in progressJan Amos Komenský

Soupis korespondence


(1622—1670)


1622

18. II. 1622 — sine loco

  „Manželko má milá, klenote můj po pánu Bohu nejdražší!“ (= Magdalena Komenská).

Ed.: in: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské 1622, 1843 (pp. 7–9). — Repr. Josef Šmaha, in: Posel z Budče: týdenník vychovatelský pro učitelstvo národních škol v Čechách, na Moravě, v Slezsku a na Slovensku XXII/38, (Skrejšovský, Praha) 1891, pp. 702, 703. — Patera I (1–2). — Ryba 2: (10–11, 306).

1629

24. IX. 1629 — Lešno

  Illustrissimo principi etc., domino domino Christophoro Radivilio, duci in Biecze et Dubinki, sac. rom. Imperii principi, campiductori exercituum magni ducatus Lituaniae, Zyzmoriensi, Scivensi, Bystricensi etc. capitaneo etc., principi ac domino nostro clementissimo. — „Gratiam et pacem a Deo et Patre domini nostri Jesu Christi devotissimis animis precamur, illustrissime princeps, domine, domine clementissime“ (= Krzysztof Radziwiłł).

Ed.: Fr. Hrubý, „Prosebný list 36 českomoravských kněží emigrantů knížeti Kryštofu Radziwiłłovi z r. 1629“, in: ČČH 38, 1932, pp. 111–113; (subscriptores:) „Johannes Cyrillus, senior olim consistorii Pragensis | Georgius Erastus, senior ecclesiarum Moraviae | Wenceslaus Cornu Bolesl. | Johannes Laubmannus | Mathias Procopius | Martin Přemysl | Georgius Pauli Nymburgensis | Martinus Xilinus | Johannes Hermon | Sigismundus Tiessicius | Johannes Amos Comenius | Georgius Parvus | Wenceslaus Lochar | Johannes Stadius | Johannes Laurentius | Simeon Onesimus | Andreas Jacobides Policenus | Laurentius Srammius | Joannes Claudianus Beronaeus | Johannes Figulus | Danyel Tychykův..... | Wenceslaus Situs | Venceslaus Lipen | Johannes Chrysostomus | Matthaeus Theodorus Krokoczinsky | Wenceslaus Nigrinus | Venceslaus Caryon Boleslaviensis | Johannes Voytus | Johanes Fines | Georgius Laurinus | Johannes Sylvanus | Paulus Concordius | Johannes Libansky | Danyel Lewinsky | Petrus Cephas Velenovsky | Wenceslaus Onyas manu quisque propria subscripsit.“

Reg.: „Třicet šest kněží vyhnanců českých knížeti Kryštofu Radziwiłłovi: na přátelskou radu utíkají se ve své bídě o pomoc k bratrským církvím litevským. Ač hr. Rafael Lesčinský již část jich umístil na svých statcích a u svých polských přátel, přece přicházejí uprchlíci noví, takže vzrůstá z toho v Lešně drahota a tím i jejich nesnáze. Obracejí se proto i ke knížeti samému a poroučejí sebe, bratrské vdovy a sirotky i jeho dobrodušnosti a podpoře.“

Ms: Biblioteka Kórnicka, Ms. 1540 = BK 01540 (Kolekcja akt z lat 1615—1632: „List protestantów litewskich do K. Radziwiłła (Leszno, 1629) k. 3-4v“/!?/) (dříve Lwów, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Bibl. Koźnickiej/?/, MS. 1540).

1630

(1630?) — sine loco

  Ad Henricum Dobrzikovium.

Ed.: Patera VI (6–7).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 3a–4a; VI E 11, ff. 5a–8a.

(1630 — Lešno)

  Ad Sigismundum Evenium.

Ed.: Patera III (3–4). — Kvačala PR 7.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 1ab; VI E 11, ff. 1a–2a.

(1630) — sine loco

  Ad D. Seniorem Paliurum.

Ed.: Patera VIII (9–10).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 5b; VI E 11, ff. 10b–12a.

(1630 — Lešno) — sine subscriptione

  „Rozptýleným z Čech a Moravy posluchačům“, Č

Ed.: Kvačala I 3.

Ms: Herrnhut AB II R 1, Nr 11b.

(zač. r. 1630 — Lešno)

  Ad M. Abrahamum Mencelium.

Ed.: Patera IV (4–5); Kvačala PR 8 /datace/.

Tr.: Ryba 3: „Abrahamu Menzlovi“ (12–14, 306–307). — Ryba 1970 (9–11). — Brambora, VSK VIII (259—260): „Abrahámu Menzelovi [Začátkem roku 1630]“.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 1b–2a; VI E 11, ff. 2b–3b.

(1. pol. 1630 — Lešno)

  Ad illustrissimum D. D. Palatinum Belzensem (= Rafael Leszczyński).

Ed.: Patera VII (8–9).

Tr.: Ryba 5: „Vévodovi Bełzskému“ (17–20, 307–308). — Ryba 1970: „Rafaelu hraběti Leszczyńskému. V Lešně v první polovině roku 1630“ (11–14, 199).

Ref.: N–H 184 sq.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 4a–5a; VI E 11, ff. 8a–10b.

27. VI. 1630 — sine loco

  Ad M. Abrahamum Mencelium.

Ed.: Patera V (5–6).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 2b; VI E 11, ff. 4ab.

11. IX. 1630 — Olava — autograf

  Vysoce Urozenému Pánu Panu Karlovi Staršímu z Žerotína atd. na Brandejsi a hradě Přerově ....

Ed.: Patera II (2–3); Ryba 4: (14–16, 307).

Ref.: N–H 195.

Ms: Praha 1 Bb 1/1.

(1630/1631 — Lešno)

  Ad D. Jonstonum.

Ed.: Patera IX (10); Kvačala PR 9 /datace/.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 6a; VI E 11, f. 12a.

1631

(1. X. 1631 — Lešno)

  ad Ecclesiam Londino Batavam, L(?)

Ed.: Hrubant s. 7 (regest) = Hessels 2118.

Ms: London Dutch Church.

11. X. 1631 — Lešno

  A. Rivett, L.

Ms: Leyden BPL 282.

(konec r. 1631 — Lešno)

  ad Joh. Docemium.

Ed.: Patera XI (11–12); Kvačala PR 13 /datace/.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 7ab; VI E 11, ff. 15a–16b.

(konec r. 1631 — Lešno)

  ad D. Joh. Mochingerum.

Ed.: Patera X (10–11); Kvačala PR 12 /datace/.

Tr.: Ryba 6: „Janu Mochingerovi“ (20–23, 1–1). — Ryba 1970: „Janu Mochingrovi. V Lešně někdy roku 1631“ (14–18, 199).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 6a–7a; VI E 11, ff. 12b–15a.

1632

(1632 — Lešno)

  Ad Georg. Winklerum.

Ed.: Patera XII (12–13); Kvačala PR 15 /datace/.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 7b–8a; VI E 11, ff. 17a–18a.

22. IX. 1632 — (Lešno)

  Ad D. Martinum Moserum juniorem.

Ed.: Patera XIV (14–15); Kvačala PR 17 /datace/.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/89 (jen fotografie, na ní dopis datován: 22 Septembr. 1632); VIII F 23, ff. 9a–10a; VI E 11, ff. 20a–21a.

11. X. 1632 — Lešno

  J. Anchoran, L

Ed.: in: The Gate of Tongues. — Kvačala I 8 (exc.).

3. XI. 1632 — Lešno

  A. Hünefeld, N

Ed.: Kvačala II, pp. 170–171.

Ms: Gdańsk arch.

3. XI. 1632 — Lešno

  A. Hünefeld, L

Ed.: Kvačala II, s. 171.

Ms: Gdańsk arch.

3. XI. 1632 — Lešno

  J. Mochinger, L

Ed.: Kvačala II, s. 171–172; Kvačala PR 20.

Ms: Gdańsk arch.

(konec r. 1632 — Lešno)

  ad Georg. Winklerum.

Ed.: Patera XIII (13–14); Kvačala PR 16.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 8a–9a; VI E 11, ff. 18a–20a.

1633

(1633?) — sine loco

  ad Niclassium.

Ed.: Patera XX (18–19, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 12b; VI E 11, f. 24b.

(1633 — Lešno)

  ad D. J. H. Alstedium in Transylvaniam.

Ed.: Patera XVII (17); Kvačala PR 23.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 11ab; VI E 11, ff. 23a–24a.

(zač. r. 1633 — Lešno)

  Ad Mochingerum.

Ed.: Patera XVI (16–17); Kvačala PR 22 /datace/.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 11a; VI E 11, f. 23a.

I. (1633) — (Lešno)

  Ad D. Docemium.

Ed.: Patera XV (15–16); Kvačala PR 21.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 10ab; VI E 11, ff. 21b–22b.

(po II. 1633 — Lešno)

  Ad D. Mochingerum.

Ed.: Patera XIX (18); Kvačala PR 26.

Tr.: Ryba 7: „Janu Mochingerovi. V Lešně po únoru roku 1633“ (24–25, 309).

Ref.: N–H 215, 680.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 12ab; VI E 11, ff. 24ab.

12. III. 1633 — Lešno

  R. Leszczyński, L

Ed.: Antoni Danysz, „Nieznany list Jana Amosa Komeńskiego“, in: Muzeum, czasopismo poświecone sprawom wychowanie i szkolnictwa 26, (Lwów) 1910, tom 1, pp. 24–28.

Ref.: Josef Macůrek, „Z korespondence pobělohorské emigrace“, in: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university 23–24, 1975, řada historická—C, č. 21–22, pp. 153—166 (obzvl. 164). — Cp. Ioseph Korzeniowski (ed.), Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis, Volumen I. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1887—1893.

Ms: Kraków Ms. 367 III, č. 102.

4. V. 1633 — Lešno

  „Gratiam et Pacem a DEO Patre nostro, et Domino IESU CHRISTO. | Reverende Excellentissime, doctissimeque vir, Domine et frater in Christo faventissime, plurimumque observande“ (= Theodor Zwinger).

Ed.: Amedeo Molnár, „Dva listy Komenského, písaře jednoty bratrské“, in: Sedm statí o Komenském, Praha 1971, pp. 110–112: (subscriptores:) „Georgius Erastus Senior Moraviae, Matthias Procopius Senior Bohemiae, Johan-Amos Comenius Moraviae Senior, Paulus Fabricius Senior Bohemiae; Johannes Hermon, Wenceslaus Locharius, Johannes Laurentius, Petrus Cephas, Conseniores.“ — „Věcná a slohová analýza dopisů nejspíše ukáže, že jejich autorem je Komenský, tehdy právě od nedávna, od podzimu 1632 písař Jednoty.“ — „Čeští a moravští senioři a konsenioři rozptýlené Jednoty bratrské žádají profesora basilejské teologické fakulty a antistitia basilejské reformované církve Theodora Zwingera o zprostředkování hmotné podpory pro exulanty.“ (p. 109)

Ref.: cp. s. a. (1633?).

Ms: Basel, Universitätsbibliothek.

(5. V. 1633 — Lešno)

  ad Ecclesiam Londino Batavam, L (?)

Ed.: Hrubant s. 8 (regest) = Hessels 2232.

Ms: London Dutch Church.

5. V. 1633 — Lešno — sine subscriptione

  „Evangelicarum rerum publicarum ecclesiarumque per Helvetiam magistratibus“

Ed.: stejnojmenný tisk, s. l. (Lešno), tiskárna Jednoty bratrské 1633, 2°, dat.: „Lessnae Polonorum 5 maji anno 1633.“ — Subscriptores: Seniores Fratrum Unitatis ex Bohemia et Moravia.

Ref.: A. Kawecka-Gryczowa, „Leszno, ośrodek wydawniczy Jednoty“, in: A. Kawecka-Gryczowa, Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu, 1975, p. 382, nr. 11.

Ms: Kórnik — Biblioteka Kórnicka 31200 (Mf 334).

31. V. 1633 — Lešno

  „Gratia Christi nobiscum, Amen. Reverende vir, pater in Domino et Collega clarissime“ (= Johannes Rybiński).

Ed. & tr. (germanice): Bickerich, 1910, pp. 155–161: „Reverendo et clarissimo viro, D. Johanni Ribinio, Eccl. Maj. Pol. Superattendenti, Patri in Domino, et Collegae honorando, Grembocinam.“ — (Subscriptores:) „Georgius Erastus. Matthias Procopius. Johannes Amos Comenius. Paulus Fabricius m. p. Martinus Gertichius. Jacobus Memoratus.“

Ms: Poznań 1159.

(VII. 1633 — Lešno)

  ad D. Docemium.

Ed.: Patera XVIII (18); Kvačala PR 25 /datace/.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 11b–12a; VI E 11, f. 24a.

(1633 podzim) — sine loco

  ad Niclassium.

Ed.: Patera XXI (19).

Tr.: Ryba 8: „Niklassiovi. V Lešně na podzim roku 1633“ (25–26, 310). — Ryba 1970 (18–19, 199).

Ref.: N–H 216.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 12b; VI E 11; ff. 24b–25a.

(16. XI. 1633) — (Lešno) — sine subscriptione

  ad Ecclesiam Londino Batavam, L (?)

Ed.: Hrubant p. 9 (regest) = Hessels 2268.

Ms: London Dutch Church.

(konec r. 1633 — Lešno)

  ad S. Hartlib, L

Ed.: Alfred Stern, Milton und seine Zeit I 1, Leipzig 1877, pp. 476–477. — Patera XXII (19–21) (exc.). — Kvačala PR 28.

Tr.: Ryba 9: „Samueli Hartlibovi. V Lešně koncem roku 1633“ (26–30, 310–312). — Ryba 1970 (19–23, 199).

Ref.: N–H 235.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. Ba–Ha; VI E 11, ff. 25a–26b.

1634

4. I. 1634 — Lešno

  A. Rivett, L.

Ms: Leyden BPL 282.

(9. I. 1634 — Lešno)

  ad Ecclesiam Londino Batavam, L (?)

Ed.: Hrubant s. 9–10 (regest) = Hessels 2275.

Ms: London Dutch Church.

23. IV. 1634 — sine locosine subscriptione

  duchovní a školské hlavní správě v Brémách, L

Ref.: A. Schmidtmayer, in: MVGDB 71, 1933, p. 210.

Ms: Bremen T.2.b.2.9.

17. X. 1634 — Toruń / Thorunium

  „Clarissime vir, Amice in Christo honorande“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Čapková & Kyralová, in: AC 6, 1985, pp. 166–167: „1. Comenius to Samuel Hartlib. 7/17 October, 1634. It is a copy.“ — P. 166: „Making use of his two days' stop at Toruń, Comenius greets S. Hartlib in a letter and thanks for the financial support of 36 imperial phalers received by mediation of the Rev. Zimmermann. In the same letter he informs about his decision to return to Leszno and devote himself to completing his Pansophiae seminarium. The negotiations in Włodawa — in which the delegates from both parts of Poland and Lithuania took part and came upon an aggreement to have in common divine services and Church regulations — may be an example how to do away with the ecclesiastical dissensions.“

Ref.: Turnbull p. 342; Young p. 34.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/103.

1635

(19. IV. 1635 — Lešno)

  Duchovní a školské hlavní správě v Brémách, L

Ed.: A. Schmidtmayer in: MVGDB 71, 1933, pp. 210–211 (exc.).

Tr.: Ryba 10: „Duchovní a školské hlavní správě v Brémách. V Lešně 19. dubna 1635“ (30–31, 312); cosubscriptores: Jiří Erastus, Matěj Prokopius, Pavel Fabricius.

Ms: Bremen (blíže neuvedeno, zřejmě státní archiv).

3. VIII. 1635 — Lešno

  A. Colvius, L.

Ms: Leyden Pap. 2.

(1635/1637? 1634/1636?) — Lešno

  kněžím a kazatelům v Basileji, L

Ed.: Kvačala II 15 (druhá datace v rejstříku).

Ms: Basel.

1637

12. VI. 1637 — Lešno

  A. Colvius, L.

Ms: Leyden Pap. 2.

(konec r. 1637 — Lešno)

  městské radě vratislavské, L

Ed.: Kvačala PR 84: in: De serm. Lat. studio.

1638

26. I. 1638 — (Lešno)

  Ad S. Hartlib.

Ed.: Odložilík I: (pp. 164–170).

Tr.: Ryba 11: „Samueli Hartlibovi. V Lešně 26. ledna 1638“ (32–36, 313–314). — Ryba 1970 (23–27, 199–200).

Ms: London, Public Record Office: 30/15/3. part 1, Nr. 453 (foto PÚ 24/1).

8. III. 1638 — (Frankfurt) — ? ?

  ad S. Hartlib (N + L).

Ed.: Kvačala I 31 + 43 (exc.).

Ref.: Odložilík p. 176, pozn. 1 (list nebyl určen Hartlibovi, nebo, což je pravděpodobnější, nepochází od Komenského).

Ms: London Sloane 417.

8. III. 1638 — (Frankfurt)

  J. Hübner, N

Ed.: Kvačala I 44 (exc.).

Ms: London Sloane 417.

15. V. 1638 — (Lešno)

  A. G. de Sancto Amando, L

Ed.: Odložilík III: (pp. 173–176).

Ms: London, Public Record Office: 30/15/3, part 1, Nr. 453 (foto PÚ 24/4).

19. V. 1638 — (Lešno)

  S. Hartlib, L

Ed.: Odložilík II: (pp. 170–172).

Ms: London, Public Record Office: 30/15/3, part 1, Nr. 453 (foto PÚ 24/3).

1. VI. 1638 — (Lešno)

  „Reverende Collega et frater“ (= Johannes Rybiński).

Ed. & tr. (germanice): Bickerich, 1910, pp. 176–179 (Akten Obrzyckiana im Archiv des Johanniskirche zu Lissa): „R. Viro Dei Domino Johanni Rybinio, fratri observando“.

Ms: Poznań 1159.

1. VII. 1638 — (Lešno)

  S. Hartlib, L

Ed.: Odložilík IV: (pp. 176–178).

Ms: London, Public Record Office: 30/15/3, part 1, Nr. 453 (foto PÚ 24/2).

