Václav Tille
Václav Říha

[ 1867—1937 ]

Bibliografie


( Vybíráno z různých pramenů )


1885

  „V horách. Z lesa“, in: Zlatá Praha 2, 1885, č. 24, 12/6, s. 331.

Dvě básně. Na autorovo přání nebyly prvotiny zařazovány do prvních bibliografických soupisů.

1887

  „Dr. H. v. Wlislocki: Märchen und Sagen der Transsilvanischen Zigeuner“, in: Listy filologické XIV, 1887, s. 459-462.

  „Emmy Schreck: Finnische Märchen“, in: Listy filologické XIV, 1887, s. 462-467.

1888

  „Bibliografie. Doplňky k Wollnerovi“, in: Listy filologické XV, 1888, s. 317-320.

Litauische Volkslieder und Märchen aus dem preussischen und dem russischen Litauen gesammelt von A. Leskien und K. Brugman. Mit Anmerkungen von W. Wollner. Strassburg, Karl J. Trübner 1882.

  „Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poezii, zábavy a hry i práce společné popisuje F. Bartoš. V Brně 1888. J. Barvič. (310) 12°“, in: Listy filologické XV. (1888), s. 298-299.

  „Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie staraniem Jana Karłowicza. Kraków 1887. (Otisk z XI. dílu "Zbioru wiadomości Komisyi antropologicznej akademii Umiejętności")“, in: Listy filologické XV, 1888, s. 373-383.

  „Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Redaktor a vydavatel A. Gruszecki. Čásť literární má Jan Karłowicz“, in: Listy filologické XV, 1888, s. 389-391.

1889

  „Zwei böhmische Märchen aus dem mährisch-walachischen wie dem südwest-böhmischen Dialekt der böhmischen Sprache“ übersetzt von W. Tille, in: Zeitschrift für Volkskunde in Sage und Mär, Schwank und Streich, Lied, Rätsel und Sprichwort, Sitte, Brauch und Recht. Organ der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde II/2, 1889, 67-70; II/3, 1889, 107-115.

I. Vom verstellten Narren, 67-70.

II. Die englische Prinzessin Afanasie, 107-115.

  „Dr. Č. Zíbrt: Staročeské výroční obyčeje“, in: Zeitschrift für Volkskunde 2, 1889—1890, 165-166.

  „Périodiques. Pays slaves (1888)“, in: Le moyen âge. Bulletin mensuel d'histoire et de philologie 2, 1889, N° 11, Novembre, 264-266.

Contents: Archiv für slavische Philologie. Atheneum. Časopis Musea Království českého. Časopis vlasteneckého musejního spolku Olomúckého. Květy. Listy filologické. Literární listy. Lumír. Malý čtenář. Národní listy. Osvěta. Památky archeologické a místopisné. Prémie Umělecké Besedy v Praze na r. 1888. Programm c. kr. gymnasia v Čáslavi za 1888. Programm c. kr. gymnasia v Žitné ulici v Praze za 1888. Ruch. Světozor. Škola a život. Vlast. Zlatá Praha.

  „Contes populaires de Lorraine comparés avec les contes des autres provinces de France et de pays étrangers et précédés d'un essai sur l'origine et la propagation des contes populaires européens par Emanuel Cosquin. Paris F. Viewegh, I (LVII + 290); II (376) 8° (1887), 20 fr“, in: Listy filologické XVI, 1889, s. 375-383.

  „Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny, pod kierunkiem literackim Jana Karłowicza, R. II.“, in: Listy filologické XVI, 1889, s. 149-151.

1890

  „Catalogue des ouvrages français traduits en tchèque. Publié par l'Alliance française de Prague“, in: Listy filologické XVII, 1890, s. 154.

Podepsáno: T.

  „Dr. Friedrich Lauchert: Geschichte des Physiologus“, in: Listy filologické XVII, 1890, s. 155-156.

  „Dr. Robert Reinsch: Le Bestiaire. Das Thierbuch des normanischen Dichters G. le Clerc“, in: Listy filologické XVII, 1890, s. 156-157.

  „Beovulf. Untersuchungen über das angelsächsische Epos und die älteste Geschichte der germanischen Seevölker von Karl Müllenhoff“, in: Listy filologické XVII, 1890, s. 157-158.

Podepsáno: T.

  „Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny, pod kierunkiem literackim Jana Karłowicza, R. II.“, in: Listy filologické XVII, 1890, s. 77-78.

  „O hanáckém nebi. Z prostonárodních posměšků“, Feuilleton, Národní listy 30, 1890, odp. vyd. 17/12, č. 346, s. 1.

1891

  „Der Traum von dem Schatz auf der Brücke“, in: Zeitschrift für Volkskunde III/4, 1891, 132-136.

  „O pouti rytíře Oweina do očistce Sv. Patrika“, in: Listy filologické XVIII, 1891, s. 358-369.

  „Český lid. Sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, I.–II.“, in: Časopis Českého musea 65, 1891, 522-525; 1893.

  „F. Věcovský: Pověst o svatém Gralu. Úryvek z delší studie. Sedmá zpráva městské české vyšší dívčí školy v Plzni za r. 1890“, in: Listy filologické XVIII, 1891, s. 148-149.

Podepsáno: V. T.

  „Jiří Polívka: Drobné příspěvky literárně-historické“, in: Časopis Českého musea 65, 1891, 113-121.

  „Josef Košťál: Chléb v pověrách a zvycích lidu českého. Diví lidé v názorech, pověrách a zvycích lidu českého. Světýlka a žhavý muž. Příspěvek k názorům, pověrám a zvykům našeho lidu. Výroční zprávy gymnasia v Novém Bydžově 1886, 1889, 1890“, in: Listy filologické XVIII/1-2, 1891, s. 148.

Podepsáno: V. T.

  „Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny, pod kierunkiem literackim Jana Karłowicza, R. IV.“, in: Listy filologické XVIII, 1891, s. 149-152.

Podepsáno: V. T.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Jindřich Soumagne: Příští Mesiáš. Dramatický pamflet o pěti obrazech. Přeložil V. Říha. Světová edice, sv. 1. Pardubice, Radoměřský, 1925, s. 76.

¶ Knopp 1808.

1892

  Literární studie I. Skupina lidových povídek o neznámém rekovi, jenž v závodech získal princeznu za choť. Praha, Bursík a Kohout, 1892, str. XVI + 126.

Ref.: J. Máchal, ČL II. 527-529. A. Truhlář, ČČM 1892, 537-538. A. Hauffen, Ztft. der Ver. Volksk. IV, 98.

  „Lidové povídky o panovníkovi, povolaném od železného stolu“, in: Český lid I, 1892, s. 118-125, 233-237, 462-468.

Pozn.: „Ukázka z komentáře k lidovým povídkám, nasbíraným na moravském Valašsku.“

A. O Přemyslovi. B. O Štěpánovi.

Ref.: A. Brückner, Ztschr. d. V. f. Volkskunde III, 1893, 114.

¶ Kunz 2032. — Srv. ČL 14, 1906, 1-3:

  „Wisła: miesięcznik geograficzno-etnograficzny, pod kierunkiem literackim Jana Karłowicza, R. V.“, in: Český lid I, 1892, s. 96-97.

1893

  „Jakob von Falke: Geschichte des Geschmacks im Mittelalter und andere Studien auf dem Gebiete von Kunst und Kultur“, in: Časopis Českého musea LXVII. (1893).

  „O našich lidových povídkách“, in: Věstník Národopisné výstavy Českoslovanské I, 1893—1894, 131.

  „O studiu lidu a pohádek, I.–II.“, in: Český lid III, 1894, 201-210, 317-321; IV, 1895, 116-118.

¶ Kunz 2033.

  „Staročeské zaříkadlo bolesti zubní“, in: Český lid III, 1893 (1894), 444.

Z rukopisu (sign. I. G. 22) v Olomucké knihovně.

¶ Kunz —.

  „Pohádka o jednom vojákovi, co pořád klel“, in: Švanda dudák XII. (1893).

  „Bohemia“, in: The Athenaeum. Journal of Literature, Science, the Fine Arts, Music, and the Drama, London, 1893, No. 3427, July 1, s. 8-9.

Od r. 1893 až do r. 1904 pravidelné stručné přehledy české literatury v červencových číslech.

Dále: No. 3480, July, 7, 1894, str. 8-9. No. 3584, July, 4, 1896, str. 8-9. No. 3636, July, 3, 1897, str. 8-9. No. 3688, July, 2, 1898, str. 10-11. No. 3793, July, 7, 1900, str. 6-7. No. 3845, July, 6, 1901, str. 10-11. No. 3897, July, S, 1902, str. 8-9. No. 3949, July, 4, 1903, str. 8-9. No. 4010, Sept. 3, 1904.

1894

  „K legendě o Jidášovi“, in: Časopis Českého musea 1894, s. 85.

Otištěna legenda z rukopisu olomoucké knihovny z r. 1482.

  „O studiu lidu a pohádek, I.–II.“, in: Český lid III, 1894, 201-210, 317-321; IV, 1895, 116-118.

¶ Kunz 2033.

  „Povídky o poutích na onen svět“, in: Časopis Českého musea 1894.

1895

  Seznam českých rukopisů c. k. studijní knihovny v Olomúci. Podává V. Tille. Praha, 1895, 25 cm, s. 19.

Zvláštní otisk z Věstníku České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Roč. IV, č. 8 a 9 (listopad a prosinec), s. 437-449, 492-504.

1896

  „Lékařství pro zachování lidského zdraví, kteráž jsou vybraná z rozličných kněh lékařských“, Český lid V, 1896, 349-351, 568-572.

¶ Kunz 2034.

  „Glossy a částečný překlad biblický v rukopise c. k. stud, knih. Olom. sign. II., E. 18 (Bibl. J.)“, in: Listy filologické XXIII, 1896, s. 72-100.

  „Podzimní noci“, in: Čas (beletristická příloha) I, 1896, č. 20, s. 145-147, 153-157, 161-164, 169-171, 185-188.

  „Povídky o císaři Josefovi“, Feuilleton, Národní listy 36, 1896, č. 227, 18/8, odpol. vyd., s. 2-3.

Podepsáno: Ks. — Zapsané vyprávění z Valašska. Srv. Povídky, jež sebral na Moravském Valašsku Dr. V. Tille (1902).

1897

  „Ze srovnávací literatury lidové: I. Látka Macháčkovy veselohry Ženichové. II. Látka Zeyerovy slovenské legendy Samko Pták. III. Glossy k povídkám Siddhi-Kûrovým. IV. Narodne pripovedke v Šoških planinah. V. Madame Sans-Gêne v českých pohádkách“, in: Český lid VI, 1897, 1-12, 179-184, 236-244, 373-378, 409-426, 521-527.

¶ Kunz 2037.

  „České pohádky“, in: Národopisný sborník českoslovanský I, 1897, 14-48.

  „Hvězdy“, in: Český lid VI, 1897, 120.

Dotazník o hvězdách. „Pan Dr. V. Tille zaslal tento dotazník.“

¶ Kunz —.

  „Klasobraní po rukopisích. L. Z rkpu EvOl., v c. k. knih. v Olomouci sign. III. E. 7. perg. 4°, z r. 1421. čes.“, in: Listy filologické XXIV, 1897, s. 116-119.

Opsal V. Tille. — Pozn.: „Popis a zmínky viz: Osvěta, XXVI (1896), p. 888: Flajšhans, Z výletu do Moravy. Věstník české Akademie, IV, pag. 441. Menšík: Dva evangelistáře (p. XVIII). Jireček, Rozbor, a O českém prvotním překladu evangelií (4) Igm. III 918.“

  „Noční stíny“, in: Čas (beletristická příloha) II, 1897, s. 145-147.

Knižně v Barevných stínech (1947).

  „Pohádka“, in: Čas (beletristická příloha) II, 1897, s. 196-199, 201-205.

Knižně v Pohádce o třech podivných tovaryších (první hlava), (1900).

1898

  Francouzský rukopis o cestě císaře Karla IV. do Francie v létech 1377—1378. Podává V. Tille. (Předloženo 4. července 1898.) Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, XIV. Ročník 1898. V Praze, Nákladem Královské České Společnosti Náuk (Tiskem dra Ed. Grégra, V kommissi u Fr. Řivnáče), 1898 [1899], 24 cm, s. 16.

  „Rýbrcoul. Drobné črty“, in: Český lid VII, 1898, s. 173-180, 257-264, 347-352, 439-443.

¶ Kunz 2036.

  „Dvě valašské pohádky“, in: Švanda dudák XV, 1898, s. .

  „Plody země“, in: Světozor, roč. XXXII, 1898, č. 40, s. 468, č. 41, s. 482-484, č. 42, s. 491-492, č. 43, s. 509-511, č. 44, s. 519-520.

Podepsáno: Napsal Vácslav Říha.

  „Polednice“, in: Národní listy 1898, č. 223, 14/8, s. ...

Knižně v Princezně ze severu (1912).

1899

  „Naše pohádky“, in: Český lid VIII, 1899, 269-271.

¶ Kunz 2035. — Přetisk z Národních Listů 1899.

  „Povídky o smrti Svatoplukově“, in: Český časopis historický 5, 1899, 177-178.

1900

  Povídka o svatbě krále Jana. Napsal V. Říha. Obrazy kreslil L. Novák. Nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech. Tiskem Dra. Edv. Grégra v Praze [1900], 8°, s. 84 + (2). — Viz 1920, 1958, 1979.

Dedikace: Památce Karla Jaromíra Erbena...

Obsah:

Jak se hosté sešli v lesní hospodě.

Povídka kovářova, o Janových kmotrech.

Povídka kovářčina, o Janovi, jaké kousky vyváděl.

Povídka farářova, o Janovi, jak studoval.

Všechny o Janovi, když byl maličký

Povídka selčina, jak Jan sloužil.

Povídka vrchního, jak Jan vyhnal čerty z kraje.

Povídka radního, jak Jan vyhubil loupežníky.

Všechny o Janovi, když šel do světa na zkušenou

Povídka myslivcova, kterak Jan závodil o princeznu.

Povídka židova, kterak Jan uměl střílet.

Potom přijdou noví hosté

Povídka vodníkova, jak jej Jan učil hráti na housle.

Povídka Smrti, jak léčila s Janem lidi.

Povídka čertova, jak chtěl Jana postrašit.

Všechny o Janovi, když chodil jako princ po světě na zkušenou

Povídka hostinského, jak se Jan sta{ králem a dostal princeznu.

  „Co viděl Strnadl v podzimní noci“, in: Národní listy 40, 1900, č. 34, 4/2, s. 9.

Podepsáno: Václav Říha.

Knižně v Barevných stínech (1947).

  „Pohádka o jednom ševci, co měl dva psíky, žluté jezevčíky“ od Václava Říhy, Besedy Času 6, 1900—1901, číslo 13: Vánoční číslo dětské, 22/XII, s. 98-101.

  „Pohádka o třech podivných tovaryších“, V. Říha, obrázky kreslil Jaroslav Panuška, in: Jaro. Almanach pro mládež (obálka V. Preissig), Dědictví Komenského, č. 20, Praha, Dědictví Komenského, [1900], 22 x 28 cm, s. 17-84. — Viz 1917, 1929.

