kroji“ (K2385)

24 (1924) 224–225

♦ kroj ženský, zánik kroje, dialektické záznamy ♦ Lešany, okr. Prostějov; Horka u Ohrozimě, Třebčín, Žešov, okr. Prostějov

„Povahopis hanácké selky ze 2. polovice 19. století“ (K2386)

25 (1925) 58–61, 109–112, 2 vyobrazení

♦ vyprávění v nářečí ♦ Bystročice, okr. Olomouc

„Povětrňák na Horce u Ohrozimi“ (K2387)

26 (1926), 56–57, 2 vyobrazení

♦ soupis větrných mlýnů ♦ Horka, okr. Olomouc

„Jak hynul kroj hanácký v Lešanech u Prostějova“ (K2388)

28 (1928) 209–211

ZBRASLAVSKÝ, J. K.

„Názvosloví pletařské na Zbraslavsku 1847“ (K2389)

22 (1913) 128–130

♦ zpracovávání proutí ♦ Zbraslav, okr. Praha

ZELENÝ, Josef

„Instrukcí obci Golč. Jeníkovské z r. 1638 (Instrukcí aneb nařízení, kterak se chovat mají zvláště v povinnostech postavený soudce, jak v obci Jeníkovsky, tak i v jiných obcech a vsech na panství Jeníkovském)“ (K2390)

20 (1911) 65–69

♦ povinnosti členů obecní správy, lidi ve službách obce a ostatních poddaných ♦ Golčův Jeníkov, okr. Čáslav

ZELENÝ, Josef A.

„Čáry ze Stupárovic u G. Jeníkova“ (K2391)

21 (1912) 221–224

♦ magické praktiky při chovu dobytka, léčení nemocí zaříkáním ♦ Stupárovice, okr. Čáslav

ZÍBRT, Čeněk

Srv. též Horský, Hroch, Soulek, J., Soulek, V., Soulková, M.

„Program Českého lidu“ (K2392)

1 (1892) 1–3

„Oznámení redakce (L. Niederle se vzdává redaktorské funkce)“ (K2393)

4 (1895) 544

„Oznámení (Č. Zíbrt přejímá vedení časopisu)“ (K2394)

4 (1895) 544

„Zasláno (Národopisné museum českoslovanské — návrh jeho založení, výzva k věnování sbírek)“ (K2395)

4 (1895) 575–576

„Dvacátý ročník Českého Lidu“ (K2396)

20 (1911) 1–3

„Na poslední strany 20. ročníku Českého Lidu“ (K2396a)

20 (1911) 477–480

♦ přetisk feuilletonu o ČL z Našich hlasů č. 47, 1910; výzva k podpoře ČL

„Do vínku novému Českému Lidu“ (K2397)

24 (1924) 1–4, 49

„Ročník 25. Českého Lidu“ (K2398)

25 (1925) 1–6

„Zkušenosti nešťastného redaktora Českého Lidu“ (K2399)

25 (1925) 239–240

„Významný hlas o důležitosti programu Českého Lidu“ (K2400)

17 (1908) 103–104

♦ výzva ke čtenářům časopisu Venkov (1907) ke sběru a záchraně lidové tradice, umění, památek, připomínka redakce Venkova o ČL

„Úvod“ (K2401)

29 (1929) 81

„Do třicátého ročníku“ (K2402)

30 (1930) 31–32

„Na obranu Českého Lidu(K2403)

14 (1905) 249–251

„Polemika s Em. Kovářem, Matoušem Václavkem a Františkem Bartošem“ (K2404)

2 (1893) 333, 452

„O srovnávacím studiu lidového podání (Na vysvětlenou a na obranu píše Čeněk Zíbrt)“ (K2405)

6 (1897) 294-320

♦ polemika s dr. Jiřím Polívkou, který z Zeitschrift für österreichische Volkskunde 1895 nepříznivě kritisoval Zíbrtův Seznam pověr a zvyklostí pohanských a jeho vědecké stanovisko — Polívkovo nepřiznivé stanovisko k Českému Lidu — Zíbrtova citace pochvalných referátů o ČL a o Zíbrtově činnosti a spisech — citování nepříznivých posudků o pracích Polívkových

„Josef Mánes a — dr. J. Polívka“ (K2406)

6 (1897) 407–408

♦ polemika s J. Polívkou

„Jak se »čerpá« z Českého lidu“ (K2407)

5 (1896) 486–496, 590–600

„Z činnosti lidovědného odboru Archeologické komise při České akademii pro vědy“ (K2408)

6 (1897) 113–114, 210–212, 405–407

11 (1902) 157

„Pozor na slovácké vyšívky“ (K2409)

6 (1897) 580–581

♦ výzva proti zneužití lidového umění

„Shledávejme stopy starobylosti v našich dějinách“ (K2410)

19 (1910) 60–62

♦ výzva archeologické komise a lidovědného odboru České akademie věd k sbírání pramenů

„Malované šatníky z Turnovska“ (K2411)

1 (1892) 573–578, 5 fotografií

♦ malovaný nábytek, fotografie ♦ Turnovsko

„Kancionál Jana Drašnara, kantora doberského“ (K2412)

1 (1892) 579–584, kresby 5 iniciál

♦ lidová knižní malba, lidový kancionál (z r. 1736–1741) ♦ Královéhradecko

„Jan Neruda“ (K2413)

1 (1892) 101–102

♦ nekrolog

„Zpráva o skřítkovi z r. 1382“ (K2414)

1 (1892) 186

♦ domovní skřítek — archivní zpráva ♦ Kralovice, okr. Plasy

„Vynášení »smrti« a výklady starší i novější“ (K2415)

2 (1893) 453–472, 549–560

♦ srovnávací studie, materiál evropský, historický i dobový, bibliografie, poukaz na různé výklady genese ♦ české země, Slovensko

„Milostné veršování z r. 1646“ (K2416)

8 (1899) 337

„Jízda »králů« o letnících v zemích československých“ (K2417)

2 (1893) 105–116, 2 fotografie, 1 kresba

♦ srovnávací studie — další místní varianty:

"Jízda o krála v Horňácku na Moravě“ (KM. Beňa)

"Hra na království o sv. Duše v okolí Hradce Králové“ (KPonec V. S. a Zíbrt Čeněk)

"Slavnost o letnicích na Plzeňsku“ (KKozák, Mar.)

"Zábava o svátcích svatodušních na Domažlicku“ (KČadek, J.)

"Vyvolávání o letnicích v Roušíně na Krumlovsku“ (KPlanský, T.)

"Koupání krále o letnicích v Roušíně na Krumlovsku“ (KPlanský, T.)

"Chození s králem v okolí Stupné u Krumlova“ (KKrása, J. A.)

♦ Čechy, Morava, Slovensko, Horňácko, Hradec Králové, Plzeň — okolí, Domažlice — okolí; Český Krumlov — okolí, Stupná, okr. Český Krumlov

„Chození s klibnou (s koněm)“ (K2418)

2 (1893) 349–370, 4 kresby

♦ masopust — srovnávací studie na podkladě evropského materiálu a staročeských pramenů

„Knihomalby slovenské v kancionálu senickém z roku 1692“ (K2419)

2 (1893) 375–382, 23 kreseb, většinou iniciály

♦ lidová iluminace — kancionály ♦ Senica na Slovensku

„Staročeské sbírky »pohádek« (hádanek)“ (K2420)

3 (1894) 33–39, 232–243

♦ hádanky staročeské a obsahu náboženského — přetisk sbírek

„Svatební a obžinkový průvod z prácheňského kraje r. 1836“ (K2421)

3 (1894) 311–316, 8 kreseb

♦ kroje svatební z roku 1836 ♦ Prácheňsko, jižní Čechy

„Dešťoměr prý rozhání mračna. Ukázka, jak vzniká v nynější době pověra mezi lidem“ (K2422)

3 (1894) 355–336

„Tištěné formuláře lidových pozvání na svatbu a křtiny“ (K2423)

3 (1894) 337–339

♦ tištěná pozvání z 18. století za kmotra — list kmotrovský, lidová korespondence

„Staré zprávy o hospodáříčkovi“ (K2424)

3 (1894) 432–436

♦ historické zprávy o hadu hospodáříčkovi

„Zpráva o Krakonošovi (Rýbrcoulovi) z r. 1618“ (K2425)

3 (1894) 49–50

5 (1896) 479–480: „Literatura o Rýbrcoulovi“

5 (1896) 516–519: „Další zprávy o Rýbrcoulovi“

♦ soupis pramenů ♦ Krkonoše

„Titulní list Rittersberkovy sbírky českých národních písní z roku 1825“ (K2426)

3 (1894) 328–329, 1 vyobrazení

„Lidové stavby na národopisné výstavě“ (K2427)

3 (1894) 340–341, 2 kresby

♦ referát a doporučení knihy J. Prouska o dřevěných stavbách českého lidu

„Pražská školní sbírka lidových výšivek z Čech, Moravy a Slovenska“ (K2428)

3 (1894) 349–350

„Jména pozemků u lidu českého“ (K2429)

3 (1894) 539–540

♦ dotazník

„Zpráva Jana Jeníka rytíře z Bratřic o trestech lidu poddaného ve století 18. a trestech řemeslníků nepoctivých (Z jeho rukopisných pamětí podává Čeněk Zíbrt)“ (K2430)

4 (1895) 119–122, 3 kresby

♦ mučidla "selská" — trestání kladou (= trdlicí), dřevěným oslem, trestání nepoctivých řemeslníků košem

„Dřevěné kostelíky v českých zemích“ (K2431)

4 (1895) 139–144, 8 kreseb, 1 fotografie

♦ lidová architektura církevní — dřevěné kostely ♦ Kočí, okr. Chrudim; Podůlšany, okr. Pardubice; Slavoňov, okr. Dobruška; Větřkovice, okr. Nový Jičín; Tichá, okr. Frenštát pod Radhoštěm; Kopřivnice, okr. Nový Jičín

„Dřevěné zámky v Čechách a na Moravě“ (K2432)

4 (1895) 291–294, 2 kresby, 2 fotografie

♦ Hodslavice, okr. Nový Jičín

„»Klíče od bílého dne« v písni staročeské z r. 1539“ (K2433)

4 (1895) 294–297

♦ lidová píseň milostná — motiv: "klíče od bílého dne"

„Šafaříkovy zápisky o písních »sotáckých« na Slovensku“ (K2434)

4 (1895) 481–483

♦ píseň, zápisy textů ♦ Humenné, okolí

„Památce Pavla Josefa Šafaříka“ (K2435)

4 (1895) 479–480, příloha k č. 5, kresba P. J. Šafaříka od Josefa Mukařovského

♦ vzpomínka k 100. výročí narození

„Balbínova zpráva o duhových miskách (r. 1661)“ (K2436)

4 (1895) 522

♦ lidový názor o původu mincí duhovek

„O vzniku pohádek a pověstí“ (K2437)

4 (1895) 352

♦ pohádky a pověsti, bibliografie srovnávacích studií

„Bájeslovné drobnosti ze začátku věku 15.“ (K2438)

4 (1895) 523

♦ staročeská zmínka o vodníkovi (vodní muž) a perchtě

„Národopisná výstava českoslovanská“ (K2439)

4 (1895) 495–496

5 (1896) 1–17, 97–128, 193–214, 289–320, 385–415, 497–515, 125 fotografií, 3 kresby

♦ průvodce po národopisné výstavě českoslovanské 1895

„O praktickém použití lidového ornamentu českého (Se zřetelem k průmyslovému oddělení Národopisné výstavy českoslovanské)“ (K2440)

5 (1890) 39–45

6 (1897) 48–53, 4 fotografie

♦ hnutí za obnovu lidových tradic — uplatnění prvků z lidových výšivek a krajek v pracích pokračovacích a divčích škol, zvláště pražské Městské pokračovací školy průmyslové pro dívky

„Timkova slovenská svatba“ (K2441)

5 (1896) 243–259

♦ svatba — přetisk A. E. Timka: Slovenská svatba, Banská Bystrica 1868, vera (domluva před svatbou), zvaní na svatbu, ptaní nevěsty, svatba, hostina, svatební tanec, svatební hry, čepení nevěsty, svatební písně

„Příspěvek k staročeským sbírkám »pohádek« (hádanek) II.“ (K2442)

5 (1896) 335–340

♦ další přetisky sbírek staročeských i novějších hádanek

„Bibliografický přehled českých národních písní“ (K2443)

5 (1896) 581–583

♦ doplňky k stejnojmenné Zíbrtově publikaci, vyšlé v Praze 1895

„Z netištěných zápisků Krolmusových“ (K2444)

5 (1896) 519–528

6 (1897) 97–101, 165–169, 567–569

7 (1898) 225–230, 342–347

♦ přetisk národopisných záznamů z Deníku P. V. Krolmusa z let 1852–54, 1858–61, drobné materiály

„Žákovské slavnosti na sv. Řehoře“ (K2445)

6 (1897) 12–17

♦ sv. Řehoř — obchůzky žáků: historické zprávy a výklady, přetisk zápisu obchůzky z r. 1804

„Žákovské slavnosti na sv. Blažeje“ (K2446)

6 (1897) 86–87

♦ sv. Blažej — obchůzka školáků — říkadla ♦ Morava, Slovensko

„Vyobrazení her a zábav staročeských“ (K2447)

6 (1897) 94–97, 3 reprodukce

♦ hry a zábavy — staročeské reprodukce a popis 2 dřevorytů a 1 drobnomalby ze 16. století

„Pověsti o Přemyslovi ve Slezsku“ (K2448)

6 (1897) 137–138

♦ přetisk Tomkova článku z Lumíra 1856 ♦ Osoblaha — okolí, okr. Krnov

„Zvířátka a Petrovští“ (K2449)

6 (1897) 156–159, 1 kresba Františka Ženíška

♦ soupis variant z literatur slovanských a mimoslovanských

„Přísaha mezní v hrobu nebo pod drnem“ (K2450)

6 (1897) 265–269, 1 reprodukce

♦ staročeská právní zvyklost: přísaha svědka v hrobě nebo s drnem na hlavě — literatura; přepis z knihy Jakuba Menšíka z roku 1600

„Literárněhistorické a lidovědné srovnávací studie Aleksandra Nikolajeviče Veselovského“ (K2451)

6 (1897) 509–521

♦ bibliografie prací A. N. Veselovského

„Na den sv. Anny“ (K2452)

6 (1897) 530–532

♦ sv. Anna v lidové víře — pouti

„Historické vysvětlivky některých obyčejův, obřadův, a slavností. 1. Svatovítská slavnost v Jemnici na Moravě. II. Kdy byl zaveden obřad umývati nohy 12 starcům na Zelený čtvrtek na Hradě Pražském“ (K2453)

6 (1897) 537–541

♦ svatovítská slavnost v Jemnici — historický původ — Zelený čtvrtek: mytí nohou starcům na Hradě Pražském — historické zprávy ♦ Jemnice, okr. Dačice; Praha

„Příspěvky k bibliografii lidovědy československé“ (K2454)

