František Novotný

[ 29. VIII. 1881 — 20. IX. 1964 ]

Bibliografie


 

1903

1.   „Překlad řečí z Livia, kn. XXIII.–XLV.“, in: Václav Markalous, Výbor z řečí dějepisců římských, Chrudim 1903, str. 57–166.

1906

1a.   O Platonových stycích s dvorem syrakuským. [Doktorská disertace.] 1906.

2.   „Příspěvek k řešení otázky o pravosti listů Platonových“, in: Listy filologické 33, 1906, str. 193–210, 336–347.

3.   „Česká věda“ (O prvním dílu Metriky Josefa Krále), in: Čas 27.

1907

4.   „Sedmý list Platonův“ (překlad), in: 28. Výroční zpráva c. k. stát, vyššího gymnasia ve Vysokém Mýtě 1906/7, 23 str.

1908

5.   „Novější literatura o listech Platonových“, in: Listy filologické 35, 1908, 97–106, 188–203.

6.   „C. Gioni, Epitome Rerum Romanorum“, in: Věstník českých profesorů 16, 48–49.

7.   „A. Mentz, Geschichte und Systeme der griechischen Tachygraphie, 1907“, in: Listy filologické 33, 1908, 383–384.

1909

8.   „Noc Venušina (Pervigilium Veneris)“ (překlad s úvodem), in: Besedy Času, č. 20, 16/5.

1910

9.   Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií. Sestavili J. M. Pražák, F. Novotný, J. Sedláček. Praha, Unie 1910 (1. vydání), 1336 str.

10.   „K. Brugmann, Der Gymnasialunterricht in den beiden klassischen Sprachen und die Sprachwissenschaft, 1910“, in: Věstník českých profesorů 17, 373–377.

11.   „Platonův Lysis. Přel. A. Mazánek. Výroč. zpráva gymnasia v Ml. Boleslavi 1908/9“, in: Listy filologické 37, 67–69.

12.   „O. Neurath, Antike Wirtschaftsgeschichte, 1909“, in: IF 37, 73.

1911

13.   „Temperare (Etymologický příspěvek)“, in: Listy filologické 38, 11–16, 93–96.

14.   „'Tajné učení' a Platonovy listy“, in: Filologický sborník II, 1911, str. 259–288.

15.   „ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ. Grazer Festgabe zur 50. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner, 1909“, in: Listy filologické 38, 283–287.

16.   „J. Zejda, Přípravy k latinským a řeckým klassikům, seš. 2, 3, 1911; J. Kurt, Přípravy k Homerově Iliadě, zpěv XVI. 1911“, in: Listy filologické 38, 288–291.

17.   „J. Neudert, Výbor z básní P. Vergilia Marona, 1911“, in: Listy filologické 38, 379–381.

18.   „T. Hrubý, Plutarchovy životopisy Aristeida a Katona, 1911“, in: Věstník českých profesorů 18, 98–100.

19.   „J. Zejda, Přípravy k latinským a řeckým klasikům. Seš. 1, 1911“, in: Věstník českých profesorů 18, 158–159.

20.   „O. Vaňorný, Ukázky přízvučného překladu elegií Tibullových, 1910“, in: Věstník českých profesorů 18, 159–160.

21.   „E. Štolovský, Ukázky z římských elegiků v českém překladě přízvučném, 1910“, in: Věstník českých profesorů 18, 159.

22.   „O. Jiráni, Výbor z listů Ciceronových I. II, 1911“, in: Věstník českých profesorů 18, 193–191.

23.   „F. Loukotka, Návodní methodika základův jazyka latinského, 1911“, in: Věstník českých profesorů 18, 229–230.

24.   „R. C. Kukula, Aphorismen über metrisches Lesen, 1909“, in: Věstník českých profesorů 18, 230–231.

25.   „Tisk ve starověku?“, in: Listy filologické 38, 313.

1912

26.   „Όδυσσεύς – Ulixes – Ulysses“, in: Listy filologické 39, 321–334.

27.   „Sigmund Hrubý z Jelení vydavatelem Pliniovy Naturalis historia“, in: Sborník filologický 3, 5–54.

28.   „Ze života slov“, in: Pražská lidová revue 8, 179–183, 211–214.

29.   „Hodina latiny“ (referát), in: Věstník českých profesorů 19, 238–239.

30.   „E. Ziebarth, Aus der antiken Schule, 1910“, in: Věstník českých profesorů 19, 35.

31.   „V. Hanačík a F. Kaska, Latinská čítanka pro dívčí lycea a pro školy reálné, 1911“, in: Věstník českých profesorů 19, 105–106.

32.   „F. Hoffmeistr, Homerova Ilias I. II, 1912“, in: Věstník českých profesorů 19, 181–182, 240–242.

33.   „B. Kníže, Výbor z Tita Livia, 1912“, in: Věstník českých profesorů 19, 239–240.

34.   „Platon, Obrana Sokratova. Přel. J. Entlicher, 1910“, in: Věstník českých profesorů 19, 312.

35.   „F. Hartmann, Wortfamilien der lateinischen Sprache, 1911“, in: Věstník českých profesorů 19, 312–313.

36.   „Sborník archeologičeskih statej, podnesennyj Grafu A. A. Bobrinskomu“, in: Listy filologické 39, 52–56.

37.   „C. Ritter, Neue Untersuchungen über Platon, 1919“, in: Listy filologické 39, 275–281.

38.   „Platon, Charmides I, II, 1909–1911, přel A. Mazánek“, in: Listy filologické 39, 309–311.

39.   „Lukianos, Charon aneb Jak se dívají bohové na svět, přel. Fr. Machala, 1912“, in: Listy filologické 39, 471–472.

40.   „Lukianos, Paridův soud, přel. J. Novotný, 1912“, in: Listy filologické 39, 408–169.

41.   „O. Apelt, Platonische Aufsätze, 1912“, in: Listy filologické 39, 463–466.

42.   „Nové zlomky Eupolidových Demů“, in: Listy filologické 39, 77.

43.   „Ed. Stemplinger, Das Plagiat in der griechischen Literatur, 1912“, in: Listy filologické 39, 395.

44.   „Vergiliova čtvrtá ekloga“, in: Listy filologické 39, 396–397.

45.   „Bohatý nález rukopisů v thessalských klášteřích“, in: Listy filologické 39, 399–400.

1913

46.   „Burleyovy životy starých mudrců a jejích česká zpracování“, in: Listy filologické 40, 342–353, 420–429.

47.   „O překladatelské činnosti Sigmunda Hrubého z Jelení“, in: Sborník prací filologických dvornímu radovi prof. Josefu Královi k šedesátým narozeninám, Praha 1913, str. 235–253.

48.   „Nálezy řeckých papyrů v Egyptě“, in: Pokroková revue 9, 249–252, 300–303, 356–360.

49.   „Tištěné přípravy“, in: Věstník českých profesorů 20, 53–58.

50.   „Vergilius a »ohně zmar« v českém překladu“, in: Hlídka Času 19/3.

51.   „Životní dílo českého učence“ (Josef Král, Řecká a římská metrika), in: Hlídka Času 3/12 (šifra ?).

52.   „R. Hackforth, The Authorship of the Platonic Epistles, 1913“, in: ...., 288–290.

53.   „Fr. Servít, Přípravy k básním Horatiovým, 1912, 1913“, in: Tamže, 293–297.

54.   „Platonův Faidros. Přel. A. Kolář, 1913“, in: Tamže 455–457.

55.   „A. Waldeck, Praktische Anleitung zum Unterricht in der lateinischen Grammatik“, in: Věstník českých profesorů 20, 23–24.