1901

  Knížka o Růžence a o Bobešovi. V. Říha. Nakreslil Artuš Scheiner. Praha-Královské Vinohrady, Jan Laichter 1901 [1902?], lex. 8°, s. 39 + (1).

Obsah: Růženka. Bobeš.

Ref.: –q., „Knížka o Růžence a Bobešovi“, Národní listy 13. 12. 1901, č. 343. příloha Hlídka literární. ♦ (nepodepsáno), „Před vánocemi“, Besedy Času 7, 1901—1902, 93-94. ♦ B. Prusík, „V. Říha: Knížka o Růžence a o Bobešovi“, Česká revue 5, 1901—1902, 372-373. ♦ (nepodepsáno), „Václav Říha: Knížka o Růžence a Bobešovi“, Pedagogické rozhledy 15, 1901-1902, 239-240. ♦ F. V. Vykoukal, „Ze spisů pro mládež“, Osvěta 32, díl 1, 1902, 166. ♦ J. Petrbok, „V. Říha: Knížka o Růžence a Bobešovi“, Úhor 3, 1915, 159.

  „Povídky sebrané na Valašsku r. 1888“, in: Národopisný sborník českoslovanský VII, 1901, s. 45-133. — Knižně viz 1902.

Obsah: povídky I–XXXI.

  „Svatý Petr. Oráč a liška“, Besedy Času 7, 1901—1902, č. 13, 22/XII, s. 104.

Podepsáno: Václav Říha.

  „Renard: La méthode scientifique de l'histoire littéraire“, in: Česká mysl II. (1901).

  „La philosophie de H. Taine par Giacomo Barzelotti“, in: Česká mysl II. (1901), 369-372.

  „Leo Reinisch: Die Somali-Sprache. Wien, A. Hölder 1900, 4°“, Národopisný sborník českoslovanský VII, 1901, 225-227.

  „Pohádka o Krakonoši. Jak Honza šel hledat službu“, in: Jan Jursa, Průvodce k první čítance trojdílné, Praha, Školní Knihosklad 1901.

  „U Němejce (Z atelieru českých umělců)“ Feuilleton, in: Lumír XXIX/29, 1901, s. 350-351.

1902

  Povídky, jež sebral na Moravském Valašsku Dr. V. Tille. Praha, Společnost Národopisného musea 1902, str. 171. — Zvláštní otisk z Národopisného sborníku VII–VIII (1901—1902).

Ref.: A. Brückner, Ztft. d. Ver. f. Volksk. XII, 236. — Lit.: Jaroslav Otčenášek, „Sběratelské období Václava Tilleho“, in: Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16.-17. listopadu 2006). Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2007, s. 104-107.

  Filosofie literatury u Taina a předchůdců. Úvodem do literatury napsal V. Tille. Praha, Laichter 1902, str. 187 + VII.

Ref.: A. Novák, Lumír XXXI, 15-16.

  Dvě povídky. Václav Tille. Praha, Dr. E. Grégr, 1902, 4°, s. 2.

  Sníh. Překlady Josef Zubatý, Bořivoj Prusík. Text redigoval dr. V. Tille. Ilustrovali Hugo Böttinger, Viktor Stretti, František Kupka, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Jan Kotěra. Obálka a konečná vignetta od Arnošta Hofbauera, titulní list Karla Špillara. Vydáno péčí redakce Volných Směrů. Praha, Volné směry, 1902 [1903?], 30 cm, s. 53.

Povídka o krásné panně Lilianě. Povídka o červeném rytíři. Rýbrcoul.

„Rýbrcoul“ otištěn též v příloze grafického sborníku Hollar, roč. III. č. 1. (1928).

  „Povídky sebrané na Valašsku r. 1888“, in: Národopisný sborník českoslovanský VIII, 1902, s. 35-108. — Knižně viz 1902.

Obsah: povídky XXXII–LV.

  „O zlodějských povídkách“, in: Český lid XI, 1902, 6-8.

¶ Kunz 2038.

  „Glossy k pohádkám o Kristu a sv. Petru“, in: Národopisný sborník českoslovanský VIII, 1902, 162-165.

Podepsáno: V. T. — Ke knize Boženy Němcové, Deset pohádek o svatém Petrovi. Vykreslil Karel L. Klusáček, úvod napsal V. Mrštík. Praha, Česká grafická Unie 1902.

  „Ungarische Volksmärchen. Augewählt und übersetzt von Elisabeth Sklarek. Mit einer Einleitung von A. Schullerus. Leipzig, Dieterich 1901. 8°. XXI–300 str. 5 M.“, in: Národopisný sborník českoslovanský VIII, 1902, 168-178.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Augustin Filon, Dějiny anglické literatury od počátku až na naši dobu. Přeložil V. Tille. Díl I.–II. Dějiny literatur, sv. 3-4. V Praze, Jan Laichter 1903—1903, s. 192 + 184.

Přeloženo z originálu Histoire de la littérature anglaise. Doslov překladatelův.

  G. de Maupassant: Provázek. Na moři. Chata. Láska. Z frančiny přeložil a doslov napsal Václav Říha. Žeň z literatur, sv. 1. Praha, Jan Laichter 1902, 12°, s. 64.

1903

  K Ježíškovi. V. Říha. Kreslil J. Wenig. Praha, Dědictví Komenského, 1903, 4°, s. 6.

  Koledy. V. Říha. Kreslil J. Wenig. Praha, Dědictví Komenského 1903, 4°, s. 6.

  „A. Kraus: Stará historie česká v německé literatuře“, in: Wiener-Abendpost, Beilage, 28./II. 1903.

  „Oskar Wilde“, in: Nová Česká revue, 1903—1904, č. 4.

  „Krajíc“, in: Malý čtenář XXII, 1903, 12-13, 30-31, 34-37.

  Don Juan Manuel: „Švec a trubadůr. Strom lži“; G. Boccaccio: „Il Decamerone“, in: Sníh, zvl. číslo Volných směrů VII., Praha, Mánes 1903.

  „Maleine et Joyzelle“, in: Nová Česká revue 1903—1904, č. 5.

  „Vojanův Cyrano“, in: Nová Česká revue 1903—1904, č. 12 (přetištěno v Divadelních vzpomínkách).

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová, Národní báchorky a pověsti. I.–IV. Praha, Máj 1903.

Srv. Božená Němcová (1820—1862) — Bibliografie.

Srv. Pohádkosloví ÷ Božená Němcová (1820—1862)

1904

  Alšovy pohádky. S textem V. Říhy. Ilustrace Mikoláš Aleš. Spisů Dědictví Komenského č. 32. Praha, Dědictví Komenského, 1904, 23 cm, přerušované stránkování (s. 52). — Viz 1911, 1950.

  Jesle. Společnou prací V. Říhy a A. Weniga. Kreslil J. Wenig. Spisy Dědictví Komenského, č. 39. Reprodukce „Unie–Vilím“. Praha, Dědictví Komenského, 1904, 30 x 23 cm, 11 listů (9 kartonových tabulí s litografiemi).

Texty z koled.

  „Vliv sbírky B. Němcové na šíření pohádek mezi lidem“, in: Český lid XIII, 1904, 184.

Srovnání pohádky „Vo silným kováři“ (ČL 13, 126-130) a pohádky „Neohrožený Mikeš“ od Boženy Němcové. — Podrobněji k tomu viz Povídky sebrané na moravském Valašsku, str. 30 a n.

¶ Kunz 2039.

  „Ze srovnávacích studií o našich pohádkách“, in: Český lid XIII, 1904, 365-366.

¶ Kunz 2040.

  „Přemyslovy střevíce a železný stůl“, in: Český časopis historický X, 1904, 203-206.

  „K pověsti o Přemyslovi“, in: Český časopis historický X, 1904, 322-323.

Divadlo

  „Schwaigerův Hastrman“, in: Paedagogické rozhledy, 1904.

  „Harlekýn“, in: Nová Česká revue, 6./III. 1904.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  M. Maeterlinck: Roj. Přeložil (a doslov) V. Říha. Žeň z literatur, sv. III. Praha, J. Laichter 1904. — Viz 2. vyd. 1912.

1905

  Bajky. V. Říha. Mladým čtenářům vydává Jan Laichter redakcí Václava Říhy. Doslov V. T. Žeň z literatur, sv. IX. Praha, Jan Laichter 1905, 12°, s. 47 + (1). — Viz 1917 (II. vyd.), 1927 (III. vyd.), 1943 (IV. vyd.).

Synopse — změny pořadí a názvů bajek v základních vydáních
1905 1917 1927
[1] Kdo je nejsilnější 1. Lev a zajíc [1] Lev a zajíc
[2] Liška a vrány 2. Modrý šakal [2] Modrý šakal
[3] Koza a ježek 3. Šakal a hyena [3] Šakal a hyena
[4] Vrabec 4. Marabú a žáby [4] Vojsko v močálu
[5] Moucha 5. Lev a velbloud [5] Právo pohostinství
[6] Marabú a žáby 6. Medvěd a liška [6] Liška a medvěd
[7] Šakal a havran 7. Bezocasá liška [7] Liška a vrány
[8] Bobři a sloni 8. Liška a havran [8] Liška a vlk
[9] Pavián a mumu 9. Krokodil a beduin [9] Liška a havran
[10] Modrý šakal 10. Zajíc a králík [10] Liška a sloni
[11] Lev a zajíc 11. Vlk a liška [11] Liška soudcem
[12] Had a žáby 12. Liška a sloni [12] Liška a beduin
[13] Sloni a myši 13. Sloni a myši [13] Sloni a myši
[14] Slon a vlaštovky 14. Bobři a sloni [14] Bobři a sloni
[15] Vrabci a opice 15. Šakal a havran [15] Vlk a šakal
[16] Opice a papoušek 16. Vlk a šakal [16] Šakal a havran
[17] Liška a havran 17. Pavián a mumu [17] Pavián a opice mumu
[18] Šakal a hyena 18. Pavián a medvěd [18] Pavián a medvěd
[19] Osel a vlaštovka 19. Medvěd a komár [19] Osel a vlaštovka
[20] Volavka a ryby 20. Osel a chrt [20] Opice a papoušek
[21] Liška a sloni 21. Osel a vlaštovka [21] Opice a vrabec
[22] Pavián a medvěd 22. Jelen a ježek [22] Vrabčí hnízdo
[23] Medvěd a liška 23. Koza a ježek [23] Soviny děti
[24] Sova a jestřáb 24. Opice a papoušek [24] Had a žáby
[25] Lev a velbloud 25. Vrabec a opice [25] Pán světa
[26] Krokodil a beduin 26. Vrabci [26] Jelen a ježek
[27] Zajíc a králík 27. Sova a jestřáb [27] Koza a ježek
[28] Vlk a liška 28. Volavčí řeka [28] Učená moucha
[29] Jelen a ježek 29. Had a žáby [29] Volavčí řeka
30. Rak, pijavka a žába [30] Medvěd a komár
31. Učená moucha

K vývoji a úpravám Říhových bajek srv. Všetička, 1964, s. 63-65, 67-71.

Některé bajky vyšly v německém překladu v Prager Presse, 1926.


  Čtení zimního času. Václav Říha. Praha, Akademie 1905, 22 cm, s. 79. — Viz 1927, 1938.

  Letní noc. Václav Říha. Ilustrace (litografie) Jaroslav Panuška. Edice České umění. V Praze, B. Kočí 1905 [1906?], 30 cm, s. 39.

  „Pro a proti“, in: Lumír XXXIII. (1905).

  „Götz Krafft“, in: Lumír XXXIV. (1905).

  „Naše lidověda“, in: Pražská lidová revue I. (1905).

  „Božena Němcová. (Glossy k životopisu)“, in: Nová Česká revue II, 1905.

Též zvláštní otisk, stran 22.

  „K nejstarším českým pověstem“, Drobnější články. 4., in: Český časopis historický XI/1, 1905, s. 425-427.

Polemika k opravené a rozhojněné české verzi článku Alexandra Brücknera, „Moudrá Libuše — mužem“, Naše doba 11, 1904, s. 660-664, 744-749, 818-826, původně německy „Die weise Libussa — ein Mann“ (Allgemeine Zeitung).

  „Mor“, in: Lumír 33, 1905, 489-497.

Knižně v Princezně ze severu (1912).

  „Pohádky Boženy Němcové“, in: Lumír XXXIII. (1905).

  „Očistec Sv. Patrika“, in: Nová Česká revue II. (1905).

  „Austellung österreichischer Hausindustrie und Volkskunst 1905—1906", Vydalo k. k. Oesterr. Museum für Kunst und Industrie ve Vídni. (Oddíl Čechy).

Výtvarné umění

  „Munch“, in: Lumír, r. XXXIII. (1905).

  „Úprkova výstava“, in: Zlatá Praha 1905.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  K. J. Erben: České pohádky. Vydal V. Tille. Žeň z literatur sv. VII. Praha, Jan Laichter, 1905, s. . — Viz 2. vyd. 1908, 3. vyd. 1911, 4. nově přehlédnuté vyd. 1917, 5. vyd. 1919, 6. vyd. 1921, 7. vyd. 1924. 8. vyd. 1925, 9. vyd. 1928, 10. vyd. 1932, 1939.

  K. J. Erben: Vybrané báje a pověsti národní. Otiskl V. Tille. Světová knihovna, č. 491–492, 617–619, 590–592. Praha, J. Otto, 1905—1907.

I. Západní slovanské, (Předmluva, V. T., s. III-XX), 1905, 125 s.

II. Východní slovanské, 1906, 190 s.

III. Jižní slovanské, 1907, 221 s.

  Selma Lagerlöfova: Poklad pana Arna. Přeložila Jindra Kopecká. Úvod napsal V. Tille. Ottova světová knihovna, č. 487-488. Praha, J. Otto, 1905, 12°, s. 96.

  Oskar Wilde: Salome. Přeložil Otakar Theer. Úvod napsal V. Tille. Světová knihovna č. 450–451, Praha, J. Otto, 1905, s. 78.

1906

  „Karlštejn. Literární glossy k Neuwirthovi“, in: Sborník prací historických. K šedesátým narozeninám dvor. rady prof. dra Jar. Golla, vydali jeho žáci. Redigovali J. Bidlo, G. Friedrich, K. Krofta. Praha, Historický klub 1906, s. 161-165.

  „O panovníkovi povolaném od železného stolu“, in: Český lid XV, 1906, 1-3.

S překladem arabské povídky od Dra. Jaromíra Boreckého. Ibn al Fakíh al-Hamadání: Zát-al-haváfir.

¶ Kunz 2032.

  „Úvodem“, in: Národopisný věstník českoslovanský I. (1906).

  „Národopis na Drážďanské výstavě“, in: Národopisný věstník českoslovanský I. (1906).

Divadlo

  „Dvě premiéry“, in: Lumír, r. XXXIII. (1906).

  „Vrchlického Noc na Karlštejně“, in: Lumír, r. XXXIV. (1906).

1907

  „Pohádka o jednom ševci, co měl dva psíky, žluté jezevčíky“, in: Dětský koutek. Kniha druhá. Pro děti od 9–12 let. Uspořádala Bronislava Herbenová. Praha, B. Kočí, 1907, s. ...