(konec 1638 / začátek I. 1639 — Lešno)

  Ad S. Hartlib.

Ed.: Kvačala II 25; Kvačala PR 101; /datace/ S. Souček, in: ČMM 38, 1914, pp. 464–466.

Tr.: Ryba 14: „Samueli Hartlibovi. V Lešně v září 1639“ (39–42, 315). — Ryba 1970: „“ (27–30, 200). — VSK VIII (261–263): „S. Hartlibovi“.

Ref.: N–H 300–301.

Ms: Oxford Rawlinson C 911.

1639

22. III. 1639 — Lešno — sine subscriptione

  B. Leszczyński, L

Ed.: Kvačala I 57.

Ms: Poznań 2225 (dříve odd. VIII. C.).

22. III. 1639 — Lešno

  ad M. Opitz.

Ed.: C. Ezechiel Pfarrer in Peterwitz, „Schreiben an einen Gelehrten in Schlesien, das Leben und die Schrifte Martin Opitzens betreffend“, in: Beiträge zur Critischen Historie VII, Leipzig 1741. — Josef Volf, „Ein unbekannter Brief des J. A. Comenius an Martin Opitz“, (v příloze faksimile dopisu), in: Bratislava 2, 1928, pp. 831sq. (= Die Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhmen, 1928, pp. 10./?/)

Tr.: Ryba 12: „Martinu Opitzovi. V Lešně 22. března 1639“ (36–37, 314).

Ref.: L. W. Forster, in: AC 26, 1970, p. 297: (v soukromém majetku Leopolda Sachse/??/).

Ms: Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, Ms. R 2306.

6. V. 1639 — Lešno

  Ad D. Stolcius.

Ed.: Kvačala II 23: in: A dextris et sinistris.

26. VI. 1639 — (Lešno)

  „Christus amor noster. | Nobilissime OPITI“ (= Martinus Opitz).

Ed.: Andreas Jaski a Jaskinsdorf, Magnorum quondam eruditissimorumque virorum epistolae ad Martinum Opitium ... ex Museio Jaskiano, Typis Rhetianis, Dantisci 1670 (Amsterdam 17052), p. 210. — J. Kvačala, in: Monatshefte VIII, 1899, p. 133. — Kvačala II 24. — Kvačala PR 97 (p. 135). — L. W. Forster, in: AC 26, 1970, p. 296.

Tr.: Ryba 13: „Martinu Opitzovi. V Lešně 26. června 1639“ (37–39, 314—315).

Ref.: Marian Szyrocki, „Martin Opitz“, in: Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft 4, (Berlin) 1956, pp. 199, 203. — L. W. Forster, in: AC 26, 1970, pp. 295–297: „apparently in Comenius's own hand ... holograph“.

Ms: Cambridge University Library, Ms. Add. 712 #89. — Oxford, Rawlinson C 911 (Forster, p. 295: „Moreover the excellent indices to the various manuscript collections of the Bodleian give no indication of the presence of a letter from Comenius to Opitz, though they list other letters from Comenius. It seems that Kvačala's notes had got confused...“)

1640

2. I. 1640 — Lešno

  M. Mersenne, L

Ed.: Kvačala Analecta 4.

Ms: Paris Ms. Nouvelles acquisit. français 6206 cf. 132.3... (sic!).

15. IV. 1640 — Lešno

  Ad D. J. Bal de Hoczew.

Ed.: Patera XXIII (21).

Tr.: Hendrich 7: „Komenský správcem školy. Panu Janu Balovi“ (pp. 24–25, 57).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/2; VI E 11, f. 159a.

2. V. 1640 — Lešno

  Ad D. J. Gorziski.

Ed.: Patera XXIV (21–22).

Tr.: Ryba 15: „Zbyňku Gorajskému z Goraj. V Lešně 2. května 1640“ (42–44, 316). — Ryba 1970 (31–33).

Ref.: N–H 314–315.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/3; VI E 11, ff. 159b–160b.

30. V. 1640 — sine loco

  Ad D. Christophorum Pandelium.

Ed.: Patera XXV (22–23).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/4; VI E 11, ff. 163a–164a.

28. VI.—7. VII. 1640 — Lešno

  D. Stolcius, L

Ed.: Kvačala II 27: in: A dextris et sinistris.

12. IX. 1640 — Lešno — autograf

  Ad Maecenatem (= B. Leszczyński).

Ed.: Patera XXVI (23–29). — Kvačala PR 107 (exc.).

Tr.: Růžena Skálová, VSK VIII (264–272): „Boguslavu Leszczyńskému. Osvícený příznivče!“ (pozn. Marta Bečková: 270–272).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/7; VI E 11, ff. 29a–36b.

6. X. 1640 — Lešno — autograf

  Ad illustrem D. Johannem Bal de Hoczew etc.

Ed.: Patera XXVII (30).

Tr.: Hendrich 8: „Urozenému pánu Janu Balovi z Hočeva atd.“ (pp. 25–27, 57). — Ryba 16: „Janu Balovi z Hoczewa. V Lešně 6. října 1640“ (pp. 45–46, 316). — Ryba 1970 (33–35, 200).

Ref.: N–H 315.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/5; VI E 11, ff. 161a–162a.

25. X. 1640 — Lešno

  Ad Johannem Laurentium Bohemum Wilnam.

Ed.: Patera XXVIII (31).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/6; VI E 11, ff. 162 ab.

18. XII. 1640 — (Lešno)

  J. Polyander, L

Ed.: W. R. Morfill, in: Krok 7, 1893, p. 220. — Kvačala II 32.

Ref.: L. W. Forster, in: AC 26, 1970, p. 297, pozn. 1.

Ms: Oxford MS Rawlinson Letters 76b, f. 167.

1641

19. I. 1641 — Lešno — autograf

  Ad Patronum (= B. Leszczyński?).

Ed.: Patera XXX (33–35).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/8; VI E 11, ff. 37a–39b.

4. II. 1641 — (Lešno) — autograf

  Ad Patronum (= B. Leszczyński).

Ed.: Patera XXXI (36–37). — Kvačala PR 112.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/9 (datace rukou Komenského: 1640); VI E 11, ff. 39b–41b.

17. II. 1641 — (Lešno)

  Comenius Hartlibio Salus.

Ed.: D. Čapková, in: AC 26, 1970, pp. 286–290: Copiae Litterarum Comenianarum. „Lesnae. 7/17 Februarii 1641.“ (MSS 2) — „There are two copies of this letter among Hartlib Papers with slight almost irrelevant differences but for two short passages missing in the manuscript copy signed here as MSS 2.“

Ref.: Turnbull p. 350.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/84/1-3.

7. III. 1641 — sine loco

  ad Hartlibium — „Salve“.

Ed.: D. Čapková, in: AC 26, 1970, pp. 290–292: „Comenius to Hartlib“ (one copy in Hartlib Papers).

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

7. III. 1641 — sine loco

  „Cognoscere an eo an meae illae prolixiores ad Te, Faventissime Moriane, recte venerint“ (= Johannes Morian).

Ed.: D. Čapková, in: AC 26, 1970, pp. 293–294: „Comenius to Morian“ (one copy in Hartlib Papers).

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

13. IV. 1641 — Lešno — sine subscriptione

  ad Ecclesiam Londino Batavam, L (?)

Ed.: Hrubant p. 12 (regest) = Hessels 2607.

Ms: London Dutch Church.

18. X. 1641 — Londýn

  Ad amicos Lesznae in Polonia agentes.

Ed.: Patera XXXII (38–41). — J. Kvačala, in: Monatshefte 2, 1893, pp. 74–78 (podle tisku v univ. knih. v Lipsku).

Tr.: Ryba 18: „Přátelům lešenským. V Londýně 18. října 1641“ (47–55, 317–318). — Ryba 1970 (35–43, 200–201).

Ref.: N–H 322—323.

Ms: BERLIN West (dříve Wrocław, městská knihovna) Ms. R 402 (Farrago epistolarum et carminum a Machnero et Hanel collecta), pp. 601–609.

15. XI. 1641 — Londýn — autograf

  Spectabilis Magnificentiae Viro, Dno Ludovico de Geer, Domino et Fautori ac patrone honorando.

Ed.: Patera XXXIV (42–43), dat.: „Londini 5/15 Novembris Anno 1641.“

Tr.: Ryba 19: „Ludvíku de Geerovi. V Londýně 15. listopadu 1641“ (56–59, 318). — Ryba 1970 (43–46, 201).

Ref.: N–H 334.

Ms: Stockholm Ep. D. 6. (foto ÚČSL 1024, cf. též 1025); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 16ab; VI E 11, ff. 45ab; VI B 17, ff. 2a–3b.

15. XI. 1641 — Londýn

  Ad reverendum Virum, Dominum Godefridum Hottonum.

Ed.: Patera XXXIII (41) — dat.: „Londini, 5/15. Novbr. 1641.“

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 17a; VI E 11, f. 47a; VI B 17, f. 4a.

19. XII. 1641 — Londýn

  Honorabili Domino, Ludovico de Geer, Patrono et Benefactori meo.

Ed.: Patera XXXVI (44–45), dat.: „Londini, 9/19 Dec. 1641 ... Stokholmiam.“

Tr.: Ryba 20: „Ludvíku de Geerovi. V Londýně 19. prosince 1641“ (59–61, 319). — Ryba 1970 (46–48, 201).

Ref.: N–H 334.

Ms: Stockholm Ep. D. 6. (dříve Stockholm arch.); (cf. foto ÚČSL 1026, 1027); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 17ab; VI E 11. ff. 47a–48a; VI B 17, ff. 5a–6a.

19. XII. 1641 — Londýn

  Ad Dominum Hottonum.

Ed.: Patera XXXVII (45–46).

Tr.: Ryba 21: „Bohumíru Hottonovi. V Londýně 19. prosince 1641“ (62–65, 319).

Ref.: N–H 334.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 17b–19a; VI E 11, ff. 48a–49b; VI B 17, ff. 7a–9a.

1642

6. II. 1642 — Londýn

  Ad Dominum Hottonum.

Ed.: Patera XXXVIII (47–48).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 19a–20b; VI E 11, ff. 49b–51a; VI B 17, ff. 10a–13a.

14. III. 1642 — Londýn

  Ad Dominum Hottonum.

Ed.: Patera XXXIX (49–51).

Tr.: Ryba 22: „Bohumíru Hottonovi. V Londýně 14. března 1642“ (65–71, 319). — Ryba 1970 (48–53, 201).

Ref.: N–H 334–335.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 20b–22b; VI E 11, ff. 51a–53a; VI B 17, ff. 14a–17b.

11. IV. 1642 — Londýn

  Ad Dominum Hottonum.

Ed.: Patera XL (51).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 22b; VI E 11, f. 53a; VI B 17, f. 18a.

16. IV. 1642 — Londýn

  ad Ecclesiam Londino Batavam, N

Ed.: Hrubant pp. 12–13 (regest) = Hessels 2673. — Reprodukce poslední strany autografu s dat. „6/16. 4. 1642" in: R. F. Young, Comenius in England, Oxford 1932, před s. 45.

Ms: London Dutch Church.

18. IV. 1642 — Londýn

  Ad Dominum Hottonum.

Ed.: Patera XLI (51–54).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 22b–25a; VI E 11, ff. 53b–55b; VI B 17, ff. 19a–23a.

9. V. 1642 — Londýn

  Ad Dominum Hottonum.

Ed.: Patera XLII (54–55).

Tr.: Ryba 23: „Bohumíru Hottonovi. V Londýně 9. května 1642“ (71–72, 320). — Ryba 1970 (54–55, 201).

Ref.: N–H 335.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 25a; VI E 11, ff. 55b–56a; VI B 17, ff. 24ab.

10. VI. 1642 — Londýn

  „Studii pansophici in Anglia Fautoribus...“.

Ed.: Patera XLIII (55–56).

Tr.: Josef Šmaha, in: Česká škola XI/16, 1889, pp. 244–247.

Ms: Gdańsk.

13. VII. 1642 — Amsterdam

  Samuel Hartlib (latine).

Ed.: Blekastad I: „Comenius an Hartlib“, pp. 17–19 (exc.); „Hartlibs eigenhändiger Auszug aus dem Briefe des Comenius.“

Ref. Turnbull pp. 365–366.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (exc.); (foto Strahov DU III 33, ff. 1–2).

19. VIII. 1642 — Norrköping

  Ad dominum Ludovicum de Geer (Stockholmiam).

Ed.: Patera XLV (57).

Tr.: Ryba 24: „Ludvíku de Geerovi. V Norrkiöpingu 19. srpna 1642“ (72–73, 320). — Ryba 1970 (55–56, 201).

Ref.: N–H 339.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 25b–26a; VI E 11, ff. 56b–57a; VI B 17, ff. 26ab.

29. VIII. 1642 — Finspång

  Admodum reverendo, clarissimo doctissimoque Viro Domino Johanni Matthiae Gotho S. Theol. Doctori et serenissimae Regiae Majestatis a Consiliis sacris Domino observando.

Ed.: Arkenholz, Mémoires I, p. 292. — Beda Dudík, Forschungen in Schweden, 1852, p. 445. — Patera XLVI (57).

Tr.: Ryba 25: „Janu Matthiae. Ve Finspångu 29. srpna 1642“ (74, 320). — Ryba 1970 (56–57, 201).

Ref.: Flajšhans p. 54. Uždil p. 107. N–H 340.

Ms: Linköping acta J. Matthiae, tom. 74; Uppsala Ms. G 171, f. 72 (foto ÚČSL 1029; Plzeň TV 3.373; Strahov DT I 14).

10. IX. 1642 — Norrköping

  Admodum reverendo Viro D. Johanni Matthiae ss. Theol. Doctori et serenissimae Regiae Majestatis a Consiliis sacris etc. Domino et Fautori honorando.

Ed.: Arkenholz, Mémoires I, p. 292. — Beda Dudík, Forschungen in Schweden, 1852, pp. 445–447. — Patera XLVII (58).

Ref.: Flajšhans, p. 54. Uždil, p. 107.

Ms: Linköping; Uppsala Ms. G 171, f. 74; (foto ÚČSL 1032; Plzeň TV 3.373; Strahov DT I 14).

14. IX. 1642 — Norrköping

  Joachim Jungius, L

Ed.: Gottschalk Eduard Guhrauer, Joachim Jungius und sein Zeitalter, Cotta, Stuttgart und Tübingen 1850 (repr. G. Olms, 1997), p. 264. — Kvačala I 82. — Kvačala PR 117 (v obou otiscích s omylnou datací; v dopise stojí „4. IX. stylo vetero“!).

Tr.: Ryba 26: „Jáchymu Jungovi. V Norrkiöpingu 14. září 1642“ (75, 321).

Ms: Hamburg.

16. IX. 1642 — Stockholm

  Nobilissimo Viro Dno Ludovico de Geer, Patrono meo, Norcopiam.

Ed.: Patera XLVIII (59).

Tr.: Ryba 27: „Ludvíku de Geerovi. Ve Štokholmu 16. září 1642“ (76–77, 321). — Ryba 1970: „Ve Stockholmu“ (57–58, 202).

Ref.: N–H 341.

Ms: Stockholm Ep. D. 6. (foto ÚČSL 1033).

16. IX. 1642 — Stockholm

  Ex literis ad dominum Joh. Loccenium JUDr., quibus commendabatur studiosus quidam.

Ed.: Patera L (60, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 26ab; VI E 11, f. 57a; VI B 17, f. 27a.

21. IX. 1642 — Norrköping

  Ex literis ad dominum Freinsheimium.

Ed.: Patera LI (60, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 26b; VI E 11, f. 57b; VI B 17, f. 27b.

22. IX. 1642 — Norrköping

  Illustri et Magnifico Viro, Dno Johanni Skytte, Baroni Duderhoff etc. etc. Academiae Cancellario, Domino et Patrono gratioso.

Ed.: Patera LII (60–61).

Tr.: Ryba 28: „Janu Skyttemu. V Norrkiöpingu 22. září 1642“ (77–79, 321).

Ref.: N–H 343.

Ms: Stockholm Ep. N. 3. (foto ÚČSL 1035).

13. X. 1642 — Barsundae

  Domino Ludovico de Geer.

Ed.: Patera LIII (61–62).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 26b–27a; VI E 11, ff. 57b–58a; VI B 17, ff. 28ab.

21. X. 1642 — Elbing

  (Joh. Wolzogen?), L

Ed.: Patera LIV (62–63). — Kvačala PR 119 (exc.).

Tr.: Ryba 29: „Janu Wolzogenovi. V Elbinku 21. října 1642“ (80–83, 322). — Ryba 1970 (58–61, 202).

Ref.: N–H 345.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/10; VI E 11, ff. 167a–169a.

28. XI. 1642 — Elbing

  Ad dominum Ludovicum de Geer.

Ed.: Patera LV (63–64).

Tr.: Ryba 30: „Ludvíku de Geerovi. V Elbinku 28. listopadu 1642“ (83–85, 323). — Ryba 1970 (61–63).

Ref.: N–H 346.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 27ab; VI E 11, ff. 58ab; VI B 17, ff. 29a–30a.

28. XI. 1642 — Elbing

  Ad dominum Johannem Wolzogenium.

Ed.: Patera LVI (64–65).

Tr.: Ryba 31: „Janu Wolzogenovi. V Elbinku 28. listopadu 1642“ (86–87, 323). — Ryba 1970 (63–64, 202).

Ref.: N–H 346.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 27b–28a; VI E 11, f. 59a; VI B 17, ff. 31ab.

10. XII. 1642 — Elbing

  Ad dominum Laurentium de Geer et dominum Hottonum.

Ed.: Patera LVII (65).

Tr.: Ryba 32: „Vavřinci de Geerovi a Bohumíru Hottonovi. V Elbinku 10. prosince 1642“ (87–88, 323–324).

Ref.: N–H 346.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 28ab; VI E 11, f. 59b; VI B 17, ff. 32ab.

26. XII. 1642 — Elbing

  Domino Joh. Wolzogen.

Ed.: Patera LVIII (65–67).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 28b–29b; VI E 11, ff. 60a–61a; VI B 17, ff. 33a–34b.

1643

20. IV. 1643 — Gdaňsk

  B. Nigrin, L

Ed.: Kvačala I 85 (Komenský?).

