Josef Baudiš
Bibliografie*


1903

  James Macpherson Esq.: Básně Ossianovy. Přeložil Josef Baudiš. Světová knihovna č. 322–323. Praha: J. Otto, 1903, 152 str.

Obsah: Úvod /5–13/. Duan prvý /15–21/. Duan druhý /22–27/. Duan třetí /28–32/. Comala /33–40/. Carric Thura /41–57/. Carthon /58–72/. Oina-Morul /73–77/. Colna-Dona /78–81/. Oithona /82–88/. Croma /89–94/. Calthon a Colmal /95–102/. Válka s Carosem /103–111/. Caithlin z Cluthy /112–118/. Sul-Malla Lumonska /119–124/. Válka Inis-Thonska /125–130/. Zpěvy selmské /131–140/. Poznámky /141–151/. Oprava /152/.

1904

  „Koncovka 2. os. sing. v litevštině“, Listy filologické 31, 1904, str. 420–22.

❉ Online: libgen.

1908

  „Das slavische Imperfektum“, Indogermanische Forschungen 23, 1908/1909, pp. 135–152.

❉ Online: archive.org.

1910

  Studie o perfektech typu sskr. dadāu a jajňāti. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-filologická, práce č. IV. 1910 (1911), 72 stran.

Předloženo v sezení dne 23. března 1910. — Habilitační práce.

❉ Online: kramerius.lib.cas.

1912

  Zur Wortzusammensetzung im Indogermanischen. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filos.-hist.-filologická, práce č. III. 1912 (1913), 27 stran.

Vorgelegt am 4. Dezember 1911.

❉ Online: kramerius.lib.cas.

  „Über den Gebrauch des Fut. II. im Irischen und über die Bildung des air. Futurs“, Revue celtique 33, 1912, pp. 324–361.

❉ Online: gallica.bnf.

  „K otázce pramenů Zeyerových“, Časopis pro moderní filologii 2, 1912, sešit 2 (1. března), str. 114–117, sešit 3 (1. května), str. 203–207.

❉ Online (kramerius.lib.cas): s. 114, s. 203.

1913

  „Nominalsätze und Nominalprädikate im Irischen“, Zeitschrift für Celtische Philologie 9, 1913, pp. 309–335.

❉ Online: libgen.

  „Zum Gebrauch der Verbalnomina im Irischen“, Zeitschrift für Celtische Philologie 9, 1913, pp. 380–417.

❉ Online: libgen.

1914

  „Cúroi and Cúchulinn“, Ériu 7, 1914, pp. 200–209.

❉ Online: libgen.

1916

  „On the Antiquity of the Kingship of Tara“, Ériu 8, 1916, pp. 101–107.

❉ Online: libgen.

  „Notes on the Preverbal Particles and Infixed Elements“, Ériu 8, 1916, pp. 108–113.

❉ Online: libgen.

  „Mabinogion“, Folk-Lore 27, No. 1 (Mar. 31, 1916), pp. 31–68.

❉ Online: libgen.

  „Příspěvky ke kritice českých překladů shakespearských“, Časopis pro moderní filologii 5, 1916, str. 119–130, 217–233, 317–331, 416–436.

❉ Online: (kramerius.lib.cas) str. 119, 217, 317, 416.

1917

  Czech Folk Tales. Selected and translated by Dr. Josef Baudis, M.R.I.A., Lecturer in comparative philology at the Prague university; with 8 illustrations. London: George Allen & Unwin Ltd., 1917; XVI + 196 pp. + 8 ills. [8vo].