  „Das Čechoslavische Märchen“, in: Čechische Revue (Verlagsbuchhandlung Grosman & Svoboda, Prag) I, 1907, s. 132-139.

  „Eine Landesbibliothek“, in: Čechische Revue I, 1907, s. 806-810.

  „Erbenovy »Tři přadleny«“, in: Národopisný věstník českoslovanský II, 1907.

  „Několik slovenských pohádek z Krakovan“, in: Národopisný věstník českoslovanský II, 1907.

  „Slovenské pohádky z Krakovan“, in: Národopisný věstník českoslovanský II, 1907.

  „Ráj královny Sibylly. Literární studie“, in: Časopis Matice moravské XXXI, 1907, s. 267-280, 414-428.

  „Národopisné museum českoslovanské“, in: Český svět IV. (1907—1908).

  „Jezero. Po prvé na lyžích. Horské desatero“, in: Hory. Jiří Čermák, Viktor Dvorský, Karel Chodounský, Vilém Jandl, V. Tille (V. T.). Žeň z literatur, sv. 16. Praha, Jan Laichter, 1907, s. 5-21, 86-108, 187-188.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  B. Němcová: Čertův švagr. Neohrožený Mikeš. O nesytovi. Silný Ctibor. Otisk a doslov V. T. Žeň z literatur sv. XV. Praha, Jan Laichter, 1907. — Viz 2. vyd. 1912.

  B. Němcová: Alabastrová ručička. O princezně se zlatou hvězdou na čele. Dobré kmotřinky. Vděčná zvířátka. Potrestaná pýcha. Žeň z literatur sv. XVII. Praha, Jan Laichter, 1907. — Viz 2. vyd. 1912.

  B. Němcová: Pohádky. II. K vydání upravila Marie Gebauerová. Úvodem opatřil Václav Tille. Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 6. Čeští spisovatelé XIX. století, Němcová VI. Praha, Jan Laichter, 1907, s. LXXVI + 390.

  Listy Jana Nerudy Terezii Marii Macháčkové 1864—1865. Redigoval a úvod napsal Václav Tille. Praha, S. V. U. Mánes svým členům na rok 1907, listů 14.

¶ Sáňka 265.

  Berthold Weise a Erasmo Pèrcopo: Dějiny literatury italské. Od počátku až po naši dobu. Díl I.–II. Přeložil V. Tille. Dějiny literatur, sv. 5, 6. Praha, Laichter 1907—1908, s. 188 + 194.

Přeloženo z originálu Geschichte der Italienischen Litteratur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

1908

  České pohádky Boženy Němcové. V. Tille. Praha, nákladem vlastním. (typ. A. Malíř), 1908.

  Voják — Papoušek. 2 akty. Psáno r. 1908. V. Říha (Dr. Tille). Hry pro loutky na prsty. Knihovna českých loutkářů, číslo 4. Choceň, Loutkář / Praha, Vilímek 1908, 8°, s. 39. — Viz 1955, 1956.

Obsah: Voják, 1-23. Papoušek, 25-39.

¶ Knopp 1802.

  „Národopisné museum“, in: Styl 1908.

  „Nové dějiny starofrancouzské literatury", in: Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění XVII, 1908, .

Referát o knize Gastona Parise Esquisse historique de La littérature française au moyen âge. Též jako zvláštní tisk.

  „Eine tschechische Version der Reise ins Sibyllenparadies“, in: Neuphilologische Mitteilungen 10, Helsingfors 1908, 72-74.

I. Dr. Tille schreibt: ...

  „Schönheitsuchen, Gedenkblatt zum Todestage der Frau Hana Kvapilová (8. April 1907)“, in: Čechische Revue II, 1908, s. 481-489.

Česky ve výboru Divadelní vzpomínky (1917).

¶ Knopp 222.

Film

  „Daudetova Arelatka v kinematografu“, in: Den 1908, 31/10, s. 1.

Podepsáno: T. — Přetiskl Linhart 1968. — Dívka z Arles. L'Arlésienne (1908).

  „Kinéma“, in: Novina I, 1908, č. 21, 6/11, s. 647-651, č. 22, 13/11, s. 689-693, č. 23, 20/11, s. 716-720.

Přetiskl Linhart 1968 (s výpustkou o stínohře).

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová: Slovenské pohádky a pověsti I. K vydání upravil V. Tille. Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 7. Čeští spisovatelé XIX. století. Němcová VIII. Praha, Nákladem Jana Laichtera, 1908, s. 321.

  B. Němcová: O popelušce. O dvanácti měsíčkách. Sůl nad zlato. O třech zhavranělých bratřích. Šurina pan Král a Otolienka. Pamodaj štastia, lavička. Otisk, úvod a vysvětlivky V. Tille. Žeň z literatur, sv. XIX. Praha, Jan Laichter, 1908. — Viz 2. vyd. 1912, 1927, 1935.

1909

  České pohádky do roku 1848. Napsal Václav Tille. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída III., č. 30. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909, s. 186.

Ref.: autoreferát, VČA XVIII, 647. J. Polívka, Arch. f. sl. Ph. XXXIII, 591-603. A. Novák, Přehled VI. 324. A. Novák, „Národní pohádky“, NL příl. 15. XI. 1911.

  „Lidové umění“, in: Styl I, 1909 [1908?], 81-125.

  „Variété“, in: Volné směry roč. XIII. (1909).

  „Růžový palouček“, in: Styl, r. I. (1909).

  „Scénická výprava Prodané nevěsty“, in: Volné směry XIII. (1909).

  „Nový život malého města“, in: Styl I. (1909).

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Aucassin a Nicoletta. Přeložil Adolf Holk. Úvod Václav Tille. Redakcí Václava Říhy. Žeň z literatur, sv. XXI. Praha, Jan Laichter 1909, str. 52.

  V. Hálek: Na vejminku. Doslov V. Tille. Žeň z literatur, sv. XXIII. Praha, Laichter, 1909. — 2. vyd. 1926.

  Božena Němcová: Slovenské pohádky a pověsti. II. K vydání upravil V. Tille. Sebrané spisy Boženy Němcové, sv. 8. Čeští spisovatelé XIX. století. Němcová VIII. Praha, Nákladem Jana Laichtera, 1909, s. XCVII + 222.

1910

  Maurice Maeterlinck. Analytická studie. Sbírka přednášek a rozprav, serie V. č. 9. Praha, Otto, 1910, s. 554.

Ref.: F. Žákavec, ČMF, II, 1912, 63-71. O. Šimek, Novina IV.

  „Stínání kohouta v Brně“, in: Národopisný věstník českoslovanský V, 1910, 164-165.

  „Zvířátka a Petrovští“, Jaro 3, 1910, s. 248-249, 264-265, 280-281.

Přetištěno z Alšových pohádek (1904).

Film

  „Shakespearův Macbeth v kinematografu“, in: Den 1910, 2/1.

Podepsáno: T. — Přetiskl Linhart 1968.

1911

  Alšovy pohádky. S textem V. Říhy. Ilustrace Mikoláš Aleš. Spisů Dědictví Komenského č. 32. Praha, Dědictví Komenského, 1911 (2. vyd.), 23 cm, s. 67. — Viz 1904.

  Božena Němcová. Zlatoroh. Sbírka illustrovaných monografií, sv. 5.–7. Praha, Spolek výtvarných umělců Mánes 1911, 16 cm, s. 244. — Viz 1914, 1920, 1938, 1939, 1940, 1941, 1947, 1969.

Ref.: Sekanina, N. P. 1911, č. 278 + 285. O. F., Osvěta 1911, 41, 858-860. Čas 1911, č. 285. Žen. Svět 1911, 294-295. A. Novák, Přehled 1912, 241-242. M. Hýsek, ČMF 1912, 2, 264-266. J. Kabelík, LF 1912, 39, 150-154. A. Veselý, N. Listy 1912, č. 83. V., Naše doba 1912, 146-147. K. Rieger, ČMM 1912, 36, 368-369. M. Gebauerová, Č. učitel 1912, 19, 67-68- A. Jíl, Vzdělání lidu 1912, 9, 196, V. Řezníček, ČMKČ 1912, 86, 191-195. Česká škola 1912, 11, 330 passim, 414.

  „Ze života Jos. Němce“, in: Česká revue, 1911—1912.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová: Karla. Otisk a doslov V. T. Žeň z literatur sv. XXXV. Praha, Jan Laichter, 1911.

1912

  Roncesvalles. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912, str. 82.

Ref.: F. Kamarýt, ČMF IV, 1915, 78-81.

  Princezna ze Severu. Liliana. Daugherta. Červený rytíř. Mor. Polednice. Podzimní noc. Žeň z literatur, sv. XXXVI. Praha, Jan Laichter, 1912, 8°, s. 69.

  „Scénická výprava Smetanovy Libuše“, in: Volné směry, 1912.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Mikšíček: Pohádky. Otiskl a doslov V. T. Žeň z literatur, sv. XXXVIII. Praha, Laichter 1912.

1913

  „Divadelní bolesti“, in: Scena 1913/14.

1914

  Božena Němcová. Zlatoroh. Sbírka illustrovaných monografií, sv. 5.–7. Praha, Mánes 1914 (2. přepracované vyd.), 12°, s. 357 + 43 listů obrazových příloh. — Viz 1911.

  České pohádky. Ukázka z knihy. Napsal V. Tille. Praha, nákladem vlastním, [1914], s. 84.

  „O Princi Janovi a dívce Janě“, in: Topičův sborník II, 1914—1915, s. 104-107.

  „Neznámý román Boženy Němcové“, in: Topičův Sborník II., 1914—1915.

Otisk románu Urozený a neurozený.

  „Berlínský dopis. Strindbergův Pelikán“, in: Scena, r. II. (1914), č. 1.

Film

  „Kino“, in: Národní listy 1914, 3/11.

Bez podpisu. — Přetiskl Linhart 1968.

  „Kinematograf“, in: Národní listy 1914, 22/11.

Bez podpisu. — Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  K. J. Erben: České pohádky. Otiskl V. Tille. Žeň z literatur sv. VII. Čtvrté, nově přehlédnuté vydání. Praha, Jan Laichter, 1914 (4. vyd.), s. 128. — Viz 1905.

1915

  Říhovy pohádky. S obrázky Art. Scheinera. Spisy Dědictví Komenského 155[?]. Praha, Dědictví Komenského, 1915 (1. vyd.), s. 80. — Viz 1923, 1938.

Obsah: Lidka. Maruška. Bolenka. Lada. Liliana. Berona. Dvě Maričky. Růženka. Mariana.

Vyšly též samostatně v Unii 1918—1921.

  „Neznámý román Boženy Němcové“, in: Topičův Sborník II. (1915). Úvod.

  „Pohádky Anny Kristinové-Popelkové“, in: Národopisný věstník českoslovanský IX, 1915.

  „Kosmův Mons Oseca“, in: Český časopis historický XXI, 1915, 380-391.

  „České pohádky a lidové knížky“, in: Národopisný věstník českoslovanský X. (Sborník prací, věnovaných dr. L. Niederlovi k 50. narozeninám.) 1915.

  „Pohádky pro děti“, in: Věstník Dědictví Komenského 1915, č. 3. Přetištěno v Úhoru r. IV. (1918).

  „František Zavřel“, in: Smetana, r. IV. (1915) č. 9. Vyšlo též v Divadelních vzpomínkách. Německý překlad Franz Zavřel, s. a. e. t. n.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, sv. XX., roč. III, sv. 7. V Praze, Vede a vydává B. Kočí, 1915, 30 cm, s. 44. — Viz 1916, 1917, 1920, 1922, 1958, 1967, 1969, 1973, 1991, 2000.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

Anglický překlad: The disobedient kids, B. Kočí 1921.

1916

  „Vráž“, in: Národopisný věstník českoslovanský XI, 1916.

  „Kamil Suchý: Der Dialekt der Marchebene in Ungarn“, in: Národopisný věstník českoslovanský XI, 1916.

  „Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Neu bearbeitet von Johannes Bolte und Georg Polívka. Leipzig, Dieterich. Bd. I., Nr. 1–60 1913. Bd. II., Nr. 61–120 1915 8°“, in: Národopisný věstník českoslovanský XI, 1916, 443-457.

Viz též ref. k dílu III.

  „Povídky lidu opavského a hanáckého, Vydal J. Polívka“, in: Národopisný věstník českoslovanský XI, 1916.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazovou výzdobu pořídil akademický malíř Artuš Scheiner. Umělecké snahy, sv. XX., roč. III, sv. 7. II. vydání. V Praze, Vede a vydává B. Kočí, 1916, 30 cm, s. 44. — Viz 1915.

Obsah: Povídka bez konce. Pohádka o koutkovi a slepičce. Slzičky. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Žába a dítě. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

1917

  Bajky. V. Říha. Druhé vydání. Žeň z literatur, sv. IX. Praha, Jan Laichter 1917, 12°, s. 54. — Viz 1905.

  Divadelní vzpomínky. T. Umělecké snahy LXXX. Praha, B. Kočí 1917, s. 295.

T. = Václav Tille.

Obsah: Vojanův Cyrano (1904). Hana Kvapilová († 8. 4. 1907) (1908). Vrchlický: Noc na Karlštejně (1906). Výprava Prodané nevěsty (1909). Výprava Libuše (1912). André Antoine (1910, 1913). Suzanne Desprès (1908). Max Maurey (1910, 1913). Sarah Bernhardt (1910). Max Reinhardt (1908, 1914). K. S. Stanislavskij (1906). Dvě moskevská divadla (1912). Olga Vladimírovna Gzovska (1912). Italský Hamlet (1909). Sadda Yacco (1902). František Zavřel (1914, 1915).

¶ Knopp 645.

  Pohádka o třech podivných tovaryších. Text napsal V. Říha. Obrázky kreslil Jaroslav Panuška. Spisy Dědictví Komenského, 180. (Příloha k Věstníku Dědictví Komenského, 1917—1918, 1.) V Praze, Dědictví Komenského, 1917 (2. [upravené] vyd.), s. 82. — Viz 1900, 1979, 2002.

  „Chráněnec osudu“, in: Národopisný věstník českoslovanský XII. (1917) a XIII. (1918).

  „Soupis českých knih“, in: Kmen I. (1917).

  „Přemyslova otka“, in: Český časopis historický XXIII, 1917, 387-391.

  „Meissner Bruno: Das Märchen vom weisen Achigar“, in: Národop. věstník čsl. XIII. (1917).

  „Povídky kladské. Sebral a zapsal Josef Kubín. Kommentářem kriticko-bibliografickým provází J. Polívka. — Povídky lidu opavského a hanáckého. Vydal a kommentářem kriticko-bibliografickým opatřil Jiří Polívka", Listy filologické XLIV, (1917), 66-72.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazová výzdoba Artuš Scheiner. Umělecké snahy, LXXI. Malé vydání. V Praze, B. Kočí, 1917, 17 cm, nestr. (24 listů). — Viz 1915, 1920.

