PLATÓN


Překlady do češtiny

(Zahrnuta jsou i pseudoplatonika.)

 

Alkibiadés I. — Ἀλκιβιάδης α' (μείζων)

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Alkibiades I., in: Alkibiades I. Alkibiades II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 12. Laichterova filosofická knihovna, sv. 20. Praha, Jan Laichter 1938, str. 17-74.

  Alkibiadés I., in: Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XIX. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Alkibiadés I., in: Platónovy spisy. Svazek II. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 287-337.

Alkibiadés II. — Ἀλκιβιάδης β' (ἐλάττων)

  Alkibiades II., in: Alkibiades I. Alkibiades II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 12. Laichterova filosofická knihovna, sv. 20. Praha, Jan Laichter 1938, str. 85-104.

  Alkibiadés II., in: Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XIX. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Alkibiadés II., in: Platónovy spisy. Svazek II. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 341-357.

Alkyón viz Ledňáček

AxiochosἈξίοχος

  Axiochos, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 183-192.

  Axiochos, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Axiochos, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 573-581.

Definice viz Výměry

DémodokosΔημόδοκος

  Demodokos, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 131-141.

  Démodokos, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Démodokos, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 529-537.

EpigramyἘπιγράμματα

  „Platon“, in: Řecké epigramy Anthologie Palatinské. (Výbor). Přeložil Rudolf Kuthan. Bibliotéka klasiků řeckých a římských vydávaná III. třídou Čes. akademie, číslo 40. Praha, Nákladem České akademie věd a umění, 1938, str. 60-61.

  Epigramy, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 223-228.

  Epigramy, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Epigramy, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 591-596.

EpinomisἘπινομίς

  Epinomis, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 11-37.

  Epinomis, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Epinomis, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 407-429.

EryxiásἘρυξίας

  Eryxias, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 156-178.

  Eryxias, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Eryxias, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 551-569.

EuthydémosΕὐθύδημος

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Euthydemos. Přeložil Tomáš Snětivý. In: Výroční zpráva c. k. vyššího gymnasia v Pelhřimově za školní rok 1901—1902. V Pelhřimově, C. k. vyšší gymnasium, 1902, str. 3-36.

  Euthydemos, in: Euthydemos. Menon. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 15. Laichterova filosofická knihovna, sv. 25. Praha, Jan Laichter 1941, str. .

  Euthydémos, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 119-166.

  Euthydémos, in: Euthydémos. Menón. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. II. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992 (2. opravené vyd.), str. ...

EuthyfrónΕὐθύφρων

  Euthyfron, in: Platonův Protagoras a Euthyfron. Přeložil Jan Nepomuk František Desolda. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Platonovy rozmluvy. VI. Praha, Tiskem a nákladem dra Edvarda Grégra, 1871, str. 109-130.

Online: books.google.

  Euthyfron, in: Platonův Protagoras a Euthyfron. Přeložil Jan Nepomuk František Desolda. Druhé přepracované vydání upravil František Groh. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Platonovy rozmluvy. VI. Praha, Tiskem a nákladem dra Edvarda Grégra, 1894, str. 106-138.

  Euthyfron, in: Euthyfron. Obrana Sokrata. Kriton. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. 10. Praha, Jan Laichter, 1934, str. 11-34.

  Euthyfron, in: Euthyfron. Obrana Sokrata. Kriton. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. 10. Praha, Jan Laichter, 1942 (2. vyd.), str. 11-34.

  Euthyfrón, in: Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. IX. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994 (3. opravené vyd.), str. xxx.

  Euthyfrón, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 9-29.

  Euthyfrón, in: Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 9. Praha, OIKOYMENH 2005 (5. opravené vyd.), str. xx-xx.

FaidónΦαίδων

  Faidón. Přeložil Jan Nep. Fr. Desolda. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Platonovy rozmluvy. III. Praha, Tiskem a nákladem Dr. Edvarda Grégra, 1867, 112 str.

  Faidon. O nesmrtelnosti. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 7. Laichterova filosofická knihovna, sv. 11. Praha, Jan Laichter 1934, V + 127 str.

  Faidon. O nesmrtelnosti duše. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 7. Laichterova filosofická knihovna, sv. 11. Praha, Jan Laichter 1941 (2. vyd.), 121 str.

  Faidón. Přeložil Jaroslav Šonka, in: Dialog a satira, Antická próza, sv. 8. Praha, Odeon 1977, str. 64–135.

  Faidón. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. VIII. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994 (3. opravené vyd.), 106 str.