Ms: Poznań 2227 (dříve odd. X.).

21. IV. 1643 — Gdaňsk / Dantisci

  Ad dominum Johannem Wolzogenium Norcopiam.

Ed.: Patera LIX (67–68) + LX „Excerpta ex literis clariss. Comenii" (68–69, exc.).

Tr.: Ryba 33: „Janu Wolzogenovi. V Gdansku 21. dubna 1643“ (89–93, 325). — Ryba 1970 (65–68, 202–203).

Ref.: N–H 350.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 29b–30b; VI E 11, ff. 61a–62a; VI B 17, ff. 35a–36b; Stockholm Ep. D. 6. (exc., foto ÚČSL 1061, cf. 1036).

14. V. 1643 — Elbing

  ad Ecclesiam Londino Batavam, L

Ed.: Hrubant p. 13 (regest) = Hessels 2713.

Ms: London Dutch Church.

20. V. 1643 — sine loco(?)

  J. H. Bisterfeld, L (?)

Ref.: Cornélis de Waard (ed.), in: Correspondance du Père Marin Mersenne, religieux minime: août 1638 — décembre 1639, vol. VIII, CNRS, Paris 1963, p. 534. — Rf. Blekastad, Comenius, p. 730.

Ms: London Sloane 421–437 (u Bisterfeldovýeh dopisů A. Rivetovi).

2. VI. 1643 — Elbing

  E. Andreae, L

Ed.: O. Odložilík, in: AC 14, 1938, pp. 4–5, nr. 1.

Ms: London Add. MSS. 17912, f. 112.

15. VI. 1643 — Elbing

  J. Jungius, L

Ed.: Gottschalk Eduard Guhrauer, Joachim Jungius und sein Zeitalter, Cotta, Stuttgart und Tübingen 1850, p. 265. — Kvačala I 86. — Kvačala PR 120.

Tr.: Ryba 34: „Jáchymu Jungovi. V Elbinku 15. června 1643“ (93–94, 324–325).

Ref.: N–H 353.

Ms: Hamburg.

28. VI. 1643 — Gdaňsk

  Ad Patronum (= Louis de Geer).

Ed.: Patera LXII (70–71).

Tr.: Ryba 35: „Ludvíku de Geerovi. V Gdansku 28. června 1643“ (95–96, 325). — Ryba 1970 (68–70, 203).

Ref.: N–H 350, 367.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 30b–31b; VI E 11, ff. 62a–63a; VI B 17, ff. 37a–38a.

29. VI. 1643 — Gdaňsk

  Ad dominum Cancellarium (= Axel Oxenstierna).

Ed.: Beda Dudík, Forschungen in Schweden, 1852, pp. 447–448. — Ant. Gindely, in: Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XV, 1855, pp. 61–62. — Patera LXIII (71–72).

Ref.: Flajšhans, p. 54. Uždil, p. 107. Blekastad, Comenius p. 729 (neviděla).

Ms: Stockholm; Stockholm arch., sbírka Oxenstiernova (pouze opis z 19. stol., E 583 ser. B:I); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 31b–32a; VI E 11, ff. 63ab; VI B 17, ff. 39a–40a.

30. VI. 1643 — Gdaňsk

  Admodum reverendo, clarissimo doctissimoque Viro, D. Johanni Matthiae SS. Theol. Domini Serenissimaeque Svecorum Reginae a consiliis sacris Domino et Fautoris honorando.

Ed.: Beda Dudík, Forschungen in Schweden, 1852, pp. 448–450. — Patera LXIV (72–74).

Ref.: Flajšhans p. 54. Uždil p. 107.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 32a–33a; VI E 11, ff. 64a–65a; VI B 17, ff. 41a–43a; Linköping akta J. Matthiae, vol. 74; Uppsala Ms. G 171, f. 102 (foto ÚČSL 1038; Plzeň TV 3.373; Strah. DTI 14 J.

5. VII. 1643 — Elbing

  „Extractum ex Literis Clarissimi Domini Comenii ad me Elbingâ 5. Julii 1643 datis, de Bohemico translatum“ (= Petrus Figulus).

Ed.: Blekastad I: „Figulus an Axel Oxenstierna, Stockholm Ende Juli 1643“, pp. 103–104 (exc.).

Ms: Stockholm arch. E 600, heslo Figulus (exc.).

12. VII. 1643 — Gdaňsk

  Ad B. Nigrin.

Ed.: Kvačala I 87 (Komenský?).

Tr.: Ryba 36: „Bartoloměji Nigrinovi. V Gdansku 12. července 1643“ (97–101 [úryvky], 325–326).

Ref.: N–H 349.

Ms: Poznań 2227 (dříve odd. X.).

16. VII. 1643 — (Elbing)

  „Salutem dico. Frater dilecte...“ (extractum ex literis Comenii ad me 16. Julii 1643 datis, de Bohemico translatum) (= Petrus Figulus)

Ed.: Blekastad II: „Figulus an Axel Oxenstierna, Stockholm 13. VIII. 1643“, pp. 105–106.

Ms: Stockholm arch. E 600, heslo Figulus.

28. IX. 1643 — Elbing

  Ad dominum Joh. Wolzogen.

Ed.: Patera LXV (74–75).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 33a–34b; VI E 11, ff. 65b–67a; VI B 17, ff. 44a–46b; Stockholm Ep. D. 6. (exc., foto ÚČ SL 1039).

8. X. 1643 — Elbing

  Ad dominum d Joh. Matthiae (episc. Strengnensem).

Ed.: in: Acta Literaria Sveciae, vol. I, 1720, pp. 483–484. — Patera LXVI (76).

Ref.: Uždil, p. 107.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 34b–35a; VI E 11, ff. 67ab; VI B 17, ff. 47a–48a; Uppsala Ms. G 171, f. 106 (foto ÚČSL 1040; Plzeň TV 3373; Strah. DT I 14).

8. X. 1643 — Elbing

  Ad dominum Joh. Wolzogen.

Ed.: Patera LXVII (77–79).

Tr.: Ryba 37: „Janu Wolzogenovi. V Elbinku 8. října 1643“ (102–107, 326–327). — Ryba 1970 (70–75, 203).

Ref.: N–H 392.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 35a–37a; VI E 11, ff. 68a–70a; VI B 17, ff. 49a–52a.

15. X. 1643 — sine loco

  E. Andreae, L

Ed.: O. Odložilík, in: AC 14, 1938, pp. 5–6, nr. 2.

Ms: London Add. MSS. 17912, f. 113.

17. XI. 1643 — Elbing

  Ad dominum Joh. Wolzogen.

Ed.: Patera LXVIII (79).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 37ab; VI E 11, ff. 70ab; VI B 17, ff. 53ab.

1644

17. III. 1644 — sine loco

  Ex literis ad dominum Tobiam Andreae, historiarum et Graecae linguae professorem Groningae.

Ed.: Patera LXIX (79–80, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 37b; VI E 11, f. 70b; VI B 17, f. 54a.

17. III. 1644 — sine loco

  Ad dominum Ludovicum de Geer.

Ed.: Patera LXX (80).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 37b–38a; VI E 11, ff. 71ab; VI B 17, ff. 55ab.

18. VI. 1644 — Gdaňsk

  Ex literis ad dominum Hottonum.

Ed.: Patera LXXI (81, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 38ab; VI E 11, ff. 71b–72a; VI B 17, f. 56a.

16. VIII. 1644 — Elbing

  Ad dominum Tobiam Andreae.

Ed.: Patera LXXIII (82–83).

Tr.: Ryba 38: „Tobiáši Andreae. Naspěch v Elbinku 16. srpna 1644“ (107–110, 327–328).

Ref.: N–H 370.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 38b–39a; VI E 11, ff. 72a–73a; VI B 17, ff. 57a–58b.

28. IX. 1644 — Elbing

  Ad Patronum (= Louis de Geer).

Ed.: Patera LXXV (86–87).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 42ab; VI E 11, ff. 76ab; VI B 17, ff. 64a–65a.

28. IX. 1644 — (Elbing)

  Ex literis ad dominum Hottonum.

Ed.: Patera LXXIV (83–86, exc.). — Kvačala I 89 (exc.).

Tr.: Ryba 39: „Bohumíru Hottonovi. V Elbinku 28. září 1644“ (110–117, 328–329). — Ryba 1970 (76–83, 200–204).

Ref.: N–H 392.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 39b–42a; VI E 11, ff. 73a–75b; VI B 17, ff. 59a–63a; London Sloane 1465, f. 217.

26. X. 1644 — Elbing

  Admodum reverendo Patri D. Johanni Matthiae episcopo Stregnensi etc. Domno observando. Stockholm.

Ed.: Beda Dudík, Forschungen in Schweden, 1852, pp. 450–452. — Patera LXXVI (87–88).

Ref.: Flajšhans p. 54. Uždil p. 107.

Ms: Linköping; Uppsala Ms. G 171, f. 185 (foto ÚČSL 1060; Strahov DT I 14).

9. XI. 1644 — Elbing

  Ad dominum Hottonum.

Ed.: Patera LXXVII (88–89).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 42b–43b; VI E 11, ff. 77ab; VI B 17, ff. 66a–67a.

16. XI. 1644 — Elbing

  Ad ill. castellanum Chelmensem d. Zbygneum de Goray etc.

Ed.: Patera LXXVIII (89–90).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/11; VI E 11, ff. 169a–171a.

28. XI. 1644 — (Elbing)

  Ad J. Matthiae.

Ed.: Kvačala I 90.

Tr.: Ryba 40: „Janu Matthiae. V Elbinku 26. října 1644“ (118–119, 329).

Ref.: Uždil, p. 107.

Ms: Uppsala Ms. G 171, f. 188 (foto ÚČSL 1041; Plzeň TV 3 373).

29. XI. 1644 — Elbing

  Ad Patronum (= Louis de Geer).

Ed.: Patera LXXIX (90–91).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 43b–44b; VI E 11, ff. 78a–79a; VI B 17, ff. 68a–69b.

1. XII. 1644 — Elbing

  Ad Patronum (= Louis de Geer).

Ed.: Patera LXXX (92–93). — Kvačala PR 122 (exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 44b–45b; VI E 11, ff. 79a–80b; VI B 17. ff. 70a–72a.

1645

6. II. 1645 — (Elbing)

  Mart. Gertich a J. Bythner, L

Ed.: Kvačala I 91.

Ms: Poznań 1992 (dříve odd. V.).

8. II. 1645 — Elbing

  Ad J. Hevelius.

Ed.: Kvačala Anal. 7.

Ms: Paris Ms. Fond. lat. 10 347, f. 7.

24. II. 1645 — sine loco

  Ex epistola ad d. d. Zb. Goray, castellanum Chelmensem.

Ed.: Patera LXXXI (93–95, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/13; VI E 11, ff. 173a–175a.

3. III. 1645 — Elbing

  Ad d. d. Zb. Goray, castellanum Chelmensem.

Ed.: Patera LXXXII (95–96).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/14; VI E 11, ff. 175a–177b.

18. IV. 1645 — Elbing

  Nobilissimo et magnifico Viro, Dno Ludovico de Geer, Domino in Finspong etc. etc., Patrono observando.

Ed.: Patera LXXXIII (96–98).

Tr.: Ryba 41: „Ludvíku de Geerovi. V Elbinku 18. dubna 1645“ (120–124, 329–330). — Ryba 1970 (83–87, 204).

Ref.: N–H 381, 393.

Ms: Stockholm Ep. D. 6. (foto ÚČSL 1042, cf. 1043); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 45b–47a; VI E 11, ff. 80b–82a; VI B 17. ff. 73a–75a.

18. IV. 1645 — sine loco

  Ex literis ad dominium Hottonum.

Ed.: Patera LXXXIV (98, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, f. 47a; VI E 11, ff. 82ab; VI B 17, f. 76a.

26. IV. 1645 — Lešno

  evangelíkům augsburského vyznání, L

Ed.: Kvačala II 41.

Ms: Poznań (dříve odd. III A. Synodalia, nikoli Bibl. Raczyńskich 2 Haa 27!).

25. V. 1645 — Elbing

  Nobilissimo et magnifico Viro, Domino Ludovico de Geer, Domino et Patrono meo observando.

Ed.: Patera LXXXV (99–100).

Tr.: Ryba 42: „Ludvíku de Geerovi. V Elbinku 25. května 1645“ (124–126, 330). — Ryba 1970 (88–90, 204).

Ref.: N–H 381.

Ms: Stockholm Ep. D. 6. (foto ÚČSL 1044, cf. 1045); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 47a–48a; VI E 11, ff. 82b–83b; VI B 17, ff. 77a–78a.

25. V. 1645 — Elbing

  Ad Dominum Hottonum.

Ed.: Patera LXXXVI (100–101).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 48a–49a; VI E 11, ff. 83b–84b; VI B 17, ff. 79a–80b.

14. VI. 1645 — Elbing

  Ad Dominum Hottonum

Ed.: Patera LXXXVII (101–103). — Kvačala PR 124 (exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 49a–50b; VI E 11, ff. 85a–86a; VI B 17, ff. 81a–83a.

15. VI. 1645 — Elbing

  Ad dominum Wolzogen.

Ed.: Patera LXXXVIII A (103–105). — Kvačala PR 125 (exc.). — Pat LXXXVIII B „Monsieur!" (= francouzský překlad, 105–107).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 50b–52a; VI E 11, ff. 86b–88b; VI B 17, ff. 84a–86b; Stockholm Ep. D. 6. (francouzský překlad, foto ÚČSL 1046).

7. VIII. 1645 — Elbing

  Ad dominum Hottonum.

Ed.: Patera LXXXIX (107–108).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 52b–53a; VI E 11, ff. 88b–89b; VI B 17, ff. 88a–89a.

12. X. 1645 — Elbing

  Ad Patronum (= Louis de Geer).

Ed.: Patera XCIII (111–113).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 53a–54b; VI E 11, ff. 89b–91b; VI B 17, ff. 90a–92b.

12. X. 1645 — Elbing

  Ad dominum Hottonum.

Ed.: Patera XCIV (113–115).

Tr.: Hendrich 9: „Trpká práce pro Švédy. Z dopisu Hottonovi. (Komenský se brání proti výtkám.) V Elbangu 12. října 1645“ (pp. 27–28, 57–58). — Ryba 43: „Bohumíru Hottonovi. V Elbinku 12. října 1645“ (127–130, 330–331). — Ryba 1970 (90–94, 205).

Ref.: N–H 387. — Hendrich (1939, p. 57–58): „Komenský se zavázal, že svůj systém jazykového vyučování zpracuje pro potřebu škol švédských. K tomuto cíli se usadil v Elblangu. Náklad hradil Ludvík de Geer. Ten si přál, aby Komenský nejdříve vypracoval potřebné knihy školské, Komenský však stále byl lákán spíše k pracím vševědným; vedle toho se stále zabýval záležitostmi církevními. Geer mu měl zvláště za zlé, že se zúčastnil tak zvané smírčí rozpravy v Toruni. Odtud vyplynuly výtky, které Geer Komenskému učinil.“

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 54b–56a; VI E 11, ff. 91b–93b; VI B 17, ff. 94a–96a.

12. X. 1645 — Elbing

  Ad dominum d. Johannem Matthiae.

Ed.: Patera XCII (110–111).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 58a–59a; VI E 11. ff. 96b–97b; VI B 17, ff. 102a–103b.

14. XII. 1645 — Elbing

  Ad d. Zbygneum de Goray.

Ed.: Patera XCV (115–116).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/12; VI E 11, ff. 171a–173a.

1646

25. I. 1646 — Lešno — sine subscriptione

  Generoso et Magnifico Domino Domino Ludovico de Geer, Domino in Finspong etc. Patrono et Fautori benignissimo. Holmiam. — „Salutem per Christum Dominum Nostrum. Generose Magnificeque Domine, Domine Ecclesiarum Dei et ob Evangelium J. Ch. temporibus hisce afflictorum celebratissime et liberalissime Patrone et Fautor.“

Ed.: Loesche, „Ungedruckte Briefe“ 1896, pp. 103–104, nr. 4: „Lissa. 25. Januar 1646. Die Senioren der Unität an de Geer. Danksagung für empfangene Wohlthaten und Bitte um ferneres Wohlwollen. Original.“ (subscriptores:) „Paulus Fabricius M. pp. | Wenceslaus locharius M. p. | Petrus Cephas p. | Johannes Felinus suo et Fratrum nomine.“ — Kvačala I 93 (regest) (podle Loesche).

Ms: Leufsta, kartong 14.

27. II. 1646 — Elbing

  Ad Patronum (= Louis de Geer).

Ed.: Patera XCVII (117–118).

Tr.: Ryba 44: „Ludvíku de Geerovi. V Elbinku 27. února 1646“ (131–132, 331–332). — Ryba 1970 (94–96, 205).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 59ab; VI E 11, ff. 97b–98a; VI B 17, ff. 104a–105a.

24. V. 1646 — Elbing

  „Vota et Observantiam! Generosi, Nobilissimi, Praeclari Viri, Domini et fautores honorandi.“ (= Chenney Culpeper, Nicholas Stoughton, Ezechiel Woodward).

Ed.: Čapková & Kyralová, in: AC 6, 1985, pp. 168–171: „2. Comenius to Ch. Culpeper, N. Stoughton, Ez. Woodward. 24 May, 1646. It is a copy; the signature with a short explanation is by Comenius.“ — „After a break of three years in the contact with his friends and protectors in England, Ch. Culpeper, N. Stoughton, Ez. Woodward, Comenius informs them about some obstacles in his work on Pansophy. He expresses his wish to continue it after having completed the works for (Swedish) schools. He also commends George Ritschel (who is working in England and at the moment in need) to their liberality.“

Ref.: Turnbull p. 372.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/74/1-2.

25. V. 1646 — Elbing

  C. Callandrin a Ph. Op de Beeck, L

Ed.: Hrubant s. 13 (regest) = Hessels 2861.

Ms: London Dutch Church.

25. V. 1646 — Elbing

  „Salvere et prospere agere!“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Čapková & Kyralová, in: AC 6, 1985, pp. 171–177: „3. Comenius to Samuel Hartlib. 25 May, 1646. It is a copy.“

Ref.: Turnbull p. xxx.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/73/1-5.