  Pověsti o počátcích českého národu a o českých knížatech pohanských. Z Hájkovy kroniky, přepsal Jan Kočí. Poznámky Václav Tille. Umělecké snahy, svazek 67. B. Kočí, Praha 1917, str. [VI] + XL + 242, (ilustrační dřevoryty převzaty z původního vydání Hájkovy kroniky).

Obsah: [Předmluva] I–II. [Úvod] III–XL. Čech a Lech 3–11. Krok a jeho dcery 12–28. Kněžna Libuše 29–44. Přemysl 45–56. Dívčí válka 57–80. Nezamysl 81–110. Mnata 111–127. Vojen 128–149. Křesomysl 150–170. Neklan 171–196. Hostivít 197–212. Bořivoj 213–218. Osobní jména 219–242.

1918

  Lada. V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Praha, Česká grafická Unie 1918 (2. vydání [?]), 8°, 8 listů.

  Lada. Slova psal V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Spisy Dědictví Komenského, 178. Praha, Dědictví Komenského 1918, v. 8°, 4 listy.

  Maruška. Slova psal V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Spisů Dědictví Komenského č. 179. Praha, Dědictví Komenského 1918, v. 8°, 8 listů.

  Maruška. Slova V. Říha. Obrázky Artuš Scheiner. Praha, Česká grafická Unie 1918, 24 cm, s. (12).

  Paleček. Václav Říha. S obrázky Josefa Lady. Umělecké snahy, sv. 148. Praha, B. Kočí, 1918 (1. vyd.), s. 112. — Viz 1922, 1924, 1947.

Na obálce rok vydání 1919.

Vyšlo též v anglickém překladu: Little Tom, B. Kočí 1922.

  „Polívkovy studie ze srovnávací literatury“, in: Sborník prací věnovaných prof. dr. J. Polívkovi k šedesátým narozeninám. Praha, 1918. — Viz Abecední pořádek látek.

  „Kristianův a Kosmův Přemysl“, in: Český časopis historický XXIV, 1918, 255-263.

  „Jiří Polívka“, in: Kmen II. (1918).

  „V. Mathesius: Dějiny literatury anglické v hlavních jejich představitelích“, in: Časopis matematiků a fysiků VI. (1918).

  „16. V. 1868“, in: České divadlo, II. (1918) č. 5.

  „Česká hudba v museu král. Českého“, in: Smetana, r. VIII. (1918).

1919

  Knížka o Boženě Němcové. Českým dívkám napsal V. Tille. Knižnice mládeže. Spisy Dědictví Komenského, č. 195. Praha, Dědictví Komenského 1919, s. 47.

S podobiznou Boženy Němcové a se třemi kresbami Adolfa Kašpara.

  Strnadovy povídky. Napsal V. Říha. Illustroval Zd. Kratochvíl. Praha, Vydal S. V. U. Mánes 1919, 4°, s. 74.

S. V. U. Mánes svým členům na rok 1925.

Některé povídky vyšly v německém překladu v příloze Prager Presse 1934.

  „Děvín“, in: Národopisný věst. čsl. XIV. (1919).

  „Das Märchen vom Schicksalskind“, Randglossen von Václav Tille, in: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 29, 1919, 22-40.

I. Die ältesten literarischen Fassungen, 22-30.

II. Die Volksmärchen. Die Fahrt ins Jenseits, 30-35.

III. Zwei böhmische Volksbücher, 35-40.

  J. Panuška: Souborná výstava. Soupis obrazů a jejich finanční hodnocení Slovo o autorovi V. Tille. Praha, Topičův salon, 1919 [1920?], 16 cm, s. 15.

Srv. Martina Schneiderová, Jaroslav Panuška (1872—1958). Od pohádky k vědě. Magisterská diplomová práce. Seminář dějin umění. Filosofická fakulta. Masarykova univerzita, Brno 2008.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  G. de Maupassant: „Bečička“, in: Šibeničky, r. II. (1919), č.12.

  G. de Maupassant: „Věno“, in: Šibeničky r. II. (1919), č. 13.

  G. de Maupassant: „Přiznání“, in: Šibeničky r. II. (1919), č. 17.

  G. de Maupassant: „Případ paní Lynoové“, in: Šibeničky, r. II. (1919), č. 18.

1920

  Alšovy pohádky. Knížka první. S textem V. Říhy. Ilustrace Mikoláš Aleš. Spisů Dědictví Komenského č. 207. Praha, Dědictví Komenského, 1920 (3. vyd.), s. 72. — Viz 1904.

  Božena Němcová. Zlatoroh. Sbírka illustrovaných monografií, sv. 5.-7. Praha, Mánes, 1920 (3. změněné vyd.), s. 330 + 37 listů obrazových příloh. — Viz 1911.

  Dvě Maričky. Slova psal V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Spisů Dědictví Komenského č. 216. Praha, Dědictví Komenského 1920, v. 8°, str. 10. — Viz 1921.

Srv. Zdenka Christinová, Dvě Maričky. Z pohádky V. Říhy. Dramaticky ve třech jednáních napsala Z. Christinová. Zábřeh 1928.

  Liliana. Slova psal V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Spisů Dědictví Komenského č. 206. Praha, Dědictví Komenského 1920, v. 8°, 8 listů.

  Liliana. Slova psal V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Praha, Česká grafická Unie 1920 (2. vyd.), v. 8°, 8 listů.

  Mariana. Slova psal V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Spisů Dědictví Komenského č. 205. Praha, Dědictví Komenského 1920, v. 8°, 8 listů.

  Mariana. V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Praha, Česká grafická Unie 1920 (2. vyd.), v. 8°, str. 15.

  Povídka o svatbě krále Jana. V. Říha. 2. vydání. Žeň z literatur, sv. LV. Redakcí Václava Tille. Praha, Vydává Jan Laichter 1920 (2. upravené vydání), 8°, s. 122. — Viz 1900.

  Růženka. Pohádka. Slova psal Václav Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Spisy Dědictví Komenského, 217. Praha, Dědictví Komenského 1920, v. 8°, 8 listů. — Viz 1921.

  Velká hra. Dramatický sketch. Tomáš Záruba. Sbírka aktovek, č. 3. Praha, Červená sedma, Springer 1920, 15 cm, s. 22.

¶ Knopp 1804. — Tomáš Záruba = Václav Tille.

Film

  „Procházky Paříží — Kino“, in: Tribuna 1920, 6/10.

Podepsáno: V. T. — Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová maličkým. Vybral V. Říha. Ilustrace Artuš Scheiner. V Praze, B. Kočí, 1920 (4. vyd.). — Viz 1915.

  Myšlenky Boženy Němcové. Vybral V. Tille. Otázky a názory, sv. XLVIII. V Praze, Jan Laichter, 1920, 16 cm, s. 155. — Viz 1996.

1921

  Verzeichnis der böhmischen Märchen von Václav Tille. I. N:o 1–8. Übersetzt aus dem böhmischen. Folklore Fellows Communications, vol. VI. N:o 34. Published by the Finnish Academy of Science. Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki / Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo 1921, pp. 371 + (1). — Viz Inhalt.

Ref.: J. Polívka, NVČ XV, 1922, 96-97. Revue de littérature comparée I, 1921, 471.

  Alšovy pohádky. Knížka 2. S textem V. Říhy. Ilustrace Mikoláš Aleš. Spisů Dědictví Komenského č. 208. Praha, Dědictví Komenského, [1921] (x. vyd.), s. 63. — Viz 1904.

Obsah: U Jedubaby /9/. Dcera mořského krále /19/. Spící zámek /27/. Milan a Velenka /35/. Honza v zakletém zámku /47/. Ubrousku, přistroj se /57/.

  Berona. V. Říha. Obrázky kreslil Artuš Scheiner. Spisů Dědictví Komenského č. 227. Praha, Dědictví Komenského 1921, 4°, 8 listů.

  Bolenka. Pohádka. Slova psal Václav Říha. Obrázky kreslil Artuš Scheiner. Spisů Dědictví Komenského č. 228. Praha, Dědictví Komenského 1921, 4°, 8 listů. — Viz 1915, 1968.

  Dvanáct pohádek z onoho světa. V. Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Praha, Nákladem Ústředního dělnického knihkupectví, nakladatelství a antikvariátu (A. Svěcený), Praha II., Hybernská 7, [1921], 4°, s. 58 + 12 barevných obrazových příloh. — Viz 1948, 1993, 2000, 2007, 2015.

Obsah: Kovář Paška. Facír Pipán. Ovčák. Švec s kyjem. Bída. O vojákovi, který pořád klel. Čert čeledínem. Kázání. Sedlák pán. Tlampač Pazdera. Anděl. Kmotra smrt.

  Dvě Maričky. Slova psal V. Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Praha, Česká grafická Unie 1921 (2. vyd.), 24 cm, str. 15. — Viz 1920.

  Dvě Maričky. Veselá truchlohra o šesti dějstvích. Podle Říhovy pohádky složily děti "Domu dětství" v Krnsku. Knihovnička Lípy. V Praze, Dorostový odbor Československého Červeného kříže, 1921, s. 46.

  Krejčí hrdina. Napsal V. Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Pohádky Země, sv. 1. Praha, Stanislav Minařík 1921, 17 cm, s. 28 + (4). — Viz 1987.

  Lidka. V. Říha. Obrázky kreslil Artuš Scheiner. Spisy Dědictví Komenského, 229. Praha, Dědictví Komenského 1921, m. 8°, 8 listy.

  Růženka. Pohádka. Václav Říha. Obrázky maloval Artuš Scheiner. Praha, Česká grafická Unie 1921, v. 8°, s. 15. — Viz 1920.

  „Zaklínání pokladu“, in: Národopisný věstník českoslovanský XVI. (1921).

  „Pohádky“, in: Dělnická osvěta, VII. (1921).

  „Král Jovinian. (Východní pohádka)“, in: Kalendář Národní politiky na rok 1921, str. 113-115.

Podepsáno: V. Říha. — Přetištěno v Prager Presse 14./I. 1934. — Knižně v Barevných stínech (1947).

  „Krejčí hrdina“, in: Země 2, 1921, s. 345-350.

Podepsáno: V. Říha. — Vyšlo též knižně (1921).

  „Divné zvíře. Čertův mlýn. Čertova baba. Tři práce. Ráno“, in: Čítanka pro české školy národní, III. Praha, Unie 1921.

  „Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Neu bearbeitet von J. Bolte u. Dr. J. Polívka. Lipsko. III. svazek 1918. Stran VIII. + 624. 8.“, in: Národopisný věstník českoslovanský XIV, 1921, 100-105.

Viz též ref. k dílům I. a II.

Film

  „Hudba v kinu“, in: Jeviště II/11, 1921, 17/3, s. 174.

Bez podpisu. — Přetiskl Linhart 1968.

  „Kino v divadle“, in: Jeviště II/24, 1921, 16/6, s. 382.

Bez podpisu. — Přetiskl Linhart 1968.

  „Biograf penzistů Národního divadla (o Shackletonově polární výpravě ve filmu)“, in: Jeviště II/24, 1921, 16/6, s. 383.

Bez podpisu. — Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Božena Němcová: Říkání maličkých. Vybral Václav Říha. Zobrazil Cyril Kotyšan. V Praze, Kočí [1921/1925?], 20,5 × 20,8 cm, nestr. (16 listů).

  Božena Němcová: The disobedient kids and other Czecho-Slovak fairy tales. Interpreted by William H. Tolman, Ph. D. and Prof. V. Smetánka. Stories selected by Prof. Dr. V. Tille and illustrated by Artuš Scheiner, academician. Prague, Czecho-Slovakia, Published by B. Kočí, 1921, 31 cm, nepaginováno (42 stran). — Viz 1915.

Table of contents: A Tale Without End. The Little Cock and the Little Hen. The Disobedient Kids. The Little Stars of Gold. Castle Bousin. Smolineck. The House of Candy. The Frog and Belinka. A Story about Palecek, “Little Thumb”. The Magician, the Cat and the Stove.

  Strakonický dudák. Národní báchorka se zpěvy o třech jednáních od Josefa Kajetána Tyla. Scénicky upravil V. Tille. Úvod V. Tille. Hry českého jeviště, sv. 98. Praha, Evžen J. Rosendorf, [1921], 17 cm, s. 82. — Viz 1923.

¶ Knopp 1805.

1922

  Paleček. V. Říha. Illustroval Otakar Štáfl. Praha, B. Kočí, 1922 (2. vyd.), 26 cm, s. 134. — Viz 1918.

  Little Tom. Told by Prof. V. Tille. Illustrated by O. Štáfl. Praha, B. Kočí, 1922, 26 cm, s. 134. — Viz 1918.

Film

  „Filmová libreta“, in: Venkov 1922, 3/1.

Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Le Sage: Chromý čert. Přeložil V. Říha. Zábavné čtení 1. Praha, Jan Laichter 1922, 19 cm, s. XIV + 273.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Obrazovou výzdobou opatril Art. Scheiner. Umelecké snahy, LXXI. Malé vydanie. V Prahe, B. Kočí, 1922, 18 cm, nestr. (24 listů). — Viz 1915.

1923

  Říhovy pohádky. S 8 obrázky Artuše Scheinera. Knižnice mládeže. Spisů Dědictví Komenského č. 165. II. vydání. Praha, Nákladem Dědictví Komenského, 1923 (2. vyd.), s. 80. — Viz 1915.

  V kraljestvu sanj. Bajke. Dr. V. Tille. Iz češčine prevedel Karel Přibil. V Ljubljani, Učiteljska tiskarna, 1923, s. 54. — Viz .

Obsah: Pepelka. Milka. Maruška. Bolenka. Dve Marički. Berona. Zora.

Ref.: —k, Učiteljski tovariš, stev. 44, 1923, dne 1. novembra, stran 3.

  Arcos: Očekávání a setkání, Doslov. Praha, Laichter (Žeň z literatur sv. LVIII.) 1923.

  „Nová kouzla“, in: Národní a stavovské divadlo, zvl. číslo, září 1923.

Film

  „Film“, in: Venkov 1923, 13/2.

Přetiskl Linhart 1968.

  „Historické romány ve filmu“, in: Venkov 1923, 9/10.

Podepsáno: Junius.

Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Strakonický dudák. Národní báchorka se zpěvy o třech jednáních od Josefa Kajetána Tyla. Scénicky upravil V. Tille. Úvod V. Tille. Knihovna Matice divadelní, svazek 1. Praha, Nakladatel Fr. Borový, 1923, 17 cm, s. 82. — Viz 1921.

1924

  Paleček. Václav Říha. Ilustroval Cyril Kotyšan. Umělecké snahy, sv. 148. Praha, B. Kočí, 1924 (3. vyd.), 8°, s. 123. — Viz 1918.

  Povest o svatbi kralja Jana (Knjiga za male in velike otroke). V češčini spisal V. Říha. Prevedel Karel Přibil. Ljubljana, Učiteljska tiskarna, 1924, s. 93 + (1). — Viz 1900.

  „La Belgique moderne et la littérature tchèque“, in: Livre d'Or du voyage de Monsieur T. G. Masaryk en France, en Belgique et en Grande Bretagne. Octobre 1923. Arrangé et dessine par V. H. Brunner. Prague (Průmyslová tiskárna), 1924, pp. ..-...

Introduction par Edouard Beneš.