6 (1897) 573–577

♦ doplňky k bibliografii Pátkově — ukázky ze zamýšleného vydání Bibl. lidovědy československé: bibliografie lidových písní, bibliografie o bílé paní, bibliografie etnografie Moravy, Valašska, Hané, Charvatů moravských, bibliografie o portáších, bibliografie o Ječmínkovi

„Boží muka“ (K2455)

6 (1897) 578–579, 3 kresby

♦ výzva ke sbírání materiálu ♦ Domažlice, okolí

„Kovárny a mlýny“ (K2456)

6 (1897) 561–566, 5 kreseb J. Prouska

♦ kovárny, mlýn vodní, pila vodní ♦ Příšovice, okr. Turnov; Kněžmost, okolí, okr. Mnichovo Hradiště; horní Pojizeří

„Vyšívání pávovým brkem“ (K2457)

6 (1897) 115–116

„Kříže tak řečené cyrilomethodějské“ (K2458)

6 (1897) 213–214

„Budoucnost ethnografických museí“ (K2459)

6 (1897) 214–216

„Starší vyobrazení lidových krojů českých“ (K2460)

6 (1897) 222

♦ bibliografie

„Otisky křížů ve stromech a pověsti o nich“ (K2461)

7 (1898) 29–33, 361, 3 kresby

9 (1900) 423–424

10 (1901) 439-442, 2 vyobrazení

13 (1904) 472, 1 vyobrazení

20 (1911) 440–441

♦ mezní znamení, otisky kříže ve stromech — zprávy, úvahy o původu — přetisk z Posla z Budče 1848, zprávy z roku 1742, 1745 ♦ Kutná Hora; Běchary, okr. Jičín; Třeboradice, okr. Praha sever; Sebečice, okr. Rokycany

„Zobrazování nejsvětější Trojice skupinou tří hlav v chatách lidu českého“ (K2462)

7 (1898) 94–103, 5 fotografií

9 (1902) 50–51, vyobrazení

♦ ikonografie — zobrazování nejsv. Trojice — historické zprávy, doklady

„Jihlavská Nová pranostika pro savský lid“ (K2463)

7 (1898) 369–381

♦ přetisk Pranostiky pro selský lid z 18. století (předpovídání počasí, úrody, nemocí — povinností hospodáře a hospodyně — domácí léčení — rady v hospodářství a při chovu dobytka — ochrana statku protí škůdcům) ♦ Jihlava

„Pokusy o přirozený výklad pověr československých na sklonku 18. a na začátku 19. věku (Doplněk Grohmannovy sbírky pověr z Čech a Moravy)“ (K2464)

7 (1898) 104–120, 195–205

8 (1899) 30–45, 93–110, 209–213, 251–259 381–393

9 (1900) 65–76

♦ přetisk spisu proti pověrám: Karel z Eckartshausenu, přel. J. Monse: Odkryté tajnosti, Olomouc 1792, Karel Michalko: Rozmlouvání učitele, Prešpurk 1802, Jan Javornický: Lucian, syn Fortunatův, díl I., II., III. Praha 1827, 1828, ukázky z knihy Jan Hýbl: Poučné a kratochvilné historie o strašidlech, Jindřichův Hradec 1820

„Básník samouk Vojtěch Koťara“ (K2465)

7 (1898) 404–420

♦ životopis ♦ Proseč, okr. Chotěboř

„K písním o Faustovi“ (K2466)

7 (1898) 445–446

♦ přetisk jarmareční písně o Faustovi ♦ Tábor, okolí

„Literatura kulturněhistorická a ethnografická“ (K2467)

7 (1898) 1–92

8 (1899) 1–96

9 (1900) 380–384

10 (1901) 91–96, 251–256

11 (1902) 62–64, 158–160, 205–208

12 (1903) 63–64, 159–160, 208, 398–400, 447–448, 494–496

13 (1904) 46–48, 92–96, 140–144, 190–192, 239–240, 331–336

14 (1905) 61–64, 204–208, 395–400

15 (1906) 60–64, 110–112, 205–208

16 (1907) 62–64, 160, 207–208

17 (1908) 59–64, 108–112, 253–256

18 (1909) 61–64, 302–304, 462–480

19 (1910) 249–256

20 (1911) 59–64, 109–112, 155–160, 198–208, 383–400, 459–477

21 (1912) 57–64, 107–112, 155–160, 249–256, 299–304

22 (1913) 60–64, 105–112, 345–352

23 (1914) 56–64, 110–112, 396–400

♦ bibliografické přehledy evropské literatury

„Klapání lnu na Chodsku“ (K2468)

7 (1898) 71–72

♦ lnářství ♦ Chodsko

„Stará vyobrazení české pověsti o Přemyslovi a Libuši“ (K2469)

7 (1898) 240–241

„Vyobrazení lidových krojů z Boleslavska a Čáslavska r. 1823“ (K2470)

7 (1898) 243–244

♦ referát o Gerleho díle

„Obrazové písmo — dětská hra“ (K2471)

7 (1898) 245–248

„Jubilejní vzpomínka na provolání o národním kroji r. 1848“ (K2472)

7 (1898) 326–327

„Typy a kroje z Chodska.“ (K2473)

7 (1898) 395, 4 vyobrazení

„Slovačka při ručním mlýnku. Kresba Karla Žádníka“ (K2474)

7 (1898) zvláštní příloha k č. 5

♦ mletí na ručním mlýnci

„K 60tým narozeninám Josefy Náprstkové“ (K2475)

8 (1899) 81–84, 1 fotografie V. a J. Náprstkových

♦ Josefa Náprstková — životní jubileum - sbírky Čs. národopisu v Náprstkově Průmyslovém museu, jejich vznik ♦ Praha

„K dějinám české literatury lidové“ (K2476)

8 (1899) 118–119

♦ výpis z dodatku k Indexu zakázaných knih z roku 1770 o ničení pověrečných modliteb a "zázračných" jarmarečních a poutních listů

„Hádanky“ (K2477)

8 (1899) 133–140, 302–308

♦ hádanky — přetisk slovenského rukopisu z konce 17. nebo počátku 18. století ♦ Slovensko

„Dřevěný kostel ve Velké Hrabové“ (K2478)

8 (1899) 152–153, 1 fotografie

♦ Velká Hrabová, okr. Ostrava

„Zápisky sedlákovy a studium historické“ (K2479)

8 (1899) 220–224

♦ potřeba studia kulturněhistorického — zápisy Josefa Dlaska 1716–1853

„Fotografie ve službách lidovědy“ (K2480)

8 (1899) 401–411, 16 ilustrací

13 (1904) 119, 6 fotografií; 215, 8 fotografií; 360, 6 fotografií; 407, 5 fotografií

22 (1913) 327, 11 fotografií

♦ fotografie v národopise — ukázky ze sborníku Smíchovsko a Zbraslavsko — fotografie krojů, kostelů a jeden celkový pohled na Polskou Ostravu

„Na svatbě chodské“ (K2481)

8 (1899) 425–427, 1 fotografie

♦ fotografie J. Strouhala z Chodska — vyvážení peřin nevěstě ♦ Chodsko

„Honění krále na Hané r. 1862“ (K2482)

7 (1898) 69–71

♦ přetisk: Ondřej Látal, Hvězda 1862, č. 14, s. 167 ♦ Ohrozim, okr. Prostějov

„Lidové kroje z Klatovska, Chrudimska a Jičínska z roku 1826“ (K2483)

9 (1900) 61–63, 2 reprodukce kreseb, 1 barevná příloha k č. 1; 301, 2 reprodukce; 369–370, 2 barevné reprodukce

♦ městský, lidový kroj mužský a ženský — barevná vyobrazení z roku 1826 ♦ Klatovy, okolí; Jičín, okolí; Chrudim, okolí

„Horník v lidovém podání českém“ (K2484)

9 (1900) 303–304

♦ otisk dotazníku báňského spolku "Prokop" v Příbrami o rýžování, dolování a hutnictví, o pověstech a lidové víře k nim se vztahujicí, o zvycích, písních aj.

„Básník samouk Vojtěch Koťara, rychtář ve vsi Proseči“ (K2485)

9 (1900) 341–351

♦ přetisk veršovaných skladeb V. Koťary z konce 18. století a počátku 19. století ♦ Proseč, okr. Chotěboř

„Dodatek od dra Čeňka Zíbrta k článku L. Katony: Maďarská knížka z roku 1764 o trestu bezbožných tanečníků v Čechách“ (K2486)

9 (1900) 388–390, 2 reprodukce

♦ pověst o potrestání bezbožných tanečníků — srovnávací materiál středověký a slovenský

„Studie J. Prouska o dřevěných stavbách českých“ (K2487)

9 (1900) 458, 9 kreseb

♦ dům, části: štít, sloup, brána, špýchary ♦ Malý Rohozec, Dolánky, Příšovice, okr. Turnov; Loukov, okr. Semily

„Železné krávy“ (K2488)

9 (1900) 375–378

„Dopisy V. Krolmusa V. Hánkovi“ (K2489)

10 (1901) 40–46, 103–114, 195–204, 269–276, 344–352, 425–435

11 (1902) 8–14

12 (1903) 50–53, 72–75

♦ přetisk dopisů z let 1829–1860

„Stavba lodí na Žďákově u Vorlíka“ (K2490)

10 (1901) 167, 5 fotografií

♦ Žďákov u Chrástu, okr. Milevsko

„Kšaft a poručenství Vepřka Korokota (Středověká žertovná skladba v úpravě staročeské)“ (K2491)

10 (1901) 184–188

♦ přetisk zábavného čtení staročeského a jeho latinské předlohy

„Ilustrace českých pověstí z roku 1787 a 1837“ (K2492)

10 (1901) 207–209, 4 reprodukce

11 (1902) 369–370, 1 kresba

♦ rytiny z roku 1787, ilustrujicí pověst o Přemyslu oráči, o čertu nesoucím sloup na Vyšehrad, o čertech beroucích pyšnou hraběnku a o bezhlavém jezdci u Strahovského kláštera

„Dopisy našeho lidu I. Listy z vojny“ (K2493)

10 (1901) 294–295 11 (1902) 381–382

♦ lidová korespondence: dopis syna rodičům z vojny, dopis vojáka milé z roku 1825 ♦ Tábor, okolí

„Dřevěné kostelíky ve Slezsku“ (K2494)

10 (1901) 314–315, 358 — 3 fotografie

♦ dřevěné kostely, pověst o vzniku kostela na hoře Prašivce, bibliografie německé literatury o dřevěných kostelích ve Slezsku ♦ Slezsko; Třanovice, okr. Český Těšín; hora Prašivka

„Nové vydání Ezopových fabulí od Antonína Truhláře“ (K2495)

10 (1901) 454–460, 18 reprodukcí dřevorytů

♦ recense o novém vydání Ezopových bajek — otisk vydání z roku 1557

„Píseň o potrestaných tanečnicích ze století 17.“ (K2496)

10 (1901) 474–477

♦ přetisk jarmareční písně z první poloviny 17. století

„Valašské povídky J. M. Slavičínského“ (K2497)

10 (1901) 86–90

♦ hodnocení z hlediska etnografie

„Virgule při hledání pokladů“ (K2498)

10 (1901) 250

♦ bibliografie

„Rychtářské právo“ (K2499)

10 (1901) 413–415, četná vyobrazení

„»Délka Krista Pána« — ochranou proti všeliké pohromě“ (K2500)

11 (1902) 96–97, 1 reprodukce

♦ přetisk z modliteb z roku 1788

„Dřevěné a jiné stavby v okolí Blaníka“ (K2501)

11 (1902) 105–107, 157, 8 kreseb

♦ kresby A. Roškotové: dům obytný, špýchárky, stodola osmihranná, mlýn, zvonička ♦ Vlašim, okolí; Křížov, Znosim, Onšovice, Hrádek

„Puchmajerův slovník řeči zlodějské z roku 1821“ (K2502)

11 (1902) 172–176

♦ tajná řeč zlodějů — přetisk Puchmajerova slovníku z roku 1821

„Hádanky tištěné v Příbrami roku 1737“ (K2503)

11 (1902) 197–200, 252–254

♦ přetisk sbírky duchovních hádanek z roku 1737 ♦ Příbram

„Tadeáše Hájka z Hájku, protomedika království Českého, hádání osudů lidských z čela roku 1584“ (K2504)

11 (1902) 231–236, 49 kreseb

„Dvě neuvěřitelné rozprávky o pražském potoku Botiči: 1. Voda v Botiči vínem. 2. V Botiči lov na ryby“ (K2505)

11 (1902) 286–287

♦ pověst o proměně vody ve víno, zapsaná Krolmusem, a historické zprávy o lovu ryb z roku 1671 ♦ Praha

„Sbírka písní a kratochvilných skládání ze začátku 18. století“ (K2506)

11 (1902) 452–467

12 (1903) 11–21

♦ přetisk rukopisu z klášterní knihovny ve Lnářích — lidové písně a skladby — umělé písně a skládání satirická — kolední parodie, koleda o Narození Páně

„Praktické použití lidového ornamentu při výzdobě nábytku“ (K2507)

11 (1902) 55–58, 327, 1 fotografie, 2 kresby

„Staročeská ptačí mluva“ (K2508)

11 (1902) 191

♦ přetisk ptačí řeči ze staročeských památek (z roku 1578 a 1675)

„Martinkové, chasa nezbedná“ (K2509)

12 (1903) 101–102

♦ Martinkové = chasa propuštěná na sv. Martina ze služby — zpráva o jejich výtržnostech z roku 1590

„Radovánky nevinných dítek o vánocích od Jakuba J. Ryby r. 1804“ (K2510)

12 (1903) 119–123

♦ přetisk knížky J. J. Ryby z roku 1804 se zmínkami o obyčejích, pověrách a slavnostech v době vánoční (ve formě rozmluvy) ♦ Rožmitál, okr. Blatná

„Pozdravy staročeské“ (K2511)

12 (1903) 145–146

♦ přetisk z Traktátu Simeona Valencia Lounského z roku 1616 o pozdravech

„Písně sebrané od Jana Jeníka z Bratřic na sklonku věku 18.“ (K2512)

12 (1903) 165–169

♦ zápisy textů lidových písní ♦ Čechy

„Dopisy zamilovaného vojáka z roku 1792“ (K2513)

12 (1903) 170–173

♦ lidová korespondence milostná

„Rozmlouvání sedláka s doktorem o moru roku 1582“ (K2514)

12 (1903) 198–199

♦ ukázky z knihy kněze Jana, faráře v Bakově, z roku 1587 — lidové léčení, lidová četba

„V. Krolmusa Slovník obyčejů, pověstí, pověr, zábav a slavností lidu českého(K2515)

12 (1903) 212–219, 262–269, 323–334, 389–394, 426–431

13 (1904) 53–58, 113–118, 215–224, 263–271, 311–319, 407–415

14 (1905) 138–144, 186–191

16 (1907) 222–227, 282–285, 344–346, 390–393, 461–474

17 (1908) 14–18, 90–99

♦ přetisk Krolmusova rukopisu z roku 1832 s různorodým materiálem národopisným ♦ Čechy

„J. Vyhlídal o hanáckém kroji“ (K2516)

12 (1903) 232–238, 7 fotografií

♦ stati o ženském kroji z knihy J. Vyhlídala: Z hanáckých dědin ♦ Haná; Osek nad Bečvou, okr. Hranice; Kojetín, okolí; Dubany, okr. Prostějov; Žalkovice, okr. Kroměříž; Hulín, okr. Kroměříž; Hluchov, okr. Prostějov; Břest, okr. Kroměříž

„Mandragora Rudolfa II.“ (K2517)

12 (1903) 288–297, 440–441, 2 kresby

♦ zprávy a pojednání v literatuře starověké, středověké, orientální, staročeské; mandragora ve víře a léčení

„Dopis Boženy Němcové Františku Ladislavu Čelakovskému o Bulácích (Chodech)“ (K2518)

12 (1903) 305–309

♦ přetisk dopisu z roku 1848 — obsah: záznamy dialektologických výrazů, poznámky, o kroji, přísloví a pořekadla, názvy pohádek, typ a povahy Buláků ♦ Chodsko

„Studie V. Smutného o charakteru polabského lidového stavitelství“ (K2519)

12 (1903) 320–322, 12 kreseb

♦ recense a výňatky z knihy V. Smutného, kresby lomenic, vrat, sloupu, sýpek, kovárny, hospody ♦ Polabí; Kostelní Lhota, okr. Poděbrady; Sadská, Zvěřínek, okr. Nymburk; Hrobičany, okr. Nový Bydžov

„Boženy Němcové sbírka Různořečí Domažlické(K2520)

12 (1903) 377–384

♦ přetisk rukopisu Boženy Němcové o nářečí na Domažlicku

„Sedlákova práce na rytinách v knize Komenského: Vestibulum rerum et linguarum 1658“ (K2521)

12 (1903) 416–418, 2 reprodukce rytin

♦ reprodukce dvou rytin z roku 1658 s výjevy ze života na venkově (polní práce: orání — mlácení), chov dobytka, včel atd.