  Faidón. Přeložil František Novotný. Knihovna antické tradice, sv. 8. Praha, OIKOYMENH 2000 (4. opravené vyd.), 105 str.

  Faidón, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 83-160.

  Faidón. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 8. Praha, OIKOYMENH 2005 (6. opravené vyd.), 107 str.

FaidrosΦαῖδρος

  „Platonova rozmluva Fédros aneb o kráse, z řečtiny přeložená“, Časopis Společnosti vlastenského museum v Čechách II, 1828, č. 1, str. 107-128 (budoucně dále); č. 3, str. 111-117 (pokračování budoucně).

Přeložil František Palacký. Prvních třicet kapitol dialogu.

Online: č. 1: digitalniknihovna.cz. — č. 3: digitalniknihovna.cz.

  Faidros čili O kráse. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil G. Olivet [= Gustav Zába]. Světová knihovna č. 909–910. Praha, J. Otto, [1911 (Novotný udává 1912!)], XXII + 105 str.

Online: ndk.cz.

  Faidros. Přeložil Antonín Kolář. Bibliotéka klassiků řeckých a římských č. 23. Česká akademie věd a umění, Praha 1913.

  Faidros. O kráse. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 11. Laichterova filosofická knihovna, sv. 17. Praha, Jan Laichter 1937, XII + 82 str. (str. 82: Opravy).

  Faidros. O kráse. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 11. Laichterova filosofická knihovna, sv. 17. Praha, Jan Laichter 1948 (2. vydání), 95 str.

  Faidros. O lásce. Přeložil František Novotný. Otázky a názory. Svazek 2. Typograficky upravil Zdenek Seydl. Praha, Československý spisovatel 1958 (3. vydání; v ČsS vydání první), 81 str. [Bez Stephanovy paginace.]

  Faidros, in: Tři dialogy o kráse. Přeložil Jaroslav Šonka. Doslov Jakub Netopilík. Praha, Odeon 1979, str. 105–217. [Bez Stephanovy paginace.]

  Faidros. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. V. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993 (4. opravené vyd.), 88 str.

  Faidros, in: Platónovy spisy. Svazek II. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 221-283.

  Faidros. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 5. Praha, OIKOYMENH 2014 (7. opravené vyd.), 87 str.

FilébosΦίληβος

  Filebos. O šťastném životu. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 1. Laichterova filosofická knihovna, sv. 1. Praha, Jan Laichter 1931, 95 str.

  Filebos. O šťastném životu. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 1. Laichterova filosofická knihovna, sv. 1. Praha, Jan Laichter 1943 (2. přepracované vyd.), 111 str.

  Filébos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. VII. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1994 (3. opravané vyd.), 88 str.

  Filébos, in: Platónovy spisy. Svazek II. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 81-157.

  Filébos. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 7. Praha, OIKOYMENH 2012 (5. opravené vyd.), 101 str.

GorgiásΓοργίας

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea. 1862.

  Platonův Gorgias. Překladem Jany Kosiny, professora gymnasia královéhradeckého. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Sešity 21, 22. Platonovy rozmluvy. II. Praha, Tiskem a nákladem Dr. Edvarda Grégra, 1865, 149 str.

Online: kramerius.svkhk.

  Gorgias. O řečnictví. (O diktatuře.) Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 2. Laichterova filosofická knihovna, sv. 2. Praha, Jan Laichter 1932, XI + 131 str.

  Gorgias. O síle slova a mravnosti. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 2. Laichterova filosofická knihovna, sv. 2. Praha, Jan Laichter 1944 (2. přehlédnuté vyd.), 145 str.

  Gorgias. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. III. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1992 (3. opravené vyd.), 132 str.

  Gorgias. Přeložil František Novotný. Knihovna antické tradice, sv. 3. Praha, OIKOYMENH 2000 (4. opravené vyd.), 129 str.

  Gorgias, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 233-335.

  Gorgias. Γοργίας. Přeložil František Novotný. K vydání připravil Kryštof Boháček. Edice: Platónovy dialogy. Řecko-české vydání, II. Praha, OIKOYMENH 2021 (české 6. opravené vyd.; řecko-české 1. vydání), 247 + (1) str.

Halkyón viz Ledňáček

HipparchosἽππαρχος

  Hipparchos, in: Alkibiades I. Alkibiades II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 12. Praha, Jan Laichter 1938, str. 117-128.

  Hipparchos, in: Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XIX. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Hipparchos, in: Platónovy spisy. Svazek II. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 362-370.

Hippiás MenšíἹππίας ἐλάττων

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Hippias Menší, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ion. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 16. Laichterova filosofická knihovna, sv. 27. Praha, Jan Laichter 1941, str. ...