56.   „J. Brant, P. Ovidius Naso, 1911“, in: Věstník českých profesorů 20, 65–66.

57.   „O. Janečková, Slovník k Vergiliově Aeneidě, 1. seš., 1912“, in: Věstník českých profesorů 20, 66–67.

58.   „J. Král, Tragoedie Sofokleova II. Aias, 1913“, in: Věstník českých profesorů 20, 182–183.

59.   „J. Říha, Vybrané části z dialogů Platonových I, II, text, I, II, výklad, 1912“, in: Věst. čes. prof. 20, 134–136.

60.   „A. Laudien, Griechische Inschriften als Illustrationen zu den Schulschriftstellern, 1912,“in: Věstník českých profesorů 20, 183–184.

61.   „K Tacitovým Annálům, II 59“, in: Listy filologické 40, 76.

62.   „Antika v Americe“, in: Listy filologické 40, 77.

63.   „Z Ciceronovy dílny“, in: Listy filologické 40, 157–158.

64.   „Nové etymologie homerských slov“, in: Listy filologické 40, 158–159.

65.   „Sofokles a Herodot“, in: Listy filologické 40, 314.

66.   „O prvním platonském listě“, in: Listy filologické 40, 315.

67.   „Byly římské básně lyrické zpívány?“, in: Listy filologické 40, 315.

68.   „Nové spory o skladateli Dialogu de oratoribus“, in: Listy filologické 40, 397–398.

69.   „Otázka, kdy byl složen Platonův Faidros“, in: Listy filologické 40, 474.

70.   „Pomůcka pro studium řeckého Nového Zákona“, in: Listy filologické 40, 476.

71.   „Zištný filhelenismus“ (Zpráva o přednášce A. Heisenberga), in: Hlídka Času 19/11.

1914

72.   „Z nové literatury o rhythmu antické prósy“, in: Listy filologické 41, 88–102, 192–212, 414–422.

73.   „Ὅτι und ὡς in Platons Briefen“, in: Rheinisches Museum 69, 742–744.

74.   „Dissertationes philologae Vindobonenses, vol. XI, 1913“, in: Listy filologické 41, 289–293.

75.   „F. Hoffmeistr, Nástin literárních pramenů k dějinám římského divadla a hry ve starém Římě, 1913“, in: Věda česká 1, 219–220.

76.   „F. Loukotka, Grafické výklady skladby latinské, 1913/14“, in: Věstník českých profesorů 21, 17–18.

77.   „F. Hoffmeistr, Homerova Odysseia, 1914“, in: Věstník českých profesorů 21, 18–19, 120.

78.   „F. Hoffmeistr, Vybrané básně Q. Horatia Flakka, 1913“, in: Věstník českých profesorů 21, 144–145.

79.   „Odpověd na repliku J. Říhy“, in: Věstník českých profesorů 21, 92–93.

80.   „E. A. Sonnenschein, A New Latin Grammar, 1913“, in: Věstník českých profesorů 21, 241–244.

81.   „Salapantium disertum“, in: Listy filologické 41, 76.

82.   „Svědectví antických historiků o Kristu“, in: Listy filologické 41, 156–157.

83.   „Sofokleův Král Oidipus“ (představení v Obecním domě v Praze), in: Listy filologické 41, 397.

84.   „Sofokleův Král Oidipus“, in: Meziaktí Divadla umění, 1911.

1915

85.   Platon, Symposion. Přeložil Fr. Novotný. Otázky a názory č. 39. Praha, Jan Laichter 1915, 96 str.

86.   „Πληιάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων“, in: Listy filologické 42, 9–18.

87.   „Herojská klausule v české próse“, in: Listy filologické 42, 277–281.

88.   „H. v. Arnim, Platos Jugenddialoge und die Entstehungszeit des Phaidros, 1914“, in: Listy filologické 42, 284–288.

89.   „T. Hála, Překlad několika básní Horatiových, 1914“, in: Listy filologické 42, 315–310.

90.   „Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista, přel. Jan Lad. Sýkora, 1909“, in: Listy filologické 42, 465–170.

91.   „A. Kudrnovský, První cvičebnice jazyka latinského, 1914“, in: Věstník českých profesorů 22, 119–120.

92.   „Tištěné přípravy k latinským a řeckým klasikům“, in: Věstník českých profesorů 22, 120–122.

1916

93.   „Příspěvek k datováni starověkých systémů metrických“, in: Listy filologické 43, 310–318.

94.   „Kleanthův hymnus na Dia“ (překlad), in: Topičův sborník 3, 373.

95.   „M. Pohlenz, Aus Platos Werdezeit, 1913“, in: Listy filologické 43, 51–57.

1917

96.   „Eine neue Methode der Klauselforschung“, in: Berliner philolog. Wochenschrift 37, sl. 217–222.

97.   „Q. Horatius Flaccus, Oden und Epoden, erklärt von A. Kiessling. Sechste Auflage von R. Heinze, 1917“, in: Listy filologické 44, 434–437.

98.   „F. Drtina, Úvod do filosofie, díl 1. historický, část 1. Starověk a Středověk, 1914“, in: Listy filologické 44, 437–438.

99.   „Aristofanes, Vosy, přel. Aug. Krejčí. 1917“, in: Listy filologické 44, 438–440.

100.   Eurhythmie řecké a latinské prósy. [Habilitační práce.] Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, třída III., č. 46 (1917). Rozpravy České akademie věd a umění, třída III., č. 50 (1921). Praha 1917–1921, 304 str.

1918

101.   „Nová klausulová methoda a pochybná Sallustiana“, in: Listy filologické 45, 257–264.

102.   „῾Ρυθμός. Příspěvek semasiologický“, in: Listy filologické 45, 328–332.

103.   „Ch. Bally, Le langage et la vie, 1913“, in: Věstník českých profesorů 25, 184–188.

104.   „O původě olympijských her“, in: Listy filologické 45, 380.

105.   „Latina zachránila Slováky“, in: Listy filologické 45, 384.

1919

106.   „Latina a řečtina na střední škole. Příspěvek k diskussi", přednáška ve Filosofické jednotě 4. a 11. února 1919, in: Umělecké snahy, sv. 179. (Přednášky Jednoty filosofické, č. 7). B. Kočí, Praha, 1919, str. 40.

107.   Latinsko-český slovník. 2. vydání nezměněné. 1919.

108.   „La philologie classique (en Tchécoslovaquie)“, in: Revue des travaux scientifiques tchécoslovaques. Section première, I 1, 125–129.

109.   „Platon ve vědecké literatuře našeho věku“, in: Nové Atheneum 1, 161–175, 265–275.

110.   „Návrh klasických filologů pro reformu střední školy“, in: Věstník českých profesorů 26, 130–133. Též zvláštní otisk: Návrhy na reformu střední školy, 10–13.

111.   Platon: Timaios a Kritias. Přeložil Fr. Novotný. Otázky a názory, sv. 46. Praha, Jan Laichter, 1919, 191 str.

112.   „Fr. Kovář, Farizeové a Saduceové. Charakteristika obou židovských stran, 1918“, in: Listy filologické 46, 112–113.

113.   „U. von Wilamowitz-Moellendorff, Platon I, 1919“, in: Listy filologické 46, 290–300.

114.   „O budoucnosti latiny a řečtiny na střední škole“, in: Listy filologické 46, 252–253.

115.   „Problem eurhytmie řecké a římské prósy“, in: Listy filologické 46, 256.

116.   „O návrzích Jednoty českých mathematiků a fysiků a Jednoty českých filologů na reformu střední školy“, in: Listy filologické 46, 316.