„Dopis Slavomila Čekanoviče českému učenci o samosynech, samotočkách, zakrpencích (trpaslících) apod.“ (K2522)

12 (1903) 406–409

♦ zápisy vyprávění o nadpřirozených bytostech ♦ Slovensko

„Dětské hračky české podle návrhu V. Smutného“ (K2523)

12 (1903) 423–426, 4 kresby; 479–482, 4 kresby

♦ návrhy na dětské hračky

„Blažeje Jičínského píseň historická o slavných Městech Pražských z roku 1589“ (K2524)

12 (1903) 462–470

„Polabské stavby lidové“ (K2525) (= pokračování k ČL 12, 320, pod jiným nadpisem), viz č. 2519)

12 (1903) 471–473, 3 fotografie

♦ fotografie: statek dřevěný, krytý doškem, kovárna, zděná chalupa ♦ Polabí: Chotěšice, Opočnice, Sokoleč, okr. Poděbrady

„Československá lidověda v cizích časopisech“ (K2526)

12 (1903) 435–436, 488–490

♦ bibliografie — čs. národopisný materiál v cizích časopisech

„Pověst o hradu Pořešíně“ (K2527)

12 (1903) 58

♦ pověst ♦ Pořešín, okr. Kaplice

„Všezvěd snesitedlný roku 1697“ (K2528)

12 (1903) 87–95

♦ ukázky z knihy L. B. Červenky z roku 1697

„Staročeské pádlo — zábava“ (K2529)

12 (1903) 153, 1 reprodukce rytiny

♦ zábava řeznického cechu o masopustě

„Československé oddělení krojů na výstavě v Petrohradě“ (K2530)

12 (1903) 156, 336

„Lidová tradice v české škole“ (K2531)

12 (1903) 249

♦ učivo o lidové kultuře v osnovách školních

„Posvícenští panáci v Kutné Hoře“ (K2532)

12 (1903) 250–251

♦ zvyklosti posvícenské

„Původ a význam vánočního stromku“ (K2533)

12 (1903) 340–344, 397

„Rozmlouvání mezi domácím pánem a nájemníkem z roku 1832“ (K2534)

12 (1903) 452

♦ píseň jarmareční z roku 1832

„Písně o českých sedlácích z roku 1848“ (K2535)

13 (1904) 63–64

♦ dvě posměšné písničky

„Šimona Lomnického z Budče Řádek dětinský (Knížka pro české děti z roku 1609)“ (K2536)

13 (1904) 97–102

♦ ukázky z Lomnického knížky naučení pro děti

„»Trapulky do bulky« (Rýmovaná naučení o hře karetní)“ (K2537)

13 (1904) 197–203

♦ rýmování o pravidlech karetní hry z roku 1766 a 1822

„Konráda Hosa Rozmlouvání Petra svatého s Pánem o obyčejích a povahách nynějšího lidu na světě roku 1585“ (K2538)

13 (1904) 228–233, 243–250

♦ srovnání uvedeného rýmování s německou předlohou

„Lidské čelisti se zámkem“ (K2539)

13 (1904) 257–258

♦ zpráva o článku A. Kmeta v Časopisu Museální slovenské společnosti č. 6, 1903 — o dalších čelistích se zámky

„Ctiboh Zoch roku 1854 A. V. Šemberovi o nářečích slovenských“ (K2540)

13 (1904) 280–281

♦ dopis Ctiboha Zocha, faráře v Jasenové, o výsledcích jeho dialektologických bádání na Slovensku

„Alše Knoblocha z Pirnsdorfu roku 1561 návod ovčákům proti čárům a kouzlům“ (K2541)

13 (1904) 293–297

♦ přetisk z knihy Alše Knoblocha — závěrečná část: proti čarování ovcím

„K. Braxatoris o slovenských nářečích: roku 1854“ (K2542)

13 (1904) 302–303

♦ dopis K. Braxatorisa, evang. faráře v Tesárech, A. V. Šemberovi o nářečí v Hontě

„Tobiáše Mouřenína Věk člověka roku 1604“ (K2543)

13 (1904) 337–354, 390–405, 454–469, 12 reprodukcí

♦ přetisk veršované hry T. Mouřenína, v úvodu srovnávací studie J. Bolteho o poměru k německým skladbám Gengenbacha a Wickrama

„Povídka o Popelce zapsaná r. 1859 od Františka Petery v Jaroměři“ (K2544)

13 (1904) 387–379

„Pohádka o obru“ (K2545)

13 (1904) 421–428

♦ pohádka zapsaná roku 1863 v Praze

„Slovenské kroje a typy“ (K2546)

13 (1904) 30–31, 5 ilustrací

♦ fotografie krojů a chalupy, lidí světem jdoucích, kresba bači s ovcemi — z knihy K. Kálala ♦ Slovensko (Čadca aj.)

„Žnivuvka (dožínky) v Orlové (východní Slezsko)“ (K2547)

13 (1904) 38–39, 1 fotografie

♦ fotografie z dožínek v Orlové (při výstavě roku 1894) ♦ Orlová, okr. Karviná

„Staročeské slavnosti studentské beanie(K2548)

13 (1904) 185, 1 reprodukce

„Obrázky — dárečky z poutí (řada první)“ (K2549)

13 (1904) 79, 4 kresby

♦ čtyři kresby z pouti

„O šípových jedech u starých Čechů“ (K2550)

13 (1904) 87

♦ zmínky v staročeské literatuře o napouštění zbraní jedem

„Říkání a přípitky při dostavění kostela v Domažlicích“ (K2551)

13 (1904) 90

♦ zvyklosti stavebního dělnictva při stavbě domu ♦ Domažlice

„Ženské kroje a typy slezské“ (K2552)

13 (1904) 160–162, 5 fotografií

13 (1904) 311, 5 fotografií

♦ recense knihy J. Vyhlídala Naše Slezsko (1903) ♦ Jaktař, Vlaštovičky, Jarkovice, Slavkov, Domořadovice, Opava — okolí, Frýdek — okolí

„Oblíbené poutní chrámy ve Slezsku“ (K2553)

13 (1904) 166, 4 fotografie

♦ z knihy J. Vyhlídala Naše Slezsko

„Slovácká rodina z Dubňan u Hodonína“ (K2554)

13 (1904) 180, 1 fotografie

♦ fotografie rodiny z Dubňan v krojích ♦ Dubňany, okr. Hodonín

„C. Lelek roku 1841 o Češích v Pruském Slezsku“ (K2555)

13 (1904) 254

♦ otázky národnostní v dopise C. Lelka A. V. Šemberovi ♦ Hlučínsko, Hlubčicko

„Závody v běhu žen vratislavských“ (K2556)

13 (1904) 273, 1 reprodukce rytiny

♦ zábava žen při střeleckých slavnostech

„Hubený fest v povídce V. Beneše-Třebízského“ (K2557)

13 (1904) 286

♦ lidé nadaní zvláštní mocí

„Hlava sedlákova, složená z hospodářského náčiní a plodin“ (K2558)

13 (1904) 321, 1 kresba

♦ dřevoryt ze 16. století (z musea v Norimberku)

„»Žižkovy« a »české« zbraně v selském povstání dolnorakouském roku 1626“ (K2559)

13 (1904) 323, 1 kresba

♦ zbraně při selském povstání roku 1626

„Dopis Ant. V. Malocha A. Šemberovi roku 1854 o dialektu jičínském“ (K2560)

13 (1904) 419

♦ nářečí jičínské a rozdělení nářečí českých

„Příspěvek k povznesení církevního umění“ (K2561)

13 (1904) 383–385

♦ uplatnění prvků lidové tvorby v soudobém umění církevním

„Zarážení nemoci do dubu“ (K2562)

13 (1904) 480

♦ Jaroměř

„Buben potažený Žižkovou koží“ (K2563)

13 (1904) 430–431

„Staročeská zaříkadla a lekovadla nemocí“ (K2564)

14 (1905) 10–13

♦ zaříkání nemocí lidí i zvířat, přetisk rukopisu ze 16. století

„Materialie a studie ku pověsto o Jakubu Kubatovi“ (K2565)

14 (1905) 26–28

♦ materiál historický ♦ Blata, jižní Čechy

„Kubata dal hlavu za blata“ (K2566)

14 (1905) 31–37, 10 fotografií

♦ referát o knížce Fr. Mir. Čapka Rychtář Jakub Kubata dal svou hlavu za Blata, České Budějovice 1901; založení Spolku pro zbudování pomníku; polemika; odhalení pomníku, pamětní list, fotografie ze slavnosti; zahájení diskuse o věrohodnosti a historičností tradice Kubatovské ♦ Blata, Zbudov, okr. Vodňany

„Dopis V. Taubera Al. V. Šemberovi roku 1845“ (K2567)

14 (1905) 40–42

♦ dopis o národnostní otázce na Litovelsku, o německé kolonisaci ♦ Litovel, okolí; Runářov, Skřípov, Brodek, Dešná, Lhota

„Z východočeských psaných modliteb“ (K2568)

14 (1905) 183–185, 29 kreslených motivů

♦ lidová iluminace — referát o sbírce Karla Adámka, ukázky ♦ východní Čechy

„Car Alexandr I. — oráč na Hlubocku. IV. Wenzigův záznam pověstí roku 1860. V. Báseň Bedřicha Pešky: Cárský pluh r. 1876“ (K2569)

14 (1905) 213–214

♦ pověsti o caru Alexandrovi, veršování pro mládež od Bedřicha Pešky ♦ Hluboká nad Vltavou, okolí, okr. České Budějovice

„Obětní železná zvířátka“ (K2570)

14 (1905) 228–242, 12 kreseb

♦ podrobná recense a výňatky z knihy R. Andrle Votive und Weihegaben..., Braunschweig 1904, doplňky českého materiálu

„Holičská továrna na majoliku“ (K2571)

14 (1905) 431–434, 6 fotografií, 1 kresba

♦ recense knihy Karla Schirka Die k. k. Majolika-Geschirrfabrik in Holitsch ♦ Holič, okr. Skalica

„Staročeská rozprávka o masopustních mumrajích a hodokvasu v 15. století“ (K2572)

14 (1905) 456–458

♦ masopust v 15. století — přetisk rukopisu Neuberkova

„Pražské České Noviny roku 1783 o náboženských blouznivcích východočeských odvedených k vojsku do Uher“ (K2573)

14 (1905) 468–471

„Šohaj a děvčata z Vlčnova u Uherského Brodu“ (K2574)

14 (1905) 46–47, 1 fotografie

♦ fotografie mužského a ženského kroje z Vlčnova ♦ Vlčnov, okr. Uherský Brod

„Přijímací list k národní obraně v Křinci roku 1848“ (K2575)

14 (1905) 48, 1 reprodukce

„Sbírka čepců z Hlinecka p. Karla Adámka“ (K2576)

14 (1905) 79, 4 fotografie

♦ čepce vyšívané stehem rulíčkovým

„Had saje mléko krávě“ (K2577)

14 (1905) 85, 1 kresba

♦ lidová víra o hadu sajícím mléko krávě, kresba v rukopise ze 14. století ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

„Desatero přikázání z Poděbradska“ (K2578)

14 (1905) 89–90, 1 reprodukce

♦ reprodukce psaného Desatera s iluminacemi ♦ Poděbrady, okolí

„Vyobrazeni Libice u Bolelouckého roku 1668“ (K2579)

14 (1905) 92, 1 reprodukce

♦ Libice nad Cidlinou, okr. Poděbrady

„Zábavy lidové v 16. století“ (K2580)

14 (1905) 105, 1 kresba

♦ lidové zábavy v 16. století, dřevoryt ♦ Německo

„Meluzína na kachlíku v Chrudimském museu“ (K2581)

14 (1905) 97

♦ kachlík z konce 16. stol.