29. XI. 1646 — Elbing

  Generoso Do Johanni Wolzogen, observando mihi.

Ed.: Patera CIII (120–121).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/15; VI E 11, ff. 190b–192a; VI B 17, ff. 106a–107b.

20. XII. 1646 — Elbing — autograf

  „Generose Domine Wolzogen, domine et fautor observandissime!“

Ed.: Bohumil Ryba, „K latinské korespondenci J. A. Komenského. II. Komenského list J. Wolzogenovi ze 20. XII. 1646“, in: LF 73, 1949, pp. 181–183 (comm. 185–186). „Tento list ... je cenným příspěvkem k doplnění dosavadních značně bohatých znalostí o vzniku díla Methodus lingvarum novissima...“ (p. 179)

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/16.

27. XII. 1646 — sine loco

  Ad Pastores Belg. ecclesiae Caladrinum et Optebekium.

Ed.: Patera CVI (125–126): Callandrinus / Calandrinus?; Ph. Op de Beeck.

Tr.: Ryba 46: „Pastorům Kaladrinovi a Optebekovi. V Elbinku 27. prosince 1646“ (139–142, 332–333). — Ryba 1970 (101–105, 206).

Ref.: N–H 410.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/18; VI E 11, ff. 200a–202b.

27. XII. 1646 — sine loco

  Ad S. Hartlib.

Ed.: Patera CIV (121–122).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/17; VI E 11, ff. 178a–179b.

(27. XII. 1646) — sine loco

  Ad G. Ritschelium.

Ed.: Patera CV (123–125).

Tr.: Ryba 45: „Jiřímu Ritschlovi. V Elbinku 27. prosince 1646“ (134–139, 332). — Ryba 1970 (96–101, 205).

Ref.: N–H 410.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/19; VI E h, ff. 202b–206a.

1647

21. I. 1647 — (Elbing)

  Ad S. Hartlibio

Ed.: Ant. Gindely, in: Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XV, 1855, pp. 546–547. — Patera CVII (126–129).

Tr.: Ryba 47: „Samueli Hartlibovi. V Elbinku 21. ledna 1647“ (142–148, 333–334). — Ryba 1970 (105–111, 206).

Ref.: N–H 410–411.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/20; VI E 11, ff. 206b–210b.

(21. I. 1647) — sine loco

  Ad G. Ritschelium.

Ed.: Patera CVIII (129).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/21 (datum vepsáno u předcházejícího konceptu 1 Bb 1/20); VI E 11, ff. 210b–211a.

14. III. 1647 — (Elbing)

  Nobilissimo Viro, Domini Johanni Wolzogen, mihi observando.

Ed.: Patera CIX (129–131).

Tr.: Ryba 48: „Janu Wolzogenovi. V Elbinku 14. března 1647“ (148–153, 334–335). — Ryba 1970 (111–115, 206–207).

Ref.: N–H 411.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/22; VI E 11, ff. 192a–195b; VI B 17, ff. 108a–111a.

11. IV. 1647 — Elbing — autograf

  Generoso et Magnifico Viro, Dño Ludovico de Geer N. N. Domino et Patrono mihi observando. — „Generose Domine, Patrone honorandissime.“

Ed.: Loesche, „Ungedruckte Briefe“ 1896, p. 105, nr. 5: „Elbing. 1/11. April 1647. Comenius an de Geer. Dank für Unterstützung und Versprechen ausdauernder Arbeit. Original.“ — Kvačala I 98 (podle Loesche); reprodukce autografu in: E. W. Dahlgren, Louis de Geer, hans lif och verk, Uppsala 1923, tom. II., mezi pp. 518/519 (rf. B. Ryba, in: LF 73, 1949, p. 179).

Ms: Leufsta kartong 14.

22. IV. 1647 — (Elbing)

  M. Gertich a J. Bythner, L

Ed.: Kvačala I 99.

Ms: Poznań 738 (dříve odd. A. 2.).

12.—15. VI. 1647 — sine loco

  Ad Hartlibium.

Ed.: Patera CXI (133–138).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/23; VI E 11, ff. 180b–189b.

15. VI. 1647 — Elbing

  Perillustri atque nobilissimo Domino, Domino Eduardo Baroni Herbert de Cherbury etc. etc. Domino et Fautori meo.

Ed.: Patera CX (131–133).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/25; VI E 11, ff. 212a–214b.

15. VI. 1647 — sine loco

  Ad G. Ritschelium.

Ed.: Patera CXII (138–139).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/24; VI E 11, ff. 189b–190b.

18. VI. 1647 — sine loco

  Nobilissimo et strenuo domino Johanni a Wolzogen.

Ed.: Patera CXIII (139–141).

Ms: Poznań 1405; Praha, Knihovna Národního musea: VI E 11, ff. 195b–198a.

(24. VI.? 21. III.?) 1647 „pridie solstitii“ — Elbing

  J. Hevelius, L

Ed.: Kvačala Anal. 10.

Ms: Paris Ms. Fond lat. 10347, f. 101.

25. VII. 1647 — Elbing

  J. Hevelius, L

Ed.: Kvačala Anal. 11.

Ms: Paris Ms. Fond. lat. 10347, f. 101.2. (sic!).

22. VIII. 1647 — Lüneburg

  J. V. Andreae, L

Ed.: O. Radlach, in: Monatshefte 2, 1893, pp. 69–72. — Kvačala I 102 (podle Radlacha). — Kvačala PR 130.

Tr.: Ryba 49: „Janu Valentinu Andreae. V Lüneburku 22. srpna 1647“ (154–159, 335–336). — Ryba 1970 (116–120, 207).

Ref.: N–H 415–416.

Ms: Wolfenbüttel Ms. Vol. 2133, f. 577.

18. IX. 1647 — Elbing

  J. Hevelius, L

Ed.: Kvačala Anal. 12.

Ms: Paris Ms. Fond. lat. 10 347, f. 102.3 (sic!).

26. IX. 1647 — Elbing

  J. Hevelius, L

Ed.: Kvačala Anal. 14.

Ms: Paris Ms. Fond. lat. 10347, f. 105.6. (sic!).

18. XI. 1647 — Elbing

  Nobilissimo et strenuo Equiti, Domino Johanni a Wolzogen etc., Domino et Amico suo colendo.

Ed.: Patera CXIV (141–142).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/26; VI E 11, ff. 198a–200a; VI B 17, ff. 112a–113b.

1648

(16. IV. 1648 — Elbing)

  J. Mochinger, L

Ed.: Kvačala Anal. 25 (exc.).

Ms: Paris Ms. Nouv. acquisit. franç. 6 206, f. 125.

25. VI. 1648 — Elbing

  J. V. Andreae, L

Ed.: Kvačala I 108. — Kvačala PR 136.

Tr.: Ryba 50: „Janu Valentinu Andreae. V Elbinku 25. června 1648“ (160–162, 336). — Ryba 1970 (121–123, 207).

Ref.: N–H 416.

Ms: Wolfenbüttel Ms. Vol. 2133, f. 579.

26. VI. 1648 — Elbing

  J. Hevelius, L

Ed.: Kvačala Anal. 29.

Ms: Paris Ms. Fond. lat. 10 347, f. 149.

31. VIII. 1648 — (Lešno)

  „Salutem, Frater dilecte!“ (= Peter Figulus).

Ed.: Blekastad II: „Comenius an Figulus, Leszno 31. VIII. 1648“, pp. 20–22; „Nach einer Abschrift im Archiv Hartlibs“.

Ref. Turnbull p. 372.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

(11. X. 1648) — sine loco

  Ad d. d. Johannem Matthiae.

Ed.: Ant. Gindely, in: Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XV, 1855, pp. 542–544. — Patera CXVIII (145–147).

Ms: Stockholm arch. (foto Strahov DV III 33, ff. 4–8); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 62b–65a; VI E 11, ff. 102a–104b.

11. X. 1648 — Lešno

  Illustrissimo Heroi, Domino, Domino Axelio Oxenstierna Moreae Australio Comiti etc. regnorumque Sveciae magno Cancellario, Domino gratiosissimo.

Ed.: Ant. Gindely, in: Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XV, 1855, pp. 541–542. —. — Patera CXVII (144–145).

Tr.: Hendrich 1: „Před mírem vestfálským. Vznešenému reku, pánu, panu Axelovi Oxenstiernovi, hraběti Södermöreskému atd, velkému kancléři říše švédské, pánu nejmilostivějšímu. | Nejjasnější pane, dobrodinče nejmilostivější!“ (7–9). — Ryba [Přídavek po osvobození]: „Axelu Oxenstjernovi“ (387–389): „Úpěnlivý a důrazný poslední hlas prosby o zastání posílaný (11. října 1648) švédskému kancléři Oxenstjernovi v poslední chvíli před podepsáním vestfálského míru (24. října 1648).“ — Ryba 1970 (123–125, 207–208).

Ref.: N–H 424–425. — Hendrich (1939, p. 53): „Tento list poslal Komenský švédskému kancléři Oxenstiernovi, aby ještě v posledním okamžiku se pokusil odvrátiti od Jednoty bratrské hrozící pohromu. Z výhod míru měly být vyňaty dědičné země císařovy; to znamenalo, že by se nesměl do Čech a Moravy vrátiti z vyhnanců nikdo, kdo by nezměnil svou víru. Na mírové vyjednávání, které se konalo v Osnabrücku, nemělo zakročení Komenského žádného vlivu. Mír Vestfálský [24. X. 1648] zpečetil osud Jednoty.“ (viz 1. XI. 1649)

Ms: Stockholm arch. E 583, heslo Comenius (bez data) (foto ÚČSL 1054–1055; Strahov DV III 33, ff. 3–4); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 61a–62a; VI E 11, ff. 101a–102a.

11. X. 1648 — sine loco

  Ad dominum Wolzogen.

Ed.: Patera CXVI (143–144).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/27; VI E 11, ff. 215a–216b.

1649

11. II. 1649 — Lešno

  Ad dominum J. Efronium po Janu Molitorovi (česky & latinsky).

Ed.: Patera CXXI (150–151).

Tr.: Ryba 51: „Janu Efronovi. V Lešně 11. února 1649“ (162–164, 336–337).

Ref.: N–H 429.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/32; VI E 11, ff. 227b–228a.

(11. II. 1649 — Lešno)

  Bratru Chodniciovi, Č

Ed.: Patera CXXIII (152–153).

Tr.: Ryba 54: „Janu Chodniciovi. V Lešně 11. února 1649“ (171 pouze post scriptum, 339).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/34; VI E 11, ff. 228b–229a.

11. II. 1649 — Lešno

  Generos et magnifico domino d. Johanni Marieszi de Marcuszfalva.

Ed.: Patera CXX (149–150).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/31; VI E 11, ff. 226b–227b.

11. II. 1649 — (Lešno)

  B. J. Sáporovi (česky)

Ed.: Patera CXXII (151–152).

Tr.: Ryba 52: „Janu Sáporovi. V Lešně 11. února 1649“ (165–166, 338).

Ref.: N–H 429.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/33; VI E 11, ff. 228ab.

11. II. 1649 — Lešno

  F. Petro Securio, Skalicium.

Ed.: Ant. Gindely, in: Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XV, 1855, pp. 548–549. — Patera CXIX (148–149).

Tr.: Hendrich 6: „Kárný list. Věrnému služebníku Kristovu, Petru Sekuriovi, milovanému bratru! | Pozdrav a lásku! Milovaný bratře!“ (pp. 20–24, 56–57). — Ryba 53: „Petru Sekuriovi. V Lešně 11. února 1649“ (pp. 167–170, 338–339). — Ryba 1970 (125–129, 208).

Ref.: N–H 429. — Hendrich (1939, p. 56): „K porozumění tomuto listu třeba věděti, že Bratří na Slovensku, a zejména ve Skalici, přihlásili se již roku 1644 na synodě ve Skalici za souvěrce helvetského vyznání, aby se vyhnuli pronásledování; neboť na sněmu v Bratislavě vytýkali katolíci evangelíkům , že na své fary dosazují pikarty a husity. (Viz Hrejsa, ‘Sborové Jednoty bratrské v cizině’, Reformační sborník, 1939.) Jednota bratrská byla bližší církvi helvetské než augsburské, poněvadž za hlavní svůj znak považovala kázeň. Nespojili se tedy Bratří se Slováky (ti byli vyznání augspurského); helvetská církev v Uhrách byla maďarská. Tím si ostatně Bratří zachovali větší samostatnost, neboť církví helvetských na slovenském území nebylo. Se souhlasem seniora Canisae vykonával Komenský dále svůj dozor nad Bratřími.“

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/30; VI E 11, ff. 223a–226b.

29. V. 1649 — sine loco

  Generose et magnifico Viro, Dno Ludovico de Geer, Dno et Patrone meo summe observando.

Ed.: Patera CXXIV (153).

Ms: Stockholm Ep. D. 6. (foto ÚČSL 1056).

(29. V.) 1649 — (Lešno)

  Generoso Domino Johanni Wolzogen, Fautori observando.

Ed.: Patera CXXV (153–154).

Tr.: Ryba 55: „Janu Wolzogenovi. V Lešně 29. května 1649“ (171–173, 339). — Ryba 1970 (129–131, 208).

Ref.: N–H 430.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/29; 1 Bb 1/28; VI E 11, ff. 217a–219b; VI B 17, ff. 114a–115a.

1. XI. 1649 — (Lešno)

  Illustrissimo excellentissimoque Comiti ac Domino, Domino Axelio Oxenstiernio, Moreae Australis Comiti etc. etc. etc., Domino gratiosissimo.

Ed.: Beda Dudík, Forschungen in Schweden, 1852, pp. 452–454; Ant. Gindely, in: Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XV, 1855, pp. 544–546. — Patera CXXVI (154–156)

Tr.: Hendrich 2: „ “ (9–13). — Ryba 56: „Axelu Oxenstjernovi. V Lešně 1. listopadu 1649“ (173–177, 339–340). — Ryba 1970 (131–134, 208–209).

Ref.: Flajšhans p. 54. Uždil p. 107. N–H 427.

Reg.: Hendrich (1939, p. 54): „Zoufalý list, který poslal Komenský Oxenstiernovi (11. X. 1648), nejenom neměl úspěch, nýbrž naopak vzbudil nevoli. Komenský se tedy tímto listem omlouvá.“

Ms: Stockholm arch. E 583, heslo Comenius (foto ÚČSL 1057–1058); Uppsala Palmsk 371, f. 99 (dříve II 349); Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 23, ff. 65b–67a; VI E 11, ff. 105a–106b.

2. XI. 1649 — (Lešno)

  Copia epistolae ad r. d. Ernestum Andreae (et clarissimum dominum Tobiam Andreae) missae.

Ed.: Patera CXXVII (156–158).

Tr.: Ryba 57: „Arnoštovi Andreae. V Lešně 2. listopadu 1649“ (178–182, 340–341). — Ryba 1970 (135–139, 209).

Ref.: N–H 430.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/35; VI E 11, ff. 219b–223a.

17. XI. 1649 — Lešno

  Nobilissimo et magnifico Viro, Dno Ludovico de Geer, Patrono summo.

Ed.: Patera CXXVIII (158).

Tr.: Ryba 58: „Ludvíku de Geerovi. V Lešně 17. listopadu 1649“ (182–183, 341).

Ms: Stockholm Ep. D. 6. (foto ÚČSL 1059).

(1649/1650 — Lešno)

  J. Dury, L

Ed.: in: Clavis apocalyptica: or, A prophetical key ... written by a German D(octor) and now translated out of High Dutch, London 1651. — Kvačala I 113 (exc.).

1650

14. I. 1650 — Lešno

  Milościwi Panowie Patronowie Zboru Orzeszkowskiego...

Ed.: Patera CXXX (159–160), subscriptores: Jan Bythner, Jan Comenius, Marcin Gertichius.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: /??/.

15. I. 1650 — Lešno — sine subscriptione

  Generoso et vere magnifico Domino, Dño Ludovico de Geer etc. Haereditario Domino in Finsbong etc. Patrono nostro gratiosissimo dentur. — „Magnifice et vere Munifice Domine, Dñe Patrone observande.“

Ed.: Loesche, „Ungedruckte Briefe“ 1896, pp. 106–107, nr. 7: „Lissa. 5/15 Januar 1650. Die Senioren der Unität an de Geer. Neujahrswunsch und Dank für Unterstützung. Original.“ (subscriptores:) „Wenceslaus Locharius m. p. | Petrus Cephas m. p. | Joh. Felinus m. p.“ — Kvačala I 115 (regest) (podle Loesche).

Ms: Leufsta kartong 14.

18. I. 1650 — sine loco

  Nobilissimo ac strenuo Viro, Domino Johanni Wolzogen, Equiti etc., Domino mihi honorando.

Ed.: Patera CXXXI (160–161).

Tr.: Ryba 59: „Janu Wolzogenovi. V Lešně 18. ledna 1650“ (183–185, 341–342). — Ryba 1970 (139–141, 209–210).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/36; VI E 11, ff. 236bb–238b; VI B 17, ff. 116ab–117a.

26. VI. 1650 — Lešno

  Ecclesiae Christi reformatae Dantisci Curatoribus (lat. & česky).

Ed.: Patera CXXXV (163–164), in marginem: „Přímluva za Puchovské zboru stavitele do Gdánska 1650".

Tr.: Ryba 60: „Reformované církvi gdanské. V Lešně 26. června 1650“ (186–187, 342).

Ref.: N–H 443.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/37; VI E 11, ff. 229b–230b.

(po 26. VI. 1650 — Lešno)

  Nobilissimis, magnificis spectabilisque Viri Domino Clementi Cölmero et Collegis, ecclesiae Christi reformatae Dantisci Curatoribus, Dominis et Patronis honorandis.

Ed.: Patera CXXXVI (164, cf. Patera CXXXV).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/38a; VI E 11, ff. 230b–231a.

5. VIII. 1650 — (Lešno)

  P. Colbovius, L

Ed.: Kvačala I 120. — Kvačala PR 150 (exc.). — Německy otiskl tento text F. Hofmann (in: Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum, hrsg. von K. Schaller, Nr. 3, 1974, pp. 126–153) s údajem: GOTHA Forschungsbibliothek, Cod. Chart. B.831a.