117.   „Nechte dětem čítanku!“, in: Cesta 1, 1055.

1920

118.   „Συκοφάντης“, in: Listy filologické 47, 65–75.

119.   „Nový Zákon problémem klassické filologie“, in: Listy filologické 47, 153–161, 266–278.

120.   „Boj proti přepychu v klasickém starověku“, in: Sokol 46, 129–133.

121.   „U. von Wilamowitz-Moellendorff, Platon II, 1919“, in: Listy filologické 47, 42–47.

122.   „J. Král, Řecká rhytmika (Řecká a římská rhytmika a metrika II), 1915“, in: Česká věda 2, 30–32.

123.   „C. Marvan, Vylíčení noetiky Protagorovy v Platonově Theaitetu, 1915“, in: Česká věda 2, 372–373.

124.   „F. Ševčík, O pravosti listů Platonových, 1916“, in: Česká věda 2, 373.

125.   „C. Jež, Aristotelova kritika Platonovy nauky o ideách, 1916“, in: Česká věda 2, 373–374.

126.   „O. Jiráni, Endymion, 1914“, in: Česká věda 2, 378–379.

127.   „O. Jiráni, Novější výklady některých ód Horatiových, 1913“, in: Česká věda 2, 374–375.

128.   „J. Šimánek, Hudba Acherontu. Nehistorický příběh ze starého Řecka“, in: Naše doba 27, 618–620.

129.   „O povznesení duše“, in: Sokol 46, 10–11.

130.   „Jaká bude naše střední škola?“, in: Národní listy 7/7.

1921

131.   Eurhythmie řecké a latinské prósy. Část II. – Rozpravy České akademie věd a umění. Třída III, č. 50. Praha 1921, str. 145–304 (viz č. 100).

132.   Výbor řečí Demosthenových. S ukázkami jiných řečníků attických. Upravil F. N. Praha, Jednota českých filologů, 70 str.

133.   Platon: Ústava. S užitím překladu Dr. Emanuele Peroutky přeložil Dr. František Novotný. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, kniha 47. Praha, Jan Laichter 1921, 404 str.

134.   „Latina řečí monumentální a liturgickou“, in: Česká revue 14, 15–23.

135.   „J. Brant, P. Ovidius Naso. Výbor z jeho básní pro školu II, 1920“, in: Listy filologické 48, 145–148.

136.   „Eurhythmie řecké a latinské prósy. Část II.", (Autoreferát o nevytištěné knize), in: Naše věda 3, 32–34.

137.   „Accentus gravis“, in: Listy filologické 48, 61.

138.   „Nové cesty“ (zpráva o Brantově vydání Ovidia a o Hoffmeistrově vydáni Horatia)“, in: Národní listy 15/5.

139.   „Neobyčejný příběh", (o návrhu na reformu střední školy), in: Lidové noviny 4/3.

140.   „Starověká kritika komunismu", (feuilleton), in: Česká demokracie 4, 24/6.

141.   „K reformě střední školy", (zpráva o přednášce V. Petra), in: Lidové noviny 20/1.

1922

142.   Gymnasion. Úvahy o řecké kultuře. Okna: Knihy zkušeností a úvah, sv. 5. Praha, Nákladem Gustava Voleského 1922, 66 str. — Viz 2019.

143.   Socialistické snahy ve starém Řecku. Rozpravy a přednášky Státovědecké společnosti čís. 4 (pořádá Jan Kapras). Praha, L. K. Žižka 1922, 44 str. (otisk z České revue 14, 280–292, 321–328, 369–385).

144.   „Platon a náboženství“, in: Ruch filosofický 2, 8–16.

145.   „Lidové soudy v první demokratické republice", z přednášky ve Státovědecké společnosti dne 9. XII. 1921, in: Česká revue 15, 307–312, 375–387.

146.   „Sokratovo daimonion“, in: Sborník filologický 7, 353–362.

147.   „Latina a řečtina na školách anglických“, in: Střední škola, Nová řada 2, 209–213.

148.   „Homérova Odysseia, přel. Otmar Vaňorný, 1921“, in: Naše doba 29, 366–368.

149.   „V. Ehrenberg, Die Rechtsidee im frühen Griechentum, 1921“, in: Listy filologické 49, 300–301.

130.   „Anglický hlas o významu antické kultury v životě národů“, in: Národní listy 23/4.

151.   „Společnost přátel antické kultury“, in: Lidové noviny 23/8.

1923

152.   Střední škola bez klasických jazyků?; L. K. Žižka, Praha 1923, str. 14 (zvláštní otisk z Věstníku I. říš. sjezdu čs. učitelů vys. škol, č. 4).

153.   „Historická metrika“, in: Listy filologické 50, 1–18.

154.   „Rhythmické poznámky k Ciceronově řeči Cum senatu gratias egit“, in: Sborník prací filologických univ. prof. Františku Grohovi k šedesátým narozeninám, str. 25–34. Praha 1923.

155.   „Čím byla hvězdná obloha antickým Řekům“, in: Říše hvězd 4, 11–13, 48–50, 76–81.

156.   „Šedesáté narozeniny prof. Frant. Groha“, in: Lidové noviny 13/11.

157.   „Dar českých filologŮ profesoru Grohovi“, in: Lidové noviny 14/12.

158.   „Sedmdesáté narozeniny Roberta Nováka“, in: Lidové noviny 2/10.

159.   „Václav Petr“ (nekrolog), in: Listy filologické 50, 171–173.

160.   „Václav Petr“ (nekrolog), in: Naše věda 5, 119–120.

161.   „O. Jiráni, Řecká a římská vzdělanost ve vývoji evropském, 1922“, in: Naše věda 5, 83–85.

162.   „J. Ludvíkovský, Antické myšlenky v Tyršově sokolském a národním programu, 1923“, in: Naše věda 5, 130–131.

163.   „Věčné zápasy“ (zpráva o J. R. Lukšově spisu Socialismus a sociální revoluce ve starém Řecku a Římě, 1922), in: Lidové noviny 19/5.

164.   „Zpráva o Sedláčkově překladu Euripidových dramat“, in: Lidové noviny 27/10.

165.   „Odpověď na Kolářovu kritiku Eurhythmie“, in: Listy filologické 50, 287–288.

166.   „O představeni Aristofanovy Lysistraty ve Švandově divadle“, in: Listy filologické 50, 280.

167.   „Stávkující bakchantky“, in: Lidové noviny 19/4.

1924

168.   „Antické státy a náboženství“, in: Česká revue 17, 24–30, 78–81, 152–156, 201–206, 286–292 (sr. č. 196).

169.   „Latinský dativus effectivus“, in: Listy filologické 51, 77–93.

170.   „Les Études latines chez les Tchèques“, in: Revue des Études Latines 2, 166–173.

171.   „František Ruth sedmdesátníkem“, in: Národní listy 12/2.

172.   „H. D. Broadhead, Latin Prose Rhythm, 1922“, in: Philologica, ed. by the Philological Society (London), 2, 115–118.

173.   „Dvě řecké tragedie", (Sofokles, Král Oidipus, Slídiči, přel. F. Stiebitz; Euripides, Herakles, přel. Kl. Pražáková), in: Lidové noviny 27/3.

174.   „Sborník prací filologických universitnímu profesoru Františku Grohovi k šedesátým narozeninám, 1923“, in: Naše věda 6, 188–194.

175.   „Společnost pro latinská studia (Société des Études latines)“, in: Lidové noviny 14/5.

176.   „Antika na našem jevišti“, in: Listy filologické 51, 58.

177.   „Plautovi Menaechmové (na jevišti)“, in: Listy filologické 51, 184.