Contents: The twelve months (From B. Němcová) /1-15/. Víťazko (From B. Němcová) /16-38/. Boots, cloak, and ring (From B. M. Kulda) /39-51/. Silly Jura (From B. M. Kulda) /55-60/. Sleepy John (From B. M. Kulda) /61-67/. Three doves (From B. M. Kulda) /71-97/. The bear, the eagle, and the fish (From Elpl) /98-102/. Kojata (From V. Tille) /103-108/. Shepherd Hynek (From Kubín) /111-122/. The three roses (From Kubín) /123-126/. The enchanted princesses (From Kubín) /129-141/. The twin brothers (From Český lid, XIII p. 84) /142-150/. The Waternick (From Kubín) /151-156/. The man who met misery (From Kubín) /157-160/. Nine at a blow (From Český Lid, XIII, p. 130) /161-164/. A clever lass (From Kubín) /165-169/. The soldier and the devil (From Český lid, XIII p. 167) /170-175/. Old Nick and Kitty (From Kubín) /179-181/. The knight Bambus (From Kubín) /182-185/. Francis and Martin (From Český lid, XIII p. 213) /186-189/. Witches at the cross (From Kubín) /190/. The witch and the horseshoes (From Kubín) /191-192/. The haunted mill (From Kubín) /195-196/.

❉ Online: archive.org.

1918

  „Side-Lights on the Tain Age and Other Studies. By M. E. Dobbs. Price 2s. 6d. net. Dundalk. 1917" (Reviews); Folk-Lore 29/2, 1918, pp. 169–171.

❉ Online: libgen.

1921

  „Nové úkoly srovnávacího jazykozpytu“, Nové Atheneum 2, 1920—1921 (listopad 1920), sešit 2, str. 56–59.

  „Remarks on the Welsh Verb“, Philologica I, 1921—1922, pp. 116–149.

❉ Online: archive.org.

  „Le langage introduction linguistique à l'histoire par J. Vendryes. (Bibliothèque de Synthèse historique No. III.) XXVIII + 439. Price 15 fr. net.“ (Reviews), Philologica I, 1921—1922, pp. 239–243.

❉ Online: archive.org.

  „Prof. Max Förster, Englisch Keltisches (in Hoops, Engl. Studien 56. 2. p. 204 ff)“ (Reviews), Philologica I, 1921—1922, pp. 243–244.

❉ Online: archive.org.

  „Czech and Slovak“, in: Eastern Europe 5/4 (London) 1921 [6 pp].

  „The foundations of Czech culture“, in: Eastern Europe 6/2-3 (London) 1921.

1922

  „On the Character of the Celtic Languages“, in: Revue celtique 39, 1922, pp. 33–46; 40, 1923, pp. 104–126.

❉ Online: p. 33: gallica.bnf; p. 104: gallica.bnf.

  „Changes in Type in Indo-European“ (Summary), in: Proceedings of the Cambridge Philological Society CXVIII–CXX. Michaelmas Term, 1921. London: Cambridge University Press, 1922, pp. 8–14.

1923

  „On Tochmarc Emere“, Ériu 9, 1921–1923, pp. 98–108.

❉ Online: libgen.

  „Příspěvky keltistovy“, in: Slovanský sborník věnovaný jeho magnificenci prof. Fr. Pastrnkovi k 70. narozeninám (1853–1923), Praha 1923, str. 176–179.

1. K tak zv. tajným řečem. 2. Libušin kůň. 3. K pohřebním zvykům a orgiastickým slavnostem.

❉ Online: kramerius.lib.cas.

  „The Re-Establishment of the Czech Literary Language“, in: Transactions of the Celtic Congress, 1921, compiled by Rhys Phillips; Swansea 1923, pp. 154–160.

1924

  Grammar of Early Welsh. Part I. Phonology. By Josef Baudiš, professor of comparative philology and of Celtic in the University of Bratislava. Philological Society. Philologica, vol. II, Supplement. London: Oxford University Press / Humphrey Milford M. A., 1924, (viii) + 178 pp.

Contents: Preface /iii/. Abbreviations /v-vi/. Contents /vii-viii/.

[ The second part — morphology — left unpublished in manuscript. ]

Rev. par J. Loth, Revue celtique 42, 1925, 436–441. ❉ gallica.bnf.fr.

Rev. by J. Whatmough, Language 3/2, 1926, 139–141. ❉ libgen.

Rev. by J. Ll.-J. (Lloyd-Jones), Studies. An Irish Quarterly Review 15, nr. 57, 1926, 171–172. ❉ libgen.