  „Osud ruské venkovanky“, in: Venkov 19, 1924, č. 3, 15/1, s. 2-3.

Podepsáno: Junius.

Ma vie. Récit dicté par une paysanne à T. A. Kouzminskaia, revu et corrigé par Léon Tolstoi, traduction, notes et introduction de Charles Salomon, Paris 1923.

Film

  „Humor“, in: Venkov 1924, 16/9.

Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  K. J. Erben: České pohádky. Vydal V. Tille. Žeň z literatur, sv. VII. Praha, Jan Laichter, 1924 (6. vyd.), 16 cm, s. 148. — Viz 1905.

1925

  Sova a jestřáb. Bajka. Naps. Václav Tille. V původní úpravě Viléma Špalka. Praha, [V. Špaček], 1925, 4°, nepag. (s. 4).

  „Dívky — ptáci“, in: Sborník prací věnovaných prof. dru Janu Máchalovi k 70. narozeninám, Klub moderních filologů, Praha 1925.

  „Svatopluk et la Parabole du vieillard et de ses enfants“, in: Revue des Études slaves V. (1925). 82–84.

  „Kubínovy pohádky“, in: Slavia IV. (1925–26).

  „Nebojsa“ část I.–V., in: Venkov, leden–únor 1925, 24/1, č. 21; 31/1, č. 27; 7/2. č. 32; 14/2, č. 38; 21/2, č. 44.

  „Liška a lékař“, in: Venkov, únor, 1925, 28/2, č. 50.

  „Koza, liška a hrdlička“, in: Venkov, 1925, 7/3, č. 56.

  „Šakal a srnec“, in: Venkov, 1925, 21/3, č. 68.

  „Osel s kopím“, in: Venkov, 1925, 4/4, č. 80.

  „Spravedlivý soud“, in: Venkov, 1925, 18/4, č. 91.

Knižně ve Zvířátkách (19xx).

  „Kohout a liška“, in: Venkov, 1925, 9/5, č. 108.

Film

  „Everest“, in: Venkov 1925, 17/3.

Přetiskl Linhart 1968.

  „Americké filmy“, in: Venkov 1925, 2/7.

Přetiskl Linhart 1968.

  „Don Q“, in: Venkov 1925, 31/7.

Přetiskl Linhart 1968.

  „Broadwayský film“, in: Venkov 1925, 25/9.

Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  H. Soumagne: Příští Mesiáš. Dramatický pamflet o 5 obrazech. Přeložil V. Tille. Pardubice, Radoměřský (Světová edice sv. I.) 1925.

1926

  Rýbrcoul. Napsal Václav Tille. S pěti dřevoryty Arno Naumanna. V Praze, Sdružení Č. U. G. Hollar, 1926, 4°, s. 11. — Viz 1898.

¶ Sáňka 1123. Příloha grafického sborníku Hollar. III. Čís. 1.

  „Makovičky. Z povídek hajného Strnada“, in: Národní Politika 1926, 25/XII, č. 353 .

Podepsáno: V. Říha. — Knižně v Barevných stínech (1947).

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Vít. Hálek: Na statku a v chaloupce. Doslov V. T. Žeň z literatur, sv. LXI. Praha, Laichter, 1926.

  Božena Němcová: Romantické pohádky. Úvod V. T. Žeň z literatur, sv. LXII. Praha, Laichter, 1926.

1927

  Bajky. Václav Říha. Vyzdobil Prokop Laichter. Třetí vydání. Žeň z literatur, sv. IX. Praha, Jan Laichter 1927, 12°, s. 48. — Viz 1905.

  Čtení zimního času. Vybral Václav Říha. Ilustrovala Milada Marešová. Do života, sv. 2. Praha, Družstevní práce 1927, 22 cm, s. 163. — Viz 1905.

  „O původu náboženství starých Slovanů“, in: Věstník České akademie XXXVI, 1927.

Též jako Zvláštní otisk z Věstníku České akademie, roč. XXXVI, 1927, 6 stran.

  „Ach. Pohádka o nespokojeném ševci“, V. Říha, in: Kalendář Národní politiky na rok 1927, Praha 1927, s. 81-84.

Podepsáno: V. Říha.

  „Kožich a kytle“, in: Pestrý týden II, 1927, č. 3, s. 2.

Podepsáno: V. Říha.

  „Sekula a Mikula. Povídka o dvou kmotrech, kteří se chtěli naučit šidit“, in: Pestrý týden II, 1927, č. 15, s. 13-16.

Podepsáno: V. Říha.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Bohdanečský rukopis. List Jana Ev. Kosiny přátelům. Jan Ev. Kosina. Doslov napsal V. Tille. V Praze, Arne Laurin, 1927 1927, 16 cm, s. 30.

¶ Sáňka 1643: Pro Arne Laurina jako soukromý tisk k Novému roku zhotovila podle návrhu Arthura Nováka knihtiskárna Orbis. 200 výt. na Fabriano.

  Božena Němcová: Rekové. Pohádky. K vydání připravil a úvod napsal V. Tille. Žeň z literatur sv. LXIII. Praha, Jan Laichter 1927, 12°, 116 str.

Obsah: O třech bratřích. - O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. - Šternberk. - Divotvorný meč. - Tři zlatá péra. - O zlatých zámkách.

  Francouzské pohádky. O červené studánce a jiné. Přeložila Lid. Špíšková. Doslov. V. T. Žeň z literatur sv. LXIV. Praha, Laichter, 1927, s. 112.

  Rotary v Československu. Měsíční zprávy Rotary klubů v Československu = Rotary in Czechoslovakia. Monthly lettres of Rotary clubs in Czechoslovakia. Roč. I., č. 1. Redakce: Prof. dr. Václav Tille. Odpovědný redaktor Slavoboj Tusar. Praha, Průmyslová tiskárna, 1927, 29 x 2 cm, s. 6.

1928

  Johannes Amos Comenius. Praha, Česká akademie 1928, str. 59.

Anglicky.

  Dvě Maričky. Veselá truchlohra o šesti dějstvích. Z pohádky V. Říhy. Dramaticky ve třech jednáních napsala Z. Christinová. Divadelní knižnice, Sv. X. Zábřeh, Společenská knihtiskárna, 1928, 8°, s. 45.

  Slib. Stará východní pohádka. Česky vypravuje V. Tille. Miniatury kreslila a ručně malovala Milada Marešová. Typografie K. Dyrynk. Vydal V. Žikeš, typ. Státní tiskárna v Praze, 1928, 10 listů.

Bibliofilie.

  Zviřátka. Václav Říha. Doslov V. Ř. Obálka a ilustrace Milady Marešové. Knih pro mládež svazek 1. Vydalo tiskové a nakladatelské družstvo Československých legionářů – Čin, Praha 1928, s. 121 + (7) + (IV) obrazové přílohy. — Viz 1929.

Obsah: Sněm zvířat. Spravedlivý soud. Dvorní rada osel. Liška a zaječice. Liška a opice. Řádné dělení. Lev a liška. Nemocný lev. Kořínky. Divoký kozel. Liška a medvěd. Liška a vlk. Liška a hyena. Sedlák a liška. Liška a kohout. Osel a hlídací pes. Osel a chrt. Osel a koza. Vlk a Pozor. Nešťastný vlk. Zajíc a králík. Opice a zajíček. Kanec a dikobraz. Zlaté vejce. Kočka a myš. O nerozumné vrabčici.

  „Přemysl Oráč“, in: Časopis pro dějiny venkova roč. 15, seš. 2.

Též zvláštní otisk Přemysl Oráč. V Praze, Českomoravské podniky tiskařské a nakladatelské, 1928, s. 37.

  „Un recueil des chansone bachiques dans le couvent d'une ville d'eaux“, in: Europe Centrale 28./IV. 1928.

  „Pohádkové prameny“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXI. (1928).

  „Příspěvek k anketě o divadle mladých“, in: Přítomnost V. (1928) č. 39.

1929

  Soupis českých pohádek, Napsal V. Tille. Díl I. Rozpravy České akademie, tř. III., č. 66. Praha, Nákladem České akademie, 1929. — Viz Rejstřík pohádkových látek.

Díl II. sv. 1. Rozpravy, č. 72, 1934.

Díl II. sv. 2. Rozpravy, č. 74, 1937.

  Moskva v listopadu. V. Tille. Edice Aventinum, sv. 242. Praha, Aventinum, Ot. Štorch-Marien, 1929, 19 cm, s. 219. — Viz 1963, 2007.

S obálkou Josefa Čapka a v úpravě Františka Muziky.

Obsah: 1. Příjezd — Ve vlaku, Stolpce, Něsgoreloje, Moskva, Pasážhotel, Procházka v ulicích, MCHAT I. Gorkij: Na dně.
2. Moskva pod sněhem — Snídaně, Iberská brána, Červené náměstí, Vasilij Blažený, GUM, Hosté v hotelu, Mejercholdovo divadlo: Ostrovského Les, Zpráva o stržení Iberské brány.
3. Továrna — Odjezd do textilní továrny, Stroje, Péče o mladé dělnictvo, V kanceláři, Jubilejní šátek, Dětský útulek, Fotopress, Tairovovo divadlo: Lecocq, Den a noc.
4. Škola — Škola sirotků, Nástěné obrazy, Dílny v starém klášteře, Škola jménem Bucharina, Vzpomínka na High School v Ciceru, Večer VOKSu v Grandhotelu.
5. Vězení — Věznice, Film o moskevských bojích v Grandhotelu, MCHAT II. Romain Rolland: Dobytí Bastilly, Do továrního klubu, Tairovova přednáška.
6. Slavnostní hry — Nedělní procházka, Kostely, Tairovovo divadlo: Levidov, Zagovor ravnych (Spiknutí rovných). Malé divadlo. Suchovo-Kobylin: Dělo (Proces). O shromáždění sovětů.
7. Sedmý listopad — Čtyřstupem po Tverské. Na Rudém náměstí. Hosté na Leninově mausoleu. Kubáňci. Průvod. Lidé Trockého. Večerní procházka.
8. Večer národností — Návštěva v naší misi. Antikváři. Dům sojuzů (Palác sovětů). Večer národností. Umělecký program.
9. Granovskij — "Kustarnyj muzej". Muzeum revoluce. Židovské divadlo Granovského. L. Reznik: Vosstanije (Povstání!) v režii Granovského.
10. Divadelní muzeum — Zřízení muzea. R. Fülöp-Miller a J. Gregor: Dílo o divadle. Procházka muzeem. Oddíl památek,. Scénické obrazy. Salon literárních památek. Modely nových scén. Zasedání delegací. Mejerchold: Okno do vsi. O Mejercholdovi.
11. Muzea — Ščukinova obrazárna, Kupci mecenáši, Morozov, Tolstoj, Muzeum hraček, Operní studio: Rimskij-Korsakov, Carská nevěsta, Koncert po sjezdu delegátů.
12. Loučení — Návštěva ve VOKSu. Sjezd delegátů: revoluční medaile. Večer v Charitonovském paláci, Čičerin.
13. Turandot — Život na chodbě hotelu. Leninovo muzeum. Izvoščik. Vachtangovovo divadlo. C. Gozzi: Turandot. Pokusné divadlo: Dargomyžskij, Rusalka.
14. Odjezd — Vzkaz od Granovského. Procházka ulicemi. Moskevské stavby. Loučení. Něsgoreloje.

Linhart přetiskl strany 84-94, a další úryvky (1968).

¶ Knopp 1280.

  Nová povídka o třech podivných tovaryších. V. Říha. Žeň z literatur. V Praze, Jan Laichter 1929. — Srv. 1917

  Palček. Češki spisal V. Říha. S pisateljevim dovoljenjem prevedel Fr. Bradač. Mohorjeva knjižnica 29. V Celju, Družba sv. Mohorja, 1929, s. 117. — Viz 1918.

  Zviřátka. Václav Říha. Obálka a ilustrace Milady Marešové. Edice Knih pro mládež, svazek 1. Vydalo tiskové a nakladatelské družstvo Československých legionářů – Čin, Praha 1929 (2. vyd.), s. 121. — Viz 1928.

  „Přesné zápisy“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXII. (1929).

  „Zlatohlávek“, in: Slavia VII. (1929).

  „Dopis redakci“, in: Vest Pocket Revue, roč. I. č. 1. (1./IX. 1929).

  „Jak jsem psal pohádky“, in: Rozpravy Aventina r. IV, 1928—1929, č. 27-28, (3.-4.), s. 269.

Film

  „Film na venkově“, in: Venkov 1929, 26/2.

Přetiskl Linhart 1968.

  „Zvukový film“, in: Venkov 1929, 3/5..

Přetiskl Linhart 1968.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  Jiří Polívka: Lidové povídky slovanské. Vybrané rozpravy. Uspořádali: Jiří Horák a Václav Tille. I. Část. V Praze, Národopisná společnost českoslovanská (typ. Pražská akc. tiskárna) 1929.

  Božena Němcová: Tři citrony. Přetisk podle kritického vydání, které upravil V. Tille (Laichter 1909). Text přehlédl a zrevidoval Dr. Josef Knap. Typograficky upravil a dřevoryty litograficky kolorovanými doprovodil Karel Svolinský. Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze za vedení M. Kalába. Edice Rozmarýn, sv. 5. Hranice na Moravě, Josef Hladký 1929, s. 32.

  Voskovec & Werich: Líčení se odročuje. Předmluva V. Tille. Edice Atom, XXXV. Praha, V. Petr 1929.

1930

  Selské pohádky. Napsal Václav Říha. Doslov V. T. Kreslila Milada Marešová. Aventinum dětem, sv. II. Praha, Naložil Dr. Ot. Štorch-Marien, 1930, 4°, s. 108. — Viz 1938.

Obsah: Rybník. Robota. Hvězda. Císař vandrovník. Selské desatero. Staré sedlo. Výminkář. Sen. Tři přání. Smrtelná hodina. Pavouk a podágr. Chytrá dívka. Zlatý pluh. Zlatý chléb. Osudové kolo. Ptáček pro štěstí.

  „Les contes français dans la tradition populaire tchèque“, in: Mélanges d'histoire littéraire générale et comparée offerts à Fernand Baldensperger, tome II. Paris, 1930, pp. 284-295.

Též jako separát: Extrait des Mélanges Baldensperger, 14 stran.

  „Ukradený rubáš“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXIII. (1930).

  „Nové řecké pohádky“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXIII. (1930).

  „Masaryk a francouzská literatura“, in: Masarykův sborník sv. V. (Vůdce generací sv. 1.) Praha, Čin 1930—1931.

  „Dobrá kniha o Francii“, in: Rozpravy Aventina r. VI. (1930—1931), č. 31.

  „Oráč a liška. Ráno“, in: Čítanka pro české školy národní I. (7. vyd.). V Praze, Státní nakladatelství 1930.

  „Weltparlament der kritiker. Der Sinn des neuen Theaters“, in: Neues Wiener Journal 23./3. 1930.

  „Předmluva“, in: Milada Marešová. Katalog výstavy. Praha, Aventinská mansarda 1930.

1931

  Quatrième Congrès International de la Critique, tenu à Prague . . . 1930. Allocutions: M. Tille, président du Comité d'organisation (str. 45–46). Praha, Státní tiskárna 1931.