178.   „O rčení ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται“, in: Listy filologické 51, 188.

179.   „Antika na jevišti“, in: Listy filologické 51, 315.

1925

180.   Latinsko-český slovník. Sestavili J. M. Pražák, F. Novotný, J. Sedláček. 3. doplněné a opravené vydání (od F. N., i další); Unie, Praha 1925, 1335 str.

181.   Antické státy a náboženství. – Rozpravy a přednášky Státovědecké společnosti, čís. 9, str. 32. – L. K. Žižka, Praha 1925 (sr. č. 182).

182.   Poznámky k Návrhu zákona o střední škole (spolu s F. Grohem, T. Hálou, O. Jiránim, F. Křenkem, J. Novákem, J. Procházkou, K. Svobodou a D. Trnkou). 16 str.

183.   „Odpověď J. Popelové", (diskuse o spise F. N. Gymnasion), in: Ruch filosofický 5, 189–190.

184.   „A. Brenot, Les mots et groupes iambiques réduits dans le théâtre latin, 1923“, in: LF 52, 42–43.

185.   „E. Hermann, Silbenbildung im Griechischen und in den anderen indogermanischen Sprachen, 1923“, in: Listy filologické 52, 292–294.

186.   „Dva nové překlady z řeckého básnictví", (Stiebitz: Sapfo; Stiebitz, Aristofanův Ženský sněm), in: Lidové noviny 10/3.

187.   „Představení Sofokleovy Antigony“ (v Národním divadle), in: Listy filologické 52, 61–62.

188.   „Sibylla a konec Říma“, in: Listy filologické 52, 189.

189.   „O vlivu Hethitů na řeckou kulturu“, in: Listy filologické 52, 316.

190.   „῾Ραψωδός“, in: Listy filologické 52, 316–317.

191.   „V Athénách", (feuilleton), in: Lidové noviny 18/4.

192.   „Delfy", (feuilleton), in: Lidové noviny 16/5.

1926

192.   Platonovy Listy a Platon. Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, č. 18. Brno 1926, 100 str. — Online: DigiLib FF MU.

Obsah: I. Platonovy listy a kritika /3/. II. Platon o Athénách /19/. III. Platon a Syrakusy /30/. 1. Dionysios I. /30/. 2. Mezi Dinnysiem II. a Dionem. Po Dionovi /39/. IV. Filosofie /59/. 1. O nejvyšším poznání /59/. 2. Vedení k filosofii /77/. 3. Dialog Kratylos a 7. list /86/. V. Lidské rysy Platonova obrazu /95/.

194.   Sokrates. – Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury, sv. II. Řečtí filosofové a mystici. Praha 1926, str. 27–53.

195.   Platon. – Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury, sv. II. Řečtí filosofové a mystici. Praha 1926, str. 55–85.

196.   „O domnělém aoristickém významu latinského imperfekta“, in: ΜΝΗΜΑ, sborník vydaný na paměť čtyřicetiletého učitelského působení prof. Josefa Zubatého na universitě Karlově, Praha 1926, str. 175–187.

197.   „Le probléme des clausules dans la prose latine“, in: Revue des Études Latines 4, 221–229.

198.   „František Ruth“ (nekrolog), in: Naše věda 7, 47.

199.   „Jan Brant“ (nekrolog), in: Naše věda 7, 47.

200.   „M. Inviolata Barry, St. Augustine, the Orator, 1924“, in: Listy filologické 53, 166–167.

201.   „Gr. Reynolds, The Clausulae in the De civitate Dei of the St. Augustine, 1924“, in: LF 53, 167.

202.   „A. Schmitt, Untersuchungen zur allgemeinen Akzentlehre, 1924“, in: Listy filologické 53, 285–287.

203.   „Mélanges linguistiques offerts à M. J. Vendryes, 1925“, in: Listy filologické 53, 394–396.

204.   „J. Král, Beiträge zur griechischen Metrik, 1925“, in: Naše věda 7, 158–161.

205.   „Řecký román“ (o knize J. Ludvíkovského, Řecký román dobrodružný, 1925), in: Lidové noviny 24/1.

206.   „Antika na českém jevišti“, in: Listy filologické 53, 61.

297.   „Druhá plavba“ (o překladu Platonových Zákonů od V. Sládka), in: Lidové noviny 21/11.

208.   „Latinské překlady českých básní“ (zpráva o překladech Fr. Palaty), in: Lidové noviny 28/9.

209.   „Antika a konservatismus?“, in: Naše věda 7, 39–40.

210.   „Nový řecko-anglický slovník“, in: Listy filologické 53, 187.

211.   „Nové pohledy na řecké náboženství“, in: Lidové noviny 28/9.

212.   „Čtvrtý mezinárodní kongres pro mravní výchovu v Římě“, in: Lidové noviny 8/10.

1927

213.   „Platon, filosofie a mládí“, in: Ruch filosofický 7, 1–7.

214.   „Humanistické vzdělání“, in: Přítomnost 4, 570–573.

215.   „80. narozeniny prof. J. Šebora“, in: Lidové noviny 22/1.

216.   „Vzpomínka na Josefa Krále“, in: Lidové noviny 17/9.

217.   „Jan Brant“ (nekrolog), in: Naše věda 8, 47.

218.   „Karel Svoboda, Vývoj antické estetiky, 1926“, in: Naše věda 8, 101–102.

219.   „Antická estetika“ (referát o spise K. Svobody, Vývoj antické estetiky, 1926), in: Lidové noviny 5/2.

220.   „Nový překlad Aristofanovy komedie Lysistraty“ (přel. F. Stiebitz), in: Lidové noviny 12/5.

221.   „Nový překlad ze Seneky“ (O krátkosti života, přel. J. Rašín), in: Lidové noviny 12/3.

222.   „Antické náboženství Starým zákonem křesťanství“ (referát), in: Lidové noviny 3/9.

223.   „Dva měsíce v Řecku“ (zpráva o knize J. Kudely), in: Lidové noviny 18/1.

224.   „Plautus českému jevišti“ (referát o překl. Kl. Pražákové: Plautus, Komedie o strašidle), in: Lidové noviny 14/1.

1928

225.   Platonovy Listy. Přeložil Fr. Novotný. Bibliotéka klasiků řeckých a římských, č. 35. Praha, Nákladem České akademie věd a umění, 1928, 89 str.

226.   „La culture classique chez les Tchèques“, in: Bulletin de l'Association Guillaume Budé, No. 20, 24–36 (spolupráce na článku redakce).

227.   „O české publikační produkci v klasické filologii“, in: Orbis, duben, 8–9.

228.   „František Krsek“ (nekrolog), in: Naše věda 9, 2l4–215.

229.   „Jan Netušil“ (nekrolog), in: Naše věda 9, 215.

230.   „Josef Šebor“ (nekrolog), in: Naše věda 9, 215–216.

231.   „Za profesorem Janem Netušilem“, in: Lidové noviny 3/4.

232.   „K. Polheim, Die lateinische Reimprosa, 1925“, in: Listy filologické 55, 135–139.

233.   „Homérova Ilias, přel. O. Vaňorný, 1926“, in: Naše věda 9, 1–4.

234.   „Hellenism a judaism“ (posudek), in: Ruch filosofický 7, 139–142.

235.   „K. Svoboda, L'esthétique d'Aristote, 1927“, in: Naše věda 9, 98–101.

236.   „Román Lucia Apuleia“ (referát o Stiebitzově překl. Metamorfos), in: Lidové noviny 10/11.

237.   „Sociální otázka v starém Řecku a Římě“ (zpráva o spisu A. Koláře), in: Lidové noviny 7/4.