  Hippias Menší, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XV. Praha, OIKOYMENH 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Hippias Menší, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 417-434.

  Hippias Menší, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 15. Praha, OIKOYMENH 2010 (4. opravené vyd.), str. xx-xx.

Hippiás VětšíἹππίας μείζων

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Hippias Větší, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ion. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 16. Laichterova filosofická knihovna, sv. 27. Praha, Jan Laichter 1941, str. ...

  Hippias Větší, in: Tři dialogy o kráse. Přeložil Jaroslav Šonka. Doslov Jakub Netopilík. Praha, Odeon 1979, str. 41-104. [Bez Stephanovy paginace.]

  Hippias Větší, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XV. Praha, OIKOYMENH 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Hippias Větší, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 383-414.

  Hippias Větší, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 15. Praha, OIKOYMENH 2010 (4. opravené vyd.), str. xx-xx.

Hostina viz Symposion

CharmidésΧαρμίδης

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea..

  Charmides. Přeložil Alois Mazánek. Výroční zpráva gymnasia Ml. Boleslav, 1909/10, str. 3-14; 1910/11, str. 3-14.

  Charmides, in: Charmides. Laches. Lysis. Theages. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 14. Laichterova filosofická knihovna, sv. 24. Praha, Jan Laichter 1940, str. ...

  Charmidés, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. X. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995 (2. opravené vyd.), str. 13-44.

  Charmidés, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 25-55.

  Charmidés, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 10. Praha, OIKOYMENH 2019 (4. opravené vyd.), str. 13-44.

IónἼων

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Platonův Ion. Soustavný úvod s překladem. Napsal Rudolf Neuhöfer. Programm prvního českého gymnasia v Brně za rok 1907/8, str. 14–41.

sign Též: Otisk z 41. programmu prvního čes. státního gymnasia v Brně za školní rok 1907—8. V Brně, Tiskem moravské akciové tiskárny. — Nákladem vlastním, 1908, 32 str.

Online: Archive.org.

  Ion, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ion. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 16. Laichterova filosofická knihovna, sv. 27. Praha, Jan Laichter 1941, str. ...

  Ión, in: Tři dialogy o kráse. Přeložil Jaroslav Šonka. Doslov Jakub Netopilík. Praha, Odeon 1979, str. 7-39. [Bez Stephanovy paginace.]

  Ión, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XV. Praha, OIKOYMENH 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Ión, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 437-451.

  Ión, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 15. Praha, OIKOYMENH 2010 (4. opravené vyd.), str. xx-xx.

KleitofónΚλειτοφῶν

  Kleitofon, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 81-87.

  Kleitofón, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Kleitofón, in: Platónovy spisy. Svazek IV. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 9-14.

KratylosΚρατύλος

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Kratylos. První filosofie řeči. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 8. Laichterova filosofická knihovna, sv. 12. Praha, Jan Laichter 1935, 93 str.

  Kratylos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. VI. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1994 (2. opravené vyd.), 99 str.

  Kratylos, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 163-235.

  Kratylos. Κρατύλος. Přeložil František Novotný. K vydání připravili Filip Karfik a Lenka Karfíková. Kolace řeckého textu Magdalena Marunová. Edice: Platónovy dialogy. Řecko-české vydání, 1. Praha, OIKOYMENH 2017 (4. opravené vyd.), 174 str.

KritiásΚριτίας

  Kritias, in: Timaios a Kritias. Přeložil Dr. Fr. Novotný. Otázky a názory 46. Praha, Jan Laichter 1919, str. 141-166.

  Kritias, in: Timaios, Kritias. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XVII. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1996 (2. opravené vyd.), str. 99-115.

  Kritias, in: Timaios, Kritias. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 17. Praha, OIKOYMENH 2003 (3. opravené vyd.), str. 99-115.

  Kritias, in: Platónovy spisy. Svazek IV. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 457-472.

KritónΚρίτων

  Kriton, in: Obrana Sokratova a Kriton. Dva dialogy Platonovy. Z řečtiny přeložil Jan [Ev.] Kosina. Praha, Tiskem Karla Schreyera a Hynka Fuchse, 1863.

  Kriton, in: Platonův Laches a Kriton. Přeložil František Velišský, professor při c.k. gymnasiu staroměstském. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Platonovy rozmluvy. IV. Praha, Tiskem a nákladem Dr. Ed. Grégra a syna, 1869, str. 48-63.