  „Loupež v myslivně“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXIV. (1931).

  „Magický útěk“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXIV. (1931).

  „Pohádky polských cikánů“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXIV. (1931).

  Dostojevského "Věčná přítelkyně“, in: Rozpravy Aventina r. VII. (1931—1932), č. 2. a 3.

  „Vzpomínka na Němcovou“, in: Rozpravy Aventina r. VII. (1931—1932) č. 20.

  „Perníková chaloupka a psychoanalysa“, in: Rozpravy Aventina r. VII. (1931—1932), č. 21.

  „Moderní dívka ve francouzském románu“, in: Rozpravy Aventina r. VII. (1931—1932), č. 33.

  „O rytíři, který vysvobodil princeznu. O udatném krejčím“, in: Trojdílná čítanka pro české školy obecné, díl 2. V Praze, Stát. nakl. 1931.

Divadlo

  „Herec a publikum“, in: Divadlo, roč. X. (1931), č. 9.

  „Divadlo v mrtvém domě“, in: Dostojevskij — Sborník statí k padesátému výročí jeho smrti 1881 —1931. V Praze, Melantrich 1931.

Film

  „Film spasí divadlo“, in: Rozpravy Aventina VII, 1931, č. 10, 10/11, s. 73-74.

Přetiskl Linhart 1968.

1932

  „Mystik kouzla zbavený“, in: Rozpravy Aventina VIII. (1932—33) č. 1.

  „Ženich — lupič“, in: Národopisný věstník českoslovanský XXV.—XXVI. (1932—33).

Divadlo

  „Ruské divadlo“, in: Přednášky Slovanského ústavu v Praze, sv. II.: Současné divadlo u Slovanů. V Praze, nákladem Slovanského ústavu (kom. Orbis) 1932.

Vyšlo též jako separát. Ruské divadlo. V Praze, Slovanský ústav, 1932, s. 16.

Výtvarné umění

  Souborná výstava obrazů a kreseb akademické malířky Milady Marešové: výstavní sál Musea v Hradci Králové. 21. únor — 13. březen 1932. 190. výstava. Katalog. Text V. Tille. Hradec Králové, typ. Novina 1932, s. 11.

Film

  „Film a divadlo“, in: Rozpravy Aventina VII, 1932, č. 17, 14/1, s. 136.

Přetiskl Linhart 1968.

  „Divadelní herec, film a rádio“, in: Rozpravy Aventina VII, 1932, č. 32, 28/4, s. 259-260.

Přetiskl Linhart 1968.

1933

  „Národ sobě! Slavnostní proslov při výročním valném shromáždění Sboru pro zřízení druhého Nár. divadla v Praze dne 18. listopadu 1933“, in: Československé divadlo r. XVI. č. 18.

  „Das Schauspiel des Nationaltheaters 1883—1933“, in: Bilderbeilage der Prager Presse 19./XI. 1933.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  František Josef Vlček, Práce a odplata. S úvodem V. Tille. Praha, 66, Distrikt Rotary International, 1933, 13 x 10,5 cm, s. 128.

1934

  Rukopisná bohemika v Admontě. Václav Tille a Jan Vilikovský. Praha, nákladem vlastním, 1934, s. 77-122.

Zvláštní otisk z Časopisu archivní školy, roč. XI. 1934.

  Růženec. Z povídek hajného Strnada. V. Říha. S kresbami M. Marešové podle úpravy A. B. Kohouta. V Praze, Sfinx, B. Janda, 1934 (náklad 4000 výt. na ofsetu), 18 cm, s. 13.

Německy: „Der Rosenkranz“, in: Prager Presse 25./XII. 1926.

¶ Sáňka 4771. — Soukromý tisk k Novému roku 1934.

  „P. Lavrov a J. Polívka: Jihomakedonské lidové povídky“, in: Slavia XIII/1, 1934, s. 147-185.

  „Dětské knížky“, in: Literární noviny VII. (1934—35), č. 2.

  „Literární dnešek v Sovětském Svazu“, in: Literární noviny VII. (1934—35), č. 11.

  Seit wann existieren wir Menschen?. Von V. Tille, Prag, Fa Waldes u. Co., 1934, s. 4.

Zvláštní otisk z časopisu Koh-i-noor Magazin.

1935

  Dějiny Národního divadla V. Činohra Národního divadla od roku 1900 do převratu. Napsal V. Tille. Vydává k padesátému výročí otevření Národního divadla 1933 Sbor pro zřízení druhého Národního divadla redakcí Jaroslava Jelínka. Praha, Sbor pro zřízení druhého Národního divadla v Praze, 1935, s. 264 + (16).

  „Jak vznikl Evropský literární klub“, in: Literární noviny VIII. (1925—1936) č. 14.

  „Jak jsme vydávali knížky pro děti“, in: Sborník Jan Laichter, Praha, Svaz knihkupců a nakladatelů, 1935.

Divadlo

  Souborná výstava divadelní práce arch. Ant. Heythuma, Úvod V. Tille. Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Tiskl Kompas), 1935, s. 8.

Katalog výstavy, 18. 9.–6. 10. 1935.

Film

  „Mezinárodní festival kinematografie“, in: Literární noviny VII, 1935, č. 8, 8/3, s. 8.

Bez podpisu. — Přetiskl Linhart 1968.

  „Bilance moskevského kinofestivalu v Moskvě (Z dopisu návštěvníka)“, in: Literární noviny VII, 1935, č. 9, 22/3, s. 2.

Bez podpisu. — Přetiskl Linhart 1968.

1936

Film

  „Dva filmy“, in: Literární noviny VIII/16, 1936, 24/4, s. 8.

Bez podpisu. — Hříšné ženy Boomské (La Kermesse héroïque, 1935). Královský valčík (Königswalzer, 1935).

Přetiskl Linhart 1968.

  „Tři filmy“, in: Literární noviny IX/6, 1936, 4/12, s. 7.

Velký Ziegfeld (The Great Ziegfeld, 1936). Cirkus (Цирк, 1936). Klub pannen (Club des femmes, 1936).

Přetiskl Linhart 1968.

1937

  Matrona z Efezu. 10 rytých listů Václava Hollara z roku 1665. Text a poznámky napsal V. Říha. Úpravu a obálku navrhl Jindřich Štyrský. V Praze, Evropský literární klub 1937, 8°, s. 30.

Vydáno k Novému roku 1937. Novoroční soukromý tisk.

1938

  Božena Němcová. Václav Tille — Miloslav Novotný. Živé knihy A, sv. 168. Praha, Družstevní práce, 1938 (4. vyd.), s. 377 + obrazové přílohy. — Viz 1911.

Obsah: Václav Tille: Božena Němcová. Miloslav Novotný: Nové kapitoly o Boženě Němcové.

  Pohádky. Václav Říha. Obálka a kresby od Milady Marešové. Praha, Evropský literární klub, 1938, 27 cm, s. 173.

Obsah: Selské pohádky (1930). Pohádky zimního času (1905, 1927). Říhovy pohádky (1915).

  Rozprava o sosně. Václav Říha. Knihovna Československé matice lesnické. V Písku, Nákladem Československé matice lesnické, 1938, s. 42.

?? Podle databáze NK: Souborný katalog ČR.

  „André Mazon: Documents, contes et chansone slaves de l'Albanie du Sud“, in: Slavia XV. (1938).

1939

  Božena Němcová. Václav Tille — Miloslav Novotný. Živé knihy A, sv. 168. Praha, Družstevní práce, 1939 (5. vyd.), 19 cm, s. 393 + 33 obrazových příloh. — Viz 1911.

Obsah: Václav Tille: Božena Němcová. Miloslav Novotný: Nové kapitoly o Boženě Němcové.

Edice, úvody, doslovy, překlady

  K. J. Erben: České pohádky. Upravil a doslovem opatřil V. Tille. Žeň z literatur, sv. VII. Praha, Jan Laichter, 1939, 16 cm, s. 148. — Viz 1905.

1940

  Božena Němcová. Václav Tille — Miloslav Novotný. Živé knihy A, sv. 168. Praha, Družstevní práce, 1940 (6. vyd.), s. 393 + 33 obrazových příloh. — Viz 1911.

Obsah: Václav Tille: Božena Němcová. Miloslav Novotný: Nové kapitoly o Boženě Němcové.

  Na Starém Bělidle. Z dětství Boženy Němcové. Václav Tille. Knihovnička Roje číslo 46. — Stálá příloha časopisu Roj. V Praze, Nákladem České grafické Unie, [1940?], 15 x 10 cm, s. 16.

1941

  Božena Němcová. Václav Tille — Miloslav Novotný. Živé knihy A, sv. 168. Praha, Družstevní práce, 1941 (6. [7.] vyd.), s. 393 + 33 obrazových příloh. — Viz 1911.

Obsah: Václav Tille: Božena Němcová. Miloslav Novotný: Nové kapitoly o Boženě Němcové.

  Daugherta. Václav Říha. Úprava a kresby B. Krs. Přerov, F. Bartoš / K. Bartoš / B. Krs / H. Sekera 1941, s. 14. — Viz 1912.

Soukromý neprodejný tisk k Novému roku 1941.

1943

  Bajky. Václav Říha. Vyzdobil Prokop Laichter. Čtvrté vydání. Žeň z literatur, sv. IX. Praha, Jan Laichter 1943 (4. vyd.), 22 cm, s. 50. — Viz 1905.

1947

  Božena Němcová. Václav Tille, Miloslav Novotný. Živé knihy, Sbírka lidové četby, sv. 219. Praha, Družstevní práce, 1947 (7. [8.] vyd.), s. 371 + 33 obrazových příloh. — Viz 1911.

Obsah: Václav Tille: Božena Němcová. Miloslav Novotný: Nové kapitoly o Boženě Němcové, s. 271-371.

  Barevné stíny. Ilustrovala Milada Marešová. K vydání připravil a úvod napsal Jan Vorel [= Věra Vostřebalová). Typografie Method Kaláb. Vydala Nová osvěta v Praze, 1917, s. 185 + (5).

Obsah: Noční stíny (1897). Co viděl Strnadl v podzimní noci (1900). Král Jovinian (1921). Makovičky (1926).

Ref.: J. Hrubeš, „Václav Tille neznámý“, Kulturní politika 3, 1947—1948, č. 1, 7. — (nepodepsáno), „Václav Tille: Barevné stíny“, Středočeský kraj 2, 1947, č. 29, 8. — Fr. Krčma, „Václav Tille: Barevné stíny“, Beseda 4, 1947, 330. — F, Tetauer, „Václav Tille, mistr kultury“, Práce 26. 6. 1947, č. 148.

  Paleček. Václav Říha. Pro tisk připravil a vybral Miloš Holas. 50 perovými a 8 barevnými kresbami vyzdobila Milada Marešová. Podle osnovy Methoda Kalába. Nové cíle, sv. 990. Praha, Sfinx, Bohumil Janda, 1947 (1. vyd.), 27 cm, s. 97. — Viz 1918.

1948

  Dvanáct pohádek z onoho světa. Václav Říha. Vybral Miloš Holas. Litografiemi vyzdobila Milada Marešová. Nové cíle, Sv. 1014. Praha, Sfinx, Bohumil Janda, 1948 (náklad 5000 výt.), 4°, s. 85. — Viz 1921.

1949

  Alšovy pohádky. Václav Říha-Tille. Obrázky Mikoláš Aleš. Živé prameny, sv. 32. Praha, Státní nakladatelství, oddělení „Komenium“, 1949 (3. vyd.), 23 cm, s. 91. — Viz 1904.

1950

  Alšovy pohádky. Václav Říha-Tille. Obrázky Mikoláš Aleš. Živé prameny, sv. 32. Praha, Státní nakladatelství, oddělení „Komenium“, 1950 (4. vyd., náklad 10 000 výt.), 23 cm, s. 91. — Viz 1904.

Obsah: Tátoš /11/. Jan /19/. O věrném koníkovi /27/. Hastrman /43/. U Jedubaby /53/. Dcera mořského krále /61/. Spící zámek /67/. Milan a Velenka /73/. Honza v zakletém zámku /81/. Ubrousku, přistroj se! /89/.

1954

  Zvířátka a Petrovští a jiné pohádky. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1954 (1. vyd. v SNDK, náklad 20 000 výt.), 8°, s. 175 + 8 stran barevných obrazových příloh. — Viz 1959, 1963, 1965, 1967, 1972, 1977, 1983.

1955

  Papoušek. Maňásková komedie o dvou dějstvích. Václav Říha. Praha, Československé divadelní a literární jednatelství (ČDLJ), 1955, 20 cm, 28 listů. — Viz 1908.

  Voják. Maňásková komedie o dvou dějstvích. Psáno r. 1908. Václav Říha. Praha, Dilia, Československé divadelní a literární jednatelství, 1955, 20 cm, s. 38. — Viz 1908.

1956

  Voják. Papoušek. Dva akty. Psáno r. 1908. Václav Říha. Praha, Orbis 1956 (2. vyd., v Orbisu 1. vyd.), s. 50. — Viz 1908.

Obsah: Voják, 1-26. Papoušek, 27-50.

1957

  Dvě Maričky. Veselá truchlohra o šesti dějstvích. Václav Říha. Praha, Dilia, 1957, 29 cm, s. 46 listů.

1958

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Ilustrace Artuš Scheiner. Vydavatelská poznámka Herta Chrobáková. Pro předškolní věk. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1958 (v SNDK 1. vyd., náklad 40 000 výt.), 28,5 x 21 cm, s. 43 + (3). — Viz 1915.

Obsah: Povídka bez názvu. Pohádka o kohoutkovi a slepičce. O neposlušných kozlatech. Zlaté hvězdičky. Boušín. O Smolíčkovi. Pohádka o perníkové chaloupce. Pohádka o Palečkovi. Pohádka bez konce.

  Povídka o svatbě krále Jana. Václav Říha. K vydání připravila a vysvětlivkami opatřila Zdenka Sochová. Doslov Jarmila Lormanová. Ilustroval Jindřich Kovařík. Světová knihovnička, sv. 3. Praha, Státní nakladatelství dětské hnihy, 1958 (3. vydání, v SNDK 1. vyd.), 21 cm, s. 112. — Viz 1900.

1959

  Zvířátka a Petrovští a jiné pohádky. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Pro čtenáře od 6 let. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1959 (2. vyd. v SNDK, náklad 20 001–40 000 výt.), 8°, s. 175 + 7 stran barevných obrazových příloh. — Viz 1954.

1962

  Zlatý chléb a jiné pohádky. Václav Říha. Vybral a k vydání připravil Jan Červenka. Ilustrace Vlastimil Lažanský. Korálky, sv. 26. Pro čtenáře od 6 let. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1962 (1. vyd. v SNDK, náklad 45 000 výt.), 8°, s. 31 + (1).

Obsah: Zlatý chléb. Ptáček pro štěstí. Osudové kolo.

1963

  Moskva v listopadu. Václav Tille. Předmluva "Umění vidět" a poznámky Jan Císař. Knihovna divadelní tvorby. Praha, Orbis 1963 (2. vyd., v Orbisu 1. vyd., náklad 2000 výt.), s. 162. — Viz 1929.