238.   „Vladimír Groh, Sofistické hnutí ve starověku, 1927“, in: Naše věda 9, 33.

239.   „Antická kultura“ (interview), in: Národní listy 25/3.

240.   „Filosofie?“ (o projevu Ruchu filosofického o prof. F. Krejčím), in: Lidové noviny 16/11.

241.   „Odpověď Ot. Vaňornému“ (v diskusi o jeho překladu Homerovy Iliady), in: Naše věda 9, 205–206.

1929

242.   „État actuel des études sur le rythme de la prose latine“, in: Eus Supplementa, vol. V; Lwów 1929, str. 95.

243.   „Σωκράτης καλὸς καὶ νέος“, in: Listy filologické 56, 1–6 (latinsky).

244.   „Annotationes ad quosdam Platonis epistularum locos“, in: Eos 31, 199–203.

245.   „O vyučování latině na středních školách", referát přednesený v anketě o školské reformě v Praze v dubnu 1929; Střední škola 9, 212–224.

246.   „A. Kříž, Pojem setrvačnosti a vývoje ve filosofii Platonově, 1928“, in: Naše věda 10, 73–75.

247.   „Nový překlad Herondových mimiambů“ (přel. R. Kuthan), in: Lidové noviny 5/1.

248.   „Hesiodos, Báseň rolnická“ (přel. A. Salač), in: Lidové noviny 13/4.

249.   „Platonova Obrana Sokrata“ (přel. J. Ludvíkovský), in: Lidové noviny 27/4.

250.   „Nový překlad Sallustiova spisu“ (Bellum Catilinae, přel. J. R. Lukeš), in: Lidové noviny 27/7.

251.   „Znám jen lásku a zášť“ (R. Kuthan, překlad Catulla), in: Lidové noviny 26/7.

252.   „Výchovný ideál ve starověku a u nás“ (zpráva), in: Lidové noviny 20/7.

253.   „U kolébky křesťanství“ (zpráva o IV. svazku Přednášek a rozprav Společnosti přátel antické kultury), in: Lidové noviny 18/8.

254.   „Willamowitzova kniha vzpomínek“, in: Lidové noviny 7/8, 8/8.

255.   „Filomata“ (zpráva), in: Lidové noviny 12/4.

256.   „Nesprávně vykládané místo Sallustiovo (Iug. 3, 2)“, in: Listy filologické 56, 170.

1930

257.   Franciscus Novotný (ed. & comm.), Platonis epistulae commentariis illustratae. Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně / Opera Facultatis philosophicae universitatis Masarykianae Brunensis — 39. Brno. Vydává Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty v komisi Knihkupectví A. Píša v Brně a s podporou Jednoty českých filologů v Praze, 1930, VII + 319 str. — Online: DigiLib FF MU.

Operis partes: Praefatio /III–VIII/. Epistulae /1–48/. Conspectus locorum quibus a lectione Burnetiana recessi /49–51/. Commentarii /53–307/. Auctorum libri et commentationes /309–310/. Index rerum et hominum /311–318/.

258.   „Řečtí básníci doby hellenistické“, in: Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury, sv. V. – Hellenistická doba a ráz jejího básnictví, Praha 1930, str. 1–21.

259.   „Epigram“, in: Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury, sv. V. – Hellenistická doba a ráz jejího básnictví, Praha 1930, str. 141–150.

260.   „Vergilius v české filologické vědě“, in: Pio vati. Sborník prací českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Vergiliova, Jednota čes. filologů, Praha 1930, str. 120–128.

261.   „Vladaři snů“, in: Studie a vzpomínky prof. A. Novákovi k 50. narozeninám, Vyškov 1930, str. 36–42.

262.   „K 70. narozeninám prof. Hynka Vysokého“, in: Lidové noviny 27/5.

263.   „Svatý Augustin (K 1500. výročí smrti)“, in: Lidové noviny 28/8.

264.   „Dvoutisící narozeniny básníka P. Vergilia Marona“ (jubilejní článek), Pestrý týden 5, č. 41, str. 12.

265.   „Pius vates“, in: Rozpravy Aventina 6, 49–51.

266.   „Literární činnost Otmara Vaňorného“, in: Ročenka Spolku přátel střední školy ve Vys. Mýtě 1, 4–12.

267.   „K sedmdesátinám Otmara Vaňorného“, in: Lidové noviny 12/1.

268.   „G. H. Mahlow, Neue Wege durch die griechische Sprache und Dichtung, 1926“, in: Listy filologické 57, 27–32.

269.   „Jak jsem se stal filologem? Překlad“, in: Lidové noviny 18 (feuilleton).

270.   „Interview“ (o evoluci, pokrokovosti, řecké ohraničenosti, o poměru vzdělance k politice, o krisi demokracie, o význama antiky, humanismu a Platona v naší době), in: Rozpravy Aventina 5, 198–199 (poslal G. Hejzlar).

1931

271.   Platon: Filebos. [Filebos. O šťastném životu.] Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 1. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha, Jan Laichter 1931, IV + 95 str.

272.   „Homér ve světle jafetidologie“, in: Listy filologické 58, 101–114.

273.   „Καλὴ ἐλπίς“, in: Eos 33, 351–357.

274.   „Vědecká činnost Josefa Krále“ (přednáška konaná v plenární schůzi závěrečné), in: Práce druhého sjezdu klasických filologů slovanských v Praze 1931, Praha 1931, str. 44–52.

275.   „St. Skimina, De Ioannis Chrysostomi rhythmo oratorio, 1927; týž, État actuel des études sur le rhytme de la prose Grecque II, 1930“, in: Listy filologické 58, 196–199.

276.   Platon: Gorgias. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 2; Laichterova filosofická knihovna, sv. ??; Praha 1931, str. XI + 131 [Gorgias. O řečnictví/diktatuře].

1932

277.   Latinsko-český slovník. Sestavil J. M. Pražák, F. Novotný, J. Sedláček; 6. vydání s doplňky; Unie, Praha 1932, 1348 str. (viz č. 195).

278.   „Platonův život“, in: Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury, sv. VI. Platon. Život – dílo – vliv, Praha 1932, str. 1–20.

279.   „Tradice platonismu“, in: Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury, sv. VI. Platon. Život – dílo – vliv, Praha 1932, str. 123–156.

280.   „Antické hledání krásy“, in: Volné směry 29, 126–141.

281.   „Pio vati. Sborník prací Českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Vergiliova, 1930“, in: Naše věda 13, 105–111.

282.   „C. Plinius Secundus, Člověk“ (překl. VII. kn. Plin. Nat. hist. od B. Ryby), in: Lidové noviny 6/4.

283.   „Antický kritik“ (překl. spisu Περὶ ὕψους od V. Sládka), in: Lidové noviny 12/4.

284.   „Bohemia Latina“ (referát o sbírce latinských textů uspořádané od K. Hrdiny), in: Lidové noviny 16/4.

285.   „Pout do Eleusiny“ (referát o knize J. Voborníka), in: Lidové noviny 25/4.

296.   „T. Lucretius Carus“ (referát o překl. F. Stiebitze), in: Lidové noviny 16/12.

1933

287.   Výbor řečí Demosthenových. S ukázkami jiných attických řečníků. Pro sedmou třídu gymnasií upravil F. N. Druhé, podle nových osnov přepracované vydání. Praha, Jednota Českých filologů 1933, 91 str.

288.   Platon: Theaitetos. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 3. Laichterova filosofická knihovna, sv. 4. Praha, Jan Laichter 1933, V + 127 str.

289.   Platon: Sofistes. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 4. Laichterova filosofická knihovna, sv. 6. Praha, Jan Laichter 1933, VIII + 96 str.