„Staré obrázky z Poděbrad“ (K2582)

14 (1905) 135–137, 5 reprodukcí

♦ pohledy na Poděbrady ze 17. a 18. století

„Rej českých tanců“ (K2583)

14 (1905) 152–153, 1 kresba

♦ kresba různých tanců podle Nerudova popisu v Obrazech života 1859 ♦ Čechy

„Zábavy dětské i dospělých“ (K2584)

14 (1905) 192–194, 8 kreseb

♦ dětské hračky — postup práce

„Lístky vydávané při koledních obchůzkách tříkrálových“ (K2585)

14 (1905) 199, 3 kresby

♦ reprodukce tří koledních lístků tříkrálových z 18. století ♦ Stochov, okr. Nové Strašecí

„Český sedlák a selka na mapě P. Aretina z Ehrenfeldu r. 1619“ (K2586)

14 (1905) 246, 1 kresba

♦ kresba kroje mužského a ženského z roku 1619

„Koleda pacholátkům v Ředhošti na koledu roku 1566“ (K2587)

14 (1905) 251

♦ historický pramen

„Staré knihomalby z Poděbradska“ (K2588)

14 (1905) 271–272, 6 fotografií, 1 kresba

„Boží muka“ (K2589)

14 (1905) 299

♦ historické prameny

„Sroubek ke krmení ptactva ve slohu lidovém“ (K2590)

14 (1905) 336–337, 1 fotografie

„Vynášení smrti v Tovačově“ (K2591)

14 (1905) 344, 1 fotografie

♦ fotografie vynášení smrti z roku 1902, pořádaného X. Běhálkovou ♦ Tovačov, okr. Kojetín

„Píseň o stížnosti Marie Terezie před krucifixem“ (K2592)

14 (1905) 346

♦ píseň jarmareční, text

„Prof. Al. Brückner o staročeských Frantových Právech a o Českém Lidu(K2593)

14 (1995) 491–495

♦ přetisk referátu Al. Brücknera

„Pivní snop do stodoly“ (K2594)

14 (1905) 489

♦ zaklínání v XV. století

„Matouše Benešovského Philonoma Knížka slov českých vyložených, odkud svůj počátek mají, totiž, jaký jest jejich rozum 1587“ (K2595)

15 (1906) 23–30, 84–88, 151–153, 195–199

16 (1907) 42–46, 84–86, 131–135, 174–178

♦ etymologie slov českých, slovanských a jiných — přetisk rukopisu z roku 1587

„České divadlo loutkové“ (K2596)

15 (1906) 96–100, 8 fotografií, 1 kresba

♦ recense, referát o knížce Ladislava Nováka Loutkové divadlo — historie loutkového divadelnictví, divadlo Matěje Kopeckého, současné loutkové scény

„Staré slovenské koledy“ (K2597)

15 (1906) 138–139

♦ texty ♦ Slovensko

„Mistr Jan Černý o mandragoře“ (K2598)

15 (1906) 144–145, 1 kresba

♦ mandragora z roku 1517 — přetisk z herbáře J. Černého

„Vyšívání, jeho technika a užití“ (K2599)

15 (1906) 319–324, 4 fotografie

♦ výňatky z přednášky a článku Renaty Tyršové o vyšívání

„Nařízení Františka I. roku 1807 o sanytrnících“ (K2600)

15 (1906) 328–335

„Lidová velikonoční modlitbička k jazyku Kristovu, trním probodnutému“ (K2601)

15 (1906) 336–337, 1 kresba

♦ přetisk lidové modlitbičky velikonoční, tištěné roku 1852

„Karel Jugl o parádě ženské roku 1745“ (K2602)

15 (1906) 348–349

♦ výňatky z rukopisu z roku 1745 proti tehdejší módě městského šatu žen

„Studie Barbory Hoblové o krojích a výšivkách na Poděbradsku z počátku 19. věku“ (K2063)

15 (1906) 353–374, 7 kreseb, 6 fotografií

♦ výňatky ze studie Barbory Hoblové, týkající se ornamentiky kroje ženského a mužského, výšivek (koutnice, "koutny", šátky, čepce), kroje dětského; odkládání kroje na Poděbradsku ♦ Poděbrady, okolí

„Provolání na venkov k uspořádání národního oděvu slovanského roku 1848“ (K2604)

15 (1906) 376–377

♦ otisk provolání výboru Slovanské Lípy o vyhledávání starých kreseb a popisů oděvu krojů — z kancionálů apod.

„Nejstarší zbytek staročeského návodu mravoučného Práv doktora Grobiána ze 16. století“ (K2605)

15 (1906) 382–384

♦ částečný přetisk satirické skladby staročeské ze 16. století

„»Ach můj milý, věčný Bože, čím dáleji, vždycky hůře« (Rýmování o řemeslnících z konce věku 17.)“ (K2606)

15 (1906) 443–466

16 (1907) 48–53, 99–110, 234–242, 293–300, 375–382: "Rýmovaná skladba ze 17. století"

♦ rýmovaná skladba o poměrech všech stavů, hlavně řemeslníků z konce 17. století

„Dopis V. Feyla A. V. Šemberovi o sbírání látky dialektologické roku 1855“ (K2607)

15 (1906) 467–468

„Naše musea I. Museum v Soběslavi“ (K2608)

15 (1906) 23, 3 fotografie

♦ instalace musea v Soběslavi

„Přástka na Hané“ (K2609)

15 (1906) 88–89, 1 fotografie

♦ fotografie přástek s komentářem ♦ Tovačov, okolí

„Úřední zápovědi »zlých« obyčejů na Moravě r. 1874“ (K2610)

15 (1906) 104

♦ úřední zákaz pálení ohňů při sklizni brambor a stínání berana o posvícení

„Klibna jihočeská“ (K2611)

15 (1906) 200

♦ kresba Mikoláše Alše — obchůzka klibny ♦ jižní Čechy, Milevsko, okolí

„Písně a vyobrazení o zavraždění Albrechta z Valdštýna a jeho generálů roku 1634“ (K2612)

15 (1906) 424–425, 2 reprodukce rytin

♦ 2 rytiny ze 17. století, bibliografie písní o Valdštýnovi

„Dřevěný kostel ve Lhotě Zahájské z roku 1596“ (K1613)

15 (1906) 468–469

„Jak se dívala Božena Němcová na lidové podání v Babičce a v slovenských pohádkách“ (K2614)

16 (1907) 1–29, 65–72, 14 ilustraci (reprodukce a fotografie) .

♦ dopisy Boženy Němcové K. V. Šemberovi, Leopoldu Hansmannovi, její zápisy lidové slovesnosti (texty písní) vypsané z pozůstalosti Františka Ladislava Čelakovského a Martina Hattaly

„František Bartoš o studiu lidu moravského (Hrstka dopisů a vzpomínek)“ (K2615)

16 (1907) 113–126, 1 fotografie Františka Bartoše

♦ k biografii Františka Bartoše: přetisk dopisů Františka Bartoše Čeňku Zíbrtovi 1891–1906

„Z památností města Ivančic na Moravě“ (K2616)

16 (1907) 142–149, 5 fotografií, 2 kresby

♦ referát o monografii A. Kratochvíla Ivančice, býv. královské město na Moravě ♦ Ivančice, okr. Rosice

„Dopisy Boženy Němcové J. E. Purkyňovi“ (K2617)

16 (1907) 164–166

„Lidová kuchyně a kuchařství staročeské“ (K2618)

16 (1907) 167–172, 6 reprodukcí

♦ k výstavě kuchařství staročeského a moderního v roce 1906 v Praze — literatura o staročeském kuchařství, titulní listy knih kuchařských

„K národopisné mapě Hané z počátku 19. století“ (K2619)

16 (1907) 310–311

♦ veršování o Hané — "Koleda Hanácká“ (Kz pozůstalosti V. Hanky) ♦ Haná

„A. V. Šembera o rozhraní nářečí moravských“ (K2620)

16 (1907) 314–315

♦ dopis A. V. Šembery, dotazující se na podrobnosti k hraníci nářečí českého a moravského

„Písně o selské vojně a svobodě selské“ (K2621)

16 (1907) 340–343

♦ posměšná píseň o nezdařené selské bouři a o pánech po zrušení roboty — texty z literární pozůstalosti V. Hanky

„List kmotrovský ze začátku století 18.“ (K2622)

16 (1907) 358–359

♦ tištěný kmotrovský list z roku 1765

„Slovenské hádanky z roku 1720“ (K2623)

16 (1907) 429–430

♦ slovenské hádanky z roku 1720 vytištěné ve formě jarmarečních písní

„Prakticé použití lidového ornamentu československého při výzdobě květinové“ (K2624)

16 (1907) 74–78, 5 kreseb

♦ výňatky z knihy M. Fulína Československé vzory květinových skupin a jich užití v našem zahradnictví, Praha

„Vysejpací rakve z doby Josefa II.“ (K2625)

16 (1907) 87, 2 fotografie, 1 kresba

♦ Kostelec, okr. Chrudim; Komárov, okr. Přelouč

„Mikuláš Aleš, Špalíček jednoho sta národních písní a říkadel(K2626)

16 (1907) 181–194, 12 ilustrací

♦ podrobná recense Alšova Špalíčku

„Netištěný dopis Boženy Němcové V. Hankovi z roku 1854“ (K2627)

16 (1907) 227

„Obrazové písmo“ (K2628)

16 (1907) 243

♦ říkadlo k obrazovému písmu (z pozůstalosti K. J. Erbena)

„Františka Bartoše dopisy Al. Šemberovi a Františku Zoubkovi“ (K2629)

16 (1907) 290

♦ dopisy z let 1875 a 1882

„Mech z oběšencovy lebky za Rudolfa II.“ (K2630)

16 (1907) 361

♦ středověké léčení iracionální

„Mužské typy české ze století 16.“ (K2631)

16 (1907) 474, 8 kreseb

♦ 8 reprodukcí mužského šatu městského v 16. století

„Č. Kabacoun“ (K2632)

16 (1907) 477–478

19 (1910) 64

„Studie Františka Kretze o lidové práci síťkované na Moravském Slovensku“ (K2633)

17 (1908) 23–30, 7 vyobrazení

♦ výňatky z Kretzovy studie, uveřejněné v Časopise Moravského musea zemského VII, "O síťování a síťovaných částech lidových textilií" ♦ Slovácko

„Hledači vody a pokladů virgulí“ (K2634)

17 (1908) 31–41, 9 kreseb, 2 fotografie

♦ literární zprávy od nejstarších dob po současnost

„Vybájené pokusy o výklad božstva Triglava“ (K2635)

17 (1908) 44–45

♦ přetisk dopisu J. Dobiáše z roku 1866 — výklad o podstatě božstva Triglava

„† Josefa Náprstková“ (K2636)

17 (1908) 55–56, 1 fotografie

♦ nekrolog

„Pověra o délce Kristově“ (K2637)

17 (1908) 70–75, 1 kresba

♦ lidová víra v čarovnou moc "délky Kristovy" — popis amuletů z knihovny Českého musea v Praze

„Ze sbírky hádanek, vydané v Příbrami 1668“ (K2638)

17 (1908) 78–80

♦ hádanky ze spisu Duchovní pohádky z r. 1668

„K. Procházky kulturněhistorická studie o Betlémech“ (K2639)

17 (1908) 149–160, 11 fotografií

♦ podrobná recense studie K. Procházky O Betlemech, Praha 1908, přetisk vánoční hry pastuchů z Dolní Sytové ♦ Jilemnice, okolí; Dolní Syrová, okr. Semily

„Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického, z let 1770–1816“ (K2640)

17 (1908) 168–173, 2 ilustrace

♦ Fr. J. Vavák — životopis, spisy, vydání Pamětí od Jindřicha Skopce

„FrantiŠka J. Vaváka Zpráva o mocech bylin a koření z roku 1767“ (K2641)

17 (1908) 190–194, 234–239, 288–289, 370–373

♦ lidové lékařství — přetisk Vavákova rukopisu z roku 1767 — sbírka zkušeností o hojivé síle bylin

„František Hais a jeho paměti (Příspěvek k dějinám české písně národní a znárodnělé)“ (K2642)

17 (1908) 214–224, 273–284, 355–366, 418–440, 1 kresba

18 (1909) 43–51, 150–157, 250–254, 289–297, 342–351, 371–389, 413–437

19 (1910) 7–20, 87–100, 147–156, 193–201, 239–246, 289-296, 324–333, 389–397, 451–469

♦ paměti Františka Haise, zpěváka a skladatele poutních a jarmarečních písníček v 2. pol. 19. století. ♦ Praha

„Obrázkový snář česko-německý Fr. Manconi z roku 1751 pro sázení do loterie“ (K2643)

17 (1908) 289–295, 12 reprodukcí rytin

♦ českoněmecký snář z roku 1751 pro sázení do loterie, podle italského snáře od Fr. Manconiho — přetisk

„Perlářství, pípařství a brouskářství v Podkrkonoší (Snahy Průmyslového Musea Podkrkonošského v Hořicku o zvelebení lidového a domácího průmyslu v Podkrkonoší)“ (K2644)

17 (1908) 309–326, 8 fotografií

♦ podle článků ve Zprávě o činnosti Průmyslového musea Podkrkonošského v Hořicích za rok 1905 a 1906: 1. perlářství (podomácká výroba umělých perel); 2. výroba píp; 3. brouskařství — podomácká výroba ručních a jiných brousků ♦ Podkrkonoší (Hořice)

„Prof. dr. J. Kalousek, vydavatel Selských řádů a hospodářských instrukcí(K2645)

17 (1908) 339–351, 440–447, 1 fotografie

♦ Josef Kalousek — biografie, seznam gratulací a oslavných článků k 70. narozeninám

„Krajkářství v zemích koruny české a na Slovensku“ (K2646)

17 (1908) 375–389, 6 fotografií

♦ podrobná recense a výňatky z knihy M. Smolkové a R. Bíbové Krajky a krajkářství lidu slovanského, Praha 1908

„Dřevěné kostelíky v zemích českých a jejich příbuznost s kostelíky dřevěnými polskými“ (K2647)

17 (1908) 406–418, 33 ilustrací (kresby a fotografie)

♦ kostely dřevěné, výzva k jejich soupisu, polské práce o dřevěných kostelích v Polsku — výňatky, recense ♦ Čechy, Morava, Slezsko, Polsko

„České lidové pověsti v rouše básnickém. 1. Pověst o Žižkovi v Hoříněvsi. Al. Věnceslav Žitek, předchůdce K. J. Erbena v zpracování pověsti o pokladu r. 1825“ (K2648)

16 (1907) 447–448

17 (1908) 81–85

♦ veršovaná pověst V. Hanky z Hoříněvsi z roku 1813 ♦ Hoříněves, okr. Jaroměř

„† Petr Guth mrtev!“ (K2649)

17 (1908) 472–473

„K. J. Erbena Vodník a lidové podání na Slánsku“ (K2650)

17 (1908) 87

♦ poměr lidového podání o vodníkovi a Erbenova báseň Vodník ♦ Slaný, okolí

„Zprávy o mandragoře roku 1559“ (K2651)

17 (1908) 196

♦ o hojivé moci mandragory z knihy o destilování vod z roku 1559

„Nepřístojnost a strojenost tak zvaných lidových zábav“ (K2652)

17 (1908) 205

„Ohně svatojanské“ (K2653)

17 (1908) 206–207

„Fidibus, fidipus“ (K2654)

17 (1908) 247

♦ nícení ohně, kuřáci

„Hledání vody pomocí kouzelného proutku“ (K2655)

17 (1908) 251

„Lékařství a známost o dřevě klokočovém“ (K2656)

17 (1908) 252

„Kosle, nárty — slovanský a staročeský název nynějších lyží“ (K2657)

17 (1908) 253

kosle, staročeský název lyží: výňatek z Hosiovy knihy z roku 1590

„† Svatopluk Čech“ (K2658)

17 (1908) 298–301, 1 fotografie

„Utěšení Panen Babilonských. Pohádky“ (K2659)

17 (1908) 475

♦ pohádky, hádanky

„Přijímání za souseda“ (K2660)

18 (1909) 4–10

♦ výňatek z knihy Jindřicha Š. Baara Jan Cimbura, Praha 1908 ♦ Putim, okr. Písek

„Lidové umění na Nasavrcku a Chrudimsku“ (K2661)

18 (1909) 16–30, 87–95, 135–145, 71 ilustrací

♦ recense knihy Chrudimsko a Nasavrcko, podrobně o kapitole "Lidové umění": zvoničky dřevěné a zděné, dům, části domu, nápisy na záklopech, vnitřní zařízení, inventář kuchyně aj. — koňské postroje, kraslice, četba, lidová iluminace v modlitebních knihách, kroj mužský a ženský ♦ Nasavrky, okolí, okr. Chrudim