Byla vynechána autorova úvodní poznámka a v 7. kapitole část „Lidé Trockého“ a v 10. kapitole část „R. Fülöp-Miller a J. Gregor: Dílo o divadle“.

  Zvířátka a Petrovští a jiné pohádky. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Pro čtenáře od 6 let. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1963 (3. vyd. v SNDK, náklad 20 000 výt.), 8°, s. 175 + 8 stran barevných obrazových příloh. — Viz 1954.

1965

  Zvířátka a Petrovští a jiné pohádky. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Pro čtenáře od 6 let. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1965 (4. vyd. v SNDK, náklad 30 000 výt.), 8°, s. 175 + 8 stran barevných obrazových příloh. — Viz 1954.

1966

  O lidových pohádkách. Václav Tille. Výbor uspořádala a doslov napsala Jitka Bodláková. Obálka a grafická úprava Libor Fára. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1966 (náklad 2500 výt.), s. 47.

Pro své přátele a spolupracovníky k novému roku 1967.

Iniciátorem edice je Věra Vostřebalová.

Obsah: Pohádky. Hloupý Honza. Selské pohádky. Pověry. Předchůdci aeroplánů.

1967

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Ilustrace Artuš Scheiner. K vydání připravila Herta Chrobáková. Edice Zlatá brána. Praha, Albatros, 1967 (v Albatrosu 2. vyd.), s. 54. — Viz 1915.

  Kinéma (1908). Václav Tille. S předmluvou Lubomíra Linharta. Praha, Svaz československých filmových a televizních umělců, 1967, s. 18. — Viz 1908.

  Zvířátka a Petrovští. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Pro čtenáře od 6 let. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1967 (5. vyd. v SNDK, náklad 30 000 výt.), 8°, s. 181. — Viz 1954.

1968

  Bolenka. Václav Říha. Ilustrovala Dagmar Berková. Pro malé čtenáře, sv. 2. Praha, Státní nakladatelství dětské hnihy, 1963, 10 x 14 cm, s. 13 + (3). — Viz 1915.

  [Stati Václava Tille], ed. Lubomír Linhart, in: První estetik filmu Václav Tille. Studie o jeho teoreticko kritické činnosti v oboru filmu, bibliografie a redakce vůbec prvního souboru všech jeho tištěných statí a rukopisných poznámek o filmu. Vydalo ústřední ředitelství ČSF — Filmový ústav / Československý filmový ústav, s. l., 1968, s. 91-181.

Obsah: Daudetova Arelatka v kinematografu (1908) /91-92/. Kinéma (1908) /92-105/. Shakespearův Macbeth v kinematografu (1910) /105-107/. Kino (1914) /107-108/. Kinematograf (1914) /108-110/. Procházky Paříží — Kino (1920) /110-114/. Hudba v kinu (1921) /115/. Kino v divadle (1921) /115/. Biograf penzistů Národního divadla (o Shackletonově polární výpravě ve filmu) (1921) /116/. Filmová libreta (1922) /116-119/. Film (1923) /120-122/. Historické romány ve filmu (1923) /122-125/. Humor (1924) /126-129/. Everest (1925) /129-131/. Americké filmy (1925) /131-134/. Don Q (1925) /134-137/. Broadwayský film (1925) /137-140/. Moskva v listopadu (o filmu "Moskva v Říjnu") (1929) /140-147/. Dalši úryvky z knihy Moskva v listopadu (1929) /147-148/. Film na venkově (1929) /148-150/. Rukopisné poznámky k anketě "Proč nepíšete pro filmy?" (1929) /151/. Divadlo a film v SSSR (1929) /151-152/. Zvukový film (1929) /152-155/. Rukopisné poznámky k nenapsané stati o filmu "Požár na Volze" (1929) /155-156/. Rukopisné poznámky k nenapsané stati o českém filmu "Svatý Václav" (1930) /156-160/. Film spasí divadlo (1931) /161-165/. Film a divadlo (1932) /165-166/. Divadelní herec, film a rádio (1932) /167-169/. Rukopisné poznámky k zahájeni cyklu přednášek o filmu a k první přednášce (1932) /169-174/. Mezinárodní festival kinematografie (Z interview) (1935) /174-175/. Bilance moskevského kinofestivalu v Moskvě (Z dopisu návštěvníka) (1935) /175-176/. Dva filmy (1936) /176-178/. Tři filmy (1936) /178-181/.

Poznámky (L. L. a Z. Š.) /182-190/. Postskriptum (L. L.) /192-193/.

1969

  Alšovy pohádky. Karel Jaromír Erben. Božena Němcová. Václav Říha. Text k vydání připravili Rudolf Lužík a Věra Formánková s Jarmilou Syrovátkovou. Ilustroval Mikoláš Aleš. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1969 (1. vyd. v Albatrosu), 25 cm, s. 114. — Viz 1904.

  Božena Němcová. K vydání připravila a poznámkami opatřila Jaroslava Otrubová. Život a umění, sv. 23. Praha, Odeon 1969 (9. vyd., náklad 20 000 výt.), s. 260 + 32 stran fotografických příloh. — Viz 1911.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Ilustrace Artuš Scheiner. K vydání připravila Herta Chrobáková. Edice Zlatá brána. Praha, Albatros, 1969 (v Albatrosu 3. vyd.), s. 54. — Viz 1915.

  Pohádky Václava Říhy. Václav Říha. Vybral, poznámkami a doslovem „Slovo pro dospělé“ opatřil Jan Červenka. Pro vydání připravily Věra Formánková, Zdena Plošková a Jarmila Syrovátková. Ilustroval Cyril Bouda. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1969 (náklad xx 000 výt.), 4°, s. 293 + (3).

Obsah: Učená moucha. Kohout a liška. Myší sněm. Sloni a myši. Vojsko v močálu. Šakal a havran. Slepý slon a šakal. Modrý šakal. Lev a kocour. Lev a zajíc. Osel s kopím. Liška a havran. Pavián a medvěd. Had a žáby. Liška soudcem. Jelen a ježek. Koza a ježek. Liška a beduín. Oráč a liška. Had. Zvířátka a Petrovští. Divné zvíře. Tři práce. Čertova baba. Provázek od počasí. Selské desatero. Robota. Císař vandrovník. Sen. Výměnkář. Zlatý chléb. Osudové kolo. Staré sedlo. Ptáček pro štěstí. Ubrousku, přistroj se. Smrt kmotra. Facír Pipán. Krejčí hrdina. Nebojsa. Honza v zakletém zámku. Sedlák pán. Rýbrcoul. Lidojed. Pohádka o jednom ševci, co měl dva psíky žluté jezevčíky. Ach. Jan. O věrném koníkovi. Tátoš. U jedubaby. Spící zámek. Milan a Velenka. O princi Janovi a dívce Janě. Chytrá dívka. Lenka. Dvě Maričky. Lidka. Růženka. Lada. Mariana. Bolenka. Berona. Povídka o krásné panně Liliáně. Popelka. Povídka o princezně ze severu. Lidumilka – ztracená princezka. Rajnold Divosyn, vysvoboditel tří provdaných sester. Bílá kočka. Zemiráj.

1972

  Zvířátka a Petrovští. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1972 (6. vyd. v Albatrosu, v KMČ 1. vyd., náklad 50 000 výt.), 8°, s. 181. — Viz 1954.

1973

  Popelka. Václav Říha. Pohádky vybral a text k vydání připravil Vilém Závada. Ilustrovala Jitka Kolínská. Korálky, sv. 81. Praha, Albatros, 1973, s. 31.

  Božena Němcová maličkým. Vybral Václav Říha. Ilustrace Artuš Scheiner. Text upravila Herta Chrobáková. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros, 1973 (v Albatrosu 4. vyd., náklad 50 00 výt.), s. 54. — Viz 1915.

Výbor pohádek Boženy Němcové vhodný pro děti od 5 let.

1977

  Zvířátka a Petrovští. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros, 1977 (7. vyd. v Albatrosu, náklad 65 000 výt.), 8°, s. 181 + (3). — Viz 1954.

Obsah: Zvířátka a Petrovští. Dvě Maryčky. Výměnkář. Robota. Staré sedlo. Lidojed. Nebojsa. Sen. Honza v zakletém zámku. Ubrousku, přistroj se. Rýbrcoul. Ptáček pro štěstí. Jan. Tátoš. Popelka. Maruška. Růženka. Bolenka. Berona. Mariana. O věrném koníkovi. U jedubaby. Zlatý chléb. Liliana. Lada. Lidka. Osudové kolo. Spící zámek. Dcera mořského krále. Milan a Velenka.

1978

  Vtáčik pre šťastie a iné rozprávky. Václav Říha. Z čes. orig. Zvířátka a Petrovští a jiné pohádky preložila Silvia Kršková. Verše prebásnila Božena Trilecová. Il. Jozef Chovan. Pre čitateľov od 9 rokov. Z rozprávky do rozprávky. Bratislava, Mladé letá, 1978 (1. vyd.), 8°, s. 168.

Obsah: Zvieratká a Petrovskovci. Dve Marienky. Výmenkár. Na panskom. Staré sedlo. Nebojsa. Honzo v zakliatom zámku. Krakonoš. Tátoš. Ruženka. Popoluška. Bolienka. Zlatý chlieb. Ľudka. Spiaci zámok. Milan a Velienka. Maruška.

1979

  O třech podivných tovaryších. Václav Říha. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Pro čtenáře od 6 let. Klub mladých čtenářů. Praha, Albatros 1979 (náklad 125 000 výt.), s. 252.

Obsah:

POHÁDKA O TŘECH PODIVNÝCH TOVARYŠÍCH (1917)

O princovi, jenž měl za princeznu vykonat tři kousky

Jak se sešli tři podivní tovaryši /7/

Krejčí vypravuje o udatném krejčím /11/

Švec vypravuje o statečném vojákovi /18/

Kovář vypravuje o sobě /22/

Jak tři tovaryši vykonali tři kousky za princeznu /28/

O hadačovi, jenž hledal princeznu unesenou čarodějem

Jak se hadač sešel se třemi podivnými tovaryši /35/

Hadač vypravuje o čtyřech bratřích, jak vysvobodili princeznu od draka za mořem /40/

Krejčí vypravuje o dvou bratřích, jak vysvobodili princeznu od draka ve skále /49/

Kovář vypravuje o chasníkovi, jak vysvobodil princeznu od tří zlých králů /59/

Švec vypravuje o princovi, jak vysvobodil princeznu od čaroděje bez duše /68/

O tom, co si vypravovali na hadačově svatbě

Jak přišli bratři hadačovi na svatbu s tatínkem myslivcem /74/

Myslivec vypravuje o podivném hadačovi /76/

Zloděj vypravuje, jak dělal zlato a dostal princeznu /82/

Tesař vypravuje, jak jel po lodi s princem pro princeznu za mořem /87/

Myslivec vypravuje o lodi, která sama běhala po suchu /95/

Střelec vypravuje, jak zabil tři obry a zachránil princeznu /102/

Tatínek myslivec vypravuje, jak dostal princeznu za ženu /108/

Jak se myslivec, tatínek těch bratří vrátil domů /117/

O kováři, jak se stal králem

Jak tři tovaryši přišli do lesní chalupy /120/

Krejčí vypravuje o živé vodě a o dvou, co svého bratra zradili /121/

Švec vypravuje o umělém ptáku a o dvou, co svého bratra zradili /131/

Kovář vypravuje o mořské princezně a o dvou, co svému bratru záviděli /137/

Jak kovář vysvobodil princeznu z podzemí a jak ho kamarádi zradili /144/

POVÍDKA O SVATBĚ KRÁLE JANA (1900)

Jak se sešli hosté v horské hospodě /151/

Povídka kovářova /167/

Povídka kovářčina /178/

Povídka selčina, jak Jan sloužil /181/

Povídka vrchního /191/

Povídka radního /200/

Povídka myslivcova /213/

Přicházejí noví hosté /221/

Povídka vodníkova /227/

Povídka smrti, jak se setkala s Janem /234/

Povídka čertova /240/

Povídka hostinského /249/

1980

  Ubrousku, přistroj se!. Václav Říha. Text k vydání připravily V. Formánková, J. Servítová a Z. Plošková. Ilustrace Josef Vyleťal. Korálky, sv. 117. Praha, Albatros, 1980 (1. vyd. v Albatrosu, náklad 68 000 výt.), 8°, s. 31 + (1).

Obsah: Ubrousku, přistroj se! Facír Pipán. Ptáček pro štěstí.

1983

  Zvířátka a Petrovští. Václav Říha. Vybral, upravil a doslov napsal Vilém Závada. Ilustrovala Milada Marešová. Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros, 1983 (8. vyd. v Albatrosu, náklad 80 000 výt.), 20 cm, s. 181. — Viz 1954.

1987

  Knížka pohádek Václava Říhy. Václav Říha. Vybral a uspořádal Evžen Lukeš. Ilustroval František Skála. Pro děti od 8 let. Praha, Albatros, 1987 (náklad 76 000 výt.), 24 cm, s. 182.

Obsah: Divné zvíře. Tři práce. Čertova baba. Čertův mlýn. Zvířatka a Petrovští. Jan. O věrném koníkovi. U Jedubaby. Spící zámek. Ubrousku, prostři se. Čert čeledín. Sedlák pán. Smrt kmotra. Robota. Císař vandrovník. Staré sedlo. Výměnkář. Sen. Chytrá dívka. Zlatý pluh. Zlatý chléb. Osudové kolo. Popelka. Lidka. Maruška. Bolenka. Berona. Dvě Maričky. Růženka. Nebojsa. Krejčí hrdina.

1991

  Pohádky maličkým. Božena Němcová. [Vybral Václav Říha.] Ilustrace Artuš Scheiner. Ostrava, Jasmín, 1991 (v nakl. Jasmín 1. vyd.), s. 58. — Viz 1915.

Výbor pohádek Boženy Němcové vhodný pro děti od 5 let.

  Pohádky o princeznách. Václav Říha. Připravila V. Formánková. Ilustroval Artuš Scheiner. Výběr ilustrací ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a grafická úprava Jiří Blažek. Pro čtenáře od 6 let. Praha, Albatros, 2009, 25 cm, str. 107.

1992

  Nebojsa. Václav Říha. Ilustroval František Skála. Pohádky na přání. Family, 1992, 16°, s. 30.

1993

  Dvanáct pohádek z onoho světa. Václav Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Praha, Albatros, 1993 (v Albatrosu 1. vyd.), 30 cm, s. 78. — Viz 1921.

1996

  Myšlenky Boženy Němcové. Vybral V. Tille. Malá díla, sv. 43. V Olomouci, Votobia, 1996, 15 cm, s. 148. — Viz 1920.

Podle původního vydání Jana Laichtera v Praze r. 1920.

1998

  Pohádky. Václav Říha. Vybrala a jazykově upravila Věra Formánková. Ilustrovala Marie Lacigová. Plzeň, Nava, 1998 (1. vyd. v tomto souboru), 29 cm, s. 109.