290.   „František Groh sedmdesátníkem“, in: Lidové noviny 12/11.

291.   „Jaroslav Šťastný“ (nekrolog), in: Naše věda 14, 63.

292.   „J. Hejčl, K rytmické skladbě listu Sv. Jakuba, 1932; týž, Eurytmie listu Sv. Judy“, in: Naše věda 14, 77–80.

293.   „Tři listy miláčka Páně“ (zpráva o Hejčlově překladu), in: Lidové noviny 14/1.

294.   „Hero a Leandros“ (zpráva o 2. vyd. Jirániova překl. básně Musaiovy), in: Lidové noviny 15/1.

295.   „Nový český překlad Tacita“ (Letopisy, od Ant. Minaříka), in: Lidové noviny 8/2.

296.   „Řecké divadlo“ (ref. o 2. vyd. F. Groha Řeckého divadla), in: Lidové noviny 9/11.

297.   „Nové překlady novozákonních listů“ (zpráva o Hejčlově překladu listů sv. Jakuba a dvou listů Pavlových), in: Lidové noviny 9/11.

298.   „Karel IV. a italští političtí romantikové“ (zpráva o Hrdinově vydáni traktátu Beccariova), in: Lidové noviny 7/4.

299.   „Třetí mezinárodní kongres linguistů“ (oznámení), Lidové noviny 7/2.

1934

300.   Platon: Politikos. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 5. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha, Jan Laichter 1934, VIII + 95 str.

301.   Platon: Euthyfron, Obrana Sokrata, Kriton. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha, Jan Laichter 1934, 113 str.

302.   „De Iride Thaumantis filia. (Ad Platonis Theaetetum, p. 155 D)“, in: Mélanges Bidez, Paris 1934, str. 639–646.

303.   „Otakar Jiráni“ (nekrolog), in: Naše věda 15, 120.

304.   „Prof. Otakar Jiráni zemřel“, in: Lidové noviny 26/1.

305.   „K stým narozeninám Jana Kvíčaly“, in: Lidové noviny 6/5.

306.   „Ant. Kolář, Die Logaöden, 1933“, in: Listy filologické 61, 324–328.

307.   „K. Svoboda, L'esthétique de Saint Augustin et ses sources, 1933“, in: Naše věda 15, 13–16.

308.   „Vergilius, Aeneis, přel. O. Vaňorný, 1933“, in: Naše věda 15, 148–155.

309.   „Dvakrát do Korintu“ (zpráva o Hejčlově překl. dvou listů apoštola Pavla), in: Lidové noviny 25/12.

310.   „Výbor z řecké poesie“ (zpráva o publikaci K. Hrdiny), in: Lidové noviny 24/1.

311.   „Plutarchos“ (zpráva o Stiebitzově překl. Alexandra Vel. a Caesara), in: Lidové noviny 15/3.

312.   „K pražské »výstavě pověr«“, in: Lidové noviny 9/11.

313.   Platon: Faidon. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 7. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha, Jan Laichter 1934, V + 127 str.

1935

314.   Platon: Kratylos. [Kratylos. První filosofie řeči.] Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 8. Laichterova filosofická knihovna, sv. 12. Praha, Jan Laichter 1935, 93 str.

315.   „La philosophie ancienne dans les Balkans avant Jésus Christ“, in: Revue internationale des études Balkaniques I. 2, 59–69.

316.   „O překládání z filosofického jazyka Platonova“, in: Slovo a slovesnost 1, 140–148.

317.   „Antická kultura v Laichterových publikacích“, in: Jan Laichter, život a dílo. Vzpomínky a úvahy; uspořádal J. Horák; Praha 1935, str. 169–175.

318.   „R. v. Scheliha, Dion. Die platonische Staatsgründung in Sizilien, 1934“, in: Listy filologické 62, 177.

319.   „Jak studovati klausule v metrické prose řecké?“, in: Listy filologické 62, 216.

320.   „Tvůrcové dějin, Sv. II., 1934“, in: Naše věda 16, 36.

1936

321.   Platon: Symposion. Řeči o Erotu. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 9. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha, Jan Laichter 1936 (2. vyd.), XIII + 75 str.

322.   Platon: Parmenides. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 9. Laichterova filosofická knihovna, sv. 10. Praha, Jan Laichter 1936, XII + 86 str.

323.   Hynek Vysoký (Nekrolog), Praha, česká akademie věd a umění, 48 str.

324.   „Ad Platonis Symp. 182 E sq. annotatio critica“, in: Munera Philologica ... oblata. Posnaniae 1936, 29–34.

325.   „Horatius v české vědě filologické“, in: Listy filologické 63, 97–111 (též in: Non omnis moriar. Sborník prací českých filologů k uctěni dvoutisícího výročí narození Horatiova. Díl II., Jednota českých filologů, Praha 1936).

326.   „Vyhoštění autoři“, in: Naše věda 17, 229–231.

327.   „Ferdinand Hoffmeistr“ (nekrolog), in: Naše věda 17, 103–104.

328.   „František Loukotka“ (nekrolog), in: Naše věda 17, 249–250.

329.   „Ladislav Brtnický“ (nekrolog), in: Naše věda 17, 250–251.

330.   „A. W. de Groot, Wesen und Gesetze der Caesur, 1935“, in: Listy filologické 63, 164–166.

331.   „L. A. Post, The Vatican Plato and Its Relations, 1934“, in: Listy filologické 63, 303–305.

332.   „A. Kolář, De dactyloepitritis, 1935“, in: Listy filologické 63, 305–307.

333.   „L. Voit, ΔΕΙΝΟΤΗΣ. Ein antiker Stilbegriff, 1934“, in: Listy filologické 63, 437–438.

1937

334.   Platon: Faidros. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 11; Laichterova filosofická knihovna, sv. 17; Praha, Jan Laichter 1937, str. XII + 82 [Faidros. O kráse].

335.   „Řeč při odhalení pamětní desky na rodném domě Josefa Krále“, in: Listy filologické 64, 405–409.

336.   „Platon“, in: Ottův slovník naučný nové doby IV. 2, Novina, Praha 1937, 1107–1108.

337.   „Antika“, in: Pedagogická encyklopedie I, Novina, Praha 1937, 35–40.

338.   „Non omnis moriar. Sborník prací českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Horatiova I, II, 1935–1936“, in: Naše věda 18, 13–21.

339.   „F. Stiebitz, Stručné dějiny řecké literatury pro střední školy, 1936“, in: Naše věda 18, 318–322.

340.   „O záhadném Platonově čísle“, in: Listy filologické 64, 220.

1938

341.   Latinská mluvnice pro střední školy. Díl II. Jednota českých filologů, Praha 1938, str. IV + 175.

342.   Platon: Alkibiades I., Alkibiades II., Hipparchos, Milovníci. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 12; Laichterova filosofická knihovna, sv. 20; Praha, Jan Laichter 1938, str. 150.

343.   „Akademie a peripatos (v době hellenistické)“, in: Přednášky a rozpravy Společnosti přátel antické kultury, sv. VIII. Filosofie doby hellenistické, Praha 1938, str. 3–19.

344.   „Masaryk a Platon“, in: Naše věda 19, 157–178.

345.   „Filosof a básník. Kapitola z chystané knihy o Platonovi“, in: Listy filologické 65, 1–14, 81–110 (též zvl. otisk).

346.   „Platon“, in: Pedagogická encyklopedie II, Novina, Praha 1938, 392–398.

347.   „Josef Pražák“ (nekrolog), in: Naše věda 19, 230–231.