„Potrestaní tanečníci štědrovečerní na Zvíkově“ (K2662)

18 (1909) 70–78, 5 ilustrací

♦ středověká vyobrazení potrestaných tanečníků štědrovečerních na Zvíkově, srovnání s cizími předlohami ♦ hrad Zvíkov

„Filipa Friebecka dopisy o Hanácích roku 1778 Mx. Šimkovi a jich zneužití v díle: Schlozer, Briefwechsel 1780“ (K2663)

18 (1909) 80–85, 238–242

♦ přetisk latinsky a německy psaných šesti dopisů Filipa Friebecka o Hanácích a pro srovnání i německých dopisů Šimkových, který z nich čerpal ♦ Haná

„Pamětní kopy při zřizování makovice u kostela sv. Jindřicha v Praze roku 1585“ (K2664)

18 (1909) 102–104, 1 kresba

♦ mezní znamení — vyplácení "pamětních kop" chlapcům ♦ Praha

„Písničky ze Strahovského sborníku Václava Dobřenského z konce 16. století“ (K2665)

18 (1909) 104–110

♦ přetisk písní ze 16. století z příležitostných tisků a letáků

„Vavřince Leandra Rvačovského Masopust, kniha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost, skrz kratochvilné o dvanácti synech Masopustových, patriarších pekelních, rozjímání, roku 1580“ (K2666)

18 (1909) 161–185, 14 dřevořezeb

♦ výňatky z Rvačovského spisu s líčením soudobých masopustních zábav, se soudobými dřevryty

„Denník rychtáře Matěje Racka o prohlášeni konstituce na Vorlíku roku 1848“ (K2667)

18 (1909) 199–206

♦ zápis lidového kronikáře o událostech v roce 1848 ♦ Orlík, okolí, okr. Písek

„Cizí rozprávky o Češích zá starodávna“ (K2668)

18 (1909) 218–221

„Nápisy na cukrovinky z první polovice 19. století“ (K2669)

18 (1909) 257–275

♦ veršování vlastenecké a milostné

„Matěje Racka knížka Dědeček a vnuk roku 1848“ (K2670)

18 (1909) 283–285

♦ předmluva a ukázka z knížky jihočeského rychtáře Racka o zkušenostech z hospodářství aj.

„Tři neznámé kratochvilné divadelní hry lidové ze století 16. (Z rukopisu Strahovského)“ (K2671)

18 (1909) 306–325

♦ lidové hry divadelní — přetisk

„Potulní hudci s niněrou–kolovratem“ (K2672)

18 (1909) 336, 2 kresby

♦ hudební nástroje — niněra

„Beránková či květná neděle v jižních Čechách“ (K2673)

18 (1909) 339–341, 2 fotografie

♦ České Budějovice, okolí; Velešín, okr. Kaplice; Římov, okr. České Budějovice

„J. Němečka Staré světské písně roku 1820(K2674)

18 (1909) 362–365

♦ sbírka 87 písní z roku 1820 Jana Němečka ze Sadské

„Život v Detvě na Slovensku“ (K2675)

18 (1909) 367–371, 6 fotografií

♦ výňatky z knihy K. Medveckého Detvá, lidový kroj, smrt, pohřeb, procesí, pasení ovcí ♦ Detva, okr. Zvolen

„Pec na přepalování žen v mladice roku 1594 a roku 1857“ (K2676)

18 (1909) 401–405, 2 reprodukce

♦ veršování a vyobrazení z r. 1594 a 1857 o omlazování starých žen

„Hledání pokladů a vodních pramenů virgulí“ (K2677)

18 (1909) 446–447

♦ přetisk z Hlasatele 1806

„Rok 1866 v lidovém podání“ (K2678)

18 (1909) 454–456

♦ dvě písně kramářské o válce v roce 1866

„J. Černíka Zpěvy moravských kopaničářů(K2679)

18 (1909) 231–237, 4 fotografie, 1 kresba

♦ podrobná recense knihy Joži Černíka (Praha 1908)

„Lidové písně v novém zpěvníku školském Dědictví Komenského“ (K2680)

18 (1909) 245–247

♦ prohlášení spolku »Dědictví Komenského« k chystanému zpěvníku pro školy

„Potvorný srnec s fedrpušem roku 1580 (Unikát literatury české)“ (K2681)

18 (1909) 255, 1 kresba

♦ lidové čtení

„Zalikování selské svatby v Plavsku u Jindřichova Hradce“ (K2682)

18 (1909) 280, 1 fotografie

♦ Plavsko, okr. Jindřichův Hradec

„Kámen z oblaků na zem spadl roku 1581“ (K2683)

18 (1909) 281–282, 1 reprodukce

♦ lidové čtení — přetisk letáku

„Dvě tabulky ke studiu lidového umění československého“ (K2684)

18 (1909) 392–394, 2 tabulky kreseb

♦ výběr kreseb z různých oborů národopisu pro praktické použití motivů z lidového umění

„Výklad bludiček roku 1787“ (K2685)

18 (1909) 452–453

♦ přetisk Hlasatele 1818: bludičky, světýlka = hořící bahnité povětří

„J. A. Komenský o dětských zaříkadlech a říkadlech“ (K2686)

♦ 18 (1909) 456

♦ říkadla uvedená v Komenského Informatoriu školy mateřské

„Z národopisných studií na Blatsku“ (K2687)

19 (1910) 4–7, 11 ilustrací

♦ referát o studii E. Fryšové; štíty domů — výzdoba — činnost musea v Soběslavi

„Hořické hračky. Další příspěvek k otázce o praktickém těžení ze studia lidového umění českého“ (K2688)

19 (1910) 35–50, 23 ilustrací

♦ podomácká řemeslná výroba dětských hraček — Hořické hračkářské družstvo ♦ Hořice

„Rýmovačky kramářské a dryáčnické na trzích a poutích“ (K2689)

19 (1910) 70–79, 6 vyobrazení

♦ popis jarmarků a poutí — staročeská a soudobá veršování

Markolt a Nevím v literatuře staročeské“ (K2690)

19 (1910) 173–188, 6 vyobrazení

♦ výňatky ze stejnojmenné knihy Zíbrtovy, staročeská literatura zábavná

„Františka Haise píseň: Já jsem v Čechách narozený(K2691)

19 (1909) 314–317

♦ píseň znárodnělá

„Noc Filipojakubská a první máj“ (K2692)

19 (1910) 343–348, 3 vyobrazení

♦ noc filipojakubská — pálení čarodějnic, 1. máj — stavění májů

„Staročeští dudáci ve vojenské hudbě a dnešní dudáci u vojska skotského“ (K2693)

19 (1910) 373–379, 2 vyobrazení

„Tobiáše Mouřenína hra: Vejstupný syn 1604“ (K2694)

19 (1910) 442–444

♦ lidové hry divadelní

„† Jan Ev. Konopas“ (K2695)

19 (1910) 59–60

♦ nekrolog ♦ Sudoměř u Bezdězu, okr. Doksy

„Bibliografie o virguli“ (K2696)

19 (1910) 62–63

„Toč se a vrč, kolovrátku...“ (K2697)

19 (1910) 135–139, 3 vyobrazení

♦ autoreferát o stejnojmenné publikaci

„Obchůzka s Mikulášem roku 1794“ (K2698)

19 (1910) 145–146, 1 vyobrazení

♦ dobové horlení proti výročnímu zvyku

„Selská skutečná svatba se všemi zvyky a obřady lidovými v Praze 1909“ (K2699)

19 (1910) 156–158, 1 vyobrazení

♦ Plzeňsko

„Výstava krajek a výšivek“ (K2700)

19 (1910) 158–160

♦ Ústřední spolek českých žen ♦ Praha

„Výstava domácího a lidového průmyslu moravského“ (K2701)

19 (1910) 160

♦ lidová výroba umělecká ♦ Brno

„Z výstavy Musea okresu Hlineckého“ (K2702)

19 (1910) 402–206

„Valašská koleda makaronistická“ (K2703)

19 (1910) 208

♦ Valašsko; Uherské Hradiště

„Výstava hraček v průmyslovém museu pro Pošumaví v Klatovech“ (K2704)

19 (1910) 247–248

„Vavákova zpráva o zemských jabkách z roku 1771“ (K2705)

19 (1910) 304

„Připíjení mládenecké v šence pannám družičkám při veselí svatebním v Holomouci 1775“ (K2706)

19 (1910) 445–1447

♦ lidová četba

„Na Moravském Slovácku“ (K2707)

20 (1911) 4–17, 21 fotografií

♦ dojmy z cest po Slovácku, referát o Klvaňově průvodci ♦ Slovácko

„Rozprávka o třech ženách z Frantových Práv v skladbě ovčáka Jiřího Volného († 1745)“ (K2708)

20 (1911) 35–39

Frantova Práva z roku 1518 předlohou k veršům ovčáka Jiřího Volného

„Výzdoba východočeských psaných modliteb“ (K2709)

20 (1911) 71–88, 45 kreseb

♦ referát o stati K. V. Adámka o lidových iluminacích v lidových modlitbách východočeských v díle Památky východočeské ♦ východni Čechy

„Život lidu českého na divadle 1785“ (K2710)

20 (1911) 99–105, 177–186

♦ divadelní hra z roku 1785 Hostinství a chudoba s výjevy ze života lidu

„Praktické použití studia lidového umění“ (K2711)

20 (1911) 132–137, 24 fotografií

♦ použití motivů z lidového umění na dřevěných dětských hračkách ♦ Hořice

„Co psali vojáci“ (K2712)

20 (1911) 230–231, 380–381

♦ lidová korespondence — dopis vojáka příteli roku 1909

„Studie dra. Františka Weinera o Vyškovské keramice“ (K2713)

20 (1911) 257–272, 11 kreseb, 1 fotografie

♦ podrobný referát o studii Františka Weinera s popisy sbírky moravských fajánsů ♦ Vyškov

„Staročeský obyčej strojit pečivo: zahrada velikonoční“ (K2714)

20 (1911) 311–314

♦ zahrada = pečivo velikonoční (přetisk ze staročeské kuchařské knihy)

„Výjevy z pražské velikonoční fidlovačky od umělce B. Knüpfera ve vlnách mořských zahynulého“ (K2715)

20 (1911) 318–327, 2 kresby

♦ fidlovačka, slavnost cechu ševcovského ve středu velikonoční ♦ Praha, okolí

„V. Kozmánek skládal lístky na květnou neděli 1650–1652“ (K2716)

20 (1911) 332–335

♦ lístky žáků na Květnou neděli — veršované skládání V. Kozmánka (Kozmanecia)

„Jan Amos Komenský, znalec lidového podání českého“ (K2717)

20 (1911) 338–346, 366–376

♦ nadpřirozené bytosti: skřítek, hospodáříček, můra, zaříkávání nemocí, masopust — zábava pádel — pořekadla, přísloví — lidová jídla, názvy — kroj mužský a ženský — dětská říkadla, hry dětské, názvy — národopisné materiály v díle J. A. Komenského: názvy krojových součástí

„Promluvy na cechovní schůzi krejčovské za starých časů“ (K2718)

20 (1911) 419–421

♦ řády cechu krejčovského z poloviny 18. století

„Slavný mistr Alfons Mucha o Českém Lidu“ (K2719)

20 (1911) 55

„Svobodní zednáři v lidové tradici“ (K2720)

20 (1911) ..–.. /?/

„Prof. dr. Josef Thomayer o Pamětech Františka Haise a Českém Lidu(K2721)

20 (1911) 55–56

„Nová kniha o zimních radovánkách a obřadech lidu českého“ (K2722)

20 (1911) 119–128, 6 fotografií, 3 kresby

♦ autoreferát knížky Čeňka Zíbrta: Den se krátí, noc se dlouží (sv. Martin — sv. Mikuláš)

„Předmluva Kroniky o Meluzině“ (K2723)

20 (1911) 153–154

♦ Olomoucké vydání z poloviny 17. století

„České vánoční jesle“ (K2724)

20 (1911) 360–362, 1 fotografie

♦ popis betléma s figurkami v krojích v Bolzanově sirotčinci, dílo V. Cvekla a K. Štajfra

„Janošík a zbojníci“ (K2725)

20 (1911) 379, 1 fotografie

♦ obrázek na skle

„Podivné úly na Slovensku“ (K2726)

20 (1911) 416, 1 fotografie

♦ figurálně zdobené úly ♦ Modra, okr. Pezinok

„Nápěv písně Hej Slované lidového původu“ (K2727)

20 (1911) 457–458

„Náhrobní nápisy z českých hřbitovů“ (K2728)

21 (1912) 17–21, 131–132, 234–236, 289–290

♦ lidové veršování: nápisy na náhrobcích, bibliografie, zápisy

„Cedule komediantů a zvěřinců kočujících v zemích českých před 100 lety“ (K2729)

21 (1912) 24–40, 79–90, 43 ilustrací

♦ lidové divadlo, komedianti, lidová malba periferní ♦ Praha

„Vlastní životopis K. J. Erbena 1843“ (K2730)

21 (1912) 113–116

♦ životopisné údaje K. J. Erbena v dopise K. V. Zapovi v roce 1843

„K životopisu sběratele lidového podání V. Krolmusa“ (K2731)

21 (1912) 140–143

♦ příspěvek k biografii V. Krolmusa, dopisy

„Kulturně-historické a národopisné obrázky z Pardubicka a Přeloučska“ (K2732)

21 (1912) 167–184, 24 ilustrací

♦ výňatky a ilustrace z III. dílu publikace Pardubicko, Holicko, Přeloučsko ♦ Pardubice a okolí, Přelouč, okolí

„Pro hudbu a proti hudbě (Klasobraní z památek staročeských)“ (K2733)

21 (1912) 215–220

♦ výňatky z památek literatury 16. století se vztahem k hudbě

„Staročeská rozprávka ze Smyšlenova v Štěbetově pod Klevetovem“ (K2734)

21 (1912) 242–245, 280–282

♦ lidová četba z 16.–18. století; dvě prášilovské historky o obru

„Obrázky ze života lidu slovenského“ (K2735)

21 (1912) 312–313, 5 fotografií

22 (1913) 29–30, 4 fotografie

♦ fotografie ze života slovenského lidu od Pavla Socháně ♦ Važec, Kysuca, Poníky, Stankovany, Záriečí, Štvrtok, Podkonice, Párnica

„Nápěvy písní: Jeszcze Polska, Hej Slované a Však jsem to, Jeníčku(K2736)

21 (1912) 372–375

♦ shodná melodie písně lidové a dvou písní umělých

„Rychtářské právo“ (K2737)

21 (1912) 51–52

♦ bibliografie této látky

„Úcta sv. Václava v Anglii“ (K2738)

21 (1912) 55

♦ legenda štědrovečerní o sv. Václavovi, zpívaná v Anglii

„Ruské lidové lékařství“ (K2739)

21 (1912) 102–103

♦ bibliografie tématu

„Nápisy tesařům na štíty“ (K2740)