  Kriton, in: Platonův Laches a Kriton. Přeložil František Velišský, professor při c. k. gymnasiu staroměstském. (Nově upravil František Čáda.) Platonovy rozmluvy. IV. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Sešit 33. Platonovy rozmluvy. IV. V Praze, Tiskem a nákladem dra. Edvarda Grégra, 1890, str. 48-63.

Online: ndk.cz.

  Kriton, in: Platonův Laches a Kriton. Přeložil František Velišský. Opravené vydání. (Nově upravil František Čáda.) Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Sešit 33. Platonovy rozmluvy. IV. Praha, Tiskem a nákladem Dr. Ed. Grégra a syna, s. a. (post 1890?), str. 48-63.

  Kriton. Přeložil Marcel Al. Jarý. Chvilky. Č. 105. Praha, Nákladem Josefa Pelcla, 1914, 32 str.

Online: ndk.cz.

  Kriton. Přeložil A. Kvapil. Praha, 1870.

  Kriton, in: Euthyfron. Obrana Sokrata. Kriton. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. 10. Praha, Jan Laichter, 1934, str. 97-115.

  Kriton, in: Euthyfron. Obrana Sokrata. Kriton. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. 10. Praha, Jan Laichter, 1942 (2. vyd.), str. 97-115.

  Kritón, in: Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. IX. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994 (3. opravené vyd.), 106 str.

  Kritón, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 65-80.

  Kritón, in: Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 9. Praha, OIKOYMENH 2005 (5. opravené vyd.), str. xx-xx.

LachésΛάχης

  Platonova rozmluva Laches. Obsah, rozbor a překlad podává L. F. Saska, suppl. professor v Klatovech. Plzeň, Nákladem vydavatelovým, Tiskem Hynka Šíbla, 1862, 40 str.

  Laches, in: Platonův Laches a Kriton. Přeložil František Velišský. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Platonovy rozmluvy. IV. Praha, Tiskem a nákladem Dr. Ed. Grégra a syna, 1869, str. 5-44.

  Laches, in: Platonův Laches a Kriton. Přeložil František Velišský, professor při c. k. gymnasiu staroměstském. (Nově upravil František Čáda.) Platonovy rozmluvy. IV. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Sešit 33. Platonovy rozmluvy. IV. V Praze, Tiskem a nákladem dra. Edvarda Grégra, 1890, str. 14-42.

Online: ndk.cz.

  Laches, in: Platonův Laches a Kriton. Přeložil František Velišský. Opravené vydání. (Nově upravil František Čáda.) Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Sešit 33. Platonovy rozmluvy. IV. Praha, Tiskem a nákladem Dr. Ed. Grégra a syna, s. a. (post 1890?), str. 14-42.

  Laches, in: Charmides. Laches. Lysis. Theages. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 14. Laichterova filosofická knihovna, sv. 24. Praha, Jan Laichter 1940, str. ...

  Lachés, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. X. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995 (2. opravené vyd.), str. 53-81.

  Lachés, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 59-86.

  Lachés, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 10. Praha, OIKOYMENH 2019 (4. opravené vyd.), str. 53-81.

Ledňáček / Alkyón / HalkyónἈλκυών / Ἁλκυών

  Ledňáček, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 195-198.

  Ledňáček, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Ledňáček, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 585-587.

ListyἘπιστολαί

  Sedmý list Platonův. Přeložil František Novotný. 28. Výroční zpráva c. k. stát. vyššího gymnasia ve Vysokém Mýtě 1906/1907, 23 str.

  Platonovy Listy. Přeložil František Novotný. Bibliotéka klassiků řeckých a římských, č. 35. Nákladem České akademie věd a umění, Praha 1928, 89 str. [Stephanova paginace i s písmenným značením oddílů.]

  Listy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, svazek 18. Praha, Jan Laichter 1945 (2. opravené vydání), 116 str.

  Platón, „Sedmý list“, přeložil František Novotný, in: Antická próza, sv. 4., O vlastním osudu, uspořádal Bořivoj Borecký, Praha, Odeon, 1973, str. 7-36, 339-341.

  Listy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XVI. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1996 (3. opravené vyd.), 103 str.

  Listy, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 433-496.

  Listy. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. XVI. Praha, OIKOYMENH 2020 (5. opravené vyd.), 104 str.

LýsisΛύσις

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Lysis. Přeložil Alois Mazánek. Výroční zpráva gymnasia Ml. Boleslav, 1908/9.

  Lysis, in: Charmides. Laches. Lysis. Theages. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 14. Laichterova filosofická knihovna, sv. 24. Praha, Jan Laichter 1940, str. ...