Ms: GOTHA.

8. VIII. 1650 — Lešno

  Ad d. Adrianum von der Linde, praesidem

Ed.: Patera CXLI (166–167).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/39; VI E 11, ff. 234a–235b.

2. IX. 1650 — Lešno

  (G. II. Rákóczi? Zs. Rákóczi?), L

Ed.: Patera CXLIII (168–169).

Ref.: Blekastad, Comenius p. 479, n. 207.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 3/13; VI E 11, ff. 112ab.

2. IX. 1650 — (Lešno)

  Ad d. Tolnai.

Ed.: Patera CXLIV (169–171).

Tr.: Ryba 61: „Janu Tolnaiovi. V Lešně 2. září 1650“ (187–192, 342–343). — Ryba 1970 (141–156, 210).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 3/14; VI E 11, ff. 112b–114b.

1652

20. V. 1652 — (Potok)

  rádcům G. II. Rákócziho, L

Ed.: in: Lux e tenebris. — Kvačala I 131.

22. V. 1652 — (Potok)

  J. H. Bisterfeld, L

Ed.: in: Lux e tenebris. — Kvačala I 132.

(1652/1653 — Potok)

  J. H. Bisterfeld, L

Ed.: in: Lux e tenebris. — Kvačala I 133 (exc.).

1653

(14. VI. 1653 — Potok)

  J. H. Bisterfeld, L

Ed.: in: Lux e tenebris. — Kvačala II 60 (exc.).

1654

22. VI. 1654 — Púchov

  „Memorial strany kněh v Puchově, v Pataku zanechaných“.

Ed.: Patera CXLVIII (174–175), podpisy: Jan Komenský, Jan Efron, Jan Molitor.

Tr.: Ryba 62: „Poznamenání o knihách potockých. V Púchově 22. června 1654“ (192–193, 343–344).

Ref.: N–H 489.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/88.

(3. VII. 1654 — Lešno) — sine subscriptione

  ad S. Hartlib.

Ed.: Thomas Birch, A collection of the State papers of John Thurloe, Woodward & Davis, London 1742, vol. 2. — Kvačala I: CXLIII: „Komenský Hartlibovi. [Z Lešna 1654. — 3. července.] ... Coll. vydavatel“ (podle Birche).

Reg.: „Pozdrav Duraeovi, o němž milé zprávy obdržel. Potřebí veliké opatrnosti, neboť jistý čelný muž uherský asi před rokem se vyjádřil, že císař má tři úhlavní nepřátele: jakéhosi Duraea, Komenského a ještě jednoho, jehož jméno neuvádí. | Ten třetí jest nepochybně Hartlib. Tajemné narážky ukazují na nějakou skrytou allianci mezi evangelíky.“ (Kvačala I p. 187)

Ms: Thurloe Papers /?/.

29. VII. 1654 — (Lešno)

  Exemplar literarum D. I. A. Comenij ad Samuelem Hartlibium | Lesnâ-Polonorum, die 19/29 Iulij. 1654.

Ed.: Blekastad V: „Comenius an Hartlib, Leszno 19./29. VII. 1654“, pp. 113–316; „Abschrift aus dem Archiv Hartlibs“.

Ref.: Turnbull p. 374.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 9–12).

9. IX. 1654 — (Lešno)

  S. Hartlib, L

Ed.: Kvačala I 145.

Ms: London Sloane 648.

(1655? — Lešno)

  (S. Hartlib?), L

Ed.: in: Nicolaus Arnoldus, Discursus theologicus contra Johannis Comenii praetensam Lucem in tenebris, Franeker 1659, p. 90. — Kvačala II 71 (exc.; Komenský?).

1655

23. I. 1655 — (Lešno)

  An Extract of a Letter, from Mr. Comenius, written to Mr. Hartlib; Lesna. 23. Januar. 1655. In the behalfe of the Transsylvanian Agent sent in to Sweden and England (latine).

Ed.: Blekastad VI: „Comenius an Hartlib, Leszno 23. I. 1655“, pp. 117–118 (exc.); „Abschrift im Archiv Hartlibs“.

Ref.: Turnbull p. 374.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (exc.).

(II./III. 1655 — Lešno)

  P. Figulus, L (= překlad z češtiny)

Ed.: Kvačala I 149 (exc.).

Ms: London.

(IV. 1655 — Lešno)

  J. Dury, L

Ed.: Kvačala I 151 (exc.).

Ms: London Addit. 4364, p. (= f.?) 49b ets.

(IV.? 1655? 1656? — Lešno)

  H. R. Stucki, L

Ed.: Kvačala I 150 (exc.).

Ref. Blekastad, Comenius p. 36, n. 64.

Ms: London Pell, Addit. 4364, p. 159 (exc.).

20. V. 1655 — sine loco

  Generosissimo Domino Andreae de Klobusitz.

Ed.: A. Szilágy, in: Transsylvania et bellum boreo-orientale, tomus I, 1890, pp. 388–390. — Patera CLI (177–178).

Ms: Budapest.

24. V. 1655 — sine loco

  Gratiosissimo Domino Domino Andreae Klobusiczky etc. etc., Patrono meo.

Ed.: in: Monumenta Hungariae historica XXIII, 1874, pp. 178–179, No. CIII. — Patera CLII (178–179).

Ms: Budapest.

VI. 1655 — Lešno

  Ad M. Endter.

Ed.: in: Erud. schol. Atrium. — Kvačala I 152. — Kvačala PR 160.

Tr.: Ryba 63: „Michalu Endterovi. V Lešně v červnu 1655“ (195–198, 344). — Ryba 1970 (146–150, 210).

Ref.: N–H 511.

22. VII. 1655 — sine loco

  Generosissimo Domino Domino Andreae de Klobusitz, etc.

Ed.: A. Szilágy, in: Transsylvania et bellum boreo-orientale, tomus I, 1890, pp. 390–392. — Patera CLIII (179–181).

Ms: Budapest.

4. VIII. 1655 — sine loco

  Generosissimo Viro Domino Andreae de Klobusitz etc.

Ed.: in: Monumenta Hungariae historica XXIII, 1874, pp. 217–219, No. CXXIX. — Patera CLIV (181–182).

Ms: Budapest.

6. IX. 1655 — sine loco

  Generoso Viro, Domino Andreae de Klobusitz Praefecto.

Ed.:   A. Szilágy, in: Transsylvania et bellum boreo-orientale, tomus I, 1890, pp. 393–394. — Patera CLV (182–183).

Ms: Budapest.

(X. 1655 — Lešno)

  P. Figulus, L (= překlad z češtiny)

Ed.: Kvačala I 154 (exc.).

Ms: London Pell, Addit. 4365, p. (= f.?) 3b ets. + p. 352.

(1655/1656 — Lešno)

  (S. Hartlib?), L

Ed.: Kvačala II 72 (exc.).

Ms: London Ms. Addit. 4365.

1656

(8. I. 1656 — Lešno)

  P. Figulus, L (= překlad z češtiny)

Ed.: Kvačala I 158 (exc.).

Ms: London Pell, Addit. 4280, p. 51 (exc.); Addit. 4365, p. (= f.?) 142b + p. 370.

31. I. 1656 — sine loco

  Nobilissimo Viro, Domino Constantino Schaumio, Amico meo.

Ed.: in: Monumenta Hungariae historica XXIII, 1874, pp. 301–303, No. CLXXVII. — Patera CLVI (183–185).

Ms: Budapest.

(7. IV. 1656 — Lešno)

  P. Figulus, L (= překlad z češtiny)

Ed.: Kvačala I 160 (exc.).

Ms: London Pell, Addit. 4365, p. 172 + p. 224.

13. V. 1656 — sine loco

  „Johannes Amos Comenius omnibus amicis sanctis salutem et observantiam“.

Ed.: Blekastad III: „Comenius an Freunde an ungenanntem Ort 13. V. 1656“, pp. 23–24; „Abschrift aus dem Archiv Hartlibs“.

Ref.: Turnbull p. 374.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 13–14).

(22. V. 1656 — Slezsko)

  Ad P. Figulus (= překlad z češtiny).

Ed.: Kvačala I 162 (exc.).

Tr.: Ryba 64: „Petru Figulovi. Kdesi ve Slezsku 22. května 1656“ (198–201, 345–346: „dopis byl psán česky, ale dochoval se jen v latinském překladu Figulově“). — Ryba 1970 (150–153, 210–211).

Ref.: N–H 517–518.

Ms: London Pell, Addit. 4280, p. 6 ets. (exc.).

24. VI. 1656 — Štětín

  ad Rulicium — „S. P. D.“ (= Johan Rülz).

Ed.: Thomas Birch, A collection of the State papers of John Thurloe, Woodward & Davis, London 1742, vol. 5. — Kvačala I: CLXIV: „Komenský Ruliciovi. Ze Štětína 1656 — 14/24. června“ (podle Birche).

Tr.: Ryba 65: „Janu Ruliczovi. Ve Štětíně 24. června 1656“ (202–204, 346). — Ryba 1970 (153–155, 211).

Reg.: „Naříká si na velikou ztrátu, o které jinak pomocníci jeho už mohli podati zprávu. Nyní právě dlí ve Frankfurtě n. O. a možno, že navštíví krále švédského; potom však se chystá do Hollandska nabídnout svých prací Elzevirovi; snad půjde až do Anglie, poněvadž od Schauma má zprávy velmi důležité. Žádá, aby tyto věci sdělil Hartlibovi“ (Kvačala I p. 207)

Ref.: N–H 520.

Ms: Thurloe Papers /?/.

3. VIII. 1656 — (Hamburk)

  „Nobilissime Amicorum!“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Blekastad IV: „Comenius an Hartlib, Hamburg 3. VIII. 1656“, pp. 25–26; „Abschrift aus dem Archiv Hartlibs“.

Ref.: Turnbull p. 375.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 15).

31. VIII. 1656 — Amsterdam

  „Benedictus sit Dominus Deus noster et Sanctum nomen ejus! Honorande Domine et Amice in Christo...“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Blekastad V: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 31. VIII. 1656“, pp. 27–29; „Abschrift im Archiv Hartlibs“.

Ref.: Turnbull p. 375.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 16–17).

1. IX. 1656 — Amsterdam

  Ad dominum G. Ph. Harsdörfferum.

Ed.: Patera CLXII (187–184). — Kvačala PR 165.

Tr.: Ryba 66: „Jiřímu Filipu Harsdörfrovi. V Amsterodamě 1. září 1656“ (204–208, 346–347). — Ryba 1970 (155–158, 211–212).

Ref.: N–H 522.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/41; VI E 11, ff. 241a–244a.

1. IX. 1656 — Amsterdam

  Ad d. Hesenthalerum.

Ed.: Patera CLXIII (184–186). — Kvačala PR 166.

Tr.: Hendrich 11: „Ztráty Komenského při požáru Lešna. Panu Hessenthalerovi. | V Amsterodamu 1. září nového stilu 1656. Tvůj, jejž znáš. K.“ (pp. 31–34, 58–59). — Ryba 67: „Magnu Hesenthalerovi. V Amsterodamě 1. září 1656“ (208–211, 347–348).

Ref.: N–H 522. — Hendrich (1939, p. 58): „Poláci zapálili Lešno v sobotu 29. dubna 1656; město hořelo ještě v neděli a v pondělí.“

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/40; VI E 11, ff. 238b–241a.

13. X. (1656) — (Amsterdam) — autograf

  „Salutem Plurimam! Amicissime Vir“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Blekastad VI: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 13. X. 1656“, pp. 30–34; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 375: „A letter, to Hartlib I think, of October 3/13, which I place in this year [1656] because it mentions Dury as having been recently in Amsterdam, says that Comenius is writting that day, not Rulice, but that next week Rulice will write, not Comenius, and that they will continue to write alternately in that way, which will mean that Hartlib need write only to one or to other, but not to both, while they are together ‘and, by the Grace of God, united’.“

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

25. X. + 11. XI. 1656 — Amsterdam

  Ad Mart. Gertichium.

Ed.: Kvačala I 169.

Ms: Poznań 739 (dřívější označení: archiv Jednoty).

(XI. 1656 — Amsterdam)

  Ad S. Hartlib.

Ed.: Kvačala I 170 (exc.).

Tr.: Ryba 68: „Samueli Hartlibovi. V Amsterodamě v listopadu 1656“ (211–212, 348–349). — Ryba 1970 (159, 212).

Ms: London Pell, Addit. 4365, p. 276.

15. XII. 1656 — (Amsterdam) — autograf

  Svavissime amicorum! (= Samuel Hartlib).

Ed.: Blekastad VII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 15. XII. 1656“, pp. 35–36; „Autograph des JAC“.

Ref.: Turnbull p. 375.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

1657

(1657) — sine locosine subscriptione

  (to S. Hartlib?) (anglice).

Ed.: Thomas Birch, A collection of the State papers of John Thurloe, Woodward & Davis, London 1742, vol. 6. — Kvačala I: CLXXXVII (230–231): „[Komenský Hartlibovi] (Z latiny přelož. do angličtiny)“ | „List tento má jen nadpis »politická zpráva« ve velké sbírce listin sekretáře Cromwellova; ale pisatele je snadno uhodnout, i adresát bude sotva kdo jiný, než naznačeno.“ (podle Birche).

Reg.: „Reflexe o politickém postavení se zřejmou antipathií proti Rakousku. Jinak se kojí nadějí, že práci Duryiově Pán požehná a že křesťany přivede v jednotu víry. Syllogismus orbis terarum practicus poslal i Rákoczimu i králi Švédskému. — Nové zprávy, zvláště o loďstvu, o poměrech Švédska a Hollandska se napravujících, o úspěších Španělských, o porážce Švédské. Lilliho Ephemerides. Komenským vydaný spis Lux in Tenebris jen v tom podává pravdu, co píše o Turcích.„ (Kvačala I p. 230–231)

Ms: Thurloe Papers /?/.

1. I. 1657 — sine loco

  J. Rülz (Rulicius), L

Ed.: J. A. Comenius, Opera didactica omnia. Editio anni 1657 lucis ope expressa, Pragae 1957, tom. 2, pars IV, 9–10 (= faksimile): ODO IV, 9–10.

4. I. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  „Cum novi anni auspiciis novas Valetudinis Vires renovationemqve, ut Aqvilae, animatus voveo, dilectissime in Deo amice“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Blekastad VIII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 4. I. 1657“, pp. 37–38; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 376.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

25. I. 1657 — Amsterdam

  Ad dominum Harsdörfferum.

Ed.: Patera CLXV (191–192), dat. „Amsterdami 15/25 Januarii 1657“. — Kvačala PR 168 (s chybnou datací).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/42; VI E 11, ff. 244a–246a.

5. II. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  Ad Dominum Hartlibium — „Salutem Plurimam!“

Ed.: Kvačala I 213–214 (jen část, podle neúplného a chybného opisu v Poznani). — Blekastad IX: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 5. II. 1657“, pp. 39–40; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 376.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers); Poznań 1116 (dříve odd. VII.).

28. II. 1657 — Amsterdam

  Mart. Gertich, L, post scriptum N + P

Ed.: Kvačala I 174.

Tr.: Ryba 69: „Martinu Gertichovi. V Amsterodamě 28. února 1657“ (213–216, 349–350). — Ryba 1970 (160–163, 212).

Ref.: N–H 523–524.

Ms: Poznań 739 (dříve odd. VII.).

14. III. 1657 — Amsterdam

  „Vota omnis prosperitatis! Celeberrime Vir, Domine Reverende“ (= Johan Jacob Ulrich).

Ed.: Čapková & Kyralová, in: AC 6, 1985, pp. 177–178: „(4.) Comenius to Johan Jacob Ulrich. 14 March, 1657. It is a copy.“

Ref.: Turnbull p. 376.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/102/1.

(cca VII. 1657) — sine loco

  Admodum reverende, clarissime Vir! (nejmenovanému pastoru v Belgii).

Ed.: Patera CLXVIII (194–195).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/43.

9. VII. 1657 — Amsterdam

  Ad Ulricum Tigurium.

Ed.: Patera CLXIX (195–196).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/44.

13. VII. 1657 — Amsterdam — autograf

  ad Hartlibium — „Salutem et Observantiam“.

Ed.: Čapková & Kyralová, in: AC 7, 1987, pp. 179–180: „1. Comenius to Samuel Hartlib. 3/13 July, 1657. It is an autograph.“ — „Comenius sends some matters that have come from Gdańsk (Danzig) and promisses that, soon, he will send more extensive matters. He is astonished that, by the last post, no news came concerning Rulicius. He has not yet heard from him, neither has he any information about Schaum.“ (p. 179)

Ref.: Turnbull p. 376.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/61/4.

18. VII. 1657 — Amsterdam — autograf

  „Amicissime in Deo“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Čapková & Kyralová, in: AC 7, 1987, pp. 180–182: „2. Comenius to Samuel Hartlib. 8/18 July, 1657. It is an autograph.“ — „Because of the supposed Hartlib's distrust of the prophecies Comenius did not send him his edition of Lux in tenebris. However, after having received Hartlib's letter he expects Hartlib's interest and sends twelve copies of that ‘divinum opus’. Hartlib and Dury should get one copy each, Cromwell three copies (bound in leather), the rest to be distributed by Hartlib, e. g. for the councellors of State and statesmen.“ (pp. 181–182)

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/111/21-22.

20. VII. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  A Monsieur M. Samuel Hartlib (latine).

Ed.: Blekastad X: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 20. VII. 1657“, pp. 41–44; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 18–21).

27. VII. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  A Monsieur M. Samuel Hartlib (latine).

Ed.: Blekastad XI: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 27. VII. 1657“, pp. 45–47; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 22–25).

3. VIII. 1657 — Amsterdam — autograf

  ad Hartlibium — „Christus salvator et sanator noster!“

Ed.: Čapková & Kyralová, in: AC 7, 1987, pp. 182–184: „3. Comenius to Samuel Hartlib. 3 August, 1657. It is an autograph.“ — „Comenius expresses his anxiety of the health of Hartlib and Rulicius who, both, have been ill. Comenius himself was suffering from diarrhoea. He mentions again Lux in tenebris the twelwe copies of which have been sent to Hartlib and relates about J. Starkius who has been driven from Lithuania to exile in Latvia.“ (p. 182)

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers): 7/61/11.