21 (1912) 100–101

♦ soubor nápisů podle literatury

„Rostliny v lidovém podání“ (K2741)

21 (1912) 101–102

♦ bibliografie tématu

„Lidové hádanky“ (K2742)

21 (1912) 299

♦ přetisk z Květů 1847

„Das Schlaraffenland — země Satranská“ (K2743)

21 (1912) 399

♦ ♦ bibliografie látky

„Moderní pověrečné hledání vody proutkem“ (K2744)

21 (1912) 477–478, 479

♦ Býchory, okr. Kolín; Zbýšov, Padochov, okr. Rosice

„Královéhradecká“ (K2745)

21 (1912) 476–477

♦ kramářská píseň od Františka Haise

„Na českém jarmarce před 40 lety“ (K2746)

22 (1913) 80–96, 4 fotografie

♦ jarmark v 19. století — kroj na Chrudimsku v polovině 19. století

„Nové výzkumy Dra. Františka Weinera o vyškovské keramice“ (K2747)

22 (1913) 113–128, 12 ilustrací

„Zapřené ledvinky“ (K2748)

22 (1913) 152–153

♦ pohádka z pozůstalosti K. J. Erbena 1852

„F. J. Hruška, znalec lidu chodského“ (K2749)

22 (1913) 161–165

♦ Hruška J. F. — biografie, vzpomínka

„Neznámá veršovaná básnička K. J. Erbena o noci svatojanské“ (K2750)

22 (1913) 185–190

♦ přetisk Erbenovy básně o svatojanské noci (z rukopisné pozůstalosti)

„Pohádka o psích: Všeckovíš, Větroplach, Železolam (Zapsaná roku 1852)“ (K2751)

22 (1913) 196–197

„Písničky zamilovaného vojáka z roku 1740“ (K2752)

22 (1913) 238–247

♦ osm písní kramářských, vojenských a milostných, přetisk z let 1740 a 1741

„Paměti a lidové podání o Kocourkovu“ (K2753)

22 (1913) 353–369, 11 kreseb

♦ materiál o Kocourkově z lidového podání

„Ze života rychtáře v Proseči V. Koťary“ (K2754)

22 (1913) 388–392

♦ přetisk dopisů rychtáře V. Koťary, skladatele mravokárných písní (z let 1816 a 1818)

„Tři přádky (Pohádka česká zapsaná v Slovenském Pozorníku roku 1846)“ (K2755)

22 (1913) 392–395

♦ sujet "o třech přadlenách"

„Starý větrný mlýn u Sobotky“ (K2756)

22 (1913) 20, 1 fotografie

♦ fotografie zděného větrného mlýna ♦ Sobotka, okr. Mnichovo Hradiště

„Hospodářské zvyklosti“ (K2757)

22 (1913) 154

♦ vhodná doba setby a sadby, 1854

„Přísloví: Kdybych tě neznal, koupil bych tě“ (K2758)

22 (1913) 156–157

♦ záznam z roku 1850

„Učitelské říkání o posvícenské koledě“ (K2759)

22 (1913) 255

„Bazilišek“ (K2760)

22 (1913) 301–302

♦ přetisk z F. J. Tomsy z roku 1791

„Světlušky v Řezně 1849“ (K2761)

22 (1913) 303–304

♦ sbírka bajek a podobenství F. I. Proška 1849

„K. J. Erbena opis opery o selském pozdvižení roku 1775“ (K2762)

23 (1914) 29–37

♦ text lidové hry o selském pozdvižení roku 1775 ♦ Miletín

„Staročeský leták: Rozmlouvání člověka se smrtí, ze začátku věku 16.“ (K2763)

23 (1914) 37–41

♦ přetisk staročeského textu — umělá píseň

„Slovanské kyselice. Z dějin lidové kuchyně“ (K2764)

23 (1913) 91–94

„Em. Fryšové dílo o Blatsku“ (K2765)

23 (1914) 113–134, 25 vyobrazení

♦ výňatky z díla o Blatech: lidová píseň 124, 125; dialektologie 123, 124; lidové názvy rostlin 119–120, biografie E. Fryšové, pečivo — kroj mužský a ženský 121, 123, 127, 129–134; pleny 118, 120, šperky a jehlice do vlasů

„Předzvěsti smrti“ (K2766)

23 (1914) 141–145

„Kouřimského lékaře J. Vrabce básně o kravských neduzích roku 1812“ (K2767)

23 (1914) 167–170

♦ naučná literatura ve verších pro selský lid — iracionální léčení dobytka

„Čech zahradníkem u sultána v Cařihradě roku 1837–39“ (K2768)

23 (1914) 189–197, 270–276

♦ cestopisné dojmy sdělované ve formě dopisů — život v Cařihradě, lidová korespondence

„Španihelský čili koravacenský křížek proti blesku a hromu“ (K2769)

23 (1914) 197–199

♦ magické praktiky

„Chodsko“ (K2770)

23 (1914) 209–223, 8 vyobrazení

♦ z knihy Otakara Štefla — zvonička 213, hlídací bouda 221, srub 219, dům 210, 211, 213, 215, 217, 219 ♦ Chodsko

„Lidová hra staročeská: Esther“ (K2771)

23 (1914) 277–296, 353–368

♦ lidová hra na biblické téma, podle rukopisu z roku 1867

„Modrý pondělek“ (K2772)

23 (1914) 301–302

♦ zvyklosti řemeslníků 1840

„Voroplavba na Vltavě“ (K2773)

23 (1914) 315–345, 27 vyobrazení

♦ referát a výňatky z knihy Em. Chalupného Vltava — plavení dřeva vory

„Slovenská svatba“ (K2774)

23 (1914) 372–386, 415–424

♦ zápis svatebního obřadu — svatební promluvy

„Hranice a meze u starých Čechů“ (K2775)

23 (1914) 401–412, 9 vyobrazení

♦ stanovení hranic — pálení dřevěného uhlí, smolařství, kolomaznictví

„Selské námluvy roku 1819“ (K2776)

23 (1914) 427–436

♦ divadelní hra Františka Raymana

„Svatojanský ženc na Domažlicku“ (K2777)

23 (1914) 48

♦ drobné zprávy z let 1850 ♦ Domažlice

„Slovenské hádky“ (K2778)

23 (1914) 50–51

♦ hádanky

„Proroctvi kozáka Vernyhory“ (K2779)

23 (1914) 108–109

♦ lidová proroctví — přetisk z polského pramene z roku 1831 ♦ Ukrajina

„Udrží se slovácký kroj?“ (K2780)

23 (1914) 157–158

♦ anketa

„Nařízení v čas zatmění roku 1654“ (K2781)

23 (1914) 206–207

„Sbírka národních pověstí Slovanka roku 1833“ (K2782)

23 (1914) 296–297

♦ pověsti, lidové názvy rostlin

„Názvy látek na šaty kolem sklonku věku 17.“ (K2783)

23 (1914) 297

„Zažehnávadla, zaklínadla středověká“ (K2784)

23 (1914) 387–388

„Doušky a snošky“ (K2785)

23 (1914) 472–475

♦ sýpky, doušky

„Zaklínání ohně“ (K2786)

23 (1914) 475–476

„Nešťastné dni v roce“ (K2787)

23 (1914) 477

♦ lidový kalendář

„Tajemství starodávných proutkařů“ (K2788)

24 (1924) 9–19, 35 vyobrazení

„Šulistův obraz ze života lidu jihočeského“ (K2789)

24 (1924) 37–39, 1 vyobrazení

♦ recense

„Břevnovský mnich Aleš o staročeském slavení vánoc (o koledě) ve věku 14.“ (K2790)

24 (1924) 81–89

„Živé jesličky, Starodávné hry vánoční“ (K2791)

24 (1924) 93–99

♦ vánoční hry, texty ♦ Táborsko

„Krištofa Schmida »Štědrý večer« původcem vánočního stromku u nás“ (K2792)

24 (1924) 107–112

♦ vánoční stromek, výklad o jeho původu

„Jubilejní výstava jesličková“ (K2793)

24 (1924) 122–124, 152, 207–208

„Spor o medovinu vypitou od much“ (K2794)

24 (1924) 149–150

♦ pijácké historky — doklad ze století 17. ♦ Bechyně, okr. Týn nad Vltavou

„Karla Havlíčka rozprávky o prapodivných staročeských i cizích zvycích a událostech“ (K2795)

24 (1924) 174–176

♦ pořekadla, lidový humor

„Staročeská ptačí řeč r. 1528“ (K2796)

24 (1924) 195–197

♦ výňatek z díla Radda zhovadilých zvieřat

„Josef Dobrovský o vynášení smrti ve Slezsku“ (K2797)

24 (1924) 226–227

♦ nadpřirozené bytosti — masopust, vynášení Mořeny ♦ Slezsko

„Nejstarší vyobrazení pražské velikonoční slavnosti Fidlovačky“ (K2798)

24 (1924) 241-242, 1 vyobrazení

♦ výroční slavnost ševců ♦ Praha

„Žižka v lidovém podání československém. Souhrn drobných příspěvků od různých autorů“ (K2799)

24 (1924) 242–251, 296–300, 323–327

♦ historické pověsti

„Dudy staročeské i novější“ (K2800)

24 (1924) 254–288, 310–318, 29 vyobrazení

♦ výklad názvů, popis nástroje, technika hry

„Recepty na staročeskou medovinu milivskou(K2801)

24 (1924) 304–307

♦ příprava nápojů, staročeské recepty ♦ Milevsko

„Dřevěné kostelíky v zemích československých a Podkarpatské Rusi“ (K2802)

24 (1924) 327–338, 6 vyobrazení

♦ soupis pramenů ♦ Zakarpatská Ukrajina

„Holánova pohádka o čertovi a Káči“ (K2803)

24 (1924) 362–367

♦ přetisk rukopisu rolníka Josefa Holána ♦ Ratiboř u Sedlčan

„O dětské karkulce a křticím vínku“ (K2804)

24 (1924) 368–371

„Lidové léčení na Táborsku“ (K2805)

24 (1924) 371–374

„Slovácký, hanácký, slezský, moravský »rok«“ (K2806)

24 (1924) 39–40

♦ národopisné slavnosti 1895, 1923

„Staročeské koňské názvy podle jmen národů“ (K2807)

24 (1924) 41

♦ hipponyma

„Jak hned zastavíš škytavku?“ (K2808)

24 (1924) 41–42

„Kocanda na Slánsku“ (K2809)

24 (1924) 78–79

♦ sušení ovoce — zábava mládeže, zvaná "kocanda"

„Sv. Antonín, patron krav?“ (K2810)

24 (1924) 77–78

„Lidové názvy staročeské hvězd“ (K2811)

24 (1924) 79

„Jmelí o vánocích“ (K2812)

24 (1924) 124

„Metelkovy jesličky v Jilemnici“ (K2813)

24 (1924) 126

♦ stavivelé betlémů ♦ Jilemnice

„Vánoční divadla staročeská a lidová“ (K2814)

24 (1924) 126–127

♦ vánoční hry, bibliografie tématu

„Pověsti staré i nové o Žižkovi“ (K2815)

24 (1924) 204–205

„Povánoční slavnost podomních obchodníků »Rozchodnice«“ (K2816)

24 (1924) 206

♦ Zásada, okr. Turnov

„Vánoční obyčeje lidu československého“ (K2817)

24 (1924) 207

„Strašidlo sv. Antonína, strašlivá potvora“ (K2818)

24 (1924) 236

♦ výpis z díla J. K. Rohna, 1764

„Třeboňského archiváře Petra Světeckého návrhy na rozdělení panské půdy mezi selský lid a řemeslníky roku 1754“ (K2819)

24 (1924) 32–36, 68–74, 144–148, 200–204, 344–351

25 (1925) 148–153

♦ dělení panské půdy — výnosy zemědělských usedlostí — bonitní poměry - návrh na založení osad — zaměstnání lidu ♦ Třeboň

„Rukopis Erbenových Vybraných bájí a pověstí slovanských(K2820)

25 (1925) 39–42

♦ bibliografie: pohádky a pověsti

„Pověsti o divých lidech na Sedlčansku“ (K2821)

25 (1925) 96–99

♦ divý muž, divá žena ♦ Sedlčansko

„Praha »hvízdavá«“ (K2822)

25 (1925) 112–144

♦ život městského lidu v 19. věku ♦ Praha

„To je ten bel, co mě nosit měl“ (K2823)

25 (1925) 135–137

♦ zápisy pověstí z okolí Sedlčan ♦ Sedlčany, okolí

„Filigránkova pohádka o Rybrcoulových dudách roku 1854“ (K2824)

25 (1925) 142–145

„Honza Kolohnát z Přelouče. Zpěvohry od Václava Tháma a Jana N. Štěpánka“ (K2825)

25 (1925) 210–217, 306–320, 341–345

♦ divadelní hry obrozenské — lidový humor — přetisk rukopisu

„Dědeček Matěj šel do Prahy s hastrmanem“ (K2826)

25 (1925) 220–223

♦ lidové vyprávění ♦ Milevsko

„Slovenská komedie J. Pálkoviče. Dva kuchy a tri šuchy na jevišti v Praze roku 1842“ (K2827)

25 (1925) 241–252

♦ lidové divadlo

„Obyčej posílati aprýlem a založení habsbursko-lotrinského rodu rakouského“ (K2828)

25 (1925) 263–268

♦ lidový humor

„Dřevěné kostelíky ve Slezsku, na Slovensku a Podkarp. Rusi“ (K2829)

25 (1925) 277–281

♦ soupis dřevěných kostelů ♦ Slezsko (hlavně okr. Český Těšín)

„Svatodušní prohlídka mezníků s pitkou zvanou doušky, po německu Tauschken“ (K2830)

25 (1925) 328–337

♦ stanovení mezních hranic o letnicích

„Pověry a pověsti ze Sedlčanska“ (K2831)

25 (1925) 362–366

„Národopisné svátky Moravy“ (K2832)

25 (1925) 376–377

♦ Brno

„Renata Tyršová“ (K2833)

25 (1925) 42–43

♦ biografie

„Vznik pověry o podkově“ (K2834)

25 (1925) 45–46

„Ohlas staročeské koledy v koledách moravských“ (K2835)

25 (1925) 93–94 /?/

„Výstava jesliček v Plzni“ (K2836)

25 (1925) 153–155

„Větrný mlýn u Dolního Bousova“ (K2837)

25 (1925) 223–224, 1 vyobrazení

♦ Dolní Bousov, okr. Mnichovo Hradiště

„Slovenská říkadla při velkonoční šlehačce“ (K2838)

25 (1925) 287

♦ Nové Mesto nad Váhom

„Starodávná prostonárodní četba lidu českého a polského“ (K2839)

26 (1926) 1–22

♦ popisná bibliografie knih lidového čtení — tisky kramářské ♦ Čechy, Polsko

„Fangle a brslenové fedro na moravských hodech“ (K2840)

26 (1926) 60–63, 2 vyobrazení

♦ hody v Kobylí — stárci a jejich obřadní vybavení ♦ Kobylí, Krumvíř, okr. Hustopeče