348.   „Příspěvky k dějinám císaře Augusta“, in: Listy filologické 65, 70–71.

1939

349.   Platon: Protagoras. [Protagoras aneb o výchově a občanské zdatnosti.] Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 13. Laichterova filosofická knihovna, sv. 22. Praha, Jan Laichter 1939, 94 str.

350.   „Acrisia“, in: Sborník věnovaný Josefu Jankovi, profesoru Karlovy university, k sedmdesátým narozeninám, Klub moderních filologů, Praha 1939, str. 168–172.

351.   Latinsko-český slovník. Sestavil J. M. Pražák, F. Novotný, J. Sedláček. 13. vydání. Unie, Praha 1939, 1348 str. (sr. č. 293a).

352.   „Latinský Dioskurides“, in: Listy filologické 66, 270.

1940

353.   Platon: Charmides, Laches, Lysis, Theages. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 14. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha, Jan Laichter 1940, 162 str.

354.   „Antika v českém písemnictví“, in: Strážce tradice. Arnu Novákovi na památku. Praha–Olomouc 1940, 185–196.

355.   „Z Platonovy mluvnice“, in: Listy filologické 67, 160–169 (též in: Listy filologické Oldřichu Hujerovi k šedesátým narozeninám, Jednota českých filologů, Praha 1940).

356.   „Jindřich Niederle jako klasický filolog“, in: Listy filologické 67, 517–523.

357.   „K osmdesátce Otmara Vaňorného“, in: Lidové noviny 12/11.

1941

358.   Platon: Euthydemos, Menon. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 15; Laichterova filosofická knihovna, sv. ??; Praha, Jan Laichter 1941, 136 str.

359.   Platon: Faidon. O nesmrtelnosti duše. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 7. Laichterova filosofická knihovna, sv. 11. Praha, Jan Laichter 1941 (2.? vyd.), 121 str.

360.   Platon: Hippias Větší, Hippias Menší, Ion, Menexenos. [Hippias o krásnu.] Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 16. Laichterova filosofická knihovna, sv. 27. Praha, Jan Laichter 1941, 145 str.

361.   „Taylor, Alfred Edward“, in: Ottův slovník naučný nové doby VI 2; Novina, Praha 1941, p. 1002.

362.   „T. Šílený, Řecké starožitnosti. Čtvrté vydání upravil Gabriel Hejzlar, 1937“, in: Naše věda 20, 1941, 245–248.

363.   „Poznámky o nové české Odysseii“, in: Řád 7, 1941, 297–304.

364.   „František Groh“, in: Naše věda 20, 1941, 245–248.

1942

365.   Platon: Epinomis, Minos, Kleitofon, Pseudoplatonika, Epigramy. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha 1942, 233 str.

366.   Platon: Euthyfron, Obrana Sokrata, Kriton. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha 1942 (druhé, přehlédnuté vydání), str.

366.   „Rozloučení s Janem Krejčím“, in: Lidové noviny 18/1, 1942.

367.   „Výbor z řecké poesie v překladech (Karel Hrdina)“, in: Lidové noviny 1/3, 1942.

368.   „Předsmyslová zkušenost v Platonově filosofii“, in: Řád 8, 1942, 224–234.

369.   „Dvě cizí slova (posthumní, exstase)“, in: Naše řeč 26, 1942, 181–182.

370.   „Tomáš Hála“ (nekrolog), in: Naše věda 21, 1942, 224–225.

371.   „Vzpomínka na Josefa Krále“ (k 25. výročí úmrtí), in: Lidové noviny 17/9, 1942.

1943

372.   „Enrico Tavola, Vita di Platone“, in: Český časopis filologický 1, 1943, 160–163.

373.   „Jaromír Červenka, Friedrich Nietzsche“, in: Naše věda 22, 1942, 49–54.

1944

374.   Platon: Filebos. O šťastném životu. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 1. Laichterova filosofická knihovna, sv. 1. Praha 1944 (druhé, přepracované vydání), str.

375.   Platon: Gorgias. O síle slova a mravnosti. Přeložil Fr. Novotný. Platonovy spisy, sv. 2. Laichterova filosofická knihovna, sv. ??. Praha 1944 (druhé, přehlédnuté vydání), 145 str.

376.   „Ovidius, Listy milostné (Heroides), přeložil a poznámkami opatřil Rudolf Mertlík“, in: Naše věda 23, 1944, 47–51.

377.   „Ant. Boháč, Fysis v platonské filosofii“, in: Naše věda 23, 1944, 61–61.

1945

378.   „Lexikální příspěvky k překládání Platona“, in: Český časopis filosofický 3, 1945, 97–102.

379.   „Muž spravedlivý“ (o dr. J. J. Fričovi), Na paměť umrtí svého presidenta dra J. J. Friče vydal Narodohospodářský ústav při Č. A. V. a U. jako soukromý tisk na podzim 1945, str. 11–13.

1946

380.   Latinská mluvnice pro střední školy. Díl třetí: Doplňky. Svazek první: Hláskosloví a nauka o slově. Praha, Jednota českých filologů, 1946.

381.   Výbor z řečí Demosthenových, Praha 1946 (2. vyd.).

1947

382.   „Svatý Augustin a Platon“, in: Archa 31, 1947, 1–9, 52–59.

383.   Platon: Symposion. Přeložil Fr. Novotný. Laichterova filosofická knihovna, sv. 14. Praha, Jan Laichter 1947 (3. vyd.), 94 str.

384.   „Dvě nová překladatelská díla Ferdinanda Stiebitze“, in: Naše věda 25, 1947, 1–9.

385.   „Oliver Reverdin, La religion de la cité platonicienne“, in: Listy filologické 71, 1947, 28–30.

386.   „Pierre Louis, Les métaphores de Platon“, in: Listy filologické 71, 1947, 230–232.

1948

387.   „Favete linguis“ (K. Svobodovi), in: Listy filologické 72, 1948, 77–85.

388.   O Platonovi I. Život. Praha, Jan Laichter 1948, 326 str.

389.   O Platonovi II. Dílo. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, kniha 77. Praha, Jan Laichter 1948, 504 str.

390.   Josef M. Pražák & František Novotný & Josef Sedláček: Latinsko-český slovník, přepracoval František Novotný; Nákladem České grafické unie, Praha 1948 (16. vyd.), str. VIII + 1423.

391.   „Jak jsem poznával Řecko“, in: Památník státního reálného gymnasia v Chrudimi 1863–1948, Chrudim 1948, str. 148–152.

392.   „Škola a život“, in: Památník státního reálného gymnasia v Chrudimi 1863–1948, Chrudim 1948, str. 306–311.

1949

393.   O Platonovi III. Filosofie, Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, kniha 79. Praha, Jan Laichter 1949, 628 str.

394.   Platon: Faidros. Přeložil Fr. Novotný. Praha 1949 (2. vyd.), str. ??.

1950

395.   „Favete linguis. Étude sémantique“, in: Revue des études latines 27, 1950, 108–110 (obsah článku z Listy filologické 72, 1948, 77–85).

396.   „Maurice Grammont, Phonétique du grec ancien“, in: Listy filologické 74, 1950, 213–218.

1951

397.   „De Platonis editione expurgata“, in: Charisteria Thaddaeo Sinko oblata, Varsaviae-Vratislaviae 1951, str. 221–227.

398.   „Mea refert“, in: Listy filologické 75, 1951, 241–250.

399.   „Tadeusz Walek-Czernecki, Historia gospodarcza świata starożytnego“, in: LF 75, 1951, 49–54.