10. VIII. (1657) — (Amsterdam) — autograf

  Monsieur Samuel Hartlib — „Salutem Plurimam!“ (latine).

Ed.: Blekastad XII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 10. VIII. 1657“, pp. 48–51; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 26–29).

18. VIII. 1657 — Vratislav

  J. Svatoš, L

Ed.: Kvačala I 179.

Ms: Poznań 1116 (dříve odd. VII. C.).

20. VIII. 1657 — /s. s./ Vratislav

  O. Cromwell, L

Ed.: Kvačala Anal. 38.

Ms: Poznań 1839 (dříve Concept. Archiv. Unit. Dep. Posnan).

24. VIII. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  ad dominum Hartlibium — „Salutem Plurimam et observantiam cum amore!“, L

Ed.: Blekastad XIII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 24. VIII. 1657“, pp. 52–53; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull s. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 30).

31. (VIII.) 1657 — sine loco (v pracovním zátiší mimo Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Medicus noster Christus!“ (latine & germanice)

Ed.: Blekastad XIV: „Comenius an Hartlib, in der Nähe von Amsterdam 31. VIII. 1657“, pp. 54–58; „Autograph des Comenius aus Turnbulls Funden, in seinem Buch nicht erwähnt“ — „Der Inhalt des briefes scheint die Korrektur des Datums – August statt September – notwendig zu machen. (Boh. Ryba)“.

Ref.: Turnbull (deest).

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

7. IX. (1657) — sine loco (v pracovním zátiší mimo Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Vivit, vincit, regnat Christus! Charissime!“.

Ed.: Blekastad XV: „Comenius an Hartlib, in der Nähe von Amsterdam 7. IX. 1657“, pp. 59–60; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 31–32).

10. IX. 1657 — Amsterdam

  E. Calam, L

Ed.: Kvačala I 180.

Ms: Poznań 1116 (dříve odd. VII.).

21. IX. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Svavissime amice!“

Ed.: Blekastad XVI: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 21. IX. 1657“, pp. 61–62; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 33).

2. X. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium.

Ed.: Blekastad XVII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 2. X. 1657“, pp. 63–64; (frag.); „Anfang des Briefes ist Verloren.“ ∼ „JAC hatte wohl die Datierung ‘Sept.’ versehentlich ausgelassen, denn nächste Brief an Hartlib, (K. I. p. 224) folgte am 10. Oktober 1657. (Boh. Ryba)“

Ref.: Turnbull p. 377: October 2./12. (chybná datace).

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (začátek defektní, papír utržen).

10. X. 1657 — Amsterdam

  Ad S. Hartlib.

Ed.: Kvačala I 182.

Tr.: Ryba 70: „Samueli Hartlibovi. V Amsterodamě 10. října 1657“ (216–219, 350).

Ref.: N–H 545.

Ms: Poznań 1116 (dříve odd. VII.); London Pell, Addit. 4280, p. 55 ets.

10. X. 1657 — Amsterdam

  H. Petri (Peters), L

Ed.: Kvačala Anal. 37.

Ms: Poznań 1116 (dříve Archiv. Unit. Dep. Posnan VII. B.).

16. X. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Misericordia Dei super nos!“

Ed.: Blekastad XVIII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 16. X. 1657“, pp. 65–66; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 377.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 34).

9. XI. 1657 — Londýn — sine subscriptione

  O. Cromwell, L

Ed.: Kvačala Anal. 39.

Ms: Poznań 1839 (dříve Arch. Unit. Dep.).

30. XI. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  „Salutem Plurimam! Multùm observande Domine, amice et fautor“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Blekastad XIX: „Comenius an Hartlib (?), Amsterdam 30. XI. 1657“, pp. 67–68; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 378: „...may be to Hartlib ∼ or it might be to John Beale.“

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

14. XII. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  „Salutem Plurimam! Nobilissime Amice!“ (= Samuel Hartlib) (latine & germanice).

Ed.: Kvačala I 186 (exc.). — Kvačala PR 173 (exc., oba podle špatného opisu v Londýně). — Blekastad XX: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 14. XII. 1657“, pp. 69–73; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 378.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers); London Pell, Addit. 4279, p. 41 ets. (exc.); Addit. 4365, p. 208 (exc.).

18. XII. 1657 — (Amsterdam)

  Ex literis J. Comenii ad N. Arnoldum.

Ed.: in: Nicolaus Arnoldus, Discursus theologicus contra Johannis Comenii praetensam Lucem in tenebris, Franeker 1659, p. 6. — Patera CLXX (196, exc.). — Kvačala II 84 (exc.).

28. XII. 1657 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium (latine & germanice).

Ed.: Kvačala I 188 (exc.). — Kvačala II 85 (exc., oba podle chybného opisu v Londýně). — Blekastad XXI: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 28. XII. 1657“, pp. 74–78; „Autograph des Comenius“.

Tr.: Ryba 71: „Samueli Hartlibovi. V Amsterodamě 28. prosince 1657“ (219–221, 350–351).

Ref.: N–H 546; Turnbull p. 378.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers); London Pell, Addit. 4365, p. 124; Addit. 4280, pp. 55 sqq.

1658

(1658 — Amsterdam)

  N. Arnold, L

Ed.: in: Arnoldus, Discursus theologicus contra Johannis Comenii praetensam Lucem in tenebris, Franeker 1659, p. ... — Kvačala II 91.

(cca I. 1658) — sine loco

  „Ad sapientissimum senatum civitatis Amsterdamensis“.

Ed.: Patera CLXXI (196–197).

Tr.: Hendrich 12: „Věnování souborných děl didaktických. Moudré městské radě amsterodamské“ (pp. 34–36, 59).

Ref.: Hendrich (1939, p. 59): „Sebrané spisy didaktické dal Komenský do tisku roku 1657 a dotiskl je roku 1658 ve velkém svazku foliového formátu. Některé výtisky rozeslal s věnovacími listy.“

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/58; VI E 11, ff. 130b–131a; VI B 17, ff. 118a–119a.

11. I. 1658 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Gratia nobis adsit ex alto!“

Ed.: Blekastad XXII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 11. I. 1658“, pp. 79–82; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 378.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, ff. 35–36).

18. I. 1658 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „JESUS solatium nostrum!“

Ed.: Kvačala I 200 /241?/ (exc., podle nepřesného opisu v Londýně). — Blekastad XXIII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 18. I. 1658“, pp. 83–84; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull pp. 378–379.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 37); London Pell. Addit. 4280, p. (= f.?) 49b (exc.).

18. I. 1658 — Amsterdam

  Excerpta ex literis Comenii occulta scriptis ad Constantinum Schaum.

Ed.: in: Monumenta Hungariae historica XXIII, 1874, p. 616; A. Szilágyi, Transsylvania et bellum boreo-orientale, tom. II, 1891, p. 498. — Patera CLXXIII (198, exc.).

Ms: Budapest (?).

(25. I. 1658 — Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Salutem Plurimam!“

Ed.: Blekastad XXIV: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 25. I. 1658“, pp. 85–86; „Autograph des Comenius, unvollständig. ∼ Das Datum ist von fremder Hand über den Brief gesetzt.“

Ref.: Turnbull p. 379 (fragment).

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (fragm.).

7. II. 1658 — (Amsterdam)

  Nobilissimis atque potentibus Dominis, Dominis rei maritime et militiae navalis foederati Belgii Praefectis in Amsterd. camera residentibus, Dominis gratiosis (latine & bohemice).

Ed.: Patera CLXXIV (198–199) — s pozdějším českým přípiskem červeně od Komenského.

Tr.: Hendrich 13: „Vznešeným a mocným pánům, pánům prefektům plavby a válečného loďstva Spojeného Nizozemí, sídlem v komoře amsterodamské, pánům milostivým“ (pp. 37–39, 59–60). — Ryba 72: „Prefektům holandského námořnictva. V Amsterodamě 7. února 1658“ (221–224, 351–352). — Ryba 1970 (163–165, 212–213).

Ref.: N–H 535.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/59; VI E 11, ff. 248b–250b; VI B 17, ff. 120a–121b.

9. II. 1658 — (Amsterdam)

  „Salutem Plurimam! Nobilissime amice“ (= Samuel Hartlib).

Ed.: Blekastad XXV: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 9. II. 1658“, pp. 87–88; „Nach dem Diktat des JAC von der hand seines Schreibers geschriebenes Original. Früher war aus diesem Brief ein Zitat Hartlibs an Pell 11. III. 1658 (Patera p. 201) bekannt und ein ungenaues Zitat, mit Bruchstücken anderer Nachrichten zusammen abgeschrieben, in Kvačala I. p. 233 fälschlich als ein Brief des JAC ‘März 1658’ veröffentlicht.“ — Pouhé citáty cf. Patera CLXXVI, p. 201; Kvačala I 190, p. 233 (s nesprávnou datací).

Ref.: Turnbull p. 379.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

22. II. 1658 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „ΧΡΙΣΤΟΣ!“

Ed.: Kvačala I, p. 232 (exc.). — Blekastad XXVI: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 22. II. 1658“, pp. 89–90. „Autograph des Comenius, am Rande beschädigt. Drei kleinere Fragmente daraus, mit anderen Nachrichten zusammen abgeschrieben, sind in Kvačala I. p. 232 abgedruckt.“

Ref.: Turnbull p. 379.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 38).

28. II. 1658 — (Amsterdam)

  D. D. Baroni Sadovio (= Sádovský ze Sloupna).

Ed.: Patera CLXXV (199–200).

Tr.: Ryba 73: „Jiřímu Sádovskému ze Sloupna. V Amsterodamě 28. února 1658“ (224–227, 352–353). — Ryba 1970 (166–168, 213).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/60; VI E 11, ff. 253b–255b.

(ante 11. III. 1658 — Amsterdam)

  Ad S. Hartlib (úryvek).

Ed.: R. Vaughan, The protectorate of Oliver Cromwell, vol. II, pp. 447–449; Patera CLXXVI (201, exc.): Mr. Hartlib to Mr. Pell: „. . . Mr. Comenius hath answered at last to our main query, for he writes: «Quod attinet invitationem exulum gentis nostrae in Hiberniam conditionesque forte requirendas . . .» . . .“ — Kvačala I 190 (exc.)

Tr.: Ryba 74: „Samueli Hartlibovi. V Amsterodamě před 11. březnem 1658“ (227–229, 353–354). — Ryba 1970 (169–171, 213).

Ref.: N–H 547.

Ms: London Landsdowne 754, p. 344.

(8. III. 1658 — Amsterdam)

  S. Hartlib, A (= překlad z latiny)

Ed.: Kvačala I 194.

Ms: London Landsdowne 754, p. 355.

(15. III. 1658 — Amsterdam)

  S. Hartlib, A (= překlad z latiny)

Ed.: Kvačala I 195 (Komenský?).

Ms: London.

(22. III. 1658 — Amsterdam)

  S. Hartlib, anglicky (= částečný překlad z latiny) + latinsky.

Ed.: Kvačala I 196 (Komenský?).

Ms: London Landsdowne 754, p. 362.

(22. III. 1658 — Amsterdam)

  S. Hartlib, L

Ed.: Kvačala I 197 (exc.).

Ms: London Landsdowne 754, p. (= f.?) 367b.

12. IV. 1658 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Amor noster Crucifixus!“

Ed.: Blekastad XXVII: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 12. IV. 1658“, pp. 91–92; „Autograph des Comenius“.

ref.: Turnbull p. 379.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 39).

(12. IV. 1658 — Amsterdam)

  S. Hartlib, L + A

Ed.: Kvačala I 199 (exc.; Komenský?).

Ms: London Landsdowne 754, p. 372.

8. V. 1658 — Amsterdam

  J. Stouppius, L

Ed.: Kvačala I 208.

Ms: Poznań 1117 (dříve odd. VII.).

9. V. 1658 — Amsterdam

  Admodùm Reverendo Viro, Domino Johanni Beale etc. etc., amico et fautori ac in Christo fratri observando. — „Venerabilis in Domino Frater!“

Ed.: Blekastad XXVIII: „Comenius an Beale, Amsterdam 9. V. 1658“, pp. 93–94; „Abschrift aus dem Archiv Hartlibs“.

Ref.: Turnbull p. 379.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

19. V. 1658 — Vratislav — sine subscriptione

  J. Sádovský ze Sloupna, L

Ed.: Kvačala I 209.

Ms: Poznań 1117 (dříve odd. VII.).

30. V. 1658 — Amsterdam

  Ch. Drellincourt, L

Ed.: Kvačala I 210.

Ms: Poznań 1117 (dříve odd. VII.).

14. VI. 1658 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Gratia Dei nobiscum!“

Ed.: Blekastad XXIX: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 14. VI. 1658“, pp. 95–96; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 379.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers) (foto Strahov DU III 33, f. 40).

13. VII. 1658 — (Amsterdam) — autograf

  ad Hartlibium — „Pax Dei custodiat nos!“

Ed.: Blekastad XXX: „Comenius an Hartlib, Amsterdam 13. VII. 1658“, p. 97; „Autograph des Comenius“.

Ref.: Turnbull p. 379.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

23. VIII. 1658 — sine loco

  Fragmentum responsi J. Comenii ad epistolam Joh. Bythneri.

Ed.: Patera CLXXXII (203–205, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/46; VI E 11, ff. 135b–138a; cf. 1 Bb 4/7.

(7. IX. 1658 — Amsterdam)

  M. Drabík, L

Ed.: in: Lux e tenebris. — Kvačala II 89 (exc., rekonstrukce).

(XII. 1658 — Amsterdam)

  M. Drabík, L

Ed.: in: Lux e tenebris. — Kvačala II 90 (exc.).

1659

(1659 — Amsterdam)

  J. Wolzogen, L

Ed.: in: De quaestione. — Kvačala I 213. — cf. Kvačala I 212.

4. IV. 1659 — Amsterdam

  Ad d. Duraeum.

Ed.: Patera CLXXXVIII (211).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/63.

8. VI. 1659 — Amsterdam

  Ad R. Danielum.

Ed.: in: Janua ling. trilinguis. — Kvačala I 214.

Tr.: Ryba 75: „Danieli Rogerovi. V Amsterodamě 8. června 1659“ (229–231, 354).

1660

24. IX. 1660 — sine loco

  Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib.

Ed.: J. Crossley, The diary and correspondence of Dr. John Worthington, vol. I, 1847, pp. 227–228. — Patera CXCI (213–214, exc.).

28. IX. 1660 — Amsterdam

  „Bratří v Pánu milí!“ (= Bratřím v Púchově).

Ed.: Patera CXCII (214–215), dat.: „V Amsterodamě, na den s. Václava mučedlníka léta 1660"; Ryba 76: „Bratřím v Púchově. V Amsterodamě 28. září 1660“ (231–236, 354–355).

Ref.: N–H 599.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/64.

28. IX. 1660 — sine loco

  J. A. C. ad J. Byth(nerum) de P. H. ex epistola 1660. 28. Sept. (lat. + č.).

Ed.: Patera CXCIII B (217, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 26, ff. 28b–29a.

(X. 1660 — Amsterdam)

  Fragmentum epistolae J. A. Comenii ad J. Bythnerum.

Ed.: Patera CXCIII A (215–217, exc.). — Kvačala I 225 /datace/.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/47; VI E 11, ff. 138b–140b; Poznań 2540 (ff. 414b–415?) (dříve Leszno, arch. Jednoty, svazek zápisků Salomona Opitze, p. 411).

22. XI. 1660 — sine loco

  Fragmentum epistolae ad J. Bythnerum.

Ed.: Patera CXCV (220, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/48.

14. XII. 1660 — (Amsterdam)

  Ad M. Gertichium.

Ed.: Kvačala I 226.

Tr.: Ryba 77: „Mikuláši Gertichovi. V Amsterodamě 14. prosince 1660“ (237–238, 355–356).

Ref.: N–H 547.

Ms: Poznań 764 (dříve odd. VII. C.).

1661

(cca 1. pol. I. 1661) — sine loco

  Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib.

Ed.: J. Crossley, The diary and correspondence of Dr. John Worthington, vol. I, 1847, pp. 271–272. — Patera CXCVI (220, exc.).

5. VII. 1661 — Amsterdam

  Ex literis J. Comenii ad J. Bythnerum.

Ed.: Patera CC (222–224, exc.).

Tr.: Ryba 78: „Janu Bythnerovi. V Amsterodamě 5. července 1661“ (238–243, 356–357). — Ryba 1970 (171–176, 213–214).

Ref.: N–H 648.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/49; VI E 11, ff. 141a–145b.

(7. IX. 1661 — Amsterdam)

  J. Gülich, L

Ed.: Kvačala I 227 (regest).

Ms: Poznań 2540 (dříve Leszno, arch. Jednoty, svazek zápisků Salomona Opitze, p. 412).

8. IX. 1661 — (Amsterdam)

  Samueli Vojtovi, studujícímu v Herbornu.

Ed.: Patera CCII (226–227): Komenského vlastnoruční přípisek na Vojtově dopise, cf. Patera CCI, tj. regest vlastní odpovědi odeslané 8. IX. 1661.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 2/8.

11. IX. 1661 — Amsterdam

  Ad S. Vojt (latinsko-německy).

Ed.: Patera CCIII (227).

Tr.: Ryba 79: „Samueli Vojtovi. V Amsterodamě 11. září 1661“ (243–244, 357–358).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 2/9.

27. IX. 1661 — Amsterdam

  Ad Bythnerum.

Ed.: Patera CCIV (227–229).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/50; VI E 11, ff. 146a–149a.

(27. IX. 1661 — Amsterdam)

  M. Gertich, L

Ed.: Kvačala Anal. 41 (exc.).

Ms: Poznań 1758 (dříve Arch. Unit. Dep. Posnan: Register über die Gesängbücher).

28. IX. 1661 — Amsterdam

  manželce braniborského kurfiřta (= Louise Henriette von Oranien), N

Ed.: Kvačala I 228.