„Jak třídila ženské kroje Em. Fryšová“ (K2841)

26 (1926) 65–69

♦ 14 typů českých krojů ♦ Čechy

„Staří Čechové lyže znali“ (K2842)

26 (1926) 101–110, 7 vyobrazení

♦ doprava pěší, lyže — zimní zábavy lidu — studie srovnávací

„»Král chodský« J. Š. Baar, mrtev“ (K2843)

26 (1926) 119–125

„Koledy československé lidové i znárodnělé“ (K2844)

26 (1926) 112–117

♦ soubor textů vánočních koled zaslaných českými přispěvateli ♦ Táborsko

„J. Š. Baar, farář ořechovský, na svatbě v Řeporyjích u Prahy“ (K2845)

26 (1926) 140–148

♦ popis svatebního obřadu — zápisy svatebních proslovů ♦ Řeporyje u Prahy

„Muzikanti o masopustním úterku a čert“ (K2846)

26 (1926) 153–154

♦ lidové vyprávění ♦ Počepice, Vysoký Chlumec, okr. Sedlčany

„Písně s vložkami nesouvislými a směsí podivných slov a zkomolenin“ (K2847)

26 (1926) 171–174

♦ píseň periférie a píseň kramářská

„Masopust v Kolovči roku 1860“ (K2848)

26 (1926) 174–176

♦ masopustní obchůzky ♦ Koloveč, okr. Stod

„Synoda roku 1605 proti pověrám“ (K2849)

26 (1926) 176–178

♦ církevní zákazy pověr ♦ Čechy

„Jak zaklínal roku 1717 Erhard duchy, hlídače pokladu“ (K2850)

26 (1926) 215–230

♦ virgule a zaříkávání — přetisk starých textů

„J. Ľ. Holuby Českému Lidu(K2851)

26 (1926) 241–250

♦ Holubyho listy Čeňku Zíbrtovi

„Velikonoční křížky a slezský obyčej choditi na škrobánka“ (K2852)

26 (1926) 275–281

♦ hospodářské zvyky v dnech velikonočních

„Zlatá kniha vědomostí o Slovensku“ (K2853)

26 (1926) 321–346, 353–364, 16 vyobrazení

♦ zevrubná zpráva o vydání Slovenské čítanky

„Roubíky z máječku Božítělových proti myším“ (K2854)

26 (1926) 379–380

♦ rolnické pověry z 18. století ♦ Třeboňsko

„Výstava paličkovaných prací českých krajkářských škol ve Vamberku“ (K2855)

26 (1926) 42–43

♦ výstava paličkování krajek ♦ Vamberk, okr. Rychnov nad Kněžnou

„Názvy hrušek roku 1764“ (K2856)

26 (1926) 45–46

„Soupis větrných mlýnů“ (K2857)

26 (1926) 48

♦ Nová Paka, okolí

„Větrné mlýny na Moravě“ (K2858)

26 (1926) 71

♦ soupis

„Písnička o kávě ze začátku 19. století“ (K2859)

26 (1926) 71–72

♦ kramářská píseň

„Brada česká módou v Polsku v 16. století“ (K2860)

26 (1926) 78–80

„Mistr Hus o pomlázce“ (K2861)

26 (1926) 286–287

„Cechovní prapory v průvodu na Boží tělo ve Vysokém nad Jiz.“ (K2862)

26 (1926) 350–351

„Jan Vyhlídal pětašedesátníkem“ (K2863)

26 (1926) 351–352

„Střelba ku ptáku o letnicích“ (K2864)

26 (1926) 367–368

„Weigel o českých krojích roku 1577“ (K2865)

16 (1907) 455, 3 reprodukce /?/

♦ tři vyobrazení českých krojů z roku 1577

„Lidové léčení v Kostelci nad Vltavou“ (K2866)

27 (1927) 28–31

♦ iracionální léčení lidí ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

„Petra Světeckého z Černčic Arcana z roku 1754“ (K2867)

27 (1927) 60–68

♦ apologie české řeči — brojení proti pověře — částečný přetisk musejního rukopisu

„Rozpravy doktorské o původu kraslic“ (K2868)

27 (1927) 243–246

♦ výčet a obsah středověkých disertací

„Slovenský básník Žello o Rýbrcoulovi“ (K2869)

27 (1927) 258–263

♦ látka o Rybrcoulovi ve starší slovenské literatuře

„Národopisné studie B. Knüpfera, Josefa Mánesa a Antonína Gareise o slavnostech Fidlovačce a Slamníku“ (K2870)

27 (1927) 272–276

♦ výroční slavnosti pražského lidu: fidlovačka, slavnost ševců — slamník, slavnost krejčích — lid v díle výtvarných umělců ♦ Praha

„Profesor Jan Soukup šedesátníkem“ (K2871)

27 (1927) 282–284

„Žatecké ženy německé ověnčily květy a stuhami prapor Sokola pražského roku 1871“ (K2872)

27 (1927) 289–299

♦ společenské zábavy roku 1871 — národnostní vztahy

„Staré obecní řády o letním koupání ze století 18. a z první polovice století 19.“ (K2873)

27 (1927) 330–332

♦ hygiena lidu — mravopočestná horlení

„Studie M. Lábkové o původu lidového kroje ženského v západních Čechách“ (K2874)

27 (1927) 335–353, 9 vyobrazení

♦ vědecká a sběratelská činnost L. a M. Lábkových — kroj na Plzeňsku — výňatky z díla Marie Lábkové ♦ Plzeň, okolí

„Lidové zábavy, obyčeje a pověry na den sv. Jana Křtitele“ (K2875)

27 (1927) 354–374

28 (1928) 70–90

♦ vznik lidových obřadů svatojanských, doklady historické — částečný přetisk z Č. Č. M. 1891

„Národopisný ruch československý v létě 1926“ (K2876)

27 (1927) 43–48

♦ národopisné slavnosti

„Národopisné práce na Slovensku“ (K2877)

27 (1927) 135–137

♦ organisace vědecké práce národopisné na Slovensku

„Venkovská stavitelství na Slovácku“ (K2878)

27 (1927) 137–139

♦ hlas proti nevkusným stavebním akcím na venkově

„Klímův Katechismus osvobozeného Slovenska(K2879)

27 (1927) 211–227, 11 vyobrazení

♦ referát a částečný přetisk z Klímova díla

„Dřevěný zámky u lidu československého“ (K2880)

27 (1927) 231

♦ bibliografie

„Tance lidu československého“ (K2881)

27 (1927) 249–257

♦ referát a výňatky z díla K. Oháňkové a J. Poše

„Staročeská tělověda a zdravověda“ (K2882)

27 (1927) 303–314, 13 vyobrazení

♦ výňatky ze stejnojmenného Zíbrtova díla

„Národopisné slavnosti československé roku 1927“ (K2883)

27 (1927) 377–378

„Matice Opavská ve službách národopisu slezského“ (K2884)

28 (1928) 8–22, 10 vyobrazení

♦ činnost Matice Opavské — sbírky lidového umění v majetku Matice Opavské ♦ Opavsko

„Gallašovy paměti o moravské selské i městské stravě r. 1826“ (K2885)

28 (1928) 52–63

♦ lidová jídla na počátku 19. století, lidové názvy, hotovení jídel

„Z koled sebraných od Julia Fejfalíka“ (K2886)

28 (1928) 92–99

♦ ohlasy vánočních her lidových ♦ Morava, Slezsko

„Staročeské strojení kolébky děťátku Ježíškovi na den sv. Tomáše“ (K2887)

28 (1928) 108–111

♦ zvyklosti vánoční — hotovení kolébky Ježíškovi — kolední texty — přetisk klášterního rukopisu ze 17. století ♦ Praha

„Bývalý horácký kroj český Vysočiny českomoravské“ (K2888)

28 (1928) 102–123, 18 vyobrazení

♦ kroj mužský a ženský, výzdoba aplikací — čepce, opasky

„K. Mensinger, polní kurát rakouský, na smrt odsouzený sběh, žijící v Miláně, o voroplavbě na Labi roku 1844“ (K2889)

28 (1928) 129–150, 1 vyobrazení

♦ ♦ literární osobnost Mensingerova — plavení dřeva na Labi — názvosloví ♦ Čechy

„Švanda a Babinský“ (K2890)

28 (1928) 190–200

♦ opera Jaromíra Weinbergera Švanda dudák — lidové látky v díle národních klasiků

„Jak se mluvilo na Předbořicku“ (K2891)

28 (1928) 204–208

♦ výklad nářečních tvarů v abecedním pořádku ♦ Předbořice, okr. Milevsko

„Muzikanti moravští oslavují svátek svojí patronky Cecilie ve Fulneku roku 1670. Divadelní hra J. A. Komenského?“ (K2892)

28 (1928) 214–220

♦ částečný přetisk rukopisu z roku 1670 — divadelní hra z kantorského prostředí ♦ Fulnek

„J. K. Hraše, sběratel lidového podání českého“ (K2893)

28 (1928) 257–264

♦ přísloví, pořekadla, nadpřirozené bytosti ♦ Náchodsko, Milevsko

„Sim. Valecius Lounský proti tanci a hudbě roku 1614“ (K2894)

28 (1928) 264–267

♦ církevní kázání z roku 1614 horlící proti tanci

„Tabáková zdravověda roku 1802“ (K2895)

28 (1928) 305–309

♦ horlení proti kouření tabáku

„Z dějin tabáku a kouření“ (K2896)

28 (1928) 343–345

♦ tabák v kulturních dějinách — kuřácké zvyklosti

„Pršelo obilí roku 1571 ve Slezsku“ (K2897)

28 (1928) 359–361

♦ přetisk letáku z roku 1571 ♦ Slezsko

„Valašské museum v přírodě“ (K2898)

28 (1928) 154–159, 3 ilustrace

♦ museum v přírodě ♦ Rožnov pod Radhoštěm

„Svátek lidu československého v Praze v květnu 1928“ (K2899)

28 (1928) 267–270

♦ národopisné slavnosti — osobnost Petra Gutha — hnutí baráčnické — horlivý hlas proti zneužití lidové tradice ♦ Praha

„Česká chalupa na Výstavišti vyhořela“ (K2900)

28 (1928) 273–274

♦ příspěvky k dějinám českého národopisného výstavnictví

„Jak si lid československý představoval život v Americe. Písničky z polovice 19. století“ (K2901)

29 (1929) 21–23

♦ píseň periférie a lidová píseň jarmareční — zápisy textů

„Vánoční a novoroční maškary staročeské“ (K2902)

29 (1929) 159–160

♦ vánoce — staročeské koledy

„Tři oblíbené písně znárodnělé“ (K2903)

29 (1929) 181–184

♦ lidová píseň znárodnělá a jarmareční ze sbírky Fejfalíkovy, texty

„Článek Českého Lidu o hledání pokladu vyvolal praktické pokusy“ (K2904)

29 (1929) 245–246

♦ virgule — soudobá pověrečnost

„Staročeské rozprávky kratochvilné i výstražné z roku 1676“ (K2905)

29 (1929) 246–276, 295–306

„Jana Kašpara sbírka pověr českých z let 1835–1840“ (K2906)

29 (1929) 334–338

♦ zvyklosti při polních pracích, při chovu drůbeže — zvyklosti při lovu — lidová víra — lidová medicína, léčení zvířat — pranostiky ♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

„Vavřinec Švéda, sběratel moravských pohádek, roku 1851–1858“ (K2907)

29 (1929) 344–378

30 (1930) 5–14

♦ Vavřinec Švéda, učitel v Molenburku u Blanska, přetisk rukopisu ♦ Molenburk, okr. Blansko

„Proti národopisným »rokům«“ (K2908)

29 (1929) 30–31

„Šarišské jesličky na Slovensku“ (K2909)

29 (1929) 124–126, 1 vyobrazení

♦ pastýřská hra vánoční

„Píseň Proč s mě, Bože, na svět stvořil?(K2910)

29 (1929) 382–383

♦ lidová píseň jarmareční

„Masopustní výklad latinských pořekadel po česku ze století 17.“ (K2911)

30 (1930) 216–218

♦ přetisk z rukopisu Olomoucké knihovny –- latinská pořekadla a úsloví v českém výkladu

„Kouzla a čáry staročeské“ (K2912)

30 (1930) 114–117, 252–255

♦ Kostelec nad Vltavou, okr. Milevsko

„Pracovnice v moravském národopisu v době Národopisné výstavy 1895“ (K2913)

30 (1930) 334–338

♦ Procházková Miloslava, Běhálková Xavera, Koutníková Růžena, Kozlová Eliška — biografie — národopisná instituce Vesna

„Kristův slavný vjezd do Jerusalema — starodávný zvyk v Strakonicích“ (K2914)

30 (1930) 182–183

„Bosorka“ (K2915)

30 (1930) 298

♦ lidé s nadpřirozenou mocí ♦ Spišské Podhradie, okr. Levoča

„O vrchu Kostelíku“ (K2916)

30 (1930) 358–359

♦ pověst ♦ Osečany, okr. Sedlčany

„Svérázný český kroj národní z roku 1848“ (K2917)

31 (1931) 41–44

♦ národní móda z let 1848

„František Jan Vavák“ (K2918)

31 (1931) 48–63, 115–128

♦ život a dílo

„P. Jan Vyhlídal sedmdesátníkem“ (K2919)

31 (1931) 146–149

♦ biografie

„Outrata o svadbě dcery Vavákovy Kateřiny s Václavem Vomáčkou v Nučicích roku 1786 dne 28. ledna“ (K2920)

31 (1931) 227–233

♦ Fr. J. Vavák, biografie

„Mjistře nad mjistry vyhučenyj...“ (K2921)

31 (1931) 295–297

♦ ohlas obřadní písně Haggadah

„Archanděla Michala zázračné psaní“ (K2922)

31 (1931) 346–348

♦ lidové čtení

„Proroctví zapovídaná roku 1867“ (K2923)

31 (1931) 20–21

„Czerpaki“ (K2924)

31 (1931) 94–95

„»U tří divých mužů« v Praze“ (K2925)

31 (1931) 129

♦ vystoupení varietních podvodníků ♦ Praha

„O zbrojném tanci“ (K2926)

31 (1931) 154–158, 174–179

♦ tanec se zbraní — Pospíšil František — biografie

„O Božích mukách“ (K2927)

31 (1931) 300–301

„Slavnostní čistění studánky v Sloukovicích“ (K2928)

31 (1931) 180–181

♦ Sloukovice u Přelouče

„Osmdesátiny Jaroslava Schiebla“ (K2929)

31 (1931) 348–352

„O nemocech morních ze století 15. až do století 18., v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku“ (K2930)

32 (1932) 1–15

♦ středověká zdravověda, výklad středověkého názvosloví léčitelského

„Ondráš a Juráš“ (K2931)

32 (1932) 18–22

♦ písně kramářské o zbojnících

Ze sbírek zaslaných Českému Lidu. Soubory drobných materiálových příspěvků od různých autorů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, vyžádaných a zredigovaných Zíbrtem

„Od Ondřeje do vánoc“ (K2932)

27 (1927) 81–94

♦ Milevsko, okolí

„Vánoce“ (K2933)

1 (1892) 294–301, 399–414, 498–501

19 (1929) 109–112 (z Bechyňska)

„Štědrovečerní pověry československé“ (K2934)

26 (1926) 83–88

„Žákovské slavnosti na svatého Řehoře“ (K2935)

5 (1896) 452–456

III. Lego, František: — Sedlčany, okolí, z roku 1780

IV. Lego, František: Slavnost sv. Řehoře v Mýtě na Zbirovsku, okr. Rokycany

V. Kovák, Martin: Řehořem v Týmákově u Plzně (okr. Plzeň)

VI. Kořán, Josef J.: Řehořské vojsko na Mirovicku (Nevězice, okr. Písek)

„Masopust“ (K2936)

2 (1893) 65–75, 190–193

„Obchůzka s klibnou“ (K2937)

2 (1893) 595–596

„Od vánoc do velikonoc. Tři králi, Hromnice, sv. Blažej, sv. Dorota, sv. Matěj a sv. Řehoř“ (K2938)

1 (1892) 502–512, 600–603

„Velikonoce“ (K2939)

2 (1893) 193–195, 469–473, 598–612, 693–703

4 (1895) 322–337

„Velikonoce (Koulení vejcí — valbiska — Vamberk)“ (K2940)

19 (1910) 288, 4 vyobrazení

My poledne zvoníme...(K2941)

18 (1909) 396, 1 fotografie

♦ obchůzka chlapců na pašijové dni ♦ Zvoleněves, okr. Slaný

„Velikonoční obyčeje, pověry a obřady lidové“ (K2942)

27 (1927) 276–282, 314–315

„Chození se »smrtí«“ (K2943)

26 (1926) 264

„Pomlázky československé“ (K2944)

26 (1926) 270–275

„Shazování kozla na sv. Jakuba“ (K2945)

5 (1896) 559–561

♦ Hanuš, Josef: Přelouč, okolí

Hovorka, Karel: Sebranice, okr. Litomyšl

Valchář, J.: Dolní Kralovice, okolí, okr. Ledeč n. Sáz.