  Lysis, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. X. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995 (2. opravené vyd.), str. 91-119.

  Lysis, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 89-116.

  Lysis, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 10. Praha, OIKOYMENH 2019 (4. opravené vyd.), str. 91-119.

MenexenosΜενέξενος

  Menexenos, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ion. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 16. Laichterova filosofická knihovna, sv. 27. Praha, Jan Laichter 1941, str. ...

  Menexenos, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XV. Praha, OIKOYMENH 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Menexenos, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 455-470.

  Menexenos, in: Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 15. Praha, OIKOYMENH 2010 (4. opravené vyd.), str. xx-xx.

MenónΜένων

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Menon. Přeložil, úvod a poznámky napsal Jaroslav Hrabák. Světová knihovna čís. 1129. Praha, J. Otto (1914), 88 str.

  Menon, in: Euthydemos. Menon. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 15. Laichterova filosofická knihovna, sv. 25. Praha, Jan Laichter 1941, str. .

  Menón, in: Euthydémos. Menón. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. II. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992 (2. opravené vyd.), str. ...

  Menón, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 339-379.

MilovníciἘρασταί

  Milovníci, in: Alkibiades I. Alkibiades II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 12. Praha, Jan Laichter 1938, str. 137-148.

  Milovníci, in: Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XIX. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996 (2. opravené vyd.), str. ...

  Milovníci, in: Platónovy spisy. Svazek II. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 373-383.

MínósΜίνως

  Minos, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 55-69.

  Mínós, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Minós, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 9-21.

O spravedlivuΠερὶ δικαίου

  O spravedlivu, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 112-119.

  O spravedlivu, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  O spravedlivu, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 511-517.

O zdatnostiΠερὶ ἀρετῆς

  O zdatnosti, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 122-128.

  O zdatnosti, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  O zdatnosti, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 521-526.

Obrana Sókrata / Obrana SókratovaἈπολογία Σωκράτους

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea. (Jen 1. polovina.)

  Obrana Sokratova, in: Obrana Sokratova a Kriton. Dva dialogy Platonovy. Z řečtiny přeložil Jan [Ev.] Kosina. Praha, Tiskem Karla Schreyera a Hynka Fuchse, 1863.

  Platonova Obrana Sokrata. Přeložil F. L. Saska. Platonovy rozmluvy. I. Praha, Tiskem a nákladem Dr. Edvarda Grégra, 1864, 64 str.

Online: digitalniknihovna.cz.

  Obrana Sókratova. Přeložil J. [Jindřich] Entlicher. Pestrá knihovna č. 50. Praha, Nakladatel Aloise Hynek, knihkupec, (1910), XXVII + 55 str.

  Obrana Sokratova. Přeložil [a doslov napsal] Dr. Jar. Ludvíkovský. Vyzdobil C. Bouda (frontispice). Hyperion, sv. 36. Praha, Erna Janská, Hyperion, 1929, 15 cm, 83 + (3) str.

  Obrana Sokrata, in: Euthyfron. Obrana Sokrata. Kriton. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. 10. Praha, Jan Laichter, 1934, str. 47-81.

  Obrana Sokrata, in: Euthyfron. Obrana Sokrata. Kriton. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 6. Laichterova filosofická knihovna, sv. 10. Praha, Jan Laichter, 1942 (2. vyd.), str. 47-81.

  Obrana Sókrata, in: Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. IX. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994 (3. opravené vyd.), 106 str.

  Obrana Sókrata, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 33-61.

  Obrana Sókrata, in: Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 9. Praha, OIKOYMENH 2005 (5. opravené vyd.), str. xx-xx.

ParmenidésΠαρμενίδης

  Parmenides. O ideách. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 10. Laichterova filosofická knihovna, sv. 22. Praha, Jan Laichter 1936, XII + 86 str.

  Parmenidés. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XIV. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1996 (2. opravené vyd.), 94 str.

  Parmenidés, in: Platónovy spisy. Svazek II. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 9-78.

  Parmenidés. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 14. Praha, OIKOYMENH 2010 (4. opravené vyd.), 87 str.

Politeia / Políteiá viz Ústava

PolítikosΠολιτικός

  Politikos. O dokonalém státníkovi. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 5. Laichterova filosofická knihovna, sv. 7. Praha, Jan Laichter 1934, VIII + 95 str.

  Politikos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XIII. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993 (2. opravené vyd.), 96 str.

  Politikos, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 413-487.

  Politikos. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 13. Praha, OIKOYMENH 2005 (4. opravené vyd.), 95 str.