Ms: nyní Přerov 561/77.

4. X. 1661 — (Amsterdam)

  M. Gertich, L

Ed.: Kvačala I 229.

Ms: Poznań (nenalezeno, dříve odd. VII. C; odd. X; exc.).

8. XI. 1661 — Amsterdam

  „Perillustris Domine Comes, Domine gratiosissime!“ (= Arthur Annesley).

Ed.: Blekastad XXXI: „Comenius an Arthur Annesley, Amsterdam 8. XI. 1661“, pp. 98–99. „Abschrift aus dem Archiv Hartlibs. Der Adressat ist von Turnbull nach dem Brief des Comenius an Hartlib 2. XII. 1661 (Patera III, p. 232) als Earl of Anglesey identizifiert.“

Ref. Turnbull p. 381; cf. Patera 208.

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

27. XI. 1661 — sine loco

  Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib.

Ed.: James Crossley (ed.), The diary and correspondence of Dr. John Worthington, vol. II, part 1, (Chetham 1855), pp. 78–79. — Patera CCVII (232, exc.).

Tr.: Hendrich 4: „Z dopisu Komenského Hartlibovi“ (p. 17).

2. XII. 1661 — sine loco

  Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib.

Ed.: James Crossley (ed.), The diary and correspondence of Dr. John Worthington, vol. II, part 1, (Chetham 1855), pp. 81–82. — Patera CCVIII (232–233, exc.).

9. XII. 1661 — sine loco

  Ex literis J. Comenii ad S. Hartlib.

Ed.: James Crossley (ed.), The diary and correspondence of Dr. John Worthington, vol. II, part 1, (Chetham 1855), p. 90. — Patera CCIX (233, exc.).

10. XII. 1661 — sine loco

  J. Comenius Petro Montano S. (= Peter van den Berge).

Ed.: in: Fortunae faber, 1662, pp. 73–103. — >>> Patera CCX (233–245).

Tr.: Hendrich 16: „Komenský vypočítává své práce. (Úryvky z dopisu Petru Montanovi)“ (pp. 46–53, 61). — Ryba 80: „Petru Montanovi. V Amsterodamě 10. prosince 1661“ (pp. 246–255, 358–360). — Ryba 1970 (úryvek: 176–184, 214–215).

Ref.: N–H 589–590.

1662

3. II. 1662 — sine loco

  J. Comenius ad S. Hartlib.

Ed.: J. Crossley, The diary and correspondence of Dr. John Worthington, vol. II, part 1, (1855), p. 106. — Patera CCXII (247).

2. IV. 1662 — Amsterdam

  Epistola Comenii ad congregationem Fratrum ministrorum.

Ed.: Patera CCXV (250–252).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/53; VI E 11, ff. 152a–154b; Přerov 1258/63.

(3. IV. 1662) — sine loco

  J. A. Comenius ad Joh. Bythnerum.

Ed.: Patera CCXIV (249).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/52; VI E 11, ff. 150b–151b.

(8. IV. 1662) — Amsterdam

  Dem Wolgebornen Herrn H. Ernst Maxmilian Freiherrn von Lukawitz etc. (= Arnošt Maxmilián Lukavský z Lukavice) (lat. + něm.).

Ed.: Patera CCXIII (247–249): = 29. 3. stylo vetero!.

Tr.: Ryba 81: „Arnoštu Maxmiliánu Lukavskému z Lukavice. V Amsterodamě 9. dubna 1662“ (256–260, 360–361).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/65; VI E 11, ff. 129a–130a; VI B 17, ff. 122a–124b.

23. V. 1662 — Amsterdam

  Ex literis J. Comenii ad Joh. Bythnerum.

Ed.: Patera CCXVI (252–253, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/54; VI E 11, ff. 154b–156a.

22. VIII. 1662 — Amsterdam

  Ex literis J. Comenii ad Joh. Bythnerum.

Ed.: Patera CCXVII (253–254, exc.).

Tr.: Ryba 82: „Janu Bythnerovi. V Amsterodamě 22. srpna 1662“ (260–262, 361–362). — Ryba 1970 (úryvek: 185–186, 215).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/55; VI E 11, ff. 156ab.

22. VIII. 1662 — (Amsterdam)

  Ad N. Gertichium.

Ed.: Kvačala I 230.

Ms: Poznań 764 (dříve odd. VII. C.); 1891 (exc.).

10. X. 1662 — Amsterdam

  Ex literis J. Comenii ad N. Gertichium.

Ed.: Patera CCXVIII (254–255, exc.).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/56; VI E 11, ff. 157ab.

(konec r. nebo později, 1662 — Amsterdam)

  amico, L

Ref.: Moutová—Polišenský s. 142, pozn. 124 (pisatel: Anonymus Amsterodami existens = Komenský?); cf. J. Polišenský, in: Novinářský sborník 2, 1957, pp. 510 sq.

Ms: Esztergom Hist. VII, p. 5.

1663

4. I. 1663 — Amsterdam

  L. Warner, L

Ed.: F. Prusík, in: Krok 7, 1893, pp. 216–217. — Kvačala I 231 (podle Prusíka). — Kleerkooper v. 2, pp. 1237–1239;

Ref.: R. Vonka, in: AC 7, 1924, pp. 55–57; rf. Blekastad, Comenius p. 730.

Ms: Amsterdam R 92 (foto ÚČSL 1543).

19. II. 1663 — Amsterdam

  Bratřím.

Ed.: Patera CCXIX (255, fragm.). — Ryba 83: „Bratřím. V Amsterodamě 19. února 1663“ (262, 362, zlomek závěru dopisu).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/66 (fragm.).

19. II. 1663 — Amsterdam

  D. Henrico Schmettaw, Aulae Lignicensis ecclesiastae, L + N

Ed.: Patera CCXX (255–256).

Tr.: Ryba 84: „Jindřichu Schmettauovi. V Amsterodamě 19. února 1663“ (263–265, 362).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/67.

20. II. 1663 — sine loco

  Ad venerabilem dominum Nicolaum Gertichium.

Ed.: Patera CCXXI (256–258).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/68.

9. IV. 1663 — (Amsterdam)

  A. L. Věžník z Věžník, Č

Ed.: Kvačala Anal. 42. — M. Bohatcová, in: AC 17, 1958, pp. 280–281.

Ms: Wien Autogr. 122/33 (foto ÚČSL 793).

17. IV. 1663 — Amsterdam

  Responsum J. Comenii ad Christianum Nigrinum.

Ed.: Patera CCXXIII (258–259); cf. Patera CCXXII (258).

Tr.: Ryba 85: „Kristiánu Nigrinovi. V Amsterodamě 17. dubna 1663“ (265–266, 363). — Ryba 1970 (186–187, 215).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 26, ff. 5ab.

28. V. 1663 — Amsterdam

  uherským Bratřím, L

Ed.: in: Lux e tenebris. — Kvačala I 232.

7. VI. 1663 — Amsterdam

  „Ecclesiarum in Scotia episcopis“ et c.

Ed.: Kvačala I 233.

Ms: Poznań 2540, ff. 290–291 (dříve Leszno, arch. Jednoty).

6. XI. 1663 — Amsterdam

  Ex literis r. d. Comenii ad N. Gertichium.

Ed.: Ant. Gindely, in: Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. XV, 1855, pp. 537–540. — Patera CCXXIV (259, exc.): „Rationes collectarum Anglicanarum reverendi patris Comenii" (259–263). — Kvačala I 238.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bc 2/5, f. 1b (pouze 2. odstavec dopisu); Poznań 764 (dříve odd. VII. C.).

1664

1664 — Amsterdam

  anglickému příteli (= S. Hartlib?), L

Ed.: Kvačala I 248.

Ms: Oxford Rawlinson D 399, p. 271.

2. IV. 1664 — (Amsterdam)

  Ad J. J. Redingerium.

Ed.: Kvačala I 243. — Zollinger 1 (157–158).

Tr.: Ryba 86: „Janu Jakubu Redingrovi. V Amsterodamě 2. dubna 1664“ (267–268, 363–364).

Ms: Zürich.

(5. IV. 1664 — Amsterdam)

  J. Mednyánszky, L

Ed.: Kvačala II 98 (exc.).

Ms: (údajně:) Praha, Knihovna Národního musea: VIII F 27 (cf. Kvačala II, s. IX); neidentifikováno.

23. IV. 1664 — Amsterdam

  Ad d. Rombergium, moderatorem scholae Leowardensis (lat. + č.).

Ed.: Patera CCXXVI (263–264).

Tr.: Ryba 88: „Rombergovi. V Amsterodamě 23. dubna 1664“ (270–271, 364). — Ryba 1970 (188–189, 215).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/69.

23. IV. 1664 — Amsterdam

  Ad reverendum d. Valckenier.

Ed.: Patera CCXXV (263).

Tr.: Ryba 87: „Valckenierovi. V Amsterodamě 23. dubna 1664“ (269, 364).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/70.

7. V. 1664 — Amsterdam

  J. J. Redinger, L

Ed.: Kvačala I 244. — Zollinger 2 (pp. 158–159).

Ms: Zürich.

26. V. 1664 — (Amsterdam)

  Ad d. Rombergium (lat. + č.).

Ed.: Patera CCXXVIII (265).

Tr.: Ryba 89: „Rombergovi. V Amsterodamě 26. května 1664“ (272–273, 364). — Ryba 1970 (190–191, 215).

Ref.: N–H 642.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/71.

16. VIII. 166(4) — (Amsterdam)

  Ad d. Rombergium.

Ed.: Patera CCXXX (267), dat.: „6/16 Aug. 166.“

Tr.: Ryba 90: „Rombergovi. V Amsterodamě 16. srpna 1664“ (273–274, 365).

Ref.: N–H 642.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/72.

29. X. (1664) — (Amsterdam)

  Ad d. Rombergium.

Ed.: Patera CCXXXI (267–268), dat.: „19/29 Oct.“

Tr.: Ryba 91: „Rombergovi. V Amsterodamě 29. října 1664“ (274–276, 365–366).

Ref.: N–H 642.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/73.

5. XII. 1664 — Amsterdam

  Laur. de Geer, L

Ed.: F. Prusík, in: Krok 7, 1893, pp. 217–218. — Kvačala I 246 (podle Prusíka). — Kleerkooper v. 2, pp. 1240–1241.

Ref.: R. Vonka, in: AC 7, 1924, pp. 55–57 (s nesprávnou datací); rf. Blekastad, Comenius p. 730.

Ms: Amsterdam R 91 (foto ÚČSL 1543).

23. XII. 1664 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 247 (regest). — Patera in: ČNM pp. 59–62, nr. 1.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/74.

(XI./XII? 1664/1665 / X. 1665?) — (Amsterdam)

  J. J. Redinger, L + N

Ed.: Kvačala I 249. — Zollinger 3 (p. 159).

Ms: Zürich.

1665

4. III. 1665 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 251 (regest). — Patera in: ČNM p. 63, nr. 2.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/75.

20. X. 1665 — (Amsterdam)

  J. J. Redinger, L + N

Ed.: Kvačala I 253. — Zollinger 4 (pp. 159–160).

Ms: Zürich.

30. X. 1665 — (Amsterdam)

  J. J. Redinger, L + N

Ed.: Kvačala I 254. — Zollinger 5 (pp. 160).

Ms: Zürich.

1666

(1666 — Amsterdam)

  P. Serrarius, L

Ed.: in: Judicium de refutatione. — Kvačala I 267.

15. IV. 1666 — (Amsterdam)

  J. J. Redinger, L + N

Ed.: Kvačala I 258. — Zollinger 6 (pp. 160–161).

Ms: Zürich.

19. IV. 1666 — (Amsterdam)

  J. J. Redinger, L + N

Ed.: Kvačala I 259. — Zollinger 7 (pp. 161–162).

Ms: Zürich.

13. V. 1666 — (Amsterdam)

  J. J. Redinger, N + L

Ed.: Kvačala I 261. — Zollinger 9 (pp. 163–164).

Ms: Zürich.

1. VI. 1666 (= "1. tag Brachm.") — Amsterdam

  J. J. Redinger, N

Ed.: Kvačala I 263; cf. Kvačala I 262. — Zollinger 11 (p. 166).

Ms: Zürich.

1. VI. 1666 (= "1 tag Brachm.") — Amsterdam

  J. J. Ulrich, N

Ed.: Kvačala I 262 (s chybou v dataci). — Zollinger 10 (pp. 165–166).

Ms: Zürich.

8. VIII. 1666 — (Amsterdam)

  Ad G. de Geer.

Ed.: Kvačala I 268.

Tr.: Ryba 92: „Gerhardu de Geerovi. V Amsterodamě 8. srpna 1666“ (277–279, 366).

Ms: Naarden.

16. XI. 1666 — (Amsterdam)

  An den ehrwürdigen Herrn Nicolaum Gertichium, fürstlichen Hofprediger in Lignitz (lat.).

Ed.: Patera CCXXXIII (269–270); cf. Kvačala I, p. IX + 276.

Tr.: Ryba 93: „Mikuláši Gertichovi. V Amsterodamě 16. listopadu 1666“ (279–282, 366–367).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/76; VI E 11, ff. 251a–253b; VI B 17, ff. 126a–128a; Poznań 124 (dříve odd. X.).

1667

(1667 — Amsterdam)

  H. Oldenburg.

Ed.: Kvačala I 269.

Tr.: Ryba 94: „Jindřichu Oldenbourgovi. V Amsterodamě na jaře roku 1667“ (283–284, 367–368).

Ms: London Pell, Addit. 4365, p. 128.

6. + 20. I. 1667 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 270 (regest). — Patera in: ČNM pp. 64–66, nr. 3.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/77.

12. VII. 1667 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 272 (regest). — Patera in: ČNM pp. 66–67, nr. 4.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/78.

1668

31. I. 1668 — (Amsterdam)

  Ad d. Nicolaum Gertichium.

Ed.: Patera CCXXXV (272–273). — Kvačala I 276 (exc.).

Tr.: Ryba 95: „Mikuláši Gertichovi. (Bratrským seniorům.) V Amsterodamě 31. ledna 1668“ (284–286, 368).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/79; VI E 11, ff. 256a–257b; VI B 17, ff. 130a–131a; Poznań 1119 (exc., dříve odd. VII.).

10. III. 1668 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 279 (regest, s chybou v dataci). — Patera in: ČNM pp. 67–68, nr. 5.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/80.

25. III. 1668 (= "Dominica palmarum") — (Amsterdam)

  C. C. (= ?), L

Ed.: Kvačala I 282.

Ms: København.

27. III. 1668 (= "pridie 28 Martii") — (Amsterdam)

  A. Bourignon.

Ed.: Kvačala I 280 (s chybou v dataci).

Tr.: Ryba 96: „Antonii Bourignonové. V Amsterodamě 27. března 1668“ (287–290, 368–369).

Ref.: N–H 647.

Ms: København.

13. IV 1668 (= "idibus Aprilis") — Amsterdam

  „Regiae Londinensi Societati“.

Ed.: in: Via lucis. — Kvačala I 281 (s chybou v dataci); cf. Kvačala I, s. XXII.

([17.] IV. 1668 — Amsterdam)

  A. Bourignon, F

Ed.: in: Antoinette Bourignon, Oeuvres, II., XII. — Kvačala II 106.

Ref.: Blekastad, Comenius p. 754.

17. V. 1668 — Amsterdam

  H. Oldenburg, L

Ed.: R. F. Young, „Comenius and the Royal Society", in: The Times Literary Supplement 11. 10. 1928, p. 736; rf. Thomas Birch, The History of the Royal Society of London 2, London 1756, p. 286, ad 28. 5. 1668; rf. R. F. Young, Comenius in England, Oxford 1932, p. 59, n. 1; cf. též F. Hýbl, „Zlatá kniha Komenského“, in: Kultura Přerova 22, březen 1979, č. 3, s. 40–41 (dedikační exemplář Via lucis, nyní v Přerově):

Ms: Originál dopisu ztracen; Young otiskl podle Oldenburgova opisu vtěleného na příkaz Společnosti do Letter Book — který se dochoval v archivu Royal Society.

10. IX. 1668 — Amsterdam

  „Venerabiles Viri, Fratres et Colleges Dilecti.“

Ed.: Kvačala I: CCLXXXV: „Bratrským seniorům. Z Amsterodamu 1668 — 10. září“ (352–353).

Tr.: Ryba 97: „Bratrským seniorům. V Amsterodamě 10. září 1668“ (290–292, 369–370). — Ryba 1970 (191–193, 215–216).

Ref.: N–H 643, 650.

Ms: Poznań 1119 (dříve odd. VII.).

19. IX. 1668 — Amsterdam

  Kr. V. Nigrin, L

Ed.: Kvačala II 110. — Kvačala PR 192.

Ms: Brno Ms 385.239 (foto ÚČSL 916).

1669

(1669 — Norimberk)

  „B. L. S.“ (Benevolo lectori salutem = předmluva k čtenáři).

Ed.: in: Orbis pictus. — Kvačala PR 193.

14. I. 1669 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 286 (regest). — Patera in: ČNM pp. 68–69, nr. 6.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/81.

(5. II. 1669) — sine loco

  Responsum ad Joh. Bythnerum.

Ed.: Patera CCXXXVIII (275–276); cf. Patera CCXXXVII (274–275), dat.: „(K adrese připsal Komenský:) 1669. 6 Januarii data Lesznae, 29 ejusdem reddita Amsterodami. S odpovědí 5. Febr."

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 2/14.

9. IV. 1669 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 290 (regest). — Patera in: ČNM pp. 69–70, nr. 7.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/82.

13. IV. 1669 — Amsterdam

  J. Rave (lat.).

Ed.: Kvačala I 289. — Kvačala PR 195 (s chybou v dataci).

Tr.: Ryba 98: „Janu Ravemu. V Amsterodamě 13. dubna 1669“ (293–296, 370).

Ref.: N–H 650.

Ms: Hamburg Ms. Uffenbach 4° 45 113.

(3. VII. 1669 — Amsterdam)

  J. Bythner, L (?)

Ed.: Kvačala I 292 (regest).

Ms: Poznań (archivní regest; dříve Leszno, arch. Jednoty).