400.   „Posudek překladu Persiových satir od prof. Tomáše Hály, jejž k vydání připravil dr. Čestmír Vránek“, in: Věstník České akademie věd a umění 60, 1951, 142–143.

401.   „ΟΙΩΝΟΙΣΙ ΤΕ ΠΑΣΙ“, in: Listy filologické 75, 1951, 66.

1952

402.   „Latinské výrazy pro pojem práce“, (Резюме: Латинские выражения для понятия труд. Commentationis summa: Quae voces in lingua latina de operis faciendi notione adhibeantur), in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 1, 1952, str. 136–165. — Online: DigiLib FF MU.

1953

403.   Latinská skladba. Učební texty vysokých škol. Masarykova universita v Brně, Fakulta filosofická. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1953, 250 str.

404.   „Život Josefa Krále“, in: Listy filologické 1 (76), 1953, 161–170.

405.   „Josef Král jako metrik a gramatik“, in: Listy filologické 1 (76), 1953, 171–181.

1954

406.   „De perfecto Latino quod dicitur logicum“, in: Listy filologické 2 (77), 1954, 198–203.

1955

407.   Řecká a římská metrika. Učební texty vysokých škol. Masarykova universita v Brně, Fakulta filosofická. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1958, 131 str.

408.   Historická mluvnice latinského jazyka. Svazek druhý. Praha, Nakladatelství ČSAV 1955, 361 str.

409.   „De versu Saturnio“, in: Studia antiqua Antonio Salač septuagenario oblata, Pragae 1955, str. 110–113.

410.   Josef M. Pražák & František Novotný & Josef Sedláček: Latinsko-český slovník. Přepracoval František Novotný; Praha 1955 (17. vyd.), pp. ???.

1956

411.   „Co je metonymie?“, in: Listy filologické 4 (79) 1956, 1–7.

1957

412.   „De Platonis miraculo geometrico“, in: Listy filologické 5 (80), 1957, 14–20.

413.   Dr. Fr. Novotný a kolektiv [Otakar Jiráni & Bohumil Ryba]: Základní latinská mluvnice, k vydání upravil František Novotný; Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957, str. 297.

1958

414.   „Syntaktické prostředky výraznosti řeči“, in: Listy filologické 6 (81), 1958, 1–6.

415.   Platon: Faidros. O lásce. Přeložil Fr. Novotný; Fr. Novotný „Doslov“ 67–73; Otázky a názory, sv. 2; Československý spisovatel, Praha 1958 (3. vydání), str. 81.

1959

416.   „Poros, otec Erotův“, in: Listy filologické 7 (82), 1959, 39–49.

1960

417.   Franciscus Novotný (ed. & comm.), Platonis Epinomis commentariis illustrata. Textus breves graeci et latini. Praha, Nakladatelství Československé Akademie věd / Pragae, In aedibus Academiae scientiarum bohemoslovenicae, 1960, 246 str.

PRAEFATIO /7/; 1) De Epinomidis explicandae via ac ratione /7/; 2) De Epinomidis argumento atque structura /9/; 3) De Epinomidis cum Legibus cognatione /12/; 4) De Epinomidis in corpore Platonis scriptorum condicione ac loco /13/; PLATONIS EPINOMIS (textus) /19/; CONSPECTUS LOCORUM quibus a lectione Burnetiana recendendum esse censemus /43/; COMMENTARII /45/; APPENDIX de quinque elementis in Epinomide pertractatis /232/; AUCTORUM in nostris commentariis adhibitorum libri et commentationes /237/; INDEX RERUM /240/; INDEX VOCABULORUM /243/.

418.   „Tadeusz Zieliński“, in: Listy filologické 8 (83), 1960, 1–27.

1961

419.   Platón: Zákony. Přeložil Fr. Novotný. Předmluva Jiřina Popelová („O Platónových zákonech“, 5–21). Filosofická knihovna. Praha, Nakladatelství ČSAV, 1961, 373 str.

420.   „И.М. Тронский, Историческая грамматика латинского языка. Москва 1960“ (I. M. Tronskij, Istoričeskaja grammatika latinskogo jazyka), in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university E 6, 1961, 281–284. — Online: DigiLib FF MU.

1963

1963a.   „První čeští a slovenští překladatelé Platóna“, (Резюме: Первые чешские и словацкие переводчики Платона), in: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university (J. E. Purkyně). E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, str. 85–88. — Online: DigiLib FF MU.

1964

1964a.   „Die antiken Platon-Legenden, Verherrlichung und Verleumdung“, in: MNEMA Vladimír Groh. Edd. Josef Češka, Gabriel Hejzlar. Vyd. 1. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1964, str. 161-179. — Online: DigiLib FF MU.

1964b.   „Platón na malbách renesančního období“, (Resumé: Platon in der Renaissancemalerei.), in: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university (J. E. Purkyně). E, Řada archeologicko-klasická. 1964, roč. 13, č. E9, str. 175–177. — Online: DigiLib FF MU.

1964c.   „Mateřídouška — matris animula“, (Резюме: Богородская травка — matris animula), in: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university (J. E. Purkyně). A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, str. 35–36. — Online: DigiLib FF MU.

1965

1965a.   „Jan Ámos Komenský a Platon“, (résumé: Comenius und Platon), in: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university (J. E. Purkyně). E, Řada archeologicko-klasická. 1965, roč. 14, č. E10, str. 329–333. — Online: DigiLib FF MU.

1970

1970a.   O Platónovi IV. Druhý život. Editor Ludvík Svoboda. Praha, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1970, 950 str.

1977

1977a.   The Posthumous Life of Plato. Preface Ludvík Svoboda. Translated by Jana Fábryová. Prague, Academia, Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences / The Hague, Martinus Nijhoff, 1977, 668 str.

2019

2019a.   Gymnasion. Úvahy o řecké kultuře, in: Gnóthi seauton: sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. Edd. Tomáš Weissar, Klára Modlíková, Jana Nechutová. MUNI ARTS 100. Brno, Masarykova univerzita, 2019, str. 79-109. — Viz 1922 (1. vyd.). — Online: DigiLib FF MU.

Festschrift

Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata, curaverunt Ferdinand Stiebitz & Radislav Hošek; Universita J. E. Purkyně v Brně & Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1962, 272 str. + frontispice & tab. I–IX.Činnost redakční

Bibliotéka klasiků řeckých a římských, vydávaná III. tř. České akademie věd a umění; od r. 1922 členem komise pro vydávání.

Naše věda, od roč. 5, 1923, členem redakčního kruhu.

Pio vati. Sborník prací českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Vergiliova. Spolu s O. Jiránim a B. Rybou. Praha 1930.

Práce druhého sjezdu klasických filologů slovanských v Praze 1931. (Argumenta lectionum... plurima F. N. et F. Stiebitz in linguam Latinarum verterant.)

Prameny

Gabriel Hejzlar, „Soupis literárních prací prof. dr. Františka Novotného“, in: Listy filologické 68, 1941, str. 297–310.

Anon., „Operum Francisci Novotný conspectus inde ab anno 1941 continuatus“, in: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata, 1962, str. 267–269.

Viz též Platón — překlady do češtiny.

 

 

 

 

 

 

 


 

František Novotný František Novotný
20. léta 20. stol.František Novotný František Novotný
v roce 1941Timaios a Kritias Timaios a Kritias
(1919)Ústava Ústava
(1921)Gorgias Gorgias
(1932)Faidon Faidon
(1935)Parmenides Parmenides
(1936)Symposion Symposion
(1936)Alkibiades Alkibiades
(1938)Charmides Charmides
(1940)Epinomis Epinomis
(1942)Listy Listy
(1945)Zákony Zákony
(1961)

 

 

< < < < < <