PrótagorásΠρωταγόρας

  Protagoras, in: Protagoras. Euthyfron. Přeložil Jan Nep. Fr. Desolda, professor gymnasia pražského. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Platonovy rozmluvy. V. Praha, Tiskem a nákladem dra Edvarda Grégra, 1871, str. 28-86.

Online: books.google.

  Protagoras, in: Protagoras. Euthyfron. Přeložil Jan Nep. Fr. Desolda. Druhé přepracované vydání upravil František Groh. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Praha, Nákladem E. Grégra 1894.

  Protagoras. O výchově. (Protagoras aneb o výchově a občanské zdatnosti.) Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 13. Laichterova filosofická knihovna, sv. 22. Praha, Jan Laichter 1939, 94 str.

  Prótagoras. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. I. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992 (2. opravené vyd.), 88 str.

  Prótagoras. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. I. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994 (3. opravené vyd.), 88 str.

  Prótagoras. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. I. Praha, OIKOYMENH 2000 (4. opravené vyd.), 88 str.

  Prótagoras, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 169-229.

  Prótagoras. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 5. Praha, OIKOYMENH 2015 (5. opravené vyd.), 85 str.

SísyfosΣίσυφος

  Sisyfos, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 144-151.

  Sisyfos, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Sisyfos, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 541-547.

SofistésΣοφιστής

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Sofistes. O zdánlivém vědění. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 4. Laichterova filosofická knihovna, sv. 6. Praha, Jan Laichter 1933, VIII + 96 str.

  Sofistés. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XII. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993 (2. opravené vyd.), 98 str.

  Sofistés, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 335-410.

Symposion / HostinaΣυμπόσιον

  Platonova Hostina. Přeložil František Velišský, profesor gymnasia akademického v Praze. Bibliotéka klassikův řeckých a římských. Sešit 47, 48. Platonovy rozmluvy. VII. Praha, Tiskem a nákladem dra. Edvarda Grégra, 1872, 94 str.

  Symposion. Přeložil Dr. Fr. Novotný. Otázky a názory 39. Praha, Jan Laichter 1915 (1. vyd.), 96 str. [Bez Stephanovy paginace.]

  Symposion. Řeči o Erotu. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 9. Laichterova filosofická knihovna, sv. 14. Praha, Jan Laichter 1936 (2. vyd.), XIII + 75 str.

  Symposion. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 9. Laichterova filosofická knihovna, sv. 14. Praha, Jan Laichter 1947 (3. vyd.), 94 str.

  Hostina. Přeložil Jaroslav Šonka, in: Dialog a satira, Antická próza, sv. 8. Praha, Odeon 1977, str. 9–63.

  Symposion. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. IV. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993 (4. opravené vyd.), 84 str.

  Symposion. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy. Svazek 4. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání, recte: 5. opravené vyd.), str. 161-217.

  Symposion. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. IV. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2005 (6. opravené vyd.), 84 str.

TheagésΘεάγης

  Theages, in: Charmides. Laches. Lysis. Theages. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 14. Laichterova filosofická knihovna, sv. 24. Praha, Jan Laichter 1940, str. 143-158.

  Theagés, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. X. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995 (2. opravené vyd.), str. 129-142.

  Theagés, in: Platónovy spisy. Svazek III. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 9-22.

  Theagés, in: Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 10. Praha, OIKOYMENH 2019 (4. opravené vyd.), str. 129-141.

TheaitétosΘεαίτητος

  Přeložil Václav Vojáček. Rukopis. Literární archiv Národního Musea.

  Theaitetos. O pravém vědění. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 3. Laichterova filosofická knihovna, sv. 4. Praha, Jan Laichter 1933, V + 127 str.

  Theaitétos. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XI. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1995 (2. opravené vyd.), 120 str.

  Theaitétos, in: Platónovy spisy. Svazek I. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 239-332.

TímaiosΤίμαιος

  Timaios, in: Timaios a Kritias. Přeložil Dr. Fr. Novotný. Otázky a názory 46. Praha, Jan Laichter 1919, str. 13-140. [Bez Stephanovy paginace.]

  Timaios, in: Timaios, Kritias. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XVII. Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1996 (2. opravené vyd.), str. 15-95.

  Timaios, in: Timaios, Kritias. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 17. Praha, OIKOYMENH 2003 (3. opravené vyd.), str. 15-95.

  Timaios, in: Platónovy spisy. Svazek IV. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 379-454.

  Timaios, in: Timaios, Kritias. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 17. Praha, OIKOYMENH 2008 (3. opravené vyd., dotisk), str. 15-95.