Pohanka, Josef: Hlinsko, Chlum, okr. Hlinsko

Zíbrt, Čeněk: Literární zprávy o shazování kozla

„Co si náš lid vypráví o vodníkovi“ (K2946)

29 (1929) 185–186

♦ soubor drobných příspěvků různých autorů

„Pohádky z Kostelce nad Vltavou (Zapsáno v letech 1880–1888)“ (K2947)

Jar. Karpas: "Zlatohvězd", 64–65

Karel Kotrba: "Pohádka o jednom dezenterovi", 65–68

K. Hejna: "Pověst o Cuříkovi", 68–70

A. Müller: "Pohádka o Máteří-družce a Vrátičovi", 70–74

29 (1929) 64–74

♦ Kostelec nad Vltavou

„Větrné mlýny v zemích československých“ (K2948))

26 (1926) 250–259, 4 vyobrazení

♦ souhrn příspěvků různých autorů o větrných mlýnech v ČSR — soupis naučné literatury o větrných mlýnech

„Národopisné studie našich umělců“ (K2949)

5 (1896) 56–58, 2 kresby Jar. Věšína

6 (1897) 169–170, 2 kresby Joži Uprky a J. Špilara

7 (1898) 215, 5 kreseb Jar. Věšína a F. Štraybla

8 (1899) 69–75, 412–414, 10 kreseb J. Mukařovského

10 (1901) 80, 9 kreseb J. Prouska

12 (1903) 87, 4 kresby P. Maixnera

14 (1905) 21, 375-380, 10 kreseb Ludvíka Kuby a Ad. Kašpara

15 (1906) 288-290, 9 kreseb Joži Uprky a M. Gardavské

„Naše vyobrazení“ (K2950)

11 (1902) 300–301, 336–338, 385–386

14 (1905) 471–475, 21 reprodukcí etnografických předmětů od různých autorů

20 (1911) 377–378, 449 selská světnice v museu v Polné, slovenský džbán

ZÍBRT, Čeněk — JANKŮ, E.

„Slovácké kroje a typy z Dubňan“ (K2951)

12 (1903) 376, 5 fotografií

♦ fotografie ženských krojů svátečních a mužského kroje pracovního od E. Janků ♦ Dubňany, okr. Hodonín

ZÍBRT, Čeněk — LÁBEK, Lad.

„Svatba na Plzeňsku“ (K2952)

30 (1930) 281–285, 2 vyobrazení

♦ Plzeňsko

ZÍBRT, Čeněk — MUŠKA, Eugen — POPELKA, V.

„Řeči při stínání kohouta a shazování kozla“ (K2953)

♦ 1. ortel při stínání kohouta při svatbách valašských — přetisk z Moravských Novin 1849 – Čeněk Zíbrt, II. řeč při stínání kohoutů a shazování kozlů v obci Holotíně (okres přeloučský) – Eugen Muška, III. řeč při stínání kohouta v Poličce a okolí — V. Popelka — mlácení kohouta cepem

6 (1897) 541–545

ZÍBRT, Čeněk — NĚMEČEK, Vojtěch

„Kujeba Mýtský“ (K2954)

12 (1903) 395–396, 444

♦ přezdívky ♦ Vysoké Mýto

ZÍBRT, Čeněk — SOCHÁŇ, Pavel

„Slovenské výšivky v Čechách“ (K2955)

7 (1898) 60–63

♦ protest proti článku "Pozor na slovácké výšivky“ (ČL 580–581), přetisknutý ze Slovenských Pohľadů 1897, č. 9 — o podomním prodeji slovenských výšivek ♦ Čechy, Slovensko

ZÍBRT, Čeněk — ŠIMÁK, J. V. — JIRÁSEK, Alois

„Příspěvky k dějinám českých blouznivců náboženských. 1. Píseň o svatbě krále marokánského. 2. O králi Marokánu. 3. Píseň o napomenutí, 4. Adamitská listina.“ (K2956)

♦ lidové písně — o králi marokánském — písně náboženských blouznivců

ZIELECKÁ, Olga

„Znárodnělé české písně. (Umělé básně české s lidovými nápěvy. Umělé písně české znárodnělé)“ (K2957)

28 (1928) 161–178

♦ soupis znárodnělých písní ♦ české země

ZICH, Otakar

„Píseň a tanec »do kolečka« na Chodsku“ (K2958)

15 (1906) 305–310, 406–410

16 (1907) 305–310, 353–357, 406–411

17 (1908) 19–22, 68–70, 261-263

18 (1909) 98–100, 221–224, 276–278, 326–328, 442–445

19 (1910) 33–35, 100–101, 133–135, 333–335

♦ lidová píseň a tanec, rozbor po stránce hudební a rytmické

„Bezprostřední styky skladeb Smetanových s lidovou písní“ (K2959)

18 (1909) 353–356

♦ doklady z tvorby Bedřicha Smetany související s lidovou písní a hudbou

ZIKLA, Josef

„Škrábky na Zbraslavsku“ (K2960)

16 (1907) 448–450

♦ hry děvčat s kamínky ♦ Vrané, okr. Praha v.; Skochovice, okr. Praha v.

ZIMMLER, Emil

„Kožené mosty“ (K2961)

30 (1930) 27–28

ZÍTEK, Jan

„Kolední hry jihočeské“ (K2962)

2 (1893) 521–524, 578–584

♦ kolední obchůzky novoroční — (po svátku Jména Ježíš 2. ledna) a s právem ♦ Velešín, Trhové Sviny, Kaplice, Český Krumlov, okolí

„»Puška« při zakončení mlatu“ (K2963)

3 (1894) 333–334

♦ domlatky ♦ Výheň, okr. Kaplice; Rančice, okr. České Budějovice; Pacovsko

„Jihočeské slavnosti, hry a zábavy o letnicích. 1. Vyvolávání, koupání krále a chození s královnou“ (K2964)

8 (1899) 289–291

♦ letniční zvyk pohůnské chasy ♦ Rájov, okr. Český Krumlov

„Kýchajíciho pozdrav“ (K2965)

11 (1902) 87–88

♦ pohádka o zvyklosti při kýchnutí ♦ Výheň, okr. Kaplice

„Zkazky o hastrmanovi čili vodníkovi“ (K2966)

11 (1902) 357–362, 440–443, 468–471

♦ lidové vyprávění o vodníkovi: popis, původ, proměny, moc, ochrana proti němu ♦ jižní Čechy

„Obrázky ze života lidu jihočeského“ (K2967)

14 (1905) 326–327

♦ žertovné vyprávění o obecním zřízení (konšelé, úřad) a o verbování na vojnu ♦ jižní Čechy

„Světýlka (bludičky) v okolí Velešína“ (K2968)

14 (1905) 480–483

♦ lidová víra v nadpřirozené bytosti, vyprávění o světýlkách ♦ Velešín, okr. Kaplice

„Obecní pastýř a kovář“ (K2969)

15 (1906) 54–55

♦ lidé ve službách obcí — obecní pastýř a kovář — jejich povinnosti a práva ♦ Trhové Sviny, okolí; Nákří, okr. Vodňany

„Vánoční pohádka o Ježíškovi“ (K2970)

15 (1906) 126–127

♦ legenda o Ježíškovi ♦ Velešín, okr. Kaplice

„Mluva zvířat“ (K2971)

13 (1904) 62

♦ "řeč" zvířat a ptáků

„Na sv. Tři Krále na Kaplicku“ (K2972)

15 (1905) 159–160

♦ Výheň, okr. Kaplice

„Pohádka o kocourovi“ (K2973)

15 (1906) 347

♦ Výheň, Velešín, okr. Kaplice

„Česká literatura lidovědná“ (K2974)

15 (1906) 400

♦ bibliografie popisná — doplňky k přehledům Ferd. Pátka

„Pověry o můře“ (K2975)

15 (1906) 434–437

♦ Velešín, Výheň, okr. Kaplice; Kosov, okr. České Budějovice; Mojné, Rájov, okr. Český Krumlov

ZÍTEK, Jan František

„Zkazky o vodníkovi z jižních Čech“ (K2976)

6 (1897) 89–93, 159–162

„Josef Vlast. Kamarýt v Kučeři roku 1827 při zpěvu písní národních (Vzpomínka při památce stých narozenin Kamarýtových)“ (K2977)

6 (1897) 292–293, 1 reprodukce podobizny J. V. Kamarýta

♦ biografie — lidový zpěv — úryvek z dopisu J. V. Kamarýta Františku Ladislavu Čelakovskému z roku 1827 ♦ Kučeř, okr. Milevsko

„Z dětských her a zábav na Českobudějovicku“ (K2978)

28 (1928) 366–370

♦ 60 rozčitadel ke hře ♦ České Budějovice, okolí

„Červená vajíčka »rejsky«, smolík, cikání, sekání či házení do vejce (Jihočeský zvyk velikonoční)“ (K2979)

30 (1930) 161–165

♦ kraslice — velikonoční hry ♦ jižní Čechy

„Had“ (K2980)

15 (1906) 352

♦ víra o domovém hadu ♦ Velešín, Výheň, okr. Kaplice

„Dělati žabky čili panenky“ (K2981)

23 (1914) 205

♦ hry, žabky

ZLATÚŠ, Mira

„O barvení a vyškrabování velikonočních vajíček v Letovicích“ (K2982)

30 (1930) 165–167

♦ Letovice, okr. Boskovice

ZOGLMANN, Antonín

„Paměti starého učitele“ (K2983)

29 (1910) 386–389, 412–418

♦ život učitelů ♦ Milavče, okr. Domažlice a Horšovský Týn

ZOUBEK, František

„František Zoubek o původu písně »Horo, horo, vysoká jsi«“ (K2984)

11 (1902) 426

♦ o autoru písně "Horo, horo, vysoká jsi" ♦ Jičín, Hradec Králové

ZUBATÝ, Josef

„Původ fidlovačky“ (K2985)

30 (1930) 53

ZUMAN, František

„Čáry milostné“ (K2986)

26 (1926) 181–382

♦ magické praktiky milostné ♦ Bělá pod Bezdězem, okr. Doksy

„Kališové a chodění zedníků a kameníků s hvězdou“ (K2987)

25 (1925) 236

♦ obyčeje řemeslníků ♦ Praha

ZUNA, Boh.

„Pověry o přísaze“ (K2988)

13 (1904) 283

♦ přísaha v lidové víře

„Nápisy na obnovené klatovské radnici starší i nově složené“ (K3109)

25 (1925) 340–341

ZVĚŘINA, Karel

„Vojenská píseň »Vy hájové zelení« z roku 1915“ (K2989)

25 (1925) 238

 

 

ŽELÍZKO, J. V.

„Pálení ohňů v Pošumaví v září a na letnice“ (K2990)

3 (1894) 47–48

♦ pálení ohňů o letnicích a v září o svátku Andělů strážných ♦ Volyně, okr. Strakonice; Dobeš, okr. Vimperk

ŽIPEK, Josef

„Pověry, obyčeje o nemoci, smrti a pohřbu na Strakonicku“ (K2991)

4 (1895) 533–535

♦ smrt, pohřeb — lidová víra o mrtvých ♦ Strakonice, okolí

„O Štědrém dnu večer v Řepici u Strakonic“ (K2992)

30 (1930) 14–17

ŽÍTEK, Věnceslav Alois

„»Pohádky« (hádanky) z roku 1825“ (K2993)

31 (1931) 140–142

♦ hádanky ♦ Čechy, Slaný

ŽLÁBEK, J.

„Poklad“ (K2994)

30 (1930) 358

♦ pověst ♦ Osečany, okr. Sedlčany

ŽIROVNICKÝ, Karel

„Jak se maluje u nás »pomlázka«“ (K2995)

7 (1898) 363–365

♦ kraslice — techniky zdobení: rýsování, malování, okrašlování barevnou aplikací ♦ Žirovnice, okr. Kamenice nad Lipou, okolí

 

Prameny

Ludvík Kunz, Soupis prací Zíbrtova Českého lidu: ročník I–XXXII, 1892—1932. Zprávy Společnosti čsl. národopisců. Ročník II, 1960. Suplement. — Příručky Společnosti čsl. národopisců. Svazek 1.   Společnost čsl. národopisců, Praha 1960, 229 + (3) str.

Český lid, I–XXXII, 1892—1932. — Online: Tyfoza; Kramerius.

Srv. Jiří Novotný — Milena Secká — Kateřina Sedlická — Jiří Woitsch, Český lid. Etnologický časopis 1946—2000. Bibliografie. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha 2008, 244 str.

Jiří Špét, „Pozůstalost Čeňka Zíbrta a některé možnosti jejího využití“, in: Sborník Národního Musea v Praze. Řada C — Literární historie — Svazek X (1965), čís. 5, s. 219-229.

Miloš Melzer, Čeněk Zíbrt (1864–1932). Bibliografická příloha Národopisné revue č. 26. Strážnice, Národní ústav lidové kultury 2012. — Online: NULK.

 

 

 

( Poslední aktualizace 21. srpna 2017 )

 

 

 

 

 Zíbrt Čeněk Zíbrt


Kunz Ludvík Kunz
 


 

 

< < < < < <