2000

  Maličkým. Božena Němcová. Vybral Václav Říha. Ilustroval Artuš Scheiner. K vydání přiravila a ediční poznámku napsala Herta Chrobáková. Praha, Albatros, 2000 (v Albatrosu 5. vyd.), s. 51. — Viz 1915.

Výbor pohádek Boženy Němcové vhodný pro děti od 5 let.

  Dvanáct pohádek z onoho světa. Václav Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Praha, Olympia, 2000 (2. vyd., v Olympii 1. vyd.), 31 cm, s. 87. — Viz 1921.

2004

  O svatbě krále Jana. Václav Říha. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Praha, Artur, 2000 (1. vyd. v nakl. Artur), 29 cm, s. 84. — Viz 1921.

2007

  Kouzelná moc divadla. Václav Tille. Vybral, uspořádal, doslov napsal, bibliografii a přehledy sestavil František Knopp. Německé texty přeložila Michaela Kuklová. Vysvětlivkami opatřili František Knopp a Eva Šormová. Ediční příprava textů Milada Chlíbcová. Edice České divadlo. Řada Eseje, kritiky, analýzy. Svazek pátý. Řídí Jana Patočková, Barbara Topolová. Praha, Divadelní ústav, 2007, str. 671.

Obsah: Literatura šantánů /7-/. Jiříkovo vidění /10-/. Sugesce jeviště /12-/. Varieté /14-/. Čtyři postavy Eduarda Vojana /20-/. Cizíma očima /39-/. Comédie-Française /44-/. Japonská lekce /50-/. Pařížský kabaret /55-/. Kabaret Lucerna /67-/. Malé vídeňské scény /77-/. Divadlo Umění /80-/. Olga V. Gzovská (Tolstého Máša) /82-/. Žena a tatrman /84-/. Magelona /88-/. Strakonický dudák /92-/. Revue /96-/. Divadlo v přírodě /99-/. Americká divadla /104-/. Z berlínských divadel /108-/. Veselé ženy windsorské /114-/. Zmoudření Dona Quijota /117-/. Penthesilea /121-/. Divadelní kritika /127-/. Deklamace /130-/. Klasická čeština na jevišti /136-/. Král temné komnaty /145-/. Rabíndranáth Thákur /154-/. Svítání /155-/. Rytmus /163-/. Starořecké divadlo /171-/. Pařížský list /176-/. Starší české hry /178-/. Zlý jelen /184-/. Ještě Eduard Vojan /187-/. Moskevské umělecké divadlo /192-/. Kabaret Modrý pták /199-/. Edvard II. /207-/. Dialog /212-/. Yvette Guilbert /216-/. Pitoëff /218-/. Gaston Baty /227-/. Klasická tragédie /236-/. Perretovo divadlo /238-/. Divadelní výstava v New Yorku /240-/. Mistinguett /243-/. Šaškové a umění /247-/. Pirandello v Praze /251-/. Broadway /254-/. Svobodník Kocourek (Rytmus řeči) /257-/. Faust – dva díly v jednom večeru /260-/. Voskovec a Werich /263-/. Nová divadla v USA /266-/. Théâtre Pigalle /273-/. Mansiony /282-/. Divadelní výchova /289-/. Divadelní krize čili Oberammergau /305-/. Bratři Karamazovi ve dvou večerech /318-/. Divadlo v mrtvém domě /322-/. Ruské divadlo /327-/. Rytmus na scéně (Milenci z kiosku) /342-/. Šaldovi Zástupové /344-/. Hilarův zápas s antikou /347-/. Shakespeare se značkou Paramount /350-/. Šestkrát v Osvobozeném /352-/. Salcburský Faust /361-/. E. F. Burian: 1. Nové divadelní kouzlo (1935) /367-368/. 2. Říše snů na jevišti (1935) /368-370/. 3. E. F. Burian jako vychovatel (1936) /370-371/. 4. Lazebník sevillský v D 37 (1936) /371-372/. České divadlo na vídeňské výstavě /373-/. Deset let Dada /378-/. Optimism – pesimism /380-/.

  Moskva v listopadu. Václav Tille. Edice a úvodní studie Dagmar Blümlová. České Budějovice, Společnost pro kulturní dějiny, 2009, str. 217. — Viz 1929.

  Rotariánské pohádky Václava Tilleho = Contes rotariens de Václav Tille. Překlad Carole Paris-Formánek. Ilustrace Jan Kocman. Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov, 2007, str. 47.

  Dvanáct pohádek z onoho světa. Václav Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Praha, Knižní klub, 2007 (3. vyd., v KK 1. vyd.), 25 cm, s. 96. — Viz 1921.

2009

  Václava Tilleho svět Ten i Onen. Edice a komentář Dagmar Blümlová. České Budějovice, Společnost pro kulturní dějiny, 2009, str. 117.

  Nejhezčí pohádky o princeznách. Václav Říha. Ilustrace Vlasta Švejdová. Brno, Barrister & Principal, 2009, 30 cm, str. 64.

2015

  Dvanáct pohádek z onoho světa. Václav Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Praha, Knižní klub, 2015 (5. vyd., v KK 2. vyd.), 25 cm, s. 96. — Viz 1921.

 

 

❦         ❦

❦         ❦         ❦

❦         ❦

 

Žeň z literatur
Řídí V. Tille
Nakladatel Jan Laichter 1902—1929

  1.   Provázek. Na moři. Chata. Láska (Maupassant)

  2.   Bežin luh. Křepelka. Rozhovor. Almužna (Turgeněv)

  3.   Roj (Maeterlinck)

  4.   Štastný princ. Sobecký obr. Věrný přítel. Znamenitá raketa (Wilde)

  5.-6.   Příhody Odysseovy (Homéros)

  7.   České pohádky (Erben)

  8.   Divá Bára (Němcová)

  9.   Bajky (Říha)

  10.   Chudí lidé (Němcová)

  11.   Chyže pod horami. Obrázek ze Slovenska (Němcová)

  12.   Pan učitel (Němcová)

  13.   Křišťál (Stifter)

  14.   Hošík u Ježíškova stromečku. Stoletá. Mužík Marej. V panském ústavě. Povídka o kupci (Dostojevskij)

  15.   Čertův švagr. Neohrožený Mikeš. O Nesytovi. Silný Ctibor (Němcová)

  16.   Hory (Čermák, Dvorský, Jandl, Tille)

  17.   Alabastrová ručička. O princezně se zlatou hvězdou na čele. Dobré kmotřinky. Vděčné zvířátka. Potrestaná pýcha (Němcová)

  18.   Pokání Blaženčino. Povídky o Bohušce. Koníček. O ubohé holčičce. Touhy. V rodné vsi (Svobodová)

  19.   O Popelušce. O dvanácti měsíčkách. Sůl nad zlato. O třech zhavranělých bratřích. Šurina pan král a Otolienka. Pamodaj šťastia, lavička (Němcová)

  20.   Kavkazský zajatec. Kozáci (Tolstoj)

  21.   Aucassin a Nicoletta

  22.   Podobizna (Gogol)

  23.   Na vejminku (Hálek)

  24.   Ruské byliny

  25.   Hrdinové britských ostrovů. Pět pověstí

  26.   Vybrané básně (Schiller)

  27.   Veselý hoch (Björnson)

  28.   Feďka Rudokop (Dančenko )

  29.   Světové pohádky. Svatá noc. Červenka. Margareta Fredkulla. Stříbrný důl. Císařovnina pokladnička. Stará Agneta (Lagerloföva)

  30.   Pohádky čínské a indické

  31.   Vlk, psi a lidé (Dygasiński)

  32.   Déobálá (Ajódhjá Singh)

  33.   Vlastní životopis (Karel IV.)

  34.   Král Zlaté Řeky (Ruskin)

  35.   Karla. Obrázek z okolí domažlického (Němcová)

  36.   Princezna ze severu. Liliana. Daugherta. Červený rytíř. Mor. Polednice. Podzimní noc (Říha)

  37.   Vybrané básně (Hálek)

  38.   Pohádky (Mikšíček)

  39.   Ballady (Goethe)

  40.   Bengálské a kašmírské pohádky

  41.   Život na Mississippi (Twain)

  42.   Norské pohádky (Asbjörnsen a Moe)

  43.   Válka (Garšin)

  44.   Dětská srdce (Svobodová)

  45.   Ohlas písní ruských (Čelakovský)

  46.   Ohlas písní českých (Čelakovský)

  47.   Babička (Němcová)

  48.   Polské bajky (Gliński)

  49.   Sindbád. Vypravování Sindbáda námořníka z arabské sbírky pohádek Tisíc a jedna noc

  50.   Umění starého Řecka (Matějček)

  51.   Píseň o Rolandovi

  52.   O úpadku a pádu římského císařství (Gibbon)

  53.   Česká kronika tak řečeného Dalimila

  54.   V zámku a podzámčí (Němcová)

  55.   Povídka o svatbě krále Jana (Říha)

  56.   Dobrý člověk (Němcová)

  57.   Achilleova pomsta (Homéros)

  58.   Očekávání. Procházka a setkání (Arcos)

  59.   O čem si ruský lid vypravuje. Pohádky (Ončukov a Sadovnikov)

  60.   Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (Erben)

  61.   Na statku a v chaloupce

  62.   Romantické pohádky (Němcová)

  63.   Rekové. Pohádky (Němcová)

  64.   Francouzské pohádky. O červené studánce a jiné

  65.   Pohádka o hloupém Honzovi. Dělník Jemeljan a prázdný buben (Tolstoj)

  66.   Nová povídka o třech podivných tovaryších (Říha)

 

Noviny a časopisy,
do kterých Václav Tille přispíval

  Athenæum (The Athenaeum. Journal of Literature, Science, the Fine Arts, Music, and the Drama)

  Čas

  Časopis Českého musea

  Časopis československých knihovníků

  Časopis matematiků a fysiků

  Časopis Matice moravské

  Čechische Revue

  Česká mysl

  Česká revue

  České divadlo

  Československé divadlo

  Český časopis historický

  Český lid

  Český svět

  Dělnická osvěta

  Den. Lidový list svobodomyslný

  Divadlo

  Europe Centrale

  Choses de théâtre

  Jaro. Pokrokový časopis pro děti

  Jeviště

  Kmen

  Koh-i-noor Magazin

  Kritika

  Le moyen âge

  Lidové noviny

  Listy filologické

  Listy pro umění a kritiku

  Literární listy

  Literární noviny

  Lumír

  Malý čtenář

  Národ

  Národní a Stavovské divadlo

  Národní listy

  Národní osvobození

  Národní Politika

  Národopisný sborník českoslovanský

  Národopisný věstník českoslovanský

  Neues Wiener Journal

  Neuphilologische Mitteilungen

  Nová Česká revue

  Nová Politika

  Nová Svoboda

  Nové Rusko

  Novina

  Paedagogické rozhledy

  Pestrý týden

  Politik

  Prager Presse

  Praha. Denní list výstavní

  Právo lidu

  Pražská lidová revue

  Program Švandova divadla

  Přehled

  Přítomnost

  Revue des Études slaves

  Rozpravy Aventina. Týdeník pro literaturu, umění a kritiku

  Scena

  Slavia

  Smetana

  Studio

  Styl

  Světozor

  Šibeničky

  Švanda dudák

  Topičův Sborník

  Tribuna

  Úhor

  Venkov

  Vest Pocket Revue

  Věstník České akademie

  Věstník Dědictví Komenského

  Věstník Národopisné výstavy Českoslovanské

  Volné směry

  Wiener-Abendpost

  Zeitschrift des Vereins für Volkskunde

  Zeitschrift für Volkskunde

  Země. Měsíčník zábavně poučný

  Zlatá Praha

  Zvěstování

Pseudonymy a šifry

  Ks., V. Ř., V. T., vt, V, T, Ω (a další, viz Knopp, s. 652)

  Jaroslav Bříza

  Junius

  Kerry

  Josef Měrný

  Václav Říha

  Karel Souček

  Karel Šrámek

  V. Šrámek

  Tenkery

  Tomáš Záruba

 

Prameny
Bibliografie

  Jiří Horák, „Soupis prací Prof. Dra. V. Tille (1887—1916)“, in: NVČ, 1917, str. 84–87.

  Jiří Ježek — Josef Kvapil, „Soupis prací prof. Dra. V. Tille“. in: Sborník prací věnovaných profesoru dr. Václavu Tillovi k šedesátým narozeninám 1867—1927. Uspořádali Jiří Polívka, Jan Frček, Jiří Ježek a Jiří Horák. Vydala Národopisná společnost českoslovanská v Praze. Praha, Orbis 1927, str. 241–266.

  František Knopp, „Divadlo a film v díle Václava Tilleho. Bibliografie“, in: Václav Tille, Kouzelná moc divadla. Vybral, uspořádal, doslov napsal, bibliografii a přehledy sestavil František Knopp. Divadelní ústav, Praha 2007, s. 485–671.

  Ludvík Kunz, Soupis prací Zíbrtova Českého lidu: ročník I–XXXII, 1892—1932. Zprávy Společnosti čsl. národopisců. Ročník II, 1960. Suplement. — Příručky Společnosti čsl. národopisců. Svazek 1. — Společnost čsl. národopisců, Praha 1960, s. 229 + (3).

  Lubomír Linhart, „Soupis článků, statí, kritik a poznámek Václava Tille o filmu“, in: První estetik filmu Václav Tille. Československý filmový ústav, s. l., 1968, s. 87-88.

  Arno Sáňka: České bibliofilské tisky. Brno.

  Josef Šup, „Bibliografie“, in: Otokar Fischer: Václav Tille, Česká akademie věd a umění, Praha 1938, str. 45–63.

  František Všetička, „Bibliografie díla Václava Tilla“, in: Václav Říha, Praha, SNDK, 1964, s. 91-103.

  Retrospektivní bibliografie české literatury 1775—1945 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.).

Další prameny

  Václav Říha-Tille. Klub mladých čtenářů. Profily autorů knih KMČ. Praha, Albatros, 1980, str. 4.

  Václav Tille (1867—1937). Literární pozůstalost. Zpracovala Helena Krejčová. Edice inventářů, č. 375. Praha, Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1980, str. 131.

  Václav Tille (1867—1937). Literární pozůstalost, dodatky.. Zpracovala Helena Krejčová. Edice inventářů, č. 433. Praha, Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1987, str. 16.

  Dagmar Blümlová, Evropan Václav Tille. České Budějovice, Společnost pro kulturní dějiny, 2010, str. 150.

  Lubomír Linhart, První estetik filmu Václav Tille. Studie o jeho teoreticko kritické činnosti v oboru filmu, bibliografie a redakce vůbec prvního souboru všech jeho tištěných statí a rukopisných poznámek o filmu. Vydalo ústřední ředitelství ČSF — Filmový ústav / Československý filmový ústav, s. l., 1968, s. 192 + (2).

  Jarmila Lormanová, Hovory s Václavem Tillem. Novoročenka k Novému roku 1948. Praha, ELK, 1947.

  František Všetička, Václav Říha. Teorie dětské literatury, sv. 17. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy, 1964, s. 128.

 

 


 

 

( Poslední aktualizace 16. října 2016 )

 

 

 

Václav Tille kolem roku 1900Václav Tille kolem roku 1930

 

 

< < < < < <