Ústava / Politeia / PolíteiáΠολιτεία

  Politeia. (Pro pana Ctibora Tovačovského z Cimburka [† 1492] z latiny přeložil Matyáš, písař Jana z Kunčic a na Zaječicích. Překlad se nedochoval. Srv. článek Emila Pražáka a k tomu připomínku Fr. Novotného.)

  Politeie (o správě státu) kniha I. Přeložil Josef Bartocha. Výroční zpráva gymnasia Místek, 1911/1912, str. 3-24; 1912/1913, str. 3-15.

  Ústava aneb o dokonalém státu. S užitím překladu Dr. Emanuele Peroutky přeložil Dr. František Novotný. Laichterův výbor nejlepších spisů poučných, kniha 47. Praha, Jan Laichter, 1921, 404 str.

Online: Archive.org.

  Ústava. Přeložil Radoslav Hošek. Předmluva „K Platónově Ústavě“ Petr Horák. Antická knihovna sv. 65. Praha, Nakladatelství Svoboda–Libertas, 1993, 523 str.

  Ústava. Z řeckého originálu přeložil František Novotný s použitím překladu Emanuela Peroutky. Ediční poznámka Aleš Havlíček. Platónovy spisy, sv. XVIII. Praha, OIKOYMENH 1996 (druhé opravené vydání, v nakl. OIKOYMENH první), 359 str.

  Ústava. Z řeckého originálu přeložil František Novotný s použitím překladu Emanuela Peroutky. Ediční poznámka Aleš Havlíček. Knihovna antické tradice. Sv. 18. Praha, OIKOYMENH 2001 (třetí opravené vydání, v nakl. OIKOYMENH druhé), 359 str.

  Ústava, in: Platónovy spisy. Svazek IV. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 17-376.

  Ústava. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 18. Praha, OIKOYMENH 2004 (4. opravené vyd.), 427 str.

  Ústava. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 18. Praha, OIKOYMENH 2014 (5. opravené vyd.), 427 str.

  Ústava. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 18. Praha, OIKOYMENH 2017 (6. opravené vyd.), 427 str.

  Ústava. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 18. Praha, OIKOYMENH 2019 (6. opravené vyd., dotisk), 428 str.

Výměry / DefiniceὍροι

  Výměry, in: Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Platonovy spisy, sv. 17. Laichterova filosofická knihovna, sv. 28. Praha, Jan Laichter 1942, str. 99-109.

  Výměry, in: Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy. Přeložil František Novotný. Edice Oikúmené. Platónovy spisy, sv. XXI. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vyd.), str. ...

  Výměry, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 499-508.

ZákonyΝόμοι

  Platonovy Zákony. Přeložil Václav Sládek. Bibliotéka klassiků řeckých a římských, vydávaná III. třídou České akademie věd a umění, číslo 33 + 34. Praha 1925–1926, 228 + 229–443 str. (č. 33: kniha I.–VI.; č. 34: kniha VII.–XII.).

Online: Kramerius NKP (část první, 1925).

  Zákony. Přeložil František Novotný. Předmluva Jiřina Popelová „O Platónových zákonech“. Filosofická knihovna. Nakladatelství ČSAV, Praha 1961, 373 str.

  Zákony. Přeložil František Novotný. Ediční poznámka Aleš Havlíček. Platónovy spisy, sv. XX. Praha, OIKOYMENH 1997 (2. opravené vydání), 383 str.

  Zákony, in: Platónovy spisy. Svazek V. Přeložil František Novotný. Praha, OIKOYMENH 2003 (1. vydání), str. 25-403.

  Zákony. Přeložil František Novotný. Platónovy dialogy, sv. 20. Praha, OIKOYMENH 2016 (4. opravené vyd.), 416 str.

 

 

 
 

 

Souborná vydání překladů

 

 

Platonovy Rozmluvy
Dr. Edvard Grégr. Praha 1864—1894.

(Ve svazcích 5.–7. Stephanova paginace i s písmenným značením oddílů.)

Svazek 1.   Platonova Obrana Sokrata.

Svazek 2.   Platonův Gorgias.

Svazek 3.   Platonův Faidon.

Svazek 4.   Platonův Laches a Kriton.

Svazek 5.   Platonův Protagoras.

Svazek 6.   Platonův Euthyfron.

Svazek 7.   Platonova Hostina.

Platonovy spisy
Jan Laichter. Praha 1933—1942.

(Stephanova paginace bez značení oddílů.)

Svazek 1.   Filebos.

Svazek 2.   Gorgias.

Svazek 3.   Theaitetos.

Svazek 4.   Sofistes.