Rev. by J. Glyn Davies, The Modern Language Review 22, 1927, 356–357. ❉ libgen.

Rev. by N. B. J. (Jopson), The Slavonic and East European Review 8/24, 1930, 734–735. ❉ libgen.

❉ Online: archive.org.

1925

  Poznámky k vývoji indoevropské struktury grammatické. Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě III, číslo 31. (5.). V Bratislavě: Filosofická fakulta University Komenského, 1925, 20 str.

  „K otázce sloučení filosofických fakult“, Přerod 3, str. 70–73.

  W. A. Craigie, „Epochy v historii angličtiny“, (Z anglického rukopisu upravil J. Baudiš), Naše doba 32, str. 230–235, 290–295.

1926

  Řeč. (Úvod do obecného jazykozpytu). Spisy filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě, svazek VII. Bratislava: Filosofická fakulta university Komenského, 1926, IV + 169 str.

Ref.: Josef Janko, ČMF XIX, 1933, str. 209–210. ❉ kramerius.lib.cas.

❉ Online: ndk. — dnnt.mzk.

  „Glossy k nauce o keltských pronominech osobních a k otázce novokeltského typu jazykového“, in: ΜΝΗΜΑ. Sborník vydaný na paměť čtyřicetiletého působení prof. J. Zubatého. Praha: Jednota českých filologů, 1926, str. 215–228.

  „Synopsis of Irish Phonology“, in: Transactions of the Philological Society's 28, 1917–1920, pp. 79–97.

❉ Online: libgen.

  „Syllabus for Lectures on Slavonic Phonology“, in: Transactions of the Philological Society 28, 1917–1920, pp. 126–137.

❉ Online: libgen.

1932

  Struktura jazyků indoevropských. Práce Učené společnosti Šafaříkovy, Sv. 12. Bratislava: Učená Společnost Šafaříkova, 1932, VIII + 212 str.

❉ Online: ndk.

  „Notes on Early Welsh Sandhi“, Revue celtique 49, 1932, pp. 339–381.

❉ Online: gallica.bnf.

  „On the Uses of the Subjunctive Mood in Welsh“, Revue celtique 49, 1932, pp. 382–405.

❉ Online: gallica.bnf.

1933

  „On the Use of the Substantive Verb in Welsh“, Revue celtique 50, 1933, pp. 30–47.

❉ Online: gallica.bnf.

  „The particle E. W. yt, yd, y“, Revue celtique 50, 1933, pp. 388–405.

❉ Online: gallica.bnf.

  

Nekrology

Jan Vilikovský: Bratislava VII, 1933, str. 309–312.

Jan Vilikovský: Ročenka university Komenského za studijní rok 1933—1934 (v Bratislavě 1934), str. 34–39.

Bohuslav Havránek: Naše věda XIV, 1933, str. 171–172.

Oldřich Hujer: Listy filologické LX, 1933, str. 205–206. ❉ kramerius.lib.cas.

Josef Janko: Časopis pro moderní filologii XIX, 1933, str. 339–340. ❉ kramerius.lib.cas.

Joseph Vendryes: Revue celtique 50, 1933, pp. 406–408. ❉ gallica.bnf.

L. C. Wharton & J. Jopson: Slavonic Review 34/XII, 1933, pp. 204–207.

 


 

Prameny

Bibliografii sestavil Václav Machek, in: Josef Baudiš. Praha: Česká akademie věd a umění, 1948, str. 27–29.

Renáta Dihlová: Život a jazykovědné dílo Josefa Baudiše. (Life and linguistic work of Josef Baudiš [master's thesis]). Brno: Filozofická fakulta, Ústav jazykovědy a baltistiky, Masarykova univerzita, 2014. ❉ Online: is.muni.

 

Ostatní údaje neuvedené Machkem poskytl Daniel Řehák.

 

 

 

 

Aktualizace: 2022–02–10

Kontakt: info(at)comenius-bibl.wz.cz

 

Josef Baudiš
(1883–1933)


Scéla

Kuno Meyer Bibliography

Julius Pokorny Bibliography