21. VII. 1669 — Amsterdam

  J. H. Ott, L

Ed.: J. F. Young, in: ČNM 107, 1933, pp. 107–109 (pův. angl. znění edice in: Notes and Queries, 14. 1. 1933); L. W. Forster, in: Slavonic and East European Review 32, 1954, pp. 484–485.

Ms: Horsham Ott Papers, Letters, f. 655.

1670

10. II. 1670 — Amsterdam

  Přátelům lednickým, púchovským a skalickým.

Ed.: Kvačala I 294 (regest). — Patera in: ČNM pp. 70–72, nr. 8; Ryba 99: „Bratřím Lednickým, Půchovským a Skalickým. V Amsterodamě 10. února 1670“ (296–299, 370–372). — Ryba 1970 (193–197, 216).

Ref.: N–H 662.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/83.

18. II. 1670 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 295 (regest). — Patera in: ČNM pp. 72–73, nr. 9.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/84.

13. V. 1670 (= "v outerý před vstoupením") — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 297 (regest). — Patera in: ČNM pp. 73–74, nr. 10.

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/85.

30. VII. 1670 — sine loco

  (M. Drabík?), Č (?)

Ed.: Kvačala I 298 (regest „na spěch excerp."; Komenský?). — Patera in: ČNM mezi drabiciány nemá!

Ms: Kvačala: „Praha Mus. Boh.“ (= Knihovna Národního muzea); neidentifikováno.

2. XI. 1670 — Amsterdam

  M. Drabík, Č

Ed.: Kvačala I 300 (regest). — Patera in: ČNM p. 74, nr. 11; Ryba 100: „Mikuláši Drabíkovi. V Amsterodamě 2. listopadu 1670“ (300, 372–373). — Ryba 1970 (197–198, 216).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/86.

 

 

sine anno

s. a. (post V. 1633) — Lešno

  Admodum Reverendis, Excellentissimis, Clarissimis, Eruditissimis Viris Doctissimis, Pastoribus et Ministris Verbi Dei totique coetui Ecclesiastico Ministerii Christi in Amplissima Basiliensium Republica, Dominis et Fratribus in Christo honorifice dilectis (= basilejské církvi).

Ed.: Amedeo Molnár, „Dva listy Komenského, písaře jednoty bratrské“, in: Sedm statí o Komenském, Praha 1971, pp. 113–115: (subscriptores:) „R. R. D. D. V. observantissimi Ecclesiarum Orthodoxarum Unitatis Fratrum à Bohemia et Moraviâ in Polonorum et Ungariam ejectorum Seniores et Conseniores | Georgius baro à Waldstein, Johannes Wilk de Kvitcova, Georgius Erastus Senior Moraviae, Matthias Procopius Senior Bohemiae, Johan-Amos Comenius, Moravorum Senior, Wenceslaus Locharius Consenior.“ — „...list děkuje za peněžní podporu a podává zároveň zprávu o zřízení komise, která má za předsednictví vladyky Viléma Dobřikovského z Malejova, zaručit spravedlivé rozdělení daru.“ (p. 109)

Ref.: cp. 4. V. 1633.

Ms: Basel, Universitätsbibliothek.

s. a. (1653/1658) — sine loco

  „Serenissime ac Celsissime Domine Protector | Domine Gratiosissime“ (= Oliver Cromwell [1653–1658])

Ed.: Turnbull, Appendix III, nr. 8: „Appeal to Cromwell to allow a Collection to be made for the Distressed Bohemians“, pp. 462–463 (subscriptores:) „Martinus Gertichius, Ecclesiarum Reform: Confessionis Boh: per Majorem Poloniam Superattendens. Lesnensis v. Germ: pastor. | Johan-Amos Comenius, Ecclesiarum è B. et Moravia dispensarum Boh: Confes: Superattendens. | Wenceslaus Locharius, Ecclesiae Bohemicae Lesnensis Consenior, et Pastor Ordinarius. | Johannes Felinus. Eccl: Bohem Confessis Consenior. | Adam Samuel Hartman. Eccl: Lesn: Pol. Pastor, Illustr: Gymn: Rector. | Michael Henricj. Ecclae. German: Senior-Politicus, Consularisque. | Johannes Decanus Libelicky. Civ: Consularis Lesnis. | Jacob Teunens von Haerlem.“

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers).

s. a. (1654? — Lešno)

  S. Hartlib, L

Ed.: Kvačala I 146 (exc.; zařazuje s. a. mezi dopisy z r. 1654).

Ms: London Sloane 648.

s. a. (1658?) — sine loco

  Generoso d. Alexandro Torquato.

Ed.: Patera CLXXXI (202–203).

Tr.: Hendrich 14: „Návrat k Jedinému potřebnému. Urozenému panu Alexandru Torquatovi. | V Utrechtu jako host, jehož ruku znáš, J. K.“ (pp. 40–41, 60).

Ref.: Hendrich (1939, p. 60): „Torquatus by jeden z mladých příslušníků Jednoty, kteří byli podporováni na studiích jako kandidáti kněžství. ... List je psán asi roku 1658.“ — Moutová—Polišenský, p. 95 (situují do souvislostí s r. 1658).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/61; VIII F 23, ff. 68b–69a; VI E 11, ff. 107b–108b, 133ab.

s. a. (1659?) — sine loco

  „Amici Dei, Viri desideriorum“ (= S. Hartlib & J. Dury?).

Ed.: Patera 187 (209–210, zařazuje s. a. mezi dopisy z r. 1659).

Tr.: Hendrich 15: „Vševědné plány. Přátelům. Přátelé boží, mužové tužeb, jimž Bůh pro svou slávu i pro blaho národů dal, dává i dá velké touhy, velké plány a svaté úsilí! | Amen. Amen. Amen. (Plžem buď v úvahách svých, však v činech rychlost měj ptáka!)“ (pp. 42–56, 60).

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/62.

s. a. (1660/1670) — sine loco

  „Ad Serenissimam Regiam Majestatem Magnae Britanniae Supplex Vox | Afflictorum pro Christo ex Bohemia, Moravia, Polonia et Hungaria Serenissime Rex, Magnae Britanniae Monarcha, Fidei Defensor!“ (= Carolus II.).

Ed.: Patera CCXI (246, podle opisu v Londýně, úryvky otištěny in: ČNM 48, 1874, p. 275, pozn. 34). — Turnbull, Appendix III, nr. 9: „Petition of Comenius to Charles II“, pp. 463–464.

Tr.: Hendrich 5: „Prosebný hlas pro Krista trpících z Čech, Moravy, Polska a Uher k nejjasnější královské výsosti Velké Británie. | Nejjasnější králi, vládce Velké Británie, ochránce víry!“ (pp. 17–19, 55–56).

Ref.: Hendrich (1939, p. 55–56): „Valdenští v Piemontě za svého krutého pronásledování obrátili na sebe pozornost celé evangelické Evropy. Cromwell, lord protektor anglický, protektor všech evangelíků, zakročil v jejich prospěch a dovolil konati pro ně sbírky. Tyto sbírky nebyly ještě zcela vyplaceny, když po smrti Cromwellově povolán roku 1660 na trůn Karel VI. List Komenského není datován. Podle toho je asi z roku 1661.“

Reg.: Hendrich (1939, p. 55): „Sbírky pro rozptýlené pozůstatky Jednoty konaly se také v Anglii. Komenský se obrací na krále, aby zbytek těchto sbírek byl jim vyplacen.“

Ms: Sheffield, The University Library (Hartlib Papers); London.

s. a. (1666/1667?) — sine locoautograf

  „. . . domestici“ (fragment).

Ed.: J. Nováková, „Fragment d'une lettre de Coménius envoyée en France en 1666“, in: AC 5, 1983, pp. 157–159. — J. Nováková (ed.), Clamores Eliae, DJAK 23, 1992, pp. 131 + 435 (comm.): „Sic incipit fragmentum epistulae Comenii, quam Joh. Jac. Redinger a. 1666, iter Parisinum iam alterum faciens, Comiti de Commingis (?) tradere debuit.“

Ms: Poznań, škarta 55a verso.

s. a. (1667?) — sine loco

  Bibliorum Turcicorum dedicatio (ad ipsum Turcarum imperatorem lingua Turcica) (lat. + č.).

Ed.: Patera Dodatek E (284–287): „Vlastnoruční koncept Komenského s mnohými opravami, který po stranách jest nyní značně od myší ohlodán."

Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 35 (foto ÚČSL 779); VI E 11, ff. 121a–123b; London Pell. Addit. 4 365 (cf. Kvačala I, s. XVIII).

 

 

 

Prameny / Fontes

  Bečková, Marta: „Dodatky k Přehledu korespondence Jana Amosa Komenského (ČNM 147, 1978, s. 29—55)“, in: ČNM 149, řada historická, 1980, č. 2—2, p. 44.

  Bickerich, Wilhelm: „Comeniana“, in: Zeitschrift für Brüdergeschichte 4, (Herrnhut) 1910, pp. 145–179.

  Blekastad, Milada: Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský.   Universitetsvorlaget / Academia, Oslo / Praha 1969.

  Blekastad, Milada (ed.): Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde, 1641—1661. Veröffentlichungen der Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum Nr. 7.   A. Henn Verlag, Ratingen–Kastellaun 1976.   >>>  Inhalt

  Bohatcová, Mirjam (et collaboratores: Marta Bečková, Marie Kyralová, Josef Hejnic): „Přehled korespondence Jana Amose Komenského“, in: ČNM 147, řada historická, 1978, č. 1—2, str. 29–55.

  Čapková, Dagmar: „Unpublished Letters by Comenius“, in: AC 2 (XXVI), 1970, pp. 285–294.

  Čapková, Dagmar: „Comeniana in the Hartlib Archives I“, in: AC 5, 1983, pp. 161–168.

  Čapková, Dagmar: „Comeniana in the Hartlib Archives II“, in: AC 7, 1987, pp. 201–207.

  Čapková, Dagmar — Kyralová, Marie (edd.): „Unpublished Letters of J. A. Comenius (Komenský)“, in: AC 6 (XX), 1985, pp. 166–178.

  Čapková, Dagmar — Kyralová, Marie (edd.): „Unpublished Letters of J. A. Comenius (Komenský) II.“, in: AC 7 (XXI), 1987, pp. 179–184.

  Forster, Leonard W.: „A Note on Comenius's Letters to Martin Opitz“, in: AC 2 (XXVI), 1970, pp. 295–297.

  Hendrich, Josef (ed. & tr.): Jan Amos Komenský: Listy státníkům a přátelům, Hlasy otců sv. 4.   Nakladatelství Kalich, 1939 (březen).

  Hessels, Jan Hendrik (ed.): Epistulae et tractatus cum Reformationis tum Ecclesiae Londino-Batavae historiam illustrantes: ex autographis mandante Ecclesia Londino-Batava edidit Joannes Henricus Hessels 1—2 (1: 1544—1622; 2.1: A.D. 1523—16 Jun. 1631; 2.2: A.D. 23 Jun. 1631—3 Jan. 1874). Ecclesiae Londino-Batavae archivum 2—3.   Typis Academiae sumptibus Ecclesiae Londino-Batavae, Cantabrigiae 1889—1897.

  Hrubant, Jaroslav: „Bohemika v archivu v London Dutch Church (E. C.) v Londýně“, in: Výroční zpráva cís. král. české reálky pražské na Novém městě (v Ječné ulici) za školní rok 1910—1911 (od založení ústavu šedesátý druhý), (Knihtiskárna B. Stýbla) Praha 1911, pp. 3–13.

  Hrubý, František (ed.): „Prosebný list 36 českomoravských kněží emigrantů knížeti Kryštofu Radziwiłłovi z r. 1629“, in: ČČH 38/1, 1932, pp. 109–113.

  Kvačala, Jan (ed.): Analecta Comeniana. Briefe des Comenius und seiner Freunde aus der Elbinger Zeit. Collegit Ioannes Kvačala. Acta universitatis Jurjevensis (olim Dorpatensis) 18, Nr. 3—4 (1909—1910).   Typis Mattiesenianis, Iurievi (Tartu) 1909.   >>>  Obsah

  Kvačala, Jan (ed.): Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho. Nová sbírka. Vydal Jan Kvačala. Spisy Jana Amosa Komenského č. 2. Nákladem České akademie, Praha 1897.   >>>  Obsah

  Kvačala, Jan (ed.): Korrespondence Jana Amosa Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho. II. Zprávy o životě jeho ze současných pramenů. Menší latinské spisky některé. Vydává dr. Jan Kvačala. Spisy Jana Amosa Komenského č. 5. Nákladem České akademie, Praha 1902.   >>>  Obsah

  Kvačala, Johannes: Die pädagogische Reform des Comenius in Deutschland bis zum Ausgange des XVIII. Jahrhunderts I: Texte, Monumenta Germaniae Paedagogica XXVI; Berlin 1903.

  Kvačala, Johannes: Die pädagogische Reform des Comenius in Deutschland bis zum Ausgange des XVIII. Jahrhunderts II: Historisches Überblick, Monumenta Germaniae Paedagogica XXXII, Berlin 1904.

  Loesche, Georg: „Ungedruckte Briefe zur Geschichte des Comenius und der böhmischen Brüder. Aus dem Geer'sche Familien-Archive“, in: Monatshefte der Comenius-Gesellschaft 5, 1896, pp. 100–107.

  Molnár, Amedeo: „Dva listy Komenského, písaře Jednoty bratrské“, in: F. M. Dobiáš, A. Havránek, J. Heller, A. Molnár, J. Smolík, R. Říčan, Sedm statí o Komenském. Dva dopisy J. A. Komenského. K 300. výročí Komenského smrti, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze, Praha 1971 (skriptum), pp. 109–115.

  Moutová, Nicolette — Polišenský, Josef: Komenský v Amsterodamu, Praha 1970.

  Novák, Jan V. & Hendrich, Josef: Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy, Příležitostné vzdělávací spisy Dědictví Komenského číslo 214.   Praha 1920—1932.

  Nováková, Julie: „Fragment d'une lettre de Coménius envoyée en France en 1666“, in: AC 5 (XXIX), 1983, pp. 157–159.

  Odložilík, Otakar: „Z pansofických studií J. A. Komenského. Kritická studie o zlomku dosud neznámého pansofického spisu“, in: ČMM 52, 1928, pp. 125–198. (Přílohy: I—V.)

  Patera, Adolf (ed.): „Dopisy J. A. Komenského k Drabíkovi“, in: ČNM 73, 1899, pp. 59–74.

  Patera, Adolf (ed.): Jana Amosa Komenského Korrespondence. Sebral a k tisku připravil A. Patera. Rozpravy České akademie, třída III, ročník 1., č. 2. Praha 1892.   >>>  Obsah

  Ryba, Bohumil (ed. & tr.): Sto listů Jana Amosa Komenského. Vybral, latinské přeložil a poznámkami doprovodil Bohumil Ryba. Sloupové pamětní. Sv. 1.   Jan Laichter, Praha 1942 (resp. 1945).

  Ryba, Bohumil (ed. & tr.): Jan Amos Komenský, Listy přátelům a příznivcům. K památnému výročí tří set let od smrti Jana Amose Komenského /15. XI. 1670/. (Z edic a rukopisů vybral, latinské přeložil a vysvětlivkami doprovodil Bohumil Ryba). Lidové nakladatelství, Praha 1970.

  Ryba, Bohumil: „K latinské korespondenci J. A. Komenského“, in: LF 73, 1949, pp. 178–186. [I. Musejní autografy latinských listů Komenského. II. Komenského list J. Wolzogenovi ze 20. XII. 1646. III. Několik původních čtení. IV. Několik konjektur.]

  Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. (Vědecká redaktorka Emma Urbánková.) Praha 1959.

  Turnbull, G. H.: Hartlib, Dury and Comenius. Gleanings from Hartlib's Papers; University Press of Liverpool, Hodder & Stoughton, London 1947.

  Uždil, Jaromír: „Z archívního pátrání po komeniologických dokumentech ve švédských sbírkách“, in: AC 17, 1957, pp. 106–108.

  Young, R. F.: Comenius in England, London 1932.

  Zollinger, Fr.: Joh. Jak. Redinger und seine Beziehungen zu Johann Amos Comenius. Eine historisch-pädagogische Skizze aus dem XVII. Jahrhundert. Zürich 1905. (Anhang 1.: „Korrespondenz des Comenius mit Redinger. Nach den Originalen im Zürcher Staatsarchiv“, pp. 157–166).

 

Orientační soupis.
Zevrubnou edici Komenského korespondence chystá Oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského při Filosofickém ústavu Akademie věd České Republiky v.v.i.
(Poslední aktualizace 18. května 2007.)

 

 

 

 

 

Zkratky / Abbrev.

 

ACActa Comeniana (Praha, 1969—).

AJAKArchiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (1910—1970, od 16. ročníku Acta Comeniana).

ČČHČeský časopis historický (1895—1948, 1990—).

ČČMČasopis Českého Musea (1827—).

ČMMČasopis matice moravské, Brno.

DJAKDílo Jana Amose Komenského – Johannis Amos Comenii Opera omnia (Academia, Praha, 1969—).

LFListy filologické (1847—).

N–HNovák — Hendrich, Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy, 1920–1932.

KNM — Knihovna Národního musea, Praha.

MonatshefteMonatshefte der Comenius-Gesellschaft.

MVGDBMitteilungen des Vereines für die Geschichte der Deutschen in Böhmen.

ODOOpera didactica omnia, Amsterodam 1657.

OOOpera omnia, viz DJAK.

p. / pp.pagina, paginae, stránka, stránky.

ref. — údaj referující o dopise.

s. a.sine anno, bez (udání) roku.

SCetHStudia Comeniana et historica. Časopis musea J. A. Komenského (Uherský Brod, 1971—).

s. l.sine loco, bez (udání) místa.

VSJAKVeškeré spisy Jana Amosa Komenského I—VIII, Brno 1910—1929.

VSKVybrané spisy Jana Amose Komenského I—VIII, SPN, Praha 1958—1978.

Zíbrt — Čeněk Zíbrt, Bibliografie české historie V, Praha 1912.
Bibliografie
J. A. K.

 

Biochronologie
J. A. K.

 


 

 

 

< < <