Svazek 5.   Politikos.

Svazek 6.   Euthyfron. Obrana Sokrata. Kriton.

Svazek 7.   Faidon.

Svazek 8.   Kratylos.

Svazek 9.   Symposion.

Svazek 10.   Parmenides.

Svazek 11.   Faidros.

Svazek 12.   Alkibiades I. Alkibiades II. Hipparchos. Milovníci.

Svazek 13.   Protagoras.

Svazek 14.   Charmides. Laches. Lysis. Theages.

Svazek 15.   Euthydemos. Menon.

Svazek 16.   Hippias Větší. Hippias Menší. Ion. Menexenos.

Svazek 17.   Epinomis. Minos. Kleitofon. Pseudoplatonika. Epigramy.

Svazek 18.   Listy.

Platónovy spisy
Institut pro středoevropskou kulturu a politiku / OIKOYMENH. Praha 1992—1996.

(Stephanova paginace i s písmenným značením oddílů.)

1.   Prótagoras.

2.   Euthydémos. Menón.

3.   Gorgias.

4.   Symposion.

5.   Faidros.

6.   Kratylos.

7.   Filébos.

8.   Faidón.

9.   Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón.

10.   Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés.

11.   Theaitétos.

12.   Sofistés.

13.   Politikos.

14.   Parmenidés.

15.   Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos.

16.   Listy.

17.   Timaios, Kritias.

18.   Ústava.

19.   Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci.

20.   Zákony.

21.   Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy.

22.   Platónský slovník.

Platónovy spisy / Platón. Spisy
OIKOYMENH. Praha 2003.

(Překladatelovy úvody jsou vypuštěny. Označeno jako 1. vydání.)

Svazek I.   Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Faidón. Kratylos. Theaitétos. Sofistés. Politikos.

Svazek II.   Parmenidés. Filébos. Symposion. Faidros. Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci.

Svazek III.   Theagés. Charmidés. Lachés. Lysis. Euthydémos. Prótagoras. Gorgias. Menón. Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos.

Svazek IV.   Kleitofón. Ústava. Timaios. Kritias.

Svazek V.   Minós. Zákony. Epinomis. Listy. Výměry. O spravedlivu. O zdatnosti. Démodokos. Sisyfos. Eryxias. Axiochos. Ledňáček. Epigramy.

Platónovy dialogy
OIKOYMENH. Praha 2003—2019[?].

1.   Prótagoras.

2.   Euthydémos. Menón.

3.   Gorgias.

4.   Symposion.

5.   Faidros.

6.   Kratylos.

7.   Filébos.

8.   Faidón.

9.   Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón.

10.   Charmidés. Lachés. Lysis. Theagés.

11.   Theaitétos.

12.   Sofistés.

13.   Politikos.

14.   Parmenidés.

15.   Hippias Větší. Hippias Menší. Ión. Menexenos.

16.   Listy.

17.   Timaios, Kritias.

18.   Ústava.

19.   Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci.

20.   Zákony.

21.   Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy.

Platónovy dialogy. Řecko-české vydání
OIKOYMENH. Praha 2017—.

1.   Kratylos / Κρατύλος (2017)

II.   Gorgias / Γοργίας (2021)

 

 
 

Prameny

 

Čadková, Daniela: Bibliografie překladů řecké prózy od počátků do 7. století. Sestavila Daniela Čadková. Ústav pro klasická studia AV ČR, Praha 2001. (online)

Hendrich, J.: „Vojáčkův rukopisný překlad některých dialogů Platonových“, Listy filologické 47, 1920, 3/4, str. 162-164.

Novotný, František: „První čeští a slovenští překladatelé Platóna“, Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university. E, Řada archeologicko-klasická, 1963, roč. 12, č. E8, str. 85-88.

Pražák, Emil: „Český překlad Platonovy Politeie z 15. století“, Listy filologické 84, 1961, č. 1, str. 102-108.

Stiebitz, Ferdinand: „České překlady Platona“, Naše věda. Kritický měsíčník 20, 1941, str. 201-209.

Svoboda, Karel: Antika a česká vzělanost od obrození do první světové války. NČSAV, Praha 1957.

Svoboda, Karel: Bibliografie českých prací o antice za léta 1775—1900. (Příloha Listů filologických 70, 1946 a 71, 1947.) Praha, Jednota českých filologů 1947.

Svoboda, Karel: Bibliografie českých a slovenských prací o antice za léta 1901—1950. Bibliografický katalog ČSSR. Praha, 1961.

Viz též František Novotný (1881—1964) — bibliografie.

Viz též zkratky Platónových dialogů.